Φωτόδεντρο - Ψηφιακό Σχολείο

To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων
Ελίνα Μεγάλου & Χρήστος Κακλαμάνης
ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού
Ιούνιος 2014
Το πλαίσιο
Ψηφιακό Σχολείο - Άξονες & Δράσεις
Διαδραστικά
Σχολικά Βιβλία,
Αποθετήρια
Εκπαιδευτικού
Περιεχομένου,
Ψηφιακή
Εκπαιδευτική
Πλατφόρμα
2010-2015
• ΙΤΥΕ Διόφαντος
(9.3 εκ. ευρώ)
• ΚΕΓ
• ΥΠΑΙΘ-ΙΕΠΑΘΗΝΑ
Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο
ebooks.edu.gr
photodentro.edu.gr
dschool.edu.gr
eme.edu.gr
photodentro.edu.gr
Κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ
όπου συγκεντρώνεται, οργανώνεται και διατίθεται
στην εκπαιδευτική κοινότητα
ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο
για τη σχολική εκπαίδευση.
Φωτόδεντρο
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
photodentro.edu.gr/lor
Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων
για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Φωτόδεντρο
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Σε ποιους απευθύνεται
Απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς και μαθητές
..αλλά και σε
γονείς, ερευνητές,
συγγραφείς εκπαιδευτικού
υλικού …
photodentro.edu.gr/lor
Φωτόδεντρο
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
photodentro.edu.gr/lor
Τι περιέχει
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
• εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς
στόχους
Γραφική αναπαράσταση της τιμής
της δύναμης ελατηρίου το οποίο
ταλαντώνεται
• είναι επαναχρησιμοποιήσιμα
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
• έχουν εννοιολογική και λειτουργική
αυτοτέλεια
Το όνομα
Αναζητούσαμε ένα όνομα που ...
… να δηλώνει ότι
περικλείει «ΓΝΩΣΗ»
… να παραπέμπει σε κάτι
«ΖΩΝΤΑΝΟ»
που αναπτύσσεται
και εξελίσσεται
και … να θυμίζει «ΕΛΛΑΔΑ»
Φωτόδεντρο
photodentro.edu.gr/lor
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Οι συλλογές Μαθησιακών Αντικειμένων
Μαθησιακά αντικείμενα από τον
εμπλουτισμό των σχολικών
βιβλίων
5.100 μαθησιακά αντικείμενα
(Ιούνης 2014)
Φωτόδεντρο
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
photodentro.edu.gr/lor
Οι συλλογές Μαθησιακών Αντικειμένων
Οι συλλογές Μαθησιακών
Αντικειμένων
Φωτόδεντρο
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
photodentro.edu.gr/lor
Φωτόδεντρο
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
photodentro.edu.gr/lor
Φωτόδεντρο
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
photodentro.edu.gr/lor
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Παράδειγμα: Οξεία γωνία
Αντικείμενο: Υπολογισμός του ύψους ενός δέντρου
Φωτόδεντρο
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
photodentro.edu.gr/lor
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Παράδειγμα
Θεματική Περιοχή: Γεωγραφία-Γεωλογία
Θεματική Ενότητα: Χάρτες
Αντικείμενο: Χάρτες - Κλίμακα
Φωτόδεντρο
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
photodentro.edu.gr/lor
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Παράδειγμα
Θεματική Περιοχή: Γεωγραφία-Γεωλογία
Θεματική Ενότητα: Χάρτες
Αντικείμενα:
- Οι χάρτες μέσα στο χρόνο
- Πολυχάρτης Ασίας
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/9204
Φωτόδεντρο
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
photodentro.edu.gr/lor
ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
photodentro.edu.gr/lor
ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Τύπος Αντικειμένου: Εκπαιδευτικά παιχνίδια
Αντικείμενο: Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Φωτόδεντρο
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
photodentro.edu.gr/lor
ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Τύπος Αντικειμένου: Εργαλεία και Εφαρμογές
Αντικείμενο: Εφαρμογή για νέους μπλουζίστες
Τύπος Αντικειμένου: Πειράματα και Προσομοιώσεις
Αντικείμενο: Σκιά και παρασκιά
Φωτόδεντρο
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
photodentro.edu.gr/lor
ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Παράδειγμα
Συλλογή: Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες
Υπο-συλλογή: Πληροφορική Γυμνασίου
Αντικείμενο: Συνθετική κίνηση
Φωτόδεντρο
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
photodentro.edu.gr/lor
ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Κοινότητα: 2010-1015 Ψηφιακό Σχολείο
