Untitled

Καρδιολογικό Συμπόσιο Δελφοί ΙIΙ
Cardiovascular Symposium Delphi III
3-4 Ιουνίου 2011
June 3-4, 2011
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) Συνεδριακό Συγκρότημα, Δελφοί | European Cultural Center of Delphi, Delphi
ΠΡΟΕΔΡΟΙ
Χαρίσιος Μπουντούλας
Καθηγητής, Ακαδημαϊκός, Πολιτειακό Πανεπιστήμιο Οχάιο, Η.Π.Α.
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
Χριστόδουλος Στεφανάδης
Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής & Ομώνυμου Εργαστηρίου Πανεπιστημίου
Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Φίλιππος Τρυποσκιάδης
Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Χαρίσιος Μπουντούλας
Χριστόδουλος Στεφανάδης
Κωνσταντίνος Τούτουζας
Φίλιππος Τρυποσκιάδης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γεώργιος Αθανασόπουλος
Εμμανουήλ Βαβουρανάκης
Παράσχος Γκελερής
Ιωάννης Γουδέβενος
Ευστάθιος Ηλιοδρομίτης
Ιωάννης Καλλικάζαρος
Δημήτριος Θ. Κρεμαστινός
Σταύρος Κωσταντινίδης
Αντώνης Μανώλης
Χαρίσιος Μπουντούλας
Γεώργιος Παρχαρίδης
Χρήστος Πίτσαβος
Χριστόδουλος Στεφανάδης
Κωνσταντίνος Τούτουζας
Αθανάσιος Τρίκας
Φίλιππος Τρυποσκιάδης Νικόλαος Τσιλιμίγκας
7
Καρδιολογικό Συμπόσιο Δελφοί ΙIΙ
Cardiovascular Symposium Delphi III
3-4 Ιουνίου 2011
June 3-4, 2011
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) Συνεδριακό Συγκρότημα, Δελφοί | European Cultural Center of Delphi, Delphi
Χαιρετισμός
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σχετικά με τις ομοιότητες και
τις διαφορές της ευάλωτης αθηρωματικής πλάκας και την ευάλωτης βαλβίδας. Για το
λόγο αυτό, σήμερα, περισσότερο από άλλοτε, καθίσταται αναγκαία η διοργάνωση ενός
Διεθνούς Καρδιαγγειακού Συμποσίου με αντικείμενο την ενδελεχή ανασκόπηση των
σύγχρονων απόψεων και των προοπτικών που αφορούν στις παθήσεις που προκαλούνται
από την ευάλωτη αθηρωματική πλάκα και την ευάλωτη βαλβίδα. Το Συμπόσιο θα διεξαχθεί
στους Δελφούς, 3-4 Ιουνίου 2011.
Οι διοργανωτές, όλοι κλινικοί καρδιολόγοι, καθηγητές και ερευνητές, έχουν ασχοληθεί
επί μακρόν με την έρευνα της ευάλωτης αθηρωματικής πλάκας και της ευάλωτης
βαλβίδας. Πιστεύουμε ότι το Συμπόσιο θα είναι χρήσιμο τόσο στους κλινικούς και
εργαστηριακούς γιατρούς όσο και στους ερευνητές προς όφελος των ασθενών.
Η οργανωτική επιτροπή έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια να διασφαλίσει ένα
παραγωγικό και ευχάριστο διήμερο στο επιβλητικό περιβάλλον των Δελφών και η
συμμετοχή σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά και τιμή.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Χαρίσιος Μπουντούλας
Χριστόδουλος Στεφανάδης
8
Φίλιππος Τρυποσκιάδης
Η ευάλωτη αθηρωματική πλάκα & η ευάλωτη βαλβίδα: Ομοιότητες & διαφορές.
Σύγχρονες αντιλήψεις και Μελλοντικές Προοπτικές
The vulnerable plaque and the vulnerable valve: Similarities and differences.
Current Concepts and Future Perspectives
“...Αν ζούσε η Πυθία”
“...Ιf Phythia were alive”
Welcome
Dear colleagues,
Significant progress has been made recently in the vulnerable plaque and the vulnerable
valve. Therefore, it is more timely than ever to organize an International Cardiovascular
Symposium - Delphi III, where the current concepts and future perspectives on the topics
of vulnerable plaque and vulnerable valve will be discussed along with the clinical
implications. The Symposium will be held in Delphi, Greece, June 3-4, 2011.
