ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00000000
48616
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Έλλειψη δραστηριότητας
KFS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 1
19600 2105550195
25/07/2011
ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ
46232
Β. Ν. ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΛΜΥΡΙ∆ΟΣ 3-5
18540
14/11/2007
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ.
46234
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΤΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ 109 ΚΑΙ ΓΥΘΕΙΟΥ
18546 6944543723
22/11/2007
Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ, ΕΙ∆ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,
ΕΙ∆ΩΝ ΣΠΙΤΙΟΥ, ∆ΩΡΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ, ΧΑΡΤΙΚΩΝ.
-9650
Μ. ∆ΡΑΚΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
-10375
ΜΕΛΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΥ 7-9
-10522
6970717109
ΤΖΑΝΕΤΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΥ
2102026104
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 1
6
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00010000
42015
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω µη δραστηριοποίησης µέχρι σήµερα
INTERNATIONAL DYNAMIC PROJECTS LIMITED
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 17-19
18535 2104110868
27/07/2005 [email protected]
2104110504
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ψυκτικού και κλιµατιστικού εξοπλισµού µη οικιακής χρήσης
Χονδρικό εµπόριο κλιµατιστικών µηχανηµάτων
45196
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤΕΦ. ΣΚΟΥΛΟΥ∆Η 8
18537 2104181295
17/12/2007
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
Υπηρεσίες επιδιόρθωσης ενδυµάτων
40367
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 56
18648 2104292119
30/03/2004
Χονδρικό εµπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασµάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα
Υπηρεσίες καθαρισµού πλοίων
42811
ΠΛΑΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9
18757 2105906845
20/02/2006
Χονδρικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
Χονδρικό εµπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών
43869
ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 95
18535 2104137904
16/01/2007
Χονδρικό εµπόριο βρώσιµων ελαίων και λιπών
Χονδρικό εµπόριο ζάχαρης
43384
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ∆. & ΣΙΑ Ε.Ε
ΖΑΝΝΗ 53
18537 2104530042
06/09/2006
Λιανικό εµπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών
Κατασκευή ορθοπεδικών ειδών, κηλεπιδέσµων και παρόµοιων ειδών
26717
ΦΑΙΡΝΤΗΛ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΛΕΩΦ.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 2
18536 2104515503
2104123900
10/05/1991
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
44843
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 9
19300 2105575557
08/03/2005
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 2
8
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 01192000
43345
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Καλλιέργεια ανθέων και µπουµπουκιών ανθέων· σπόρων ανθέων
∆ΑΡΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΕΦΕΣΟΥ ΚΑΙ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 4Α
18450 2104901954
27/07/2006
Υπηρεσίες έρευνας και πειραµατικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήµες
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 3
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 01421200
39558
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εκτροφή µοσχαριών βοοειδών και βουβαλιών, που διαθέτονται ζώντα
ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 11
18535 2104119131
28/07/2003
Χονδρικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος
Παραγωγή αλλαντικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 4
FAX
KINHTO
1
2104119131
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 01472100
42277
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή αβγών κότας µε το κέλυφος, που διαθέτονται νωπά
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥ
ΛΕΩΦ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
19018 2106161400
08/03/1989
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών διαχείρισης
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 5
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 01631017
42362
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων
ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ -ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΣΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΥΖΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 92
18535 2104528559(ΛΟΓ.),2105574420
07/11/2005
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων
Λιανικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 6
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 10113300
44545
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος προβατοειδών, που διαθέτεται κα
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 22
18233 2104817167
19/11/1991
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος
Παραγωγή διατηρηµένων τροφών και παρασκευασµάτων κρέατος, εντοσθίων ή αίµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 7
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 10200000
45268
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
Χ.ΚΥΡΙΑΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΩΠΩ
ΣΤΡΑΒΟ ΠΕΥΚΟ
19300 2105596590-2
2105595394
31/12/2007 [email protected]
Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 8
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 10429000
47206
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής µαργαρ
ΕΛΑΝΘΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ 74
18547 2104896601
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
01/09/2009
2106304570
Παραγωγή εξευγενισµένων ελαίων, εκτός των καταλοίπων
Επεξεργασία και συντήρηση άλλων λαχανικών (εκτός από πατάτες), συντηρηµένων µε άλλο τρόπο εκτός από ξίδι ή οξικό οξύ, µε
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 9
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 10890000
21952
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.
AURORA SALMON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΧΘΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 9
18535 2104220420
2104127913
14/12/1988 [email protected]
Καλλιέργεια πέστροφας
Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 10
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 13922202
41411
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή τεντών, σκηνών και παρόµοιων ειδών
Α. ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ - Μ. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
ΒΑΣΙΛΑ∆ΙΟΥ 7
18540 2104516084 - 21045170642104521834
08/02/2005 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιµοποιούνται και στην ερασιτεχνική ναυτιλία
Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 11
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 18121100
44349
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκτύπωσης γραµµατόσηµων, χαρτόσηµων, τίτλων, ευφυών κ
NASMANIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤ
ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο
19600 2105557157
2105558758
29/12/1998 [email protected]
Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόµοιων ειδών
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών οργάνωσης της µεθόδου εργασίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 12
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 18121900
45787
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΑΞΟΥ & ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 45
18541 2104833561
02/06/2008
Χονδρικό εµπόριο διαφηµιστικών ειδών (µπρελόκ, µπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ)
Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 13
FAX
KINHTO
1
2104833561
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 18131001
43284
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες γραφίστα ή µακετίστα, εκτός διαφήµισης
FOKAS ADVERTISING AND BUSINESS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
17ο ΧΛΜ Ε.Ο.Α.Κ. ΘΕΣΗ ΑΧΜΕΤ-ΠΗΓΑ∆Ι
19300 2105578190
14/07/2006 [email protected]
2105570270
Χονδρικό εµπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισµού π.δ.κ.α.
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση πλαστικών ειδών συσκευασίας
45726
WIDE RANGE SERVE ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕΘΩΝΗΣ 49
18545 2104620939
2104620979
22/05/2008 [email protected]
Επιχειρηµατικές υπηρεσίες µεσιτείας και εκτίµησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες συµβούλου σε θέµατα προώθησης πωλήσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 14
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 19200000
29023
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝ. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 119
18532 2104224579
30/11/1994
Υπηρεσίες χώρου στάθµευσης επιβατικών αυτοκινήτων
Υπηρεσίες πλυσίµατος, γυαλίσµατος οχηµάτων και παρόµοιες υπηρεσίες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 15
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 24203100
39370
Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 14
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή σωλήνων των τύπων που χρησιµοποιούνται για τους αγωγο
18533 2104177028
24/06/2003
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας
Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων και εσωτερικού δικτύου φωταέριου και φυσικού αερίου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 16
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 25121000
46566
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατω
Γ.ΣΑΡΙ∆ΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ ΛΑΙΜΟΣ ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ (ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)
19300 2105559820
2105559822
26/11/2008 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών από βασικά µέταλλα π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο πορπών και πλαισίων µε πόρπες, που περιλαµβάνουν κλειδαριές, µερών τους και χωριστών κλειδιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 17
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 25290000
45256
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή άλλων µεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαµενών και δοχείων
ΤΕΧΝΙΚΑΛ ΜΑΡΙΝ ΚΟΝΤΡΑΚΤΙΝΓΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31
18531 2108225420
06/12/2007 [email protected]
Υπηρεσίες παροχής επιστηµονικών τεχνικών συµβουλών γενικά
Υπηρεσίες µετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 18
FAX
KINHTO
1
2108225175
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 25612205
38780
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες λείανσης µε περιστροφή µετάλλων
ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΤΣΙΝΑ 29
18545 2104539827
10/01/2003
Χονδρικό εµπόριο µερών άλλων εργαλειοµηχανών
Υπηρεσίες λείανσης µε περιστροφή µετάλλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 19
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 25991200
43312
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή επιτραπέζιων, µαγειρικών ή οικιακών σκευών και µερών του
ΚΟΚΚΑΛΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ Ο.Ε
ΜΕΘΩΝΗΣ 4
18545 2104663440
21/07/2006
Λιανικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Κατασκευή επιτραπέζιων, µαγειρικών ή οικιακών σκευών και µερών τους, από σίδηρο, χάλυβα, χαλκό ή αλουµίνιο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 20
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 26204000
43664
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή µερών και εξαρτηµάτων υπολογιστικών µηχανών
WAMA ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΧΑΒΩΣΙ -ΛΕΩΦ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
19018 2105553139
2105553149
13/11/2006 [email protected]
Υπηρεσίες επεξεργασίας µη επικίνδυνων απορριµµάτων για τελική διάθεση
Υπηρεσίες αποτέφρωσης µη επικίνδυνων απορριµµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 21
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 26510000
44624
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή οργάνων και συσκευών µέτρησης, δοκιµών και πλοήγησης
MULTIRAMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 6
18531 2106242741 - 210-8181888
210 8181180
09/05/2007 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων υπολογιστών και λογισµικού σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο φωτογραφικών και οπτικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 22
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 27402400
28621
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και παρόµοιων
ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3
10445 2108319526
22/09/1992
Κατασκευή φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και παρόµοιων ειδών
Αποθήκευση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 23
FAX
KINHTO
1
2108319526
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 28132400
44573
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή αεροσυµπιεστών στερεωµένων σε τροχοφόρο σκελετό για ρ
ΠΑΡΑΜΙΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (ΟΤ245)
19300 2105575860-1,2103424066,2103450685
2105575868
28/06/2007 [email protected]
6978332345
Κατασκευή παλινδροµικών συµπιεστών µετατόπισης
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 24
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 28300000
36159
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων
ΣΑΒΕΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 23
18535 2104221310
28/06/1980
2104221318
Χονδρικό εµπόριο αγροτικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων, εξοπλισµού και προµηθειών, συµπεριλαµβανοµένων των
ελκυστήρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 25
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 30110000
31665
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών
ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
27ο ΧΙΛ.Π.Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ
19200 2105535111
2105546016
08/04/1997 [email protected]
Ναυπήγηση πολεµικών πλοίων
Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 26
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 30119000
23954
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες µετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισµού πλοίων, πλωτώ
ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 301
18863 2104412444
2104413764
10/11/1992
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
Υπηρεσίες µετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισµού πλοίων, πλωτών εξεδρών και κατασκευών· εργασίες υπεργολαβίας στο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 27
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 30120000
29439
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισµού
ΚΟΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 10
18454 2105390923
13/01/1994
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
Αποθήκευση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 28
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 32505000
26388
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή άλλων ειδών ιατρικής ή χειρουργικής χρήσης
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΧΑΛΑΤΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 114 - 116
18535 2104297165
15/05/1992
Υπηρεσίες ιατρικού εργαστηρίου
Κατασκευή άλλων ειδών ιατρικής ή χειρουργικής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 29
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33121100
42324
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κινητήρων και στροβίλων, µε εξα
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Λ.ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 52
18903 2104675695
07/11/2005
Χονδρικό εµπόριο φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισµό
Λιανικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιµοποιούνται και στην ερασιτεχνική ναυτιλία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 30
FAX
KINHTO
1
2104663072
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33131000
26344
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλι
ΓΩΓΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΝΙΚΗΤΑ 13
18531 2104223002
10/07/1992
2104223003
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελµατικής ή οικιακής
χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 31
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35110000
47686
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος
ΑΓΓΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΓΙΤΗ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 2
18531 2104220020
05/10/2005
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 32
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35111007
25387
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς εσωτερικής καύσης
ΒΑΡΤΣΙΛΑ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 25
18535 2104135450
2104117902
02/02/1993 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών µηχανών πλοίων
Κατασκευαστικές εργασίες για µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 33
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35111009
30724
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
Ι. ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗ ΦΩΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε.
Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 20
18756 2104624241
13/05/1996 [email protected]
2104621360
Λιανικό εµπόριο γυναικείων εσώρουχων γενικά
Χονδρικό εµπόριο γυναικείων στηθόδεσµων, ζωνών εσώρουχων, κορσέδων, λαστέξ, νυχτικών, ροµπών τιραντών, ζαρτιέρων,
48324
Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ - Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΗ Ο.Ε.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 28
18010 2297023803
03/03/2011
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 34
2
6974096742
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35141000
44399
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εµπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύµατος
ELECTRON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 36
19200 2109714028
2109756456
24/04/2007 [email protected]
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µετατροπή ηλιακής ενέργειας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 35
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 36002002
47400
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού µε φίλτρα ή άλλα µέσα
ADVICE WATER TECHNOLOGY ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡ
ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΚΡΙΕΖΗ - ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΙΤΣΑ
19300 2105579345
2105578913
20/12/2009 [email protected]
Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού λεβήτων σε διάφορα συστήµατα σωληνώσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 36
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38115100
35807
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διάθεσης γυάλινων απορριµµάτων
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΑΥΡΟΥ 41
18233 2103454805
16/06/2000
Υπηρεσίες συλλογής µη επικίνδυνων ανακυκλώσιµων απορριµµάτων
Υπηρεσίες διάθεσης γυάλινων απορριµµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 37
FAX
KINHTO
1
2103416536
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38212100
39646
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
32ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Κ.
19006 2296043693
02/05/2001
Εργασίες κατεδάφισης
Υπηρεσίες υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 38
FAX
KINHTO
1
2296043693
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38311100
47401
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων
Σ. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 55
18545 2104124219
01/12/2009
Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
Κατασκευή ελίκων πλοίων και των πτερυγίων τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 39
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38311202
35315
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
∆ιάλυση (κανιβαλισµός) µεταχειρισµένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέ
ΚΑΜΠΕΡ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΣΗ ΦΟΥΣΑ
19300 2105595738
2105570374
16/02/2000 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
∆ιάλυση (κανιβαλισµός) µεταχειρισµένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων µεταλλικών απορριµµάτων, για την αποµάκρυνση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 40
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41200000
42028
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΛΗΡΕΩΣ 2
18547 2104808000
15/07/2005
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 41
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41201000
40674
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
ΖΕΦΥΡΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 149
18535 2104584172
28/05/2004
2104290498
Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού µηχανικού π.δ.κ.α.
38885
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΑΝΑ ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗ Ο.Ε.
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 132
18536 2104513014
30/01/2003
2104529871
Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
44417
ΛΥΡΙΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ-ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
25ο χλµ. ΝΕΟΑΚ
19600 2105550701
27/04/2007
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
33831
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
ΣΩΤΗΡΟΣ 9
18535 2104636037
2104124477
08/11/1998
Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 42
4
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41201001
22683
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοπο
ΓΑΙΤΑΝΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 24
18531 2104110329
01/06/1990
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις
του άρθρου 34 ν. 2238/94)
35588
ΞΥ∆ΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΟΛΟΜΩΝΙ∆ΟΥ 7
18755 2104617197
14/04/2000
Εξειδικευµένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α.
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 43
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41202000
43424
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή µη οικιστικών κτιρίων
Α∆ΕΛΦΟΙ ΚΑΖΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 27
18540 2104136927
2104136927
31/08/2006
Κατασκευή µη οικιστικών κτιρίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 44
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41203000
44551
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκ
ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 65
18648 2105319515
19/07/2007
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
26977
ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η ΟΕ
ΠΛ. ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 6
18452 2104909792
10/11/1993
Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 45
2
2104909792
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41204000
39114
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευαστικές εργασίες για µη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσ
ΜΕΝΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 20
18757 2104000102
04/04/2003
Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
Κατασκευή µη οικιστικών κτιρίων
48549
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΡΕΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 11
18532 2104175680
28/06/2011 [email protected]
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
Κατασκευαστικές εργασίες για µη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 46
FAX
KINHTO
2
2104000102
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 42131000
23359
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων
ΤΕΚΝΟΣΤΥΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣ
ΝΕΑ ΖΩΗ
19300 2105574461
2105574460
10/10/1990 [email protected]
Κατασκευή δοµικών µεταλλικών συστηµάτων στηρίξεως
Κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων, χαµηλών διαχωριστικών τοιχίων, σήµανσης κλπ οδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 47
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 42212000
39595
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευαστικές εργασίες για κοινωφελή έργα σχετικών µε µεταφορά
Ε∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΟΥΡΗ 64
18120 2106452883
02/09/2003
Κατασκευαστικές εργασίες για κοινωφελή έργα σχετικών µε µεταφορά υγρών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 48
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 42991000
47820
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες κατασκευές πολιτικού µηχανικού
ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΕΖΗ 104
18534 2104182796
22/04/2010
Άλλες κατασκευές πολιτικού µηχανικού
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
42552
ΤΑΚ-ΜΑΝ-ΓΙΕΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΝΟΤΑΡΑ 53
18531 2103245718
04/01/2006
Άλλες κατασκευές πολιτικού µηχανικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 49
FAX
KINHTO
2
2104182797
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 42992200
42918
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευαστικές εργασίες δοµικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και α
Ν.ΚΑΡΑΙΝΤΡΟΣ - Φ.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ Ε.Ε
ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 126
18541 2104827050
11/04/2006
Κατασκευαστικές εργασίες δοµικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 50
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 42992900
38139
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού µηχανικού π.δ.κ.α
ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 37
19200 2105565333
10/06/2002 [email protected]
Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού µηχανικού π.δ.κ.α.
