close

Enter

Log in using OpenID

ARCHAEOLOGY Αναστάσιος Ορλάνδος: ο άνθρωπος και το έργον

embedDownload
ARCHAEOLOGY
Αναστάσιος Ορλάνδος: ο άνθρωπος και το έργον του. Αθήναι: Ακαδημία Αθηνών (1978)
Η αναστήλωση των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων στη Θεσσαλονίκη: Έκθεση
αναστηλωτικών εργασιών, 30/11-31/12/1985 (Κ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ-ΤΣΑΠΡΑΛΗ & Χ.
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΙΟΥΜΗ). Αθήνα (1985)
Άνθρωπος και σπηλαιοπεριβάλλον: Α´ Πανελλήνιο Σπηλαιολογικὸ Συνέδριο, 26-29/11/1992:
Πρακτικά (Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας). Αθήνα (1998)
ΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ, Γ. Β., Χριστιανική αρχαιολογία: στοιχεία από την τέχνη Ανατολής και
Δύσεως: Α´-Β´. Αθήνα (1984)
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚI, Άννα, Μιθραϊκή πομπή. Αθήναι (1951). Ανάτ.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΙ, Άννα, Εικών του Αράτου: επί υφάσματος. Εν Αθήναις (1938)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. Γ., Το Νόμιμον της Μεγάλης Εκκλησίας, 1564-ci 1593: Α´-Β´.
Αθήνα (2008-2010)
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, Β., Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών. Αθήνα: Κοινωφ. Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση
(2010)
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, Α. Σ., Έλληνες ανδριαντοποιοί: Γ´: Ερμηνεία πινάκων. Εν Αθήναις
(1934-1935)
Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών. Αθήναι. Τ. I-III(1968-1970), ΙV-XVIII(1971-1985), XX
(1987), XXII - XXVIII(1989-1995)
Αρχαιολογικόν Δελτίον. Εν Αθήναις (1915-2009). Τ. 1(1915), 2(1916), 3(1917), 4(3-4)1918,
5(1919), 10(1926), 12(1929), 16(Κείμ.-Πίν.)1960, 17(Β)1961/62, 18(Α, Β1-Β2)19631964, 19(Α, Β1-Β3)1964-1966/67, 20(Α, Β1-Β3)1965-1968, 21(A, B1-B2)1966-1968,
22(Β1-Β2)1967, 23(Α, Β1-Β2)1968-1969, 24(Α,Β1-Β2)1969, 25(Α,Β1-Β2)1970,
26(Β2)1971, 27(Β2)1972, 28(Β2)1973, 29(Β2-Β3)1973-1974, 30(Β1-Β2)1975, 31(Α, Β1Β2)1976, 32(Α, Β1-Β2)1977, 33(Α, Β1-Β2)1978, 34(Α, Β2)1979, 35(Α,Β1-Β2)1980,
36(Α,Β1-Β2)1981, 37(Α,Β1-Β2)1982, 38(Α,Β1-Β2)1983, 39(Α, Β)1984, 41(Α,Β)1986,
42(Β1-Β2)1987, 43(Β1-Β2)1988, 45(Β1-Β2)1990, 46(Β1)1991, 47(Β2)1992, 52 (Β3)1997,
56-59(Β1-Β2,Β4)2001-2004, 57(Α)2002, 58-64(Α)2003-2009
Αρχαιολογικό έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Ι (1-2): πρακτικά επιστημονικής
συνάντησης, Βόλος, 27/2 - 2/3/2003 (Α. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΙΝΙΑΝ [Επιμ.]). Βόλος (2006)
ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ, Μυρτάλη, Η Μονή των Φιλανθρωπηνών και η πρώτη
φάση της μεταβυζαντινής ζωγραφικής. Αθήναι (1983)
ΒΑΣΙΛΑΚΗ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ, Αγάπη, Οι τοιχογραφίες της Όμορφης Εκκλησιάς στην
Αθήνα. Αθήνα (1971). «Εξηντλημένο»
ΒΕΛΤΕΡ, Γ., Αίγινα: 3000-395 μ.Χ. (Γεωργία Π. ΚΟΥΛΙΚΟΥΡΔΗ [Επιμ.]). Αθήναι (1962)
ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Π. Λ., Εικόνες της Κέρκυρας. Αθήνα (1990)
ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Π. Λ., Η Μονή του Αγίου Δημητρίου στο Φανάρι: συμβολή στην μελέτη
της αρχιτεκτονικής του Δεσποτάτου της Ηπείρου. Αθήνα (2012)
ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ιουλία ... [κ.ά.], Σίνδος: Κατάλογος της έκθεσης, 27/10/1982,
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Αθήνα (1985)
ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ιουλία, Βίτσα: τα νεκροταφεία μιας μολοσσικής κώμης: Γ´(σχέδια).
Αθήνα (1986)
ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ιουλία, Οι ταφικοί τύμβοι της Αίνειας. Αθήνα (1990)
Βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη: [Κατάλογος έκθεσης], Αθήνα, Παλιό Πανεπιστήμιο,
26/7/1985-6/1/1986 (Λούλα ΚΥΠΡΑΙΟΥ [Επιμ.]). Αθήνα (1985). «Εξηντλημένο»
-1-
15
10
15
15 & οι 2 τ.
3
8
130 & οι 2 τ.
150
5
3 έκ. τχ. 5(τ.XVI κεξ.)
10 έκαστος τ.
80 & οι 2 τ.
25
50
10
50
25
20
5
10
40
Βυζαντινό Μουσείο: τα νέα αποκτήματα (1986-1996): [Κατάλογος έκθεσης], Αθήνα, Βυζαντινό
Μουσείο, 17/3-26/5/1987 (Χρυσάνθη ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ ... [κ.ά.] [Επιμ.]). Αθήνα
(1997)
ΓΑΛΛΗΣ, Κ. Ι., Καύσεις νεκρών από τη Νεολιθική εποχή στη Θεσσαλία. Αθήναι (1982).
«Εξηντλημένο»
ΓΚΙΟΛΕΣ, Ν., Βυζαντινή ναοδομία (600-1204). Αθήνα (1987)
ΓΚΙΟΛΕΣ, Ν., Η Ανάληψις του Χριστού βάσει των μνημείων της Α´ χιλιετηρίδος. Αθήναι
(1981)
ΓΚΙΟΛΕΣ, Ν., Ο βυζαντινός τρούλλος και το εικονογραφικό του πρόγραμμα (μέσα 6ου αι.1204). Αθήνα (1990)
ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ, Π. [Επιμ.]), Ιερά Μονή Βατοπεδίου: ιστορία και τέχνη. Αθήνα (1999)
CROISET, A. & M., Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας: Τ. 1, 2, 5 (μτφρ. Α. Ι.
Πουρναρά). Εν Αθήναις (1938)
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ, Φανουρία, Μάρμαρα: τα υπομυκηναϊκά νεκροταφεία των τύμβων. Αθήνα
(1987)
DECHARME, P., Μυθολογία της αρχαίας Ελλάδος (μτφρ. Ι. Οικονομίδου). [Εν Αθήναις]
(1925)
Δελτίον. Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. Θεσσαλονίκη
(2003). Τ. 4:2 (Byzantine monuments and world heritage II-Network for Conservation and
Rehabilitation of Byzantine monuments)
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Ε., Scripta minora: έρευνες στην αρχιτεκτονική και έργα για τη
συντήρηση των μνημείων. Αθήνα (2005)
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΕΘΕΜΙΩΤΑΚΗ, Νώτα, Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Αθήνα:
Κοινωφ. Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση (2005)
Διεθνές Συνέδριο για την αρχαία Θεσσαλία στη μνήμη του Δημήτρη Ρ. Θεοχάρη: Πρακτικά,
Βόλος, 29/10/-1/11/1987 (ΙΓ´ΕΠΚΑ). Αθήνα (1992)
ο
1 Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας: Πρακτικά, 9-11/11/2006: Τ. Ι-ΙΙ
(Λίλα Π. ΓΚΛΕΓΚΛΕ [φιλολ. επιμ.]). Αθήνα (2006)
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ [ιερομόναχος] ο εκ Φουρνά, Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης: και αι κύριαι
αυτής ανέκδοτοι πηγαί (εκδιδομένη μετά προλόγου ... υπό Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΚΕΡΑΜΕΩΣ). Εν Πετρουπόλει (1909)
ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, Ν. Β., Οι παλαιοχριστιανικές τοιχογραφίες στη Δρόσιανη της Νάξου. Αθήνα
(1988)
ΔΩΡΗ, Ελένη [κ.ά.], Κάτω Κάστρο: η πρώτη φάση των ανασκαφών στο βενετικό φρούριο της
Χώρας Άνδρου. Άνδρος (2003). (Ανδριακά Χρονικά, 34)
Εικόνες από τις Θρακικές ακτές του Ευξείνου Πόντου στη Βουλγαρία: [Κατάλογος έκθεσης],
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη, 26/11/2011-4/3/2012 (Αναστασία
ΤΟΥΡΤΑ [Επιμ.]). Αθήνα (2011)
Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση=Churches in Greece 1453-1850: Τ. ΙΙ. Αθήνα:
Ε.Μ.Π. (1982)
Ελληνιστική κεραμική από την αρχαία Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τα Ιόνια νησιά: 8η
Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική, Ιωάννινα, 2009. Αθήνα
(2009)
Έπαινος Luigi Beschi (Α. ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ ... [κ.ά.] [Επιμ.]). Αθήνα (2011)
Έργο και λειτουργία μιας υπηρεσίας για την προστασία των μνημείων σήμερα: Έκτακτο
Συνέδριο Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων για τον Οργανισμό της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας, Αθήνα, 9-13/3/1984 (´Ολγα ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ ... [κ.ά.] [Επιμ.]). Αθήνα (1987)
ΕΤΜΑΝ, Α. Μ., Το πρόβλημα της αποθεώσεως του Ηρακλέους εν ταις Τραχινίαις του
Σοφοκλέους και εν τω «Hercules Oetaeus» του Σενέκα: συγκριτική μελέτη περί του
τραγικού και του στωϊκού νοήματος του μύθου. Αθήναι (1974)
-2-
10
30
8
10
15
10
5 έκαστος τ.
10
30
20
25
150
25
20 & οι 2 τ.
50
8
20
20
20
20
20
10
10
Ζ´ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική, Αίγιο, 4-9/4/2005: Πρακτικά: Τ.
Α´-Β´ (Στέλλα ΔΡΟΥΓΟΥ ... [κ.ά.] [Επιμ.]). Αθήνα (2011)
Η Αγορά στη Μεσόγειο: από τους ομηρικούς έως τους ρωμαϊκούς χρόνους: Διεθνές
Επιστημονικό Συνέδριο, Κως, 14-17/4/2011 (Αγγελική ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ [Επιμ.]). Αθήνα
(2011)
ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Δ. Ρ., Νεολιθικός πολιτισμός: σύντομη επισκόπηση της Νεολιθικής στον
ελλαδικό χώρο. Αθήνα (1993³)
Θεσσαλικά (Φιλάρχαιος Εταιρεία Βόλου). Τ. Α-Β (1958-1959)
Θρησκευτικά χαρακτικά από τη συλλογή της Ντόρης Παπαστράτου: [φυλλάδιο έκθεσης],
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, 11/11/1995-3/3/1996 (Αναστασία ΤΟΥΡΤΑ [Επιμ.]).
Αθήνα (1995)
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ, Σ. Ε., Η μυκηναϊκή ακρόπολις των Αθηνών, Αθήναι 1962
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Τ. Α´: Προϊστορία και Πρωτοϊστορία. Αθήναι (1970)
Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο: [Κατάλογος έκθεσης], Θεσσαλονίκη, Λευκός Πύργος, Οκτ.
2001 - Ιαν. 2002 (Δήμητρα ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ [Επιμ.]). Αθήνα (2002)
ΚΑΪΜΑΚΗ, Φωτεινή, Η Ελλάδα του Σαλέντο. Αθήνα: Μίλητος (2008)
ΚΑΚΡΙΔΗΣ, Ι. Θ. [Επιμ.], Ελληνική μυθολογία: Τ. 1: Εισαγωγή στο μύθο. Αθήνα (1986)
ΚΑΛΛΙΓΑΣ, Π. Γ., Η εκκλησία του Παντοκράτορα: συμβολή στην Επτανησιακή τέχνη και
ιστορία. Κέρκυρα (1968). Ανάτ.
ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ, Κ. Δ., Εισαγωγή εις την χριστιανικήν και βυζαντινήν αρχαιολογίαν: η
εκκλησιαστική τέχνη Ανατολής και Δύσεως. Θεσσαλονίκη (1970)
ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ, Κ. Δ., Η Θεοτόκος εις την εικονογραφίαν Ανατολής και Δύσεως. Θεσσαλονίκη
(1972). «Εξηντλημένο»
ΚΑΛΤΣΑΣ, Ν. Ε., Πήλινες διακοσμημένες κεραμώσεις από τη Μακεδονία. Αθήνα (1988)
ΚΑΛΤΣΑΣ, Ν., Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Αθήνα: Κοινωφ. Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση
(2007)
ΚΑΝΤΑ, Αθανασία & Κ. ΔΑΒΑΡΑΣ [Εκδ.], Ελουθία Χαριστήιον: το ιερό σπήλαιο της
Ειλειθυίας στον Τσούτσουρο. Ηράκλειο (2011)
ΚΑΡΟΥΖΟΣ, Χ. Ι., Αριστόδικος: από την ιστορία της αττικής πλαστικής των υστεροαρχαϊκών
χρόνων και του επιτυμβίου αγάλματος. Αθήνα (1982)
ΚΑΡΟΥΖΟΣ, Χ., Αρχαία Τέχνη: ομιλίες-μελέτες. Αθήνα (1981)
Κέρνος: τιμητική προσφορά στον καθηγητή Γεώργιο Μπακαλάκη (Δ. ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ ...
[κ.ά.]). Θεσσαλονίκη (1972)
ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ-ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ, Μέλπω, Ενορία της Αγιάς Κωνσταντινουπόλεως, Τζιμπαλί.
Αθήνα (1998). «Εξηντλημένο»
ΚΟΛΩΝΙΑ, Ροζίνα, Το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών. Αθήνα: Κοινωφ. Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση
(2006)
ΚΟΝΟΜΟΣ, Ντ., Η χριστιανική τέχνη στην Κεφαλονιά. Αθήνα (1966)
ΚΟΝΣΟΛΑ, Ντόρα, Προμυκηναϊκή Θήβα: χωροταξική και οικιστική διάρθρωση. Αθήνα
(1981)
ΚΟΝΤΗΣ, Ι. Δ., Αι ελληνιστικαί διαμορφώσεις του Ασκληπιού της Κω. Ρόδος (1956)
ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. Γ., Ο γαλατικός πολιτισμός. Αθήνα (2009)
ΚΟΡΟΜΗΛΑ, Μαριάννα, Πόντος-Ανατολία: η βόρεια Μ. Ασία και το αρμενικό οροπέδιο
ανατολικά του Ευφράτη: φωτογραφικό οδοιπορικό. Αθήνα (1994)
ΚΟΡΡΕΣ, Γ. Σ., Τα μετά κεφαλών κριών κράνη. Εν Αθήναις (1970)
ΚΟΥΚΟΥΛΗ-ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ, Χάιδω, Πρωτοϊστορική Θάσος: τα νεκροταφεία του οικισμού
Καστρί: Α´. Αθήνα (1992)
ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ, Χ. Μ., Τήλος νήσος: άρωμα αμαράκινο, η ιστορία του νησιού και των
ανθρώπων του, εξιστόρηση διά παραθεμάτων και τεκμηρίων: Α´. Αθήνα (2008)
-3-
45 & οι 2 τ.
20
15
5 έκαστος τ.
5
20
35
80
50
30
2
15
50
10
150
30
30
15
35
25
150
20
8
5
3
20
10
5
10
KRAUTHEIMER, R., Παλαιοχριστιανική και βυζαντινή αρχιτεκτονική (Φανή ΜΑΛΛΟΥΧΟΥΤΟΥΦΑΝΟ [μτφρ.]). Αθήνα (1991)
ΚΡΙΤΣΕΛΗ-ΠΡΟΒΙΔΗ, Ιωάννα, Τοιχογραφίες του Θρησκευτικού Κέντρου των Μυκηνών.
Αθήνα (1982)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ιωάννα, Ο κούρος του Ιλισσού. Αθήναι (1932). Ανάτ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Μ., Βυζαντιακά μολυβδόβουλλα: συλλογή Αναστασίου Κ. Π.
Σταμούλη. Αθήνησι (1930)
ΛΑΖΑΝΑΣ, Β. Ι., Αρχαία ελληνικά επιγράμματα: εμπνευσμένα από την Κόρινθο και την
περιοχή της. Αθήναι (1971)
ΛΙΑΠΗΣ, Κ., Τα «Παλιόκαστρα» του Πηλίου. Βόλος (2010)
ΛΙΛΙΜΠΑΚΗ-ΑΚΑΜΑΤΗ, Μαρία ... [κ. ά.], Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας. Αθήνα:
Κοινωφ. Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση (2011)
ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ, Κάτια, Η κρύπτη του ναού του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.
Αθήνα (2006)
ΜΑΚΡΑΚΗΣ, Μ. Κ., Ελούντα: η ιστορία της μέσα από την ιστορία της Κρήτης. Ελούντα
(2009)
ΜΑΝΤΗΣ, Α. Γ., Προβλήματα της εικονογραφίας των ιερειών και των ιερέων στην αρχαία
ελληνική τέχνη. Αθήνα (1990)
Μεγάλη Ελλάς: αθλητισμός και ολυμπισμός στην περιφέρεια του ελληνικού κόσμου:
[Κατάλογος έκθεσης], Αθήνα, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 2004 (Ν.Χ.
ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ & Γ. ΤΑΣΣΟΥΛΑΣ [Επιμ.]). Αθήνα (2004)
Μινωικός και ελληνικός πολιτισμός από την συλλογή Μητσοτάκη (Λίλα ΜΑΡΑΓΚΟΥ [Επιμ.]).
Αθήνα: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (1992)
ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ, Γ., Προανασκαφικές έρευνες στη Θράκη. Θεσσαλονίκη (1958)
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Χ., Βυζαντινά τσουκαλολάγηνα: συμβολή στη μελέτη ονομασιών, σχημάτων,
και χρήσεων πυρίμαχων μαγειρικών σκευών, μεταφορικών και αποθηκευτικών δοχείων.
Αθήνα (1989)
ΜΠΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, Χαρίκλεια, Νομισματικό Μουσείο Αθηνών: η δωρεά Ζαρίφη.
Αθήνα (2006)
ΜΠΑΡΛΑ, Χαρίκλεια, Μορφή και εξέλιξις των βυζαντινών κωδωνοστασίων. Εν Αθήναις
(1959). «Εξηντλημένο»
ΜΠΟΣΝΑΚΗΣ, Δ., Ανέκδοτες επιγραφές της Κω: επιτύμβια μνημεία και όροι. Αθήνα (2008)
ΜΠΟΥΡΑΣ, Χ., Βυζαντινά σταυροθόλια με νευρώσεις. Αθήναι (1965). «Εξηντλημένο»
MURRAY, G., Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας (μτφρ. Σ. ΜΕΝΑΡΔΟΥ). Εν
Αθήναις (1922)
Νεολιθικός πολιτισμός στην Ελλάδα [Κατάλογος έκθεσης] (Γ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
[Επιμ.]). Αθήνα (1996)
ΝΙΚΟΝΑΝΟΣ, Ν., Βυζαντινοί ναοί της Θεσσαλίας: από τον 10 ο αιώνα ώς την κατάκτηση της
περιοχής από τους Τούρκους το 1393: συμβολή στη βυζαντινή αρχιτεκτονική. Αθήναι
(1979)
ΝΟΜΙΚΟΣ, Χ. Α., Τα χριστιανικά κεραμουργήματα του Αρμενικού Πατριαρχείου των
Ιεροσολύμων. Αλεξάνδρεια (1922)
ΝΤΟΥΖΟΥΓΛΗ, Αγγέλικα, Άρια Αργολίδος: χειροποίητη κεραμική της Νεότερης Νεολιθικής
και της Χαλκολιθικής περιόδου. Αθήνα (1998)
ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, Μαρία Γ., Η εν τη Ταυρική Χερσονήσω πόλις Σουγδαία: από του ΙΓ´
μέχρι του ΙΕ´ αιώνος: συμβολή εις την ιστορίαν του μεσαιωνικού Ελληνισμού της νοτίου
Ρωσίας. Αθήναι (1965)
ΞΕΝΑΚΗ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Αγνή, Οι θαλαμωτοί τάφοι των Μυκηνών: ανασκαφής Χρ.
