ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00000000
46851
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Έλλειψη δραστηριότητας
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20
18863 2104287407
22/04/2009
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ. ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ. Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ,
47561
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΜΠΕΗΣ - ΜΠΕΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΑΛΗΝΗΣ 4
19100
08/02/2010
6974805163
44791
ΖΩΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 8 & ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ
18451 2104924481
09/10/2007
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
45051
ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ 122Β
18546 2104681090
31/10/2007
ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 1
4
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00010000
46346
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω µη δραστηριοποίησης µέχρι σήµερα
E.D.I.T. (Ε.ΝΤ.Ι.Τ.) ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΟΥ∆ ΤΖΩΡΤΖ 3
18534 2104110007
22/10/2008
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο κατασκευής εξοπλισµού µετρήσεων, ελέγχου και πλοήγησης
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
43211
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑ
ΦΙΛΩΝΟΣ 95
18535 2109577502
28/06/2006
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για θέµατα υλικού (Hardware) υπολογιστών
42104
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΙΚΤΙΝΟΥ 26
18450 2104924971
12/09/2005
Χονδρικό εµπόριο υποδηµάτων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ειδών ιµατισµού, γουνών, υποδηµάτων
44244
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΙΑΟΥΛΗ 4
18120 2104949921
16/04/2007
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
36106
∆ΡΑΚΟΥΛΑΡΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 177
18544
28/09/2000
Χονδρικό εµπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισµού π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
43704
ΚΥΜΟΥΡΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΖΑΒΕΛΛΑ 25
18533 2104113110
25/10/2006
Χονδρικό εµπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελµατικής χρήσης
Χονδρικό εµπόριο λινών οικιακής χρήσης, κουρτινών και διαφόρων οικιακών ειδών από κλωστοϋφαντουργικά υλικά
40866
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 6
19200 6946781960
10/08/2004
Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών
Υπηρεσίες πολυγραφήσεων και φωτοαντιγράφων
41176
ΡΑΦ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΝΟΤΑΡΑ 126-128
18536 2104292943
2104292021
29/11/2004 [email protected]
Άλλες υπηρεσίες οδικών µεταφορών εµπορευµάτων
Υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής µεταφοράς εµπορευµατοκιβώτιων µε πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβώτιων
21027
Χ. ΣΟΛΟΜΩΝΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ OLIVETTI
ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 11
18533 2104127517
19/12/1986 [email protected]
2104124451
Χονδρικό εµπόριο αριθµοµηχανών και λογιστικών µηχανών, ταµιακών και παρόµοιων µηχανών, που φέρουν υπολογιστική διάταξη
Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων υπολογιστικών µηχανών
44843
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 9
19300 2105575557
08/03/2005
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 2
10
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 01139000
41203
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Καλλιέργεια λαχανικών, που διαθέτονται νωπά, π.δ.κ.α.
ΚΟΜΜΑΤΑ ∆ΟΜΝΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 29 & ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 12
17455 2104833045
09/08/1999
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
Καλλιέργεια λαχανικών, που διαθέτονται νωπά, π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 3
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 01421200
39558
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εκτροφή µοσχαριών βοοειδών και βουβαλιών, που διαθέτονται ζώντα
ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 11
18535 2104119131
28/07/2003
Χονδρικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος
Παραγωγή αλλαντικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 4
FAX
KINHTO
1
2104119131
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 01492300
49264
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εκτροφή σαλιγκαριών, που διαθέτονται νωπά, απλής ψύξης, κατεψυγµ
ΤΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΣΑΚΑΛΩΦ 56
18533 2104123623
30/07/2012
6941490064
Εκτροφή σαλιγκαριών, που διαθέτονται νωπά, απλής ψύξης, κατεψυγµένα, αποξηραµένα, παστά ή σε άλµη, εκτός από τα
θαλασσινά σαλιγκάρια
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 5
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 10131000
41682
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή διατηρηµένων τροφών και παρασκευασµάτων κρέατος, εντο
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 150
12351 2105691212
20/04/2005
Λιανικό εµπόριο κρέατος
Παραγωγή διατηρηµένων τροφών και παρασκευασµάτων κρέατος, εντοσθίων ή αίµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 6
FAX
KINHTO
1
2104911878(λογ)
6948593197
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 10721100
39399
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή τραγανού ψωµιού, παξιµαδιών, φρυγανισµένου ψωµιού και
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝ. ΕΦ. ΣΙ
ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑ
19300 2105595295
26/06/2003
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων αρτοποιίας
Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 7
FAX
KINHTO
1
2105595297
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 10822000
42903
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΖΩΣΙΜΑ∆ΩΝ 31
18531 2104830752
28/03/2006
Υπηρεσίες ενοικίασης µηχανηµάτων εξοπλισµού για ιδιοκατασκευές
Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 8
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 14132000
22086
ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΡΝΕΛΕ Ο.Ε.
Π.ΡΑΛΛΗ 212
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυµάτων, για άνδρες και αγόρια
18454 2104979541
08/07/1986
Κατασκευή πουκάµισων από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια
Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυµάτων, για άνδρες και αγόρια
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 9
FAX
KINHTO
1
2104953153
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 19202600
36120
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή αεριέλαιων
ΑΛ ΠΕΤΡΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΕΩΝ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 15-17 (6ος όροφος)
18537 2104535415
19/09/2000
Χονδρικό εµπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών προϊόντων
Παραγωγή αεριέλαιων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 10
FAX
KINHTO
1
2104190121
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 20414101
46883
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή µοσχολίβανου
ΣΜΥΡΝΙΟΥ∆Η ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΑΥΠΛΙΟΥ 8
17343 2104122738
04/05/2009
Χονδρικό εµπόριο διάφορων εκκλησιαστικών ειδών
Λιανικό εµπόριο εκκλησιαστικών ειδών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 11
FAX
KINHTO
1
6937423537
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 22230000
36544
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή πλαστικών οικοδοµικών υλικών
ΙΩΑΝ. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΦΑΚΑ
19300 2105578504
30/01/2001 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων βιοµηχανικής χρήσης
Αποθήκευση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 12
FAX
KINHTO
1
2105571559
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 25621000
39414
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες τόρνευσης µεταλλικών µερών
ΑΦΟΙ ΜΠΑΚΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΛΟΥΤΣΑ
19018 2105515239-2105515200 2105552258
17/03/1987 [email protected]
Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων
Ψυχρή µορφοποίηση ή δίπλωση µορφοράβδων χάλυβα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 13
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 27901300
35041
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή ηλεκτροδίων άνθρακα και άλλων ειδών από γραφίτη ή άλλο
MERSEN ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΤΟ
ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 31
18233 2104824996
2104812057
10/05/1996 [email protected]
Κατασκευή ηλεκτροδίων άνθρακα και άλλων ειδών από γραφίτη ή άλλο άνθρακα για ηλεκτρολογική χρήση
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανηµάτων και βιοµηχανικού εξοπλισµού π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 14
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 28131100
20926
ΑΦΟΙ ΒΕΖΟΥ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 73
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή αντλιών για καύσιµα, λιπαντικά, ψυκτικά µέσα και σκυρόδε
18863 2104020112-2104420112 2104411095
13/01/1987 [email protected]
6936074190
Λιανικό εµπόριο άλλων µη εδώδιµων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων για τη βιοµηχανία τροφίµων, ποτών και καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 15
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 28221900
13832
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή µερών εξοπλισµού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κ.ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 12
18545 2104111841
2104127058
11/08/1971 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο προµηθειών που σχετίζονται µε µηχανήµατα και είδη εξοπλισµού
Κατασκευή µερών εξοπλισµού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 16
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 28292201
27074
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή πυροσβεστήρων
ΦΑΙ∆ΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 135
18536 2104182283
2104182281
24/09/1993 [email protected]
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
Υπηρεσίες µηχανουργικών επισκευών πλοίων και µηχανολογικού εξοπλισµού τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 17
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 30110000
11375
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΛΑΣΚΑ 3
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ, ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ
12463 2105510000
01/01/1957 [email protected]
Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών
Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 18
FAX
KINHTO
1
2105570700
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 30112200
23869
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ναυπήγηση δεξαµενόπλοιων για τη µεταφορά αργού πετρελαίου, προϊό
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 42
18538 2104291500, 2104674000
01/01/1992
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
Ναυπήγηση πολεµικών πλοίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 19
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 30119000
24089
ΤΖΕΙ ΤΖΙ ΠΙ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 6
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες µετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισµού πλοίων, πλωτώ
18535 2104223748
19/05/1989 [email protected]
2104133680
Υπηρεσίες µετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισµού πλοίων, πλωτών εξεδρών και κατασκευών· εργασίες υπεργολαβίας στο
πλαίσιο της κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 20
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 30119900
28926
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής πλοίω
ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΝΤΕΡΠΡΑΙΣΕΣ ΕΝΤ ΣΤΑΝΤΙΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 70
18536 2104524833
2104287669
14/08/1989
Επιχειρηµατικές υπηρεσίες µεσιτείας και εκτίµησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σκαφών αναψυχής και αθλητισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 21
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 30121000
40829
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισµού
ΟΥΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 97
18538 2104290332
28/07/2004 [email protected]
2104291254
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις
του άρθρου 34 ν. 2238/94)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 22
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 30121100
39196
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ναυπήγηση ιστιοφόρων (εκτός των φουσκωτών) για αναψυχή ή αθλητ
ΨΥΧΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ - ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝ
ΝΟΤΑΡΑ 143-145
18536 2104179306(ΛΟΓ.)
08/05/2003
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων µεταφορών επιβατών µε θαλαµηγούς - τουριστικά πλοία µε ελληνική σηµαία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 23
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33121000
46684
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανηµάτων γενικής χρήσης
ΒΑΦΕΣ ΣΚΑΦΩΝ, ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ - ΓΙΩΤ Π.Π.Σ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓ.ΠΕΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 41
18648 2104611554
10/02/2009
6937181495
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 24
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33121100
42324
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κινητήρων και στροβίλων, µε εξα
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Λ.ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 52
18903 2104675695
07/11/2005
Χονδρικό εµπόριο φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισµό
Λιανικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιµοποιούνται και στην ερασιτεχνική ναυτιλία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 25
FAX
KINHTO
1
2104663072
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33121300
29523
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τριβέων (ρουλεµάν), οδοντωτών
ΙΝΤΕΡΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΛΙΠΕ∆ΟΥ 6
18531 2104126997
11/05/1995 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων αντλιών και συµπιεστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 26
FAX
KINHTO
1
2104127566
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33121503
36899
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά µηχανήµατα προϊό
MARINE SOLUTIONS - ΑΦΟΙ Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΨΑΡΩΝ 42 & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
18546 2104621021
2104621021
16/05/2001 [email protected]
Υπηρεσίες µετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισµού πλοίων, πλωτών εξεδρών και κατασκευών· εργασίες υπεργολαβίας στο
πλαίσιο της κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 27
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33121900
36807
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων µηχανηµάτων γενικής χρή
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΘΕΣΗ ΠΗΛΙΧΟΥ Τ.Θ. 5026
19300 2105573820
23/03/2001 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ντιζελοηλεκτρικών µηχανών
Ενοικίαση και εκµίσθωση άλλων µηχανηµάτων, ειδών εξοπλισµού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 28
FAX
KINHTO
1
2105580094
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33131200
39006
∆.ΚΟΡΤΕΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ο∆ΥΣΣΕΩΣ 25
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ακτινολογικού, ηλεκτροϊατρικού
18758 2104321612
03/03/2003 [email protected]
2104321796
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων, µηχανηµάτων και εργαλείων
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ακτινολογικού, ηλεκτροϊατρικού και ηλεκτροθεραπευτικού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 29
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33150000
45255
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
CHANTIER ELTHOM-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΦ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36
18863 2104410561
09/01/2008
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση
Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
31958
ΤΕΜΟΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚ
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 447
18863 2104009808
2104009809
03/06/1997 [email protected]
Εργασίες µόνωσης
Άλλες υπηρεσίες καθαρισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 30
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33203500
49012
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εγκατάστασης βιοµηχανικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού γ
SWEET ICE ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
∆. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 61
18540
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ
01/03/2012 [email protected] 6946055863
Χονδρικό εµπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής γενικά
Χονδρικό εµπόριο µερών ηλεκτρικών αντιστάσεων, ροοστατών και ποτενσιόµετρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 31
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35111000
44748
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 5
18535 2104116911
2104132002
14/09/2007 [email protected]
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
Εµπόριο ηλεκτρικού ρεύµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 32
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35111009
47914
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
ALTHRA ENERGY (ΑΛΘΡΑ ΕΝΕΡΤΖΥ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟ (ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ)
19300 2105595223
210 5595185
06/09/2010
6983333467
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
48133
ΑΦΟΙ Σ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ∆. ΜΠΟΥΝΑΖΟΣ Ο.Ε
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 3
18454 2104912115
02/12/2010
6944287829
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µετατροπή αιολικής ενέργειας
48526
ΠΕΤΡΑΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 38-40
18452 2104919680
14/06/2011
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
Υπηρεσίες εµπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 33
3
6977589609
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35131000
49089
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος
ΜΕΓΑΡΑ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, E∆ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
16 ΧΛΜ ΝΕΟΑΚ
19300 2105530600
11/04/2012
Υπηρεσίες λιπασµατοποίησης απορριµµάτων
Υπηρεσίες κοµποστοποίησης απορριµµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 34
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35141000
48693
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εµπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύµατος
R.F. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΑΧΤΟΥΡΗ 34
18536 2108983063
17/05/2006
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 35
FAX
KINHTO
1
2108949642
6981310936
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38111100
38379
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συλλογής µη επικίνδυνων ανακυκλώσιµων απορριµµάτων, δ
ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΑΓ.ΑΝΝΗΣ 4
18233 2104905186
18/09/2002 [email protected]
Υπηρεσίες συλλογής µη επικίνδυνων ανακυκλώσιµων απορριµµάτων
Υπηρεσίες καθαρισµού παράθυρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 36
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38112101
39822
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες αποκοµιδής απορριµµάτων
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΚΟΡΕΜΙ-ΛΕΩΦ.ΝΑΤΟ
19300 2104930449 (ΛΟΓ) - 2104001066
24/10/2003
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιµασία εγγράφων και άλλες ειδικευµένες δραστηριότητες γραµµατειακής υποστήριξης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 37
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38222900
38348
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριµµάτων
ΑΦΟΙ ΛΙΑΓΚΗ & ΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ο.Ε.
ΘΕΣΗ ΚΑΛΙΣΤΗΡΗ ΠΑΤΗΜΑ
19300 2105596473
04/09/2002
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
Λιανικό εµπόριο ελαστικών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 38
FAX
KINHTO
1
2105593850
6936779701
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38311202
35315
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
∆ιάλυση (κανιβαλισµός) µεταχειρισµένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέ
ΚΑΜΠΕΡ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΣΗ ΦΟΥΣΑ
19300 2105595738
2105570374
16/02/2000 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
∆ιάλυση (κανιβαλισµός) µεταχειρισµένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων µεταλλικών απορριµµάτων, για την αποµάκρυνση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 39
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38323100
47034
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών γυαλιού
Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ 23
18450 2104913269
2104914893
01/07/2009 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο υπολειµµάτων χαρτιού και χαρτονιού
Υπηρεσίες αποκοµιδής απορριµµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 40
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41101000
39654
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ανάπτυξη οικοδοµικών σχεδίων
ΞΥ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΟΛΩΜΟΝΙ∆ΟΥ 7
18755 2104082230
19/09/2003
Ανάπτυξη οικοδοµικών σχεδίων
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 41
FAX
KINHTO
1
2104610350
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41200000
48764
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
ACTIV GREEN CONSTRUCTION ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΚΑΝΑΡΗ 24
18538 2104282960
09/11/2011
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
16686
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΤΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΥΤΙΟΥ 4 ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
18453 2104915741-2104316963
24/06/1978 [email protected]
6948895633
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 42
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41201000
39368
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
Ε. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΟΚΡΙ∆ΟΣ 30
15231 2103613839(∆ΙΚ.)
29/05/2003
Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
Υπηρεσίες µεσιτείας για οργανωµένες περιηγήσεις µε παροχή καταλύµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 43
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41203000
38141
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκ
ΑΦΟΙ Χ. ΒΟΡ∆ΟΥ Ο.Ε.
Σ.∆ΡΙΤΣΑ 4 ΚΑΙ Γ.ΣΧΙΝΑ
19100 2296026310
16/04/2002
2296089195
Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδροµους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδηµοτικές οδούς, δρόµους εντός οικισµών και άλλες
αµαξιτές οδούς ή πεζόδροµους και διαδρόµους αεροδροµίων
46441
∆ΗΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΦΙΛΩΝΟΣ 79-81
18535 2104130247(ΛΟΓ.)
