εδώ - ΕΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ε.Κ.Ε Επιστημονικός Σύλλογος www.eke.gr Διοικητικό Συμβούλιο Αθηνά Τσετσέκου (πρόεδρος) Χρήστος Αγραφιώτης (αντιπρόεδρος) Κωνσταντίνα Ανδρεούλη (γραμματέας) Νίκος Κανατσούλης (ταμίας) Χρήστος Αργυρούσης (μέλος) Μιχαήλ Καρακασίδης (μέλος) Τάνια Οικονομάκου (αναπληρωματικό μέλος) Υπεύθυνος έκδοσης Νίκος Κανατσούλης Επικοινωνία ce[email protected]
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
Νο. 4 - Μάϊος 2010
Σε αυτό το τεύχος
 Νέο ΔΣ στην EKE
 Αποτίμηση 5ου Συνεδρίου
 Ημερίδα ΕΚΕ, Μάιος 2010
 Έρευνα και Τεχνολογία
 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Τμήμα
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
 Ειδήσεις – Ανακοινώσεις
 Χρήσιμα links
EKΕ
Ε.Δ. Τεύχος 4 - Μάϊος 2010
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με την εκλογή του νέου ΔΣ της Ελληνικής Κεραμικής
Εταιρίας τον Οκτώβριο του 2009, μου δίνεται η
ευκαιρία να εκφράσω εκ μέρους των μελών του τις
ευχαριστίες μας για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε
με την ψήφο σας.
Όπως γνωρίζετε, η Ελληνική Κεραμική Εταιρεία
στόχο την προαγωγή της επιστήμης και
τεχνολογίας των κεραμικών καθώς επίσης και
κατά το δυνατόν καλύτερη εκπροσώπηση
ελληνικής
επιστημονικής,
τεχνολογικής
βιομηχανικής κοινότητας που δραστηριοποιείται
χώρο των κεραμικών.
έχει
της
την
της
και
στο
Το νέο Διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής
Κεραμικής Εταιρείας, δεσμεύεται ότι θα καταβάλει
κάθε
δυνατή
προσπάθεια
προκειμένου
να
ανταποκριθεί
όσο το δυνατόν καλύτερα στην
εκπλήρωση των στόχων της, μέσω μιας σειράς
δραστηριοτήτων που σχεδιάζει για το άμεσο μέλλον
και οι οποίες αφορούν:





την αναβάθμιση της ιστοσελίδας της ΕΚΕ
(www.eke.gr)
στην τακτική έκδοση ηλεκτρονικού newsletter
στην διοργάνωση 2 θεματικών ημερίδων για
κεραμικά υλικά (Μάιος 2010, Σεπτέμβριος 2010)
στην διοργάνωση του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
Κεραμικών, (Δεκ. 2011)
στην χρηματοδότηση της συμμετοχής του
Έλληνα υποψηφίου που θα επιλεγεί για να
εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Διεθνή
Διαγωνισμό Φοιτητών (student contest) που
διοργανώνεται στα πλαίσια του 12ου Συνεδρίου
της European Ceramic Society στη Στοκχόλμη
της Σουηδίας τον Ιούνιο του 2011.
Η υλοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων απαιτεί
την επιστημονική και οικονομική συνεισφορά όλων
των ενεργών μελών της Ελληνικής Κεραμικής
Εταιρείας και την ουσιαστική συνδρομή της εγχώριας
κεραμικής βιομηχανίας.
Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε
όλους τους συνάδελφους που με αγάπη και
εργατικότητα
βοήθησαν
στην
έκδοση
του
ηλεκτρονικού εξαμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου της
ΕΚΕ και ευελπιστώ το παρόν να αποτελέσει ένα
συνεχές εργαλείο αλληλοενημέρωσης των μελών της
γύρω από τα τεκταινόμενα στον χώρο των
κεραμικών.
Νέο ΔΣ στην Ελληνική Κεραμική
Εταιρεία
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής
Κεραμικής Εταιρείας που εκλέχτηκε από την
Γενική Συνέλευση στις 22.10.09 έχει την εξής
σύνθεση:
Αθηνά Τσετσέκου, (πρόεδρος)
Δρ Χημικός Μηχ., Επίκουρος Καθηγήτρια στον
τομέα Μεταλλογνωσίας και Τεχνολογίας Υλικών
της Σχολής Μ-Μ-Μ του ΕΜΠ
Χρήστος Αγραφιώτης, (αντιπρόεδρος)
Δρ. Χημικός Μηχ. Ερευνητής Ινστιτούτου
Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (Ι.Τ.ΧΗ.Δ.) ΕΚΕΤΑ
Κωνσταντίνα Ανδρεούλη (γραμματέας)
Δρ Φυσικός, Προϊσταμένη τμήματος Τεχνικών
Κεραμικών, ΕΚΕΠΥ Α.Ε.
Νίκος Κανατσούλης, (ταμίας)
Χημικός Μηχ., MSc, R&D Promotion
Innovation transfer ΕΚΕΠΥ A.E.
and
Χρήστος Αργυρούσης , (μέλος)
Χημικός, Δρ. Μηχ. , Επίκουρος Καθηγητής της
Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ
Μιχαήλ Καρακασίδης (μέλος)
Δρ. Χημικός, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
Τάνια Οικονομάκου, (αναπληρωματικό μέλος)
Δρ. Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργός,
S&B Industrial Μinerals
Καλή Ανάγνωση
Αθηνά Τσετσέκου
Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΚΕ
2/12
EKΕ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 5ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Η
Ελληνική
Κεραμική
Εταιρεία
(ΕΚΕ),
έχοντας
πάντα στόχο την προώθηση
της έρευνας στα κεραμικά
υλικά σε συνδυασμό με την
τεχνολογική ανάπτυξη των
αντιστοίχων
βιομηχανιών,
συνεχίζοντας τον πετυχημένο
θεσμό
της
οργάνωσης
Πανελλήνιου
Συνεδρίου
Κεραμικών κάθε τρία χρόνια
διοργάνωσε
το
5ο
Πανελλήνιο
Συνέδριο
Κεραμικών στην Αίθουσα Τελετών του ΕΜΠ στην
Αθήνα, στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2009.
Οι διαλέξεις των
προσκεκλημένων
επιστημόνων και
οι εργασίες που
παρουσιάστηκαν 40 παρουσιάσεις κάλυψαν
ένα
ευρύ φάσμα στην
περιοχή
της
επιστήμης και της
τεχνολογίας των
παραδοσιακών και προηγμένων κεραμικών, των
σύνθετων μεταλλο-κεραμικών υλικών,
και των
κεραμικών επικαλύψεων.
Οι ενότητες του συνεδρίου αφορούσαν:
Κεραμικά με εφαρμογές σε Ενέργεια και
Περιβάλλον
Νανουλικά
Βιοκεραμικά
Πυρίμαχα υλικά
Παραδοσιακά Κεραμικά
Δύο σημαντικές εξαιρετικές παρουσιάσεις δόθηκαν
από τους προσκεκλημένους ομιλητές:
Καθηγητής Π. Νικολόπουλος
«Διεπιφανειακές Ιδιότητες σε Συστήματα Κεραμικών
Οξειδίων σε Επαφή με Ρευστές Φάσεις»
Ε.Δ. Τεύχος 4 - Μάϊος 2010
Prof. Juan.B. Carda
“Developments in the field of Ceramic Tiles:
New challenges in times of crisis”
Ο αριθμός και η ποιότητα των εργασιών
αποτύπωσαν
επιτυχώς
την
σημαντική
ερευνητική δραστηριότητα που αναπτύσσεται
στα ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και στην
ελληνική βιομηχανία κεραμικών, σχετικά με
την παρασκευή, χαρακτηρισμό και έλεγχο
των ιδιοτήτων των κεραμικών υλικών, με
στόχο την ανάπτυξη νέων υλικών με
προηγμένες
ιδιότητες
ή
την
ποιοτική
αναβάθμιση παραδοσιακών προϊόντων και την
αξιοποίησή τους σε νέες εφαρμογές.
Η ενεργή συμμετοχή των ακαδημαϊκών
ερευνητών και των στελεχών της βιομηχανίας
συνέβαλε στην επιτυχή διεξαγωγή του
συνεδρίου και την εκπλήρωση των στόχων
του, που ήταν η ενημέρωση, η συζήτηση και
ο
προβληματισμός
της
επιστημονικής
κοινότητας,
σχετικά
με
θέματα
που
απασχολούν την επιστήμη, την τεχνολογία
και τις σύγχρονες ερευνητικές τάσεις και
τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο των
κεραμικών υλικών.
Η Οργανωτική Επιτροπή του 5ου Πανελληνίου
Συνεδρίου θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους
τους συμμετέχοντες
και ελπίζει ότι το
Συνέδριο Κεραμικών θα βοηθήσει στην
καταγραφή του σύγχρονου ερευνητικού και
τεχνολογικού έργου που επιτελείται στο χώρο
των κεραμικών και θα αποτελέσει μια
παρακαταθήκη και ένα χρήσιμο οδηγό για την
επιστημονική
κοινότητα
που
δραστηριοποιείται στην περιοχή αυτή.
Για πληροφορίες σχετικά με τα πρακτικά του
συνεδρίου μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ.
Νίκο Κανατσούλη, τηλ. 22620 71815.
3/12
EKΕ
Ε.Δ. Τεύχος 4 - Μάϊος 2010
ΗΜΕΡΙΔΑ
«ΠΟΡΩΔΗ ΚΕΡΑΜΙΚΑ-ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ-ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ»
Παρασκευή 14 Μαΐου 2010
Αμφιθέατρο «ΒΕΡΓΙΝΑ»
Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(ΕΚΕΤΑ), Θεσσαλονίκη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10:00 - 10:20
10:20 - 10:30
Προσέλευση - Εγγραφές συμμετεχόντων
Χαιρετισμοί
10:30 – 11:00
ΗΛΙΟΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΟΙ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ:
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ
ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ
Α. Γ. Κωνσταντόπουλος, Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών
(ΙΤΧΗΔ)-ΕΚΕΤΑ & Tμήμα Χημικών Μηχανικών, Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
11:00 – 11:30
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ
Β. Ζασπάλης, Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ)-ΕΚΕΤΑ,
Θεσσαλονίκη
11:30 – 12:00
ΠΟΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥΣ ΑΕΡΙΩΝ
Θ. Στεριώτης, Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
12:00 – 12:30
Διάλειμμα-Καφές
12:30 – 13:00
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΟΡΩΔΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Φ. I. Πομώνης, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
13:00 – 13:30
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗΣ
ΠΟΡΩΔΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΤΙΣ
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ε. Κικκινίδης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής.
Μακεδονίας
13:30 – 14:45
Ελαφρύ γεύμα
14:45 – 15:15
ΚΕΡΑΜΙΚΟΙ ΙΟΝΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΛΛΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Μ. Στουκίδης, Tμήμα Χημικών Μηχανικών, Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
15:15 – 15:45
ΚΕΡΑΜΙΚΟΙ ΙΟΝΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Δ. Τσιπλακίδης, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
15:45 - 16:00
Συζήτηση - Κλείσιμο της Ημερίδας
4/12
EKΕ
Έρευνα και Τεχνολογία
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΜΠ
Στο εργαστήριο Μεταλλογνωσίας της Σχολής Μηχ.
Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ έχει ξεκινήσει το
ακόλουθο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα FP7:
FP7 NMP-2008-2.1-2 Collaborative Project: “Large
scale production of tailored nano-oxides by
advanced, high-output, high-versatility flame spray
pyrolysis” (ADVANCE-FSP).
Διάρκεια: 1/1/2010-31/12/2013
Το Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας του Ε.Μ.Π. έχει
αναλάβει την επιλογή των κατάλληλων διαλυμάτων
των πρόδρομων αντιδραστηρίων και την διερεύνηση
των συνθηκών ανάμειξής τους ώστε να καταστούν
κατάλληλα για χρήση ως τροφοδοσία στο σύστημα
πυρόλυσης φλόγας που θα χρησιμοποιηθεί για την
παραγωγή νανοκόνεων μεικτών οξειδίων.
Επίσης
το
Εργαστήριο
Νανομηχανικής
&
Νανοτεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών
του Ε.Μ.Π.
σε συνεργασία με το εργαστήριο
Μεταλλογνωσίας της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων
Μεταλλουργών του ΕΜΠ συμμετέχουν στο ακόλουθο
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα FP7 που μόλις ξεκίνησε:
FP7 NMP-2008-2.5-1 Collaborative Project: "Micro
and Nanocrystalline Functionally Graded Materials for
Transport Applications" (MATRANS).
Διάρκεια: 1/2/2010-31/1/2013
Στο πρόγραμμα τα δύο εργαστήρια του Ε.Μ.Π. έχουν
αναλάβει την παραγωγή σύνθετων νανοκόνεων και
την μελέτη των μηχανικών και φυσικοχημικών
ιδιοτήτων των σύνθετων νανοδομημένων προϊόντων
που θα αναπτυχθούν.
Διδακτορικές Διατριβές με θέμα τα κεραμικά
που ολοκληρώθηκαν στο ΕΜΠ.
Το Δεκέμβριο του 2009 η κα Αγγελική Παπαβασιλείου
υποστήριξε τη Διδακτορική της Διατριβή στο
Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας του ΕΜΠ που είχε θέμα
τη διερεύνηση της ανάπτυξης και των ιδιοτήτων
ηλεκτροθετικά προωθούμενων καταλυτών Pt/CeO2Al2O3 για τον έλεγχο της εκπομπής των αυτοκινήτων
Πληροφορίες: Δρ. Αθηνά Τσετσέκου,
Επίκουρος
Καθηγήτρια
στον
τομέα
Μεταλλογνωσίας
και
Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Μ-Μ-Μ του ΕΜΠ
Ε.Δ. Τεύχος 4 - Μάϊος 2010
Νανοσωματίδια φωσφορικού ασβεστίου για
οδοντιατρικές εφαρμογές
Βρετανική
εταιρεία
μεταφοράς
τεχνολογίας
προσφέρει τα δικαιώματα για τεχνολογία σύνθεσης
καινοτομικών οδοντιατρικών προϊόντων, όπως
οδοντόκρεμες
βελτιωμένης
σύνθεσης,
οδοντότσιχλες κλπ. Η τεχνολογία βασίζεται σε
πατενταρισμένη
μέθοδο
για
παραγωγή
νανοσωματιδίων φωσφορικού ασβεστίου μεγέθους
8-15nm. Τα νανοσωματίδια αποτελούνται από
φωσφο-πεπτιδικό κέλυφος που δημιουργείται
αυτογενώς γύρω από έναν πυρήνα φωσφορικού
ασβεστίου.
Η τεχνολογία είχε αρχικά αναπτυχθεί
για
εφαρμογές στους τομείς των καλλυντικών και
διατροφικών προϊόντων. Η πρόσφατη καινοτομία
που κάνει χρήση φωσφο-πεπτιδίων οστεοποντίνης
(osteopontin) για την πρωτεΐνη του κελύφους,
επιτρέπει τη χρήση της τεχνολογίας και για
οδοντιατρικά προϊόντα.
Τα νανοσωματίδια φωσφορικού ασβεστίου έχουν
πλεονεκτήματα που βελτιώνουν τις υπάρχουσες
τεχνολογίες στις οδοντιατρικές εφαρμογές:
- Έχουν το 1/10 του μεγέθους των υπαρχόντων
νανοσωματιδίων
και
έτσι
προσφέρουν
μεγαλύτερη σταθερότητα άρα και μείωση του
φαινομένου καθίζησης του φωσφόρου.
- Έχουν μεγαλύτερη αναλογία επιφάνειας/όγκο.
- Κατά
τη
διάσπασή
τους
στο
στόμα
απελευθερώνονται
ιόντα
ασβεστίου
(Ca2+)
απαραίτητα για την ασβεστοποίηση των δοντιών
και φωσφο-πεπτίδια οστεοποντίνης τα οποία