Τσούντα (1887-1898). Paris (1985)
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α., Έρευναι εις τα βυζαντινά μνημεία των Σερρών. Θεσσαλονίκη (1965)
-4-
25
25
2
5
10
10
150
8
30
10
90
40
8
10
10
40
15
15
20
40
10
5
10
5
40
10
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α., Μουσείον Μπενάκη: Κατάλογος των εικόνων. Εν Αθήναις (1936)
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α., Οι τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου Ορφανού Θεσσαλονίκης. Αθήνα
(1964)
Ο κόσμος της Αιγύπτου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: [Κατάλογος έκθεσης], Ιούν. 1994
(Όλγα ΤΖΑΧΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ [Επιμ.]). Αθήνα (1995)
Οι Κυπριακές φορεσιές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Αθήνα (1999)
ΠΑΖΑΡΑΣ, Θ., Ανάγλυφες σαρκοφάγοι και επιτάφιες πλάκες της Μέσης και Ύστερης
Βυζαντινής περιόδου στην Ελλάδα. Αθήνα (1988)
ΠΑΖΑΡΑΣ, Θ., Κατάλογος χριστιανικών αναγλύφων πλακών εκ Θεσσαλονίκης με
ζωομόρφους παραστάσεις. Θεσσαλονίκη (1977)
ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑ-ΚΟΠΙΤΣΑ, Λυδία, Παλαιόπολις Άνδρου: Α´: Τα οικοδομικά: από την
προανασκαφική έρευνα. Άνδρος (1996)
ΠΑΛΛΑΣ, Δ. Ι., Η «θάλασσα» των εκκλησιών: συμβολή εις την ιστορίαν του χριστιανικού
βωμού και την μορφολογίαν της λειτουργίας. Αθήναι (1952)
ΠΑΝΑΓΟΣ, Χ. Θ., Ο Πειραιεύς: οικονομική και ιστορική έρευνα από των αρχαιοτάτων χρόνων
μέχρι του τέλους της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, μετά τοπογραφικής μελέτης. [Αθήναι]
(1944)
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ, Μαρία Α., Αι Προϊστορικαί Αθήναι. Αθήναι (1975)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. Α. & Κάντω Χ. ΦΑΤΟΥΡΟΥ, Επιγραφές της Πάτμου: Α´-Β´. Αθήναι
(1966)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. Α., Ανθρωπολογικά μουσειολογικά: μικρά μελετήματα. Αθήνα
(2003)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Σ., Η μετάβαση από τη Νεολιθική στην Εποχή του Χαλκού στην
Ανατολική Μακεδονία: η κεραμική διαφοροποίηση. Αθήνα (2002)
ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ, Θ., Η Βέροια και οι ναοί της (11ος-18ος αι.): ιστορική και αρχαιολογική σπουδή
των μνημείων της πόλης. Αθήνα (1994)
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Α., Μαθηματικά, μουσική, αρχιτεκτονική στην αρχαία Ελλάδα. Αθήνα
(2000)
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Ι. Α., L. GODART & J.-P. OLIVIER, Γραμμική Α στο μινωικό αρχείο
των Χανίων. Roma (1976)
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χ. Ι., Τοπωνυμικό της Ρόδου. Ρόδος (1951)
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ, Ελλάδος Περιήγησις: ΙΙ/ΙΙΙ, ΙV/VΙ, VΙΙ/VΙΙΙ, ΙΧ/Χ (Ν. Δ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ
[Εκδ.]). Αθήναι (1963-1969)
ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ, Σ. Μ., Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Πρέσπας. Θεσσαλονίκη
(1960)
Πεπραγμένα του Γ´ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ρέθυμνον, 18-23/9/1971: Τ. Γ´
(Νεώτεροι Χρόνοι) (Γ.Ι. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ, Μ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ [Επιμ.]). Εν Αθήναις
(1975)
ΠΕΤΣΑΣ, Φ., Χρονικά αρχαιολογικά 1966-1967. Θεσσαλονίκη (1969). Ανάτ.
ΠΙΕΡΙΔΟΥ, Αγγελική, Ο πρωτογεωμετρικός ρυθμός εν Κύπρω. Εν Αθήναις (1973).
«Εξαντλημένο»
ΠΙΟΜΠΙΝΟΣ, Φ., Έλληνες αγιογράφοι μέχρι το 1821. Αθήνα (1984²)
Prima Italia: η ιταλική τέχνη της 1ης χιλιετίας π.Χ.: [Κατάλογος έκθεσης] Αρχαιολογικό
Μουσείο Πειραιώς, 1981. Αθήνα (1981)
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ρόζα, Αρχαία Επίδαυρος: εικόνες μιας αργολικής πόλης από την
Προϊστορική εποχή έως την Ύστερη αρχαιότητα: αρχαιολογικά ευρήματα και ιστορικές
μαρτυρίες. Αθήνα (2011)
ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Α. Ρ., Λεξικόν της ελληνικής αρχαιολογίας: Α´-Β´. Εν Αθήναις (1888-1891)
ΡΩΜΑΙΟΣ, Κ. Α., Μικρά μελετήματα. Θεσσαλονίκη (1955)
-5-
40
10
30
25
10
5
20
10
10
15
8
20
20
25
10
50
10
10 έκαστος τ.
10
10
5
30
15
10
25
15
15
ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΥ, Κατερίνα, Ελληνορωμαϊκά γλυπτά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.
Αθήνα (1997)
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Αγνή, Μυκηναϊκή σφραγιδογλυφία. Αθήναι (1966). «Εξηντλημένο»
ΣΑΜΨΩΝ, Α., Η Νεολιθική περίοδος στα Δωδεκάνησα. Αθήνα (1987)
ΣΑΜΨΩΝ, Α., Μεσολιθική Ελλάδα 9000-65000 π.Χ.: παλαιοπεριβάλλον, οικονομία,
τεχνολογία. Αθήνα (2010)
ΣΑΜΨΩΝ, Α., Το σπήλαιο των Λιμνών στα Καστριά Καλαβρύτων: μια προϊστορική θέση
στην ορεινή Πελοπόννησο. Αθήνα (1997)
ΣΤΑΪΝΧΑΟΥΕΡ, Γ., Ο Μαραθών και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Αθήνα: Κοινωφ. Ίδρ. Ι. Σ.
Λάτση (2009)
ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ, Ν. Χ. & Πέγκυ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Αιγαίου κύματα: έργα του
Πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης της Αθήνας. [Μιλάνο]
[2007]
ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ, Ν. Χ., Ο βωμός του Διονύσου στην Κω: συμβολή στη μελέτη της
ελληνιστικής πλαστικής και αρχιτεκτονικής. Αθήνα (1987)
ΣΤΕΡΙΩΤΟΥ, Ιωάννα Θ., Οι βενετικές οχυρώσεις του Ρεθύμνου (1540-1646): συμβολή στη
φρουριακή αρχιτεκτονική του 16ου και του 17ου αιώνα: Α´-Β´. Θεσσαλονίκη (1979)
ΣΤΕΡΙΩΤΟΥ, Ιωάννα Θ., Οι βενετικές οχυρώσεις του Ρεθύμνου (1540-1646): συμβολή στη
φρουριακή αρχιτεκτονική του 16ου και του 17ου αιώνα: Τ. Α-Β. Αθήνα (1992²)
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Θ., Η προϊστορία της Στερεάς Ελλάδος. Εν Αθήναις (1968)
ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Γ. Α., Κειμήλια του Οικουμενικού Πατριαρχείου: Πατριαρχικός ναός και
σκευοφυλάκιον. Εν Αθήναις (1938)
ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Γ. Α., Χριστιανική και βυζαντινή αρχαιολογία: Α´: Χριστιανικά κοιμητήριαΕκκλησιαστική αρχιτεκτονική. Εν Αθήναις (1942)
ΤΖΑΒΕΛΛΑ-EVJEN, Χαρά, Λιθαρές. Αθήναι (1984)
ΤΙΒΕΡΙΟΣ, Μ. Α., Ο Λυδός και το έργο του: συμβολή στην έρευνα της αττικής μελανόμορφης
αγγειογραφίας. Αθήναι (1976)
Το οδοιπορικό ενός συλλέκτη: Συλλογή Βασίλη Δ. Κορκολόπουλου (Γιαννούλα ΚΑΠΛΑΝΗ ...
[κ. ά.] [Κείμ.]).. Αθήνα (2008)
Το πνεύμα και το σώμα: η αναβίωση της ολυμπιακής ιδέας 19 ος-20ός αιώνας: [Κατάλογος
έκθεσης], Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 25/3-8/4/1996 & Ατλάντα, ΗΠΑ, Μουσείο
Επιστημών & Τεχνολογίας, 15/6-10/9/1996 (Έλση ΣΠΑΘΑΡΗ [Επιμ.]). Αθήνα (1996²)
Το πνεύμα και το σώμα: η αναβίωση της Ολυμπιακής ιδέας 19 ος-20ός αιώνας: [Κατάλογος
έκθεσης], Εθνική Πινακοθήκη & Μουσείο Α. Σούτζου, 15/5/1989-15/1/1990 (Έλση
ΣΠΑΘΑΡΗ [Επιμ.]). Αθήνα (1989)
ΤΡΑΥΛΟΣ, Ι ... [κ.ά.], Αθήναι: οικιστικά στοιχεία: πρώτη έκθεση. Αθήναι (1972)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Γ. Δ., Στοιχεία φυσικού φωτισμού των βυζαντινών εκκλησιών. Αθήναι
(1964). «Εξηντλημένο»
ΤΣΙΟΥΡΗΣ, Ι. Κ., Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του καθολικού της Μονής Γηρομερίου
Θεσπρωτίας (1577-1590). Αθήνα (2011)
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ, Άννα, Η εντοίχια ζωγραφική του Αγίου Νικολάου στη Θεσσαλονίκη: συμβολή
στη μελέτη της Παλαιολόγειας ζωγραφικής κατά τον πρώιμο 14 ο αιώνα. Θεσσαλονίκη
(1978)
ΤΣΟΥΝΤΑΣ, Χ., Ιστορία της αρχαίας ελληνικής τέχνης (πρόλ. Χρ. Καρούζου). Αθήναι
ΦΑΚΛΑΡΗΣ, Π. Β., Αρχαία Κυνουρία: ανθρώπινη δραστηριότητα και περιβάλλον. Αθήνα
(1990)
ΦΑΡΑΚΛΑΣ, Ν., Σικυωνία. Αθήνα (1971)
Φηγός: τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Σωτήρη Δάκαρη (Χ. ΤΖΟΥΒΑΡΑ-ΣΟΥΛΗ ... [κ. ά.]
[Επιμ.]). Ιωάννινα (1994)
-6-
10
50
15
25
10
150
35
10
10 & οι 2 τ.
25 & οι 2 τ.
70
10
15
8
30
50
50
50
8
10
15
10
40
15
10
20
ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΑΛΟΣ, Κ. Ε., Το Άγιο Γάλας της Χίου: μνημείο φύσης, ιστορίας και τέχνης.
Χίος (2008)
Φωκικά Χρονικά. Άμφισσα. Τ. Ε´ (1993)
Χαρακτήρ: αφιέρωμα στη Μάντω Οικονομίδου. Αθήνα (1996)
ΧΑΤΖΗ, Γεωργία Εμμ., Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας. Αθήνα: Κοινωφ. Ίδρ. Ι. Σ.
Λάτση (2008)
Acts of the 1st International Scientific Congress on the Volcano of Thera, held in Greece, 1523/9/1969: Vol. I (Athena KALOGEROPOULOU [Ed.]). Athens (1971)
Albanien: Schätze aus dem Land der Skipetaren: [Katalog der Ausstellung], Roemer- und
Pelizaeus-Museum, Hildesheim, 18/7-20/11/1988 (A. EGGEBRECHT ... [et al.] [Hrsg.]).
Mainz am Rhein (1988)
Allgemeine und vergleichende Archäologie-Beiträge: 2. München (1981)
Anatolia. Ankara (1956-1963). T. I-IV, VII
ANDERSON, W. J. & R. PHENÉ SPIERS, Die Architektur von Griechenland und Rom: eine
Skizze ihrer historischen Entwickelung. Leipzig (1905)
ANDREAE, B. & H. KYRIELEIS [Hrsg.], Neue Forschungen in Pompeji: und den anderen
vom Vesuvausbruch 79 n.Chr. verschütteten Städten. Recklinghausen (1975)
Antike Gläser: [Katalog der Ausstellung], Antikenmuseum Berlin, Staatliche Museen
Preussischer Kulturbesitz, Nov. 1976-Febr. 1977. Berlin (1976)
Archaeological Reports. London. Years 1957, 1960/61-1961/62, 1964/65-1969/70, 1971/72,
1975/76, 1976/77
Αrchäologische Funde vom Frühjahr 1939 bis Frühjahr 1940: Griechenland (D.A.I.). Berlin
(1940)
Archaeology in Bohemia 1986-1990 (P. CHARVÁT & B. SCOTT [Eds.]). Praha (1991)
Archäologischer Anzeiger. Berlin. Halbband 1(2011), Beiheft 1: Jahresbericht 2010 (2011)
Athenaeum. Pavia. Vol. 29 (1951)
AVRAM, A., Les timbres amphoriques: 1. Thasos. Bucarest (1996)
BAILO MODESTI, G., Cairano nell’ età arcaica: l’ abitato e la necropoli. Napoli (1980)
BARROS CREZ, D., Notes on the prehistoric, pictographic, geographic writings and geroplasts
of the ancient peoples of the southern hemisphere of the new world. Santiago, Chille
(1903)
BEAZLEY. J. D., Attische Vasenmaler des rotfigurigen Stils. Tübingen (1925)
BEAZLEY, J. D., Potter and painter in ancient Athens. London (1946)
BECK, H. & P. C. BOL [Hrsg.], Spätantike und frühes Christentum: [Katalog der Ausstellung],
Liebighaus, Museum alter Plastik, Frankfurt am Main, 16/12/1983-11/3/1984. Frankfurt
am Main (1983)
BELLINGER, A., Troy: the coins. Princeton (1961)
BERGES, D., Die Tonsiegel aus dem karthagischen Tempelarchiv: Vorbericht. Mainz (1993).
Ανάτ.
BERGES, D., Hellenistische Rundaltäre Kleinasiens. Freiburg i. Br. (1986)
BIEBER, Margarete, Entwicklungsgeschichte der griechischen Tracht: von der vorgriechischen
Zeit bis zum Ausgang der Antike. Berlin (1967²)
BITTEL, K. [et al.], Die hethitischen Grabfunde von Osmankayasi. Berlin (1958)
BOARDMAN, J., Greek gems and finger rings: Early Bronze Age to Late Classical. London
(1970)
BOARDMAN, J., Greek sculpture: the Archaic period: a handbook. London (1978)
BOL, P. C. ... [et al.], Antike Bildwerke: Bd. I-III. Melsungen (1983-1986)
-7-
10
5
15
150
10
35
10
8 each
100
50
5
3(1957), 5 each
10
5
30 both
5
50
10
5
80
8
25
150
2
20
150
40
180
10
150 all
BOL, P. C. [Hrsg.], Forschungen zur Villa Albani: Katalog der antiken Bildwerke III:
Bildwerke in der Galleria della Leda, im ehemaligen Tempel der ephesischen Artemis und
im Bigliardo. Berlin (1992)
BOŠKOVIĆ, D., L’ architecture de la basse antiquité et du moyen âge dans les régions
centrales des Balkans—La rénovation du type basilical dans l’ architecture ecclésiastique
des pays centrales des Balkans au IX-XI siècles—Églises triconques médiévales en Serbie
et en Macédoine. Belgrade (1961). Ανάτ.
BREHME, Sylvia ... [et al.], Antike Kunst aus Zypern: Antikensammlumg Museum für Vorund Frühgeschichte Münzkabinett. Berlin: Staatliche Museen zu Berlin (2002)
BROMMER, F., Herakles: die zwölf Taten des Helden in antiker Kunst und Literatur. Münster
(1953)
10
BROMMER, F., Satyroi. Würzburg (1937)
BROMMER, F., Satyrspiele: Bilder griechischer Vasen. Berlin (1944)
BRUNN, H., Geschichte der griechischen Künstler: Bd. I: Die Bildhauer. Stuttgart (1889²)
BUCHHOLZ, H.-G. & V. KARAGEORGHIS, Altägäis und Altkypros. Tübingen (1971)
BUDDE, L., Die attischen Kuroi. Würzburg (1939)
BUDDE, L., Jugendbildnisse des Caracalla und Geta. Münster (1951)
BUSCHOR, E. & R. HAMANN, Die Skulpturen des Zeustempels zu Olympia. Marburg an der
Lahn (1924)
BUSCHOR, E., Altsamische Standbilder: Heft I. Berlin (1934)
BUSCHOR, E., Bilderwelt griechischer Töpfer. München (1954)
BUSCHOR, E., Frühgriechische Jünglinge. München (1950)
BUSCHOR, E., Grab eines attischen Mädchens. München (1962)
BUSCHOR, E., Griechische Vasen. München (1975²)
BUSCHOR, E., Heraion von Samos: frühe Bauten. Berlin (1930). Ανάτ.
BUSCHOR, E., Medusa Rondanini. Stuttgart (1958)
BUSCHOR, E., Von griechischer Kunst: ausgewählte Schriften. München (1956)
BUSCHOR, E., Zwei Niobiden-Meister. München (1938)
BUSCHOR, Ernst [zum Gedächtnis]. Berlin (1962). (Mitteilungen des D.A.I. Athen. Abt.; 76)
CALLIPOLITIS-FEYTMANS, Denise, Les «louteria» attiques. Athènes (1965). «Εξηντλημένο»
CALLOT, O., Les sanctuaires de l’ acropole d’ Ougarit: les temples de Baal et de Dagan. Lyon
(2011)
CASTELFRANCO, P., La nécropole de Villa Nessi (Val di Vico-Côme): notes
bibliographiques. Côme (1905).
CHARBONNEAUX, J. , R. MARTIN & F. VILLARD, Grèce archaique (620-480 avant J.-C.).
Paris (1968)
CHRISTOU, Chr., Potnia theron: eine Untersuchung über Ursprung, Erscheinungsformen und
Wandlungen der Gestalt einer Gottheit. Thessaloniki (1968). «Εξηντλημένο»
CLERC, G. [et al.], Fouilles de Kition: II: Objets égyptiennes et égyptisants: scarabées,
amulettes et figurines en pâte de verre et en faïence, vase plastique en faïence. Sites I et II,
1959-1975. Nicosia (1976)
COLIU, E., La collection de vases grecs du Musée Kalinderu. Bucarest (1937)
COSTABILE, F., La triplice defixio dal Kerameikós di Atene: nuova lettura: processo e norma
libraria attica nel V-IV sec. A.C. Roma (2001). Ανάτ.
COULSON, W. D. E., An annotated bibliography of greek and roman art, architecture and
archaeology. New York (1975)
CROISET, A. & M. CROISET, Histoire de la littérature grecque: T. 3: Période attique:
tragédie, comédie, genres secondaires. Paris (1935³)
CROME, J. F., Das Bildnis Vergils. Mantova (1935)
-8-
100
5
60
8
8
20
50
5
3
8
20
5
50
10
40
8
25
8
5
10
20
25
2
110
140
25
5
5
5
30
10
CROUWEL, J. H., Well Built Mycenae: Fasc. 21: The Mycenaean pictorial pottery. Oxford
(1991)
CURTIUS, L., Die antike Kunst: Ägypten und Vorderasien. Hildesheim (1959³)
CURTIUS, L., Die antike Kunst: die klassische Kunst Griechenlands. Hildesheim (1959²)
CURTIUS, L., Die klassische Kunst Griechenlands. Potsdam (1938)
CΟΟΚ, R. & CΟΟΚ Κathleen, Südliches Griechenland: Studienreiseführer für die Αntike und
die späteren Κulturen. Stuttgart (1970)
Das mykenische Hellas: Heimat der Helden Homers: [Katalog der Ausstellung], 1./619./8/1988. Athen; Berlin (1988)
DEVILLERS, M., An archaic and classical votive deposit from a Mycenaean tomb at Thorikos.
Gent (1988)
DIEPOLDER, H., Griechische Vasen. Berlin (1947)
DIKAIOS, P., A conspectus of architecture in ancient Cyprus. Εν Λευκωσία (1960)
DIKAIOS, P., The excavations at Vounous-Bellapais in Cyprus, 1931-2. Oxford (1940)
DOGNÉE, E. M. O., Congrès Archéologique International: discours prononcé dans la séance d’
inauguration tenue à Anvers, le 25 Août 1867. Paris (1867)
DÖRPFELD, W., Alt-Athen und seine Agora: Untersuchungen über die Entwicklung der
ältesten Burg und Stadt Athen und ihres politischen Mittelpunktes, des Staatsmarktes:
Hefte 1-2. Berlin (1937-1939)
DÖRPFELD, W., Alt-Olympia: Untersuchungen und Ausgrabungen zur Geschichte des ältesten
Heiligtums von Olympia und der älteren griechischen Kunst: Bd. I. Berlin (1935)
DYGGVE, E. & V. POULSEN, Le sanctuaire d’ Athana Lindia et l’ architecture Lindienne:
avec un catalogue des sculptures trouvées sur l’ acropole. Berlin (1960). (Lindos; III,2)
EILMANN, R., Labyrinthos: ein Beitrag zur Geschichte einer Vorstellung und eines
Ornamentes. Athen (1931)
ΕΚSCΗΜΙΤΤ, W., Der Αufstieg Αthens: die Ζeit der Ρerser-Κriege. Μünchen (1978)
FISCHER, Charlotte, Die Terra-Sigillata-Manufaktur von Sinzig am Rhein. Düsseldorf
(1969)
FUCHS, W., Die Vorbilder der neuattischen Reliefs. Berlin (1959)
GABBA, E. & G. VALLET [A cura], La Sicilia antica: T. I 1-I3, II1-II2. [Palermo] (1980-1992)
GALAVARIS, G., Athos, la Sainte Montagne tradition et renouveau dans l’ art. Αθήνα (2007)
GEHRIG, U. & H. G. NIEMEYER, Die Phönizier im Zeitalter Homers: [Katalog der
Ausstellung], Hannover, Kestner-Museum, 14/9/-25/11/1990. Mainz (1990)
GINOUVÈS, R., Balaneutikè: recherches sur le bain dans l’ antiquité grecque. Paris (1962).