26/11/2008
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
45211
ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ -ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ-ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
18531 2109505349
13/10/2004
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
Υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελµατικού τουριστικού σκάφους µε πλήρωµα
42235
ΡΕΝΑ Γ. ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡ
ΣΟΥΛΙΟΥ 17
18543 2104204228
2104204609
18/12/1989 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 44
4
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41204000
47026
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευαστικές εργασίες για µη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσ
GREEN HOUSE ECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 64
18756 2108216860
29/06/2009
Εργασίες µόνωσης
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
48549
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΡΕΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 11
18532 2104175680
28/06/2011 [email protected]
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
Κατασκευαστικές εργασίες για µη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 45
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 42132000
23359
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες
ΤΕΚΝΟΣΤΥΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣ
ΝΕΑ ΖΩΗ
19300 2105574461
2105574460
10/10/1990 [email protected]
Κατασκευή δοµικών µεταλλικών συστηµάτων στηρίξεως
Κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων, χαµηλών διαχωριστικών τοιχίων, σήµανσης κλπ οδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 46
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 42212402
45388
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συ
EURODRILL ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΤΡΙΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
34ο χλµ. ΝΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΘΕΣΗ ΒΛΥΧΑ∆Α
19100 2103802784 - 2109650031
24/12/2007
Χονδρικό εµπόριο µερών µηχανηµάτων γεώτρησης ή διάνοιξης φρεάτων ή εκσκαφής, µερών γερανών
Εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 47
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 42222300
42446
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευαστικές εργασίες για µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργεια
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΕΠΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 24
19300 2105535275
08/12/2005
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση
Υπηρεσίες εµπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 48
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 42992900
45579
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού µηχανικού π.δ.κ.α
BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΡΟΙ∆Η 4
19600 2105559304
04/02/2008
Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού µηχανικού π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες απολύµανσης και εξολόθρευσης (µυοκτονίας κλπ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 49
FAX
KINHTO
1
2105559284
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43111000
25203
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες κατεδάφισης
ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
19200 2105556652
29/11/1979
Εργασίες κατεδάφισης
Άλλες υπηρεσίες οδικών µεταφορών εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 50
FAX
KINHTO
1
6944295513
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43121200
21010
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες εκσκαφών και µετακίνησης γαιών
ΒΡΑΧΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 12
14562 2106231621
15/07/1987
Λιανικό εµπόριο γυναικείων έτοιµων ενδυµάτων και φορεµάτων
Εργασίες εκσκαφών και µετακίνησης γαιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 51
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43211004
45184
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
ΣΑΡΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 131
18541 2104821364
17/12/2007
Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Εργασίες χρωµατισµών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 52
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43221203
36889
∆ ΚΑΙ Α ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 55
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστηµάτων ελέγχου κεντρικ
18534 2104110000
06/10/2000
Λιανικό εµπόριο κλιµατιστικών µηχανηµάτων
Υπηρεσίες εισπράξεων (αµοιβών, εισφορών, δόσεων, συνδροµών κλπ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 53
FAX
KINHTO
1
2104111265
6932338970
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43291101
31937
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εργασίες ηχοµόνωσης κτιρίων ή άλλων κατασκευών
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Κ.ΠΑΛΑΜΑ 59
18648 2104620152
22/08/1996
2104620152
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ψυκτικού και κλιµατιστικού εξοπλισµού µη οικιακής χρήσης
Εργασίες εγκαταστάσεων θέρµανσης, αερισµού και κλιµατισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 54
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43321004
44337
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες τοποθέτησης κινητών χωρισµάτων και ψευδοροφών σε κατασ
ΑΝΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ Σ. ΝΤΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΦΙΛΩΝΟΣ 145
18536 2104528377
25/05/2007
Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδοµών
Εργασίες χρωµατισµών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 55
FAX
KINHTO
1
2104528377
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43331000
45257
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 272
19006 2105508169-2296034014 2296034022
13/03/2001 [email protected]
6974846254
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου µηχανικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 56
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43342002
30669
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες τοποθέτησης τζαµιών σε παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες
Α∆ΕΛΦΟΙ Ι. ΦΡΥ∆Α Ο.Ε.
∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 61
18122 2104953041
03/01/1995
Χονδρικό εµπόριο τζαµιών γενικά και κατόπτρων
Εργασίες τοποθέτησης τζαµιών σε παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 57
FAX
KINHTO
1
2104967319
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43990000
43823
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
ΜΕΤΡΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΤΙΡΙΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΗΓΟΥ
19018 2105551180
27/12/2006 [email protected]
Κατασκευή οργάνων και συσκευών µέτρησης, δοκιµών και πλοήγησης
Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονοµάζονται ειδικά, µε ίδια υλικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 58
FAX
KINHTO
1
2105551080
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43995000
37850
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δοµικών µερών
ERGOPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 4-6
18755 2104014950
12/03/2002
2104014955
Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιµενικές κατασκευές, φράγµατα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς
υδροµηχανικές κατασκευές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 59
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45111000
43202
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΓΕΡΟΝΤΑ 1
18757 2104610922(ΛΟΓ)
29/06/2006
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
Λιανικό εµπόριο καινούργιων επιβατηγών µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 60
FAX
KINHTO
1
2104005910
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45111101
41163
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων για τη µεταφορά επιβατών, µεταχειρισµ
ΣΑΡΤΡΑΝΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 91
18538 2104599900
20/10/2004 [email protected]
2116003139
Υπηρεσίες µεταφοράς αυτοκινήτων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανηµάτων και βιοµηχανικού εξοπλισµού π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 61
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45111104
35772
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο επιβατηγών αυτοκινήτων οχηµάτων µε εµβολοφόρο
ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΛΕΩΦ.ΝΑΤΟ ΘΕΣΗ ΣΠΙΘΑΡΗ
19300 2105545177
25/09/1998
Συντήρηση και επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων
Λιανικό εµπόριο καινούργιων επιβατηγών µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 62
FAX
KINHTO
1
2105545177
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45111202
37807
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Α∆ΡΑΝΩΝ - ΕΚΜΕΤΑΛ
ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΙ
19200 2105546793
31/12/2001
6973214154
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων για τη µεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών (λεωφορείων)
Χονδρικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 63
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45112100
47476
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο καινούργιων επιβατηγών µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΜΟΤΟ Ι ΣΑΛΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 95
19200 2105222000
19/11/2009
2105222200
Άλλο λιανικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων, εκτός καταστηµάτων
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 64
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45112201
36902
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
ΣΧΙΣΜΕΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
41ο ΧΙΛ Ε.Ο.Α.Κ
19100 2296024779
21/09/2000
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
43464
Φ. ΜΠΑΚΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΤΑΥΓΕΤΟΥ 53
18757
22/09/2006
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 65
FAX
KINHTO
2
2296024779
6974837783
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45114903
20907
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καινούργιων α
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
19300 2105577515
11/05/1987
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, µε τεχνικά ή µηχανικά παιχνίδια
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καινούργιων αυτοκινήτων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 66
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45191101
41891
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχ
ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΠ.ΜΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΥ
12461 2105577004
22/06/2005
Χονδρικό εµπόριο µεταχειρισµένων φορτηγών αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο άλλων ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 67
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45191105
43329
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µεταχειρισµένων φορτηγών αυτοκινήτων
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ν. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΠΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΙ∆Η 32Γ & ΝΙΚ. ΜΑΝ∆ΗΛΑ
18233 2104117629
27/07/2006
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο εξωλέµβιων κινητήρων για προώθηση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 68
FAX
KINHTO
1
2104811219
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45191202
18218
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων, τύπου τρ
ΚΑΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Π.ΡΑΛΛΗ 96
18454 2104952296
04/03/1982
Λιανικό εµπόριο ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων τύπου τροχόσπιτου, για κατοίκηση ή κατασκήνωση
Λιανικό εµπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 69
FAX
KINHTO
1
2104977073
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45200000
44603
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Συντήρηση και επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων
PREMIUM MOTORS SERVICE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ
ΚΗΦΙΣΟΥ 47 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
18233 2104822517
2104829969
01/08/2007 [email protected]
Λιανικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
Συντήρηση και επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων
48304
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΛΑΚΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 52
18547 6942465566
15/02/2011
Συντήρηση και επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 70
2
6946060637
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45202105
42343
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων αυτοκινήτων οχηµάτων, µ
ΜΑΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΝΩ ΦΟΥΣΑ
19300 2105315733(ΛΟΓ)
04/04/2004
Χονδρικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων αυτοκινήτων οχηµάτων, µε υλικά και ανταλλακτικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 71
FAX
KINHTO
1
6937022593
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45310000
47648
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΜΑΝΩΛΗΣ Λ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΘΕΣΗ ΣΧΟΙΝΕΖΑ - ΠΕΥΚΟ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
19300 2108312240
17/10/2003
Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 72
FAX
KINHTO
1
2108311580
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311000
25593
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχη
ΤΡΑΝΟΥΛΗΣ Θ. - ΤΡΑΝΟΥΛΗ Σ. Ο.Ε.
ΘΕΣΗ ΦΟΥΣΑ
19300 2105350038
26/02/1993
Χονδρικό εµπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών προϊόντων
Λιανικό εµπόριο καύσιµου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 73
FAX
KINHTO
1
6972405669
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311200
43302
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ.ΝΑΤΟ -ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ Ν3- ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ
19300 2105584072
18/10/2004 [email protected]
2105580261 2105584070
Χονδρικό εµπόριο εξοπλισµού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
Χονδρικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
42080
ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΥ
ΑΙΣΧΥΛΟΥ 5
18533 2104124932
01/03/2004
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονοµάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 74
2
6972326872
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311217
47629
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκ
ΣΤΡΑΒΟΠΙΕΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΕΣΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19300 2105579942
15/03/2010
Χονδρικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο µεταχειρισµένων φορτηγών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 75
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311222
41967
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο λαµπτήρων πυράκτωσης βολφραµίου-αλογόνου (εκτ
ΚΩΝ. ΛΙΓΓΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΛΕΩΦ.ΝΑΤΟ-ΘΕΣΗ ΠΕΥΚΟ ΠΑΠΠΟΥ
19300 2109695127
13/07/2005
Χονδρικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο λαµπτήρων πυράκτωσης βολφραµίου-αλογόνου (εκτός των υπεριωδών ή των υπέρυθρων), για αυτοκίνητα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 76
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45312000
31082
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µερών και εξαρ
ΦΛΟΥΝΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΛΕΡΟΥ 5
18542 2104250904
15/10/1996
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 77
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45321000
43434
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµ
POPULAR LUXURY MOTORCARS ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11
18233 2103837892
15/09/2006
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Λιανικό εµπόριο ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 78
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45321100
31980
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ελαστικών αυτοκινήτων
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ
ΚΑΛΛΟΝΗ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
18020 2298031119
30/07/1997
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
Λιανικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 79
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45401000
20441
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών αντ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 35
18532 2104125116
02/12/1982
Λιανικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο δερµάτινων συνόλων για µοτοσικλέτες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 80
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46120000
34160
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καυσίµων, µετ
ΕΝΕΡΤΖΥ ΟΙΛ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΘΕΣΗ ΤΖΙΤΖΙΛΗ
19300 2105577100
07/04/1999
2105570338
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καυσίµων, µεταλλευµάτων, µετάλλων και χηµικών προϊόντων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καυσίµων, µεταλλευµάτων, µετάλλων και βιοµηχανικών χηµικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 81
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46131104
36285
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και προ
ΒΑΡΟΥΤΣΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 85
18122 2104954014
16/11/2000
Χονδρικό εµπόριο επίπλων κουζίνας
Λιανικό εµπόριο επίπλων κουζίνας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 82
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46131211
47486
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κεραµικών ειδώ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 19
18539 6972444120
11/01/2010
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κεραµικών ειδών υγιεινής
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κεραµικών πλακιδίων και πλακών
41624
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΕΛΛΗΣ 9
18546 2104671062
22/07/2003
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κεραµικών ειδών υγιεινής
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κεραµικών πλακιδίων και πλακών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 83
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46131215
48042
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση πλαστικών οικ
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΝΕΟΣΟΙΚΩΝ 34
18536 2104286611-2104523911 2104523911
15/07/2010
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση πλαστικών οικοδοµικών υλικών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 84
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141300
35041
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανη
MERSEN ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΤΟ
ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 31
18233 2104824996
2104812057
10/05/1996 [email protected]
Κατασκευή ηλεκτροδίων άνθρακα και άλλων ειδών από γραφίτη ή άλλο άνθρακα για ηλεκτρολογική χρήση
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανηµάτων και βιοµηχανικού εξοπλισµού π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 85
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141307
21793
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανη
ΜΙΕ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΜΝΗΝΩΝ 9
11472 2104185301
05/06/1986 [email protected]
Υπηρεσίες συµβούλου σε θέµατα προώθησης πωλήσεων
Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 86
FAX
KINHTO
1
2104182014
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141335
47889
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση συσκευών διαν
ΣΤΕΝΤΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΟΑΚ
19100 2296025486
24/08/2010
Χονδρικό εµπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση συσκευών διανοµής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 87
FAX
KINHTO
1
6972086514
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46151200
17915
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση εξοπλισµού ρα
ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 27
18452 2104910361
19/06/1979
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελµατικού ηλεκτρονικού εξοπλισµού
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση εξοπλισµού ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και βίντεο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 88
FAX
KINHTO
1
2104256819
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46160000
46634
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντο
RIDENCO COMMERCIAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΣΕΩΣ-ΥΠΟ∆ΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 76
18547 2108771700
2106890181
09/06/2008 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων και υποδηµάτων
Υπηρεσίες αποθήκευσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 89
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46161000
48323
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντο
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΣΗΣ, ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 101
18544 2104805300
16/02/2011
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ειδών ιµατισµού, γουνών, υποδηµάτων
και δερµάτινων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 90
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46161200
42431
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ειδών ιµατισµο
ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ - ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 7
18535 2106615986
2104128209
02/12/2005 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας – πρόσβαση και χρήση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 91
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46171102
34674
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων ειδών δ
ΚΟΤΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3-5 & ΘΗΒΩΝ
18233 2104834564 - 21042518012104834564
24/08/1999
Χονδρικό εµπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανοµής εµπορευµάτων
40436
ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΑΧΤΟΥΡΗ 15
18536 2104287240
16/04/2004
Λιανικό εµπόριο super market, µε έµφαση στο εµπόριο τροφίµων
Χονδρικό εµπόριο άλλων φούρνων, κουζινών, πλακών (µατιών) µαγειρέµατος, καµινέτων, σχαρών µαγειρέµατος, ψηστιέρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 92
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46171117
47555
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση παγωτών
∆ΟΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
∆ΙΟΜΗ∆ΟΥΣ 117Α
18120 2104973508
09/02/2010
Χονδρικό εµπόριο βιοµηχανοποιηµένου παγωτού, µε προκαθορισµένη τιµή πώλησης
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση παγωτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 93
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46181904
27565
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων άλλω
ΚΟΡΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥ 59
18755 2104328759-2104315899(ΛΟΓ)
23/02/1994
6977255819
Χονδρικό εµπόριο µικρών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο χυµών, µεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων µη αλκοολούχων ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 94
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46181907
34177
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση νοµισµάτων, κ
ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 29
18534 2103232309
18/02/1999
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση νοµισµάτων, κοσµηµάτων, πολύτιµων λίθων και συναφών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 95
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46190000
35017
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδώ
ΛΑΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΥΘΝΟΥ 26
18541
15/12/1999
6945237912
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 96
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46191000
37465
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών
PROTON LOGISTICS SUPPLIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ
19300 2105579136
2105579205
12/11/2001 [email protected]
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών
Άλλες προσωπικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 97
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46191003
40638
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδώ
Θ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 55-57
18535 2104222802
07/06/2004
Λιανικό εµπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασµάτων τους, υδρογονωµένων, εστεροποιηµένων, αλλά χωρίς να
έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία
28694
ΠΥΛΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΝΟΤΑΡΑ 79-81
18535 2104171897
26/07/1993 [email protected]
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 98
2
2104171840
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46191004
43094
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδώ
ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΑ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 2
18531 2102834879
18/05/2006
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος
Υπηρεσίες εµπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύµατος
35064
ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΑΘΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ, ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΙ ΠΑΝΟΥΣΗ ΧΡΟΝΗ
19200 2105542314
20/12/1999
2105542315
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών οίκων εσωτερικού
45768
ΚΡΕΝΤΙΝ ΣΕΡΒΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΛΕΜΙΓΚ 22
18233 2104832466
2104810082
26/10/1998 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 99
3
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46211400
44459
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ζωοτροφών
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΥΠΟΛΗ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
18020 2298092246
25/06/2007
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
Χονδρικό εµπόριο ζωοτροφών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 100
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46212001
5683
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µη µεταποιηµένου καπνού
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ
ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΘΕΣΗ ΚΟΡΟΡΕΜΙ
19300 2104193000
01/01/1930 [email protected]
2104112303
Παραγωγή πούρων, πούρων µε κοµµένο άκρο, πουρακιών και τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού
Χονδρικό εµπόριο πούρων, πούρων µε κοµµένο άκρο, πουρακιών και τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 101
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46310000
44092
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
MIMOZA FOODIPACK ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ -ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟ
ΣΥΜΗΣ 39
18542 6936692452
20/02/2007
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων, αβγών και βρώσιµων ελαίων και λιπών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 102
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311000
26548
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
ΚΡΑΝΙ∆ΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ 4
18450 2104956285
25/05/1993
Λιανικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
43347
ΚΡΙΤΣΕΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΨΑΡΩΝ 4
18233 2104833045(∆ΙΚ.)
