16 Διεθνές Συνέδριο ο Πάτρα, 28

ÐáíåðéóôÞìéï Ðáôñþí
Ðáéäáãùãéêü ÔìÞìá ÄçìïôéêÞò Åêðáßäåõóçò
ï
16
ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï
ÐÜôñá, 28-30 Éïõíßïõ 2013
Áßèïõóá Ôåëåôþí Ðáíåðéóôçìßïõ Ðáôñþí
“ÏäõóóÝáò Åëýôçò” - Êôßñéï Á´ Ðñõôáíåßá
ÊÅ. Ä.ÅÊ.
ÏñãÜíùóç êáé Äéïßêçóç
ôçò Åêðáßäåõóçò,
Äéáðïëéôéóìéêüôçôá
êáé ôá åëëçíéêÜ ùò îÝíç ãëþóóá
ôçë: +30-2610-969715, 969716 / fax: 996252
Website: http://www.georgogiannis.gr, http://www.kedek.gr
e-mail: [email protected]
Το Συνέδριο ενίσχυσαν οικονομικά:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών
16ο Διεθνές Συνέδριο
Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης,
Διαπολιτισμικότητα
και
τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα
Πάτρα, 28-30 Ιουνίου 2013
Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου
Αίθουσα Τελετών “Οδυσσέας Ελύτης”
Κτίριο Α΄ Πρυτανείας
Πανεπιστημίου Πατρών
Διοργάνωση:
Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών
--
Επιστημονική Επιτροπή
Πρόεδρος:
Γεωργογιάννης Παντελής, Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών
Μέλη:
Ντίνας Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΠΤΝ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Χατζησαββίδης Σωφρόνης, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Γκόβαρης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Σκούρτου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
Φυριππής Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών
Στεργίου Λήδα, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μάγος Κωνσταντίνος, Λέκτορας ΠΤΝ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μπάρος Βασίλειος, Λέκτορας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Φρανκφούρτης
Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος:
Γεωργογιάννης Παντελής, Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών
Αντιπρόεδρος:
Χαμπηλομάτη Παρασκευή, Φιλόλογος, Διευθύντρια 2ου Λυκείου Άρτας, Διδάκτωρ Παιδαγωγικών
Γραμματεία:
Μελιτζάνη Ειρήνη, Πτυχιούχος Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας, Συνεργάτης ΚΕΔΕΚ, Κάτοχος ΜΔΕ στις Επιστήμες της
Αγωγής
Ταμίας:
Ορφανίδη Ιουλία, Εκπαιδευτικός, Συνεργάτης ΚΕΔΕΚ
Μέλη:
Αθανασέλου Αργυρώ, Φοιτήτρια Φιλολογίας
Βασιλείου Νικολίτσα, Φιλόλογος, Συνεργάτης ΚΕΔΕΚ
Γούλα Γλυκερία, Εκπαιδευτικός
Θεοφάνη Γεωργία, Φιλόλογος, Συνεργάτης ΚΕΔΕΚ
Κουνέλη Βασιλική, Φιλόλογος, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών
Λυκίδη Σταυρούλα-Φωτεινή, Φιλόλογος, Κάτοχος ΜΔΕ στις Επιστήμες της Αγωγής
Μάγκου Κατερίνα, Εκπαιδευτικός
Σωτήρου Βασιλική-Δήμητρα, Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Φούκα Καλλιόπη, Εκπαιδευτικός
Χουρμουζιάδου Χαρίκλεια - Μαρία, Εκπαιδευτικός
Δακτυλογραφήσεις & Επεξεργασία σε Η/Υ
Μελιτζάνη Ειρήνη, Πτυχιούχος Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας, Συνεργάτης ΚΕΔΕΚ, Κάτοχος ΜΔΕ στις Επιστήμες της
Αγωγής
--
Πρόγραμμα Εργασιών
Συνεδρίου
Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013
15.00 - 15.30
15.20 - 15.30
Εγγραφές
Σύντομο καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής
(Αίθουσα Α)
Παρακαλούνται τα μέλη των Προεδρείων
για την ακριβή τήρηση του προγράμματος
--
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΑΙΘΟΥΣΑ Α
Συνεδρία 1η: Διοίκηση Εκπαίδευσης
Προεδρείο:
Φραγκούλης Ιωσήφ - Μπούσιος Π. Κωνσταντίνος - Ευαγγέλου Φίλιππος
15.30 - 15.45
Διευθυντής σχολικής μονάδας και σχολική επιτροπή: ένα νέο μοντέλο συνδιοίκησης
Βασιλειάδου Πολύμνια, Προϊσταμένη στο Τμήμα Παιδείας - Δια βίου μάθησης του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου,
Διοικητική υπεύθυνη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου
15.45 - 16.00
Oι αντιλήψεις των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το βαθμό επάρκειας –
ικανοτήτων απόδοσής τους, σχετικά με κοινές διοικητικές ευθύνες
Αναστασίου Αδάμος, Υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Βαλκάνος Ευθύμιος, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Φραγκούλης Ιωσήφ, Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ
16.00 - 16.15
Ο πολυδιάστατος ρόλος του Διευθυντή ως ηγέτη στο σύγχρονο ελληνικό δημοτικό σχολείο.
