1627 Βαγενάς Ιωάννης Γ. 1958 Έγγραφο, απόκομμα (σ. 4) Επιστολή

ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΙΔΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1627
Βαγενάς Ιωάννης Γ.
1958
Έγγραφο, απόκομμα
(σ. 4)
2171
Βάθη (αδελφές)
-
Απόκομμα (σ. 2)
1391
Βάθης Τρύφων Ι.
Βαϊαννής Πρόδρομος
(ή Παππάς)
-
Έγγραφο (σ. 4)
Επιστολή του Α. Κολοκυθά προς
τον Σ. Βοβολίνη, βιογραφικά
στοιχεία, νεκρολογία
Το Φιλολογικό Σαλόνι των
αδελφών Βάθη στην Αίγυπτο
Βιογραφικά στοιχεία
1960
Απόκομμα (σ. 2)
Νεκρολογία
Εφοπλιστής
140
Βαϊανός Χάττος
1940
1388
Βακράτσας Αντώνιος
Βαλαβάνης Στέφανος
Κ.
Βαλάλας Ιωάννης
Βαλασόπουλος
Ιωάννης
Βαλαωρίτης Ιωάννης
Α.1
Βαλαωρίτης
Σπυρίδων
-
Έγγραφα, απόκομμα
(σ. 9)
Σημείωμα, δελτίο (σ. 2)
Βιβλιογραφικές παραπομπές,
άρθρο για τις τιμές ερίων
Βιογραφικά στοιχεία
1958
Απόκομμα (σ. 2)
Νεκρολογία
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Γενικός διευθυντής Ελληνικού
Ταπητουργικού Οργανισμού
Μηχανολόγος, κρατικός λειτουργός
Οικονομολόγος, καθηγητής
Πανεπιστημίου Harvard
Πολιτικός
1889
Έγγραφα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικός
-
-
-
Νομικός, οικονομολόγος,
διοικητής Ε.Τ.Ε.
1868, 1888
Έγγραφα (σ. 4)
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικός, διπλωμάτης
α. Πολιτικός
β. Πρόεδρος Αρείου Πάγου
γ. Έμπορος
1972
1626
177
1253
-6
158
Φαρμακοποιός, βιομήχανος
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
172
Βάλβης Ζηνόβιος,
Βάλβης Δημήτριος,
Βάλβης Σπυρίδων
1849, 1885,
1901, 1963-5
Έγγραφα, αποκόμματα
(σ. 30)
Βιογραφικά στοιχεία, διάταγμα
"περί τροποποιήσεως της
διαμέτρου των ελληνικών
νομισμάτων"
1585
Βαλέττας
Αριστομένης
1903
Απόκομμα (σ. 4)
Νεκρολογία
Δημοσιογράφος, νομομαθής
1717
Βαλέττας Ιωάννης Ν.
1857
Έγγραφο (σ. 1)
1139
Βαλιούλης Στυλιανός
1957
Απόκομμα (σ. 2)
Εμπορικό Εκπαιδευτήριο
Ερμούπολης
Σκιαγραφία
Φιλόλογος, διευθυντής Εμπορικού
Εκπαιδευτηρίου Ερμούπολης
Βιομήχανος
1
Για τη βιογραφία του Ι. Βαλαωρίτη, αλλά και της οικογένειας Βαλαωρίτη εν γένει, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόμ. Β΄, σσ. 17-38.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
142
Βάλληνδας Γεώργιος
Σ., Βάλληνδας
Κωνσταντίνος Σ.,
Βάλληνδας Πέτρος
Γ.2
184
Βαλλιάνος Μαρίνος,
Βαλλιάνος Παναγής,
Βαλλιάνος Ανδρέας
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΙΔΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1943, 1948,
1950-1, 1955,
1958
Έγγραφα, φυλλάδια,
αποκόμματα (σ. 104)
Βιογραφικά στοιχεία, Τράπεζα
Γ. Βάλληνδας & Σία,
μεταλλευτικός πλούτος, εναέριος
σιδηρόδρομος, οργάνωση
δημόσιων υπηρεσιών &
επιχειρήσεων, Ε.Π.Ο.Ρ.
α. Τραπεζίτης
β. Μηχανικός, μεταλλειολόγος
γ. Διεθνολόγος, καθηγητής
Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
1871
Έγγραφα (σ. 9)
Βιογραφικά στοιχεία, Εθνική
Βιβλιοθήκη
Έμποροι, επιχειρηματίες, ευεργέτες
Επιχειρηματίας
Οικονομολόγος, νομικός, ιδρυτής
Πιστωτικής Τράπεζας
1973
Βαλλιάνος Σπυρίδων
1936
Απόκομμα (σ. 2)
Οικονομικό σκάνδαλο στην Αγγλία
με εμπλοκή των Σ. Βαλλιάνου, Λ.
Μανούσου και Βεργωτή
183
Βαλσαμάκης
Νικόλαος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2255
Βαλσαμίδης
Σπυρίδων
1961
Περιοδικά (σ. 32)
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Πειραιώς, σύνδεση Ελλάδας Ε.Ο.Κ., χρηματοδότηση βιοτεχνίας,
Δ.Ε.Θ.
1177
Βαλτινός
Κωνσταντίνος Δ.,
Βαλτινός Ιωάννης Δ.,
Βαλτινός Γεώργιος
Δ.
1867
Έγγραφα (σ. 9)
Βιογραφικά στοιχεία
1791
Βαμβακάς Ευάγγελος 1907
Απόκομμα (σ. 4)
182
Βάμβας Νεόφυτος
(Νικόλαος) Ι.,
1853, 1856,
Βάμβας Νικόλαος Κ., 1960, 1965
Βάμβας Φαίδρος Ν.
Έγγραφα, αποκόμματα
(σ. 18)
2
Επιστολή Μ. Νορδάου προς Ε.
Βαμβακά
Βιογραφικά στοιχεία, παρουσίαση
Εγχειριδίου Ηθικής του Νεόφ.
Βάμβα, πρόσκληση του Νεόφ.
