close

Enter

Log in using OpenID

3 valovi vjezba

embedDownload
Teorija:
1.) Najudaljeniji položaj čestice od ravnoteže naziva se ___________________________.
2.) Val u kojem čestice sredstva titraju okomito na smjer širenja nazivamo ______________________.
3.) Šum je titranje u kojem izvor zvuka _________________________________frekvenciju.
4.) Broj brjegova vala koji prođe određenom točkom u jednoj sekundi nazivamo _______________ vala.
5.) Smjer rasprostiranja valne fronte ravnog vala naznačujemo pravcem _______________na valnu frontu
i nazivamo ga ___________________________.
6.) Što se dogodi pri prijelazu ravnih valova iz pliće u dublju vodu:
a) s njihovom brzinom _______________________
b) s njihovom frekvencijom ________________________
c) s njihovom valnom duljinom ________________________
7.) Kod valnog gibanja putuje samo ____________________, dok čestice sredstva kroz koje se val širi samo
__________________________________.
8.) Zvuk frekvencija viših od 20 000 Hz ne čujemo i nazivamo ga _______________________.
9.) Valom se od izvora elastičnim sredstvom prenosi _______________________.
10.) Pri titranju tijela svaki položaj čestice izvan ravnoteže naziva se ______________________.
11.) Valovi se lome _____________________pri prelasku iz sredstva u kojem se rasprostiru većom u
sredstvo u kojem se rasprostiru ______________brzinom.
Zadaci:
1.Na slici vidimo valno gibanje koje nastaje kad jedan kraj užeta pomičemo gore dolje u jednakim vremenskim
razmacima.
a) Užetom se pritom širi ________________ val.
b) Kolika je valna duljina tog vala?
c) Ako učinimo 12 pokreta iz početnog položaja gore – dolje za 4 sekunde kojom se brzinom val širi?
d) Za koje vrijeme val prijeđe udaljenost AB?
2. Neki val na vodi prelazi iz dublje vode u pliću i pri tome se njegova valna duljina promijeni od 6 cm na 4 cm.
Valove proizvodi izvor frekvencije 5 Hz. Kolikom se brzinom širi val u dubljoj, a kolikom u plićoj vodi?
3. Izvor vala na vodi proizvede 20 brjegova za 2 sekunde. Ako valovi putuju brzinom 2 m/s, kolika je njihova
valna duljina?
4. Točki A na valu sa slike pridružite točku A′ koja je udaljena od točke A za dvije valne duljine.
5. Brzina vala je 60 cm/s, a udaljenost između točaka A i B je 6 m. Kolika je valna duljina tog vala? Koliko ima
valnih duljina između točaka A i B? Kolika je frekvencija vala?
6. Koncentrične kružnice na slici su brjegovi kružnog vala s izvorom u točki S. Kolika je valna duljina vala ako je
d = 80 cm? Ako je vrijeme jednog titraja 0.2 s, kolika je frekvencija vala? Kolika je brzina širenja vala?
7. Val s valnom duljinom od 75 cm širi se površinom jezera brzinom od 21.6 km/h. Uslijed prolaska vala plutača
na površini jezera se uzdiže na brijeg i spušta u dol vala. Koliko vremena protekne od trenutka kada val
podigne plutaču u najviši položaj do trenutka kada je spusti u najniži? Kolika je frekvencija vala?
8. Planinar je začuo jeku svog glasa nakon 6 s od povika. Koliko je od planinara udaljena stijena koja je
proizvela jeku ako je brzina zvuka u zraku 340 m/s?
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
285 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content