close

Enter

Log in using OpenID

2 valovi vjezba

embedDownload
Teorija:
1.) Val nastaje kada dio elastičnog sredstva izvedemo ______________________________________.
2.) Čestice longitudinalnog vala titraju ______________________rasprostiranja vala.
3.) Šum je titranje u kojem izvor zvuka _________________________________titra.
4.) Broj brjegova vala koji prođe određenom točkom u jednoj sekundi nazivamo _______________ vala.
5.) Od dva vala, val dva puta veće frekvencije ima dva puta ___________________period titranja.
6.) Što se dogodi pri prijelazu ravnih valova iz pliće u dublju vodu:
a) s njihovom brzinom _______________________
b) s njihovom frekvencijom ________________________
c) s njihovom valnom duljinom ________________________
7.) Najudaljeniji položaj čestice od ravnoteže je ____________________________________.
8.) Zvuk frekvencija viših od 20 000 Hz ne čujemo i nazivamo ga _______________________.
9.) Valom se od izvora elastičnim sredstvom prenosi _______________________.
10.) Ravni valovi su takvi valovi kod kojih su valne fronte ravne i međusobno ______________________.
11.) Upadna zraka i ___________________kod ravnih valova koji dolaze pod nekim kutom na prepreku
čine ______________________________kut.
12.) Ako je na granici različitih dubina kut upadanja  veći od kuta loma β, tada se val širi iz
___________________u _____________________vodu.
Zadaci:
1.Na slici vidimo valno gibanje koje nastaje kad jedan kraj užeta pomičemo gore dolje u jednakim vremenskim
razmacima.
a) Užetom se, s obzirom na smjer titranja pritom širi ________________ val.
b) Kolika je valna duljina tog vala?
c) Ako učinimo 15 pokreta iz početnog položaja gore – dolje za 3 sekunde kojom se brzinom val širi?
d) Za koje vrijeme val prijeđe udaljenost od 4 m?
2. Neki val na vodi prelazi iz dublje vode u pliću i pri tome se njegova valna duljina promijeni sa 6 cm na 4 cm.
Valove proizvodi izvor frekvencije 5 Hz. Kolikom se brzinom širi val u dubljoj, a kolikom u plićoj vodi?
3. Ravni val čije su valne fronte prikazane na crtežu ima period titranja 2s. Kolika je frekvencija? Kolika je valna
duljina i brzina širenja vala?
4. Točki A na valu sa slike pridružite točku A′ koja je udaljena od točke A za dvije valne duljine.
5. Brzina vala je 60 cm/s, a udaljenost između točaka A i B je 6 m. Kolika je valna duljina tog vala? Koliko ima
valnih duljina između točaka A i B? Kolika je frekvencija vala?
6. Marina šeće uz obalu i promatra valove. Procijenila je da je udaljenost dvaju brjegova vala 2 m, a svake pola
sekunde val zapljusne obalu. Kolika je brzina vala? Za koje se vrijeme takav val proširi morem za 120 m?
7. Val s valnom duljinom od 75 cm širi se površinom jezera brzinom od 21.6 km/h. Uslijed prolaska vala plutača
na površini jezera se uzdiže na brijeg i spušta u dol vala. Koliko vremena protekne od trenutka kada val
podigne plutaču u najviši položaj do trenutka kada je spusti u najniži? Kolika je frekvencija vala?
8. Planinar je začuo jeku svog glasa nakon 6 s od povika. Koliko je od planinara udaljena stijena koja je
proizvela jeku ako je brzina zvuka u zraku 340 m/s?
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
327 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content