ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00000000
45420
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Έλλειψη δραστηριότητας
A1 ΓΙΩΤ ΤΡΕΙΝΤ ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 8
18536 2104587100
24/05/2001
ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ (ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΡΥΜΝΟ∆ΕΤΗΣΗΣ, ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ, ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
ΠΛΟΙΩΝ ΚΛΠ).
43411
WORLD WIDE TRADE BUNKERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 15
18535 2108211754(ΛΟΓ.)
11/09/2006
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΛΟΙΩΝ. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
-10344
-10386
ΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 74-76
ΠΙΠΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 1
6907909751
4
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00010000
26487
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω µη δραστηριοποίησης µέχρι σήµερα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΥΡΑΣ Ο.Ε.
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 1
18536 2104282828
04/04/1983
2104282326
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
44244
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΙΑΟΥΛΗ 4
18120 2104949921
16/04/2007
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
44827
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 27
18900 2104655404
20/06/2007
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων και λογισµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 2
3
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 01301026
43345
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Καλλιέργεια φυτώριων αµπέλου
∆ΑΡΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΕΦΕΣΟΥ ΚΑΙ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 4Α
18450 2104901954
27/07/2006
Υπηρεσίες έρευνας και πειραµατικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήµες
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 3
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 08112000
42296
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εξόρυξη ασβεστόλιθου και γύψου
Ν.ΚΑΙ Κ. ΤΟΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ 9
18010 2297022472
21/10/2005
Εξόρυξη λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης· κροκάλων, αµµοχάλικου
Χονδρικό εµπόριο κυβόλιθων, τούβλων, πλακακιών και άλλων ειδών από πρεσαριστό ή χυτό γυαλί, µικρών υαλοπινάκων που
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 4
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 10129000
44545
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξερ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 22
18233 2104817167
19/11/1991
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος
Παραγωγή διατηρηµένων τροφών και παρασκευασµάτων κρέατος, εντοσθίων ή αίµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 5
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 14121100
29109
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή ανδρικών συνόλων, σακακιών κάθε είδους, για επαγγελµατι
ΣΤΑΜΩ ΜΑΤΙΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 3
18531 2104115055
2104123611
30/01/1995 [email protected]
Κατασκευή ανδρικών συνόλων, σακακιών κάθε είδους, για επαγγελµατική και βιοµηχανική χρήση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 6
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 14193200
49276
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή ενδυµάτων από πίληµα (τσόχα) ή µη υφασµένα υφάσµατα,
TEVDORADZE LALI TOY REZO
ΤΣΑΚΑΛΩΦ 26
18533 2104134424
31/07/2012
Κατασκευή ενδυµάτων και εξαρτηµάτων ενδυµασίας (περιλαµβάνονται και τα γάντια), από πλαστικές ύλες
Χονδρικό εµπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 7
FAX
KINHTO
1
6946029174
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 17120000
45788
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΒΕΕ
ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
19300 2105506600
22/05/1996 [email protected]
2105506698
Κατασκευή χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
φαγητού από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάµβακα ή επίπεδες επιφάνειες ινών κυτταρίνης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 8
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 17221100
25326
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών κα
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ
ΘΕΣΗ ΦΑΚΑ
19300 2105512800
2105512900
12/02/1993 [email protected]
Κατασκευή χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
φαγητού από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάµβακα ή επίπεδες επιφάνειες ινών κυτταρίνης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 9
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 20414200
47117
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή τεχνητών κεριών και παρασκευασµένων κεριών
ΤΡΑΦΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΛΙΚΩΝΟΣ 35 & ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΊΟΥ
18540 2104208673
29/07/2009
Λιανικό εµπόριο ειδών δώρων γενικά
Κατασκευή κεριών, κηρωµένων φιτιλιών φωτισµού και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 10
FAX
KINHTO
1
6977771059
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 20520000
34756
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας
BOLTON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΡΗΝΗΣ 2 & ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ
18547 2104897800
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
01/01/1976
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχηµικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 11
FAX
KINHTO
1
2104897881
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 25121000
20428
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατω
ΜΑΚΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ 43
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
18547 2104910620
04/04/1986
Χονδρικό εµπόριο υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, αζώτου και οξυγόνου
Κατασκευή µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας
26862
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ ΖΩΙΤΣΑ ΣΥΖ. Ο∆ΥΣΣΕΑ
ΦΑΙ∆ΩΝΟΣ 23
18452 2104970790-2104966602 2104944184(ΛΟΓ)
24/10/1991
6937334416
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από µέταλλο
Εργασίες τοποθέτησης µεταλλικών κουφωµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 12
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 25291000
37752
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή άλλων µεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαµενών και δοχείων
∆ΡΙΒΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 139
18755 2104312702
11/02/2002
Κατασκευή άλλων µεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαµενών και δοχείων
Κατασκευή µεταλλικών λεβήτων, χωρητικότητας > 300 lt, όχι για κεντρική θέρµανση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 13
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 25611101
40737
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επικασσιτέρωσης µετάλλων
ΚΟΡΑΛΜΠΟΟΥ (CORALBOW) (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ CORALBOW HOLDINGS LIMITED)
Ο∆ΟΣ ΤΣΟΚΑ-ΚΗΠΟΣ ΚΟΛΛΙΑ-ΒΙΠΕ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
19600 2105557924
2105557924
ΜΑΝ∆ΡΑΣ, ΒΙΠΕ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
16/06/2004
6936774182
Υπηρεσίες επικασσιτέρωσης µετάλλων
Υπηρεσίες µεταλλικής επικάλυψης µετάλλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 14
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 25621000
46045
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες τόρνευσης µεταλλικών µερών
ΚΩΝ.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΒΙ.ΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
18863 2104007962 - 2104630390(ΛΟΓ)
2104630390(ΛΟΓ)
15/07/2008
Υπηρεσίες τόρνευσης µεταλλικών µερών
Άλλες υπηρεσίες µεταλλοτεχνίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 15
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 25622001
23627
Χ. ΚΑΙ Π. ΒΑΤΙΣΤΑ Ο.Ε.
Α∆ΡΙΑΝΟΥ & ΜΥΚΑΛΗΣ 15
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης µετάλλων
18540 2104138419-2104134098 -2104114179
2104115035
09/06/1992
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Υπηρεσίες παραγωγής µεταλλικών αντικειµένων µε λείανση και κοπή µερών από σκληρά µεταλλικά καρβίδια
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 16
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 26516200
17506
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή µηχανών και συσκευών δοκιµής των µηχανικών ιδιοτήτων τ
Κ.ΖΩΝΑΣ Α.Ε.