Κατασκευαστικές εργασίες για µη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 51
FAX
KINHTO
1
2105565444
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43121200
46097
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες εκσκαφών και µετακίνησης γαιών
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΦΙΛΩΝΟΣ 95
18535
16/11/1994
Εργασίες εκσκαφών και µετακίνησης γαιών
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών διαχείρισης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 52
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43210000
48668
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
ΤΡΟΥΠΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 32
18010 2109319263
12/09/2011
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
Κατασκευαστικές εργασίες για µη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 53
FAX
KINHTO
1
6970058438
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43211000
18140
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
ΝΑΥΤΕΞ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε.
4Η Ο∆ΟΣ (ΒΙ.ΠΑ. ΣΧΙΣΤΟΥ)
18863 2104310550
04/08/1981 [email protected]
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οργάνων και συσκευών µετρήσεων, δοκιµών και πλοήγησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 54
FAX
KINHTO
1
2104310695
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43211004
22135
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
ΚΑΙΝΙΧ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΚΕΙΡΙΑ∆ΩΝ 50
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
11854 2103420657
10/02/1984 [email protected]
2109849035
6977317880
Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων
Λιανικό εµπόριο βυσµάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωµάτων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 55
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43221205
27762
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερµοσίφωνων, κλιµατιστικών κλπ
ΜΑΣΤΕΡ ΚΟΥΛ ΕΝΤΖΙΝΗΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 3 & ΤΖΑΒΕΛΛΑ 52
18533 2104173217
31/12/1993
Χονδρικό εµπόριο κλιµατιστικών µηχανηµάτων
Λιανικό εµπόριο κλιµατιστικών µηχανηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 56
FAX
KINHTO
1
2104173866
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43311000
41815
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εργασίες επίχρισης κονιαµάτων
ΑΛΚΑΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΟΤΑΡΑ 94
18535 2104082695
2104225458
25/04/2005
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις
του άρθρου 34 ν. 2238/94)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 57
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43320000
13900
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Ξυλουργικές εργασίες
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΑΡΙΝ ΑΕ
ΘΕΣΗ ΠΑΝΟΡΜΟΣ-ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΥΝΙΟΥ 77 ΧΛΜ. 19500 2292063700
2292022569
07/05/1971 [email protected]
Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισµού
Κατασκευή αυτοκινητόδροµων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδηµοτικών οδών, δρόµων εντός οικισµών και άλλων αµαξιτών οδών ή
41523
ΚΟΥΙΝΤΕΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΥΠΛΟΙΑΣ 33
18538 2104294200
23/02/2005
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
Υπηρεσίες γενικού καθαρισµού κτιρίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 58
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43321006
47480
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εργασίες τοποθέτησης µεταλλικών κουφωµάτων
ALHOME ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΜΑΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΠΟΝΤΟΥ 33-35
18648 6973525986
07/12/2009
Χονδρικό εµπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουµίνιο
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από αλουµίνιο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 59
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43391100
45063
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες κατασκευών διακόσµησης
ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΟΡ∆ΑΝΗ
ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ 80
18233 2104257251
06/11/2007
Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού
Λιανικό εµπόριο επίπεδων τζαµιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 60
FAX
KINHTO
1
2104916327
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43391900
41915
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες εργασίες ολοκλήρωσης (αποπεράτωσης) κτιρίων και τελειώµατος
KAPRENCKA SOKOL TOY ARGJIRIS
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 54
18121 2104951394
29/06/2005
Εργασίες σκυροδέµατος
Επιχρίσεις κονιαµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 61
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43911000
36082
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες κατασκευής στεγών
ΤΡΙΑ ΤΡΙΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΙΝΩΑΣ 96
19100 2296081875
24/04/1990 [email protected]
Κατασκευή ψυκτικού και κλιµατιστικού εξοπλισµού µη οικιακής χρήσης
Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 62
FAX
KINHTO
1
2296081875
6977570707
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43997000
44123
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Συναρµολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασµένων κατασκ
TSANGARIS BROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΑΧΤΟΥΡΗ 49
18536 2104221515
16/03/2007
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Αγοραπωλησία ελεύθερων (µη οικοδοµηµένων) οικοπέδων για κτίρια κατοικιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 63
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45111000
44299
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΤΣΑΣ -ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε
ΛΕΩΦ. ΚΥΨΕΛΗΣ 23Β
18010 2297026682
17/05/2007 [email protected]
2297026682
Υπηρεσίες επισκευής του ηλεκτρικού συστήµατος αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων για εµπορεύµατα
Συνήθεις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων για εµπορεύµατα (εκτός από
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 64
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45111101
35584
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων για τη µεταφορά επιβατών, µεταχειρισµ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
26o ΧΛΜ Π.Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ
19600 2105559365
25/11/1999
Χονδρικό εµπόριο µεταχειρισµένων φορτηγών αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 65
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45111105
24717
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο επιβατηγών αυτοκινήτων οχηµάτων µε κινητήρα στο
ΖΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΓΡ.ΛΑΜΠΑΡΚΗ 440
18757 2104311750
03/05/1991
Λιανικό εµπόριο καινούργιων επιβατηγών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Λιανικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 66
FAX
KINHTO
1
2104004040
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45112201
36338
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΡΑΜΜΟΥ 101
18345 2109416880
01/12/2000
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καινούργιων αυτοκινήτων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 67
FAX
KINHTO
1
2109416880
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45114903
36120
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καινούργιων α
ΑΛ ΠΕΤΡΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΕΩΝ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 15-17 (6ος όροφος)
18537 2104535415
19/09/2000
2104190121
Χονδρικό εµπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών προϊόντων
Παραγωγή αεριέλαιων
28980
ΧΕΙΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 308
18454 2104932467
31/12/1992
Χονδρικό εµπόριο µεταχειρισµένων φορτηγών αυτοκινήτων
Άλλες υπηρεσίες χρηµατικής διαµεσολάβησης π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 68
2
2104928043
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45114905
40420
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µεταχειρισµένω
ΣΠΑΓΑ∆ΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 363
18451 2104909115
21/09/1999
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καινούργιων αυτοκινήτων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 69
FAX
KINHTO
1
2104908320
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45201000
44142
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και ελαφρών µηχαν
MERTRUX ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΘΕΣΗ ΣΠΙΘΑΡΙ
19300 2105595559
2105595556
21/03/2007 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο φορτηγών, ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων και λεωφορείων
Υπηρεσίες επισκευής των ελαστικών, συµπεριλαµβανοµένης της ρύθµισης του ανοίγµατος των τροχών και της ζυγοστάθµισης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 70
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45201109
46007
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχηµάτ
FMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ- ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΗΦΙΣΣΟΥ 40
18233 2103390555(∆ΙΚ.)
27/03/2008
Λιανικό εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων µε κινητήρα στον οποίο η ανάφλεξη γίνεται µε σπινθηριστή, καινούργιων
Λιανικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 71
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45201300
43330
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής των ελαστικών, συµπεριλαµβανοµένης της ρύθµισ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΘΗΒΩΝ 97-99
18542 2104911410
2104911411
03/08/2006 [email protected]
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Λιανικό εµπόριο ελαστικών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 72
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45310000
16150
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΖΩΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΖΩΗ ΚΟΥΛΑ ΟΕ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 33 & ΕΦΕΣΣΟΥ
18543 2104201693
01/01/1977 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Λιανικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 73
FAX
KINHTO
1
2104202208
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311000
48651
ΠΑΝ. ΧΥΤΑΣ Ε.Ε.
33ο ΧΛΜ. ΠΕΟΑΚ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ, Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχη
19006 2296043904
16/08/2011 [email protected]
Λιανικό εµπόριο καυσίµων για οχήµατα
Χονδρικό εµπόριο επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων) και εσωτερικών αεροθαλάµων επισώτρων
47644
ΧΑΤΖΗΣΑΒΙΤΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 43
18756 2105017467(ΛΟΓ.)
16/02/2010
6947127436
Άλλο λιανικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων µέσω διαδίκτυου
Λιανικό εµπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασµάτων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 74
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311217
44062
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκ
ΑΝΕΠ GR ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΙΡΚΗΣ 3
18531 2105590716 - 21042269712104226972
12/03/2007
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού και χαρτονιού
Χονδρικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 75
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311235
36787
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο συσσωρευτών µολύβδου-οξέος για εµβολοφόρους κ
ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 52
18543 2104125716
2104125716
17/05/2000 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο συσσωρευτών µολύβδου-οξέος για εµβολοφόρους κινητήρες εκκίνησης, για αυτοκίνητα οχήµατα
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρικών συσσωρευτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 76
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45321000
43455
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦ.ΜΕΓΑΡΙ∆ΑΣ
19300 2105582055
19/09/2006
2105582055
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
Υπηρεσίες πλυσίµατος, γυαλίσµατος οχηµάτων και παρόµοιες υπηρεσίες
43330
ΚΥΡΙΑΚΟΥ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΘΗΒΩΝ 97-99
18542 2104911410
2104911411
03/08/2006 [email protected]
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Λιανικό εµπόριο ελαστικών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 77
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45321100
48651
ΠΑΝ. ΧΥΤΑΣ Ε.Ε.
33ο ΧΛΜ. ΠΕΟΑΚ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ, Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ελαστικών αυτοκινήτων
19006 2296043904
16/08/2011 [email protected]
Λιανικό εµπόριο καυσίµων για οχήµατα
Χονδρικό εµπόριο επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων) και εσωτερικών αεροθαλάµων επισώτρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 78
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45321101
33867
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο αγροτικών επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων) και άλλω
Α. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΑΛΗΡΟΥ 49 & ΚΑΡΥΣΤΟΥ 3
18543 2104200965
12/11/1986
Λιανικό εµπόριο αγροτικών επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων) και άλλων καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων) µε
πεπιεσµένο αέρα για αυτοκίνητα, από καουτσούκ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 79
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45321103
45105
Ε.ΑΡΕΤΑΚΗΣ Ε.Ε
17ο ΧΛΜ. ΝΕΟΑΚ
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο εσωτερικών αεροθαλάµων, συµπαγών ή ηµισυµπαγών
19300 2105573368
2105582287
15/11/2007 [email protected]
Λιανικό εµπόριο καυσίµων για οχήµατα
Λιανικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 80
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45321200
35423
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων άλλων µηχανο
ΑΦΟΙ ΚΟΛΛΙΑ Ο.Ε .
ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ-ΛΕΩΦΝΑΤΟ
19300 2105313166
20/03/2000
Υπηρεσίες επισκευής κυλίνδρων κινητήρων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων (ρεκτιφιέ)
Υπηρεσίες επισκευής κυλίνδρων κινητήρων άλλων αυτοκινήτων οχηµάτων (ρεκτιφιέ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 81
FAX
KINHTO
1
2105313715
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45321212
37420
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκιν
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ4-6
18545 2104101250
08/10/2001
2104101259
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων για τη µεταφορά επιβατών, µεταχειρισµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 82
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45401000
35661
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών αντ
ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 58
18344 2109430572
07/07/1999
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων
Χονδρικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 83
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45401007
45105
Ε.ΑΡΕΤΑΚΗΣ Ε.Ε
17ο ΧΛΜ. ΝΕΟΑΚ
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων) µε π
19300 2105573368
2105582287
15/11/2007 [email protected]
Λιανικό εµπόριο καυσίµων για οχήµατα
Λιανικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 84
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45404000
43172
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µοτοσικλετών
∆ΑΝΙΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Π. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 139
18453 2104004549
19/06/2006
Λιανικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο ανδρικών ή αγορίστικων αθλητικών και άλλων φανελακιών, σώβρακων, σλιπ, πιτζαµών, ροµπών
31954
ΚΟΤΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΕΩΦ.ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 396
18758 2104329833
02/10/1995
2104329833
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Λιανικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
41159
ΦΩΤΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 259
18863 6976437596
24/11/2004
Λιανικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων µοτοσικλετών και καλαθιών µοτοσικλετών
Λιανικό εµπόριο φίλτρων λαδιού, φίλτρων βενζίνης και φίλτρων εισαγωγής αέρα για κινητήρες εσωτερικής καύσης, για
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 85
3
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46120000
45472
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καυσίµων, µετ
ΝΤΟΥΚΑΣ Γ.- ΜΠΑΤΖΑΝΗΣ Κ. Ο.Ε
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 15-17
18537 2104184623
17/03/2008
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών για πλοία
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 86
FAX
KINHTO
1
2104184623
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46121202
41019
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση παλαιών σιδήρ
∆ΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝ∆ΡΟΥ 21
18541 2104822010
14/10/2004
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων προϊόντων πετρελαίου
Υπηρεσίες απολύµανσης και εξολόθρευσης (µυοκτονίας κλπ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 87
FAX
KINHTO
1
2104832562
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46130000
19261
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικ
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
Κ.ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 3
18545 2104179071
04/06/1984
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων,
κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ηµιτελών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 88
FAX
KINHTO
1
2104123190
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46140000
43574
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µηχανηµάτων,
ΣΗ ΛΑΝΤ ΤΕΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΒΙΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ - ΤΘ.3106
18757 2104412575
20/10/2006
2104020215
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µηχανηµάτων, βιοµηχανικού εξοπλισµού, πλοίων και αεροσκαφών
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 89
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141333
41871
Μ.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 93
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση οργάνων και σ
18532 2104120783
15/06/2005 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο οργάνων και συσκευών µέτρησης ή ελέγχου ηλεκτρικών µεγεθών π.δ.κ.α.
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση οργάνων και συσκευών µέτρησης, δοκιµών και πλοήγησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 90
FAX
KINHTO
1
2104114788
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46161200
37256
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ειδών ιµατισµο
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΑΧΤΟΥΡΗ 14Α
18535
25/07/1997
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 91
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46171125
37083
Γ.ΣΚΕΡΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 34
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τυποποιηµένω
18900 2104672202
18/07/2001
Υπηρεσίες που παρέχονται από εστιατόρια, που πωλούν µερίδες φαγητού σε πακέτα
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ µπαρ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 92
FAX
KINHTO
1
2104372202
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46180000
41082
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευµένοι στην πώληση άλλων συγκεκριµέν
ΣΤΑΡ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ, ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ
24ο χιλ. Ν.Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ
19600 2105551477
2105558393
29/11/1994 [email protected]
Εµπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευµένοι στην πώληση άλλων συγκεκριµένων προϊόντων
Λιανικό εµπόριο σε µη εξειδικευµένα καταστήµατα που πωλούν κυρίως τρόφιµα, ποτά ή καπνό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 93
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46181106
43529
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και οδ
ΙΩΝΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΙΟΝ
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ 2 & ΠΑΓΚΑΛΟΥ
19200 2105545509
2105560021
02/10/2006
Χονδρικό εµπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά µηχανηµάτων και εργαλείων και παρόµοιων ειδών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων, µηχανηµάτων και εργαλείων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 94
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46181107
46395
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 92-94
18535 6978829530
11/11/2008
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για µη οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις
διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)
43191
ΝΤΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆Η 34
18120 2104950550
28/06/2006
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισµού και στιλβωτικών
Λιανικό εµπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι και µαγιό κολύµβησης και άλλων ενδυµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 95
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46181904
42995
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων άλλω
NΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
ΖΩΣΙΜΑ∆ΩΝ 44 4ος ΌΡΟΦΟΣ
18531 2104005496
09/05/2006
Χονδρικό εµπόριο άλλων οργάνων και συσκευών που χρησιµοποιούνται στην οδοντιατρική
Χονδρικό εµπόριο ιατρικών αναλώσιµων υλικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 96
FAX
KINHTO
1
2104329970
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46191003
37479
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδώ
ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΩΡΟΥ
∆ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 55
18545 2104175687
23/10/2001
2104177956
18537 2104519445
27/11/1981
2104519445
Υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
Μη τακτικές εναέριες µεταφορές άλλων εµπορευµάτων
19965
ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΤΖΙΑ∆ΩΝ 1-3
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 97
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46191004
47106
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδώ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 1
18453 2104974771
28/07/2009
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών οίκων εσωτερικού
Υπηρεσίες κινησιοθεραπείας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 98
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46211410
40055
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο πίτουρου, πιτουράλευρων και άλλων κατάλοιπων απ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΕΜΠΕΣΗ-ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Ε.Ε.
ΣΑΚΚΕΛΑΡΙΟΥ 2
18758 2104014551
03/12/1999
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση προϊόντων αλευρόµυλων
Χονδρικό εµπόριο πίτουρου, πιτουράλευρων και άλλων κατάλοιπων από την επεξεργασία δηµητριακών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 99
FAX
KINHTO
1
2104314463
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311000
44098
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
ΤΣΙΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΡΟ∆ΟΥ 49
18120 2104952567
14/11/2006
Λιανικό εµπόριο super market, µε έµφαση στο εµπόριο τροφίµων
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 100
FAX
KINHTO
1
2105612033
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311100
48231
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών
VEGLAND CY ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕ
Κ.Α.Α. Σ54-55
18233 2103470960
2103450580
08/04/2004
Χονδρικό εµπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών
Καλλιέργεια λαχανικών, που διαθέτονται νωπά, π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 101
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311111
33419
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
∆ΑΜΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞ. ΠΟΛΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΟΚΛΑ Η-25 & Η-27
18202 2104833045(ΛΟΓ.)