«Εξηντλημένο»
GIULIANO, A. [A cura], La collezione Boncompagni Ludovisi: Algardi, Bernini e la fortuna
dell’ antico. Venezia (1992)
GLOTZ, G., La civilisation Égéenne. Paris (1923)
Greci e Italici in Magna Grecia: atti del primo Convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto,
4-8/11/1961. Napoli (1962)
GREIFENHAFEN, A., Antike Kunstwerke. Staatliche Museen zu Berlin. Berlin (1966²)
Griechische Ikonen: byzantinische und nachbyzantinische Zeit: Symposium in Marburg, 26.29.6.2000 (Evgenia GEROUSIS & G. KOCH). Athen (2010)
HÄGG, R., Die Gräber der Argolis: in submykenischer, protogeometrischer und geometrischer
Zeit: 1. Lage und Form der Gräber. Uppsala (1974)
ΗΑΜΡΕ, R., Αntikes und modernes Griechenland. Μainz am Rhein (1984)
HAMPE, R. & A. WINTER, Bei Töpfern und Töpferinnen in Kreta, Messenien und Zypern.
Mainz (1962)
HATZOPOULOS, M. B. & Louisa D. LOUKOPOULOU, Recherches sur les marches orientales
des Temenides: Anthemonte-Kalindoia: Ière partie. Athènes (1992)
-9-
8
20
20
30
10
35
5
5
10
40
10
180 both
20
80
3
10
15
200
200 all
15
25
30
25
20
10
35
15
15
30
80
10
HATZOPOULOS, M. B., Une donation du roi Lysimaque. Athènes (1988)
HAUSMANN, U., Griechische Weihreliefs. Berlin (1960)
HAUSMANN, U., Hellenistische Reliefbecher aus attischen und böotischen Werkstätten:
Untersuchungen zur Zeitstellung und Bildüberlieferung. Stuttgart (1959)
HELBIG, W., Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer in Rom: Bd.
3: Die Staatlichen Sammlungen. Tübingen (19694)
HERMANN, P., Verzeichnis der antiken Originalbildwerke der Staatlichen
Skulpturensammlung zu Dresden. Dresden (1925²)
HILLER, St., Das minoische Kreta nach den Ausgrabungen des letzten Jahrzehnts. Wien
(1977)
HIMMELMANN-WILDSCHÜTZ, N., Studien zum Ilissos-Relief. München (1956)
HIMMELMANN-WILDSCHÜTZ, N., Zur Eigenart des klassischen Götterbildes. München
(1959)
HODGES, R., Eternal Butrint: a UNESCO world heritage site in Albania. London (2006)
HORNBOSTEL, W., Aus Gräbern und Heiligtümern: die Antikensammlung Walter
Kropatscheck: [Katalog der Ausstellung], 11/7-14/9/1980. Mainz/Rhein (1980)
Index Scholarum in Academia Christiana-Albertina, Kiliae 1854 (No III, October), 1855 (Nos
1, Aprilis, 3, October). Tεύχη 3.
Inscriptions and history of Thessaly: new evidence: Proceedings of the International
Symposium in honour of Prof. Christian Habicht, Βόλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 78/4/2006 (Γ. ΠΙΚΟΥΛΑΣ [Επιμ.]). Βόλος (2006)
JUNG, H., Zum Reliefstil der stadtrömischen Sarkophage des frühen 3. Jahrhunderts n. Chr.
Berlin (1978). “Repr.”
KAHIL, Lilly [et al.], Neue Ausgrabungen in Griechenland. Olten, Schweiz (1963)
KÄHLER, H., Der Fries vom Reiterdenkmal des Aemilius Paullus in Delphi. Berlin (1965)
Katalog von Projektionsbildern aus dem Gebiete der Architektur: nach kunsthistorischen
Gesichtspunkten geordnet. Berlin
KAULEN, G., Daidalika: Werkstätten griechischer Kleinplastik des 7. Jahrhunderts v. Chr.
München (1967)
KEMENCZEI, T., Die Spätbronzezeit Nordostungarns. Budapest (1984)
Kirrha: étude de préhistoire phocidienne: texte et 63 planches (L. DOR [et al.]. Paris (1960)
KIRSTEN, E. & W. KRAIKER, Griechenlandkunde: ein Führer zu klassischen Stätten: 1.
Halbband: Athen und die Landschaften um den Saronischen und den Korinthischen Golf.
Heidelberg (1967)
ΚΝΑΡΡ, Α. Β., Ρrehistoric and Ρrotohistoric Cyprus: identity, insularity and connectivity.
Οxford (2008)
KOCH, H., Römische Kunst. Breslau (1925)
KÖRTE, G., Die antiken Sculpturen aus Boeotien. Athen (1879). Ανάτ.
KOURAKOU-DRAGONA, Stavroula, Un cratère empli d’ euphorie. Athènes (1999)
KÜBLER, K., Die Nekropole des späten 8. bis frühen 6. Jahrhunderts: Text- und Tafelband.
Berlin (1970). (Kerameikos; Bd. VI2). «Άδετο»
Kunstwerke der Antike: Marmor, Bronze, Terrakotta, Vasen, Varia, Münzen, Karte (BERGER,
E. [Hrsg.]). Basel [1963]
Kunstwerke der Antike: Privatsammlungen aus der Schweiz, Deutschland, Holland, Belgien
und weiterer Besitz: Griechische, Etruskische, Römische, Ägyptische und Byzantinische
Kunstwerke: [Ausstellung 17-22/9/2005, Auktion 23/9/2005, Gallerie Jean-David Cahn
AG, Basel]. Basel (2005). (Auktion; 5)
KUNZE, E., Archaische Schildbänder: ein Beitrag zur frühgriechischen Bildgeschichte und
Sagenüberlieferung. Berlin (1950)
- 10 -
8
40
15
20
3
15
20
30
40
20
5 έκαστον
10
2
20
50
1
65
30
80
10
90
5
10
15
10
8
50
120
KUNZE, E., Bericht über die Ausgrabungen in Olympia. Berlin. Bände II(1937/38),
III(1938/39), VI(1953/54-1954/55)
KUNZE, E., Drei Bronzen der Sammlung Helène Stathatos. Berlin (1953). Ανάτ.
KUTSCHER, G., Nordperuanische Gefäßmalereien des Moche-Stils. München (1983)
L’ ORANGE, H. P., Apotheosis in ancient portraiture. Oslo (1947)
La Grande Μoravie: tradition millénaire de l’ État et de la civilisation (J. ΒÖΗΜ [Εd.]). Ρrague
(1963)
LA ROCCA, E. ... [et al.], Guida archeologica di Pompei. [Milano] (1976)
LABARBE, J., Thorikos: les testimonia. Gent (1977)
LAMER, H., Griechische Kultur im Bilde. Leipzig (1911)
LANGLOTZ, E., Fruegriechische Bildhauerschulen: Text & Tafeln. Nuernberg (1927)
LANGLOTZ, E., Griechische Vasenbilder. Heidelberg (1922)
LAURENZI, L. [A cura], Ritratti greci. Firenze (1941)
Le fonti ed i tempi dello incendio Neroniano. Roma (1905)
LECLANT, J., Astarté a cheval: d’ après les représentations égyptiennes. Paris (1960)
LEHMANN, H., Argolis: Bd. I: Landeskunde der Ebene von Argos und ihrer Randgebiete.
Athen (1937)
LEVI, D., Festòs e la civiltà minoica: II1: Introduzione: La civiltà minoico-micenea à un secolo
dalla sua scoperta. Roma (1981)
LEVI, D., L’ archivio di cretule a Festòs. Gli scavi a Festòs nel 1956 e 1957. Roma (1958)
LIBAULT, A., La cartographie. Paris (1962)
LIPPOLD, G., Kopien und Umbildungen griechischer Statuen. München (1923)
LOEWY, E., Untersuchungen zur griechischen Künstlergeschichte. Wien (1883)
LOTTUM, W., Die Erfindung der korinthischen Säule. Frankfurt am Main (1909)
LUMLEY, H. de [et al.], Région du mont Bego: gravures protohistoriques et historiques:
Tende, Alpes-Maritimes: T. 5, 14. Aix-en-Provence (2003)
LUSCHEY, H., Die Phiale. Bleicherode, Thüringen (1939)
LΑΝGΕ, Κ. & Μ. ΗΙRΜΕR, Αegypten: Αrchitektur, Ρlastik, Μalerei in drei Jahrtausenden.
Μünchen (1978)
Μagna Grecia: athletics and the olympic spirit of the periphery of the hellenic world:
[Catalogue of the exhibition], Αthens, Μuseum of Cycladic Αrt, 2004 (Ν.C.
SΤΑΜΡΟLΙDΙS, Υ. ΤΑSSΟULΑS [Εds.]). Αthens (2004)
MAIURI, A., Vita d’ archeologo: cronache dell’ archeologia napoletana. Napoli [1959]
MALLWITZ, A., & W. SCHIERING, Die Werkstatt des Pheidias in Olympia: Teil 1. Berlin
(1964). (Olympische Forschungen; V)
MARKOU, Évangéline, L’ or des rois de Chypre: numismatique et histoire à l’ époque
classique. Athènes (2011)
MARTIN, R., Manuel d’ architecture grecque: I: Matériaux et techniques. Paris (1965)
MASPERO, G., L’ archéologie Égyptienne. Paris (1887)
MATT, L. von, La Grande Grèce. Paris (1962)
MATZ, F., Kreta und frühes Griechenland: Prolegomena zur griechischen Kunstgeschichte.
Baden-Baden (1962)
MAVRIYANNAKI, Caterina, Recherches sur les larnakes minoennes de la Crète occidentale.
Roma (1972). (Incunabula Graeca; LIV)
ΜΕΕS, Α. & ΡFΕRDΕΗΙRΤ Βarbara, Römerzeitliche Schiffsfunde: in der Datenbank «Νavis
Ι». Μainz (2002)
MILOJCIC, V., Die prähistorische Siedlung unter dem Heraion: Grabung 1953 und 1955. Bonn
(1961)
Mochlos IIC: Period IV: the Mycenaean settlement and cemetery: the human remains and other
finds (J. S. SOLES ...[et al.]). Philadelphia (2011)
- 11 -
30(ΙΙ), 40(ΙΙΙ), 25(VI)
5
5
35
8
10
130
3
180 both
20
20
50
10
10
20
150
5
80
15
5
15 each
10
100
90
8
50
40
25
100
20
10
40
30
10
80
MOLL, R. G. [et al.], Monumentos escultόricos de Monte Albάn. München (1986)
MOUNTJOY, Penelope A., Mycenaean decorated pottery: a guide to identification. Göteborg
(1986)
ΜUCΚ, Ο. Η., Αlles über Αtlantis: alte Τhesen-neue Forschung. Düsseldorf (1976)
MÜLLER-KARPE, H., Handbuch der Vorgeschichte: Bd. III(1-3): Kupferzeit. München (1974)
MÜLLER, K., Die Urfirniskeramik. München (1938). (Tiryns; IV)
MUSS, Ulrike [Hrsg.], Die Archäologie der ephesischen Artemis: Gestalt und Ritual eines
Heiligtums. Wien (2008)
MYLONAS, G. E., Eleusis and the Eleusinian mysteries. Princeton, N.J. (1961)
Neue deutsche Ausgrabungen im Mittelmeergebiet und im Vorderen Orient (Vorwort von E.
BOEHRINGER. Berlin (1959)
NEUGEBAUER, K. A., Antike Bronzestatuetten: erstes bis fünftes Tausend. Berlin (1921)
NEUSS, W., Die Kunst der alten Christen. Augsburg (1926)
Objets du dernier Age du Bronze et du premier Age du Fer découverts en Berry. Bourges (1891)
ORTHMANN, W., Der alte Orient. Berlin (1985)
ÖZGÜÇ, T., Ausgrabungen in Karahöyük 1947: Bericht über die im Auftrage der Türkischen
Geschichts-Kommission im 1947 durchgeführten Ausgrabungen. Ankara (1949)
ÖZGÜÇ, T., Ausgrabungen in Kültepe 1948: Bericht über die im Auftrage der Türkischen
Historischen Gesellschaft 1948 durchgeführten Ausgrabungen. Ankara (1950)
PALAGIA, Olga, The date and iconography of the calendar frieze on the Little Metropolis,
Athens. Berlin (2009). Ανάτ.
PAPAGEORGIADOU-BANIS, Charikleia, The coinage of Kea. Athens (1997)
PAPANICOLAOU CHRISTENSEN, Aristéa & Charlotte FRIIS JOHANSEN, Hama. Fouilles
et recherches 1931-1938: III,2: Les poteries hellénistiques et les terres sigillées
orientales. Copenhague (1971)
PARIBENI, E. [Ed.], Sculture greche del V secolo: originali e repliche: [Catalogo], Museo
Nazionale Romano. Roma (1953)
PARIBENI, R., La Macedonia sino ad Alessandro Magno. Milano (1947)
PARIS, P., Élatée: la ville, le temple d’ Athéna Cranaia. Paris (1892). «Σε φωτοτυπία»
PATRINELIS, Chr. ... [et al.], Stavronikita Monastery: history, icons, embroideries. Athens
(1974). «Εξηντλημένο»
Perachora: the sanctuaries of Hera Akraia and Limenia: excavations of the British School of
Archaeology at Athens 1930-1933: Vol. II: Pottery, ivories, scarabs, and other objects
from the votive deposit of Hera Limenia (excavated by H. PAYNE & edited by T. J.
DUNBABIN). Oxford (1962)
PETREQUIN, P., La grotte de la Tuilerie à Gondenans-les-Montby. Paris (1972)
PETRONOTIS, A., Zum Problem der Bauzeichnungen bei den Griechen. Athen (1972)
PFEIFF, K. A., Apollon: die Wandlung seines Bildes in der griechischen Kunst. Frankfurt am
Main (1943)
POULSEN, V., Griechische Bildwerke. Königsten im Taunus (1962)
REICHEL, W., Griechisches Goldrelief. Berlin (1942)
REINSBERG, Carola, Ehe, Hetärentum und Knabenliebe im antiken Griechenland. München
(1989)
Restauri archeologici: [Catalogo della Mostra] dei restauri sulle opere d’ arte del Museo
Archeologico di Firenze, 4/11/1966 ([a cura di] M. CRISTOFANI). Firenze (1969)
RIZAKIS, A. D. [Ed.], Paysages d’ Achaie I: le bassin du Peiros et la plaine Occidentale.
Athènes (1992)
RIZAKIS, A. D. & S. ZOUMBAKI, Roman Peloponnese I: Roman personal names in their
social context (Achaia, Arcadia, Argolis, Corinthia and Eleia). Athens (2001)
- 12 -
5
80
5
150 all
200
60
20
25
10
20
20
60
40
40
2
20
50
10
5
5
120
1.300
10
5
25
20
5
10
5
15
80
ROHDE, Elisabeth [Bearb.], Der Altar von Pergamon. Berlin (1968)
ROMERO, P. P. R. & del CASTILLO, F., Plano de las ruinas de Cempoala. Mexico: S.ria de
Justicia e Instruccion Publica, (1891). «2 Maps»
ROSTOVTZEFF, M. I. [Ed.], The Excavations at Dura-Europos conducted by Yale Unibersity
and the French Academy of Inscriptions & Letters: Preliminary Report of 5th Season of
Work, Oct. 1931-March 1932. New Haven (1934)
RUDENKO, S. I., Die Kultur der Hsiung-Nu und die Hügelgräber von Noin Ula. Bonn (1969)
RΟΒΕRΤSΟΝ, Αnne S., Roman Ιmperial coins in the Ηunter Coin Cabinet, University of
Glasgow: Ι: Αugustus to Νerva. London (1962)
SAKELLARIOU, M. B., The polis-state: definition and origin. Athens (1989)
SAMPSON, A., The neolithic settlement at Ftelia, Mykonos. Rhodes (2002)
SARADI, Helen G., The byzantine city in the sixth century: literary images and historical
reality. Athens (2006)
SCHACHERMEYER, F., Die Ägäische Frühzeit: Bd. 2: Die mykenische Zeit und die Gesittung
von Thera. Wien (1976)
SCHACHERMEYR, F., Die Ägäische Frühzeit: Bd. 4: Griechenland im Zeitalter der
Wanderungen: vom Ende der mykenischen Ära bis auf die Dorier. Wien (1980)
SCHACHERMEYR, F., Die ältesten Kulturen Griechenlands. Stuttgart (1955)
SCHMALTZ, B., Zur Chronologie der böotischen Vogelschalen. Marburg (1978). Ανάτ.
SCHMID, R., Marius Victorinus Rhetor und seine Beziehungen zu Augustin. Kiel (1893)
SCHNEIDER, R., Die Geburt der Athena. Wien (1880)
SCHWEITZER, B., Mythische Hochzeiten: eine Interpretation des Bilderkreises an dem
Epinetron des Eretriameisters. Heidelberg (1961) ανάτυπο
SCHWEYER, Anne-Valerie, Les Lyciens et la mort: une étude d’ histoire sociale. Paris (2002)
SEBEOK, T. A. & Frances INGEMANN, J., Studies in Cheremis: the supernatural. New York
(1956)
SÉCHAN, L. & P. LÉVÊQUE, Les grandes divinités de la Grèce. Paris (1966)
SENA CHIESA, G. [a cura di], Cellae in Hospitali exsistentes: gli scavi nei cortili della Ca’
Granda. Milano (1998)
SIEVEKING, J., Antike Metallgeräte. München
SPRINGER, A., Handbuch der Kunstgeschichte I: Das Altertum (A. MICHAELIS [bearb.]).
Leipzig (19078)
STIKAS, E., L’ église byzantine de Christianou: en Triphylie (Péloponèse) et les autres édifices
de même type. Paris (1951). «Εξηντλημένο»
STÜTZER, H. A., Die Kunst der griechischen Antike. München (1954)
SΟΤΙRΑΚΟΡΟULΟU, Ρeggy, Τhe «Κeros Ηoard» mythos or reality? searching for the lost
pieces of a puzzle. Αthens (2005)
Τales of religious faith in Μani: [Catalogue of the exhibition] (Ρari ΚΑLΑΜΑRΑ [Εd.). Αthens
(2005)
TATAKI, Argyro B., The Roman presence in Macedonia: evidence from personal names.
Athens (2006)
TATAKI, Argyro, Macedonian Edessa: prosopography and onomasticon. Athens (1994)
Τhe city beneath the city: antiquities from the Μetropolitan Railway excavations: [Catalogue of
the exhibition], Αthens, Μuseum of Cycladic Αrt, Febr. 2000-Dec. 2001 (Liana
ΡΑRLΑΜΑ, Ν. C. SΤΑΜΡΟLΙDΙS [Εds.]). Αthens (2003²)
The French connection: 100 years with Danish architects at l’ École française d’ Athènes: Acts
of a Symposium held in Athens and Copenhagen 2008 by l’ E.F.A. and the Danish
Institute at Athens (E. HALLAGER & D. MULLIEZ [Eds.]). Athens (2010)
The Kanakaria documents 1666-1850: sale and donation deeds (C. P. KYRRIS [Ed.]). Nicosia
(1987)
- 13 -
2
10
190
10
100
20
70
25
20
40
20
2
5
15
5
100
15
70
10
10
50
65
15
20
10
50
5
150
15
10
The role of concrete in conservation of historic buildings: reports to a seminar of
CEMBUREAU, Cologne, 2-3/10/1975 (B. H. SINN [Ed.]). Düsseldorf (1976)
Thera and the Aegean World I: Papers presented at the Second International Scientific
Congress, Santorini, Greece, August 1978 (C. DOUMAS & H. C. PUCHELT [Eds.]).
London (1978)
Thera and the Aegean World III: Vol. 3: Chronology: Proceedings of the Third International
Congress, Santorini, Greece, 3-9/9/1989 (D. A. HARDY & A. C. RENFREW [Eds.]).
London (1990)
Thrace (Vassiliki PAPOULIA [et al.] [Réd.]). Athènes (1994)
THROCKMORTON, P., Versunkene Schiffe-gehobene Schätze: Archäologen am Meeresgrund.
Zürich (1976)
TÖLLE-KASTENBEIN, R., Das archaische Wasserleitungsnetz für Athen: und seine späteren
Bauphasen. Mainz am Rhein (1994)
TORMO, E., Monumentos de Españoles en Roma, y de Portugueses e Hispano-americanos: T.
I-II. Madrid (1942)
Transition to Christianity: art of Late antiquity, 3rd-7th century AD: [Catalogue of the
exhibition], New York City, Onassis Cultural Center, 7/12/2011-14/5/2012 (Anastasia
LAZARIDOU [Ed.]). New York (2011)
TSANGARI, Dimitra I., The Alpha Bank Numismatic Collection, Athens: from Thessaly to
Euboea. Athens (2011). (Sylloge Nummorum Graecorum. Greece; 6)
VANDENBERG, P., Das versunkene Hellas: die Wiederentdeckung des antiken
Griechenland. München (1984)
VANDERBERG, Ph., Das Geheimnis der Orakel: Archäologen entschlüsseln das Mysterium
antiker Voraussagen. München (1979)
VATIN, C., Médéon de Phocide: rapporte provisoire. Paris (1969)
VENDRYES, J., Le langage: introduction linguistique à l’ histoire. Paris (1921)
Venetiae quasi alterum Byzantium: T. 1/93, 2/94, 3/93, 4/93. Αθήνα (1993-1994): Τ. 1/93:
Όψεις της ιστορίας του Βενετοκρατούμενου ελληνισμού Χ. ΜΑΛΤΕΖΟΥ). Τ. 2/94:
Ελληνικά χειρόγραφα στη Μαρκιανή βιβλιοθήκη από βενετσιάνικες συλλογές
[Κατάλογος] (Μ. ZORZI ... [et al.]). Τ. 3/93: Από τον Χάνδακα στη Βενετία: ελληνικές
εικόνες στην Ιταλία, 15ος-16ος αι. [Κατάλογος], 17/9/-30/10/1993. Τ. 4/93: Le edizioni di
testi greci da Aldo Manuzio e le prime tipografie greche di Venezia (M.
