Πλήρες Βιογραφικό - Laboratory of Demographic and Social Analyses

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ονοματεπώνυμο
ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Διεύθυνση
182-186, Δημητριάδος, 38221,Βόλος, Μαγνησία
Τηλέφωνο
+30-2421074393, κιν. +30-6946978880
Τηλεομοιοτυπία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Υπηκοότητα
Ημερομηνία γέννησης
+30-2421074394
[email protected] , [email protected]
Ελληνική
18, Ιανουαρίου, 1978
ΣΠΟΥΔΕΣ
• Ημερομηνίες (από – έως)
• Επωνυμία και είδος του
οργανισμού
• Τίτλος
• Τίτλος διατριβής
• Ημερομηνίες (από – έως)
• Επωνυμία και είδος του
οργανισμού
• Τίτλος
• Αντικείμενα
• Ημερομηνίες (από – έως)
• Επωνυμία και είδος του
οργανισμού
• Τίτλος
• Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας
• Βαθμός
• Ημερομηνίες (από – έως)
• Επωνυμία και είδος του
οργανισμού
• Τίτλος
• Κύρια αντικείμενα
• Βαθμός
• Ημερομηνίες (από – έως)
• Επωνυμία και είδος του
οργανισμού
• Τίτλος
Τίτλος διπλωματικής εργασίας
• Grade
Page 1 – Βιογραφικό σημείωμα
Αγοραστάκης Μιχαήλ
Μάιος 2014
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης, Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, 38334,
Βόλος, url: www.ldsa.gr, τηλ. +30-2421074393, email: [email protected]
Επιβλέπων: Βύρων Κοτζαμάνης, Δ/ντης ΕΔΚΑ.
Διδακτορικό Δίπλωμα
«Η ανασυγκρότηση του πληθυσμιακού χάρτη στα δυτικά βαλκάνια: Κρίσεις και Μετακινήσεις
πληθυσμού την περίοδο 1991-2001. Η περίπτωση της Αλβανίας»
Οκτώβριος 2008 – Φεβρουάριος 2009
Max Planck Institute for Demographic Research, Konrad-Zuse-Strasse 1 · 18057 Rostock
Germany, url: www.demogr.mpg.de/, International Max Planck Research School for
Demography
Ερευνητική Κατάρτιση
Χωρική Δημογραφία
Δημογραφικές μέθοδοι έρευνας δημόσιας υγείας
Μεθοδολογία έρευνας, παρουσίασης και διάχυσης αποτελεσμάτων
2004
Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Alsylio Agrokepiou, P.O. Box 85, 73100,
Chania, Crete, Greece, tel. 0030-2821035000, www.maich.gr, Department of Environmental
Management
Master of Science (MSc) in Environmental Management
Identifying and inventorying demographical patterns, integrating census and remotely sensing
data. A case study: the city of Tirana in Albania
92,50/100
2003
Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Alsylio Agrokepiou, P.O. Box 85, 73100,
Chania, Crete, Greece, tel. 0030-2821035000, www.maich.gr, Department of Environmental
Management
Diploma of Specialized post-graduate studies
 Environmental Management
 Geographical Information Systems (GIS)
 Remote Sensing
 Statistical Analysis
76,78/100
2002
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας
και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, url: www.prd.uth.gr.
Πτυχίο Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (υποχρεωτική 5-ετή
φοίτηση)
Το σύμφωνο σταθερότητας για τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων σε μετάβαση.
