Βιβλιογραφία στα Ελληνικά

Βιβλιογραφία στα Ελληνικά
Τίτλος συγγράμματος
Συγγραφέας
Εκδότης
Έτος
Έκδοσης
Τόπος
έκδοσης
Εξελικτικός και Επίμονος Τραυλισμός
Γεωργία Α. Μαλανδράκη
Αυτοέκδοση
2012
Αθήνα
Θεωρητικά και Κλινικά Θέματα
Φωνητικής και Φωνολογίας
Κάκια Πετεινού
Εκδόσεις Ηλία
Επιφανίου
2012
Λευκωσία
Πατάκης
2008
Αθήνα
Πατάκης
2008
Αθήνα
Ιων – Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ
2008
Αθήνα
Π.Χ. Πασχαλίδης
2008
Αθήνα
Σχιστίες του Γναθοπροσωπικού
Συστήματος
Fromkin, V., N. Hyams & R.
Rodman
Fromkin, V., N. Hyams & R.
Rodman
Frederick N. Martin, John
Greer Clark (Επιμέλεια
Τρίμμης Ν.)
Μ. Κουδουμνάκης και
Επιστημονικοί Συνεργάτες
Εγχειρίδιο Ανατομικής Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
Netter
Πασχαλίδης
2007
Αθήνα
Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία
Φωνητική
Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία
ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ
Η Σύνταξη στη μάθηση και τη
διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης
γλώσσας
Η Σύνταξη στη μάθηση και τη
διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης
γλώσσας
Διαγνωστικά Θέματα Λογοθεραπείας
Φιλιππάκη-Warburton, Ε.
Peter Ladefoged
Φιλιππάκη-Warburton, Ε.
Κ.Παπαφράγκου
Νεφέλη
Πατάκης
Νεφέλη
Γρ. Παρισιάνος
2007
2007
2007
2007
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Γεωργιαφέντης, Μ., Χ.
Λασκαράτου, κλπ.
Πατάκης
2007
Αθήνα
Γεωργιαφέντης, Μ., Χ.
Λασκαράτου, κλπ.
Πατάκης
2007
Αθήνα
Καμπανάρου, M
ΕΛΛΗΝ
Αθήνα
Α. Σαχίνη-Καρδάση
Εκδόσεις ΒΗΤΑ
2007
2007
(ανατύπ
ωση)
Christensen, L.B. (Ντάβου, Μ.,
μετάφραση)
ΠΑΠΑΖΗΣΗ
2007
Αθήνα
Θεοδωράτου
Rosili
2006
Αθήνα
Ρούσσου, Α
Ρούσσου, Α
Πατάκης
Πατάκης
2006
2006
Αθήνα
Αθήνα
Ε. Κάκουρος , Κ. Μανιαδάκη
Τυπωθήτω - Γιώργος
Δάρδανος
2006
Αθήνα
Johnstone –Strickland
Ελλ. Επιμελ. Λάμπρος
Μεσσήνης Ανδρέας Καστελλάκης
Φιλομάθεια
2006
Πάτρα
Yorkston K.,Beukelman
D,Strand E.
Έλλην
2006
Αθήνα
McNeod, J.
Μεταίχμιο
2005
Αθήνα
Εισαγωγή στη Γλώσσα
Εισαγωγή στη Γλώσσα
ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ
Μεθοδολογία Έρευνας: Εφαρμογές στο
χώρο της Υγείας
Η Πειραματική Μέθοδο στην
Επιστημονική Έρευνα
Ωρίμανση και δυναμική Ομάδας:
Συμβολή στη Συμβουλευτική Νέων
Συμπληρωματικοί Δείκτες
Συμπληρωματικοί Δείκτες
Τραυλισμός, Η φύση και η
αντιμετώπισή του στα παιδιά και τους
εφήβους
Γνωστική Αποκατάσταση
Νευροψυχολογικών Διαταραχών
Θεραπευτική παρέμβαση νευρογενών
κινητικώνδιαταραχών ομιλίας σε παιδιά
και ενήλικες.