Βάμβα προς το Δημοτικό
Συμβούλιο Πειραιώς, σύσταση
σχολείων στον Πειραιά
Για τη βιογραφία του μεταλλειολόγου Κ. Βάλληνδα, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόμ. Α΄, σσ. 187-189.
Αγωνιστές
α. Κληρικός, διδάσκαλος του
Γένους
β. Έμπορος
γ. Γεωπόνος, πολιτικός
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΙΔΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
181
Βαμβέτσος
Αλέξανδρος Β.
1958-9, 1961
Έγγραφο, αποκόμματα
(σ. 11)
180
Βαμπάς Αριστείδης
1870
Έγγραφα (σ. 4)
Βιογραφικά στοιχεία, εκλογές
στον Δικηγορικό Σύλλογο
Βιογραφικά στοιχεία, Ελληνική
Πιστωτική Τράπεζα του Λαού
1974
Βανδώρος Νικόλαος
Π.
1960
Απόκομμα (σ. 2)
Νεκρολογία
Αντισυνταγματάρχης
Βιομήχανος
Δικηγόρος, πολιτικός
Δημοσιογράφος, βασιλικός
επίτροπος Ε.Τ.Ε.
131
Βαράγκης Δημήτριος
1957
Αποκόμματα (σ. 10)
Εταιρεία Επίπλου Βαράγκης Ο.Ε.,
έκθεση "Σύγχρονου Σπιτιού" στο
Ζάππειο
1625
Βαρατάσης
Απόστολος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Έμπορος, φιλικός
144
Βαρβαγιάννης
Ιωάννης,
Βαρβαγιάννης
Άγγελος Ι.
1954, 1960
Αποκόμματα, έγγραφα
(σ. 30)
Μεταπολεμική βιομηχανία,
πιστωτικό ζήτημα, Ένωση
Επιμελητηρίων, Ελληνικό
Ινστιτούτο Εμπορικής Ανάπτυξης,
νεκρολογία
α. Διευθυντής Σ.Ε.Β.Β.
β. Πολιτικός, διευθυντής του
Ε.Β.Ε.Α.
-185
Βαρβάκης Ιωάννης
Α.3
-
-
-
Πλοιοκτήτης, επιχειρηματίας,
ευεργέτης
Βαρβαρέσος
Κυριάκος Χ.
38
1624
2365
179
3
1895, 1940-1,
1945, 1957-9
Βαρβάτης Θεόδωρος Βαρβιτσιώτης Π., βλ.
Μπαρμπιτσιώτης
Βάρβογλης Γεώργιος,
Βάρβογλης Φ.,
-
Έγγραφα, περιοδική
έκδοση, αποκόμματα
(σ. 379)
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφα (σ. 3)
Για τη βιογραφία του Ι. Βαρβάκη, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόμ. Β΄, σσ. 282-302.
Βιογραφικά στοιχεία, Τ.Ε., δωρεές,
Βαρβαρέσιοι υποτροφίες,
οικονομικές σχέσεις ΕλλάδαςΓερμανίας, δημοσίευση
φωτογραφίας από το σχολείο του
κληρικού Κυρίλλου Γεωργιάδη
στον Πειραιά
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Οικονομολόγος, πολιτικός,
διοικητής Τ.Ε.
Έμπορος
α. Καθηγητής Οργανικής Χημείας
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΦΑΚ.
1623
1975
1921
1546
149
137
ΟΝΟΜΑ
Βάρβογλη
(οικογένεια)
Βαρδάκας Ιωάννης
Βαρδάκας Κώστας
Βαρδακώστας
Δομένικος Κυριάκος
Βαρδουνιώτης
Κωνσταντίνος
Βάρκας
Κωνσταντίνος Β.,
Λέρτας Δημήτριος,
Λέρτας Ευστάθιος
Βαρκούτας
Δημήτριος
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΙΔΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
β. Αγωνιστές
1958
1960
Απόκομμα (σ. 2)
Απόκομμα (σ. 2)
Βαρδάκειο Νοσοκομείο Σύρου
Βιογραφικά στοιχεία
Ευεργέτης
Ιχθυοπαραγωγός
1964
Έντυπα (σ. 16)
Παρουσίαση της 30χρονης
καλλιτεχνικής πορείας
Ζωγράφος
1883
Έγγραφο (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Αγωνιστής, έμπορος
-
Έγγραφα (σ. 5)
Καπνοβιομηχανία Δ. & Ε. Λέρτα,
βιβλιογραφικές παραπομπές
Βιομήχανοι
-
Σημείωμα (σ. 1)
Βιβλιογραφική παραπομπή
Έμπορος, πρόεδρος Ε.Σ.Α.
178
Βαρούνης Θεόδωρος
Σ.
1958
Έγγραφα, απόκομμα
(σ. 4)
Βιογραφικά στοιχεία, Άρθρο Γ.
Βαρούνη για τους Έλληνες της
Αμερικής
Χημικός, καθηγητής Ε.Μ.Π.
1220
Βασιάδης Ηροκλής
1868, 1891
Έγγραφα (σ. 5)
Βιογραφικά στοιχεία
Ιδρυτής & πρόεδρος Φιλολογικού
Συλλόγου Κωνσταντινούπολης
1719
Βασιλάκης Αντώνιος
1856
Σ. (Αλιένσε)
Έγγραφο (σ. 8)
Βιογραφικά στοιχεία
Ζωγράφος
134
Βασιλάκης
Εμμανουήλ
-
Απόκομμα (σ. 4)
Εργοστάσια παραγωγής
χαρτομάζας & δημοσιογραφικού
χαρτιού
Βιομήχανος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικός
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Πλοίαρχος, πολιτικός
1875, 1883,
1891, 1912,
1958
Έγγραφα, αποκόμματα
(σ. 12)
Ναυπηγεία Βασιλειάδη, Ακτή
Βασιλειάδη
Βιομήχανος
1622
186
141
Βασιλειάδης
Βασίλειος
Βασιλειάδης
Γεράσιμος
Βασιλειάδης
Γεώργιος
ΦΑΚ.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΙΔΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1890
Έγγραφο (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Ποιητής
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Καθηγητής Γενικής Χημείας
Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής
-
Έγγραφο (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
α. Έμπορος, λόγιος β. Έμπορος,
αγωνιστής
-
-
-
Υποδιοικητής Ε.Τ.Ε.