έχουν
αντι-μικροβιακές
ιδιότητες
και
προστατεύουν από την τερηδόνα.
- Είναι θερμοσταθερά, άμεσα διαλυτά, μπορούν να
αποθηκευτούν
για
μεγάλο
διάστημα
σε
κολλοειδές διάλυμα, είναι άχρωμα, άοσμα, με
ουδέτερο pH και μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για σύνθεση προϊόντων σταθερής, υγρής ή τζελ
μορφής.
Πληροφορίες: Νίκος Κανατσούλης, EEN-Hellas
FORTH/
ΕΚΕΠΥ Α.Ε.
FP7-NMP-2007-SMALL-1: Efficient EnvironmentalFriendly Electro-Ceramics Coating Technology and
Synthesis (EFECTS)
SP1-JTI-FCH.3.3 Understanding and minimizing
anode degradation in hydrogen and natural gas
fuelled SOFCs (ROBANODE)”
Πληροφορίες:
Δρ.
Κωνσταντίνα
Ανδρεούλη
Προϊσταμένη Υπηρεσίας Τεχνικών Κεραμικών, ΕΚΕΠΥ
Α.Ε.
5/12
EKΕ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Ένας καινούργιος πόλος στον «Κεραμικό Χάρτη»
της Ελλάδας αναπτύσσεται στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων:
Εργαστήριο Κεραμικών και Σύνθετων Υλικών
του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Τμήμα
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Το
Τμήμα
Μηχανικών
Επιστήμης
Υλικών
(www.materials.uoi.gr) ιδρύθηκε το 1999 με αρχική
ονομασία Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών,
η οποία άλλαξε (ΦΕΚ, 45/16-3-2009) στη σημερινή
το 2009. Το Τμήμα αυτό θα αποτελέσει το πρώτο
Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής η οποία αναμένεται
να ιδρυθεί σύντομα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
(www.uoi.gr). Ιστορικά, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
και το Πανεπιστήμιο Πατρών ήταν τα πρώτα
επαρχιακά Πανεπιστήμια στην Ελλάδα, μετά τα
μητροπολιτικά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, που
ιδρύθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1960, αλλά
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων η κύρια κατεύθυνση
δεν ήταν η Πολυτεχνική (όπως συνέβη στην
Πάτρα).
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης
Υλικών θα είναι οι πρώτοι απόφοιτοι Μηχανικοί του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αλλά και οι πρώτοι
απόφοιτοι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Υλικών από
Ελληνικό ΑΕΙ. Σε ότι αφορά στην εκπαίδευσή τους,
αυτή έγινε στα 13 Εργαστήρια του Τμήματος (τα
οποία αναμένεται σύντομα να ανέλθουν στα 16 ή
17) και από τους 26 Καθηγητές του, όλων των
βαθμίδων, που επίσης σύντομα αναμένεται να
ανέλθουν στους 32. Στα πλαίσια της ένταξης του
Τμήματος στο ΤΕΕ και της ίδρυσης Πολυτεχνικής
Σχολής, 10 φοιτητικά, κυρίως, Εργαστήρια και 8
γραφεία
μελών
ΔΕΠ
του
Τμήματος
θα
εγκατασταθούν σε ολοκαίνουργιο διώροφο κτήριο
έκτασης 3.500 τ.μ., που θα παραδοθεί στο Τμήμα
εντός του Μαρτίου 2010.
Ένα από τα Εργαστήρια του Τμήματος είναι και το
Εργαστήριο Κεραμικών και Σύνθετων Υλικών
(www.materials.uoi.gr/ccl).
Στοιχεία Εργαστηρίου και Προσωπικό
Το Εργαστήριο Κεραμικών και Σύνθετων Υλικών
ιδρύθηκε το 2001 με απόφαση της Γ.Σ. του
Τμήματος και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων (το ΦΕΚ αναμένεται).
Ανήκει στον (υπό ίδρυση) Τομέα Α του Τμήματος,
που
φέρει
την
επωνυμία
«Σύνθεση
και
Χαρακτηρισμός Διεργασιών των Υλικών».
Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του στεγάζονται
σε περίπου 500 τ.μ., στο παλαιό κτίριο Ε1 (Α’
όροφος) και στο νέο Κτήριο του Τμήματος (Β’
όροφος).
Το επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου
απαρτίζεται από 5 μέλη ΔΕΠ, τους Αναπληρωτές
Καθηγητές Μιχαήλ Καρακασίδη, που εκτελεί χρέη
Ε.Δ. Τεύχος 4 - Μάϊος 2010
Διευθυντή του Εργαστηρίου, Κωνσταντίνο Μπέλτσιο
και Δημήτρη Γουρνή, και τους Επίκουρους
Καθηγητές Συμεών Αγαθόπουλο και Δημήτρη
Παπαγιάννη, καθώς και τη Χημικό Μηχανικό
Σουζάνα Παππά (ΕΤΕΠ). Τα μέλη ΔΕΠ είναι και
υπεύθυνοι ανεξάρτητων ερευνητικών ομάδων που
θεραπεύουν
τα
γνωστικά
αντικείμενα
που
αναφέρονται
παρακάτω
στην
ερευνητική
δραστηριότητα.
Στο
Εργαστήριο
εργάζονται
ερευνητικά
μεταδιδακτορικοί συνεργάτες καθώς και αρκετοί
μεταπτυχιακοί φοιτητές σε επίπεδο, υποψηφίων
διδακτόρων και φοιτητών Master. Τα παραπάνω
μέλη
ΔΕΠ
είναι
ενεργά
μέλη
όλων
των
επιστημονικών εταιρειών υλικών, Ελληνικών και
διεθνών, με έμφαση κυρίως στα Κεραμικά Υλικά.
Το νέο κτήριο του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης
Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Διδακτικό Έργο
Προπτυχιακές Σπουδές
Το Εργαστήριο έχει ευρύτατη και αποφασιστική
συνεισφορά στο διδακτικό έργο του Τμήματος.
Συγκεκριμένα, τα μέλη ΔΕΠ του καλύπτουν τη
διδασκαλία των μαθημάτων:
- Κεραμικά Υλικά
- Τεχνολογία Υάλων και Υαλοκεραμικών Υλικών
(μάθημα επιλογής )
- Προηγμένα Θέματα Κεραμικών Υλικών (μάθημα
επιλογής)
- Νανοπορώδη και Φυλλόμορφα Υλικά (μάθημα
επιλογής)
- Σύνθετα Υλικά
- Βιοκεραμικά
Υλικά
(μάθημα
επιλογής)
- Φυσικοχημεία Ι
- Φυσικοχημεία ΙΙ
- Διάχυση και Φαινόμενα Μεταφοράς
- Φυσικές Διεργασίες
- Χημικές Διεργασίες
- Μετασχηματισμοί Φάσεων στα Υλικά (μάθημα
επιλογής)
- Τεχνικές
Χαρακτηρισμού
Υλικών
(μάθημα
επιλογής)
6/12
EKΕ
Ε.Δ. Τεύχος 4 - Μάϊος 2010
- Περιβάλλον και Υλικά (μάθημα επιλογής)
- Θεωρία Ομάδων (μάθημα επιλογής)
Επίσης, διεξάγει τις Εργαστηριακές Ασκήσεις των
Εργαστηρίων
- Υλικά Ι: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών (Β’
Έτος) – 10 Ασκήσεις
- Υλικά ΙΙ: Κεραμικά και Σύνθετα Υλικά (Γ’ Έτος) –
8 Ασκήσεις