The organizers, clinical cardiologists, educators, and investigators have been actively
involved in research related to the vulnerable plaque and vulnerable valve for decades.
We hope that the meeting will help clinicians, patients, and investigators who conduct
clinical and /or translational research related to these exciting issues.
It will be a great pleasure and honour to welcome all of you to magnificent Delphi for
a productive and enjoyable meeting.
With warmest regards,
Harisios Boudoulas, MD
Christodoulos Stefanadis, MD Philippos Triposkiadis, MD
9
Καρδιολογικό Συμπόσιο Δελφοί ΙIΙ
Cardiovascular Symposium Delphi III
3-4 Ιουνίου 2011
June 3-4, 2011
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) Συνεδριακό Συγκρότημα, Δελφοί | European Cultural Center of Delphi, Delphi
Επιστημονικό Πρόγραμμα
Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011
09:00-11:00
Στρογγυλό Τραπέζι
Βαλβιδοπάθειες: η νέα καρδιακή επιδημία
Συντονιστές: Χ. Μπουντούλας - Φ. Τρυποσκιάδης
• Ρευματικός πυρετός: διάγνωση και επιδημιολογία, Α. Στεφανίδης
• Κληρονομικές βαλβιδοπάθειες (χαλαρή μιτροειδής βαλβίδα /
πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας, δίπτυχη αορτική βαλβίδα,
δακτυλιοαορτική εκτασία): η ανάγκη για μελέτες οικογενειών,
Ι. Σκουλαρίγκης
• Επιδημιολογία και καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου στη
στένωση αορτής, Γ. Σιταφίδης
• Νόσος προσθετικών καρδιακών βαλβίδων, Θ. Τσακνάκης
11:00-11:30
Διάλειμμα καφέ
11:30-13:00
Στρογγυλό Τραπέζι
Αορτική βαλβιδοπάθεια
Συντονιστές: Δ.Θ. Κρεμαστινός - Ν. Τσιλιμίγκας
• Φλεγμονή σε μη ρευματική στένωση αορτής, Κ. Τούτουζας
• Στένωση αορτής: αιτιολογία, διάγνωση, αντιμετώπιση,
Ι. Παρασκευαΐδης
• Αορτική ανεπάρκεια: αιτιολογία, διάγνωση, αντιμετώπιση,
Α. Ανυφαντάκης
• Μικρού έως μετρίου βαθμού στένωση της αορτικής βαλβίδος
και χειρουργική επαναιμάτωση του μυοκαρδίου, Α. Κρανίδης
• Αντιμετώπιση της συμπτωματικής στένωσης αορτής στους
ηλικιωμένους: χειρουργείο ή καθετηριασμός για εμφύτευση
βαλβίδας, Ε. Βαβουρανάκης
13:00-13:30 Διάλεξη
Είναι ποτέ πολύ αργά για να υποβληθούν σε χειρουργείο
ασθενείς με βαλβιδοπάθειες;
Συντονιστής: Χ. Μπουντούλας
Ομιλητής: B. Carabello
13:30-16:30
Μεσημεριανή διακοπή
10
Η ευάλωτη αθηρωματική πλάκα & η ευάλωτη βαλβίδα: Ομοιότητες & διαφορές.
Σύγχρονες αντιλήψεις και Μελλοντικές Προοπτικές
The vulnerable plaque and the vulnerable valve: Similarities and differences.
Current Concepts and Future Perspectives
“...Αν ζούσε η Πυθία”
“...Ιf Phythia were alive”
Scientific Program
Friday, June 3, 2011
09:00-11:00
Round Table
Valvular heart disease: the next cardiac epidemic
Coordinators: H. Boudoulas - F. Triposkiadis
• Rheumatic fever: diagnosis and epidemiology, A. Stefanidis
• Heritable cardiac valve disease (floppy mitral valve / mitral valve
prolapse, bicuspid aortic valve, annuloaortic ectasia): the need for
family studies, J. Skoularigis
• Epidemiology and cardiovascular risk factors of aortic stenosis,
G. Sitafidis
• Prosthetic heart valve disease, T. Tsaknakis
11:00-11:30
Coffee break
11:30-13:00
Round Table
Aortic valve disease
Coordinators: D.Th. Kremastinos - N. Tsilimingas
• Inflammation in non-rheumatic aortic stenosis, K. Toutouzas
• Aortic stenosis: etiology, diagnosis, management, J. Paraskevaidis
• Aortic regurgitation: etiology, diagnosis, management,
A. Anifantakis
• Mild to moderate aortic stenosis and bypass surgery, A. Kranidis
• Management of symptomatic aortic stenosis in the elderly: surgery
vs. transcatheter valve implantation, E. Vavuranakis
13:00-13:30 Lecture
Is it ever too late to operate on patients with valvular heart
disease?