188
Βασιλείου Δημήτριος
Π.
1951, 1959
Έγγραφο, βιβλίο,
απόκομμα (σ. 129)
148
Βασιλείου Ιωάννης
-
Σημείωμα (σ. 2)
Πολιτικός μηχανικός, γενικός
διευθυντής υπουργείου Δημοσίων
Έργων
Εκδότης
1699
Βασιλείου
Κωνσταντίνος Α.
1910-1
Φυλλάδιο, αποκόμματα
(σ. 36)
-
Έγγραφο (σ. 1)
1946
Έντυπο (σ. 80)
Βιογραφικά στοιχεία, υπουργείο
Δημοσίων Έργων, άρθρο γι τη
διαπλάτυνση οδών
Εκδοτικός Οίκος Ι. Βασιλείου
Λογοδοσία στην εκλογική
περιφέρεια του νομού Αργολίδος Κορινθίας, άρθρο για την
ελευθεροτυπία και την
αναθεώρηση συντάγματος
Βιογραφικά στοιχεία
Το ελληνικό εμπόριο &
οι υπηρεσίες του
-
Έγγραφα (σ. 4)
Βιογραφικά στοιχεία, Ν.Σ.Δ.
Έμπορος, ευεργέτης
1201
187
1700
-15
ΟΝΟΜΑ
Βασιλειάδης
Σπυρίδων
Βασιλειάδης
Χριστόφορος
Βασιλείου
Αλέξανδρος,
Βασιλείου Μιχαήλ
Βασιλείου Γεώργιος
Α.4
Βασιλείου Φίλων
Βασιλόπουλος
Δημήτριος
Βασσάνης Πανταζής
(ή Παντελής)
189
156
160
1846
Βατιμπέλλας
Νικόλαος
1950, 1957
Έγγραφο, αποκόμματα
(σ. 11)
1440
Βατίστας Ιωάννης Ν.
-
Σημείωμα (σ. 1)
Αναφορά του Α. Σεβαστόπουλου
προς το υπουργείο Εξωτερικών για
το Σχέδιο Συνθήκης Εγκατάστασης
Ελλάδας - Αιγύπτου, νεκρολογία
Βιογραφικά στοιχεία
1718
Βάφας Χρίστος
1856
Έγγραφο (σ. 3)
Το πρώτο λύκειο Αθηνών
4
Για τη βιογραφία του Γ. Βασιλείου, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόμ. Α΄, σσ. 175-176.
Νομικός, πολιτικός
Μαθηματικός, καθηγητής Ε.Μ.Π.
Πρόεδρος Ε.Σ.Α.
Δικηγόρος, πρόεδρος Ελληνικής
Κοινότητας Αλεξάνδρειας
Οινοπνευματοποιός, πολιτικός
Εκπαιδευτικός, ιδρυτής του πρώτου
λυκείου Αθηνών
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΙΔΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1204
Βαφιαδάκης Ν.
1958
Έγγραφα, απόκομμα
(σ. 13)
Βιογραφικά στοιχεία Δ. Βαφιαδάκη
& Σ. Βαφιαδάκη, άρθρο Θ. Βλάσση
Έμπορος
για την 100ετηρίδα της ελληνικής
ατμοπλοΐας
1138
Βαχαβιόλος
Παναγιώτης
1957
Απόκομμα (σ. 2)
Νεκρολογία
Υποδιευθυντής Τ.Ε.
176
Βεζανής Δημήτριος
Δ., Βεζανής
Σωτήριος Δ.,
Βεζανής Δημήτριος
Σ.5
1894, 1897-9,
1901-3, 1919,
1968
Έγγραφα, αποκόμματα,
βιβλίο, φωτογραφίες
(σ. 120)
159
Βέης Κωνσταντίνος
Α.
1925, 1958,
1963
Έγγραφα, αποκόμματα
(σ. 16)
Βεϊνόγλου Βύρων
Βεκιαρέλλης
Βασίλειος Ε.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Πόλεμος Ιαπωνίας - Κίνας,
κοινωνική και οικονομική πολιτική
στη Γερμανία, αναδιάρθρωση της
Στατιστικής Υπηρεσίας της
Ελλάδος, μονοπώλιο σταφίδας,
ελληνική οικονομία, έγγραφα του
Εργατικού Συνδέσμου και του
υπουργείου Δικαιοσύνης προς τον
Σ. Βεζανή, νομοσχέδιο περί
ανεγέρσεως φυλακών, σκιαγραφίες,
νεκρολογία Δ. Σ. Βεζανή
Βιογραφικά στοιχεία, ρόλος
χημικού στη βιομηχανία, υπόμνημα
της Ε.Ε.Χ., νεκρολογίες του Κ. Βέη
και του βυζαντινολόγουακαδημαϊκού Νικόλαου Βέη
Βιογραφικά στοιχεία
1929
Εφημερίδα (σ. 6)
Καταστροφή της Σμύρνης
Συγγραφέας
1561
Βεκρής Εμμανουήλ
1958-9
Περιοδικό, απόκομμα (σ.
42)
Σ.Ε.Κ., εξέλιξη εισπράξεων και
δαπανών των σιδηροδρομικών
δικτύων
Γενικός διευθυντής Σ.Ε.Κ.
175
Βελέντζας Ιωάννης,
Βελέντζας Νικόλαος
-
Έγγραφα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
α. Αγωνιστής, πολιτικός
β. Δικηγόρος, πολιτικός
190
1976
5
Για τη βιογραφία της οικογένειας Βεζανή, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόμ. Β΄, σσ. 177-184.
α. Έμπορος, εργολάβος,
βιομήχανος β. Νομικός,
βιομήχανος γ. Καθηγητής Νομικής
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Καθηγητής Οργανικής Χημείας
Ε.Μ.Π., ακαδημαϊκός
Γεωπόνος
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
Βέλιος (Βέλλιος ή
1394 Μπέλλιος)
Κωνσταντίνος Δ.6
1689
133
1621
1504
1511
1620
1619
Βελισσάριος
Ιωάννης,
Βελισσάριος
Νικόλαος Ι.
