ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
(ΩΚΚ)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2012
Γραμματειακή Υποστήριξη: Φαίδρα Κωνσταντινίδου
Γραμματέας Συντονιστή Καρδιολογικού Τομέα
Τηλ: 210 9493341
Fax: 210 9493336
e-mail: [email protected]
Σελίδα 2 από 11
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας παρουσιάζουμε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Καρδιολογικού Τομέα του Ωνασείου
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (ΩΚΚ) για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2011 – Ιούνιος 2012.
Το Πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στους ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς του
Νοσοκομείου μας, αλλά και όλων των Ελληνικών Νοσοκομείων, και στον ασκούντα ιατρό.
Το Πρόγραμμα αυτό είναι μέρος του γενικότερου Προγράμματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και
Επαγγελματικής Κατάρτισης του προσωπικού του ΩΚΚ και περιλαμβάνει και εκδηλώσεις
διοργανούμενες υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας
Αθηροσκλήρωσης, καθώς και επιστημονικές δραστηριότητες σε συνεργασία με άλλα Νοσοκομεία
της Επικράτειας.
Ελπίδα μας είναι ότι θα προσφέρει σύγχρονες γνώσεις, τόσο σε βασικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο
αρχών παθοφυσιολογίας και θεραπευτικών μηχανισμών.
Ο Καρδιολογικός Τομέας του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου από την πρώτη ημέρα της
ίδρυσης του Νοσοκομείου αυτού προσπαθεί να αναπτύξει ισόρροπα τις τρεις αρχές που διέπουν τη
λειτουργία του:
•
•
•
Παροχή ιατρικών υπηρεσιών
Διενέργεια έρευνας
Εκπαίδευση
Στην προσπάθεια αυτή ζητούμε τη συμπαράσταση και συμμετοχή σας.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Γρηγόρης Παυλίδης
Διευθυντής Α΄Καρδιολογικού Τμήματος
Συντονιστής Καρδιολογικού Τομέα
Σελίδα 3 από 11
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
1.
ΕΝΤΟΣ ΩΚΚ
1.1. Πρακτικά Μαθήματα: Παρουσίαση Ενδιαφερόντων Περιστατικών
Κάθε Δευτέρα 12:00-13:00. Σε αυτή παρουσιάζεται ένα ενδιαφέρον, ασύνηθες περιστατικό,
που παρουσίασε δυσκολίες διάγνωσης ή/και αντιμετώπισης. Παρατίθεται εκτενής
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και συνήθως καλείται για επιπρόσθετο σχολιασμό ένας
επισκέπτης, ειδικός περί το θέμα.
1.2. Εγκύκλια Μαθήματα Ειδικευομένων του Καρδιολογικού Τομέα που διεξάγονται
κάθε Τρίτη από 13:00 ως 14:00. Σε αυτά γίνεται προσπάθεια κατά τη διάρκεια του
ακαδημαϊκού έτους να καλυφθεί μεγάλο μέρος της ύλης της Καρδιολογίας βάσει του Core
Curriculum της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Επίσης, εφέτος ένας σημαντικός
αριθμός μαθημάτων αφορά και απευθύνεται και σε Ειδικευόμενους του Καρδιοχειρουργικού
Τομέα.
1.3. Μαθήματα Ηλεκτροκαρδιογραφήματος
Τομέα, κάθε Δευτέρα 13:00-14:00.
Ειδικευόμενων
του
Καρδιολογικού
1.4. Συνάντηση Καρδιολόγων - Καρδιοχειρουργών για Παρουσίαση Περιστατικών,
που διεξάγεται στις 7:30-9:00 το πρωί κάθε δεύτερης Παρασκευής του μηνός. Σε αυτή
συζητούνται μεταξύ των ιατρών όλων των βαθμίδων, καρδιολόγων, καρδιοχειρουργών,
αλλά και ειδικών εντατικής θεραπείας και εργαστηριακών δύσκολα περιστατικά των οποίων
η αντιμετώπιση δημιουργεί ερωτηματικά.
1.5. Συνάντηση
Νοσηρότητας - Θνησιμότητας (Mortality – Morbidity) για
Παρουσίαση Περιστατικών, Kαρδιολογικού – Καρδιοχειρουργικού Τομέα, που
διεξάγεται κάθε τελευταία Παρασκευή του μηνός, στις 7:30-9:00 το πρωί. Συζητούνται
περιστατικά με επιπλοκές ή ατυχή έκβαση για να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις.