Ευαγγέλου Φίλιππος, Δάσκαλος - Διδάκτορας του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
16.15 - 16.30
Ο ρόλος της ηγεσίας των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης
Μπούσιος Κωνσταντίνος, Σχ. Σύμβουλος Π.Ε70
16.30 - 16.45
Νέο Σχολείο: Μορφές Επικοινωνίας και ο Επικοινωνιακός Ρόλος του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας
Τζώτζου Μαρία, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας
Αναστασόπουλος Μαρίνος, Σχολικός Σύμβουλος της 2ης Περιφέρειας Α/θμιας Εκπ/σης Αιτ/νίας
16.45 - 17.00
Συζήτηση
17.00 - 17.15
Διάλειμμα
Βιβλιοπαρουσίαση
Προεδρείο:
Γεωργογιάννης Παντελής - Φυριππής Εμμανουήλ - Χαμπηλομάτη Παρασκευή
17.15 – 18.15
Από την άμεση μορφή της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας στην άμεση διαδραστική δημοκρατία. Κριτική
ιστορικοπολιτική προσέγγιση της έρευνας του καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών Παντελή Γεωργογιάννη με τίτλο:
“Ελλήνων Πολιτεία. Άμεση Διαδραστική Δημοκρατία - Θεωρία και πράξη”
Φυριππής Εμμανουήλ, Αναπλ. Καθηγητής Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
18.15 - 18.30
Διάλειμμα
--
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
Συνεδρία 2η: Σχολική βία και εκφοβισμός
Προεδρείο:
Κιτσάκη Βασιλική - Νικολάου Γεώργιος - Τσιουπλή Ευγενία
15.30 - 15.45
Συμβουλευτική και ψυχοδραματικές τεχνικές για μαθητές που εκδηλώνουν σχολική βία
Κιτσάκη Βασιλική, Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
15.45 - 16.00
Ο εκφοβισμός στο «διαφορετικό» σχολείο
Φράγκος Γιάννης, Φιλόλογος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Παιδαγωγικής της Ειρήνης
Νίκος Μουράτογλου, Φιλόλογος, Μεταπτυχιακός φοιτητής Νέων Τεχνολογιών
16.00 - 16.15
Διαπολιτισμικές διαστάσεις της δομικής και πολιτισμικής βίας στο σχολικό περιβάλλον
Τσιουπλή Ευγενία, Eκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ.
Χατζηαποστόλου Ανδρονίκη, Νηπιαγωγός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
του Α.Π.Θ.
Βαϊοπούλου Χαρίκλεια-Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ.
16.15 - 16.30
Σχολικός Εκφοβισμός και Εθνοπολιτισμική Ετερότητα: Πρακτικές και Δράσεις για την Πρόληψη της Εκδήλωσης του
Φαινομένου
Σαμσάρη Ελένη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων
Νικολάου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων
16.30 - 16.45
Σχολικός εκφοβισμός και εθνοπολιτισμική ετερότητα
Νικολάου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων
Μαντέλη Αννέτα, Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
16.45 - 17.00
Συζήτηση
17.00 - 17.15
Διάλειμμα
--
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΑΙΘΟΥΣΑ Α
Συνεδρία 3η: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Προεδρείο:
Μίσκας Ιωάννης - Γεωργιάδης Μιχάλης - Εμμανουηλίδου Σοφία
18.30 - 18.45
Απόψεις και στάσεις των εν δυνάμει Ελλήνων εκπαιδευτικών για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την πολιτισμική
ετερότητα στη σχολική τάξη (πορίσματα έρευνας σε φοιτητές)
Λεζέ Ευαγγελία, Διδάσκουσα Π.Δ. 407/΄80 Π.Τ.Δ.Ε κ΄ ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών-Δρ. Ψυχολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών-φιλόλογος
Μανιάτης Παναγιώτης, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών
18.45 - 19.00
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Πολυπολιτισμικές Κοινωνίες: Διαμορφώνοντας Νέες Ταυτότητες στο Χώρο και στο Χρόνο
Εμμανουηλίδου Σοφία, Δρ. Αμερικάνικης Λογοτεχνίας
19.00 - 19.15
Η Αρμενική Παροικιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα και η κοινωνική τους ενσωμάτωση – Η περίπτωση της Αρμενικής
Κοινότητας Θεσσαλονίκης
Μίσκας Ιωάννης, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κώτσου Συμεών, Δάσκαλος/Καθηγητής Φωτογραφίας-Φιλοσοφία της Εικόνας, Ανεξάρτητος Ερευνητής
19.15 - 19.30
O ρόλος του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο διαπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον: συγκριτική
προσέγγιση
Γεωργιάδης Μιχάλης, Σχολικός Σύμβουλος- διδάσκων ΑΣΠΑΙΤΕ
Παυλίδου Ιωάννα, Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας, Ειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό
19.30 - 19.45
Η εκπαιδευτική πολιτική διαχείρισης της ετερότητας: Το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της διαπολιτισμικής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Φραγκουλίδου Παναγιώτα, Kοινωνιολόγος-Eκπαιδευτικός Δ.Ε., Υπ. διδάκτορας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
19.45 - 20.00
Συζήτηση
20.00 - 20.15
Διάλειμμα
Συνεδρία 5η: Επάρκεια, Ετοιμότητα και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση
Προεδρείο:
Χαμπηλομάτη Παρασκευή - Τοτόλου Αγγελική - Μαστρογιάννης Αλέξιος
20.15 - 20.30
Ο ρόλος του καθηγητή στην εκπαιδευτική διαδικασία
Αθανασέλου Αργυρώ, Φοιτήτρια Φιλολογίας
Χαμπηλομάτη Παρασκευή, Φιλόλογος, Διευθύντρια 2ου Λυκείου Άρτας, Διδάκτωρ Παιδαγωγικών
20.30 - 20.45
Διδασκαλία και αξιολόγηση. Το διδακτικό έργο μπορεί να αξιολογηθεί; (Θέσεις απόψεις)
Χαμπηλομάτη Παρασκευή, Φιλόλογος, Διευθύντρια 2ου Λυκείου Άρτας , Διδάκτωρ Παιδαγωγικών
Αθανασέλου Αργυρώ, Φοιτήτρια Φιλολογίας
20.45 - 21.00
Διαχείριση κρίσεων: Δημιουργώντας ένα ασφαλές σχολείο
Τοτόλου Αγγελική, Σχολική Σύμβουλος 18ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
21.00 - 21.15
Σκιαγράφηση υπηρεσιακού και επιστημονικού προφίλ εκπαιδευτικών που διδάσκουν στην Έκτη Δημοτικού
Μαστρογιάννης Αλέξιος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.