Coordinator: H. Boudoulas
Speaker: B. Carabello
13:30-16:30
Pause
11
Καρδιολογικό Συμπόσιο Δελφοί ΙIΙ
Cardiovascular Symposium Delphi III
3-4 Ιουνίου 2011
June 3-4, 2011
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) Συνεδριακό Συγκρότημα, Δελφοί | European Cultural Center of Delphi, Delphi
16:30-18:00
Στρογγυλό Τραπέζι
Ανεπάρκεια μιτροειδούς
Συντονιστές: Ι. Νανάς - Α. Τρίκας
• Αξιολόγηση ανεπάρκειας μιτροειδούς με τρισδιάστατη
ηχωκαρδιογραφία, Μπ. Νινιός
• Ανεπάρκεια μιτροειδούς λόγω εκφυλιστικής πάθησης της
μιτροειδούς βαλβίδας, Ι. Μπαρμπετσέας
• Λειτουργική ανεπάρκεια μιτροειδούς: μηχανισμοί και αντιμετώπιση,
Π. Δάρδας
• Αξιολόγηση λειτουργίας της αριστερής κοιλίας στην ανεπάρκεια
μιτροειδούς, Κ. Αγγέλη
• Επιδιόρθωση μιτροειδούς βαλβίδας: παρελθόν, παρόν και μέλλον,
Α. Πίτσης
18:00-18:20
Διάλεξη
Εξελίξεις στις διαδερμικές επεμβάσεις στις βαλβιδοπάθειες:
από την βαλβιδοπλαστική της μιτροειδούς στην
αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας
Συντονιστής: Α. Τρίκας
Ομιλητής: Ι. Καλλικάζαρος
18:20-18:40
Διάλεξη
Μηχανισμοί αποτιτάνωσης της αορτικής βαλβίδας:
η μετάβαση από την κυτταρική σηματοδότηση στη φυσιολογία
Συντονιστής: Μ. Αναστασίου-Νανά
Ομιλητής: N. Rajamannan
18:40-19:00
Διάλειμμα καφέ
19:00-20:30
Στρογγυλό Τραπέζι
Καρδιαγγειακές επιπλοκές σε ενήλικες με βαλβιδοπάθειες
Συντονιστές: Π. Γκελερής - Ε. Ηλιοδρομίτης
• Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, Γ. Γιαννακούλας
• Δυσλειτουργία δεξιάς κοιλίας, Γ. Αθανασόπουλος
• Κολπική συμμετοχή - κολπική μαρμαρυγή, Γ. Θεοδωράκης
• Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα, Α. Χαϊμαδή
• Συμμετοχή της αορτής, Χ. Βλαχόπουλος
12
Η ευάλωτη αθηρωματική πλάκα & η ευάλωτη βαλβίδα: Ομοιότητες & διαφορές.
Σύγχρονες αντιλήψεις και Μελλοντικές Προοπτικές
The vulnerable plaque and the vulnerable valve: Similarities and differences.
