close

Enter

Log in using OpenID

- 1 - ARCHAEOLOGY ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Πηνελόπη, Θέµατα

embedDownload
ARCHAEOLOGY
ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Πηνελόπη, Θέµατα νοµισµατοκοπίας και νοµισµατικής κυκλοφορίας των
Πατρών: 14 µ.Χ.—268 µ.Χ. Τρίπολη (2012)
Αναστάσιος Ορλάνδος: ο άνθρωπος και το έργον του. Αθήναι: Ακαδηµία Αθηνών (1978)
Άνθρωπος και σπηλαιοπεριβάλλον: Α´ Πανελλήνιο Σπηλαιολογικὸ Συνέδριο, 26-29/11/1992:
Πρακτικά (Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας). Αθήνα (1998)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. Γ., Το Νόµιµον της Μεγάλης Εκκλησίας, 1564-ci 1593: Α´-Β´.
Αθήνα (2008-2010)
Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών. Αθήναι. Τ. I-III(1968-1970), ΙΧ(1972-1976), XIXVIII(1978-1985), XX (1987)
Αρχαιολογικό έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Ι (1-2): πρακτικά επιστηµονικής
συνάντησης, Βόλος, 27/2 - 2/3/2003 (Α. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΙΝΙΑΝ [Επιµ.]). Βόλος (2006)
Αρχαιολογικόν Δελτίον. Εν Αθήναις (1915-2009). Τ. 12(1929), 16(Κείµ.-Πίν.)1960,
17(Β)1961/62, 18(Β1-Β2)1963-1964, 19(Α, Β1-Β3)1964-1966/67, 20(Α, Β1-Β3)19651968, 21(A, B1-B2)1966-1968, 22(Β1-Β2)1967, 23(Α, Β1-Β2)1968-1969, 24(Α,Β1Β2)1969, 25(Α, Β2)1970, 26(Β2)1971, 28(Β2)1973, 29(Β2-Β3)1973-1974, 30(Β1Β2)1975, 31(Α, Β1-Β2)1976, 32(Α, Β1-Β2)1977, 33(Α, Β2)1978, 34(Α, Β2)1979,
35(Α,Β1-Β2)1980, 36(Α, Β2)1981, 37(Α,Β1-Β2)1982, 38(Α,Β1)1983, 39(Α, Β)1984,
41(Α,Β)1986, 42(Β1-Β2)1987, 43(Β1-Β2)1988, 45(Β1-Β2)1990, 47(Β2)1992, 52
(Β3)1997, 57(Α)2002
ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ, Μυρτάλη, Η Μονή των Φιλανθρωπηνών και η πρώτη
φάση της µεταβυζαντινής ζωγραφικής. Αθήναι (1983)
ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Π. Λ., Εικόνες της Κέρκυρας. Αθήνα (1990)
ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Π. Λ., Η µονή του Αγίου Δηµητρίου στο Φανάρι: συµβολή στην µελέτη
της αρχιτεκτονικής του δεσποτάτου της Ηπείρου. Αθήνα (2012)
ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ιουλία ... [κ.ά.], Σίνδος: Κατάλογος της έκθεσης, 27/10/1982,
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Αθήνα (1985)
CROISET, A. & M., Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας: Τ. 1, 2, 5 (µτφρ. Α. Ι.
Πουρναρά). Εν Αθήναις (1938)
ΓΚΑΔΟΛΟΥ, Αναστασία, Η Αχαΐα στους πρώιµους ιστορικούς χρόνους: κεραµική παραγωγή
και έθιµα ταφής. Αθήνα (2008)
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Ε., Scripta minora: έρευνες στην αρχιτεκτονική και έργα για τη
συντήρηση των µνηµείων. Αθήνα (2005)
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΕΘΕΜΙΩΤΑΚΗ, Νώτα, Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Αθήνα:
Κοινωφ. Ίδρυµα Ι. Σ. Λάτση (2005)
Διεθνές συνέδριο αφιερωµένο στον Wilhelm Dörpfeld: Πρακτικά συνεδρίου, Λευκάδα, 611/8/2006 (Χαρά ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ [Επιµ.]). Πάτρα (2008)
Εικόνες από τις Θρακικές ακτές του Ευξείνου Πόντου στη Βουλγαρία: [Κατάλογος έκθεσης],
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού, Θεσσαλονίκη, 26/11/2011-4/3/2012 (Αναστασία
ΤΟΥΡΤΑ [Επιµ.]). Αθήνα (2011)
Ελληνιστική κεραµική από τη Θεσσαλία: ΣΤ´ Επιστηµονική Συνάντηση για την Ελληνιστική
Κεραµική, [Βόλος, 2000]: Λεύκωµα. Αθήνα (2000)
ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ, Ροδονίκη, Ο ναός της Οδηγητρίας του Βροντοχίου στον Μυστρά: οι
τοιχογραφίες του νάρθηκα και η λειτουργική χρήση του χώρου. Αθήναι (2013)
ΖΑΧΟΣ, Κ. Α. ... [κ.ά.], Νικόπολη: αποκαλύπτοντας την πόλη της νίκης του Αυγούστου. Αθήνα
(2008)
ΖΕΡΕΦΟΣ, Χ. ... [κ.ά.], Αι επτάλοφοι Αθήναι και το Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών. Αθήναι
(2013)
-1-
8
15
15
130 & οι 2 τ.
3 έκ.τχ.5(τ.XVI κ.ε.)
80 & οι 2 τ.
10 έκαστος τ.
25
50
25
20
5 έκαστος τ.
25
25
150
30
20
25
30
20
20
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ, Σ. Ε., Η µυκηναϊκή ακρόπολις των Αθηνών, Αθήναι 1962
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ, Σπ., Αι µυκηναϊκαί ακροπόλεις: πανεπιστηµιακαί παραδόσεις. Αθήναι (1973)
Ιερά και λατρείες της Δήµητρας στον αρχαίο ελληνικό κόσµο: Πρακτικά Επιστηµονικού
Συµποσίου, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος, 4-5/6/2005 (Ιφιγένεια ΛΕΒΕΝΤΗ &
Χριστίνα ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ [Επιµ.]). Βόλος (2010)
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Τ. Α´: Προϊστορία και Πρωτοϊστορία. Αθήναι (1970)
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Γ. Γ., Ο ζωγράφος του Sabouroff. Αθήνα (2000)
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Π., Ανασκαφαί εν Κεφαλληνία
ΚΑΛΤΣΑΣ, Ν. Ε., Πήλινες διακοσµηµένες κεραµώσεις από τη Μακεδονία. Αθήνα (1988)
ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, Μάντω, Η νοµισµατοκοπία της Νικοπόλεως. Αθήναι (1975)
«Εξηντληµένο»
ΚΑΣΙΝΗΣ, Ι. Γ., Οδοιπορικό στις εκκλησίες της κατεχόµενης Κύπρου. Λεµεσός (2011)
Κεραµέως παίδες: αντίδωρο στον καθηγητή Μιχάλη Τιβέριο από τους µαθητές του (Ευρυδίκη
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ & Δέσποινα ΤΣΙΑΦΑΚΗ [Επιµ.]). Θεσσαλονίκη (2012)
Κέρνος: τιµητική προσφορά στον καθηγητή Γεώργιο Μπακαλάκη (Δ. ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ ...
[κ.ά.]). Θεσσαλονίκη (1972)
Κλασική παράδοση και νεωτερικά στοιχεία στην πλαστική της ρωµαϊκής Ελλάδας: Πρακτικά
Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 7-9/5/2009 (Θεοδοσία ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ-ΤΙΒΕΡΙΟΥ,
Παυλίνα ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ & Δ. ΔΑΜΑΣΚΟΣ [Επιµ.]). Θεσσαλονίκη (2012)
ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. Γ., Ο γαλατικός πολιτισµός. Αθήνα (2009)
ΚΟΥΚΟΥΛΗ-ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ, Χάιδω, Πρωτοϊστορική Θάσος: τα νεκροταφεία του οικισµού
Καστρί: Α´. Αθήνα (1992)
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ, Κ. Γ., Τα αρχαία ελληνικά µυστήρια: ήτοι τα Καβείρια, Διονύσια, Ορφικά και
Ελευσίνια. Εν Αθήναις (1934)
ΛΟΡΑΝΔΟΥ-ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ροζαλίνδη, Συλλογή Ν. Ε. Παπαντωνίου. Αθήνα (2012)
ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ, Π., Οµηρικόν λεξικόν µετά εικόνων. Αθήνα (1989³)
Μεγάλη Ελλάς: αθλητισµός και ολυµπισµός στην περιφέρεια του ελληνικού κόσµου:
[Κατάλογος έκθεσης], Αθήνα, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 2004 (Ν.Χ. ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ
& Γ. ΤΑΣΣΟΥΛΑΣ [Επιµ.]). Αθήνα (2004)
ΜΕΓΑΠΑΝΟΥ, Αµαλἰα, Πρόσωπα: και άλλα κύρια ονόµατα: µυθολογικά-ιστορικά έως τον 1ο
µ.Χ. αι. της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη (2006)
ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ-ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ, Βασιλική, Χάλκινα κοσµήµατα αρχαϊκών χρόνων από τη
Μακεδονία: έρευνα στα χάλκινα κοσµήµατα των νεκροταφείων της Αγίας Παρασκευής και
της Νέας Φιλαδέλφειας. Θεσσαλονίκη (2011)
ΜΟΥΖΑΚΗΣ, Σ. Α., Σχεδίασµα ιστορίας χωρίων λεκανοπεδίου Αττικής: ιστορία χωρίου
Κουκουβάουνες (4000 π.Χ.—1821 µ.Χ.). Αθήνα (1994)
ΜΠΕΣΙΟΣ, Μ. ... [κ.ά.], Μεθώνη Πιερίας Ι: επιγραφές, χαράγµατα και εµπορικά σύµβολα στη
γεωµετρική και αρχαϊκή κεραµική από το «Υπόγειο» της Μεθώνης Πιερίας στη
Μακεδονία. Θεσσαλονίκη (2012)
ΞΕΝΑΚΗ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Αγνή, Οι θαλαµωτοί τάφοι των Μυκηνών: ανασκαφής Χρ.
Τσούντα (1887-1898). Paris (1985)
Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους διαδροµή. Βόλος (2004)
Ο κόσµος της Αιγύπτου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: [Κατάλογος έκθεσης], Ιούν. 1994
(Όλγα ΤΖΑΧΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ [Επιµ.]). Αθήνα (1995)
Οι Κυπριακές φορεσιές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Αθήνα (1999)
ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑ-ΚΟΠΙΤΣΑ, Λυδία ... [κ. ά.], Παλαιόπολη Άνδρου: είκοσι χρόνια
ανασκαφικής έρευνας: [Κατάλογος έκθεσης]. Άνδρος (2007)
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ, Μαρία Α., Αι Προϊστορικαί Αθήναι. Αθήναι (1975)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. Α., Ανθρωπολογικά µουσειολογικά: µικρά µελετήµατα. Αθήνα (2003)
-2-
20
10
20
35
25
3
10
20
25
25
35
50
3
5
10
10
20
90
60
20
10
40
40
25
30
25
10
15
20
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Σ., Η µετάβαση από τη Νεολιθική στην Εποχή του Χαλκού στην
Ανατολική Μακεδονία: η κεραµική διαφοροποίηση. Αθήνα (2002)
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χ. Ι., Τοπωνυµικό της Ρόδου. Ρόδος (1951)
Πεπραγµένα του Γ´ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ρέθυµνον, 18-23/9/1971: Τ. Γ´
(Νεώτεροι Χρόνοι) (Γ.Ι. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ, Μ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ [Επιµ.]). Εν Αθήναις
(1975)
ΠΕΤΡΟΣ-ΜΕΣΟΓΕΙΤΗΣ, Χ. Ν., Άπαντα (1909-1944): αρχαιολογικά, ιστορικά, φιλολογικά,
ελληνοαλβανικά λαογραφήµατα εκ των Καλυβίων της Λαυρεωτικής. Καλύβια (1984)
Ποικίλα (Κέντρον Ελληνικής & Ρωµαϊκής Αρχαιότητος/ΕΙΕ). Αthens (1990)
Prima Italia: η ιταλική τέχνη της 1ης χιλιετίας π.Χ.: [Κατάλογος έκθεσης] Αρχαιολογικό
Μουσείο Πειραιώς, 1981. Αθήνα (1981)
Ρόδος: 24 αιώνες: Πρακτικά του Διεθνούς Επιστηµονικού Συµποσίου, Αθήνα, Ακαδηµία
Αθηνών, 1-5/10/1992 (Γ. ΓΚΙΖΕΛΗΣ [Επιµ.]). Αθήνα (1996)
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, Κ., Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα 1700-1800: δηµόσιος και ιδιωτικός βίος,
λαϊκός πολιτισµός, Εκκλησία και οικονοµική ζωή, από τα περιηγητικά χρονικά: Β´. Αθήνα
(1973)
Σίνδος: Κατάλογος της έκθεσης, 27/10/1982, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (Ιουλία
ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ... [κ.ά.] [Επιµ.]). Αθήνα (1985)
ΣΟΥΕΡΕΦ, Κ. Ι., Μυκηναϊκές µαρτυρίες από την Ήπειρο. Θεσσαλονίκη (1986)
ΣΤΑΪΝΧΑΟΥΕΡ, Γ., Ο Μαραθών και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Αθήνα: Κοινωφ. Ίδρ. Ι. Σ.
Λάτση (2009)
ΣΤΕΡΙΩΤΟΥ, Ιωάννα Θ., Οι βενετικές οχυρώσεις του Ρεθύµνου (1540-1646): συµβολή στη
φρουριακή αρχιτεκτονική του 16ου και του 17ου αιώνα: Α´-Β´. Θεσσαλονίκη (1979)
ΣΤΕΡΙΩΤΟΥ, Ιωάννα Θ., Οι βενετικές οχυρώσεις του Ρεθύµνου (1540-1646): συµβολή στη
φρουριακή αρχιτεκτονική του 16ου και του 17ου αιώνα: Τ. Α-Β. Αθήνα (1992²)
Το πνεύµα και το σώµα: η αναβίωση της ολυµπιακής ιδέας 19ος-20ός αιώνας: [Κατάλογος
έκθεσης], Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 25/3-8/4/1996 & Ατλάντα, ΗΠΑ, Μουσείο Επιστηµών
& Τεχνολογίας, 15/6-10/9/1996 (Έλση ΣΠΑΘΑΡΗ [Επιµ.]). Αθήνα (1996²)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Γ. Δ., Στοιχεία φυσικού φωτισµού των βυζαντινών εκκλησιών. Αθήναι
(1964). «Εξηντληµένο»
ΤΣΑΚΟΣ, Κ. & Μαρία ΒΙΓΛΑΚΗ-ΣΟΦΙΑΝΟΥ, Σάµος: τα αρχαιολογικά µουσεία. Αθήνα
(2012)
Φωκικά Χρονικά. Άµφισσα. Τ. Ε´ (1993)
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. & Α. ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, Ά., Η Ελλάδα του Μουσείου Μπενάκη. Αθήνα
(1997)
ΧΑΤΖΗ, Γεωργία Εµµ., Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυµπίας. Αθήνα: Κοινωφ. Ίδρ. Ι. Σ. Λάτση
(2008)
ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ, Γ. Χ., Η ανθρωπόµορφη ειδωλοπλαστική της νεολιθικής Θεσσαλίας:
προβλήµατα κατασκευής, τυπολογίας και ερµηνείας. Βόλος (1973)
ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ, Φ., Ο νεοελληνικός λόγος για την αρχιτεκτονική και την πόλη: το χωρικό
µοντέλο της ελληνικής Ανατολής. Αθήνα (1998)
100 anni Scuola Archeologica Italiana di Atene 1909/1910—2009/2010 (E. GRECO [Dir.]).
Roma (2011)
2nd Hellenistic Studies Wokshop, Alexandria, 4-11/7/2010: Proceedings (K.
SAVVOPOULOS [Ed.]). Alexandria, Egypt (2011)
ALEXANDRIDOU, Alexandra, The early black-figured pottery of Attika in context (c. 630570 BCE). Leiden (2011)
Allgemeine und vergleichende Archäologie-Beiträge: 2. München (1981)
Anatolia. Ankara. T. IV(1959), VII(1963)
-3-
20
10
10
10
15
10
10
20
20
10
150
10 & οι 2 τ.
25 & οι 2 τ.
50
10
150
5
75
150
60
10
100
8
5 (1994/95-2011/12)
120
10
8 each
Ancient Near Eastern Art. New York (1984)
ANDERSON-IMMERWAHR, Sara, The Neolithic and Bronze Ages. Princeton, N.J. (1971).
(The Athenian Agora; XIII)
ANDERSON, W. J. & R. PHENÉ SPIERS, Die Architektur von Griechenland und Rom: eine
Skizze ihrer historischen Entwickelung. Leipzig (1905)
ANDRAE, W., Das wiedererstandene Assur. Leipzig (1938)
ANDREAE, B. & H. KYRIELEIS [Hrsg.], Neue Forschungen in Pompeji: und den anderen vom
Vesuvausbruch 79 n.Chr. verschütteten Städten. Recklinghausen (1975)
ANDRIANOU, Dimitra, The furniture and furnishings of ancient greek houses and tombs.
New York (2009)
Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente. Roma
(2008—2012). Serie III: T. 84,Ι (2006), 87,ΙΙ (2009), 88 (2010), 89,II (1–2) (2012)
Antiquités orientales (Musée d’Art et d’ Histoire, Ville de Genève). Genève (1958)
Archaeological Reports 1954—1974/75, 1976/77—1977/78, 1979/80—2011/12. Cambridge
(2010—2012)
Archaeological Reports. London. Years 1960/61-1961/62, 1964/65-1969/70, 1971/72, 1975/76,
1976/77
Archaeology in Bohemia 1986-1990 (P. CHARVÁT & B. SCOTT [Eds.]). Praha (1991)
Αrchäologische Funde vom Frühjahr 1939 bis Frühjahr 1940: Griechenland (D.A.I.). Berlin
(1940)
Archäologischer Anzeiger. Berlin. Halbband 1(2011), Beiheft 1: Jahresbericht 2010 (2011)
Athenaeum. Pavia. Vol. 29 (1951)
AVRAM, A., Les timbres amphoriques: 1. Thasos. Bucarest (1996)
BANCK, Alisa A., Byzantine art in the collections of the USSR. Leningrad [1965]
BARROS CREZ, D., Notes on the prehistoric, pictographic, geographic writings and geroplasts
of the ancient peoples of the southern hemisphere of the new world. Santiago, Chille (1903)
BELLINGER, A., Troy: the coins. Princeton (1961)
Bericht über den V. Internationalen Kongress für Vor- und Frühgeschichte, Hamburg, 2430/8/1958 (G. BERSU [Hrsg.]). Berlin (1961)
BESCHI, L., Il telesterio ellenistico del Cabirio di Lemno. Roma (2006)
Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche: I. Pisa
(1977)
BIEBER, Margarete, Entwicklungsgeschichte der griechischen Tracht: von der vorgriechischen
Zeit bis zum Ausgang der Antike. Berlin (1967²)
BINTLIFF, J. L., Natural environment and human settlement in Prehistoric Greece: I—II.
Oxford (1977)
Bollettino d’ informazione (Beni Culturali e Ambientali Sicilia). Palermo (1980)
BÖRNER, R., Welcher Stein ist das? Tabellen zum Bestimmen der wichtigsten Mineralien,
Edelsteine und Gesteine. Stuttgart (1965)
BOTHMER, D. von, A greek and roman treasury. New York (1984)
BRECOULAKI, Hariclia, La peinture funéraire de Macédoine: emplois et fonctions de la
couleur IVe-IIe s. av. J.-C.: I—II. Athènes (2006)
BREHME, Sylvia ... [et al.], Antike Kunst aus Zypern: Antikensammlumg Museum für Vor- und
Frühgeschichte Münzkabinett. Berlin: Staatliche Museen zu Berlin (2002)
BUSCHOR, E., Altsamische Standbilder: Heft I. Berlin (1934)
BUSCHOR, E., Frühgriechische Jünglinge. München (1950)
BUSCHOR, E., Griechische Vasen. München (1975²)
CERAM, C. W., Der erste Amerikaner: das Rätsel des vor-kolumbischen Indianers.
Hamburg (1972)
CERAM, C. W., Götter, Gräber und Gelehrte: Roman der Archäologie. Hamburg (1949)
-4-
10
80
100
70
50
50
100 έκαστος τ.
