ινακας καταταξης κατα αξιολογικη σειρα των υποψηφιων που δεν

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ
ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012
1. «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ »
1.1. Επιστημονικοί συνεργάτες
Υποψήφιοι επιστημονικοί συνεργάτες με βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το
αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
1
2
3
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
1.2. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Δεν υπάρχουν υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (δεν διαθέτουν
όμως συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και/ή 5ετή επαγγελματική προϋπηρεσία συναφή με το
αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης).
2. «ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ»
2.1. Επιστημονικοί συνεργάτες
Δεν υπάρχουν υποψήφιοι επιστημονικοί συνεργάτες με βασικό τίτλο σπουδών και/ή διδακτορικό δίπλωμα
συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
2.2. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (δεν διαθέτουν όμως συναφή
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και/ή 5ετή επαγγελματική προϋπηρεσία συναφή με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης).
1
2
3
4
5
3.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΕΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΙΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
«ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ»
3.1. Επιστημονικοί συνεργάτες
Δεν υπάρχουν υποψήφιοι επιστημονικοί συνεργάτες με βασικό τίτλο σπουδών και/ή διδακτορικό δίπλωμα
συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
3.2. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (δεν διαθέτουν όμως συναφή
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και/ή 5ετή επαγγελματική προϋπηρεσία συναφή με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης).
1
Α/Α
1
2
3
4
5
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΦΛΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΡΟΥΣΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΠΑΣΧΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ
ΛΟΥΚΑΤΖΙΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
4. «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ»
* ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΑΠΟ
ΜΟΝΙΜΟ ΜΕΛΟΣ Ε.Π.
4.1. Επιστημονικοί συνεργάτες
Δεν υπάρχουν υποψήφιοι επιστημονικοί συνεργάτες με βασικό τίτλο σπουδών και/ή διδακτορικό δίπλωμα
συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
4.2. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (δεν διαθέτουν όμως συναφή
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και/ή 5ετή επαγγελματική προϋπηρεσία συναφή με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης).
1
2
3
4
5
6
7
8
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΑ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΡΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΓΟΠΑΤΗ ΝΕΦΕΛΗ
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. «ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ»
5.1. Επιστημονικοί συνεργάτες
Δεν υπάρχουν υποψήφιοι επιστημονικοί συνεργάτες με βασικό τίτλο σπουδών και/ή διδακτορικό δίπλωμα
συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
5.2. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (δεν διαθέτουν όμως συναφή
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και/ή 5ετή επαγγελματική προϋπηρεσία συναφή με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης).
1
2
3
4
5
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΟΓΟΡΙΤΗ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ
ΜΠΕΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΕΡΤΣΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΟΥΛΛΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
2
6. «ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣΗΣ»
6.1. Επιστημονικοί συνεργάτες
Δεν υπάρχουν υποψήφιοι επιστημονικοί συνεργάτες με βασικό τίτλο σπουδών και/ή διδακτορικό δίπλωμα
συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
6.2. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (δεν διαθέτουν όμως συναφή
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και/ή 5ετή επαγγελματική προϋπηρεσία συναφή με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης):
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΦΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΜΠΙΛΙΤΣΑΚΗ ΦΑΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
1
2
3
4
5
7.
«ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ»
7.1. Επιστημονικοί συνεργάτες
Δεν υπάρχουν υποψήφιοι επιστημονικοί συνεργάτες με βασικό τίτλο σπουδών και/ή διδακτορικό δίπλωμα
συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
7.2. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (δεν διαθέτουν όμως συναφή
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και/ή 5ετή επαγγελματική προϋπηρεσία συναφή με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης).
Α/Α
1
2
3
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
8. «ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ, ΟΜΙΛΙΑΣ, ΛΟΓΟΥ»
8.1. Επιστημονικοί συνεργάτες
Δεν υπάρχουν υποψήφιοι επιστημονικοί συνεργάτες με βασικό τίτλο σπουδών και/ή διδακτορικό δίπλωμα
συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
8.2. Εργαστηριακοί συνεργάτες
Υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (δεν διαθέτουν όμως συναφή
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και/ή 5ετή επαγγελματική προϋπηρεσία συναφή με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης).
Α/Α
1
2
3
4
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΙΛΙΤΣΑΚΗ ΦΑΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
3
9. «ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΣΩ ΝΤ»
* Το ως άνω γνωστικό αντικείμενο θα διδαχθεί από μόνιμο μέλος Ε.Π.
4