ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00000000
42780
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Έλλειψη δραστηριότητας
BERENICΕ SHOES ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ
ΡΟΥΣΒΕΛΤ 75
18120 2105225075
07/03/2006
ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ, ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΝ∆ΥΣΗΣ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ.
46234
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΤΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ 109 ΚΑΙ ΓΥΘΕΙΟΥ
18546 6944543723
22/11/2007
Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ, ΕΙ∆ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,
ΕΙ∆ΩΝ ΣΠΙΤΙΟΥ, ∆ΩΡΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ, ΧΑΡΤΙΚΩΝ.
45416
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ MEDI GENESIS (Μεντι Τζενεσις)Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 44
18541 2109920310
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ
19/02/2008
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
-9767
ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 1
4
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00010000
37064
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω µη δραστηριοποίησης µέχρι σήµερα
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 42
18538 2104290035, 2104586000 2104294463, 210458624
11/07/2001 [email protected]
6975202360
Αποθήκευση
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
45581
ΑΡΤΙΣΤΙ ΝΤΙ ΚΑΖΑ - Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΝΕΣΤΩΡΟΣ 1 & ΜΙΛΤΙΑ∆ΟΥ
18533 2104224480
2104111221
18/04/2008
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
Υπηρεσίες παροχής χρηµατοοικονοµικών συµβουλών
29035
∆ΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΜΟΥΡΟΥΖΗ 15
18450 2104936290
20/10/1994
Χονδρικό εµπόριο σάκων και τσαντών από άλλες πλαστικές ύλες (εκτός του αιθυλένιου), για επαγγελµατική χρήση
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
45338
ΕΠΙΚΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 14
18532 2104138870
04/10/2001
Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφηµιστικά γραφεία
Χονδρικό εµπόριο διαφηµιστικών ειδών (µπρελόκ, µπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ)
43160
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61
19300 2103304840(ΛΟΓ.)
14/08/2003
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
36416
ΕΥΡΩΜΑΡΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 1
18646 2104624788
05/12/2000
2104622971
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων κρέατος (συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων πουλερικών)
Χονδρικό εµπόριο αποσταγµάτων, ηδύποτων, άλλων οινοπνευµατωδών ποτών, σύνθετων αλκοολούχων παρασκευασµάτων για
32999
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΣΟΛΩΜΟΥ 142
18345 2103473465
11/03/1997
2103473465
Χονδρικό εµπόριο χυµών, µεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων µη αλκοολούχων ποτών
Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώµατος διανοµής προϊόντων
40866
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 6
19200 6946781960
10/08/2004
Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών
Υπηρεσίες πολυγραφήσεων και φωτοαντιγράφων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 2
8
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 01411001
45324
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εκτροφή αγελάδων γαλακτοπαραγωγής
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
19300 2105577698
01/02/2008 [email protected]
Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής, που διαθέτονται ζώντα
Εκτροφή αγελάδων γαλακτοπαραγωγής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 3
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 10131401
39558
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή αλλαντικών
ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 11
18535 2104119131
28/07/2003
Χονδρικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος
Παραγωγή αλλαντικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 4
FAX
KINHTO
1
2104119131
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 10710000
42278
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
HELLENIC QUALITY FOODS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΛΕΩΦ.Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
19018 2106161400
30/12/1980 [email protected]
Παραγωγή προϊόντων αλευρόµυλων
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 5
FAX
KINHTO
1
2106161599
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 14191200
39002
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή αθλητικών ενδυµάτων, στολών σκι, µαγιό κολύµβησης και ά
Γ. Κ. ∆ΟΥΝΑΒΗΣ - Μ.Ν. ΣΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΕΒΡΟΥ 3 & ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ
18450 2106752752
19/02/2003
Κατασκευή αθλητικών ενδυµάτων, στολών σκι, µαγιό κολύµβησης και άλλων ενδυµάτων, πλεκτών ή κροσέ
Χονδρικό εµπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 6
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 15203203
25962
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή υποδηµάτων, εκτός των αθλητικών και των προστατευτικώ
ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (RAPIDO L.T.D.)
ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ 34
18451 2104906724
12/12/1990
2104202170
Κατασκευή υποδηµάτων, εκτός των αθλητικών και των προστατευτικών υποδηµάτων, από µονάδα που απασχολεί µέχρι 12 εργάτες
Χονδρικό εµπόριο υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 7
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 18121000
33794
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης
ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΚΑΡΑΟΛΗ-∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 72
18534 2104115050
02/02/1998
Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων
Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 8
FAX
KINHTO
1
2104102885
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 18121904
42233
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες σταµπώµατος ή επικόλλησης χαλκοµανίας επί ενδυµάτων
ΜΑΡΙΝ ΛΑΙΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΝΑΡΗ 2
18538 2104598858
2104598820
10/10/2005 [email protected]
Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφηµιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφηµιστικού υλικού
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισµού υγρών και µερών τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 9
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 20300000
36455
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων, µελανιώ
ΠΕΤΡΟΜΠΡΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΝΩΝ, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΛΑΙΩΝ, ΠΕΤΡΕΛΑ
ΚΙΣΣΑΒΟΥ 4
18346 2104826162
2104810341
02/01/2001 [email protected]
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση χηµικών προϊόντων, λιπασµάτων και αγροχηµικών προϊόντων
Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων, µελανιών τυπογραφίας και µαστιχών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 10
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 20301200
13765
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Παραγωγή χρωµάτων και βερνικιών µε βάση πολυεστέρες, ακρυλικά πο
ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙ∆Η ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΘ 139 - ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ
19300 2105589400 -2105589537 2105597859
13/02/1971 [email protected]
Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων, µελανιών τυπογραφίας και µαστιχών
Παραγωγή χρωµάτων και βερνικιών µε βάση πολυεστέρες, ακρυλικά πολυµερή ή πολυµερή του βινύλιου, σε µη υδατώδες µέσο·
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 11
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 20421700
38635
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Παραγωγή λοσιόν και άλλων παρασκευασµάτων για τα µαλλιά π.δ.κ.α.
WHOLE PLUS Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ∆
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 110
18543 2104927150
2104927170
28/11/2002
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρµακευτικών ειδών υγιεινής ή
φαρµακευτικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 12
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 20590000
38385
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων π.δ.κ.α.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΤ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ - ΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙ (Τ.Θ. 51) 19300 2105519300
2105519301
04/04/1986 [email protected]
Παραγωγή τυπογραφικής µελάνης
Παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 13
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 23990000
18614
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.
ALFA ALFA ENERGY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ- ΕΤ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
19300 2105518700-2105518731 2105572974
30/12/1982 [email protected]
Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών µονωτικών υλικών από γυαλί
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 14
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 25121000
29831
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατω
ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΚΑΤΣΙΜΠΑ 31
17342 2109950990
12/09/1995
2109950631
Χονδρικό εµπόριο άλλων µη σιδηρούχων µετάλλων και ειδών τους, κεραµοµετάλλων, σταχτών και υπολειµµάτων, που περιέχουν
µέταλλα ή µεταλλικές ενώσεις
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 15
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 25612208
35256
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες χρωµατισµού και βερνικώµατος µετάλλων
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΘΕΜΙ∆ΟΣ 76
18901 2104670104
30/01/1998 [email protected]
Υπηρεσίες γενικού καθαρισµού κτιρίων
Άλλες δραστηριότητες καθαρισµού κτιρίων και βιοµηχανικού καθαρισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 16
FAX
KINHTO
1
2104670164
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 28132000
37547
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή αεραντλιών ή αντλιών κενού· αεροσυµπιεστών και άλλων α
UNIMAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟMHXANIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Π. ΡΑΛΛΗ-ΠΑΡΟ∆ΟΣ 83
18233 2103409300-2103413500 2103410301
25/08/1987 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο εργαλειοµηχανών
Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 17
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 28290000
22642
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.
ΑΝΕΛΙΞΙΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΦ.∆ΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ
19018 2105556346
2105558911
14/05/1990 [email protected]
Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστηµάτων, άλλων αντλιών, συµπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 18
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 30112000
18986
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ναυπήγηση πλοίων και παρόµοιων σκαφών για τη µεταφορά επιβατών
PRIVATSEA MARINE SERVICES ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
27ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Κ.
19200 2105546287
2105548750
29/03/1968 [email protected]
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 19
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 30112100
33371
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων, σκαφών εκδροµών και παρόµοιων σκαφ
ΝΤΑΙΜΟΝΤΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΦ.ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 55-57
18535 2104297684
25/09/1998 [email protected]
2104297573
Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωµα
Ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων, σκαφών εκδροµών και παρόµοιων σκαφών για τη µεταφορά επιβατών· οχηµαταγωγών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 20
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 30119201
41548
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες τοποθέτησης εξωλέµβιων µηχανών
ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ
ΛΕΩΦ.ΚΑΚΗΣ ΒΙΓΛΑΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΑΙΑΝΤΕΙΟ
18903 6999256871
07/03/2005
Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισµού
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλωτών κατασκευών και µερών τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 21
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33121101
29720
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες επισκευής κινητήρων και στροβίλων πλοίων
AMK TECHNICAL TRADE Ε.Π.Ε. (LTD) - ΑΜΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΒΙ.ΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ Οικοδοµ.Τετράγωνο 12
18863 2104613527
2104615595
12/05/1995 [email protected]
Υπηρεσίες µετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κινητήρων και στροβίλων, µε εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχηµάτων και των
38541
ΘΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
Κ.ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 3
18545 2104116605
06/11/2002
2104166705
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Υπηρεσίες καθαρισµού δεξαµενών (εργοστάσιων, πλοίων κλπ)
32355
ΝΤΗΖΕΛ ΣΕΡΒΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΦ.ΝΑΤΟ
19300 2105580682
16/07/1986
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών µηχανών πλοίων
Υπηρεσίες επισκευής κινητήρων και στροβίλων πλοίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 22
3
2105580348
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33151000
42302
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
M.I.B INTERNATIONAL ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 16
18541 2104126588
2104132659
03/11/2005
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων χηµικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καυσίµων, µεταλλευµάτων, µετάλλων και χηµικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 23
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33204200
28036
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελµατικού ηλεκτρονικού εξοπλισµού
ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ 119
18546 2104001621-2104009491 2104327050
15/03/1991 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελµατικής ή οικιακής
χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 24
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35131002
44231
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ PV1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 122
18122 2104944000(ΛΟΓ.)
05/04/2007
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µετατροπή αιολικής ενέργειας
Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού µηχανικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 25
FAX
KINHTO
1
2104959970
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35140000
47518
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπόριο ηλεκτρικού ρεύµατος
PACIFIC RENEW ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΑΛΕΠΟΥΛΑ 8
18536 2103640947(∆ΙΚ), 2104515430
27/11/2009
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων µετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 26
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35302201
38475
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής ψύχους (εκτός παγοποιείου)
ΠΟΥΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ
Β 13-15,17 & Γ-18 ΟΚΛΑ
18202 2104814653-2104831725 2104813790
15/10/2002
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
Αποθήκευση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 27
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38115200
38379
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διάθεσης απορριµµάτων από χαρτί και χαρτόνι
ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΑΓ.ΑΝΝΗΣ 4
18233 2104905186
18/09/2002 [email protected]
Υπηρεσίες συλλογής µη επικίνδυνων ανακυκλώσιµων απορριµµάτων
Υπηρεσίες καθαρισµού παράθυρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 28
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38121000
36571
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριµµάτων
ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
16o ΧΙΛΜ.Ε.Ο.Α.Κ
19300 2105530600
2105574684
30/01/2001 [email protected]
Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριµµάτων
Μηχανική, χηµική ή άλλη κατεργασία µη µεταλλικών απορριµµάτων, ώστε να µετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 29
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38210000
48776
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Επεξεργασία και διάθεση µη επικίνδυνων απορριµµάτων
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Π. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 94 & ΙΩΝΙΑΣ
18450 2103645571
17/06/2010
Επεξεργασία και διάθεση µη επικίνδυνων απορριµµάτων
Υπηρεσίες επεξεργασίας λυµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 30
FAX
KINHTO
1
6972228834
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41200000
48344
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
AGREVO ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΣΠΙΘΑΡΗ - ΟΙΝΟΗ
19012 2263051180
2263051000
21/02/2011
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
Συναρµολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασµένων κατασκευών
43874
∆.ΠΑΝΑΝΑΚΗΣ- Ι.ΛΑΝΤΖΗΣ - Α.ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε
ΕΙΡΗΝΗΣ 2
18547 2103609444(∆ΙΚ.)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
11/01/2007 [email protected]
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
44392
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ 2
19200 2105580333
05/06/2007
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
46766
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 26-28
18454 2105616878
24/03/2009
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 31
4
2104170032
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41201001
29685
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοπο
ΛΥΜΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΦΛΕΜΙΝΓΚ 49
18233 2109626772
11/07/1995
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις
του άρθρου 34 ν. 2238/94)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 32
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41202003
46395
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για µη οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµο
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 92-94
18535 6978829530
11/11/2008
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για µη οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις
διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 33
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 42112000
45549
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδροµους, εθνικές, επαρχιακέ
ΠΡΟΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣ
44ο ΧΛΜ. ΠΕΟΑΚ
19100 2296081051
2296023727
22/07/2002 [email protected]
Κατασκευή προκατασκευασµένων δοµικών στοιχείων για οικοδοµικά έργα ή έργα πολιτικών µηχανικών, από τσιµέντο, σκυρόδεµα ή
τεχνητό λίθο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 34
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 42132000
46905
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες
Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΠΥΘΑΓΟΡΑ 81
18120 2104950131
03/11/2005
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 35
FAX
KINHTO
1
2104950131
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 42220000
30706
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνι
ΕΜΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ
19300 2105595084
08/05/1996
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Κατασκευή υδραυλικών και λιµενικών έργων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 36
FAX
KINHTO
1
2105575497
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43121201
49047
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες ανατίναξης και αποµάκρυνσης βράχων προς δηµιουργία εργοτ
ΖΑΠΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 38
18539 2104253100
16/03/2012
Κατεδαφίσεις
Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης κάθε είδους µεταφορικών µέσων και τροχόσπιτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 37
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43211000
13900
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΑΡΙΝ ΑΕ
ΘΕΣΗ ΠΑΝΟΡΜΟΣ-ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΥΝΙΟΥ 77 ΧΛΜ. 19500 2292063700
2292022569
07/05/1971 [email protected]
Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισµού
Κατασκευή αυτοκινητόδροµων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδηµοτικών οδών, δρόµων εντός οικισµών και άλλων αµαξιτών οδών ή
48793
ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΑΛΕΞ. ΖΑΙΜΗ 37
18539 2104520341
2104186016
28/11/2011 [email protected]
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οργάνων και συσκευών µετρήσεων, δοκιµών και πλοήγησης
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρολογικού υλικού υψηλής τάσεως
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 38
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43221200
41483
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες εγκαταστάσεων θέρµανσης, αερισµού και κλιµατισµού
ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 2 ΚΑΙ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ
18531 2104117739(∆ΙΚ.)
14/02/2005
Χονδρικό εµπόριο κλιµατιστικών µηχανηµάτων
Εργασίες εγκαταστάσεων θέρµανσης, αερισµού και κλιµατισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 39
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43221204
38668
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρµανσης
Α. Λ PETROL ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟ∆ΟΧΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓΧΙΑΛΟΥ 83
18544 2104624427
09/08/1985
Λιανικό εµπόριο πετρελαίου θέρµανσης, µε διανοµή κατ' οίκον
Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρµανσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 40
FAX
KINHTO
1
2104811200
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43222000
47634
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου
ΜΙΞΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 17-19
18540 2104174625
19/01/2010
Λιανικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού θέρµανσης, καθώς και προµηθειών
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 41
FAX
KINHTO
1
2104174625
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43291105
41424
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες πυριµαχοποίησης κτιρίων ή άλλων κατασκευών
ΣΟΡΩΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 30
18648 2104629763
10/02/2005
Εργασίες θερµοµόνωσης σωλήνων ζεστού και κρύου νερού, λεβήτων και αεραγωγών
Εργασίες πυριµαχοποίησης κτιρίων ή άλλων κατασκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 42
FAX
KINHTO
1
2104180860(ΛΟΓ.)