Current Concepts and Future Perspectives
16:30-18:00
“...Αν ζούσε η Πυθία”
“...Ιf Phythia were alive”
Round Table
Mitral regurgitation
Coordinators: J. Nanas - A. Trikas
• Assessment of mitral regurgitation with 3D-echocardiography,
B. Ninios
• Mitral regurgitation due to degenerative mitral-valve disease,
J. Barbetseas
• Functional mitral regurgitation: mechanisms and management,
P. Dardas
• Assessment of left ventricular function in mitral regurgitation,
K. Aggeli
• Mitral valve repair: past, present, future, A. Pitsis
18:00-18:20
Lecture
Evolution of transcatheter interventions in valvular heart
disease: from mitral valvuloplasty to aortic valve
replacement
Coordinator: A. Trikas
Speaker: J. Kallikazaros
18:20-18:40
Lecture
Mechanisms of aortic valve calcification: a translation from
cell signaling to physiology
Coordinator: M. Anastasiou-Nana
Speaker: N. Rajamannan
18:40-19:00
Coffee break
19:00-20:30
Round Table
Cardiovascular complications in adults with valvular heart
disease
Coordinators: P. Geleris - E. Iliodromitis
• Pulmonary arterial hypertension, G. Giannakoulas
• Right ventricular dysfunction, G. Athanasopoulos
• Atrial involvement - atrial fibrillation, G. Theodorakis
• Infective endocarditis, A. Chaimadi
• Involvement of the aorta, Ch. Vlachopoulos
13
Καρδιολογικό Συμπόσιο Δελφοί ΙIΙ
Cardiovascular Symposium Delphi III
3-4 Ιουνίου 2011
June 3-4, 2011
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) Συνεδριακό Συγκρότημα, Δελφοί | European Cultural Center of Delphi, Delphi
20:30-21:00
Διάλεξη
Σύγχρονη θεραπεία ανεπάρκειας μιτροειδούς
Συντονιστής: Ι. Γουδέβενος
Ομιλητής: B. Carabello
21:00-21:30
Τελετή Έναρξης
21:30
Δεξίωση Υποδοχής
14
Η ευάλωτη αθηρωματική πλάκα & η ευάλωτη βαλβίδα: Ομοιότητες & διαφορές.
Σύγχρονες αντιλήψεις και Μελλοντικές Προοπτικές
The vulnerable plaque and the vulnerable valve: Similarities and differences.
Current Concepts and Future Perspectives
20:30-21:00
Lecture
Current management of mitral regurgitation
Coordinator: J. Goudevenos
Speaker: B. Carabello
21:00-21:30
Opening Ceremony
21:30
Welcome Reception
15
“...Αν ζούσε η Πυθία”
“...Ιf Phythia were alive”
Καρδιολογικό Συμπόσιο Δελφοί ΙIΙ
Cardiovascular Symposium Delphi III
3-4 Ιουνίου 2011
June 3-4, 2011
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) Συνεδριακό Συγκρότημα, Δελφοί | European Cultural Center of Delphi, Delphi
Σάββατο 4 Ιουνίου 2011
09:00-10:30
Στρογγυλό Τραπέζι
Η ευάλωτη και ασταθής αθηρωματική πλάκα
Συντονιστές: Κ. Τεντολούρης - X. Ολύμπιος
• Νέα δεδομένα στην εξέλιξη της αθηροσκλήρωσης και της
θρόμβωσης, Α. Ανυφαντάκης
• Γενετικοί παράγοντες που οδηγούν στην αστάθεια της αθηρωματικής
πλάκας, Χ. Αντωνιάδης
• Διαβήτης και ευάλωτη αθηρωματική πλάκα, Κ. Στράτος
• Κυτταρική μεμβράνη ερυθρών αιμοσφαιρίων: ο ρόλος της στη
δημιουργία ευάλωτης αθηρωματικής πλάκας, Δ. Τζιακάς
10:30-11:00
Διάλεξη
Νεοαγγειογένεση στις βαλβιδοπάθειες
Συντονιστής: Χ. Μπουντούλας
Ομιλητής: N. Rajamannan
11:00-11:30
Διάλειμμα καφέ
11:30-13:00
Στρογγυλό Τραπέζι
Ευάλωτη αθηρωματική πλάκα: διάγνωση με επεμβατικές
τεχνικές
Συντονιστές: Φ. Τρυποσκιάδης - Ε. Ηλιοδρομίτης
• Κλασματική εφεδρεία ροής: δεδομένα και εφαρμογές,
Ε. Βαβουρανάκης
• Ανίχνευση της ευάλωτης αθηρωματικής πλάκας με τη χρήση
ενδοαγγειακής απεικόνισης με τη βοήθεια υπερήχων και εικονικής
ιστολογίας, Μ. Ρήγα
• Αγγειοσκοπικές μελέτες στην σταθερή στεφανιαία νόσο και στα οξέα
στεφανιαία σύνδρομα, Γ. Σιταφίδης
• Αξιολόγηση της θερμοκρασίας της πλάκας με στεφανιαία
θερμογραφία: από το εργαστήριο στην κλινική, Κ. Τούτουζας
13:00-15:30
Μεσημεριανή διακοπή
16
Η ευάλωτη αθηρωματική πλάκα & η ευάλωτη βαλβίδα: Ομοιότητες & διαφορές.