- Φυσικοχημεία (Β’ Έτος) – 9 Ασκήσεις
- Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών (Ε’ Έτος –
μάθημα επιλογής)
Για την υποστήριξη της διδασκαλίας των παραπάνω
μαθημάτων, έχει συγγραφεί από τα μέλη ΔΕΠ του
Εργαστηρίου
ένας
πολύ
μεγάλος
αριθμός
Σημειώσεων
και
Βιβλίων,
που
αριθμούν
περισσότερες από 3000 σελίδες.
Επίσης, στο Εργαστήριο, έχουν εκπονηθεί μέχρι
στιγμής
περισσότερες
από
70
Διπλωματικές
Εργασίες.
Μεταπτυχιακές Σπουδές
Το Εργαστήριο συμμετέχει ενεργά, με διδασκαλία,
επίβλεψη-συντονισμό
μαθημάτων
και
στα
Εργαστήρια του Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χημεία και Τεχνολογία
Υλικών», που οργανώνεται μαζί με το Τμήμα
Χημείας
του
Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
(http://chemat.uoi.gr) και το ΤΕΙ της Αθήνας και
διευθύνεται από τον Αναπλ. Καθ. Μ. Καρακασίδη.
Από Εργαστήριο έχουν ήδη εκπονηθεί 18 Διατριβές
Master (δηλ. Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης).
Επίσης, τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου έχουν
συμμετάσχει σε περισσότερες από 30 τριμελείς
εξεταστικές επιτροπές Διατριβών Master.
Έρευνα
Ερευνητικές Δραστηριότητες
Οι Ερευνητικές Δραστηριότητες του
αφορούν στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
Τμήματος
(α) Κεραμικά Υλικά, Ύαλοι, Υαλοκεραμικά,
Σύνθετα Υλικά Κεραμικού/Μετάλλου
Η κατεύθυνση αυτή αφορά στο σχεδιασμό της
σύστασης νέων υλικών, στην κατασκευή (με όλες
τις γνωστές μεθόδους) και στο χαρακτηρισμό των
ιδιοτήτων
αμφοτέρων
προηγμένων
και
παραδοσιακών υλικών, ανάλογα με τις εφαρμογές
που αυτά έχουν σχεδιαστεί να θεραπεύσουν, καθώς
και των πρώτων υλών (π.χ. sol-gel). Οι εφαρμογές
των προηγμένων υλικών που κατασκευάζονται είναι
κυρίως βιοϋλικά, SOFC, πορώδη υλικά και κεραμικοί
αφροί, υμένια και επικαλύψεις. Οι εφαρμογές στα
παραδοσιακά υλικά που μελετώνται αφορούν στα
κλασικά δομικά κεραμικά (τούβλα, κεραμίδια) και
είδη
εστίασης,
πλακάκια,
πορσελάνες,
επισμαλτώσεις κλπ., αλλά συμπεριλαμβάνουν και
τον ενδελεχή χαρακτηρισμό αρχαίων κεραμικών και
υάλων που έχουν βρεθεί σε διάφορες αρχαιολογικές
ανασκαφές. Μελετώνται ύαλοι (ύστερη εποχή του
χαλκού- πρώιμη βυζαντινή περίοδος) ως προς την
σύσταση και την τεχνολογία παραγωγής τους.
Επίσης είναι σε εξέλιξη
έρευνα που αφορά
χρωστικές του παρελθόντος και διακοσμήσεις
κεραμικής. Πρέπει να τονιστεί ότι ιδιαίτερη έμφαση
δίνεται και στις διεργασίες κατασκευής των υλικών
αυτών, υπό την έννοια της εξοικονόμησης
ενέργειας, με την ελάττωση των θερμοκρασιών και
των χρόνων κατασκευής, χωρίς έκπτωση στην
ποιότητα του τελικού προϊόντος και χωρίς μεγάλες
παρεμβάσεις στις γραμμές παραγωγής, καθώς και
στη χρήση στις πρώτες ύλες ανακυκλωμένων
υλικών από βιομηχανικά ή αστικά απόβλητα. Τα
σύνθετα υλικά κεραμικού/μετάλλου είναι μία ειδική
εφαρμογή των υψηλών θερμοκρασιών, όπου η
μελέτη των διεπιφανειών κεραμικού/μετάλλου σε
καθεστώς χημικής αντίδρασης ή απλής πρόσφυσης
λόγω φυσικών αλληλεπιδράσεων Van der Walls,
είναι ένας ακόμα εξειδικευμένος επιστημονικός
τομέας στον οποίο τα μέλη του Εργαστηρίου έχουν
μεγάλη
εμπειρία.
Στο
πεδίο
αυτό,
γίνεται
προσπάθεια ώστε η έρευνα του Εργαστηρίου να
προχωρήσει προοδευτικά από μακρο- σε νανοσυστήματα διεπιφανειών.
(β)
Πορώδη,
Φυλλόμορφα
Υλικά
και
Μεμβράνες
Τα υλικά που κατασκευάζονται και μελετώνται στην
κατεύθυνση
των
μεσοπορωδών
υλικών
(μεσοπορώδη είναι υλικά με ειδική επιφάνεια από
800 έως 2000 m2/g και διάμετρο πόρων 2-10 nm)
είναι τύπου MCM-41, CMK, HMS, SBA κλπ. Τα
συνθετικά αυτά υλικά αυτά, τα οποία ουσιαστικά
είναι νανο-δομημένα, που σημαίνει ότι η μοριακή
δομή τους έχει έξυπνα οικοδομηθεί επάνω σε
μοριακά εκμαγεία τασιενεργών ενώσεων τα οποία
απομακρύνονται με διεργασίες όπως καύση,
υδροθερμικούς μετασχηματισμούς κλπ., αρχικά
αναπτύχθηκαν για εφαρμογές σε καταλυτικές
διεργασίες πετρελαίου και κλασμάτων του, αλλά στο
Εργαστήριο γίνεται διεξοδική έρευνα, πειραματική
αλλά και θεωρητική (π.χ. με μεθόδους μοριακής
δυναμικής), για πιθανές ενδιαφέρουσες εφαρμογές
τους και σε άλλες περιπτώσεις που σχετίζονται, για
παράδειγμα, με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
Οι φυλλόμορφες, φυσικές ή συνθετικές άργιλοι,
τύπου μοντμοριλονίτη, λαπoνίτη κλπ., και η
υποστύλωση τους ή η χημική τροποποίηση των
επιφανειών τους, αποτελούν επίσης διακριτό τομέα
έντονης δραστηριότητας του Εργαστηρίου στο πεδίο
των μοριακών ηθμών, με τελικό σκοπό την πιθανή
εφαρμογή τους σε αντιρρυπαντικές διεργασίες
υγρών αποβλήτων, την ακινητοποίηση βαρέων
μετάλλων μέσα στις υπερδομές τους, μέχρι και τη
σταδιακή απελευθέρωση φαρμάκων στον οργανισμό
(drug delivery systems). Ο περλίτης και οι ζεόλιθοι
συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή των
υλικών υψηλού, για το Εργαστήριο, ενδιαφέροντος.
Ιδιαίτερη
δραστηριότητα έχει να επιδείξει το
εργαστήριο στις μεμβράνες. Αναπτύσσονται και
μελετώνται απλές και σύνθετες, πολυμερικές &
κεραμικές, μεμβράνες με εσωτερικό πορώδες και
εφαρμογές
στο
πεδίο
των
διαχωρισμών
(μικροδιήθηση, νανοδιήθηση, διαχωρισμός αερίων
κλπ). Επίσης μελετώνται και υποστηριζόμενες
7/12
EKΕ
συμπαγείς μεμβράνες (υμένια) με εφαρμογές στο
πεδίο της μικροηλεκτρονικής και των αισθητήρων.
(γ) Νανο- και Υβριδικά Υλικά
Σε αυτήν την κατεύθυνση, το Εργαστήριο έχει
αναπτύξει έντονη και συστηματική έρευνα στις
πλέον μοντέρνες μορφές άνθρακα, όπως είναι οι