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43321000
22514
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων
ΜΙΧΑΗΛ Χ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 50
18531 2104134502
15/12/1989 [email protected]
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 43
FAX
KINHTO
1
2104131518
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43321008
23824
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες τοποθέτησης ξυλεπένδυσης
ΕΝΩΣΗ Σ. Α. ∆. Α. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓ.ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 25
18535 2104133060
10/10/1991
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Άλλες εργασίες ολοκλήρωσης (αποπεράτωσης) κτιρίων και τελειώµατος π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 44
FAX
KINHTO
1
2104133242
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43991001
46600
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες στεγάνωσης σε επίπεδες στέγες και σε εξώστες
ΕΜΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΑΝΑΡΑΚΙΟΥ 106
18863 2104010840
26/01/2009 [email protected]
Εργασίες µόνωσης
Εργασίες στεγάνωσης σε επίπεδες στέγες και σε εξώστες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 45
FAX
KINHTO
1
2104010841
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45111101
30679
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων για τη µεταφορά επιβατών, µεταχειρισµ
MICRO 24 - ΕΙ∆Η ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ
ΚΗΦΙΣΟΥ 99
18233 2105580762-3
22/04/1996
Χονδρικό εµπόριο επιβατηγών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 46
FAX
KINHTO
1
2105580213
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45111202
37285
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
ΑΓΑΘΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 7
18122 2104963137
05/10/2001
Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των µεταφορών π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εµπορευµατοκιβώτιων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 47
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45112200
35184
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών µηχανοκίνητων οχηµάτω
ΜΕΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 135
18120 2104951981
19/01/2000
2104951981
Λιανικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Άλλες υπηρεσίες χρηµατικής διαµεσολάβησης π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 48
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45112201
43202
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΓΕΡΟΝΤΑ 1
18757 2104610922(ΛΟΓ)
29/06/2006
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
Λιανικό εµπόριο καινούργιων επιβατηγών µηχανοκίνητων οχηµάτων
41549
ΡΑΠΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 65
18454 2104965718
07/03/2005
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 49
FAX
KINHTO
2
2104005910
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45114000
36618
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση αυτοκινήτων κ
Ν. Κ. ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΗΒΩΝ 35
18544 2104201733
2104209850
17/12/1992
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 50
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45114905
39652
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µεταχειρισµένω
ΣΟΛΑΚΙΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΤΡΑΚ
ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 170
18121 2104908224, 2105698707 2105698703
22/09/2003 [email protected]
6932749575
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων για τη µεταφορά επιβατών, µεταχειρισµένων
Λιανικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 51
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45191105
47346
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µεταχειρισµένων φορτηγών αυτοκινήτων
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 353
18452
05/11/2009
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 52
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45191200
44481
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο οχηµάτων κατασκήνωσης (camping), όπως τροχόσπι
ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε
34 ΧΛΜ Π.Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ, ΘΕΣΗ ΒΙΛΙΑΡΙ
19600 2106451021(∆ΙΚ.)
05/07/2007
2106451022
Εργασίες επιχωµατώσεων
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το ∆ηµόσιο, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, Οργανισµούς Τοπικής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 53
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45193000
43330
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλο λιανικό εµπόριο άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΚΥΡΙΑΚΟΥ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΘΗΒΩΝ 97-99
18542 2104911410
2104911411
03/08/2006 [email protected]
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Λιανικό εµπόριο ελαστικών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 54
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45201101
48041
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αλλαγής λαδιών επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκι
KHALID IQBAL ΤΟΥ ABDUL
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 399-401
18757 2105314000 (ΛΟΓ)
26/10/2010
Υπηρεσίες πλυσίµατος, γυαλίσµατος οχηµάτων και παρόµοιες υπηρεσίες
Υπηρεσίες αλλαγής λαδιών επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 55
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45201108
42639
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχηµάτ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΛΟΞΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 79
18454 2104935010
2104935010
26/01/2006 [email protected]
6974925860
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 56
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45201109
37420
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχηµάτ
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ4-6
18545 2104101250
08/10/2001
2104101259
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων για τη µεταφορά επιβατών, µεταχειρισµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 57
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45202102
43920
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε
Λ. ΝΑΤΟ 151
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής και ρύθµισης του συστήµατος εξάτµισης άλλων αυ
19300 2109237867 2109246921 2109237220
26/01/2007
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Υπηρεσίες επισκευής και ρύθµισης του συστήµατος εξάτµισης άλλων αυτοκινήτων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 58
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45203000
46716
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες πλυσίµατος, γυαλίσµατος οχηµάτων και παρόµοιες υπηρεσίε
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 58
18345 2104833896
24/02/2009
Λιανικό εµπόριο καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων) µε πεπιεσµένο αέρα, από καουτσούκ, που χρησιµοποιούνται στα
αυτοκίνητα οχήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 59
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45310000
43330
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΚΥΡΙΑΚΟΥ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΘΗΒΩΝ 97-99
18542 2104911410
2104911411
03/08/2006 [email protected]
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Λιανικό εµπόριο ελαστικών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 60
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311100
45105
Ε.ΑΡΕΤΑΚΗΣ Ε.Ε
17ο ΧΛΜ. ΝΕΟΑΚ
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων) και εσωτερικών α
19300 2105573368
2105582287
15/11/2007 [email protected]
Λιανικό εµπόριο καυσίµων για οχήµατα
Λιανικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 61
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311200
46043
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητ
ΧΑΝΙΑ∆ΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
19ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο.Α.Κ.
19300 2103255332
18/06/2008
Χονδρικό εµπόριο µεταχειρισµένων φορτηγών αυτοκινήτων
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων αυτοκινήτων οχηµάτων, µε υλικά και ανταλλακτικά
38788
ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΘΕΣΗ ΤΖΙΤΖΙΛΙ ΑΡ.0
19300 2105560801
05/11/1985 [email protected]
2105572890
Χονδρικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο εξορυκτικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού µηχανικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 62
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311215
23242
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών συναγερµών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουσ
∆ΑΓΛΟΥΚΙΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 88
18546 2104636275
20/11/1976 [email protected]
2104614236
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών συναγερµών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηµατοδότησης, για αυτοκίνητα
Χονδρικό εµπόριο ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισµού, καθώς και εξοπλισµού βίντεο και DVD
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 63
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311217
47199
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκ
∆. ΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61
19300 2105595364
04/09/2009
Χονδρικό εµπόριο επιβατηγών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
34116
ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΟΥ 44
18344 2103478880
24/03/1999
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
Χονδρικό εµπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 64
2
2103478880
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311225
31516
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισµού π.δ.κ.α., για αυ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΤΖΑΒΕΛΛΑ 56
18533 2104226544
11/04/1995
Λιανικό εµπόριο παρασκευασµένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά συντροφιάς
Χονδρικό εµπόριο άλλων µερών και εξαρτηµάτων π.δ.κ.α., για αυτοκίνητα οχήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 65
FAX
KINHTO
1
2104226544
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45320000
25715
ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η Ο.Ε
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 189
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων σε
18120 2104971111
25/01/1988
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 66
FAX
KINHTO
1
2104979727
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45401000
41917
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών αντ
ΕΛΛΗΝΜΟΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ & ΑΦΩΝ ΜOYΡΙΚΗ
19200 2105540640 2109248996 2109219697-2105560996
08/02/2001 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 67
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45401018
48305
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µοτοσικλετών π.δ.κ.α., καλαθιών µοτοσικλετών
ΤΟΠ ΚΑΡ - ΓΟΥΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
ΓΟΥΝΑΡΗ 21-23
18531 2104119871
17/02/2011
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο επιβατηγών αυτοκινήτων οχηµάτων µε κινητήρα στον οποίο η ανάφλεξη γίνεται µε σπινθηριστή, καινούργιων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 68
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45403000
38014
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Άλλο λιανικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών
ΚΟΡΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Π.ΡΑΛΛΗ 199
18454
12/10/2001
Άλλο λιανικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων, εκτός καταστηµάτων
Χονδρικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 69
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45405001
48305
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µερών της µηχανής µοτοσικλετώ
ΤΟΠ ΚΑΡ - ΓΟΥΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
ΓΟΥΝΑΡΗ 21-23
18531 2104119871
17/02/2011
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο επιβατηγών αυτοκινήτων οχηµάτων µε κινητήρα στον οποίο η ανάφλεξη γίνεται µε σπινθηριστή, καινούργιων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 70
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46111928
25266
ΙΣΑΑΚΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
∆.ΓΟΥΝΑΡΗ 21-23
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση φυτών και προ
18531 2104174182
08/01/1991
2104110413
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καρυκευτικών, αρωµατικών, θεραπευτικών και φαρµακευτικών φυτών και
προϊόντων τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 71
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46120000
47518
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καυσίµων, µετ
PACIFIC RENEW ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΑΛΕΠΟΥΛΑ 8
18536 2103640947(∆ΙΚ), 2104515430
27/11/2009
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων µετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική
47650
STEELMAX ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
A∆ΡΙΑΝΟΥ 7
18540 2104220410, 2108254043(∆ΙΚ)
2104220411
28/01/2010
Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µηχανηµάτων για τη µεταλλουργία
42920
ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 38
18454 2103468088
27/10/1983
2103468354
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων
υλών και ηµιτελών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 72
3
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46121100
33735
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση στερεών, υγρώ
ΓΚΑΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Μ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 77
18863 2104020279(ΛΟΓ.)
06/08/1998
2104417259
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση στερεών, υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 73
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46121203
48990
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση σιδηρούχων µε
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΡΕΣ ΠΑΠΑ ΠΕΡΙΒΟΛΗ ΒΙΠΕ ΜΕΓΑΡΩΝ
19100 2296025810
13/03/2007 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ιµάντων µεταφοράς ή µετάδοσης της κίνησης, από βουλκανισµένο ελαστικό
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση σιδηρούχων µεταλλευµάτων σε πρωτογενείς τους µορφές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 74
FAX
KINHTO
1
2296025811
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46121305
42302
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων χηµικών
M.I.B INTERNATIONAL ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 16
18541 2104126588
2104132659
03/11/2005
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων χηµικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καυσίµων, µεταλλευµάτων, µετάλλων και χηµικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 75
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46121319
31287
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση συνθετικών ινώ
ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ
ΣΩΤΗΡΟΣ 13
18535 2104113208
09/03/1976
Εξόρυξη ασβεστόλιθου και γύψου
Λιανικό εµπόριο οικοδοµήσιµων υλικών γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 76
FAX
KINHTO
1
2104133530
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46140000
43579
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µηχανηµάτων,
FORTOTECH ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 83 & ΣΩΤΗΡΟΣ
18535 2104114165
11/10/2006 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µερών αντλιών και υδραυλικών κινητήρων και κινητήρων πεπιεσµένου αέρα
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 77
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141204
29523
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση σκαφών αναψυ
ΙΝΤΕΡΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΛΙΠΕ∆ΟΥ 6
18531 2104126997
11/05/1995 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων αντλιών και συµπιεστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 78
FAX
KINHTO
1
2104127566
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141300
33224
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανη
ΧΕΙΜΩΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 30
18451 2104901967
2102812970
24/06/1998 [email protected]
Εµπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευµένοι στην πώληση άλλων συγκεκριµένων προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και φαρµακευτικών σκευασµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 79
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141321
26906
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κεραµικών ειδώ
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΟΜΗΡΙ∆ΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ 66 Β
18533 2104832160
29/10/1993
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κεραµικών ειδών υγιεινής
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κεραµικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 80
FAX
KINHTO
1
2104832161
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141323
44408
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση λειαντικών προ
ΠΑΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Μ.ΑΣΙΑΣ 11
18756 2104610087
27/12/2001
Άλλο λιανικό εµπόριο εργαλείων χειρός εκτός καταστηµάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών
Χονδρικό εµπόριο λειαντικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 81
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46150000
28274
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών
ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 5
18120 2104972550-2104975142
12/07/1994
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων
υλών και ηµιτελών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 82
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46151900
45275
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µαχαιροπίρουν
ΝΟΜΙΚΟΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΓΚΙΟΚΑ ΑΡ. 14
18452 2104976483
15/01/2008
Χονδρικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση σιδηρικών και εργαλείων χειρός
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 83
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46151907
30189
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κεραµικών ειδώ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ 12
18863 2104022393
29/10/1991
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση γυάλινων ειδών οικιακής χρήσης (καθρεπτών, φιαλών, ποτηριών κλπ)
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και διακοσµητικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 84
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46161200
36060
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ειδών ιµατισµο
ΜΑΤΣΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 42
18541 2102754849
01/06/2000
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ειδών ιµατισµού, γουνών και υποδηµάτων
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων) και υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 85
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46171200
31040
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ποτών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 73
18537 2104186641
27/09/1996
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων καπνού
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση προϊόντων καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 86
FAX
KINHTO
1
2104382198
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46181100
40395
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση φαρµακευτικώ
GROUP MEDICAL PURCHASING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 15
18547 6942948644 - 21048333702104833371
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
07/10/1999 [email protected]
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση φαρµακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωµάτων και ειδών καλλωπισµού και
υλικών καθαρισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 87
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46181107
37424
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και
ΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΕΣ
19300 2104828017
12/11/2001 [email protected]
2104833553
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής ή φαρµακευτικών ειδών (συµπεριλαµβάνονται τα θήλαστρα) από βουλκανισµένο ελαστικό, εκτός
του σκληρού ελαστικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 88
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46181201
39604
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση αθλητικών ειδώ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ 6
18454 2104967546
05/09/2003
Χονδρικό εµπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι και µαγιό κολύµβησης, και άλλων παρόµοιων ενδυµάτων
Λιανικό εµπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι και µαγιό κολύµβησης και άλλων ενδυµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 89
FAX
KINHTO
1
6977306058
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46190000
30678
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδώ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΤΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 30
18540 2104126450
29/04/1996
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων
υλών και ηµιτελών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 90
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46191001
42302
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών
M.I.B INTERNATIONAL ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 16
18541 2104126588
2104132659
03/11/2005
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων χηµικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καυσίµων, µεταλλευµάτων, µετάλλων και χηµικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 91
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46191003
26173
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδώ
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΦΙΛΩΝΟΣ 55
18535 2104114307
04/06/1993
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 92
FAX
KINHTO
1
2104137129
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46221000
29965
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο λουλουδιών και φυτών
ΚΑΡΑΒΙΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΣΑΜΟΥ 6
18541 2104832044-2104834470
11/10/1995 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη
Λιανικό εµπόριο οικιακών ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 93
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311000
43070
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
ARTI -ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΟΝ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 11
19006 2296035016
15/05/2002
Χονδρικό εµπόριο ζωοτροφών
Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
26915
NATEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΖΑΧ
ΚΟΝΤΟΝΗ 23
18233 2104816760, 2104823526, 2104827530
2104812335
20/10/1993 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών
Χονδρικό εµπόριο ζάχαρης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 94
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311111
48337
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
ΗΛΙΟΦΡΟΥΤ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗ
∆-18-20 ΚΑΑ
18233 2104810070
10/03/2011
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση φρούτων και λαχανικών
24658
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΛΥΒΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΟΚΛΑ Λ-27 Μ-28
18202 2104810331
28/06/1991
2104814231
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
46623
ΜΑΘΙΟΣ FRUITS ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κ.Α.Α. Η 31
18233 2104810070
22/01/2009
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση φρούτων και λαχανικών
43410
ΝΕΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΑ ∆-42,∆-44
18233 2104832029-2104833045(ΛΟΓ.)
2104832069
11/09/2006
6937390036
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 95
4
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311116
26858
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο χουρµάδων, σύκων, µπανανών, ινδικών καρύδων, βρ
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΕΝΕΝΤΥ 10
18233 2104812227(ΛΟΓ.)
28/09/1993
Χονδρικό εµπόριο χουρµάδων, σύκων, µπανανών, ινδικών καρύδων, βραζιλιάνικων καρύδων ανακάρδιου, αβοκάντο, µάνγκο,
γουάβας, φρέσκων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 96
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311211
33402
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο λαχανικών κατεψυγµένων
∆ΙΒΑΡΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 8 (ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ)
11855 2103423103
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΡΟΥΦ
09/10/1998 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο κρέατος (συµπεριλαµβανοµένων των πουλερικών)
Χονδρικό εµπόριο πατατών κατεψυγµένων
32573
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΗΡΩΩΝ ΚΑΤΡΑΚΗ 5
18758 2104006725
19/01/1998
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγµένων
Χονδρικό εµπόριο άλλων λαχανικών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 97
FAX
KINHTO
2
2103427900
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46320000
41039
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΡΕΝΤΗ ΚΡ1,24,25, 26
18233 2104111642
13/10/2004
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τροφίµων
Χονδρικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 98
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46321100
39558
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο κρέατος (συµπεριλαµβανοµένων των πουλερικών)
ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 11
18535 2104119131
28/07/2003
2104119131
Χονδρικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος
Παραγωγή αλλαντικών
24955
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 2
18536 2104522485,2104523180,2104523185
2104184884
31/12/1992 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων καπνού
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τροφίµων, ποτών και καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 99
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46321107
35999
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο κατεψυγµένου κρέατος χοιροειδών
ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 191
18648 2104623979
17/07/2000
Χονδρικό εµπόριο κατεψυγµένου κρέατος χοιροειδών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κρέατος εκτός πουλερικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 100
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46331100
27832
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων
ΜΑΣΑΒΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΜΗΡΟΥ 61
18454 2104965959
15/11/1981
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 101
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46331101
38692
MOUSA RAZAN TOY BADIA
ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 111
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο βούτυρου
18541
16/12/2002
Χονδρικό εµπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόµοιων ειδών λαϊκής τέχνης
Χονδρικό εµπόριο άνθρακα, µη συσσωµατωµένου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 102
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46331300
48702
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο βρώσιµων ελαίων και λιπών
Ε. ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΞΑΒΕΡΙΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΟΛΠ), ΑΠΟΘΗΚΗ Νο 26
18536 2105696610
2105440955
07/10/2011 [email protected]
6944646302
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
Λιανικό εµπόριο άλλων γαλακτοκοµικών προϊόντων και αβγών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 103
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341000
33273
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ποτών
ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΤΣΑΚΑΛΩΦ 15
18120 2104976147
03/09/1998
Λιανικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
Λιανικό εµπόριο φυσικού µελιού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 104
FAX
KINHTO
1
2104976147
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46361204
46239
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µελόψωµου και παρόµοιων ειδών, γλυκών µπισκότω
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 25
18450 6937703244, 6974029149, 2109423773
08/09/2008
Λιανικό εµπόριο super market, µε έµφαση στο εµπόριο τροφίµων
Λιανικό εµπόριο απορρυπαντικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 105
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46381014
38521
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγµένων
ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΒΙΘΥΝΙΑΣ 158
18453 2104905015
30/10/2002
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγµένων
Λιανικό εµπόριο προϊόντων ζύµης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 106
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46382900
48795
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 19
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
18535
28/11/2011
6948039241
Λιανικό εµπόριο σε µη εξειδικευµένα καταστήµατα που πωλούν κυρίως τρόφιµα, ποτά ή καπνό
Λιανικό εµπόριο ειδών διατροφής γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 107
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46382917
47099
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο παρασκευασµένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτη
Α∆ΑΜΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3 (1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
18545 2104526752
20/07/2009 [email protected]
2104521041
6945850389
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- επίπλων και µικροεπίπλων
Χονδρικό εµπόριο ανδρικών ή αγορίστικων κοστουµιών, συνόλων, σακακιών, µπλέιζερ, παντελονιών, φορµών µε µπούστο και µε
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 108
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46411300
40963
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο λινών οικιακής χρήσης, κουρτινών και διαφόρων οικ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο.Ε.
HΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 34
19200 2105540175
10/09/2004
Λιανικό εµπόριο κουρτινών και διχτυωτών κουρτινών
Λιανικό εµπόριο ειδών κλωστοϋφαντουργίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 109
FAX
KINHTO
1
2105540175
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46411315
48536
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο λευκών ειδών
RED STORE ΘΡΥΛΙΚΑ ∆ΩΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΡΑΟΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
18547 2104171551
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
14/06/2011
Λιανικό εµπόριο αθλητικού εξοπλισµού σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 110
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46420000
41616
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων και υποδηµάτων
ΤΣΙΑΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ,ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ΠΑΛΑΜΗ∆ΙΟΥ 74
18545 2109895400
11/03/2005 [email protected]
Λιανικό εµπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήµατα outlet
Λιανικό εµπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήµατα stock
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 111
FAX
KINHTO
1
2109833505
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421110
39095
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ανδρικών ή αγορίστικων κοντοµάνικων αθλητικών κ
ΓΡΗΓ. ΚΑΙ ΙΩΑΝ. ΓΚΟΓΚΟΓΛΟΥ Ο.Ε.
ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 8-10
18121 2104973705
02/04/2003
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- έτοιµων ανδρικών και γυναικείων ενδυµάτων
Χονδρικό εµπόριο παράθυρων, µπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών, πλαισίων και κατωφλιών τους, από ξυλεία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 112
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421114
39812
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ανδρικών πουκάµισων, πιτζαµών, µπλουζών και παρ
ΚΟΝΣΕΠΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 76 (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 11)
18547 2102835860
01/02/2002
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 113
FAX
KINHTO
1
2102835865
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421126
47307
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο δερµάτινων ενδυµάτων
ΒΑΡ∆ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 75
2106794811, 2116006700 2106794800
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
18/12/1991 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
Χονδρικό εµπόριο φανελών ζέρσεϊ, πουλόβερ, ζακετών, γιλέκων και παρόµοιων ειδών, πλεκτών ή κροσέ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 114
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421150
41142
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- έτοιµων ανδρικών και γυναικείω
GOLDEN SUSSA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 4-6
18531 2104131953(ΛΟΓ.)
04/11/2004
Λιανικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- έτοιµων ανδρικών και γυναικείων ενδυµάτων
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- έτοιµων ανδρικών και γυναικείων ενδυµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 115
FAX
KINHTO
1
2104111753(ΛΟΓ.)
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421200
45003
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο υποδηµάτων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΣΟΛΩΝΟΣ 11
18233 2104822995
06/11/2007
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων καπνού
Χονδρικό εµπόριο υποδηµάτων
46168
ΤΟΥΡΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 43
19200 2109572921(ΛΟΓ.)
21/08/2008
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων
Λιανικό εµπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόµοιων ειδών, από κάθε υλικό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 116
2
2109572921
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421204
43558
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών υποδηµατοποιίας
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΧΑΙΑΣ 9
18531 2104119401
10/10/2006
Χονδρικό εµπόριο αναψυκτικών και εµφιαλωµένων νερών
Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων µέσα σε καταστήµατα (µε διανοµή δώρων ή όχι)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 117
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46431200
37610
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισµού, καθώς κ
ΛΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ο.Ε
ΑΓΧΙΑΛΟΥ 222-224
18546 2104082024(∆ΙΚ.)
09/01/2002
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων και λογισµικού
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών συναγερµών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηµατοδότησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 118
FAX
KINHTO
1
2104618270
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46431212
43745
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνας
ΣΚΕΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΣ 119
18120 2104953669
06/12/2006 [email protected]
Υπηρεσίες σχεδιασµού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 119
FAX
KINHTO
1
2104923507
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46431305
48466
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µη εγγεγραµµένων µουσικών δίσκων, οπτικών δίσκω
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ Κ. - ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Θ. Ο.Ε.
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 25
18450 2105741019
18/05/2011
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού γραφείων
Λιανικό εµπόριο άλλων µηχανών γραφείου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 120
FAX
KINHTO
1
6974829009
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46441000
40174
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισµ
Γ.ΜΑΧΑΙΡΑΣ - Φ.ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΝΙΚΗΤΑ 5
18531 2104110011
17/02/1998
Λιανικό εµπόριο επίπλων
Λιανικό εµπόριο άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 121
FAX
KINHTO
1
2104110031
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46441104
39876
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο γυάλινων ειδών, επιτραπέζιων ή µαγειρικών, καλλωπ
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΑΚΡΩΝ ΤΕΙΧΩΝ 18
18540 2105450814
05/11/2003 [email protected]
2105450810
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών λαµπτήρων τραπεζιού, γραφείου, κοµοδίνου ή λυχνοστατών
Χονδρικό εµπόριο γυάλινων ειδών, επιτραπέζιων ή µαγειρικών, καλλωπισµού, γραφείου, εσωτερικής διακόσµησης και παρόµοιων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 122
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46441107
31615
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη
ΠΟΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΙΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 7
18121 2104175528
04/03/1997
Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
Χονδρικό εµπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελµατικής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 123
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46451000
41085
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
MURAVIOVA LARISA ΤΟΥ ANATOLI
ΝΟΤΑΡΑ 56
18535 2104114014
01/11/2004
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 124
FAX
KINHTO
1
2104114030
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46451007
41193
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο παρασκευασµάτων για την υγιεινή του στόµατος ή τω
COLGATE - PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ 89
18541 2104831900-2104895394 2104834924-2104895457
23/11/2004 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
Χονδρικό εµπόριο ξυριστικών παρασκευασµάτων, αποσµητικών και αντιιδρωτικών για το σώµα, παρασκευασµάτων για το λουτρό,
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 125
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46451010
40453
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο σαπουνιού για προσωπική υγιεινή
ΑΦΟΙ Σ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ Ο.Ε
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 27
18756 2104320532
21/04/2004 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο σφουγγαριών
Χονδρικό εµπόριο φυσικών σφουγγαριών ζωικής προέλευσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 126
FAX
KINHTO
1
2104324755
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46461000
41663
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο φαρµακευτικών προϊόντων
ΤΡΟΦΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Β'. ΜΟΙΡΑ-ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο
19600 2105552382
14/04/2005
2105556945
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων
υλών και ηµιτελών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 127
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46461100
48218
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και φαρµακευτι
ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 14
18535 2104134312
13/01/2011
Λιανικό εµπόριο παραφαρµακευτικών προϊόντων
Λιανικό εµπόριο φαρµακευτικών ειδών (φαρµακεία)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 128
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46461200
37876
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων κ
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΦΑΙΑΣ & ΧΡ.ΛΑ∆Α 2
18010 2297022786
22/03/2002
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού
Χονδρικό εµπόριο φαρµακευτικών προϊόντων
45810
Χ. ΣΙΟΥΛΗΣ - Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
18010 2107298901
06/06/2008
Λιανικό εµπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών
Λιανικό εµπόριο αθλητικού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 129
FAX
KINHTO
2
2297022786
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46461207
44062
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής ή φαρµακευτικών ειδών (συµπεριλαµ
ΑΝΕΠ GR ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΙΡΚΗΣ 3
18531 2105590716 - 21042269712104226972
12/03/2007
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού και χαρτονιού
Χονδρικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 130
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46461210
47194
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο εργαστηριακών ειδών, ειδών υγιεινής ή φαρµακευτικ
Κ & Κ ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ 40
18540 2104114983 - 2104206292
02/09/2009
Χονδρικό εµπόριο παραφαρµακευτικών προϊόντων
Λιανικό εµπόριο ακουστικών βαρηκοΐας, βηµατοδοτών, µερών τους, µερών και εξαρτηµάτων προθέσεων (τεχνητών µελών) και
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 131
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471205
29609
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο λαµπτήρων πυράκτωσης, όχι για αυτοκίνητα οχήµατ
Π. ΚΑΙ Ε. ΜΙΧ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΩΝ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 24
18531 2104129658
2104115438
07/06/1995 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων ηλεκτρικών λαµπτήρων και φωτιστικών εξαρτηµάτων
Χονδρικό εµπόριο λαµπτήρων πυράκτωσης, όχι για αυτοκίνητα οχήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 132
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471206
37116
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µερών λαµπτήρων και φωτιστικών εξαρτηµάτων
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 120
18121 2105696723
27/07/2001
2105692228
Χονδρικό εµπόριο άλλων ηλεκτρικών λαµπτήρων και φωτιστικών εξαρτηµάτων
Λιανικό εµπόριο συρµατοπλέγµατος, από σίδηρο ή χάλυβα, συρµατόσχοινων, καλωδίων, πλεξούδων και παρόµοιων ειδών από
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 133
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46481000
31731
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΡΗΝΗΣ 66
18454 2104906235
10/04/1997
Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
Χονδρικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 134
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46481008
48568
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσο
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Γ ΑΒΕΡΩΦ 24
18755 2104004399
17/06/2011
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ρολογιών
Χονδρικό εµπόριο αποµιµήσεων κοσµηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 135
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46490000
32039
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΥ 22-26
18540 2104171544
31/07/1997
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 136
FAX
KINHTO
1
2104179814
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491100
34803
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µαχαιροπίρουνων και µεταλλικών ειδών οικιακής χρή
Χ. ΚΑΙ Ν. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
ΠΑΝ.ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 122
18450 2104902665
18/10/1999
2104902400
Λιανικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο γυάλινων µερών για λαµπτήρες και εξαρτήµατα φωτισµού, φωτεινών σηµάτων, πινακίδων και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 137
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491908
42084
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο επιτραπέζιων σκευών, µαγειρικών σκευών από πλαστ
ΤΖΑΝΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΤΑ∆ΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΓ.ΣΚΕΠΗΣ
19100 2105980192
16/02/1998
Εργασίες εκσκαφών και µετακίνησης γαιών
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 138
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493200
21798
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
Ε. Χ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΑΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ 2
18531 2104178189
07/11/1979
Λιανικό εµπόριο βρεφικών ενδυµάτων και εξαρτηµάτων ρουχισµού
Λιανικό εµπόριο επίπλων
34996
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ο∆ΥΣΣΕΩΣ 17
18454 2104953617
06/12/1999
Χονδρικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
Αποθήκευση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 139
2
2104953617
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493304
22685
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισµό, κωπήλατω
ΜΕΓΑ ΓΙΩΤΣ ΤΡΕΙΝΤΙΝΓΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 81 (ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1ος ΟΡΟΦΟΣ)
18536 2104182407(ΛΟΓ.)
23/01/1990
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση σκαφών αναψυχής και αθλητισµού και µερών τους
Λιανικό εµπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισµό, κωπήλατων βαρκών και κανό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 140
FAX
KINHTO
1
2104518892
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493310
30631
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών κυνηγιού (περιλαµβανοµένων και των όπλων κ
ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΟΥΡΗ 5
18547 2104828938
23/04/1996
Χονδρικό εµπόριο ειδών κυνηγιού (περιλαµβανοµένων και των όπλων κυνηγιού) και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 141
FAX
KINHTO
1
2104828938
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493320
35676
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται
ΣΙ ΝΕΠΤΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ
∆ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 35
18545 2104225930-2104111078 2104121694
13/04/2000
Χονδρικό εµπόριο µερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισµού π.δ.κ.α. για πλοία, αεροσκάφη και µηχανές τραίνου
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται κυρίως στην ερασιτεχνική ναυτιλία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 142
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493400
32529
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο δερµάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού
WAVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜ
ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ 17
18531 2104221846
08/01/1998 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 143
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493401
37089
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών από δέρµα ή συνθετικά δέρµατα (χωρίς
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΡΥΣΑΚΗΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΟΥΤΑΚΙ∆ΗΣ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΣΟΥ 91 & ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 19
18233 2104835114
20/07/2001
Χονδρικό εµπόριο ζωνών από δέρµα ή από άλλη ύλη
Χονδρικό εµπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων κοστουµιών, συνόλων, σακακιών, φορεµάτων, φουστών, παντελονιών, φορµών µε
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 144
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493904
35338
ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΛΑΚΚΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟ
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο αναπτήρων τσιγάρων και άλλων αναπτήρων, πιπών κ
19300 2105596252
23/11/1993
2105596251
Χονδρικό εµπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόµοιων ειδών, από κάθε υλικό
Χονδρικό εµπόριο εξαρτηµάτων για ντοσιέ κινητών φύλλων ή χαρτοφυλάκων ταξινόµησης εγγράφων, ειδών γραφείου και
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 145
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493905
39215
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αποµιµήσεων κοσµηµάτων
DING XIAORU ΤΟΥ NHONGYUAN
ΑΘΗΝΑΣ 16
18120 6932027271
19/05/2003
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων και υποδηµάτων
Χονδρικό εµπόριο υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 146
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493908
38489
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο διαφηµιστικών ειδών (µπρελόκ, µπλουζών, αναπτήρ
ABOVE ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΟΜΗΡΙ∆ΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ 48
18532 2104220200
2104220200
04/10/2002 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο διαφηµιστικών ειδών (µπρελόκ, µπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ)
Υπηρεσίες διαφηµιστικών φωτογραφίσεων και σχετικές φωτογραφικές υπηρεσίες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 147
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493909
36171
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.
ΜΑΛΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΛΕΩΝΙ∆Α
ΣΜΟΛΕΝΣΚΥ 23
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
18547 2104812903
16/10/2000
Λιανικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο αποµιµήσεων κοσµηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 148
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493916
40609
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µεταλλικών σφραγίδων, επιγραφών, σηµάτων κλπ
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ
Π. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 242
18453 2104929404
17/05/2004
Άλλες υπηρεσίες διαφήµισης
Χονδρικό εµπόριο φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 149
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46511012
45808
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ψηφιακών αυτόµατων µηχανών επεξεργασίας δεδοµ
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 145
18536 2104283767
18/07/2006
Χονδρικό εµπόριο ψηφιακών αυτόµατων µηχανών επεξεργασίας δεδοµένων που παρουσιάζονται υπό µορφή συστηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 150
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46521100
37610
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων
ΛΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ο.Ε
ΑΓΧΙΑΛΟΥ 222-224
18546 2104082024(∆ΙΚ.)
09/01/2002
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων και λογισµικού
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών συναγερµών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηµατοδότησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 151
FAX
KINHTO
1
2104618270
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46521104
48893
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µερών ηλεκτρικών τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών συ
ΓΑΪΤΑΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 6 ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1
18531 2104005520
05/01/2012
Λιανικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτηµάτων
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών συσκευών για την ενσύρµατη τηλεφωνία ή την ενσύρµατη τηλεγραφία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 152
FAX
KINHTO
1
6981932113
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46620000
40733
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο εργαλειοµηχανών
ΤΡΟΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 102-104
18535 2104223591
11/06/2004 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά µηχανήµατα προϊόντων (βαρούλκα, πολύσπαστα, γρύλοι κλπ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 153
FAX
KINHTO
1
2104223368
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46631008
35098
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο λεπίδων για µπουλντόζες ή πλάγιες µπουλντόζες
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
18ο ΧΛΜ Ε.Ο.Α.Κ.
19300 2105570535
2105570531
25/06/1998 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινούµενων µηχανικών φτυαριών, εκσκαφέων και πτυοφόρων φορτωτών
Χονδρικό εµπόριο κινητήρων εναλλασσόµενου ρεύµατος, µονοφασικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 154
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46651000
31043
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο επίπλων γραφείου
LOIMAC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
ΘΗΒΩΝ 58
18542 2104200543
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ
03/09/1996 [email protected]
2104200680
Χονδρικό εµπόριο εργαλειοµηχανών για την κατεργασία ξυλείας
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
26592
Χ. ΓΛΑΡΙ∆ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΙΝ∆ΑΡΟΥ 19
18533 2104116007
09/10/1992
Χονδρικό εµπόριο επίπλων γραφείου
Λιανικό εµπόριο επίπλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 155
2
2104171020
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46651006
40174
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ξύλινων επίπλων για καταστήµατα
Γ.ΜΑΧΑΙΡΑΣ - Φ.ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΝΙΚΗΤΑ 5
18531 2104110011
17/02/1998
Λιανικό εµπόριο επίπλων
Λιανικό εµπόριο άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 156
FAX
KINHTO
1
2104110031
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691112
40860
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο εµπορευµατοκιβώτιων, ειδικά σχεδιασµένων για να µ
FAIR FREIGHT INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 33
18535 2104599460
20/07/2004
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
Χονδρικό εµπόριο εµπορευµατοκιβώτιων, ειδικά σχεδιασµένων για να µεταφέρονται από ένα ή περισσότερα µεταφορικά µέσα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 157
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691200
41427
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο προµηθειών που σχετίζονται µε µηχανήµατα και είδη
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΤΡ.ΝΙΚ. ΡΟΚΚΑ 67
19600 2105551144
09/02/2005
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών
Λιανικό εµπόριο χαρτικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 158
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691202
22967
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων αξόνων µετάδοσης της κίνησης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΓ∆ΕΛΗΣ Ο.Ε.