21.15 - 21.30
Οι Εκπαιδευτικές Ανάγκες των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Λίγο πριν την Εφαρμογή του Νόμου για
την Αξιολόγηση
Χατζηγιάννης Θεόδωρος, Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Λιμαράκη Μαρία, Καθηγήτρια Μηχανολογίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
21.30 – 21.45
Συζήτηση
--
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
Συνεδρία 4η: Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών
Προεδρείο:
Κεραμίδα Αρετή - Μορφίδης Κωνσταντίνος - Λίτσα Μαρία
18.30 - 18.45
Ενεργοποίηση των κινήτρων για μάθηση στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και αυτοεκπληρούμενη προφητεία
Τσιπλακίδης Ιάκωβος, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής
Ιωαννίνων
Κεραμίδα Αρετή, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06-Αγγλικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου
18.45 - 19.00
Ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας στο
Γυμνάσιο
Μορφίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Αγγλικής Φιλολογίας, Msc στη Μετάφραση
Καδιγιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής Οικιακής Οικονομίας, Msc στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Υποψήφιος
Διδάκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
19.00 - 19.15
Επιδιώκοντας την ενθάρρυνση της πολυπολιτισμικής επίγνωσης μέσα από το μάθημα της αγγλικής γλώσσας:
Προτεινόμενο σχέδιο μαθήματος για το δημοτικό.
Λίτσα Μαρία, Απόφοιτος Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ., Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Παιδαγωγικού
Τμήματος Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης Α.Π.Θ
19.15 - 19.30
Ο Ρόλος της Κινητροποίησης στην Εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας: Παράγοντες και Στρατηγικές Ενίσχυσης των
Κινήτρων-μια Ερμηνευτική Προσέγγιση
Τζώτζου Μαρία, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, Επιμορφώτρια Β’ Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης
Αιτωλοακαρνανίας
19.30 - 19.45
Παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδικτύου στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας: ένα εκπαιδευτικό σενάριο
Κεραμίδα Αρετή, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06-αγγλικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου
Τσιπλακίδης Ιάκωβος, Εκπαιδευτικός Αγγλικής, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων
Κεραμίδα Αρετή, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06-Αγγλικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου
19.45 - 20.00
Συζήτηση
20.00 - 20.15
Διάλειμμα
Συνεδρία 6η: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Προεδρείο:
Νικολάου Γεώργιος - Κέγκου Όλγα - Χαρούμενου Ζωή
20.15 - 20.30
Ρατσισμός και αντιρατσιστική εκπαίδευση
Παπασπύρου Αικατερίνη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΤΔΕ Ιωαννίνων
Νικολάου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Ιωαννίνων
20.30 - 20.45
20.45 - 21.00
21.00 - 21.15
Το θεατρικό παιχνίδι ως μέσο διαπολιτισμικής επικοινωνίας
Κέγκου Όλγα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Νικολάου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Ιωαννίνων
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο: Ο Διαπολιτισμικός ρόλος των Νηπιαγωγών
Χριστίνα Τάσση, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΤΔΕ Ιωαννίνων
Γεώργιος Νικολάου, Αναπληρωτής καθηγητής ΠΤΔΕ Ιωαννίνων
Διδακτικές προσεγγίσεις διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο - παράδειγμα καλής πρακτικής, μέσα από
τη μουσειακή αγωγή.
Χαρούμενου Ζωή, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΤΔΕ Ιωαννίνων
Νικολάου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Ιωαννίνων
21.15 - 21.30
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση ως εκπαιδευτική πολιτική και παιδαγωγική πράξη στην Ελλάδα
Κώτση Κωνσταντίνα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΤΔΕ Ιωαννίνων
Νικολάου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Ιωαννίνων
21.30 – 21.45
Συζήτηση
--
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΑΙΘΟΥΣΑ Α
Συνεδρία 7η: Διδασκαλία και διδακτική γλώσσας
Προεδρείο:
9.00 - 9.15
9.15 - 9.30
9.30 - 9.45
9.45 - 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
Vounchev Boris - Νικολάου Γεώργιος - Χειλάκη Αγγελική
Ενίσχυση των στρατηγικών ανάγνωσης: Μια διδακτική παρέμβαση
Τσιούλης Αλέξιος, M.Ed., Εκπαιδευτικός
Σενάριο διδασκαλίας για την παραγωγή γραπτού λόγου στην Α’ Δημοτικού σε διαπολιτισμικό περιβάλλον.
Χειλάκη Αγγελική, Εκπαιδευτικός, αποσπασμένη στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Ιωαννίνων.