17/07/2006
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
44098
ΤΣΙΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΡΟ∆ΟΥ 49
18120 2104952567
14/11/2006
Λιανικό εµπόριο super market, µε έµφαση στο εµπόριο τροφίµων
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 103
3
2105612033
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311108
42200
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ελαίων και άλλων καρπών, φρέσκων
ΜΠΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΟΣ 15
18540 2109412745
12/10/2005 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ελαίων και άλλων καρπών, φρέσκων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ελαίων και λιπών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 104
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311111
25347
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
ΚΛΑΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΚΛΑ Κ-27
18202 2104813089
26/05/1992
2104813089
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση φρούτων και λαχανικών
48256
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΑ Σ14
18233 2104833045
21/01/2011
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 105
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311212
44545
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο λαχανικών προσωρινά διατηρηµένων
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 22
18233 2104817167
19/11/1991
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος
Παραγωγή διατηρηµένων τροφών και παρασκευασµάτων κρέατος, εντοσθίων ή αίµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 106
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311216
49261
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο πατατών κατεψυγµένων
ΑΦΟΙ ΧΛΑΜΠΕΑ Ο.Ε.
ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ, ΠΟΤΑΜΟΣ
80200 2736033273
26/07/2012
Λιανικό εµπόριο ειδών παντοπωλείου
Χονδρικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 107
FAX
KINHTO
1
2109226427
6970337587
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46321000
43840
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος
ΑΣΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 38Β
18451 2104923953
28/09/2000
Λιανικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 108
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46321100
39558
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο κρέατος (συµπεριλαµβανοµένων των πουλερικών)
ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 11
18535 2104119131
28/07/2003
Χονδρικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος
Παραγωγή αλλαντικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 109
FAX
KINHTO
1
2104119131
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46331303
47303
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ελαιόλαδου
ΑΦΟΙ Μ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ
ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ
19300 2105227637
08/03/1961 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ελαιόλαδου
Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 110
FAX
KINHTO
1
2105232600
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341000
42139
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ποτών
∆ΑΝΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 16
18531 2104224125
02/12/2003
Λιανικό εµπόριο άλλων ποτών που προέρχονται από ζύµωση (π.χ. µηλίτη, απιδίτη, υδροµελιού) και µειγµάτων ποτών που περιέχουν
αλκοόλη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 111
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341200
35870
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
ΣΤΕΦ. ΠΑΠΑΤΖΙΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΛΥΣΑΝ∆ΡΟΥ 4
18541 2104118067 - 21042120912104212092
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ
25/07/2000
Χονδρικό εµπόριο πράσινου τσαγιού (µη ζυµωµένου), µαύρου τσαγιού (ζυµωµένου) και εν µέρει ζυµωµένου τσαγιού
Χονδρικό εµπόριο αποξηραµένων λαχανικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 112
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341205
49310
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια, εκτός από το αφρώδες
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΥΠΡΑΙΟΥ 89
19200 2746031450
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
13/06/2012
Χονδρικό εµπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια, εκτός από το αφρώδες κρασί, µούστου σταφυλιών
Λιανικό εµπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια, εκτός από το αφρώδες κρασί, µούστου σταφυλιών
47362
ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ
ΒΥΡΩΝΟΣ 65
18755 6972306472
17/11/2009 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο τυποποιηµένων ειδών αρτοποιίας
Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 113
FAX
KINHTO
2
2741031453
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46350000
48044
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων καπνού
ΑΤΛΑΣ ΝΤΙΣΤΡΙΜΠΙΟΥΣΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕ
ΕΒΡΟΥ 52
18756 2106457112
2106430484
02/08/1996
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων καπνού
Λιανικό εµπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων µε αλληλογραφία ή µέσω διαδίκτυου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 114
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46351000
27736
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων καπνού
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙ∆ΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 34
18450 2104936037
21/06/1990
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων καπνού
Λιανικό εµπόριο προϊόντων καπνού
43624
∆ΡΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΚΙΤΣΗ ΘΩΜΑΙΣ Ο.Ε
ΓΑΛΑΤΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
18020 6947379922
01/11/2006
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων καπνού
Χονδρικό εµπόριο τυποποιηµένων ζαχαρωδών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 115
FAX
KINHTO
2
2104913342
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46361301
44806
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο βιοµηχανοποιηµένου παγωτού, µε προκαθορισµένη τ
ΚΟΝΤΕ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΙΓΑΛΕΩ 43
18545 2108834500
01/06/2007
Χονδρικό εµπόριο βιοµηχανοποιηµένου παγωτού, µε προκαθορισµένη τιµή πώλησης
Χονδρικό εµπόριο χυµών φρούτων και λαχανικών
46336
ΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Υ∆ΡΑ
18040 2298054110
22/10/2008
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων, αβγών και βρώσιµων ελαίων και λιπών
Λιανικό εµπόριο αβγών µε το κέλυφος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 116
2
2298054110
6972249519
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46371000
46810
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και µπαχαρικών
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ &ΜΥΚΗΝΩΝ 144
19100 6939525319
2105559213
08/04/2009 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων καφέ
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών συσκευών ή συσκευών υγραέριου, εκτός αυτών για την παραγωγή τροφίµων και
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 117
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46381002
45154
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων µαλακίων ή οστρακόδερµων και υδρόβιων ασ
MARCOGLOU DOINA ΤΟΥ IOAN
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 15-17
18537 2105441727(ΛΟΓ.)
06/12/2007
Λιανικό εµπόριο ωδικών πτηνών, διακοσµητικών ψαριών, σκύλων, γατών κλπ, ζώντων
Λιανικό εµπόριο καλαµιών ψαρέµατος, άλλων συνέργων ψαρέµατος µε πετονιά, ειδών κυνηγιού ή ψαρέµατος π.δ.κ.α.
42177
ΗΡΩ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 3Α
2104010611
05/10/2005 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης
Λιανικό εµπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 118
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46381014
44204
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγµένων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ 44
18755 2104324530
13/04/2007 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγµένων
Λιανικό εµπόριο καρκινοειδών, µαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, παρασκευασµένων ή διατηρηµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 119
FAX
KINHTO
1
2104324560
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46382000
43127
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων
EURO ASIA G. TRADING Co ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 17
18531 2104171051(ΛΟΓ.)
13/06/2006
Υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής µεταφοράς εµπορευµατοκιβώτιων µε πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβώτιων
Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και µπαχαρικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 120
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46382900
42277
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥ
ΛΕΩΦ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
19018 2106161400
08/03/1989 [email protected]
2106161499
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών διαχείρισης
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 121
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46382912
43070
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής διατροφής
ARTI -ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΟΝ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 11
19006 2296035016
15/05/2002
Χονδρικό εµπόριο ζωοτροφών
Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 122
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46390000
47717
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΑ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο
19600 2105557281- 2105552382 2105557385
15/05/2009
6936591800 Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 123
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46411315
44805
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο λευκών ειδών
ΖΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 62
18543 2104257057
04/10/2007
Χονδρικό εµπόριο λευκών ειδών
Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 124
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46411400
32350
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µικρών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΡΜΟΥ 6
18450 2104250092
25/05/1995
Χονδρικό εµπόριο µικρών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Λιανικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 125
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46420000
48948
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων και υποδηµάτων
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ∆. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 53
18120 2105788500
24/11/2005
2105788501
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων)
33706
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΑΙ ΕΙ∆ΩΝ Π
ΠΑΛΑΜΙ∆ΙΟΥ 10
18531
20/04/1993
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
Εκµετάλλευση πολυκαταστηµάτων (υπεραγορών)
39741
ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 156
18536 2104120139(ΛΟΓ.)
08/10/2003
Κατασκευή ανδρικών ενδυµάτων µε σύστηµα φασόν, από µονάδα που απασχολεί µέχρι δύο ραφτεργάτες
Υπηρεσίες επιδιόρθωσης ενδυµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 126
3
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421100
30750
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων)
CALLIOPI AUDRIAZ & ΣΙΑ ΕΒΕ
∆.ΦΑΗΡΕΩΣ 43
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
18547 2104829269
10/08/1987
Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυµάτων
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 127
FAX
KINHTO
1
2104824036
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421115
48285
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο βρεφικών ενδυµάτων και εξαρτηµάτων ρουχισµού
ΑΡΥΦΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 60
18535 2104173649
08/02/2011
Λιανικό εµπόριο γυναικείων εσώρουχων γενικά
Λιανικό εµπόριο ανδρικών ή αγορίστικων αθλητικών και άλλων φανελακιών, σώβρακων, σλιπ, πιτζαµών, ροµπών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 128
FAX
KINHTO
1
6932366129
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421129
36848
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτηµάτων ρουχισµού και άλλων ε
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ
Μ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 51
18120 2104633229(ΛΟΓ.)
09/04/2001
Κατασκευή ενδυµάτων από δέρµα φυσικό ή ανασχηµατισµένο
Χονδρικό εµπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτηµάτων ρουχισµού και άλλων ειδών από γουνόδερµα (εκτός από καλύµµατα κεφαλιού)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 129
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421133
46167
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων ασφάλειας εργαζοµένων
ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ-ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΕΙ∆ΩΝ ΚΗΠΟΥ
ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ-ΣΤΑΘΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ
19200 2105542314
2105542315
19/08/2008
Χονδρικό εµπόριο εργαλείων χειρός
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων ασφάλειας εργαζοµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 130
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421147
42654
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µαντιλιών, σαλιών, γραβατών, γαντιών και άλλων εξα
∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 76
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
18547 2106129421
23/11/1998 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων) και υποδηµάτων
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων και υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 131
FAX
KINHTO
1
2104816766
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46430000
30723
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΓΑΙΤΑΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 8
18540 2104115677
03/10/1995 [email protected]
2104131447
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών συσκευών ή συσκευών υγραέριου, για την παραγωγή τροφίµων και ποτών,
ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων και παρόµοιων επιχειρήσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 132
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46431200
23234
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισµού, καθώς κ
ΣΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ΣΑΧΤΟΥΡΗ 16
18537 2104520078
22/07/1991
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
Λιανικό εµπόριο φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισµό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 133
FAX
KINHTO
1
2104180997
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46441201
35248
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασµάτων έκπλυσης, ό
∆ΟΜΒΡΑΙΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙ∆Η ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ
ΣΕΡΡΩΝ 21
18120 2104976185(ΛΟΓ.)
2104978695
08/02/2000
6937166210
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
46576
ΜΟΥΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΣΧΥΛΟΥ 127
18452 2104949574
20/01/2009
2104949584
Χονδρικό εµπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 134
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46450000
22000
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 145
18536 2104282051
02/02/1989
Χονδρικό εµπόριο σαπουνιού για προσωπική υγιεινή
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 135
FAX
KINHTO
1
2104536340
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46451000
46911
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ 56
18755 2104000455
19/05/2009
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο παρασκευασµάτων για αρωµατισµό ή απόσµηση χώρων
36106
∆ΡΑΚΟΥΛΑΡΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 177
18544
28/09/2000
Χονδρικό εµπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισµού π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 136
2
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46461110
45195
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο παραφαρµακευτικών προϊόντων
ΣΤΕΦΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 162
18120 2105787775
10/12/2007
Λιανικό εµπόριο ειδών ερωτικού περιεχοµένου (sex shop)
Χονδρικό εµπόριο παραφαρµακευτικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 137
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471100
43729
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο οικιακών επίπλων
JIANBIN YIN ΤΟΥ LIANBO
ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 28
18756 2107719880
13/09/2002
Χονδρικό εµπόριο οικιακών επίπλων
Λιανικό εµπόριο αποµιµήσεων κοσµηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 138
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471104
47178
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο επίπλων κουζίνας
ΚΑΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Λ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 220
18863 2104014958
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΠΕΡΑΜΑ
15/04/2009
Λιανικό εµπόριο επίπλων κουζίνας
Χονδρικό εµπόριο παράθυρων, µπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών, πλαισίων και κατωφλιών τους, από ξυλεία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 139
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46481000
28341
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 251
18537 2104173268
09/06/1994
2104536960
Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
Χονδρικό εµπόριο µατογυαλιών, µατογυαλιών ηλίου και προφύλαξης και παρόµοιων ειδών, διορθωτικών, προστατευτικών ή άλλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 140
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46481005
34339
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών
ΚΟΥΚΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥΑ 6
18535 2104280331
29/04/1999
Λιανικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
Χονδρικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 141
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46481008
40618
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσο
ΜΠΑΧΑΡΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΝΟΤΑΡΑ 94
18531 2104226188
27/05/2004
Χονδρικό εµπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών συµπεριλαµβανοµένων των χρονόµετρων
Χονδρικό εµπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών συµπεριλαµβανοµένων των χρονόµετρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 142
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46481014
39699
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο πολύτιµων λίθων και κοσµηµάτων από πολύτιµους λ
ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΙΕΡΡΟΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ 76
18755 2104008834
07/10/2003
Χονδρικό εµπόριο πολύτιµων λίθων και κοσµηµάτων από πολύτιµους λίθους
Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 143
FAX
KINHTO
1
2104008834
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46490000
39983
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ HOUSE STORE ΥΦΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΠΛΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 9
18648 2104082340
2104082344
15/03/1996 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο λινών οικιακής χρήσης, κουρτινών και διαφόρων οικιακών ειδών από κλωστοϋφαντουργικά υλικά
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 144
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491101
46228
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων κοπτικών ειδών, ειδών και συνόλων ειδών για
ΚΑΡΑΝΤΑΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ∆ΡΑΓΑΤΣΗ 2-4
18535 2104173842
12/02/2008
Υπηρεσίες αισθητικών και υπηρεσίες περιποίησης των νυχιών
Υπηρεσίες µασάζ (εκτός του θεραπευτικού µασάζ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 145
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491900
47778
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισµού π.δ.κ.α.
G.P.R.X. HELLAS ΕΜΠΟΡΙΟ - ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ S/M ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π
ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΟΣ 83
18541 2106083048 (ΛΟΓ.ΓΡΑΦΕΙΟ)
16/06/2010
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
Χονδρικό εµπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισµού π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 146
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491909
35201
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ηλιακών θερµοσίφωνων
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ
19300
31/01/2000
Κατασκευή ηλιακών θερµοσίφωνων, µη ηλεκτρικών
Λιανικό εµπόριο ηλιακών θερµοσίφωνων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 147
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491918
39830
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο σάκων και τσαντών, από άλλες πλαστικές ύλες (εκτό
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΟΥΜ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ 135
18863 2104413680
03/11/2003
2104412150
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
φαγητού, από χαρτί
47381
Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
KENENTY 8
18233 2104834602
2104836872
17/11/2009 [email protected] 6981718716
Χονδρικό εµπόριο καυσόξυλων
Χονδρικό εµπόριο χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κασών, από κυµατοειδές χαρτί ή χαρτόνι
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 148
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46492101
32875
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο βιβλίων, γενικά
ΜΑΡΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΓΑΛΑΤΑΣ
18020 2298025227
23/04/1998
Λιανικό εµπόριο βιβλίων
Χονδρικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 149
FAX
KINHTO
1
2298024441
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46492302
35373
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλου χαρτιού και χαρτονιού που χρησιµοποιείται γι
ΚΑΡΑ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΟΡΜΟΒΙΤΟΥ 179
18544 2104612163
07/03/2000
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
Χονδρικό εµπόριο άλλου χαρτιού και χαρτονιού που χρησιµοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς,
44391
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ 56
18453
07/06/2007
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών θερµαντικών αντιστάσεων
Χονδρικό εµπόριο ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 150
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46492304
47142
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο βιβλίων µητρώων, λογιστικών βιβλίων, κλασέρ, εντύ
ΤΣΟΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 52
18532 2109816490(ΛΟΓ.)
07/08/2009
Λιανικό εµπόριο µελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων µελανιών
Λιανικό εµπόριο αποτυπωτικού χαρτιού (καρµπόν), αυτοαντιγραφικού χαρτιού και άλλων χαρτιών για αντιγραφή ή µεταφορά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 151
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46492306
46297
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών γραφικών τεχνών (µελανιών, χρωµάτων κλπ)
∆ΑΜΙΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 22 ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
14565 2104171464(ΛΟΓ.)