νανο-σωλήνες μονού και πολλαπλού τοιχώματος
(SWNTs, MWNTs), τα φουλερένια (C60) και, πιο
πρόσφατα, τα φύλλα γραφενίου, καθώς και πιο
σύνθετες και πολύπλοκες γεωμετρικές ή χημικά
τροποποιημένες δομές αυτών. Εκτός της κλασικής
έρευνας για αποθήκευση υδρογόνου, οι μελέτες των
υλικών που έχουν κατασκευαστεί στο Εργαστήριο
έχουν δώσει εντυπωσιακά αποτελέσματα και σε
άλλες
προηγμένες
εφαρμογές,
με
πιο
χαρακτηριστική τις υπεραγώγιμες ιδιότητες μερικών
από τα υλικά που κατασκευάστηκαν. Πέραν του
άνθρακα, το ενδιαφέρον του Εργαστηρίου εστιάζεται
και σε άλλα νανο-υλικά, όπως είναι νανοκόνεις από
TiO2, SiO2, κ.ά., μεταλλικά νανοσωματίδια όπως
μαγνητικά ή αγώγιμα νανοσωματίδια (Fe3O4, γFe2O3, Fe-Pt, Co-Pt, Au, Ru-Pt κλπ), καθώς και
χαμηλοδιάστατα ημιαγώγιμα υβριδικά συστήματα
με βάση τα PbI2, ZnS, GaN, κλπ. Επίσης η
ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου σε
μικρο και νανοδιάσταση επεκτείνεται στις Ίνες και
τα Ινίδια. Αναπτύσσονται και μελετώνται κοίλες
πολυμερικές
ίνες
(εφαρμογή:
διαχωρισμοί),
συμπαγείς, πολυμερικές & κεραμικές, ίνες & ινίδια
(εφαρμογή: ενίσχυση υλικών).
Για τον χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση
των
παραπάνω υλικών των τριών κατευθύνσεων,
χρησιμοποιούνται πολλές φασματοσκοπικές και
άλλες τεχνικές. Η λεπτομερής κατανόηση της δομής
των ενδιάμεσων και τελικών κεραμικών προϊόντων
όπως και η συσχέτιση της δομής τους με τις
ιδιότητες
που
αυτά
παρουσιάζουν
είναι
αποφασιστικής σημασίας για την πλήρη αξιοποίησή
τους αλλά και τον έλεγχο ποιότητας και τον
σχεδιασμό άλλων συστημάτων. Εκτός της δομής
προσδιορίζονται και μελετώνται ιδιότητες των
υλικών όπως η πυκνότητα, η ειδική επιφάνεια, το
πορώδες, η ροφητική και κατιο-ανταλλακτική
ικανότητα, ο συντελεστής θερμικής διαστολής, η
διαπερατότητά τους σε αέρια, οι οπτικές σταθερές,
το χρώμα, οι μεταβολές φάσεων κατά την θερμική
τους επεξεργασία όπως η απώλεια βάρους, η Tg, η
μικροδομή της επιφάνειας, η χημική ανθεκτικότητα,
η βιοενεργότητα κ.α.
Εργαστηριακός Εξοπλισμός και Υποδομές
Οι παραπάνω ερευνητικές δραστηριότητες και
κατευθύνσεις υποστηρίζονται από τον εξοπλισμό του
Εργαστηρίου που εν συντομία είναι:
1.
Ε.Δ. Τεύχος 4 - Μάϊος 2010
τηγμάτων
υάλων,
πλανητικός
μύλος,
αυτόκλειστο
και
έξι
κλίβανοι
υψηλών
θερμοκρασιών από 1000 έως 1750οC με
δυνατότητες παροχής αερίου.
2.
Εξοπλισμός Εργαστηρίου Δομικής Ανάλυσης
Υλικών
Φασματόμετρο micro-Raman (Renishaw 1000,
πηγή laser 532 nm, 200 mW και οπτικό
μικροσκόπιο),
Φασματόμετρο
FT-IR
(Perkin-Elmer,
με
δυνατότητα
μετρήσεων
σε
υψηλές
θερμοκρασίες RT-900oC),
Φασματόμετρο FT-IR (GX Shimadzu 4000,
τεχνικές ανάκλασης ή διαπερατότητας),
Φασματοφωτόμετρο
UV-Vis
(Shimadzu
1200PC, δυνατότητες μέτρησης σε στερεά
(ανάκλαση ή απορρόφηση) ή υγρά.
3.
Εξοπλισμός Εργαστηρίου Θερμικής Ανάλυσης
και Ποροσιμετρίας
Θερμοζυγός
TGA-DTA
(Perkin-Elmer,
δυνατότητες μέτρησης από RT-1500oC),
Σύστημα μέτρησης ειδικής επιφάνειας ΒΕΤ
(Sorptomatic
1990-Thermofinnigan,
με
δυνατότητα μετρήσεων και σε μικροπορώδη
υλικά),
Ποροσίμετρο υδραργύρου (PoreMaster GT Quantachrome Instruments),
Διάταξη μελέτης περατότητας και διαχωρισμού
αερίων
με
μεμβράνες,
συνδεδεμένη
με
χρωματογράφο (Shimatzu, DC 2014).
Χημικό Εργαστήριο και Εργαστήριο Υψηλών
Θερμοκρασιών πλήρως εξοπλισμένο για τη
σύνθεση των υλικών και την παρασκευή
δοκιμίων για μετρήσεις. Συγκεκριμένα, εκτός
της βασικής υποδομής για τη χημική σύνθεση,
διατίθενται γραμμές κενού, pH-μετρα, glovebox, επωαστήρες, θερμοστατούμενα cells,
φυγόκεντροι, συσκευές spin- και dip-coating,
σύστημα twin-roller για την υπερταχεία ψύξη
8/12
EKΕ
4.
Εξοπλισμός
Εργαστηρίου
Μηχανικής
Συμπεριφοράς Υλικών
Εφελκυσιόμετρο (Shimadzu, AGS-H, 1000 Ν),
Συσκευή κοπής δοκιμίων (Zwick, 2 μαχαίρια
διαφορετικών διαστάσεων),
Συσκευές μεταλλογραφικής προετοιμασίας
δοκιμίων (Struers Accutom-5ωStruers,
LaboPress-1,Struers, RotoPol-25),
Σκληρόμετρο (Indentec ),
Υδραυλική πρέσα με θερμαινόμενες πλάκες
(Specac, ελεγχόμενη θερμοκρασία εφαρμογής
έως 300οC).
Ε.Δ. Τεύχος 4 - Μάϊος 2010
Το Εργαστήριο Κεραμικών και Σύνθετων
Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Παραγωγή Ερευνητικού Έργου
Διδακτορικές Διατριβές
Φυσικά, πολλές φορές χρησιμοποιούνται, για τα
πειράματα, και οργανολογίες άλλων Εργαστηρίων
του Τμήματος, όπως είναι η κατασκευή και ο
χαρακτηρισμός λεπτών υμενίων και επικαλύψεων με
μεθόδους sputtering και laser ablation, οι μηκαταστροφικοί έλεγχοι, και φυσικά ότι αφορά την
κλασική Μεταλλογραφία και Μεταλλογνωσία (π.χ.
διάβρωση, αλατονέφωση, οπτική μικροσκοπία).
Επίσης, αρκετές μετρήσεις διεξάγονται και στις
οριζόντιες μονάδες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
(δηλ. εξοπλισμός στο οποίο έχουν πρόσβαση οι
ερευνητές από όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου),
όπως είναι SEM, XRD, φασματοσκοπία Mössbauer,
NMR κλπ. Το εργαστήριο υποστηρίζει επίσης την
λειτουργία του Εργαστηρίου Έρευνας, Δοκιμών και
Πιστοποίησης
Υλικών
(Ε.Ε.Δ.Π.Υ)
του
Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου
(ΕΤΕΠΗ) έχοντας την ευθύνη της λειτουργίας
Φασματομέτρου Φθορισμού Ακτίνων Χ Διασποράς
Μήκους Κύματος, (Wavelength Dispersive XRF),
διαδοχικής ανάλυσης και θερμομηχανικού αναλυτή
ΤΜΑ.
Στο Εργαστήριο έχουν εκπονηθεί 6 Διδακτορικές
Διατριβές οι οποίες αφορούσαν στα

