ΣΥΜΠΙΕΤΕΣ ΕΜΒΟΛΟΥ Refcomp ΣΕΙΡΑ -SP

ΕΕ
2
ΣΕΙΡΑ SP
ΣΕΙΡΑ SB
ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
S
P
2
S
P
4
S
B
4
H
(3)
L
F
900
080Ε
1400
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
S
ΗΜΙΚΛΕΙΣΤΟΣ
ΣΕΙΡΑ
P
ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΙΚΟΣi
B
ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ∆ΥΟ ΣΤΑ∆ΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΛΙΝ∆ΡΩΝ
ΣΕΙΡΑ SP : 2 - 4 - 6 - 8
ΣΕΙΡΑ SB : 4 - 6
ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΟΤΕΡ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΕΙΡΑ SP)
H
ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
L
ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
ΣΥΝΤ-ΚΑΤΑΨΥΞΗ
ΚΑΤΑΨΥΞΗ
ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ (1) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΕΙΡΑ SP )
F
ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ∆ΙΟΥ
ΜΕ ΑΝΑ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΛΙΣΜΑ (3)
ΙΣΧΥΣ
ΣΕ ΙΠΠΟΥΣ
Hp X 100 2)
(1) Μόνο για 4-κυλινδρα µοντέλα από 10 έως 20 [Hp] (στην έκδοση H ) και από 6 έως 12 [Hp] (στην έκδοση L )
(2) Το τελευταίο ψηφίο αντικαταστάθηκε µε το γράµµα “E ” για συµπιεστες µε συνθετικά λάδια POE oil
(3) SP 2-κύλινδρο µε ανάδευση λαδιού / SP2 Lubrificazione a sbattimento
3
3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΕΙΡΑ SP
Οι τόσες πολλές εφαρµογές στις οποίες οι
ηµι-ερµητικού τύπου παλινδροµικοί συµπιεστες
εµπλέκονται περιλαµβάνουν την εµπορική /
βιοµηχανικό τοµέα ψύξης και, παρόλο
σπανιότερα, συγκεκριµένα κλιµατισµό.
Η SP σειρά συµπιεστών µας ταιριάζει απόλυτα
σε µια τέτοια ευρεία ποικιλία εφαρµογών.
Αν και ήδη γνωστά για την υψηλή ποιότητα
και αξιοπιστία το τµήµα για παλινδροµικοί
συµπιεστές,
της RefComp συνέχισε να επενδύει σε
έρευνα και νέα τεχνολογία, έτσι ώστε
να βελτιώσει συνεχώς το εύρος αυτό. το οποίο
τώρα χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλή
αποδοτικότητα και χαµηλό θόρυβο. Μπορεί να
χρησιµοποιηθεί σε διευρυµένη εφαρµογή που
περιλαµβάνει νέα µικρότερα και µεγαλύτερα
µεγέθη.
Σήµερα, η σειρά SP αποτελείται από 34 µοντέλα,
µε 2, 4, 6 ή 8 κυλίνδρους την ονοµαστική ισχύ του
και µε φάσµα εκτοπισµού από 3 έως 70 [HP] και
από 17,5 σε 222[m3 / h] σε 50 [Hz], αντίστοιχα.
ΣΕΙΡΑ SB
Συµπιεστες µε ∆ύο στάδια , ηµι-ερµητικοί µε υψηλή
απόδοση, ευρωστία, συµπαγές, µε µειωµένες
δονήσεις και τον ελάχιστο νεκρό διάστηµα.
Μέσα από τα δύο στάδια αυτά οι συµπιεστες
επιτυγχάνουν την τελική πίεση εκκένωσης
Το πρώτο στάδιο το αέριο απορροφάται από τους
εξατµιστές , συµπιέζεται και αποστέλλονται σε ένα
ενδιάµεσο θάλαµο από τον οποίο θα σταλεί στο
δεύτερο στάδιο συµπίεσης, φτάνοντας στη συνέχεια
την τελική πίεση.
Με αυτό τον τρόπο τα δύο στάδια συµπίεσης είναι
χαµηλότερα από εκείνη ενός υποθετικού µονούσταδίου συµπιεστή , µε µια χαµηλότερη
θερµοκρασία Υψηλής και υψηλότερη απόδοση σε
σύγκριση µε άλλη λύση.
3
3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
4
H (ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΛΕΚΤ/ΤΗΡΑ)
ΣΕΙΡΑ SP
ΣΕΙΡΑ SB
SP2H •
0500
0600
0800
0900
1000
1200
050E
060E
080E
090E
100E
120E
Hp/kW
5 / 3,7
6 / 4,4
8 / 5,9
9 / 6,6
10 / 7,5
12 / 8,9
m3/hr
17,5 / 21
21 / 25,7
24,5 / 29,4
28 / 33,6
35 /42
42 / 50,4
Kg
dm3
2
86
1,8
2
87
1,8
2
87
1,8
2
91
1,8
4
143
2,6
4
146
2,6
ΜΟΝΤΕΛΑ SP
ΙΣΧΥΣ
ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ ΣΤΑ 50/60 Hz
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΛΙΝ∆ΡΩΝ
ΒΑΡΟΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΑ∆ΙΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΚΑΡΤΕΡ
ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ Φ
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Φ
230 V -120 W -PTC 50/60 Hz
mm/
inches
mm/
inches
ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ CAPACITY
ΤΑΣΗ
ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Y/ D LRA
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
FLA
230 V-220 W 50/60 Hz
16 / 5/8"
16 / 5/8"
22 / 7/8"
22 / 7/8"
22 / 7/8"
28 / 1"1/8
28 / 1"1/8
28 / 1"1/8
28 / 1"1/8
28 / 1"1/8
28 / 1"1/8
35 / 1"3/8
-
-
-
-
100, 50%
100, 50%
ΜΟΤΕΡ
ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ PW/DOL LRA
SP4HF / SP4HN
230 V
400 V /3/50 Hz
460 V /3/60 Hz (1) P W
- 400 Y
A
-- / 54
-- / 60
-- / 85
-- / 97
71 / 110
75 / 125
A
54 / --
60 / --
85 / --
97 / --
--
--
A
12
14
16
20
24
27
L (ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΜΕΓΕΘΟΣ)
SP2L •
0300
0400
0500
0600
0600
0800
030E
040E
050E
060E
060E
080E
Hp/kW
3/2
4/3
5 / 3,7
6 / 4,4
6 / 4,5
8 / 5,9
m3/hr
17,5 / 21
21 / 25,7
24,5 / 29,4
28 / 33,6
35 / 42
42 / 50,4
2
85
1,8
2
85
1,8
2
86
1,8
2
134
1,8
4
139
2,6
4
84
dm3
ΜΟΝΤΕΛΟ SP
ΙΣΧΥ Σ ΗΛΕΚΤ/ΤΗΡΑ
ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ ΣΤΑ 50/60 Hz
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΛΙΝ∆ΡΩΝ
ΒΑΡΟΣKg
ΟΓΚΟΣ ΧΩΡΟΥ ΛΑ∆ΙΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΛΑ∆ΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ Φ
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Φ