24/09/2008
Λιανικό εµπόριο µελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων µελανιών
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 152
FAX
KINHTO
1
2104294079
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493200
32822
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 24
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
18547 2104956669
01/04/1998
Χονδρικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
Λιανικό εµπόριο ποδηλάτων και άλλων δίτροχων, χωρίς κινητήρα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 153
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493201
34109
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων παιχνιδιών π.δ.κ.α.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΦΡΥΓΙΑΣ 5
18450 2104911289
18/07/1997
Υπηρεσίες εκµετάλλευσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών
Χονδρικό εµπόριο άλλων παιχνιδιών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 154
FAX
KINHTO
1
6977898564
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493202
49130
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ειδών για σφαιριστήρια, ειδών για λούνα παρκ, για επ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 170
07/05/2012
6974484926
Υπηρεσίες θεάµατος π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο ειδών για σφαιριστήρια, ειδών για λούνα παρκ, για επιτραπέζια παιχνίδια ή για παιχνίδια συναναστροφής, άλλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 155
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493329
12649
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισµό
ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΕΛΑΣ
ΡΕΤΣΙΝΑ 42
18540 2104128428
2103477646
01/12/1965 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Υπηρεσίες αλλαγής λαδιών επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 156
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493905
43649
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο αποµιµήσεων κοσµηµάτων
ΚΟΝΤΟΠΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 45
18454 2104253309
03/10/2006
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
Χονδρικό εµπόριο αποµιµήσεων κοσµηµάτων
40876
ΜΠΑΝΥ`Σ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 36
18756 2104617323-2104327776-2104617150
21/07/2004
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων)
Λιανικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- ψευδοκοσµηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 157
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493909
31580
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΗ
ΛΕΩΦ.ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 121
18756 2104000449
06/03/1997
Χονδρικό εµπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων
23254
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙ∆Α 90
18544 2104625578
18/09/1991
Χονδρικό εµπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο γυναικείων έτοιµων ενδυµάτων και φορεµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 158
FAX
KINHTO
2
2104010449
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493927
21815
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο τεχνητών ανθέων, διακοσµητικών φυλλωµάτων και φ
ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΣ 6
18120
08/11/1988
Λιανικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 159
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46511000
47943
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµ
ΠΟΛΛΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 30
18545 2103613212(∆ΙΚ)- 2104203022
06/05/2010
Υπηρεσίες σχεδιασµού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρµογές
Χονδρικό εµπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 160
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46511009
37577
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
ΤΙΠΑΠΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΤΖΙΑ∆ΩΝ 19Α
18537 2104282727
18/01/1991
Χονδρικό εµπόριο προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
Υπηρεσίες σχεδιασµού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήµατος λογισµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 161
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46511010
49234
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φορητών ψηφιακών αυτόµατων µηχανών επεξεργασ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
Μ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 19 ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΟΣ 36
18538 2104594300
02/05/1996
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 162
FAX
KINHTO
1
2104594310
6991020000
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46520000
39487
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού κα
ΕΝ∆ΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ 46
18532 2106856000
21/07/2003
Χονδρικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 163
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46521105
48441
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο συσκευών εκποµπής για τη ραδιοτηλεφωνία, ραδιοτη
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 33
18863 2109714585
11/04/2011
Υπηρεσίες ηλεκτρονικών εργαστηρίων και τοποθέτησης κεραιών λήψης τηλεοπτικών δεκτών
Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήµες και τη µηχανική
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 164
FAX
KINHTO
1
6972466829
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46611101
35460
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αγροτικών ελκυστήρων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΓΚΡΟΥΠ Ε.Π.Ε.
ΓΟΥΝΑΡΗ 4-6 (όροφος 2-γρ. 8)
18531 2104287849
01/02/2000
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Χονδρικό εµπόριο ακατέργαστης ξυλείας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 165
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46621200
21513
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο εργαλειοµηχανών για την κατεργασία µετάλλων
ΓΙΟΥΝΙΜΑΡΙΝ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 35
18538 2104538417
01/03/1988 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο διάφορων άλλων χηµικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο εργαλειοµηχανών για την κατεργασία µετάλλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 166
FAX
KINHTO
1
2104538582, 210428266
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46631000
46478
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο εξορυκτικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων για κατ
AGROLEA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Ε
∆ΗΜ. ΛΙΑΚΟΥ 8
19300 6977645512
05/12/2008
Χονδρικό εµπόριο ελαιόλαδου
Χονδρικό εµπόριο εξοπλισµού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
49169
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ MINERAL TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΘΕΣΗ ΚΟΥΤΑΛΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1
19300 2104129870
02/11/2011
Χονδρικό εµπόριο ξυλείας, οικοδοµικών υλικών και ειδών υγιεινής
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών µηχανικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 167
2
6978555814
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46661003
42086
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο αριθµοµηχανών και λογιστικών µηχανών, ταµιακών κ
ΤΥΜΠΑΝΑΡΗΣ Κ. - ΚΑΤΙΤΖΑΡΗΣ Ν. Ο.Ε.
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 95
18534 2104120770
05/09/2005 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων υπολογιστών και λογισµικού σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο άλλων µηχανών γραφείου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 168
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46661010
44324
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φωτοαντιγραφικών συσκευών µε οπτικό σύστηµα ή
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΝΗΣ - ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΝΗΣ Ο.Ε
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 342
18453 2104913854
23/05/2007 [email protected]
Λιανικό εµπόριο µελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων µελανιών
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανών γραφείου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 169
FAX
KINHTO
1
2104256411
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691100
22625
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο εξοπλισµού µεταφορών, εκτός από τα µηχανοκίνητα
ΣΕΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΙΟΥ 13 Α
18755 2104212501
07/12/1989
Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαµηγών, βενζινακάτων κλπ), χωρίς πλήρωµα
Υπηρεσίες σχετικές µε τις υδάτινες µεταφορές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 170
FAX
KINHTO
1
2104212502
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691117
49111
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο κρουαζιερόπλοιων, πορθµείων και παρόµοιων σκαφώ
SALTWATER YACHTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 69
18531
26/04/2012
Χονδρικό εµπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισµό, κωπήλατων βαρκών και κανό
Υπηρεσίες ναυλοµεσιτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 171
FAX
KINHTO
1
6945787250
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691118
46532
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισµού π.δ.κ.α. για πλο
∆. ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΩΚΙΩΝΟΣ 20
18545 2104633826
23/12/2008
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
Χονδρικό εµπόριο µερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισµού π.δ.κ.α. για πλοία, αεροσκάφη και µηχανές τραίνου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 172
FAX
KINHTO
1
2104615832
6944351178
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691200
41427
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο προµηθειών που σχετίζονται µε µηχανήµατα και είδη
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΤΡ.ΝΙΚ. ΡΟΚΚΑ 67
19600 2105551144
09/02/2005
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών
Λιανικό εµπόριο χαρτικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 173
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691403
43662
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών συσκευών ή συσκευών
ΞΑΝΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΒΟΣΠΟΡΟΥ 302
18450 2105610266
10/11/2006
Χονδρικό εµπόριο µειγµάτων για την παρασκευή ειδών αρτοποιίας
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 174
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691500
43938
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων η
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Ο.Ε
ΡΕΤΣΙΝΑ 9
18545 2104129209
26/01/2007
2104129209
Χονδρικό εµπόριο αντλιών για υγρά, ανυψωτών υγρών
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελµατικής ή οικιακής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 175
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691523
28769
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών µονωτικών εξαρτηµάτων από πλαστικές
Α.Ι. ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΡΓΟΥΣ 16 & ΜΑΚΡΗΣ
18755 2104010600
23/11/1994 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 176
FAX
KINHTO
1
2104010604
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691532
36415
WARTSILA FINLAND OY
ΛΟΥΤΣΑΣ 50
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικ
19600 2104135450
01/01/2000
Κατασκευαστικές εργασίες για µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών µετασχηµατιστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 177
FAX
KINHTO
1
2104117902
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691543
44274
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µερών άλλου επαγγελµατικού ηλεκτρικού εξοπλισµο
ΑΝ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ - ΕΜΜ. ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ Ο.Ε.
ΜΥΚΑΛΗΣ 35
18540 2104139998
2104132209
21/07/2004 [email protected]
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών σκοπιµότητας τεχνικών έργων
Παροχή υπηρεσιών εφαρµογών πληροφορικής
17686
ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΣΙΤΣΑΣ Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΝΑΞΟΥ 18Α, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΛΑΜΠΕΛΕΤ 2
18541 2104818617-2104812032-2104821080-2104824907
2104826923
04/12/1980 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής γενικά
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 178
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691554
30030
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο οµοαξονικών καλωδίων και άλλων οµοαξονικών ηλεκ
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
∆.ΜΑΛΑΓΑΡ∆Η 75
18120 2104949421
03/11/1995
Χονδρικό εµπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισµού
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 179
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691555
41821
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο οργάνων και συσκευών για τις τηλεπικοινωνίες
ΓΑΓΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 9
18536 2104294481
10/05/2005 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών
Χονδρικό εµπόριο συσκευών ραντάρ, ραδιοναυσιπλοΐας και ραδιοτηλεχειρισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 180
FAX
KINHTO
1
2104294560
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691569
44793
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο συστηµάτων αυτονοµίας θέρµανσης
ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ ΧΡΥΣΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 73
18756
08/10/2007
6976808560
Λιανικό εµπόριο υδραυλικών ειδών
Υδραυλικές και κλιµατιστικές εγκαταστάσεις θέρµανσης και ψύξης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 181
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691909
44944
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αλουµινένιων βαρελιών, κυλινδρικών δοχείων, µπιτο
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΙΤΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑ
19300 2105576110(ΛΟΓ.)
28/11/2006
Υπηρεσίες συσκευασίας
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 182
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691917
42142
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ατµολεβήτων ή άλλων λεβήτων παραγωγής ατµού, λ
AΘΗΝΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΘΕΣΗ ΜΟΥΛΚΙ
19300 2105582056
31/08/2005 [email protected]
2105582056
Χονδρικό εµπόριο ατµολεβήτων ή άλλων λεβήτων παραγωγής ατµού, λεβήτων υπερθερµαινόµενου νερού
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ατµογεννητριών, εκτός των λεβήτων κεντρικής θέρµανσης για την παραγωγή ζεστού νερού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 183
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691932
35961
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών συσκευών ή συσκευών
ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
Π.ΡΑΛΛΗ 399
18451 2104254040
18/01/2000
Λιανικό εµπόριο υγραέριου σε φιάλες ή όχι
Λιανικό εµπόριο συσκευών υγραέριου οικιακής χρήσεως (κουζινών - πλυντηρίων - ψυγείων κλπ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 184
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691938
42557
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο κλιµατιστικών µηχανηµάτων
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 104
18233 2103456601(ΛΟΓ.)
09/11/2004
Χονδρικό εµπόριο κλιµατιστικών µηχανηµάτων
Κατασκευή κλιµατιστικών µηχανηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 185
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691943
47772
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µερών άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης
ΚΑΠΕΛΛΙΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18020 2105555837
18/06/2010
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων εκσκαφής
Χονδρικό εµπόριο µερών άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 186
FAX
KINHTO
1
2105575626
6944882351
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691949
41150
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων οργάνων και συσκευών αυτό
SPARTAN ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΕΜΕΛΟΥ 117
18453 2103607081
19/11/2004
Χονδρικό εµπόριο εξοπλισµού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερµότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου και µερών τους
Χονδρικό εµπόριο ψυκτικών θαλάµων και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 187
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691959
44858
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
PREPAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΘΕΣΗ ΡΙΖΩΜΑ
19018 2105550226
2105550851
10/11/1999
Χονδρικό εµπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας οικιακής χρήσης
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης άλλων µηχανών, εξοπλισµού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 188
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691963
42233
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισµού
ΜΑΡΙΝ ΛΑΙΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΝΑΡΗ 2
18538 2104598858
2104598820
10/10/2005 [email protected]
Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφηµιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφηµιστικού υλικού
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισµού υγρών και µερών τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 189
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46692002
47723
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελµ
MULTIPACK ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 16
18545 2104170225
26/04/2010
Χονδρικό εµπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελµατικής χρήσης
Χονδρικό εµπόριο δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόµοιων ειδών, από χαρτί ή χαρτόνι
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 190
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46692014
29523
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φυγοκεντρικών αντλιών για υγρά, άλλων αντλιών κα
ΙΝΤΕΡΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΛΙΠΕ∆ΟΥ 6
18531 2104126997
11/05/1995 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων αντλιών και συµπιεστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 191
FAX
KINHTO
1
2104127566
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46692016
44308
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ψυκτικών θαλάµων και παρόµοιων ειδών
ΦΥΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙ
19300 2105570220
16/05/2007
Χονδρικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο ψυκτικών θαλάµων και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 192
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46710000
44820
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών π
ΕΛΑΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ
ΘΕΣΗ ΠΟΥΝΤΑ
19200
2105546659
02/03/1992
Χονδρικό εµπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών προϊόντων
Παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 193
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46711201
48953
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΓΓΕΛ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΦΑΛΗΡΟΥ 5
18541 2105590880
02/02/2012
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
Λιανικό εµπόριο καύσιµου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 194
FAX
KINHTO
1
2105590880
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46711300
44431
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών προ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΓΕΝΙ
∆. ΓΟΥΝΑΡΗ 6-8
18531 2104640036
2104640036
13/06/2007 [email protected] 6956 - 423154
Χονδρικό εµπόριο ελαίων και άλλων καρπών, φρέσκων
Χονδρικό εµπόριο φαρµάκων ειδικά κτηνιατρικής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 195
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46711303
24194
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων ελαφρών ελαίων πετρελαίου, ελαφρών παρασ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ
19018 2105550730
08/08/1989
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
Χονδρικό εµπόριο υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 196
FAX
KINHTO
1
2105550320
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46711310
47922
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών
Θ. ∆ΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΘΟΥΚΙ∆Ι∆ΟΥ 2
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
19300 2105572166
23/06/2010
Λιανικό εµπόριο καυσίµων για οχήµατα
Λιανικό εµπόριο άλλων µερών και εξαρτηµάτων π.δ.κ.α., για αυτοκίνητα οχήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 197
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46721301
43294
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ακατέργαστου χυτοσίδηρου και χυτοσίδηρου spiege
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡ
ΦΥΛΗΣ 25
19300 2105580214
15/06/2006
6945791049
Χονδρικό εµπόριο µεταλλευµάτων σιδήρου
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 198
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46721315
38950
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο εξαρτηµάτων σωλήνων ή αγωγών, από σίδηρο ή χάλ
ΒΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΧΙΟΥ 78
18541 2104813989
18/02/2003 [email protected]
2104813989
6932215118
Χονδρικό εµπόριο εξαρτηµάτων σωλήνων ή αγωγών, από σίδηρο ή χάλυβα π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο καθορισµένων µορφών (profiles), σχηµάτων και µερών από σίδηρο ή µη κραµατοποιηµένο χάλυβα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 199
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731200
34376
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου
ΜΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ. - ΜΕΝΤΒΕΝΤΣΚΙ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε.
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 124
18534 2109428612
27/05/1999
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 200
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731201
40632
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων αντικολλητών, επενδυµένων ξυλόφυλλων (κα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΕΣΗ ∆ΡΙΤΣΑ
19100 2296032119
18/05/2004
Χονδρικό εµπόριο άλλων ξύλινων κιβωτίων και µερών τους
Χονδρικό εµπόριο άλλων αντικολλητών, επενδυµένων ξυλόφυλλων (καπλαµάδων) και παρόµοιας επικολλητής ξυλείας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 201
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731208
45595
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ξυλείας σε φυσική κατάσταση, επεξεργασµένης µε χρ
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 143
18536 2104285266
21/04/2008
Χονδρικό εµπόριο φωτιστικού εξοπλισµού
Χονδρικό εµπόριο ξυλείας σε φυσική κατάσταση, επεξεργασµένης µε χρώµα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα συντηρητικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 202
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731212
29432
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο πλαισίων στοιβασίας υλικών (παλετών), κιβωτιοειδώ
COMMERCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 7
18547 2104833612
2104833614
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
11/04/1995 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο πλακών, φύλλων, µεµβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, που δεν είναι ενισχυµένες ή
κατά παρόµοιο τρόπο συνδυασµένες µε άλλα υλικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 203
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731301
35851
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο κεραµικών ειδών υγιεινής
ΚΙΡΤΣΕΛΗΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 72
18756 2104328048
13/06/2000
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
Χονδρικό εµπόριο κεραµικών ειδών υγιεινής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 204
FAX
KINHTO
1
2104329836
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731400
36758
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
ΓΟΥΙΛΚΕΝΣ ΠΕΙΝΤΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
ΑΡΧΙΜΗ∆ΟΥΣ (ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΑΡΤΑ) 119
19400 2104281200, 2106626936 2104281808
30/03/2001 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
Χονδρικό εµπόριο άλλων χρωµάτων επίχρισης και βερνικιών, παρασκευασµένων στεγανωτικών
46296
ΜΕΤΑΞΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11
12351 2105622344
23/09/2008
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο οικιακών επίπλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 205
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731600
47823
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ Ζ. - ΜΗΤΣΟΥ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ
19100 2104914917(ΛΟΓ)-2296022830-2296022820
2296022820
30/06/2010
6934929292
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 206
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731605
36719
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων κατασκευών και µερών κατασκευών, λαµαριν
COMCO HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΥΨΩΣΕΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33
19300 2105580870
27/12/1999 [email protected]
2104410973
Χονδρικό εµπόριο άλλων κατασκευών και µερών κατασκευών, λαµαρινών, ράβδων, καθορισµένων µορφών (profiles) και
παρόµοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουµίνιο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 207
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731608
39932
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων πλακών, φύλλων, µεµβρανών, λεπτών φύλλω
P. M. SYNTHESIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Ε
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΣΗ ΣΤΕΡΝΑ
19018 2105559053-4
2105555660
31/01/1996 [email protected]
Κατασκευή φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και παρόµοιων ειδών
Χονδρικό εµπόριο άλλων αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, µεµβρανών, λεπτών φύλλων, ταινιών, σε ρολά και
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 208
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731622
40430
Ε. ΚΑΡΑΤΖΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 70
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο κεραµικών πλακακιών και πλακών
18546 2104634040(ΛΟΓ.) - 2104631203
2104634783
15/04/2004
Χονδρικό εµπόριο κεραµικών πλακακιών και πλακών
Χονδρικό εµπόριο στροφίγγων, κανουλών, δικλείδων για νεροχύτες, νιπτήρες, µπιντέδες, καζανάκια, µπανιέρες και παρόµοια είδη,
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 209
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731636
45825
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς κ
ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΒΙΖΥΝΟΥ 3 & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
18454 2105698279(∆ΙΚ.)