βιοκεραμικά-βιοϋάλους,

μεσοπορώδη κεραμικά υλικά (τύπου MCM-41)
και φυλλόμορφα αργιλοπυριτικά ως βάση για
υβρίδια με ενεργές
ροφητικές ομάδες ή
εγκλωβισμένα νανοσωματίδια ημιαγωγών,

νανοσωλήνες
άνθρακα
με
υπεραγώγιμες
ιδιότητες

εκλεκτικές
κεραμικές
και
πολυμερικές
μεμβράνες μεμβράνες

ακινητοποίηση και υαλοποίηση τοξικών (από
βαρέα μέταλλα) βιομηχανικών αποβλήτων.

Αρχαία κεραμικά
Επίσης, είναι υπό εξέλιξη τρεις ακόμα διδακτορικές
διατριβές που αφορούν στα

Νανοπορώδη κεραμικά και παράγωγα τους για
περιβαλλοντικές εφαρμογές

Γραφένια
και άλλα νανοδομημένα υλικά με
βάση τον άνθρακα

Σύνθετα κεραμικού/μετάλλου με ενισχυτικές
νανοφάσεις.
Επίσης, τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου έχουν
συμμετάσχει και συμμετέχουν σε περισσότερες από
επιτροπές
και
10
τριμελείς
συμβουλευτικές
περισσότερες από 25 επταμελείς εξεταστικές
επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών.
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και Παρουσιάσεις σε
Συνέδρια
Τα 5 μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου έχουν συνολικά
περισσότερες από 300 δημοσιεύσεις σε διεθνή
επιστημονικά
περιοδικά
κεραμικών,
υάλων,
σύνθετων
υλικών,
φυσικής,
χημείας
και
φυσικοχημείας υλικών, (μεταξύ των οποίων
συγκαταλέγονται και δημοσιεύσεις σε περιοδικά
9/12
EKΕ
ιδιαίτερα υψηλού συντελεστή απήχησης (impact
factor), όπως το Nano-Letters), οι οποίες έχουν
λάβει περισσότερες (συνολικά) από 3000 αναφορές.
Επίσης, υπάρχει μία πολύ δραστήρια συμμετοχή των
μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου σε Ελληνικά αλλά
κυρίως Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια, πολλές
διαλέξεις
εκ
των
οποίων
πλέον
των
20
Προσκεκλημένες Ομιλίες. Η απήχηση των παραπάνω
ερευνητικών δραστηριοτήτων έχει ως αποτέλεσμα
τα μέλη του να έχουν προσκληθεί ως κριτές σε όλα
(συνολικά περισσότερα από 50) τα γνωστά διεθνούς
κύρους επιστημονικά περιοδικά στο χώρο της
Επιστήμης των Υλικών
Ερευνητικές συνεργασίες και δραστηριότητες
στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Το Εργαστήριο έχει μεγάλο ενδιαφέρον για επαφές,
συνεργασίες και ανταλλαγές ερευνητών με άλλα
Εργαστήρια, Ινστιτούτα και Φορείς στην Ελλάδα και
το Εξωτερικό.
Ερευνητικά Προγράμματα
Τα μέλη του Εργαστηρίου συμμετέχουν σε πολλές
προκηρύξεις
ερευνητικών
προγραμμάτων
Ελληνικών, Ευρωπαϊκών και διεθνών. Μέχρι στιγμής
έχουν χρηματοδοτηθεί από προγράμματα όπως:
RTN(1) , ΠΕΝΕΔ(3), ΕΝΤΕΡ(1), Πυθαγόρας (2),
Bilateral (3).
Συνεργασίες στην Ελλάδα
Τα μέλη του Εργαστηριού έχουν τρέχουσες
συνεργασίες με άλλα Εργαστήρια του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, από τα Τμήματα Χημείας, Φυσικής και
Ιατρικής (Καρδιολογία και Ορθοπεδική).
Επίσης διατηρούν στενές επιστημονικές σχέσεις και
επαφή με άλλα συναφή, επιστημονικά, Εργαστήρια
άλλων Πανεπιστημίων (ΕΜΠ, ΑΠΘ, Πάτρας και
Κρήτης), Ερευνητικά Ινστιτούτα, όπως η ΕΚΕΠΥ και
το ΕΛΚΕΜΕ, καθώς και διάφορες Εταιρείες.
Διεθνείς Συνεργασίες
Οι διεθνείς επαφές του Εργαστηρίου εκτείνονται σε
όλη την Ευρώπη αλλά και τον κόσμο, όπως ΗΠΑ,
Αυστραλία, Αγγλία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία,
Ισπανία, Ρουμανία, Ρωσία, Ουζμπεκιστάν, Ινδία,
Κίνα, Κορέα, Τουρκία, Βραζιλία κλπ.
Ε.Δ. Τεύχος 4 - Μάϊος 2010
 Workshop on Magnetic Nanoparticles: Challenges
and Future Prospects, 18-23 Ιουνίου, 2007,
Lorentz Center Leiden, Netherlands.