Σύγχρονες αντιλήψεις και Μελλοντικές Προοπτικές
The vulnerable plaque and the vulnerable valve: Similarities and differences.
Current Concepts and Future Perspectives
“...Αν ζούσε η Πυθία”
“...Ιf Phythia were alive”
Saturday, June 4, 2011
09:00-10:30
Round Table
The vulnerable and unstable atherosclerotic plaque
Coordinators: C. Tentolouris - Ch. Olympios
• Insights into atherosclerosis progression and thrombosis,
A. Anifantakis
• Genomic factors leading to plaque instability, Ch. Antoniades
• Diabetes and the vulnerable plaque, K. Stratos
• Red cell membrane: its role in plaque vulnerability, D. Tziakas
10:30-11:00
Lecture
Neoangiogenesis in valvular heart disease
Coordinator: H. Boudoulas
Speaker: N. Rajamannan
11:00-11:30
Coffee break
11:30-13:00
Round Table
Vulnerable plaque: diagnosis with invasive techniques
Coordinators: F. Triposkiadis - E. Iliodromitis
• Fractional flow reserve: current data and applications,
E. Vavuranakis
• Identification of vulnerable plaque using intravascular ultrasound
imaging and virtual histology, Μ. Riga
• Angioscopy studies in stable coronary artery disease and acute
coronary syndromes, G. Sitafidis
• Assessment of plaque temperature with coronary thermography:
from bench to bedside, K. Toutouzas
13:00-15:30
Pause
17
Καρδιολογικό Συμπόσιο Δελφοί ΙIΙ
Cardiovascular Symposium Delphi III
3-4 Ιουνίου 2011
June 3-4, 2011
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) Συνεδριακό Συγκρότημα, Δελφοί | European Cultural Center of Delphi, Delphi
15:30-17:30
Στρογγυλό Τραπέζι
Ευάλωτη αθηρωματική πλάκα: διάγνωση με αναίμακτες μεθόδους
Συντονιστές: Δ. Αλεξόπουλος - Δ. Τούσουλης
• Μπορεί να διαγνωστεί η ευάλωτη στεφανιαία πλάκα με αξονική
ή μαγνητική τομογραφία; Γ. Καραγιάννης
• Προσδιορισμός ευάλωτης καρωτιδικής πλάκας με υπερηχογραφική
απεικόνιση με χρήση σκιαγραφικού, Α. Ανδρουλάκης
• Ο εξελισσόμενος ρόλος της πυρηνικής απεικόνισης στην
στοχοθέτηση της ευάλωτης πλάκας, Ι. Βασιλειάδης
• Βιοδείκτες της ευάλωτης πλάκας: Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να
εφαρμοστούν κλινικά; Δ. Τούσουλης
17:30-18:00
Διάλειμμα καφέ
18:00-18:30
Διάλεξη
Ο ρόλος της οστεοποντίνης στην αθηροσκλήρωση και στις
βαλβιδοπάθειες
Συντονιστής: Φ. Τρυποσκιάδης
Ομιλητής: Ε. Ηλιοδρομίτης
18:30-20:00
Στρογγυλό Τραπέζι
Φλεγμονή: συνδέοντας τη στεφανιαία νόσο με τις βαλβιδοπάθειες
Συντονιστές: Χ. Πίτσαβος - Λ. Σακκάς
• Στεφανιαία νόσος και βαλβιδοπάθειες σε συστηματικά φλεγμονώδη
νοσήματα, Λ. Σακκάς
• Αγγειακή και βαλβιδική αποτιτάνωση: είναι η φλεγμονή ο συνδετικός
κρίκος; Α. Συνετός
• Η αορτική σκλήρυνση και η ασβέστωση του μιτροειδικού δακτυλίου:
ένα παράθυρο προς την αθηροκλήρωση; Γ. Λάζαρος
• Νεφροπάθεια τελικού σταδίου, αθηροσκλήρωση και
βαλβιδοπάθειες, Κ. Τσιούφης
20:00-20:20
Διάλεξη
Ανίχνευση και θεραπεία ευάλωτης αθηρωματικής πλάκας
Συντονιστής: Ι. Καλλικάζαρος
Ομιλητής: Χ. Στεφανάδης
20:20-20:30
Συμπεράσματα και προβλέψεις για το μέλλον, Χ. Μπουντούλας
ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
18
Η ευάλωτη αθηρωματική πλάκα & η ευάλωτη βαλβίδα: Ομοιότητες & διαφορές.