ΠΟΛΥ∆ΕΥΚΟΥΣ 29 & ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
18545 2104133918 - 21042740572104112109 - 210417490
08/05/1980 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
Κατασκευή µηχανών και συσκευών δοκιµής των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 17
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 26518000
46346
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή µερών και εξαρτηµάτων για τον εξοπλισµό µετρήσεων, ελέγ
E.D.I.T. (Ε.ΝΤ.Ι.Τ.) ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΟΥ∆ ΤΖΩΡΤΖ 3
18534 2104110007
22/10/2008
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο κατασκευής εξοπλισµού µετρήσεων, ελέγχου και πλοήγησης
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 18
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 27403300
22653
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή προβολέων και σποτ
ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΘΕΜΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΑΣΟΝΟΣ 22-24
18537 2105577445
03/04/1990 [email protected]
Κατασκευή πολυέλαιων και άλλων ηλεκτρικών φωτιστικών εξαρτηµάτων οροφής ή τοίχου
Κατασκευή άλλων λαµπτήρων και φωτιστικών εξαρτηµάτων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 19
FAX
KINHTO
1
2105579878
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 30110000
33959
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών
ΝΗΡΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΊΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 4
18648 2104281820
11/02/1999 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών µηχανών πλοίων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλωτών κατασκευών και µερών τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 20
FAX
KINHTO
1
2104281824
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 30115000
40464
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ναυπήγηση άλλων πλωτών κατασκευών (συµπεριλαµβανοµένων των σ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ 46
18531 2104124142
07/04/2004
Ναυπήγηση πλοίων και παρόµοιων σκαφών για τη µεταφορά επιβατών ή εµπορευµάτων
Κατασκευή προκατασκευασµένων κτιρίων από µέταλλο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 21
FAX
KINHTO
1
2104124501
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 31091300
35295
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.
ΒΑΡ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΘΕΣΗ ΣΠΑΘΑΡΙ
19300 2105351242
29/11/1990
Λιανικό εµπόριο επίπλων κουζίνας
Χονδρικό εµπόριο επίπλων κουζίνας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 22
FAX
KINHTO
1
2105322223
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33151000
30395
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 32
18545
08/02/1996
2104101199
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
27074
ΦΑΙ∆ΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 135
18536 2104182283
2104182281
24/09/1993 [email protected]
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
Υπηρεσίες µηχανουργικών επισκευών πλοίων και µηχανολογικού εξοπλισµού τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 23
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33202900
47459
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.
ATTICA FRIGO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 53
19200 2103218259(ΛΟΓ.) - 2105545632
21/12/2009
Κατασκευή εξοπλισµού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερµότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιµατιστικού εξοπλισµού µη οικιακής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 24
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35111003
44914
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µετατροπή αιολικής ενέργειας
SIMPLY GARAGE -∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν.ΠΑΠΑΛΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 89
18534
23/10/2007
Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 25
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35111004
49089
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µετατροπή ηλιακής ενέργειας
ΜΕΓΑΡΑ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, E∆ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
16 ΧΛΜ ΝΕΟΑΚ
19300 2105530600
11/04/2012
Υπηρεσίες λιπασµατοποίησης απορριµµάτων
Υπηρεσίες κοµποστοποίησης απορριµµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 26
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35111009
44399
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
ELECTRON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 36
19200 2109714028
2109756456
24/04/2007 [email protected]
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µετατροπή ηλιακής ενέργειας
48820
Κ. ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 7
19200 2105558108
09/12/2011
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
Υπηρεσίες εµπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύµατος
49274
ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ
ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
19300 2105515000
2105515015
10/12/2010
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 27
3
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38113000
44460
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διάθεσης µη ανακυκλώσιµων, µη επικίνδυνων απορριµµάτων
KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 57
18536 2104292902
22/06/2007 [email protected]
Υπηρεσίες εξειδικευµένου καθαρισµού
Άλλες δραστηριότητες καθαρισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 28
FAX
KINHTO
1
2104292785
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38322900
40069
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων µεταλλικών πρώτων υλών
ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λ.ΣΧΙΣΤΟΥ 5
18758 2104204155
13/01/2004
Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων µεταλλικών πρώτων υλών
Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και υπολειµµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 29
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38323200
47034
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού και χαρτονιού
Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ 23
18450 2104913269
2104914893
01/07/2009 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο υπολειµµάτων χαρτιού και χαρτονιού
Υπηρεσίες αποκοµιδής απορριµµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 30
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41100000
36825
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ανάπτυξη οικοδοµικών σχεδίων
ΣΑΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 173
18535 2104132634
29/03/2001
Ανάπτυξη οικοδοµικών σχεδίων
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα µάρκετινγκ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 31
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41200000
27703
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΟΣ 20
19200 2105547376
15/03/1994
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών µηχανικού
43019
ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ
19300 2105582470, 2105573579, 2105582470
2105576110(ΛΟΓ.)
12/05/2006
6942054031
Λιανικό εµπόριο προκατασκευασµένων κτιρίων, εκτός από ξύλινα
Χονδρικό εµπόριο προκατασκευασµένων κτιρίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 32
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41201001
45288
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοπο
ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 27
18531 2742026359 - 2109623143(ΛΟΓ)
2105914014-2109623999
15/01/2008 [email protected]
Υπηρεσίες αποθήκευσης
Χονδρικό εµπόριο δερµάτων, προβιών και κατεργασµένου δέρµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 33
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 42112000
35460
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδροµους, εθνικές, επαρχιακέ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΓΚΡΟΥΠ Ε.Π.Ε.
