εδώ - Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ
Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55
Τηλ. 2103310080-1, Fax: 2103310083
E-mail: info@ kpolykentro.gr
Site: www.kpolykentro.gr
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» &
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
ΣΤΟΧΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
[ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 06/02/2014]
ΗΣ
(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚ0Υ ΤΗΣ 19 /14-05-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 14-05-2014)
Για το θεματικό αντικείμενο: «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία»
Εκπαιδευτές
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Επώνυμο
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΙΑΛΛΑΣ
ΧΑΝΙΑ
ΜΠΑΤΣΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ - Υποέργο 4 με τίτλο «Υλοποίηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων» των Πράξεων
«Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Ανάπτυξη Οριζόντιων και Κοινωνικών
Δεξιοτήτων» του Κοινωνικού Πολύκεντρου στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 για τις 8 Περιφέρειες σύγκλισης και για
τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου αντίστοιχα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
1
Για το θεματικό αντικείμενο: «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων για Ανάπτυξη Συνεργατικότητας με
Εφαρμογή Εξειδικευμένων ανά Ομάδα Στόχο Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών».
Εκπαιδευτές
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Επώνυμο
ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΚΕΛΗ
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
ΖΙΩΓΚΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΣ
ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΥΡΚΟΥ
Όνομα
ΠΕΤΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ - Υποέργο 4 με τίτλο «Υλοποίηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων» των Πράξεων
«Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Ανάπτυξη Οριζόντιων και Κοινωνικών
Δεξιοτήτων» του Κοινωνικού Πολύκεντρου στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 για τις 8 Περιφέρειες σύγκλισης και για
τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου αντίστοιχα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
2