MANOUSSACAS & C. STAIKOS)
WAGNER, G. A. & G. WEISGERBER [Bearb.], Silber, Blei und Gold auf Sifnos:
prähistorische und antike Metallproduktion. Bochum (1985)
WALTER, G., Caesar. Stuttgart (1955)
WALTER, Hélène, La colonne ciselée dans la Gaule Romaine. Paris (1970)
WALTERS, H. B. [Ed.], A guide to the Department of Greek and Roman antiquities in the
British Museum. London (1928)
WEBER, H., Griechische Frauentrachten: im vierten Jahrhundert vor der Zeitwende. Würzburg
[1938?]
WEGNER, M., Meisterwerke der Griechen. Basel (1955)
WILL, E., La sculpture romaine au Musée Lapidaire de Vienne. Vienne (1952)
WILLEMSEN, F., Die Löwenkopf-Wasserspeier vom Dach des Zeustempels. Berlin (1959)
WILLEMSEN, F., Dreifusskessel von Olympia: alte und neue Funde. Berlin (1957)
WILLEY, G. R. [Ed.], Prehistoric settlement patterns in the New World. New York (1956)
WINTER, F. [Bearb.], Kunstgeschichte in Bildern: Abt. I: Das Altertum. [Leipzig] [1900].
«Ελλείπει σελ. τίτλου»
WREDE, W., Attika: Vortrag in der deutschen Arbeitsgemeinschaft zu Athen. Athen (1934)
WREDE, W., Attische Mauern. Athen (1933)
- 14 -
5
50
40
40
5
25
200 both
20
30
5
3
5
20
120 όλοι οι τ.
25
10
10
20
8
30
10
25
80
15
10
8
150
XAGORARI, Maria, Untersuchungen zu frühgriechischen Grabsitten: figürliche plastische
Beigaben aus geschlossenen Grabfunden Attikas und Euböas des 10. bis 7. Jhs. v. Chr.
Mainz (1996)
XÉNAKI-SAKELLARIOU, Agnès, Les cachets minoens de la collection Giamalakis. Paris
(1958). «Εξηντλημένο»
XYNGOPOULOS, A. [Ed.], Peintures murales d’ églises byzantines de l’ Hymette: monastères
de St. Jean l’ Évangeliste et de Kaissariani. Athènes (1933)
ZALOZIECKY, W., Byzanz und Abendland: im Spiegel ihrer Kunsterscheinungen. Salzburg
(1936)
ZSCHIETZSCHMANN, W., Die hellenistische und römische Kunst. Potsdam (1939)
- 15 -
10
60
8
5
30
ANCIENT & MODERN HISTORY
ΑΓΓΕΛΗΣ, Δ. Κ., Ελλήνων αγώνες, εκκλησίας μάχες (1191-1821): κληρικοί στους
απελευθερωτικούς πολέμους του Ελληνισμού, στάση, δράση και αντίδραση Εκκλησίας.
Χαλάνδρι (2008)
AΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, Κ. Α., Η θαλασσία δύναμις εις την ιστορίαν της αρχαίας Ελλάδος. Αθήναι
(1950)
ΑΜΑΝΤΟΣ, Κ. Ι., Σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων από του ενδεκάτου αιώνος μέχρι του 1821:
Α´: Οι πόλεμοι των Τούρκων προς κατάληψιν των ελληνικών χωρών 1071-1571. Αθήναι
(1955)
Αναζητήσεις της νεότερης γερμανόφωνης ιστοριογραφίας. Αθήνα (2000)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Β. Ι., Αρχείο της Ι. Μ. Χιλανδαρίου: επιτομές μεταβυζαντινών εγγράφων.
Αθήνα (2002)
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, Χ. Γ., Εκθέσεις προξενικές, εκπαιδευτικές, εκκλησιαστικές και λοιπά συναφή
έγγραφα του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα για τον υπόδουλο και μη Ελληνισμό.
Θεσσαλονίκη (2010)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. Γ., Το Νόμιμον της Μεγάλης Εκκλησίας, 1564-ci 1593: Α´-Β´.
Αθήνα (2008-2010)
Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου: Τ. 6-9, ευρετήριο τ. Α´-ς´ (Εμμ. Γ.
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ & Κ. Α. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ [Επιμ.]). Εν Αθήναις (1966-1968)
ΑΤΕΣΗΣ, Β. Γ. [Μητροπολίτης πρ. Λήμνου], Ιστορία της εκκλησίας της Σκύρου. Αθήναι
(1961)
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. Σ., Η ναυτιλία των Ιονίων νήσων (1700-1864): Τ. 1-2. Αθήνα (1995)
Bουλή των Eλλήνων / Aρχείον Bουλής.- Aθήναι.- Περ.Γ΄: Σύνοδος.A΄ (12/12/195214/11/1953), Σύν. B΄ (15/11/1953-30/9/1954), Σύν. Γ΄ (15/10/1954-5/10/1955), Έκτακτος
Σύν. (10/10/1955-14/11/1955), Περ.Δ΄: Σύν. A΄(4/4/1956-10/10/1956), Σύν.
B΄(15/10/1956-19/5/1957), Σύν. Γ΄(15/10/1957-30/3/1958), Περ. E΄: Σύν. A΄ (9/6/195812/11/1959), Σύν. B΄ (14/11/1959-8/10/1960).
Bουλή των Eλλήνων, Kατάλογος των κατά την τελευταίαν επταετίαν 1920-1926
προσκτηθέντων εξ αγοράς συγγραμμάτων της Bιβλιοθήκης της Bουλής, εν Aθήναις
(1927) τόμοι A΄-B΄
Bουλή των Eλλήνων. E’ Aναθεωρητική. Περίοδος A’ Προεδρευομένης Δημοκρατίας. Σύνοδος
A’. Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Oλομέλειας της Bουλής των συζητήσεων επί του
Συντάγματος 1975, Aθήναι, (1976).
Bουλή των Eλλήνων. E’ Aναθεωρητική. Περίοδος A’ Προεδρευομένης Δημοκρατίας. Σύνοδος
A’. Πρακτικά των Συνεδριάσεων των A’ και B’ Tμημάτων της Bουλής, Aθήναι, (1976).
Bουλή των Eλλήνων. E’ Aναθεωρητική. Περίοδος A’. Σύνοδος A’. Πρακτικά Συνεδριάσεων
Tμήματος Διακοπών Eργασιών της Bουλής θέρους 1975, Aθήναι, (1976).
ΒΡΑΝΟΥΣΗΣ, Λ., Ιστορικά και τοπογραφικά του μεσαιωνικού κάστρου των Ιωαννίνων.
Αθήναι (1968)
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ, Σ. Γ., Η Βενετοκρατία στα νησιά του Ιονίου πελάγους. Αθήνα (2009)
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Α., Αρχείο της Ι. Μ. Σταυρονικήτα: επιτομές εγγράφων, 1533-1800.
Αθήνα (2001)
ΓΚΙΟΛΙΑΣ, Μ. Α., Ιστορία της αρχαίας Αιτωλικής Αγραίας. Αθήνα (2011)
GLOTZ, G., Η ελληνική “πόλις” (Αγνή ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ [Μτφρ.]). Αθήνα (1978)
ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Τ. Αθ., Λόγοι και άρθρα. Αθήναι (2005)
ΓΥΑΛΙΣΤΡΑΣ, Σ., Ελλάς: σύντομος ιστορική ανασκόπησις, αι εκκρεμούσαι εθνικαί
διεκδικήσεις. Αθήναι (1956)
ΔΑΥΙΔ ΔΙΣΥΠΑΤΟΣ, Λόγος κατά Βαρλαάμ και Ακινδύνου προς Νικόλαον Καβάσιλαν (Δ.
ΤΣΑΜΗΣ). Θεσσαλονίκη (1973)
- 16 -
10
15
10
20
25
20
130 & οι 2 τ.
25 έκαστος τ.
10
90 & οι 2 τ.
10 έκαστος
5 έκαστος
15
15
15
10
25
15
5
10
10
5
5
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Ι., Φιλοσοφία της ιστορίας. Αθήναι (1957)
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ, Ν., Τα σχολεία της Ζαγοράς από τον 17 ο μέχρι τον 21ο αιώνα. Βόλος
(2010)
ΔΡΙΤΣΑ, Μαργαρίτα, Εmporiki Βank 1907-2007: εναλλαγές ταυτότητας και μετασχηματισμοί.
Αθήνα (2008)
DROYSEN, J. G., Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου: Τ. 1-2 (μτφρ., εισαγ., σχόλ. & κριτ. έκδ.
Ρ. Η. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Η. & Σ. Ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ). Αθήναι (1988)
Έκθεσις επί της αναθεωρήσεως των Πανεπιστημιακών νόμων υποβληθείσα τω Υπουργώ (υπό
της προς τούτο κατασταθείσης εκ καθηγητών Επιτροπείας). Εν Αθήναις (1913)
Ελλάδα Ιστορία και πολιτισμός: Τ. 5: Τουρκοκρατία: Επανάσταση-Καποδίστριας (Λ.
ΤΣΑΚΤΣΙΡΑΣ [Επιμ.). Αθήνα (1981)
Ελληνική Αναγέννηση και Δυτικός Διαφωτισμός. Αθήνα (2011). (Νέος Ερμής ο Λόγιος, τχ. 1)
Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου. Τόμ. 33 (1997), 38
(2004), 42 (2010).
Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου Εξωτερικών: Γενική Αλληλογραφία/Ελλάς:
Foreign Οffice 32: Τ. Α1΄-Α2΄(1827-1832), Β΄(1833-1835), Γ΄(1836-1837), Ε΄(18401841). Αθήναι (1975-2006)
Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εν Αθήναις (1970, 1979).
ΖΕΠΟΣ, Π. Ι., Μιχαήλ Φωτεινοπούλου Νομικόν Πρόχειρον (Βουκουρέστιον, 1765): το πρώτον
εκδιδόμενον εκ χειρογράφου κώδικος του κρατικού αρχείου του Ιασίου. Αθήναι (1959)
ΖΩΤΟΣ, Μ. & Χ. ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ, Η Πολύτσανη της Βορείου Ηπείρου: τοπογραφία, ιστορία: Τ.
Α´. Ιωάννινα (1989)
Η Ιταλική επίθεσις κατά της Ελλάδος: διπλωματικά έγγραφα (Βασιλικόν Υπουργείον των
Εξωτερικών). Αθήναι (1940)
ΗΜΕΛΛΟΣ, Σ. Δ. & Σ. Ε. ΨΑΡΡΑΣ, Νοταριακές πράξεις Φιλωτίου: παπα-Στεφάνου Αρώνη
(1716-1742): Α´. Αθήνα (2011)
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, Γ. Ι., Κατεπανίκια της Μακεδονίας: συμβολή εις την διοικητικήν ιστορίαν και
γεωγραφίαν της Μακεδονίας κατά τους μετά την Φραγκοκρατίαν χρόνους. Θεσσαλονίκη
(1954)
Ιωάννης [ΜΑΡΤΙΝΟΣ] [Επίσκοπος Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως], Ακολουθία του εν Αγίοις
πατρός ημών Αθανασίου Επισκόπου Χριστιανουπόλεως. Εν Αθήναις (1910³)
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ, Π. Ι., Επισημάνσεις σε καίρια διεθνή και εθνικά θέματα. Αθήνα (1997)
ΚΑΡΣΑΝΙΔΗΣ, Ε. Γ., Η εκπαίδευση στις επαρχίες Δράμας και Ζιχνών κατά την
Τουρκοκρατία (1840-1913). Δράμα (2010)
ΚΑΣΙΝΗΣ, Ι. Γ., Η Μόρφου κατά τους χρόνους της Αγγλοκρατίας (1878-1959). Λευκωσία
(2009)
ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ, Α. Δ., Οι Έλληνες και οι βόρειοι γείτονες (μεθ’ ενός γεωγραφικού
χάρτου). Αθήναι (1945)
ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ-ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ, Μέλπω, Ενορία της Αγιάς Κωνσταντινουπόλεως, Τζιμπαλί.
Αθήνα (1998). «Εξηντλημένο»
ΚΟΚΛΑ-ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ, Γεωργία, Αρχείο Παναγιώτη Χιώτη 1837-1895: Κατάλογος. Αθήνα
(2008)
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ, Γ., Η πόλι της γκαρντένιας: ένα ημερολόγιο της πόλης του Βόλου και της
ευρύτερης περιοχής βασισμένο σε δημοσιεύματα του αθηναϊκού και τοπικού τύπου κατά
το 1908. Βόλος (2009)
ΚΟΥΚΟΥΔΗΣ, Α. Ι., Από τη ζωή των Βλάχων στα 1900: [Κατάλογος έκθεσης], Μουσείο
Μακεδονικού Αγώνα, Θεσσαλονίκη, [2006-2007]. Αθήνα (2008)
ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ, Χ. Μ., Τήλος νήσος: άρωμα αμαράκινο, η ιστορία του νησιού και των
ανθρώπων του, εξιστόρηση διά παραθεμάτων και τεκμηρίων: Α´. Αθήνα (2008)
- 17 -
10
5
40
15 έκαστος τ.
5
30
5
15
15 έκαστος τ.
10
10
20
10
10
5
5
10
10
10
25
8
10
15
10
KTENAΣ, Xρ., H σύγχρονος Aθωνιάς Σχολή και οι εν αυτή διδάξαντες από του 1845-1916. Eν
Aθήναις, (1930).
KTENAΣ, Xρ., Tα γράμματα εν Aγίω Όρει και η Mεγάλη του Xριστού Eκκλησία. Eν Aθήναις,
(1928).
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: ο μάρτυρας της πίστεως και της πατρίδος: αρχείον
κειμένων (π. Π. Αγάθωνος, Οικονόμος [Επιμ.]). Κύπρος: Ιερά Βασιλική &
Σταυροπηγιακή Μονή Μαχαιρά (2009)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Αγγελική, Η ελληνική γλώσσα στα Βαλκάνια (1750-1850): το
τετράγλωσσο λεξικό του Δανιήλ Μοσχοπολίτη. Ιωάννινα (1988)
ΚΩΣΤΗ, Μαίρη Μ., Προικοσύμφωνα: εν τω κώδικι της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων 18851914. Ιωάννινα (2005)
ΛΑΣΚΑΡΙΣ, Μ. Θ., Το Ανατολικόν ζήτημα: 1800-1923: Τ. Α´ (1800-1878). Θεσσαλονίκη
(1978)
ΛΕΩΝΙΔΟΥ, Λ. Φ., Γεώργιος Γρίβας Διγενής: βιογραφία: Τ. Ι-IV. Λάρνακα (1995)
ΛΙΛΛΗΣ, Γ. [Επιμ.], Η Λιούντζη: ιστορικά, λαογραφικά, ήθη και έθιμα. Αθήναι (1947)
ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ, Θ. Η., Αχαΐα: οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση. Πάτρα (2010)
LÖWITH, K., Το νόημα της ιστορίας: η φιλοσοφία της ιστορίας από τις βιβλικές της απαρχές
ώς τους Marx και Burckhardt. Αθήνα (1985)
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ, Α., Η αδελφότητα της Κοντελετού. Αθήνα (2010)
ΜΑΚΡΑΚΗΣ, Μ. Κ., Ελούντα: η ιστορία της μέσα από την ιστορία της Κρήτης. Ελούντα
(2009)
ΜΑΚΡΙΔΗΣ, Α., Ο εκτουρκισμός των τοπωνυμίων της Κύπρου: η σωβινιστική πρόκληση.
Λευκωσία (2010)
MARY, B., Νεοελληνισμού απαρχές: ελληνικές προσωπογραφίες=La Grèce nouvelle: portraits
grecs (1840-1844). Αθήνα (1992)
ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ, Ζ., Αρχείο της Ι. Μ. Εσφιγμένου: επιτομές μεταβυζαντινών εγγράφων. Αθήνα
(2008)
ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ, Σπ., Περί των ημετέρων προγόνων. Εν Αθήναις (1908)
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ, Κ., Δοξάτο ηρωϊκή και μαρτυρική πόλη: οι σφαγές του 1913 και 1941 από
τον Βουλγαρικό στρατό. Δοξάτο (2007)
Μνήμων. Αθήνα. Τ. 8 (1980-82)
ΜΠΑΓΙΟΝΑΣ, Α., Η έννοια της προόδου και η μεθοδολογία της ιστορίας. Αθήνα (1970)
ΜΠΕΛΙΑ, Ελένη, Ο Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων: διαδρομή μιας
εκατονταετίας 1899-1999. Αθήναι (1999)
ΜΠΙΣΤΗΣ, Λ. Ε., Ο ατμήρης εμπορικός στόλος της Άνδρου: από της συστάσεώς του μέχρι της
λήξεως του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου (1882-1945). Αθήνα (1982)
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Κ. Μ., «Τα ευλογημένα μαντένια της Χαλδίας. Γιαννιτσά (2008)
Νόμος ´ ΓΩΚΓ´ περί Οργανισμού του Εθνικού Πανεπιστημίου και Νόμος ´ ΓΩΚΕ´ περί
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον). Εν
Αθήναις (1911)
ΝΤΑΗΣ, Γ. Π., Ματιές στα διοικητικά σήμαντρα και τις σφραγίδες του Γενικού
Ταχυδρομείου περιόδου 1821-1901: φιλοτελική θεώρηση. Αθήνα (2010)
ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ, Πηνελόπη Ι., Η μνήμη και η στάχτη: από τη Μάχη της Κρήτης στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης Αυστρίας και Γερμανίας μέχρι την Απελευθέρωση: Τ. Ι- VI.
Χανιά: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων (2004-2009)
ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, Μαρία Γ., Η εν τη Ταυρική χερσονήσω πόλις Σουγδαία από του ΙΓ´
μέχρι του ΙΕ´ αιώνος: συμβολή εις την ιστορίαν του μεσαιωνικού ελληνισμού της νοτίου
Ρωσίας. Αθήναι (1965)
- 18 -
5
3
15
10
10
10
50 όλα
10
20
8
10
30
10
40
10
5
5
20
3
10
5
8
5
10
20 όλοι οι τ.
5
ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Μάχη & Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Μετά την
Κατάκτηση: στοχαστικές προσαρμογές του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως σε
ανέκδοτη εγκύκλιο του 1477. Αθήνα (2006)
ΠΑΛΑΖΗ, Μαριάνθη Φ., Ένα όνομα, δύο τόποι: Επιβάτες Ανατολικής Θράκης, Νέοι Επιβάτες
Θεσσαλονίκης. Αθήνα: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (2009)
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ, Ι. Γ., Λευκολίθου Ευβοϊκά δρώμενα. Λίμνη Ευβοίας (2010)
ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ, Ι., Απ’ τα πελάγη στους αιθέρες: το χρονικό της Ναυτικής Αεροπορίας (19131941). Πειραιάς (2009)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Ν., Ελλάδος κάτοπτρον: ένας αιώνας παρουσίας στην Κύπρο εκτός Κύπρου
Ελλήνων
μέσα από κυπριακά περιοδικά (1898-1997). Προσωπογραφική και
βιβλιογραφική θεώρηση: Α΄- Η΄. Λευκωσία (2004)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Ν., Ελλάδος κάτοπτρον: Μέρος 3: βιβλιογραφικές καταγραφές: Τ. Ε΄- Ζ΄,
Η΄(βιβλιογραφία, παρ/τα, ευρετήριον). Λευκωσία (2004-2005)
ΠΑΝΣΕΛΗΝΑ, Γεωργία Μ. & ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ Μαρία, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών
1907-2007: ένας αιώνας στην υπηρεσία της επιχειρηματικής ιδέας. Αθήνα (2007)
ΠΑΠΑΔΙΑ-ΛΑΛΑ, Αναστασία, Ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων στον ελληνικό χώρο κατά
την περίοδο της Βενετοκρατίας (13ος-18ος αι.): μια συνθετική προσέγγιση. Βενετία (2004)
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Ν. Ε. & Ελπινίκη ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ-ΣΟΥΡΗ, «Σεβαστέ μοι θείε, την
δεξιάν Σας ως υιός κατασπάζομαι ...»: οι επιστολές του Αντωνίου Ν. Γιάνναρη προς τον
Χατζή Μιχάλη Γιάνναρη. Ρέθυμνο (2009)
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, Ν. Χ. Ηπειρωτικά: Α´: Αθαμανικά. Αθήναι (1967)
ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ-ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ, Λυδία [κ.ά.], Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού
δικαίου: τα ελληνικά κείμενα. Αθήναι (2011)
ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, Διονυσία, Η διοίκηση του Αγίου Όρους (1600-1927): σύντομη ιστορική
επισκόπηση. Αθήνα (1999)
Πρακτικά Συμποσίου Κυπριακής Ιστορίας, Λευκωσία, 2-3/5/1983 (Κ. Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
[Επιμ.]). Ιωάννινα (1984)
ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ, Ν. Γ., Η παιδεία στη Σίφνο: ιστορικό διάγραμμα από την αρχαία έως τη
σύγχρονη εποχή, στατιστικά στοιχεία της τελευταίας πεντηκονταετίας [1958-2009].