ΓΟΥΝΑΡΗ 4-6 (όροφος 2-γρ. 8)
18531 2104287849
01/02/2000
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Χονδρικό εµπόριο ακατέργαστης ξυλείας
23359
ΤΕΚΝΟΣΤΥΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣ
ΝΕΑ ΖΩΗ
19300 2105574461
2105574460
10/10/1990 [email protected]
Κατασκευή δοµικών µεταλλικών συστηµάτων στηρίξεως
Κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων, χαµηλών διαχωριστικών τοιχίων, σήµανσης κλπ οδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 34
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 42991000
43495
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες κατασκευές πολιτικού µηχανικού
TRINITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 55-57
18535 2106194700
21/09/2006
Άλλες κατασκευές πολιτικού µηχανικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 35
FAX
KINHTO
1
2106194730
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43111000
32782
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εργασίες κατεδάφισης
ΑΦΟΙ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗ 18
19100 2296025020
28/02/1997
Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών µε άσφαλτο ή σκυρόδεµα κλπ
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης µηχανηµάτων και εξοπλισµού κατασκευών, και µηχανηµάτων και εξοπλισµού
37337
ΓΚΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΙΩΝΙΑΣ 13
18863 2104415273
16/10/2001
Εργασίες κατεδάφισης
44694
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΘΕΣΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19300 2105580888
12/09/2007 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
Υπηρεσίες αποκοµιδής απορριµµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 36
3
2105580888
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43210000
48539
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
ΕΛΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 92-94
18535 2109882500
06/11/2001
Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς και παρόµοιων ειδών
Λιανικό εµπόριο προϊόντων ζαχαροπλαστικής (συµπεριλαµβάνεται η λευκή σοκολάτα), που δεν περιέχουν κακάο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 37
FAX
KINHTO
1
2109882500
6977002613
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43211005
43132
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εγκατάστασης συστηµάτων συναγερµού (πυρκαγιάς, αντικλε
ΛΥΣΣΑΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΑΚΑΣ 2
18030 2298092422
05/04/2006 [email protected]
Υπηρεσίες εγκατάστασης συστηµάτων συναγερµού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 38
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43211006
46332
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 46
18648 2104622483
14/10/2008
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα ασφαλείας
Υπηρεσίες εγκατάστασης συστηµάτων συναγερµού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 39
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43221000
28880
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρµαν
ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ι.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 64
19200 2105540728
11/10/1994
2105541492
Υπηρεσίες εκπόνησης µηχανολογικών µελετών κτιρίων (θέρµανσης, κλιµατισµού κλπ)
Λιανικό εµπόριο σωµάτων καλοριφέρ για κεντρική θέρµανση, που δεν θερµαίνονται ηλεκτρικά, από σίδηρο ή χάλυβα
25574
ΜΠΑΤΖΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΟΥΡΝΟΒΑ 21
18451 2104918459
02/04/1993
Λιανικό εµπόριο ηλιακών θερµοσίφωνων
Λιανικό εµπόριο θερµαντήρων νερού, στιγµιαίων ή θερµοσυσσώρευσης, µη ηλεκτρικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 40
2
2104918149
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43291902
26698
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων
ΣΟΥΚΑΡΑΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ,ΕΜΠΟΡΙΑ,ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ Κ
ΙΩΝΙΑΣ 136
18450 2104918162
2104918162
13/04/1993 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ανελκυστήρων, καδοφόρων βαρούλκων, κυλιόµενων σκαλών και κυλιόµενων διαδρόµων
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κυλιόµενων κλιµάκων και κυλιόµενων πεζοδροµίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 41
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43321007
23359
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες τοποθέτησης µεταλλικών στέγαστρων, θερµοκηπίων κλπ
ΤΕΚΝΟΣΤΥΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣ
ΝΕΑ ΖΩΗ
19300 2105574461
2105574460
10/10/1990 [email protected]
Κατασκευή δοµικών µεταλλικών συστηµάτων στηρίξεως
Κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων, χαµηλών διαχωριστικών τοιχίων, σήµανσης κλπ οδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 42
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43330000
42420
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
∆.ΚΑΡΑΚΟΥΛΟΥΞΗ 95
18450 2104171464(ΛΟΓ.)
01/11/2005
Υπηρεσίες µηχανικών
Λιανικό εµπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 43
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43341000
43134
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εργασίες χρωµατισµών
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΜΑΣΤΟΡΑ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΛΟΥΡΑΚΗ ΕΣΤΙΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ο.Ε
ΛΕΩΦ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 18
18900 2104640772
2104678032
15/06/2006 [email protected]
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας
Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 44
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43342002
46841
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες τοποθέτησης τζαµιών σε παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες
ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΘΕΤΙ∆ΟΣ 19600 2105550592
2105555809
18/02/2009 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο τζαµιών
Εργασίες τοποθέτησης τζαµιών σε παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 45
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45111000
25715
ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η Ο.Ε
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 189
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
18120 2104971111
25/01/1988
2104979727
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
33935
ΖΟΡΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 235
18453 2104972475
28/01/1999
2104972475
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοίκηση και συναφών οικοπέδων βάσει αµοιβής ή σύµβασης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 46
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45111101
44328
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων για τη µεταφορά επιβατών, µεταχειρισµ
ALMOUSA HUSEIN ΤΟΥ KHALAF
ΘΕΣΗ ΠΗΓΑ∆ΑΚΙΑ
19300 2104221930 - 2105561507(ΛΟΓ)
2104221930
19/05/2007 [email protected]
6936161368
Χονδρικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο µεταχειρισµένων φορτηγών αυτοκινήτων
37105
ΑΝΥΚΑΡ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 29
19200 2105540034
20/07/2001
2105548501
Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό
Λιανικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
39652
ΣΟΛΑΚΙΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΤΡΑΚ
ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 170
18121 2104908224, 2105698707 2105698703
22/09/2003 [email protected]
6932749575
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων για τη µεταφορά επιβατών, µεταχειρισµένων
Λιανικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 47
3
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45112000
37068
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων σ
ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 270
18452 2104908722
16/07/2001
Λιανικό εµπόριο µοτοσικλετών και δίτροχων µε βοηθητικό κινητήρα µε παλινδροµικό εµβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης
κυλινδρισµού >= 50 cc
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 48
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45112100
29340
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο καινούργιων επιβατηγών µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΜΙΧ. ΤΡΟΥΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 183 & ΣΑΡ∆ΕΩΝ 1
17121 2109414713
22/03/1995
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο επιβατηγών αυτοκινήτων οχηµάτων µε εµβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, καινούργιων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 49
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45112200
48953
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών µηχανοκίνητων οχηµάτω
ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΓΓΕΛ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΦΑΛΗΡΟΥ 5
18541 2105590880
02/02/2012
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
Λιανικό εµπόριο καύσιµου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 50
FAX
KINHTO
1
2105590880
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45112201
24886
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ & ΑΝ∆ΡΕΑ ΜΟΥΡΑΤΗ 5
18547 2104813357
2104819351
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
09/10/1981 [email protected]
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχηµάτων, µε υλικά και ανταλλακτικά
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 51
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45114903
21852
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καινούργιων α
ΠΕΤΙΜΕΖΑ ΑΘΗΝΑ ΣΥΖ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 403
18757 6938684690
30/11/1988
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καινούργιων αυτοκινήτων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο επιβατηγών µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 52
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45190000
37527
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Πώληση άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΓΙΟΥΡΟΤΡΟΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (EUROTROP L.T.D.)
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 82
18233 2104834447
05/12/2001 [email protected]
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 53
FAX
KINHTO
1
2104836903
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45201103
34467
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής και ρύθµισης των φρένων επιβατηγών και ελαφρώ
ΓΚΟΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
18ο ΧΛΜ Ε.Ο.Α.Κ.
19300 2105542130
04/06/1999
Υπηρεσίες επισκευής και ρύθµισης των φρένων άλλων αυτοκινήτων οχηµάτων
Υπηρεσίες επισκευής και ρύθµισης των φρένων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 54
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45201108
25644
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχηµάτ
ΑΜΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 1
18454 2104955593
06/12/1991
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχηµάτων, µε υλικά και ανταλλακτικά
39813
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧ
ΘΗΒΩΝ 287
12241 2105611268
2105443638
06/11/2003
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχηµάτων, µε υλικά και ανταλλακτικά
Λιανικό εµπόριο ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 55
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45203000
33682
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πλυσίµατος, γυαλίσµατος οχηµάτων και παρόµοιες υπηρεσίε
ΒΑΖΑΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ 15
18757 2104008076
04/02/1988
Εργασίες σκυροδέµατος
Υπηρεσίες αλλαγής λαδιών επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 56
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311000
37791
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχη
Κ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ - Β. ΜΗΛΙΩΝΗΣ Ο.Ε.
19ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο.Α.Κ.
19300 2105134541
20/02/2002 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µεταχειρισµένων φορτηγών αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο φορτηγών, ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων και λεωφορείων
40087
ΛΙΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΕΩΦ.ΝΑΤΟ
19300 2105231327
22/05/2001
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων για τη µεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών (λεωφορείων)
Υπηρεσίες υπαίθριου χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων
46043
ΧΑΝΙΑ∆ΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
19ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο.Α.Κ.
19300 2103255332
18/06/2008
Χονδρικό εµπόριο µεταχειρισµένων φορτηγών αυτοκινήτων
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων αυτοκινήτων οχηµάτων, µε υλικά και ανταλλακτικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 57
FAX
KINHTO
3
2105149587
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311100
48646
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων) και εσωτερικών α
ΕΥ∆ΟΞΙΑ ΜΑΛΛΟΦΤΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥ∆ΟΥΝΗ Ο.Ε.
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ ΘΕΣΗ ΠΑΠΠΑ ΒΙΠΑ ΜΕΓΑΡΩΝ
19100 2296082935
19/10/2009
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων
Χονδρικό εµπόριο επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων) και εσωτερικών αεροθαλάµων επισώτρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 58
FAX
KINHTO
1
2296082936
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311200
38905
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητ
ΒΑΚΛΑΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΕΣΗ ΛΟΥΤΣΑ
19300 2105572178
17/06/1998
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
33972
ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ Α . - ΧΑΝΤΖΕΡΗΣ Ι. Ο.Ε.
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 174
18756 2104003270
02/03/1999
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχηµάτων, µε υλικά και ανταλλακτικά
Λιανικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
42628
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
56 χλµ. ΝΕΟΑΚ ΚΙΝΕΤΑ
19100 2105735369
16/01/2006 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο φορτηγών, ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων και λεωφορείων
Χονδρικό εµπόριο επιβατηγών µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 59
3
2105785037
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311201
40380
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων µερών και εξαρτηµάτων π.δ.κ.α., για αυτοκίνη
ΜΠΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΠΡΟΥΣΣΗΣ 21
18755 2104317007
08/03/2004
Χονδρικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο άλλων µερών και εξαρτηµάτων π.δ.κ.α., για αυτοκίνητα οχήµατα
48118
ΤΣΩΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ & ΤΣΩΝΗΣ ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ Ο.Ε
ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ
19300 2105014199 - 21050171112105014199
09/11/2010 [email protected]
6944333516
Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο άλλων µερών και εξαρτηµάτων π.δ.κ.α., για αυτοκίνητα οχήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 60
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45321208
45105
Ε.ΑΡΕΤΑΚΗΣ Ε.Ε
17ο ΧΛΜ. ΝΕΟΑΚ
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ζωνών ασφαλείας και µερών και εξαρτηµάτων αµαξωµ
19300 2105573368
2105582287
15/11/2007 [email protected]
Λιανικό εµπόριο καυσίµων για οχήµατα
Λιανικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 61
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45321223
16150
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΖΩΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε.
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 33 & ΕΦΕΣΣΟΥ
18543 2104201693
01/01/1977 dimit [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Λιανικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 62
FAX
KINHTO
1
2104202208
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45321233
47425
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες τοποθέτησης οργάνων ακριβείας σε αυτοκίνητα
Γ. ΜΑΡΣΕΛΟΣ - Μ. ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 402
18452 2104900444
15/12/2009
Λιανικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Υπηρεσίες τοποθέτησης συστηµάτων συναγερµού σε αυτοκίνητα και άλλα αυτοκινούµενα µηχανήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 63
FAX
KINHTO
1
2104903372
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45401000
31941
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών αντ
ΣΤ. ΚΟΤΕΑΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 392
18758 2104329990
08/07/1997
2104329833
Πώληση, συντήρηση και επισκευή µοτοσικλετών και των µερών και εξαρτηµάτων τους
Λιανικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 64
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45401015
48305
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µεταχειρισµένων µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων
ΤΟΠ ΚΑΡ - ΓΟΥΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
ΓΟΥΝΑΡΗ 21-23
18531 2104119871
17/02/2011
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο επιβατηγών αυτοκινήτων οχηµάτων µε κινητήρα στον οποίο η ανάφλεξη γίνεται µε σπινθηριστή, καινούργιων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 65
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45402000
41478
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Ο.Ε.
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 54
19300 2105573078
11/04/1973
2105573078
Πώληση άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων) και εσωτερικών αεροθαλάµων επισώτρων
42082
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡΑΧΩΒΗΣ 3
18540 2105693251(∆ΙΚ.)