ΥΜΗΤΟΥ 5
18540 2104117945
31/12/1987 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ένσφαιρων τριβέων και κυλινδροτριβέων
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 159
FAX
KINHTO
1
2104115534
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691208
24265
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο εξαρτηµάτων για έπιπλα, αµαξώµατα ή παρόµοια είδ
ΚΕΦΑΛΗΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 309
18863 2104419073
22/01/1991
Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρµανσης, αερισµού και κλιµατισµού
Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιµατιστικών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 160
FAX
KINHTO
1
2104020463
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691209
48990
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ιµάντων µεταφοράς ή µετάδοσης της κίνησης, από β
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΡΕΣ ΠΑΠΑ ΠΕΡΙΒΟΛΗ ΒΙΠΕ ΜΕΓΑΡΩΝ
19100 2296025810
13/03/2007 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ιµάντων µεταφοράς ή µετάδοσης της κίνησης, από βουλκανισµένο ελαστικό
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση σιδηρούχων µεταλλευµάτων σε πρωτογενείς τους µορφές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 161
FAX
KINHTO
1
2296025811
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691302
44327
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων ανύψωσης, µετακίνησης, φόρτ
KINISIS ΧΟ∆ΑΡΙ Ο. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 12
18545 2104170105
18/05/2007
2104170705
Χονδρικό εµπόριο αλυσίδων (εκτός των αρθρωτών αλυσίδων) και µερών τους, εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήµατα
Χονδρικό εµπόριο µερών εξοπλισµού ανύψωσης και µετακίνησης υλικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 162
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691307
44327
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µερών εξοπλισµού ανύψωσης και µετακίνησης υλικώ
KINISIS ΧΟ∆ΑΡΙ Ο. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 12
18545 2104170105
18/05/2007
2104170705
Χονδρικό εµπόριο αλυσίδων (εκτός των αρθρωτών αλυσίδων) και µερών τους, εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήµατα
Χονδρικό εµπόριο µερών εξοπλισµού ανύψωσης και µετακίνησης υλικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 163
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691500
42923
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων η
ΚΑΠΠΑ-ΛΑΜ∆Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 9
18122 2103310016
23/03/2006
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση οικοδοµικών υλικών
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 164
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691508
39602
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών
ΝΟΥΟΒΑ ΜΑΡΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ 26 & ΦΙΛΙΠΠΟΥ
18533 2104134628
04/09/2003 [email protected]
Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισµού
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 165
FAX
KINHTO
1
2104134814
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691510
37712
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο βυσµάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακο
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27
18233 2104256749
31/01/2002
2104935391
Χονδρικό εµπόριο βυσµάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωµάτων π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 166
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691543
21610
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µερών άλλου επαγγελµατικού ηλεκτρικού εξοπλισµο
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 103
18541 2104208700-7
29/06/1988 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυµπιεστών και άλλων αεριοσυµπιεστών
Προετοιµασία εργοτάξιου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 167
FAX
KINHTO
1
2104209517
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691568
34031
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο συστηµάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας
ΒΛΑΧΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 316
18539 2104532134
09/03/1999 [email protected]
2104517128
Χονδρικό εµπόριο συστηµάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
41123
ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΑΧΤΟΥΡΗ 19
18536 2104532157
10/11/2004
Χονδρικό εµπόριο συστηµάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας
Χονδρικό εµπόριο βυσµάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωµάτων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 168
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691572
47835
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΛΑΠΟ∆ΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟ
19300 2105595578
31/05/2010
Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ' ευθείας (on-line) σύνδεση
Υπηρεσίες στοιχηµάτων σε απ' ευθείας (on-line) σύνδεση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 169
FAX
KINHTO
1
2105595279
6972267232
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691900
48682
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενι
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
19100 2296090190
30/11/2006
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 170
FAX
KINHTO
1
6977040247
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691924
36882
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο δικλείδων ελέγχου λειτουργίας, δικλείδων εισόδου, σ
ΑΛΚΗ-ΚΟΜΒΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ 17
18233 2104256856
2104256855
14/05/2001 [email protected]
6944370842
Χονδρικό εµπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, µάνικων και εξαρτηµάτων από πλαστικές ύλες
Χονδρικό εµπόριο οργάνων µέτρησης ή ελέγχου της παροχής, της στάθµης, της πίεσης ή άλλων µεταβλητών των υγρών και των
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 171
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691928
29523
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο εδράνων και κουζινέτων
ΙΝΤΕΡΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΛΙΠΕ∆ΟΥ 6
18531 2104126997
11/05/1995 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων αντλιών και συµπιεστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 172
FAX
KINHTO
1
2104127566
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691938
42856
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο κλιµατιστικών µηχανηµάτων
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ 77
18538 2104281202
16/02/2006
Χονδρικό εµπόριο κλιµατιστικών µηχανηµάτων
Εργασίες εγκαταστάσεων θέρµανσης, αερισµού και κλιµατισµού
35735
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 34
18233 2104812227(ΛΟΓ.)
2104810070
01/06/2000
Χονδρικό εµπόριο κλιµατιστικών µηχανηµάτων
Εργασίες εγκαταστάσεων θέρµανσης, αερισµού και κλιµατισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 173
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691974
29437
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο οργάνων µέτρησης ή ελέγχου της παροχής, της στάθ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 32
18233 2104820054
07/03/1995 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο οργάνων µέτρησης
Χονδρικό εµπόριο φίλτρων και συστηµάτων ελέγχου καυσαερίων, για αυτοκίνητα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 174
FAX
KINHTO
1
2104820054
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691976
34031
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο οργάνων, συσκευών και µοντέλων για επιδείξεις
ΒΛΑΧΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 316
18539 2104532134
09/03/1999 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο συστηµάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 175
FAX
KINHTO
1
2104517128
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46692013
48466
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φούρνων, καυστήρων, κλιβάνων και των µερών τους
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ Κ. - ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Θ. Ο.Ε.
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 25
18450 2105741019
18/05/2011
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού γραφείων
Λιανικό εµπόριο άλλων µηχανών γραφείου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 176
FAX
KINHTO
1
6974829009
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46711202
39804
Α. ΚΑΙ Γ. ΜΗΤΣΟΥ Ο.Ε.
ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ 1 & ΕΡΜΟΥ
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο (πρατήριο) υγραερίων για εφοδιασµό αυτοκινήτων
18450 2104251124
30/10/2003
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Λιανικό εµπόριο καυσίµων κίνησης σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 177
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46711205
48746
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο πετρελαίου για κινητήρες (συµπεριλαµβανοµένων αυ
HELEXON BUNKERING ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ 3 ΚΑΙ ΣΠ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 ΑΚΤΗ ΞΑΒΕΡΙΟΥ
18538 2104283336-7, 21042974402104283339, 210429744
02/11/2011
Χονδρικό εµπόριο πετρελαίου για κινητήρες (συµπεριλαµβανοµένων αυτών των σκαφών)
Χονδρικό εµπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, βαρέων παρασκευασµάτων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 178
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46711310
24759
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 8
10441 2105226364
11/05/1992
Λιανικό εµπόριο καυσίµων κίνησης σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 179
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46721000
38064
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων
ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΛΕΩΦ.ΝΑΤΟ 100
19300 2105509000
2105596201
23/05/2002 [email protected]
Εργασίες κάµψης χάλυβα για κατασκευαστικά έργα ενισχυµένου σκυροδέµατος
Υπηρεσίες µετάδοσης ηλεκτρικού ρεύµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 180
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46721304
31590
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων δοκών και ράβδων για τις κατασκευές
ΝΕΡΓΕΚΑ ΚΑΡΦΟΒΕΛΟΝΟΠΟΙΙΑ - ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ - ΒΙ∆ΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ 12
18233 2104905047
01/01/1988
Χονδρικό εµπόριο χονδροσύρµατος θερµής έλασης, σε ακανόνιστα περιελιγµένα πηνία
Χονδρικό εµπόριο σύρµατος από ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλο κραµατοποιηµένο χάλυβα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 181
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46721400
30802
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µη σιδηρούχων µετάλλων σε πρωτογενείς µορφές
Α. ΚΑΙ Β. Ι. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ο.Ε.
ΜΕΣΑΙΑ ΓΕΦΥΡΑ-ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ
19600 2105555625
2105555625
10/06/1996 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και υπολειµµάτων
Χονδρικό εµπόριο µη σιδηρούχων µετάλλων σε πρωτογενείς µορφές
44222
ΡΟΑΓΙΑΛ ΣΙΛΒΕΡ (ROYAL SILVER) ΕΙ∆Η ∆ΩΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 13
18543 2103317791
19/04/2007
Χονδρικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
Λιανικό εµπόριο σκευών από άργυρο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 182
2
2104907490
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46730000
18939
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ξυλείας, οικοδοµικών υλικών και ειδών υγιεινής
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΟΛ.ΚΑΡΠΑΘΟΥ & ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 6
18758 2104316710
18/01/1982
Χονδρικό εµπόριο ξυλείας, οικοδοµικών υλικών και ειδών υγιεινής
Λιανικό εµπόριο µοριοσανίδων και παρόµοιων σανίδων από ξύλο ή άλλων ξυλωδών υλικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 183
FAX
KINHTO
1
2104316549
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731300
40428
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
Α∆ΕΛΦΟΙ Γ. ΣΒΩΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 12 & ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 15
18545 2105612326
22/07/1963
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
48400
ΜΑΚΡΙ∆ΟΥ ΦΛΩΡΑ ΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΟΣ 1 & ΜΙΛΤΙΑ∆ΟΥΣ
18533 2104111221 - 2109940675
20/04/2010
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
Χονδρικό εµπόριο κεραµικών πλακακιών και πλακών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 184
FAX
KINHTO
2
2105612193
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731302
17304
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µπανιέρων, νιπτήρων, λεκανών και των καλυµµάτων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.
ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ∆ΟΓΑΝΗΣ
18648 2104121850
13/12/1979
Χονδρικό εµπόριο κεραµικών ειδών υγιεινής
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 185
FAX
KINHTO
1
2104174315
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731400
21939
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
ΣΚΟΥΖΕ 38
18536 2104511662
01/02/1983
Λιανικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χηµικών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
37935
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 48
18863 2104410891
10/04/2002
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών
Λιανικό εµπόριο εργαλείων χειρός
37762
ΓΕΡΟΝΤΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 7
18901 2104650202
18/08/1994
Υπηρεσίες βαφής και χρωµατισµού
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 186
FAX
KINHTO
3
2104511662
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731600
40063
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΤΣΑ
18030 2298032409
14/12/2001
Εργασίες εκσκαφών και µετακίνησης γαιών
Λιανικό εµπόριο οικοδοµήσιµων υλικών γενικά
40446
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΥΛΗΣ 38
18532 2109846187
03/03/2004
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών
Χονδρικό εµπόριο σκελετών και υποστηριγµάτων µατογυαλιών, µατογυαλιών ηλίου και προφύλαξης ή παρόµοιων ειδών
40040
∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ Ε. ΚΑΙ Μ. ΚΟΛΛΙΑ Ο.Ε.
ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ 134Α
18454 2104916465
23/12/2003 [email protected]
2104903939
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
Χονδρικό εµπόριο στροφίγγων, κανουλών, δικλείδων για νεροχύτες, νιπτήρες, µπιντέδες, καζανάκια, µπανιέρες και παρόµοια είδη,
44744
ΙΡΕΚΙΤΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΝΤΟΥ 27
18120 2103640030(∆ΙΚ.)
13/09/2007
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Εργασίες κατεδάφισης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 187
4
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731622
36819
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο κεραµικών πλακακιών και πλακών
CASA EMPORIO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΑΚΟΥ 14-16
19300 2105572465
23/04/2001 [email protected]
2105593015
Χονδρικό εµπόριο µερών άλλου οικιακού ηλεκτρικού εξοπλισµού, ηλεκτρικών µερών οικιακών µηχανηµάτων ή συσκευών π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
48862
ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ & ΠΙΝ∆ΟΥ
18233 2104914000
2104250150
20/12/2011 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο κεραµικών πλακακιών και πλακών
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 188
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731637
48096
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο πορτών, παράθυρων, πλαισίων και κατωφλιών για πό
ORIENTA ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 9
18648 2109022252
2109022255
08/10/2010
Χονδρικό εµπόριο πορτών, παράθυρων, πλαισίων και κατωφλιών για πόρτες, παραθυρόφυλλων, ρολών και παρόµοιων ειδών και
µερών τους από πλαστικές ύλες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 189
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731654
42707
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών και άλλων κεραµικώ
Σ.ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ - Π.ΤΡΥΠΙΤΣΙ∆ΗΣ ΑΝ.- Π.ΤΡΥΠΙΤΣΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓ. Ο.Ε.
ΚΡΗΤΗΣ 6
19018 2105550179
15/02/2006
Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
Χονδρικό εµπόριο εξοπλισµού κεντρικής θέρµανσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 190
FAX
KINHTO
1
2105555389
6932262276(ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥ
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731659
48981
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χώµατος κατάλληλου για την κηπουρική
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 20-22
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
18531 2109829444
15/02/2012
Λιανικό εµπόριο χώµατος κατάλληλου για την κηπουρική
Χονδρικό εµπόριο χώµατος κατάλληλου για την κηπουρική
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 191
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46740000
36632
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισµού και πρ
ΚΑΡΑΒΙΒΕΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΚΑΡΑΟΛΗ-∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 71
18534 2104220348
08/02/2001
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών θερµαντικών αντιστάσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 192
FAX
KINHTO
1
2104100281
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741000
39060
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών, υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού κ
ΒΑΤΙΚΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΛΕΩΦ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 29
18010 2297025048
29/06/1998
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
45915
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡ. -Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 33
18541 2104826021
21/05/2008
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
Χονδρικό εµπόριο ηλιακών θερµοσίφωνων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 193
FAX
KINHTO
2
2297025048
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741105
40729
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο καρφιών, προκών, πινεζών, συνδετήρων και παρόµο
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ 7
18540 2104112560
2104113248
01/07/2004 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο αντλιών για υγρά (εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήµατα), εκτός των αντλιών σκυροδέµατος
Χονδρικό εµπόριο αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυµπιεστών και άλλων αεριοσυµπιεστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 194
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741106
41699
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο κοχλιωτών συνδετήρων από σίδηρο ή χάλυβα π.δ.κ.α
Χ.ΜΠΕΛΛΟΣ - Σ.ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ, ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 108Α
18755 2103479035
20/04/2005
Χονδρικό εµπόριο αγωγών, σωλήνων και µάνικων, από βουλκανισµένο ελαστικό, εκτός του σκληρού ελαστικού
Χονδρικό εµπόριο κοχλιωτών συνδετήρων από σίδηρο ή χάλυβα π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 195
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741300
36819
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο εργαλείων χειρός
CASA EMPORIO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΑΚΟΥ 14-16
19300 2105572465
23/04/2001 [email protected]
2105593015
Χονδρικό εµπόριο µερών άλλου οικιακού ηλεκτρικού εξοπλισµού, ηλεκτρικών µερών οικιακών µηχανηµάτων ή συσκευών π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 196
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46751100
44121
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο λιπασµάτων και αγροχηµικών προϊόντων
ALCHEMA ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΧΑΒΩΣΗ
19018 2105555684
15/03/2007 [email protected]
Παραγωγή άλλων αζωτούχων λιπασµάτων και µειγµάτων
Χονδρικό εµπόριο λιπασµάτων και αγροχηµικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 197
FAX
KINHTO
1
2105555684
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46751230
35410
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ενζύµων και άλλων οργανικών ενώσεων π.δ.κ.α.
ΑΤΡΟΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ 14
18758 2104004320
02/03/2000 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ενζύµων και άλλων οργανικών ενώσεων π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων για τη βιοµηχανία τροφίµων, ποτών και καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 198
FAX
KINHTO
1
2104001141
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46751241
36593
ΑΦΟΙ ΕΓΓΛΕΖΟΥ Ο.Ε.
18ο ΧΙΛΜ.ΝΕΟΑΚ
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ξυλάνθρακα
19300 2105610242 - 2105574527-2105570432
2105571219
08/02/2001 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο µεταχειρισµένων φορτηγών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 199
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46751265
32115
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, αζώτου και οξυγ
MESSER ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΙΩΝ
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ & ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 11
17563 2109883691
22/09/1997 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, αζώτου και οξυγόνου
Παραγωγή υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, άζωτου και οξυγόνου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 200
FAX
KINHTO
1
2109883693
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46761118
48010
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού περιτυλίγµατος
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1η ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΒΥ∆ΟΥ 2Β
18450 2130367830
19/10/2010
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού περιτυλίγµατος
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού και χαρτονιού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 201
FAX
KINHTO
1
6942846217
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46761305
43046
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και υπολειµµάτων πλαστικών
ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΛΑΚΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Η ΠΑΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ
19300 2104972500
09/05/2006
Χονδρικό εµπόριο καθαρισµένου χαλκού και κραµάτων χαλκού, ακατέργαστων µητρικών κραµάτων χαλκού
Χονδρικό εµπόριο σκονών και ψηγµάτων χαλκού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 202
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46761306
18823
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο πολυαιθέρων και πολυεστέρων, πολυανθρακικών αλά
DOW ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΘΟΡΙΚΟ
19500 2292062200
25/07/1960 [email protected]
Παραγωγή πολυµερών του στυρόλιου, σε πρωτογενείς µορφές
Χονδρικό εµπόριο κυκλικών υδρογονανθράκων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 203
FAX
KINHTO
1
2292025243
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46761315
43735
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο συνθετικού ελαστικού
ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΝΤΟΝΗ 19
18233 2104829727
04/12/2006
Χονδρικό εµπόριο συνθετικού ελαστικού
Χονδρικό εµπόριο καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων) µε πεπιεσµένο αέρα, από καουτσούκ, που χρησιµοποιούνται στα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 204
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46761900
45364
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ενδιάµεσων προϊόντων, εκτός των αγροτικών, π.δ.κ.