Βελισσαρόπουλος
Αγαμέμνων Δ.,
Βελισσαρόπουλος
Δημήτριος Γ.,
Βελισσαρόπουλος
Θεόδωρος Δ.
Βέλκος Αδαμάντιος
Βελλιανίτης
Ευθύμιος,
Βελλιανίτης
Θεόδωρος
Βελλίνης Σπυρίδων
Γ.
Βελούδιος
Εμμανουήλ
Βελούδος Ιωάννης,
Βελούδος Σπυρίδων
610
Βενέζης Ηλίας βλ.
Μέλλος Ηλίας
1618
Βενιάδης Λεωνίδας
6
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΙΔΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1835, 1837-8
Έγγραφα, βιβλίο
(σ. 96)
Αποσπάσματα από τη διαθήκη του,
πλήρης αναφορά των δωρεών,
κατάλογος των σπάνιων βιβλίων
που κατατέθηκαν στη Νέα Πέλλα
Λοκρίδας κ.ά.
Έμπορος, γαιοκτήμονας, ευεργέτης
-
Έγγραφο, σημείωμα
(σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
α. Πλοιοκτήτης
β. Πλοιοκτήτης, πολιτικός
1950, 1959,
1962
Έγγραφα, αποκόμματα,
εφημερίδες (σ. 30)
Βιογραφικά στοιχεία, παραγγελίες
από την Αγγλία στην Εταιρεία Θ.
Βελισσαρόπουλου, νεκρολογίες
Βιομήχανοι
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Έμπορος, φιλικός
-
Έγγραφα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
α. Πολιτικός
β. Δημοσιογράφος, πολιτικός
1887
Έγγραφο (σ. 2)
Νεκρολογία
Αγωνιστής
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Οργανοποιός
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
α. Λόγιος, τυπογράφος,
βιβλιοθηκάριος
β. Λόγιος, τυπογράφος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Πρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Για τη δράση του Κ. Βέλιου, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόμ. Β΄, σσ. 72-90.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΙΔΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1617
Βενιεράτος
Δημήτριος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικός
Αποκόμματα, φυλλάδια,
έγγραφα (σ. 871)
Σκιαγραφίες, νεκρολογίες
αρθρογραφία και κείμενα ομιλιών
των Ι. Καλιτσουνάκη, Θ. Κριεζή,
Δ. Μάξιμου, Α. Διομήδη, Γ.
Δαφνή, Α. Χομπίτη, Σ. Μελά, Η.
Σακαλή, Ι. Πολίτη, Ν. Ρούσσου, Κ.
Μητσοτάκη, Θ. Σοφούλη, Ε.
Τσουδερού, Σ. Αργυρού, Π.
Τσιμπιδάρου κ.ά., αρθρογραφία,
κείμενα αγορεύσεων και
συνεντεύξεις του Ε. Βενιζέλου για
το κίνημα της Εθνικής Άμυνας, την
ελληνική οικονομία, την Α.Τ.Ε., τα
κόμματα, τις υπαλληλικές
οργανώσεις κ.ά., πολεμικές
επιχειρήσεις και διπλωματικά
γεγονότα κατά τον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο (αγγλογαλλικός
αποκλεισμός του Πειραιά,
εκστρατεία Δαρδανελλίων εθνικός
διχασμός, Ε. Βενιζέλος - Π.
Κουντουριώτης - Π. Δαγκλής κ.ά.),
εκλογές του 1920 (προγραμματικές
δηλώσεις Δ. Γούναρη και Ε.
Βενιζέλου, αποτελέσματα, σχόλια
κ.ά.), διένεξη Ε. Βενιζέλου και Α.
Παπαναστασίου, κυβέρνηση Ε.
Βενιζέλου το 1928, νομοθετήματα
για τις κοινωνικές ασφαλίσεις,
ίδρυση Τ.Ε., δολοφονικές
απόπειρες, Συμφωνία Κόμματος
Φιλελευθέρων και Λαϊκού
Πολιτικοί
136
Βενιζέλος
Ελευθέριος Κ.,
Βενιζέλος Σοφοκλής
Ε.
1915-7, 1920,
1924, 1928-33,
1936, 1946-51,
1954-65
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΙΔΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
7
1246
1782
135
7
Βενιζέλος Μιλτιάδης
Π.
Βεντήρης Γεώργιος,
Βεντήρης
Κωνσταντίνος
Βερβενιώτης Πάνος
Κόμματος, τηλεγραφήματα και
σημειώματα από και προς τις
ελληνικές πρεσβείες8 για το
κυπριακό ζήτημα, για την είσοδο
της Ελλάδας στη Βορειοατλαντική
Συμμαχία (Ν.Α.Τ.Ο.), την αγγλική
και την τουρκική εξωτερική
πολιτική, τον ελληνισμό της
Αιγύπτου κ.ά., κείμενα ομιλιών του
Σ. Βενιζέλου (σε προεκλογικές
περιόδους, στο Κόμμα των
Φιλελευθέρων), υπόμνημα του R.
Lapham9 για την ελληνική
οικονομία, εκδηλώσεις για το
«Έτος Απόδημου Ελληνισμού»,
Επιτροπή Διεκδικήσεων διά την
Ανασυγκρότησιν της Ελλάδος
(πρόεδρος: Σ. Βενιζέλος),
αρθρογραφία και κείμενα ομιλιών
των Α. Κανελλόπουλου, Ε.
Κοτσαρίδα, Λ. Ιασονίδη κ.ά.
Βιογραφικά στοιχεία του Μ.
Βενιζέλου και του δημογέροντα
Παλαιολόγου Βενιζέλου
(Μπενιζέλου)
Καθηγητής Μαιευτικής
Πανεπιστημίου Αθηνών
1887-8
Έγγραφα (σ. 3)
1947
Έγγραφα (σ. 3)
Πολεμικές συγκρούσεις,
εμφυλιοπολεμικά, Δ.Ε.Ε.