230 V -120 W -PTC 50/60 Hz
mm/
inches
mm/
inches
ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ CAPACITY
ΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ
ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
PW/DOL LRA
ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Y/ D
LRA
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
FLA
SP4LF /SP4LN
2,6
230 V -220 W 50/60 Hz
16 / 5/8"
16 / 5/8"
22 / 7/8"
22 / 7/8"
22 / 7/8"
28 1"1/8
28 / 1"1/8
28 / 1"1/8
28 / 1"1/8
28 / 1"1/8
28 / 1"1/8
35 1"3/8
-
-
-
-
100, 50%
100, 50%
230 V
400 V /3/50 Hz
460 V /3/60 Hz (1) P W
- 400 Y
A
-- / 35
-- / 49
-- / 54
-- / 60
43 / 70
54 / 88
A
35 / --
49 / --
54 / --
60 / --
--
--
A
9
10
12
14
16
19
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ
H (ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΝΤ. - ΚΑΤΑΨΥΞΗ MOTOR)
SP4HF / SP4HN
SP4H
SP6H
5
SP8H
1500
2000
2200
2500
3000
3500
3700
4000
5000
6000
7000
150E
200E
220E
250E
300E
350E
370E
400E
500E
600E
700E
15 / 11,2
20 / 14,9
22 / 16,4
25 / 18,7
30 / 22,4
35 / 26,1
37 / 27,6
40 / 29,9
50 / 37,3
60 / 45
70 / 52
49 / 58,8
56 / 67,2
64,7 / 77,6
75 / 90
186 / 224
222 / 268
4
152
2,6
4
155
2,6
4
193
3,7
4
206
3,7
8
345
5
8
350
5
86,1 / 103,3 102,9 / 123,5 112,5 / 135 129,1 / 154,9 154,4 / 185,3
4
209
3,7
4
238
3,7
6
241
4,2
6
246
4,2
6
250
4,2
230 V -150 W -50/60 Hz
230 V -220 W 50/60 Hz
230 V -200 W -50/60 Hz
28 / 1"1/8
28 / 1"1/8
28 - 1 1/8"
28 - 1 1/8"
28 - 1 1/8"
35 - 1 3/8"
35 - 1 3/8"
35 - 1 3/8"
42 - 1 5/8"
54 / 2"1/8
54 / 2"1/8
42 / 1"5/8
42 / 1"5/8
42 - 1 5/8"
54 - 2 1/8"
54 - 2 1/8"
54 - 2 1/8"
54 - 2 1/8"
54 - 2 1/8"
54 - 2 1/8"
67 / 2" 5/8
67 / 2" 5/8
100, 50%
100, 50%
100,50%
100,50%
100,50%
100,50%
400 V /3/50 Hz
460 V /3/60 Hz (1) P W
100,66,33% 100,66,33% 100,66,33% 100,75,50% 100,75,50%
400 V /3/50 Hz
460 V /3/60 Hz (1) P W
400 V /3/50 Hz - 460 V /3/60 Hz (1) Part Winding
86 / 144
106 / 168
102 / 170
123 / 201
150 / 243
178 / 290
178 / 290
201 / 330
233 / 394
271 / 361
329 / 439
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
33
40
37
43
52
56
60
75
93
115
140
L (ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗ MOTOR)
SP4LF /SP4LN
SP4L
SP6L
1000
1200
1500
1800
2200
2500
2700
3000
4000
5000
6000
100E
120E
150E
180E
220E
250E
270E
300E
400E
500E
600E
10 / 7,5
12 / 8,9
15 / 11,2
18 / 13,3
22 / 16,4
25 / 18,7
27 / 20,2
30 / 22,4
40 / 29,9
50 / 37
60 / 45
49 / 58,8
56 / 67,2
64,7 / 77,6
75 / 90
4
144
2,6
4
146
2,6
4
182
3,7
4
186
3,7
86,1 / 103,3 102,9 / 123,5 112,5 / 135 129,1 / 154,9 154,4 / 185,3 186 / 224
4
195
3,7
4
220
3,7
6
230
4,2
6
236
4,2
6
247
4,2
230 V -150 W -50/60 Hz
230 V -220 W 50/60 Hz
8
340
5
222 / 268
8
345
5
230 V -200 W -50/60 Hz
28 1"1/8
28 1"1/8
28 - 1 1/8"
28 - 1 1/8"
28 - 1 1/8"
35 - 1 3/8"
35 - 1 3/8"
35 - 1 3/8"
42 - 1 5/8"
54 / 2"1/8
54 / 2"1/8
35 1"3/8
35 1"3/8
42 - 1 5/8"
42 - 1 5/8"
54 - 2 1/8"
54 - 2 1/8"
54 - 2 1/8"
54 - 2 1/8"
54 - 2 1/8"
67 / 2" 5/8
67 / 2" 5/8
100, 50%
100, 50%
100,50%
100,50%
100,50%
100,50%
400 V /3/50 Hz
460 V /3/60 Hz (1) P W
%
SP8L
100,66,33% 100,66,33% 100,66,33% 100,75,50% 100,75,50%
400 V /3/50 Hz
460 V /3/60 Hz (1) P W
400 V /3/50 Hz - 460 V /3/60 Hz (1) Part Winding
71 / 110
75 / 125
88 / 146
102 / 170
102 / 170
123 / 201
123 / 201
150 / 243
201 / 330
237 / 316
271 / 361
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
24
27
29
33
39
43
48
54
75
97
115
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
6
ΣΕΙΡΑ SP
ΣΕΙΡΑ SB
SB4-1200
SB4-1400
SB6-1600
SB6-2000
SB6-2500
SB6-3000
SB4-120E
SB4-140E
SB6-160E
SB6-200E
SB6-250E
SB6-300E
Hp/kW
12/8,8
14/10,3
16/11,8
20/14,7
25/18,4
30/22,1
m3/hr
43 / 27,6
75 / 37,5
86,1 / 43
102,9 / 51,5
Kg
dm3
4
202
3,7
6
225
4,2
6
235
4,2
6
242
4,2
MODEL SB
ΙΣΧΥΣ
ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ ΣΤΑ 50/60 Hz
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΛΙ∆ΡΩΝ
ΒΑΡΟΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΑ∆ΙΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΛΑ∆ΙΟΥ
∆ΙΑΤΟΜΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ Φ
∆ΙΑΤΟΜΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΤΑΣΗ
ΜΟΤΕΡ
ΕΝΤΑΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ PW/DOL
LRA
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΙΣΧΥΣ
(kW)
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
FLA
51,5 / 27,6 64,7 / 32,4
4
206
3,7
6
215
4,2
Part Winding - 230 V - 150 W - 50/60 Hz
mm/
inches
mm/
inches
28
1” 1/8
35
1” 3/8
28
1” 1/8
35
1” 3/8
35
1” 3/8
42
1” 5/8
35
1” 3/8
42
1” 5/8
42
1” 5/8
42
1” 5/8
42
1” 5/8
42
1” 5/8
Part Winding - 400 / 3 / 50 Hz (1)
A
74/123
88/146
88/146
102/170
123/201
150/243
kW
15
20
22
26
29
33
A
27
34
39
46
50
55
7
ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕ ΕΥΡΗ ΦΑΣΜΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Σειρά SP
Αυτή η σειρά µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε το R22, και µε ψυκτικά R407C, R134a, R404A και
R507 και χωρίς να είναι απαραίτητο οι µηχανικές αλλαγές.