Αθήνα (2009)
Ρωσία 100 χρόνια Γ. ΔΗΜΟΥ & Α. ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ([Επιμ.]). Αθήνα (2002)
ΣΑΡΑΤΣΗΣ, Δ. Ι., Παιδεία και κοινωνία: αλληλογραφία, μαρτυρίες, δημοσιεύματα: Τ. Α´:
Πολιτικά-κοινωνικά (Γ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ [Επιμ.]). Αθήνα (1995)
ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Ν., Η ιστορία και η διδακτική αυτής. Εν Αθήναις (1965)
ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Δ. Γ. & Χρ. Γ. ΖΑΧΑΡΑΚΙΣ, Διπλωματία και πόλεμος: Γεώργιος Ζαχ.
Σκουλούδης - - Εμμανουήλ Παχλάς: δυο Ρεθυμνιώτικες μορφές στο σταυροδρόμι του
Αρκαδίου. Ρέθυμνο (2008)
ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ, Β. Βλ., Ιστορία της Ελευσίνας: από τη βυζαντινή περίοδο μέχρι σήμερα. Αθήνα
(1985)
Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους: Τ. 3 (1-4). Αθήναι: ΓΑΚ (1974).
ΤΑΤΑΚΗΣ, Β., Η συμβολή της Καππαδοκίας στη χριστιανική σκέψη. Αθήνα (1960)
ΤΕΛΕΛΗΣ, Ι. Γ., Μετεωρολογικά φαινόμενα και κλίμα στο Βυζάντιο: Α´. Αθήναι (2004)
ΤΣΑΛΤΑΣ, Κ., «Γενικόν Ημερολόγιον του Ιονικού Βρικίου ονομαζόμενον η Παναγία
Μερτιδιότησα, 1854 Κύθιρα». Αθήνα (2010)
ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ, Δ. Θ., Οι αρματολοί της Ρούμελης: μελέτη για τις αρματολικές συγκρούσεις
και τα αρματολικά-συγγενικά δίκτυα της περιοχής κατά την προεπαναστατική και
επαναστατική περίοδο του 1821. Αθήνα (2009)
ΤΣΙΡΑΜΠΙΔΗΣ, Α., Ο προσφυγικός συνοικισμός Ναυάρχου Βότση. Θεσσαλονίκη (2010)
- 19 -
8
8
20
40
5 έκαστος
5 έκαστος
30
25
10
10
15
10
5
10
50
15
5
15
5
20
15
20
5
10
10
ΤΣΟΥΡΚΑ-ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, Δέσποινα-Ειρήνη, Η νομολογία του κριτηρίου της ελληνικής
«Κομπανίας» του Σίμπιου Τρανσυλβανίας 17ος-18ος αι.: πηγές του δικαίου και των
θεσμών του απόδημου Ελληνισμού. Αθήνα (2011)
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ, Ν. Β., Περί αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως (1453): συναγωγή κειμένων
[Δούκα-Μιχαήλ Κριτοβούλου του Ιμβρίου — Γεωργίου Σφραντζή — Λαονίκου
Χαλκοκονδύλη του Αθηναίου] μετά προλόγου και βιογραφικών μελετημάτων. Αθήναι
(1953)
ΦΑΡΑΝΤΟΣ, Χ. Δ., Πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυστίων Ευβοίας (18561859). Αθήνα (2010)
Φώκαια 1913-1920: η μαρτυρία του Φελίξ Σαρτιώ (Χ. ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ [κ.ά.] [Επιμ.]. Αθήνα
(2008)
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Α. Θ., Οι Γιατράκοι του 1821: τόμ. Β´. Αθήναι (2001)
ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Ι. Κ., Σχέσεις Ελλήνων και Ισπανών στα χρόνια της Τουρκοκρατίας.
Θεσσαλονίκη (1969)
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ, Γ. Γ., Βασικό βιογραφικό λεξικό αγωνιστών Κρήτης (330-1898 μ.Χ.): Α´-Β´.
Ηράκλειο (2009)
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Π. Φ., Η βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων 1846-1970. Εν επιμέτρω: Ο
κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Εν Αθήναις (1970)
ΑΗRWΕΙLΕR, Ηélène, Βyzance: les pays et les territoires. London (1976). out of print
ATTALIDES, M., Social change and urbanization in Cyprus: a study of Nicosia. Nicosia
(1981)
BUISSON, F., Principes du Christianisme libéral: résumé des conférences données à Neuchâtel,
à la Chaux-de-Fonds, etc. Paris (1869)
Bulletin d’Information et de Coordination (Association Internationale des Études Byzantines).
Athènes-Paris. No. V(1971)
CLERC, Christine, Dimanche 16 mars 1986: 20 heures: histoire du 1 er gouvernement de la
cohabitation. Paris (1985)
De la mine à la forge en Franche-Comté: des origines au XIX siècle (J.-P. JACOB & M.
MANGIN [Dir.]). Paris (1990)
DE LAROIERE, L. & G. BODENHORST, Les armées Européennes: recrutement,
organisations et armement. Paris: Dumaine (1882)
ΗΕRΜ, G., Die Diadochen: Αlexanders Εrben kämpfen um die Weltherrschaft. Μünchen
(1978)
GLOTZ, G., Histoire Grecque: T. II: La Grèce au Ve siècle. Paris (1938)
GRASMÜCK, O., Eine Marienerscheinung in Zeiten der Diktatur: der Konflikt um
Penablanca, Chile: Religion und Manipulation unter Pinochet. Berlin (2009)
GREENWOOD, Roberta S., Down by the station: Los Angeles Chinatown 1880-1933. Los
Angeles (1996)
GUEY, J., Essai sur la guerre parthique de Trajan (114-117). Bucarest (1937)
HADJINICOLAOU-MARAVA, Anne, Recherches sur la vie des esclaves dans le Monde
Byzantin. Athènes (1950)
KATSIAOUNIS, R., Labour, society and politics in Cyprus: during the second half of the
nineteenth century. Nicosia (1996)
KEHR, P., Das Erzbistum Magdeburg und die erste Organisation der christlichen Kirche in
Polen. Berlin (1920)
KOLODNY, É. Y., La population des îles de la Grèce: essai de geographie insulaire en
Méditerranée Orientale: T. 1-2 & Atlas. Aix-en-Provence (1974)
La Cultura (G. CALOGERO [Dir.]). Roma (1963)
- 20 -
20
10
10
45
10
3
10 & οι 2 τ.
5
60
5
20
3
2
3
15
10
25
5
10
10
8
15
5
20 all
2
La géostratégie de la Méditerranée Orientale et l' Ouest au XX e siècle (Commission
Internationale d' Histoire Militaire). Athènes (2001)
La guerre totale, la défense totale, 1789-2000: Actes du XXVIème Congrès Internationale d'
Histoire militaire (IKO, P., L. ERICSON & G. ASELIUS [Eds.]). Stockholm (2001)
Le Livre des jours italiens. Rome
LÜDDECKENS, Dorothea, Das Weltparlament der Religionen von 1893: Strukturen
interreligiöser Begegnung im 19. Jahrhundert. Berlin (2002)
MADAULE, J., Histoire de France, Paris, (1945-1966). (vols 2,3)
MEUTHEN, E., Cusanus-Studien X: Die «Acta Cusana»: Gegenstand, Gestaltung und Ertrag
einer Edition. Heidelberg (1994)
O’ HARA, V. P., Struggle for the Middle Sea: the great navies at war in the Mediterranean
1940-1945. London (2009)
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚOS, Gr., Le fanatisme. Athènes (1961)
PAPADOPOULLOS, Th., Social and historical data on population (1570-1881). Nicosia (1965)
PICOTTI, G. B., Ricerche umanistiche. Firenze (1955)
Quinze ans de bibliographie historique en Grèce (1950-1964): avec une annexe pour 1965.
Athènes (1966²)
SMUTS, J. C., Jan Christian Smuts. London (1952)
STEPHANOPOLI DE COMNENE, M., Histoire des Grecs-Maniotes en Corse: I. Athènes
(1997)
Studien zu Geschichte, Theologie und Wissenschaftsgeschichte (W. LEHFELDT [Red.]). Berlin
(2012)
The Kanakaria documents 1666-1850: sale and donation deeds (C. P. KYRRIS [Ed.]). Nicosia
(1987)
TSARDANIDIS, Ch., The politics of the EEC-Cyprus Association Agreement: 1972-1982.
Nicosia (1988)
TURNER, G. J. [Ed.}, A calendar of the Feet of Fines: relating to the county of Huntingdon
1194-1603. Cambridge: Antiquarian Society (1913)
VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS, Julie, Droit Grec d’ Alexandre à Auguste (323 av. J.C. - 14 ap. J.-C.): personnes-biens-justice: T. I-II. Athènes (2011)
Venetiae quasi alterum Byzantium: T. 1/93, 2/94, 3/93, 4/93. Αθήνα (1993-1994): Τ. 1/93:
Όψεις της ιστορίας του Βενετοκρατούμενου ελληνισμού Χ. ΜΑΛΤΕΖΟΥ). Τ. 2/94:
Ελληνικά χειρόγραφα στη Μαρκιανή βιβλιοθήκη από βενετσιάνικες συλλογές
[Κατάλογος] (Μ. ZORZI ... [et al.]). Τ. 3/93: Από τον Χάνδακα στη Βενετία: ελληνικές
εικόνες στην Ιταλία, 15ος-16ος αι. [Κατάλογος], 17/9/-30/10/1993. Τ. 4/93: Le edizioni di
testi greci da Aldo Manuzio e le prime tipografie greche di Venezia (M.
MANOUSSACAS & C. STAIKOS)
5
5
20
10
3 each
2
15
10
10
10
3
15
10 each
10
10
5
15
50 both
120 όλοι οι τ.
ANCIENT AUTHORS & CLASSICAL PHILOLOGY
ΑΙΣΧΥΛΟΣ, Ορέστεια: Αγαμέμνων, Χοηφόροι, Ευμενίδες (Α. ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ, Ν.
ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ [Επιμ.]). Αθήναι
ΑΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΗ, Αλεξιάς: Α´ (Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & Ν. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
[Εκδ.]). Εν Αθήναις (1938)
ΑΝΤΙΦΩΝ Ο ΡΑΜΝΟΥΣΙΟΣ: Ο ρήτωρ ποινικολόγος: Τχ. Α´-Β´ (Ο περί του Ηρώδου φόνου
λόγος) (Γρ. Δ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & Ι. Γ. ΛΟΥΚΑΣ [Εκδ.]). Αθήναι (1967-1973)
AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Γεωργία, Ο εγελιανός φιλόσοφος Ιωάννης Μενάγιας: εισαγ., κείμ.,
μαρτυρίες. Ιωάννινα (1988)
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, Ι. Μ., Ο Σοφοκλής ως παιδαγωγός. Αθήναι (1973)
- 21 -
8
2
10 & οι 2 τ.
5
5
ΒΑΣΗΣ, Σπ., Ανάλεκτα εις τον Ρωμαίον ποιητήν Κάτουλλον
ΓΡΥΠΑΡΗΣ, Ι. Ν., Οι τραγωδίες του Αισχύλου: Ικέτιδες-Πέρσες-Επτά επί Θήβας-Προμηθέας
Δεσμώτης-Ορέστεια. Αθήναι
ΔΑΥΙΔ ΔΙΣΥΠΑΤΟΣ, Λόγος κατά Βαρλαάμ και Ακινδύνου προς Νικόλαον Καβάσιλαν (Δ.
ΤΣΑΜΗΣ). Θεσσαλονίκη (1973)
Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum: una cum magna grammatica.
Etymologicum magnum auctum: Volumen secundum (ανά-βώτορες) (synoptice ediderunt
Fr. LASSERRE & Nic. LIVADARAS). Αθήναι: Φ.Σ. Παρνασσός (1992)
ΘΕΟΓΝΙΣ, Ελεγείαι (Στ. Γ. ΚΟΡΡΕΣ [Εκδ.]). Αθήνησι (1949)
ΙΩΣΗΠΟΣ, Φλάβιος, Κατ᾽ Απίωνος: Λόγος Α´ (Β. Μ. ΒΕΛΛΑΣ [Εκδ.]). Εν Αθήναις (1938)
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ, Δ. Χ., Ανθολόγιον εκ των έργων Αυγουστίνου Ιππώνος: εξελληνισθέν υπό
Δημητρίου του Κυδώνη. Αθήναι (1996)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Γ. Ν., Αι παιδαγωγικαί ιδέαι του Σοφοκλέους. Εν Αθήναις (1973)
ΟΡΑΤΙΟΣ ΦΛΑΚΚΟΣ, ΚΟΪΝΤΟΣ, Ωδές, Εκατονταέτηρος ύμνος, Επωδοί (Δ. Ε.
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ [Επιμ.]). Αθήναι (2007)
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ, Ελλάδος Περιήγησις: Κορινθιακά: Α-Β (Δ. ΛΑΜΠΙΚΗΣ & Α.
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ [Εκδ.]). Εν Αθήναις (1937)
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Ηθικά: Περί του Σωκράτους δαιμονίου (Π. Κ. ΒΙΖΟΥΚΙΔΗΣ & Α. ΚΟΝΤΟΣ
[Εκδ.]). Εν Αθήναις (1939)
ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ, Π. Σ., Η τραγωδία: και το τραγικό στην τέχνη, στο πνεύμα, στη ζωή. Αθήνα
(1963)
Στωϊκισμός (Κέντρον Επιστημονικών Ερευνών). Λευκωσία (1985)
3
ARISTOPHANE, Les Guêpes (texte établi par V. COULON). Paris (1925)
ARISTOPHANES, The Wasps. The poet and the women. The Frogs (D. BARETT [Ed.]).
Middlesex (1964)
ARISTOTE, Constitution d’Athènes (G. MATHIEU & B. HAUSSULIER [Eds.]). Paris (1922)
BAISSETTE, G., Hippocrate. Paris (19319)
EURIPIDES, Il Ciclope. I Satiri alla Caccia (SOFOCLES) (E. ROMAGNOLI [Ed.]). Bologna
(1927)
EURIPIDES, Iphigenie im Taurerlande ( E. BUSCHOR [Ed.]). München (1946)
EURIPIDES, Medea (E. ROMAGNOLI [Ed.]). Bologna (1927)
EURIPIDES, Sämtliche Tragödien und Fragmente: II-III (E. BUSCHOR & G. A. SEECK
[Hrsg.]). München (1972). (Tusculum-Bücherei)
EURIPIDES, Vol. V: Electra-The Phoenician Women-The Bacchae (D. GRENE & R.
LATTIMORE [Ed.]). New York (1959)
ΗΑΜΒΕRGΕR, Ρ., Die rednerische Disposition: in der alten Τέχνη Ρητορική (Κorax, Gorgias,
Αntiphon). Ρaderborn (1914)
HANSON, V. D. & J. HEATH, Who killed Homer? the demise of classical education and the
recovery of greek wisdom. New York (1998)
HÉSIODE, Théogonie-Les Travaux et les Jours-Le Bouclier (P. MAZON [Ed.]). Paris (1944)
HOMÈRE, Hymnes (J. HUMBERT [Ed.]). Paris (1936)
JΑΕGΕR, W., Demosthenes: der Staatsman und sein Werden. Βerlin (1939)
LOWE, N. J., Comedy. Cambridge (2007)
MEES, M., Die Zitate aus dem Neuen Testament bei Clemens von Alexandrien. Rom (1970)
PINDARE, T. I-IV: Olympiaques-Pythiques-Néméennes-Isthmiques et Fragments (A. PUECH
[Ed.]). Paris (1923-1958)
ΡΙΝDΑRUS, Carmina cum fragmentis: Ρars II (B. SNELL, H. MAEHLER [Eds.]). Leipzig:
Τeubner (1975)
5
- 22 -
5
5
10
5
2
8
3
5
5 & οι 2 τ.
2
3
5
2
10
10
5
5
5
20 each
2
10
5
10
10
20
10
10
10 (τ.I,II,IV), 5 (τ.III)
10
PLATON, Oeuvres complètes: T. III(2): Gorgias-Ménon (A. CROISET & L. BODIN [Eds.]).
Paris (1924)
PLATON, Symposion (F. BOLL & W. BUCHWALD [Hrsg.]). München (19696). (TusculumBücherei)
PLINIUS Secundus, Cajus, Von der Bildhauerei und der Baukunst: aus der «Historia
naturalis». Frankfurt am Main (1925)
PLINIUS Secundus, Cajus, Von der Malerei: aus der Historia naturalis». Frankfurt am Main
(1925)
PLUTARCH, Moralia: T. V: Περί Ίσιδος και Οσίριδος, Περί του ει του εν Δελφοίς, Περί του
μη χράν έμμετρα νυν την Πυθίαν, Περί των εκλελοιπότων χρηστηρίων) (F. COLE
BABBITT [transl.]). London (1962)
SOFOCLES, Edipo Rey (A. SPINOSA POLIT [Ed.]). Quito (1935)
STIERLE, K. Petrarca-Studien. Heidelberg (2012)
VERGILIUS MARO, P., Aeneis: T. II: Βιβλία I-VI (O. GÜTHLING [Eκδ.]). Αθήναι
5
20
3
3
5
5
10
1
LITERATURE - PHILOLOGY
ΑΡΙΣΤΗΝΟΣ, Γ., Νάρκισσος και Ιανός: η νεωτερική πεζογραφία στην Ελλάδα. Αθήνα (2007)
Επετηρίς Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών. Αθήναι. Τ. 12 (2001-2003)
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Κ., Ιστορία της νεώτερης Κυπριακής λογοτεχνίας. Λευκωσία (1986)
ΚΕΡΑΜΑΡΗ, Φωτεινή, Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου ως πεζογράφος. Αθήνα (2001)
ΚΡΙΑΡΑΣ, Ε., Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής δημώδους γραμματείας 1100-1669: Α´Β´. Θεσσαλονίκη (1968-1971)
Κωνσταντινούπολη (Θ. Θ. ΝΙΑΡΧΟΣ και Έλενα ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ [Επιμ.]). Αθήνα (2010)
ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ, Π. Δ., Εισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία. Αθήνα (2005 7)
ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ, Π. Δ., Η νεοελληνική σύνθεση: θέματα και κατευθύνσεις της
νεοελληνικής λογοτεχνίας. Αθήνα (1999)
ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ, Π. Δ., Η ποίηση του νέου Ελληνισμού: Ι. πρωτονεοελληνικά κείμενα,
ΙΙ. κρητική λογοτεχνία, ΙΙΙ. δημοτικό τραγούδι: ανθολογία. Αθήνα (2007 8)
ΜΙΣΣΙΟΣ, Κ. Γ., (Αυτο)βιβλιογραφικά (9/8/1954-16/5/1996): συμβολή στην ιστορία της
λεσβιακής γραμματείας : Τ. 7. Μυτιλήνη (1996)
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, Γ., Η έρευνα και οι ερμηνευτικές της εκδοχές: μελέτες για συγγραφείς και
κείμενα. Αθήνα (2006³)
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, Γ., Ιχνηλασίες: φιλολογικά μελετήματα. Αθήνα (2006³)
ΠΟΥΧΝΕΡ, Βάλτερ, Βίος και έργο: βιογραφικά, δημοσιεύματα, αναφορές, ευρετήρια,
αναλύσεις και πρόσληψη: βιβλιογραφικό δοκίμιο. Αθήνα (2007)
ΣΙΜΩΤΑΣ, Π. Ν., Βιβλιοκριτικά δημοσιεύματα 1988-2002. Αθήναι (2002)
ΣΚΑΡΒΕΛΗ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αγγελική, Ο Μάρκος Πορφυρόπουλ(λ)ος και η μετάφραση
των ανεκδότων του Προκοπίου. Λευκωσία (1998)
«Της γλυκιάς χώρας Κύπρου» (Θ. Θ. ΝΙΑΡΧΟΣ [Επιμ.]. Αθήνα (2009)
ΤΖΑΝΗΣ, Γ. & Π. ΜΠΕΣΠΑΡΗΣ, Η λογοτεχνική δημιουργία της Βόρειας Ελλάδας 18752007: απόπειρα βιβλιογραφικής καταγραφής. Θεσσαλονίκη (2007)
30
20
20
15
30 & οι 2 τ.
25
30
15
25
15
20
15
10
10
5
30
25
BAETHGEN, F., Untersuchungen über die Psalmen nach der Peschita: erste Abtheilung. Kiel
(1878)
5
BOGAERT, J. [et al.], Dix-septième siècle. Paris (1966). (Les Lettres Françaises; III)
15
BRETE, J. de la, Mon oncle et mon curé. Paris (1977)
1
CALOGERO, G., Lezioni di filosofia: I-III. Torino (1960)
40 all
CHERBULIEZ, V., Le comte Kostia. Paris (1976)
1
- 23 -
CROISET, A. & M. CROISET, Histoire de la littérature grecque: T. 3: Période attique:
tragédie, comédie, genres secondaires. Paris (1935³)
DARTEY, L., Pierre et Françoise. Paris (1975)
DELARUE-MARDRUS, Lucie, Graine au vent. Paris (1977)
DEMOUSTIER, C.-A., Lettres a Émilie sur la mythologie. Paris; Garnier Frères (1875²)
EÖTVÖS, J. von, Der Dorfnotar. Leipzig.