Σύγχρονες αντιλήψεις και Μελλοντικές Προοπτικές
The vulnerable plaque and the vulnerable valve: Similarities and differences.
Current Concepts and Future Perspectives
15:30-17:30
“...Αν ζούσε η Πυθία”
“...Ιf Phythia were alive”
Round Table
Vulnerable plaque: diagnosis with noninvasive techniques
Coordinators: D. Alexopoulos - D. Tousoulis
• Can the coronary vulnerable plaque be detected with computed
tomography and MRI? G. Karagiannis
• Identification of carotid vulnerable plaque by contrast enhanced
ultrasonography, Α. Androulakis
• The evolving role of nuclear imaging in targeting the vulnerable
plaque, J. Vassiliadis
• Biomarkers of the vulnerable plaque: how long will it take to be
applied clinically? D. Tousoulis
17:30-18:00
Coffee break
18:00-18:30
Lecture
The role of osteopondine in atherosclerosis and valvular
heart disease
Coordinator: F. Triposkiadis
Speaker: Ε. Iliodromitis
18:30-20:00
Round Table:
Inflammation: linking coronary and valvular heart disease
Coordinators: C. Pitsavos - L. Sakkas
• Coronary and valvular heart disease in systemic inflammatory
diseases, L. Sakkas
• Vascular and valvular calcification: is inflammation the link?
A. Synetos
• Aortic sclerosis and mitral annulus calcification: a window to
vascular atherosclerosis? G. Lazaros
• End-stage renal disease, atherosclerosis, and valvular heart disease,
K. Tsioufis
20:00-20:20
Lecture
Vulnerable plaque identification and intervention
Coordinator: J. Kallikazaros
Speaker: Ch. Stefanadis
20:20-20:30
Concluding remarks and projections for the future, H. Boudoulas
END OF SESSIONS
19
Καρδιολογικό Συμπόσιο Δελφοί ΙIΙ
Cardiovascular Symposium Delphi III
3-4 Ιουνίου 2011
June 3-4, 2011
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) Συνεδριακό Συγκρότημα, Δελφοί | European Cultural Center of Delphi, Delphi
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Αγγέλη Κωνσταντίνα
Λέκτορας Καρδιολογίας,
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», ΑΘΗΝΑ
Βαβουρανάκης Εμμανουήλ
Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», ΑΘΗΝΑ
Αθανασόπουλος Γεώργιος
Υποδιευθυντής Α΄ Καρδιολογικού
Τμήματος Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού
Κέντρου, ΑΘΗΝΑ
Βασιλειάδης Ιωάννης
Καρδιολόγος, Διευθυντής,
«Ευρωκλινική» Αθηνών, ΑΘΗΝΑ
Αλεξόπουλος Δημήτριος
Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου
Πατρών, Διευθυντής Καρδιολογικού
Τμήματος Π.Γ.Ν. Ρίου, ΠΑΤΡΑ
Βλαχόπουλος Χαράλαμπος
Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», ΑΘΗΝΑ
Αναστασίου - Νανά Μαρία
Καρδιολόγος, Καθηγήτρια Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Διευθύντρια Β΄ Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινικής,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν», ΑΘΗΝΑ
Γιαννακούλας Γεώργιος
Clinical Research Fellow, Royal Brompton
Hospital, London, UK, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γκελερής Παράσχος
Καθηγητής Καρδιολογίας Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Πρόεδρος Καρδιολογικής Εταιρείας
Βορείου Ελλάδος, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ανδρουλάκης Αριστείδης
Επιμελητής Α΄, Α΄ Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», ΑΘΗΝΑ
Γουδέβενος Ιωάννης
Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, Διευθυντής Καρδιολογικής
Κλινικής Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αντωνιάδης Χαράλαμπος
Καρδιολόγος, Α΄ Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»,
Department of Cardiovascular Medicine,
University of Oxford, ΑΘΗΝΑ
Δάρδας Πέτρος
Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείου
«Ο Άγιος Λουκάς», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ανυφαντάκης Ζαχαρίας Αλέξανδρος
Επιμελητής Β΄, Καρδιολογική Κλινική
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας,
ΛΑΡΙΣΑ
20
Η ευάλωτη αθηρωματική πλάκα & η ευάλωτη βαλβίδα: Ομοιότητες & διαφορές.