Καψάλη Μαργαρίτα, Εκπαιδευτικός, Διδάσκουσα στο Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ταξινόμηση και λειτουργία των χρονικών επιρρηματικών της νέας ελληνικής
Vounchev Boris, Επίκουρος Καθηγητής ΝΕ γλώσσας, Πανεπιστήμιο Σόφιας «Sveti Kliment Ohridski»
Σώματα Κειμένων και γλωσσοδιδακτική: Η περίπτωση του 2ου Σ.Δ.Ε. Λάρισας
Μάνη Αναστασία, Αναπληρώτρια Διευθύντρια στο Ι.Ι.Ε.Κ. Μακρίδη
Η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας στο ελληνικό σχολείο: προβληματισμοί – προοπτικές
Νικολάου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων
Λάμπρος Ιωάννης, Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός φοιτητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Συζήτηση
Διάλειμμα
Συνεδρία 9η: Διοίκηση Εκπαίδευσης
Προεδρείο:
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15
11.15 - 11.30
11.30 - 11.45
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
Χατζηπαναγιώτου Παρασκευή - Μπαλαμπανίδου Ζαφείρα - Παγγέ Τζένη
Η μετασχηματιστική ηγεσία ως παράγοντας ανάπτυξης της σχολικής μονάδας.
Κουσκουλή Ευαγγελία, Καθηγήτρια Αγγλικών, μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Mπαλαμπανίδου Ζαφείρα, Καθηγήτρια Μαθηματικός- MA in Education
Η χρήση των νέων τεχνολογιών από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Γκέκα Πηνελόπη, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Σιόλου Ευδοξία, Μαθηματικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.
Παγγέ Τζένη, Καθηγήτρια, τέως Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Αγωγής.
Βελτιώνοντας τη σχολική ηγεσία: η παράμετρος της κοινωνικής δικαιοσύνης
Χατζηπαναγιώτου Παρασκευή, Assistant Professor, Ed. Management, Chairperson, Department of Education
Studies, European University Cyprus
Η ποιοτική σχολική ηγεσία ως ρυθμιστικός παράγοντας δημιουργίας ενός αποτελεσματικού σχολείου
Τζοβλά Ειρήνη, Εκπαιδευτικός, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Υποδιευθύντρια Σχολικής Μονάδας
Ρεντίφης Γεράσιμος, Φιλόλογος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας
Κούκης Νικόλαος, Φιλόλογος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Επιμορφωτής Β΄ Επιπέδου Φιλολόγων
Η οργάνωση εκδηλώσεων και ο ρόλος τους στην ποιότητα της σχολικής μονάδας
Αμπατζόγλου Αναστασία, Εκπαιδευτικός
Συζήτηση
Διάλειμμα
--
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
Συνεδρία 8η: Επάρκεια, Ετοιμότητα και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση
Προεδρείο:
9.00 - 9.15
9.15 - 9.30
Σαμαράς Βασίλης - Κοσκινά Ελένη-Μαρία - Σούλη Αλεξάνδρα
Διοίκηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: η αξιολόγηση, η οργάνωση της σχολικής εκπαίδευσης και η συμμετοχή των
γονέων
Σαμαράς Βασίλης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας
Σαμαρά Αναστασία-Θεοδώρα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Η συμβολή της Σχολικής Μονάδας στη βιωσιμότητα του Πολιτισμού
Κοσκινά Ελένη-Μαρία, Διευθύντρια 14ου Δημοτικού Κέρκυρας
9.30 - 9.45
Σχέδιο εσωτερικής αξιολόγησης πτυχών εκπαιδευτικού οργανισμού
Σούλη Αλεξάνδρα, M.Ed., M.sc., Σχολική Σύμβουλος ΠΕ04
9.45 - 10.00
Πρόταση εφαρμογής προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών που υπηρετούν
σε σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
Κούκης Νικόλαος, Φιλόλογος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Επιμορφωτής Β΄ Επιπέδου Φιλολόγων
Τζοβλά Ειρήνη, Εκπαιδευτικός, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Υποδιευθύντρια Σχολικής Μονάδας
10.00 - 10.15
Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των Ελλήνων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό
Τζοβλά Ειρήνη, Εκπαιδευτικός, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Υποδιευθύντρια Σχολικής Μονάδας
Κούκης Νικόλαος, Φιλόλογος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Επιμορφωτής Β΄ Επιπέδου Φιλολόγων
10.15 - 10.30
Συζήτηση
10.30 - 10.45
Διάλειμμα
Προεδρείο:
10.45 - 11.00
Νικολάου Γεώργιος - Πρέντζα Αλεξάνδρα - Τσιουπλή Ευγενία
Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια ως εργαλεία για την προώθηση της διγλωσσίας και της ανάπτυξης των επικοινωνιακών
δεξιοτήτων σε παιδιά και εφήβους: Η περίπτωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Kids2Write”
Αργυροπούλου Σοφία, Εκπαιδευτικός ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας
11.00 - 11.15
Συνεδρία 10η: Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση
Δίγλωσση εκπαίδευση: η περίπτωση των προγραμμάτων εμβάπτισης του Καναδά
Χατζηαποστόλου Ανδρονίκη, Νηπιαγωγός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Α.Π.Θ.
Βαϊοπούλου Χαρίκλεια-Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Α.Π.Θ.
Τσιουπλή Ευγενία, Εκπαιδευτικός Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Α.Π.Θ.
11.15 - 11.30
Εξετάζοντας την επίδραση της διγλωσσίας στη δυσλεξία: μια εμπειρική μελέτη.