Αναπτύχθηκαν ειδικά για κλιµατισµό
και εφαρµογές ψύξης στη µέση ή χαµηλή
θερµοκρασιών εξάτµισης. Αυτή η σειρά µπορεί να
εργάζεται έως και 80 [° C] θερµοκρασία συµπύκνωσης
µε R134a και στους -40 [° C ] θερµοκρασία εξάτµισης µε R22 ή R507 ή R404A.
Είναι διαθέσιµο είτε µε το "πλήρες µέγεθος" (H) ηλεκτροκινητήρες - για τα συστήµατα κλιµατισµού
- Ή µε «µικρό µέγεθος» (L) ηλεκτροκινητήρες για τα συστήµατα κατάψυξης.
ΣΕΙΡΑ SB
∆ύο-στάδια ηµι-ερµητικοί παλινδροµικοί
συµπιεστές, κατάλληλοι για το R22, R404A, R507 ψυκτικά µέσα.
Για την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
του συµπιεστή, είναι δυνατόν να εγκαταστήσετε
ένα υπό - ψύκτη (ως προεπιλογή να είναι ήδη εξοπλισµένα ή όχι). Με αυτό τον τρόπο το αέριο
που περιέχεται στο ενδιάµεσο θαλάµου ψύχεται από το
ψεκασµό του ψυκτικού υγρού πριν από την
δεύτερη βαθµίδα συµπίεσης.
Η λίπανση εξασφαλίζεται από µια αντλία λαδιού
που προστατεύεται από ένα υψηλής απόδοσης φίλτρο λαδιού και µπορούν να παρακολουθούνται
µέσω διακοπτών διαφορικής πίεσης.
Ο Ηλεκτρικός κινητήρας παράγετε µε µια ηλεκτρονική συσκευή προστασίας µε βάση τον έλεγχο
θερµοκρασίας για ασφάλεια και αξιοπιστία.
Η πλάκα Αναρρόφησης και εκκένωσης είναι εξοπλισµένη µε αυλακωτές βαλβίδες και
κατασκευάζονται από ειδικά υλικά για να αντέχουν σε χαµηλές θερµοκρασίες
ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΣΕΙΡΑ SP
ΣΕΙΡΑ SP
ΣΕΙΡΑ SB
R404A - R507 Application limits / Limiti di applicazione R404A - R507
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
[°C]
60
50
3
ΜΙΚΡΟ Motor L
2
Motor H
40
1
30
20
10
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
-5
-10
Τα όρια αναφέρονται σε πλήρη φορτίο 100% / I limiti si riferiscono a funzionamento a pieno carico
1 = Standard λειτουργία µε (25 [°C] αέριο αναρρόφησης
2 = Βοηθητική Ψύξη συµπιεστού / Raffreddamento addizionale
3 = Βοηθητική ψύξη και υπερθέρµανση αναρρόφηση µέχρι + 20 [K] max DT
R407C ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / Limiti di applicazione R407C
70
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ [°C]
8
60
50
3
40
2
Motor H
ΜΙΚΡΟ Motor L
30
1
20
0
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ [°C]
Τα όρια αναφέρονται σε πλήρη φορτίο 100% / I limiti si riferiscono a funzionamento a pieno carico
1 = Standard λειτουργία µε (25 [°C] αέριο αναρρόφησης
2 = Βοηθητική Ψύξη συµπιεστού / Raffreddamento addizionale
3 = Βοηθητική ψύξη και υπερθέρµανση αναρρόφηση µέχρι + 20 [K] max DT
15
ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΣΕΙΡΑ SP
9
R22 ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
70
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ [°C]
60
2
3
1
50
4
40
Motor H
30
Motor L
2
20
1
10
0
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ [°C]
Τα όρια αναφέρονται σε πλήρη φορτίο 100%
1 = Standard λειτουργία µε (25 [°C] αέριο αναρρόφησης
2 = Βοηθητική Ψύξη συµπιεστού / Raffreddamento addizionale
3 = Βοηθητική ψύξη και υπερθέρµανση αναρρόφηση µέχρι + 20 [K] max DT
4 = Βοηθητική ψύξη και Ψεκασµος υγρου LCM / (∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ SP8H…SP8L models /
R134a ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ Limiti di applicazione R134a
90
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ [°C]
80
70
Motor H
60
ΜΙΚΡΟ Motor L
50
2
40
1
30
20
10
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ [°C]
Τα όρια αναφέρονται σε πλήρη φορτίο 100%
1 = Standard λειτουργία µε (25 [°C] αέριο αναρρόφησης
2 = Βοηθητική Ψύξη συµπιεστού /
10
15
20
25
30
ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΥΟ-ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ
ΣΕΙΡΑ SΒ
Series SB
R404A - R507 ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
70
60
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ [°C]
50
40
30
20
10
0
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ [°C]
Τα όρια αναφέρονται σε πλήρη φορτίο 100%
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ = 20 [°C]
R22 ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
60
50
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ [°C]
10
40
30
20
0
-60
-50
-40
-30
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ [°C]
Τα όρια αναφέρονται σε πλήρη φορτίο 100%
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
= 20 [°C]
-20
-10
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
Tev = -35 °C Tcond = 40 °C
11
Tev = 0 °C Tcond = 40 °C
MODEL
Q0 kW
Pa kW
COP