7,32/10 “Λίαν Καλώς”
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ
• Ημερομηνίες (από – έως)
• Επωνυμία και διεύθυνση του
εργοδότη
• Απασχόληση ή θέση που κατείχατε
• Κύριες δραστηριότητες και
αρμοδιότητες
•Ερευνητικά προγράμματα/θέση
2003 – Μάιος 2014
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης, Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, 38334,
Βόλος, url: www.ldsa.gr , τηλ. +30-2421074393, email: [email protected]
Δ/ντης ΕΔΚΑ: Βύρων Κοτζαμάνης,
Επιστημονικός συνεργάτης – Εντεταλμένος διδασκαλίας
 Εκπόνηση - Διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων
 Διδασκαλία – Εκπόνηση σεμιναρίων
 Επίβλεψη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών
Διοικητικά
“Δημογραφικός Άτλας της Ελλάδας” (προσωρινός τίτλος), με την υποστήριξη του δικτύου
DEMOBALK (2012-2014)
Θέση: Ερευνητής
Integrated Territorial Analysis of the Neighbourhood 2012-2014 (ITAN), Western Balkan Data
Depository under ESPON (European Spatial Planning Observation Network)
Θέση: Ερευνητής – Συνυπεύθυνος για τη χώρα της Αλβανίας
H θνησιμότητα ανά αιτία θανάτου στην Ελλάδα (1991-2001), μια πρώτη χωρική ανάλυση,
χρηματοδοτούμενο από την Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Οκτώβριος 2011 –
Μάρτιος 2012)
Θέση: Ερευνητής
«Η Δημογραφική γήρανση στα Δυτικά βαλκάνια/Le vieillissement démographique dans la partie
ouest des Balkans: prospectives, facteurs, incidences», Διακρατικό πρόγραμμα Επιστημονικής
Συνεργασίας (2007-2008) με την Γαλλία, χρηματοδοτούμενο από τη ΓΓΕΤ. (2007)
Θέση: Βοηθός έρευνας
«e-DEMOGRAPHY- ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο
Παιδείας στα πλαίσια του “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ/ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΑΕΙ (20042006)
Θέση: Βοηθός έρευνας
«Το δημογραφικό προφίλ των Ρωμιών της Πόλης και των συνδεόμενων με αυτούς ομάδων»
(2006)
Θέση: Βοηθός έρευνας
“Supporting the Design of Migration Policies: an Analysis of Migration Flows between Albania
and Greece”, χρηματοδοτούμενο από World Bank (2005)
Θέση: Βοηθός έρευνας
“Thematic mapping on non income dimension of poverty in Albania”, χρηματοδοτούμενο από
World Bank. (2003)
Θέση: Βοηθός έρευνας
• Ημερομηνίες (από – έως)
• Επωνυμία και διεύθυνση του
εργοδότη
• Απασχόληση ή θέση που κατείχατε
• Κύριες δραστηριότητες και
αρμοδιότητες
• Ημερομηνίες (από – έως)
• Επωνυμία και διεύθυνση του
εργοδότη
• Απασχόληση ή θέση που κατείχατε
• Κύριες δραστηριότητες και
αρμοδιότητες
Page 2 – Βιογραφικό σημείωμα
Αγοραστάκης Μιχαήλ
Δεκέμβριος 2013 – Ιανουάριος 2014
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Επιτροπή Ερευνών, Αργοναυτών & Φιλελλήνων 1, Κτίριο
Παπαστράτος, 38221, Βόλος
Υλοποίηση Έργου
Ανάλυση δεδομένων, Διαχείριση και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων.
Νοέμβριος 2010 – Φεβρουάριος 2011
Institut National d'Etudes Démographiques (INED), 133, boulevard Davout, 75980 Paris
Cédex 20, France, url: www.ined.fr.
