βουλευτικες εκλογες 25ης ιανουαριου 2015 εκλογικα τμηματα και

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(Ως προς την ηµεροµηνία)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Άγιος Νικόλαος 9/1/2015
Αρ. Πρωτ.: 2563
Ταχ. ∆/νση: Πολυτεχνείου 1
Ταχ. Κώδικας: 72100 Άγιος Νικόλαος
Πληροφορίες: Μαγδαληνή Βούλγαρη
Τηλέφωνο: 2841340313
FAX: 2841022001
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 25ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, Π.∆. 26/2012 (ΦΕΚ 57Α΄)
"Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών" σε συνδυασµό µε τις τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) "Πρόγραµµα
Καλλικράτης" όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.
2. Την µε αριθµ. 1/2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: "Καθορισµός
εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές
της 25ης Ιανουαρίου 2015".
αποφασίζουµε
Καθορίζουµε τα εκλογικά τµήµατα και καταστήµατα ψηφοφορίας του Νοµού Λασιθίου για
τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ως
ακολούθως:
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑ
ΤΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
10
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
11
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
13
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
α) Από : ΑΒΝΤΟΥΛΑΙ
ΡΟΜΕΟ
Εως : ΑΤΚΙΝ ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ β)
Άπαντες οι Στρατιωτικοί
κ.λ.π. που υπηρετούν στο
Εκλογικό ∆ιαµέρισµα αυτό
και είναι γραµµένοι στους
Ειδικούς Εκλογικούς
Καταλόγους
Από : ΑΤΣΑΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
Εως : ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Από : ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Από : ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΚΑΤΡΙΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Από : ΚΑΤΡΙΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΚΟΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Από : ΚΟΥΜΑΡΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΛΟΥΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
Από : ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Εως : ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Από : ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
Από : ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Από : ΠΑΤΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
Εως : ΣΑΡΝΟ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
Από : ΣΑΡΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Από : ΣΧΟΙΝΙΩΤΑΚΗ
ΑΡΙΑΝΝΑ
Εως : ΦΙΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Από : ΦΙΝΝ ΜΑΙΚΑΕΛ
Εως : ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
ΦΑΙΣΤΟΥ,
72100, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
ΦΑΙΣΤΟΥ,
72100, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
ΦΑΙΣΤΟΥ,
72100, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
ΦΑΙΣΤΟΥ,
72100, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
ΦΑΙΣΤΟΥ,
72100, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
ΦΑΙΣΤΟΥ,
72100, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
ΦΑΙΣΤΟΥ,
72100, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ,
72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ,
72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ,
72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ,
72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ,
72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ,
72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑ
ΤΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΑΓΓΟΥΡΙ∆ΑΚΗ
ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ
Εως : ΨΑΛΙ∆ΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΓΑΠΗ
Εως : ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από : ΛΑ∆ΟΚΟΥΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΞΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
Από : ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΨΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Από : ΑΛΕΞΗ ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
14
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΡΟΥΧΑ
15
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΛΟΥΝΤΑΣ
16
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΛΟΥΝΤΑΣ
17
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΛΟΥΝΤΑΣ
18
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΞΩ ΛΑΚΩΝΙΩΝ
19
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΩΝ
Από : ΑΛΕΞΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Εως : ΨΥΛΛΙΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
20
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΖΕΝΙΩΝ
Από : ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΡΟΝΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΝΙΩΝ
72400, ΖΕΝΙΑ
21
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Από : Α∆ΑΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Εως : ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΥ
ΧΩΡΙΟΥ
72100, ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
22
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Από : ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΨΥΛΛΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΥ
ΧΩΡΙΟΥ
72100, ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
23
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΙΤΣΑΣ
24
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΙΤΣΑΣ
25
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΙΤΣΑΣ
26
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΙΤΣΑΣ
27
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΙΤΣΑΣ
ΤΑΠΩΝ
28
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΟΥΣΤΑΣ
29
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΙΜΝΩΝ
30
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΟΥΜΑ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Εως : ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
Από : ΖΑΧΑΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΚΩΤΣΟΥ ΝΙΚΗ
Από : ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Εως : ΠΡΙΤΣΙΛΙΑΓΚΟΥ
ΤΖΕΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΡΟΥΧΑ
72053, ΒΡΟΥΧΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΟΥΝΤΑΣ
72053, ΕΛΟΥΝΤΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΟΥΝΤΑΣ
72053, ΕΛΟΥΝΤΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΟΥΝΤΑΣ
72053, ΕΛΟΥΝΤΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΩ
ΛΑΚΩΝΙΩΝ
72100, ΕΞΩ ΛΑΚΩΝΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΩ
ΠΟΤΑΜΩΝ
72052, ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΙΤΣΑΣ
72051, ΚΡΙΤΣΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΙΤΣΑΣ
72051, ΚΡΙΤΣΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΙΤΣΑΣ
72051, ΚΡΙΤΣΑ
Από : ΡΑΙΝΑΚΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
Εως : ΨΩΦΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΙΤΣΑΣ
72051, ΚΡΙΤΣΑ
Από : ∆ΑΒΡΑ∆ΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Εως : ΧΩΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΠΩΝ
72100, ΤΑΠΕΣ
Από : ΑΘΑΝΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΩΡΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΣΤΑ
72100, ΚΡΟΥΣΤΑΣ
Από : ΑΒ∆Η ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΨΙΜΑΡΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΜΝΩΝ
72400, ΛΙΜΝΕΣ
Από : ΑΜΑΡΓΙΩΤΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
Εως : ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΜΑ
72053, ΛΟΥΜΑΣ
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑ
ΤΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
31
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΕΣΑ ΛΑΚΩΝΙΩΝ
32
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΡΙΝΑΣ
33
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΚΙΝΙΑ
34
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ
ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ
35
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ
ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ
36
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ
ΜΙΛΑΤΟΥ
37
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
38
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
39
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
40
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
41
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
42
ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
43
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
ΝΟΦΑΛΙΑ
44
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ∆ΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Από : ΑΘΑΝΑΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΧΛΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑ
ΛΑΚΩΝΙΩΝ
72100, ΜΕΣΑ ΛΑΚΩΝΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝΑΣ
72100, ΠΡΙΝΑ
Από : ΑΜΑΡΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΝΙΑ
72053, ΣΚΙΝΙΑ
Από : ΑΛΑΤΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
Εως : ΜΠΡΑΓΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ
72054, ΒΡΑΧΑΣΙ
Από : ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
Εως : ΨΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ
72054, ΒΡΑΧΑΣΙ
Από : Α∆ΙΚΗΜΕΝΑΚΗΣ
Α∆ΑΜ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
α) Από : ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
β) Άπαντες οι Στρατιωτικοί
κ.λ.π. που υπηρετούν στο
Εκλογικό ∆ιαµέρισµα αυτό
και είναι γραµµένοι στους
Ειδικούς Εκλογικούς
Καταλόγους
Από : ΗΛΙΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΜΑΧΑΙΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Από : ΜΕΘΥΜΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Από : ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
Εως : ΤΖΑΒΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Από : ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΨΙΛΕΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Άπαντες οι Κρατούµενοι στο
Κατάστηµα Κρατήσης
Νεάπολης που είναι
γραµµένοι στους Ειδικούς
Εκλογικούς Καταλόγους
Από : ΑΜΑΡΓΙΩΤΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΧΟΥΡ∆ΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Από : ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΛΑΤΟΥ
72400, ΜΙΛΑΤΟΣ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ 1,
72400 ΝΕΑΠΟΛΗ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ 1,
72400 ΝΕΑΠΟΛΗ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ 1,
72400 ΝΕΑΠΟΛΗ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ 1,
72400 ΝΕΑΠΟΛΗ
ΠΑΛΑΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
72400, ΝΕΑΠΟΛΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΟΦΑΛΙΑ
72400, ΝΟΦΑΛΙΑ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
72400, ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑ
ΤΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
45
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗΣ
46
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΒΡΥΣΩΝ
47
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΚΑΡΥ∆ΙΟΥ
48
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ
49
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΛΑΤΣΙ∆ΑΣ
50
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΝΙΚΗΘΙΑΝΟΥ
51
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΦΟΥΡΝΗΣ
52
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΥ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΨΑΛΙ∆ΗΣ
ΧΑΡΙ∆ΗΜΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗΣ
72400, ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗ
Από : ΑΒΡΑΜΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΟΥΡ∆ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΣΩΝ
72400, ΒΡΥΣΕΣ
Από : ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΦΡΑΓΚΙΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Από : ΑΓΓΟΥΡΑΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
Εως : ΨΑΛΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Από : ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΧΡΟΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥ∆ΙΟΥ
72400, ΚΑΡΥ∆Ι
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ
ΦΟΥΡΝΗΣ
72400, ΚΑΣΤΕΛΙ ΦΟΥΡΝΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΙ∆ΑΣ
72400, ΛΑΤΣΙ∆Α
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΝΙΚΗΘΙΑΝΟΥ
72400, ΝΙΚΗΘΙΑΝΟΣ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΟΝΑΚΗ ΜΑΤΡΩΝΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΥΡΝΗΣ
72400, ΦΟΥΡΝΗ
Από : Α∆ΑΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΨΑΛΛΙ∆ΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΥ
72400, ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ
∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
53
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
54
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
55
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
56
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
57
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
α) Από : ΑΒ∆ΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΑΧΛΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
β) Άπαντες οι Στρατιωτικοί
κ.λ.π. που υπηρετούν στο
Εκλογικό ∆ιαµέρισµα αυτό
και είναι γραµµένοι στους
Ειδικούς Εκλογικούς
Καταλόγους
Από : ΑΧΛΑΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
Από : ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ∆ΑΤΣΕΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΓΡ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5,
72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ)
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΓΡ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5,
72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ)
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΓΡ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5,
72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ)
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 72200,
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Από : ΖΥΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Εως : ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 72200,
ΜΑΡΙΟΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Από : ∆ΑΤΣΕΡΗΣ
Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ
Εως : ΖΥΓΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑ
ΤΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
58
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
59
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
60
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
61
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
62
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
63
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
64
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
65
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
66
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
67
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
68
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
69
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΒΑΙΝΙΑ
70
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΓΡΑΛΥΓΙΑ
71
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΓΡΑΛΥΓΙΑ
72
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΕΝΤΡΙ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Από : ΚΑΡΓΙΩΤΗ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 72200,
Εως : ΚΟΤΣΑΦΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Από : ΚΟΤΣΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Εως : ΛΕΜΠΙ∆ΑΚΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 72200,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Από : ΛΕΟΝΤΙ∆Η ΕΛΕΝΗ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Εως : ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ
ΦΙΛΟΘΕΟΥ Α΄ 2
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Από : ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Εως : ΜΠΙΛΑΝΑΚΗΣ
ΦΙΛΟΘΕΟΥ Α΄ 2
72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Από : ΜΠΙΜΠΙΚΑ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΦΙΛΟΘΕΟΥ Α΄ 2
Εως : ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Από : ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 2,
Εως : ΠΕΤΡΑΚΗ
72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ
Από : ΠΕΤΡΑΚΗΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 2,
Εως : ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ
72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από : ΣΑΡΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Εως : ΣΦΕΝ∆ΟΥΡΑΚΗ
ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 2,
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Από : ΣΦΥΡΑΚΗ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Εως : ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ
Ν. ΒΑΣΑΡΜΙ∆Η 56,
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Από : ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ν. ΒΑΣΑΡΜΙ∆Η 56,
Εως : ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Από : ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗ ΕΛΛΑ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Εως : ΩΣΤΡΕΜ ΑΝΝΑ
Ν. ΒΑΣΑΡΜΙ∆Η 56,
72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΪΝΙΑΣ
Εως : ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ
72200, ΒΑΪΝΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
Από : ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑΣ
Εως : ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ
72200, ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από : ΜΑΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑΣ
Εως : ΨΥΛΛΑΚΗΣ
72200, ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από : ΑΓΑΘΟΚΛΙ∆Η
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΟΥ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ
72200, ΚΕΝΤΡΙ
Εως : ΛΟΓΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑ
ΤΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
73
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΕΝΤΡΙ
74
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
75
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
76
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ
77
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ
78
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Γ∆ΟΧΙΩΝ
79
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ
80
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ
81
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ
82
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ
83
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ
84
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ
85
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥΛΙΑΣ
86
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΛΩΝ
87
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΕΣΕΛΕΡΩΝ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Από : ΜΑΖΑΡΑΚΗ
ΚΛΕΑΝΘΗ
Εως : ΨΑΡΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Εως : ΛΙΟΥ∆ΑΚΗ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
Από : ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ
72200, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΕΡΜΑ)
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
72200, ΑΝΑΤΟΛΗ
Από : ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
Εως : ΨΥΛΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
72200, ΑΝΑΤΟΛΗ
Από : ΑΛΕΞΟΜΑΝΩΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
Εως : ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗΣ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΓΧΟΧΙΩΝ
72200, Γ∆ΟΧΙΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ
72200, ΚΑΒΟΥΣΙ
Από : ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΨΥΛΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ
72200, ΚΑΒΟΥΣΙ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
Εως : ΜΑΥΡΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ
72200, ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ
Από : ΜΕΤΣΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Εως : ΨΥΛΛΙΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ
72200, ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ
Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ
ΧΩΡΙΟΥ
72200, ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ
Από : ΜΟΛΥΜΠΑΚΗ ΑΡΕΤΗ
Εως : ΨΩΜΑ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ
ΧΩΡΙΟΥ
72200, ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ
Από : ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
ΦΡΙΞΟΣ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΨΙΜΟΥΛΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Από : ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΨΥΛΛΙΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΟΥ
72200, ΚΕΝΤΡΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ
72200, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΕΡΜΑ)
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΛΙΑΣ
72200, ΜΑΚΡΥΛΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΩΝ
72056, ΜΑΛΕΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΕΛΕΡΩΝ
72200, ΜΕΣΕΛΕΡΟΙ
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑ
ΤΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΨΙΜΟΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από : ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ
72056, ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ
88
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ
89
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΟΥΡΝΙΩΝ
90
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΥΘΩΝ
91
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΥΡΤΟΥ
92
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ
93
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ
94
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΡΙΖΑΣ
95
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΥ
96
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Από : Α∆ΑΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Εως : ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
72055, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
97
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Από : ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
72055, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
98
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΟΡΕΙΝΟΥ
Από : ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΙΝΟΥ
72055, ΟΡΕΙΝΟ
99
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
100
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
101
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΩΝ
Από : ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΨΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από : ΑΒ∆ΑΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από : ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΨΥΛΛΑΚΗ ∆ΙΑΜΑΝΤΗ
Από : ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
Εως : ΨΑΡΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΗ
Εως : ΧΑΤΖΗΜΑΚΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ
72200, ΜΟΥΡΝΙΕΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΘΩΝ
72056, ΜΥΘΟΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΤΟΥΣ
72056, ΜΥΡΤΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΧΕΙΑΣ
ΑΜΜΟΥ
72200, ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΧΕΙΑΣ
ΑΜΜΟΥ
72200, ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΙΖΑΣ
72056, ΡΙΖΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥ
72056, ΧΡΙΣΤΟΣ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ∆ΩΡΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
72055, ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ
Εως : ΜΥΣΙΡΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Από : ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΨΟΥΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
72055, ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ
Από : ΑΒΑΝΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ
Εως : ΩΡΟΛΟΓΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΟΙΚΗΜΑ ΑΓΡΟΤΟΛΕΣΧΗΣ
ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΩΝ
72055, ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΑ
∆ΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
102
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΒΡΑΚΟΝΤΕ
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Από : ΑΓΑΠΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΒΡΑΚΟΝΤΕ
72052, ΑΒΡΑΚΟΝΤΕ
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑ
ΤΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
103
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Από : ΑΓΑΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΜΥΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
72052, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
104
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Από : ΞΕΙ∆ΙΑΝΑΚΗ
ΑΝΤΙΟΠΗ
Εως : ΨΑΡΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
72052, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
105
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Από : ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
Εως : ΧΡΥΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
72052, ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
106
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΜΙΝΑΚΙΟΥ
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Από : ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΑΜΙΝΑΚΙΟΥ
72052, ΚΑΝΙΜΑΚΙ
107
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΤΩ ΜΕΤΟΧΙΟΥ
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
108
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΓΟΥ
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
109
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΑΡΜΑΚΕΤΟΥ
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
110
111
Από : ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Εως : ΨΥΛΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Από : ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Εως : ΧΟΥΡ∆ΑΚΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ
ΜΕΤΟΧΙΟΥ
72052, ΚΑΤΩ ΜΕΤΟΧΙ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΛΑΓΟΥ
72052, ΛΑΓΟΥ
Από : ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΨΑΡΟΥ∆ΑΚΗ ΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΡΜΑΚΕΤΟΥ
72052, ΜΑΡΜΑΚΕΤΟ
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΕΣΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Από : ΑΒΡΑΜΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΧΡΥΣΟΥ ΣΟΦΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
72052, ΜΕΣΑ ΛΑΣΙΘΙ
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΛΑΤΗΣ
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Από : ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
Εως : ΨΥΧΟΓΙ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΛΑΤΗΣ
72052, ΠΛΑΤΗ
112
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΖΕΡΜΙΑ∆ΩΝ
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
113
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΖΕΡΜΙΑ∆ΩΝ
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
114
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΨΥΧΡΟΥ
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
α) Από : ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΜΩΥΣΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
β) Άπαντες οι Στρατιωτικοί
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΖΕΡΜΙΑ∆ΩΝ
κ.λ.π. που υπηρετούν στο
72052, ΤΖΕΡΜΙΑ∆ΩΝ
Εκλογικό ∆ιαµέρισµα αυτό
και είναι γραµµένοι στους
Ειδικούς Εκλογικούς
Καταλόγους
Από : ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΨΥΛΛΟΥ ΑΝΝΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΖΕΡΜΙΑ∆ΩΝ
72052, ΤΖΕΡΜΙΑ∆ΩΝ
Από : ΑΓΑΠΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
Εως : ΧΡΟΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΥΧΡΟΥ
72052, ΨΥΧΡΟ
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑ
ΤΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
115
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
116
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
117
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
118
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
119
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
120
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
121
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
122
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
123
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
124
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
125
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
126
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
127
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
128