1.6. Ομιλίες/Διαλέξεις ή Στρογγυλές Τράπεζες. Αποτελούν εκπαιδευτικές – επιστημονικές
εκδηλώσεις, οι οποίες διεξάγονται κατά κανόνα ημέρα Πέμπτη, τις ώρες 18:30 έως 20:00. Οι
εκδηλώσεις αυτές θα καλύψουν σημαντικές πλευρές της Καρδιολογίας, και οι ομιλητές είναι
Έλληνες και ξένοι ειδικοί.
1.7. Συζήτηση
- Παρουσίαση Ενδιαφερόντων Περιστατικών με Συγγενείς
Καρδιοπάθειες, κάθε Παρασκευή, 14:00-16:00. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην
αξιολόγηση των κλινικών, εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων. Στις συναντήσεις
καθορίζεται η στρατηγική αντιμετώπισης των ασθενών με σύμπλοκες καρδιοπάθειες.
1.8. Ηχωκαρδιολογική Διαχείριση Ασθενών, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στην Αίθουσα
Διαλέξεων «Στέλιος Παπαδημητρίου» του 7ου ορόφου, ώρα 13:30 – 14:30.
1.9. Ειδικές Ημερίδες/Σεμινάρια εντός ΩΚΚ
1.9.1. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια: Λιπίδια στην Κλινική Πράξη
Συνεχίζονται οι ημερίδες αυτές, με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων ειδικών. Τις
παρακολουθεί σταθερά ένας σημαντικός αριθμός ιατρών και επιστημόνων που
ασχολούνται με το μεταβολισμό των λιπιδίων.
1.9.2. Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής (BLS / AED)
Το σεμινάριο αυτό συνεχίζεται για συγγενείς ασθενών του ΩΚΚ.
Σελίδα 4 από 11
1.9.3. Ημερίδα Συγγενών Καρδιοπαθειών
Αφορά τη διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση συγγενών καρδιοπαθειών
όλων των ηλικιών (ενδομήτρια, νεογνά, βρεφική ηλικία, μεγαλύτερα παιδιά και
ενήλικες).
2.
ΕΚΤΟΣ ΩΚΚ
2.1. Το Συμπόσιο Υπερηχοκαρδιογραφίας στο Ίδρυμα Ευγενίδου.
2.2. H Ημερίδα Μαγνητικής Καρδιολογίας, στο Ίδρυμα Ευγενίδου.
Σελίδα 5 από 11
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΩΚΚ
1.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Αίθουσα «Στέλιος Παπαδημητρίου», 7ος όροφος
Kάθε Δευτέρα και Ώρα 12:00 – 13:00
Υπεύθυνοι: Λεοντιάδης Ε. – Σμπαρούνη Ε.
ΈΤΟΣ 2011
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
31
Οκτωβρίου
7
Νοεμβρίου
14
Νοεμβρίου
21
Νοεμβρίου
28
Νοεμβρίου
5
Δεκεμβρίου
12
Δεκεμβρίου
19
Δεκεμβρίου
ΈΤΟΣ 2012
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
16
Ιανουαρίου
23
Ιανουαρίου
30
Ιανουαρίου
6
Φεβρουαρίου
13
20
27
5
12
19
26
Φεβρουαρίου
Φεβρουαρίου
Φεβρουαρίου
Μαρτίου
Μαρτίου
Μαρτίου
Μαρτίου
2
23
30
7
14
28
4
Απριλίου
Απριλίου
Απριλίου
Μαϊου
Μαϊου
Μαϊου
Ιουνίου
11
18
25
Ιουνίου
Ιουνίου
Ιουνίου
ΟΜΙΛΗΤΗΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΒΑΡΤΕΛΑ Β.
ΓΚΟΥΖΙΟΥΤΑ Α.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΡΙΤΣΑΣ Α.
ΙΑΚΩΒΟΥ Ι.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΚΑΝΤΖΗΣ Μ.
ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ Γ.
ΚΑΡΑΤΑΣΑΚΗΣ Γ.
ΚΙΑΦΦΑ Μ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ Φ.
ΚΟΛΟΒΟΥ Γ.
ΚΥΡΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ.
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.
ΜΑΛΑΚΟΣ Ι.
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ Σ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΜΑΟΥΝΗΣ Θ.
ΛΑΣΚΑΡΗ Κ.
ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ Ε.
ΛΙΒΑΝΗΣ Ε.
ΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ Ε.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΣΙΑΠΡΑΣ Δ.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Π.
