“Αποκαταστατική Δικαιοσύνη σε ποινικές υποθέσεις - 3e-rj

Διεθνές Συνέδριο με θέμα
“Αποκαταστατική Δικαιοσύνη
σε ποινικές υποθέσεις:
Προς μια νέα ευρωπαϊκή
προοπτική“
16 & 17 Μαίου 2013
Αίθουσα Εκδηλώσεων Μεγάρου Μπίλλη,
Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Πλατεία Ιπποδρομίου
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο «Το 3E Μοντέλο
για μια Στρατηγική Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης στην Ευρώπη»
JUST/2010/JPEN/AG/1534
Ειδικό Πρόγραμμα Ποινικής Δικαιοσύνης
Με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης – Διεύθυνση Β: Ποινική Δικαιοσύνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Γλώσσες Συνεδρίου: Ελληνική & Αγγλική
Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013
15.30-18.00
Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013
Προσέλευση- Εγγραφές
2η συνεδρία 9.00-11.40
Αποκαταστατική Δικαιοσύνη: Νομοθετικές
προβλέψεις και εμπειρικές εφαρμογές σε χώρες
της Ευρώπης
1η συνεδρία 18.00-21.00
Τα θεωρητικά θεμέλια της Αποκαταστατικής
Δικαιοσύνης
Πρόεδρος: Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου,
Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ.
18.00-18.30
18.30-18.50
18.50-19.10
19.10-19.30
9.00-9.15
9.15-9.30
9.30-9.45
9.45-10.00
«Η διαμεσολάβηση ως θεσμός εναλλακτικός στο
Ποινικό Δίκαιο: οι εμπειρίες του πιλοτικού
προγράμματος του Άμστερνταμ», Irene
Sagel–Grande, Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής,
Groningen University, Ολλανδία.
«Εμπειρίες και προκλήσεις της
Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης στην
Ουγγαρία», Ilona Görgényi, Καθηγήτρια Νομικής,
Διευθύντρια του Τομέα Ποινικού Δικαίου και
Εγκληματολογίας & Judit Jacsó, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας,
University of Miskolc, Ουγγαρία.
«Η Αποκαταστατική Δικαιοσύνη στην Τουρκία»,
Fusun Sokullu-Akinci, Oμότιμη Καθηγήτρια Νομικής,
University of Istanbul, Τουρκία.
«Αποκαταστατική Δικαιοσύνη στην Πολωνία
- όρια και προοπτικές εξέλιξης», Barbara
Stando - Kawecka, Καθηγήτρια Νομικής, Επικεφαλής
του Τομέα Σωφρονιστικού Δικαίου και Πολιτικής,
Jagiellonian University, Πολωνία.
19.30-19.50
Διάλειμμα για καφέ/τσάι
19.50-20.10
«Ποιος φοβάται την Αποκαταστατική
Δικαιοσύνη;», Dobrinka Chankova, Καθηγήτρια
Νομικής, South-West University, Blagoevgrad Πρόεδρος του «Institute of Conflict Resolution (ICR)»,
Βουλγαρία.
10.00- 10.10
Διάλειμμα
10.10-10.25
«Η ανάδυση της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης
ως εναλλακτικής απάντησης στο έγκλημα την
εποχή της ύστερης νεωτερικότητας», Σοφία
Γιοβάνογλου, Διδάκτωρ Νομικής, Επιστημονική
Συνεργάτις ΑΠΘ.
10.25-10.40
«Σχετικά με τα μοντέλα Αποκαταστατικής
Δικαιοσύνης στη Φινλανδία», Mirva LohinivaKerkelä, Καθηγήτρια Νομικής, Αναπληρώτρια
Κοσμήτορας Νομικής Σχολής, University of Lapland,
Φινλανδία.
«Η διαμεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις
στην πράξη στη Γερμανία: εξελίξεις και
προκλήσεις», Andrea Păroşanu, ΔικηγόροςΕκπαιδεύτρια Διαμεσολάβησης, Διαμεσολαβήτρια, Law
and Mediation Office Knigge Nourney Böhm, Leipzig,
Γερμανία.