2
3 (1954-1993/94)
5 each
5
10
30 both
5
50
50
5
150
30
10
5
150
60 & οι 2 τ.
5
10
10
100 & οι 2 τ.
60
20
50
40
10
10
CHARBONNEAUX, J. , R. MARTIN & F. VILLARD, Grèce archaique (620-480 avant J.-C.).
Paris (1968)
CHILDE, G. V., New light on the most ancient East. London (19644)
CHRISTOU, Chr., Potnia theron: eine Untersuchung über Ursprung, Erscheinungsformen und
Wandlungen der Gestalt einer Gottheit. Thessaloniki (1968). «Εξηντληµένο»
CHRISTS, W. von, Geschichte der griechischen Literatur: 2: 1—2: Die Nachklassische
Periode der griechischen Literatur: von 320 vor Christus bis 100 nach Christus & von
100 bis 530 nach Christus. München (1920—19246)
CROME, J. F., Das Bildnis Vergils. Mantova (1935)
CURTIUS, L., Die antike Kunst: Ägypten und Vorderasien. Hildesheim (1959³)
DAVARAS, C. & P. P. BETANCOURT, The Hagia Photia cemetery II: The pottery.
Philadelphia (2012)
DESBOROUGH, V. R. d’ A., The greek Dark Ages. London(1972)
DIKAIOS, P., A guide to the Cyprus Museum. Nicosia (1953)
DÖRPFELD, W., Alt-Athen und seine Agora: Untersuchungen über die Entwicklung der
ältesten Burg und Stadt Athen und ihres politischen Mittelpunktes, des Staatsmarktes: Hefte
1-2. Berlin (1937-1939)
DRIOTON, É. & J. VANDIER, Les peuples de l’ Orient Méditerranéen: II: L’Égypte. Paris
(1938)
DYGGVE, E. & V. POULSEN, Le sanctuaire d’ Athana Lindia et l’ architecture Lindienne:
avec un catalogue des sculptures trouvées sur l’ acropole. Berlin (1960). (Lindos; III,2)
Egyptian art (Christine LILYQUIST [Ed.]). New York (1984)
FISCHER, Charlotte, Die Terra-Sigillata-Manufaktur von Sinzig am Rhein. Düsseldorf (1969)
FRAZER, J. G., Sir, The golden bough: a study in magic and religion: I—II. London (19601961)
GABBA, E. & G. VALLET [A cura], La Sicilia antica: T. I1-I3, II1-II2. [Palermo] (1980-1992)
GRECO, E., Topografia di Atene: sviluppo urbano e monumenti dalle origini al III secolo
d.C.: 1—2. Atene (2010-2011)
GREIFENHAFEN, A., Antike Kunstwerke. Staatliche Museen zu Berlin. Berlin (1966²)
HALLOF, K., Inscriptiones graecae: imagines epigraphicorum — Epigraphikerbildnisse.
Berlin (2012)
HAMANN, R., Geschichte der Kunst. München (1952-1954²)
ΗΑΜΡΕ, R., Αntikes und modernes Griechenland. Μainz am Rhein (1984)
HAMPE, R. & A. WINTER, Bei Töpfern und Töpferinnen in Kreta, Messenien und Zypern.
Mainz (1962)
Handbuch der Archäologie. München (1954). Lf. 7, Bd. 2,2
HATZOPOULOS, M. B. & Louisa D. LOUKOPOULOU, Recherches sur les marches orientales
des Temenides: Anthemonte-Kalindoia: Ière partie. Athènes (1992)
HATZOPOULOS, M. B., Actes de vente d’ Amphipolis. Athènes (1991)
HATZOPOULOS, M. B., Une donation du roi Lysimaque. Athènes (1988)
HERMANN, P., Verzeichnis der antiken Originalbildwerke der Staatlichen
Skulpturensammlung zu Dresden. Dresden (1925²)
HIMMELMANN-WILDSCHÜTZ, N., Zur Eigenart des klassischen Götterbildes. München
(1959)
HOOD, S., The Minoans: Crete in the Bronze Age. London (1971). « Μ ε α φ ι έ ρ ω σ η τ ο υ
συγγραφέα»
Il santuario delle divinità orientali e i suoi predecessori (Sibari-Casa Bianca): scavi 2007,
2009-2012: Testo e Tavole (E. GRECO [Dir.]). Roma (2012)
Index Scholarum in Academia Christiana-Albertina, Kiliae 1854 (No III, October), 1855 (Nos 1,
Aprilis, 3, October). Tεύχη 3.
-5-
110
25
140
20 & οι 2 τ.
10
20
50
100
10
180 both
30
80
10
15
10 & οι 2 τ.
200 all
120 & οι 2 τ.
35
5
50 & οι 2 τ.
30
80
8
10
8
8
3
30
40
100 & οι 2 τ.
5 έκαστον
JENKINS, Marilyn, Islamic pottery: a brief history. New York (1983)
KAHIL, Lilly G. ... [et al.], Neue Ausgrabungen in Griechenland. Basel (1963)
KALICZ, N., Die Péceler (Badener) Kultur und Anatolien. Budapest (1963)
KARVONIS, P., & Maria MIKEDAKI, Tabula Imperii Romani: J 35 — Smyrna: I: Aegean
Islands: Text & Maps. Athens (2012)
Katalog von Projektionsbildern aus dem Gebiete der Architektur: nach kunsthistorischen
Gesichtspunkten geordnet. Berlin
KAULEN, G., Daidalika: Werkstätten griechischer Kleinplastik des 7. Jahrhunderts v. Chr.
München (1967)
KEMENCZEI, T., Die Spätbronzezeit Nordostungarns. Budapest (1984)
Kirrha: étude de préhistoire phocidienne: texte et 63 planches (L. DOR [et al.]. Paris (1960)
KISSAS, K., Archaische Architektur der Athener Akropolis: Dachziegel, Metopen, Geisa,
Akroterbasen. Wiesbaden (2008)
KOURAKOU-DRAGONA, Stavroula, Un cratère empli d’ euphorie. Athènes (1999)
Kunstwerke der Antike: Privatsammlungen aus der Schweiz, Deutschland, Holland, Belgien und
weiterer Besitz: Griechische, Etruskische, Römische, Ägyptische und Byzantinische
Kunstwerke: [Ausstellung 17-22/9/2005, Auktion 23/9/2005, Gallerie Jean-David Cahn
AG, Basel]. Basel (2005). (Auktion; 5)
KUNZE, E., Archaische Schildbänder: ein Beitrag zur frühgriechischen Bildgeschichte und
Sagenüberlieferung. Berlin (1950)
KUNZE, E., Bericht über die Ausgrabungen in Olympia. Berlin. Bände II(1937/38),
III(1938/39), VI(1953/54-1954/55)
KUNZE, E., Drei Bronzen der Sammlung Helène Stathatos. Berlin (1953). Ανάτ.
KUTSCHER, G., Nordperuanische Gefäßmalereien des Moche-Stils. München (1983)
La Grande Μoravie: tradition millénaire de l’ État et de la civilisation (J. ΒÖΗΜ [Εd.]). Ρrague
(1963)
LABARBE, J., Thorikos: les testimonia. Gent (1977)
LANCASTER, O., Classical landscape with figures. London (1947)
LANGE, K. & M. HIRMER, Ägypten: Architektur, Plastik, Malerei in drei Jahrtausenden.
München (1978)
LANGLOTZ, E., Fruegriechische Bildhauerschulen: Text & Tafeln. Nuernberg (1927)
LANGLOTZ, E., Griechische Vasenbilder. Heidelberg (1922)
LAURENZI, L. [A cura], Ritratti greci. Firenze (1941)
Le fonti ed i tempi dello incendio Neroniano. Roma (1905)
LECLANT, J., Astarté a cheval: d’ après les représentations égyptiennes. Paris (1960)
Lemno: dai «Tirreni» agli Ateniesi. Problemi storici, archeologici, topografici e linguistici:
atti, Napoli, 4/5/2011 — Gli Ateniesi fuori dall’ Attica: modi d’ intervento e di
controllo del territorio: atti, Torino, 8-9/4/2010 (E. GRECO [Dir.]). Roma (2012)
LIBAULT, A., La cartographie. Paris (1962)
LIPPOLD, G., Kopien und Umbildungen griechischer Statuen. München (1923)
LOEWY, E., Untersuchungen zur griechischen Künstlergeschichte. Wien (1883)
LΑΝGΕ, Κ. & Μ. ΗΙRΜΕR, Αegypten: Αrchitektur, Ρlastik, Μalerei in drei Jahrtausenden.
Μünchen (1978)
Μagna Grecia: athletics and the olympic spirit of the periphery of the hellenic world: [Catalogue
of the exhibition], Αthens, Μuseum of Cycladic Αrt, 2004 (Ν.C. SΤΑΜΡΟLΙDΙS, Υ.
ΤΑSSΟULΑS [Εds.]). Αthens (2004)
MARCHIANDI, Daniela, I periboli funerari nell’ Attica classica: lo specchio di una
«borghesia». Atene (2011)
MARGINESU, G., Gli epistati dell’ Acropoli: edilizia sacra nella città di Pericle 447/6—
433/2 a.C. Atene (2010)
-6-
10
20
10
50 & οι 2 τ.
1
65
30
80
35
15
50
120
30(ΙΙ), 40(ΙΙΙ), 25(VI)
5
5
8
130
20
100
180 both
20
20
50
10
100
5
80
15
100
90
60
30
MASPERO, G., L’ archéologie Égyptienne. Paris (1887)
MATZ, F., Kreta, Mykene, Troja: die minoische und die homerische Welt. Stuttgart (1956)
MENGHIN, O., Weltgeschichte der Steinzeit. Wien (1931²)
MOLL, R. G. [et al.], Monumentos escultόricos de Monte Albάn. München (1986)
MOORTGAT, A., Die bildende Kunst des alten Orients und die Bergvölker. Berlin (1932)
MOUNTJOY, Penelope A., Mycenaean decorated pottery: a guide to identification. Göteborg
(1986)
ΜUCΚ, Ο. Η., Αlles über Αtlantis: alte Τhesen-neue Forschung. Düsseldorf (1976)
MÜLLER-KARPE, H., Handbuch der Vorgeschichte: Bd. III(1-3): Kupferzeit. München (1974)
MÜLLER, K., Die Urfirniskeramik. München (1938). (Tiryns; IV)
MUSS, Ulrike [Hrsg.], Die Archäologie der ephesischen Artemis: Gestalt und Ritual eines
Heiligtums. Wien (2008)
Neue deutsche Ausgrabungen im Mittelmeergebiet und im Vorderen Orient (Vorwort von E.
BOEHRINGER. Berlin (1959)
NEUGEBAUER, K. A., Antike Bronzestatuetten: erstes bis fünftes Tausend. Berlin (1921)
NILSSON, M. P., The Minoan-Mycenaean religion and its survival in greek religion. Lund
(1950²)
NOBLE, J. V., The technique of Attic vase-painting. New York (1960). Repr.
Objets du dernier Age du Bronze et du premier Age du Fer découverts en Berry. Bourges (1891)
ORTHMANN, W., Der alte Orient. Berlin (1985)
ÖZGÜÇ, T., Ausgrabungen in Karahöyük 1947: Bericht über die im Auftrage der Türkischen
Geschichts-Kommission im 1947 durchgeführten Ausgrabungen. Ankara (1949)
ÖZGÜÇ, T., Ausgrabungen in Kültepe 1948: Bericht über die im Auftrage der Türkischen
Historischen Gesellschaft 1948 durchgeführten Ausgrabungen. Ankara (1950)
PAPAGEORGIADOU-BANIS, Charikleia, The coinage of Kea. Athens (1997)
PAPANICOLAOU CHRISTENSEN, Aristéa & Charlotte FRIIS JOHANSEN, Hama. Fouilles
et recherches 1931-1938: III,2: Les poteries hellénistiques et les terres sigillées orientales.
Copenhague (1971)
PAPAZARKADAS, N., Sacred and public land in ancient Athens. New York (2011)
PARIS, P., Élatée: la ville, le temple d’ Athéna Cranaia. Paris (1892). «Σε φωτοτυπία»
PATRINELIS, Chr. ... [et al.], Stavronikita Monastery: history, icons, embroideries. Athens
(1974). «Εξηντληµένο»
PAVÚK, P. & Barbara HOREJS, Mittel- und spätbronzezeitliche Keramik Griechenlands:
Sammlung Fritz Schachermeyr, Fasz. III. Wien (2012)
PENNA, Vasiliki & Yannis STOYAS, The KIKPE collection of bronze coins: I. Athens
(2012). (Sylloge Nummorum Graecorum; 7)
Perachora: the sanctuaries of Hera Akraia and Limenia: excavations of the British School of
Archaeology at Athens 1930-1933: Vol. II: Pottery, ivories, scarabs, and other objects from
the votive deposit of Hera Limenia (excavated by H. PAYNE & edited by T. J.
DUNBABIN). Oxford (1962)
PETREQUIN, P., La grotte de la Tuilerie à Gondenans-les-Montby. Paris (1972)
POULSEN, V., Griechische Bildwerke. Königsten im Taunus (1962)
RENFREW, C., The emergence of civilisation: the Cyclades and the Aegean in the third
Millenium B.C. London (1972)
Restauri archeologici: [Catalogo della Mostra] dei restauri sulle opere d’ arte del Museo
Archeologico di Firenze, 4/11/1966 ([a cura di] M. CRISTOFANI). Firenze (1969)
RIZAKIS, A. D. & S. ZOUMBAKI, Roman Peloponnese I: Roman personal names in their
social context (Achaia, Arcadia, Argolis, Corinthia and Eleia). Athens (2001)
ROHDE, E., Der griechische Roman: und seine Vorläufer. Leipzig (1914³)
RUDENKO, S. I., Die Kultur der Hsiung-Nu und die Hügelgräber von Noin Ula. Bonn (1969)
-7-
100
25
70
5
10
80
5
150 all
200
60
25
10
100
3
20
60
40
40
20
50
70
5
120
20
40
1.300
10
20
150
5
80
30
10
RΟΒΕRΤSΟΝ, Αnne S., Roman Ιmperial coins in the Ηunter Coin Cabinet, University of
Glasgow: Ι: Αugustus to Νerva. London (1962)
SARIPANIDI, Vassiliki, Thessaloniki, Aristotle University, Cast Museum. Athens (2012)
SCHACHERMEYER, F., Die Ägäische Frühzeit: Bd. 2: Die mykenische Zeit und die Gesittung
von Thera. Wien (1976)
SCHMID, R., Marius Victorinus Rhetor und seine Beziehungen zu Augustin. Kiel (1893)
SCHMID, W. & O. STÄHLIN, Geschichte der griechischen Literatur: Teil 1,2: Die
klassische Periode der griechischen Literatur: Die griechische Literatur in der Zeit der
attischen Hegemonie vor dem Eingreifen der Sophistik. München (1934)
SEBEOK, T. A. & Frances INGEMANN, J., Studies in Cheremis: the supernatural. New York
(1956)
SÉCHAN, L. & P. LÉVÊQUE, Les grandes divinités de la Grèce. Paris (1966)
SENA CHIESA, G. [a cura di], Cellae in Hospitali exsistentes: gli scavi nei cortili della Ca’
Granda. Milano (1998)
SERBETI, Eleftheria, Athens, National Museum: Fasc. 6: Attic black-figure and six’s
technique lekythoi. Athens (2012). (Corpus Vasorum Antiquorum. Greece; 12)
SIEVEKING, J., Antike Metallgeräte. München
SJÖQUIST, K.-E. & P. Åström, Pylos: palmprints and palmleaves. Göteborg (1985)
STEWART, C., Byzantine legacy. London (1947)
TATAKI, Argyro B., The Roman presence in Macedonia: evidence from personal names.
Athens (2006)
Τhe city beneath the city: antiquities from the Μetropolitan Railway excavations: [Catalogue of
the exhibition], Αthens, Μuseum of Cycladic Αrt, Febr. 2000-Dec. 2001 (Liana
ΡΑRLΑΜΑ, Ν. C. SΤΑΜΡΟLΙDΙS [Εds.]). Αthens (2003²)
The Kanakaria documents 1666-1850: sale and donation deeds (C. P. KYRRIS [Ed.]). Nicosia
(1987)
The role of concrete in conservation of historic buildings: reports to a seminar of
CEMBUREAU, Cologne, 2-3/10/1975 (B. H. SINN [Ed.]). Düsseldorf (1976)
Thera and the Aegean World III: Vol. 3: Chronology: Proceedings of the Third International
Congress, Santorini, Greece, 3-9/9/1989 (D. A. HARDY & A. C. RENFREW [Eds.]).
London (1990)
TORMO, E., Monumentos de Españoles en Roma, y de Portugueses e Hispano-americanos: T. III. Madrid (1942)
TSIGAKOU, Fani-Maria, The rediscovery of Greece: travellers and painters of the
Romantic era (Introduction by Sir St. RUNCIMAN). New Rochelle, N. Y. (1981)
VANDENBERG, P., Das versunkene Hellas: die Wiederentdeckung des antiken Griechenland.
München (1984)
VENDRYES, J., Le langage: introduction linguistique à l’ histoire. Paris (1921)
Venetiae quasi alterum Byzantium: T. 1/93, 2/94, 3/93, 4/93. Αθήνα (1993-1994): Τ. 1/93: Όψεις
της ιστορίας του Βενετοκρατούµενου ελληνισµού Χ. ΜΑΛΤΕΖΟΥ). Τ. 2/94: Ελληνικά
χειρόγραφα στη Μαρκιανή βιβλιοθήκη από βενετσιάνικες συλλογές [Κατάλογος] (Μ.
ZORZI ... [et al.]). Τ. 3/93: Από τον Χάνδακα στη Βενετία: ελληνικές εικόνες στην Ιταλία,
15ος-16ος αι. [Κατάλογος], 17/9/-30/10/1993. Τ. 4/93: Le edizioni di testi greci da Aldo
Manuzio e le prime tipografie greche di Venezia (M. MANOUSSACAS & C. STAIKOS)
WACE, A. J. B., Greece untrodden. Athens (1964)
WALTER, Hélène, La colonne ciselée dans la Gaule Romaine. Paris (1970)
WARNER, R., Men and gods. Middlesex (1952)
WEGNER, M., Meisterwerke der Griechen. Basel (1955)
WHEELER, M. Sir, Archaeology from the earth. Middlesex (1954)
WILL, E., La sculpture romaine au Musée Lapidaire de Vienne. Vienne (1952)
-8-
200
50
20
5
10
15
70
10
60
10
10
10
50
150
10
5
40
200 both
40
5
20
120 όλοι οι τ.
5
10
5
30
10
10
WILLEMSEN, F., Die Löwenkopf-Wasserspeier vom Dach des Zeustempels. Berlin (1959)
WILLEMSEN, F., Dreifusskessel von Olympia: alte und neue Funde. Berlin (1957)
WILLEY, G. R. [Ed.], Prehistoric settlement patterns in the New World. New York (1956)
WOOLLEY, L. Sir, Abraham: découvertes récentes sur les origines des Hébreux. Paris
(1949²)
WREDE, W., Attische Mauern. Athen (1933)
XÉNAKI-SAKELLARIOU, Agnès, Les cachets minoens de la collection Giamalakis. Paris
(1958). «Εξηντληµένο»
ZOIS, A. A., Der Kamares-Stil: Werden und Wesen. Tübingen (1968)
25
80
15
30
150
60
10
ANCIENT & MODERN HISTORY
1821: Η γέννηση ενός έθνους-κράτους: Τ. Α´— Ε´. Ν. Φάληρο: ΣΚΑΙ (2010)
Αγία Λαύρα Καλαβρύτων Α´: Κείµενα από τον Κώδικα της Μονής: 1. Κτιτορικό, 2.
Χρονικό της Αλβανοκρατίας (1770—1779), 3. Ακολουθία του αγίου Αλεξίου (Κ.
ΛΑΠΠΑΣ [Επιµ.]). Αθήναι (1975)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Γ. Κ., Η προσφορά του Πόρου στον Αγώνα του 1821 και οι Ποριώτες
αγωνιστές. Πόρος (2008)
Αναζητήσεις της νεότερης γερµανόφωνης ιστοριογραφίας. Αθήνα (2000)
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, Χ. Γ., Εκθέσεις προξενικές, εκπαιδευτικές, εκκλησιαστικές και λοιπά συναφή
έγγραφα του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα για τον υπόδουλο και µη Ελληνισµό.