GRILLPARZER, F., Medea. Bielefeld (1940)
GUÉRIN, Ch., Recueil de Pages Françaises: XVII siècle. Paris (1948)
HEITMANN, H., Theodor Storm. Stuttgart (1939)
HOHLBAUM, R., Grillparzer. Stuttgart (1939)
LAGARDE, A. & MICHARD, L., Les grands auteurs Français. Paris (1967-1969). 4 T.
Latin vulgaire-latin tardif IX: Actes du IXe colloque international sur le latin vulgaire et tardif,
Lyon, 2-6/9/2009 (F. BIVILLE ...[et al.] [Eds.]). Lyon (2012)
LOBSIEN, W., Gegnende Erde. Heide in Holstein
MAIRE, Janine G., Les trois étangs. Paris (1977)
MORNET, D., Histoire de la littérature et de la pensée françaises. Paris (1924)
NENCIONI, G. [et al.], Gino Capponi: linguista, storico, pensatore. Firenze (1977)
OLIVETTI, Laura, Bibliografia della letteratura neoellenica in Italia (1900-1972). Atene
(1974)
PARKER, M. B. [Bearb.], Anmerkungen und Wörterbuch: zu J. B. Priestley Self-selected
essays. Leipzig (1934)
Research Studies. Washington State University. Washington (1976-1983). T. 44-51
ROTHE, H., Pushkin: Schicksal des Dichters, Wandlungen seiner Dichtung. Paderborn
(2009)
SAMAROW, G., Die Saroborussen: 48. bis 57. Tausend. Berlin.
SCHAAR, C., The golden mirror: studies in Chaucer’s descriptive technique and its literary
background. Lund (1955)
SCHJOTT, P. O., Samlede philologiske Afhandlinger: Universitetsprogram for 2det semester
1894. Christiania, Denmark (1896)
STIERLE, K., Petrarca-Studien. Heidelberg (2012)
STORM, G., Laurents Hanssons Sagaoversaettelse. Christiania (1899)
TIBALDI CHIESA, Mary, Omero e Gladstone. Bologna (1921)
VENDRYES, J., Le langage: introduction linguistique à l’ histoire. Paris (1921)
30
1
1
20
3
1
20
1
1
20 έκαστος
10
2
1
5
3
5
2
5 each
5
1
20
5
10
5
5
20
PERIODICALS
Αθηνά. Εν Αθήναις (1950-1960). «10 Τόμοι»
Άνθρωπος. Αθήνα. Τ. 13 (1991-1997)
Aρχαιογνωσία. Aθήνα. 1(1980), 2(2)1981, 3(1-2)1982/84, 4(1-2) (1985-86).
Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών. Αθήναι. Τ. I-III(1968-1970), ΙV-XVIII(1971-1985), XX
(1987), XXII - XXVIII(1989-1995)
Αρχαιολογικόν Δελτίον. Εν Αθήναις (1915-2009). Τ. 1(1915), 2(1916), 3(1917), 4(3-4)1918,
5(1919), 10(1926), 12(1929), 16(Κείμ.-Πίν.)1960, 17(Β)1961/62, 18(Α, Β1-Β2)19631964, 19(Α, Β1-Β3)1964-1966/67, 20(Α, Β1-Β3)1965-1968, 21(A, B1-B2)1966-1968,
22(Β1-Β2)1967, 23(Α, Β1-Β2)1968-1969, 24(Α,Β1-Β2)1969, 25(Α,Β1-Β2)1970,
26(Β2)1971, 27(Β2)1972, 28(Β2)1973, 29(Β2-Β3)1973-1974, 30(Β1-Β2)1975, 31(Α, Β1Β2)1976, 32(Α, Β1-Β2)1977, 33(Α, Β1-Β2)1978, 34(Α, Β2)1979, 35(Α,Β1-Β2)1980,
36(Α,Β1-Β2)1981, 37(Α,Β1-Β2)1982, 38(Α,Β1-Β2)1983, 39(Α, Β)1984, 41(Α,Β)1986,
- 24 -
10 έκαστος τ.
10
15 έκαστ.
3 έκ. τχ., 5 (τ. XVI κεξ.)
42(Β1-Β2)1987, 43(Β1-Β2)1988, 45(Β1-Β2)1990, 46(Β1)1991, 47(Β2)1992, 52 (Β3)1997,
56-59(Β1-Β2,Β4)2001-2004, 57(Α)2002, 58-64(Α)2003-2009
Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών. Βόλος (2006-2010). Τ. 15-16, 18
Αρχείον Κορινθιακών Μελετών. Αθήναι. Τ. Α´ (1971)
Βυζαντιακά. Θεσσαλονίκη. Τ. 24 (2004)
Βυζαντινά. Θεσσαλονίκη (2010). Τ. 30
Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας. Κέρκυρα (2004). Τ 26
Δελτίον Επιστημονικής Ορολογίας και Νεολογισμών. Αθήνα (1997-2009). Τ. 6-9/10
Δελτίον του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου. Αθήνα. Τ. Δ΄(1984-1987), E´ (1992)
Δελτίον της Xριστιανικής Aρχαιολογικής Eταιρείας. Eν Aθήναις, Τ. Β´ (1960-61), T. H’
(1975/76), Θ’ (1977/79)
Διαβάζω. Αθήνα. Τχ. 378(1997), 458(2005)
Διάλογος: επετηρίδα Φιλοσοφικής έρευνας. Αθήνα. Τχ. 2 (2012)
Διεθνής Εφημερίς της Νομισματικής Αρχαιολογίας (Ι. Ν. Σβορώνος). Athènes (1914, 1915,
1918-1921). T. 16-17, 19-20. «4 Τόμοι»
Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αθήνα. Τ. 31 (1989), Κανονάριον-επετηρίς 1990
Δωδώνη. Ιωάννινα. Τ. 24(3) (1995)
Εγνατία (Α.Π.Θ.). Θεσσαλονίκη. Τ. 24(2) (1990)
Ελληνικά. Θεσσαλονίκη (1928-1985, 2011). Τ. Α´-Θ´, 12(2)-36, 61(2), (1986, 1987, 2000)
Ελληνικά και άλλα (Ελληνική Κοινότητα Γοττίγγης). Göttingen. T. 7 (2009)
Επετηρίδα. Λευκωσία. Τ. 27 (2001)
Επετηρίς (Κέντρον Επιστημονικών Ερευνών). Λευκωσία (1969-1998). Τ. ΙΙΙ-VII, XI-XVI,2,
XVIII-XIX, XXII-XXIV, & Φιλοσ. Παρ/μα Ι
Επετηρίς Επιστημονικών Ερευνών (Εθνικόν & Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών).
Αθήναι. Τ. Α΄(1967-68)
Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου. Αθήνα. Τ. 33 (1997),
38 (2004), 42 (2010)
Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών. Αθήνα. Τόμ. Ι (2004-2005)
Eπιστημονικά Δημοσιεύματα Στρατιωτικής Σχολής Eυελπίδων. Bάρη, Aττικής. T. 2(2003)
Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα. Τ.
ΣΤ´(1955/56), ΚΘ´(1986/1991)
Εστία. Εκδίδοται κατά Κυριακήν. Αθήνησι. Τ. 15-16(1883), 17-18(1884). 4 τόμοι
Ευθύνη. Αθήνα (2007). Τχ. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 (1972), 20, 21 (1973), 33 (1974), 37-40, 4247 (1975), 49-50, 56 (1976), 62 (1977), 403, 414, 415, 417, 425, 430, 431
Ζήνων. Λευκωσία (1980-1984). Τ. 1-4/5. «4 Τόμοι»
Θεσσαλικά (Φιλάρχαιος Εταιρεία Βόλου). Τ. Α´-Β´ (1958-1959)
Κρητικά Χρονικά. Ηράκλειο. Τ. ΛΑ´ (2011)
Λακωνικαί Σπουδαί. Εν Αθήναις. Τ. 10, 12-13 (1990-1996)
Λεσβιακά. Μυτιλήνη. Τ. Γ´-Ε´ (1959-1966)
Μέντορας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). Αθήνα. Τχ. 12 (2010)
Μνημοσύνη. Εν Αθήναις. Τ. ΙΑ´ (1988-1990)
Μνήμων. Αθήνα. Τ. 8 (1980-82)
Nέα Eστία. Aθήναι. Tχ. 463(1946), 822(1961), 979(1968), 1005(1967), 1104(1973),
1249(1979), 1255-1256(1979), 1286(1981), 1308(1982), 1741(2002), 1752(2003),
1783(2005), 1785, 1787, 1794(2006), 1796, 1799(2007)
Νέα Παιδεία. Αθήνα. Τ. 9(1979), 11(1979)
Nέα Πορεία: λογοτεχνικό περιοδικό. Θεσσαλονίκη. Tχ. 569/571(239)-572/574(240) 2002,
605/607 (Iούλ./Σεπτ. 2005), Ειδ. Τχ. 5 (Θεσ/κη 1998) 15
Nέα Σκέψη. Aθήνα. Τχ. 438 (2001) 439, 440 (2002) 451 (2003) 483 (2005), (2010-2011)
- 25 -
10 έκαστος τ.
5 (τ.15,16), 10(τ.18)
10
10
10
5
5(τ.7),10
5(Δ΄), 10 (Ε´)
10 έκαστ.
3 έκαστ. τχ.
8
10(τ.16), 5(τ.17)
20(τ.19), 15(τ.20)
5 έκαστος τ.
10
10(τ.24)
10 έκαστος τ., 5 το τχ.
2
5
5 έκαστος τ.
10
10
10
5
10 έκαστος τ.
150 έκαστ. (δεμ.)
3 έκαστ. τχ.
5 έκαστος τ.
5 έκαστος τ.
10
10 έκαστος τ.
5 έκαστος τ.
3
10
20
3 έκαστ. τχ.
3
3 έκαστο
2
Νεοελληνικά Ιστορικά. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών. Τ. Β´(2010)
Νέος Ερμής ο Λόγιος. Αθήνα. Τχ. 1 (2011)
Ορθοδοξία: Ευρετήριον τόμων Α´(1926-1927)-ΛΗ´(1963). Εν Αθήναις: Οικουμενικόν
Πατριαρχείον (1984)
Ηoros (Ά. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ... [κ.ά.] [Εκδ.]. Αθήνα. Τ. 1-2 (1983-1984)
Παλίμψηστον (Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη). Ηράκλειον. Τχ. 16 (1996)
Παρνασσός. Αθήναι. Tόμ. Α´1-3 (1959), Β´(1960), Γ´1, 3(1961), Δ´1(1962)
Παρουσία. Αθήνα. Τ. 21(2002), 35(2006), 50(2009)
Πλάτων. Εν Αθήναις. Τ. 1950, 1951, 1953-1955, 1957-1959, 1964-1966, 1968, 1969, 1971,
1973, 1982-83, 1991
Ποντίκι (το). Αθήνα. Τ. 1992(Ιαν.-Ιούν., Ιούλ.-Δεκ.), 1993(Ιαν.-Ιούν., Ιούλ.-Δεκ.), 1994(Ιαν.Ιούν., Ιούλ.-Δεκ.). 2 τόμοι το έτος.
Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών. Εν Αθήναις. Τόμ. 9(8) 1934, 40(1965), 83 Α´, Γ´(2008)
Ραδάμανθυς: μηνιαία επιθεώρησις. Αθήναι. Τχ. 674 (1956), 676 (1957)
Σύμμεικτα. Αθήνα. Τ. 6(1985), 17(2005-2007)
Συριανά Γράμματα. Αθήνα (1996). Τχ. 35-36
Το Μουσείον. Αθήνα. Τ. 6 (2006-2008)
Φιλίστωρ. Αθήναι. Τ. Α΄(1-12)1861, Β΄(13-23/24)1861, Γ΄(1-6)1862, Δ΄(1-6)1862
Φιλολογική. Αθήνα. Τχ. 105 (2008)
Φιλοσοφία. Αθήναι. Τόμ. 40(2010), 41(2011)
Φωκικά Χρονικά. Άμφισσα. Τ. Ε´ (1993)
Χρονικά Αισθητικής. Αθήνα 1(1962), 29/30 (1990/91)
Acta Archaeologica Academiae Scientarum Hungaricae. Budapest. Τ. (1-4), 1968· (1-4), 1970·
(1-4), 1973· (3-4), 1977· (3-4), 1979· (1-4), 1980· (1-4), 1981· (1-4), 1982· (1-4) 1983· (14), 1984· (1-4) 1985· (1-2), 1986· (1-4), 1989· (1-4), 1991· (1-4) 1992· (1-4) 1993· (4)
1997· (1-4) 1998· (1-4), 1999/2000.
Actes de l’ Institut National Genevois. Genève (1977-2006)
American Journal of Archaeology. Princeton, N.J. (1959) Vol. 63(1)
Anatolia. Ankara (1956-1963). T. I-IV, VII
Annales de l’ Academie Royale d’ Archéologie de Belgique, Serie 7: T. III (3-4) 1924.
Annuaire 1965-1966. IVe Section: Sciences historiques et philologiques. Paris (1965)
Annuaire [de l’] École Pratique des Hautes Études. Paris (1972-1980)
The Annual of the British School at Athens. London. T. 52 (1957)
Annual Report of the Board of Trustees of the Public Museum of the City of Milwaukee. Τ. 12
(1893/1894).
Annual Report of the Director of Antiquities for the years 1957-1958. Nicosia
Annual Report of the Trustees of the Peabody Museum of American Archaeology and
Ethnology (Harvard University). Cambridge, Mass. Τ. 14(1881), 15(1882), 16/17(1884),
18/19(3, 5-6) 1886, 20(1887), 22(1888), 23/24(1891), 31(1896/97).
Annual Report [of the] Society of Antiquaries of London: Proceedings 1998.
The Antiquaries Journal. London (2007). Vol. 87
Anuari. Barcelona (1934)
Apulia: Rivista di Filologia, Storia, Arte e Scienze Economico-Sociali della Regione Martina
Franca. I (1,3-4)1910, II (1/2-3/4)1911, III (1/2-3/4)1912, IV (1/2)1913.
Archaeologia Atlantica (F. Schwappach [Εd.])Hamburg (1975). T. 1(1-2).
Archaeological Reports for 1957, 1960/61-1961/62, 1964/65-1969/70, 1971/72, 1975-1976,
1976/77. London
Archaeology. New York (1990-2002). 65 issues
Archäologischer Anzeiger. Berlin. Halbband 1(2011), Beiheft 1: Jahresbericht 2010 (2011)
- 26 -
15
5
5
5 έκαστο τχ.
15
10 έκαστο τχ.
2
5 έκαστ. τ.
50 το έτος
10 έκαστο τχ.
3 έκαστο τχ.
10 (τ.6), 15 (τ.17)
5 έκαστος τ.
10
200 έκαστος (δεμ.)
2
15 έκαστος τ.
5
3 έκαστος τ.
10 each
3 each
10
8 each
5
5
5 each
20
2 each
2 each
3 each
2
15
3
2 per issue
3
5 each
1 each
30 both
Archäologisches Korrespondenzblatt. T. 7 (1977).
Archivio Storico Siracusano. Siracusa. (S. III) T. XIX (2005)
Αrchivo Espanol de Arqueologia. Madrid. T.25(1952, 2ο sem.), 73(2000)
Athenaeum. Pavia. Vol. 29 (1951)
Atti della Reale Accademia Nazionale dei Lincei: Notizie degli Scavi di Antichità. Roma. Serie
sesta: T. VI (1930), VIII (1932), IX (1933)
Atti e Memorie. Accademia Toscana di Scienze e Lettere. Firenze. T. 47(1982), 48(1983),
50(1985), 53(1988), 60(1995)
Bericht der K.K. Central-Commission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und
historischen Denkmale. Wien. Nos. 1(1874/75) - 5(1879).
Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig.
Philologisch-histor. Klasse. Leipzig. T. 82(1-3) 1930, 83(1-5) 1931, 84(1-3) 1932, 85(1-3)
1933, 86(1-4) 1934, 88(1-3) 1936, 89(1,3) 1937, 91(2) 1939, 96(1-3)1944/48.
Boletim do Museu Nacional de Arte Antiga. Lisboa. T. II(3) 1952
Bollettino delle opere moderne straniere. Roma. T. 1 (1-6) 1886, 2 (1-6) 1887, 3 (1-6) 1888, 4
(1-6) 1889, 5 (1-12) 1890, 6 (1, 3-4, 6, 9, 11-12) 1891, 7 (13-24) 1892
Bulletin Analytique de Bibliographie Hellénique. Athènes. T. 21 (1960), 22 (1961).
Bulletin de l’ Academie Royale d’ Archéologie de Belgique. Anvers. T. II (1922)
Βulletin de l’ Ιnstitut Égyptien. Le Caire (1912). 5ème Serie: Τ. V(2) 1911
Bulletin de l’ Institut National Genevois (Old Title). Genève. T. 34 (1991), 44 (2001) - 48
(2005)
Bulletin de la Coopération Intellectuelle. Paris (1931-1932). Nos. 1-7/8(& Suppl.), 9-16
Bulletin de la Société d’ Archéologie Copte. Le Caire. T. V (1939)
Bulletin de la Société Préhistorique Française. Paris (1969-2005). T. 66-102
Bulletin d’Information et de Coordination (Association Internationale des Études Byzantines).
Athènes-Paris. No. V(1971)
Bulletin du Musèe Hongrois des Beaux-Arts. Budapest. T. 10 (1957), 12 (1958).
Bulletin of the Archaeological Institute of America. Boston, Mass. T. I(1883), 51(1960),
52(1961).
Bulletin of the University of Texas. Austin, Texas. T. 88(1906/07), 103(1907/08),
117(1908/09).
Bulletin Papyrologique. Liège; Bruxelles. T. 1(1925), 3(1927/1928) - 8(1933/1934).
Bulletin [of the] International Council for Philosophy and Humanistic Studies (UNESCO).
Paris. T. 1966/1967.
Bullettino degli scavi della Società Colombaria. Firenze. T. III (1859).
Bullettino della Commissione Archeologica del Governatorato di Roma e Bullettino del Museo
dell’ Impero Romano. Roma (1940-1956). T. 68/11(1940) - 75/18(1953/55) [8 vols].
Centrum. Wroclaw, Poland (1999).
Chronik der Universität zu Kiel. Kiel. T. 1883, 1885/6, 1889/90, 1890/91-1894/95, 1898/99,
1901/02-1902/03, 1906/07-1908/09.
Chronique des fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 1984, 1986, 1991-1992,
1994-2003/2004 (G. TOUCHAIS [et al.]). Athènes: École Française d’Athènes. “12
Issues” (1984,1986,1991-1992) 3, (1998) 5, (1994-1996/7, 1999-2003/4) 30
The Classical Bulletin . Chicago. T. 65 (1/2)1989.
The Classical Journal. Northfield, Mn. Vol. 99(3) 2004
The Classical Quarterly. London. T. II (1908).
The Classical Review. London. Vols: 23 (4-8) 1909, 25 (3-8) 1911, 28 (1-4, 6-8) 1914, 30 (1-8)
1916, 32 (1/2-7/8) 1918, 34 (1/2-7/8) 1920, 35 (1/2-3/4) 1921.
- 27 -
20
5
10
5
15 each
5 each
5 per issue
2 each
3
5 each
10 each
2
3
4 each
20 all
8
10 each year
3
3 each
5(first), 2 each
3 each
1 per issue
2
1 both
10 each
5
2 each
1
3
20
2 each
Comptes Rendus [de l’] Academie des Inscriptions et Belles Lettres. Paris. Oct. 1907,
Janv./Mars 1969, Avril /Juin 1977, 1996-2003, 2004, 2005, 2006 (Fasc. II-IV), 20072009, 2010(I-IV), 2011(I-II)
La Coopération intellectuelle. Paris. T. 1 (1-12)1929, 2 (13-24)1930.
La Cultura (G. CALOGERO [Dir.]). Roma (1963)
Dacia. Bucarest. T. VI (1962)
Emerita: boletin de lingüistica y filologia clasica. Madrid. T. 3 (1) 1935.
Gnomon. München T. 37 (1965), 43-44 (1971-1972) “hardcover” 40 each, T. 70 (1998) 5
Hesperia: Journal of the American School of Classical Studies at Athens, 20-32 (1951-1963) 10
per issue, 40 per vol., 1975-1985, (vols 11 paperback) 60 each [missing 1984(4),
1985(3)], 1960(1) 10, 1961(3) 10, 1963(2-3) 20, 1982(4) 8, 1987(4) 10, 1992(3-4) 20,
Princeton, N. J.
Hispania Antiqua Epigraphica. Madrid. T. 1-3 (1950-1952), 4-5 (1953-1954)
Historia. Paris (1954-1987). Years: 1954 (97), 1955 (102,105-106,108-109), 1956 (111,119120), 1957 (123-124,127,130,133), 1958 (137-139,143), 1959 (151-152,154,156-157),
1960 (162-165, 167-169), 1961 (170-171,173,176,178-180), 1962 (182-183,186-189,191193), 1963 (195-205), 1964 (206-217), 1965 (218-229), 1966 (231-232,234,236,238-241),
1967 (242-245,247, 249-253), 1968 (254-265), 1969 (267-273,276-277), 1970 (278282,284-289), 1971 (291-299), 1972 (304,306-307, 310, 312-313), 1973 (314-315, 318,
320- 322), 1974 (327-329,331-332, 336-337), 1975 (342-343,347-349), 1976
(351,356,359), 1977 (362,364-365,371-372), 1978 (376,379,381,382bis*,383-385,385bis),
1979(386,388-389,391,393-394,394bis,395-397bis), 1980 (398,400,400bis, 402,403bis,
407,409bis),
1981
(410,420bis),
1982
(427,431),
1983
(436437,437bis,438,440,440bis,441,443bis),
1984
(449,449bis,450),
1985
(457,459,462,462bis,463-465, 465bis-468), 1986 (469-472,476-478,480), 1987 (481-483).