03/06/2008
Χονδρικό εµπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουµίνιο
Λιανικό εµπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουµίνιο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 210
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741100
38135
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών
ΜΕΤΑΛΛΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛ
ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 209
18453 2104935383
2105319584
10/06/2002
Κατασκευή δοµικών µεταλλικών προϊόντων και µερών τους
Υπηρεσίες µετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισµού πλοίων, πλωτών εξεδρών και κατασκευών· εργασίες υπεργολαβίας στο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 211
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741109
24579
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µεντεσέδων, εξαρτηµάτων και παρόµοιων ειδών, κατ
Α.∆. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΙΓΑΛΕΩ 54
18545 2104628314
04/09/1985
2104613378
Κατασκευή ξύλινων επίπλων κουζίνας, από µονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες
Λιανικό εµπόριο χρωµάτων επίχρισης και βερνικιών µε βάση ακρυλικά πολυµερή ή πολυµερή του βινύλιου, σε υδατώδες µέσο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 212
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741200
22348
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθε
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ.ΝΑΤΟ ΘΕΣΗ ΠΕΥΚΟ Ι.ΠΑΠΠΟΥ (Τ.Θ. 80)
19300 2105596029
31/05/1988 [email protected]
2105596479
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
Λιανικό εµπόριο κεραµικών πλακακιών και πλακών
37694
ΤΖΙΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Λ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 317
18863 2104419085
09/01/2002
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 213
2
2104419087
6942583555
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741300
13576
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο εργαλείων χειρός
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΧΑΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 15
18531 2104171040
05/03/1970
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών
Λιανικό εµπόριο άλλων εργαλείων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 214
FAX
KINHTO
1
2104124893
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741302
39687
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων εργαλείων χειρός
Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΙ∆ΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ∆Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι.ΑΓΑΘΟΥ 42
19200 2109212037
2105546258
01/10/2003
Χονδρικό εµπόριο κοχλιωτών συνδετήρων από σίδηρο ή χάλυβα π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών οικοδοµών και εργαλείων τεχνικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 215
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741309
21706
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µερών αλυσοπρίονων, µερών εργαλείων που λειτουρ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε.
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 34-36
18545 2104110132
18/01/1988 [email protected]
2104117224
Χονδρικό εµπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός
Χονδρικό εµπόριο µερών αλυσοπρίονων, µερών εργαλείων που λειτουργούν µε πεπιεσµένο αέρα, µερών εργαλείων χειρός, που
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 216
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46751109
43003
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο λιπασµάτων π.δ.κ.α.
ΦΙΛΙΠΠΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΗΡ.ΠΟΛΥΧΝΕΙΟΥ 137
19200 2105561294
06/10/2005 [email protected]
Λιανικό εµπόριο σπόρων ανθέων και καρπών
Υπηρεσίες φυσικού τοπίου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 217
FAX
KINHTO
1
2105561294
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46751205
45312
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αιθέριων ελαίων, µειγµάτων ευωδών ουσιών
ΑΡΧΟΝΤΩ ∆Ε∆Ε -ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ ΟΕ
ΠΟΡΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
18020 2298024244
25/01/2008 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο αιθέριων ελαίων, µειγµάτων ευωδών ουσιών
Χονδρικό εµπόριο φαρµακευτικών αφεψηµάτων βοτάνων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 218
FAX
KINHTO
1
2298024040
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46751223
32517
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο διάφορων άλλων χηµικών προϊόντων π.δ.κ.α.
ΑΣΤΡΟΝ- ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS
ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΟ ή ΜΑΝ∆ΡΙΑ ΜΟΥΖΑΚΑ
19300 2105579393
2105579384
31/12/1997 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο διάφορων άλλων χηµικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
40778
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΤΛΙΕΣ - ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1-3
18545 2104133918
13/07/2004
Χονδρικό εµπόριο άλλων εργαλείων χειρός
Χονδρικό εµπόριο διάφορων άλλων χηµικών προϊόντων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 219
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46751265
46738
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, αζώτου και οξυγ
ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ
19600 2111045500
11/10/1963
Χονδρικό εµπόριο υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, αζώτου και οξυγόνου
Χονδρικό εµπόριο διαφόρων θεραπευτικών οργάνων και συσκευών, αναπνευστικών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 220
FAX
KINHTO
1
2109884999
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46761100
25575
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού και χαρτονιού
ΑΦΟΙ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 63
18451 2104917868
19/10/1992
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού και χαρτονιού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 221
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46771000
30424
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και υπολειµµάτων
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 10
18540 2104126558
18/01/1996
Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και υπολειµµάτων
Χονδρικό εµπόριο µηχανουργείων, µηχανών σταθερής θέσης και µηχανών πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία µετάλλου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 222
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46771012
24921
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΖΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΕΣΗ ΖΟΥΝΟ ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19300 2105572071
09/01/1986 b[email protected]
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
41791
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ
∆ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ & ΦΩΝΚΙΩΝΟΣ 36
18545 2104009078
23/05/2005
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 223
FAX
KINHTO
2
2105572319
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46771014
44749
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων, κατάλληλων για επα
∆ΑΡΖΕΝΤΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΡΕΣΝΑΣ 5
18450 2104915611
27/09/2007
Χονδρικό εµπόριο εργαλειοµηχανών
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων, κατάλληλων για επαναχρησιµοποίηση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 224
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46900000
21708
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
∆ΑΚΑ ΣΤ. ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΟΓΛΟΥ ΚΑΙ Ι. ΓΙΟΓΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΟΣ 4
18540 2104110947
01/03/1984 [email protected]
2104129832
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών µηχανών πλοίων
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
22326
ΦΟΜΕΣΑ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Χ
ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 97 & ∆ΕΛΦΩΝ
18233 2104117079
2104117079
26/10/1989
Χονδρικό εµπόριο γεωργικών φαρµάκων
Λιανικό εµπόριο ροφηµάτων, µέσω αυτόµατων πωλητών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 225
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46901000
42496
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.
ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟ
19300 2105595501
2105595502
28/03/1988 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
Υπηρεσίες χύτευσης άλλων µη σιδηρούχων µετάλλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 226
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46901004
33793
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο διάφορων εκκλησιαστικών ειδών
ΣΜΥΡΝΙΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΑΠΦΟΥΣ 1
18863 2104315406
21/01/1998 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο διάφορων εκκλησιαστικών ειδών
Παραγωγή µοσχολίβανου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 227
FAX
KINHTO
1
2104323314
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46901007
38833
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ειδών δώρων
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ M - FABRICS ΑΝΩΝ
ΚΗΦΙΣΣΟΥ 23
18233 2104829611
2104824011
08/01/2003 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Λιανικό εµπόριο ειδών κλωστοϋφαντουργίας
39543
ΒΡΑΙΛΑ-ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11
18532 2104170704
28/05/1991
Λιανικό εµπόριο γυάλινων ειδών, επιτραπέζιων ή µαγειρικών, καλλωπισµού, γραφείου, εσωτερικής διακόσµησης και παρόµοιων
Χονδρικό εµπόριο ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 228
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46901009
34442
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ.ΣΤΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΓ.∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 23
18540 2104123176 -2104120050 2104175640
16/06/1999 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Λιανικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιµοποιούνται και στην ερασιτεχνική ναυτιλία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 229
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47111005
41942
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ειδών παντοπωλείου
Ε. ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΚΙΝΗΤΑ
17ο ΧΙΛ. Ν.Ε.Ο.Α.Κ
19300 2105573368
2105582287
02/01/2004 [email protected]
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων συµβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες εκµίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, µε υπαγωγή σε Φ.Π.Α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 230
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47191007
20406
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήµατα stock
ΡΑ∆ΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 100
18532 2104899100
15/05/1986
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήµατα stock
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 231
FAX
KINHTO
1
2104826209
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47191008
47803
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών δώρων γενικά
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ 37
18901 2105448079
05/07/2010
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 232
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47211200
49247
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µεταποιηµένων φρούτων και λαχανικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΣΑΡΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
∆ΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 45
18534 2104224920
11/07/2012
Παραγωγή µαρµελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών µε κέλυφος
Παραγωγή προσωρινά συντηρηµένων φρούτων και καρπών µε κέλυφος, όχι για άµεση κατανάλωση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 233
FAX
KINHTO
1
6971683048
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47211205
38079
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ελαιών και άλλων ελαιούχων καρπών, όχι φρέσκων
ΑΣΙΛΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΛΕΩΦ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 57 & ΦΑΒΙΕΡΟΥ 28
18538 2104185948
14/05/2002
Λιανικό εµπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια, εκτός από το αφρώδες κρασί, µούστου σταφυλιών
Χονδρικό εµπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια, εκτός από το αφρώδες κρασί, µούστου σταφυλιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 234
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47221300
28027
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο κρέατος
ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Π.ΡΑΛΛΗ 202
18451 2104976063
22/10/1991
Λιανικό εµπόριο κρέατος
Χονδρικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 235
FAX
KINHTO
1
2104976065
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47231505
40731
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο νωπών, απλής ψύξης και κατεψυγµένων ψαριών
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 145
18536 2108214678(∆ΙΚ.)
28/06/2004
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγµένων
Εξαγωγή εγχώριων νωπών ψαριών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 236
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47231511
33378
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης
ΤΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ 40,5
18755 2104004399
06/10/1997
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων, µη ζώντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 237
FAX
KINHTO
1
2104004499
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47241701
48094
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο διατηρηµένων γλυκών µε βάση τη ζάχαρη και παρόµοι
ΠΑΝΟΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΣΩΤΗΡΟΣ ∆ΙΟΣ 41
18534 2106124910(ΛΟΓ)
11/11/2010
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων αρτοποιίας
Λιανικό εµπόριο τυροπιτών, σάντουιτς και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 238
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47291000
36039
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων γαλακτοκοµικών προϊόντων και αβγών σε εξειδ
ΓΚΟΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Μ.ΑΣΙΑΣ 12 & ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 12
18121 2105693699
19/09/2000
Λιανικό εµπόριο προϊόντων αρτοποιίας
Λιανικό εµπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής µε βάση τη ζάχαρη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 239
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47291800
48516
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων
ROUMELI INNOVATION (ΡΟΥΜΕΛΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ)-ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο∆ΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΩ ΒΡΥΣΗ)
19100 2102693311
01/06/2011
6972012510
Λιανικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων
Λιανικό εµπόριο παγωτού και άλλων ειδών βρώσιµου πάγου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 240
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47308103
48088
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λι
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
Π. ΡΑΛΛΗ 71
18233 2103456788
22/10/2010
Λιανικό εµπόριο καυσίµων για οχήµατα
Λιανικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 241
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47423205
35845
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτηµάτων
OLYMPIC MARINE SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΘΕΣΗ ΠΑΝΟΡΜΟΣ
19500 2292063700
2292022569
17/07/2000 [email protected]
Άλλες επαγγελµατικές, τεχνικές και επιχειρηµατικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο πούρων, πούρων µε κοµµένο άκρο, πουρακιών και τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 242
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47423208
47110
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο τηλεφωνικών κέντρων, συµβατικών τηλεφώνων, θυρο
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΟΥ 65
18532 6994494444
30/07/2009
Χονδρικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και ανταλλακτικών τους
Λιανικό εµπόριο τηλεφωνικών κέντρων, συµβατικών τηλεφώνων, θυροτηλέφωνων και λοιπού τηλεφωνικού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 243
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47515109
33650
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ελαστικοποιηµένων υφασµάτων, εκτός από πλέγµατα ε
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΙΚΡΟ∆ΑΦΝΗΣ 13
19012 2105717734
24/06/1998
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
Λιανικό εµπόριο ελαστικοποιηµένων υφασµάτων, εκτός από πλέγµατα ενίσχυσης (λινά) επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 244
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47515126
46932
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µποµπονιέρων και παρόµοιων ειδών γάµων και βαπτίσ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 16
18545 2104170225
01/04/2009
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων γάµου και βαπτιστικών
Χονδρικό εµπόριο νυφικών και βαπτιστικών ειδών π.δ.κ.α. (λαµπάδων, στέφανων κλπ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 245
FAX
KINHTO
1
6945878456
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524400
39139
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο εξοπλισµού για το γρασίδι και τον κήπο
ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Λ.ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 174
18757 2104004891
21/04/2003 [email protected]
Λιανικό εµπόριο επίπλων
Χονδρικό εµπόριο οικιακών επίπλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 246
FAX
KINHTO
1
2104004179
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524505
43571
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο στροφίγγων, κανουλών, δικλείδων για νεροχύτες, νιπτ
ΟΙΚΟΘΕΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΜΑΓΟΥΛΑ
19300 2102524038
17/06/1992 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ειδών κεντρικής θέρµανσης (λεβήτων, καυστήρων αέριων καυσίµων ή πετρελαίου, κυκλοφορητών,
θερµοσίφωνων κλπ εξαρτηµάτων θέρµανσης)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 247
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524603
48035
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο νεροχυτών, νιπτήρων, µπανιέρων και άλλων ειδών υγι
ΚΟΥΤΖΑΜΠΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΤΑΜΟΥ 15
18122 2104966538
02/11/2010
2104966538
Λιανικό εµπόριο µπανιέρων, νιπτήρων, λεκανών και των καλυµµάτων τους, καζανακιών και παρόµοιων ειδών υγιεινής από
πλαστικές ύλες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 248
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524706
44227
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο εναλλακτικών εργαλείων για εργαλεία χειρός, που είτε
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
∆. ΓΟΥΝΑΡΗ 29
18531 2104123456
25/04/2007
2104115406
Χονδρικό εµπόριο εργαλειοµηχανών για την κατεργασία άλλων υλικών
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτροµηχανικών εργαλείων χειρός, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα (εκτός από κλαδευτικές ψαλίδες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 249
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524713
34911
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο εργαλείων χειρός, των τύπων που χρησιµοποιούνται στ
ΠΑΠΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΘΗΒΩΝ 88 & ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΣ 86
18542 2104200300
2104200343
18/11/1999
Πώληση άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Πώληση, συντήρηση και επισκευή µοτοσικλετών και των µερών και εξαρτηµάτων τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 250
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524900
35353
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.
ΤΣΙΜΟΦΥΛ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 9
18454 2104916351
13/07/1999
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
Χονδρικό εµπόριο ειδών από τσιµέντο, σκυρόδεµα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 251
FAX
KINHTO
1
2104973023
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524950
44029
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο οικοδοµήσιµων υλικών γενικά
ΣΑΓΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ∆ΡΑΚΟΥΛΗ
ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΣΟΚΑ
19200 2105541713
06/11/2001
Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
Λιανικό εµπόριο οικοδοµήσιµων υλικών γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 252
FAX
KINHTO
1
2105541713
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524952
44937
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο παράθυρων, µπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτ
Κ.Τ.Μ. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ -ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
19600 2105555386
31/07/2007
Λιανικό εµπόριο επίπλων κουζίνας
Λιανικό εµπόριο παράθυρων, µπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών, πλαισίων και κατωφλιών τους, από ξυλεία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 253
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47540000
47433
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευµένα κατα
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆
ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ
19018 2105587000
2105587320
07/01/1988 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων υπολογιστών και λογισµικού σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού σε εξειδικευµένα καταστήµατα
20406
ΡΑ∆ΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 100
18532 2104899100
15/05/1986
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήµατα stock
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 254
2
2104826209
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545400
42821
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
AUDIO CONTROL ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΗΧΟΥ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΞΕΡΟΣ ΛΑΚΚΟΣ Ή ΚΥΡΙΛΛΟΣ
19300 2105595396
2105595399
06/07/1993
Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
43838
ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 9
18345 2109402855
27/12/2006
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 255
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545438
45833
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ 30 & ΒΑΣΣΟΥ 15
18543 2104286422
02/02/2001 [email protected]
2104599130
6948365094
Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες µελετών ηλεκτρολόγου µηχανικού γενικά
23826
ΑΦΟΙ Ι. ΤΕΡΖΗ Ο.Ε.
ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 74
19200 2105549047
08/03/1984
Χονδρικό εµπόριο µονωµένων συρµάτων και καλωδίων
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών µετασχηµατιστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 256
2
2105545587
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595000
23888
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήση
ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
ΤΡΟΙΑΣ 28 & ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ
18452 2104253262
24/02/1981
Λιανικό εµπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο γυαλικών, ειδών πορσελάνης και αγγειοπλαστικής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 257
FAX
KINHTO
1
2104253262
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595512
46534
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- επίπλων και µικροεπίπλων
GLOU RETAIL SPORT LIFESTYLE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝ∆
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4
18346 2104805300
2104833571
05/01/2009 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- έτοιµων ανδρικών και γυναικείων ενδυµάτων
Λιανικό εµπόριο άλλων φούρνων, κουζινών, πλακών (µατιών) µαγειρέµατος, καµινέτων, σχαρών µαγειρέµατος, ψηστιέρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 258
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595517
40407
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιµοποιούνται στην κρεβατο
ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η
ΓΑΛΑΤΑΣ
18020 2298024828
03/12/1998
Λιανικό εµπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιµοποιούνται στην κρεβατοκάµαρα, στην τραπεζαρία και στο καθιστικό
Λιανικό εµπόριο ξυλείας, συνεχώς διαµορφωµένης κατά µήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 259
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595600
27716
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο φωτιστικών ειδών
ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΑΣΩΝΟΣ 11
18537 2104517165
08/01/1993
Χονδρικό εµπόριο φωτιστικού εξοπλισµού
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 260
FAX
KINHTO
1
2104517116
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595608
38877
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µερών λαµπτήρων και φωτιστικών εξαρτηµάτων
ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 79
18544 2104620969
04/02/2003
Χονδρικό εµπόριο µερών λαµπτήρων και φωτιστικών εξαρτηµάτων
Χονδρικό εµπόριο ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 261
FAX
KINHTO
1
2104620969
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595800
45364
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευµένα καταστ
ΚΟΣΚΕΡΙ∆ΗΣ Β. - ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Β. Ο.Ε.
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 7
18454 2105623482
11/02/2008
Χονδρικό εµπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισµού π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο υγειονοµικών ή νοσοκοµειακών ειδών, από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάµβακα ή ρολά ινών κυτταρίνης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 262
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595804
43729
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α.
JIANBIN YIN ΤΟΥ LIANBO
ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 28
18756 2107719880
13/09/2002
Χονδρικό εµπόριο οικιακών επίπλων
Λιανικό εµπόριο αποµιµήσεων κοσµηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 263
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595809
21049
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ενυδρείων ψαριών
ΜΠΑΛΤΖΑΝ ΡΟ∆ΟΛΦΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
ΑΘΗΝΑΣ 92
18120 2104957355
16/09/1982
Λιανικό εµπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασµάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευµένα
καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 264
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595825
38877
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο οικιακών ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη
ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 79
18544 2104620969
04/02/2003
Χονδρικό εµπόριο µερών λαµπτήρων και φωτιστικών εξαρτηµάτων
Χονδρικό εµπόριο ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 265
FAX
KINHTO
1
2104620969
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47616103
42978
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο εκτυπωµένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και πα
Α. ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ - Ε. ΠΕΡΙΧΑΡΟΥ Ο.Ε.
ΑΙΓΑΛΕΩ 23 & ΜΕΘΩΝΗΣ 61
18545 2104904959
02/05/2006
Λιανικό εµπόριο ωδικών πτηνών, διακοσµητικών ψαριών, σκύλων, γατών κλπ, ζώντων
Λιανικό εµπόριο εκτυπωµένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόµοιων ειδών
22392
ΑΦΟΙ ΠΑΥΛΟΥ Ο.Ε.
ΠΛ.ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
18020 2298025173
26/02/1987
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο παρασκευασµένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά συντροφιάς
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 266
2
2298025173
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47626300
25178
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο χαρτικών ειδών
ΜΑΖΜΑΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΟΜΗΡΟΥ 59
18452 2104943064
02/02/1990 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο λοσιόν και άλλων παρασκευασµάτων για τα µαλλιά π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 267
FAX
KINHTO
1
2104944377
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646508
22685
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισµό, κωπήλατων
ΜΕΓΑ ΓΙΩΤΣ ΤΡΕΙΝΤΙΝΓΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 81 (ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1ος ΟΡΟΦΟΣ)
18536 2104182407(ΛΟΓ.)
23/01/1990
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση σκαφών αναψυχής και αθλητισµού και µερών τους
Λιανικό εµπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισµό, κωπήλατων βαρκών και κανό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 268
FAX
KINHTO
1
2104518892
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646515
35845
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ειδών αλιείας γενικά
OLYMPIC MARINE SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΘΕΣΗ ΠΑΝΟΡΜΟΣ
19500 2292063700
2292022569
17/07/2000 [email protected]
Άλλες επαγγελµατικές, τεχνικές και επιχειρηµατικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο πούρων, πούρων µε κοµµένο άκρο, πουρακιών και τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 269
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646517
36570
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόµοιων ειδών
ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΟΥ∆ΟΒΙΚΟΥ 28
18531 2104176692
04/04/2000
Λιανικό εµπόριο ειδών αλιείας γενικά
Κατασκευή διχτυών µε κόµπους από σπάγγους, κορδόνια ή σχοινιά, έτοιµων διχτυών από υφαντικές ύλες· ειδών από νήµατα,
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 270
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646531
26806
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιµοποιού
ΑΦΟΙ ΓΑΛΑΝΟΥ ΟΕ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Α.Π.ΒΛΑΧΑΚΟΥ 5
18545 2104136035
28/09/1993 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται κυρίως στην ερασιτεχνική ναυτιλία
Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών µέσων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 271
FAX
KINHTO
1
2104225417 -210412796
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47656701
42211
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων παιχνιδιών π.δ.κ.α.
ΓΕΩΡΓΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕΡΜΑ ΣΤΡ.ΝΙΚ.ΡΟΚΚΑ
19600
04/10/2005
Χονδρικό εµπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασµάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα
Λιανικό εµπόριο καπέλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 272
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47656706
44463
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο εορταστικών ειδών γενικά
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΥΠΡΟΥ 9 ΚΑΙ Υ∆ΡΑΣ
18346 2104805200
07/02/2007 [email protected]
2104805208, 210480521
Λιανικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), µε παροχή καθίσµατος, αλλά όχι
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 273
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47656712
39249
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο παιχνιδιών βίντεο που παίζονται µε τηλεοπτικό δέκτη
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΑΤΛΑΝΤΟΣ 4
18450 2104911159
02/05/2003
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο παιχνιδιών βίντεο, που παίζονται µε τηλεοπτικό δέκτη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 274
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717100
37034
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
MUHAMMAD YOUNAS TOY ALI
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
19300 6932794714
14/06/2001
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
Λιανικό εµπόριο ειδών διατροφής γενικά
38859
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΟΣ 35
19200 2107645783, 2105543668
29/01/2003
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
41540
Λ.∆ΑΦΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΓΕΩΡΓ. ΘΕΟΤΟΚΗ 52
18538 2104528618
09/03/2005
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- ψευδοκοσµηµάτων
Λιανικό εµπόριο αποµιµήσεων κοσµηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 275
3
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717115
14165
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο γυναικείων εσώρουχων γενικά
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΣ ∆ΙΟΣ 22
18535 2104178141
2104128818
01/01/1972 [email protected]
Λιανικό εµπόριο γυναικείων εσώρουχων γενικά
Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 276
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717117
42868
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο γυναικείων ζωνών
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22 ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 5
18756 2104617500
21/03/2006
Λιανικό εµπόριο γυναικείων έτοιµων ενδυµάτων και φορεµάτων
Λιανικό εµπόριο γυναικείων καπέλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 277
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717129
31824
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ειδών νεωτερισµών
ΚΕΒΓΑ ΑΦΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Π.ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 127
18450 2104172346
06/05/1996
2104130401
Λιανικό εµπόριο ειδών νεωτερισµών
Λιανικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυµάτων και υποδηµάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 278
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717147
31142
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο νυφικών και βαπτιστικών ενδυµάτων
ΧΑΡ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΘΗΝΑΣ 51
18120 2104979272(ΛΟΓ.)
29/12/1993
Λιανικό εµπόριο νυφικών και βαπτιστικών ενδυµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 279
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717150
43443
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο παιδικών ενδυµάτων γενικά
ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΛΕΜΙΝΓΚ 23
18233 2104829371
07/09/2006
Λιανικό εµπόριο παιδικών ενδυµάτων γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 280
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717152
43283
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο πουκάµισων γενικά
KΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Π. ΝΙΚΟΛΑΙ∆Η 7
18863 2104411670(∆ΙΚ.)
24/07/2006
Λιανικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- έτοιµων ανδρικών και γυναικείων ενδυµάτων
Λιανικό εµπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόµοιων ειδών, από κάθε υλικό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 281
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47727000
35843
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών σε εξειδικευµένα κ
STOP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 2-4
18546 2104626800
2104633718
11/07/2000 [email protected]
Κατασκευή ζωνών, γαντιών και παρόµοιων ειδών από δέρµα ή από άλλη ύλη
Κατασκευή ενδυµάτων και εξαρτηµάτων ενδυµασίας (περιλαµβάνονται και τα γάντια), από πλαστικές ύλες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 282
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47727200
47466
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων
Α & Φ ΤΑΣΑΤΖΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΙΠΠΟ∆ΑΜΕΙΑΣ 10
18531 2104120270
03/12/2009
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
Χονδρικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 283
FAX
KINHTO
1
2104120870
6973891740
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47727300
42273
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο δερµάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού
ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 63
18120 2104979771
27/10/2005
Λιανικό εµπόριο δερµάτινων ενδυµάτων
Λιανικό εµπόριο δερµάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 284
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47737408
48218
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο φαρµακευτικών αφεψηµάτων βοτάνων
ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 14
18535 2104134312
13/01/2011
Λιανικό εµπόριο παραφαρµακευτικών προϊόντων
Λιανικό εµπόριο φαρµακευτικών ειδών (φαρµακεία)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 285
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47747500
40354
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών
ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 54
18452 2104952651 - 2104975186
24/03/2004 [email protected] 6973490325
Λιανικό εµπόριο φαρµακευτικών ειδών (φαρµακεία)
Χονδρικό εµπόριο φαρµακευτικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 286
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47757600
38803
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού
ΠΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 125
18648 2104014535
22/02/2002
Χονδρικό εµπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισµού π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο διάφορων πλαστικών ειδών νοικοκυριού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 287
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47757619
42211
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετώ
ΓΕΩΡΓΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕΡΜΑ ΣΤΡ.ΝΙΚ.ΡΟΚΚΑ
19600
04/10/2005
Χονδρικό εµπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασµάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα
Λιανικό εµπόριο καπέλων
40658
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΝΤΑΡΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
Π.ΒΛΑΧΑΚΟΥ 31 & ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
18545 2104082820
10/06/2004
2104082839
Χονδρικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
44792
ΤΣΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
∆ΟΓΑΝΗΣ 127
18546 2104627665
05/10/2007
Λιανικό εµπόριο ψιλικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και συναφών ειδών
Λιανικό εµπόριο εφηµερίδων και περιοδικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 288
3
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47767720
47227
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέµισ
∆ΡΟΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΘΕΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΟΙΝΟΗ
19012 2105548501
01/09/2009
Χονδρικό εµπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέµισµα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέµισµα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 289
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47778200
31626
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
Π. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΕΙ∆Η ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ Υ∆ΡΑΣ
18040 2298054105
21/03/1997
Λιανικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
Λιανικό εµπόριο δερµάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού
47219
ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ
ΒΟΥΡΝΟΒΑ 7
18452 2104909921
01/11/1987
Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
Υπηρεσίες αργυραµοιβού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 290
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47778202
48484
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών σ
ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΥΣΟΥ-ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 72
18531 2104125900
18/05/2011 [email protected]
69701903536
Λιανικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
Λιανικό εµπόριο υαλικών φωτιστικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 291
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47778204
49315
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχ
ΣΟΥΛΑ GOLD - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΧΥΡΟ∆ΑΝΕΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΥΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 121 ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 2
18541 2104838491
13/09/2012
Υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων "επ' ενεχύρω" αντικειµένων (υπηρεσίες ενεχυροδανειστή)
Λιανικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 292
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788400
23660
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ
ΡΟΥΖΒΕΛΤ 27
18120 2104974266
21/05/1992
2104974266
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, εκτός ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και φωτογραφικών ειδών
47769
ΚΑΛΛΙΠΕΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ - ΜΕΤΑΞΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 29- 31
18532 2111825790
23/06/2010
Λιανικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
Χονδρικό εµπόριο σκουπών και βουρτσών, για την οικιακή καθαριότητα
32039
ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΥ 22-26
18540 2104171544
31/07/1997
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 293
3
2104179814
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788403
45270
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο αποσµητικών χώρου
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΦΛΩΡΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΟΤΑΣΗ 65
18537 2104185633
04/12/2007
Λιανικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
φαγητού, από χαρτί
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 294
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788408
43156
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο πολτών και σκονών καθαρισµού και άλλων παρασκευα
ΜΑΡΙΑ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΠΙΝ∆ΟΥ 15 & ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ
19200 2105549367
21/06/2006
2105561925
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών συσκευών ή συσκευών υγραέριου, για την παραγωγή τροφίµων και ποτών,
ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων και παρόµοιων επιχειρήσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 295
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788500
49054
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο καύσιµου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθ
ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΟΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 16Β-18-ΘΕΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟ ΚΑΡΑΙΣ
18547 2109836351
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
23/03/2012 [email protected]
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
Λιανικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 296
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788612
49009
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο διακοσµητικών κεριών
ΚΟΡΚΙ∆Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΩΚΙ∆ΟΣ 4
18545 2104222467
21/02/2012
Χονδρικό εµπόριο διακοσµητικών κεριών
Λιανικό εµπόριο διακοσµητικών κεριών
46293
ΜΑΓΚΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 140
18535 6974260004
29/09/2008
Λιανικό εµπόριο διακοσµητικών κεριών
Λιανικό εµπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.
47637
Χ. ΠΑΛΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 6
18757 2104930749(ΛΟΓ.)
10/03/2010
Λιανικό εµπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισµάτων
Λιανικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 297
3
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788615
44386
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ειδών διακόσµησης εσωτερικών χώρων
ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 89
18756 2103814122(ΛΟΓ.)