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΧΛΑ∆ΙΩΝ
α) Από : ΑΒΡΑΜΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΒΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
β) Άπαντες οι Στρατιωτικοί
κ.λ.π. που υπηρετούν στο
Εκλογικό ∆ιαµέρισµα αυτό
και είναι γραµµένοι στους
Ειδικούς Εκλογικούς
Καταλόγους
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 2,
72300, ΣΗΤΕΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 2,
72300, ΣΗΤΕΙΑ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
Από : ΓΚΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 15,
Εως : ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΣΤΕΡΕΗ
72300, ΣΗΤΕΙΑ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
Από : ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 15,
Εως : ΚΑΣΤΑΝΗ ΕΡΜΙΟΝΗ
72300, ΣΗΤΕΙΑ
Από : ΚΑΣΤΟΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΚΑΡΑΟΛΗ & ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ,
Εως : ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
72300, ΣΗΤΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από : ΒΑΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΓΚΙΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Από : ΚΟΥΡΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΜΑΝΕΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΚΑΡΑΟΛΗ & ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ,
72300, ΣΗΤΕΙΑ
Από : ΜΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΜΠΑΓΟΡ∆ΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Από : ΜΠΑΚΙΡΤΖΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΠΑΠΑ∆ΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ,
72300, ΣΗΤΕΙΑ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΓΕΝΗΜΑΤΑ,
72300, ΣΗΤΕΙΑ
Από : ΠΑΠΑ∆ΕΛΙΑ ΕΥ∆ΟΚΙΑ 4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΛΕΚΟΥ ΓΕΡΟΛΙΑΚΗ 9,
72300,
Εως : ΡΥΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Από : ΣΑΒΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΛΕΚΟΥ ΓΕΡΟΛΙΑΚΗ 9,
72300,
ΣΗΤΕΙΑ
Από : ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
Εως :
ΚΟΚΚΙΝΑ,
ΦΟΥΣΚΟΛΑΓΟΥ∆ΑΚΗΣ
72300, ΣΗΤΕΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Από : ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΣΟΦΙΑ
Εως : ΨΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΑ,
72300,
ΣΗΤΕΙΑ
Από : ΑΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΨΙΜΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
72059, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Από : ΑΙΛΑΜΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
Εως :
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΛΑ∆ΙΩΝ
72300, ΑΧΛΑ∆ΙΑ
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑ
ΤΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Από : Α∆ΑΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΩ
ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ
72057, ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΣΙ∆ΟΝΙΟΥ
72059, ΚΑΤΣΙ∆ΟΝΙ
Από : Β∆ΟΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΨΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΩΝ
72055, ΚΡΥΑ
Από : ΑΕΡΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ
Εως : ΧΑΤΖΙ∆ΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΣΤΡΟΥ
72057, ΛΑΣΤΡΟΣ
Από : ΑΒΡΟΝΙ∆ΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Εως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΩΝΙΑΣ
72300, ΜΑΡΩΝΙΑ
Από : ΑΓΙΑΣΜΑΤΗ ΖΑΜΠΙΑ
Εως : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ
72057, ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΑ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Εως : ΧΕΙΛΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΣΙΝΗΣ
72057, ΜΥΡΣΙΝΗ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ
72300, ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟ
Από : ΛΑΖΟΥ ΑΝΝΑ
Εως : ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Από : ΑΓΡΑΠΙ∆Η ΕΥΓΕΝΙΑ
Εως : ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ
72300, ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΑΙΣΣΟΥ
72059, ΠΡΑΙΣΣΟΣ
ΡΟΥΣΣΑΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΑΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
72300, ΡΟΥΣΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΚΟΠΗΣ
Από : Α∆ΑΜΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
Εως : ΚΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΗΣ
72300, ΣΚΟΠΗ
141
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΚΟΠΗΣ
142
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ
143
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΦΑΚΑΣ
144
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ
129
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ
130
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΚΑΤΣΙ∆ΟΝΙΟΥ
131
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΚΡΥΩΝ
132
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΑΣΤΡΟΥ
133
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΜΑΡΩΝΙΑΣ
134
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ
135
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΜΥΡΣΙΝΗΣ
136
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ
137
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ
138
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΠΡΑΙΣΣΟΥ
139
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
140
Από : ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ
Από : ΛΑΓΟΥ∆ΑΚΗ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
Εως : ΨΥΚΑΡΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Από : ΑΛΕΒΙΖΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Εως : ΨΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
Εως : ΧΟΝ∆ΡΑΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΨΙΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΗΣ
72300, ΣΚΟΠΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ
72300, ΣΤΑΡΩΜΕΝΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΦΑΚΑΣ
72057, ΣΦΑΚΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ
72057, ΤΟΥΡΛΩΤΗ
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑ
ΤΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
145
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΧΑΜΕΖΙΟΥ
146
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΛΙΘΙΝΩΝ
147
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΩΝ
148
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΠΕΥΚΩΝ
149
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ
150
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ
151
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ
152
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ
153
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
ΖΑΚΡΟΥ
154
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
ΖΑΚΡΟΥ
155
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
ΚΑΡΥ∆ΙΟΥ
156
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
ΖΗΡΟΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΑΓΓΕΛΙ∆ΑΚΗ
ΑΡΧΟΝΤΙΑ
Εως : ΨΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Από : Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Από : ΑΙΒΑΛΙΩΤΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Από : ΑΡΧΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
Εως : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
α) Από : ΑΒΡΟΝΙ∆ΑΚΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Εως : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
β) Άπαντες οι Στρατιωτικοί
κ.λ.π. που υπηρετούν στο
Εκλογικό ∆ιαµέρισµα αυτό
και είναι γραµµένοι στους
Ειδικούς Εκλογικούς
Καταλόγους
Από : ΛΑΖΑΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΠΕΡΡΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Από : ΠΕΤΕΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΨΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Από : ΑΙΒΑΛΙΩΤΑΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Εως : ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Από : ΝΕΡΟΥΛΙ∆Η
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Εως : ΨΑΡΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Από : ΑΙΛΑΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΑΙΡΑΚΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
α) Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ
β) Άπαντες οι Στρατιωτικοί
κ.λ.π. που υπηρετούν στο
Εκλογικό ∆ιαµέρισµα αυτό
και είναι γραµµένοι στους
Ειδικούς Εκλογικούς
Καταλόγους
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΜΕΖΙΟΥ
72300, ΧΑΜΕΖΙ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΘΙΝΩΝ
72300, ΛΙΘΙΝΕΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΩΝ
72300, ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΑ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΕΥΚΩΝ
72300,
ΠΕΥΚΟΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ
72300,
ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ
72300, ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ
72300, ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ
72300, ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ
Κ.Ε.Π. ΖΑΚΡΟΥ
72300, ΖΑΚΡΟΣ
ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΖΑΚΡΟΥ
72300, ΖΑΚΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥ∆ΙΟΥ
72300, ΚΑΡΥ∆Ι
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΗΡΟΥ
72059, ΖΗΡΟΣ
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑ
ΤΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
157
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
ΖΗΡΟΣ
158
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
ΑΓ.ΤΡΙΑ∆ΑΣ
159
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
ΑΠΙ∆ΙΩΝ
160
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
ΑΡΜΕΝΩΝ
161
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑ∆ΩΝ
162
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
ΧΑΝ∆ΡΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Από : ΛΑΓΓΟΥΒΑΡ∆ΟΥ
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΨΩΜΑ∆ΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΥΚΗΣ
72059, ΖΗΡΟΣ
Από : ΑΝΤΩΝΟ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ
Εως : ΨΑΡΟΥ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
72059, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α
Από : ΑΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥ∆ΟΥΡΑ
72059, ΑΠΙ∆ΙΑ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΦΑΙ∆ΡΑ
Εως : ΨΩΜΑ∆ΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΩΝ
72059, ΑΡΜΕΝΟΙ
Από : ΑΝ∆ΡΟΥΛΙ∆ΑΚΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑ∆ΩΝ
72059, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑ∆ΕΣ
Από : ΑΒΡΟΝΙ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΩΡΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝ∆ΡΑ
72059, ΧΑΝ∆ΡΑΣ
Η απόφασή µας αυτή να υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών-∆/νση Εκλογών
σε τρια (3) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική µορφή (CD) και να κοινοποιηθεί στους:
1. κ.κ. Πρόεδρο και Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης-Ηράκλειο από ένα (1) αντίτυπο
2. κ.κ. Πρόεδρο και Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λασιθίου-Νεάπολη από ένα (1) αντίτυπο
3. κ.κ. ∆ηµάρχους Ν. Λασιθίου από ένα (1) αντίτυπο
4. Αστυνοµική ∆/νση Λασιθίου, (1) αντίτυπο
5. Αστυνοµικά τµήµατα Ν. Λασιθίου (µέσω Αστυνοµικής ∆/νσης) (1) αντίτυπο
6. Εκλογικά τµήµατα Ν. Λασιθίου, σε απόσπασµα
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΠΕΤΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
Α/Α
ΕΚΛΟΓΙ ∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑ
ΤΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