(*bis=Numero spécial).
Total: 234 Issues
Humanitas: revista do Istituto de Estudos Classicos da Faculdade de Letras de Universidade de
Coimbra. Coimbra, Portugal. Years 1959/1960, 1961/1962, 1963/1964, 1965/1966
1967/1968, 1973/1974, 1975/76, 1977/78, 1979/80, 1981/82, 1983/1984, 1985/86,
1987/1988, 1989/1990, 1991/1992-1999, 2001, 2003, 2004, 2009, 2010.
Index Translationum: répertoire international des traductions. Paris. T. 1(1932), 2(1950),
3(1951), 5(1953).
Jahrbuch des (Kaiserlich) deutschen Archäologischen Instituts. Berlin. T. 41 (1/2) 1926, 42
(1/2) 1927. (Bibliographie zum Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts, 1914,
1923-24, 1935).
Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. Mainz (1992). T.36 (1-2)1989.
Jahrbuch [der] Bayerischen Akademie der Wissenschaften. München. Jg. 1982, 1992.
Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien. T. 37(1948).
The Journal of Hellenic Studies. London. Vols: 31 (1-2) 1911, 40 (1) 1920, 41 (1) 1921, 42 (12) 1922, 43 (1) 1923, 44 (1) 1924, 48 (2) 1928, 56 (1-2) 1936, 96 (1976)
Journal des Savants (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres). Paris. T. 1997(2), 1998(1-2),
1999(2), 2001(1), 2002(1), 2003(2), 2005(1), 2007(1), 2008(2), 2010, 2011
Klio: Beiträge zur alten Geschichte. Leipzig-Berlin. T. 6 (1906), 8(3/4) 1908, 66 (1) 1984.
La Labor del Servicio de Investigacion Prehistorica y su Museo. Valencia (1966-1967,19691972)
Memoirs of the Faculty of Letters, Osaka University. Osaka (1995). T. 35
Memorie della Regia Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Modena. Serie II: T. XI(1895),
XII(1-2)1896-1902, Serie III: T. I(1898), III(1901), IV(1902).
Mercure de France. Paris. T. 107(397)1914.
Minima Epigraphica et Papyrologica (Università di Catanzaro «Magna Grecia»). Roma.
- 28 -
5 each
2 per issue
2
10
2
5 each
1 each
5 each
6
3 each
40
2 each
5
10 compl.vol.
8 έκαστον
8
1 each
10
10 each
10
Ann. I(1)1998, II(2)1999, III(4)2000
Mittheilungen des (Kaiserlich) Deutschen Archaeologischen Instituts. Athenische Abtheilung.
Berlin (1899-1961). Bde: 24(1-4)1899, 33(3)1908, 39(1914)-63/64(1938/1939), 67(1942)76(1961).
Mitteilungen des (Kaiserlich) Deutschen Archaeologischen Instituts. Roemische Abtheilung.
Jg. 1893-1896, 1972(1), 1973(2), 1979-1980(1).
Mitteilungen des Instituts für Orientforschung. Berlin. T. 7(2) 1959.
Mitteilungen [des] Instituts für Auslandsbeziehungen. Stuttgart. T. 3(1/2,4-12)1953, 4(1/211/12)1954, 5(1/2-9/12)1955, 6(1/2-7)1956, 7(1-4)1957, 9(1-4)1959, 10(1)1960, 11(14)1961, 12(1-4)1962, 13(1-4)1963, 14(1-4)1964, 15(1/2-4)1965, 16(1-4)1966,
17(1,3/4)1967, 18(1-4)1968, 19(1-4)1969, 20(1-4)1970,
Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Göttingen. T. (1941) (1-10).
Oriens Antiquus. Roma. T. XVIII (1979)
Papers of the British School at Rome. London. T. LXXVIII (2010)
Pharos. Amsterdam. T. 17.2 (2009-2010), 14 (2006)
Rapport sur l’ Administration et la conservation des Musées Nationaux pendant l’ année Paris.
T. 1934.
Report of the Department of Antiquities, Cyprus 1940-1948. Nicosia. in 1 Vol.
Research Studies. Washington State University. Washington (1976-1983). T. 44-51
Revue Archéologique. Paris. T. 31 (Jan.-Juin, 1930), 33 (Jan-Avril 1931) 34 (Juillet-Dec.,
1931).
Revue Belge d’ Archéologie et d’ Histoire de l’ Art. Bruxelles. T. LXI (1992)
Revue d’ Archéologie Moderne et d’ Archéologie Genérale-Ramage. T. 1 (1982).
Revue des Études Anciennes. Paris. T. (1-4), 1939· 1940· (1-4), 1941· (1-4), 1942· (1-4), 1946·
(1-4), (1947)· (1-4), 1948· (1-4), 1949· (1-4), (1950)· (3-4), 1968.
Revue des Études Grecques. Paris. T. V (1892), VI (1893), XII (1899), XVI (1903), Τ. 74, 76,
78-93 (1961, 1963, 1965-1980), 119(1) (2006), 122(Janvier-Juin 2009)
La Revue Politique et Littéraire. 2e Série. Revue Bleue (New Title) (Eds. E. Young & Em.
Alglove). Paris. T. 8(1-26)1878 15, XLVIII(1-5,7-10,13-23,25-26)1891 50, XLIX(1-5,916,18-26)1892 50
Revue de l’ Unesco. T. 5 (4) Oct.-Dec. 1983 & index de vol. 1983.
Rheinisches Museum für Philologie. T. 97(1) 1954.
Rivista di Filologia Classica. Torino. Vol. XXVI (Nuova Serie), Fascicules 1-4, (1948).
Seia (Istituto di Storia Antica). Palermo. T. 2 (1985), 4 (1987), 5 (1988).
Table alphabétique et analytique des matières contenues dans les Compte-Rendus de la
Commission des Monuments et Documents Historiques et Batiments Civils de 1840 à
1855. Paris (1865)
University of Pennsylvania. Annual Report of the Curator of the Museum of American
Archaeology, v. I, n. 1, 1890. / The Graduate School: List of candidates for higher
degrees, Philadelphia, 1922. / The School of Fine Arts and The Towne Scientific School:
Announcements for 1925-1926. / Directory of Officers, Faculty Students, Philadelphia,
1924. / Report of the Committee on Educational Survey.- Philadelphia, 1924. / The Office
of Admissions: Announcement.- Philadelphia, 1925. / The College Summer School
Courses: Announcement for 1926. / The College Courses for Teachers, The Law School,
The College, The School of Medicine, The Graduate School, The Graduate School Course
in Business Administration, The School of Education, and The Wharton School of
Finance and Commerce: Announcements for 1926-1927. / Report of the (President and)
Provost for the years 1922/1923, 1924/25 - 1925/26(including Bibliography of the
Univ.Staff), 1926/27-1929. / Proceedings of Commencement, University Days, University
Council and other academic exercises for the years 1921-1922, 1926-1929. / Bulletin of
- 29 -
15(I/1),30(II-III)
10 each
10
2
5 per vol.
8 all
15
10
5
3
10
5 each
3 each
10
5
10 each
10 each, 3(122)
1
2
5 both
3 each
2
the University of Pennsylvania: Catalogue for the session of 1922/23, 1924/25-1927/28,
1929/30-1933/34, 1935/36.
1 each
Wochenschrift für Klassische Philologie. Berlin. T. 33(1) 1916.
2
CONFERENCES - FESTSCHRIFTEN
Η Αγορά στη Μεσόγειο: από τους ομηρικούς έως τους ρωμαϊκούς χρόνους: Διεθνές
Επιστημονικό Συνέδριο, Κως, 14-17/4/2011 (Αγγελική ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ [Επιμ.]). Αθήνα
(2011)
Η αισθητική στην παιδεία, τον πολιτισμό και την παράδοση: Πρακτικά του Συμποσίου,
Οξφόρδη, 29/8-1/9/1996 (Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ [κ.ά.]). Αθήνα (1998)
Άνθρωπος και σπηλαιοπεριβάλλον: Α´ Πανελλήνιο Σπηλαιολογικὸ Συνέδριο, 26-29/11/1992:
Πρακτικά (Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας). Αθήνα (1998)
Αφιέρωμα στη μνήμη της Έρας Βρανούση. Θεσσαλονίκη (2010). (Βυζαντινά, 30)
Αφιέρωμα στον Κώστα Π. Κύρρη. Λευκωσία (1998). (Επετηρίς, ΧΧΙV)
Αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Βόλος (2010). (Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών, 18)
Αφιέρωμα στον Θεόδωρον Παπαδόπουλο. Λευκωσία (1996). (Επετηρίς, ΧΧΙΙΙ)
Αφιέρωμα εις Γεώργιον Χατζιδάκιν. Εν Αθήναις (1955/56). (Ε.Ε.Φ.Σ. Παν. Αθηνών, ΣΤ´)
Διεθνές Συνέδριο για την αρχαία Θεσσαλία στη μνήμη του Δημήτρη Ρ. Θεοχάρη: Πρακτικά,
Βόλος, 29/10/-1/11/1987 (ΙΓ´ΕΠΚΑ). Αθήνα (1992)
1ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας: Πρακτικά, 9-11/11/2006: Τ. Ι-ΙΙ
(Λίλα Π. ΓΚΛΕΓΚΛΕ [φιλολ. επιμ.]). Αθήνα (2006)
Ελληνιστική κεραμική από την αρχαία Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τα Ιόνια νησιά: 8 η
Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική, Ιωάννινα, 2009. Αθήνα
(2009)
Έπαινος Luigi Beschi (Α. ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ ... [κ.ά.] [Επιμ.]). Αθήνα (2011)
Ζ´ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική, Αίγιο, 4-9/4/2005: Πρακτικά: Τ.
Α´-Β´(Στέλλα ΔΡΟΥΓΟΥ ... [κ.ά.] [Επιμ.]). Αθήνα (2011)
Έργο και λειτουργία μιας υπηρεσίας για την προστασία των μνημείων σήμερα: Έκτακτο
Συνέδριο Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων για τον Οργανισμό της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας, Αθήνα, 9-13/3/1984 (´Ολγα ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ ... [κ.ά.] [Επιμ.]). Αθήνα (1987)
Ευφρόσυνον: αφιέρωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη: Ι-ΙΙ. Αθήνα (1991-1992)
Θησαύρισμα: Αριστείον πνευματικόν εις τον Δικαίον Β. Βαγιακάκον. Εν Αθήναις (1990).
(Λακωνικαί Σπουδαί, 10)
Κέρνος: τιμητική προσφορά στον καθηγητή Γεώργιο Μπακαλάκη (Δ. ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ ...
[κ.ά.]). Θεσσαλονίκη (1972)
Oβολός 7. Aθήνα (2004). Tο νόμισμα στο θεσσαλικό χώρο: νομισματοκοπεία, κυκλοφορία,
εικονογραφία, ιστορία, αρχαίοι-βυζαντινοί-νεώτεροι χρόνοι: Πρακτικά της Γ΄
Eπιστημονικής Συνάντησης, Bόλος, 24-27 Mαΐου 2001 (Mίνα Γαλάνη-Kρίκου [κ.ά.]
[επιμ.]).
Ζ´ Πανιόνιο Συνέδριο, Λευκάδα, 26-30/5/2002: Πρακτικά: Α´-Β´ (Δ. Χ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ & Τ.
Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ [Επιμ.]). Αθήνα (2004)
Παράδοση και εκσυγχρονισμός στην Ελλάδα του 21ου αιώνα: εισηγήσεις συνεδρίου, Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών, 20-22/1/2006 (Λ. ΒΑΣΣΗΣ [Επιμ.]). Αθήνα (2006)
Πεπραγμένα του Γ´ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ρέθυμνον, 18-23/9/1971: Γ´ (Νεώτεροι
Χρόνοι) (Γ.Ι. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ, Μ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ [Επιμ.]). Εν Αθήναις (1975)
Πρακτικά του ΧΙΙ Διεθνούς Συνεδρίου Κλασικής Αρχαιολογίας, Αθήνα, 4-10/9/1983: Α´Δ´(ΥΠΠΟ). Αθήνα (1985-1988)
- 30 -
20
3
15
10
5
10
5
10
25
20 & οι 2 τ.
20
20
45 & οι 2 τ.
10
50 & οι 2 τ.
10
35
10
25 & οι 2 τ.
5
10
30 & οι 4 τ.
Πρακτικά του Δ´ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Κόρινθος, 9-16/9/1990: Τ. 3
(Νέος Ελληνισμός). Αθήναι (1992-1993)
Πρακτικά του Η´ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Κόρινθος, 26-28/9/2008
(Ιωάννα ΓΙΑΝΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ [Επιμ.]). Αθήναι (2010)
Πρακτικά του Πρώτου Διεθνούς Συμποσίου Κυπριακής Μετανάστευσης: ιστορική και
κοινωνιολογική θεώρηση, Λευκωσία, 29-31/8/1986 (Γ. Σ. ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ ...[κ.ά.]
[Επιμ.]). Λευκωσία (1990)
Πρακτικά του Πρώτου Συμποσίου Κυπριακής Λαογραφίας, Λεμεσσός, 20-25/5/1978 (Α.
ΡΟΥΣΣΟΥΝΙΔΗΣ [Επιμ.]). Λευκωσία (1985)
Πρακτικά Συμποσίου Κυπριακής Ιστορίας, Λευκωσία, 2-3/5/1983 (Κ. Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
[Επιμ.]). Ιωάννινα (1984)
Προσφορά εις Κωνσταντῖνον Σπυριδάκιν. Λευκωσία (1970). (Επετηρίς, ΙΙΙ)
Τιμητικός τόμος Σωκράτους Β. Κουγέα. Θεσσαλονίκη (1957) (Ελληνικά, 15)
Φηγός: τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Σωτήρη Δάκαρη (Χ. ΤΖΟΥΒΑΡΑ-ΣΟΥΛΗ ... [κ. ά.]
[Επιμ.]). Ιωάννινα (1994)
Φιλόπατρις: αφιέρωμα στον Aλέξη-Eudald Sola. Granada (2004)
Χαρακτήρ: αφιέρωμα στη Μάντω Οικονομίδου. Αθήνα (1996)
Acts of the 1st International Scientific Congress on the Volcano of Thera, held in Greece, 1523/9/1969: Vol. I (Athena KALOGEROPOULOU [Ed.]). Athens (1971)
Analecta Archaeologica: Festschrift Fritz Fremersdorf (A. RUMPF [Hrsg.]). Köln (1960)
Archaeological heritage: current trends in its legal protection: International Conference,
Athens, 26-27/11/1992. Athens (1995)
Atti del III Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina, Barcelona, 1-7/9/1961.
Bordighera (1971)
BUSCHOR, Ernst [zum Gedächtnis]. Berlin (1962). (Mitteilungen des D.A.I. Athen. Abt.; 76)
DIERICHS, Pαul: zu seinem 75. Geburtstag. Kassel (1976)
The French connection: 100 years with Danish architects at l’ École française d’ Athènes: Acts
of a Symposium held in Athens and Copenhagen 2008 by l’ E.F.A. and the Danish
Institute at Athens (E. HALLAGER & D. MULLIEZ [Eds.]). Athens (2010)
Giuseppe Morisani 1720-1777: Vita ed opere: Atti del Convegno di Studi per il Bicentenario,
Reggio Calabria, 6-28/12/1977. Roma (1979)
Greci e Italici in Magna Grecia: atti del primo Convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto,
4-8/11/1961. Napoli (1962)
Griechische Ikonen: byzantinische und nachbyzantinische Zeit: Symposium in Marburg, 26.29.6.2000 (Evgenia GEROUSIS & G. KOCH). Athen (2010)
Inscriptions and history of Thessaly: new evidence: Proceedings of the International
Symposium in honour of Prof. Christian Habicht, Βόλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 78/4/2006 (Γ. ΠΙΚΟΥΛΑΣ [Επιμ.]). Βόλος (2006)
L’ Europe à la fin de l’ âge de la pierre: Actes du Symposium consacré aux problèmes du
Néolithique européen, Prague-Liblice-Brno, 5-12/10/1959 (J. BÖHM & S. J. de LAET
[Εds.]). Praha (1961)
Latin vulgaire-latin tardif IX: Actes du IXe colloque international sur le latin vulgaire et tardif,
Lyon, 2-6/9/2009 (F. BIVILLE ...[et al.] [Eds.]). Lyon (2012)
Rapid coastal changes in the Late Quaternary: processes, causes, modelling, impacts: joint
meeting, Corinth, Gulf of Corinth and Samos Island, Greece, September 10-19, 1998:
programme, abstracts, participants list (Eds. S.C. Stiros & P.A. Pirazzoli). Patras (1998)
The role of concrete in conservation of historic buildings: reports to a seminar of
CEMBUREAU, Cologne, 2-3/10/1975 (B. H. SINN [Ed.]). Düsseldorf (1976)
- 31 -
10
10
10
10
5
5
10
20
30
15
10
10
10
10
10
5
15
3
10
15
10
20
10
5
5
Science, technology and human values: International Symposium, The Academy of Athens, 24/5/2007 (L. G. CHRISTOPHOROU & C. DRAKATOS [Eds.]). Athens (2007)
Thera and the Aegean World I: Papers presented at the Second International Scientific
Congress, Santorini, Greece, August 1978 (C. DOUMAS & H. C. PUCHELT [Eds.]).
London (1978)
Thera and the Aegean World III: Vol. 3: Chronology: Proceedings of the Third International
Congress, Santorini, Greece, 3-9/9/1989 (D. A. HARDY & A. C. RENFREW [Eds.]).
London (1990)
US-European relations under the Bush administration: Proceedings of the conference, Athens,
June 7th, 2001 (C. ARVANITOPOULOS [Ed.]). Athens (2001)
von CAEMMERER, E.,[et al], Ξένιον: Festschrift für Pan. J. Zepos, Athen, December, (1973)
- 32 -
5
50
40
3
10 οι 3 τόμοι
ART
Αβραμίδης Ιωάννης: ένας κλασικός της σύγχρονης γλυπτικής: [Κατάλογος έκθεσης], Εθνική
Πινακοθήκη Μουσείο Α. Σούτσου, 21/7-14/9/1997 (Χρ. ΧΡΗΣΤΟΥ & Μαρία
ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ [Επιμ.]). Αθήνα (1997)
Ι. Βικέλας=I. Vikelas: [Κατάλογος αναδρομικής έκθεσης, Μουσείο Μπενάκη, 2010]. Αθήνα
(2010)
BURRI, A., Το πολύπτυχο των Αθηνών: αρχιτεκτονική και κάκτος: [Κατάλογος έκθεσης],
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Α. Σούτζου, 11/5-30/6/1994 (κείμ. G. SERAFINI).
Αθήνα (1994)
Γιώργος Λάμπρου: 40 χρόνια γλυπτική: [Κατάλογος έκθεσης], Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη,
25/2-28/3/2010 (Αλίκη ΛΑΜΠΡΟΥ & Ξένια ΠΟΛΙΤΟΥ). Αθήνα (2010)
ΓΟΥΛΑΚΗ ΒΟΥΤΥΡΑ, Αλεξάνδρα, Αναζητήσεις στο έργο του Γ. Χαλεπά: σχέδια της
Γ´περιόδου 1930-1938. Θεσσαλονίκη (1986)
ΔΟΥΑΤΖΗΣ, Γ., Φωτοποιήματα=Photopoems (κείμενα Λαμπρινή ΜΠΕΝΑΤΣΗ). Αθήνα
(2010)
ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ, Μαίρη [Επιμ.], Ο γλύπτης Γεώργιος Καστριώτης 1899-1969. Αθήνα (2002)
Μεταμορφώσεις του μοντέρνου: Η ελληνική εμπειρία=Metamorphoses of the modern: The
Greek experience: [Κατάλογος έκθεσης], Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Α. Σούτζου, 14/513/9/1992 (Άννα ΚΑΦΕΤΣΗ [Επιμ.]). Αθήνα (1992)
ΜΙΧΕΛΗΣ, Π., Αισθητικά θεωρήματα: ΙΙ. Αθήναι (1965)
ΜΠΕΡΤΟΣ, Ν., Τζιόττο. Αθήναι (1931)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Νίκος: [Κατάλογος αναδρομικής έκθεσης], Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Α.
Σούτζου, 1991 (Όλγα ΜΕΝΤΖΑΦΟΥ-ΠΟΛΥΖΟΥ [Επιμ.]). Αθήνα (1991)
Ο Πικάσσο και η Μεσόγειος=Picasso et la Méditerranée: [Κατάλογος έκθεσης], Εθνική
Πινακοθήκη-Μουσείο Α. Σούτζου, Αθήνα, 1983 (Νέλλη ΜΙΣΙΡΛΗ, Όλγα ΜΕΝΤΖΑΦΟΥ,
Μαρίκα ΝΕΖΗ [Επιμ.]). Αθήνα (1983)
ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗ, Ασπασία, Προσωπικό ελεύθερο όραμα από την αρχαϊκή και λαϊκή
Αιγαιοπελαγίτικη Ελλάδα με σύγχρονη αίσθηση και αισθητική. Αθήνα (2011)
ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗ, Ασπασία, Συνοπτική ανάλυση σε στάδια δέκα μνημειακών έργων για
δημόσιους χώρους. Αθήνα (2011)
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Μαίρη, Γλυπτική διαδρομή. Χίος (2011)
ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ, Α., Το πνεύμα της πόλης: δοκίμια πολεοδομικής σκέψης. Αθήναι (1974)
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ-ΜΠΑΛΑΝΟΥ, Έλλη, Σχέδια 1987-2007: θέατρο, μουσική, χορός ... και άλλα.