Συλλογή: Θρησκευτικά / Θρησκευτικά Ε’ Δημοτικού
Αντικείμενο:
Περιήγηση στον ναό της Παναγίας Σεϊδανάγιας
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Θρησκευτικά > Εκκλησιαστική Τέχνη > Ναοδομία
Θρησκευτικά > Εκκλησιαστική Τέχνη > Ζωγραφική
Φωτόδεντρο
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Θεματική Περιοχή:
Αισθητική Αγωγή
Τύπος Αντικειμένου:
Εργαλεία
Αντικείμενο:
Παραμορφώσεις: Εικόνες
πίσω από μια γυάλινη σφαίρα
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/12493
photodentro.edu.gr/lor
Φωτόδεντρο
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
photodentro.edu.gr/lor
ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Θεματική Περιοχή:
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών-ΤΠΕ
Αντικείμενο: Η χρήση του Άβακα
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/719
Φωτόδεντρο
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
photodentro.edu.gr/lor
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ, ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Φωτόδεντρο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ
Αποθετήριο
Εκπαιδευτικών Βίντεο
για την Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
photodentro.edu.gr/video
Φωτόδεντρο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ
photodentro.edu.gr/video
Φωτόδεντρο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ
photodentro.edu.gr/video
Οι συλλογές Εκπαιδευτικών Βίντεο
700 μικρής διάρκειας βίντεο της
Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης
Φωτόδεντρο
ΧΡΗΣΤΩΝ
photodentro.edu.gr/ugc
Φωτόδεντρο
EDUSOFT
photodentro.edu.gr/edusoft
Φωτόδεντρο
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
photodentro.edu.gr/mext
Φωτόδεντρο
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
photodentro.edu.gr/mext
Συλλογές Πολιτισμικού Περιεχομένου
Ψηφιακές Συλλογές Μουσείων,
Πολιτιστικών Ιδρυμάτων κ.α.
Συσσώρευση Εκπαιδευτικών
Μεταδεδομένων
MINT & Photodentro MEXT
photodentro.edu.gr
Φωτόδεντρο
Εθνικός
Συσσωρευτής
Εκπαιδευτικού
Περιεχομένου
Εθνικός Συσσωρευτής
Εκπαιδευτικών
Μεταδεδομένων
photodentro.edu.gr

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Facebook
https://www.facebook.com/photodentro
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Facebook
https://www.facebook.com/dschooledugr
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Twitter
https://twitter.com/dschool_gr
Το έργο, οι φορείς υλοποίησης
και το πλαίσιο χρηματοδότησης
Τίτλος Έργου ITYE:Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα,
Διαδραστικά Βιβλία και
Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων
Συγχρηματοδότηση:
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και Ελληνικό Δημόσιο
στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του
ΕΣΠΑ 2007-2013
Φορέας Υλοποίησης: ΙΤΥΕ «Διόφαντος»
Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού
Διάρκεια:
2010 – 2015
Προϋπολογισμός:
9.3 εκατ. ευρώ
Συνεργαζόμενοι Φορείς της κατηγορίας Πράξης (Π61)
1. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ)
2. Σύμπραξη Φορέων:
ΥΠΑΙΘ, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ)
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ»
Το έργο, οι φορείς υλοποίησης
και το πλαίσιο χρηματοδότησης
Τίτλος Έργου ITYE:Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα,
Διαδραστικά Βιβλία και
Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων
Συγχρηματοδότηση:
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και Ελληνικό Δημόσιο
στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του
ΕΣΠΑ 2007-2013
Φορέας Υλοποίησης: ΙΤΥΕ «Διόφαντος»
Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού
Διάρκεια:
2010 – 2015
Προϋπολογισμός:
9.3 εκατ. ευρώ
Συνεργαζόμενοι Φορείς της κατηγορίας Πράξης (Π61)
1. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ)
2. Σύμπραξη Φορέων:
ΥΠΑΙΘ, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ)
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Δρ. Ελίνα Μεγάλου
[email protected]
Αν. Υπεύθυνη έργου
Υπεύθυνη Φωτόδεντρου
Καθ. Χρήστος Κακλαμάνης
[email protected]
Υπεύθυνος έργου
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων "Διόφαντος" (ΙΤΥΕ)
Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού
Μητροπόλεως 26-28, ΤΚ 10563, Αθήνα
Τηλ: (+30) 2103350600
Γενικά στοιχεία επικοινωνίας
e-mail: [email protected]