Εισαγωγή στη Συμβουλευτική
Αθήνα
Οδηγός εκπαίδευσης παιδιών με
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
Βογινδρούκας Sherratt
Ταξιδευτής
2005
Αθήνα
Νευρολογία
Λογοθέτης, Ιωάννης Α.
Μυλωνάς, Ιωάννης Α.
University Studio Press
2004
Αθήνα
Δώρα Δ. Μαυρομάτη
Ελληνικά Γράμματα
2004
Αθήνα
Έλλην
2004
Πάτρα
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ
2002
Εμμανουήλ Α. Κολιάδης
Σύνθεση Β.
2002
Αθήνα
Fuller Geraint, Manford Mark
Παρισιάνου Α.Ε.
2002
Αθήνα
Barlow & Durand
Ελλ. Επιμελ. Λάμπρος
Μεσσήνης
Έλλην
2002
Αθήνα
Θεοφανοπούλου-Κοντού, Δ.
Θεοφανοπούλου-Κοντού, Δ.
Καρδαμίτσα
Καρδαμίτσα
2002
2002
Αθήνα
Αθήνα
Μαληκιώση - Λοΐζου, Μ
Ελληνικά Γράμματα
2001
Αθήνα
Μεσσήνης, Λ.Αντωνιάδης,Γ.
Έλλην
2001
Αθήνα
Pinker, S.
Κάτοπτρο
2000
Αθήνα
Barlow & Durand
Ελλ. Επιμελ. Λάμπρος
Μεσσήνης
Έλλην
2000
Αθήνα
Πατάκης
ΙΩΝ
Ιατρικές εκδόσεις
Πασχαλίδη.
Φ.Τριανταφύλου
Επιστημονικές
εκδόσεις
Παρισιάνου
1999
1999
Αθήνα
Αθήνα
1999
Αθήνα
1998
Θεσ/νικη
1998
Αθήνα
1995
Αθήνα
Δυσλεξία Φύση του προβλήματος και
Αντιμετώπιση
Νευροψυχολογία: Εγκέφαλος και
η
Συμπεριφορά (2 Ελληνική έκδοση)
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Γνωστική Ψυχολογία, Γνωστική
Νευροεπιστήμη και Εκπαιδευτική
Πράξη. Δ’ Τόμος
Νευρολογία
Ψυχολογία και Παθολογική
Συμπεριφορά:
Μία συνθετική βιοψυχοκοινωνική
προσέγγιση (Β τόμος)
Γενετική Σύνταξη
Γενετική Σύνταξη
Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην
Εκπαίδευση
Διαταραχές κατάποσης-Δυσφαγία.
Το γλωσσικό ένστικτο
Ψυχολογία και Παθολογική
Συμπεριφορά: Μία συνθετική
βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση (Α
τόμος)
Φωνολογία
Επίκτητες διαταραχές λόγου και ομιλίας
Martin Ελλ. Επιμελ. Λάμπρος
Μεσσήνης
CANDY DAVID
Marina Nespor
Καμπανάρου Μαρία
Στοματοφαρυγγικές δυσφαγίες.
Bigenzan W,Denk Doris-Maria
Κλινική Ακοολογία
Ηλιάδης - Κεκές
Δυσλεξία. Εγχειρίδιο για Ειδικούς.
Gavin Reid Επιμέλεια
Παπαδάτος
Γλώσσα και Ομιλία
Miller George
Gutenberg
Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας
Murdoch, Β. Επιμέλεια
μετάφρασης Μ. Καμπανάρου
ΕΛΛΗΝ
Βαρηκοΐα-Εμβοές
ΕΠΙΤΟΜΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Εξελικτική Ψυχολογία
Γ. Αδαμόπουλος
Β Παιδιστρική Κλινική
Πανεπιστημίου
Αθηνών ( Κ.Παπαδάτος και
συν)
Παρασκευόπουλος
ΖΗΤΑ
1990
Μετάφρ.
2008
1989
Αθήνα
Αθήνα
Ιατρικές Εκδόσεις
Λίτσας
1987
Αθήνα
Πανεπιστήμιο Αθηνών
1985
Αθήνα