Επισκέπτης ερευνητής
Εκπόνηση μέρους του προγράμματος «Démographie des Balkans – Migration externe et interne
en Albanie (approche spatiale)»
“Demography of the Balkans – External and Internal migration in Albania (a spatial approach)”
• Ημερομηνίες (από – έως)
• Επωνυμία και διεύθυνση του
εργοδότη
• Απασχόληση ή θέση που κατείχατε
• Ημερομηνίες (από – έως)
• Επωνυμία και διεύθυνση του
εργοδότη
• Απασχόληση ή θέση που κατείχατε
• Κύριες δραστηριότητες και
αρμοδιότητες
• Ημερομηνίες (από – έως)
• Επωνυμία και διεύθυνση του
εργοδότη
• Απασχόληση ή θέση που κατείχατε
• Ερευνητικό πρόγραμμα
• Κύριες δραστηριότητες και
αρμοδιότητες
• Ημερομηνίες (από – έως)
• Επωνυμία και διεύθυνση του
εργοδότη
• Απασχόληση ή θέση που κατείχατε
• Ημερομηνίες (από – έως)
• Επωνυμία & διεύθυνση του εργοδότη
• Απασχόληση ή θέση που κατείχατε
• Κύριες δραστηριότητες και
αρμοδιότητες
Αύγουστος 2009 – Μάιος 2010
Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, Στρατός Ξηράς, 80ή Μονάδα Εθνοφυλακής Κω, Σώμα
Πυροβολικού
Δεκανέας (ΠΒ), Αρχηγός στοιχείου αντιαεροπορικού πυροβόλου
Ιούνιος - Ιούλιος 2009
Max Planck Institute for Demographic Research, Konrad-Zuse-Strasse 1 · 18057 Rostock
Germany, url: www.demogr.mpg.de/, Laboratory of Demographic Data, Director: Vladimir
Shkolnikov
Επισκέπτης Ερευνητής
Συλλογή, οργάνωση, επεξεργασία δεδομένων και συγγραφή τελικής έκθεσης διαθεσιμότητας
και ποιότητας των Ελληνικών δεδομένων θνησιμότητας για την δια-δικτυακή βάση δεδομένων
The Human Mortality Database (www.mortality.org)
Φεβρουάριος 2005- Ιούλιος 2005
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), Μεσογείων 14-18, Αθήνα, (www.ekke.gr)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Κάλλας
Βοηθός έρευνας
«Δημιουργία Κόμβου Δευτερογενούς Επεξεργασίας και Διαχείρισης Κοινωνικό-οικονομικών
Δεδομένων και Δεικτών»
Επέκταση του αναλυτικού θησαυρού με ελληνικούς όρους που αποδίδουν τοπικές και
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
Γλωσσική επιμέλεια όλων των όρων του αναλυτικού θησαυρού
Άλλες ταξινομήσεις: στα πλαίσια της δημιουργίας καταλόγων των θεματικών βάσεων, θα
σχεδιαστούν νέες ταξινομήσεις και θα εφαρμοσθούν υπάρχοντα ταξινομικά συστήματα σε
δεδομένα του κόμβου
2004-2005
Βρετανικό Συμβούλιο, Εθνικής Αμύνης 9, Τ.Θ. 50007, (www.britishcouncil.org/greece)
Θεσσαλονίκη, τηλ. +30-2310378316
Επιτηρητής εξετάσεων
Ιούλιος 2004 - Αύγουστος 2004
Epsilon GIS Technologies SA, Μονεμβασιάς 27, 15125, Μαρούσι, (www.epsilon.gr)
Μηχανικός Υποστήριξης
Επιτόπια υποστήριξη στα αντικείμενα CATS, Fire Modeling, CBD Maps, GIS Data στα κέντρα
επιχειρήσεων της περιοχής Αττικής κατά της διάρκειας της περιόδου των Ολυμπιακών Αγώνων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Ημερομηνίες (από – έως)
• Επωνυμία και διεύθυνση του
εργοδότη
• Απασχόληση ή θέση που κατείχατε
Νοέμβριος 2012 –Νοέμβριος 2013
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης, Ελληνο-γαλλικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα PODEPRO, url: www.podepro.prd.uth.gr
Εντεταλμένος Διδασκαλίας – Χωρική Δημογραφία
• Ημερομηνίες (από – έως)
• Επωνυμία και διεύθυνση του
εργοδότη
• Απασχόληση ή θέση που κατείχατε
Μάρτιος 2010 – Αύγουστος 2010
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης, Ελληνο-γαλλικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα PODEPRO, url: www.podepro.prd.uth.gr
Εντεταλμένος Διδασκαλίας – Δημογραφική & Πληθυσμιακή Ανάλυση
• Ημερομηνίες (από – έως)
• Επωνυμία και διεύθυνση του
εργοδότη
• Απασχόληση ή θέση που κατείχατε
• Κύριες δραστηριότητες και
αρμοδιότητες
2006 – 2010 (Ακαδημαϊκά έτη)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης
Βοηθός διδασκαλίας στα μαθήματα Δημογραφίας, Μέθοδοι Έρευνας, Ανάλυση Δεδομένων.