α. Δημοσιογράφος
β. Αντιστράτηγος
-
Απόκομμα (σ. 2)
Νεκρολογία
Έμπορος
Πρόκειται κυρίως για αντίγραφα τηλεγραφημάτων, αφού έχουν αποκρυπτογραφηθεί. Ο μεγαλύτερος όγκος των εγγράφων αντιστοιχεί στην περίοδο πρωθυπουργίας του Σ.
Βενιζέλου, κατά την οποία είχε αναλάβει και τη διεύθυνση του υπουργείου Εξωτερικών (1950-51).
8
Εμφανίζονται τα ονόματα: του μόνιμου αντιπροσώπου στον Ο.Η.Ε. (1947-54) Α. Κύρου και των πρεσβευτών Α. Πολίτη (Ουάσιγκτον), Λ. Μελά (Λονδίνο), Α. Κοντουμά
(Άγκυρα), Γ. Τριανταφυλλίδη (Κάιρο) Ρ. Ραφαήλ (Παρίσι) κ.ά.
9
Ο Roger D. Lapham ήταν αρχηγός του Δ.Ο.Σ. στην Ελλάδα (1951).
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΙΔΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Ν.
1616
Βεργωτής Μαρής,
Βεργωτής Γεώργιος
Χ.
1960-1, 1965
Αποκόμματα, έγγραφο
(σ. 7)
173
Βερδέλης
Αλέξανδρος
1945
Έγγραφα (σ. 5)
1896
Έγγραφο (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία Μ. Βεργωτή,
νεκρολογία Γ. Βεργωτή, στόλος
Εφοπλιστικού Οίκου Βεργωτή,
δωρεές
Βιογραφικά στοιχεία, υπόμνημα
Τ.Ε.Ε. προς υπουργείο
Εξωτερικών, εθνικές διεκδικήσεις
Βιογραφικά στοιχεία
1883
Έγγραφα (σ. 3)
Βιογραφικά στοιχεία
Ηθοποιός
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Οικονομολόγος
-
-
-
Επιχειρηματίας, ευεργέτης
1225
1977
1151
-629
Βερέττας Πέτρος Σ.
Βερνάρ Σάρρα
(Bernhardt Sarah)
Βερναρδάκης
Αθανάσιος Ν.
Βερναρδάκης
Δημήτριος Γ.10
α. Ναυτικός, αγωνιστής
β. Εφοπλιστής
Πολιτικός μηχανικός, πρόεδρος
Τ.Ε.Ε.
Νομομαθής, ευεργέτης
1226
Βερναρδάκης
Δημήτριος Ν.
1892
Έγγραφο (σ. 4)
Βιογραφικά στοιχεία
Καθηγητής Ιστορίας
Πανεπιστημίου Αθηνών,
συγγραφέας
1441
Βερνίκος - Ευγενίδης
Νικόλαος
1958-9, 1962
Αποκόμματα (σ. 14)
Υπερωκεάνειο Βασ. Φρειδερίκη,
ίδρυμα Ευγενίδη,
παρασημοφόρηση
Εφοπλιστής
-
Έγγραφα (σ. 28)
Βιογραφικά στοιχεία, Α.Τ.Ε.
Διοικητής Α.Τ.Ε., πολιτικός
-
Έγγραφα (σ. 2)
Βιβλιογραφικές παραπομπές
Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Θ.
1958
Απόκομμα (σ. 2)
Νεκρολογία
Διπλωμάτης
1949-56, 1961
Αποκόμματα, περιοδική
έκδοση (σ. 100)
Ενώσεις Ε.Β.Ε., προστασία
βιομηχανίας, πατραϊκή βιομηχανία,
Ε.Β.Ε. Πατρών, Σύνδεσμος
Βιομηχάνων Πατρών
Επιχειρηματίας, πρόεδρος Ε.Β.Ε.
Πατρών
174
153
1615
Βερροιόπουλος
Κωνσταντίνος
Βέρρος Ζήσης
Βερύκιος
Παναγιώτης Α.
Βέτσος Νικόλαος
130
10
Για τη βιογραφία του Δ. Βερναρδάκη, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόμ. Α΄, σσ. 158-163.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΙΔΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1228
Βηλαράς Ιωάννης Σ.
1865
Έγγραφο (σ. 4)
Λόγιος, ποιητής
1758
Βιζυηνός Γεώργιος
Μ.
1893, 1962,
1966
Έγγραφο, αποκόμματα
(σ. 35)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία από τον Ν. Ι.
Βασιλειάδη, άρθρα του Χ.
Αγγελομάτη, ποιητική παραγωγή
του Γ. Βιζυηνού στο Δρομοκαΐτειο
-
-
-
-
Έγγραφο (σ. 1)
Πολιτικός
54
Βλάγκαλης Νικόλαος
Θ., Βλάγκαλης
Αλέξανδρος Κ.12,
Βλάγκαλης Νικόλαος
Α.
1908, 1911,
1927-30, 1933,
1957-8
Έγγραφα, έντυπα,
αποκόμματα
(σ. 202)
1727
Βλαντής Σπυρίδων
1857
Έγγραφο (σ. 9)
1946
Έγγραφο, βιβλίο (σ. 71)
Βιογραφικά στοιχεία
Σ.Α.Π., Ε.Η.Σ., βιογραφικά
στοιχεία, ηλεκτροφωτισμός
Αθηνών, Εταιρεία Πάουερ, 25ετία
Α. Κ. Βλάγκαλη Στην Ε.Η.Σ.,
ιστορία ηλεκτρικών σιδηροδρόμων,
ισολογισμοί της Ανωνύμου
Ελληνικής Εταιρείας Οίνων &
Οινοπνευμάτων
Βιογραφικά στοιχεία από τον Α.
Τυπάλδο
Βιογραφικά στοιχεία, διάσπαση του
ατόμου
-
Έγγραφο (σ. 5)
Βιογραφικά στοιχεία
Φιλικός, αγωνιστής
1960-1
Έγγραφα, εφημερίδα,
απόκομμα (σ. 7)
Βιογραφικά στοιχεία, δωρεά
ομογενών στην Τεγέα, σκιαγραφία
του Π. Βλαστού από τον Δ.