21/10/1998
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
Χονδρικό εµπόριο πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών
37699
Σ. ΚΑΙ Χ. ΡΟΥΠΑΚΑΣ-Α. ΚΟΥΣΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Λ-21 Κ.Α.Α
18202 2104813892
10/10/2001
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση φρούτων και λαχανικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 102
FAX
KINHTO
2
2104813775
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311112
34196
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο πατατών, φρέσκων ή απλής ψύξης
MARCOS CORPORATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙ
ΦΛΕΜΙΝΓΚ 64
18233 2104838398
07/04/1999
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
Χονδρικό εµπόριο πατατών, φρέσκων ή απλής ψύξης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 103
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311208
44926
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο κατεργασµένων ξηρών καρπών
ΣΥΡΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 132
18345 6955064212
29/10/2007
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τροφίµων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 104
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311216
33402
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο πατατών κατεψυγµένων
∆ΙΒΑΡΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 8 (ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ)
11855 2103423103
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΡΟΥΦ
09/10/1998 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο κρέατος (συµπεριλαµβανοµένων των πουλερικών)
Χονδρικό εµπόριο πατατών κατεψυγµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 105
FAX
KINHTO
1
2103427900
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46321100
34995
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο κρέατος (συµπεριλαµβανοµένων των πουλερικών)
ΠΑΚΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΥΡΓΟΥ 33
18346
08/12/1999
2104834672
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγµένων
Χονδρικό εµπόριο κρέατος (συµπεριλαµβανοµένων των πουλερικών)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 106
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46321200
47677
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων κρέατος (συµπεριλαµβανοµένων των προ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 6 ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
18547 2104830060
20/04/2010 [email protected]
Λιανικό εµπόριο κρέατος
Λιανικό εµπόριο ειδών οινοπαντοπωλείου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 107
FAX
KINHTO
1
6987107203
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46321203
45316
ΜΠΑΤΑΝΙΑΝ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε
ΓΑΝΟΧΩΡΩΝ 28
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο κρέατος και βρώσιµων εντοσθίων, αλατισµένων, σε ά
18450 2104979272(ΛΟΓ.)
23/11/2007
Χονδρικό εµπόριο κρέατος και βρώσιµων εντοσθίων, αλατισµένων, σε άλµη, αποξηραµένων ή καπνιστών, βρώσιµων αλευριών και
χονδράλευρων κρέατος ή εντοσθίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 108
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46331000
43871
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων, αβγών και βρώσιµων ελ
Μ.ΚΑΤΣΙΚΑ∆ΗΣ- Κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.
3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 95
18863 2104975500
17/01/2007
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων
Χονδρικό εµπόριο καβουρδισµένου και αλεσµένου καφέ και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 109
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46331100
47000
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων
ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗ Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 2-6
18533 6972824963
17/06/2009
Λιανικό εµπόριο άλλων γαλακτοκοµικών προϊόντων και αβγών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο τυποποιηµένων ζαχαρωδών προϊόντων
44076
ΡΟ∆ΙΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΛΟΗ
18010 2297022755
13/03/2007
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο βιοµηχανοποιηµένου παγωτού, µε προκαθορισµένη τιµή πώλησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 110
2
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46331201
27461
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αβγών µε το κέλυφος
ΦΟΥΝΤΟΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ 5
18757 2104319516
18/02/1992
Χονδρικό εµπόριο αβγών µε το κέλυφος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 111
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46331301
48496
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εξαγωγή ελαιόλαδου
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΝΑΞΟΥ 75
18541 2104209800
26/05/2011
Εξαγωγή ελαιόλαδου
Χονδρικό εµπόριο ελαιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 112
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46331309
33954
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο σογιέλαιου, αραχιδέλαιου, ηλιέλαιου, καρδαµέλαιου,
ΦΡΑΓΚΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 197
18453 2104936650
24/02/1999
2104940183
Χονδρικό εµπόριο σογιέλαιου, αραχιδέλαιου, ηλιέλαιου, καρδαµέλαιου, βαµβακέλαιου, κραµβέλαιου, γογγυλέλαιου (colza oil) και
σιναπέλαιου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 113
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46340000
22184
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ποτών
ΜΑΝΚΟ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΠΙΕΟΥ & ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 6
18122 2105572131
02/05/1988
Χονδρικό εµπόριο ποτών
∆ιακίνηση φορτίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 114
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341100
33407
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χυµών, µεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων µ
∆ΗΜΟΓΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 30
19100 2296026585
07/09/1998
Άλλες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, εκτός από τις ασφαλιστικές και τη χρηµατοδότηση συντάξεων, π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες µεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 115
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46350000
46089
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων καπνού
ΑΦΟΙ ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
80100 6973047186
10/06/2008
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τυποποιηµένων ειδών διατροφής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 116
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46371000
40384
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και µπαχαρικών
ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 55
18545 2104175687
23/03/2004 [email protected]
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 117
FAX
KINHTO
1
2104177956
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46381013
33134
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης
ΠΑΤΡΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
18755 2104007838
07/07/1998
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων, µη ζώντων
43479
ΤΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΓΡΑΦΕΙΟ Νο 40,5 ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
18755 2104521727(ΟΙΚ.)
26/09/2006
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 118
FAX
KINHTO
2
2104921259
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46381015
31865
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συ
ΚΡΕΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ.ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 32
18757 2104930270
12/06/1997
2104009009
Λιανικό εµπόριο ψαριών, οστρακοειδών και µαλακίων
Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών, µαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται κατεψυγµένα,
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 119
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46382900
34283
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
ΑΓΡΟΦΟΥΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΛΕΜΙΝΓΚ 22
18233 2104832466
06/10/1966
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
Παραγωγή πάγου µη βρώσιµου (περιλαµβανοµένου του θρυµµατισµένου πάγου), για ψύξη
45407
Π. ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΡΑΓΑΤΣΗ 2 & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
18535 2104124700
19/02/2008
Χονδρικό εµπόριο ειδών δώρων
Λιανικό εµπόριο άλλων µη εδώδιµων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 120
2
2104124700
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46382902
15545
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αλατιού επιτραπέζιου
ΠΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΕΦΥΡΟΥ 60 & ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ
17564 2109490000
01/01/1974 [email protected]
Παραγωγή ελαιόλαδου, που διαθέτεται ακατέργαστο
Υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε µετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κλπ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 121
FAX
KINHTO
1
2109409734
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46382909
41116
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αποφλοιωµένου ρυζιού
FAISAL AMIR ΤΟΥ YOUSAF
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ & ΙΘΑΚΗΣ 58Α
18233 2104822405
18/02/2003
Λιανικό εµπόριο ειδών διατροφής γενικά
Χονδρικό εµπόριο λευκών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 122
FAX
KINHTO
1
2104822405
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46382917
42716
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο παρασκευασµένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτη
ΓΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 91
18863 2104020119
15/02/2006
Χονδρικό εµπόριο τυποποιηµένων ζαχαρωδών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο παρασκευασµένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά συντροφιάς
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 123
FAX
KINHTO
1
2104020119
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46410000
35808
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
ΕΛ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΣΤΑΥΡΑΚΗ 6
18233 2109821180
10/07/2000
Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Λιανικό εµπόριο επίπλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 124
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46411000
34556
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
ΜΑΛΑΚΟΤΙΑΝΟΥ ΜΑΡΘΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΦΛΕΜΙΝΓΚ 34
18539 2104516637
30/10/1997
Επιχειρηµατικές υπηρεσίες µεσιτείας και εκτίµησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
40618
ΜΠΑΧΑΡΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΝΟΤΑΡΑ 94
18531 2104226188
27/05/2004
Χονδρικό εµπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών συµπεριλαµβανοµένων των χρονόµετρων
Χονδρικό εµπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών συµπεριλαµβανοµένων των χρονόµετρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 125
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46411106
48065
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο νηµάτων από συνθετικές και τεχνητές ίνες
FULGAR SPA (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΕ∆Μ)
ΘΕΣΗ ΣΚΛΙΡΗ (ΟΡΙΖΩΝ)
19018 2105559460
05/05/2010 [email protected]
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
Χονδρικό εµπόριο νηµάτων από συνθετικές και τεχνητές ίνες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 126
FAX
KINHTO
1
2105550836
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46411206
30957
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- υφασµάτων, για γυναικεία ρούχ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8
18531 2104174886
26/07/1996
2104179496
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- υφασµάτων, για γυναικεία ρούχα
Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
36817
ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Π.ΡΑΛΛΗ 95 (Τ.Θ. 4578)
18233 2105616868
18/04/2001 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- υφασµάτων, για ανδρικά ρούχα
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- υφασµάτων, για γυναικεία ρούχα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 127
2
2105612189
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46411213
38203
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο υφασµάτων µε πέλος, θηλειωτών υφασµάτων, τέρι,
ΜΕΤΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 8 ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ
18450 2104920613
01/07/2002
Χονδρικό εµπόριο υφασµάτων επιπλώσεων ή άλλων υφασµάτινων ειδών ταπετσαρίας
Λιανικό εµπόριο κουρτινών (συµπεριλαµβάνονται και οι πτυχωτές) και εσωτερικών στοριών, γύρων (βολάν) κουρτινών ή κρεβατιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 128
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46411315
41318
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο λευκών ειδών
ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΜΥΡΑ∆ΑΚΗ 33
18451 2104930172
17/01/2005
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- κεντηµάτων
Χονδρικό εµπόριο κουρτινών (συµπεριλαµβάνονται και οι πτυχωτές) και εσωτερικών στοριών, γύρων (βολάν) κουρτινών ή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 129
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421000
27759
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων) και υποδηµάτων
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Π.ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 46
18450 2104914794
19/06/1992
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων) και υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 130
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421100
37300
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων)
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΛΟΧΑΓΟΥ ΣΤΑΘΙΑ 23
18233 2104918931
10/10/2001
2104913007
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων)
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
36891
ΣΤΑΤΟ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ 80
18120 2104950291
19/03/2001
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων)
Λιανικό εµπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων κοστουµιών, συνόλων, σακακιών, φορεµάτων, φουστών, παντελονιών, φορµών µε
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 131
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421122
26319
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων µπλουζών, πουκάµισων
ΡΑΛΛΑΚΗ ΑΦΟΙ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ Ο.Ε.
ΣΩΤΗΡΟΣ ∆ΙΟΣ 22
18535 2104128314
25/06/1993
2104128314
Λιανικό εµπόριο ανδρικών ή αγορίστικων κοστουµιών, συνόλων, σακακιών, µπλέιζερ, παντελονιών, φορµών µε µπούστο και µε
τιράντες, βερµούδων και σορτς
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 132
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421150
22313
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- έτοιµων ανδρικών και γυναικείω
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΙΑΟΥΛΗ 47-49
18535 2104223722
16/08/1989 [email protected]
2104178717
Χονδρικό εµπόριο περιστρόφων, πιστολιών, άλλων πυροβόλων, παρόµοιων συστηµάτων και άλλων όπλων (εκτός αυτών για
κυνήγι ή αθλητισµό)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 133
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421152
42084
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο οµπρελών
ΤΖΑΝΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΤΑ∆ΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΓ.ΣΚΕΠΗΣ
19100 2105980192
16/02/1998
Εργασίες εκσκαφών και µετακίνησης γαιών
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 134
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46431108
43275
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών συναγερµών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουσ
ΣΤΕΡΠΗ ΙΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 5
19600 2105551144
17/07/2006
Λιανικό εµπόριο µηχανηµάτων και εξοπλισµού π.δ.κ.α., µε αλληλογραφία ή µέσω διαδίκτυου
Υπηρεσίες στενοζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο µέσω καλωδιακών δικτύων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 135
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46431200
41339
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισµού, καθώς κ
ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 44
18532 2104533677
14/12/2004
Υπηρεσίες ηχογράφησης
Χονδρικό εµπόριο ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισµού, καθώς και εξοπλισµού βίντεο και DVD
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 136
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46431213
37438
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο συστηµάτων δορυφορικών λήψεων
LETRIS NETWORK ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 89
18648 2104611670
2104611670
06/11/2001
Χονδρικό εµπόριο συστηµάτων δορυφορικών λήψεων
Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 137
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46441100
44185
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο γυαλικών, ειδών πορσελάνης και αγγειοπλαστικής
HEUVING- ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ GRIETJE ΤΟΥ WIECHER
ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ 82
18450 2104909704
05/12/2006
Χονδρικό εµπόριο διαφηµιστικών ειδών (µπρελόκ, µπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ)
Χονδρικό εµπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 138
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46441108
14747
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών λαϊκής τέχνης
Α∆ΕΛΦΟΙ ΛΑΜΠΡΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 10 & ∆ΑΦΝΙΟΥ
18545 2104122866
11/07/1974
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- επίπλων και µικροεπίπλων
Χονδρικό εµπόριο ειδών λαϊκής τέχνης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 139
FAX
KINHTO
1
2104119551
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46441200
48642
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
∆ΙΚΤΥΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
19300
13/01/2003
6936751054
Χονδρικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
48423
ΙΝΤΕΡΠΡΟΝΤΑΚΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ - ΘΕΣΗ ΑΝΩ ΦΟΥΣΑ
19300 2105575101
2105575102
16/07/2003 [email protected]
6948820030
Λιανικό εµπόριο super market, µε έµφαση στο εµπόριο τροφίµων
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο µη κατεψυγµένων τροφίµων, ποτών και καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 140
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46441201
23918
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασµάτων έκπλυσης, ό
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΕΡΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ∆ΟΥΚΑ
19600 2105558893
03/07/1990
2105558893
Χονδρικό εµπόριο άλλων ενδιάµεσων προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισµού π.δ.κ.α.
44025
ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΟΠΑΖΗ 67-69
18537 2104817586
28/02/2007
Χονδρικό εµπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας οικιακής χρήσης
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 141
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46450000
34027
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
ΠΙΤΣΙΛΙ∆Η ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΠΑΠΑΤΕΣΤΑ 9
18538 2104521816
09/03/1999
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 142
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46451003
46705
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο λοσιόν και άλλων παρασκευασµάτων για τα µαλλιά π
ΝΙΑΒΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 5
18454 2104200625
24/02/2009
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
Λιανικό εµπόριο χαρτικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 143
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46451009
46483
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο σαµπουάν, λακ µαλλιών, παρασκευασµάτων για µόνι
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 128
18755 2104320856
08/12/2008
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτροθερµικών συσκευών κοµµωτικής ή στεγνωτήρων χεριών, ηλεκτρικών σίδερων
Χονδρικό εµπόριο σαµπουάν, λακ µαλλιών, παρασκευασµάτων για µόνιµο κατσάρωµα ή ίσιωµα µαλλιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 144
FAX
KINHTO
1
2104320856
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46451011
38635
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊό
WHOLE PLUS Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ∆
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 110
18543 2104927150
2104927170
28/11/2002
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρµακευτικών ειδών υγιεινής ή
φαρµακευτικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 145
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46461204
48192
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αναπηρικών καροτσιών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΑΜΠΟΛΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ Ο.Ε.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 269
18453 2102289938(∆ΙΚ)
17/12/2010
Χονδρικό εµπόριο ορθοπεδικών ειδών, κηλεπιδέσµων και παρόµοιων ειδών
Λιανικό εµπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 146
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46461223
40828
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φίλτρων νεφρού µιας χρήσεως, καθετήρων, γαζών κ
ΒΑΣΙΛ.ΓΟΥ∆ΟΥΣΑΚΗ-ΙΩΑΝ.ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ ΟΕ
ΚΝΩΣΣΟΥ 49Α
18453 2106122245
2106148730
30/07/2004 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ιατρικών αναλώσιµων υλικών
Χονδρικό εµπόριο ειδών επεµβατικής καρδιολογίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 147
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471100
41292
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο οικιακών επίπλων
ORGANIZER STORES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩ
Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ 159
18233 2105695360
2105897150
05/01/2005 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µεταλλικών επίπλων, που χρησιµοποιούνται σε γραφεία
Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 148
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471200
40174
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο φωτιστικού εξοπλισµού
Γ.ΜΑΧΑΙΡΑΣ - Φ.ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΝΙΚΗΤΑ 5
18531 2104110011
17/02/1998
2104110031
Λιανικό εµπόριο επίπλων
Λιανικό εµπόριο άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α.
37802
Μ. ΠΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΑ∆ΥΤΟΥ 14
18450 2104926515
25/02/2002
Χονδρικό εµπόριο φωτιστικού εξοπλισµού
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, εκτός ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και φωτογραφικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 149
2
2104916789
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471300
45198
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χαλιών και κιλιµιών
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε
ΚΥΠΡΟΥ 26 & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
18233 2104817724
10/12/2007
Λιανικό εµπόριο τεντών και παρόµοιων ειδών
Λιανικό εµπόριο άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 150
FAX
KINHTO
1
2104817770
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471304
36172
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο λινοταπήτων
ΓΕΝΤΕΚΟΣ Θ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΚΗΦΙΣΟΥ 59
18233 2104815504
2104832081
26/09/2000 [email protected]
6974412282
Χονδρικό εµπόριο ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- επίπλων και µικροεπίπλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 151
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46481008
47578
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσο
GOLD LUXURY JEWELS (ΓΚΟΛΝΤ ΛΟΥΞΟΥΡΙ ΤΖΕΒΕΛΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΤ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 41 - 43
18344 6973574460
04/01/2010
Χονδρικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
Χονδρικό εµπόριο πολύτιµων λίθων και κοσµηµάτων από πολύτιµους λίθους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 152
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46481016
35874
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο σκευών επιµεταλλωµένων µε χρυσό ή άργυρο
ΓΡΑΜΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 144
18535 2104222075
21/08/1996
Άλλο λιανικό εµπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 153
FAX
KINHTO
1
2104190558
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491100
20659
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µαχαιροπίρουνων και µεταλλικών ειδών οικιακής χρή
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΡΑΣΜΟΥ 1
18540 2104138176
22/01/1986
Χονδρικό εµπόριο εργαλείων χειρός
Χονδρικό εµπόριο µαχαιροπίρουνων και µεταλλικών ειδών οικιακής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 154
FAX
KINHTO
1
2104133344
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491202
21719
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο διάφορων πλεκτών ειδών οικιακής χρήσης
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 133
18121 2105451553
22/10/1985
2105445288
Λιανικό εµπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο ξύλινων κορνιζών για πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, καθρεπτών ή παρόµοιων αντικειµένων και άλλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 155
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491900
34523
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισµού π.δ.κ.α.
