close

Enter

Log in using OpenID

" " ΕΠΑΥΛΙΣ ΑΝΩΝΥ " ΕΠΑΥΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜ " ΕΠΑΥΛΙΣ

embedDownload
" ΕΠΑΥΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Α.Φ.Μ 999522472 ΑΡ.ΜΑΕ 57632/51/Β/04/06
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αξία
κτήσεως
Β
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.
Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
Γ.
ΙΙ.
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
1.
Γήπεδα - Οικόπεδα
3.
Κτίρια & τεχνικά έργα
4.
Μηχανηµατα µηχ.εξοπλ
5.
Μεταφορικά µέσα
6.
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός
7.
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
III.
Συµµετοχές & άλλες µακ/σµες χρηµ.απαιτ.
7.
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Ποσά κλειοµένης Χρήσεως 31/12/2012
Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις
αξία
Ι.
2,400.00
240.00
2,400.00
240.00
Δ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
Αποθέµατα
1.
Εµπορεύµατα
ΙΙ.
Απαιτήσεις
1.
Πελατες
11.
Χρεώστες διάφοροι
2,160.00
2,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,648.15
1,007,674.56
10,905.85
7,300.00
318,735.12
0.00
365,845.80
1,417.76
4,155.00
285,523.48
25,648.15
641,828.76
9,488.09
3,145.00
33,211.64
22,446.00
861,009.12
10,905.85
7,300.00
261,362.05
0.00
270,703.09
109.06
3,060.00
256,888.35
499,405.20
0.00
499,405.20
151,202.94
0.00
1,869,668.88
656,942.04
1,212,726.84
1,314,225.96
530,760.50
22,446.00
590,306.03 ΙV.
10,796.79 1.
4,240.00 V.
4,473.70
151,202.94
783,465.46 Γ.
900.00 2.
784,365.46 ΙΙ.
1,213,626.84
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
522.30
IV.
Διαθέσιµα
1.
Ταµείο
2.
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)
60,560.50
102,240.04
58,100.50
5,849.32
162,800.54
63,949.82
1,487.88
12.96
1,500.84
2,613.49
0.00
164,823.68
2,613.49
67,047.12
1,380,610.52
851,412.58
Διαφορές αναπροσαρ.αξίας λοιπων περιουσ.στοιχείων
Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
Τακτικό αποθεµατικό
Μείον:
Πλέον:
Μείον:
Δάνεια Τραπεζών
Προµηθευτές
5.
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
ΜΕΙΟΝ:
ΙΙ.
172,473.45
161,982.92
63,611.66
5,846.33
21,656.30
34,136.24
11,322.99
15,249.21
60,708.44
222,691.36
1,380,610.52
851,412.58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Σύνολο
-12,592.34
8,475.51
Ποσά κλειόµενης
Ποσά προηγούµενης
χρήσεως 2012
χρήσεως 2011
-138.93
2,906.09
2,996.11
1,839.39
Σύνολο
2,767.16
4,835.50
Μείον: 1. Φόρος εισοδήµατος
571.57
1,951.91
243.68
1,068.69
740.88
3,025.93
0.00
243.68
243.68
119.84
2,906.09
3,025.93
Καθαρά αποτ.(κέρδη ή ζηµίες ) χρήσεως
+Υπόλοιπο αποτ.(Κερδών) προηγ.χρήσεων
0.00
2. Λοιποί µη ενσωµ,στο λειτουργικό κόστος φόροι
39,752.83
Κέρδη προς διάθεση ή ζηµίες εις νέο
-31,277.32
10,793.89
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
3.Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα
-57,863.40
10,581.28
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
-68,444.68
-42,071.21
Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Τακτικό αποθεµατικό
ΠΛΕΟΝ (ή µείον) : Έκτακτα Αποτελέσµατα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
68,707.99
45,067.32
Δράµα 31 Μαρτίου 2013
Μείον:
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες Ζηµίες
402.24
0.00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες)
68,305.75
-138.93
0.00
0.00
45,067.32
2,996.11
Μείον:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον :
2,906.09
628,721.22
91,114.29
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Μερικα Αποτελεσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
243.68
1,117,022.78
263,587.74
-Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων
45,271.06
1,091.26
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓII)
8,475.51
0.00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
1,091.26
Σύνολο βραχυπρ. υποχρεώσεων
-12,592.34
0.00
3,795.24
35,957.59
237,723.87
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
113,987.64
105,512.13
3,747.52
41,523.54
488,687.84
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
91,970.72
104,563.06
1. Εξοδα διοικητικης λειτουργιας
0.00
237,723.87
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Μικτά Αποτελέσµατα (κέρδη) Εκµεταλλεύσεως
21,502.31
467,185.53
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011
Κόστος πωλήσεων
387,000.00
Αποτελέσµατα εις νέον
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
627,000.00
Αποθεµατικά κεφάλαια
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ι.
Ποσά προηγούµ.
χρήσεως 31/12/11
Κεφάλαιο Μετοχικό (300.000Χ1,29)
1.
483.81 6.
Ποσά κλειοµένης
χρήσεως 31/12/12
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AIII+ΑΙV+AV)
I.
900.00
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
0.00 1.
Καταβληµένο
0.00 III. Διαφορές αναπροσαρµογής-Επιχορηγήσεις επενδ.
2.
3.
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ +ΓIII)
Ι.
Ποσά προηγούµενης Χρήσεως 31/12/2011
Αξία
Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις
κτήσεως
αξία Α.
Οι απο αυτές ενσωµ.στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΤΣΑΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΑΝΑ
Α.Δ.Τ. Χ 316419
Α.Δ.Τ. Ξ 593713
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
81,259.61
81,259.61
0.00
-138.93
57,400.34
57,400.34
0.00
2,996.11
ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 407203 Α.ΑΔΕΙΑΣ 0003443 Α ΤΑΞΗΣ
0.00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
67 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content