 Διαλέξεις
 Προετοιμασίας υλικού
 Συγκέντρωση και διάθεση βιβλιογραφικού υλικού
 Επίβλεψη εργασιών
Page 3 – Βιογραφικό σημείωμα
Αγοραστάκης Μιχαήλ
• Ημερομηνίες (από – έως)
• Επωνυμία και διεύθυνση του
εργοδότη
• Απασχόληση ή θέση που κατείχατε
2007 – 2009 (Ακαδημαϊκά έτη)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης, Ελληνο-γαλλικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα PODEPRO, url: www.podepro.prd.uth.gr
Διαλέξεις και σεμινάρια στα αντικείμενα:
-Θεματική Χαρτογραφία
-Διαδικτυακές βάσεις δημογραφικών δεδομένων
-Χωρική δημογραφία
-Συλλογή και ποιότητα δεδομένων
-Δημογραφία
• Ημερομηνίες (από – έως)
• Επωνυμία και διεύθυνση του
εργοδότη
• Απασχόληση ή θέση που κατείχατε
• Κύριες δραστηριότητες και
αρμοδιότητες
May 2004
SAIC, Science Applications International Corporation, (www.saic.com)
Εκπαιδευτής
Εκπόνηση σεμιναρίου, διάρκειας 72 ωρών στο Πυροσβεστικό Σώμα Ασφαλείας στη χρήση
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΆΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ENGLISH
Εξαιρετικό (C2)
Εξαιρετικό (C2)
Εξαιρετικό (C2)
• Ικανότητα ανάγνωσης
• Ικανότητα γραφής
• Ικανότητα ομιλίας
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
OECD’s Official Statisticians Test (Επιτυχή ε 16/03/2011)
Microsoft Windows Operating System – Office 2003-2010, Λογισμικό Διαδικτύου, GIS, ( ESRI
Arc-GIS 9.X, Arc-View 3.X), Τηλεπισκόπησης (ERDAS Imagine, ENVI)
Στατιστικά Πακέτα, (SPSS-Προχωρημένος χρήστης, R-Βασική χρήση, STATA-Βασική χρήση),
Επεξεργασίας Εικόνας (ADOBE Photoshop, Illustrator).
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ
1 Kostaki A., Kotzamanis B. and Agorastakis M., (2009), Effects of immigration on population
growth and structures in Greece – A spatial approach, Vienna Yearbook of Population
Research, pp. 167-195.
2 Agorastakis M., Sidiropoulos G., (2007), Population change due to geographic mobility in
Albania, 1989-2001, and the repercussions of internal migration for the enlargement of Tirana,
Population, Space and Place 13: 487-481.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ
ΤΟΜΟΥΣ
1
2
3
Page 4 – Βιογραφικό σημείωμα
Αγοραστάκης Μιχαήλ
Siapati G,, Sofianopoulou K., Agorastakis M., (2013), Spatial patterns of cohort fertility in Albania,
in The spatial demography of the Balkans: trends and challenges, DemoBalk, University of
Thessaly Press (forthcoming)
Αγοραστάκης Μ., (2009), Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής
στη γέννηση στην Ελλάδα (1991-2006), Μία πρώτη προσέγγιση, στο Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου
Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, 24-27 Σεπτεμβρίου,
Βόλος, Τόμος ΙΙΙ:1391-1404.