ΚΟΣΚΕΡΙ∆ΗΣ Β. - ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Β. Ο.Ε.
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 7
18454 2105623482
11/02/2008
Χονδρικό εµπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισµού π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο υγειονοµικών ή νοσοκοµειακών ειδών, από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάµβακα ή ρολά ινών κυτταρίνης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 205
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46901000
32922
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 5
18535 2104100121
14/04/1998 [email protected]
Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάµπιγκ)
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 206
FAX
KINHTO
1
2104100123
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46901009
35968
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Κ. ΠΑΠΠΑ & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΞ 2
17561 2109850300
12/06/2000
2109850301
Υπηρεσίες ναυλοµεσιτών
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
47994
ΤΣΑΡΟΥΧΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 111
18532 2104136920
01/10/2010
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 207
2
2104220449
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47111004
47337
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ειδών οινοπαντοπωλείου
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΗΣ 13
18541 2104825860
02/11/2009
2104825860
Λιανικό εµπόριο ελαιόλαδου
Χονδρικό εµπόριο σογιέλαιου, αραχιδέλαιου, ηλιέλαιου, καρδαµέλαιου, βαµβακέλαιου, κραµβέλαιου, γογγυλέλαιου (colza oil) και
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 208
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47190000
44968
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Άλλο λιανικό εµπόριο σε µη εξειδικευµένα καταστήµατα
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 54-56
18120 2104965465
25/10/2007
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
Λιανικό εµπόριο ελαστικοποιηµένων υφασµάτων, εκτός από πλέγµατα ενίσχυσης (λινά) επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 209
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47191002
48237
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εκµετάλλευση περίπτερου
E. T. FOOD SERVICES - ΦΟΥΝΤ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ
ΛΕΩΦ. ΦΥΛΗΣ 100 & ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ
19300 2106614597
10/12/2010
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων µε πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων και ποτών από σνακ µπαρ, µε παροχή σερβιρίσµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 210
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47191008
39903
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών δώρων γενικά
ΝΙΚ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 73-75
18534 2105902017
28/11/2003
Λιανικό εµπόριο πινάκων ζωγραφικής γενικά
Χονδρικό εµπόριο διάφορων συλλεκτικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 211
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47252500
12204
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
ΣΕΚΑ Α.Ε. ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ∆ΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 53-55
18536 2104293160
04/07/1961
Χονδρικό εµπόριο καυσίµων ελαίων π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο προϊόντων καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 212
FAX
KINHTO
1
2104293746
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47252501
42724
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) µπίρας, αναψυκτικών και εµφιαλωµένων ν
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΗΣ& ΣΙΑ Ε.Ε.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΝΕΤΗ 10
19013 2291055413
17/02/2006
Συνδυασµένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου
Υπηρεσίες πλυσίµατος, γυαλίσµατος οχηµάτων και παρόµοιες υπηρεσίες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 213
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47292104
45171
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο καβουρδισµένου και αλεσµένου καφέ και παρόµοιων ε
ΒΙΒΑΛΝΤΙ ΤΡΟΦΙΜΑ -ΠΟΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55
18532 2104190561
10/02/2003
Λιανικό εµπόριο τυποποιηµένων ζαχαρωδών προϊόντων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 214
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47292409
30411
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο αποφλοιωµένου ρυζιού
ΑΡΑΠΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΟΝΤΟΝΗ 23
18233 2104822736
2104833680
19/12/1995 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ελαιών και άλλων καρπών, ξηρών
Χονδρικό εµπόριο δηµητριακών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 215
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47292413
36959
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο γλυκόζης και σιροπιού γλυκόζης, φρουκτόζης και σιρο
ΑΦΟΙ ΣΑΜΠΑΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
19300 2105578308
07/06/2001
2105575506
Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
Λιανικό εµπόριο γλυκόζης και σιροπιού γλυκόζης, φρουκτόζης και σιροπιού φρουκτόζης, ιµβερτοσάκχαρου, σακχάρων και σιροπιού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 216
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47292433
34028
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο φυσικού µελιού
ΑΣΣΙΛΙΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 164
18122 2105697707
10/03/1999
Χονδρικό εµπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια, εκτός από το αφρώδες κρασί, µούστου σταφυλιών
Λιανικό εµπόριο φυσικού µελιού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 217
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47308100
24419
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο καυσίµων για οχήµατα
ΜΕΛΕΤΙΟΥ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΛΕΩΦ.ΝΑΤΟ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
19300 2105576894
06/09/1989
2105576893
Λιανικό εµπόριο καυσίµων για οχήµατα
Λιανικό εµπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασµάτων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 218
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47308103
44925
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λι
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Π. ΡΑΛΛΗ 77
18233 2102711011
29/10/2007
Λιανικό εµπόριο καυσίµων για οχήµατα
Χονδρικό εµπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών προϊόντων
34545
ΚΟΚΟΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ
ΑΓΙΟΙ ΑΣΩΜΑΤΟΙ
18010 2297023328
29/03/1993
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
Λιανικό εµπόριο υγραέριου σε φιάλες ή όχι
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 219
2
2297024322
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47413000
39371
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Λ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
19300 2105579799
23/06/2003
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
Άλλες υπηρεσίες διαφήµισης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 220
FAX
KINHTO
1
2105580000
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47413100
47123
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων
SPECIAL RETAIL TECHNOLOGY ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14
18452 6945581573
19/06/2009
Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισµικού
Λιανικό εµπόριο χαρτικών ειδών
46334
Κ. ΚΟΥΝΤΡΑΡΟΣ - Χ. ΚΟΥΤΣΟΜΑΝΗΣ Ο.Ε.
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 11
18010 2106526541
15/10/2008
6981961589
Λιανικό εµπόριο µελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων µελανιών
Λιανικό εµπόριο χαρτικών ειδών
33130
ΚΟΛΛΗΤΙ∆ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΥ 26
18453 2104912491
08/07/1998
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 221
3
2104912491
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47423203
43865
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών συσκευών για την ενσύρµατη τηλεφωνία ή
ΝΕΤΙΖΕΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΙΠ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 181
18648 2104082804
2104082804
12/01/2007
Υπηρεσίες φύλαξης
Χονδρικό εµπόριο µερών ηλεκτρικών τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 222
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47423205
43338
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτηµάτων
Κ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ - Α. ΤΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΑΙΑΣ 31
18010 2297028602
08/08/2006
2297023439
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
Λιανικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτηµάτων
30907
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Π. ΡΑΛΛΗ 513
18450 2104904414
14/02/1995
2104911167
Χονδρικό εµπόριο κλιµατιστικών µηχανηµάτων
Λιανικό εµπόριο σωµάτων καλοριφέρ για κεντρική θέρµανση, που δεν θερµαίνονται ηλεκτρικά, από σίδηρο ή χάλυβα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 223
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47515151
21393
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο υφασµάτων λαϊκής κατανάλωσης
ΜΠΑΤΑΒΑΝΗ ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 1
18535 2104115004
18/02/1988
Λιανικό εµπόριο γυναικείων έτοιµων ενδυµάτων και φορεµάτων
Λιανικό εµπόριο υφασµάτων λαϊκής κατανάλωσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 224
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47520000
20902
ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Ο.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 8
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών σε εξειδικευµένα κα
18454 2104953520
07/04/1987
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 225
FAX
KINHTO
1
2104979145
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524111
45876
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο λουκέτων και κλειδαριών για έπιπλα, από βασικά µέταλ
Ν. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ - Α. ΜΙΧΟΥ ΟΕ
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 31
18540
12/06/2008
Χονδρικό εµπόριο παράθυρων, µπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών, πλαισίων και κατωφλιών τους, από ξυλεία
Λιανικό εµπόριο υδραυλικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 226
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524200
42795
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χηµικών π
GJIKNURI EVRIADHI TOY THOMA
ΣΠΑΡΤΗΣ 106Α
18546 2104611911
01/03/2006
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο άλλων χρωµάτων επίχρισης και βερνικιών, παρασκευασµένων στεγανωτικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 227
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524503
46694
ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Ε.
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 55
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο λεβήτων για κεντρική θέρµανση
18648 2104612369
20/02/2009
Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιµατιστικών συσκευών
Λιανικό εµπόριο ειδών εφαρµογής ηλεκτρισµού (κουζινών - πλυντηρίων - ψυγείων κλπ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 228
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524507
34504
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο υδραυλικών ειδών
ΚΟΤΣΟΒΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
18900 2104685471
02/07/1999
Λιανικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χηµικών προϊόντων
Λιανικό εµπόριο υλικών και εξαρτηµάτων φωτιστικών ειδών
45876
Ν. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ - Α. ΜΙΧΟΥ ΟΕ
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 31
18540
12/06/2008
Χονδρικό εµπόριο παράθυρων, µπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών, πλαισίων και κατωφλιών τους, από ξυλεία
Λιανικό εµπόριο υδραυλικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 229
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524600
42832
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών υγιεινής
G.M. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΑΛ.ΕΘΝ.Ο∆Ο ΑΘ.-ΚΟΡ. ΜΕ ΤΗΝ Ο∆Ο ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ
19100 2103837183
16/03/2006
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 230
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524702
37460
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο άλλων εργαλείων χειρός
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥ Π. - ΜΑΝΤΖΙΡΑΚΗ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 30
18757 2104328904
06/11/2001 [email protected]
2104328904
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτροµηχανικών εργαλείων χειρός, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα (εκτός από κλαδευτικές ψαλίδες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 231
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524900
38840
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.
CERAMICA GRES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ, ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, Υ∆ΡΑΛΙΚΩΝ,ΕΙ∆ΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θ
∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ & ΕΚΤΩΡΟΣ 17
18122 2104957594
2104961680
31/12/2002
6944516507
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
Λιανικό εµπόριο ειδών υγιεινής
42420
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
∆.ΚΑΡΑΚΟΥΛΟΥΞΗ 95
18450 2104171464(ΛΟΓ.)
01/11/2005
Υπηρεσίες µηχανικών
Λιανικό εµπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 232
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524932
32216
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο κεραµιδιών στεγών, στοιχείων, καλυµµάτων και επενδ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
KIOY 11
18758 2104320030
20/10/1997
Χονδρικό εµπόριο ξυλείας, οικοδοµικών υλικών και ειδών υγιεινής
Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδοµικής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 233
FAX
KINHTO
1
2104320861
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524949
44481
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ξυλείας, συνεχώς διαµορφωµένης κατά µήκος οποιασδ
ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε
34 ΧΛΜ Π.Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ, ΘΕΣΗ ΒΙΛΙΑΡΙ
19600 2106451021(∆ΙΚ.)
05/07/2007
2106451022
Εργασίες επιχωµατώσεων
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το ∆ηµόσιο, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, Οργανισµούς Τοπικής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 234
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524952
46867
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο παράθυρων, µπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ Ν.-ΜΑΡΙΝΟΣ Π.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΜΑΓΟΥΛΑ
19300
05/08/2002
6973772280
Λιανικό εµπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο παράθυρων, µπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών, πλαισίων και κατωφλιών τους, από ξυλεία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 235
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524956
45163
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο πορτών, παράθυρων, πλαισίων και κατωφλιών για πόρ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΕΩΦ. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 22
18756 2104326530
06/12/2007
Χονδρικό εµπόριο πορτών, παράθυρων, πλαισίων και κατωφλιών για πόρτες, παραθυρόφυλλων, ρολών και παρόµοιων ειδών και
µερών τους από πλαστικές ύλες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 236
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524959
37969
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο προκατασκευασµένων κτιρίων, εκτός από ξύλινα
Γ. ΜΕΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΣΥΡΟΥ 2
18122 2104953924
22/04/2002
Κατασκευή προκατασκευασµένων κτιρίων από µέταλλο
Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 237
FAX
KINHTO
1
2104953924
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545400
44693
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΜΙΣΑΗΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 63
18648 2104628890
12/09/2007 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, εκτός ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και φωτογραφικών ειδών
36044
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ 3Β
18454 2104966101
20/09/2000
Υπηρεσίες ενοικίασης βιντεοκασετών και οπτικών δίσκων (CDs, DVDs, blu-rays κλπ)
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 238
FAX
KINHTO
2
2104628890
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545407
22135
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο βυσµάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή
ΚΑΙΝΙΧ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΚΕΙΡΙΑ∆ΩΝ 50
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
11854 2103420657
10/02/1984 [email protected]
2109849035
6977317880
Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων
Λιανικό εµπόριο βυσµάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωµάτων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 239
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545409
18861
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών εφαρµογής ηλεκτρισµού (κουζινών - πλυντηρίω
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Γ. ΠΑΠΑΙΟΡ∆ΑΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 36
18532 2104111830
23/03/1983
Λιανικό εµπόριο µερών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Χονδρικό εµπόριο µερών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 240
FAX
KINHTO
1
2104134648
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545425
46245
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- δεκτών τηλεόρασης, ραδιόφωνου
ELECTRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 30
18545 2104190810
29/08/2008 [email protected]
2104110615
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελµατικής ή οικιακής
χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 241
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47590000
48545
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήση
AGRINVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ ΕΙ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α2
18535 2109858870
2102584783
16/09/1986
Χονδρικό εµπόριο λουλουδιών και φυτών
Λιανικό εµπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευµένα καταστήµατα
43071
ΦΥΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆ΗΜ. ΜΠΕΡ∆ΕΛΗ 20 (Τ.Θ.33)
19100 2296021410
25/05/2006
Λιανικό εµπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 242
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595500
38057
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο επίπλων
ΛΕΛΙΟΥΚ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 37
18120 2104498877
15/05/2002
Λιανικό εµπόριο επίπλων
Χονδρικό εµπόριο οικιακών επίπλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 243
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595512
36285
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- επίπλων και µικροεπίπλων
ΒΑΡΟΥΤΣΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 85
18122 2104954014
16/11/2000
Χονδρικό εµπόριο επίπλων κουζίνας
Λιανικό εµπόριο επίπλων κουζίνας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 244
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595600
44031
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο φωτιστικών ειδών
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 107
12351 2104977981
28/02/2007
Λιανικό εµπόριο σκευών από άργυρο
Λιανικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 245
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595812
36362
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο επιτραπέζιων σκευών, µαγειρικών σκευών, άλλων οικια
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΟΝΙΑΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΡΟ∆ΟΥ 64
12351 2105699976
08/11/2000
2105693542
Χονδρικό εµπόριο νυφικών και βαπτιστικών ενδυµάτων
Λιανικό εµπόριο επιτραπέζιων σκευών, µαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισµού, (εκτός αυτών από
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 246
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595813
35349
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο επιτραπέζιων σκευών, µαγειρικών σκευών από πλαστικ
ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ 3
18453 2104955543
14/05/1998
Λιανικό εµπόριο ειδών δώρων γενικά
Λιανικό εµπόριο αγαλµατίων και άλλων ειδών διακόσµησης, κάδρων για φωτογραφίες, πίνακες ή παρόµοια είδη και καθρεπτών, από
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 247
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595814
47675
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο επιτραπέζιων, µαγειρικών ή οικιακών σκευών από σίδη
ΓΚΟΥΤΖΕΡΗ ΑΝΙΤΣΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΥΚΗΝΩΝ 7Β
18454 2104925692
21/04/2010
Λιανικό εµπόριο οικιακών ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη
Λιανικό εµπόριο επιτραπέζιων, µαγειρικών ή οικιακών σκευών από σίδηρο, χάλυβα, χαλκό ή αλουµίνιο και µερών τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 248
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595815
35806
Ν. ΤΡΟΜΑΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 226
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ηλιακών θερµοσίφωνων
18454 2104945300
06/07/2000
Λιανικό εµπόριο κλιµατιστικών µηχανηµάτων
Υδραυλικές και κλιµατιστικές εγκαταστάσεις θέρµανσης και ψύξης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 249
FAX
KINHTO
1
2104951638
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595833
36710
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο σάκων και τσαντών (συµπεριλαµβάνονται και τα χωνιά
∆ΙΟΜΑΤΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 35
19100 2296022330
30/09/1999
Λιανικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
φαγητού, από χαρτί
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 250
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47616102
36425
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο εκτυπωµένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και πα
MANTARAKIS GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΚΟΥΖΕ 14
18536 2104294254
28/12/2000 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και παρόµοιων ειδών
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 251
FAX
KINHTO
1
2104294229, 210429425
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47626314
36710
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές
∆ΙΟΜΑΤΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 35
19100 2296022330
30/09/1999
Λιανικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
φαγητού, από χαρτί
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 252
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47636402
39320
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο βιντεοκασετών και κασετών µαγνητόφωνου
DEVIATION - ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΗΒΩΝ 210
18233 2103626662
11/06/2003
Υπηρεσίες ενοικίασης βιντεοκασετών και δίσκων
Λιανικό εµπόριο βιντεοκασετών και κασετών µαγνητόφωνου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 253
FAX
KINHTO
1
2108979719
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47636405
45195
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο εγγεγραµµένων µουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CD
ΣΤΕΦΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 162
18120 2105787775
10/12/2007
Λιανικό εµπόριο ειδών ερωτικού περιεχοµένου (sex shop)
Χονδρικό εµπόριο παραφαρµακευτικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 254
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646504
39604
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι και µαγιό κολύµβησης
ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ 6
18454 2104967546
05/09/2003
6977306058
Χονδρικό εµπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι και µαγιό κολύµβησης, και άλλων παρόµοιων ενδυµάτων
Λιανικό εµπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι και µαγιό κολύµβησης και άλλων ενδυµάτων
23387
ΝΙΚ. ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 3
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
18547 2104825887
02/01/1992 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόµοιων ειδών
Χονδρικό εµπόριο ειδών και εξοπλισµού γυµναστικής ή αθλητισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 255
2
2104822385
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646508
26806
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισµό, κωπήλατων
ΑΦΟΙ ΓΑΛΑΝΟΥ ΟΕ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Α.Π.ΒΛΑΧΑΚΟΥ 5
18545 2104136035
28/09/1993 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται κυρίως στην ερασιτεχνική ναυτιλία
Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών µέσων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 256
FAX
KINHTO
1
2104225417 -210412796
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646531
34586
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιµοποιού
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Λ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 19
18010 2297026404
29/03/1999
2297026404
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
Συνήθεις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων για εµπορεύµατα (εκτός από
43794
Ν. & Κ. ΚΑΤΣΙΚΑ Ο.Ε.