Τσάκωνα
α. Έμπορος
β. Δημοσιογράφος, εκδότης της εφ.
Ατλαντίς (Η.Π.Α.)
γ. Λόγιος, ποιητής
-171
1614
157
1146
1613
11
12
Βικέλας Δημήτριος
Ε. (Ι), Βικέλας
Εμμανουήλ Δ.,
Βικέλας Δημήτριος
Ε. (ΙΙ)11
Βιτάλης Κάρολος
Βλασσόπουλος
Βλάσιος Α.
Βλασσόπουλος
Ιωάννης Ν.
Βλαστός Ζαχαρίας,
Βλαστός Σόλων,
Βλαστός Πέτρος
Για τη βιογραφία της οικογένειας Βικέλα, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόμ. Γ΄, σσ. 278-328.
Για τη βιογραφία του Αλέξανδρου Κ. Βλάγκαλη, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόμ. Α΄, σσ. 72-83.
Λογοτέχνης
α. Έμπορος
β. Έμπορος
γ. Έμπορος, λόγιος
α. Επιχειρηματίας
β. Μηχανολόγος-μηχανικός,
διευθυντής Ε.Η.Σ.
γ. Μηχανικός, διευθυντής Ε.Η.Σ.
Λόγιος, λεξικογράφος,
μεταφραστής
Καθηγητής Ιατρικής & Βιολογικής
Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΙΔΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1384
Βλαστός Παύλος Γ.
1950, 1958
Έγγραφο, απόκομμα
(σ. 3)
166
Βλαστός Στέφανος
1959
Έγγραφο, απόκομμα
(σ. 3)
1224
Βλαχάκης
Βλαχόπουλος
Θεόδωρος
Βλαχόπουλος
Γεώργιος
-
Έγγραφο (σ. 2)
Επιστολή Λ. Σταυρουλάκη προς
Κ. Βοβολίνη, άρθρο του
Χ. Σταυρουλάκη για τη δράση
του Π. Βλαστού
Βιογραφικά στοιχεία, άρθρο του
Κ. Σ. Παπαδόπουλου για τους
Έλληνες της Βενετίας
Θεσσαλική Ατμοπλοΐα
-
Απόκομμα (σ. 2)
Νεκρολογία
Εμπορικός ακόλουθος
1957
Απόκομμα (σ. 2)
Σκιαγραφία
Εκπαιδευτικός, εμπορικός
αντιπρόσωπος στο Βελγικό Κονγκό
152
Βλαχόπουλος
Δημήτριος
1943, 1951
Έγγραφο, αποκόμματα
(σ. 5)
168
Βλάχος Άγγελος Σ.,
Βλάχος Γεώργιος Α.
1866, 1935-6,
1939,
1955,1959
Έγγραφα, αποκόμματα
(σ. 28)
191
Βλάχος
Κωνσταντίνος Δ.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Καθηγητής Κτηνοτροφικής Σχολής
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
1612
Βλάχος Σπυρίδων
1958, 1961
Απόκομμα, βιβλίο
(σ. 74)
Βιογραφικά στοιχεία
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
1958
Απόκομμα (σ. 6)
Σκιαγραφία
Επιχειρηματίας
-
Έγγραφο (σ. 1)
Ωδείο Αθηνών
1938
Έγγραφα (σ. 5)
Βιογραφικά στοιχεία, είδη ξυλείας
1954
1957
Αποκόμματα (σ. 6)
Απόκομμα (σ. 2)
Ένωση Ε.Β.Ε., οικονομία Καβάλας
Νεκρολογία
Ευεργέτης
Βιολόγος, καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος Ε.Β.Ε. Καβάλας
Πολιτικός
129
2643
1611
150
167
132
1609
Βλαχούλης
Ευστάθιος Φ.
Βλαχούτσης
Βλησίδης
Θρασύβουλος
Βλητός Κ.
Βλιάμος Νικόλαος Γ.
Έκθεση τυποποιημένων προϊόντων
στο Ζάππειο, βιομηχανία
διατηρημένων τροφών
Βιογραφικά στοιχεία, ιστορία της
εφ. Καθημερινή, κυβέρνηση Α.
Κριεζή, άρθρο του Ι. Δαμβέργη για
την παρασημοφόρηση του Ά. Σ.
Βλάχου επί κυβερνήσεως
Κουμουνδούρου
Λαογράφος
Έμπορος, συγγραφέας
Καπνέμπορος, εφοπλιστής
Βιομήχανος
α. Συγγραφέας, πολιτικός
β. Δημοσιογράφος, ιδρυτήςδιευθυντής της εφ. Καθημερινή
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΙΔΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
154
Βλοχαϊτόπουλος
Κλεομένης Π.
1957
Σημειώματα, απόκομμα
(σ. 5)
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογία
Στρατηγός, βιομήχανος
Βιογραφικά στοιχεία, οικογενειακό
δένδρο, εκλογές δημοτικών αρχών,
Ι. Καποδίστριας, 25ετηρίδα Β.Ε.,
Β' Παγκόσμιος Πόλεμος
Απαγχονισμός Δρακάτου και
Ζαριφόπουλου, δράση της
Φιλελεύθερης Νεολαίας και εκλογή
του Σ. Α. Βοβολίνη στο δ.σ., άρθρο
του Σ. Α. Βοβολίνη για τις
ιαματικές πηγές της Ελλάδας
Βιογραφικά στοιχεία, πεπραγμένα
Μηχανικός, πρόεδρος Τ.Ε.Ε.,
Υ.Ε.Ν., σύστημα εκπαίδευσης,
πολιτικός
συμβολή τεχνικών στην οικονομία
Καπνεμπόριο, Τράπεζα Καλαμών,
Συγγραφέας, αρθρογράφος
εμπόριο
Καθηγητής Πανεπιστημίου
Γεωπονική οικονομία Μακεδονίας
Θεσσαλονίκης
146
Βοβολίνη
(οικογένεια)
1839, 1895,
1925, 1929,
1931, 1958-9,
1962, 1965
Έγγραφα, αποκόμματα,
βιβλίο, περιοδικό
(σ. 316)
151
Βογιατζής Γεώργιος
1950-1, 1954,
1957-9
Έγγραφα, έντυπα,
αποκόμματα
(σ. 40)
155
Βογιατζής Γεώργιος
-
Έγγραφα (σ. 9)
1938
Έγγραφο (σ. 5)
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Έμπορος, φιλικός
-
Έγγραφο (σ. 4)
Έγγραφο, απόκομμα
(σ. 3)
Επιχειρήσεις Ν. Βόγλη
Βιογραφικά στοιχεία, οικονομική
πολιτική
Βιογραφικά στοιχεία, αναγόρευση
Βασιλείου Βοζίκη διδάκτορα
φιλολογίας
Βιογραφικά στοιχεία
Εμποροβιομήχανος
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικός
Βιογραφικά στοιχεία, γενεαλογικό
δένδρο οικογένειας Μπολάνη,
προτομή Κ. Βολανάκη
Ζωγράφος
1254
1610
145
1608
Βογιατζόγλου
Αλέξανδρος Ι.