Θ. ΚΑΚΟΥΣΗ-Κ. ΤΖΑΜΑΛΗΣ Ο.Ε.
ΑΦΑΙΑΣ
ΑΙΓΙΝΑΣ, ΑΓ.ΑΣΩΜΑΤΟΙ
18010 2297026568
09/07/1999
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων για τη βιοµηχανία τροφίµων, ποτών και καπνού
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 156
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491904
42466
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας οικιακής χ
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ
Β.Ι.Π.Ε ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑ Τ.Θ. 111
19300 2105506700
2105506707
02/12/2005
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 157
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491907
42508
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο διάφορων πλαστικών ειδών νοικοκυριού
ΛΕΟΥΣΗΣ ΞΑΝΘΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ 81 & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
18546
04/10/2005
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
φαγητού, από χαρτί
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 158
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491909
37627
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ηλιακών θερµοσίφωνων
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Π.ΡΑΛΛΗ 453
18450 2104257000
04/12/2001
2104250291
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανηµάτων και βιοµηχανικού εξοπλισµού π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο θερµαντήρων νερού, στιγµιαίων ή θερµοσυσσώρευσης, µη ηλεκτρικών
42804
ΜΙΧΑΚΛΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 15 & ∆ΙΣΤΟΜΟΥ 16
18532 2104118870
13/03/2006
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιµατιστικών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 159
2
2104124901
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491910
37627
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο θερµαντήρων αέρα ή διανεµητών θερµού αέρα π.δ.κ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Π.ΡΑΛΛΗ 453
18450 2104257000
04/12/2001
2104250291
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανηµάτων και βιοµηχανικού εξοπλισµού π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο θερµαντήρων νερού, στιγµιαίων ή θερµοσυσσώρευσης, µη ηλεκτρικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 160
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491923
40367
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσε
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 56
18648 2104292119
30/03/2004
Χονδρικό εµπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασµάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα
Υπηρεσίες καθαρισµού πλοίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 161
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46492100
47829
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο βιβλίων
ΜΑΥΡΙ∆ΟΓΛΟΥ Β. - ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ Κ. ΟΕ
ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 9
18531 2104833766
01/07/2010 [email protected]
Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόµοιων ειδών
Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά µέσα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 162
FAX
KINHTO
1
2104838668
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46492317
27928
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µικροεξοπλισµού γραφείου από βασικά µέταλλα
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 30
18454 2104924347
20/04/1994
2104933063
Χονδρικό εµπόριο γυάλινων ειδών, επιτραπέζιων ή µαγειρικών, καλλωπισµού, γραφείου, εσωτερικής διακόσµησης και παρόµοιων
Χονδρικό εµπόριο κάδρων για φωτογραφίες, πίνακες ή παρόµοια είδη και καθρέπτες και άλλων ειδών διακόσµησης, από βασικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 163
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46492330
47758
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κασών, από κυµατοειδέ
ΕΠΕΣ Γ. ΑΘ.∆ΡΑΓΟΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΞΕΡΟΠΗΓΑ∆Ο
19600 2102924119 (ΛΟΓ.) - 2105555144
2118001112
01/04/2010
Χονδρικό εµπόριο χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κασών, από κυµατοειδές χαρτί ή χαρτόνι
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 164
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493300
48303
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αθλητικών ειδών (συµπεριλαµβανοµένων των ποδηλ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
18538 2106241000-2109699300-2106269400
2109648336
08/08/1994
Λιανικό εµπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήµατα outlet
Λιανικό εµπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήµατα stock
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 165
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493304
30417
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισµό, κωπήλατω
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠ
ΒΙ∆Ι ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ
18020 2298035306
2298035000
25/01/1996 [email protected]
Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες στάθµευσης και φύλαξης σκαφών, σε χερσαίο χώρο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 166
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493312
36604
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο εξωλέµβιων κινητήρων για προώθηση
ΛΕΛΗΣ ΝΤΙΖΕΛ ΜΑΡΙΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΡΕΤΣΙΝΑ 15
18545 2104296040(ΛΟΓ.)
07/02/2001
Χονδρικό εµπόριο εξωλέµβιων κινητήρων για προώθηση
Χονδρικό εµπόριο σκαφών και άλλων πλωτών κατασκευών προς διάλυση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 167
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493315
46882
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο καλαµιών ψαρέµατος, άλλων συνέργων ψαρέµατος µ
ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΥΘΑΓΟΡΑ 16
18533 2104171171
06/05/2009 [email protected]
Λιανικό εµπόριο εξοπλισµού θαλάσσης (βατραχοπέδιλων, µασκών και παρόµοιων
Λιανικό εµπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 168
FAX
KINHTO
1
2104171171
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493400
39307
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο δερµάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού
FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ 76
18547 2104819924
2102757762
19/11/1998
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων)
Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 169
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493406
40876
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χαρτοφυλάκων από δέρµα ή από άλλη ύλη
ΜΠΑΝΥ`Σ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 36
18756 2104225301
21/07/2004
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων)
Λιανικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- ψευδοκοσµηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 170
FAX
KINHTO
1
2104225300
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493903
43407
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων πολυτελών µικροαντικειµένων, όχι από πολύτ
ΓΑΒΡΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 159
18535 2104223454
13/09/2006
Λιανικό εµπόριο άλλων πολυτελών µικροαντικειµένων, όχι από πολύτιµα µέταλλα ή λίθους
Χονδρικό εµπόριο αγαλµατίων, από βασικά µέταλλα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 171
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493905
37384
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αποµιµήσεων κοσµηµάτων
ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ
ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 101
18546 2104614391
31/10/2001
Λιανικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
Λιανικό εµπόριο ειδών δώρων γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 172
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493910
38061
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών διακόσµησης εσωτερικών χώρων
ΝΚΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 15
18648 2104621962
23/05/2002
Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράµµατα
Υπηρεσίες υπαίθριου χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 173
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493921
46929
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο πινέλων ζωγραφικής, γραφής
NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35
18532 2108007300
31/12/2006 [email protected]
2108074579
Εκµετάλλευση πολυκαταστηµάτων (υπεραγορών)
Χονδρικό εµπόριο µερών σκελετών και υποστηριγµάτων µατογυαλιών, µατογυαλιών ηλίου και προφύλαξης ή παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 174
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46510000
43950
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµ
ΣΙΤΕΛ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (SETEL HELLAS TELECOMMUNICATIONS S.A)
ΚΑΝΘΑΡΟΥ 1
18537 2104528157
2104528123
08/02/2007
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού
47600
ΤΕΚΝΕΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ
ΕΥΠΛΟΙΑΣ 2
18537 2104185414
28/01/2010
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
Υπηρεσίες δηµιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 175
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46521100
38030
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων
ΦΑΦΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΛΑΟ∆ΙΚΕΙΑΣ 67
18453 2130277323
10/05/2002 [email protected]
Έκδοση λογισµικού εφαρµογών, που διαθέτεται σε συσκευασία
Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώµατα χρήσης λογισµικού υπολογιστή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 176
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46521106
40618
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και ανταλλακτικών το
ΜΠΑΧΑΡΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΝΟΤΑΡΑ 94
18531 2104226188
27/05/2004
Χονδρικό εµπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών συµπεριλαµβανοµένων των χρονόµετρων
Χονδρικό εµπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών συµπεριλαµβανοµένων των χρονόµετρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 177
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46521109
48484
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο τηλεφωνικών κέντρων, συµβατικών τηλεφώνων, θυρ
ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΥΣΟΥ-ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 72
18531 2104125900
18/05/2011 [email protected]
69701903536
Λιανικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
Λιανικό εµπόριο υαλικών φωτιστικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 178
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46611000
38642
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αγροτικών µηχανηµάτων, εξοπλισµού και προµηθειώ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ Λ ΚΑΙ ∆ ΓΙΩΡΓΑΣ Ο.Ε.
18ο χλµ ΝΟΕΑΚ
19300 2105571619
28/11/2002
Λιανικό εµπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 179
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46621000
47475
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο εργαλειοµηχανών
ΠΟΛΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 15
18122 2105987591
07/01/2010
Χονδρικό εµπόριο εργαλειοµηχανών
Χονδρικό εµπόριο εργαλείων χειρός
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 180
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46631008
35599
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο λεπίδων για µπουλντόζες ή πλάγιες µπουλντόζες
ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19ο ΧΙΛ. Ν.Ε.Ο.Α.Κ ΘΕΣΗ ΣΤΡΙΦΙ
19300 2105576915
2105576915
13/11/1997 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινούµενων αποξεστών δρόµων, ισοπεδωτήρων και οµαλυντήρων
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανηµάτων ορυχείων, λατοµείων και δοµικών κατασκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 181
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46661003
45194
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο αριθµοµηχανών και λογιστικών µηχανών, ταµιακών κ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙ
19100 2296081535
18/12/2007
6937098758
Χονδρικό εµπόριο αποτυπωτικού χαρτιού (καρµπόν), αυτοαντιγραφικού χαρτιού και άλλων χαρτιών για αντιγραφή ή µεταφορά
κειµένων, µεµβρανών πολυγράφων και πλακών όφσετ από χαρτί, χαρτιού µε γόµα ή αυτοκόλλητου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 182
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46690000
28716
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού
DIAZO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 2
18533 2104128328
2104122216
11/11/1994 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανών γραφείου
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 183
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691111
29523
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ελίκων πλοίων και των πτερυγίων τους
ΙΝΤΕΡΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΛΙΠΕ∆ΟΥ 6
18531 2104126997
11/05/1995 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων αντλιών και συµπιεστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 184
FAX
KINHTO
1
2104127566
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691121
30395
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 32
18545
08/02/1996
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 185
FAX
KINHTO
1
2104101199
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691122
25387
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ντιζελοηλεκτρικών µηχανών
ΒΑΡΤΣΙΛΑ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 25
18535 2104135450
2104117902
02/02/1993 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών µηχανών πλοίων
Κατασκευαστικές εργασίες για µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
32881
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
∆.ΓΟΥΝΑΡΗ 15
18531 2104177646
05/05/1998 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών µηχανών πλοίων
Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 186
2
2104176386
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691300
15155
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο εξοπλισµού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 18
18535 2104516285
16/05/1975 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο εξοπλισµού µεταφορών, εκτός από τα µηχανοκίνητα οχήµατα, τις µοτοσικλέτες και τα ποδήλατα
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 187
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691403
45679
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών συσκευών ή συσκευών
MELCAL - ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΛΟΦΟΣ ΚΥΗΡΙΛΛΟΥ ΑΝΩ ΦΟΥΣΑ-ΕΞΟ∆ ΑΣΠΡΟΠ.Νο
19300
4
2105594670
13/01/1993 [email protected]
Κατασκευή εξοπλισµού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερµότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 188
FAX
KINHTO
1
2105594675
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691412
23976
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων καθαρισµού, γεµίσµατος, συσκευασίας
ΤΑΧΥΠΑΚ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 81
18345 2109428082
2109428084
18/01/1991 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων καθαρισµού, γεµίσµατος, συσκευασίας ή περιτυλίγµατος φιαλών ή άλλων δοχείων, για τη
βιοµηχανία τροφίµων και ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 189
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691500
40942
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων η
ΒΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 11
18454 2104957287
23/09/2004
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Λιανικό εµπόριο µηχανηµάτων και εξοπλισµού π.δ.κ.α.
43564
ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΒΙΘΥΝΙΑΣ 177
18453 2104945920
12/10/2006
2104949588
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελµατικής ή οικιακής
χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 190
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691522
20733
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών µονωτήρων, µονωτικών εξαρτηµάτων γι
ΑΦΟΙ ΣΠΥΡΟΥ ΚΟΡΚΙ∆Η & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΦΩΚΙ∆ΟΣ 2-4
18545 2104628372
04/07/1986 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο φωτιστικού εξοπλισµού
Λιανικό εµπόριο µερών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 191
FAX
KINHTO
1
2104634314
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691555
48652
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο οργάνων και συσκευών για τις τηλεπικοινωνίες
KAZCO ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ 3
19300
17/01/1984 [email protected]
6932206177
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ειδών γενικά προς το ∆ηµόσιο, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου,
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, νοσοκοµεία, δηµοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύµατα και καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 192
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691572
47843
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
18ο χλµ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ
19300 2105514600
20/07/2010
Χονδρικό εµπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 193
FAX
KINHTO
1
2105572343
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691900
22100
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενι
ΣΙΓΜΑ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΙΛΩΝΟΣ 98Β
18536 2104522745
09/03/1989 [email protected]
2104519020
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µηχανηµάτων, βιοµηχανικού εξοπλισµού, πλοίων και αεροσκαφών
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα µάρκετινγκ
33841
ΤΟΥΤΟΥ∆ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16
18450 2104925100
03/09/1996
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
Λιανικό εµπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 194
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691921
19761
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο βιοµηχανικών ή εργαστηριακών κλιβάνων και φούρν
∆. ΚΟΛΛΕΡΗΣ Ε.Ε.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 25Α KAI ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 29
18545 2104082320
23/05/1985 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο κεραµικών µονωτικών υλικών και µονωτικών εξαρτηµάτων
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 195
FAX
KINHTO
1
2104082323
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691938
42856
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο κλιµατιστικών µηχανηµάτων
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ 77
18538 2104281202
16/02/2006
Χονδρικό εµπόριο κλιµατιστικών µηχανηµάτων
Εργασίες εγκαταστάσεων θέρµανσης, αερισµού και κλιµατισµού
45595
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 143
18536 2104285266
21/04/2008
Χονδρικό εµπόριο φωτιστικού εξοπλισµού
Χονδρικό εµπόριο ξυλείας σε φυσική κατάσταση, επεξεργασµένης µε χρώµα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα συντηρητικά
36522
ΜΠΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 26
18450 2104256038
23/01/2001
Χονδρικό εµπόριο κλιµατιστικών µηχανηµάτων
Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερµοσίφωνων, κλιµατιστικών κλπ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 196
3
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691942
22681
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µερών αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυµπιεστώ
ΑΙΡΚΟ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 10
18233 2104911504, 2104911508, 2104919320
2104911510
02/05/1990
Χονδρικό εµπόριο αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυµπιεστών και άλλων αεριοσυµπιεστών
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 197
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691959
40814
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
ΝΕΤΕΚΟ-ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1
18543 6945954525
27/07/2004
Χονδρικό εµπόριο άλλων εργαλείων
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 198
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691989
45917
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο συµπιεστών για ψυκτικό εξοπλισµό
ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΙΠΕ ΣΧΙΣΤΟΥ 3ο ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 712
18863 2104009488
20/05/1999
2108543300
Χονδρικό εµπόριο εξοπλισµού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερµότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου και µερών τους
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιµατιστικού εξοπλισµού µη οικιακής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 199
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46711103
47705
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο καυσόξυλων
Π. - Ε. ΣΑΡΡΗ - Ε. ΚΟΛΟΖΟΥ Ο.Ε.