05/08/2005
Χονδρικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων
Λιανικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 66
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45405000
33008
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής µοτοσικλετών και µοτοποδήλατω
Α.ΕΙ.Μ.Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 8
18541 2104824676
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ
05/04/1982 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
Κατασκευή ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και περιστροφικών µεταλλακτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 67
FAX
KINHTO
1
2104824614
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46120000
42920
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καυσίµων, µετ
ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 38
18454 2103468088
27/10/1983
2103468354
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων
υλών και ηµιτελών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 68
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46130000
30678
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΤΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 30
18540 2104126450
29/04/1996
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων
υλών και ηµιτελών προϊόντων
33116
ΘΡΙΑΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 75
19200 2105547376
01/07/1998
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Καλλιέργεια ελαιωδών καρπών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 69
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46131000
49051
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικ
ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 14
18756 2104632101
20/03/2012
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τροφίµων, ποτών και καπνού
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων συγκεκριµένων προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 70
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141100
49111
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών
SALTWATER YACHTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 69
18531
26/04/2012
Χονδρικό εµπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισµό, κωπήλατων βαρκών και κανό
Υπηρεσίες ναυλοµεσιτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 71
FAX
KINHTO
1
6945787250
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141202
47096
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλω
ORCA DIESEL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΑΚΡΩΝ ΤΕΙΧΩΝ 26Α
18540 2104225278
2104225684
05/07/2001 [email protected]
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλωτών κατασκευών και µερών τους
Χονδρικό εµπόριο ζευγών γεννήτριας µε εµβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται µε
23395
ΣΑΦ ΜΑΡ ΣΩΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 38
18755 2104626000
08/01/1992 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
Χονδρικό εµπόριο πυροσβεστήρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 72
2
2104635819
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141300
21364
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανη
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ - ΕΛΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ 18
18540 2104120150
2104176319
11/02/1988 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών µετασχηµατιστών
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστηµάτων, άλλων αντλιών, συµπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 73
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141308
39135
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανη
ΤΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΤΡ.ΙΩΑΚΕΙΜ 63
18539 2104174716
15/04/2003
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 74
FAX
KINHTO
1
2104125601
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141309
37958
ΠΕΠΑ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Ν.ΦΩΚΑ 6
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων πλαστικ
18451 2104936346
16/04/2002
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων πλαστικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 75
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46150000
39972
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΧΡΥΣΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 58
18531 2104128559
08/12/2003
Λιανικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο µαχαιροπίρουνων και µεταλλικών ειδών οικιακής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 76
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46161202
47844
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων ενδυµάτ
UNISALES (ΓΙΟΥΝΙΣΕΙΛΣ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ
ΣΑΧΤΟΥΡΗ 5 ΓΡΑΦΕΙΟ 1
18536
16/07/2010
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση υποδηµάτων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση αθλητικών ρούχων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 77
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46170000
46369
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τροφίµων, ποτ
MAMA NATURA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 8
18900 2104656003, 2104656002
05/01/2005
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τροφίµων, ποτών και καπνού
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 78
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46171000
25105
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τροφίµων, ποτ
ΣΟΕΜ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΑΧΑΡΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡ
ΚΑΛΥΨΟΥΣ 28
18539 2104519861
28/11/1988
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τροφίµων, ποτών και καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 79
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46171200
42786
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ποτών
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΛΠΙΣ-ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΟΥ-ΛΑΜΠΡΟΥ
ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 50
18122 2104329828
08/03/2006
Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και µπαχαρικών
Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 80
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46171300
48145
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση προϊόντων καπ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ 100
18534 2105314000 - 2104225025
16/12/2010
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση προϊόντων καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 81
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46181100
30362
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση φαρµακευτικώ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 73
18539 2104513245
05/01/1996
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση χρωστικών υλών
Χονδρικό εµπόριο βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και φαρµακευτικών σκευασµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 82
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46181102
47577
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση αρωµάτων και
ΑΛΗΦΡΑΓΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ
ΒΛΑΧΑΒΑΣ 103
18757 2104316255
22/02/2006
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση αρωµάτων και παρασκευασµάτων καλλωπισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 83
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46190000
32204
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδώ
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 31
18450 2104920595
08/10/1997
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων
υλών και ηµιτελών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 84
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46191001
45085
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών
ΠΕΝΤΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14
18863 2104015812
2104015814
10/10/2007 [email protected]
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών για πλοία
Υπηρεσίες τροφοδοσίας µε έτοιµα φαγητά σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου µεταφορικού µέσου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 85
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46191003
47605
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδώ
ΜΕΓΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΣΗ ΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕ
Λ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 57
18863 2104015041
2104904835
19/01/2010
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων
Υπηρεσίες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων τρίτων (factoring - forfaiting)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 86
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46191004
47395
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδώ
ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 96
18648 2104617354
01/12/2009
2104003089
Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού µηχανικού π.δ.κ.α.
Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονοµάζονται ειδικά, µε ίδια υλικά
45316
ΜΠΑΤΑΝΙΑΝ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε
ΓΑΝΟΧΩΡΩΝ 28
18450 2104979272(ΛΟΓ.)
23/11/2007
Χονδρικό εµπόριο κρέατος και βρώσιµων εντοσθίων, αλατισµένων, σε άλµη, αποξηραµένων ή καπνιστών, βρώσιµων αλευριών και
χονδράλευρων κρέατος ή εντοσθίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 87
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46310000
49250
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
V.F. TRADERS ΕΜΠΟΡΙΑ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ -ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ -ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΟΚΑΑ Σ-4-5
18233 2104815994
22/02/2007
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
46985
∆ΑΜΙΑΝΟΣ ΒΗΧΟΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΦ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 143
18755 6944918584
28/05/2009
Λιανικό εµπόριο super market, µε έµφαση στο εµπόριο τροφίµων
Χονδρικό εµπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 88
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311000
27622
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
ΜΑΚΡΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ
ΟΚΛΑ Μ-26
18202 2104820045
28/02/1994
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 89
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311111
24591
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
∆.ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ - Κ.ΣΠΥΡΑΤΟΣ Ο.Ε.
ΟΚΛΑ Γ-14, Γ-16
18202 2104813880
04/02/1991
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
40054
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΚΑΑ Σ-42, Σ-43, Σ-44, Σ-45
18233 2104812227(ΛΟΓ.)
21/01/2004
2104810070
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση φρούτων και λαχανικών
22839
ΦΙΛΙΠΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΥΖ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΟΚΛΑ Σ-72
18202 2105547030
20/09/1984
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 90
3
2105541276
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311200
48636
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο επεξεργασµένων φρούτων και λαχανικών
DIAS CASH & CARRY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 12
18541 2104322187
18/07/2011
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
Χονδρικό εµπόριο αντικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 91
FAX
KINHTO
1
6981118828
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46321100
49266
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο κρέατος (συµπεριλαµβανοµένων των πουλερικών)
GEORGE ΙΝTERNATIONAL BUSINESS CENTER ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΝΟΤΑΡΑ 72
18535
27/07/2012
6985867357
Άλλες υπηρεσίες διαφήµισης
Υπηρεσίες γενικού καθαρισµού κτιρίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 92
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46321200
34219
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων κρέατος (συµπεριλαµβανοµένων των προ
ΠΕΠΠΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2-4
19600 2105551451
02/04/1999
2105556076
18755 2104323615
25/10/2007
2104323331
Χονδρικό εµπόριο ζώντων ζώων
Λιανικό εµπόριο άλλων ζώντων ζώων
44911
Σ. ΤΖΙΕΡΗΣ - Λ. ΝΤΟΛΟΣ Ο.Ε
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 88
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων κρέατος (συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων πουλερικών)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 93
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46331100
44944
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΙΤΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑ
19300 2105576110(ΛΟΓ.)