Βογιατζόγλου
Δημήτριος
Βόγλης Νικόλαος
Βογόπουλος
Γεώργιος Ι.
1925
1498
Βοζίκης Χαράλαμπος 1853
Έγγραφα (σ. 5)
1607
Βοΐλας
Βοκοτόπουλος
Δημήτριος
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο, σημείωμα
(σ. 2)
1508
1606
Βολανάκης
Κωνσταντίνος Δ.
1961, 1963-5
Έγγραφα, φυλλάδιο,
αποκόμματα (σ. 70)
Δικηγόρος, πολιτικός
Πολιτικός
Αγωνιστής, φιλικός
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
Βοραζάνης Γεώργιος
Δ.
Βορεάδης Γεώργιος
1605
1604
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
-
ΕΙΔΟΣ
Έγγραφο, απόκομμα
(σ. 3)
Έγγραφο (σ. 1)
ΘΕΜΑΤΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογία
Νομικός, πολιτικός
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, ζητήματα
αλουμινίου, επισιτιστική
κατάσταση δημοσίων υπαλλήλων,
βιομηχανία και καυσαέρια
κινητήρων
Νεκρολογία, προτομή του
υποναυάρχου Νικόλαου Βότση,
άρθρο του Α. Ν. Μανίκη για τον Ν.
Βότση
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογία
Αικατερίνης Βουβάλη
Γεωλόγος
Μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος,
διευθυντής υπουργείου
Συγκοινωνίας
56
Βοσυνιώτης Χρήστος 1944, 1958-60,
Ι.
1965
Έγγραφα, αποκόμματα
(σ. 66)
1755
Βότσης Δημήτριος
1950
Αποκόμματα (σ. 22)
169
Βουβάλης Νικόλαος
1958
Έγγραφο, απόκομμα
(σ. 3)
1202
Βουγιούκας
Παναγιώτης Γ.13
1856, 1858
Ταχυδρομικοί φάκελοι
138
Βουδούρης Γεώργιος
-
Έγγραφο, σημείωμα
(σ. 4)
Βιογραφικά στοιχεία του Γεωργίου
Βουδούρη και του πολιτικού
Βασίλειου Βουδούρη
Διευθυντής υπουργείου Εθνικής
Οικονομίας
-
Έγγραφα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικοί
1885
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Αγωνιστής
-
Έγγραφο (σ. 6)
Βιογραφικά στοιχεία
Διοικητής Ύδρας
1603
1533
1185
Βουδούρης
Κωνσταντίνος,
Βουδούρης Πάνος
Βουκάλης Ιωάννης
Βούλγαρης Γεώργιος
Δ.
170
Βούλγαρης
Δημήτριος Γ.
1868, 1873,
1935, 1958
Έγγραφα, αποκόμματα
(σ. 15)
1131
Βούλγαρης Πέτρος
1945, 1957
Αποκόμματα (σ. 18)
13
Για τη βιογραφία του Π. Βουγιούκα, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόμ. Α΄, σσ. 306-313.
Δήμαρχος Πατρών
Σπογγέμπορος, ευεργέτης
Στρατιωτικός, μεταλλειολόγος
Βιογραφικά στοιχεία, ιστόρημα για
την πτώση του Δ. Βούλγαρη,
στοιχεία για την πολιτική δράση
Νεκρολογίες, ομιλία Π. Βούλγαρη
για τον εορτασμό τερματισμού του
Β' Παγκοσμίου Πολέμου
Πολιτικός
Ναύαρχος, πολιτικός
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΙΔΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1602
Βούλγαρης
Σταμάτιος Α.
1952, 1960-1
Έγγραφα, έντυπα,
αποκόμματα
(σ. 148)
1904
Βουλγαρία
1945
Έγγραφα (σ. 36)
1901
Έγγραφα, σημειώματα
(σ. 10)
Αλληλογραφία του Κ. Βοβολίνη με
τους Ν. Γεωργαντά,
Σ. Γκολφινόπουλο, Κ. Δαφνή,
βιογραφικά στοιχεία,
σχέδιο πόλης Πατρών
Σημειώματα Ι. Πολίτη & Κ.
Βοβολίνη, τηλεγράφημα Ι. Πολίτη
προς Ελληνική Πρεσβεία στο
Λονδίνο, ελληνο-βουλγαρικά
σύνορα, ελληνικές διεκδικήσεις
Βιογραφικά στοιχεία, Παιδαγωγείο
Βούλγαρη
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Φιλόλογος, διευθυντής Ελληνικής
Εμπορικής Σχολής Οδησσού
1883-5
Έγγραφα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Αγωνιστές
Βιομήχανος
1454
1601
1452
Βούλγαρις
Βασίλειος Ν.
Βουλόδημος
Χαράλαμπος
Βούρβαχη
(οικογένεια)
Μηχανικός
Παιδαγωγός, λυκειάρχης
139
Βούρβουλης Τάκης
Δ.
1900, 1940,
1945, 1959-60
Έγγραφα, αποκόμματα
(σ. 35)
Επιστολή Τ. Βούρβουλη προς Κ.