Σελίδα 6 από 11
1.2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ CORE CURRICULUM ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οκτώβριος 2011 - Ιούνιος 2012
ΑΙΘΟΥΣΑ «Στέλιος Παπαδημητρίου»
7ος Όροφος
Κάθε Τρίτη και Ώρα: 13:00 - 14:00
Yπεύθυνοι: Γ. Καρατασάκης – Δ. Τσιάπρας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
18.10.2011
25.10.2011
01.11.2011
08.11.2011
15.11.2011
22.11.2011
29.11.2011
06.12.2011
13.12.2011
20.12.2011
10.01.2012
17.01.2012
24.01.2012
31.01.2012
07.02.2012
21.02.2012
28.02.2012
06.03.2012
13.03.2012
20.03.2012
27.03.2012
03.04.2012
10.04.2012
24.04.2012
08.05.2012
15.05.2012
22.05.2012
29.05.2012
05.06.2012
12.06.2012
19.06.2012
26.06.2012
03.07.2012
10.07.2012
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Φαρμακευτική Αγωγή του Οξέος STEMI.
Λιπίδια στην Πρόληψη και Θεραπεία της
Στεφανιαίας Νόσου.
Υπέρταση: Νέες Οδηγίες.
Νέες Οδηγίες Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόννησης.
Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα.
Χρονία Στεφανιαία Νόσος (Α΄ Μέρος).
Διάγνωση και Πρόγνωση. Διαγνωστική Προσέγγιση.
Σύγχρονες Απόψεις για τις Ενδοστεφανιαίες Προθέσεις.
Εμβρυολογία της Καρδιάς.
Χρονία Στεφανιαία Νόσος (Β΄ Μέρος). Πρόγνωση.
Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων (GUCH).
Εγκυμοσύνη και Καρδιά.
Μυοκαρδίτις.
Μελέτη Δεξιάς Κοιλίας.
Παθήσεις Μιτροειδούς. Διάγνωση – Θεραπεία.
Παθήσεις Αορτής. Διάγνωση – Θεραπεία.
Ενδοκαρδίτις.
Εισαγωγή στην Εμβρυϊκή – Παιδιατρική Ηχωκαρδιογραφία.
SPECT ή βιωσιμότητα του μυοκαρδίου
Εφαρμογές MSCT.
Εφαρμογές MRI στην ισχαιμική νόσο
Σύγκριση Μεθόδων Ανίχνευσης Ισχαιμίας.
Φυσιολογία Ασκήσεως. Αρχές Εργοσπιρομετρίας.
Παθήσεις της Αορτής .
Πνευμονική Υπέρταση.
Καρδιακή Ανεπάρκεια. Φαρμακευτική Αντιμετώπιση.
Παρακολούθηση Ασθενών με VAD.
Παρακολούθηση Ασθενών με Μεταμόσχευση.
Θεραπεία Επανασυγχρονισμού.
Διερεύνηση Συγκοπής.
Κολπική Μαρμαρυγή.
Αιφνίδιος Θάνατος – Εμφυτεύσιμοι Απινιδωτές.
Συμπιεστκή Περικαρδίτιδα.
Το Ηλεκτροκαρδιογράφημα και η Κλινική Εξέταση Σήμερα.
Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ
I. Iακώβου
Γ. Κολοβού
Ε. Καρπάνου
Φ. Κόκκινος
Ι. Μαλακός
Π. Γεωργιάδου
Β. Βούδρης
Σ. Ράμμος
Γ. Παυλίδης
Ρ. Αποστολοπούλου
K. Λάσκαρη
Σ. Aδαμόπουλος
Δ. Τσιάπρας
Σ. Κυρζόπουλος
Γ. Καρατασάκης
Ε. Σμπαρούνη
Μ. Κιάφφα
Μ. Κουτελού
Ρ. Μαστοράκου
Σ. Μαυρογένη
Β. Βαρτελά
Α. Δρίτσας
Γ. Αθανασόπουλος
Ε. Δεμερούτη
Γ. Καραβόλιας
Ε. Λεοντιάδης
Α. Γκουζιούτα
Γ. Πούλος
Θ. Μαούνης
Α. Κωστοπούλου
Ε. Λιβάνης
Σ. Θωμοπούλου
Δ. Φ. Κόκκινος
Γ. Καρατασάκης
Σελίδα 7 από 11
1.3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ «Στέλιος Παπαδημητρίου»
7ος Όροφος
Κάθε Δευτέρα και Ώρα: 13:00 - 14:00
Εκπαιδευτής: Καθηγητής Διονύσιος Φ. Κόκκινος
I
1.4. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ-ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ
ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ «Στέλιος Παπαδημητρίου»
7ος Όροφος
Κάθε δεύτερη Παρασκευή του μήνα και Ώρα: 07:30-09:30
Υπεύθυνοι: Ι. Ιακώβου, Γ. Καραβόλιας
I
1.5. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ - ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (MORTALITY – MORBIDITY) ΓΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ, KΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ «Στέλιος Παπαδημητρίου»
7ος Όροφος
Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα και Ώρες: 07:30-09:30