Αθήνα (2008)
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ-ΜΠΑΛΑΝΟΥ, Έλλη, 30 χρόνια σκίτσα: θέατρο, μουσική, χορός. Αθήνα
(1988)
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γιάννης 1912-1990: ο κλασικός της αφαίρεσης: [Κατάλογος έκθεσης],
Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Α. Σούτζου (Μ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ... [κ.ά.] [Επιμ.]). Αθήνα
(1995)
ΦΕΣΣΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ελένη, Η αρχιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου 1720-1940: Α´Β´. Αθήνα (1994)
ADAMS SCHNEIDER, Laurie, A history of Western art. New York (2005 4)
Alte deutsche Städte in Ansichten aus drei Jahrhunderten. Königstein (1935)
ALVENSLEBEN, Udo von, Die Braunschweigischen Schlösser der Barockzeit und ihr
Baumeister Hermann Korb. Berlin (1937)
BELLORI, G. P., Le vite de pittori, scultori e architetti moderni. Torino (1976)
Bildende Kunst: Bde. I-III (W.-H. SCHUCHHARDT & W. HOFMANN [Hrsg.]). Frankfurt
am Main (1960-1961). (Das Fischer Lexikon; 21-23)
Boletim do Museu Nacional de Arte Antiga. Lisboa. Vol. II(3) 1952
- 33 -
10
30
10
20
30
20
30
30
10
5
20
25
10
10
10
20
30
25
15
45 & οι 2 τ.
80
10
10
60
10 all
3
BRAJOVIĆ, T. [Ed.], The fight for liberation in the works of Yugoslav artists. Beograd (1958)
BRINCKMANN, A. E., Plastik und Raum: als Grundformen künstlerischer Gestaltung.
München (1924)
BURCKHARDT, J., Kultur und Kunst der Renaissance in Italien. Klosterneuburg (195?)
BUSCHBECK, E. H., Führer durch die Gemäldegalerie. Wien (1931³)
Caravaggio in Sicilia: il suo tempo, il suo influsso: [Catalogo della mostra], Siracusa, Museo
regionale di Palazzo Bellomo, 10/12/1984-28/2/1985. Palermo (1985²)
DE FRANCESCHI, S. H., La crise théologico-politique du premier âge Baroque:
Antiromanisme doctrinal, pouvoir pastoral et raison du Prince: le Saint-Siège face au
prisme français (1607-1627). Rome: École Française de Rome (2009). (BEFAR; 340)
DEGENHARI, B. & Annegrit SCHMITT, Gentile da Fabriano in Rom und die Anfänge des
Antikenstudiums. München (1960)
DVORAK, M., Geschichte der italienischen Kunst im Zeitalter der Renaissance: 2: Das 16.
Jahrhundert. München (1929)
Études sur les constructions du XVIIIe siècle en Wallonie. Louvain-la-Neuve (1978)
FEULNER, A., Skulptur und Malerei des 18. Jahrhunderts in Deutschland. Wildpark-Potsdam
(1929)
Georgian architecture in Australia: with some examples of buildings of the post-Georgian
period. Sydney (1963)
Geschichte der Malerei in Lichtbildern. Berlin (1906)
GRISEBACH, A., Carl Friedrich Schinkel. Leipzig (1924)
GΕΟRGΟULΙS, Τhalia Μaria, Α silver book=ένα ασημένιο βιβλίο. Αthens
HAMANN, R., Geschichte der Kunst: von der altchristlichen Zeit bis zur Gegenwart. Berlin
(1933)
HENTSCHEL, W., Sächsische Plastik um 1500. Dresden (1926)
HOPFENGART, Christine, Klee: vom Sonderfall zum Publikumsliebling: Stationen seiner
öffentlichen Resonanz in Deutschland 1905-1960. Mainz (1989)
ΙLΙΟΡΟULΟU-RΟGΑΝ, Dora [Εd.], Τhree generations of Greek women artists: figures, forms
and personal myths: [Catalogue of the exhibition], Washington, Τhe Νational Μuseum of
Women in Αrts, [1989]. Αthens (1989)
Italie: cinq années de reconstruction. Paris [1950]
KLIMOWSKY, E. W., Geschlecht und Geschichte: Sexualität im Wandel von Kultur und
Kunst. Teufen (1956)
KRISTELLER, P., Kupferstich und Holzschnitt in vier Jahrhunderten. Berlin (1922 4)
LA SIZERANNE, R. de, L’ art pendant la guerre 1914-1918. Paris (1919)
LANDENSKIÖLD, E., Pierre Bullet: the Royal architect. Stockholm (1959)
LIGETI, P., Der Weg aus dem Chaos: eine Deutung des Weltgeschehens aus dem Rhythmus
der Kunstentwicklung. München (1931)
Luoghi quotidiani nella storia d’ Europa (H.-G. HAUPT [a cura]). Roma (1993)
LUΒSΕΝ, Gisèle-Αphroditi [Εd.], Watermark: [Catalogue of the Εxhibition], Αpothiki Αrt
Gallery, Ρaros, 15/7-3/8/2008. Αthens (2008)
MÜSELER, W., Deutsche Kunst: im Wandel der Zeiten. Berlin [1957 4]
Museo de Bellas Artes de la Boca: Obras. Buenos Aires
Revue Belge d’ Archéologie et d’ Histoire de l’ Art. Bruxelles. T. LXI (1992)
RIEGL, A., Gesammelte Aufsätze. Augsburg-Wien (1929)
SERRA, L., Aquila. Bergamo (1929)
Vie Italienne: revue officielle de l’E.N.I.T. Bergamo (1959)
VOSSLER, K., Aus der romanischen Welt: I-II. Leipzig (1940)
WEESE, A., Skulptur und Malerei in Frankreich im XV. und XVI. Jahrhundert. WildparkPotsdam (1927)
- 34 -
20
5
30
5
20
30
10
25
5
30
15
5
20
10
30
20
50
10
20
30
30
30
10
10
10
10
15
10
10
10
10
25
2 each
30
WÖLFFLIN, H., Kunstgeschichtliche Grundbegriffe: das Problem der Stilentwicklung in der
neueren Kunst. München (19297)
30
WÖLFFLIN, H., Rennaissance und Barock: eine Untersuchung über Wesen und Entstehung des
Barockstils in Italien. München (19264)
50
FOLKLORE
Η Σαρακατσάνα: εικόνα και λόγος: ανθολόγιο κειμένων και φωτογραφικό λεύκωμα (Αδελφότης
των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου). Αθήνα (2009)
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Γ. Β., Σαρακατσάνοι: μια ελληνική ποιμενική κοινωνία. Αθήνα (1996³)
ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ, Χ. Μ., Τήλος νήσος: άρωμα αμαράκινο, η ιστορία του νησιού και των
ανθρώπων του, εξιστόρηση διά παραθεμάτων και τεκμηρίων: Α´. Αθήνα (2008)
ΚΥΠΡΗ, Θεοφανώ Δ. & Καλλιόπη Α. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ, Παραδοσιακά ζυμώματα της Κύπρου: η
χρήση και η σημασία τους στην εθιμική ζωή. Λευκωσία (1997)
Πρακτικά του Πρώτου Συμποσίου Κυπριακής Λαογραφίας, Λεμεσσός, 20-25/5/1978 (Α.
ΡΟΥΣΣΟΥΝΙΔΗΣ [Επιμ.]). Λευκωσία (1985)
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ, Ευφροσύνη, Η αστική ενδυμασία της Κύπρου: κατά τον
18ο και τον 19ο αιώνα. Λευκωσία (1996)
20
15
10
10
10
30
PAPADOPOULLOS, Th. [Éd. & trad.], Un monument de littérature populaire chypriote
[Σατυρικόν ποίημα περί Ττεμπελιάς, συνταχθέν υπό Μουσταφά Ραματά ΓΙΑΚΚΟΥΛΛΑ
εκ Λουρουτζίνας, 1934 ]. Nicosia (1967)
5
DICTIONARIES - ENCYCLOPAEDIES
The Columbia-Viking desk encyclopedia: I-II (Columbia University). New York (1953)
Roget’s ΙΙ: the new thesaurus (F. de ΜΕLLΟ VΙΑΝΝΑ [et. al.] [Εd.]). Βoston (1980)
10 both Vols.
15
GUIDES
Guida archeologica di Pompei (E. LA ROCCA ... [et al.]). [Milano] (1976)
MELAS, Evi, Griechenland: Delphi, Athen, Peloponnes, Nord- und Mittelgriechenland, Inseln.
Köln (198811)
MELAS, Evi, Tempel und Stätten der Götter Griechenlands: ein Begleiter zu den antiken
Kultzentren der Griechen. Köln (19848)
This is Holland: an art-book (P. G. BINS; photographs O. SIEGNER). Munich-Pullach
10
3
3
10
GEOPHYSICS
Αίγυπτος. Institut du Désert.
ABD EL-WAHAB, A., Notes on the morphology of the Scorpion, Buthus Quinquestriatus
(H:E). Heliopolis (1952)
5
ANSARY, S. E., Report on the foraminiferal fauna from the Upper Eocene of Egypt. Le Caire
(1955)
5
DRAZ, O., Some desert plants and their uses in animal feeding (Kochia indica and prosopis
juliflora). Heliopolis (1954)
5
- 35 -
GAMAL EL-DIN MAHMOUD, I., Études paléontologiques sur la faune cretacique du Massif
du Moghara (Sinaï-Egypte). Le Caire (1955)
KADDAH, M. T., Soil survey of the Northwest Sinai project. Le Caire (1956)
KAMEL, A. E., On the development of the ribs in the sacral region of a reptile Chalcides
Ocellatus (Forskäl). Heliopolis (1952)
KOVDA, V. A., Studies on the soils of Egypt. Le Caire (1958)
PAVER, G. L. & J. N. JORDAN, Report of Ministry Works on reconnaissance hydrological and
geophysical observations in North Sinai coastal area of Egypt. Le Caire (1956)
PAVER, G. L. & D. A. PRETORIUS, Report on hydrogeological investigations in Kharga and
Dakhla oases. Heliopolis (1954)
PAVER, G. L. & D. A. PRETORIUS, Report on reconnaissance hydrogeological investigations
in the Western desert coastal zone. Heliopolis (1954)
PRIESNER, H., A monograph of the thysanoptera of the Egyptian deserts. Le Caire (1960)
ERICSON, G. P., Osteology of the Eider: somateria mollissima (L.): a study of sexual,
geographic and temporal morphometric variation in the Eider Skeleton. Stockholm (1987)
5
5
5
5
5
5
5
10
5
VARIA
ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Δ., Τα προγράμματα της Μέσης εκπαίδευσης (1833-1929): Τ. 3. Αθήνα: Γεν.
Γραμματεία Νέας Γενιάς (1989)
Απόψεις της τυπικής λογικής. Λευκωσία (1979). (Επετηρίς. Φιλοσ. Παράρτημα Ι)
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ, Χ. & Δ. Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ, Ο σύγχρονος δάσκαλος στο σπίτι: Α΄- Β΄:
αριθμητική. Αθήναι
ΖΑΧΑΡΗΣ, Δ. Γ., Ψυχολογία της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας. [Ιωάννινα] (1994)
Κατάλογος βιβλίων και περιοδικών εισαχθέντων κατά τα έτη 1961-1962, 1970-1971 (Βουλή
των Ελλήνων. Βιβλιοθήκη). Αθήναι (1973)
Κατάλογος των εισαχθέντων συγγραμμάτων και περιοδικών κατά το έτος 1958 και 1959
(Βουλή των Ελλήνων. Βιβλιοθήκη). Εν Αθήναις (1959-1960)
ΛΑΠΠΑΣ, Α. Χ., Στιχουργήματα του «Μπαμπά Λάππα» (1852-1939. Αθήνα (2012)
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ, Γ. Χ., Η εγκυρότητα περιεχομένου των γραπτών εξετάσεων στο μάθημα
της ιστορίας. Ιωάννινα (1981)
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ. Μ. [Επιμ.], Ο γηπόνος Μιχάλης Ν. Μουτσόπουλος. Αθήνα (2011)
Ο εν Αθήναις Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, Η δράσις του Συλλόγου
κατά την εκατονταετίαν 1869-1969. Αθήναι (1970)
Παράδοση και εκσυγχρονισμός στην Ελλάδα του 21ου αιώνα: εισηγήσεις συνεδρίου, Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών, 20-22/1/2006 (Λ. ΒΑΣΣΗΣ [Επιμ.]). Αθήνα (2006)
ΡΑΓΚΟΥ, Ελέγκω Ν., Όψεις κοινωνικής μεταβολής: γεωγραφική και επαγγελματική
κινητικότητα στη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία. Λευκωσία (1983)
Το κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (Α. ΛΕΓΑΚΙΣ & Παναγιώτα
ΜΑΡΑΓΚΟΥ [Επιμ.]). Αθήνα (2009)
Birds of a feather: osteological and archaeological papers from the South Pacific in honour of
R. J. Scarlett (A. ANDERSON [Ed.]). Oxford (1979)
DEMETRIADES, E. I., The process of industrialization in Cyprus. Nicosia (1984)
DONNAY, M., L' esprit Français. Paris (1911)
Giuseppe Morisani 1720-1777: vita ed opere: Atti del Convegno di Studi per il Bicentenario,
Reggio Calabria, 6-28 dicembre 1977 (Deputazione de Storia Patria per la Calabria).
Roma (1977)
GLUCKSMANN, A., Le discours de la guerre suivi de Europe 2004. Paris (1979)
- 36 -
3
5
4 έκαστ. τ.
10
3
3 έκαστ. τ.
5
3
10
8
5
5
25
5
5
30
3
2
GREEN, J. N., Australia’s oldest wreck: the historical background and archaeological analysis
of the wreck of the English East India Company’s ship Trial, lost off the coast of W.
Australia in 1622. Oxford (1977)
International Journal of Oncology. Athens T. 30(1) (2007)
Il Marzocco, Firenze 1896-1932: Indici a cura di Clementina Rotondi. Firenze: Accademia
Toscana di Scienze e Lettere «La Colombaria» (1980). 2 vols.
JASPERS, K., Kant. Paris
JASPERS, K., Socrate, Bouddha, Confucius, Jésus. Paris (1966)
KARAMANOS, A. J. [et al.], Evaluating yield responses to water stress and drought
resistance mechanisms of 20 local bread and durum wheat landraces. Athens (2008)
LAGOPOULOS, A. Ph. & Karin BOKLUND-LAGOPOULOU, Meaning and geography: the
social conception of the region in Northern Greece. Berlin (1992)
MARKIDES, K. C. ... [et al.], Lysi: social change in a Cypriot village. Nicosia (1978)
NIGELLE, E., Sauvez vos nerfs. Soissons (1957)
OSSWALD, K., Geologische Geschichte von Griechisch-Nordmakedonien. Athen (1938)
OUVRY, F., Address to the Society of Antiquaries of London, delivered at their Anniversary
meeting April 24, 1876. London (1876)
PICOTTI, G. B., Ricerche umanistiche. Firenze (1955)
REUKAUF, E., Lichtbilder aus der mikroskopischen Tier und Pflanzenwelt des Süsswassers.
Leipzig, (1915).
SEBEOK, T. A. & Frances INGEMANN, J., Studies in Cheremis: the supernatural. New York
(1956)
SPRANGER, E., Lebensformen: geisteswissenschaftliche Psychologie und Ethik der
Persönlichkeit. Halle (19307)
SYRIGOS, K. N., [et al.] [Eds.], Tumors of the chest: biology, diagnosis and management.
Heidelberg (2006)
WALTHER, A., Die Weihnacht, der Ostersonntag und eine chronologische Beihülfe zum
Verständnis der Bücher des neuen Bundes. Leipzig (1895)
XANTHAKIS, J. & I. LIRITZIS, Geomagnetic field variation as inferred from
archaeomagnetism in Greece and palaeomagnetism in British lake sediments since 7000
B.C. Αθήναι (1991)
3
5
3 each
2
2
3
5
5
3
2
10
10
2
15
10
20
10
15
NUMISMATICS
ΑΒΡΑΜΕΑ, Άννα, Το νόμισμα στη βυζαντινή κοινωνία. Αθήνα (2001). (Οβολός, 5). Ανάτ.
3
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Εύα, Ελληνιστική Ρόδος: η οικονομική της ιστορία μέσα από τη μελέτη των
νομισμάτων της. Αθήνα (2003). (Οβολός, 6). Ανάτ.
3
Διεθνής Εφημερίς της Νομισματικής Αρχαιολογίας (Ι. Ν. Σβορώνος). Athènes (1914, 1915,
1918-1921). T. 16-17, 19-20. «4 Τόμοι»
10(τ.16), 5(τ.17)
20(τ.19), 15(τ.20)
ΜΠΑΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, Χαρίκλεια, Νομισματικό Μουσείο Αθηνών: η δωρεά Ζαρίφη.
Αθήνα (2006)
10
Oβολός 7. Aθήνα (2004). Tο νόμισμα στο θεσσαλικό χώρο: νομισματοκοπεία, κυκλοφορία,
εικονογραφία,
ιστορία,
αρχαίοι-βυζαντινοί-νεώτεροι
χρόνοι:
Πρακτικά
της
Eπιστημονικής Συνάντησης, Bόλος, 24-27 Mαΐου 2001 (Mίνα Γαλάνη-Kρίκου
Γ΄
[κ.ά.]
[επιμ.]).
10
ΤΣΟΥΡΤΗ, ΗΩΣ, Η Εύβοια μέσα από τα νομίσματά της: η μαρτυρία των «Θησαυρών». Αθήνα
(1999). (Οβολός, 3). Ανάτ.
3
- 37 -
Χαρακτήρ: αφιέρωμα στη Μάντω Οικονομίδου. Αθήνα (1996)
15
BELLINGER, A., Troy: the coins. Princeton (1961)
Coincraft’s Standard Catalogue of English and UK Coins, 1066 to date (R. LOBEL ... [et al.]).
London: Coincraft (1996)
MARKOU, Évangéline, L’ or des rois de Chypre: numismatique et histoire à l’ époque
classique. Athènes (2011)
Monnaies grecques: cabinet numismatique du Prince W. (grandes séries de monnaies d’ Italie
et de Sicile), parties de la collection du Cte. C. de B. : vente publique, 1/10/1935. Basel
(1935)
PAPAGEORGIADOU-BANIS, Charikleia, The coinage of Kea. Athens (1997)
RΟΒΕRΤSΟΝ, Αnne S., Roman Ιmperial coins in the Ηunter Coin Cabinet, University of
Glasgow: Ι: Αugustus to Νerva. London (1962)
150
20
40
10
20
100
SCHULMAN, J. [ed.], Vente des collections de livres de numismatique anciens et modernes, de
médaillers de Messieurs J. I. van Doorninck, L. White King, R. Frentzel, Samedi 26 et
Lundi 28 Mai 1906.
2
SCOTT, L.A., Act and Bull (The Numismatic and Antiquarian Society of Philadelphia).Philadelphia, 1880.
2
Statens Historiska Museum och Kungl, Mynt kabinettet, Stockholm, 1937/1939, 1940/1942.
TSANGARI, Dimitra I., The Alpha Bank Numismatic Collection, Athens: from Thessaly to
Euboea. Athens (2011). (Sylloge Nummorum Graecorum. Greece; 6)
VERMEULE, C. C., A bibliography of applied numismatics: in the fields of Greek and
Roman archaeology and the fine arts. London (1956)
1 each
30
5
RARE BOOKS
DE LAROIERE, L. & G. BODENHORST, Les armées Européennes: recrutement,
organisations et armement. Paris: Dumaine (1882)
15
DONNAY, M., L' esprit Français. Paris (1911)
Εστία. Εκδίδοται κατά Κυριακήν. Αθήνησι. Τ. 15-16(1883), 17-18(1884). 4 τόμοι
30
150 έκαστ. (δεμ.)
LA SIZERANNE, R. de, L’ art pendant la guerre 1914-1918. Paris (1919)
30
Le fonti ed i tempi dello incendio Neroniano. Roma (1905)
50
Objets du dernier Age du Bronze et du premier Age du Fer découverts en Berry. Bourges (1891)
20
Portugalia: materiales para o estudo do povo portuguez (R. Peixoto, [Ed.]). Porto, Portugal. T.
II (2-4) 1908
ROMERO, P. P. R. & del CASTILLO, F., Plano de las ruinas de Cempoala. Mexico: S.ria de
Justicia e Instruccion Publica, (1891). «2 Maps»
Στατιστική βιβλιοθηκών δημοσίου χαρακτήρος κατά το έτος 1927 (Γενική Στατιστική
Υπηρεσία της Ελλάδος). Αθήναι (1933)
Στατιστική του ελληνικού περιοδικού τύπου κατά το έτος 1927 (Γενική Στατιστική Υπηρεσία
της Ελλάδος). Αθήναι (1931)
Φιλίστωρ. Αθήναι. Τ. Α΄(1-12)1861, Β΄(13-23/24)1861, Γ΄(1-6)1862, Δ΄(1-6)1862
- 38 -
30
10
5
5
200 έκαστ. (δεμ.)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
451 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content