Θεσσαλονίκη (2010)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. Γ., Το Νόµιµον της Μεγάλης Εκκλησίας, 1564-ci 1593: Α´-Β´.
Αθήνα (2008-2010)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Τ. & Ν. ΜΠΑΛΑΣΗΣ, Αρκαδική εκατόµβη : Τ. 1—2. Τρίπολη
(2002)
Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου: Τ. 6-9, ευρετήριο τ. Α´-ς´ (Εµµ. Γ.
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ & Κ. Α. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ [Επιµ.]). Εν Αθήναις (1966-1968)
ΒΑΣΗΣ, Σ., Ρωµαίων πολιτεία: η βασιλευοµένη και η ελευθέρα. Εν Αθήναις (1903).
(Βιβλιοθήκη Μαρασλή)
Bουλή των Eλλήνων / Aρχείον Bουλής.- Aθήναι.- Περ.Γ΄: Σύνοδος.A΄ (12/12/195214/11/1953), Σύν. B΄ (15/11/1953-30/9/1954), Σύν. Γ΄ (15/10/1954-5/10/1955), Έκτακτος
Σύν.
(10/10/1955-14/11/1955),
Περ.Δ΄:
Σύν.
A΄(4/4/1956-10/10/1956),
Σύν.
B΄(15/10/1956-19/5/1957), Σύν. Γ΄(15/10/1957-30/3/1958), Περ. E΄: Σύν. A΄ (9/6/195812/11/1959), Σύν. B΄ (14/11/1959-8/10/1960).
Bουλή των Eλλήνων, Kατάλογος των κατά την τελευταίαν επταετίαν 1920-1926 προσκτηθέντων
εξ αγοράς συγγραµµάτων της Bιβλιοθήκης της Bουλής, εν Aθήναις (1927) τόµοι A΄-B΄
Bουλή των Eλλήνων. E’ Aναθεωρητική. Περίοδος A’ Προεδρευοµένης Δηµοκρατίας. Σύνοδος
A’. Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Oλοµέλειας της Bουλής των συζητήσεων επί του
Συντάγµατος 1975, Aθήναι, (1976).
Bουλή των Eλλήνων. E’ Aναθεωρητική. Περίοδος A’ Προεδρευοµένης Δηµοκρατίας. Σύνοδος
A’. Πρακτικά των Συνεδριάσεων των A’ και B’ Tµηµάτων της Bουλής, Aθήναι, (1976).
Bουλή των Eλλήνων. E’ Aναθεωρητική. Περίοδος A’. Σύνοδος A’. Πρακτικά Συνεδριάσεων
Tµήµατος Διακοπών Eργασιών της Bουλής θέρους 1975, Aθήναι, (1976).
ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΣ, Χ. Ι., Περί του ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων: Β´. Εν Αθήναις
(1903)
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ, Π. Ε., Πύρρος: ο βασιλιάς της Ηπείρου. Αθήνα (1972²)
ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ, Χ., Ορθοδοξία και Δύση στη νεώτερη Ελλάδα. Αθήνα (1992)
DAKIN, D., Μακεδονικός Αγώνας. Αθήνα (1985)
-9-
10 όλα, 3 έκαστο
10
5
20
20
130 & οι 2 τ.
10 & οι 2 τ.
25 έκαστος τ.
50
10 έκαστος
5 έκαστος
15
15
15
50
15
15
30
ΔΙΟΝΥΣΙΑΔΗΣ, Σ., Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας (1947—2007): εξήντα χρόνια κοινωνικής
προσφοράς. Αθήνα (2010)
ΔΡΙΤΣΑ, Μαργαρίτα, Εmporiki Βank 1907-2007: εναλλαγές ταυτότητας και µετασχηµατισµοί.
Αθήνα (2008)
Ελληνική Κοινωνία (Γ. ΓΚΙΖΕΛΗΣ [Επιµ.]). Αθήναι (2007). T. 7
Επιτοµαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου Εξωτερικών: Γενική Αλληλογραφία/Ελλάς:
Foreign Οffice 32: Τ. Α1΄-Α2΄(1827-1832), Β΄(1833-1835), Γ΄(1836-1837), Ε΄(1840-1841).
Αθήναι (1975-2006)
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Εν Αθήναις (1970, 1979).
ΖΕΛΛΙΟΥ-ΜΑΣΤΟΡΟΚΩΣΤΑ, Ερατώ, Η λογοτεχνία της Μακεδονίας από την άλωση της
Θεσσαλονίκης (1430) έως τὸ 1980. Θεσσαλονίκη (2011)
Η Σαµαρίνα στο διάβα του χρόνου. Θεσσαλονίκη (2009)
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ, Ι. Χ., Κωνσταντινουπολίτες, Αιγυπτιώτες, Μικρασιάτες και Πόντιοι στην
Ελλάδα. Αθήνα (2011)
Ιωάννης [ΜΑΡΤΙΝΟΣ] [Επίσκοπος Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως], Ακολουθία του εν Αγίοις
πατρός ηµών Αθανασίου Επισκόπου Χριστιανουπόλεως. Εν Αθήναις (1910³)
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Π. Φ., Τρίκωµο: το κεφαλοχώρι της Καρπασίας: παράδοση-ιστορίαάνθρωποι: 2: 1878—2010. Λευκωσία (2010)
ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ, Π. Δ., Ιστορία και γενεαλογία του οίκου Καγγελάρη της Κεφαλονιάς.
Κέρκυρα (2011)
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, Σ. Γ., Η Μάνη: στη δεύτερη Τουρκοκρατία (1715-1821). Αρεόπολη
(2011)
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ, Π. Ι., Επισηµάνσεις σε καίρια διεθνή και εθνικά θέµατα. Αθήνα (1997)
ΚΑΡΣΑΝΙΔΗΣ, Ε. Γ., Η εκπαίδευση στις επαρχίες Δράµας και Ζιχνών κατά την
Τουρκοκρατία (1840-1913). Δράµα (2010)
ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ, Α. Ηλ., Θέµατα παιδείας και η σχολική εκπαίδευση στην Τεγέα Αρκαδίας
(1821—2003). Αθήνα (2003)
Κείµενα για τον Κωνσταντίνο Δ. Τριανταφυλλόπουλο 1918-2010 (Π. Κ. ΤΣΟΥΚΑΣ
[Επιµ.]). Αθήνα (2013)
ΚΙΟΣΕΣ, Γ. Ε., Το φάρµακο µέσα από τη διαφήµιση 1950-1970. Νέα Ιωνία [2011]
ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ, Π. [Επιµ.], Η Έξοδος: Γ´: Μαρτυρίες από τις επαρχίες του Μεσόγειου
Πόντου. Αθήνα (2013)
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ, Γ., Η πόλι της γκαρντένιας: ένα ηµερολόγιο της πόλης του Βόλου και της
ευρύτερης περιοχής βασισµένο σε δηµοσιεύµατα του αθηναϊκού και τοπικού τύπου κατά το
1908. Βόλος (2009)
ΚΟΥΚΟΥΔΗΣ, Α. Ι., Από τη ζωή των Βλάχων στα 1900: [Κατάλογος έκθεσης], Μουσείο
Μακεδονικού Αγώνα, Θεσσαλονίκη, [2006-2007]. Αθήνα (2008)
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ, Φ., Ο Νικηφόρος. Εν Αθήναις (ʹ ΑϠΛΒʹ )
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ, Γ., Απ᾽ την Αράχωβα στα Κράσπεδα της Άγκυρας: ηµερολόγιο
εκστρατείας 1919-1922. Αθήνα (2008)
KTENAΣ, Xρ., H σύγχρονος Aθωνιάς Σχολή και οι εν αυτή διδάξαντες από του 1845-1916. Eν
Aθήναις, (1930).
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: ο µάρτυρας της πίστεως και της πατρίδος: αρχείον
κειµένων (π. Π. Αγάθωνος, Οικονόµος [Επιµ.]). Κύπρος: Ιερά Βασιλική &
Σταυροπηγιακή Μονή Μαχαιρά (2009)
MARY, B., Νεοελληνισµού απαρχές: ελληνικές προσωπογραφίες=La Grèce nouvelle: portraits
grecs (1840-1844). Αθήνα (1992)
ΜΑΣΟΥΡΑΣ, Τ. Γ. & Θ. Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ, Τα ελληνικά υποβρύχια: Ι. Πειραιάς (2010)
Μέλισσα, ἠ Εφηµερίς ελληνική [Τ. Α´: Τετράδια Α-Γ] (Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑΣ [Πρόλ.],
Αικατερίνη ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ [εισαγ.]). Αθήνα (1984)
- 10 -
10
40
10
15 έκαστος τ.
10
5
10
5
15
10
20
5
10
5
20
20
10
10
15
10
15
5
15
40
20
15
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, Ζωή, Ο δηµοσιογράφος Ελευθέριος Βενιζέλος: στα χρόνια της Κρήτης
(1887-1910). Αθήνα (1992)
Μνήµες πολέµου 1897-1974: οι αγώνες του ελληνικού έθνους µέσα από προσωπικές
µαρτυρίες (Θ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΥ & Πηγή ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ [Επιµ.]). Αθήνα:
ΓΕΣ/ΔΙΣ (2012)
Μνήµων. Αθήνα. Τ. 8 (1980-82)
ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ, Χ., Η εκπαίδευση κατά την Καποδιστριακή περίοδο: διοικητική
οργάνωση και εκπαιδευτική λειτουργία. Αθήναι (1999)
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Κ. Μ., «Τα ευλογηµένα µαντένια της Χαλδίας. Γιαννιτσά (2008)
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ-ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ, Ευαγγελία, Οι εραστές της λευτεριάς. Χανιά (2011)
ΝΙΚΟΡΕΤΖΟΣ, Δ., Ο Βενιζέλος στη Λέσβο: η ιστορία που δεν γράφει τ᾽ όνοµά της: τα
ταξίδια του στο νησί και η φιλοξενία του στην έπαυλη του Θρασύβουλου Αλεπουδέλη.
Μυτιλήνη (2012)
ΝΤΑΗΣ, Γ. Π., Ματιές στα διοικητικά σήµαντρα και τις σφραγίδες του Γενικού Ταχυδροµείου
περιόδου 1821-1901: φιλοτελική θεώρηση. Αθήνα (2010)
ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ, Πηνελόπη Ι., Η µνήµη και η στάχτη: από τη Μάχη της Κρήτης στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης Αυστρίας και Γερµανίας µέχρι την Απελευθέρωση: Τ. Ι- VI.
Χανιά: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων (2004-2009)
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Θ. Σ., Ελληνική παιδεία: δοκίµιο εξορθολογισµού και ανασυγκρότησης.
Αθήνα (2005)
Οι πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις Ελλάδας-Γαλλίας (19ος-20ός αι.). Αθήνα (2011)
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ, Ι. Γ., Λευκολίθου Ευβοϊκά δρώµενα. Λίµνη Ευβοίας (2010)
ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ, Ι., Απ’ τα πελάγη στους αιθέρες: το χρονικό της Ναυτικής Αεροπορίας (19131941). Πειραιάς (2009)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ, Μαρία Π., Ψηφίδες για την αρχειακή και την
τοπική ιστορία της Ευρυτανίας. Αθήνα (2010)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Ν., Ελλάδος κάτοπτρον: ένας αιώνας παρουσίας στην Κύπρο εκτός Κύπρου
Ελλήνων
µέσα από κυπριακά περιοδικά (1898-1997). Προσωπογραφική και
βιβλιογραφική θεώρηση: Α΄- Η΄. Λευκωσία (2004)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Ν., Ελλάδος κάτοπτρον: Μέρος 3: βιβλιογραφικές καταγραφές: Τ. Ε΄- Ζ΄,
Η΄(βιβλιογραφία, παρ/τα, ευρετήριον). Λευκωσία (2004-2005)
ΠΑΝΣΕΛΗΝΑ, Γεωργία Μ. & ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ Μαρία, Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών
1907-2007: ένας αιώνας στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής ιδέας. Αθήνα (2007)
ΠΑΝΤΙΝΑΚΗΣ, Μ., Νικητές στο απόσπασµα: το Αµάρι στις φλόγες. Ρέθυµνο (2008)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΒΕΝΕΤΑΣ, Α., Η Αθήνα του Μεσοπολέµου: µέσα από τις Μέρες του
Γιώργου Σεφέρη: µια διερευνητική ανάγνωση. Αθήνα (2006)
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Ν. Ε. & Ελπινίκη ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ-ΣΟΥΡΗ, «Σεβαστέ µοι θείε, την
δεξιάν Σας ως υιός κατασπάζοµαι ...»: οι επιστολές του Αντωνίου Ν. Γιάνναρη προς τον
Χατζή Μιχάλη Γιάνναρη. Ρέθυµνο (2009)
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Θ. Φ., Πολιτική αγωγή. Αθήναι (1970)
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, Γ., Διά τον Σύνδεσµον του απανταχού Ελληνισµού: Μείζων Ελληνισµός
και ελληνικά γράµµατα στις απαρχές του εικοστού αιώνα: άγνωστες εκθέσεις προς τον
ΣΩΒ για το Α´ Εκπαιδευτικό Συνέδριο του 1904. Αθήναι (2010)
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, Γ., Φιλολογικά σαλόνια και καφενεία της Αθήνας. Αθήνα (20047)
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Γεώργιος, Η απελευθέρωσις της Ελλάδος. Αθήναι: Ελληνική Εκδοτική
Εταιρεία [1948³]. Δ ε µ έ ν ο µ ε: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Γεώργιος, Πολιτικά θέµατα. Αθήναι:
Αετός (1941). « Μ ε α φ ι έ ρ ω σ η τ ο υ σ υ γ γ ρ α φ έ α »
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Γ. Π., Η Γορτυνία του Λάδωνα και η Τριποταµιά της (Μπέλεσι):
συλλογὴ στοιχείων για την περιοχή των παλαιών δήµων Θελπούσης, Ηραίας,
Ελευσίνος, Τροπαίων. Αθήνα (2012)
- 11 -
25
10
20
10
8
10
10
10
20 όλοι οι τ.
8
5
20
40
5
5 έκαστος
5 έκαστος
30
10
10
10
20
10
25
60 (& τα 2 µαζί)
10
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χ. Ι., Ιστορία της Ρόδου: από τους Προϊστορικούς χρόνους έως
την ενσωµάτωση της Δωδεκανήσου (1948). Αθήνα (1972)
ΠΑΠΠΑΣ, Β. Ν., Ο Χαλκιδιώτης Μακεδονοµάχος καπετάν Γιαγλής: η ηρωική δράση του
ένοπλου σώµατός του στη Χαλκιδική, Νιγρίτα Σερρών και Άγιον Όρος, συµβολή στα
100χρονα των Βαλκανικών πολέµων. Ιερισσός (2012²)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, Μ. Α., Η Κίµωλος στο Β´ Παγκόσµιο Πόλεµο και στην Κατοχή:
συµβολή Μήλου-Σίφνου-Σερίφου. Αθήνα (2011²)
ΠΕΤΑΚΟ, Α., Ο Σταυρός και η Ηµισέληνος. Ναύπακτος 7 Οκτωβρίου 1571: όταν η
Χριστιανοσύνη απώθησε το Ισλάµ. Αθήνα (2006)
ΠΗΓΑΔΑΣ, Ν., Τορπίλες και συρµατόπλεγµα ... : Έλληνες ναυτικοί αιχµάλωτοι πολέµου.
Αθήνα (2010)
ΠΙΤΣΙΟΣ, Κ. Μ., Αθήνα 1821: ιστορική µελέτη. Αθήνα (1980)
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Καισαρεύς, Ανέκδοτη ή Απόκρυφη Ιστορία (µτφρ. Αλόη ΣΙΔΕΡΗ). Αθήνα
(1989)
ΡΕΪΣΗ, Νικητάδαινα Ι. & Καλλιόπη Ι. ΜΑΥΡΟΥ [Επιµ.], Η Κάλυµνος του νόστου ... και
της καρδιάς µας. Κάλυµνος (2009)
ΣΑΡΑΤΣΗΣ, Δ. Ι., Παιδεία και κοινωνία: αλληλογραφία, µαρτυρίες, δηµοσιεύµατα: Τ. Α´:
Πολιτικά-κοινωνικά (Γ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ [Επιµ.]). Αθήνα (1995)
ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ, Β. & Μαρίνα ΛΥΚΟΥΔΗ, Ελαία: η καλλιστέφανος. Αθήνα (2001)
ΣΠΑΝΟΣ, Γ. Χ., Οι Κύπριοι εθελοντές στους εθνικούς αγώνες: οι Κύπριοι στην
Επανάσταση του 1821: 800 χρόνια αντιστάσεων 1191-2004. Λευκωσία (2008)
ΣΠΥΡΟΥ, Π.-Σ. Κ., Η Χώρα της Σάµου 1572-2009. Σάµος (2009)
ΣΤΑΥΡΑΚΗ, Ελευθερία Δ. & Φ. Λ. ΚΡΙΚΖΩΝΗΣ, Άγραφα και ο ιστορικός δήµος
Ρεντίνας: οδοιπορικό στο χρόνο. (2008)
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ, Α. Θ., Άννα Μελά Παπαδοπούλου: εκεί που δεν πεθαίνουν οι άνθρωποι.
Αθήνα (2007)
STE. CROIX, G. E. M. de, Ο Χριστιανισµός και η Ρώµη: διωγµοί, αιρέσεις και ήθη. Αθήνα
(2005)
ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Δ. Γ. & Χρ. Γ. ΖΑΧΑΡΑΚΙΣ, Διπλωµατία και πόλεµος: Γεώργιος Ζαχ. Σκουλούδης
- - Εµµανουήλ Παχλάς: δυο Ρεθυµνιώτικες µορφές στο σταυροδρόµι του Αρκαδίου.
Ρέθυµνο (2008)
Σφραγίδες ελευθερίας 1821-1832: σφραγίδες κοινοτήτων-µοναστηρίων, Προσωρινής
διοικήσεως της Ελλάδος, Ελληνικής Πολιτείας, προσωπικές (Ι. Κ. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣΑΙΝΙΑΝ [Εισαγ.]). Αθήναι: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος (1983)
Τα περιεχόµενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους: Τ. 3 (1-4). Αθήναι: ΓΑΚ (1974).
ΤΕΛΕΛΗΣ, Ι. Γ., Μετεωρολογικά φαινόµενα και κλίµα στο Βυζάντιο: Α´. Αθήναι (2004)
ΤΡΑΥΛΑΝΤΩΝΗΣ, Α. Κ., Διετής θητεία: αναµνήσεις εφέδρου αξιωµατικού. Εν Αθήναις
(1921)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Δ., Άπαντα: Ε´ (Π. Κ. ΤΣΟΥΚΑΣ [Επιµ.]). Αθήνα (2013)
ΤΣΙΡΑΜΠΙΔΗΣ, Α., Ο προσφυγικός συνοικισµός Ναυάρχου Βότση. Θεσσαλονίκη (2010)
ΦΑΡΑΝΤΟΣ, Χ. Δ., Πράξεις του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Δυστίων Ευβοίας (18561859). Αθήνα (2010)
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Α. Θ., Οι Γιατράκοι του 1821: τόµ. Β´. Αθήναι (2001)
ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ, Ζ., Το Κολωνάκι πριν από την «άλωση». Αθήνα (2003)
ABENSOUR, L., Clemenceau intime: souvenirs de son ancien secrétaire. Paris (1928)
ATTALI, J., Un homme d’ influence: Sir Siegmund Warburg (1902-1982). Paris (1985)
ATTALIDES, M., Social change and urbanization in Cyprus: a study of Nicosia. Nicosia (1981)
BLUM, L., L’ histoire jugera. Montreal (1943)
BREYSIG, K., Völker ewiger Urzeit: Nordländer, Nordwestamerikaner, Nordostamerikaner.
Berlin (1939)
- 12 -
25
5
10
10
8
15
8
25
15
20
10
10
5
10
20
15
40
20
20
10
20
10
10
10
5
10
8
5
5
10
BUISSON, F., Principes du Christianisme libéral: résumé des conférences données à Neuchâtel,
à la Chaux-de-Fonds, etc. Paris (1869)
Bulletin d’Information et de Coordination (Association Internationale des Études Byzantines).
Athènes-Paris. No. V(1971)
CHURCHILL, W. S., Histoire: T. I—II (texte français par A. GUERNE). Paris (1956-1957)
CHURCHILL, W. S., Mémoires sur la Deuxième Guerre Mondiale: T. I(1-2), II(1-2), III(12), IV(1-2), V(1-2),VI(1-2). Paris (1948-1954). 1 2 T .