6ο
Παγκόσμιο
Συνέδριο
Διαβροχής
και
Τριχοειδών Φαινομένων (High Temperature
Capillarity, HTC-2009), 5-9 Μαΐου 2009,
Αθήνα.

4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πορωδών Υλικών,
Πάτρα, 22-23 Οκτωβρίου 2009.

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμβιο-μηχανικής,
(ΕΛΕΜΒΙΟ), Ιωάννινα, 4-6 Ιουνίου 2010.

XXVI Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς
Κατάστασης και Επιστήμης των Υλικών,
Ιωάννινα, 21-24 Σεπτεμβρίου 2010.
Επίσης, τα μέλη του έχουν συμμετάσχει στις
Επιστημονικές Επιτροπές αρκετών Ελληνικών και
Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων.
Τέλος, το Εργαστήριο έχει προσκαλέσει τα τελευταία
χρόνια πολλούς διακεκριμένους επιστήμονες του
εξωτερικού, με τους οποίους διατηρεί στενή
συνεργασία, να επισκεφθούν το Τμήμα και να
δώσουν διαλέξεις προς τα μέλη ΔΕΠ και τους
φοιτητές του. Επίσης έχει οργανώσει σειρά
Ημερίδων, είτε τοπικού (δηλ. ενδοτμηματικού) είτε
Πανελλήνιου χαρακτήρα, όπως ήταν η 1η Ημερίδα
«Μύησης στην Επιστημονικής Έρευνα» στις 27
Μαρτίου 2008 και η Ημερίδα των ΕΚΕ και ΕΜΕ
«Συνδυασμός Μεταλλικών-Κεραμικών Υλικών σε
Τεχνολογικές Εφαρμογές» στις 3 Απριλίου 2009.
Επικοινωνία
Η διεύθυνση του Εργαστηρίου είναι:
Εργαστήριο Κεραμικών και Σύνθετων Υλικών
Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων
451 10 ΙΩΝΝΙΝΑ
τηλ. 265100-7276, -7141, και -7366
fax: 265100-7074,
e-mails
[email protected]
[email protected]
Διοργάνωση Συνεδρίων
[email protected]
Στα πλαίσια της διεύρυνσης των επαφών και
δραστηριοτήτων, τα μέλη του Εργαστηρίου έχουν
ενεργά συμμετάσχει ή συμμετέχουν στη διοργάνωση
Συνεδρίων και Συμποσίων όπως:
[email protected]
ου
 1
Πανελλήνιο Συμπόσιο «Πορώδη Υλικά:
Σύνθεση-Χαρακτηρισμός Διεργασίες», Ιωάννινα,
21-23 Μαρτίου 2003.
 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης
«ΘΕΡΜΑ 2004», Ιωάννινα, 25-26 Ιουνίου 2004.
URL
www.materials.uoi.gr
www.materials.uoi.gr/ccl
www.agathopoulos.org
10/12
EKΕ
Ε.Δ. Τεύχος 4 - Μάϊος 2010
Ειδήσεις – Ανακοινώσεις
12th Symposium of the European Society of Sonochemistry
Chania, Crete, 30 May – 03 June 2010
International Symposium on SiAlONs and Non-Oxides
1-4 June 2010, Cappadocia, Turkey
Cimtec 2010
6-11 June - Montecatini Terme, Italy
Electroceramics XII
June, 14-17, 2010, Trondheim - Norway
Joint Conference AMF-AMEC
Ramada Plaza, Jeju Island, Korea from Jun.28 to Jul.1, 2010
ICCPS-11
Zürich, 29 Aug. - 1 Sep. 2010
Tecnargilla 2010, http://en.tecnargilla.it/
the world-leading exhibition of technological innovations in the
ceramic industry, is to be held between 27 September and 1
October 2010.
3rd International Congress on Ceramics (ICC3)
November 14-18, 2010 - Osaka Japan
11/12
EKΕ
Ε.Δ. Τεύχος 4 - Μάϊος 2010
Χρήσιμα links
Επιστημονικές Εταιρίες





European Ceramic Society: http://www.ecers.org
American Ceramic Society : http://www.ceramics.org
Japanese Ceramic Society : http://www.ceramic.or.jp
Ελληνική Μεταλλουργική Εταιρία : www.met.gr
European Society of Sonochemistry : http://www.europeansocietysonochemistry.eu
Ερευνητική Δραστηριότητα στα Κεραμικά

ΕΜΠ, Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί Μηχανικοί : www.metal.ntua.gr

ΕΜΠ, Χημικοί Μηχανικοί : www.chemeng.ntua.gr

Παν. Πατρών, Χημικοί Μηχανικοί : www.chemeng.upatras.gr

Παν. Ιωαννίνων, Μηχανικοί Επιστήμης Υλικών : www.materials.uoi.gr/

Παν. Θεσσαλονίκης, Χημικοί Μηχανικοί : http://www.cheng.auth.gr/

Πολ. Κρήτης, Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων: http://www.mred.tuc.gr/

ΕΚΕΤΑ : www.cperi.certh.gr

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ : www.demokritos.ims.gr

ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ : www.iceht.forth.gr
Τεχνολογικοί φορείς

ΕΚΕΠΥ Α.Ε. : www.cereco.gr
Βιομηχανικοί Σύνδεσμοι


CERAME-UNIE The European Ceramics Industries : www.cerameunie.net
Σύνδεσμος Βιομηχάνων Ελληνικής Κεραμοποιίας : www.sevk.gr
Περιοδικά

Am. Cer. Society Publications : http://www.acers.org/publications/publications.asp

Journal of the European Ceramic Society :
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/405935/description#description

Ceramic Forum International : http://www.cfi.de/

Industrial Minerals : www.indmin.com
Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας



European Patent Office : www.epo.org
World Patent Office : www.wipo.int
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας : www.obi.gr
Πρότυπα - Διαπίστευση





ASTM : www.astm.com
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας : www.ggb.gr
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης : www.elot.gr
Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης : www.esyd.gr
European Committee for Standardization : http://www.cen.eu
Έρευνα και Τεχνολογία




Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας : www.gsrt.gr
7th Research Framework Programme (FP7) : http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
Δίκτυο Εθνικών Σημείων επαφής για το FP7-NMP: www.nmpteam.com
Δίκτυο για την Νανοτεχνολογία: www.nanonet.gr
Καινοτομία – Προώθηση Έρευνας

Enterprise Europe Network -Hellas : http://www.enterprise-hellas.gr/
Enterprise Europe Network: http://www.enterprise-europenetwork.ec.europa.eu/index_en.htm
12/12