MODEL
Q0 kW
Pa kW
COP
SP2L030E
SP2L040E
SP2L050E
SP2L060E
SP4LN/F060E
SP4LN/F080E
SP4LN/F100E
SP4LN/F120E
SP4L150E
SP4L180E
SP4L220E
SP4L250E
SP6L270E
SP6L300E
SP6L400E
SP8L500E
SP8L600E
2,7
3,2
3,8
4,3
5,4
6,5
7,5
8,6
10
11,6
13,3
15,9
17,3
19,9
23,9
26,6
31,8
2
2,3
2,7
3,1
4,1
4,9
5,8
6,6
7,6
8,8
10,1
12,2
13,3
15,2
18,3
21,6
25,8
1,35
1,39
1,41
1,39
1,32
1,33
1,29
1,3
1,32
1,32
1,32
1,3
1,3
1,31
1,31
1,23
1,23
SP2H050E
SP2H060E
SP2H080E
SP2H090E
SP4HN/F100E
SP4HN/F120E
SP4HN/F150E
SP4HN/F200E
SP4H220E
SP4H250E
SP4H300E
SP4H350E
SP6H370E
SP6H400E
SP6H500E
SP8H600E
SP8H700E
16,5
19,8
23,1
26,4
29,8
35,7
41,7
47,7
54,8
63,5
72,9
87,1
95,3
109,6
130,9
152,3
181,8
4,8
5,8
6,7
7,7
8,6
10,3
12
13,7
15,6
18,1
20,8
24,8
27,2
31,2
37,3
46,9
56
3,44
3,41
3,45
3,43
3,47
3,47
3,48
3,48
3,51
3,51
3,5
3,51
3,5
3,51
3,51
3,25
3,25
MODEL
Q0 kW
Pa kW
COP
Q0 kW
Pa kW
COP
MODEL
Q0 W
Pa kW
COP
SP2L030E
SP2L040E
SP2L050E
SP2L060E
SP4LN/F060E
SP4LN/F080E
SP4LN/F100E
SP4LN/F120E
SP4L150E
SP4L180E
SP4L220E
SP4L250E
SP6L270E
SP6L300E
SP6L400E
SP8L500E
SP8L600E
9,9
11,9
13,9
15,9
19,9
23,9
27,8
31,8
36,8
42,6
48,9
58,8
64
73,5
88,2
100,4
119,9
2,6
3,1
3,6
4,1
4,9
5,8
6,8
7,8
9
10,4
12
14,4
15,7
18
21,6
26
31
3,81
3,84
3,86
3,88
4,06
4,12
4,09
4,08
4,09
4,1
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
3,86
3,87
8,7
10,4
12,2
13,9
17,4
20,9
24,4
27,8
32,2
37,3
42,8
51,5
56
64,3
77,2
88,1
105,1
2,9
3,4
4
4,5
5,4
6,4
7,5
8,6
9,9
11,5
13,2
15,8
17,2
19,8
23,7
28,8
34,3
3
3,06
3,05
3,09
3,22
3,27
3,25
3,23
3,25
3,24
3,24
3,26
3,26
3,25
3,26
3,06
3,06
SP2H050E
SP2H060E
SP2H080E
SP2H090E
SP4HN/F100E
SP4HN/F120E
SP4HN/F150E
SP4HN/F200E
SP4H220E
SP4H250E
SP4H300E
SP4H350E
SP6H370E
SP6H400E
SP6H500E
SP8H600E
SP8H700E
3,8
4,5
5,3
6
7,5
9,1
10,6
12,1
15
17,4
19,9
23,8
26,1
30
35,8
37,8
45,1
2,9
3,4
4
4,6
5
6
7
8
9,4
10,9
12,5
14,9
16,4
18,8
22,5
30,3
36,2
1,31
1,32
1,33
1,3
1,5
1,52
1,51
1,51
1,6
1,6
1,59
1,6
1,59
1,6
1,59
1,25
1,25
MODEL
Q0 kW
Pa kW
COP
MODEL
Q0 kW
Pa kW
COP
Q0 kW
Pa kW
COP
SP2L030E
SP2L040E
SP2L050E
SP2L060E
SP4LN/F060E
SP4LN/F080E
SP4LN/F100E
SP4LN/F120E
SP4L150E
SP4L180E
SP4L220E
SP4L250E
SP6L270E
SP6L300E
SP6L400E
SP8L500E
SP8L600E
9,2
11,1
12,9
14,8
18,5
22,2
25,9
29,6
34,2
39,6
45,4
54,7
59,5
68,3
82
101,8
121,5
3,1
3,7
4,3
4,9
6,6
8
9,3
10,6
12,3
14,2
16,3
19,6
21,3
24,5
29,4
34,2
40,9
2,97
3
3
3,02
2,8
2,78
2,78
2,79
2,78
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,98
2,97
SP2H050E
SP2H060E
SP2H080E
SP2H090E
SP4HN/F100E
SP4HN/F120E
SP4HN/F150E
SP4HN/F200E
SP4H220E
SP4H250E
SP4H300E
SP4H350E
SP6H370E
SP6H400E
SP6H500E
SP8H600E
SP8H700E
14,6
17,5
20,4
23,3
29,1
35
40,8
46,6
53,9
62,5
71,7
85,7
93,7
107,7
128,8
152,2
181,7
3,7
4,4
5,1
5,8
7,3
8,7
10,2
11,7
13,2
15,3
17,6
21
23
26,4
31,6
38,3
45,8
3,95
3,98
4
4,02
3,99
4,02
4
3,98
4,08
4,08
4,07
4,08
4,07
4,08
4,08
3,97
3,97
12,5
15
17,5
20
25
29,9
34,9
39,9
46,1
53,5
61,4
73,4
80,3
92,3
110,3
132,5
158,1
4,2
5
5,8
6,6
8,2
9,8
11,5
13,1
15,6
18,1
20,8
24,9
27,2
31,3
37,4
43,3
51,7
2,98
3
3,02
3,03
3,05
3,05
3,03
3,05
2,96
2,96
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
3,06
3,06
Tev = 2 °C Tcond = 40 °C
Tev = 2 °C Tcond = 50 °C
Tev = -7 °C Tcond = 42 °C
T ev = -5 °C Tcond = 75 °C
Tev = 2 °C Tcond = 40 °C
Tev = 2 °C Tcond = 50 °C]
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
12
Series SP
Series SB
MODEL
SP2L0300
SP2L0400
SP2L0500
SP2L0600
SP4LN/F0600
SP4LN/F0800
SP4LN/F1000
SP4LN/F1200
SP4L1500
SP4L1800
SP4L2200
SP4L2500
SP6L2700
SP6L3000
SP6L4000
SP8L5000
SP8L6000
Tev = -20 °C Tcond = 40 °C
Q0 kW
Pa kW
COP
5,9
7,1
8,3
9,5
11,9
14,3
16,6
19
19,8
23
26,3
31,5
34,5
39,6
47,3
61,4
73,3
2,9
3,4
4
4,5
5,3
6,4
7,4
8,5
9,8
11,3
13
15,5
17
19,6
23,4
28,4
33,9
2,03
2,09
2,08
2,11
2,25
2,23
2,24
2,24
2,02
2,04
2,02
2,03
2,03
2,02
2,02
2,16
2,16
MODEL
SP2H0500
SP2H0600
SP2H0800
SP2H0900
SP4HN/F1000
SP4HN/F1200
SP4HN/F1500
SP4HN/F2000
SP4H2200
SP4H2500
SP4H3000
SP4H3500
SP6H3700
SP6H4000
SP6H5000
SP8H6000
SP8H7000
Tev = -35 °C Tcond = 40 °C
Tev = 2 °C Tcond = 40 °C
Q0 kW
Pa kW
COP
Tev = 2 °C Tcond = 50 °C
Q0 kW
Pa kW
COP
15,6
18,7
21,8
24,9
31,1
37,3
43,6
49,8
55,8
64,7
74,2
88,7
97,1
111,6
133,4
156,1
186,3
13,7
16,4
19,1
21,9
27,3
32,8
38,3
43,7
49,9
57,8
66,3
79,3
86,8
99,8
119,2
139,9
167
4,3
5,1
5,9
6,7
7,4
8,8
10,3
11,8
14,1
16,3
18,7
22,4
24,5
28,2
33,7
40,1
47,8
Tev = -60 °C]Tcond = 40 °C
MODEL
Q0 kW
Pa kW
Q0 kW