CLERC, Christine, Dimanche 16 mars 1986: 20 heures: histoire du 1er gouvernement de la
cohabitation. Paris (1985)
De la mine à la forge en Franche-Comté: des origines au XIX siècle (J.-P. JACOB & M.
MANGIN [Dir.]). Paris (1990)
DE LAROIERE, L. & G. BODENHORST, Les armées Européennes: recrutement,
organisations et armement. Paris: Dumaine (1882)
DEMOSTHENOPOULOU, Elpiniki, Öffentliche Bauten unter König Otto in Athen:
Begegnung mit Griechenland. München (1970)
DÜRRENMAT, F., Sur Israël. Paris (1977)
FERRARA, O., Philippe II. Paris (1961)
GAFENCO, G., Préliminaires de la Guerre à l’ Est: de l’ Accord de Moscou (21 Aout 1939)
aux hostilités en Russie (22 Juin 1941). Fribourg (1944)
GARDIKAS-KATSIADAKIS, Helen & Catherine BRÉGIANNI [Eds.], Agricultural cooperatives in south and central Europe 19th-20th century: a comparative approach.
Athens (2013)
GERVINUS, G. G., Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts seit den Wiener Verträgen :
Bd. 5-6. Leipzig (1861-1862)
GOOSPEED, D. J., Six coups d’Etat. Paris (1963)
GRASMÜCK, O., Eine Marienerscheinung in Zeiten der Diktatur: der Konflikt um Penablanca,
Chile: Religion und Manipulation unter Pinochet. Berlin (2009)
ΗΕRΜ, G., Die Diadochen: Αlexanders Εrben kämpfen um die Weltherrschaft. Μünchen (1978)
HOMMEL, F., Ethnologie und Geographie des alten Orients. München (1926)
HUSON, H., The story of Samos. Chicago (1952)
KATSIAOUNIS, R., Labour, society and politics in Cyprus: during the second half of the
nineteenth century. Nicosia (1996)
KEHR, P., Das Erzbistum Magdeburg und die erste Organisation der christlichen Kirche in
Polen. Berlin (1920)
KERILLIS, H. de, Français, voici la vérité ... New York (1942)
KNAUER, Elfriede Regina, Die Carta Marina des Olaus Magnus von 1539: ein
kartographisches Meisterwerk und seine Wirkung. Göttingen (1981)
La Cultura (G. CALOGERO [Dir.]). Roma (1963)
La géostratégie de la Méditerranée Orientale et l' Ouest au XXe siècle (Commission
Internationale d' Histoire Militaire). Athènes (2001)
LANDORMY, P., La vie de Schubert. Paris (19284)
LÜDDECKENS, Dorothea, Das Weltparlament der Religionen von 1893: Strukturen
interreligiöser Begegnung im 19. Jahrhundert. Berlin (2002)
LUDWIG, E., Trois titans: Michel-Ange, Rembrandt, Beethoven. Paris (1952)
MADAULE, J., Histoire de France, Paris, (1945-1966). (vols 2,3)
MEUTHEN, E., Cusanus-Studien X: Die «Acta Cusana»: Gegenstand, Gestaltung und Ertrag
einer Edition. Heidelberg (1994)
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚOS, Gr., Le fanatisme. Athènes (1961)
PAPADOPOULLOS, Th., Social and historical data on population (1570-1881). Nicosia (1965)
PERTINAX [P. H. P. Augustus], Les fossoyeurs: I—II. New York (1943)
- 13 -
20
3
15 & οι 2 τ.
80 όλα
2
3
15
5
5
8
10
10
40 & οι 2 τ.
8
5
10
10
15
15
5
10
5
2
5
10
10
8
3 each
2
10
10
20 & οι 2 τ.
PICOTTI, G. B., Ricerche umanistiche. Firenze (1955)
PLOETZ, K., Auszug aus der Geschichte. Bielefeld (195124)
POGNON, E., Hughes Capet: qui t’ a fait roi? Paris (1987)
Quinze ans de bibliographie historique en Grèce (1950-1964): avec une annexe pour 1965.
Athènes (1966²)
SAKELLARIOU, M. B., Between memory and oblivion: the transmission of early greek
historical traditions. Athens (1990)
SCHWOB, A., L’affaire Pétain: faits et documents. New York (1944)
SMUTS, J. C., Jan Christian Smuts. London (1952)
STEPHANOPOLI DE COMNÈNE, M. & Stéphanie MANCEAU, La saga des Maniotes du
Magne en Corse: traditions, histoire, événements: 1—2. Athènes (2006-2008)
STEPHANOPOLI DE COMNENE, M., Histoire des Grecs-Maniotes en Corse: I. Athènes
(1997)
STEPHANOPOLI DE COMNÈNE, M., Histoire des Grecs-Maniotes en Corse: III.
Cargèse,1774—1894. Athènes (2002)
STEPHANOPOLI DE COMNÈNE, M., Sidi Merouan: un village greco-corse en Algérie
1874—1962. Athènes (2003)
The Kanakaria documents 1666-1850: sale and donation deeds (C. P. KYRRIS [Ed.]). Nicosia
(1987)
TREVELYAN, G. M., Précis d’histoire de l’Angleterre: des origines à nos jours. Paris
(1955)
TROST, E., David et Goliath. Paris (1967)
TROYAT, H., Pouchkine: biographie. Paris (1953)
TSARDANIDIS, Ch., The politics of the EEC-Cyprus Association Agreement: 1972-1982.
Nicosia (1988)
ULLEIN-REVICZKY, A., Guerre allemande, paix russe: le drame hongrois. Neuchatel
(1947)
VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS, Julie, Droit Grec d’ Alexandre à Auguste (323 av. J.C. - 14 ap. J.-C.): personnes-biens-justice: T. I-II. Athènes (2011)
Venetiae quasi alterum Byzantium: T. 1/93, 2/94, 3/93, 4/93. Αθήνα (1993-1994): Τ. 1/93: Όψεις
της ιστορίας του Βενετοκρατούµενου ελληνισµού Χ. ΜΑΛΤΕΖΟΥ). Τ. 2/94: Ελληνικά
χειρόγραφα στη Μαρκιανή βιβλιοθήκη από βενετσιάνικες συλλογές [Κατάλογος] (Μ.
ZORZI ... [et al.]). Τ. 3/93: Από τον Χάνδακα στη Βενετία: ελληνικές εικόνες στην Ιταλία,
15ος-16ος αι. [Κατάλογος], 17/9/-30/10/1993. Τ. 4/93: Le edizioni di testi greci da Aldo
Manuzio e le prime tipografie greche di Venezia (M. MANOUSSACAS & C. STAIKOS)
Venetiae quasi alterum Byzantium: Vols. 1 - 4. Αθήνα: Ίδρυµα Ελληνικού Πολιτισµού
(1993):
1: ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Χρύσα [Επιµ.], Όψεις της ιστορίας του Βενετοκρατούµενου
Ελληνισµού: αρχειακά τεκµήρια
2: ZORZI, M. ... [et al.] [A cura], Collezioni Veneziane di codici greci dalle raccolte
della Biblioteca Nazionale Marciana
3: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, Νανώ, Από τον Χάνδακα στη Βενετία: ελληνικές εικόνες στην
Ιταλία 15ος-16ος αιώνας: [Κατάλογος έκθεσης] Βενετία, Μουσείο Correr, 17/930/10/1993
4: ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, Μ.-Κ. ΣΤΑΪΚΟΣ [Επιµ.], Οι εκδόσεις των ελληνικών βιβλίων
από τον Άλδο Μανούτιο και τα πρώτα ελληνικά τυπογραφεία της Βενετίας
WYNDHAM LEWIS, D. B., Charles-Quint: empereur d’ Occident (1500-1558). Paris
(1932)
ZIMMERMANN, F. B., Henry Purcell, 1659-1695: his life and times. Philadelphia (1983²)
- 14 -
10
10
8
3
10
10
15
10 έκαστος τ.
10 each
10
5
10
10
5
8
5
10
50 both
120 όλοι οι τ.
120 όλοι οι τ.
8
10
ANCIENT AUTHORS & CLASSICAL PHILOLOGY
ΑΙΣΧΥΛΟΣ, Ευµενίδες (Ι. Ν. ΓΡΥΠΑΡΗΣ [µτφρ.]). Εν Αθήναις (1911)
ΑΙΣΧΥΛΟΣ, Οι τραγωδίες: ΙΙ: Ορέστεια (Αγαµέµνων-Χοηφόροι-Ευµενίδες) (Ι. Ν.
ΓΡΥΠΑΡΗΣ [µεταφρ.]). Αθήναι (1938)
AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Γεωργία, Ο εγελιανός φιλόσοφος Ιωάννης Μενάγιας: εισαγ., κείµ.,
µαρτυρίες. Ιωάννινα (1988)
ΒΑΣΗΣ, Σπ., Ανάλεκτα εις τον Ρωµαίον ποιητήν Κάτουλλον
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, Βάκχες (Π. ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ [έµµ. µτφρ.]). Αθήνα (1972)
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, Εκάβη: Α´-Β´(εισαγ., µτφρ., σχόλια Κατερίνα ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ). Αθήνα (2005)
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, Ελένη (εισαγ., µτφρ., σχόλια Λ. ΠΑΤΤΙΧΗΣ). Αθήναι (1978)
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, Ηλέκτρα (Α. ΤΑΝΑΓΡΑΣ [µτφρ.]). Εν Αθήναις (1910)
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, Ηρακλής µαινόµενος (Κ. ΒΑΡΝΑΛΗΣ [µτφρ.]). Εν Αθήναις
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, Ρήσος (εισαγ., µετάφρ., σχόλια Α. Δ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ). Αθήνα (2004)
ΗΡΟΔΟΤΟΣ, Βιβλ. Ζ´: Πολύµνια (εισαγ., µτφρ., σχόλια Γ. ΣΥΝΤΟΜΟΡΟΣ). Θεσσαλονίκη
(2001)
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ, Χαρακτήρες (Ε. ΔΑΥΙΔ [µτφρ.]). Αθήναι (1940)
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, Ξυγγραφή: Βιβλία 6-7 (Γ. ΜΙΣΤΡΙΩΤΗΣ [Εκδ. µετά σχολίων]). Εν
Αθήναις (1907)
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, Πελοποννησιακός πόλεµος: Α´—Β´ (Βιβλία Α—Η) (µετενεχθείς εις την
καθωµιληµένην υπό Α. Γ. ΣΚΑΛΙΔΟΥ˙ επιµελεία Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ & Σ.
ΚΟΥΣΟΥΛΙΝΟΥ). Αθήνησι (1880) « Σ ω τ ή ρ η ς Σ κ ί π η ς ( β ι β λ ι ο θ ή κ η ) »
ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ, Χαλκιδεύς εκ της Κοίλης Συρίας, Προτρεπτικός επί φιλοσοφίαν: όπου και ο
Προτρεπτικός του Αριστοτέλους, τα Πυθαγορικά Συµβολικά παραγγέλµατα και ο
Ανώνυµος σοφιστής του 5ου αιώνος (εισαγ., αρχ. κείµ., µτφρ. & σηµ. Λ. Γ.
ΜΠΕΝΑΚΗΣ). Αθήνα (2012)
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ, Δ. Χ., Ανθολόγιον εκ των έργων Αυγουστίνου Ιππώνος: εξελληνισθέν υπό
Δηµητρίου του Κυδώνη. Αθήναι (1996)
ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗΣ, Λ., Η Φυσική του Αριστοτέλους. Αθήναι (2012)
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, E. & Μ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ-ΜΑΡΝΕΛΗ [Επιµ.], Διαλέξεις φιλοσοφίας.
Αθήναι (2012)
ΜΠΕΗΣ, Κ., Ο Ευριπίδης και τα τραγικά λάθη των Ελλήνων: διακριτική συµβολή στη
φιλοσοφία του τραγικού. Αθήνα (2012)
ΟΡΑΤΙΟΣ, Ωδές, Εκατονταέτηρος ύµνος, Επωδοί (Δ. Ε. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ [εισαγ. κριτ.
έκδ., µτφρ., σχόλια]). Αθήναι (2007)
ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, Μ., Κάτωνος Γνώµαι παραινετικαί δίστιχοι: ας µετήνεγκεν εκ της
Λατίνων φωνής εις την Ελλάδα διάλεκτον Μάξιµος µοναχός ο Πλανούδης: κριτική
έκδοση. Αθήνα (2009)
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Καισαρεύς, Ανέκδοτη ή Απόκρυφη Ιστορία (µτφρ. Αλόη ΣΙΔΕΡΗ). Αθήνα
(1989)
ΣΟΦΟΚΛΗΣ, Αντιγόνη (Ι. Ν. ΓΡΥΠΑΡΗΣ [µτφρ.]). Αθήναι (1940)
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Μ., Νοµικός θετικισµός και ιδεαλισµός στη σοφιστική διδασκαλία και
τον πλατωνισµό: η σηµερινή θετικοποίηση του ιδεαλισµού. Αθήναι (2012)
BAISSETTE, G., Hippocrate. Paris (19319)
CROISET, A. & M. CROISET, Histoire de la littérature grecque: T. 3: Période attique: tragédie,
comédie, genres secondaires. Paris (1935³)
EURIPIDES, Il Ciclope. I Satiri alla Caccia (SOFOCLES) (E. ROMAGNOLI [Ed.]). Bologna
(1927)
EURIPIDES, Iphigenie im Taurerlande ( E. BUSCHOR [Ed.]). München (1946)
EURIPIDES, Medea (E. ROMAGNOLI [Ed.]). Bologna (1927)
- 15 -
5
5
5
3
8
15 & οι 2 τ.
10
5
5
8
8
5
3 έκαστος τ.
15
10
8
10
10
20
5
8
8
5
3
10
30
5
5
5
EURIPIDES, Sämtliche Tragödien und Fragmente: II-III (E. BUSCHOR & G. A. SEECK
[Hrsg.]). München (1972). (Tusculum-Bücherei)
JΑΕGΕR, W., Demosthenes: der Staatsman und sein Werden. Βerlin (1939)
LUCIEN, Dialogues des morts (M. C. LEPRÉVOST [Trad.]). Paris (1860)
PETRONIUS ARBITER, TITUS, The Satyricon (W. BURNABY [transl.]. New York
ΡΙΝDΑRUS, Carmina cum fragmentis: Ρars II (B. SNELL, H. MAEHLER [Eds.]). Leipzig:
Τeubner (1975)
PLINIUS Secundus, Cajus, Von der Bildhauerei und der Baukunst: aus der «Historia naturalis».
Frankfurt am Main (1925)
PLINIUS Secundus, Cajus, Von der Malerei: aus der Historia naturalis». Frankfurt am Main
(1925)
PLUTARCHUS Chaeronens, Moralia: Vols. I, II, IV: editio maior (P. BERNARDAKIS &
H. G. INGENKAMP [curaverunt]). Athenis (MMVIII-MMXI)
STIERLE, K. Petrarca-Studien. Heidelberg (2012)
THUCYDIDES, The complete writings: The Peloponnesian War (J. GAVORSE [transl.]).
New York (1934)
VERGILIUS MARO, P., Aeneis: T. II: Βιβλία I-VI (O. GÜTHLING [Eκδ.]). Αθήναι
20 each
20
10
5
10
3
3
(τ.I,IV: 20, II: 25)
10
8
1
LITERATURE - PHILOLOGY - PHILOSOPHY
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Σ., Ο Σπανέας: κριτική έκδοση µε βάση όλα τα σωζόµενα
χειρόγραφα. Αθήναι (2010)
Ανακάληµα της Κωνσταντινόπολης (Ε. ΚΡΙΑΡΑΣ [Επιµ.], επίµ. Γ. ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ).
Θεσσαλονίκη (2012)
Αυξεντιανός µετανοηµένος [1752] (φιλολ. έκδ, εισαγ., σχόλια, γλωσσ. Ι. ΒΙΒΙΛΑΚΗΣ).
Αθήνα (2010)
ΒΑΓΕΝΑΣ, Ν., Η ειρωνική γλώσσα: κριτικές µελέτες για τη νεοελληνική γραµµατεία.
Αθήνα (2004)
ΒΑΓΕΝΑΣ, Ν., Η εσθήτα της θεάς: σηµειώσεις για την ποίηση και την κριτική. Αθήνα
(1988)
ΒΑΓΕΝΑΣ, Ν., Κινούµενος στόχος: κριτικά κείµενα. Αθήνα (2011)
ΒΑΓΕΝΑΣ, Ν., Ο ποιητής και ο χορευτής: µια εξέταση της ποιητικής και της ποίησης του
Σεφέρη. Αθήνα (19798)
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ, Αθηνά, Τα θαυµάσια νερά: Ανδρέας Κάλβος: ο ροµαντισµός, ο βυρωνισµός
και ο κόσµος των Καρµπονάρων. Αθήνα (2011)
Για τον Σεφέρη: τιµητικό αφιέρωµα στα τριάντα χρόνια της Στροφής. Αθήνα (1961)
ΓΙΑΝΙΔΗΣ, Ελ., Γλώσσα και ζωή: αναλυτική µελέτη του γλωσσικού ζητήµατος. Αθήνα
(19274)
ΓΙΟΧΑΛΑΣ, Τ. Π., Ελληνικά επώνυµα, ονόµατα και τοπωνύµια των αλβανικών κοινοτήτων
της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας. Αθήνα (1993)
ΔΑΠΟΝΤΕΣ, Κ. [Καισάριος], Κήπος χαρίτων: τουτέστι, Βιβλίον περιέχον την περίοδον του
τιµίου Ξύλου του ζωοποιού Σταυρού, του εν τη ιερά και βασιλική Μονή του
Ξηροποτάµου, τη ούση εν τω αγιωνύµω Όρει του Άθωνος και άλλα διάφορα (εκδ. το
πρώτον υπό Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ). Αθήνησιν (1880)
ΔΡΙΒΑΣ, Α., Τα έργα (Ε. ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ, Μαίρη ΜΙΚΕ [Επιµ.]). Αθήνα (2012)
ΔΡΟΣΙΝΗΣ, Γ., Σκόρπια φύλλα της ζωής µου (Γ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ [Επιµ.]). Αθήναι (2001²)
Ερµής ο Λόγιος: ή Φιλολογικαί αγγελίαι: Α´(1811) (υπό Ανθίµου ΓΑΖΗ εκδιδόµεναι· πρόλ.
Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ). Αθήνα (1988)
- 16 -
15
10
20
20
15
15
20
20
25
10
5
30
10
20
8
ΖΕΛΛΙΟΥ-ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ, Ερατώ, Η λογοτεχνία της Μακεδονίας από την άλωση της
Θεσσαλονίκης (1430) έως το 1980. Θεσσαλονίκη (2011)
10
ΖΗΚΙΔΗΣ, Γ. Δ., Μεγάλη Ελληνική Γραµµατική της Αττικής πεζογραφικής διαλέκτου. Εν
Αθήναις (1901)
20
ΖΩΡΑΣ, Γ. Θ. & Φ. Κ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ, Επτανήσιοι προσολωµικοί ποιηταί. Αθήναι
(1953)
5
Η δίκη των τόνων: η πειθαρχική δίωξις του καθηγ. Ι. Θ. Κακριδή. [Αθήναι] [1942]
20
ΘΡΥΛΟΣ, Ά., Κριτική: πεζογραφία, ποίηση, δοκίµιο (1945-1965). Αθήνα (2010)
10
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Κ., Ιστορία της νεώτερης Κυπριακής λογοτεχνίας. Λευκωσία (1986)
20
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Ν., Σπασµένες ψυχές. Αθήνα (2007)
15
ΚΕΡΑΜΑΡΗ, Φωτεινή, Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου ως πεζογράφος. Αθήνα (2001)
15
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ, Γ. & Λ. ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ, Ιστορία της νεότερης κυπριακής
λογοτεχνίας. Λευκωσία (2010)
25
ΛΑΓΑΝΑΣ, Γ., Εργογραφία Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου. Αθήναι (2002)
10
ΛΑΓΑΝΑΣ, Γ., Το δηµοσιογραφικό έργο του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου: επιλογή
δηµοσιογραφικών του κειµένων. Αθήνα (2003)
10
ΛΟΪΖΙΑΣ Πολυξένη, Τα έργα (υπό Θ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ & Γιώτας ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ). Λευκωσία (2011)
15
ΛΟΡΚΑ, Φ. ΓΚ., Τσιγγάνικα τραγούδια (Romancero gitano) (Α. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ [απόδ.