Υπεύθυνοι: Γ. Αθανασόπουλος, Ε. Σμπαρούνη
Σελίδα 8 από 11
1.6. ΟΜΙΛΙΕΣ/ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Υπεύθυνος: Αθ. Δρίτσας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ,
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΟΜΙΛΗΤΕΣ/ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
- Δημήτριος Σιδερής,
Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΠΕΜΠΤΗ
24/11/2011
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
19:00
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΩΚΚ
«ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Θέμα: Ιατρική και οικονομία
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
- Κυριάκος Σουλιώτης,
Δρ. Οικονομικών της Υγείας,
Πρόεδρος ΟΠΑΔ
Πρόεδροι:
Ιωάννης Υφαντόπουλος,
Καθηγητής Πανεπιστημίου
Αθηνών
Γρηγόριος Παυλίδης,
Διευθυντής Α΄Καρδιολογικού
Τμήματος ΩΚΚ, Συντονιστής
Καρδιολογικού Τομέως ΩΚΚ
Θέμα: Δείκτες κόστους ωφέλειας
στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας
- Γεώργιος Χατζηγεωργίου,
Καρδιολόγος, Επιστημονικός
Συνεργάτης Α’ Καρδιολογικού
Τμήματος ΩΚΚ
Θέμα: Οικονομικά της
Καρδιολογίας, το φθηνό, το ακριβό
και το ιδανικό
- Αθανάσιος Δρίτσας,
Επιμελητής Α’ Καρδιολογικού
Τομέως ΩΚΚ
Θέμα: Η σημασία της προληπτικής
καρδιολογικής φροντίδας στην
οικονομία
ΠΕΜΠΤΗ
01/03/2012
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
19:00
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΩΚΚ
«ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Οι ομιλητές θα ανακοινωθούν
μελλοντικά
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ: Από το
μοριακό στο κλινικό
επίπεδο
Σελίδα 9 από 11
1.7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ «Στέλιος Παπαδημητρίου»
7ος Όροφος
Κάθε Παρασκευή και Ώρα: 14:00-16:00
Υπεύθυνος: Α. Τσούτσινος
I
1.8. ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ «Στέλιος Παπαδημητρίου»
7ος Όροφος
Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη και Ώρα: 13:30-14:30
Υπεύθυνοι: Γ. Αθανασόπουλος, Δ. Τσιάπρας, Γ. Καρατασάκης, Σ. Κυρζόπουλος
I
1.9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΩΚΚ
1.9.1.ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ
36ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΛΙΠΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ «Στέλιος Παπαδημητρίου»
7ος Όροφος
2 Ιουνίου 2012 και Ώρες: 09 :00- 17:30
Υπεύθυνη: Γενοβέφα Κολοβού
I
1.9.2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (BLS / AED)
ΑΙΘΟΥΣΑ «Στέλιος Παπαδημητρίου»
7ος Όροφος
12 Νοεμβρίου 2011
Ωρα: 10:00-14:00
Υπεύθυνος: Φ. Κόκκινος
Σελίδα 10 από 11
1.9.3. ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ «Στέλιος Παπαδημητρίου»
7ος Όροφος
Η ημερομηνία διεξαγωγής δεν έχει ακόμα οριστεί.
Υπεύθυνοι: Σπ. Ράμμος, Σ. Αποστολοπούλου
I
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΚΤΟΣ ΩΚΚ
2.1. 14Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΣ ΩΚΚ
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ EUROECHO
Οργανωτική Επιτροπή:
Γ. Αθανασόπουλος
Γ. Καρατασάκης
Σ. Κυρζόπουλος
Δ. Τσιάπρας
I
2.2. 12ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MRI
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
Η ημερομηνία διεξαγωγής δεν έχει ορισθεί ακόμη
Οργανωτική Επιτροπή: • Maria Kalatzi
• Sophie Mavrogeni
• Antony Aletras
• Gerald Pohost
• Maria Kiaffas
• Gregory Pavlidis
• Massimo Lombardi
• Frank Rademakers
• Denis V. Cokkinos
Σελίδα 11 από 11