10.40-11.10
Συζήτηση
11.20-11.40
Διάλειμμα για καφέ/τσάι
20.10-20.30
20.30-21.00
4
Χαιρετισμοί
«Η Αποκαταστατική Δικαιοσύνη: τα υπέρ και τα
κατά»
Στέργιος Αλεξιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής
ΑΠΘ.
«Οι αξίες της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης»
Βάσω Αρτινοπούλου, Καθηγήτρια Παντείου
Πανεπιστημίου Αθηνών.
«Πόσο σταθερά είναι τα θεμέλια της
Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης»,
Theo Gavrielides, Διδάκτωρ Νομικής, Ιδρυτής και
Διευθυντής του «Independent Academic Research
Studies (IARS)», Ηνωμένο Βασίλειο - Επισκέπτης
Καθηγητής σε Πανεπιστήμια στην Αγγλία, Ελλάδα,
Καναδά.
Πρόεδρος: Στέργιος Αλεξιάδης, Ομότιμος
Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ.
Συζήτηση
5
3η συνεδρία 11.40-14.00
Η Αποκαταστατική Δικαιοσύνη στην Ελλάδα:
από το νόμο στην πράξη
4η συνεδρία 18.30-20.30
Το 3Ε Μοντέλο για μια Στρατηγική
Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης στην Ευρώπη:
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του
Πρόεδρος: Αγγελική Πιτσελά, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ.
11.40-11.55
11.55-12.10
12.10-12.25
12.25-12.40
12.40-12.55
12.55-13.05
Διάλειμμα
13.05-13.20
«Ο θεσμός της ποινικής συνδιαλλαγής στην
Ελλάδα, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα στο
άρθρο 308Β του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας»,
Μιχαήλ Μικρού, Δικηγόρος, Μεταπτυχιακός
Φοιτητής Νομικής ΑΠΘ.
«Ο θεσμός της διαμεσολάβησης στις αστικές και
εμπορικές υποθέσεις», Κομνηνός Κόμνιος,
Διδάκτωρ Νομικής - Δικηγόρος, Διαμεσολαβητής,
Επιστημονικός Συνεργάτης Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος.
13.20-13.35
13.35-14.00
6
«Η διαμεσολάβηση σε κοινότητες
ΡΟΜΑ», Ευαγγελία Τρέσσου, Καθηγήτρια
Παιδαγωγικής ΑΠΘ.
«Άρθρο 45Α ΚΠΔ. Από τη δυνατότητα
αποχής από τη δίωξη στην υλοποίηση της κατά
παρέκκλιση διαδικασίας», Αλεξάνδρα Πίσχοινα,
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
«Πρακτικά ζητήματα κατά τη διαδικασία της
ποινικής διαμεσολάβησης»,
Άννα Καραμόσχογλου, Εισαγγελέας Πρωτοδικών
Θεσσαλονίκης.
«Νόμος 3500: ειδικά συμβουλευτικάθεραπευτικά προγράμματα στο πλαίσιο
του Άρθρου 11 περί ποινικής διαμεσολάβησης:
εφαρμογή-προοπτικές», Θεόδωρος
Μουστεράκης, Διευθυντής Κοινωνικών
Παρεμβάσεων ΕΚΚΑ, Αθήνα.
«Ποινική διαμεσολάβηση και ειδικό
συμβουλευτικό-θεραπευτικό πρόγραμμα για
την αντιμετώπιση της ενδο-οικογενειακής βίας
(Ν. 3500/ 2006, άρθρο 11, παρ. 2): εμπειρίες,
προβληματισμοί και προτάσεις από την
εφαρμογή του προγράμματος στο Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη
Θεσσαλονίκη», Αθανάσιος Καρανίκος,
Μαργαρίτα Κελεσή & Ελένη Παπαδοπούλου,
Ψυχολόγοι ΕΚΚΑ, Θεσσαλονίκη.
Συζήτηση
Πρόεδρος: Βάσω Αρτινοπούλου, Καθηγήτρια
Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών.