& σηµ.]). Αθήνα (1998)
20
ΜΑΒΙΛΗΣ, Λ., Άπαντα: ποίηση, µεταφράσεις, µελέτες (Μιχ. ΠΕΡΑΝΘΗΣ [Εισαγ., σχόλια,
επιµ.]). Εν Αθήναις (1960)
30
ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ, Π. Δ., Εισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία. Αθήνα (20057)
30
ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ, Π. Δ., Προοπτικές και προσεγγίσεις: µελέτες νεοελληνικής
φιλολογίας. Αθήνα (1991)
10
ΜΙΣΣΙΟΣ, Κ. Γ., (Αυτο)βιβλιογραφικά (9/8/1954-16/5/1996): συµβολή στην ιστορία της
λεσβιακής γραµµατείας : Τ. 7. Μυτιλήνη (1996)
15
ΜΙΣΣΙΟΣ, Κ. Γ., Βερναρδάκης, Εφταλιώτης, Μυριβήλης: συµβολή στην ιστορία της
λεσβιακής γραµµατείας: Τ. ΙΙΙ. Μυτιλήνη (1995)
15
ΜΟΥΣΜΟΥΤΗΣ, Δ. Ν., Ούγκο Φόσκολο: ιστορικά και βιογραφικά παραλειπόµενα.
Ζάκυνθος (2010)
10
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ, Φ. Κ. [Επιµ.], Κείµενα νεοελληνικής δραµατουργίας: Ι. [Αθήναι]
10
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ, Φ. Κ. & Γλυκερία, Αφηγηµατική πεζογραφία («διήγηµα» και
«µυθιστόρηµα») «µεσοπολεµικών» συγγραφέων. Αθήναι (1994)
10
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ, Φ. Κ., Αι υπό των Επτανησίων νεοελληνικαί µεταφράσεις
κλασσικών συγγραφέων. Αθήναι (1964)
5
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ, Φ. Κ., Ανθολογία κειµένων νεοελληνικής λογοτεχνίας: Α—Β1.
Αθήναι (1972—1973)
20 έκαστος τ.
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ, Φ. Κ., Έµµετρες παρωδίες: από τα τελευταία χρόνια του ΙΗ´ ώς τις
αρχές του Κ´ αιώνος: συµβολή στη µελέτη της νεοελληνικής σατιρικής ποιήσεως.
Αθήναι (1977)
8
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ, Φ. Κ., Μεταβυζαντινή ποίησις: Ροδιακή-Κυπριακή-Κρητική.
Αθήναι
8
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ, Φ. Κ., Προσολωµικοί: Τχ. Γ´: Ανώνυµα στιχουργήµατα. Αθήναι
(1973)
5
Νεοελληνική Διαλεκτολογία. Αθήνα (2011). Τ. 6
15
ΝΙΑΡΧΟΣ, Θ. Θ. [Επιµ.], Ανθολογία ελληνικού διηγήµατος του 20ού αιώνα. Αθήνα (2009)
25
ΝΙΑΡΧΟΣ, Θ. Θ. [Επιµ.], Η κριτική για τον Πέτρο Χάρη. Αθήνα (2009)
15
ΝΙΑΡΧΟΣ, Θ. Θ. [Επιµ.],Κωνσταντινούπολη. Αθήνα (2010)
25
- 17 -
ΝΙΚΟΡΕΝΤΖΟΣ, Δ., Ο άγνωστος Ελύτης της Μυτιλήνης: σχέδιο βιογραφίας: Α´—Β´.
Μυτιλήνη [2009]
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, Ν. Μ., Κρητική Αναγέννηση: µελετήµατα για τον Βιτσέντζο Κορνάρο.
Αθήνα (2002)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, Ν. Μ., Κρητικό θέατρο: µελέτες. Αθήνα (1998)
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, Γ., Η έρευνα και οι ερµηνευτικές της εκδοχές: µελέτες για συγγραφείς και
κείµενα. Αθήνα (2006³)
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, Γ., Ιχνηλασίες: φιλολογικά µελετήµατα. Αθήνα (2006³)
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, Γ., Ο Émile Legrand και η Ελληνική βιβλιογραφία: αρχειακή µελέτη.
Αθήνα (2011)
ΠΑΥΛΟΥ, Σ., Βιβλιογραφία Νάσου Βαγενά 1966-2008. Λευκωσία (2010)
ΠΟΥΧΝΕΡ, Βάλτερ, Βίος και έργο: βιογραφικά, δηµοσιεύµατα, αναφορές, ευρετήρια,
αναλύσεις και πρόσληψη: βιβλιογραφικό δοκίµιο. Αθήνα (2007)
ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ, Π., Δείχτες πορείας: δώδεκα κείµενα. Αθήνα (1985)
ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ, Α., Ιφιγένεια εν Αυλίδι: τραγωδία εις πράξεις τέσσαρας. Αθήναι (1936)
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ-ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ, Γλυκερία, Κείµενα νεοελληνικής λογοτεχνίας: από
τα µέσα του ΙΗ´ αιώνος ώς την Επανάστασι του 1821. Αθήναι (1973)
ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Α. Ρ., Ποιήµατα. Εν Αθήναις (1916)
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δ., Άρης Αλεξάνδρου, ο εξόριστος. Αθήνα (1996)
ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης: αυτοβιογραφία: ντοκουµένα της ζωής του και του έργου του,
κινηµατογραφική αυτοβιογραφία (Γ. & Ηρώ ΣΓΟΥΡΑΚΗ). Αθήνα (2008).
«Π ερ ι λ αµ β . 1 C D - R O M 7 8 ´ »
ΣΚΑΡΒΕΛΗ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αγγελική, Ο Μάρκος Πορφυρόπουλ(λ)ος και η µετάφραση
των ανεκδότων του Προκοπίου. Λευκωσία (1998)
ΣΤΑΦΥΛΑΣ, Μ., Ζαχαρίας Παπαντωνίου: τα θεία δώρα των εµπνεύσεών του. Καλλιθέα
[2000]
ΤΖΑΝΗΣ, Γ. & Π. ΜΠΕΣΠΑΡΗΣ, Η λογοτεχνική δηµιουργία της Βόρειας Ελλάδας 1875-2007:
απόπειρα βιβλιογραφικής καταγραφής. Θεσσαλονίκη (2007)
ADÈS, A. & A. JOSIPOVICI, Le Livre de Goha le Simple. Paris (1924)
ALBEE, E., Qui a peur de Virginia Woolf? Paris (1964)
ASTER, E. von, Geschichte der Philosophie. Stuttgart (1935²)
ATKINSON, B.F.C., The greek language. London (1933²)
AURY, D. & J. PAULHAN, Poètes d’aujourd’hui. Lausanne (1947)
AYMÉ, M., En Arrière: nouvelles. Paris (1950)
AYMÉ, M., Le vin de Paris: nouvelles. Paris (1947)
BADY, R. & J. CHEVALIER, L’ame française: a travers la littérature. Lausanne (1945)
BAETHGEN, F., Untersuchungen über die Psalmen nach der Peschita: erste Abtheilung. Kiel
(1878)
BALZAC, H. de, La peau de chagrin. Le curé de Tours. Le colonel Chabert. Paris (1930)
BALZAC, H. de, Le Lys dans la vallée. Paris (1931)
BAUDELAIRE, Ch., Petits poèmes en prose. Paris (1927)
BAZIN, R., La terre qui meurt
BEAUMARCHAIS, P. A. de, Théatre: Le Barbier de Séville, le Mariage de Figaro, Eugénie.
Paris
BJÓRNSON, B., Au dela des forces. Paris (19224)
BLASCO IBAÑEZ, V., Arènes sanglantes. Paris (1923)
BLASCO IBAÑEZ, V., Terres maudites: la barraca. Paris (1926)
BOILEAU, N., Oeuvres poétiques: suivies d’ Oeuvres en prose. Paris [1905]
BORDEAUX, H., Les Roquevillard. Paris (1906)
BORDEAUX, H., Quitte ou double. Paris
- 18 -
20 & οι 2 τ.
20
20
20
15
15
5
10
5
5
20
10
10
20
5
10
25
10
8
10
10
10 & οι 2 τ.
8
5
10
5
10
10
5
10
5
5
10
10
5
10
5
BOULGAKOV, M. A., Le maitre et Marguerite. Paris (1968)
CAMUS, A., Les justes. Paris (1950)
CHAPLIN, Ch., Limelight: roman de Roger Grenier. Paris (195313)
CHATEAUBRIAND, F.-R. de, Atala: René - Le Dernier Abencerage - Les Natchez. Paris
CHATEAUBRIAND, F.-R. de, Mémoires d’ outre-tombe. Paris [1911]
CHÉNIER, A., Les chefs-d’oeuvre lyriques. Paris (1921)
CLARETIE, J., Noris. Paris
COCTEAU, J., Le secret professionel. Paris (1922)
CROISET, A. & M. CROISET, Histoire de la littérature grecque: T. 3: Période attique: tragédie,
comédie, genres secondaires. Paris (1935³)
D’ANNUNZIO, G., L’Intrus. Paris [1892]
DAUDET, A., Contes du Lundi. Paris (1935)
DAUDET, A., Le petit chose. Paris (1939)
DAUDET, A., Lettres de mon moulin. Paris (1939)
DESNOYERS, L., Les Mésaventures de Jean-Paul Choppart. Paris
ERCKMANN, É. & A. CHATRIAN, L’ ami Fritz. Paris (1935)
FARRÈRE, C., Les petites alliées: roman. Paris (1941)
FÉNELON, F., De l’éducation des filles: fables choisies. Paris (1906)
FÉNELON, F., Les aventures de Télémaque. Paris
FISCHER, M., Rendez-vous avec l’Acropole: pages d’un carnet de notes. Paris (1929)
GREENE, G., La puissance et la gloire. Paris (1948)
GRIMM, A. L., Deutsche Sagen. Leipzig [1867]
GUÉRIN, Ch., Recueil de Pages Françaises: XVII siècle. Paris (1948)
HAMSUN, K., La faim. Paris (1926)
HEITMAN, Annegret, Henrik Ibsens dramatische Methode. München (2012)
HIMES, Ch., La troisième génération. Paris [1957]
HURST, Fanny, Back street. Paris (1933)
IBSEN, H., La dame de la mer: un ennemi du peuple. Paris (19216)
KIPLING, R., Trois troupiers: et autre histoires. Paris (1926)
LA FAYETTE, Mme de, La princesse de Clèves. Paris (1902)
LAGARDE, A. & L. MICHARD, XXe siècle. Paris (1969)
LAGARDE, A. & MICHARD, L., Les grands auteurs Français. Paris (1967-1969). 4 T.
LAINÉ, P., La Dentellière. Paris (1974)
Latin vulgaire-latin tardif IX: Actes du IXe colloque international sur le latin vulgaire et tardif,
Lyon, 2-6/9/2009 (F. BIVILLE ...[et al.] [Eds.]). Lyon (2012)
LE BON, G., Psychologie der Massen. Stuttgart
LOUŸS, P., Aphrodite: moeurs antiques. Paris (1932)
MAISTRE, X. de, La jeune Sibérienne: suivi de Le Lépreux de la cité d’ Aoste. Paris
MARIVAUX, P. CARLET DE CHAMBLAIN de, Théatre choisi. Paris
MAUGHAM, S., Rencontres et hasards. Paris (1957)
MAUGHAM, S., Servitude humaine. Paris (1937)
MÉRIMÉE, P., Colomba. Paris (1938)
MÉRIMÉE. P., Carmen, La Vénus d’ Ille, Mateo Falcone. [Paris] (1945)
MORAVIA, A., Les ambitions décues. Paris (1937)
MUNK, E., Geschichte der griechischen Literatur für Gymnasien u. höhere
Bildungsanstalten: 1. Berlin (1863)
NENCIONI, G. [et al.], Gino Capponi: linguista, storico, pensatore. Firenze (1977)
NIETZSCHE, F., Also sprach Zarathustra: aus dem Nachlaß 1882-1885. Leipzig [1909,
1919]
PAGNOL, M., Marius. Paris (1976)
- 19 -
5
10
10
10
10
5
10
5
30
5
10
5
5
8
10
5
5
5
8
5
10
20
10
2
5
10
10
10
5
20
20 έκαστος
5
10
8
5
5
5
10
5
5
8
10
30
3
5, 10
5
PARKER, M. B. [Bearb.], Anmerkungen und Wörterbuch: zu J. B. Priestley Self-selected
essays. Leipzig (1934)
POE, E. A., Nouvelles histoires extraordinaires (trad. de Ch. BAUDELAIRE). Paris [1933]
POURTALÈS, G. de, Chopin: ou le poète. Buenos Aires (1943)
REBOUX, P., Lady Hamilton. Paris (1946)
Research Studies. Washington State University. Washington (1976-1983). T. 44-51
ROTHE, H., Pushkin: Schicksal des Dichters, Wandlungen seiner Dichtung. Paderborn (2009)
SAINT-EXUPÉRY, A. de, Vol de nuit (préface d’ A. GIDE). Paris (1931)
SARRAZIN, Albertine, La cavale. Utrecht (1965)
SARTRE, J.-P., Les séquestrés d’ Altona. Paris (1960)
SCHAAR, C., The golden mirror: studies in Chaucer’s descriptive technique and its literary
background. Lund (1955)
SCHJOTT, P. O., Samlede philologiske Afhandlinger: Universitetsprogram for 2det semester
1894. Christiania, Denmark (1896)
SHAW, G. B., L’homme du destin. Le héros et le soldat. Paris (1926)
SHAW, G. B., La maison des coeurs brisés. Paris (1953)
STAËL, Madame de, Corinne ou l’Italie: I—II. Paris
STIERLE, K., Petrarca-Studien. Heidelberg (2012)
STORM, G., Laurents Hanssons Sagaoversaettelse. Christiania (1899)
STRINDBERG, A., La dance de mort. Paris (1921)
TIBALDI CHIESA, Mary, Omero e Gladstone. Bologna (1921)
TOURGUÉNEV, I., Premier amour. Paris: Éditions de la Pléiade (1924)
TROYAT, H., La lumière des justes: II: La barynia. Paris (1960)
URIS, L., Mila 18. Paris (1961)
VENDRYES, J., Le langage: introduction linguistique à l’ histoire. Paris (1921)
Vingt pièces en un acte: choisies dans le théâtre contemporain (Odette ASLAN). Paris
(1959)
VOGÜÉ, E.-M. de, Jean d’ Agrève. Paris [1896]
WILLIAMS, B. A., Les liens du sang: I(Le tiroir secret) — II(Le cousin Abraham). Paris
(1951-1953)
ZOLA, É., L’assommoir: I—II. Paris (1920)
ZOLA, É., La fortune des Rougon. Paris (1922)
ZOLA, É., Le rêve. Paris (1936)
2
10
10
3
5 each
5
5
8
10
20
5
8
8
5 έκαστος τ.
10
5
10
5
10
10
10
20
15
10
5 έκαστος τ.
10 & οι 2 τ.
5
5
PERIODICALS
Άγκυρα: δελτίο της Καϊρείου βιβλιοθήκης. Άνδρος. Τ. 4 (2012)
Αθηνά. Εν Αθήναις (1950, 1953, 1957-1960). «6 Τόµοι»
Άνθρωπος. Αθήνα. Τ. 13 (1991-1997)
Aρχαιογνωσία. Aθήνα. 1(1980), 4(1-2) (1985-86).
Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών. Αθήναι. Τ. I-III(1968-1970), ΙV-ΙX(1972-1976), XX
(1987)
Αρχαιολογικόν Δελτίον. Εν Αθήναις (1915-2009). Τ. 12(1929), 16(Κείµ.-Πίν.)1960,
17(Β)1961/62, 18(Β1-Β2)1963-1964, 19(Α,Β1-Β3)1964-1966/67, 20(Α,Β1-Β3)1965-1968,
21(A,B1-B2)1966-1968, 22(Β1-Β2)1967, 23(Α,Β1-Β2)1968-1969, 24(Α,Β1-Β2)1969,
25(Α,Β2)1970, 26(Β2)1971, 28(Β2)1973, 29(Β2-Β3)1973-1974, 30(Β1-Β2)1975, 31(Α,Β1Β2)1976, 32(Α,Β1-Β2)1977, 33(Α,Β2)1978, 34(Α,Β2)1979, 35(Α,Β1-Β2)1980,
36(Α,Β2)1981, 37(Α,Β1-Β2)1982, 38(Α,Β1)1983, 39(Α, Β)1984, 41(Α,Β)1986, 42(Β1Β2)1987, 43(Β1-Β2)1988, 45(Β1-Β2)1990, 47(Β2)1992, 52 (Β3)1997, 57(Α)2002
- 20 -
5
10 έκαστος τ.
10
15 έκαστ.
3 έκ. τχ., 5 (τ. XVI κεξ.)
10 έκαστος τ.
Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών. Βόλος (2006-2010). Τ. 16 (2007)
Δελτίο του Εκπαιδευτικού Οµίλου. Αθήνα (1911—1923/24)
Δελτίο της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλµυρού Όθρυς. Αλµυρός. Τχ. 15 (2011)
Δελτίον Ελληνικής Μετεωρολογικής Εταιρείας. Αθήναι. Τ. 1(1) (1976)
Δελτίον Επιστηµονικής Ορολογίας και Νεολογισµών. Αθήνα (1997-2009). Τ. 6-9/10, 11-12
Δελτίον του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου. Αθήνα. Τ. Δ΄(1984-1987)
Δελτίον της Xριστιανικής Aρχαιολογικής Eταιρείας. Eν Aθήναις, Τ. Β´ (1960-61), T. H’
(1975/76), Θ’ (1977/79)
Διαβάζω. Αθήνα. Τχ. 378(1997), 458(2005)
Διάλογος: επετηρίδα Φιλοσοφικής έρευνας. Αθήνα. Τχ. 2 (2012)
Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αθήνα. Τ. 31 (1989), Κανονάριον-επετηρίς 1990
Δωδώνη. Ιωάννινα. Τ. 24(3) (1995)
Εγνατία (Α.Π.Θ.). Θεσσαλονίκη. Τ. 24(2) (1990)
Ελληνικά. Θεσσαλονίκη (1928-1985, 2011). Τ. Α´-Θ´, 12(2)-17, 19-37(1953-1987),
61,2(2011)
Ελληνικά και άλλα (Ελληνική Κοινότητα Γοττίγγης). Göttingen. T. 7 (2009)
Ελληνική Κοινωνία (Γ. ΓΚΙΖΕΛΗΣ [Επιµ.]). Αθήναι T. 7 (2007)
Επετηρίς (Κέντρον Επιστηµονικών Ερευνών). Λευκωσία (1969-1998). Τ. I(1979), XII(1983),
XIII-XVI,2(1984-1987) XXVII(2001), & Φιλοσ. Παρ/µα Ι
Επετηρίς Επιστηµονικών Ερευνών (Εθνικόν & Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών).
Αθήναι. Τ. Α΄(1967-68)
Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου. Αθήνα. Τ. 33 (1997), 36,
41, 43-44 (2002, 2008-2013)
Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών. Αθήναι. Τ. Β (1972)
Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών. Αθήνα. Τόµ. Ι (2004-2005)
Eπιστηµονικά Δηµοσιεύµατα Στρατιωτικής Σχολής Eυελπίδων. Bάρη, Aττικής. T. 2(2003)
Επιστηµονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης
(Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων). Ιωάννινα. Τχ. 9—10 (1996-1997)
Ερµής ο Λόγιος: ή Φιλολογικαί αγγελίαι: Α´(1811) (υπό Ανθίµου ΓΑΖΗ εκδιδόµεναι· πρόλ.
Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ). Αθήνα (1988)
Εστία. Εκδίδοται κατά Κυριακήν. Αθήνησι. Τ. 15-16(1883), 17-18(1884). 4 τόµοι
Ευθύνη. Αθήνα (2007). Τχ. 2, 3, 5, 6, 9, 21 (1973), 33 (1974), 38, 42-47 (1975), 56 (1976),
403(2005), 414, 415, 417(2006), 430(2007)
Ζήνων. Λευκωσία (1981-1984). Τ. 2-4/5. «2 Τόµοι»
Κεφαλληνιακά Χρονικά (Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών). Αργοστόλι. Τ. 2
(1977)
Λακωνικαί Σπουδαί. Εν Αθήναις. Τ. 12
Λαογραφία. Εν Αθήναις. Τ. Ε (τχ. Δ) 1916
Λεξικογραφικόν Δελτίον (Χριστίνα ΜΠΑΣΕΑ-ΜΠΕΖΑΝΤΑΚΟΥ ... [κ.ά.] [Επιµ.]). Αθήνα.