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 146
19200 2105548374
20/12/2006
Χονδρικό εµπόριο ειδών κυνηγιού (περιλαµβανοµένων και των όπλων κυνηγιού) και παρόµοιων ειδών
Λιανικό εµπόριο όπλων και άλλων ειδών κυνηγιού και παρόµοιων ειδών
34352
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΓ.∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 21
18540 2104125568
06/02/1998
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται κυρίως στην ερασιτεχνική ναυτιλία
Λιανικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιµοποιούνται και στην ερασιτεχνική ναυτιλία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 257
3
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646535
40282
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο όπλων και φυσιγγίων κυνηγίου
ΑΦΟΙ ΓΑΡ∆ΕΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΛΕΩΦ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 143
18755 2104005702
05/03/2004
Λιανικό εµπόριο ειδών αλιείας γενικά
Λιανικό εµπόριο όπλων και φυσιγγίων κυνηγίου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 258
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646549
44440
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισµό
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΝΙΚ. - ΜΠΑΚΟΥΣΗ ΚΥΡ. ΟΕ
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 151
18120 2104976185(ΛΟΓ.)
20/06/2007
2104978695
Λιανικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισµό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 259
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47656700
19987
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΣ 76
18120 2104965645
24/08/1985
Χονδρικό εµπόριο παιδικών αµαξιών
Λιανικό εµπόριο παιδικών καροτσιών και µερών τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 260
FAX
KINHTO
1
2104965229
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717100
43122
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
XU JIANMEI ΤΟΥ ZHEN LIU
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 97-99 & ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 14
18535
15/11/2004
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ειδών ιµατισµού, γουνών και υποδηµάτων
Λιανικό εµπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόµοιων ειδών, από κάθε υλικό
42797
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΚΛΗ
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 174Α
18535 6934494994
07/03/2006
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων
Υπηρεσίες διακοσµητή καταστηµάτων και άλλων επαγγελµατικών χώρων (decorateur)
36019
ΧΕΛΙΩΤΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ
ΣΩΤΗΡΟΣ 26
18535 2104120880
04/03/1997
Λιανικό εµπόριο έτοιµων ανδρικών ενδυµάτων
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 261
3
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717115
29770
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο γυναικείων εσώρουχων γενικά
ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 70
18344 2104618153
28/07/1995
Λιανικό εµπόριο γυναικείων εσώρουχων γενικά
Λιανικό εµπόριο γυναικείων ζωνών, εσώρουχων, νυχτικών, ροµπών και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 262
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717124
47733
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο δερµάτινων ενδυµάτων
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α' 18
18532 2104178301
18/05/2010
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων
Λιανικό εµπόριο εξαρτηµάτων ρουχισµού από δέρµα ή σύνθεση δέρµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 263
FAX
KINHTO
1
2104110661
6977421407
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717150
40280
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο παιδικών ενδυµάτων γενικά
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΙΝΕΣΗΣ & ΣΙΑ E.E
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 32
18120 2104974660
11/03/2004
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
Λιανικό εµπόριο ανδρικών πουκάµισων, πιτζαµών, µπλουζών, εσώρουχων και παρόµοιων ειδών
43594
ΚΕΦΑΛΑ ΖΑΦΕΙΡΩ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΙΣΩΠΙ∆ΟΥ 8
19500 6972228016
17/10/2006
Λιανικό εµπόριο γυναικείων έτοιµων ενδυµάτων και φορεµάτων
Λιανικό εµπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων κοστουµιών, συνόλων, σακακιών, φορεµάτων, φουστών, παντελονιών, φορµών µε
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 264
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717153
43057
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο στηθόδεσµων, κορσέδων, λαστέξ, µαγιό, τιραντών, ζαρ
ΚΟΥΡΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 33
18756 2104621014
10/05/2006
Λιανικό εµπόριο ειδών νεωτερισµών
Λιανικό εµπόριο στηθόδεσµων, κορσέδων, λαστέξ, µαγιό, τιραντών, ζαρτιέρων, καλτσοδετών και λοιπών παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 265
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717155
28933
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο τεχνητών γουνών και ειδών από τεχνητή γούνα
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΣ 16
18535 2104173140
29/12/1994
Λιανικό εµπόριο γυναικείων έτοιµων ενδυµάτων και φορεµάτων
Λιανικό εµπόριο γυναικείων ζωνών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 266
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47727200
45566
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων
ΑΝΕΤΤΑ ΚΟΥΦΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
ΣΙΦΝΙ∆ΩΝ 6
19100 2103303720
14/04/2008
Λιανικό εµπόριο παιδικών ενδυµάτων γενικά
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων
35247
ΚΑΤΣΑΡΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΕΙΡΗΝΗΣ 1
19300 2105777506
03/02/2000
Λιανικό εµπόριο γυναικείων έτοιµων ενδυµάτων και φορεµάτων
Λιανικό εµπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων κοστουµιών, συνόλων, σακακιών, φορεµάτων, φουστών, παντελονιών, φορµών µε
40148
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 106
18532 2104171432
04/02/2004
Λιανικό εµπόριο παιδικών ενδυµάτων γενικά
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλου ηλεκτρικού εξοπλισµού
33075
ΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΣ ∆ΙΟΣ 20
18535 2104223293
19/06/1998
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων
44482
Ν.ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ - Α.ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ Ο.Ε
ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 32
18648 2104137738(ΛΟΓ.)
03/07/2007
Λιανικό εµπόριο παιδικών ενδυµάτων γενικά
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων
36821
ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ
19300 2105597997-2104918678
19/03/2001
6972248270
Λιανικό εµπόριο εγχώριων υφαντών
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων και υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 267
6
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47727202
22555
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών υποδηµατοποιίας
ΜΑΚΡΟΜΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 101
18532 2104130542
05/02/1988
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων) και υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 268
FAX
KINHTO
1
2104130542
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47747504
45397
ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 138
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ακουστικών βαρηκοΐας, βηµατοδοτών, µερών τους, µε
18532 2104127022
12/02/2008
6944363532
Λιανικό εµπόριο ακουστικών βαρηκοΐας
Λιανικό εµπόριο ακουστικών βαρηκοΐας, βηµατοδοτών, µερών τους, µερών και εξαρτηµάτων προθέσεων (τεχνητών µελών) και
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 269
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47750000
38071
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού σε εξειδικευµένα
ΑΚΕΡΜΑΝΣ ΚΟΡΝΕΛΗΣ ΤΟΥ ΤΕΟ (AKKERMANS CORNELIS HENDRIKUS ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ)
ΧΩΡΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
80100 2736031057
04/01/2001
Λιανικό εµπόριο ειδών διατροφής γενικά
Λιανικό εµπόριο χαρτικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 270
FAX
KINHTO
1
2736034337(ΛΟΓ.)
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47757600
20849
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού
ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΗ ΠΛΟΙΩΝ Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΛΛΗΣ 9 & ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
18757 2104326458
19/12/1985 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Λιανικό εµπόριο προϊόντων καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 271
FAX
KINHTO
1
2104326459
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47757613
27528
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο σαµπουάν, λακ µαλλιών, παρασκευασµάτων για µόνιµο
ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Π.ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 74
18450 2104919547
17/02/1994
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
Λιανικό εµπόριο ξυριστικών και κουρευτικών µηχανών, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 272
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47760000
48981
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασµάτων, ζώων συντ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 20-22
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
18531 2109829444
15/02/2012
Λιανικό εµπόριο χώµατος κατάλληλου για την κηπουρική
Χονδρικό εµπόριο χώµατος κατάλληλου για την κηπουρική
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 273
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47767000
47676
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασµάτων, ζώων συντ
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
Λ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 81
18900 2104654084
21/04/2010
Χονδρικό εµπόριο ζωοτροφών
Λιανικό εµπόριο ξυλάνθρακα, καύσιµου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 274
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47767712
46065
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- ανθέων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΑΝΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΕΛΦΩΝ 4
18901 2104970003
26/06/2008
Καλλιέργεια γαρύφαλλων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)
Λιανικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- ανθέων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 275
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47767806
43980
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών από τύρφη
Ι. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΠΙΝ∆ΟΥ 17
19300 2105598219
16/02/2007
Καλλιέργεια λοιπών φυτώριων
Λιανικό εµπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 276
FAX
KINHTO
1
2105598219
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47767902
40522
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών για κατοικίδια ζώα
ΕΜΠΟΡΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΝΟΥΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ∆ΗΜ.ΤΣΟΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ 100
19300 2105595503
2105595513
14/04/2004 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ειδών για κατοικίδια ζώα
Χονδρικό εµπόριο ζωοτροφών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 277
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47778200
39956
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
DRUGSTORE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 79
18535 2104176160
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΣΤΕΛΑ
18/04/1996
2104227438
Λιανικό εµπόριο ψιλικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και συναφών ειδών
Λιανικό εµπόριο χαρτικών ειδών
34864
ΣΤΟΥΝΤΙΟ Υ∆ΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΣΗΣ - ΥΠΟ∆ΗΣ
∆ΗΜΟΣ Υ∆ΡΑΣ
18040 2103230107
2103318219
04/11/1999
Λιανικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 278
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47778202
47127
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών σ
SHAHID GHAFAR GUZAR HAFIZ ΤΟΥ GHULAM
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 24
19300 2105580386
03/08/2009
Υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας, λιανικά
Υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας, χονδρικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 279
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47778204
45267
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕ
Υ∆ΡΑΣ 1 ΚΑΙ ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 184
18121 2105624738, 2105691522 2105624648
31/12/2007 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων γάµου και βαπτιστικών
Λιανικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 280
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47778211
24956
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο σκευών από άργυρο
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ 95 & ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64
18535 2104138152
25/10/1974
Χονδρικό εµπόριο σκευών επιµεταλλωµένων µε χρυσό ή άργυρο
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 281
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788300
40880
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισµού και εξοπλισµού
ΠΑΝΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ε.Ε.
ΓΛΗΝΟΥ & ΝΑΞΟΥ 14
12351 2105620732
25/08/2004 [email protected]
2105620765
Χονδρικό εµπόριο αναπτήρων τσιγάρων και άλλων αναπτήρων, πιπών καπνίσµατος και πιπών για πούρα ή τσιγάρα και µερών τους
Χονδρικό εµπόριο φωτογραφικών και οπτικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 282
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788312
46929
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο µερών σκελετών και υποστηριγµάτων µατογυαλιών, µα
NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35
18532 2104119811, 2108007300 2104119816, 210807457
31/12/2006 [email protected]
Εκµετάλλευση πολυκαταστηµάτων (υπεραγορών)
Χονδρικό εµπόριο µερών σκελετών και υποστηριγµάτων µατογυαλιών, µατογυαλιών ηλίου και προφύλαξης ή παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 283
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788400
48704
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ 12
18451 2109330507
15/05/2009
Λιανικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
Λιανικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
42129
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΛΙΠΕ∆ΟΥ 17
18540 2104171710
26/07/1999
Χονδρικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
Λιανικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 284
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788401
34438
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο απορρυπαντικών ειδών
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 173
18452
30/01/1998
Λιανικό εµπόριο απορρυπαντικών ειδών
Λιανικό εµπόριο άλλων µη εδώδιµων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 285
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788402
44025
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασµάτων έκπλυσης, όχι
ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΟΠΑΖΗ 67-69
18537 2104186660
28/02/2007
Χονδρικό εµπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας οικιακής χρήσης
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 286
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788500
34318
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο καύσιµου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθ
Φ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ - Ε. ΒΑΡΟΥΤΗΣ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ.ΣΧΙΣΤΟΥ 9Α
18863 2104312955
20/05/1999
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
Χονδρικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 287
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788600
21843
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο άλλων µη εδώδιµων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α
ΒΛΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ
ΛΕΩΦ.ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 56
18535 2104136960
24/11/1988 [email protected]
2104136960
6977292715
Λιανικό εµπόριο άλλων µη εδώδιµων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο επιτραπέζιων ρολογιών µε µηχανισµό ρολογιού χεριού, ξυπνητηριών και ρολογιών τοίχου και άλλων ρολογιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 288
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788607
44025
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας
ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΟΠΑΖΗ 67-69
18537 2104186660
28/02/2007
Χονδρικό εµπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας οικιακής χρήσης
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 289
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788610
43407
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο αποµιµήσεων κοσµηµάτων
ΓΑΒΡΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 159
18535 2104223454
13/09/2006
Λιανικό εµπόριο άλλων πολυτελών µικροαντικειµένων, όχι από πολύτιµα µέταλλα ή λίθους
Χονδρικό εµπόριο αγαλµατίων, από βασικά µέταλλα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 290
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788613
42337
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.
ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 21
18756 2104313381
11/11/2005
Λιανικό εµπόριο διακοσµητικών κεριών
Λιανικό εµπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 291
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788916
48484
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο πινάκων ζωγραφικής γενικά
ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΥΣΟΥ-ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 72
18531 2104125900
18/05/2011 [email protected]
69701903536
Λιανικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
Λιανικό εµπόριο υαλικών φωτιστικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 292
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47916500
48536
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο αθλητικού εξοπλισµού, µε αλληλογραφία ή µέσω διαδί
RED STORE ΘΡΥΛΙΚΑ ∆ΩΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΡΑΟΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
18547 2104171551
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
14/06/2011
Λιανικό εµπόριο αθλητικού εξοπλισµού σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 293
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49411000
49033
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων
Ι.Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Λ. ΝΑΤΟ -ΚΡΙΕΖΗ-ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
19300 2105573078
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
08/03/2012
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 294
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49411900
46580
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες οδικών µεταφορών εµπορευµάτων
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ DEPOT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ
19300 2104000083
15/01/2009
Άλλες υπηρεσίες οδικών µεταφορών εµπορευµάτων
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης φορτηγών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 295
FAX
KINHTO
1
2105570941
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 50102000
32446
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής µεταφοράς ε
ΕΦ ΓΚΡΟΥΠ ΕΣ ΕΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 131
18532 2104120414
04/12/1997
2104170137
Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών µεταφορών επιβατών µε κρουαζιερόπλοια
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύµατος, κρουαζιέρων και οργανωµένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 296
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52100000
33757
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αποθήκευση
ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΜΗΡΟΥ 142
ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΚΑΜΙΝΙΑ
18344 2104133987
14/01/1999
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
Λιανικό εµπόριο ειδών υγιεινής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 297
FAX
KINHTO
1
2109409623
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52101000
38787
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αποθήκευσης
Α∆ΕΛΦΟΙ Χ. ΚΟΡ∆ΕΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ
25ο ΧΛΜ Ε.Ο.Α.Κ-ΛΟΥΤΣΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΤΘ 10) 19600 2105500700
2105559100
17/01/1984 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς µορφές
Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης από χάλυβα ταχείας κοπής, µε πλάτος < 600 mm
35739
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ - ∆ΙΑΝΟΜΩΝ
ΘΕΣΗ ∆ΥΟ ΠΕΥΚΑ
19300 2105576855, 2105593939
12/06/2000
Υπηρεσίες αποθήκευσης
Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 298
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52101100
44460
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη
KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 57
18536 2104292902
22/06/2007 [email protected]
Υπηρεσίες εξειδικευµένου καθαρισµού
Άλλες δραστηριότητες καθαρισµού
34621
ΚΑΡΑΚΟΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 335
18755 2104118928
11/08/1999
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων, µη ζώντων
Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 299
FAX
KINHTO
2
2104292785
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52101101
47530
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες αποθήκευσης µπανανών και λοιπών τροπικών φρούτων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΕΑΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΟΚΛΑ S13
18233 2104815202
08/12/2009
2104813264
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
Χονδρικό εµπόριο χουρµάδων, σύκων, µπανανών, ινδικών καρύδων, βραζιλιάνικων καρύδων ανακάρδιου, αβοκάντο, µάνγκο,
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 300
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52101900
35765
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης
CAPOCCI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ
19300 2105500555
2105500531
28/06/2000 [email protected]
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εµπορευµατοκιβώτιων
45466
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΘΕΝΣ ΚΑΡΓΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΙΤΣΑ Τ.Θ. 18010
19300 2102287785
04/11/1991 [email protected]
210-2287783
6974-815112
Άλλες χερσαίες µεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εµπορευµατοκιβώτιων
42058
ΣΚΟΡ∆ΑΚΗΣ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. - LOGISTICS
ΝΤΡΑΣΕΖΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
19600 2102633337
04/08/2005
Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εµπορευµατοκιβώτιων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 301
3
2102633436
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52212404
48305
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης κάθε είδους µεταφορικών µέσων και τρο
ΤΟΠ ΚΑΡ - ΓΟΥΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
ΓΟΥΝΑΡΗ 21-23
18531 2104119871
17/02/2011
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο επιβατηγών αυτοκινήτων οχηµάτων µε κινητήρα στον οποίο η ανάφλεξη γίνεται µε σπινθηριστή, καινούργιων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 302
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52241201
48057
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εµπορευµατοκιβώτιων
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ
19300 2105599244
01/04/2010
Υπηρεσίες αποθήκευσης
Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εµπορευµατοκιβώτιων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 303
FAX
KINHTO
1
2105599202
6974312978
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52241901
28208
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες άντλησης έτοιµου σκυροδέµατος (πρέσας), κατά την τελική
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΞΗΡΟΡΕΜΑΤΟΣ Α.Ε.