Σύγχρονες αντιλήψεις και Μελλοντικές Προοπτικές
The vulnerable plaque and the vulnerable valve: Similarities and differences.
Current Concepts and Future Perspectives
“...Αν ζούσε η Πυθία”
“...Ιf Phythia were alive”
Ηλιοδρομίτης Ευστάθιος
Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», ΑΘΗΝΑ
Μπουντούλας Χαρίσιος
Καθηγητής, Ακαδημαϊκός,
Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο,
H.Π.Α., Ίδρυμα Ιατροβιολογικών
Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, ΑΘΗΝΑ
Θεοδωράκης Γεώργιος
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής
Γ.Ν.Α. «Ερρίκος Ντυνάν», ΑΘΗΝΑ
Νανάς Ιωάννης
Καρδιολόγος, Καθηγητής Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Διευθυντής Γ΄ Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», ΑΘΗΝΑ
Καλλικάζαρος Ιωάννης
Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», ΑΘΗΝΑ
Νινιός Βλάσιος
Καρδιολόγος, Καρδιολογική Κλινική
Νοσοκομείου «Ο Άγιος Λουκάς»,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καραγιάννης Γεώργιος
Ειδικευόμενος Καρδιολογίας,
Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Λάρισας, ΛΑΡΙΣΑ
Ολύμπιος Χριστόφορος
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής
«Θριάσιου» Γ.Ν. Ελευσίνας, ΑΘΗΝΑ
Κρανίδης Αθανάσιος
Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος
Γ.Ν. Δυτικής Αττικής, ΑΘΗΝΑ
Παρασκευαΐδης Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
Π.Γ.Ν. «Αττικόν», ΑΘΗΝΑ
Κρεμαστινός Δημήτριος Θ.
Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Πρόεδρος Ελληνικού Κολλεγίου
Καρδιολογίας, ΑΘΗΝΑ
Πίτσαβος Χρήστος
Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», ΑΘΗΝΑ
Λάζαρος Γεώργιος
Επιμελητής Α΄, Α΄ Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», ΑΘΗΝΑ
Μπαρμπετσέας Ιωάννης
Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος
Γ.Ν.Α. «Πολυκλινική», ΑΘΗΝΑ
Πίτσης Αντώνιος
Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής
Νοσοκομείου «Ο Άγιος Λουκάς»,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
21
Καρδιολογικό Συμπόσιο Δελφοί ΙIΙ
Cardiovascular Symposium Delphi III
3-4 Ιουνίου 2011
June 3-4, 2011
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) Συνεδριακό Συγκρότημα, Δελφοί | European Cultural Center of Delphi, Delphi
Ρήγα Μαρία
Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης,
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», ΑΘΗΝΑ
Συνετός Ανδρέας
Καρδιολόγος, Επιμελητής Β΄,
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», ΑΘΗΝΑ
Σακκάς Λάζαρος
Καθηγητής Ρευματολογίας Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής
Π.Γ.Ν. Λάρισας, ΛΑΡΙΣΑ
Τεντολούρης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», ΑΘΗΝΑ
Σιταφίδης Γεώργιος
Επιμελητής Α΄, Καρδιολογική Κλινική
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας,
ΛΑΡΙΣΑ
Τζιακάς Δημήτριος
Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Σκουλαρίγκης Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Λάρισας, ΛΑΡΙΣΑ
Τούσουλης Δημήτριος
Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», ΑΘΗΝΑ
Στεφανάδης Χριστόδουλος
Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου
Αθηνών, Διευθυντής Α΄ Καρδιολογικής
Κλινικής & Ομώνυμου Εργαστηρίου
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Πρόεδρος Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΑΘΗΝΑ
Τούτουζας Κωνσταντίνος
Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», ΑΘΗΝΑ
Στεφανίδης Αλέξανδρος
Επιμελητής Α΄, Α΄Καρδιολογική Κλινική
Γ.Ν. Νίκαιας, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τρίκας Αθανάσιος
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής
Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς», ΑΘΗΝΑ
Στράτος Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Διευθυντής
Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου
«Ερρίκος Ντυνάν», ΑΘΗΝΑ
Τρυποσκιάδης Φίλιππος
Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, Διευθυντής Καρδιολογικής
Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Λάρισας, ΛΑΡΙΣΑ
22
Η ευάλωτη αθηρωματική πλάκα & η ευάλωτη βαλβίδα: Ομοιότητες & διαφορές.