Βοβολίνη, παλαιοί συμμαθητές
Πειραιά, κυριακάτικη αργία στα
εργοστάσια, διαχωρισμός μύλων,
τιμή άρτου, προτάσεις για την
ίδρυση Συλλόγου Πειραϊκής
Δημογεροντίας
161
Βουρβούτης
Γεώργιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Οικονομολόγος, πολιτικός
Αρχιτέκτονας
1847
Βουρέκας
Εμμανουήλ
1945
Περιοδικό (σ. 28)
Άρθρο των Ε. Βουρέκα –
Ρ. Κουτσούρη για τον κήπο,
την πλατεία και το μέγαρο του
Ζαππείου
1375
Βούρης Γεώργιος Κ.
-
Έγγραφο (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
1978
Βουρλάκος Ιωάννης
1960
Απόκομμα (σ. 2)
Διεύρυνση της Διώρυγας Κορίνθου
Φυσικομαθηματικός, πρώτος
διευθυντής Αστεροσκοπείου
Αθηνών
Χημικός, βιομήχανος
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΙΔΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
143
Βουρλούμης
Θεόδωρος Α.,
Βουρλούμης
Παναγιώτης Α.14
1950
Αποκόμματα (σ. 3)
Νεκρολογίες Π. Βουρλούμη
α. Σταφιδέμπορος, δημοσιογράφος
β. Πολιτικός, επιχειρηματίας
165
Βουρνάζος
Αλέξανδρος Χ.
1913, 1947
Έγγραφα, απόκομμα
(σ. 9)
1309
Βούρος (οικογένεια)
1866, 1869-70,
1884, 1958-62
Έγγραφα, φυλλάδιο,
αποκόμματα
(σ. 50)
1600
Βουσάκης
Αριστείδης,
Βουσάκης
Κωνσταντίνος
Βουτετάκης
Θεόδωρος Α
Βουτιέρος Γεώργιος
163
Βουτσινάς Ιωάννης
162
1924
2265
1599
1322
18
14
Βουτσινάς ΣπύροςΧριστόφορος Π.
Βουτυράς
Δημοσθένης Ν.
Βράιλας - Αρμένης
Πέτρος
Βράνης
Κωνσταντίνος
Βιογραφικά στοιχεία, Ηλεκτρική
Εταιρεία & Λιμενική Επιτροπεία,
κατασκευή ελληνικής στέγης
Αλληλογραφία Κ. Βοβολίνη με
Φ. Αργέντη, βιογραφικά στοιχεία,
βραβεύσεις μαθητριών του
Ελληνικού Παρθεναγωγείου,
κληρονομιά Βούρου,
Χρηματιστήριο
Καθηγητής Ε.Μ.Π., ακαδημαϊκός
-
Έγγραφα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
α. Καθηγητής Χημείας Ε.Μ.Π.,
ιδρυτής φαρμακείων β. Καθηγητής
Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών
1965
Απόκομμα (σ. 2)
Νεκρολογία
Μαθηματικός
-
Έγγραφο (σ. 1)
Έμπορος, αγωνιστής
1866
Έγγραφα (σ. 7)
1961
Φυλλάδιο (σ. 12)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, Βουτσιναίος
Ποιητικός Διαγωνισμός
Μελέτη για την ιστορία της
Κεφαλονιάς
1958
Αποκόμματα (σ. 4)
Νεκρολογίες, εκδηλώσεις μνήμης
Συγγραφέας
1866, 1884,
1964-5
1841-3, 1957,
1959
Έγγραφα, περιοδικά
(σ. 34)
Βιογραφικά στοιχεία, Αναγνωστική
Συγγραφέας, πολιτικός
Εταιρία Κερκύρας
Από τους πρώτους μετόχους της
Βιογραφικά στοιχεία
Ε.Τ.Ε.
Έγγραφα (σ. 9)
Έμπορος, λόγιος
Λογοτέχνης
Για τη βιογραφία του Θ. Βουρλούμη, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόμ. Α΄, σσ. 283-287 και για τη βιογραφία του Π. Βουρλούμη, βλ. στο ίδιο, σσ. 218-225.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΙΔΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1597
Βρατσάνος Ιωάννης
Δ.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Φιλικός, αγωνιστής,
δημοσιογράφος
147
Βρετός Ανδρέας
1938, 1958
Έγγραφα (σ. 9)
Βιογραφικά στοιχεία, βιομηχανία
γυαλιού
Διευθυντής υποκαταστήματος Τ.Α.
-
-
-
-
Αυτοβιογραφικά
Αλληλογραφία του Χ. Βρεττού με
τους D. G. Glascoff,
E. N. Schiberling, H. R. Stark κ.ά.,
νεκρολογία
Εκδότης, δημοσιογράφος
1347
Βρετός Ανδρέας Α.
βλ. Παπαδόπουλος
Ανδρέας Α.
1227
Βρετός Μαρίνος Π.
1865
Έγγραφο (σ. 6)
1848
Βρεττός Χρήστος
1942-5
Έγγραφα, απόκομμα
(σ. 19)
1869
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Ιατρός
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Νομικός, διευθυντής Αγορανομίας
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Βοτανολόγος
α. Λόγιος, πολιτικός
β. Δημοσιογράφος, διπλωμάτης
γ. Συνταγματάρχης, συγγραφέας,
1320
164
1596
1321
1979
2654
Βρόσκης
Χριστόδουλος
Βρυάκος
Κωνσταντίνος Σ.
Βρυώνης Πέτρος
Βυζάντιος Σκαρλάτος
Δ., Βυζάντιος
Αναστάσιος Σ.,
Βυζάντιος Χρήστος
Βύζας Νάξιος
Βύρωνας Γεώργιος
(Byron George)
1866, 1868
Έγγραφα (σ. 3)
Βιογραφικά στοιχεία
-
Έγγραφο (σ. 1)
1962
Εφημερίδες (σ. 8)
Βιογραφικά στοιχεία
Άρθρο του Η. Παπαθανασόπουλου
για τη δράση του Βύρωνα στην
Ελλάδα
Αθλητής
Εφευρέτης
Ποιητής