close

Enter

Log in using OpenID

"ΕΛΠΗΝΩΡ" ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ κ

embedDownload
ΑΔΑ: ΒΕΖΘΩΕΟ-ΟΕΦ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης
Από το πρακτικό της 20 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης.
η
Πράξη 136
Ιθάκη, σήμερα 8 Ιουνίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30 π.μ. συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε
δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Δ. Ιθάκης, μετά την αρ. 3148/4-6-2013 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 64 & 67 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία εφόσον ήταν
παρόντα από τα (17) μέλη του τα (9) και ονομαστικά:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος)
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΤΑΝΟΣ (Αντιπ/δρος)
ΜΙΧΑΗΛ Π. ΛΙΒΑΝΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΦΛΑΜΠΑ
ο
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ (αποχ. στο 1 )
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΒΙΤΣΑΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ(αποχώρησε
ο
Μετά το 9 )
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΜΗΡΟΣ Σ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ
ο
(προσήλθε στο 3 εκτός Η.Δ.)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝ. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ
Απών ο Δήμαρχος Ιθάκης
ο
Η Πρόεδρος σχετικά με το 2 θέμα ημερήσιας διάταξης (Ορισμός νέου Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ <ΕΛΠΙΝΩΡ> λόγω παραίτησης του κ. Γεράσιμου Βερώνη από το
Δημοτικό Συμβούλιο.) αναφέρει ότι:
Με την αρ. 62/14-3-2011 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο προέβη στη συγκρότηση του ανωτέρω
Νομικού Προσώπου του Δήμου ως κατωτέρω :
1. Γεράσιμος Βερώνης, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2. Διονύσιος Γρίβας, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή τον Θεόδωρο
Σαρδελή.
3. Γεώργιος Κάραλης, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
4. Ευάγγελος Θεοδωρόπουλος, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου στο ΚΑΠΗ, Εργοθεραπευτής.
5. Σπυριδούλα Μπούα, εκπρόσωπος μελών του ΚΑΠΗ.
6. Χρήστος Γρίβας, δημότης (χρήστης των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.)
7. Αλεξάνδρα Τριάντη, δημότισσα (μόνιμη υπάλληλος του Δήμου στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό
Ιθάκης, Βρεφονηπιοκόμος)
Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίστηκε ο Γεράσιμος Βερώνης και Αντιπρόεδρος ο Διονύσιος
Γρίβας.
Ο κ. Κάραλης αντικαταστάθηκε από την κ. Γ. Ταφλαμπά με την αρ. 208/2011 απόφαση Δ. Συμβουλίου.
Τέλος με την υπ’αρ. 81/2013 απόφαση Αντιδημάρχου Ιθάκης περί αποδοχής παραίτησης του κ.
Γεράσιμου Βερώνη από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου Ιθάκης, μένει κενή η θέση του Προέδρου
του ΝΠΔΔ <ΕΛΠΙΝΩΡ>
Στη συνέχεια το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση και λήψη απόφασης ως κατεπείγοντος
για τον ορισμό του κ. Γ. Βερώνη με την ιδιότητα πλέον του δημότη –πολίτη Ιθάκης, ως μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ <ΕΛΠΙΝΩΡ> κάτι που έγινε ομόφωνα αποδεκτό από τους εννέα (9)
παρόντες Δημοτικούς Συμβούλους , δηλαδή με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ΔΣ και στη
συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει για τον ορισμό του νέου Προέδρου του ΝΠΔΔ
<ΕΛΠΙΝΩΡ> επιλέγοντας από τα μέλη του ΔΣ του ανωτέρω ΝΠΔΔ.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και
την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010
το άρθρο 240 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει
την αριθ. 62/2011 απόφαση του ΔΣ περί συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω
Ν.Π.Δ.Δ.
την αρ. 208/2011 απόφαση Δ. Συμβουλίου περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος Δ. Συμβούλου
κ. Κάραλη από την κ. Ταφλαμπά.
Αποφασίζει
ομόφωνα
Τον ορισμό ως νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
(επταμελές) με την επωνυμία <ΕΛΠΙΝΩΡ> του μέλους του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου κ.
Γεράσιμου Βερώνη
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (επταμελές)
διαμορφώνεται πλέον ως εξής:
8. Γεράσιμος Βερώνης, Πρόεδρος – Δημότης Ιθάκης
9. Διονύσιος Γρίβας, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) - Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή τον
Θεόδωρο Σαρδελή.
10. Γεωργία Ταφλαμπά, Δημοτική Σύμβουλος (ανεξάρτητη),
11. Ευάγγελος Θεοδωρόπουλος, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου στο ΚΑΠΗ, Εργοθεραπευτής.
12. Σπυριδούλα Μπούα, εκπρόσωπος μελών του ΚΑΠΗ.
13. Χρήστος Γρίβας, δημότης (χρήστης των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.)
14. Αλεξάνδρα Τριάντη, δημότισσα (μόνιμη υπάλληλος του Δήμου στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό
Ιθάκης, Βρεφονηπιοκόμος)
Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο
αντιπρόεδρος.
Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του
διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΤΑΝΟΣ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
112 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content