ΞΗΡΟΡΕΜΑ Τ.Θ 13310 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
19300 2102475525
28/06/1991
Εξόρυξη λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης· κροκάλων, αµµοχάλικου
Εξόρυξη λίθων για µνηµεία ή κτίρια (οικοδοµικών λίθων)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 304
FAX
KINHTO
1
2105599671- 210247048
6974633609
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291000
30156
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
TERRACOM HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΩΝ 8
11143 6944586892
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Α.ΠΑΤΗΣΙΑ
12/12/1995
Υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδοµικών υλικών
46492
ΕΦ ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 79 & ΚΑΝΑΡΗ 1
18537 2104528100
11/12/2008 [email protected]
Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 305
2
2104526260
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291100
38690
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ναυλοµεσιτών
ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΕΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 33
18535 2104295104
04/12/2002
Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών µεταφορών επιβατών
Υπηρεσίες ναυλοµεσιτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 306
FAX
KINHTO
1
2104295104
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291900
37454
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΝΟΒΑ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΚΗΦΙΣΟΥ 78
18233 2103472260
2103473343
22/10/2001
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
33151
ΡΙΝΙΟΥΑΛ ΚΟΜΕΡΣ ΕΝΤ ΣΙΠΠΙΝΓΚ ΑΤΖΕΝΣΥ ∆ΡΑΓΝΗΣ Ε.Π.Ε.
ΦΙΛΩΝΟΣ 131
18536 2104294212
21/07/1998 [email protected]
Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 307
2
2104294211
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291901
40244
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
ΚΑΠΠΑ ΣΙΓΜΑ LOGISTICS ΕΠΕ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 15
18531 2106427914
04/03/2004
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 308
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291902
42673
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 31
18451 2104126100
31/01/2005
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
42572
Ε.ΜΠΕΖΑ Κ& ΣΙΑ Ε.Ε.
ΣΚΟΥΖΕ 12
18536 2104512726
07/02/1967 [email protected]
2104524950
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
38060
ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΙΛΩΝΟΣ 54
18535 2104101331-4
20/05/2002 [email protected]
Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού
43002
ΤΖΑΜΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΥΞ. ΠΑΛΛΙΚΑΡΙ∆Η 30
18756 2105788500(ΛΟΓ.)
06/12/2005
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
Ταχυµεταφορές εγγράφων και αντικειµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 309
4
2104220940
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291904
48369
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
ΑΛΦΑ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ
19300 2104944140
15/03/2011
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδηγό ιδιοκτήτη
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 310
FAX
KINHTO
1
6944533940
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52292000
37701
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των µεταφορών π.δ.κ.α.
ΚΕΜ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟ
19300 2105596114
23/01/2002
Αποθήκευση
Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των µεταφορών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 311
FAX
KINHTO
1
2105596116
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52292001
43753
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες αποστολής εµπορευµάτων
ΛΑΝΤΑΙΡ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 24
18531 2104117410
24/11/2006
Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εµπορευµατοκιβώτιων
Υπηρεσίες αποστολής εµπορευµάτων
47508
ΩΜΕΓΑ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
19300 2109475500
24/06/1994
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων, µε φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών µεταφορών και µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων, µε φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών µεταφορών και µε οδηγό ιδιοκτήτη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 312
2
2109475689
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 53200000
49040
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές δραστηριότητες
CROSS DOCKING ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ
19600 2105557545
23/01/2009
Άλλες ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές δραστηριότητες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 313
FAX
KINHTO
1
2105557545
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 53201101
44952
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ταχυµεταφορές εγγράφων και αντικειµένων
ΑΛΜΑΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕ
ΝΟΤΑΡΑ 79-81
18535 2105598699
2105598808
23/10/2007
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων, µε φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών µεταφορών και µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
Ταχυµεταφορές εγγράφων και αντικειµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 314
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 55101001
39368
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, µε εστιατόριο
Ε. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΟΚΡΙ∆ΟΣ 30
15231 2103613839(∆ΙΚ.)
29/05/2003
Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
Υπηρεσίες µεσιτείας για οργανωµένες περιηγήσεις µε παροχή καταλύµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 315
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 55901000
43130
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες καταλύµατος
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ ΚΑΙ ΚΑΖΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 93 (3ος όροφος στα γραφεια MS ΛΟΓΙΣΤ18538 2104290620(∆ΙΚ.) - 2104290620
2104290375
10/09/1970 [email protected]
6977456748
Άλλες υπηρεσίες καταλύµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 316
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56101100
48237
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων µε πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
E. T. FOOD SERVICES - ΦΟΥΝΤ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ
ΛΕΩΦ. ΦΥΛΗΣ 100 & ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ
19300 2106614597
10/12/2010
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων µε πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων και ποτών από σνακ µπαρ, µε παροχή σερβιρίσµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 317
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56101105
48237
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (
E. T. FOOD SERVICES - ΦΟΥΝΤ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ
ΛΕΩΦ. ΦΥΛΗΣ 100 & ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ
19300 2106614597
10/12/2010
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων µε πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων και ποτών από σνακ µπαρ, µε παροχή σερβιρίσµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 318
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56101108
41920
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων από πιτσαρία, µε παροχή σερβιρίσµατος
ΚΑΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 33
18756 2105752940, 2104636804
14/06/2005
6977351707
Χονδρικό εµπόριο νυφικών και βαπτιστικών ενδυµάτων
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων από πιτσαρία, µε παροχή σερβιρίσµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 319
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56101301
43676
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 92 & ΛΕΩΦ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 102 18538 2104619504
13/11/2006
Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήµατα αναψυκτηρίων, χωρίς παροχή καθίσµατος
Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήµατα πώλησης παγωτών ή άλλων γλυκών, χωρίς παροχή καθίσµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 320
FAX
KINHTO
1
2104619554
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56101914
43982
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήµατα πώλησης παγωτών ή άλλω
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 111
18233 2105787784
20/02/2007
Λιανικό εµπόριο παγωτού και άλλων ειδών βρώσιµου πάγου
Λιανικό εµπόριο οπτικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 321
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56301003
45573
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο
ΤΣΙΑΓΚΛΗΣ ∆. - ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ∆. Ο.Ε.
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 38Α
18451 2109572921(ΛΟΓ.)
16/04/2008
Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 322
FAX
KINHTO
1
2109572921
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56301004
40425
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ µπαρ
PONTE MARE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Γ ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΡΙΝΑΣ ΖΕΑΣ
18504 2104634040(ΛΟΓ.)
08/04/2004
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων και ποτών από σνακ µπαρ, µε παροχή σερβιρίσµατος
Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο, µε παροχή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 323
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 58111900
40243
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόµοιων ειδώ
ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3
18531 2104131718
02/03/2004
Χονδρικό εµπόριο άλλων χαρτιών και χαρτονιών
Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 324
FAX
KINHTO
1
2104129340
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 58290000
44306
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Έκδοση άλλου λογισµικού
PICCORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 34
18451 6944189868
09/05/2007
Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδοµένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρµογών και παροχής λοιπής υποδοµής
τεχνολογιών της πληροφορίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 325
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 61100000
48835
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ενσύρµατες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20
19300 2114064643
15/12/2011
Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ασύρµατα συστήµατα τηλεπικοινωνιών
Λιανικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 326
FAX
KINHTO
1
6937290070
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 61104100
45686
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Βασικές υπηρεσίες διαδίκτυου
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Α∆ΑΜ.ΚΟΡΑΗ 21
18120 2104943036
30/04/2008
Εργασίες διάστρωσης δαπέδων µε ασφαλτικά πλακίδια
Βασικές υπηρεσίες διαδίκτυου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 327
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 61900000
37429
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΙΓΑΛΕΩ 8
18545 2104599500
2104599600
09/08/1996 [email protected]
Υπηρεσίες δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, εκτός των υπηρεσιών κατ' οίκον διανοµής προγράµµατος µέσω δορυφόρου
Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 328
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 61901007
48606
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν π
ΚΟΚΚΟΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 36
18531 2104620483
01/07/2011
Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν παρέχονται τρόφιµα ή ποτά)
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για θέµατα υλικού (Hardware) υπολογιστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 329
FAX
KINHTO
1
6934612265
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62011103
35326
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού πολυµέσων (multimedia)
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΕΥΡΙΠΙ∆ΟΥ 19
18452 2104929117
17/02/2000
Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού πολυµέσων (multimedia)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 330
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62011104
47835
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες δηµιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΛΑΠΟ∆ΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟ
19300 2105595578
31/05/2010
Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ' ευθείας (on-line) σύνδεση
Υπηρεσίες στοιχηµάτων σε απ' ευθείας (on-line) σύνδεση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 331
FAX
KINHTO
1
2105595279
6972267232
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62023000
48603
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας
ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΣΑΧΤΟΥΡΗ 72
18537 2108175000
22/07/2011
Παραγωγή πρωτοτύπων λογισµικού
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 332
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62023003
40223
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστηµάτων υπολογιστών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ Ο.Ε.
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 15-17
18537 6974447450
17/02/2004 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστηµάτων υπολογιστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 333
FAX
KINHTO
1
2104599719
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62090000
48466
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριό
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ Κ. - ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Θ. Ο.Ε.
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 25
18450 2105741019
18/05/2011
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού γραφείων
Λιανικό εµπόριο άλλων µηχανών γραφείου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 334
FAX
KINHTO
1
6974829009
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 63110000
45327
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Επεξεργασία δεδοµένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες
NETPOINT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 114
18532 2104225374
15/01/2008
2104222120
∆ραστηριότητες µηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συµβουλών
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανών και εξοπλισµού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 335
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 63113000
46508
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ιάθεση διαφηµιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο
ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 5
18453 6973791725
17/12/2008
Παραγωγή περιεχόµενου δικτυακών πυλών (web portals)
∆ιάθεση διαφηµιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 336
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 66121200
31352
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες µεσιτείας αγαθών
ΤΖΑΚ ΜΟΤΟΡΣ (ΕΛΛΑΣ) ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ 386
18863 2104015144-5
14/02/1996
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Υπηρεσίες δοκιµών και αναλύσεων ολοκληρωµένων µηχανικών και ηλεκτρικών συστηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 337
FAX
KINHTO
1
21042015597
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 66221001
45985
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα
ΜΠΡΟΥΜΕΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ 4
18539 2104626463
19/02/2002
Υπηρεσίες µεσίτη ασφαλειών γενικά, µε επαγγελµατική εγκατάσταση
Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 338
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68100000
45211
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ -ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ-ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
18531 2109505349
13/10/2004
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
Υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελµατικού τουριστικού σκάφους µε πλήρωµα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 339
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68101000
49013
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ECO FORMULA ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΛΟΥ 52
18545 2104281630
2104523976
16/12/2005
Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών
Υπηρεσίες προβολής αθλητικών εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών αθλητικών εκδηλώσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 340
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68200000
39390
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΚΤΗ ΚΟΝ∆ΥΛΗ 14
18545 2104196410, 2104196414 2104220855
24/06/2003 [email protected]
Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 341
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201000
42676
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινή
ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ ΠΟΙΝΤ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 118
18756 2104637562(ΛΟΓ.)