SB4-1200
12,8
9,1
4,1
5
SB4-1400
15,1
10,9
4,8
5,9
SB6-1600
18,7
13,4
5,9
7,3
SB6-2000
21,6
15,5
6,9
8,4
SB6-2500
24,8
17,8
7,9
9,7
SB6-3000
29,7
21,3
9,5
11,6
MODEL
Tev = -35 °C Tcond = 40 °C
Q0 kW
Pa kW
SB4-1200
11,8
7,8
SB4-1400
14
9,3
SB6-1600
17,3
11,4
SB6-2000
20,1
13,3
SB6-2500
23
15,2
SB6-3000
27,5
18,2
Q0 = ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΕ kW
Pa = ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥ
COP = ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
=
Qo
Pa
Tev = ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
T cond= ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
Liquid sub cooler = 5K
ΥΠΟΨΥΞΗ ΥΓΡΟΥ 5 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ =10Κ ΒΑΘΜΟΥΣ
ΣΕΙΡΑ SB
Η υπό- ψύξη εννοείται από τον Εναλλακτη
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ = 20 ΒΑΘΜΟΥΣ
Pa kW
3,63
3,67
3,69
3,72
4,2
4,24
4,23
4,22
3,96
3,97
3,97
3,96
3,96
3,96
3,96
3,89
3,9
4,8
5,8
6,7
7,6
8,3
10
13,3
16,3
19
21,7
26
28,4
32,7
39,1
45,5
54,4
2,85
2,83
2,85
2,88
3,29
3,28
3,27
3,29
3,06
3,04
3,06
3,05
3,06
3,05
3,05
3,07
3,07
13
246
=|=
56
Type / Serie
16
22
P2L00500
P2L00600
DETAIL A / DETTAGLIO A
P2L00300 - P2H00500
P2L00400 - P2H00600
A
ΒΙ∆Α M12
Vite M12
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ
Antivibranti in gomma di serie
DL=Ψ
1
DL=Φ
2
89~
12
16 7
17 9
6
29
605
516
312
440
348
210
98
36.5
5
41/4"SAE-FLARE
90
31/4"SAE-FLARE
8
14
1
246
=|=
56
A
2
89~
12
16 7
17 9
6
42
645
312
556
476
388
250
138
36.5
5
31/4"SAE-FLARE
8
DETTAGLIO A
DETAIL A
Screw M12
Vite M12
Antivibranti in gomma di serie
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ
41/4"SAE-FLARE
90
15
P4LF0800 - P4HF1200
P4LF1000 - P4LF1200
35
28
28
22
SL= Φ
DL= Φ
Type / Serie
342
175
P4LF0600
P4HF1000
167
41/4" SAE -FLARE
17 9
2
16 7
101
40
6
5
O20 (4 fori)
(4 holes)
367
513
140
42
15
1
SL=Ψ
650
14
31/4" SAE -FLARE
5
256
=|=
300
=|=
11
10
41/4" SAE -FLARE
13
8
16
167
342
175
41/4" SAE -FLARE
17 9
2
16 7
101
53
6
5
1
(4 holes)
O20 (4 fori)
367
540
167
15
1
680
~45
14
5
256
=|=
300
=|=
13
8
11
10
41/4" SAE -FLARE
31/4" SAE -FLARE
17
35
28
28
22
SL= Φ
DL= Φ
Type / Serie
P4LN0800 - P4HN1200
P4LN1000 - P4LN1200
342
175
P4LN0600
P4HN1000
167
41/4"SAE-FLARE
12
16 7
17 9
89~
DL=Ψ 2
81
40
6
5
(4 holes)
O20 (4 fori)
367
513
140
42
15
630
1SL=Ψ
5
256
=|=
300
=|=
8
41/4"SAE-FLARE
31/4"SAE-FLARE
18
167
342
41/4" SAE -FLARE
175
12
89~
16 7
17 9
2
81
53
6
5
1
O20 (4 fori)
(4 holes)
367
540
167
660
15
1
~45
5
256
=|=
300
=|=
8
41/4" SAE -FLARE
31/4" SAE -FLARE
19
7
HP
RefComp
HP
15
ΕΠΑΝΩ ΕΙΚΟΝΑ
Vista dall'alto
9
2
107
381
RefComp
724
463
HP
RefComp
41/8" NPT
131
96
4 holes / 4 fori Ψ20
6
16
17
10
293
31/4"SAE-FLARE
n°2 ISO16 (1 opposit side)
(1 dalla parte opposta)
n°2 ISO32 (1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ )
(1 dalla parte opposta)
41/8" NPT
1
365
305
125
214
11
5 14
13
8
20
2
9
15
8
RefComp
ΕΠΑΝΩ
ΕΙΚΟΝΑ
35O
7
n°2 ISO16 (1 opposit side)
(1 dalla parte opposta)
HP
RefComp
o
RefComp
381
807
673
31/8" NPT
RefComp
15
170
96
10
4 holes / 4 fori Ψ20
6
16
17
n°2 ISO32 (1 opposit side)
(1 dalla parte opposta)
41/8" NPT
1
328
HP
365
305
60
125
235
283
11
5 14
13
8
31/4"SAE-FLARE
21
15
8
9
RefComp
ΕΠΑΝΩ ΕΙΚΟΝΑ
2
n°2 ISO16 (1 opposit side)
(1 dalla parte opposta)
7
HP
RefComp
787
645
381
109
RefComp
31/8" NPT
RefComp
15
170
6
16
17
10
4 holes / 4 fori Ψ20
41/8" NPT
n°2 ISO32 (1 opposit side)
(1 dalla parte opposta)
96
1
328
365
305
125
235
11
13
5 14
31/4" SAE-FLARE
22
13
17
n°2 ISO16 (1 opposit side)
(1 dalla parte opposta)
7
906
16
14 5
6
11
10
8
15
41/4" SAE -FLARE
n°2 ISO32 (1 opposit side)
(1 dalla parte opposta)
=|=
305
=|=
511
20O
4 holes / 4 fori
9
13
15
31/4" SAE -FLARE
1
82
199
15
41/4" SAE -FLARE
757
457
7
2
23
Rubinetto mandata
Alta pressione H.P.
Bassa pressione L.P.
Spia livello olio
Sensore temperatura di scarico 18/"NPT (opzionale)
Rubinetto carica olio 1/4"NPT (opzionale)
Alta pressione olio 1/4"NPTSAE-FLARE
Bassa pressione olio 1/4"NPT SAE-FLARE
Sensore ottico llivello olio (opzionale)
Attacco pressostato differenziale olio elettronico (opzionale)
Tappo filtro olio
Attacco raccordo iniezione LCM 1/8"NPT
Equalizzazione olio (operazione parallelo)
Equalizzazione gas (operazione parallelo)
ΒΑΝΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ H.P.
ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ L.P.