Πρέντζα Αλεξάνδρα, Δρ., Εκπαιδευτικός 9ου Δ.Σ. Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
Πρέντζα Φωτεινή, Εκπαιδευτικός με οργανική θέση στο ΚΕΔΔΥ
11.30 - 11.45
Η Σχολική Οργάνωση της Δίγλωσσης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Παπαζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός φοιτητής Πανεπιστημίου Πατρών
11.45 - 12.00
Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση
Τσιούλη Κασσιανή, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Νικολάου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
Συζήτηση
Διάλειμμα
--
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΑΙΘΟΥΣΑ Α
Παρουσίαση a-learning
Προεδρείο:
Γεωργογιάννης Παντελής - Βασιλείου Νικολίτσα - Κουνέλη Βασιλική
12.30 - 12.45
Τι είναι το a-learning
Παντελής Γεωργογιάννης, Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών
12.45 - 13.00
Αρχέτυπο διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας – Γνωριμία, συστάσεις.Βασιλείου Νικολίτσα, Φιλόλογος, Συνεργάτης ΚΕΔΕΚ
13.00 - 13.15
Διάλειμμα
Συνεδρία 11η: Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας
Προεδρείο:
Χατζηπαναγιωτίδη Άννα - Κουνέλη Βασιλική - Οικονόμου Κωνσταντίνος
13.15 - 13.30
Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μουσουλμανόπαιδες
Κουνέλη Βασιλική, Φιλόλογος, Υποψ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών
13.30 - 13.45
Η γλωσσική ποικιλία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας
Χατζηπαναγιωτίδη Άννα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Frederick Κύπρου
13.45 - 14.00
Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ενηλίκους: Η Αλιόνα, ο Αστζέντ, η Μόζγκαν, ο Μίκο, η
Πινάρ, ο Αχμέτ, η Νίνα, ο Ντεμίρ… “τι δουλειά έχουν” στην Ελλάδα;
Αγγέλη Αθανασία, M.Ed., Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων
14.00 - 14.15
Διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στο εξωτερικό: τα μαθήματα ελληνικών στις
Volkshochschuleν (Λαϊκά Πανεπιστήμια) της Γερμανίας
Οικονόμου Κωνσταντίνος, Φιλόλογος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
14.15 - 14.30
Συζήτηση
14.30 - 15.30
Διάλειμμα
Συνεδρία 13η: Διδασκαλία ξένων γλωσσών
Προεδρείο:
15.30 - 15.45
Villar Lecumberri Alicia - Φραγκούλης Ιωσήφ - Ποζουκίδης Νικόλαος
Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας μέσω της διδασκαλίας ελληνικών τραγουδιών σε Ελληνικά Σχολεία του εξωτερικού
Πανδής Παντελεήμων, Καθηγητής Μουσικής Αγωγής
15.45 - 16.00
16.00 - 16.15
16.15 - 16.30
16.30 - 16.45
16.45 - 17.00
17.00 - 17.15
Η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας διαμέσου των τίτλων βιβλίων Ελλήνων συγγραφέων
Villar Lecumberri Alicia, Επίτιμη Καθηγήτρια Τμήματος Κλασικής Φιλολογία Πανεπιστημίου Μαδρίτης
Αναλυτικά Προγράμματα της πρώτης Ξένης Γλώσσας του Δημοτικού στην Ελλάδα και την Αγγλία: Μια συγκριτική προσέγγιση.
Κρητσωτάκη Καλλιόπη, Φοιτήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Πατρών
Σπανάκη Ειρήνη, M.Sc., Υποψήφια Διδάκτωρ
Απόψεις καταρτιζόμενων σε σχέση με τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας στην Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση.
Η περίπτωση του προγράμματος «Βοηθοί Μαγειρικής Τέχνης» στις Κλειστές Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πάτρας
Φραγκούλης Ιωσήφ, Επίκουρος Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Καμίτση Ελισάβετ, Καθηγήτρια Γαλλικών, Διδάσκουσα ΠΔ.407/80 ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών
Η ομαδοσυνεργατική μάθηση ως εργαλείο προώθησης της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: Μια έρευνα στα βιβλία
Αγγλικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο
Ποζουκίδης Νικόλαος, Σχολικός Σύμβουλος Αγγλικής Γλώσσας
Συζήτηση
Διάλειμμα
- 10 -
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
Συνεδρία 12η: Διοίκηση Εκπαίδευσης
Προεδρείο:
13.15 - 13.30
13.30 - 13.45
Γουρναρόπουλος Γεώργιος - Κουρμπέλη Δήμητρα - Τερεζάκη Χρύσα
Πρόγραμμα «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ-ΕΙΜΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ/Η»: Μια πρόταση Δημοκρατικής-Ηθικής-Βιώσιμης Εκπαιδευτικής Ηγεσίας
στην Επιμόρφωση/Εμψύχωση των Διευθυντικών Στελεχών
Τερεζάκη Χρύσα, Εκπαιδευτικός, MSc, PhD στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΕΑΠ
Ανδρεάδου Χαρίκλεια, Εκπαιδευτικός, MSc, Υποψήφ. PhD
Η σημαντικότητα του σχολικού κλίματος στη λειτουργία του σχολείου
Γουρναρόπουλος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου, MEd., Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
13.45 - 14.00
Η σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας στη σχολική μονάδα – Ο ρόλος του διευθυντή
Κωλέττη Ελένη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.701
Ψωμά Βασιλική, Εκπαιδευτικός Π.Ε.702
14.00 - 14.15
Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών για τη Σχολική Ηγεσία: Έρευνα σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Κουρμπέλη Δήμητρα, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας
14.15 - 14.30
Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας στην υιοθέτηση καινοτομιών
Μποντίλας Λεωνίδας, Καθηγητής Πληροφορικής, Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Νομού Τρικάλων
14.30 - 14.45
Συζήτηση
14.45 - 15.30
Διάλειμμα
Συνεδρία 14η: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Προεδρείο:
15.30 - 15.45
15.45 - 16.00
Mπαλαμπανίδου Ζαφείρα - Βελέντζα Xριστίνα - Φράγκος Γιάννης
Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της σχολικής επίδοσης και της κοινωνικής ή εθνοτικής καταγωγής των μαθητών
Mπαλαμπανίδου Ζαφείρα, MA in Education
Σχολική Ομάδα, команда, екип, grupe nxënësish, Schulergruppe: Η διαπολιτισμική προσέγγισή της.