15/06/2006
Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάµων και συναφών)
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων γάµου και βαπτιστικών
21614
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ 35
18531 2104178229
28/06/1988 [email protected]
Λιανικό εµπόριο νηµάτων και παρόµοιων ειδών
Λιανικό εµπόριο ειδών σελοποιίας και σαγής για κάθε ζώο, από κάθε υλικό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 298
2
2104120412
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788821
46457
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο φίλτρων και συστηµάτων καθαρισµού νερού ή αέρα
GREEN INNOVATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΦΟΙ ΜΟΥΡΙΚΗ 50 ΚΑ ∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ
19200 2105572373
17/10/2008 [email protected]
2105573776
6937177227
Χονδρικό εµπόριο φωτιστικού εξοπλισµού
Λιανικό εµπόριο φωτιστικών ειδών
31596
ΧΑΤΖΗΠΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 3
18454 2104945627
22/01/1990
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών
Λιανικό εµπόριο φίλτρων και συστηµάτων καθαρισµού νερού ή αέρα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 299
2
2104949606
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788904
40224
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόµοιων ειδών λα
ΟΡΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ - ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 25
18536 2104511324
2104511325
27/02/2004 [email protected]
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, χωρίς ζωντανή µουσική ή µε ορχήστρα λιγότερη
των τριών οργάνων [που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονοµίας και
43340
ΠΑΡΙΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
18050 2298075148
12/05/2006
Λιανικό εµπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόµοιων ειδών λαϊκής τέχνης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 300
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47917600
40394
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού, µε αλληλογραφί
ΜΠΑΣ∆ΑΝΗ ΚΟΣΜΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ 57
18532 2104113934
05/04/2004
Υπηρεσίες ενοικίασης νυφικών, ειδών γάµου και συναφών αµφιέσεων
Χονδρικό εµπόριο άλλων µεταποιηµένων ειδών, συµπεριλαµβανοµένων και των πατρόν
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 301
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47918800
48806
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µηχανηµάτων και εξοπλισµού π.δ.κ.α., µε αλληλογραφ
ΕΥΣΤΡ. ΠΑΡΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΕΣΗ ΑΚΡΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΜΕΓΑΡΩΝ
19100 2102296281028
2102296281029
01/12/2011 [email protected]
Λιανικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού θέρµανσης, καθώς και προµηθειών
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 302
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47992101
36877
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ροφηµάτων, µέσω αυτόµατων πωλητών
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ - VENDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 2
18233 2104831965
06/04/2001
2104814712
Λιανικό εµπόριο ροφηµάτων, µέσω αυτόµατων πωλητών
Υπηρεσίες ενοικίασης επίπλων και σκευών σε επαγγελµατίες
22326
ΦΟΜΕΣΑ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Χ
ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 97 & ∆ΕΛΦΩΝ
18233 2104117079
2104117079
26/10/1989
Χονδρικό εµπόριο γεωργικών φαρµάκων
Λιανικό εµπόριο ροφηµάτων, µέσω αυτόµατων πωλητών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 303
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47997100
38926
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Άλλο λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού εκτός καταστηµάτων, υπαίθριων
ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΕΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
18010 2297028323
11/02/2003
Επιχειρηµατικές υπηρεσίες µεσιτείας και εκτίµησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
Άλλο λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού εκτός καταστηµάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 304
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47998501
48953
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο πετρελαίου θέρµανσης, µε διανοµή κατ' οίκον
ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΓΓΕΛ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΦΑΛΗΡΟΥ 5
18541 2105590880
02/02/2012
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
Λιανικό εµπόριο καύσιµου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 305
FAX
KINHTO
1
2105590880
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49391101
44277
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες τακτικών υπεραστικών µεταφορών µε λεωφορεία, µε οδηγό
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 100
18546 2104631284
30/08/2006
Μικτές αστικές και προαστιακές τακτικές µεταφορές επιβατών
Υπηρεσίες τακτικών υπεραστικών µεταφορών µε λεωφορεία, µε οδηγό ιδιοκτήτη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 306
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49410000
49143
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΟΙΒΑ∆ΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΗΡΑΣ 38
18757 2104256637
09/05/2012
Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
43427
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΑΝΝΕΤΟΥ Γ. 40
18541 2105560009
2105540035
18/08/2006 [email protected]
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 307
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49411000
43957
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΑΥΡΙΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΕΖΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚ
19500 2292069420
14/07/2006
Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 308
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49411900
42586
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες οδικών µεταφορών εµπορευµάτων
ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Η. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΙΩΝΙΑΣ 36
18756 2105584004
09/01/2006
Άλλες υπηρεσίες οδικών µεταφορών εµπορευµάτων
Υπηρεσίες εστιατορίου επί συµβάσει για µεταφορικές εταιρείες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 309
FAX
KINHTO
1
2104315931
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 50100000
42963
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές επιβατών
ΕΝΤΕΑΒΟΡ ΛΑΙΝΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 35
18344 2109407310
19/04/2006
Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων µεταφορών επιβατών µε πλοία ιδιοκτησίας τρίτων
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές επιβατών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 310
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 50101201
35701
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων µεταφορών επιβατών µε θαλαµηγ
DUROSTICK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΠΑΤΗΜΑ ΚΟΡΟΡΕΜΙ Τ.Θ. 6
19300 2105598350, 2105598351 2105599612
18/06/1993 [email protected]
Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων, µελανιών τυπογραφίας και µαστιχών
∆ιοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε το διανεµητικό εµπόριο και την τροφοδοσία µε τρόφιµα, µε τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 311
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 50101203
40666
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων
ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΙΛΩΝΟΣ 107-109
18535 2104082264
10/06/2004
Υπηρεσίες ναυλοµεσιτών
Άλλες υπηρεσίες σχετικές µε τις υδάτινες µεταφορές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 312
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 50200000
28152
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές εµπορευµάτων
Α∆ΕΛΦΟΙ ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 85 & ΦΛΕΣΣΑ 2
18538 2104290100
12/10/1935 [email protected]
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές εµπορευµάτων
Υπηρεσίες ναυλοµεσιτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 313
FAX
KINHTO
1
2104291115, 210429111
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 50201000
15011
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών µεταφορών εµπορευµάτων
STREAMTRADE INTERNATIONAL COMPANY ΕΕ Κ. Ν. ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 81 & ΚΑΝΑΡΗ 2
18538 2104282045
05/11/1974 [email protected]
2104283079
Λιανικό εµπόριο κιαλιών, µονοκιαλιών και άλλων οπτικών τηλεσκοπίων, άλλων αστρονοµικών οργάνων και οπτικών µικροσκοπίων
Χονδρικό εµπόριο γεωγραφικών ατλάντων και άλλων βιβλίων µε χάρτες ή διαγράµµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 314
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 51211000
38307
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εναέριας µεταφοράς εµπορευµάτων
ΣΠΥΡΟΥ EXELIXI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 26
16777 2109607069
26/07/2002 [email protected]
Υπηρεσίες εναέριας µεταφοράς εµπορευµάτων
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 315
FAX
KINHTO
1
2109649501
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 51211300
41801
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Τακτικές εναέριες µεταφορές άλλων εµπορευµάτων
CONTRADE ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 39-41 & ΓΟΥΝΑΡΗ 52
18531 2104190016
13/05/2005 [email protected]
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 316
FAX
KINHTO
1
2104190018
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52100000
22778
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αποθήκευση
ΑΝΝΑ ΣΥΖ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΠΙΡΗ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΠΙΡΗΣ Ο.Ε.
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 37
18233 2104826296
16/05/1990
Χονδρικό εµπόριο τεχνητών ανθέων, διακοσµητικών φυλλωµάτων και φρούτων και µερών τους
Λιανικό εµπόριο εορταστικών ειδών γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 317
FAX
KINHTO
1
2104829138
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52101000
46450
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αποθήκευσης
ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Ο∆ΟΣ ΧΙΟΥ (ΘΕΣΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
19300 2102618161(ΛΟΓ.)
18/11/2008
Υπηρεσίες αποθήκευσης
Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εµπορευµατοκιβώτιων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 318
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52210000
37064
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ραστηριότητες συναφείς µε τις χερσαίες µεταφορές
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 42
18538 2104290035, 2104586000 2104294463, 210458624
11/07/2001 [email protected]
6975202360
Αποθήκευση
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 319
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52212403
30389
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες χώρου στάθµευσης επιβατικών αυτοκινήτων
Μ. ΚΑΙ Α. ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗ
ΛΑΟ∆ΙΚΗΣ 38
16674 2108944681
01/02/1996
Υπηρεσίες εκµίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε
Φ.Π.Α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 320
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52240000
46058
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ιακίνηση φορτίων
PROPAL LOGISTIC S.A ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΡΟΠΑΛ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
ΜΕΘΩΝΗΣ 5
18545 2104101100
2104101105
17/07/2008 [email protected]
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία
Υπηρεσίες αποθήκευσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 321
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52241000
38307
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
ΣΠΥΡΟΥ EXELIXI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 26
16777 2109607069
26/07/2002 [email protected]
Υπηρεσίες εναέριας µεταφοράς εµπορευµάτων
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 322
FAX
KINHTO
1
2109649501
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52241201
35161
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εµπορευµατοκιβώτιων
CHEVRON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ
26 ΧΛ. ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ
19600 2109480250, 2109473000
17/01/2000
Παραγωγή λιπαντικών παρασκευασµάτων
Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εµπορευµατοκιβώτιων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 323
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52241900
45527
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
ΓΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ
ΘΕΣΗ ΦΑΚΑ
19300 2105743039
23/09/2008
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού και χαρτονιού
Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 324
FAX
KINHTO
1
6932646787
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52241903
40851
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες µετακινήσεων φορτίων µε γερανοφόρα οχήµατα ή εγκαταστ
ΠΑΛΑΤΣΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΕΣΗ ΜΠΡΕΚΙ
19300 2105577135
2105577278
12/12/1975 [email protected]
Υπηρεσίες µετακινήσεων φορτίων µε γερανοφόρα οχήµατα ή εγκαταστηµένους γερανούς
Χονδρικό εµπόριο µεταχειρισµένων µηχανηµάτων εξόρυξης, για κατασκευαστικά έργα και για έργα πολιτικού µηχανικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 325
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291000
25054
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΚΕΚΡΟΠΟΣ 6-8
18531 2103542165, 2104220681, 2105900904
19/09/1988
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
Υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 326
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291100
34147
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ναυλοµεσιτών
ΣΗ ΛΕΒΑΝΤ (ΕΛΛΑΣ) ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΙΛΩΝΟΣ 54
18535 2104220900
2104220931
24/03/1999
Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 327
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291900
38307
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
ΣΠΥΡΟΥ EXELIXI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 26
16777 2109607069
26/07/2002 [email protected]
Υπηρεσίες εναέριας µεταφοράς εµπορευµάτων
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 328
FAX
KINHTO
1
2109649501
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291901
38307
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
ΣΠΥΡΟΥ EXELIXI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 26
16777 2109607069
26/07/2002 [email protected]
Υπηρεσίες εναέριας µεταφοράς εµπορευµάτων
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 329
FAX
KINHTO
1
2109649501
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291902
42490
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
GO SHIPPING ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ∆ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΛΥ∆ΕΥΚΟΥΣ 57-59
18545 2104227730
07/12/2005 [email protected]
2104225900
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού
39000
OCEAN WORLD HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 73
18537 2104285877
19/02/2003 [email protected]
2104285879
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
37739
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
26ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Κ
19600 2105556314
23/05/2001
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
43734
ΚΑΝ∆ΙΑ TRANS Ι∆ΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 92-94
18535 2104941111
03/08/2005
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδηγό ιδιοκτήτη
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
44030
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΖΩΣΙΜΑ∆ΩΝ 50
18531 2104120270
28/02/2007
Λιανικό εµπόριο γυναικείων εσώρουχων γενικά
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 330
5
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291905
46348
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού
UNION LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 73
18537 2104180165
10/10/2008
Υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 331
FAX
KINHTO
1
2104181165
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291907
41286
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανοµής εµπορευµάτων
YAN CARGO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΙΛΩΝΟΣ 95
18535 6945463804
05/01/2004
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανοµής εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 332
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 53201100
40314
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ταχυµεταφορών πολλαπλής φύσης
XTRANSMART ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓ. ΑΝΝΑΣ 71
18233 2103424506
16/03/2004
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
Υπηρεσίες οδικών µεταφορών ξηρών εµπορευµάτων χύδην
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 333
FAX
KINHTO
1
2103426593
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 55101003
38497
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, µε εστια
ΜΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΩΝΙΑ∆ΙΚΩΝ
80200 2103645103(∆ΙΚ.)
16/10/2002
Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, µε εστιατόριο
Υπηρεσίες οργάνωσης επιστηµονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 334
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 55101004
47331
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, χωρίς εσ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ Υ∆ΡΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υ∆ΡΑ ΛΙΜΑΝΙ
18040 2104580300 - 22980522012104580411
09/06/2009
Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, µε εστιατόριο
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων και ποτών από σνακ µπαρ, µε παροχή σερβιρίσµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 335
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 55201103
39267
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωµένων διαµερισµάτων, µε παροχή υπηρεσ
ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΥΠΛΟΙΑΣ 12-14
18537 2104591000
28/05/2003
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση
Υπηρεσίες παροχής δωµατίου ή µονάδας καταλύµατος για επισκέπτες σε ιδιοκτησίες χρονοµεριστικής µίσθωσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 336
FAX
KINHTO
1
2104283505
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56101100
45496
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων µε πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
Ε.ΤΣΑΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
∆ΡΑΓΑΤΣΗ 2
18535 2104280940
21/03/2008
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων µε πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)
39028
ΜΟΥΝ∆ΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 56
11528 2104171051(ΛΟΓ.)
06/03/2003
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), µε παροχή καθίσµατος, αλλά όχι
σερβιρίσµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 337
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56101105
41388
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (
ΛΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΤΑΧΥΦΑΓΕΙΩΝ ΦΑΣΤΦΟΥΝΤΣ ΚΑΦΕ ΠΙΤΣΑΡΙΩΝ ΚΑΙ Σ
ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 26
18120 2104945000
2104971490
30/07/2004
∆ραστηριότητες εστιατορίων και κινητών µονάδων εστίασης
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ - φουντ), µε παροχή σερβιρίσµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 338
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56101904
48978
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων και ποτών από κυλικείο
ΑΤΛΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 96
18535 6984605484
13/02/2012
Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης
Υπηρεσίες παρακολούθησης χώρων και συλλογής τελών, µε σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης
41637
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Λ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37
18863 2104416739
07/04/2005
Χονδρικό εµπόριο διαφηµιστικών ειδών (µπρελόκ, µπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ)
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων και ποτών από κυλικείο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 339
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56101911
37083
Γ.ΣΚΕΡΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 34
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες που παρέχονται από εστιατόρια, που πωλούν µερίδες φαγητ
18900 2104672202
18/07/2001
Υπηρεσίες που παρέχονται από εστιατόρια, που πωλούν µερίδες φαγητού σε πακέτα
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ µπαρ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 340
FAX
KINHTO
1
2104372202
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56211000
34146
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)
ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟ
ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 10
18547 2104834774
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
08/03/1999
Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)
Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - ντισκοτέκ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 341
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56211100
35361
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering) ιδιωτικών οικιών
ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΛΕΩΦ.ΝΑΤΟ-ΘΕΣΗ ΣΤΡΙΦΙ Τ.Θ.11165
19300 2105595531
05/10/1995 [email protected]
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 342
FAX
KINHTO
1
2105595531
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56301007
48237
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια
E. T. FOOD SERVICES - ΦΟΥΝΤ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ
ΛΕΩΦ. ΦΥΛΗΣ 100 & ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ
19300 2106614597
10/12/2010
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων µε πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων και ποτών από σνακ µπαρ, µε παροχή σερβιρίσµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 343
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 58212000
46298
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που κατεβάζονται (download) από το I
SMITH & STEWART ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΑΛΟΥ
19200 2105565409
2105565409
20/07/2006
Λιανικό εµπόριο έτοιµων ανδρικών ενδυµάτων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων εξωτερικών ενδυµάτων για άνδρες και αγόρια
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 344
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 59112300
47796
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διάθεσης κινηµατογραφικών ταινιών και άλλου περιεχοµένο
TWIN PEAK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜEΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠ
ΤΕΧΝΟΛΟΓ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΚΤΙΡΙΟ ΧΗΜΕΙΟ
19500 2109714411, 2292069541 2109766734, 229206952
26/11/2003 [email protected]
Κατασκευή µερών εξοπλισµού εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας
Κατασκευή καρτών ήχου, βίντεο, δικτύου και παρόµοιων καρτών για µηχανές αυτόµατης επεξεργασίας δεδοµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 345
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 61901000
42887
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 139
19100 2296080104
2296080107
31/03/2006 [email protected]
Λιανικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτηµάτων
Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 346
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62011104
48431
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες δηµιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
NEWSLINK ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 39
18545 2104060000
21/03/2008
Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών
Υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης για παρουσίαση διαφηµίσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 347
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62011107
44894
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες σχεδιασµού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήµατος λογ
ΤΕΤΡΑΕ∆ΡΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ 12
19200 2105543244
23/10/2007 [email protected]
Υπηρεσίες σχεδιασµού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας
Υπηρεσίες επανόρθωσης καταστραφέντος λογισµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 348
FAX
KINHTO
1
2105543284
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62022000
45064
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για θέµατα συστηµάτων και λογισµικού
ΕΝΕΤ SOLUTIONS LOGICOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ ΡΟΥΠΑΚΙ
19300 2102883600
2102814488, 210559827
21/02/2001 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων υπολογιστικών µηχανών
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για θέµατα υλικού (Hardware) υπολογιστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 349
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 64191204
18018
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες τραπεζών
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9
18531 2104174392
2103262427
01/01/1924 [email protected]
Υπηρεσίες τραπεζών
Άλλες πιστωτικές δραστηριότητες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 350
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 64301001
46923
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε µετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κλπ
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΙΛΩΝΟΣ 41
18531 6944836790
25/05/2009
Υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε µετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κλπ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 351
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 66199100
47027
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής χρηµατοοικονοµικών συµβουλών
VERIAH ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΑΟ∆ΙΚΕΙΑΣ 53
18453 2104922265
30/06/2009
Υπηρεσίες σχεδιασµού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήµατος λογισµικού
Υπηρεσίες µελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 352
FAX
KINHTO
1
2104922380
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68100000
46442
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΑΤΣΟΥ∆Α ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
19018
29/10/2008
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 353
FAX
KINHTO
1
6951792505
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68101000
46287
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΧΑΛΚΗ∆ΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 93
18538 2104290621 - 21042906202104290375
22/09/2008
2104290375
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 354
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68101300
36549
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αγοραπωλησία ελεύθερων (µη οικοδοµηµένων) οικοπέδων για κτίρια κ
Ν. ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ & ΠΑΓΚΑΛΟΥ
19200 2105540100
25/01/2001 [email protected]
Κατασκευαστικές εργασίες για µη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 355
FAX
KINHTO
1
2105540774
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68200000
47148
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
SCOPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ (Τ.Θ. 51)
19300 2105519335, 2105519300 2105519301
24/07/2009
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 356
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201000
45463
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινή
ΙΡΙΣ-ΕΛΠΙΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΟΤΑΡΑ 143-154
18536 2104284608(∆ΙΚ.) - 2104526912
04/03/2008
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 357
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201200
48763
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινή
SALVATORE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝ
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 2
18532
07/11/2011
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 358
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201202
33440
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εκµίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτω
ΠΑΛΛΗΝΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α. Ε.