Τ. 26 (2012)
Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά. Αθήνα. Τ. 10 (2012)
Μνήµων. Αθήνα. Τ. 8 (1980-82)
Ναξιακά Γράµµατα. Αθήνα. Τχ. 4 (2012)
Nέα Eστία. Aθήναι. Tχ. 822(1961), 979(1968), 1005(1967), 1104(1973), 1249(1979), 12551256(1979), 1286(1981), 1308(1982), 1741(2002), 1783(2005), 1785, 1787, 1794(2006),
1796, 1799(2007)
Τόµοι δεµένοι: 45, 47-49 (1949-1951)
Νέα Παιδεία. Αθήνα. Τ. 9(1979), 11(1979)
Nέα Πορεία: λογοτεχνικό περιοδικό. Θεσσαλονίκη. Tχ. 569/571(239)-572/574(240) 2002,
605/607 (Iούλ./Σεπτ. 2005), Ειδ. Τχ. 5 (Θεσ/κη 1998) 15
- 21 -
5 (τ.15,16), 10(τ.18)
5 έκαστο τχ.
5
1
5(τ.7),10
5(Δ΄), 10 (Ε´)
10 έκαστ.
3 έκαστ. τχ.
8
5 έκαστος τ.
10
10(τ.24)
10 έκαστος τ., 5 το τχ.
2
10
5 έκαστος τ.
10
10
10
10
5
5 έκαστο τχ.
8
150 έκαστ. (δεµ.)
3 έκαστ. τχ.
5 έκαστος τ.
10
10 έκαστος τ.
5
15
15
20
3
3 έκαστ. τχ.
20 έκαστος
3
3 έκαστο
Nέα Σκέψη. Aθήνα. Τχ. 438 (2001) 439, 440 (2002) 451 (2003), 511-512, 515-518(2010-2011)
Νεοελληνική Διαλεκτολογία. Αθήνα. Τ. 6 (2011)
Παρνασσός. Αθήναι. Tόµ. Α´1-3 (1959), Β´(1960), Γ´1, 3(1961), Δ´1(1962)
Παρουσία. Αθήνα. Τ. 21(2002), 35(2006), 50(2009)
Πελοποννησιακά. Αθήναι (2011). Τ. Λ1 (2011)
Πλάτων. Εν Αθήναις. Τ. 1950, 1951, 1952, 1953-1955, 1957-1959, 1964-1966, 1968, 1969,
1971, 1973, 1982-83, 1991
Ποντίκι (το). Αθήνα. Τ. 1992(Ιαν.-Ιούν., Ιούλ.-Δεκ.), 1993(Ιαν.-Ιούν., Ιούλ.-Δεκ.), 1994(Ιαν.Ιούν., Ιούλ.-Δεκ.). 2 τόµοι το έτος.
Πρακτικά της Ακαδηµίας Αθηνών. Εν Αθήναις. Τόµ. 9(8) 1934, 40(1965), 83 Α´, Γ´(2008), .
Τ. 86(1), 87(1), 87(3) (2011-2012)
Ραδάµανθυς: µηνιαία επιθεώρησις. Αθήναι. Τχ. 674 (1956), 676 (1957)
Φιλίστωρ. Αθήναι. Τ. Α΄(1-12)1861, Β΄(13-23/24)1861, Γ΄(1-6)1862, Δ΄(1-6)1862
Φιλολογική. Αθήνα. Τχ. 105 (2008)
Φιλοσοφία. Αθήναι. Τόµ. 40(2010), 41(2011), 42 (2012)
Φοιτητικόν Ηµερολόγιον. Αθήναι. Έτ. Β (1928)
Φωκικά Χρονικά. Άµφισσα. Τ. Ε´ (1993)
Χρονικό: Γράµµατα-Τέχνες (Α. ΜΠΑΧΑΡΙΑΝ [Εκδ.]). Αθήνα. Τ. 10-11, 13-14, 16 (19791988)
Acta Archaeologica Academiae Scientarum Hungaricae. Budapest. Τ. (1-4), 1968· (1-4), 1970·
(1-4), 1973· (3-4), 1977· (3-4), 1979· (1-4), 1980· (1-4), 1981· (1-4), 1982· (1-4) 1983· (14), 1984· (1-4) 1985· (1-2), 1986· (1-4), 1989· (1-4), 1991· (1-4) 1992· (1-4) 1993· (4)
1997· (1-4) 1998· (1-4), 1999/2000.
Actes de l’ Institut National Genevois. Genève (1977-2006)
American Journal of Archaeology. Princeton, N.J. (1959) Vol. 63.1, 73-76, 78-80, 82-94, 96100
Anatolia. Ankara. T. IV(1959), VII(1963)
Annales de l’ Academie Royale d’ Archéologie de Belgique, Serie 7: T. III (3-4) 1924.
Annuaire 1965-1966. IVe Section: Sciences historiques et philologiques. Paris (1965)
Annuaire [de l’] École Pratique des Hautes Études. Paris (1972-1980)
The Annual of the British School at Athens. London. T. 42, 47-52, 77-92, 106-107, & Index to
vols.69-84
Annual Report of the Board of Trustees of the Public Museum of the City of Milwaukee. Τ. 12
(1893/1894).
Annual Report of the Director of Antiquities for the years 1957-1958,2008. Nicosia
Annual Report of the Trustees of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology
(Harvard University). Cambridge, Mass. Τ. 14(1881), 15(1882), 16/17(1884), 18/19(3, 5-6)
1886, 20(1887), 22(1888), 23/24(1891), 31(1896/97).
Annual Report [of the] Society of Antiquaries of London: Proceedings 1998.
Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente. Roma
(2008—2012). Serie III: T. 84,Ι (2006), 87,ΙΙ (2009), 88 (2010), 89,II (1–2) (2012)
The Antiquaries Journal. London (2007). Vol. 87
Anuari. Barcelona (1934)
Apulia: Rivista di Filologia, Storia, Arte e Scienze Economico-Sociali della Regione Martina
Franca. I (1,3-4)1910, II (1/2-3/4)1911, III (1/2-3/4)1912, IV (1/2)1913.
Archaeologia Atlantica (F. Schwappach [Εd.])Hamburg (1975). T. 1(1-2).
Archaeological Reports for 1954—1974/75, 1976/77—1977/78, 1979/80—2011/12
Archäologischer Anzeiger. Berlin. Halbband 1(2011), Beiheft 1: Jahresbericht 2010 (2011)
Archäologisches Korrespondenzblatt. T. 7 (1977).
Archivio Storico Siracusano. Siracusa. (S. III) T. XIX (2005)
- 22 -
2
15
10 έκαστο τχ.
2
10
5 έκαστ. τ.
50 το έτος
10 έκαστο τχ.
3 έκαστο τχ.
200 έκαστος (δεµ.)
2
15 έκαστος τ.
10
5
10 έκαστος τ.
10 each
3 each
10
8 each
5
5
5 each
20
2 each
2 each
3 each
2
100 έκαστος τ.
15
3
2 per issue
3
5 each
30 both
20
5
Αrchivo Espanol de Arqueologia. Madrid. T.25(1952, 2ο sem.), 73(2000)
Athenaeum. Pavia. Vol. 29 (1951)
Atti della Reale Accademia Nazionale dei Lincei: Notizie degli Scavi di Antichità. Roma. Serie
sesta: T. VI (1930), VIII (1932), IX (1933)
Atti e Memorie. Accademia Toscana di Scienze e Lettere. Firenze. T. 47(1982), 48(1983),
50(1985), 53(1988), 60(1995)
Bericht der K.K. Central-Commission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und
historischen Denkmale. Wien. Nos. 1(1874/75) - 5(1879).
Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig.
Philologisch-histor. Klasse. Leipzig. T. 82(1-3) 1930, 83(1-5) 1931, 84(1-3) 1932, 85(1-3)
1933, 86(1-4) 1934, 88(1-3) 1936, 89(1,3) 1937, 91(2) 1939, 96(1-3)1944/48.
Boletim do Museu Nacional de Arte Antiga. Lisboa. T. II(3) 1952
Bollettino delle opere moderne straniere. Roma. T. 1 (1-6) 1886, 2 (1-6) 1887, 3 (1-6) 1888, 4
(1-6) 1889, 5 (1-12) 1890, 6 (1, 3-4, 6, 9, 11-12) 1891, 7 (13-24) 1892
Bollettino d’ informazione (Beni Culturali e Ambientali Sicilia). Palermo (1980)
Bulletin Analytique de Bibliographie Hellénique. Athènes. T. 21 (1960), 22 (1961).
Bulletin de l’ Academie Royale d’ Archéologie de Belgique. Anvers. T. II (1922)
Βulletin de l’ Ιnstitut Égyptien. Le Caire (1912). 5ème Serie: Τ. V(2) 1911
Bulletin de l’ Institut National Genevois (Old Title). Genève. T. 34 (1991), 44 (2001) - 48 (2005)
Bulletin de la Coopération Intellectuelle. Paris (1931-1932). Nos. 1-7/8(& Suppl.), 9-16
Bulletin de la Société d’ Archéologie Copte. Le Caire. T. V (1939)
Bulletin de la Société Préhistorique Française. Paris (1969-2005). T. 66-102
Bulletin d’Information et de Coordination (Association Internationale des Études Byzantines).
Athènes-Paris. No. V(1971)
Bulletin du Musèe Hongrois des Beaux-Arts. Budapest. T. 10 (1957), 12 (1958).
Bulletin of the Archaeological Institute of America. Boston, Mass. T. I(1883), 51(1960),
52(1961).
Bulletin of the University of Texas. Austin, Texas. T. 88(1906/07), 103(1907/08), 117(1908/09).
Bulletin Papyrologique. Liège; Bruxelles. T. 1(1925), 3(1927/1928) - 8(1933/1934).
Bulletin [of the] International Council for Philosophy and Humanistic Studies (UNESCO). Paris.
T. 1966/1967.
Bullettino degli scavi della Società Colombaria. Firenze. T. III (1859).
Bullettino della Commissione Archeologica del Governatorato di Roma e Bullettino del Museo
dell’ Impero Romano. Roma (1940-1956). T. 68/11(1940) - 75/18(1953/55) [8 vols].
Centrum. Wroclaw, Poland (1999).
Chronik der Universität zu Kiel. Kiel. T. 1883, 1885/6, 1889/90, 1890/91-1894/95, 1898/99,
1901/02-1902/03, 1906/07-1908/09.
Chronique des fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 1984, 1986, 1991-1992,
1994-2003/2004 (G. TOUCHAIS [et al.]). Athènes: École Française d’Athènes. “12
Issues” (1984,1986,1991-1992) 3, (1998) 5, (1994-1996/7, 1999-2003/4) 30
The Classical Bulletin . Chicago. T. 65 (1/2)1989.
The Classical Quarterly. London. T. II (1908).
The Classical Review. London. Vols: 23 (4-8) 1909, 25 (3-8) 1911, 28 (1-4, 6-8) 1914, 30 (1-8)
1916, 32 (1/2-7/8) 1918, 34 (1/2-7/8) 1920, 35 (1/2-3/4) 1921.
Comptes Rendus [de l’] Academie des Inscriptions et Belles Lettres. Paris. Oct. 1907,
Janv./Mars 1969, Avril /Juin 1977, 1996-2003, 2004, 2005, 2006 (Fasc. II-IV), 2007-2009,
2010(I-IV), 2011(I-II)
La Coopération intellectuelle. Paris. T. 1 (1-12)1929, 2 (13-24)1930.
La Cultura (G. CALOGERO [Dir.]). Roma (1963)
Dacia. Bucarest. T. VI (1962)
- 23 -
10
5
15 each
5 each
5 per issue
2 each
3
5 each
5
10 each
2
3
4 each
20 all
8
10 each year
3
3 each
5(first), 2 each
3 each
1 per issue
2
1 both
10 each
5
2 each
1
20
2 each
5 each
2 per issue
2
10
Emerita: boletin de lingüistica y filologia clasica. Madrid. T. 3 (1) 1935.
Gnomon. München T. 37 (1965), 43-44 (1971-1972) “hardcover” 40 each, T. 70 (1998) 5
Hesperia: Journal of the American School of Classical Studies at Athens, 20-32 (1951-1963) 10
per issue, 40 per vol., 1975-1985, (vols 11 paperback) 60 each [missing 1984(4),
1985(3)], 1960(1) 10, 1961(3) 10, 1963(2-3) 20, 1982(4) 8, 1987(4) 10, 1992(3-4) 20,
Princeton, N. J.
Hispania Antiqua Epigraphica. Madrid. T. 1-3 (1950-1952), 4-5 (1953-1954)
Humanitas: revista do Istituto de Estudos Classicos da Faculdade de Letras de Universidade de
Coimbra. Coimbra, Portugal. Years 1959/1960, 1961/1962, 1963/1964, 1965/1966
1967/1968, 1973/1974, 1975/76, 1977/78, 1979/80, 1981/82, 1983/1984, 1985/86,
1987/1988, 1989/1990, 1991/1992-1999, 2001, 2003, 2004, 2009, 2010.
Index Translationum: répertoire international des traductions. Paris. T. 1(1932), 2(1950),
3(1951), 5(1953).
Jahrbuch des (Kaiserlich) deutschen Archäologischen Instituts. Berlin. T. 41 (1/2) 1926, 42 (1/2)
1927. (Bibliographie zum Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts, 1914, 192324, 1935).
Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. Mainz (1992). T.36 (1-2)1989.
Jahrbuch [der] Bayerischen Akademie der Wissenschaften. München. Jg. 1982, 1992.
Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien. T. 37(1948).
The Journal of Hellenic Studies. London. Vols: 31 (1-2) 1911, 40 (1) 1920, 41 (1) 1921, 42 (1-2)
1922, 43 (1) 1923, 44 (1) 1924, 48 (2) 1928, 56 (1-2) 1936, 96 (1976), 129—130 (20092010)
Journal des Savants (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres). Paris. T. 1997(2), 1998(1-2),
1999(2), 2001(1), 2002(1), 2003(2), 2005(1), 2007(1), 2008(2), 2010, 2011
Klio: Beiträge zur alten Geschichte. Leipzig-Berlin. T. 6 (1906), 8(3/4) 1908, 66 (1) 1984.
La Labor del Servicio de Investigacion Prehistorica y su Museo. Valencia (1966-1967,19691972)
Memoirs of the Faculty of Letters, Osaka University. Osaka (1995). T. 35
Memorie della Regia Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Modena. Serie II: T. XI(1895),
XII(1-2)1896-1902, Serie III: T. I(1898), III(1901), IV(1902).
Mercure de France. Paris. T. 107(397)1914, 1928
Mittheilungen des (Kaiserlich) Deutschen Archaeologischen Instituts. Athenische Abtheilung.
Berlin (1899-1961). Bde: 24(1-4)1899, 33(3)1908, 39(1914)-63/64(1938/1939), 67(1942)76(1961).
Mitteilungen des (Kaiserlich) Deutschen Archaeologischen Instituts. Roemische Abtheilung. Jg.
1893-1896, 1972(1), 1973(2), 1979-1980(1).
Mitteilungen des Instituts für Orientforschung. Berlin. T. 7(2) 1959.
Mitteilungen [des] Instituts für Auslandsbeziehungen. Stuttgart. T. 3(1/2,4-12)1953, 4(1/211/12)1954, 5(1/2-9/12)1955, 6(1/2-7)1956, 7(1-4)1957, 9(1-4)1959, 10(1)1960, 11(14)1961, 12(1-4)1962, 13(1-4)1963, 14(1-4)1964, 15(1/2-4)1965, 16(1-4)1966,
17(1,3/4)1967, 18(1-4)1968, 19(1-4)1969, 20(1-4)1970,
Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Göttingen. T. (1941) (1-10).
Oriens Antiquus. Roma. T. XVIII (1979)
Papers of the British School at Rome. London. T. LXXVIII (2010)
Rapport sur l’ Administration et la conservation des Musées Nationaux pendant l’ année Paris. T.
1934.
Research Studies. Washington State University. Washington (1976-1983). T. 44-51
Revue Archéologique. Paris. T. 31 (Jan.-Juin, 1930), 33 (Jan-Avril 1931) 34 (Juillet-Dec., 1931).
Revue Belge d’ Archéologie et d’ Histoire de l’ Art. Bruxelles. T. LXI (1992)
Revue d’ Archéologie Moderne et d’ Archéologie Genérale-Ramage. T. 1 (1982).
- 24 -
2
5 each
5 each
6
3 each
40
2 each
5
10 compl.vol.
8 έκαστον
8
1 each
10
10 each
10
10 each
10
2
5 per vol.
8 all
15
10
3
5 each
3 each
10
5
Revue des Études Anciennes. Paris. T. (1-4), 1939· 1940· (1-4), 1941· (1-4), 1942· (1-4), 1946·
(1-4), (1947)· (1-4), 1948· (1-4), 1949· (1-4), (1950)· (3-4), 1968.
Revue des Études Grecques. Paris. T. V (1892), VI (1893), XII (1899), XVI (1903), Τ. 74, 76,
78-93 (1961, 1963, 1965-1980), 119(1) (2006), 122(Janvier-Juin 2009)
La Revue Politique et Littéraire. 2e Série. Revue Bleue (New Title) (Eds. E. Young & Em.
Alglove). Paris. T. 8(1-26)1878 15, XLVIII(1-5,7-10,13-23,25-26)1891 50, XLIX(1-5,916,18-26)1892 50
Revue de l’ Unesco. T. 5 (4) Oct.-Dec. 1983 & index de vol. 1983.
Rheinisches Museum für Philologie. T. 97(1) 1954.
Rivista di Filologia Classica. Torino. Vol. XXVI (Nuova Serie), Fascicules 1-4, (1948).
Seia (Istituto di Storia Antica). Palermo. T. 2 (1985), 4 (1987), 5 (1988).
Table alphabétique et analytique des matières contenues dans les Compte-Rendus de la
Commission des Monuments et Documents Historiques et Batiments Civils de 1840 à 1855.
Paris (1865)
University of Pennsylvania. Annual Report of the Curator of the Museum of American
Archaeology, v. I, n. 1, 1890. / The Graduate School: List of candidates for higher degrees,
Philadelphia, 1922. / The School of Fine Arts and The Towne Scientific School:
Announcements for 1925-1926. / Directory of Officers, Faculty Students, Philadelphia,
1924. / Report of the Committee on Educational Survey.- Philadelphia, 1924. / The Office
of Admissions: Announcement.- Philadelphia, 1925. / The College Summer School
Courses: Announcement for 1926. / The College Courses for Teachers, The Law School,
The College, The School of Medicine, The Graduate School, The Graduate School Course
in Business Administration, The School of Education, and The Wharton School of Finance
and Commerce: Announcements for 1926-1927. / Report of the (President and) Provost for
the years 1922/1923, 1924/25 - 1925/26(including Bibliography of the Univ.Staff),
1926/27-1929. / Proceedings of Commencement, University Days, University Council and
other academic exercises for the years 1921-1922, 1926-1929. / Bulletin of the University
of Pennsylvania: Catalogue for the session of 1922/23, 1924/25-1927/28, 1929/30-1933/34,
1935/36.
Wochenschrift für Klassische Philologie. Berlin. T. 33(1) 1916.