Μουράτογλου Νίκος, Φιλόλογος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Φράγκος Γιάννης, Φιλόλογος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
16.00 - 16.15
Το φαινόμενο του πρώιμου γάμου και οι συνέπειες στην εκπαίδευση των τσιγγανόπαιδων της Τρανσυλβάνιας, Κεντρική
Ρουμανία. Διαπολιτισμική εκπαίδευση και μειονoτικές εμπειρίες, συναντώντας τους Ρομά της Τρανσυλβάνιας.
Βελέντζα Xριστίνα, Δικηγόρος - Ερευνήτρια
16.15 - 16.30
«Εμείς» και οι «άλλοι» στο ίδιο σχολείο (Ο ρόλος των εκπαιδευτικών)
Καπράνος Σταύρος, Φιλόλογος
16.30 - 16.45
Στάσεις, απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών για τις εθνικές γιορτές του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και ο
ρόλος των αλλοδαπών μαθητών σε αυτές
Τόκας Δημήτριος, Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών
16.45 - 17.00
Συζήτηση
17.00 - 17.15
Διάλειμμα
- 11 -
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΑΙΘΟΥΣΑ Α
Συνεδρία 15η: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Προεδρείο:
Μάγος Κώστας - Βορβή Ιωάννα - Τέκος Γεώργιος
17.15 - 17.30
Ενδυναμωτική εκπαίδευση: ένα μοντέλο προσέγγισης της πολιτισμικής ποικιλότητας στο ελληνικό σχολείο
Παπακώστα Κωνσταντίνα, Φιλόλογος, Υποψήφια Διδάκτωρ
17.30 - 17.45
Διδακτικές μέθοδοι και πρακτικές στην πολυπολιτισμική τάξη. Αντιλήψεις φιλολόγων
Βορβή Ιωάννα, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων
Δανιηλίδου Ευγενία, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων
17.45 - 18.00
Η διαχείριση των εθνοπολιτισμικά διαφορετικών μαθητών στο νηπιαγωγείο: Απόψεις φοιτητών προσχολικής
εκπαίδευσης
Καραστεργίου Αγορή, Ψυχολόγος, Νηπιαγωγός Msc.
Μάγος Κώστας, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
18.00 - 18.15
Ένταξη των αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Γιαννακόπουλος Αθανάσιος, Αναπληρωτής εκπαιδευτικός Π.Ε.71
Τέκος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70, Διευθυντής 20ου Δημ. Σχολείου Βόλου
Φραγγογιάννης Ιωάννης, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70, Διευθυντής 7/θέσιου 1ου Δ.Σ Ν. Αγχιάλου
18.15 - 18.30
«Στον ωκεανό, χωρίς σωσίβιο….»: Διερεύνηση απόψεων Νηπιαγωγών για την αναγκαιότητα επιμόρφωσης σε
ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
Μάγος Κώστας, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
18.30 - 18.45 Συζήτηση
18.45 - 19.00
Διάλειμμα
Βιβλιοπαρουσίαση
Προεδρείο:
Γεωργογιάννης Παντελής - Μάγος Κώστας - Ορφανίδη Ιουλία
19.00 - 19.30
Ερευνώντας τα κίνητρα στη μάθηση. Παρουσίαση του βιβλίου των Γεωργογιάννη Παντελή, Ορφανίδη Ιουλίας και
Χουρμουζιάδου Χαρίκλειας-Μαρίας «Κίνητρα, Διαμεσολαβήσεις και Επιδόσεις στην εκπαίδευση».
Μάγος Κώστας, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
19.30 - 19.45
Διάλειμμα
Συνεδρία 17η: Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία
Προεδρείο:
19.45 - 20.00
Ορφανίδη Ιουλία - Μάγκου Κατερίνα - Σωτήρου Βασιλική-Δήμητρα
Κίνητρα, επιδόσεις και προσαρμογή πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών στο σχολείο.
Ορφανίδη Ιουλία, Εκπαιδευτικός, Συνεργάτης ΚΕΔΕΚ
Χουρμουζιάδου Χαρίκλεια-Μαρία, Εκπαιδευτικός
Γεωργογιάννης Παντελής, Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών
20.00 - 20.15
20.15 - 20.30
20.30 - 20.45
20.45 - 21.00
Αυτοεκτίμηση εμφανισιακών χαρακτηριστικών πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών
Γούλα Γλυκερία, Εκπαιδευτικός
Αυτοεκτίμηση συναισθημάτων πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών
Μάγκου Κατερίνα, Εκπαιδευτικός
Γεωργογιάννης Παντελής, Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών
Αυτοεκτίμηση Προσωπικών Ιδιοτήτων Μαθητών Πολιτισμικά Διαφορετικών Ομάδων
Σωτήρου Βασιλική-Δήμητρα, Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Γεωργογιάννης Παντελής, Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών
Συζήτηση
- 12 -
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
Συνεδρία 16η: Μετανάστευση, μεταναστευτική πολιτική και αυταρχικότητα στο σχολείο
Προεδρείο:
17.15 - 17.30
17.30 - 17.45
Γούγα Γεωργία - Βάθη Παναγιώτα - Καπραβέλου Αλεξία
Η υποχώρηση του κοινωνικού κράτους: η σχέση κράτους και πολίτη
Γούγα Γεωργία, διδάκτωρ Κοινωνιολογίας
Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, Εκπαιδευτικός
Οι εσωτερικά εκτοπισμένοι (οι εσωτερικοί μετανάστες) -το θεσμικό πλαίσιο και οι υπάρχοντες δικαιϊκοί κανόνες (Το
παράδειγμα της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών, Κεντρική Αφρική).
