ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Πρόσκληση κ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Αριστοτέλους 9, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ. & Fax: 210 8029313 – Κιν. Τηλ.: 6977 947916
e-mail: [email protected]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς: Τα µέλη του Ολυµπιακού Κέντρου Φιλοσοφίας και
Παιδείας και όχι µόνο.
Αγαπητοί / ές φίλοι / φίλες,
Με την ευκαιρία του Νέου Έτους το Ολυµπιακό Κέντρο
Φιλοσοφίας και Παιδείας (ΟΚΦΠ) οργανώνει εκδήλωση
στις 21 Ιανουαρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 µ.µ., στο Πνευµατικό
Κέντρο του Δήµου Αθηναίων (Ακαδηµίας 50) Η παρουσία σας θα µας δώσει
ιδιαίτερη χαρά.
Ευχαριστούµε εκ των προτέρων.
Με τιµή,
Για το Διοικητικό Συµβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΕΩΝΊΔΑς K. ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΏΤΗς
Οµότιµος Καθηγητής Παν/µίου Αθηνών
Πρόεδρος του ΟΚΦΠ
E-mail: [email protected]