10 each
10 each, 3(122)
1
2
5 both
3 each
2
1 each
2
CONFERENCES - FESTSCHRIFTEN
Άνθρωπος και σπηλαιοπεριβάλλον: Α´ Πανελλήνιο Σπηλαιολογικὸ Συνέδριο, 26-29/11/1992:
Πρακτικά (Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας). Αθήνα (1998)
Δαρβίνος, Κάρολος: η ζωή και το επιστηµονικό έργο του: Πρακτικά επιστηµονικού
συνεδρίου, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, 1920/12/2009. Αθήνα (2011)
VIII Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Ελληνικού Δράµατος: «Θεατρική Ολυµπιάδα:
διασχίζοντας τη χιλιετία», Δελφοί, 22-27/8/1995: Πρακτικά συµποσίου (Ευρωπαϊκό
Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών). Αθήνα (1998)
IX Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Ελληνικού Δράµατος: «Περί ιστορίας και µύθων», Δελφοί,
14-19/7/1998: Πρακτικά συµποσίου (Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών)
X Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Ελληνικού Δράµατος, 2000: «2.500 χρόνια αρχαίου
ελληνικού δράµατος: Παράδοση και προοπτικές»: Πρακτικά συµποσίου. Δ ε µ έ ν ο µ ε:
XI Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Ελληνικού Δράµατος, 2002: «Θηβαϊκός Κύκλος»:
Πρακτικά συµποσίου (Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών). Αθήνα (2007)
- 25 -
15
10
10
10
10 (δεµένα µαζί)
XII Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Ελληνικού Δράµατος: «Σοφοκλής. 2500 χρόνια από τη
γέννησή του 496 π.Χ.—2004 µ.Χ: Πρακτικά συµποσίου, Δελφοί, Ιούλιος 2004
(Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών). Αθήνα (2007)
Ελληνιστική κεραµική από τη Θεσσαλία: ΣΤ´ Επιστηµονική Συνάντηση για την
Ελληνιστική Κεραµική, [Βόλος, 2000]: Λεύκωµα. Αθήνα (2000)
Ευφρόσυνον: αφιέρωµα στον Μανόλη Χατζηδάκη: Ι-ΙΙ. Αθήνα (1991-1992)
Ιερά και λατρείες της Δήµητρας στον αρχαίο ελληνικό κόσµο: Πρακτικά Επιστηµονικού
Συµποσίου, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος, 4-5/6/2005 (Ιφιγένεια ΛΕΒΕΝΤΗ &
Χριστίνα ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ [Επιµ.]). Βόλος (2010)
Ευκαρπίας έπαινος: αφιέρωµα στον καθηγητή Παναγιώτη Δ. Μαστροδηµήτρη (Γ.
ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΣ [Επιµ.]). Αθήνα (2007)
Κεραµέως παίδες: αντίδωρο στον καθηγητή Μιχάλη Τιβέριο από τους µαθητές του
(Ευρυδίκη ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ & Δέσποινα ΤΣΙΑΦΑΚΗ [Επιµ.]). Θεσσαλονίκη (2012)
Κέρνος: τιµητική προσφορά στον καθηγητή Γεώργιο Μπακαλάκη (Δ. ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ ...
[κ.ά.]). Θεσσαλονίκη (1972)
Κείµενα για τον Κωνσταντίνο Δ. Τριανταφυλλόπουλο 1918-2010 (Π. Κ. ΤΣΟΥΚΑΣ
[Επιµ.]). Αθήνα (2013)
Κλασική παράδοση και νεωτερικά στοιχεία στην πλαστική της ρωµαϊκής Ελλάδας:
Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 7-9/5/2009 (Θεοδοσία ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥΤΙΒΕΡΙΟΥ, Παυλίνα ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ & Δ. ΔΑΜΑΣΚΟΣ [Επιµ.]). Θεσσαλονίκη
(2012)
Oβολός 7. Aθήνα (2004). Tο νόµισµα στο θεσσαλικό χώρο: νοµισµατοκοπεία, κυκλοφορία,
εικονογραφία, ιστορία, αρχαίοι-βυζαντινοί-νεώτεροι χρόνοι: Πρακτικά της Γ΄
Eπιστηµονικής Συνάντησης, Bόλος, 24-27 Mαΐου 2001 (Mίνα Γαλάνη-Kρίκου [κ.ά.]
[επιµ.]).
Ο Νεοκλασικισµός στη Θεσσαλία: µέσα 19ου αιώνα—1920: Πρακτικά Επιστηµονικής
Συνάντησης, Λάρισα, Χατζηγιάννειο Πνευµατικό Κέντρο, 11/10/2003. Λάρισα (2005)
Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της ελληνικής Λαογραφίας: Πρακτικά
Διεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου, Ακαδηµία Αθηνών, 4-7/12/2003: Α´—
Β΄(Αικατερίνη ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ-ΚΑΜΗΛΑΚΗ [Επιµ.]). Αθήνα (2012)
Πλάτων, ποιητής και φιλόσοφος: µνήµη Ιωάννου Ν. Θεοδωρακοπούλου: Πρακτικά του Γ´
Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφίας, Μαγούλα Σπάρτης, 26-29/5/2011 (E.
MOUTSOPOULOS & M. PROTOPAPAS-MARNELI [Eds.]). Athens (2013)
Πεπραγµένα του Γ´ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ρέθυµνον, 18-23/9/1971: Γ´ (Νεώτεροι
Χρόνοι) (Γ.Ι. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ, Μ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ [Επιµ.]). Εν Αθήναις (1975)
Πρακτικά του ΧΙΙ Διεθνούς Συνεδρίου Κλασικής Αρχαιολογίας, Αθήνα, 4-10/9/1983: Α´Δ´(ΥΠΠΟ). Αθήνα (1985-1988)
Πρακτικά του Η´ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Κόρινθος, 2628/9/2008: Αφιέρωµα στην αιωνία Κόρινθο (Ιωάννα ΓΙΑΝΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ [Επιµ.]).
Αθήναι (2010)
Ρόδος: 24 αιώνες: Πρακτικά του Διεθνούς Επιστηµονικού Συµποσίου, Αθήνα, Ακαδηµία
Αθηνών, 1-5/10/1992 (Γ. ΓΚΙΖΕΛΗΣ [Επιµ.]). Αθήνα (1996)
Στέφανος εις Τάσον Αθ. Γριτσόπουλον. Αθήναι (2011)
Τιµητικός τόµος Γεωργίου Ν. Χριστοδούλου. Αθήνα (2011)
Διεθνές συνέδριο αφιερωµένο στον Wilhelm Dörpfeld: Πρακτικά συνεδρίου, Λευκάδα, 611/8/2006 (Χαρά ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ [Επιµ.]). Πάτρα (2008)
Ελληνογαλλικά: αφιέρωµα στον Roger Milliex για τα πενήντα χρόνια της ελληνικής
παρουσίας του. Αθήνα (1990)
2nd Hellenistic Studies Wokshop, Alexandria, 4-11/7/2010: Proceedings (K.
SAVVOPOULOS [Ed.]). Alexandria, Egypt (2011)
- 26 -
10
25
50 & οι 2 τ.
20
10
25
35
20
50
10
10
30 & οι 2 τ.
10
10
30 & οι 4 τ.
10
10
10
20
30
20
8
Analecta Archaeologica: Festschrift Fritz Fremersdorf (A. RUMPF [Hrsg.]). Köln (1960)
Archaeological heritage: current trends in its legal protection: International Conference, Athens,
26-27/11/1992. Athens (1995)
Bericht über den V. Internationalen Kongress für Vor- und Frühgeschichte, Hamburg, 2430/8/1958 (G. BERSU [Hrsg.]). Berlin (1961)
DIERICHS, Pαul: zu seinem 75. Geburtstag. Kassel (1976)
L’ Europe à la fin de l’ âge de la pierre: Actes du Symposium consacré aux problèmes du
Néolithique européen, Prague-Liblice-Brno, 5-12/10/1959 (J. BÖHM & S. J. de LAET
[Εds.]). Praha (1961)
Latin vulgaire-latin tardif IX: Actes du IXe colloque international sur le latin vulgaire et tardif,
Lyon, 2-6/9/2009 (F. BIVILLE ...[et al.] [Eds.]). Lyon (2012)
Lemno: dai «Tirreni» agli Ateniesi. Problemi storici, archeologici, topografici e linguistici:
atti, Napoli, 4/5/2011 — Gli Ateniesi fuori dall’ Attica: modi d’ intervento e di
controllo del territorio: atti, Torino, 8-9/4/2010 (E. GRECO [Dir.]). Roma (2012)
Rapid coastal changes in the Late Quaternary: processes, causes, modelling, impacts: joint
meeting, Corinth, Gulf of Corinth and Samos Island, Greece, September 10-19, 1998:
programme, abstracts, participants list (Eds. S.C. Stiros & P.A. Pirazzoli). Patras (1998)
The role of concrete in conservation of historic buildings: reports to a seminar of
CEMBUREAU, Cologne, 2-3/10/1975 (B. H. SINN [Ed.]). Düsseldorf (1976)
Science, technology and human values: International Symposium, The Academy of Athens, 24/5/2007 (L. G. CHRISTOPHOROU & C. DRAKATOS [Eds.]). Athens (2007)
Thera and the Aegean World I: Papers presented at the Second International Scientific Congress,
Santorini, Greece, August 1978 (C. DOUMAS & H. C. PUCHELT [Eds.]). London (1978)
Thera and the Aegean World III: Vol. 3: Chronology: Proceedings of the Third International
Congress, Santorini, Greece, 3-9/9/1989 (D. A. HARDY & A. C. RENFREW [Eds.]).
London (1990)
US-European relations under the Bush administration: Proceedings of the conference, Athens,
June 7th, 2001 (C. ARVANITOPOULOS [Ed.]). Athens (2001)
10
10
30
5
20
10
100
5
5
5
50
40
3
ART
Αβραµίδης Ιωάννης: ένας κλασικός της σύγχρονης γλυπτικής: [Κατάλογος έκθεσης], Εθνική
Πινακοθήκη Μουσείο Α. Σούτσου, 21/7-14/9/1997 (Χρ. ΧΡΗΣΤΟΥ & Μαρία
ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ [Επιµ.]). Αθήνα (1997)
ΑΛΚΑΛΑΗ, Άρτεµις, Σπίτι: µια περιπλάνηση. Αθήνα: Καπόν (2012)
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ, Μ., Οδός ονείρων. Αθήνα (1957)
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ, Ανθή, Ακάθιστος Ύµνος: ανθίβολα της εικονογράφησής του. Αθήνα
(2005)
BURRI, A., Το πολύπτυχο των Αθηνών: αρχιτεκτονική και κάκτος: [Κατάλογος έκθεσης],
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Α. Σούτζου, 11/5-30/6/1994 (κείµ. G. SERAFINI).
Αθήνα (1994)
Γιώργος Λάµπρου: 40 χρόνια γλυπτική: [Κατάλογος έκθεσης], Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 25/228/3/2010 (Αλίκη ΛΑΜΠΡΟΥ & Ξένια ΠΟΛΙΤΟΥ). Αθήνα (2010)
ΓΟΥΛΑΚΗ ΒΟΥΤΥΡΑ, Αλεξάνδρα, Αναζητήσεις στο έργο του Γ. Χαλεπά: σχέδια της
Γ´περιόδου 1930-1938. Θεσσαλονίκη (1986)
ΓΟΥΛΑΚΗ-ΒΟΥΤΥΡΑ, Αλεξάνδρα, Ο Γιαννούλης Χαλεπάς στο Ίδρυµα Τηνιακού
Πολιτισµού. Αθήνα (2005)
ΔΟΥΑΤΖΗΣ, Γ., Φωτοποιήµατα=Photopoems (κείµενα Λαµπρινή ΜΠΕΝΑΤΣΗ). Αθήνα
(2010)
- 27 -
10
10
40
15
10
20
30
20
20
Ι. Βικέλας=I. Vikelas: [Κατάλογος αναδροµικής έκθεσης, Μουσείο Μπενάκη, 2010]. Αθήνα
(2010)
ΚΑΛΛΙΚΟΥΡΔΗΣ, Μ. Δ., Τεχνικό σχέδιο: Ι. Αθήναι (1958)
ΚΑΡΟΥΣΟΣ, Γ., Η ζωγραφική του Γιάννη Καρούσου στον Ι. Ν. Αγίου Παντελεήµονα οδού
Αχαρνών. Αθήνα (2010)
ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ, Μαίρη [Επιµ.], Ο γλύπτης Γεώργιος Καστριώτης 1899-1969. Αθήνα (2002)
ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ, Κ., Τάξη στο χάος: ζωγραφική, θέατρο, κινηµατογράφος. Αθήνα (2013)
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Γ., Η νεκρή φύση στη Νεοελληνική Τέχνη από τον 19ο αιώνα ώς τις
µέρες µας: η ελληνική εκδοχή και η διεθνής εµπειρία. Θεσσαλονίκη (1992)
ΚΩΤΙΔΗΣ, Α., Έργα Ελλήνων ζωγράφων της συλλογής Θ. Καραπαναγιώτη. Θεσσαλονίκη
(2011)
KΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, Α. Μ. και συνεργάτες αρχιτέκτονες: µια διαδροµή στα όρια του
µοντέρνου. Θεσσαλονίκη (2011)
ΛΙΑΒΑΣ, Λ., Το ελληνικό τραγούδι: από το 1821 έως τη δεκαετία του 1950. Αθήνα (2009)
ΜΑΝΙΚΑΣ, Δηµήτρης Αρχιτεκτονική 1968-2012. Αθήνα: Καπόν (2012)
ΜΟΥΡΙΚΗ, Ντούλα, Αναγέννηση, Μανιερισµός, Μπαρόκ: ζωγραφική, γλυπτική. Αθήνα
(1975)
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, Ε., Άγγελοι=Angels: γλυπτική-σχέδια: [Κατάλογος έκθεσης], Κέα, Σεπτ.Οκτ. 1995. Κέα (1995)
ΜΠΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Ι., Francesco Saverio Altamura (1822-1897): ο
βίος και το έργο του. Αθήνα (2010)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Νίκος: [Κατάλογος αναδροµικής έκθεσης], Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Α.
Σούτζου, 1991 (Όλγα ΜΕΝΤΖΑΦΟΥ-ΠΟΛΥΖΟΥ [Επιµ.]). Αθήνα (1991)
Ο Νεοκλασικισµός στη Θεσσαλία: µέσα 19ου αιώνα—1920: Πρακτικά Επιστηµονικής
Συνάντησης, Λάρισα, Χατζηγιάννειο Πνευµατικό Κέντρο, 11/10/2003. Λάρισα (2005)
Ο Πικάσσο και η Μεσόγειος=Picasso et la Méditerranée: [Κατάλογος έκθεσης], Εθνική
Πινακοθήκη-Μουσείο Α. Σούτζου, Αθήνα, 1983 (Νέλλη ΜΙΣΙΡΛΗ, Όλγα ΜΕΝΤΖΑΦΟΥ,
Μαρίκα ΝΕΖΗ [Επιµ.]). Αθήνα (1983)
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Δηµήτρης ταξιδιώτης φωτογράφος: φωτογραφίες 1943-1980 από το αρχείο
Δ. Παπαδήµου του ΕΛΙΑ (κείµενα Ματθίλδη ΠΥΡΛΗ ... [κ.ά.]). Αθήνα (2011)
ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗ, Ασπασία, Περί γλυπτικής. Αθήνα (2011)
ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗ, Ασπασία, Συµµετοχή σε συµπόσια γλυπτικής. Αθήνα (2011)
ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗ, Ασπασία, Συνοπτική ανάλυση σε στάδια δέκα µνηµειακών έργων για
δηµόσιους χώρους. Αθήνα (2011)
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Μαίρη, Γλυπτική διαδροµή. Χίος (2011)
ΠΑΡΜΑΚΕΛΗΣ, Γ., Άλογα και αναβάτες 2000-2012: [Κατάλογος έκθεσης], Ίδρυµα
Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β & Μ. Θεοχαράκη, 27/9-4/11/2012 (Τ.
ΜΑΥΡΩΤΑΣ [Επιµ.]). Αθήνα [2012]
ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ, Ν., Γλυπτική 1933-1990
ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ, Α., Το πνεύµα της πόλης: δοκίµια πολεοδοµικής σκέψης. Αθήναι (1974)
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ-ΜΠΑΛΑΝΟΥ, Έλλη, 30 χρόνια σκίτσα: θέατρο, µουσική, χορός. Αθήνα
(1988)
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ-ΜΠΑΛΑΝΟΥ, Έλλη, Σχέδια 1987-2007: θέατρο, µουσική, χορός ... και άλλα.
Αθήνα (2008)
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γιάννης 1912-1990: ο κλασικός της αφαίρεσης: [Κατάλογος έκθεσης],
Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Α. Σούτζου (Μ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ... [κ.ά.] [Επιµ.]). Αθήνα
(1995)
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Μ., Μια ιστορία της ζωγραφικής: από το Βυζάντιο στην Αναγέννηση και
από τους Ιµπρεσιονιστές στον Πικάσο. Αθήνα (20085)
- 28 -
30
10
30
30
20
10
30
15
50
20
10
3
25
20
10
25
50
15
5
10
10
15
20
20
25
30
15
25
ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ, Φ., Ο νεοελληνικός λόγος για την αρχιτεκτονική και την πόλη: το χωρικό
µοντέλο της ελληνικής Ανατολής. Αθήνα (1998)
Alte deutsche Städte in Ansichten aus drei Jahrhunderten. Königstein (1935)
ALVENSLEBEN, Udo von, Die Braunschweigischen Schlösser der Barockzeit und ihr
Baumeister Hermann Korb. Berlin (1937)
AUGUSTINCIĆ, A. ... [et al.] [Eds.], The fight for liberation in the works of Yugoslav
artists [Eds.]). Beograd (1958)
BACH, F. T. [Ed.], Shaping the beginning: modern artists and the ancient Eastern
Mediterranean: [Catalogue of an exhibition], Athens, Museum of Cycladic Art, 29/516/9/2006. Athens (2006)
BELLORI, G. P., Le vite de pittori, scultori e architetti moderni. Torino (1976)
Berlin: a century of change=Die Gesichter des Jahrhunderts. Munich (2000)
BERNIER, O., The eighteenth-century woman. New York (1981)
Bildende Kunst: Bde. I-III (W.-H. SCHUCHHARDT & W. HOFMANN [Hrsg.]). Frankfurt
am Main (1960-1961). (Das Fischer Lexikon; 21-23)
BOBRITZKY MULES, Helen, Dutch drawings of the seventeenth century in the
Metropolitan Museum of Art. New York (1985)
Boletim do Museu Nacional de Arte Antiga. Lisboa. Vol. II(3) 1952
BOORSCH, Suzanne, The building of the Vatican: the papacy and architecture. New York
(1983)
BRAJOVIĆ, T. [Ed.], The fight for liberation in the works of Yugoslav artists. Beograd (1958)
BRINCKMANN, A. E., Plastik und Raum: als Grundformen künstlerischer Gestaltung.
München (1924)
BROWN, Beverly Louise & A. K. WHEELOCK, Jr., Masterworks from Munich: sixteenthto eighteenth-century paintings from the Alte Pinakothek: [Catalogue of the
exhibition], National Gallery of Art Washington, 29/5-5/9/1988 — Cincinnati Art
Museum, 25/10/1988-8/1/1989. Washington (1988)
BURCKHARDT, J., Kultur und Kunst der Renaissance in Italien. Klosterneuburg (195?)
BUSCHBECK, E. H., Führer durch die Gemäldegalerie. Wien (1931³)
CHRISTIANSEN, K., Early Renaissance narrative painting in Italy. New York (1983)
DEGENHARI, B. & Annegrit SCHMITT, Gentile da Fabriano in Rom und die Anfänge des
Antikenstudiums. München (1960)
DVORAK, M., Geschichte der italienischen Kunst im Zeitalter der Renaissance: 2: Das 16.
Jahrhundert. München (1929)
EELES, A., Canaletto [=Antonio Canal]. London (1967)
Études sur les constructions du XVIIIe siècle en Wallonie. Louvain-la-Neuve (1978)
FEULNER, A., Skulptur und Malerei des 18. Jahrhunderts in Deutschland. Wildpark-Potsdam
(1929)
FONG, W. & M. K. HEARN, Silent poetry: chinese paintings in the Douglas Dilon
Galleries. New York (1982)
Georgian architecture in Australia: with some examples of buildings of the post-Georgian
period. Sydney (1963)
Geschichte der Malerei in Lichtbildern. Berlin (1906)
GRISEBACH, A., Carl Friedrich Schinkel. Leipzig (1924)
GRUBER SAFFORD, F., Colonial silver : in the American Wing. New York (1983)
GΕΟRGΟULΙS, Τhalia Μaria, Α silver book=ένα ασηµένιο βιβλίο. Αthens
HENTSCHEL, W., Sächsische Plastik um 1500. Dresden (1926)
HÖHN, H., Alte Deutsche Städte in Ansichten aus drei Jahrhunderten. Königstein [1935]
HOPFENGART, Christine, Klee: vom Sonderfall zum Publikumsliebling: Stationen seiner
öffentlichen Resonanz in Deutschland 1905-1960. Mainz (1989)
- 29 -
10
10
10
20
25
60
20
60
10 all
10
3
10
20
5
30
30
5
10
10
25
10
5
30
10
15
5
20
10
10
20
10
50
ΙLΙΟΡΟULΟU-RΟGΑΝ, Dora [Εd.], Τhree generations of Greek women artists: figures, forms
and personal myths: [Catalogue of the exhibition], Washington, Τhe Νational Μuseum of
Women in Αrts, [1989]. Αthens (1989)
KAUFMANN, Jr., E., Frank Lloyd Wright: at the Metropolitan Museum of Art. New York
(1982)
KEHRER, H., Spanische Kunst: von Greco bis Goya. München (1926)
Keysers Kunst- und Antiquitätenbuch. Heidelberg (1957)
KLIMOWSKY, E. W., Geschlecht und Geschichte: Sexualität im Wandel von Kultur und Kunst.