Αγοραστάκης Μ. (2008), Το δημογραφικό & πληθυσμιακό προφίλ της Ελληνο-Αλβανικής
μεθορίου στον Ιστορικός & Αρχαιολογικός Άτλας Ελληνοαλβανικής Μεθορίου, Υπουργείο
Πολιτισμού & ΛΒ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, σσ. 117-119
4
Agorastakis M., Sofianopoulou K., Siapati G., (2006), Internal Migration in Albania and
Consequences on Population Structure, at Migrations, Crises and Recent Conflicts in the Balkans,
editor Alain Parant, Demobalk University of Thessaly Press, Volos, pp. 185-200
5
Αγοραστάκης Μ., Περάκης Κ., Κοτζαμάνης Β., (2004), Απογράφη κτιρίων με δορυφορικές εικόνες
υψηλής χωρικής ανάλυσης πολεοδομικών συγκροτημάτων: Η περίπτωση των Τιράνων, στο
Πρακτικά Συνεδρίου- 8ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ “H ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΥ ΖΗΝ”, Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρία Ελλάδος (ΧΕΕΕ), Θεσσαλονίκη, σσ. 305-315.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ
1
Kotzamanis B., Vogiatzidis N., Kokkali I., Papaioannou T., Agorastakis M., (2013), “Caught in the
labyrinth of crisis: Greek cities and regions unraveling the threads of hope towards a more
resilient and adaptive future”, Cities in Crises, HafenCity University in Hamburg &Insitut fur
Umweltplanung with the support of DAAD, 5-6 December, Hamburg
2
Nikolaidis C., Agorastakis M., Nena E., Constantinidis T.C., (2013), Risk factors associated with
decreased survival probabilities of Roma and Repatriate populations in NE Greece, at 6th
Europen Public Health Conference, 13–16 November, Brussels.
3
Agorastakis M., Michou Z., (2012), Regional Dynamics of Population Ageing in Greece, 19812001, Poster presented at the European Population Conference, Stockholm, Sweden, 13-16
June.
4
Agorastakis, M., Κotzamanis B., (2011), Population heterogeneity in Albania. Evidence from intercommunal mobility, 1989-2001 in Chaire Quetelet 2011, «Urbanisation, migrations internes et
comportements démographiques », Louvain-la-Neuve.
5
Αγοραστάκης Μ., (2009), Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής
στη γέννηση στην Ελλάδα (1991-2006), Μία πρώτη προσέγγιση, στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, 24-27 Σεπτεμβρίου, Βόλος.
6
Κοτζαμάνης Β., Σταθάκης Δ., Χατζηκρυστάλλης Α., Αγοραστάκης Μ., (2008), Δημογραφική γεωβάση σύγχρονης Ελλάδας, 10o Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Η χαρτογραφία της Ηπειρωτικής
περιφέρειας, Χαρτογραφική Εταιρεία Ελλάδας, Ιωάννινα.
Kotzamanis, B., Kostaki, A., Agorastakis, M., (2008), Immigration impact on the demographic
structure of the population of Greece, a spatial approach, International Conference The Effects of
Migration on Population Structures in Europe, Vienna Institute of Demography / IIASA, Vienna,
Austria.
7
Kotzamanis B., Agorastakis M., (2008), La minorité musulmane en Thrace : la mesure du cache,
15e colloque international de l'AIDELF à Québec (Canada), du 25 au 29 août.
8
9
Kotzamanis B., Agorastakis M., (2006), International and internal migrations in Albania: migratory
patterns and consequences on population structures, European Population Conference
Population Challenges in Ageing Society, European Association for Population studies, University
of Liverpool-Dept. of Geography, Liverpool.
10
Kotzamanis B., Agorastakis M., Alvanides S., (2006), Spatial Partitioning of Population According
to Religion in Thrace/Greece, 3rd International conference on Population Geographies, Royal
Geographical Society, Institute of British Geographers, University of Liverpool-Dept of Geography,
Liverpool.