ΚΗΦΙΣΟΥ 51
18233 2104944607
11/05/2010
Χονδρικό εµπόριο καυσόξυλων
Λιανικό εµπόριο ξυλάνθρακα, καύσιµου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 200
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46711107
44459
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ξυλάνθρακα, καύσιµου
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΥΠΟΛΗ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
18020 2298092246
25/06/2007
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
Χονδρικό εµπόριο ζωοτροφών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 201
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46711300
40721
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών προ
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 25
18533
29/06/2004
Λιανικό εµπόριο καύσιµου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας
Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 202
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46711309
36872
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, βαρέων παρασκευασ
ΝΤΗΛΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ 386
18863 2104015550
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, Ν.ΙΚΟΝΙΟ
25/04/2001 [email protected]
∆ραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)
Λιανικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 203
FAX
KINHTO
1
2104015529
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46721424
41761
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο πλακών, φύλλων και ταινιών, από αργίλιο πάχους >
ΕΣΜΕΡΑΛ∆Α ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 35-39
18535 2105786528
16/05/2005
Χονδρικό εµπόριο εισαγόµενου χρυσού ή αργύρου, ακατέργαστου ή ηµικατεργασµένου
Χονδρικό εµπόριο πλακών, φύλλων και ταινιών, από αργίλιο πάχους > 0.2 mm
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 204
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46730000
22177
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ξυλείας, οικοδοµικών υλικών και ειδών υγιεινής
Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ
ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΠΥΡΓΟΣ
19200 2104115041
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ, ΚΑΛΙΜΠΑΚΙ
26/06/1989
Χονδρικό εµπόριο ξυλείας, οικοδοµικών υλικών και ειδών υγιεινής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 205
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731200
40818
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου
LAVRINA TETYANA TOY ANATOLI
ΘΕΣΗ ΚΙΜΠΟΥΚΑΙΑ
19200 2105562809
14/11/2000
Χονδρικό εµπόριο εργαλειοµηχανών για την κατεργασία ξύλου, φελλού, κόκαλου, σκληρού ελαστικού, σκληρού πλαστικού ή
παρόµοιων σκληρών υλικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 206
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731303
47224
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο νεροχυτών, νιπτήρων, µπανιέρων και άλλων ειδών υ
ΞΕΝΑΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 81
18534 6974705488
14/09/2009
Λιανικό εµπόριο ειδών υγιεινής
Χονδρικό εµπόριο νεροχυτών, νιπτήρων, µπανιέρων και άλλων ειδών υγιεινής και µερών τους, από σίδηρο, χάλυβα, χαλκό ή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 207
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731400
26060
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 7
18648 2104637991
15/06/1990
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 208
FAX
KINHTO
1
2104637991
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731500
46841
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο τζαµιών
ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΘΕΤΙ∆ΟΣ 19600 2105550592
2105555809
18/02/2009 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο τζαµιών
Εργασίες τοποθέτησης τζαµιών σε παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 209
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731605
44855
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων κατασκευών και µερών κατασκευών, λαµαριν
ALBA METAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 179
15343 2105236084, 2106080315 2105236084,2106006719
17/10/2007
Χονδρικό εµπόριο άλλων κατασκευών και µερών κατασκευών, λαµαρινών, ράβδων, καθορισµένων µορφών (profiles) και
παρόµοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουµίνιο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 210
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731610
44002
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού
ΚΑΡ ΜΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΓΟΥΒΑ ΜΠΑΤΣΙ
18900 2104685691
2104680715
13/02/2007
Χονδρικό εµπόριο ειδών από τσιµέντο, σκυρόδεµα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 211
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731622
47821
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο κεραµικών πλακακιών και πλακών
ΣΤΑΓΟΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 329 & ΑΡΙΑ∆ΝΗΣ
18757 210-4906450
2104253312
07/06/2010
6951924812
Λιανικό εµπόριο κεραµικών πλακακιών και πλακών
Λιανικό εµπόριο ειδών υγιεινής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 212
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731636
37886
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς κ
ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΕΘΝΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ
19300 2104322033
26/03/2002
2105578414
Εργασίες τοποθέτησης µεταλλικών κουφωµάτων
Λιανικό εµπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουµίνιο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 213
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741105
31590
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο καρφιών, προκών, πινεζών, συνδετήρων και παρόµο
ΝΕΡΓΕΚΑ ΚΑΡΦΟΒΕΛΟΝΟΠΟΙΙΑ - ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ - ΒΙ∆ΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ 12
18233 2104905047
01/01/1988
Χονδρικό εµπόριο χονδροσύρµατος θερµής έλασης, σε ακανόνιστα περιελιγµένα πηνία
Χονδρικό εµπόριο σύρµατος από ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλο κραµατοποιηµένο χάλυβα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 214
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741109
39095
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µεντεσέδων, εξαρτηµάτων και παρόµοιων ειδών, κατ
ΓΡΗΓ. ΚΑΙ ΙΩΑΝ. ΓΚΟΓΚΟΓΛΟΥ Ο.Ε.
ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 8-10
18121 2104973705
02/04/2003
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- έτοιµων ανδρικών και γυναικείων ενδυµάτων
Χονδρικό εµπόριο παράθυρων, µπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών, πλαισίων και κατωφλιών τους, από ξυλεία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 215
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741200
47716
ΝΟΜΙΚΟΣ Π. & Γ. ΟΕ
ΑΡΑΧΩΒΗΣ 7
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθε
18540 2102934723 - 2104133881
19/05/2010
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
Χονδρικό εµπόριο κλιµατιστικών µηχανηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 216
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741300
47391
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο εργαλείων χειρός
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΦΛΟΥΝΤΖΗΣ ∆ΗΜ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΘΑΚΗΣ 63
18233 2105696610
25/11/2009
Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο εργαλείων χειρός
47826
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Λ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 59
19300 2105811050
23/01/2008
Χονδρικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 217
2
2105811055
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741311
46346
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο οργάνων µέτρησης
E.D.I.T. (Ε.ΝΤ.Ι.Τ.) ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΟΥ∆ ΤΖΩΡΤΖ 3
18534 6936803267
22/10/2008
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο κατασκευής εξοπλισµού µετρήσεων, ελέγχου και πλοήγησης
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 218
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46751000
45197
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων
ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ ΚΑΝ∆ΗΛΙ∆Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΟ∆ΙΩΝ
ΕΞΟ∆ΟΣ 1 ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟ ΠΗΓΑ∆Ι
19600 2106910311
2106981975
23/04/1997 [email protected]
6932912913
Χονδρικό εµπόριο λιπασµάτων και αγροχηµικών προϊόντων
Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχηµικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 219
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46751200
46574
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων βιοµηχανικής χρήσης
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙ∆Η - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ-∆ΙΑΝΟΜΕΣ (LOGISTICS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟ
19300 2105584362
19/01/2009
Χονδρικό εµπόριο διάφορων πλαστικών ειδών νοικοκυριού
Χονδρικό εµπόριο εργαλείων χειρός
47338
ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΕΥ∆ΕΝ 8
10434 2109460400
2109460402
28/11/2008 [email protected]
Παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 220
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46751241
30614
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ξυλάνθρακα
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
∆.ΦΑΛΗΡΕΩΣ 32
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
18547 2104821394
20/10/1993
Χονδρικό εµπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής γενικά
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων αρτοποιίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 221
FAX
KINHTO
1
2104831313
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46761100
26697
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού και χαρτονιού
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2
16673 2108959260
01/10/1985
Υπηρεσίες σχολών χορού
Υπηρεσίες καθηγητή χορού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 222
FAX
KINHTO
1
2109836182
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46770000
45251
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και υπολειµµάτων
ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ 136 ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ
19300 2105584226
28/12/2007
Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων µη µεταλλικών πρώτων υλών
Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 223
FAX
KINHTO
1
2105584227
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46771012
38379
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΑΓ.ΑΝΝΗΣ 4
18233 2104905186
18/09/2002 [email protected]
Υπηρεσίες συλλογής µη επικίνδυνων ανακυκλώσιµων απορριµµάτων
Υπηρεσίες καθαρισµού παράθυρων
44694
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΘΕΣΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19300 2105580888
12/09/2007 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
Υπηρεσίες αποκοµιδής απορριµµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 224
2
2105580888
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46771013
42819
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων, κατάλληλων για επα
Ι.ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ - Ε.ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Ο.Ε.
ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 13
18121 2104223829(ΛΟΓ.)
17/03/2006
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών µηχανών πλοίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 225
FAX
KINHTO
1
2105699538
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46771028
40498
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο υπολειµµάτων χαρτιού και χαρτονιού
ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
Π. ΜΕΛΑ 14
19006 2296032342
16/11/2001
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
Χονδρικό εµπόριο υπολειµµάτων χαρτιού και χαρτονιού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 226
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46900000
15819
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΟΜΠΑΖΗ 17-19
18537 2104522654
20/09/1975
Χονδρικό εµπόριο µικρών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Λιανικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- επίπλων και µικροεπίπλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 227
FAX
KINHTO
1
2104181390
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46901000
37547
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
UNIMAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟMHXANIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Π. ΡΑΛΛΗ-ΠΑΡΟ∆ΟΣ 83
18233 2103409300-2103413500 2103410301
25/08/1987 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο εργαλειοµηχανών
Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 228
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46901009
28093
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
ΟΛΥΜΠΙΚ ΕΦΟ∆ΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΕ
ΦΩΚΙ∆ΟΣ & ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 19
18545 2104619744
31/05/1994 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 229
FAX
KINHTO
1
2104629279
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47111001
36576
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο super market, µε έµφαση στο εµπόριο τροφίµων
ΒΙ∆ΕΝΜΑΓΕΡ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
∆ΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ 6
18533 2109578828
21/01/1997
Χονδρικό εµπόριο τυποποιηµένων ζαχαρωδών προϊόντων
Λιανικό εµπόριο άλλων µη εδώδιµων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α.
47384
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΤΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 81 ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ
18546 2108829467
12/11/2009
Λιανικό εµπόριο άλλων γαλακτοκοµικών προϊόντων και αβγών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 230
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47111004
40488
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών οινοπαντοπωλείου
ΚΟΣΚΙΝΑ ΛΟΥΚΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΑΛΑΤΑΣ ΠΟΡΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
18020 2298031467
28/04/2004
Λιανικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 231
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47191008
44149
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ειδών δώρων γενικά
ΤΣΑΛΑΣ Ι. -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Α. Ο.Ε
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 40
18120 2104965867
29/03/2007
Χονδρικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
Λιανικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους, µε αλληλογραφία ή µέσω διαδίκτυου
46932
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 16
18545 2104170225
01/04/2009
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων γάµου και βαπτιστικών
Χονδρικό εµπόριο νυφικών και βαπτιστικών ειδών π.δ.κ.α. (λαµπάδων, στέφανων κλπ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 232
2
6945878456
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47211100
23352
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών
Β. ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙ
ΘΕΣΗ ΒΑΡΗΜΑΤΣΗ
19300 2105574779
2105571412
05/06/1990 [email protected]
Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
Λιανικό εµπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 233
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47211200
48183
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µεταποιηµένων φρούτων και λαχανικών
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 13
18648 2104326020
05/01/2011
Χονδρικό εµπόριο ποτών
Λιανικό εµπόριο ποτών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 234
FAX
KINHTO
1
2104326005
69774094252
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47211209
48490
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο λαχανικών κατεψυγµένων
ΛΟΥΠΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΑΧΤΟΥΡΗ 52
18537 2104327554
16/05/2011
Λιανικό εµπόριο νωπών, απλής ψύξης και κατεψυγµένων ψαριών
Λιανικό εµπόριο λαχανικών κατεψυγµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 235
FAX
KINHTO
1
6945050180
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47231500
40639
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ψαριών, οστρακοειδών και µαλακίων
∆ΟΥΡΑΜΠΕΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 25Α
18533 2104171113
02/06/2004
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
Λιανικό εµπόριο ψαριών, οστρακοειδών και µαλακίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 236
FAX
KINHTO
1
2104221549
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47241000
33846
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ψωµιού, αρτοσκευασµάτων και λοιπών ειδών αρτοποιί
ΜΠΑΤΖΙΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑ∆Η
ΑΧΑΪΑΣ 41
18543 2104204453
15/09/1997
Χονδρικό εµπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής
Λιανικό εµπόριο ψωµιού, αρτοσκευασµάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 237
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47241602
35845
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο άλλων ειδών ψωµιού και άλλων ειδών αρτοποιίας
OLYMPIC MARINE SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΘΕΣΗ ΠΑΝΟΡΜΟΣ
19500 2292063700
2292022569
17/07/2000 [email protected]
Άλλες επαγγελµατικές, τεχνικές και επιχειρηµατικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο πούρων, πούρων µε κοµµένο άκρο, πουρακιών και τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 238
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47241610
48516
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισµάτων
ROUMELI INNOVATION (ΡΟΥΜΕΛΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ)-ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο∆ΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΩ ΒΡΥΣΗ)
19100 2102693311
ΜΕΓΑΡΕΩΝ, 01/06/2011
6972012510
Λιανικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων
Λιανικό εµπόριο παγωτού και άλλων ειδών βρώσιµου πάγου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 239
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47241700
28158
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής µε βάση τη ζάχαρη
Π. ΦΙΛΝΤΙΣΗΣ - Σ. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 18
18120 2104967647
17/06/1994
Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
Χονδρικό εµπόριο χυµών, µεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων µη αλκοολούχων ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 240
FAX
KINHTO
1
2104946084
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47241706
24432
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο τυποποιηµένων ζαχαρωδών προϊόντων
ΑΦΟΙ ΤΣΙΩΝΗ Ο.Ε.
ΜΑΤΣΟΥΚΑ 57
18122 2104959806
18/12/1987
Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
Λιανικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
34200
ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΝΑΡΗ 2
18010 2297023729
02/01/1997
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
Λιανικό εµπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόµοιων ειδών λαϊκής τέχνης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 241
FAX
KINHTO
2
2104958159
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47252500
42648
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
ΣΚΟΤΕΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΒΙΘΥΝΙΑΣ & ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ 9
18453 2104325249
16/01/2005
Λιανικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
Χονδρικό εµπόριο χυµών, µεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων µη αλκοολούχων ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 242
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47252501
27426
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) µπίρας, αναψυκτικών και εµφιαλωµένων ν
ΜΠΙΣΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΑΛΑΤΑΣ
18020 2298023069
20/05/1993
Χονδρικό εµπόριο ποτών
Λιανικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
42884
ΞΕΝ. Κ. ΖΕΖΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΘΗΡΑΣ & ΣΑΜΟΥ
18121 2109764290
2109732473
29/03/2006 [email protected]
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
Υπηρεσίες πλυσίµατος, γυαλίσµατος οχηµάτων και παρόµοιες υπηρεσίες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 243
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47291000
36039
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων γαλακτοκοµικών προϊόντων και αβγών σε εξειδ
ΓΚΟΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Μ.ΑΣΙΑΣ 12 & ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 12
18121 2105693699
19/09/2000
Λιανικό εµπόριο προϊόντων αρτοποιίας
Λιανικό εµπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής µε βάση τη ζάχαρη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 244
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47292202
46392
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ελαίων άλλων ελαιούχων καρπών
OLIVEOILS.GR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΕΙΚΟΥ 22
18547 6949125135
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
05/11/2008 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ελαιόλαδου
Λιανικό εµπόριο ελαιόλαδου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 245
FAX
KINHTO
1
2104822686
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47292300
38521
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο τροφίµων για βρέφη, τροφίµων διαίτης και άλλων οµο
ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΒΙΘΥΝΙΑΣ 158
18453 2104905015
30/10/2002
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγµένων
Λιανικό εµπόριο προϊόντων ζύµης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 246
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47292301
40296
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών υγιεινής διατροφής
Ι. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ - Μ. ΑΛΑΙΣΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΛΕΩΦ. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 101
18900 2104670238
12/03/2004
Λιανικό εµπόριο ειδών παντοπωλείου
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 247
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47292400
48183
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 13
18648 2104326020
05/01/2011
Χονδρικό εµπόριο ποτών
Λιανικό εµπόριο ποτών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 248
FAX
KINHTO
1
2104326005
69774094252
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47292433
33273
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο φυσικού µελιού
ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΤΣΑΚΑΛΩΦ 15
18120 2104976147
03/09/1998
Λιανικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
Λιανικό εµπόριο φυσικού µελιού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 249
FAX
KINHTO
1
2104976147
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47308101
34116
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΟΥ 44
18344 2103478880
24/03/1999
2103478880
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
Χονδρικό εµπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών
41532
Χ. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΘΗΝΩΝ 29
18540 2104100673
03/02/2005
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
Λιανικό εµπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασµάτων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 250
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47308102
45105
Ε.ΑΡΕΤΑΚΗΣ Ε.Ε
17ο ΧΛΜ. ΝΕΟΑΚ
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µειγµάτων καυσίµων µε βιοκαύσιµα, για κινητήρες
19300 2105573368
2105582287
15/11/2007 [email protected]
Λιανικό εµπόριο καυσίµων για οχήµατα
Λιανικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 251
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47308103
40531
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λι
ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΠΛΑΤΑΙΩΝ 7
18540 2104111569
10/05/2004
2104226838
Χονδρικό εµπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, βαρέων παρασκευασµάτων π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασµάτων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 252
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47413100
32245
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων
ΛΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΓΑΛΑΤΑΣ
18020 2298042505
23/10/1997
Λιανικό εµπόριο ανθέων
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων και λογισµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 253
FAX
KINHTO
1
2298042345
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47413104
43445
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΟΥΚΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΥΠΡΟΥ 71
18451 2104907773
26/06/2005
Χονδρικό εµπόριο δισκετών, µαγνητικών ταινιών και άλλων δίσκων ηλεκτρονικών υπολογιστών
Χονδρικό εµπόριο προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 254
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47423205
38549
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτηµάτων
ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 292
18900 2104640488
07/11/2002
2104640488
Υπηρεσίες αντιπροσώπου κινητής τηλεφωνίας, που αµείβεται µε προµήθεια επί των λογαριασµών των συνδροµητών, σύνδεσης,
φερεγγυότητας πελατών, εταιρικών συνδέσεων, κοινής διαφήµισης, επίτευξης στόχων κλπ, καθώς και επί της επιδότησης της
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 255
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47515107
29573
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο εγχώριων υφαντών
ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 46
18120 2104965489
19/06/1995
Λιανικό εµπόριο γυναικείων έτοιµων ενδυµάτων και φορεµάτων
Λιανικό εµπόριο εγχώριων υφαντών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 256
FAX
KINHTO
1
2102831490
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47515130
27069
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο πετσετών µπάνιου και κουζίνας
ALI MOHAMED ΤΟΥ IBRAHIM-MAZID
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 112
18535 2104126761
28/09/1993
Χονδρικό εµπόριο δερµάτινων ενδυµάτων
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 257
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47515133
31338
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο σεντονιών και µαξιλαροθηκών
ΚΙΝΑΛΟΓΛΟΥΣ ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 100
18454 2104976901
24/02/1995 [email protected]
Λιανικό εµπόριο σεντονιών και µαξιλαροθηκών
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 258
FAX
KINHTO
1
6934373480
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47515157
43972
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ψιλικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και συναφ
ΜΠΡΟΥΜΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α∆ΑΜ. ΚΟΡΑΗ 12 & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 55
18120 2104963080
14/02/2007
Λιανικό εµπόριο σε µη εξειδικευµένα καταστήµατα που πωλούν κυρίως τρόφιµα, ποτά ή καπνό
Λιανικό εµπόριο απορρυπαντικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 259
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524200
35701
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χηµικών π
DUROSTICK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΠΑΤΗΜΑ ΚΟΡΟΡΕΜΙ Τ.Θ. 6
19300 2105598350
2105599612
18/06/1993 [email protected]
Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων, µελανιών τυπογραφίας και µαστιχών
∆ιοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε το διανεµητικό εµπόριο και την τροφοδοσία µε τρόφιµα, µε τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια
30679
MICRO 24 - ΕΙ∆Η ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ
ΚΗΦΙΣΟΥ 99
18233 2105580762-3
22/04/1996
2105580213
Χονδρικό εµπόριο επιβατηγών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία
31923
ΖΩΗ ΚΛΕΙΣΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΥ 19
18533 2104134590
16/05/1996
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων ασφάλειας εργαζοµένων
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
34549
ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 29
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ
19013 2291042304
27/05/1999
Λιανικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιµοποιούνται και στην ερασιτεχνική ναυτιλία
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 260
4
2104133212
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524300
40829
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο επίπεδων τζαµιών
ΟΥΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 97
18538 2104290332
28/07/2004 [email protected]
2104291254
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις
του άρθρου 34 ν. 2238/94)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 261
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524506
28880
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο σωµάτων καλοριφέρ για κεντρική θέρµανση, που δεν θ
ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ι.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 64
19200 2105540728
11/10/1994
2105541492
Υπηρεσίες εκπόνησης µηχανολογικών µελετών κτιρίων (θέρµανσης, κλιµατισµού κλπ)
Λιανικό εµπόριο σωµάτων καλοριφέρ για κεντρική θέρµανση, που δεν θερµαίνονται ηλεκτρικά, από σίδηρο ή χάλυβα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 262
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524507
42867
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο υδραυλικών ειδών
ΟΙΚΟΣ CERAMICA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
19300 2109429785
28/03/2006
Χονδρικό εµπόριο µπανιέρων, νιπτήρων, λεκανών και των καλυµµάτων τους, καζανακιών και παρόµοιων ειδών υγιεινής από
πλαστικές ύλες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 263
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524708
40230
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο εργαλειοµηχανών για τη διάτρηση, τη διάνοιξη οπών ή
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Λ.ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 220
18120 2104961570
03/03/2004
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
Λιανικό εµπόριο άλλων οικιακών συσκευών, για αέρια καύσιµα ή για αέρια και για άλλα καύσιµα, για υγρά καύσιµα ή για στερεά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 264
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524942
37831
Λ. ΚΑΙ ∆. ΣΥΡΙΓΟΣ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ.ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο µαρµάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων για µνηµε
19300 2105571091
06/03/2002
2105570528
Κοπή, µορφοποίηση και τελική επεξεργασία άλλων επεξεργασµένων διακοσµητικών ή οικοδοµικών λίθων και ειδών τους· άλλων
τεχνητά χρωµατισµένων κόκκων και σκονών από φυσικό λίθο· ειδών από συσσωµατωµένο σχιστόλιθο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 265
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524949
26022
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ξυλείας, συνεχώς διαµορφωµένης κατά µήκος οποιασδ
ΡΗΓΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
41ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Κ.
