close

Enter

Log in using OpenID

4 valovi vjezba

embedDownload
FIZIKA
1.
2.
3.
8 - Zadaci za vježbu
Kada nastaje val? Kakvo je to valno gibanje? Što valovi prenose?
Kakvo je to periodično gibanje? Primjeri.
Elongacija? Frekvencija? Što je period titranja.? U kakvom su odnosu period i frekvencija. Formula.
Mjerna jedinica za period?
4. Putuje li čestica koja titra sredstvom u kojem se šire valovi ili se prenosi energija titranja?
5. Objasni pojmove valna duljina i amplituda vala.
6. Vrste valova. Razlika s obzirom na titranje čestice i oblik vala.
7. Što je amplituda kod transverzalnog vala? Što je valna duljina kod longitudinalnog vala i transverzalnog
vala? O čemu ovisi broj valova koji će se proširiti sredstvom?
8. U kakvom obliku se širi transverzalni val, a u kakvom longitudinalni val?
9. Valovi na vodi (izvor, oblik val – valna fronta i valna zraka)
10. Kako izračunati brzinu vala?
11. Matematički izraz koji veže brzinu, valnu duljinu i frekvenciju vala.
12. Kako nastaje zvuk? Kakvi su valovi zvuka?
13. Razlika šuma i tona s obzirom na frekvenciju.
14. Što određuje jakost zvuka? Mjerna jedinica za jakost zvuka.
15. Čime je određena visina tona?
16. Područje čujnosti zvukova. Ultrazvuk i infrazvuk.
17. Brzina širenja zvuka. O čemu ona ovisi? Postoji li sredstvo u kojem se zvuk ne može širiti?
18. Izvor valova na vodi učini punih 80 titraja u 10 s. Kolika je frekvencija valova?
19. U jednom pokusu valovi na vodi šire se brzinom 16 cm/s, a frekvencija im je 2 Hz. Kolika je valna duljina
izražena u cm i m?
20. Kolika je frekvencija valova koji imaju period titranja 0.02 s?
21. Kolika je brzina valova koji nastaju od izvora koji za 10 s proizvede 500 valova, a valna duljina tih valova
je 0.5 cm?
22. Kolika je valna duljina valova kojima je period titranja 2 s, a brzina širenja 3 m/s?
23. Ako je frekvencija valova 104.4 Hz,a brzina širenja 300 km/s, kolika im je valna duljina?
24. Ako je valna duljina vala 3 m, a period titranja 2 s, kolika mu je brzina širenja i frekvencija?
25. Ako je frekvencija valova 8 Hz,a brzina širenja od izvora 10 m/s, kolika mu je valna duljina?
26. Izvor vala izroni iz vode 20 puta u 4 s. Ako se valovi šire brzinom 0.2 m/s, kolika im je valna duljina?
27. Tijekom 5 s udarilo je u obalu 20 valova. Ako je brzina vala 0.6 m/s, kolika im je valna duljina?
28. Nacrtaj transverzalni val i redom označi: jednu valnu duljinu, amplitudu, elongaciju, smjer titranja
čestica vala i smjer širenja vala.
29. Nacrtaj longitudinalni val i redom označi: jednu valnu duljinu vala, amplitudu, smjer titranja čestica i
smjer širenja vala.
30. Na slici paralelnim su crtama predočeni dolovi vala na vodi.
I
Izvor vala I izroni iz vode 20 puta u 4 s.
a. Kolika je frekvencija vala?
b. Kolika je valna duljina?
c. Kolikom se brzinom val rasprostire površinom vode?
16 cm
31. Brzina vala je 16 cm/s, a udaljenost između točaka A i B je 15 m.
a. Kolika je valna duljina tog vala?
b. Koliko ima valnih duljina između točaka A i B?
A
B
c. Kolika je frekvencija vala?
80 cm
32. Ultrazvučni daljinomjer na brodu odašilje na morsko dno ultrazvučni val. Nakon 0.2 s brod primi
odbijeni val s morskog dna.
a) Za koje je vrijeme val s broda stigao na morsko dno?
b) Kolika je dubina mora ako je brzina širenja zvuka u vodi 1400 m/s?
33. Tijekom 5 sekundi udarilo je na obalu 20 vodenih brijegova. Ako je brzina vala 0.8 m/s odredite mu
valnu duljinu.
34. Val ima period 0.2 s.Kolika mu je frekvencija?
35. Pretpostavimo da čovječje srce u jednakim razmacima otkucava 75 puta u minuti. Koliki su period i
frekvencija otkucaja srca?
36. Ako je brzina vala 5 m/s, a valna duljina 5 mm, koliki je period tog vala?
37. Njihalo prijeđe put od najvećeg otklona na lijevu stranu do najvećeg otklona na desnu stranu tijekom
0.25 s. Odredite period T i frekvenciju njihala f.
38. Dva se vala gibaju jednakom brzinom v, no frekvencija prvog vala je tri puta veća od frekvencije
drugog vala. Kolika je valna duljina drugog vala, ako je valna duljina prvog vala 12 cm?
39. Zvuk se zrakom širi kao ________________ val.
40. Ako izvor vala titra stalnom frkvencijom, nastali zvuk je_________.
41. Što je frekvencija izvora zvuka veća, ton je _______.
42. Zvuk frekvencije veće od 20 000 Hz je _____________.
43. Jedinica razine jakosti zvuka je____________.
44. Zvuk se širi: a) praznim prostorom b) čvrstim tijelima
c) tekućinama
d) plinovima
45. Dok, primjerice , ronimo u moru, udaljeni tutanj čujemo prije nego kad bismo bili izvan vode. Zašto?
46. Brzina širenja zvuka ovisi o gustoći sredstva kojim se širi i veća je, ako je sredstvo: a) manje gustoće
b) veće gustoće
47. Zvuk se ne širi: a) zrakom,
b) drvom,
c) vakuumom
d) vodom
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
213 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content