Βελέντζα Χριστίνα, Δικηγόρος - Ερευνήτρια
17.45 - 18.00
Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: Συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος
GRUNDTVIG “MIVAL” 2011-2013.
Τσεκούρα Βασιλική, Διευθύντρια Σπουδών ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ
Βάθη Παναγιώτα, Υποψήφια Διδάκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, Συνεργάτης ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ
18.00 - 18.15
Η Εθνική Μεταναστευτική Πολιτική της Ελλάδας
Ίτσου Γεωργία, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΤΔΕ Ιωαννίνων
Νικολάου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων
18.15 - 18.30
Ταξικότητα και αυταρχισμός στο σχολείο, μέσα από το έργο της Έλλης Αλεξίου
Καπραβέλου Αλεξία, M.Ed., Υπ. Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου
18.30 - 18.45
Συζήτηση
18.45 - 19.00
Διάλειμμα
Συνεδρία 18η: Διαπολιτισμικότητα και έμφυλες διακρίσεις
Προεδρείο:
19.45 - 20.00
20.00 - 20.15
20.15 - 20.30
Μπαμπάλης Θωμάς - Στεργίου Λήδα - Μαρμάνη Φωτεινή
Η διαμόρφωση ηθικής συνείδησης και η προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του μαθήματος
Ελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία:μελέτη περίπτωσης
Μπαμπάλης Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής στο ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών
Κουτούβελα Χριστίνα, Υποψήφια Διδάκτωρ στο ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών
Φύλο και Εκπαίδευση: Στερεότυπα, Νομοθετικό Πλαίσιο και Έμφυλη Ισότητα
Αρώνη Ελπίς, ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος, MSc
Παγούνη Βασιλική, Διευθύντρια 1ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου, MSc
Ερευνητική προσέγγιση των έμφυλων διακρίσεων στις δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο αλλοδαπών της Αττικής.
Μαρμάνη Φωτεινή, Ιστορικός-Αρχαιολόγος, Υπ. Διδάκτορας Τμήματος Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
20.30 - 20.45
Διδάσκοντας για τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από ιστορικά γεγονότα: το εβραϊκό Ολοκαύτωμα και μερικές
προτεινόμενες προσεγγίσεις στη διδασκαλία του
Μητσοπούλου Ευτυχία, Πανορμίτειο Γυμνάσιο και Λ.Τ. Σύμης
20.45 - 21.00
Τα Δικαιώματα του Παιδιού πάνε στο νηπιαγωγείο: Μια διδακτική παρέμβαση
Κρεμμύδα Κωνσταντίνα, Φοιτήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Στεργίου Λήδα, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
21.00 - 21.15
Συζήτηση
- 13 -
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΑΙΘΟΥΣΑ Α
Συνεδρία 19η: Διαπολιτισμικότητα και Θρησκευτικότητα
Προεδρείο:
9.00 - 9.15
Μπαλτατζής Δημήτριος - Καδιγιαννόπουλος Γεώργιος - Βλάχου Κλεοπάτρα
Η αξία της θρησκευτικής διάστασης στη διαπολιτισμική εκπαίδευση στο σύγχρονο δημοτικό σχολείο.
Μπαλτατζής Δημήτριος, Δρ. Φ. Σχολικός Σύμβουλος Π. Ε. Άργους
Μπαλτατζή Ελένη, Νηπιαγωγός Πανεπιστημίου Πατρών.
9.15 - 9.30
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και αξιοποίηση του λαϊκού πολιτισμού στο μάθημα των Θρησκευτικών
Σαριγιαννίδου Όλγα-Ευτυχία, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Θεολόγος, Μεταπτυχιακό στην
Λαογραφία και Πολιτισμό ΕΚΠΑ
9.30 - 9.45
Οι δυνατότητες προώθησης της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης μέσω των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος των
Θρησκευτικών του γυμνασίου
Καδιγιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής Οικιακής Οικονομίας, Msc στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Υποψήφιος
Διδάκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Καρβούνη Ελένη, Θεολόγος
Πουλιανίδης Κωνσταντίνος, Θεολόγος
9.45 - 10.00
Η αξία της διαθεματικής προσέγγισης της θρησκευτικής αγωγής στο σύγχρονο Δημοτικό Σχολείο.
Μπαλτατζής Δημήτριος, Δρ. Φ. Σχολικός Σύμβουλος Π. Ε. Άργους
Μπαλτατζή Ελένη, Νηπιαγωγός Προσχολικής Αγωγής
10.00 - 10.15
Ο μαθητής του σήμερα, παγκόσμιος πολίτης του αύριο σε μία πολυπολιτισμική και παγκοσμιοποιημένη κοινωνία
Βλάχου Κλεοπάτρα, Εκπαιδευτικός
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
Συζήτηση
Διάλειμμα
Συνεδρία 21η: Διοίκηση Εκπαίδευσης
Προεδρείο:
10.45 - 11.00
Δαγδιλέλη Ιωάννα - Παπαναστασίου Έμη - Σκιαδάς Γρηγόρης
Η σημασία των τύπων ηγεσίας και της διαχείρισης των συγκρούσεων στην αποτελεσματική λειτουργία των
διαπολιτισμικών και μη εκπαιδευτικών οργανισμών.
