Κατεβάστε το

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014, ώρα 20:00 3ος όροφος, Καλλιθέας 7 & Τζαβέλα ΤΚ 41222 ΛΑΡΙΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της Μόνιμης Επιτροπής ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Συντονιστής ΜΠΟΚΑΡΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Γραμματέας‐Αναπληρωτής Συντονιστή ΜΠΙΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΩΗ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1. Έναρξη της συνεδρίασης. Γνωριμία των μελών της επιτροπής και καθολική αποδοχή του κυρίου Μπέσιου ως συντονιστή της επιτροπής. Ενημέρωση των μελών για τον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής. 2. Ορισμός Γραμματέα – Αναπληρωτή Συντονιστή της επιτροπής. Προτάθηκε (από τον κ. Μπέσιο) για τα καθήκοντα αυτά η κ. Α. Μπόκαρη και η πρόταση έγινε από όλους δεκτή. 3. Τοποθέτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών για τους στόχους της Μ.Ε. και τους τρόπους υλοποίησής τους. 4. Χαιρετισμός από τον πρόεδρο ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας, κ. Ιωάννη Βαρνά. 5. Πρόταση (του κ. Κομματά) ως αντικείμενο μελέτης της επιτροπής το εθνικό πλαίσιο προσόντων και συγκεκριμένα η βαθμίδα του (6 ή 7) στην οποία οφείλουν να τοποθετηθούν τα διπλώματα των μηχανικών με βάση το πενταετές πρόγραμμα σπουδών των Ελληνικών Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών. Επίσης, προτάθηκε ως αντικείμενο μελέτης της επιτροπής η αναγκαιότητα καθιέρωσης Τεχνικού Ασφαλείας στα σχολεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ καθώς και η καταγραφή του σχετικού με την υγιεινή και ασφάλεια εξοπλισμού τους. 6. Πρόταση (του κ. Μαρκατά) ως αντικείμενο μελέτης της επιτροπής η επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών μιας ή περισσότερων Πολυτεχνικών Σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σε σχέση με αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού. 7. Συμφωνήθηκε από όλα τα μέλη κατά την επόμενη συνεδρίαση οι παραπάνω προτάσεις να εξειδικευτούν και να κατατεθούν και άλλες έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι άξονες πάνω στους οποίους θα θεμελιώσει τη δράση της η επιτροπή. Επίσης, αποφασίστηκε η δημιουργία ευέλικτων ομάδων εργασίας, εντός της επιτροπής, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων. 8. Συμφωνήθηκε από όλα τα μέλη της επιτροπής (μετά από πρόταση του κ. Κομματά) η δημιουργία ενός Blog για την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους και ανταλλαγή απόψεων. 9. Η επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής καθορίστηκε για την τελευταία Πέμπτη του μηνός Νοεμβρίου ήτοι στις 27 και ώρα 20:00. 10. Λήξη της συνεδρίασης.