28/11/2006
Υπηρεσίες συσκευασίας
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 94
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341000
44586
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ποτών
ΜΑΝ∆ΡΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΠΟΤΩΝ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΩ
ΓΟΥΝΑΡΗ 14
18531 2104172961
2104119467
27/07/2007 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και µπαχαρικών
Λιανικό εµπόριο ειδών παντοπωλείου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 95
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341106
44459
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χυµών φρούτων και λαχανικών
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΥΠΟΛΗ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
18020 2298092246
25/06/2007
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
Χονδρικό εµπόριο ζωοτροφών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 96
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341200
43779
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
ΗΛΙΑΣ ΛΕΡΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ,ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 11
18545 2104130255
17/11/2006
Χονδρικό εµπόριο χυµών, µεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων µη αλκοολούχων ποτών
Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 97
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46351000
37600
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων καπνού
ΑΛΦΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΡΑΒΙΑΣ 46 & ∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ
18545 2104080031
07/01/2002 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τροφίµων, ποτών και καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 98
FAX
KINHTO
1
2104080032
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46361307
44582
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο τυποποιηµένων ζαχαρωδών προϊόντων
ΣΚΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2
18454 2104932697
31/07/2007
Χονδρικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
Χονδρικό εµπόριο τυποποιηµένων ζαχαρωδών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 99
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46371008
46711
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο καρυκευµάτων - µπαχαρικών και λοιπών παρόµοιων
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 25
18122 2105450567
17/02/2009
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων
Χονδρικό εµπόριο σκληρoύ σιταριού, για κατανάλωση από ανθρώπους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 100
FAX
KINHTO
1
6944267665
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46381000
44860
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
ΖΟΥΡΖΟΥΒΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 45
18451 2104921915
18/10/2007
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων, µη ζώντων
24955
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 2
18536 2104522485,2104523180,2104523185
2104184884
31/12/1992 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων καπνού
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τροφίµων, ποτών και καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 101
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46381013
41291
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΓΡΑΦ.47)
18756 2104006148
03/12/2004
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων, µη ζώντων
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης
45720
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΟ 52,5)
18755 2104004399
21/05/2008
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 102
2
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46381014
41413
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγµένων
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ∆ΡΑΚΩΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΓΡ. 72,5
18755 2104005161
08/02/2005
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 103
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46381015
47973
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συ
ΧΑΤΖΗΧΥ∆ΗΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΨΑΡΡΩΝ 177
18546 2114094857
05/10/2010 [email protected]
6973057601
Χονδρικό εµπόριο φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, νωπών ή απλής ψύξης
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, κατεψυγµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 104
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46382928
38692
MOUSA RAZAN TOY BADIA
ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 111
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χόνδρων (µπλιγουριού), χονδράλευρων σιταριού
18541
16/12/2002
Χονδρικό εµπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόµοιων ειδών λαϊκής τέχνης
Χονδρικό εµπόριο άνθρακα, µη συσσωµατωµένου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 105
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46390000
28978
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού
ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ.ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 5
18233 2104810247
2104810247
04/01/1995
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων, αβγών και βρώσιµων ελαίων και λιπών
Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και µπαχαρικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 106
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46391100
46878
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο κατεψυγµένων τροφίµων
ΝΤΕΛΙ - ΣΑΛΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ Ε∆ΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 20
18756 2104009715
2104009725
04/05/2009
Χονδρικό εµπόριο σαλτσών, ανάµεικτων καρυκευµάτων και αρτυµάτων, αλευριού και χονδράλευρου σιναπιού και
παρασκευασµένης µουστάρδας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 107
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46420000
39741
ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 156
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων και υποδηµάτων
18536 2104120139(ΛΟΓ.)
08/10/2003
Κατασκευή ανδρικών ενδυµάτων µε σύστηµα φασόν, από µονάδα που απασχολεί µέχρι δύο ραφτεργάτες
Υπηρεσίες επιδιόρθωσης ενδυµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 108
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421000
44062
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων) και υποδηµάτων
ΑΝΕΠ GR ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΙΡΚΗΣ 3
18531 2104226971
12/03/2007
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού και χαρτονιού
Χονδρικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 109
FAX
KINHTO
1
2104226972
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421100
37749
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων)
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ACCESSORIES
ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 27-29
18452 2104949272
2104949372
05/02/2002
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 110
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421105
37110
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι και µαγιό κολύµβηση
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ 147- 149
18233 2104186039
26/07/2001
Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ
Λιανικό εµπόριο άλλων αθλητικών υποδηµάτων, εκτός από µπότες του πατινάζ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 111
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421119
46597
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο γυναικείων ζωνών
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Π.ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 329
18450 6948007171
27/01/2009
Χονδρικό εµπόριο εξαρτηµάτων ρουχισµού (συµπεριλαµβάνονται και τα γάντια) από πλαστικό
Χονδρικό εµπόριο γυναικείων ζωνών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 112
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421150
46534
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- έτοιµων ανδρικών και γυναικείω
GLOU RETAIL SPORT LIFESTYLE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝ∆
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4
18346 2104805300
2104833571
05/01/2009 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- έτοιµων ανδρικών και γυναικείων ενδυµάτων
Λιανικό εµπόριο άλλων φούρνων, κουζινών, πλακών (µατιών) µαγειρέµατος, καµινέτων, σχαρών µαγειρέµατος, ψηστιέρων
43870
ΠΕΤΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ 44
18538 2104181666
2104119768
28/12/2006 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο διάφορων πλαστικών ειδών νοικοκυριού
Χονδρικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 113
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421200
47126
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο υποδηµάτων
ΣΠΥΜΕΛ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΖΩΣΙΜΑ∆ΩΝ 43
18531 2104176160
2104227438
04/08/2009
Χονδρικό εµπόριο φωτιστικού εξοπλισµού
Χονδρικό εµπόριο επιτραπέζιων σκευών, µαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισµού (εκτός από πορσελάνη)
46689
ΧΑΛΚΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 39
18541 2104000068
16/02/2009
Χονδρικό εµπόριο υποδηµάτων
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 114
2
2104000068
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421204
32350
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών υποδηµατοποιίας
ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΡΜΟΥ 6
18450 2104250092
25/05/1995
Χονδρικό εµπόριο µικρών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Λιανικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 115
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46430000
46985
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
∆ΑΜΙΑΝΟΣ ΒΗΧΟΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΦ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 143
18755 6944918584
28/05/2009
Λιανικό εµπόριο super market, µε έµφαση στο εµπόριο τροφίµων
Χονδρικό εµπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 116
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46431000
27966
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΣΑΡΙ∆ΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΑΧΤΟΥΡΗ 75
18537 2104517037
10/05/1994
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 117
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46431408
46014
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µατογυαλιών, µατογυαλιών ηλίου και προφύλαξης κα
ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΨΑΡΡΩΝ 89
18546 2104627960
03/07/2008
Χονδρικό εµπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών συµπεριλαµβανοµένων των χρονόµετρων
Χονδρικό εµπόριο γυναικείων ζωνών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 118
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46440000
28978
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισµ
ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ.ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 5
18233 2104810247
2104810247
04/01/1995
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων, αβγών και βρώσιµων ελαίων και λιπών
Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και µπαχαρικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 119
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46441000
30030
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισµ
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
∆.ΜΑΛΑΓΑΡ∆Η 75
18120 2104949421
03/11/1995
Χονδρικό εµπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισµού
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 120
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46441200
45275
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
ΝΟΜΙΚΟΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΓΚΙΟΚΑ ΑΡ. 14
18452 2104976483
15/01/2008
Χονδρικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση σιδηρικών και εργαλείων χειρός
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 121
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46441201
34888
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασµάτων έκπλυσης, ό
ΑΦΟΙ Κ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΙ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΜΙΧ. ΣΤΑΥΡΑΚΗ 10
18233 2104833731
2104823602
18/04/1991 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων
Άλλες υπηρεσίες παροχής γευµάτων
41592
ΜΗΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 56
18900 2104680958
15/06/2004
2104644420
Χονδρικό εµπόριο κατάλοιπων παραγωγής αµύλου, ζυθοποιίας και παρόµοιων κατάλοιπων
Λιανικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 122
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46450000
46591
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Ι. Ν. ΣΥΝΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΦΥΛΗΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
19300 2105580940
22/01/2009
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 123
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46451010
34888
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο σαπουνιού για προσωπική υγιεινή
ΑΦΟΙ Κ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΙ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΜΙΧ. ΣΤΑΥΡΑΚΗ 10
18233 2104833731
2104823602
18/04/1991 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων
Άλλες υπηρεσίες παροχής γευµάτων
39830
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΟΥΜ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ 135
18863 2104413680
03/11/2003
2104412150
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
φαγητού, από χαρτί
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 124
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46461000
36979
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φαρµακευτικών προϊόντων
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΩΝΙΑΣ 61-63
18450 2104256116
12/06/2001
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών διαχείρισης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 125
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46461100
39509
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και φαρµακευτι
ΦΑΣΑΚΗ Μ. ΚΑΙ ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ Μ. Ε.Ε.