07/02/2006
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
Υπηρεσίες µεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 342
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201101
25297
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ.ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 47
18535 2104128878
02/06/1988
6932380166
Λιανικό εµπόριο βρεφικών ενδυµάτων και εξαρτηµάτων ρουχισµού
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση
39825
ΕΞΑΝΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 65 (4ος όροφος)-ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
18536 2104294620
29/09/2003
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 343
2
2104294517
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201200
28849
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινή
∆ΕΚΤΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 57
18344 2109409828
2109409112
21/01/1990
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία
48534
ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΜΙΑΟΥΛΗ 8
19300 2105572762
22/06/2011
2105582229
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία
42574
ΝΕΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 69
18537 2104591000
05/06/1974
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση οικοδοµικών υλικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 344
3
2104283538
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201202
44760
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εκµίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτω
ΩΡΑΙΑ ΘΕΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΖΕΦΥΡΟΥ 58Β
17564 2104295118
19/09/2007
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Υπηρεσίες εκµίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 345
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201203
43748
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση
Κ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ
ΚΑΛΑΜΩΝ 65
18546 2104616185
18/03/2005
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 346
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68311000
48830
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες µεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβα
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 1
19300 2105579449
02/12/2011
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 347
FAX
KINHTO
1
2105572313
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68321200
41942
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες διαχείρισης ιδιοκτησιών χρονοµεριστικής µίσθωσης έναντι α
Ε. ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΚΙΝΗΤΑ
17ο ΧΙΛ. Ν.Ε.Ο.Α.Κ
19300 2105573368
2105582287
02/01/2004 [email protected]
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων συµβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες εκµίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, µε υπαγωγή σε Φ.Π.Α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 348
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68321300
16516
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, έ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 16-18
18531 2107702420
12/08/1977
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
47672
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΙΟΥ ΕΠΕ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 72
18121 2105699809 - 21038394072105699798
18/03/2003 [email protected]
∆ιάνοιξη φρεάτων ύδατος και εργασίες εγκατάστασης σηπτικών συστηµάτων
Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αµµοχάλικου και άµµου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 349
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 69202000
48124
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λογιστικές υπηρεσίες
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΖΑΙΜΗ 15
19200 2103803475
12/07/2010
Λογιστικές υπηρεσίες
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων συµβουλών διαχείρισης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 350
FAX
KINHTO
1
6944583660
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 69202201
48105
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων και φορολογ
GS ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΙΛΩΝΟΣ 79-81
18535 2104284770(ΛΟΓ)
26/11/2010
6946632010
Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων
Υπηρεσίες σύνταξης και δηµοσίευσης ισολογισµών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 351
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 69202202
37112
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες σύνταξης και δηµοσίευσης ισολογισµών, καταστατικών, τρο
ΦΟΡΟΝΕΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΩΝΟΣ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ 90 & ΝΙΚΟΥ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
18542 2104201246
13/07/2001
Υπηρεσίες οργανωµένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 352
FAX
KINHTO
1
2104256609
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221102
46461
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συµβούλων διαχείρισης από οργανωµένο γραφείο, που απασ
BUSINESS UNUSUAL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ∆ΙΟΣ 7
18535 2104127269
02/12/2008 [email protected]
Υπηρεσίες συµβούλων διαχείρισης από οργανωµένο γραφείο, που απασχολεί µέχρι 30 άτοµα
Υπηρεσίες συµβούλου σε θέµατα προώθησης πωλήσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 353
FAX
KINHTO
1
2104100026
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221201
37239
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νοµικών προσώπων
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΑΝ∆ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
19500 2292022089
13/09/2001
∆ιοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε αναπτυξιακά προγράµµατα πολλαπλών στόχων
Υπηρεσίες εµπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 354
FAX
KINHTO
1
2292025769
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221203
47027
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών
VERIAH ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΑΟ∆ΙΚΕΙΑΣ 53
18453 2104922265
30/06/2009
Υπηρεσίες σχεδιασµού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήµατος λογισµικού
Υπηρεσίες µελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 355
FAX
KINHTO
1
2104922380
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221208
26155
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
ΖΩΡΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 11
18538 2104186389
13/02/1986
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
29585
ΚΟΝΤΕΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Π.ΟΡΙΓΩΝΗ 6
18541 2104829282
20/06/1995
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
26254
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΛΑΟ∆ΙΚΗΣ 5
16674 2104820296
19/11/1985
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
35518
ΤΡΙΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 186
18450
24/02/1992
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 356
4
2104820296
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221210
25844
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες µελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓ.ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 25
18535 2104119497
19/02/1993
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών µεταφορικών µέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων)
Υπηρεσίες συµβουλών για έλεγχο ποιότητας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 357
FAX
KINHTO
1
2104117482
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221302
43839
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώµατος διανοµής προϊόντων
ΣΚΟΡ∆ΟΥΛΗ ΖΩΟ∆ΟΧΟΣ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΑΝ. ΓΙΑΤΡΙΣΗΣ 13
18863
18/12/2006
6973034094
Χονδρικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
Υπηρεσίες διανοµής διαφηµιστικού υλικού (φέιγ βολάν κλπ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 358
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221401
36453
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού επιχείρησης
ΑΠΟΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΕΛΕΤΕΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ 38-40
18545 2104629300
2104619565
27/12/2000 [email protected]
6973736463
Υπηρεσίες συµβουλών για έλεγχο ποιότητας
Υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης για παρουσίαση διαφηµίσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 359
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221500
48960
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα οργάνωσης παραγωγής
ΠΑΝΟΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
∆ΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 105
18534 2111838341
12/01/2012
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα µάρκετινγκ
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα οργάνωσης παραγωγής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 360
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221502
41787
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες γεωργικών µελετών (γεωργοοικονοµικών - γεωργοτεχνικών
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
18020 2298022980
22/08/1990
Χονδρικό εµπόριο λιπασµάτων και αγροχηµικών προϊόντων
Υπηρεσίες συµβουλών για έλεγχο ποιότητας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 361
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221504
40493
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών οργάνωσης της µεθόδου εργασίας
DIMARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 90
18020 2298025582
26/02/2004
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών οργάνωσης της µεθόδου εργασίας
Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόµενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης
42551
MEDI-ΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 98
18233 2104830291
13/12/2005
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα µάρκετινγκ
Ταχυµεταφορές εγγράφων και αντικειµένων
46684
ΒΑΦΕΣ ΣΚΑΦΩΝ, ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ - ΓΙΩΤ Π.Π.Σ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓ.ΠΕΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 41
18648 2104611554
10/02/2009
6937181495
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 362
3
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221508
36453
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συµβουλών για έλεγχο ποιότητας
ΑΠΟΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΕΛΕΤΕΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ 38-40
18545 2104629300
2104619565
27/12/2000 [email protected]
6973736463
Υπηρεσίες συµβουλών για έλεγχο ποιότητας
Υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης για παρουσίαση διαφηµίσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 363
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221600
41942
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για θέµατα εφοδιασµού και άλλων συµ
Ε. ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΚΙΝΗΤΑ
17ο ΧΙΛ. Ν.Ε.Ο.Α.Κ
19300 2105573368
2105582287
02/01/2004 [email protected]
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων συµβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες εκµίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, µε υπαγωγή σε Φ.Π.Α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 364
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70222003
45021
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συντονισµού και επιθεώρησης υπεργολάβων
ΑΘ. ΑΓΓΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)
ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 338-340
18539 2104914115
20/06/2007
Υπηρεσίες µεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 365
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71120000
48239
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ραστηριότητες µηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχν
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ - ΙΟΥΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΝΤΕΣΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΩΚΕΑΝΙ∆ΩΝ & ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
19200 2105562280
17/12/2010
Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 366
FAX
KINHTO
1
6947619961
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121102
41984
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών σκοπιµότητας τεχνικών έργων
PANTECHNIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 112
18535 2104113916
05/07/2005
2104122450
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση πλοίων και αεροσκαφών και άλλου εξοπλισµού µεταφοράς π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών µηχανικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 367
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121202
46679
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών µελετών φερουσών κατασκευών κτιρίω
HERC ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 10 ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
19300 2105580923
2105580923
30/01/2009
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Υπηρεσίες σχεδιασµού εσωτερικών χώρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 368
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121305
29753
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκπόνησης µηχανολογικών µελετών κτιρίων (θέρµανσης, κλ
Α. ΧΑΛΑΖΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, ∆ΙΑ
Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ 19
17564 2109428158
2105573209
21/07/1995
Λιανικό εµπόριο καυσίµων για οχήµατα
Υπηρεσίες αλλαγής λαδιών επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 369
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121900
38749
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες µηχανικών για άλλα έργα
ΖΑΝΤΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ 51-53
18539 2104253100
24/12/2002 [email protected]
Κατεδαφίσεις
Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης κάθε είδους µεταφορικών µέσων και τροχόσπιτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 370
FAX
KINHTO
1
2104253101
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121906
48783
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών για νέα προϊόντα
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΙ Ι.Ν.Π. ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΕΑΣ 1
18547 2104221329
21/11/2011
Υπηρεσίες παροχής επιστηµονικών τεχνικών συµβουλών γενικά
Υπηρεσίες µελέτης τεχνικού προγραµµατισµού - σχεδιασµού και λειτουργίας βιοµηχανιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 371
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71123000
40699
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστηµονικών ερευ
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 22
18120 2104966523
18/01/1989
Χονδρικό εµπόριο ξυλείας, οικοδοµικών υλικών και ειδών υγιεινής
Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστηµονικών ερευνών και συµβουλών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 372
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71200000
36082
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις
ΤΡΙΑ ΤΡΙΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΙΝΩΑΣ 96
19100 2296081875
24/04/1990 [email protected]
Κατασκευή ψυκτικού και κλιµατιστικού εξοπλισµού µη οικιακής χρήσης
Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 373
FAX
KINHTO
1
2296081875
6977570707
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71201900
48933
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιµών και αναλύσεων
A.T.O.M. TECHNOLOGY GROUP ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛ
ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑ
19600 2105553236
30/12/2010
6936961839
Άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιµών και αναλύσεων
Υπηρεσίες θερµικής κατεργασίας µετάλλων, εκτός της µεταλλικής επίχρισης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 374
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 72112000
48142
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΧΑΒΩΣΙ, Ο∆ΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ-ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ
19200 2108142478(∆ΙΚ)
09/12/2010
6974723703 (ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ
Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού για τον έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών
Υπηρεσίες έρευνας και πειραµατικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρµογές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 375
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73111000
42606
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφηµιστικά γραφεία
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 9
18122 6944578288
20/01/2006
Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφηµιστικά γραφεία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 376
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73111900
46069
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες διαφήµισης
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΑΙΓΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΦΑΙΑΣ 25
18010 2297026219
17/07/2008 [email protected]
Υπηρεσίες γραφίστα διαφηµίσεων
Υπηρεσίες διοργάνωσης εµπορικών εκθέσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 377
FAX
KINHTO
1
2297026219
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73111903
41181
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διανοµής διαφηµιστικού υλικού (φέιγ βολάν κλπ)
ΖΑΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 68 Α
18538 2104528488
02/12/2004
Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφηµιστικά γραφεία
Άλλες υπηρεσίες διαφήµισης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 378
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73201000
34131
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόµοιες υπηρεσίες
X. R. T. C. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 95
18538 2104291226
15/01/1999 [email protected]
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 379
FAX
KINHTO
1
2104291230
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 74901200
47197
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Επιχειρηµατικές υπηρεσίες µεσιτείας και εκτίµησης, εκτός από τις σχετι
STATUS Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 23
19300 6957837004
2106843000(ΛΟΓ.)
27/08/2009
Υπηρεσίες φύλαξης
Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 380
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 74901300
45664
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συµβουλών
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 83
18454 2112217320
12/05/2008 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 381
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 74901900
36899
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστηµονικών και τεχνικών συµβουλών π.δ.
MARINE SOLUTIONS - ΑΦΟΙ Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΨΑΡΩΝ 42 & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
18546 2104621021
2104621021
16/05/2001 [email protected]
Υπηρεσίες µετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισµού πλοίων, πλωτών εξεδρών και κατασκευών· εργασίες υπεργολαβίας στο
πλαίσιο της κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 382
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77111001
44608
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό
J.L.K. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 21-23
18531
03/08/2007
Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 383
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77391900
38707
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης άλλων µηχανών κα
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
27 ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ
19600 2105555884
2105555884
16/12/2002 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο περονοφόρων ανυψωτικών οχηµάτων, άλλων οχηµάτων κατασκευών, ελκυστήρων των τύπων που
χρησιµοποιούνται σε αποβάθρες σιδηροδροµικών σταθµών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 384
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 78300000
49008
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναµικού
ΜΕΛΛΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 74Α
18547 2103217770
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
24/07/2002
Άλλες υπηρεσίες χρηµατικής διαµεσολάβησης π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 385
FAX
KINHTO
1
2103218028
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 79111101
46449
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων µεταφοράς προσώπων µε
ΝΟΜΙΚΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 5 & ∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
18531 2104100752
2104100751
26/11/2008 [email protected]
Υπηρεσίες ανταλλακτηρίων συναλλάγµατος
Λιανικό εµπόριο ειδών καπνιστού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 386
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 79121101
38890
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργαν
ΚΟΡ∆ΟΝΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΟΥ∆ΟΒΙΚΟΥ 28
18531 2104137880
27/01/2003
Υπηρεσίες µεσιτείας για οργανωµένες περιηγήσεις µε παροχή καταλύµατος
Υπηρεσίες ενηµέρωσης επισκεπτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 387
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 80201002
45242
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παρακολούθησης και συντήρησης συστηµάτων συναγερµού
ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
56ο ΧΛΜ ΠΕΟΑΚ ΚΕΝΕΤΤΑ
19100 2296064400
19/12/2007 [email protected]
Υπηρεσίες παρακολούθησης και συντήρησης συστηµάτων συναγερµού
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών συναγερµών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηµατοδότησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 388
FAX
KINHTO
1
2296064405
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 81211000
33811
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες γενικού καθαρισµού κτιρίων
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΣΦΑΚΑ ΟΙΝΟΗ ΒΙΛΛΙΩΝ
19012
18/01/1991
Υπηρεσίες γενικού καθαρισµού κτιρίων
Υπηρεσίες φύλαξης χαλιών και µοκετών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 389
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 81221202
32514
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες καθαρισµού δεξαµενών (εργοστάσιων, πλοίων κλπ)
ΕΜΚΟ ΠΕΣΤ ΚΟΝΤΡΟΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5-7
18537 2104280580
09/12/1997
2104185402
Υπηρεσίες απολύµανσης και εξολόθρευσης (µυοκτονίας κλπ)
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασµό υγρών ή κονιοποιηµένων προϊόντων για τη γεωργία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 390
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 81291100
40390
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες απολύµανσης και εξολόθρευσης (µυοκτονίας κλπ)
ΜΑΧΑΙΡΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΙ∆Η 64-66
18451 2104922289
29/03/2004
Υπηρεσίες καθαρισµού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελµατικών χώρων
Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 391
FAX
KINHTO
1
2104922989
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 81291900
47624
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Άλλες υπηρεσίες καθαρισµού π.δ.κ.α.
TMOIL ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΕΜΕΡΤΖΗ 1
18757 2109590880(ΛΟΓ.), 6977976384
10/03/2010
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση στερεών, υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών προϊόντων
Λιανικό εµπόριο πετρελαίου θέρµανσης, µε διανοµή κατ' οίκον
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 392
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 81301000
48177
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες φυσικού τοπίου
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΡΑΚΑ 15
19006 2296043520
2296043520
22/10/2003 [email protected]
Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονοµάζονται ειδικά, µε ίδια υλικά
Καλλιέργεια ελιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 393
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82111000
47646
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Συνδυασµένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου
FIRST CALL ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 40
18346 2103713700
2103713800
22/03/2010
∆ραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων
Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 394
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82301102
45755
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες οργάνωσης επιστηµονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων
Π.Α ∆ΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - Α.Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΙΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 85
18452 2104135403
26/05/2008 [email protected]
Υπηρεσίες οργανωµένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων
Υπηρεσίες οικονοµοτεχνικών µελετών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 395
FAX
KINHTO
1
2104135403
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82301201
44386
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκµετάλλευσης εκθεσιακών χώρων
ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 89
18756 2103814122(ΛΟΓ.)
15/06/2006
Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάµων και συναφών)
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων γάµου και βαπτιστικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 396
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82921005
37975
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εµπορευµάτων
BOURAS TRANSPORT LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΛΑΜΩΝ 2 & Λ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 417
18863 2104014200
19/04/2002
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανοµής εµπορευµάτων
29510
COMPASS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΛΕΩΦ.ΦΡΕΑΤΙ∆ΟΣ 39
18536 2104530670
25/05/1995 [email protected]
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 397
2
2104530670
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82991200
48500
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες υποστήριξης µέσω τηλεφώνου
ΜΗΤΣΑΚΟΣ Μ. - ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΦΙΛΩΝΟΣ 46
18535 2104310877
02/06/2011
Υπηρεσίες υποστήριξης µέσω τηλεφώνου
Υπηρεσίες εκµετάλλευσης προγραµµάτων θεαµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 398
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82991908
43263
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες µεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άυλων αγαθών (δικαιω
WIN WIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΑΝΩΝ
ΣΑΧΤΟΥΡΗ 30
18537 2105227666
18/07/2006
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευµένου λογισµικού εφαρµογών
Υπηρεσίες µεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άυλων αγαθών (δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας,
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 399
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82991911
35233
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες προώθησης βιβλίων
Α. Π. Σ. Ι. Σ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε.
∆ΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 3-5
18346 2104838938
13/01/2000
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 400
FAX
KINHTO
1
2104836807
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 85511009
43755
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες σχολών πάλης, πυγµαχίας και παρόµοιων αθληµάτων (καράτ
∆. ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΧΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΓΑΛΑΤΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
18020 2103801185
11/12/2006
Υπηρεσίες γυµναστηρίου ενόργανης ή µη γυµναστικής
Υπηρεσίες σχολών πάλης, πυγµαχίας και παρόµοιων αθληµάτων (καράτε, τζούντο, τάε κβον ντο, άλλων πολεµικών τεχνών και
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 401
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 85591000
26066
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
ΣΚΥΒΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΑΤΑΠΑ 122
18546 2104625454
24/08/1992 [email protected]
Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 402
FAX
KINHTO
1
2104625454
6944444953
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 85591301
45912
ΑΦΟΙ ∆ΙΓΕΝΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ
Β.ΗΠΕΙΡΟΥ 2 & ΘΗΒΩΝ
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες διεξαγωγής σεµιναρίων επιµόρφωσης στελεχών επιχειρήσεω
18450 2104933306
17/05/1999
2104933346
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων, αβγών και βρώσιµων ελαίων και λιπών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ψυκτικού και κλιµατιστικού εξοπλισµού µη οικιακής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 403
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 85591906
44549
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκπαίδευσης µέσω υπολογιστή
Μ.ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 28
18121 2105613676
18/07/2007
Υπηρεσίες εκπαίδευσης µέσω υπολογιστή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 404
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 85591911
24695
ΛΟΙΖΟΣ ΣΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 13
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστηµών)
18120 2104966170
11/06/1985 [email protected]
Υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελµατικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
Υπηρεσίες φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστηµών)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 405
FAX
KINHTO
1
2104974160
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 86221903
48952
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΘΕΣΗ ΜΑΤΣΗ-Ο.Τ.15
18020 2298043222
ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ, ΓΑΛΑΤΑΣ
01/02/2012
Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής βιοπαθολογίας (µικροβιολογίας)
Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 406
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 86231000
36250
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Οδοντιατρικές υπηρεσίες
ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ-Ι∆ΙΩΤΙΚΟ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ-Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Ε
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 66
19200 2105561750
2105561750
26/10/2000
Οδοντιατρικές υπηρεσίες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 407
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 86901503
45222
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εξετάσεων ελέγχου ανθρώπινης γονιµότητας
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 88
18120 2104941000
19/12/2007
Υπηρεσίες διαγνωστικού ιατρικού κέντρου
Υπηρεσίες εργαστηρίου ελέγχου αντι-ντόπινγκ αθλητών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 408
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 92001202
36249
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκµετάλλευσης µηχανηµάτων τυχερών παιχνιδιών (µε κερµα
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΦΙΛΩΝΟΣ 7
18450 2104971712
22/01/1999
Υπηρεσίες εκµετάλλευσης µηχανηµάτων τυχερών παιχνιδιών (µε κερµατοδέκτη)
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 409
FAX
KINHTO
1
2104971712
6974461366
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 93291106
42865
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
ΜΠΡΑΙΤ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 18Α (1ος όροφος, γραφ. 4)
18531 2104171174
2104171178
27/01/2006
Υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)
Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 410
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 95111000
32814
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξ
ΒΛΑΧΟΥΤΣΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΠΥΡΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 95-97
18538 2104282087
12/01/1993
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού
25269
ΕΛΙΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ 3
18536 2104284280
02/03/1993 [email protected]
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 411
2
2104184304
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 95231001
47579
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επιδιόρθωσης υποδηµάτων
FERNANDES ANIL ΤΟΥ JOHN
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ 3
18454 6942457164
16/02/2010
Λιανικό εµπόριο κουβερτών και κλινοσκεπασµάτων ταξιδιού (εκτός από ηλεκτρικές κουβέρτες)
Λιανικό εµπόριο βιντεοταινιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 412
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 95291105
46557
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες µανταρίσµατος ενδυµάτων
ΦΑΡΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ 36
18531 2104833766(ΛΟΓ.)
14/01/2009 [email protected]
Λιανικό εµπόριο γυναικείων έτοιµων ενδυµάτων και φορεµάτων
Λιανικό εµπόριο ζωνών και παρόµοιων ειδών από δέρµα ή από άλλη ύλη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 413
FAX
KINHTO
1
2104838668
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 95291401
45331
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής αθλητικών ειδών και ειδών κατασκήνωσης
Κ.ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ - Α.ΜΟ∆ΙΝΟΣ Ο.Ε.
ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΗ 1
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
18547 2104835904
04/02/2008 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο αθλητικών ειδών (συµπεριλαµβανοµένων των ποδηλάτων)
Υπηρεσίες επισκευής αθλητικών ειδών και ειδών κατασκήνωσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 414
FAX
KINHTO
1
2104835904
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 96021302
40950
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώµατος (ινστιτούτο
ΨΥΛΛΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝΑ
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 18
18541 2104208253
27/09/2004 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων και λογισµικού
Υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώµατος (ινστιτούτου καλλονής)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΛΩΝ:
21/04/2012
Σελίδα 415
FAX
KINHTO
1
500
6999356126