18.30-18.50
18.50-19.10
19.10-19.30
19.30-19.50
19.50-20.30
«Θεωρητική βάση και στόχοι του
προγράμματος», Χαράλαμπος Καραγιαννίδης,
Διδάκτωρ Νομικής - Δικηγόρος.
«Διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος»,
Αθανασία Αντωνοπούλου, Διδάκτωρ Νομικής Δικηγόρος.
«Τα συμπεράσματα της διακρατικής έρευνας
στο πλαίσιο του προγράμματος», Αγγελική
Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ.
«Παρουσίαση σχεδίου Οδηγίας για την
Αποκαταστατική Δικαιοσύνη στην Ευρώπη»,
Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Καθηγήτρια
Νομικής ΑΠΘ.
Συζήτηση - Λήξη συνεδρίου.
Διακρατικοί Εταίροι του προγράμματος:
1) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Συντονιστής του
Προγράμματος
2) Πάντειον Πανεπιστήμιο Αθηνών
3) Independent Academic Research Studies, Ηνωμένο Βασίλειο
4) Institute of Conflict Resolution, Βουλγαρία
5) University of Lapland, Rovaniemi - Φινλανδία
6) Jagiellonian University of Cracow, Πολωνία
7) University of Miskolc, Ουγγαρία
8) Ramon Llull University - Faculty of Law, the Business and Management School, Barcelona - Ισπανία.
Email: [email protected]
7
International Conference
“Restorative Justice: Towards
a new European Perspective”
16 & 17 May 2013
Billy Hall, Centre of Thessaloniki’s History
Ippodromiou Square, Thessaloniki
In the frame of the European Project:
The 3E Model for a Restorative Justice Strategy in Europe
JUST/2010/JPEN/AG/1534
Specific Programme Criminal Justice
With the financial Support of European Commission
Directorate-General Justice – Directorate B: Criminal Justice
PROGRAMME
8
Thursday, 16 May 2013
15.30-18.00
Friday, 17 May 2013
2nd Session 9.00 -11.20
Restorative Justice: Legal Aspects and
implementation in European Countries
Registration
1st Session 18.00-21.00
The theoretical bases of Restorative Justice
President of the Session: Elisavet SymeonidouKastanidou, Professor of Law, Aristotle University of
Thessaloniki (AUTH)
18.00-18.30
18.30-18.50
18.50-19.10
19.10-19.30
Welcoming and opening of the conference
«Restorative Justice: Pros and cons», Stergios
Alexiadis, Emeritus Professor of Faculty of Law, AUTH
«The values of Restorative Justice»,
Vasso Artinopoulou, Professor of Criminology,
Panteion University of Athens
«How firm are the theoretical foundations of
restorative justice?», Theo Gavrielides, Founder
& Executive Director of Independent Academic
Research Studies (IARS), United Kingdom - Visitor
Professor in UK, Greek and Canadian Universities
19.30-19.50
Tea/Coffee Break
19.50–20.10
«Who is afraid of Restorative Justice?», Dobrinka
Chankova, Professor of Law, South-West University
Blagoevgrad - Chair of the Board of Institute of Conflict
Resolution (ICR), Bulgaria
«The rising of Restorative Justice as an
alternative response to crime in the era of late
modernity», Sophia Giovanoglou, PhD in Law,
Academic Assistant of AUTH
20.10-20.30
20.30-21.00
10
Conversation
President of the Session: Stergios Alexiadis,
Emeritus Professor of Law, AUTH
9.00-9.15
9.15-9.30
9.30-9.45
9.45-10.00
«Mediation next to Penal Law, the experiences
with the Amsterdam pilot», Irene Sagel–Grande,
Emeritus Professor of Law, Groningen University, the
Netherlands
«Experiences and challenges of the restorative
justice in Hungary», Ilona Görgényi, Professor of
Law, Head of the Department of Criminal Law and
Criminology, University of Miskolc, Hungary & Judit
Jacsó, Associate Professor of Criminal Law and
Criminology, University of Miskolc, Hungary
«Restorative Justice in Turkey», Fusun
Sokullu-Akinci, Emeritus Professor of Criminology,
Law Faculty, University of Istanbul, Turkey.