Teufen (1956)
LA SIZERANNE, R. de, L’ art pendant la guerre 1914-1918. Paris (1919)
LANDENSKIÖLD, E., Pierre Bullet: the Royal architect. Stockholm (1959)
LIEDTKE, W. A., Anthony van Dyck. New York (1985)
LIGETI, P., Der Weg aus dem Chaos: eine Deutung des Weltgeschehens aus dem Rhythmus der
Kunstentwicklung. München (1931)
Luoghi quotidiani nella storia d’ Europa (H.-G. HAUPT [a cura]). Roma (1993)
LUΒSΕΝ, Gisèle-Αphroditi [Εd.], Watermark: [Catalogue of the Εxhibition], Αpothiki Αrt
Gallery, Ρaros, 15/7-3/8/2008. Αthens (2008)
Masters of seventeenth-century Dutch Genre painting: [Catalogue of an exhibition],
Philadelphia Museum of Art, 18/3-13/5/1984. Philadelphia (1984)
MINTZ MESSINGER, Lisa, Georgia O’ Keeffe. New York (1984)
Monet unveiled: a new look at Boston’s paintings: [Catalogue of the exhibition], Museum of
Fine Arts, Boston, 22/11/1977-29/1/1978 (Alexandra R. MURPHY). Boston (1977)
MÜSELER, W., Deutsche Kunst: im Wandel der Zeiten. Berlin [19574]
Opera [Libretti]: Aida (G. VERDI) — Les contes d’Hoffmann (J. OFFENBACH) — Faust
(C. GOUNOD) — Lakmé (L. DELIBES) — Madame Butterfly (M. G. PUCCINI) —
Mireille (C. GOUNOD) — Parsifal (R. WAGNER) — Roméo et Juliette (C.
GOUNOD) — Thaïs (J. MASSENET). Paris: Calman-Lévy. 9 b o o k l e t s
PINDER, W., Deutsche Barockplastik. Königstein (1933)
Revue Belge d’ Archéologie et d’ Histoire de l’ Art. Bruxelles. T. LXI (1992)
SLEVOGT, M., Graphische Kunst. Dresden (1921)
SNEYERS, Jacqueline, Belles demeures d’autrefois. Paris (1958)
SPASSKY, Natalie, Winslow Homer: at the Metropolitan Museum of Art. New York (1982)
VOSSLER, K., Aus der romanischen Welt: I-II. Leipzig (1940)
WALDMANN, E., Domenikos Theotokópoulos genannt El Greco. Bielefeld (1941)
WEESE, A., Skulptur und Malerei in Frankreich im XV. und XVI. Jahrhundert. WildparkPotsdam (1927)
WÖLFFLIN, H., Kunstgeschichtliche Grundbegriffe: das Problem der Stilentwicklung in der
neueren Kunst. München (19297)
10
10
20
10
30
30
10
10
10
10
10
70
10
10
15
20 όλα
8
10
10
10
10
2 each
10
30
30
FOLKLORE
Η Σαρακατσάνα: εικόνα και λόγος: ανθολόγιο κειµένων και φωτογραφικό λεύκωµα (Αδελφότης
των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου). Αθήνα (2009)
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Γ. Β., Σαρακατσάνοι: µια ελληνική ποιµενική κοινωνία. Αθήνα (1996³)
ΛΟΥΚΑΤΟΣ, Δ. Σ., Λαογραφική αποστολή στα Διαπόντια νησιά (Ερείκουσα-ΜαθράκιΟθωνοί) (Κυριακή ΧΡΥΣΟΥ-ΚΑΡΑΤΖΑ [Επιµ.]). Αθήνα (2012)
ΝΙΓΔΕΛΗΣ, Κ. Μ., Καππαδοκία ... Γυναικών δρώµενα.
- 30 -
20
15
15
5
Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της ελληνικής Λαογραφίας: Πρακτικά
Διεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου, Ακαδηµία Αθηνών, 4-7/12/2003: Α´—
Β´(Αικατερίνη ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ-ΚΑΜΗΛΑΚΗ [Επιµ.]). Αθήνα (2012)
ΧΑΝΙΩΤΗΣ, Β., Κάρπαθος. Ελληνικός λαϊκός πολιτισµός. Αθήνα (1963)
PAPADOPOULLOS, Th. [Éd. & trad.], Un monument de littérature populaire chypriote
[Σατυρικόν ποίηµα περί Ττεµπελιάς, συνταχθέν υπό Μουσταφά Ραµατά ΓΙΑΚΚΟΥΛΛΑ
εκ Λουρουτζίνας, 1934 ]. Nicosia (1967)
ROMAIOS, C. A., Cultes populaires de la Thrace: les Anasténaria, la cérémonie du Lundi
pur. Athènes (1949)
30 & οι 2 τ.
20
5
30
DICTIONARIES - ENCYCLOPAEDIES
Αγγλο-ελληνικό λεξικό. Αθήνα (2001)
Γαλλο-ελληνικό λεξικό. Αθήνα (2001)
Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης: Α´—Β´ (Γ. ΖΕΥΓΩΛΗΣ [Επιµ.]). Αθήναι: Έκδοσις (19331934)
ΤΣΟΥΚΑΝΑΣ, Α. Α., Νέο Γαλλο-ελληνικό λεξικό. Αθήνα (1986)
Cassell’s French-English, English-French dictionary (E. A. BAKER [Ed.]). London (1924)
Langenscheidts Taschenwörterbuch der französischen und deutschen Sprache: 1:
Französisch-Deutsch. Berlin (19299)
SCHILLERS, K., Handbuch der deutschen Sprache: 1. Leipzig [1904]
The Columbia-Viking desk encyclopedia: I-II (Columbia University). New York (1953)
5
5
20 & οι 2 τ.
5
10
5
10
10 both Vols.
GUIDES
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, Ν., «Μικρό µου Καστελλόριζο». Αθήνα (1993)
10
Η Σαµαρίνα στο διάβα του χρόνου. Θεσσαλονίκη (2009)
5
KARAKOSTAS, N., Koufonissia e Keros. Atene (2010)
3
MELAS, Evi, Tempel und Stätten der Götter Griechenlands: ein Begleiter zu den antiken
Kultzentren der Griechen. Köln (19848)
3
GEOPHYSICS
Αίγυπτος. Institut du Désert.
ABD EL-WAHAB, A., Notes on the morphology of the Scorpion, Buthus Quinquestriatus (H:E).
Heliopolis (1952)
ANSARY, S. E., Report on the foraminiferal fauna from the Upper Eocene of Egypt. Le Caire
(1955)
DRAZ, O., Some desert plants and their uses in animal feeding (Kochia indica and prosopis
juliflora). Heliopolis (1954)
GAMAL EL-DIN MAHMOUD, I., Études paléontologiques sur la faune cretacique du Massif
du Moghara (Sinaï-Egypte). Le Caire (1955)
KADDAH, M. T., Soil survey of the Northwest Sinai project. Le Caire (1956)
KAMEL, A. E., On the development of the ribs in the sacral region of a reptile Chalcides
Ocellatus (Forskäl). Heliopolis (1952)
KOVDA, V. A., Studies on the soils of Egypt. Le Caire (1958)
- 31 -
5
5
5
5
5
5
5
PAVER, G. L. & J. N. JORDAN, Report of Ministry Works on reconnaissance hydrological and
geophysical observations in North Sinai coastal area of Egypt. Le Caire (1956)
PAVER, G. L. & D. A. PRETORIUS, Report on reconnaissance hydrogeological investigations
in the Western desert coastal zone. Heliopolis (1954)
PRIESNER, H., A monograph of the thysanoptera of the Egyptian deserts. Le Caire (1960)
ERICSON, G. P., Osteology of the Eider: somateria mollissima (L.): a study of sexual,
geographic and temporal morphometric variation in the Eider Skeleton. Stockholm (1987)
5
5
10
5
VARIA
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑΣ, Αθ., Κοιτασµατολογία νικελίου. Καστοριά (2010²)
Βιβλίο ερυθρών δεδοµένων των σπανίων και απειλουµένων φυτών της Ελλάδας: 1—2 (Δ.
ΦΟΙΤΟΣ ... [κ.ά.] [Εκδ.]). Πάτρα (2009)
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ, Χ. & Δ. Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ, Ο σύγχρονος δάσκαλος στο σπίτι: Α΄- Β΄:
αριθµητική. Αθήναι
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ, Μ. Δ., Γεωλογικές διαδροµές: µικρά µελετήµατα. Αθήνα (2002)
Κατάλογος βιβλίων και περιοδικών εισαχθέντων κατά τα έτη 1961-1962, 1970-1971 (Βουλή των
Ελλήνων. Βιβλιοθήκη). Αθήναι (1973)
Κατάλογος των εισαχθέντων συγγραµµάτων και περιοδικών κατά το έτος 1958 και 1959 (Βουλή
των Ελλήνων. Βιβλιοθήκη). Εν Αθήναις (1959-1960)
ΛΑΠΠΑΣ, Α. Χ., Στιχουργήµατα του «Μπαµπά Λάππα» (1852-1939. Αθήνα (2012)
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. ... [κ.ά.], Οι σεισµοί της Ζακύνθου: προσπάθεια ερµηνείας των περιγραφών
των σεισµών και συσχέτισης µε την υφιστάµενη γεωλογική δοµή. Ζάκυνθος (1997)
ΜΑΡΙΝΗΣ, Σπ. Ν., Ο όσιος Ιερώνυµος: ο υπερασπιστής της ορθοδοξίας. Αθήνα (2011)
ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ, Ν. Γ., Εισαγωγή εις την Παιδαγωγικήν. Εν Αθήναις (1976)
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ. Μ. [Επιµ.], Ο γηπόνος Μιχάλης Ν. Μουτσόπουλος. Αθήνα (2011)
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ. Μ., Εγκυκλοπαίδεια αυτοάνοσων νοσηµάτων. Αθήνα: Καπόν
(2010³)
Παράδοση και εκσυγχρονισµός στην Ελλάδα του 21ου αιώνα: εισηγήσεις συνεδρίου, Εθνικό
Ίδρυµα Ερευνών, 20-22/1/2006 (Λ. ΒΑΣΣΗΣ [Επιµ.]). Αθήνα (2006)
ΡΑΓΚΟΥ, Ελέγκω Ν., Όψεις κοινωνικής µεταβολής: γεωγραφική και επαγγελµατική
κινητικότητα στη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία. Λευκωσία (1983)
ΡΟΖΑΚΗΣ, Γ., Η εξίσωση του σύµπαντος και η φυσική του αύριο: 2: Η Νευτώνεια
κβαντοµηχανική. Αθήνα (2012)
ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ, Β. & Μαρίνα ΛΥΚΟΥΔΗ, Ελαία: η καλλιστέφανος. Αθήνα (2001)
ΤΑΓΚΑΣ, Δ., Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου στη ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία.
Πειραιάς (2012)
Το κόκκινο βιβλίο των απειλούµενων ζώων της Ελλάδας (Α. ΛΕΓΑΚΙΣ & Παναγιώτα
ΜΑΡΑΓΚΟΥ [Επιµ.]). Αθήνα (2009)
ΨΑΛΤΑΚΗ, Μαρία Γ., Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος και υπολογιστική
ρευστοµηχανική. Αθήνα (2011)
ADLER, A., Ανθρωπογνωσία. Αθήναι (1948²)
Birds of a feather: osteological and archaeological papers from the South Pacific in honour of R.
J. Scarlett (A. ANDERSON [Ed.]). Oxford (1979)
DONNAY, M., L' esprit Français. Paris (1911)
FREUD, S., Gesammelte Werke: chronologisch geordnet: II/III: Die Traumdeutung über den
Traum. London (1948)
FREUD, S., Gesammelte Werke: chronologisch geordnet: IX: Totem und Tabu. London
(1948)
- 32 -
3
30 & οι 2 τ.
4 έκαστ. τ.
10
3
3 έκαστ. τ.
5
5
5
10
10
10
5
5
3
20
3
25
2
10
5
30
20
10
FREUD, S., Gesammelte Werke: chronologisch geordnet: V: Werke aus den Jahren 19041905. London (1949)
FREUD, S., Gesammelte Werke: chronologisch geordnet: XI: Vorlesungen zur Einführung
in die Psychoanalyse. London (1948)
FREUD, S., Gesammelte Werke: chronologisch geordnet: XV: Neue Folge der Vorlesungen
zur Einführung in die Psychoanalyse. London (1946)
FREUD, S., Zur Psychopathologie des Alltagslebens: über Vergessen, Versprechen,
Vergreifen, Aberglaube und Irrtum. London (194712)
Giuseppe Morisani 1720-1777: vita ed opere: Atti del Convegno di Studi per il Bicentenario,
Reggio Calabria, 6-28 dicembre 1977 (Deputazione de Storia Patria per la Calabria). Roma
(1977)
GREEN, J. N., Australia’s oldest wreck: the historical background and archaeological analysis of
the wreck of the English East India Company’s ship Trial, lost off the coast of W. Australia
in 1622. Oxford (1977)
Il Marzocco, Firenze 1896-1932: Indici a cura di Clementina Rotondi. Firenze: Accademia
Toscana di Scienze e Lettere «La Colombaria» (1980). 2 vols.
International Journal of Oncology. Athens T. 30(1) (2007)
JASPERS, K., Socrate, Bouddha, Confucius, Jésus. Paris (1966)
KARAMANOS, A. J. [et al.], Evaluating yield responses to water stress and drought
resistance mechanisms of 20 local bread and durum wheat landraces. Athens (2008)
LAGOPOULOS, A. Ph. & Karin BOKLUND-LAGOPOULOU, Meaning and geography: the
social conception of the region in Northern Greece. Berlin (1992)
LOMBROSO, Gina, L’ ame de la femme. Paris (1952²)
NIGELLE, E., Sauvez vos nerfs. Soissons (1957)
OSSWALD, K., Geologische Geschichte von Griechisch-Nordmakedonien. Athen (1938)
PICOTTI, G. B., Ricerche umanistiche. Firenze (1955)
REUKAUF, E., Lichtbilder aus der mikroskopischen Tier und Pflanzenwelt des Süsswassers.
Leipzig, (1915).
SEBEOK, T. A. & Frances INGEMANN, J., Studies in Cheremis: the supernatural. New York
(1956)
SPRANGER, E., Lebensformen: geisteswissenschaftliche Psychologie und Ethik der
Persönlichkeit. Halle (19307)
SYRIGOS, K. N., [et al.] [Eds.], Tumors of the chest: biology, diagnosis and management.
Heidelberg (2006)
WALTHER, A., Die Weihnacht, der Ostersonntag und eine chronologische Beihülfe zum
Verständnis der Bücher des neuen Bundes. Leipzig (1895)
XANTHAKIS, J. & I. LIRITZIS, Geomagnetic field variation as inferred from
archaeomagnetism in Greece and palaeomagnetism in British lake sediments since 7000
B.C. Αθήναι (1991)
10
20
10
10
3
3
3 each
5
2
3
5
10
3
2
10
2
15
10
20
10
15
NUMISMATICS
ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Πηνελόπη, Θέµατα νοµισµατοκοπίας και νοµισµατικής κυκλοφορίας
των Πατρών: 14 µ.Χ.—268 µ.Χ. Τρίπολη (2012)
8
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Εύα, Ελληνιστική Ρόδος: η οικονοµική της ιστορία µέσα από τη µελέτη των
νοµισµάτων της. Αθήνα (2003). (Οβολός, 6). Ανάτ.
3
ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, Μάντω, Η νοµισµατοκοπία της Νικοπόλεως. Αθήναι
(1975). « Ε ξ η ν τ λ η µ έ ν ο »
20
- 33 -
Oβολός 7. Aθήνα (2004). Tο νόµισµα στο θεσσαλικό χώρο: νοµισµατοκοπεία, κυκλοφορία,
εικονογραφία,
ιστορία,
αρχαίοι-βυζαντινοί-νεώτεροι
χρόνοι:
Πρακτικά
της
Eπιστηµονικής Συνάντησης, Bόλος, 24-27 Mαΐου 2001 (Mίνα Γαλάνη-Kρίκου
Γ΄
[κ.ά.]
[επιµ.]).
BELLINGER, A., Troy: the coins. Princeton (1961)
Coincraft’s Standard Catalogue of English and UK Coins, 1066 to date (R. LOBEL ... [et al.]).
London: Coincraft (1996)
PAPAGEORGIADOU-BANIS, Charikleia, The coinage of Kea. Athens (1997)
PENNA, Vasiliki & Yannis STOYAS, The KIKPE collection of bronze coins: Vol. I.
Athens: Academy of Athens (2012). (Sylloge Nummorum Graecorum; 7)
RΟΒΕRΤSΟΝ, Αnne S., Roman Ιmperial coins in the Ηunter Coin Cabinet, University of
Glasgow: Ι: Αugustus to Νerva. London (1962)
10
150
20
20
40
200
SCHULMAN, J. [ed.], Vente des collections de livres de numismatique anciens et modernes, de
médaillers de Messieurs J. I. van Doorninck, L. White King, R. Frentzel, Samedi 26 et
Lundi 28 Mai 1906.
2
Statens Historiska Museum och Kungl, Mynt kabinettet, Stockholm, 1937/1939, 1940/1942.
1 each
RARE BOOKS
ΔΑΠΟΝΤΕΣ, Κ. [Καισάριος], Κήπος χαρίτων: τουτέστι, Βιβλίον περιέχον την περίοδον του
τιµίου Ξύλου του ζωοποιού Σταυρού, του εν τη ιερά και βασιλική Μονή του
Ξηροποτάµου, τη ούση εν τω αγιωνύµω Όρει του Άθωνος και άλλα διάφορα (εκδ. το
πρώτον υπό Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ). Αθήνησιν (1880)
Εστία. Εκδίδοται κατά Κυριακήν. Αθήνησι. Τ. 15-16(1883), 17-18(1884). 4 τόµοι
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, Πελοποννησιακός πόλεµος: Α´—Β´ (Βιβλία Α—Η) (µετενεχθείς εις την
καθωµιληµένην υπό Α. Γ. ΣΚΑΛΙΔΟΥ˙ επιµελεία Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ & Σ.
ΚΟΥΣΟΥΛΙΝΟΥ). Αθήνησι (1880) « Β ι β λ ι ο θ ή κ η Σ ω τ ή ρ η Σ κ ί π η »
Φιλίστωρ. Αθήναι. Τ. Α΄(1-12)1861, Β΄(13-23/24)1861, Γ΄(1-6)1862, Δ΄(1-6)1862
DE LAROIERE, L. & G. BODENHORST, Les armées Européennes: recrutement,
organisations et armement. Paris: Dumaine (1882)
DILLINGER, Hermine, Kleine Lebensbilder. Stuttgart (1900²)
30
150 έκαστ. (δεµ.)
15
200 έκαστ. (δεµ.)
15
25
DONNAY, M., L' esprit Français. Paris (1911)
GERVINUS, G. G., Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts seit den Wiener Verträgen :
Bd. 5—6. Leipzig (1861-1862)
30
LA SIZERANNE, R. de, L’ art pendant la guerre 1914-1918. Paris (1919)
30
Le fonti ed i tempi dello incendio Neroniano. Roma (1905)
NIETZSCHE, F., Also sprach Zarathustra: aus dem Nachlaß 1882-1885. Leipzig (1909,
1919)
50
Objets du dernier Age du Bronze et du premier Age du Fer découverts en Berry. Bourges (1891)
20
40 & οι 2 τ.
10
Portugalia: materiales para o estudo do povo portuguez (R. Peixoto, [Ed.]). Porto, Portugal. T. II
(2-4) 1908
SCHOPENHAUER, A., Parerga und Paralipomena: kleine philosophische Schriften: Bd. 1.
Leipzig [1850]
- 34 -
30
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
24
File Size
399 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content