Λ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 141
18539 2104185802
24/07/2003
Χονδρικό εµπόριο βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και φαρµακευτικών σκευασµάτων
Λιανικό εµπόριο παραφαρµακευτικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 126
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46461207
42956
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής ή φαρµακευτικών ειδών (συµπεριλαµ
∆Ε∆ΕΟΓΛΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ∆ΑΝΙΗΛ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57
18450 2104971741
08/02/2002
Άλλο λιανικό εµπόριο εκτός καταστηµάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών µη εξειδικευµένων αγαθών
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 127
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46461212
40828
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ιατρικών αναλώσιµων υλικών
ΒΑΣΙΛ.ΓΟΥ∆ΟΥΣΑΚΗ-ΙΩΑΝ.ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ ΟΕ
ΚΝΩΣΣΟΥ 49Α
18453 2106122245
2106148730
30/07/2004 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ιατρικών αναλώσιµων υλικών
Χονδρικό εµπόριο ειδών επεµβατικής καρδιολογίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 128
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471100
37130
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο οικιακών επίπλων
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΘΕΣΠΙΕΩΝ 63
18122 2104955160
26/07/2001
Χονδρικό εµπόριο οικιακών επίπλων
Κατασκευή άλλων ξύλινων οικιακών επίπλων, από µονάδα που απασχολεί µέχρι και δύο εργάτες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 129
FAX
KINHTO
1
2104955160
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471104
43105
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο επίπλων κουζίνας
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ& ΣΙΑ Ε.Ε
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24
18863 2104410401
07/06/2006
Χονδρικό εµπόριο επίπλων κουζίνας
Λιανικό εµπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιµοποιούνται στην κρεβατοκάµαρα, στην τραπεζαρία και στο καθιστικό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 130
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471203
22600
Α. ΑΛΗΣΑΦΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 3
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών λαµπτήρων τραπεζιού, γραφείου, κοµοδ
18755 2104315316
07/02/1990
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών λαµπτήρων τραπεζιού, γραφείου, κοµοδίνου ή λυχνοστατών
Χονδρικό εµπόριο φωτιστικού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 131
FAX
KINHTO
1
2104326041
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471302
41961
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων χαλιών και άλλων υφαντικών καλυµµάτων δα
Ι.ΜΑΡΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 53
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΑΜΦΙΑΛΗ
18758 2103615111
11/07/2005
Χονδρικό εµπόριο χαλιών και κιλιµιών
Λιανικό εµπόριο ταπετσαριών τοίχων γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 132
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471307
38393
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χαλιών και άλλων υφαντικών καλυµµάτων δαπέδων,
ΙΛΙ ΕΜΠΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΜΕΤ-ΙΛΧΑΝ
ΚΑΡΑΟΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 37
18531 2104127393
26/07/1995
Λιανικό εµπόριο δερµάτινων ενδυµάτων
Χονδρικό εµπόριο δερµάτινων ενδυµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 133
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46481000
39699
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΙΕΡΡΟΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ 76
18755 2104008834
07/10/2003
2104008834
Χονδρικό εµπόριο πολύτιµων λίθων και κοσµηµάτων από πολύτιµους λίθους
Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
48741
ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 5
18534
01/11/2011
6971679368
Χονδρικό εµπόριο καλλιεργηµένων µαργαριταριών, πολύτιµων ή ηµιπολύτιµων λίθων, συµπεριλαµβανοµένων των συνθετικών ή
ανασχηµατισµένων λίθων, κατεργασµένων αλλά όχι δεµένων σε κοσµήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 134
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46481008
43242
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσο
ΣΙΜΟΝΙΑΝ ΧΑΙΚ ΤΟΥ ΧΑΜΠΑΡΤΣΟΥΜ
ΣΑΧΤΟΥΡΗ 74
18537 2104180331
22/06/2006
Λιανικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
Λιανικό εµπόριο σκευών από άργυρο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 135
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46490000
48822
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 54
18120 2104171464
08/12/2011
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
Λιανικό εµπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 136
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491900
46930
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισµού π.δ.κ.α.
ΚΑΡΑΚΟΛΗ Κ. - ΟΡΦΑΝΟΣ Ι. ΟΕ
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 19-21
18533 2104100995
27/05/2009
2104100994
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα µάρκετινγκ
Χονδρικό εµπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισµού π.δ.κ.α.