Κρέκης Δημήτριος, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, Μεταπτυχιακός φοιτητής στις Σπουδές στην Εκπαίδευση ΕΑΠ
11.00 - 11.15
Τα αίτια για την έμφυλη στελέχωση της εκπαιδευτικής διοίκησης σύμφωνα με τις απόψεις γυναικών εκπαιδευτικών
Δαγδιλέλη Ιωάννα, Πτυχιούχος του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, Υπάλληλος του Γραφείου ERASMUS του Α.Π.Θ.
11.15 - 11.30
Ανδρικός και γυναικείος τρόπος διοίκησης: Άραγε υπάρχει;
Παπαναστασίου Έμη, Υποψήφια Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στο London Metropolitan University,
Νηπιαγωγός ειδικής αγωγής στο ΚΕΔΔΥ Ν. Ροδόπης.
11.30 - 11.45
H επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων σύμφωνα με το Νόμο 3848/2010 – Εμπειρική έρευνα
Ρεντίφης Γεράσιμος, Φιλόλογος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
Εκπαίδευση και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων: Ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου στο σύγχρονο Μάνατζμεντ
Σκιαδάς Γρηγόρης, Σχολικός Σύμβουλος Αγγλικής Γλώσσας
Συζήτηση
Λήξη Εργασιών Συνεδρίου
- 14 -
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
Συνεδρία 20η: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Προεδρείο:
9.00 - 9.15
9.15 - 9.30
9.30 - 9.45
9.45 - 10.00
Καλεράντε Ευαγγελία - Δημουλάς Κωνσταντίνος - Κορκοβέλου Αγγελική
Στάσεις και απόψεις των φοιτητών, Παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών, ψηφοφόρων της «Χρυσής Αυγής» για
τη διαμόρφωση ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής.
Καλεράντε Ευαγγελία, Επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Τα προγράμματα Αγωγής Υγείας ως μέσο προώθησης της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
Καδιγιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής Οικιακής Οικονομίας, Msc στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Υποψήφιος
Διδάκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Φαρσάρης Γεώργιος, Μαθηματικός
Πανταζέλου Ελένη, Φυσικός, Msc στη Φυσική
Η γνώση του βιοψυχολογικού υπόβαθρου του παιδιού ως προϋπόθεση για την ασφαλή μάθησή του
Δημουλάς Κωνσταντίνος, Φιλόλογος, Νομικός, Θεολόγος, Ψυχολόγος, Ερευνητής Βιοψυχοανάλυσης, Σχολικός
Σύμβουλος Φιλολόγων Νομού Λάρισας
Παράγοντες διαμόρφωσης της κουλτούρας ενός σχολείου. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης
στους νομούς Φλώρινας και Αττικής
Μπούτσκου Λεμονιά, Μαθηματικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Msc Στατιστικής
Κωστοπούλου Μαρία, Φιλόλογος
10.00 - 10.15
Play with me, not with P/C: Παιχνίδι και ψηφιακές δημιουργίες στο πλαίσιο ενός Διαπολιτισμικού Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Comenius
Κορκοβέλου Αγγελική, Υποψήφια Διδάκτωρ
10.15 - 10.30
Συζήτηση
10.30 - 10.45
Διάλειμμα
- 15 -
Αναρτημένες Ανακοινώσεις
Αυτοεκτίμηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών
Αναστασοπούλου Γαρυφαλλιά, Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών
Παναγοπούλου Χαρίκλεια, Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών
Γεωργογιάννης Παντελής, Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών
Η χρησιμότητα από την επαφή του μαθητή με θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Καδιγιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής Οικιακής Οικονομίας, Msc στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Υποψήφιος Διδάκτορας ΠΤΔΕ
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Νικολάου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Εκπαιδευτικές απόψεις και θέσεις φοιτητών- οπαδών της «Χρυσής Αυγής» για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Καλεράντε Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Ενίσχυση των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών
Καρούντζου Γεωργία, Δρ., Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σης
Γιώργος Μιχαλόπουλος, (Μsc), Προϊστάμενος ΚΕΔΔΥ Αργολίδας
Στερεότυπα προκαταλήψεις διακρίσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση
Μίσκας Ιωάννης, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κώτσου Συμεών, Δάσκαλος/Καθηγητής Φωτογραφίας-Φιλοσοφία της Εικόνας, Ανεξάρτητος Ερευνητής
Η αντίληψη για τον άνθρωπο στις στερεότυπες παρομοιώσεις με πάγιο συστατικό το ζώο στη νεοελληνική και στη βουλγαρική
γλώσσα
Bruseva Galina, Διδάσκουσα Νεοελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης «Παίσιϊ Χιλενδάρσκι»
Kartalova Mariyana, Υποψήφιοα διδάκτωρ γενικής γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Πλόβντιφ
Δημιούργησε ένα μονοπάτι, εξέλιξε έναν περίπατο. Περπατώντας στο Μον Ρεπό με τον Πατριμονίτο.
Κοσκινά Ελένη-Μαρία, Διευθύντρια 14ου Δημοτικού Κέρκυρας
- 16 -