19100 2296032191(ΛΟΓ.)-2296083260
08/05/1991 [email protected]
6946423213
Χονδρικό εµπόριο ξυλείας, συνεχώς διαµορφωµένης κατά µήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας
Υπηρεσίες χηµικών δοκιµών και αναλύσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 266
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47535300
42329
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) και επενδύσεων
ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΘΕΣΠΙΕΩΝ 14
18122 2104953003
14/11/2005
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο διακοπτών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 267
FAX
KINHTO
1
2104953003
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47535311
31077
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο χαλιών γενικά
Ε.ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΑΠΗΤΩΝ ΑΕ
ΦΩΚΑΙΑΣ-ΑΙΓΙΝΗΣ-ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ
18547 2104899196
08/10/1996
Λιανικό εµπόριο χαλιών γενικά
Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 268
FAX
KINHTO
1
2104899241
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545416
26562
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρµανσης κλειστών χώρων κα
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ
ΑΜΟΧΟΣΤΟΥ 7
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΠΑΛΟΥΚΙΑ
18900 2104675389
01/01/1979
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισµού σπιτιού και κήπου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 269
FAX
KINHTO
1
2104675389
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545423
36495
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο µερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισµού, ηλεκτρικών µερ
ADAMSNET ∆ΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΕΜΒΙΟΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 51
18648 2104082291
2104628163
18/01/2000 [email protected]
Κατασκευαστικές εργασίες για γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µεγάλων αποστάσεων και γραµµές επικοινωνιών
Λιανικό εµπόριο άλλων µονάδων αυτόµατων µηχανών επεξεργασίας δεδοµένων π.δ.κ.α.
43658
Σ. ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ S. AGIOVLASITIS & CO LTD
ΛΕΩΦ.ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 81
18756 2104328314
14/11/2006
Λιανικό εµπόριο µερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισµού, ηλεκτρικών µερών µηχανηµάτων ή συσκευών π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο φωτιστικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 270
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595500
31959
ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
ΠΥΡΓΟΥ 48
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο επίπλων
18542 2104905619
16/07/1997
Χονδρικό εµπόριο υφασµάτων επιπλώσεων ή άλλων υφασµάτινων ειδών ταπετσαρίας
Χονδρικό εµπόριο εξαρτηµάτων για έπιπλα, αµαξώµατα ή παρόµοια είδη από πλαστικές ύλες
37707
ΥΙΟΙ Γ. ΣΧΟΙΝΑ Ο.Ε.
ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 139
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ
18541 2104831760
29/01/2002
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Λιανικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 271
2
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595509
40149
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο κρεβατιών και σοµιέδων
GRUPPO V&L ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 9
18121 2105440254
05/02/2004
Χονδρικό εµπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιµοποιούνται στην κρεβατοκάµαρα, στην τραπεζαρία και στο καθιστικό
Λιανικό εµπόριο κρεβατιών και σοµιέδων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 272
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595800
47944
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευµένα καταστ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΓΟΣ - ΜΑΡΚΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΟΕ
Λ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 84
19300 2105578052
16/07/2010
Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων
Λιανικό εµπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 273
FAX
KINHTO
1
2105576403
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595804
39145
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 11
15122 2104224992
21/04/2003
Λιανικό εµπόριο άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο συµπληρωµάτων υγιεινής διατροφής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 274
FAX
KINHTO
1
6973380565
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595815
37346
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ηλιακών θερµοσίφωνων
ΣΟΛΑΡΤΟΠ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΝΕΑ ΖΩΗ
19300 2105595624-6
2105595723
18/10/2001
Χονδρικό εµπόριο ηλιακών θερµοσίφωνων
Λιανικό εµπόριο ηλιακών θερµοσίφωνων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 275
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595824
42795
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο νταµιτζάνων, µπουκαλιών, φιαλών, και παρόµοιων ειδώ
GJIKNURI EVRIADHI TOY THOMA
ΣΠΑΡΤΗΣ 106Α
18546 2104611911
01/03/2006
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο άλλων χρωµάτων επίχρισης και βερνικιών, παρασκευασµένων στεγανωτικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 276
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47626200
33913
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο εφηµερίδων και περιοδικών
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ HOLLYWOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΘΗΒΩΝ 228 & ΚΑΝΑΠΙΤΣΕΡΙ
18233 2109242411
28/01/1999
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), µε παροχή καθίσµατος, αλλά όχι
σερβιρίσµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 277
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47626300
45782
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο χαρτικών ειδών
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 48 & ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
18120 2104960461
03/06/2008
Λιανικό εµπόριο ειδών διακόσµησης εσωτερικών χώρων
Λιανικό εµπόριο απορρυπαντικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 278
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47626304
33760
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων χαρτιών και χαρτονιών
ΤΟΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
∆. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 71
18540 2104130761
07/01/1999
Χονδρικό εµπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών
Λιανικό εµπόριο εκτυπωµένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 279
FAX
KINHTO
1
2104190365
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646503
23387
ΝΙΚ. ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 3
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο αθλητικών ειδών γενικά
18547 2104825887
02/01/1992
Χονδρικό εµπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόµοιων ειδών
Χονδρικό εµπόριο ειδών και εξοπλισµού γυµναστικής ή αθλητισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 280
FAX
KINHTO
1
2104822385
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646524
46907
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο κινητήρων για θαλάσσια προώθηση και ανταλλακτικών
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
19300 2106293500
2106293540
11/01/1993
Χονδρικό εµπόριο µοτοσικλετών και δίτροχων µε βοηθητικό κινητήρα µε παλινδροµικό εµβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης
κυλινδρισµού >= 50 cc
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 281
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646531
23140
Σ. ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 9
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιµοποιού
18531 2104173130
16/05/1991
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
Λιανικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιµοποιούνται και στην ερασιτεχνική ναυτιλία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 282
FAX
KINHTO
1
2104110369
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646540
27410
Γ. ΚΑΙ Μ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ Ο.Ε.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΠΠΟ∆ΑΜΕΙΑΣ 8
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ποδηλάτων, ανταλλακτικών και των εξαρτηµάτων τους
18531 2104121006
26/01/1994 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ποδηλάτων, ανταλλακτικών και των εξαρτηµάτων τους
Υπηρεσίες επισκευής ποδηλάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 283
FAX
KINHTO
1
2104123520
6978272040
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47650000
47433
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆
ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ
19018 2105587301
2105587320
07/01/1988 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων υπολογιστών και λογισµικού σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 284
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47656700
40596
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
ΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 16
18120 2104951650
19/05/2004
Λιανικό εµπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασµάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα
Λιανικό εµπόριο χαρτικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 285
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47656701
22308
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων παιχνιδιών π.δ.κ.α.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΥΠΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 121
18345 2104927185
09/03/1988
Χονδρικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
Χονδρικό εµπόριο άλλων παιχνιδιών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 286
FAX
KINHTO
1
2104922018
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47656707
35159
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ε
ΜΑΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΙΚΤΙΝΟΥ 57
18450 2104628981(ΛΟΓ) - 2104922134
2104968785
27/11/1992
Λιανικό εµπόριο εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα ταχυδακτυλουργικά
τεχνάσµατα (τρικ) και τα είδη-εκπλήξεις
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 287
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717100
42635
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΜΑ∆ΥΤΟΥ 2-4 & ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
18533 2104222823 2104133050 2104133050
27/01/2006 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο αθλητικών ειδών (συµπεριλαµβανοµένων των ποδηλάτων)
Χονδρικό εµπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι και µαγιό κολύµβησης, και άλλων παρόµοιων ενδυµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 288
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717110
47756
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ανδρικών πουκάµισων, πιτζαµών, µπλουζών, εσώρουχ
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΕ
ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 90
18538 2109406511 (ΛΟΓ)
09/06/2010
6942550333
Λιανικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
φαγητού, από χαρτί
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 289
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717115
30033
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο γυναικείων εσώρουχων γενικά
ΣΑΛΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 8
18531 2104227486
09/11/1995
Λιανικό εµπόριο κολάν, καλσόν, µακριών και κοντών καλτσών και άλλων ειδών καλτσοποιίας, πλεκτών ή κροσέ
Λιανικό εµπόριο έτοιµων ανδρικών ενδυµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 290
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717116
40597
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο γυναικείων έτοιµων ενδυµάτων και φορεµάτων
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
ΣΠΥΡΟΥ ΡΟ∆Η 35
18010 2297028655
26/01/1999
Λιανικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- ψευδοκοσµηµάτων
Λιανικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 291
FAX
KINHTO
1
2297025995
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717132
48005
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων γάµου και βαπτιστικών
ΚΑΣΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ
ΛΗΜΝΟΥ 34
18454 2105624897
18/10/2010
Λιανικό εµπόριο άλλων ειδών γάµου και βαπτιστικών (λαµπάδων, στέφανων κλπ)
Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάµων και συναφών)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 292
FAX
KINHTO
1
6972426883
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717137
41031
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο έτοιµων ανδρικών ενδυµάτων
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Π.ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 77
18450 2105735089(ΛΟΓ.)
19/10/2004
Λιανικό εµπόριο γυναικείων έτοιµων ενδυµάτων και φορεµάτων
Λιανικό εµπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων κοστουµιών, συνόλων, σακακιών, φορεµάτων, φουστών, παντελονιών, φορµών µε
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 293
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717141
48550
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο καπέλων
Π. ΒΑΡΒΕΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΠΟΡΟΣ
18020
28/06/2011
6978366373
Λιανικό εµπόριο χαρτικών ειδών
Λιανικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 294
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717146
39095
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- έτοιµων ανδρικών και γυναικείων
ΓΡΗΓ. ΚΑΙ ΙΩΑΝ. ΓΚΟΓΚΟΓΛΟΥ Ο.Ε.
ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 8-10
18121 2104973705
02/04/2003
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- έτοιµων ανδρικών και γυναικείων ενδυµάτων
Χονδρικό εµπόριο παράθυρων, µπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών, πλαισίων και κατωφλιών τους, από ξυλεία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 295
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717150
43057
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο παιδικών ενδυµάτων γενικά
ΚΟΥΡΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 33
18756 2104621014
10/05/2006
Λιανικό εµπόριο ειδών νεωτερισµών
Λιανικό εµπόριο στηθόδεσµων, κορσέδων, λαστέξ, µαγιό, τιραντών, ζαρτιέρων, καλτσοδετών και λοιπών παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 296
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717153
47615
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο στηθόδεσµων, κορσέδων, λαστέξ, µαγιό, τιραντών, ζαρ
Κ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - Χ. ΣΙΑΝΑΣ Ο.Ε.
7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1944 ΑΡ. 62
18450 2104926900
23/02/2010
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων) και υποδηµάτων
Λιανικό εµπόριο γυναικείων ζωνών, εσώρουχων, νυχτικών, ροµπών και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 297
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47727200
46648
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων
ARCADIA FOOD ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ Τ.Θ 7310
19300 2105545342(ΛΟΓ)21055998994
2105599313
29/10/2008
6945855605
Λιανικό εµπόριο super market, µε έµφαση στο εµπόριο τροφίµων
Λιανικό εµπόριο τυποποιηµένων ζαχαρωδών προϊόντων
42753
ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΦΙΛΩΝΟΣ 51
18535 6932222548
28/02/2006
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων
Λιανικό εµπόριο δερµάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού
42757
∆ΗΜΑΚΑΡΕΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
56ο ΧΛΜ ΠΕΟΑΚ ΚΙΝΕΤΑ
19100 6979205879
22/02/2006
Λιανικό εµπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο καυσόξυλων
37305
Μ. ΚΑΙ Γ. ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 80 & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ
18120 2104954066
04/10/2001
Λιανικό εµπόριο γυναικείων έτοιµων ενδυµάτων και φορεµάτων
Κατασκευή νυφικών ενδυµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 298
4
2104954066
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47727300
42293
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο δερµάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 43
18756 2104628216
12/11/2003
Άλλο λιανικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α. εκτός καταστηµάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών
Λιανικό εµπόριο δερµάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 299
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47747509
47194
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ειδών υγιεινής ή φαρµακευτικών ειδών (συµπεριλαµβά
Κ & Κ ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ 40
18540 2104114983 - 2104206292
02/09/2009
Χονδρικό εµπόριο παραφαρµακευτικών προϊόντων
Λιανικό εµπόριο ακουστικών βαρηκοΐας, βηµατοδοτών, µερών τους, µερών και εξαρτηµάτων προθέσεων (τεχνητών µελών) και
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 300
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47757614
32829
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόν
ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΗΦΑΙΣΤΟΥ 63
18451 2104912912
02/04/1998
2104912912
693359011
Λιανικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
φαγητού, από χαρτί
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 301
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47757619
42508
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετώ
ΛΕΟΥΣΗΣ ΞΑΝΘΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ 81 & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
18546
04/10/2005
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
φαγητού, από χαρτί
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 302
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47767710
47839
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο κοµµένων ανθέων και µπουµπουκιών τους, συνθέσεων
ΚΑΤΣΑΡΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ 20
18543 2104964465 (ΛΟΓ.)
14/03/2003
Χονδρικό εµπόριο ποτών
Λιανικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 303
FAX
KINHTO
1
2104964465
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47767902
39145
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών για κατοικίδια ζώα
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 11
15122 2104224992
21/04/2003
Λιανικό εµπόριο άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο συµπληρωµάτων υγιεινής διατροφής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 304
FAX
KINHTO
1
6973380565
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47778200
28562
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
ΚΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 140
18535 2104110075-2104110414 2104286082
05/10/1994
6946424348
Χονδρικό εµπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισµού
Λιανικό εµπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόµοιων ειδών, από κάθε υλικό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 305
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47778202
48484
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών σ
ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΥΣΟΥ-ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 72
18531 2104125900
18/05/2011 [email protected]
69701903536
Λιανικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
Λιανικό εµπόριο υαλικών φωτιστικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 306
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47778207
32928
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο λουρακιών και αλυσίδων ρολογιών κάθε είδους και των
∆ΑΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΝΟ
18020 2298022693
22/04/1994
Λιανικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
Λιανικό εµπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών συµπεριλαµβανοµένων των χρονόµετρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 307
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47778209
48484
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο πολύτιµων λίθων και κοσµηµάτων από πολύτιµους λίθ
ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΥΣΟΥ-ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 72
18531 2104125900
18/05/2011 [email protected]
69701903536
Λιανικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
Λιανικό εµπόριο υαλικών φωτιστικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 308
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47778211
48484
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο σκευών από άργυρο
ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΥΣΟΥ-ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 72
18531 2104125900
18/05/2011 [email protected]
69701903536
Λιανικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
Λιανικό εµπόριο υαλικών φωτιστικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 309
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47778212
48484
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο συσκευών καταγραφής, µέτρησης της ώρας, παρκόµετ
ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΥΣΟΥ-ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 72
18531 2104125900
18/05/2011 [email protected]
69701903536
Λιανικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
Λιανικό εµπόριο υαλικών φωτιστικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 310
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788401
25946
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο απορρυπαντικών ειδών
ΜΕΡΕΧΟΥΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Π.ΡΑΛΛΗ 392
18450 2104935269 - 2104918800
14/09/1992
Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισµού σπιτιού και κήπου
Χονδρικό εµπόριο πλυντηρίων πιάτων, επαγγελµατικού τύπου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 311
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788500
47663
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο καύσιµου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθ
ΟΡΦΑΝΟΣ - ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ(ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ-ΥΠΟΓΕΙΟ-ΙΣΟΓΕΙΟ) 106 18546 2102718400
04/12/2009
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
Χονδρικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 312
FAX
KINHTO
1
6932200447
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788613
36171
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.
ΜΑΛΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΛΕΩΝΙ∆Α
ΣΜΟΛΕΝΣΚΥ 23
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
18547 2104812903
16/10/2000
Λιανικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο αποµιµήσεων κοσµηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 313
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788818
48597
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο πυροσβεστήρων
ΛΥΚΟΣ ΕΛΛΑΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ- Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 130
18900 2104664670
15/07/2011 [email protected]
Υπηρεσίες φύλαξης
Υπηρεσίες εγκατάστασης συστηµάτων συναγερµού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 314
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47820000
44215
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυµάτων και υπο
ΑΝΤΥΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΜΙΡ
ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 98
18450 6947183618
26/03/2007
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων)
Χονδρικό εµπόριο γυναικείων εσώρουχων γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 315
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47910000
37610
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων µε αλληλογραφία ή µέσω
ΛΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ο.Ε
ΑΓΧΙΑΛΟΥ 222-224
18546 2104082024(∆ΙΚ.)
09/01/2002
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων και λογισµικού
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών συναγερµών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηµατοδότησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 316
FAX
KINHTO
1
2104618270
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47916900
30246
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο καλλιτεχνικών και αναµνηστικών ειδών, µε αλληλογρα
ΚΑΨΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 17
18122 2104944360
25/11/1993
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
Χονδρικό εµπόριο αγαλµατίων και άλλων διακοσµητικών κεραµικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 317
FAX
KINHTO
1
2104942698
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47917100
48384
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού, µε αλληλογραφία ή µέσω διαδίκτυου
ΒΑΓΕΝΑΣ ΕΛ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 147
18233 2104927014
31/03/2011 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο βιβλίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 318
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49410000
40943
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
ATI TRANS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΘΕΣΗ ΧΩΡΑΦΑ
18863 2104175722
30/07/2004
Άλλες ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές υπηρεσίες
Αποθήκευση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 319
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49411000
48054
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΣΤΡΟΦΗ ΚΟΥΤΑΛΑ Ο∆ΟΣ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ
19300 2105313393
11/12/2009
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 320
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49411102
32142
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Οδικές µεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών µεταφορώ
Κ. Μ. ΚΑΝ∆ΥΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 13
18233 2104811276
03/07/1997
Οδικές µεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών µεταφορών, µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 321
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49411900
25203
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες οδικών µεταφορών εµπορευµάτων
ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
19200 2105556652
29/11/1979
Εργασίες κατεδάφισης
Άλλες υπηρεσίες οδικών µεταφορών εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 322
FAX
KINHTO
1
6944295513
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49411902
39362
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδ
ΒΑΠΟΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 82
18539 2104171051(ΛΟΓ.)
17/06/2003
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 323
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 50101901
44751
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων µεταφορών επιβατών µε πλοία β’
ΜΠΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΟΥΝΑΡΗ 21 - 23
18531 6944845184
27/09/2007
Υποβρύχιες κατασκευαστικές εργασίες από δύτες, βατραχάνθρωπους ή µε άλλες µεθόδους
Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων µεταφορών επιβατών µε πλοία β’ κατηγορίας του άρθρου 3 του ν.27/1975
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 324
FAX
KINHTO
1
2104222004
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 50201000
39480
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών µεταφορών εµπορευµάτων
ΜΟΝΤΕΡΝ ΦΡΕΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ, ΘΛΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜEΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΕΤΑΦΟ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 126
18535 2106874591
17/07/2003
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
46035
ΠΟΥΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 97
18538 2104515551
09/07/2008 [email protected]
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
Μη τακτικές εναέριες µεταφορές άλλων εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 325
2
2104115422
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 50201300
48189
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής µεταφοράς άλλων υγρών ή αερίω
ΑΙΓΑΙΟΝ V ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 42
18538 2104586000
08/09/1995
Υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής µεταφοράς άλλων υγρών ή αερίων χύδην µε δεξαµενόπλοια
Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων µε πλήρωµα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 326
FAX
KINHTO
1
2104586282
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 50201500
40505
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Θαλάσσιες και παράκτιες µεταφορές ξηρών εµπορευµάτων χύδην
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕΘΩΝΗΣ 34
18545 2104204991
03/05/2004
2104204993
Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιµενικές κατασκευές, φράγµατα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς
υδροµηχανικές κατασκευές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 327
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 51210000
29139
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αεροπορικές µεταφορές εµπορευµάτων
ΓΙΟΥΝΙΦΡΕΙΤ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΗ 386
18863 2104015550
24/02/1994 [email protected]
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές εµπορευµάτων
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 328
FAX
KINHTO
1
2104015669
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52100000
39751
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αποθήκευση
ΜΑΚΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 5
18450 2104919625
21/10/2003 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο παρασκευασµένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά συντροφιάς
Αποθήκευση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 329
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52101000
48123
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αποθήκευσης
LOGIKA ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΦ. ΓΕΩΡΓ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ - Τ.Θ. 24
19018 2105552555
2105552309
04/11/2010 [email protected]
6955668181
Υπηρεσίες αποθήκευσης
Υπηρεσίες αποστολής εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 330
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52101900
48412
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης
SUERO ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ, ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣ
17ο χλµ Ν.Ε.Ο.Α.Κ
19300 2103634063
17/03/2011
6978042296
Χονδρικό εµπόριο κεραµικών πλακακιών και πλακών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κεραµικών ειδών υγιεινής
44776
ΑΦΟΙ ΧΑΛΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΒΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ, Ι∆
ΑΓ. ΑΝΝΗΣ 3-5
18233 2104935000
2104922300
06/07/2007
Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
Λιανικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 331
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52210000
42080
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ραστηριότητες συναφείς µε τις χερσαίες µεταφορές
ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΥ
ΑΙΣΧΥΛΟΥ 5
18533 2104124932
01/03/2004
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονοµάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 332
FAX
KINHTO
1
6972326872
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52221000
45218
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες σχετικές µε τις υδάτινες µεταφορές
ΕΞΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟ
19300 2105595984
20/12/2007 [email protected]
Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 333
FAX
KINHTO
1
2105595257
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52221902
46615
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες στάθµευσης και φύλαξης σκαφών, σε χερσαίο χώρο
ΑΝΩΣΗ Κ.ΜΠΕΚΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 27
19200 2105541732
2105561732
26/01/2009 [email protected]
Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης φορτίων σε εγκαταστάσεις τερµατικών σταθµών κάθε µέσου µεταφοράς
Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εµπορευµατοκιβώτιων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 334
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52230000
22385
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ραστηριότητες συναφείς µε τις αεροπορικές µεταφορές
ΑΕΡΟΜΑΡΙΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 15
18547 2104834220
09/06/1988
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
∆ραστηριότητες συναφείς µε τις αεροπορικές µεταφορές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 335
FAX
KINHTO
1
2104834198
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52241000
46819
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
BULL-LIFTS ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 27
19200 2105545342
13/11/2008
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
40774
ΑΦΟΙ ΙΓΝΑΤΙΑ∆Η Ο.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΜΠΟΛΗ 6
19018 2109572350
01/07/2004
Υπηρεσίες αποθήκευσης
Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 336
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52241904
46492
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης φορτίων σε εγκαταστάσει
ΕΦ ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 79 & ΚΑΝΑΡΗ 1
18537 2104528100
11/12/2008 [email protected]
Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 337
FAX
KINHTO
1
2104526260
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291000
42167
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ
ΦΙΛΩΝΟΣ 98Β
18536 2104182062
20/09/2005
Υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 338
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291901
43740
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
ΣΥΚΙΝΙΩΤΗ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ
Λ. ΠΟΡΦΥΡΑ 42
18539 2104062000
05/12/2006
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
Άλλες προσωπικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 339
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291902
47788
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
GOLIATH ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΙΛΩΝΟΣ 97-99
18536 2104292802
14/06/2010
2104225573
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
Υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής µεταφοράς εµπορευµατοκιβώτιων µε πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβώτιων
40758
ΕΜΦΑΣΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 12
18545 2104222062
07/07/2004
Υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 340
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291903
47270
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες µεταφοράς µε διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού (logistic
MEDITERRANEAN LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ - ∆ΙΑΝΟΜΩΝ
ΘΕΣΗ ΡΥΚΙΑ
19300 2103814277
06/10/2009
Υπηρεσίες µεταφοράς µε διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού (logistics)
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 341
FAX
KINHTO
1
2111804299
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291904
43890
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
EASY STREET ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΧΑΤΧΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 15-17
18537 2104525323
15/01/2007
Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού
Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
39720
Ζ. ΚΑΙ Π. ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ Ο.Ε.
∆ΗΜ.ΓΟΥΝΑΡΗ 39
18531 2104282377(∆ΙΚ.)
08/10/2003
2104282379
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση στερεών, υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών προϊόντων
Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
23941
ΣΤΕΛΛΑΡ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΝΑΡΗ 5-7
18537 2104283920
29/09/1992 [email protected]
Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
Άλλες υπηρεσίες σχετικές µε τις υδάτινες µεταφορές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 342
3
2104283975
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291905
34016
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού
STAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙ∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 41
18535 2104292122
05/03/1999 [email protected]
2104292086
Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωµένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων)
Υπηρεσίες παροχής δωµατίου ή µονάδας καταλύµατος για επισκέπτες, µε καθηµερινή καθαριότητα (εκτός της χρονοµεριστικής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 343
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291906
47627
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πρακτόρευσης εναέριων µεταφορών
ΚΟΥΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 17-19
18538 2104132376
21/05/2001
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 344
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52292001
44952
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αποστολής εµπορευµάτων
ΑΛΜΑΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕ
ΝΟΤΑΡΑ 79-81
18535 2105598699
23/10/2007
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων, µε φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών µεταφορών και µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
Ταχυµεταφορές εγγράφων και αντικειµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 345
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 53201000
40943
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές υπηρεσίες
ATI TRANS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΘΕΣΗ ΧΩΡΑΦΑ
18863 2104175722
30/07/2004
Άλλες ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές υπηρεσίες
Αποθήκευση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 346
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 53201900
46903
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
ΠΑΡΡΟΤ - ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 95
18233 210-4183331
18/05/2009 [email protected]
Ταχυµεταφορές εγγράφων και αντικειµένων
Υπηρεσίες διανοµής διαφηµιστικού υλικού (φέιγ βολάν κλπ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 347
FAX
KINHTO
1
2104285166
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56100000
31818
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ραστηριότητες εστιατορίων και κινητών µονάδων εστίασης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΕΛΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υ∆ΡΑ
18040
29/05/1997
∆ραστηριότητες εστιατορίων και κινητών µονάδων εστίασης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 348
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56101901
47012
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες γευµάτων που παρέχονται από κινητές καντίνες, που λειτουρ
ΕΛΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ
ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ 1
18531 2104220108
2104220107
08/05/2009
Υπηρεσίες οργάνωσης επιστηµονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων
Υπηρεσίες γευµάτων που παρέχονται από κινητές καντίνες, που λειτουργούν υπαίθρια (ή εξυπηρετούν υπαίθριες εκδηλώσεις)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 349
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56211101
46342
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε ιδιω
ΓΑΛΑΖΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 149
18535 2104584172
07/10/2008
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε ιδιωτικές οικίες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 350
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56291103
35845
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες τροφοδοσίας µε έτοιµα φαγητά σκαφών αναψυχής, ιδιωτικώ
OLYMPIC MARINE SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΘΕΣΗ ΠΑΝΟΡΜΟΣ
19500 2292063700
2292022569
17/07/2000 [email protected]
Άλλες επαγγελµατικές, τεχνικές και επιχειρηµατικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο πούρων, πούρων µε κοµµένο άκρο, πουρακιών και τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 351
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56301004
46734
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ µπαρ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ -ΑΛΦΑ ΚΑΦΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΥΛΗΣ Ο.Τ.339
19300 2106300184
19/11/2008
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ µπαρ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 352
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 58140000
38847
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ & ∆.ΦΑΛΗΡΕΩΣ 2
18547 2104808000
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
18/03/1996 [email protected]
Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν παρέχονται τρόφιµα ή ποτά)
Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 353
FAX
KINHTO
1
2104808239
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 59111000
39732
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικ
ΑΡΟΚΑΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗ
ΚΟΚΚΙΝΑΡΙΑ 12
18050 2104293870(ΛΟΓ.) - 2298074706
2104293874 - 229807470
14/10/2003 [email protected]
Υπηρεσίες παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράµµατος
Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράµµατος και εκποµπής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 354
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 60203200
48566
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παραγωγής προγραµµάτων συνδροµητικών τηλεοπτικών καν
ΠΟΝΤΟΣ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΚΟΝ∆ΥΛΗ 10
18545 2104586000
01/07/2011
Υπηρεσίες παραγωγής προγραµµάτων συνδροµητικών τηλεοπτικών καναλιών
Υπηρεσίες παραγωγής προγραµµάτων τηλεοπτικού καναλιού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 355
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 61101000
41575
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες µετάδοσης δεδοµένων και µηνυµάτων
NISAR AHMED TOY MUSTAFA
ΙΩΝΟΣ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ 88
18542 2104171051(ΛΟΓ.)