11
Αgorastakis M., Κritikou Ch., (2006), The participation of women in the Greek labour force: a
spatial analysis, 46th Congress of European Regional Science Association, Volos.
12
Σιαπάτη Γ., Αγοραστάκης Μ. (2005), Γεωγραφικές Ανισότητες μιας χώρας σε μετάβαση: Η
περίπτωση της Αλβανίας, στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ – ΝΕΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ», διοργάνωση Τμήμα
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Σύλλογος Μεταπτυχιακών &
Υποψήφιων Διδακτόρων ΤΜΧΠΠΑ, ΤΕΕ Μαγνησίας, 12-14 Μαΐου, Βόλος.
ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1
2
Αγοραστάκης Μ., (2009), Η εξέλιξη της θνησιμότητας στην Ελλάδα (1991-2006), Δημογραφικά
Νέα, τεύχος Μαρτίου – Απριλίου (ISSN: 1791-5880)
Kοτζαμάνης Β., Αγοραστάκης Μ., Πηλείδης Α., Σταθάκης Δ., (2006), Οι αλλοδαποί στην
Ελλάδα: Χωρική ανάλυση των δημογραφικών τους χαρακτηριστικών και της συμβολής τους
στις πληθυσμιακές μεταβολές (1991 - 2001), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΜΧΠΑ ΕΔΚΑ, Σειρά
ερευνητικών Εργασιών, no. 6, Βόλος.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
1
2
Page 5 – Βιογραφικό σημείωμα
Αγοραστάκης Μιχαήλ
Agorastakis M., Michou Z. (2011). Recode in Excel, an example. [Microsoft Excel, 2007].
Available at www.ldsa.gr.
Agorastakis, M., Michou Z. (2011). Population Pyramids and basic population structure measures,
an example. [Microsoft Excel, 2007]. Available at www.ldsa.gr.
3
4
Agorastakis, M., Michou Z. (2011). Lorenz Curve & Gini index - Population distribution, an
example. [Microsoft Excel, 2007]. Available at www.ldsa.gr.
Agorastakis, M., Michou Z. (2011). Direct and indirect standardization, an example. [Microsoft
Excel, 2007]. Available at www.ldsa.gr.
ΜΕΛΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΝΩΣΕΩΝ
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (www.tee.gr)
Σύλλογος Αποφοίτων ΤΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (www.chorotaxia.gr)
European Population Association (www.eaps.nl)
Association of Balkan Demographers ((DEMOBALK, από Ιούνιο 2014)
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Page 6 – Βιογραφικό σημείωμα
Αγοραστάκης Μιχαήλ

Byron KOTZAMANIS
Professor of Demography, Director of Laboratory of Demographic & Social Analyses
University of Thessaly, Department of Urban & Regional Development
Pedion Areos, 38334, Volos, Greece
Tel: +302421083666, +30241074393, Email: [email protected], [email protected]
Personal web page: Byron Kotzamanis

Marie Noëlle DUQUENNE
Associate Professor in Statistical and Econometric Methods for Spatial Analysis
University of Thessaly, Department of Urban & Regional Development
Pedion Areos, 38334, Volos, Greece
Tel: +30241074438, Email: [email protected]
Personal web page: Marie Noëlle Duquenne

Alain PARANT
Director of research
Institut national d’Etudes Démographique (INED)
Boulevard Davout 133, Paris CEDEX 20, PARIS
Tel : +33(0)1 56 06 21 35
Fax : +33(0)1 56 06 21 99
Email : [email protected] , Personal web page : Alain Parant

Jean Paul SARDON
Director of research, Director of European Demographic Observatory (ODE)
Institut national d’Etudes Démographique (INED)
Boulevard Davout 133, Paris CEDEX 20, PARIS
Tel: 33(0) 1 56 06 20 40, Email : [email protected] , Personal web page : Jean Paul
Sardon