Σύγχρονες αντιλήψεις και Μελλοντικές Προοπτικές
The vulnerable plaque and the vulnerable valve: Similarities and differences.
Current Concepts and Future Perspectives
Τσακνάκης Θεμιστοκλής
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ. Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο», ΒΟΛΟΣ
“...Αν ζούσε η Πυθία”
“...Ιf Phythia were alive”
Τσιούφης Κωνσταντίνος
Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Υπεύθυνος Μονάδας
Υπέρτασης, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»,
ΑΘΗΝΑ
Τσιλιμίγκας Νικόλαος
Καθηγητής Χειρουργικής Καρδιάς Θώρακος - Αγγείων Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, ΛΑΡΙΣΑ
Χαμαϊδή Αικατερίνη
Επιμελήτρια Β΄, Καρδιολογική Κλινική
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας,
ΛΑΡΙΣΑ
INVITED FOREIGN EXPERTS
Blase A. Carabello, M.D.
Professor of Medicine
Vice-Chairman
Department of Medicine
The W.A. "Tex" and Deborah Moncrief
Jr. Baylor College of Medicine
Medical Care Line Executive
Veterans Affairs Medical Center
Huston, USA
Nalini M. Rajamannan, M.D.
Professor of Medicine,
Cardiology Northwestern University
Freinberg School of Medicine
Chicago, USA
23
Καρδιολογικό Συμπόσιο Δελφοί ΙIΙ
Cardiovascular Symposium Delphi III
3-4 Ιουνίου 2011
June 3-4, 2011
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) Συνεδριακό Συγκρότημα, Δελφοί | European Cultural Center of Delphi, Delphi
Γενικές Πληροφορίες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Από Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011 έως Σάββατο 4 Ιουνίου 2011.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) - Συνεδριακό Συγκρότημα.
330 54 Δελφοί, Φωκίδα
Τηλ.: 22650 82731-2
Fax: 22650 82733
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
Οι επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΜΙΛΙΩΝ:
Οι ομιλητές παρακαλούνται να απαραδίδουν το υλικό για την παρουσίαση της ομιλίας
τους, τουλάχιστον 2 ώρες πριν την έναρξή της. Οι αίθουσες του συνεδρίου θα είναι
εξοπλισμένες για την παρουσίαση των ομιλιών μέσω Η/Υ σε μορφή Power Point. Η
χρήση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptops) δεν επιτρέπεται, προς αποφυγή
τεχνικών προβλημάτων.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Η παράδοση των πιστοποιητικών συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου 2011,
μετά το τέλος του Συμποσίου, σε όλους τους εγγεγραμμένους συνέδρους.
ΕΚΘΕΣΗ:
Οι Φαρμακευτικές Εταιρείες και οι Εταιρείες Ιατρικών Οργάνων και Συσκευών θα
εκθέσουν τα προϊόντα τους κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Ειδικευμένοι ............................................................................................................100€
Ειδικευόμενοι ............................................................................................................50€
Φοιτητές - Νοσηλευτές ......................................................................................Δωρεάν
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση των εργασιών του Συμποσίου
• Παραλαβή του υλικού του Συμποσίου
• Παραλαβή πιστοποιητικού παρακολούθησης με δώδεκα μόρια,
αμοιβαία αναγνωρίσιμα από την EACCME - UEMS
• Συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ του Συμποσίου
• Συμμετοχή στην τελετή έναρξης και την τελετή λήξης του Συμποσίου
24
Η ευάλωτη αθηρωματική πλάκα & η ευάλωτη βαλβίδα: Ομοιότητες & διαφορές.
Σύγχρονες αντιλήψεις και Μελλοντικές Προοπτικές
The vulnerable plaque and the vulnerable valve: Similarities and differences.
Current Concepts and Future Perspectives
“...Αν ζούσε η Πυθία”
“...Ιf Phythia were alive”
ΔΙΑΜΟΝΗ:
Hotel AMALIA 4*
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
€ 125,00*
ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
€ 145,00*
*Οι ανωτέρω τιμές είναι ανά δωμάτιο / ανά διανυκτέρευση με πρωινό
Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ
Διοργάνωση
Οργάνωση - Γραμματεία
Μαραθωνομάχων 26, 151 24 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6827405, 210 6839690-91
Fax: 210 6827409
E-mail: [email protected]
Web site: www.tmg.gr
25