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΛΑ∆ΙΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΛΑ∆ΙΟΥ
∆ΕΙΚΤΗΣ ΛΑ∆ΙΟΥ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 1/8"NPT (ΕΧΤΡΑ)
ΒΑΛΒΙ∆Α ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑ∆ΙΟΥ Ε 1/4"NPT (ΕΧΤΡΑ)
ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΛΑ∆ΙΟΥ 1/4"NPT SAE-FLARE
ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΛΑ∆ΙΟΥ1/4"NPT SAE-FLARE
ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΑ∆ΙΟΥ (ΕΧΤΡΑ)
ΠΙΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΛΑ∆ΙΟΥ (ΕΧΤΡΑ)
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ ΣΙΤΑ
LCM ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ injection 1/8"NPT
ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑ∆ΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ ΑΕΡΙΟΥ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Resistenza carter
Scarico olio
Rubinetto aspirazione
ΒΑΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΣΗΜΕΙΩΝ
1
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
ΣΧΕ∆ΙΑ - ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
24
n°2 ISO16 (1 opposit side)
(1 dalla parte opposta)
View from "A"
Vista da "A"
4 holes / 4 fori
Ψ20
6
10
1/8" NPT 3
2
271
235
305
RefComp
440
117
205
276
109
5 14
7
11
13
ΜΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙ∆Α ΠΙΕΣΗ 1/4"SAE-FLARE
Pressione intermedia 1/4"SAE-FLARE
266
Pipe / Tubo Ψ22
ΕΞΟ∆ΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ
825
381
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΛΑ∆ΙΟΥ ΑΠΟ ΕΛΑΙΟ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΗ 1/8"NPT
A
Scambiatore
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΥΠΟΨΥΞΗΣ ΥΓΡΟΥ
Pipe / Tubo Ψ22
ΕΙΣΟ∆ΟΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ
41/8" NPT
1
132
n°2 ISO32 (1 opposit side)
70
16
9
17
25
n°2 ISO16 (1 opposit side)
(1 dalla parte opposta)
View from "A"
Vista da "A"
4 holes / 4 fori
Ψ20
6
10
1/8" NPT 3
2
271
235
305
RefComp
440
117
205
276
109
5 14
7
11
13
266
ΕΞΟ∆ΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ
Pipe / Tubo Ψ22
Bassa ritorno olio separatore 1/8"NPT
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΛΑ∆ΙΟΥ ΑΠΟ ΕΛΑΙΟ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΗ 1/8"NPT
825
132
n°2 ISO32 (1 opposit side)
70
381
ΠΙΕΣΗ ΜΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙ∆ΑΣ 1/4"SAE-FLARE
Pressione intermedia 1/4"SAE-FLARE
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ
A
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΥΠΟΨΥΞΗΣ ΥΓΡΟΥ
Pipe / Tubo Ψ22
41/8" NPT
1
16
9
17
26
Rubinetto di scarico
Alta pressione olio
Scarico olio
ΒΑΝΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ
ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ
ΥΨΗΛΗ ΛΑ∆ΙΟΥ
ΧΑΜΗΛΗ ΛΑ∆ΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΛΑ∆ΙΟΥ
∆ΕΙΚΤΗΣ ΛΑ∆ΙΟΥ
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ ΣΗΤΑ
2
3
4
5
6
7
8
9
Resistenza carter
Equalizzazione olio (operazione parallelo)
Equalizzazione gas (operazione parallelo)
Attacco raccordi iniezione LCM
CR Testata parzializzata
SU Testata partenza a vuoto
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΛΑ∆ΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ ΛΑ∆ΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ ΑΕΡΙΟΥ
LCM ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ injection
CR ΒΑΛΒΙ∆Α ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ CAPACITY
SU ΒΑΛΒΙ∆Α ΑΦΟΡΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
10
11
12
13
Tappo filtro olio
Spia livello olio
Bassa pressione olio
Bassa pressione
Alta pressione
Rubinetto di aspirazione
ΒΑΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΣΗΜΕΙΩΝ
1
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
ΣΧΕ∆ΙΑ - ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
SP ΣΕΙΡΑ
Αστέρα (400 [V]) ή ΤΡΙΓΩΝΟ (230 [V]) κινητήρες
για τα SP2 µοντέλα, µε µερική περιέλιξη
εκκίνησης για τους κινητήρες σε όλα τα άλλα
µοντέλα
(400 [V] / 3/50 [Hz] - 460/3/60[Hz])
Βάνα διακοπής Αναρρόφησης (1)
Βάνα διακοπής Καταθλίψεως
Εσωτερική βαλβίδα υπέρ πίεσης ασφαλείας
Γυάλινος δείκτης λαδιού
Εσωτερικό φίλτρο λαδιού (2)
Πλήρωση λαδιού
PTC αισθητήρες ενσωµατωµένο στο ηλεκτρικό
µοτέρ Ηλεκτρονική συσκευή προστασίας (230 [V]
/ 1/50-60 [Hz])
KRIWAN ΙΝΤ69 για το SP2 και INT 69 VS για τα
υπόλοιπα µοντέλα
IP54 κατηγορίας ηλεκτρικό κουτί
Πιεσµένο µε Άζωτο
Αποσβεστήρες κραδασµών (3).