«Restorative Justice in Poland - limitations and
prospects for development», Barbara
Stando-Kawecka, Professor of Law, Head of the
Department of Penitentiary Law and Policy,
Jagiellonian University, Poland
10.00-10.10
Break
10.10-10.25
10.25-10.40
«About the models of Restorative Justice in
Finland», Mirva Lohiniva-Kerkelä, LL.D, Senior
Lecturer, Vice Dean, Faculty of Law, University of
Lapland, Finland
«Mediation in penal matters in practice in
Germany - development and challenges»,
Andrea Păroşanu, LL.M Lawyer - Lecturer in Mediation,
Mediator and Facilitator at Law and Mediation Office
Knigge Nourney Böhm, Leipzig, Germany
11.40-11.10
Conversation
11.20-11.40
Tea/Coffee Break
11
3d Session 11.40-14.00
Restorative Justice in Greece: from law to
practice
4th Session 18.30-20.30
The 3E Model for a European Strategy of
Restorative Justice in Europe: The project and
its results
President of the Session: Angelika Pitsela, Associate
Professor of Law, AUTH
11.40-11.55
11.55-12.10
12.10- 12.25
12.25-12.40
12.40-12.55
«Mediation in ROMA communities», Evangelia
Tressou, Professor of Faculty of Education, AUTH
«Article 45 of Code of Penal Procedure.
From the possibility of not prosecuting to the
implementation of diversion process»,
Alexandra Pisxoina, Public Prosecutor of Athens
«Practical issues on the process of penal
mediation», Anna Karamosxoglou, Public
Prosecutor of Thessaloniki
«Law No. 3500: Special consultant-therapeutic
programs within the framework of Article 11 on
Penal Mediation: ImplementationPerspectives», Theodoros Mousterakis, Director
of Department of Social Interventions, National Center
of Social Solidarity, Athens
«Penal Mediation and special consultanttherapeutic program for the response to
domestic violence (Law No. 3500/2006,
Article 11 par. 2): experiences, problems and
proposals from the implementation of the
program of National Center of Social Solidarity
in Thessaloniki», Athanasios Karanikos,
Margarita Kelesi & Eleni Papadopoulou,
Psychologists of the National Center of Social
Solidarity, Thessaloniki
12.55-13.05
Break
13.05-13.20
«Penal conciliation in Greece according to
article 308B of Penal Procedure Code» Michael
Mikrou, Lawyer, Post-graduate student of Law, AUTH
«Mediation in civil and commercial matters»,
Komninos Komnios, PhD in Law – Lawyer, Mediator,
Academic Assistant of International Hellenic University
13.20-13.35
13.35 -14.00
Conversation
President of the Session: Vasso Artinopoulou,
Professor of Criminology, Panteion University of Athens
18.30-18.50
18.50-19.10
19.10-19.30
19.30-19.50
19.50-20.30
«The theoretical base and the objectives of the
project», Charalampos Karagiannidis, PhD in Law
- Lawyer
«Project Implementation», Athanasia
Antonopoulou, PhD in Law - Lawyer
«The conclusions of the comparative research»,
Angelika Pitsela, Associate Professor of Law, AUTH
«Presentation of a draft Directive on
Restorative Justice in Europe», Elisavet
Symeonidou-Kastanidou, Professor of Law, AUTH
Closing conversation - End of the Conference
Partners of the project:
1) Aristotle University of Thessaloniki, Project Coordinator
2) Panteion University of Political and Social Sciences, Athens,
Greece
3) Independent Academic Research Studies, London - United
Kingdom
4) Institute of Conflict Resolution, Sofia, Bulgaria
5) University of Lapland, Rovaniemi, Finland
6) Jagiellonian University of Cracow, Poland
7) University of Miskolc, Hungary
8) Ramon Llull University - Faculty of Law, the Business and
Management School, Barcelona, Spain.
Email: [email protected]
SPOSNSOR
12
13