16/03/2005
Υπηρεσίες ενοικίασης βιντεοκασετών και δίσκων
Υπηρεσίες ενοικίασης βιντεοκασετών και οπτικών δίσκων (CDs, DVDs, blu-rays κλπ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 356
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 61104100
48486
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Βασικές υπηρεσίες διαδίκτυου
ZOO BYTES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΡΗΝΗΣ 16-18
18547 2104814401
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
27/05/2011
Βασικές υπηρεσίες διαδίκτυου
Παραγωγή πρωτοτύπων συλλογών δεδοµένων/ πληροφοριών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 357
FAX
KINHTO
1
6978239774
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 61104900
44922
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες ενσύρµατες (καλωδιακές) διαδικτυακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνι
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 90
18545 2109761509
29/10/2007
Λιανικό εµπόριο συσσωρευτών νικέλιου-κάδµιου και νικέλιου-σιδήρου και άλλων ηλεκτρικών συσσωρευτών
Λιανικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 358
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 61200000
43950
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ασύρµατες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
ΣΙΤΕΛ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (SETEL HELLAS TELECOMMUNICATIONS S.A)
ΚΑΝΘΑΡΟΥ 1
18537 2104528157
2104528123
08/02/2007
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 359
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 61201101
47110
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες αντιπροσώπου κινητής τηλεφωνίας, που αµείβεται µε προµή
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΟΥ 65
18532 6994494444
30/07/2009
Χονδρικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και ανταλλακτικών τους
Λιανικό εµπόριο τηλεφωνικών κέντρων, συµβατικών τηλεφώνων, θυροτηλέφωνων και λοιπού τηλεφωνικού εξοπλισµού
47184
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΑ∆ΙΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΚΟΥΖΕ 14
18536 2104184127 - 21041841262104282883
27/08/2009
6977902028
Υπηρεσίες αντιπροσώπου κινητής τηλεφωνίας, που αµείβεται µε προµήθεια επί των λογαριασµών των συνδροµητών, σύνδεσης,
φερεγγυότητας πελατών, εταιρικών συνδέσεων, κοινής διαφήµισης, επίτευξης στόχων κλπ, καθώς και επί της επιδότησης της
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 360
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 61901002
21192
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ραδιοταξί
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ο∆ΗΓΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΑΞΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΘΗΝΩΝ - ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ ΣΠΕ ΡΑ∆
ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ 12
18543 2105222817
30/05/1984
Υπηρεσίες ραδιοταξί
Άλλες πωλήσεις διαφηµιστικού χώρου ή χρόνου µε αµοιβή ή βάσει σύµβασης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 361
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 61901007
40076
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν π
PHONECARDS-INTERNET MOBILE-ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘ
ΦΛΕΣΣΑ 2
18538 2104518903
26/01/2004
Υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας, χονδρικά
Υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας, λιανικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 362
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62010000
31339
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών συστηµάτων
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΚΟΥΖΕ 12
18536 2104286325
30/08/1995
∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών συστηµάτων
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού και χαρτονιού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 363
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62011000
39027
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες σχεδιασµού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας
ENIAC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 8
18120 2104959090
11/03/2003
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για θέµατα συστηµάτων και λογισµικού
Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού πολυµέσων (multimedia)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 364
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62011101
47832
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγοντα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 24
18531 2104225052(ΛΟΓ)
08/06/2010
Παραγωγή προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστηµάτων υπολογιστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 365
FAX
KINHTO
1
2104225052
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62011104
41181
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες δηµιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΛΤΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 68 Α
18538 2104528488
02/12/2004
Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφηµιστικά γραφεία
Άλλες υπηρεσίες διαφήµισης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 366
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62022000
34962
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για θέµατα συστηµάτων και λογισµικού
FMC FINANCIAL MANAGEMENT CONSULTANTS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) Α
ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥΑ 2
18535 2104252563
18/11/1999
Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νοµικών προσώπων
Γενικές διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε οικονοµικές, εµπορικές και εργατικές υποθέσεις
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 367
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62023000
47170
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 3
18545 6972842587
26/08/2009
Παραγωγή προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας
Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδοµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 368
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62023002
47156
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευµένου λογισµικού εφαρµογώ
VMS ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΡΑΒΙΑΣ 17-19
18545 2104110620
2104177784
31/07/2009 [email protected]
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευµένου λογισµικού εφαρµογών
Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 369
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 63111100
41419
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδοµένων
ΒΑΒΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 110
18538 2104292445
08/01/1991
Χονδρικό εµπόριο προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδοµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 370
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 64191204
19795
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες τραπεζών
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
ΛΕΩΦ.ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 14
18531 2104124659
01/01/1924
Υπηρεσίες τραπεζών
Υπηρεσίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 371
FAX
KINHTO
1
2104172687
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 64192100
40893
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων προς επιχειρήσεις από νοµισµατικά ιδ
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 116 & 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
18535 2104580550
28/09/1999
Υπηρεσίες τραπεζών
Υπηρεσίες καταθέσεων από εταιρικούς και θεσµικούς καταθέτες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 372
FAX
KINHTO
1
2104280250
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 64301001
11215
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε µετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κλπ
ΑΦΟΙ ΜΑΝΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 19 & ΜΕΘΩΝΗΣ
18545 2106283400
01/01/1958
Υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε µετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κλπ)
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 373
FAX
KINHTO
1
2106283489
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 66121200
28961
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες µεσιτείας αγαθών
ΓΙΑΡΕΛΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 102-104
18535 2104121651
03/01/1994
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανών γραφείου
Υπηρεσίες µεσιτείας αγαθών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 374
FAX
KINHTO
1
2104121651
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 66199100
48199
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής χρηµατοοικονοµικών συµβουλών
ΠΟΙΜΕΝΙ∆ΟΥ ΡΟΖΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 58
18757 2104917817
18/01/2011
Υπηρεσίες σωµατικής ευεξίας
Υπηρεσίες παροχής χρηµατοοικονοµικών συµβουλών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 375
FAX
KINHTO
1
6973883400
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68100000
46223
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΡΟΒΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΣΗ 42
18537 2103645049
08/05/2008
Υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε µετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κλπ)
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 376
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68101000
47045
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
MARFED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΚΟΥΖΕ 14
18536 2104184126
21/07/2004
Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 377
FAX
KINHTO
1
2104282883
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68101100
34088
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΓΛΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΓΛΗΣ Ο.Ε.
ΜΟΥΣΩΝ 65 & ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ
18452 2104930101
29/03/1999
Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 378
FAX
KINHTO
1
2104930101
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68101300
45082
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αγοραπωλησία ελεύθερων (µη οικοδοµηµένων) οικοπέδων για κτίρια κ
Μ.Τ. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 229
18536 2103839697
13/11/2007
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Αγοραπωλησία ελεύθερων (µη οικοδοµηµένων) οικοπέδων για κτίρια κατοικιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 379
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68200000
48369
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
ΑΛΦΑ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ
19300 2104944140
15/03/2011
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδηγό ιδιοκτήτη
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 380
FAX
KINHTO
1
6944533940
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201101
43991
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση
ΞΕΝΑΡΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ 8
18543 2104128556
16/02/2007 [email protected]
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 381
FAX
KINHTO
1
2104202500
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201103
45468
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωµένων διαµερισµάτων µακράς διάρκειας, χ
ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΣΙΤΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Κ. ΚΑΙ Σ. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ Ο.Ε.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΚΕΛΙ
18020 2103622502 - 2298029071
27/02/2008
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις
του άρθρου 34 ν. 2238/94)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 382
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201202
44410
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εκµίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτω
Π & Π ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 2
18536 2104284064
08/06/2007
Υπηρεσίες εκµίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε
Φ.Π.Α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 383
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68311100
38749
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κα
ΖΑΝΤΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ 51-53
18539 2104253100
24/12/2002 [email protected]
Κατεδαφίσεις
Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης κάθε είδους µεταφορικών µέσων και τροχόσπιτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 384
FAX
KINHTO
1
2104253101
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70210000
41942
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
∆ραστηριότητες δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
Ε. ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΚΙΝΗΤΑ
17ο ΧΙΛ. Ν.Ε.Ο.Α.Κ
19300 2105573368
2105582287
02/01/2004
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων συµβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες εκµίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, µε υπαγωγή σε Φ.Π.Α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 385
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70220000
43350
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων συµβ
CO2 GREEN OFFICE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 114
18122 2104955847
24/08/2006
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων συµβουλών διαχείρισης
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 386
FAX
KINHTO
1
2104955847
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221000
46020
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών διαχείρισης
FAROS PROPERTY AND SHIPMANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 1-3
18536 6948941071
23/06/2008
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
37869
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΧΩΡΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
80100 2736031955
11/06/1998 [email protected]
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών διαχείρισης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 387
2
2736031955
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221201
45248
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νοµικών προσώπων
ΣΗ ΛΕΒΑΝΤ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠ
ΦΙΛΩΝΟΣ 54
18531 2104293701
14/12/2007
Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νοµικών προσώπων
Άλλο λιανικό εµπόριο σε µη εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 388
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221208
41293
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
ΚΑΛΟΥΣΗΣ Σ. - ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ Μ. Ο.Ε.
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 5-7
18536 2104528920
18/12/2002
2104285028
18538 2104127796
03/12/1986 [email protected]
2104222300
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
27011
ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 10
Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες
Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες
31541
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΙΛΗΣ 85
18755 2104001909
02/01/1993
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
46514
Μ. ΣΙΤΑΡΑΣ - Θ. ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΟΕ
∆ΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ 4-6
18531 2104110330(ΛΟΓ.)
17/12/2008
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 389
4
2104176369
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221300
43589
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα µάρκετινγκ
∆ΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 24
18531 2104120100
24/09/2004
Υπηρεσίες ανεξάρτητου δηµοσιογράφου
Υπηρεσίες παροχής επιστηµονικών τεχνικών συµβουλών γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 390
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221303
47614
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παραχώρησης προνοµίου franchise και παροχής σχετικών συ
CHRISTIAN HERMES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΤ. ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΩΝΗΣ 36
18545 2104128703(ΛΟΓ.)
04/03/2010
Υπηρεσίες παραχώρησης προνοµίου franchise και παροχής σχετικών συµβουλών
Υπηρεσίες σχεδιασµού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 391
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221400
36158
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης ανθρώπινου δυν
ΜΗΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ 66
16561 2109648530
20/06/2000
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού
Υπηρεσίες οργάνωσης επιστηµονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 392
FAX
KINHTO
1
2109648530
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221502
41787
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες γεωργικών µελετών (γεωργοοικονοµικών - γεωργοτεχνικών
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
18020 2298022980
22/08/1990
Χονδρικό εµπόριο λιπασµάτων και αγροχηµικών προϊόντων
Υπηρεσίες συµβουλών για έλεγχο ποιότητας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 393
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221508
32901
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συµβουλών για έλεγχο ποιότητας
ΚΟΡΚΟ∆ΕΙΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 215
18536 2104520553
19/09/1996
Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώµατος διανοµής προϊόντων
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών οργάνωσης της µεθόδου εργασίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 394
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70222003
45021
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συντονισµού και επιθεώρησης υπεργολάβων
ΑΘ. ΑΓΓΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)
ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 338-340
18539 2104914115
20/06/2007
Υπηρεσίες µεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 395
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121000
38100
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες µηχανικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.
Λ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16
19300 2105575088
31/05/2002
Υπηρεσίες µηχανικών
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 396
FAX
KINHTO
1
2105578061
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121104
47768
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες παροχής επιστηµονικών τεχνικών συµβουλών γενικά
ME.C.I. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΤΑΙ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 4
15343 2103306401(∆ΙΚ), 2292023340
2292023340
19/05/2010
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών στρατηγικής διαχείρισης
Υπηρεσίες παροχής επιστηµονικών τεχνικών συµβουλών γενικά
29270
ΤΣΑΡΜΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α
ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 104
10444 2105153264
18/11/1992
Υπηρεσίες παροχής επιστηµονικών τεχνικών συµβουλών γενικά
Υπηρεσίες έντυπης ή ηλεκτρονικής ενηµέρωσης, σχετικά µε τις τιµές των χρεογράφων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 397
2
2105127676
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121401
25433
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών µεταφορικών µέσων (χερσαίων, πλωτών
∆. ΓΙΑΝΝΟΥ∆ΑΚΟΣ - Λ. ΒΛΑΧΟ∆ΗΜΟΣ Ο.Ε.
ΑΓ.ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 25
18535 2104112871
05/01/1989 [email protected]
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών µεταφορικών µέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων)
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 398
FAX
KINHTO
1
2104133676
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121900
47773
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες µηχανικών για άλλα έργα
ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΙΚΛΙΣ 7-9
18120 2106852631
15/06/2010
2106852632
6976510218
Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα
Χονδρικό εµπόριο ειδών κεντρικής θέρµανσης (λεβήτων, καυστήρων αέριων καυσίµων ή πετρελαίου, κυκλοφορητών,
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 399
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71123500
26309
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες χαρτογράφησης
Ε. ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ - Α. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΠΟΤΑΣΗ 79-81
18537 2104180453
24/06/1993 [email protected]
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων
Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών µελετών κτιρίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 400
FAX
KINHTO
1
2104515183
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71201108
39226
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες χηµικών δοκιµών και αναλύσεων
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ 129
18534 2104176616
14/01/2003
Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων
Υπηρεσίες χηµικών τεχνικών δοκιµών και αναλύσεων σε βιοµηχανικές διαδικασίες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 401
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73111101
46438
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες γραφίστα διαφηµίσεων
ΧΡ. ΠΑΓΩΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΙΝΩΟΣ 6
18533 2104128881
26/11/2008
Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
Υπηρεσίες διανοµής διαφηµιστικού υλικού (φέιγ βολάν κλπ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 402
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73111300
47043
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διαφηµιστικού σχεδιασµού και εννοιολογικής ανάπτυξης
SATO ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 36
18540 2103237653
2103237197
17/06/2009
Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
Υπηρεσίες διαφηµιστικού σχεδιασµού και εννοιολογικής ανάπτυξης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 403
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73111900
42609
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες διαφήµισης
HAXHI DHIMITER ΤΟΥ LAKO
ΠΑΝ.ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 241
18453 2104257590
12/01/2006
Υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας – πρόσβαση και χρήση
Λιανικό εµπόριο βιντεοταινιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 404
FAX
KINHTO
1
2104257591
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 74202102
30266
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες φωτογράφισης πορτραίτων µε εκτύπωση ασπρόµαυρων ή/κ
ΞΙΦΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΑΟ∆ΙΚΕΙΑΣ 133 & ΠΕΡΓΑΜΟΥ
18451 2104933303
28/11/1989
Χονδρικό εµπόριο νυφικών και βαπτιστικών ειδών π.δ.κ.α. (λαµπάδων, στέφανων κλπ)
Υπηρεσίες φωτογράφισης πορτραίτων µε εκτύπωση ασπρόµαυρων ή/και έγχρωµων φωτογραφιών, σε εργαστήρια τρίτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 405
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77211006
28083
ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΑΜΙ∆ΗΣ Ε.Π.Ε.
ΑΚΤΗ ΤΖΕΛΕΠΗ 4
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης µπιλιάρδων
18531 2104134159
13/05/1994
Υπηρεσίες ενοικίασης µπιλιάρδων
Λιανικό εµπόριο super market, µε έµφαση στο εµπόριο τροφίµων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 406
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77391300
47897
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης µοτοσικλετών και
SAIMON ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟ
ΣΩΤΗΡΟΣ ∆ΙΟΣ 7
18535 2104137158
13/08/2010
6977530269
Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 407
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 79110000
25568
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
Α. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 2&ΑΓ.∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 1
18538 2104296811
09/09/1982 [email protected]
2104296811
Υπηρεσίες πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων µεταφοράς προσώπων µε προµήθεια
Άλλες υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις µεταφοράς
32034
ΖΗΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΓΓΡΟΥ 19
11743 2104285500
31/07/1997 [email protected]
∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 408
2
2104513993
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 79120000
38567
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
∆ραστηριότητες γραφείων οργανωµένων ταξιδιών
MARINET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 24
18531 2104101130
12/11/2002
Υπηρεσίες σχεδιασµού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήµατος λογισµικού
Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόµοιων διαγραµµάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 409
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 81211000
47905
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες γενικού καθαρισµού κτιρίων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ & ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 5
19200 2107215546(∆ΙΚ)
30/07/2010
Υπηρεσίες γενικού καθαρισµού κτιρίων
Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 410
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82191101
33794
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων
ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΚΑΡΑΟΛΗ-∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 72
18534 2104115050
02/02/1998
Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων
Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 411
FAX
KINHTO
1
2104102885
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82921000
38429
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες συσκευασίας
LEADER PARTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ 14-16
19300 2105582820
2105582830
11/10/1999 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
Υπηρεσίες συσκευασίας
43894
ΑΦΟΙ ΠΕΛΕΚΗ Ο.Ε
ΑΛΙΚΗΣ 4
12135 2105551808
06/06/1985 [email protected]
Λιανικό εµπόριο συσκευών υγραέριου οικιακής χρήσεως (κουζινών - πλυντηρίων - ψυγείων κλπ)
Χονδρικό εµπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 412
2
2105551810
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 85591301
28301
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες διεξαγωγής σεµιναρίων επιµόρφωσης στελεχών επιχειρήσεω
HELLENIC Lloyd`s ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 87
18538 2104580800
28/06/1994 [email protected]
2104528950
Υπηρεσίες συµβουλών για κανόνες ασφαλείας
Υπηρεσίες διεξαγωγής σεµιναρίων επιµόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων
47429
ΓΛΑΜΠΕ∆ΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΟΛΥΝΘΟΥ 101-103
18546 2104620007
01/12/2008
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση επίπλων κουζίνας
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, εκτός ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και φωτογραφικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 413
2
2104619951
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 85591905
34031
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκπαίδευσης µέσω επιµορφωτικών σεµιναρίων
ΒΛΑΧΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 316
18539 2104532134
09/03/1999 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο συστηµάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 414
FAX
KINHTO
1
2104517128
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 86901301
47106
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες κινησιοθεραπείας
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 1
18453 2104974771
28/07/2009
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών οίκων εσωτερικού
Υπηρεσίες κινησιοθεραπείας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 415
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 90011002
37761
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκτελεστή µουσικών έργων
ΚΡΙΘΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 79
18450 2104911303
12/02/2002
Υπηρεσίες εκτελεστή µουσικών έργων
Λιανικό εµπόριο γυναικείων έτοιµων ενδυµάτων και φορεµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 416
FAX
KINHTO
1
2104911770
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 90021200
47572
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
FLUXUS NEW MEDIA GROUP (ΦΛΟΥΞΟΥΣ ΝΙΟΥ ΜΕΝΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ) - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ
ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 17-19
18536 2104171464
2104171464
11/02/2010
Υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των εσόδων τους (εκτός από ταινίες)
Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 417
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 92001202
35097
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εκµετάλλευσης µηχανηµάτων τυχερών παιχνιδιών (µε κερµα
ΝΑΒΕΓΚΑΝΤΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 98
18535 2104115467
29/12/1999 [email protected]
2104117573
Υπηρεσίες τροφοδοσίας µε έτοιµα φαγητά σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου µεταφορικού µέσου
ιδιωτικής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 418
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 93211002
29540
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες λούνα παρκ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΥΛΗΣ 57
18533 2104112083
07/06/1995
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων και υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 419
FAX
KINHTO
1
6944782206
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 95120000
44664
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Επισκευή εξοπλισµού επικοινωνίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ 61
18120 2104940031
2104944548
21/08/2007 [email protected]
Λιανικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτηµάτων
Άλλες ασύρµατες διαδικτυακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 420
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 95221001
20978
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιµατιστικών συσκευών
ΗΛΕΚΤΡΟΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗ
ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 33
18533 2104113777
2104102702
23/01/1987
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιµατιστικών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 421
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 96021304
44581
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες µανικιούρ - πεντικιούρ
ΤΥΡΟΓΑΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕ
ΣΩΤΗΡΟΣ ∆ΙΟΣ 63
18534 2104123150
27/07/2007
Υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός µεταλυκειακής εκπαίδευσης
Υπηρεσίες κοµµωτηρίων γυναικών και κοριτσιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 422
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 96091910
39139
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διακοσµητή κατοικιών
ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Λ.ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 174
18757 2104004891
21/04/2003 [email protected]
Λιανικό εµπόριο επίπλων
Χονδρικό εµπόριο οικιακών επίπλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΛΩΝ:
18/09/2011
Σελίδα 423
FAX
KINHTO
1
500
2104004179