(1) Εκτός από τα µοντέλα SP8.
(2) Εκτός για το SP2 και SP4_N µοντέλα
(λίπανση µε ανάδευση ).
(3) Εκτός για 2 - και 8-κύλινδρους µοντέλα, που
διατίθενται µε αποσβεστήρες κραδασµών από
καουτσούκ.
ΣΕΙΡΑ SB
2-ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ
Βάνες διακοπής Αναρρόφησης και κατάθλιψης
αποσβεστήρες κραδασµών , PTC αισθητήρα
ενσωµατωµένο στον ηλεκτρικό κινητήρα και
ηλεκτρονική προστασία του κινητήρα
µε Kriwan INT 69 VS,
IP54 περίβληµα κουτί ακροδεκτών ,
εσωτερική ασφάλεια µε βαλβίδα ανακούφισης,
ενδιάµεση γραµµή πίεσης µε υποδοχή µανόµετρου,
δείκτης λαδιού , γέφυρες για σύνδεση D.O.L.
Θερµοστατική βαλβίδα µε τη δική της
ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα, δείκτη υγρού
γυαλί και φίλτρο, πλήρωση µε λαδί για ψυκτικό R22,
πιεσµένο µε άζωτο.
Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές, είτε αυτές
περιλαµβάνονται είτε είναι προαιρετικές ,
προορίζονται για παροχή 230-1-50/60 [Hz].
ESTENSIONE FORNITURA STANDARD
SP SERIES
Motore standard a Stella (400 [V]) o a Triangolo
(230 [V]) per i modelli SP2; avviamento partwinding per gli altri. Tensione standard (400
[V] /3/50 [Hz] o 460/3/60 [Hz]), rubinetto di
aspirazione (1), rubinetto di mandata, valvola
di sicurezza integrata, vetro spia olio, filtro olio
(2), carica olio, motore elettrico con sensori di
temperatura integrati (PTC) e unitΰ di controllo
elettronico INT 69 per 2 cilindri, INT 69 VS
per gli altri (230 [V] /1/50-60 [Hz]), scatola
morsettiera con grado di protezione IP54,
carica protettiva di azoto, antivibranti di base a
molla (3).
(1) Ad eccezione dei modelli SP8.
(2) Non applicabile per i modelli SP2 e SP4_N
(dotati di lubrificazione a sbattimento).
(3) Eccetto che per i modelli a 2 e 8 cilindri, dotati,
in configurazione standard, di antivibranti di base
in gomma.
SB SERIES
Rubinetto di aspirazione, rubinetto di mandata,
4 supporti antivibranti a molla, sonde di
temperatura inserite nel motore elettrico
e modulo di protezione elettronico Kriwan
INT 69 VS, scatola morsettiera con grado di
isolamento IP54, valvola di sicurezza interna,
linea di pressione intermedia con presa
di pressione, vetro spia olio, ponticelli per
avviamento diretto, valvola termostatica e suo
kit comprensivo di valvola solenoide, spia del
liquido e filtro disidratatore, disassemblati,
carica olio per refrigerante R22, carica
protettiva di azoto.
Gli accessori elettrici, siano essi standard o
opzionali, sono previsti per alimentazione a
230 [V] -1-50/60 [Hz].
27
28
ΣΕΙΡΑ SP
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ACCESSORI
ΣΕΙΡΑ SP
SP SERIES
Οι συµπιεστές, εκτός από το SP2, µπορεί να είναι
εξοπλισµένοι µε ενσωµατωµένο σύστηµα έλεγχου ικανότητας.
Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει να το έχει ήδη
εγκαταστήσει στο εργοστάσιο ή να αγοράσετε το κατάλληλο
πακέτο για µεταγενέστερη εγκατάσταση. Το σύστηµα ελέγχου
της παραγωγικής ικανότητας επιτυγχάνεται µε την εγκατάσταση
ενός ή δύο (4) ειδικών κεφάλων εξοπλισµένες µε βαλβίδα.
Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η βαλβίδα σταµατά η αναρρόφησης
αερίου από την είσοδο του θαλάµου συµπίεσης ,και
περιστρέφει τα υφιστάµενα έµβολα σε µια αδρανές κίνηση.
Μαζί µε το συστηµα µείωση της ικανότητας, η οποία είναι
ανάλογη µε τον αριθµό των µη αποτελεσµατική κυλίνδρων, η
κατανάλωση ρεύµατος µειώνετε επίσης, διατηρώντας τον
ενεργειακό βαθµό απόδοσης σε πολύ υψηλά επίπεδα.
(4) ∆ΥΟ ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 6 - ή 8- κύλινδρο µοντέλα.