ΦΛΕΜΙΝΓΚ 22
18233 2104832466
14/07/1983
2104829242
Υπηρεσίες εκµίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε
Φ.Π.Α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 359
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201203
43166
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση
ΒΑΛΕΝΤΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΗΣ ΚΑΙ ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΝΤΗΣ Ο.Ε
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 35-39 (6ος ΟΡΟΦΟΣ)
18535 2104135407
23/06/2006
2106545467
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση
35938
ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Ε.- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΗ
18757 2104010125
14/08/2000
Υπηρεσίες διοργάνωσης επιµορφωτικών σεµιναρίων
Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφηµιστικά γραφεία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 360
2
2104010694
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68310000
48504
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
ΝΤΕΝΒΕΡ ΣΛΟΠΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
19018 2105557551
2105557434
ΜΑΓΟΥΛΑΣ, ΜΑΓΟΥΛΑ
19/02/2003 [email protected]
Παραγωγή λιπαντικών παρασκευασµάτων
Παραγωγή καυσίµων ελαίων και αερίων· λιπαντικών ελαίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 361
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68311100
49047
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κα
ΖΑΠΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 38
18539 2104253100
16/03/2012
Κατεδαφίσεις
Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης κάθε είδους µεταφορικών µέσων και τροχόσπιτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 362
FAX
KINHTO
1
2104253101
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68321000
40248
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
ΦΑΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΚΤΗ ΚΟΝ∆ΥΛΗ 14
18545 2104196414
26/02/2004
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 363
FAX
KINHTO
1
2104220855
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68321102
41792
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες είσπραξης µισθωµάτων οικιών
ΣΚΑΪ ΜΑΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 99 (4ος ΟΡΟΦΟΣ)
18535 2104220576
2104115461
17/11/2004
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή λοιπού προσωπικού υποστήριξης γραφείου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 364
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 69202100
37112
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης
ΦΟΡΟΝΕΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΩΝΟΣ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ 90 & ΝΙΚΟΥ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
18542 2104201246
13/07/2001
Υπηρεσίες οργανωµένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 365
FAX
KINHTO
1
2104256609
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 69202301
40228
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες οργανωµένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων
Π. ΖΑΧΟΥ - Σ. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε
ΚΕΚΡΟΠΟΣ 6-8
18531 2104224150 - 21041759322104172287
15/04/2003
Υπηρεσίες οργανωµένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων
Υπηρεσίες σύνταξης και δηµοσίευσης ισολογισµών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 366
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221208
47540
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
Α. ΣΙΑΦΛΑΣ - Ι. ΚΥΜΠΙΖΗΣ - Ι. ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο.Ε
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 91
18538 2104599900
29/01/2010
2104599949
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
48481
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΛΛΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ 20
18542 2110133348
25/05/2011
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 367
2
693790703
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221303
44581
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παραχώρησης προνοµίου franchise και παροχής σχετικών συ
ΤΥΡΟΓΑΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕ
ΣΩΤΗΡΟΣ ∆ΙΟΣ 63
18534 2104123150
27/07/2007
Υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός µεταλυκειακής εκπαίδευσης
Υπηρεσίες κοµµωτηρίων γυναικών και κοριτσιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 368
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221305
28997
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συµβούλου σε θέµατα προώθησης πωλήσεων
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΙΛΩΝΟΣ 107-109
18535 2104181241
2104519977
27/05/1987
Υπηρεσίες καθαρισµού ή χρωµατισµού πλοίων
Υπηρεσίες παροχής επαγγελµατικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συµβουλών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 369
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71111000
47269
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή σχεδίων και σκαριφηµάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς
ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 133
19006 2103223013
16/11/1995
Παραγωγή σχεδίων και σκαριφηµάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς
Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονοµάζονται ειδικά, µε ίδια υλικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 370
FAX
KINHTO
1
6945877359
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71112400
37704
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συµβουλών
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚ
ΘΗΒΩΝ 216
18233 2104202669, 2104913981 2104913981
17/01/2002 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελµατικής ή οικιακής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 371
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71120000
36654
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
∆ραστηριότητες µηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχν
ASPRO TECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67
19300 2103640737
27/02/2001
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
30915
ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ E.E
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 155
18535 2104296812
20/05/1969
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
∆ραστηριότητες µηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συµβουλών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 372
2
2104296732
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121100
48144
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών µηχανικού
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5-7
18537 2104515983
08/10/2010
6947804501
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 373
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121200
49180
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες µηχανικών για οικοδοµικά έργα
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΡΜΟΥ 5
18122
16/02/2007
Εγκατάσταση βιοµηχανικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού
Κατασκευαστικές εργασίες για µη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 374
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121302
36965
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών µελετών (θερµοηλεκτρικών, υδροηλ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ
ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 1
18755 2104629988
17/05/2001
∆ραστηριότητες µηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συµβουλών
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών για συστήµατα πυρόσβεσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 375
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 72111000
49089
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες έρευνας και πειραµατικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για
ΜΕΓΑΡΑ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, E∆ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
16 ΧΛΜ ΝΕΟΑΚ
19300 2105530600
11/04/2012
Υπηρεσίες λιπασµατοποίησης απορριµµάτων
Υπηρεσίες κοµποστοποίησης απορριµµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 376
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 72192900
43949
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραµατικής ανάπτυξης στη µηχανική κα
ΦΛΟΥΙΝΤ ΠΑΟΥΕΡ ΕΝΤΖΙΝΙΑΡΙΝΓΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Ο.Τ 447
19300 2105580402
03/02/2006
Κατασκευή άλλων αντλιών και συµπιεστών
Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 377
FAX
KINHTO
1
2105580403
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 72193000
24157
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες έρευνας και πειραµατικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήµες
ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Π.ΡΑΛΛΗ 216
18454 2104975755
11/10/1991
2104975090
Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία
Υπηρεσίες αποθήκευσης
41560
ΦΑΡΜΑ-ΝΤΑΤΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 19
19500 2292023822
2292023822
18/03/2005
Υπηρεσίες έρευνας και πειραµατικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήµες
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα µάρκετινγκ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 378
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73111000
42443
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφηµιστικά γραφεία
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 113
18535 2103831708
07/12/2005
Υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικών ταινιών
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης (εκτός θεµάτων φορολογίας νοµικών προσώπων)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 379
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73111100
36081
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πλήρους διαφήµισης
Ν. ΛΟΥΚΑΣ - Α. ΒΕΝΤΟΥΡΗ Ο.Ε.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ 128
18539 2104285635
04/10/2000
Παραγωγή προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας
Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 380
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73111900
40421
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Άλλες υπηρεσίες διαφήµισης
ΑΦΟΙ ΜΟΥΡΑΦΕΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΠΑΠΑΣΙ∆ΕΡΗ ΣΠΙΤΙ ΒΛΥΧΑ∆Α
19006 2296032154
30/07/1998 [email protected]
2296032175
Χονδρικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
47343
Π. Α. ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΦΛΕΜΙΓΚ 22
18233 2104832466
09/11/2009
Γενικές διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε οικονοµικές, εµπορικές και εργατικές υποθέσεις
Άλλες υπηρεσίες διαφήµισης
26710
ΧΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 62
18541 2104834179
21/09/1993
Λιανικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 381
3
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73121901
49275
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες διάθεσης χώρου καταστήµατος για προβολή αγαθών
ΑΝΩΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ
ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 1
18534 2104115359
06/08/2012
Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο, µε παροχή
σερβιρίσµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 382
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77211004
49111
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισµού θαλάσσιων σπορ (κυµατοσανίδων, σ
SALTWATER YACHTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 69
18531
26/04/2012
Χονδρικό εµπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισµό, κωπήλατων βαρκών και κανό
Υπηρεσίες ναυλοµεσιτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 383
FAX
KINHTO
1
6945787250
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77291100
39429
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης τηλεοπτικών και ρ
Α.ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ - Α.ΛΕΒΕΝΤΗΣ Ο.Ε.
ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ 78
18539 2104251267(ΛΟΓ.)
24/06/2003
Υπηρεσίες ενοικίασης βιντεοκασετών και οπτικών δίσκων (CDs, DVDs, blu-rays κλπ)
Λιανικό εµπόριο συστηµάτων συναγερµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 384
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77341000
48470
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης υδάτινου µεταφορ
ΠΛΩΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ
ΖΩΣΙΜΑ∆ΩΝ 48
18531 2104128703
19/05/2011
6978268070
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης υδάτινου µεταφορικού εξοπλισµού
Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάµων και συναφών)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 385
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77391000
45423
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης άλλων µηχανών, ε
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 30 Α
18453 2102631689
25/02/2008
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών από βασικά µέταλλα π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης άλλων µηχανών, εξοπλισµού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 386
FAX
KINHTO
1
6932569354
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 78201200
43930
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχ
EM TZI EM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 14 ΚΑΙ ΚΑΡΑΟΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 18536 2104522457
19/01/2007 [email protected]
∆ραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή προσωπικού στον τοµέα του εµπορίου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 387
FAX
KINHTO
1
2104522458
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 78301000
49165
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναµικού
ΣΙΠΚΟΡ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 17
18531 2104110634
23/05/2012
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
Υπηρεσίες αµµοβολισµού µετάλλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 388
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 79112000
30910
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύµατος, κρου
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΜΙΑΟΥΛΗ 49
19200 2105151090
03/04/1995
2105145239
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύµατος, κρουαζιέρων και οργανωµένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)
Χονδρικό εµπόριο φορτηγών, ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων και λεωφορείων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 389
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 79120000
48882
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
∆ραστηριότητες γραφείων οργανωµένων ταξιδιών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΓΓΟΥ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΗ 221
18450 2104250072
03/01/2012 [email protected]
6974588030
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύµατος, κρουαζιέρων και οργανωµένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)
∆ραστηριότητες γραφείων οργανωµένων ταξιδιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 390
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 80101201
48551
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες σωµατοφυλάκων
FALCON SECURITY NEW GENERATION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 43
19300 2106453884
28/02/2011
6974048493
∆ραστηριότητες υπηρεσιών συστηµάτων προστασίας
Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 391
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 81211000
46837
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες γενικού καθαρισµού κτιρίων
ΑΛΦΑ ΓΚΡΟΥΠ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧ
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 23
19300 2105571132
03/04/2009
Υπηρεσίες φύλαξης
Υπηρεσίες γενικού καθαρισµού κτιρίων
38379
ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΑΓ.ΑΝΝΗΣ 4
18233 2104905186
18/09/2002 [email protected]
Υπηρεσίες συλλογής µη επικίνδυνων ανακυκλώσιµων απορριµµάτων
Υπηρεσίες καθαρισµού παράθυρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 392
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 81290000
39484
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες δραστηριότητες καθαρισµού
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ - SECURITY -REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΙΛΩΝΟΣ 79-81
18531 2104171174
2104171178
22/09/2000 [email protected]
Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας
Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγµένων µεταλλικών υλικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 393
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 81291100
48433
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες απολύµανσης και εξολόθρευσης (µυοκτονίας κλπ)
ΑΜΥΓ∆ΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΚΑΤΣΟΥΛΗ 26
18541 2104836909
03/05/2011
Υπηρεσίες απολύµανσης και εξολόθρευσης (µυοκτονίας κλπ)
Υπηρεσίες απολύµανσης αποθηκών και άλλων χώρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 394
FAX
KINHTO
1
6987249410
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82301102
46069
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες οργάνωσης επιστηµονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΑΙΓΙΝΑΣ
18010 2297026219
17/07/2008 [email protected]
Υπηρεσίες γραφίστα διαφηµίσεων
Υπηρεσίες διοργάνωσης εµπορικών εκθέσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 395
FAX
KINHTO
1
2297026219
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82301200
46069
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διοργάνωσης εµπορικών εκθέσεων
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΑΙΓΙΝΑΣ
18010 2297026219
17/07/2008 [email protected]
Υπηρεσίες γραφίστα διαφηµίσεων
Υπηρεσίες διοργάνωσης εµπορικών εκθέσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 396
FAX
KINHTO
1
2297026219
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 85590000
46848
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ∆ΑΡΝΤΑΛ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 166
18535 2107294200
14/04/2009
Παρουσίαση στα µέσα ενηµέρωσης
Οργάνωση συνεδρίων και εµπορικών εκθέσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 397
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 85591000
41713
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
FITZPATRICK KATHLEEN MARY HELEN TOY PATRICK
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 14
18531 2104294344
22/05/2003
Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την αναβάθµιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης
Υπηρεσίες επαγγελµατικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 398
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 85591102
44233
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών
ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ 74
18539 2104912625
04/04/2007
Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 399
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 85591300
29621
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επαγγελµατικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ο∆ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 43
18547 2104613212
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
28/06/1995 [email protected]
Υπηρεσίες επαγγελµατικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 400
FAX
KINHTO
1
2104814322
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 85591307
44630
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες σχολών επαγγελµατιών πιλότων αεροσκαφών
ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΛΟΥ 19
18545 2104630633
10/08/2007
Ενοικίαση και εκµίσθωση εξοπλισµού αεροπορικών µεταφορών
Υπηρεσίες σχολών επαγγελµατιών πιλότων αεροσκαφών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 401
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 86221921
48952
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας οφθαλµολογίας
ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
18020 2298024222
01/02/2012
Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής βιοπαθολογίας (µικροβιολογίας)
Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 402
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 90021100
48017
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ
ΦΙΛΩΝΟΣ 141
18536 2104295118
08/10/2010
Υπηρεσίες οργάνωσης επιστηµονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων
Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 403
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 90021101
47012
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες θεατρικών και λοιπών δηµοσίων θεαµάτων γενικά
ΕΛΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ
ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ 1
18531 2104220108
2104220107
08/05/2009
Υπηρεσίες οργάνωσης επιστηµονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων
Υπηρεσίες γευµάτων που παρέχονται από κινητές καντίνες, που λειτουργούν υπαίθρια (ή εξυπηρετούν υπαίθριες εκδηλώσεις)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 404
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 90031101
39570
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αγιογράφου
ΠΑΡΧΑΡΙ∆ΟΥ ΖΗΝΑΙ∆Α ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣ.ΜΕΛΕΤΙΟΥ 24
19300 2105578079
11/08/2003
Υπηρεσίες αγιογράφου
Υπηρεσίες ζωγράφου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 405
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 92001202
43100
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκµετάλλευσης µηχανηµάτων τυχερών παιχνιδιών (µε κερµα
Α. ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ-Ε.∆ΡΑΚΟΥΤΟΥ Ο.Ε
Μ.ΚΙΟΥΡΗ 36
18756
06/06/2006
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων µε πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
Υπηρεσίες εκµετάλλευσης µηχανηµάτων τυχερών παιχνιδιών (µε κερµατοδέκτη)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 406
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 93131002
38835
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες γυµναστηρίου ενόργανης ή µη γυµναστικής
ΣΠΟΡΤΥ ΜΑΟΥΣ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 183
18535 2104190594
2104190595
22/01/2003
Υπηρεσίες γυµναστηρίου ενόργανης ή µη γυµναστικής
Υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώµατος (ινστιτούτου καλλονής)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 407
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 93191305
18884
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες στάβλων ιπποδροµίων
Α. ΕΥ∆ΑΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α
ΣΚΟΥΖΕ 14
18536 2104181514
2104519431
16/02/1983 [email protected]
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
Υπηρεσίες στάβλων ιπποδροµίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 408
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 93291000
22149
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΟΥΡΤΙΖΑ ΠΕΥΚΕΝΕΑΣ
19100 2296090151
2296090151
07/07/1988 [email protected]
Καλλιέργεια φυτών για αφεψήµατα
Καλλιέργεια σταφυλιών οινοποιίας κοινών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 409
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 93291100
42417
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών
ΠΑΛΑΝΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 85
18538 2104133774
2104221527
20/10/2005
6948460010
Υπηρεσίες πλοήγησης και ελλιµενισµού πλοίων σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα
Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 410
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 93291102
37134
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκµετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών
WHITERAVEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 93
18535 2104251791
03/12/1986
∆ραστηριότητες παροχής συµβουλών σχετικά µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
Έκδοση άλλου λογισµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 411
FAX
KINHTO
1
6977300942
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 93292101
38305
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες θεάµατος ήχος και φως
ΒΑΚΕΤΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΕΥΜΟΛΠΙ∆ΩΝ 20
11854 2104974482
24/07/2002
Υπηρεσίες ηχοληψίας
Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 412
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 93292200
49275
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες παιγνιδοµηχανών µε κερµατοδέκτη
ΑΝΩΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ
ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 1
18534 2104115359
06/08/2012
Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο, µε παροχή
σερβιρίσµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 413
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 96011901
45301
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες καθαρισµού χαλιών και µοκετών
5ΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝ
ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 349
18757 2104080050
24/12/2007
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση σκουπών και βουρτσών
Πλύσιµο και στεγνό καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 414
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 96011904
41961
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες φύλαξης χαλιών και µοκετών
Ι.ΜΑΡΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 53
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΑΜΦΙΑΛΗ
18758 2103615111
11/07/2005
Χονδρικό εµπόριο χαλιών και κιλιµιών
Λιανικό εµπόριο ταπετσαριών τοίχων γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 415
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 96021302
35266
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώµατος (ινστιτούτο
LASER COM Ε.Π.Ε.
ΛΕΩΦ.ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 4
18531 2104172458
03/02/2000
Υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώµατος (ινστιτούτου καλλονής)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 416
FAX
KINHTO
1
2104119475
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 96021900
42661
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες καλλωπισµού
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 32
18451 2104905330
24/05/2004
Λιανικό εµπόριο παρασκευασµάτων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών
Άλλες υπηρεσίες καλλωπισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 417
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 96091900
41160
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ιάφορες άλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΦΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 100
18345 2109402855
10/02/2003
∆ιάφορες άλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο συστηµάτων δορυφορικών λήψεων (κεραιών, ανακλαστήρων)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΛΩΝ:
19/10/2012
Σελίδα 418
FAX
KINHTO
1
500
2109566612