I compressori, ad eccezione degli SP2, possono
essere corredati con un sistema di controllo della
capacitΰ integrato: il sistema puς essere richiesto
direttamente in fase d’ordine o come kit, per essere
quindi installato in un qualsiasi momento successivo. Il
controllo di capacitΰ si basa sull’installazione di
una o due (4) testate speciali dotate di una valvola
solenoide. Tale valvola, se eccitata, esclude l’afflusso
di gas in aspirazione alla testata stessa, rendendo
cosµ inefficace il moto dei pistoni sottostanti.
La riduzione della resa, proporzionale al numero
di cilindri disattivati, avviene contestualmente ad una
riduzione della potenza assorbita, mantenendo cosµ
un’elevata efficienza energetica. I compressori
possono essere equipaggiati con un numero
variabile di gradini di parzializzazione, come indicato
nella tabella qui di seguito riportata.
(4) Due testate speciali solo per i modelli a 6 o 8 cilindri.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
compressore
2 Cyl. / 2 Cil.
4 Cyl. / 4 Cil.
6 Cyl. / 6 Cil.
8 Cyl. / 8 Cil.
Αριθµός κεφάλων ρύθµισης
ΙΣΧΥΟΣ
-1
1
1
Απόδοση
Controllo capacitΰ
-50%
66%
75%
Τα παρακάτω εξαρτήµατα είναι επίσης διαθέσιµα κατόπιν
(5),
αιτήµατος: αναρρόφησης βαλβίδα διακοπής ειδική τάσης
(6)
κινητήρες, Συσκευή Άφορτης εκκίνησης (SU), Ελενχος
(7)
ψεκασµού LCM και συναφών αξεσουάρ , ανεµιστήρας για
(8)
(7)
επιπλέον ψύξη , αποσβεστήρες κραδασµών , Τον έλεγχο της
θερµοκρασίας κατάθλιψης µε αισθητήρα ,
Αντίσταση λαδιού , διαφορικό διακόπτη ασφαλείας πίεσης
(9)
λαδιού MP54 , ηλεκτρονικά διαφορικό διακόπτη πίεσης λαδιού
(9)
(10)
, οπτικό-ηλεκτρονικός αισθητήρας λαδιού , Βανα
φόρτισηςλαδιου για συνδέση σε παράλληλη λειτουργία του
συµπιεστή και ειδικές συσκευασίες.
Τα πρότυπα ή / και προαιρετικά ηλεκτρικά εξαρτήµατα, όπως τη
συσκευή προστασίας κινητήρα, η θερµάστρα στροφαλοθάλαµο
και τις ηλεκτροµαγνητικές βαλβίδες, είναι κατάλληλα για
230 [V] AC 50/60 [Hz] τροφοδοσίας. ωστόσο
ειδικές τάσεις είναι επίσης διαθέσιµα κατόπιν αιτήµατος.
(5) Μόνο για τα SP8 µοντέλα. για όλα τα άλλα είναι στάνταρ.
(6) ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 2- ΚΑΙ 8- ΚΥΛΙΝ∆ΡΟ ΜΟΝΤΕΛΑ .
(7) ∆ΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΣΕ 2- ΚΥΛΙΝ∆ΡΟ ΜΟΝΤΕΛΟ .
(8) ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 8-ΚΥΛΙΝ∆ΡΟ ΜΟΝΤΕΛΟ.
(9) ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 4-cylinder ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ∆ΙΟΥ SP4_N.
(10) ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ 2 ΚΑΙ 4 ΚΥΛΙΝ∆ΡΟ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ∆ΙΟΥ SP4_N.
Αριθµός κεφάλων ρύθµισης
ΙΣΧΥΟΣ
--2
2
Απόδοση
Capacity control
--66%-33%
75%-50%
Su richiesta sono inoltre disponibili anche i seguenti
accessori: rubinetto o flangia di aspirazione (5), motori
per alimentazioni elettriche speciali, dispositivo
di partenza a vuoto (6) (SU), modulo di controllo
LCM per iniezione di liquido e relativi accessori (7),
ventilatore per raffreddamento addizionale testate (8),
antivibranti di base a molla (7), sensore di controllo
temperatura di scarico, resistenza carter, pressostato
differenziale olio MP54 (9), pressostato differenziale
olio elettronico (9), sensore olio opto-elettronico (10),
rubinetto carica olio, raccordi per operazione in
parallelo, imballo speciale.
Gli accessori elettrici, standard o opzionali, a corredo
del compressore (modulo di protezione, riscaldatore
olio, bobine di parzializzazione) sono a 230 [V] AC
50/60 [Hz]. A richiesta disponibili voltaggi speciali.
(5) Solo per i modelli SP8. Per gli altri modelli il rubinetto d’aspirazione θ standard.
(6) Non applicabile per i modelli a 2 e 8 cilindri.
(7) Non applicabile per i modelli a 2 cilindri.
(8) Non applicabile per i modelli ad 8 cilindri.
(9) Non applicabile per i modelli a 4 cilindri con lubrificazione a sbattimento SP4_N.
(10) Applicabile solo per i modelli a 2 cilindri, 4 cilindri con lubrificazione
a sbattimento SP4_N
SB ΣΕΙΡΑ ∆ΥΟ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ
Ειδικοί ηλεκτρικοί κινητήρες ,Πολυεστερικά Λάδια για τα HFC
ψυκτικά, MP54 Πιεσοστατη λαδιού , ηλεκτρονικός διακόπτης πίεσης
λαδιού, Αντίσταση λαδιού µονάδα ελέγχου
(LCM) για έγχυση υγρού (ως εναλλακτική λύση
η θερµοστατική βαλβίδα) µαζί µε το δικό του σετ
που αποτελείται από µια ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα, ένα ∆ΕΙΚΤΗ
και ένα φίλτρο, εναλλακτη υποψύξης (τοποθετηθεί ή όχι, όπως έχει
ζητηθεί),
SB SERIES
Motori speciali; carica olio estere per refrigeranti
HFC; pressostato elettromeccanico olio MP54;
pressostato differenziale olio elettronico; riscaldatore
olio; valvola di servizio per carica olio; modulo
di controllo (LCM) per iniezione di liquido (in
sostituzione della valvola termostatica) con proprio kit
a parte comprensivo di valvola solenoide, spia del
liquido e filtro disidratatore, disassemblati;
sottoraffreddatore di liquido (montato o smontato, a
scelta); sensore di controllo temperatura di scarico;
kit supporti anti-vibranti in gomma.