22308
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΥΠΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 121
18345 2104927185
09/03/1988
Χονδρικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
Χονδρικό εµπόριο άλλων παιχνιδιών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 137
2
2104922018
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491909
34225
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ηλιακών θερµοσίφωνων
ΡΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΡ.ΝΙΚ.ΡΟΚΑ 18
19600 2105559157
28/04/1999
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
Λιανικό εµπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 138
FAX
KINHTO
1
2105545342
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491911
40688
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο θερµαντήρων νερού, στιγµιαίων ή θερµοσυσσώρευσ
Α. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ (ΤΘ 6276)
19300 2105574807
17/06/2004 [email protected]
2105574807-2103211749
Χονδρικό εµπόριο µπαχαρικών, επεξεργασµένων, Χονδρικό εµπόριο σάκων και τσαντών από χαρτί
Χονδρικό εµπόριο κουταλιών, πιρουνιών, κουταλών, τρυπητών κουταλών, σπατουλών για γλυκά, µαχαιριών για ψάρια και για
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 139
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491923
32089
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσε
ΑΓΡΙΜΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ
ΜΟΥΣΩΝ 41
18452 2104977416
11/09/1997
Λιανικό εµπόριο απορρυπαντικών ειδών
Χονδρικό εµπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασµάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 140
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46492104
48678
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο εκτυπωµένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και π
ΣΟΡΩΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 45
18539 2104521762
21/09/2011 [email protected]
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων συµβουλών διαχείρισης
∆ιάθεση διαφηµιστικού χώρου σε εφηµερίδες, ηλεκτρονικής µορφής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 141
FAX
KINHTO
1
2104521762
6932685013
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46492310
45194
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο εξαρτηµάτων για ντοσιέ κινητών φύλλων ή χαρτοφυ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙ
19100 2296081535
18/12/2007
6937098758
Χονδρικό εµπόριο αποτυπωτικού χαρτιού (καρµπόν), αυτοαντιγραφικού χαρτιού και άλλων χαρτιών για αντιγραφή ή µεταφορά
κειµένων, µεµβρανών πολυγράφων και πλακών όφσετ από χαρτί, χαρτιού µε γόµα ή αυτοκόλλητου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 142
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493200
32517
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
ΑΣΤΡΟΝ- ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS
ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΟ ή ΜΑΝ∆ΡΙΑ ΜΟΥΖΑΚΑ
19300 2105579393
2105579384
31/12/1997 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο διάφορων άλλων χηµικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 143
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493313
43794
Ν. & Κ. ΚΑΤΣΙΚΑ Ο.Ε.
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 146
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ιστιοφόρων για αναψυχή ή αθλητισµό
19200 2105548374
20/12/2006
Χονδρικό εµπόριο ειδών κυνηγιού (περιλαµβανοµένων και των όπλων κυνηγιού) και παρόµοιων ειδών
Λιανικό εµπόριο όπλων και άλλων ειδών κυνηγιού και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 144
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493400
43107
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο δερµάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού
∆.ΒΙΓΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 64
18532 2104172331
2104172331
08/05/2006 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο δερµάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού
Λιανικό εµπόριο δερµάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού
43275
ΣΤΕΡΠΗ ΙΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 5
19600 2105551144
17/07/2006
Λιανικό εµπόριο µηχανηµάτων και εξοπλισµού π.δ.κ.α., µε αλληλογραφία ή µέσω διαδίκτυου
Υπηρεσίες στενοζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο µέσω καλωδιακών δικτύων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 145
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493905
49164
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο αποµιµήσεων κοσµηµάτων
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΕΙΜΑΡΑΣ 47
ΝΙΚΑΙΑΣ, ΝΙΚΑΙΑ
18454 2102139504
08/05/2012
6932456470
Χονδρικό εµπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων κοστουµιών, συνόλων, σακακιών, φορεµάτων, φουστών, παντελονιών, φορµών µε
µπούστο και µε τιράντες, βερµούδων και σορτς
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 146
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493912
48727
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο κάδρων για φωτογραφίες, πίνακες ή παρόµοια είδη κ
Μ. & Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΦΑΚΑ
19300 2103301955
26/10/2011
Κατασκευή ξύλινων επίπλων που χρησιµοποιούνται σε κρεβατοκάµαρες, τραπεζαρίες και στο καθιστικά
Χονδρικό εµπόριο οικιακών επίπλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 147
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46510000
29277
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµ
PANDA SOFTWARE HELLAS - ∆.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΜΑΥΡΟΚΟΡ∆ΑΤΟΥ 11-13
18538 2111809000
29/06/1994 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισµικού ή επεκτάσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 148
FAX
KINHTO
1
2104531021
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46511000
46950
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµ
SHIP MANAGEMENT SOLUTIONS ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΚΟΥΖΕ 12
18536 2129555312
2129555319
20/03/2007 [email protected]
Υπηρεσίες παροχής επιστηµονικών τεχνικών συµβουλών γενικά
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση οργάνων και συσκευών µέτρησης, δοκιµών και πλοήγησης
21808
ΜΑΙΚΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 9
18538 2104290741
2104290740
21/09/1988 [email protected]
Υπηρεσίες οργανωµένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισµικού, ηλεκτρονικού και
46052
ΠΙΣΚΙΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΗΡΑΣ 4
18450 2104923171
05/05/2008
Λιανικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτηµάτων
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 149
3
2104911620
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46511001
47943
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων µονάδων αυτόµατων µηχανών επεξεργασίας δ
ΠΟΛΛΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 30
18545 2103613212(∆ΙΚ)- 2104203022
06/05/2010
Υπηρεσίες σχεδιασµού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρµογές
Χονδρικό εµπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 150
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46511005
36255
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων υπολογιστικών µηχανών
ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ 31
18544 2104623116
07/11/2000 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
Χονδρικό εµπόριο άλλων µονάδων αυτόµατων µηχανών επεξεργασίας δεδοµένων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 151
FAX
KINHTO
1
2104623116
6944801279
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46521100
44653
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 46
19300 2105573093
2105573776
29/08/2007
Υπηρεσίες σχεδιασµού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας
Χονδρικό εµπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 152
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46611116
44299
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µερών γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΤΣΑΣ -ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε
ΛΕΩΦ. ΚΥΨΕΛΗΣ 23Β
18010 2297026682
17/05/2007 [email protected]
2297026682
Υπηρεσίες επισκευής του ηλεκτρικού συστήµατος αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων για εµπορεύµατα
Συνήθεις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων για εµπορεύµατα (εκτός από
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 153
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46620000
21610
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο εργαλειοµηχανών
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 103
18541 2104208700-7
29/06/1988 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυµπιεστών και άλλων αεριοσυµπιεστών
Προετοιµασία εργοτάξιου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 154
FAX
KINHTO
1
2104209517
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46651008
33738
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο πορτών ασφαλείας
ΒΙ∆ΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΝΥΜΦΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΣΩΝ 6
18757 2104256758
20/12/1996
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από µέταλλο
Χονδρικό εµπόριο χρηµατοκιβώτιων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 155
FAX
KINHTO
1
2104256758
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691000
18367
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΑΙΑΚΩΝ 23Α
17563 2104926613
22/04/1982 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 156
FAX
KINHTO
1
2104926052
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691100
47542
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο εξοπλισµού µεταφορών, εκτός από τα µηχανοκίνητα
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 73 ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
18756 2104633267
19/01/2010
Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισµού
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 157
FAX
KINHTO
1
2104633267
6948185174
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691106
36523
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών µηχανών πλοίων
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡ∆ΙΚΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 233
18863 2104021014
24/01/2001 [email protected]
Κατασκευή ελίκων πλοίων και των πτερυγίων τους
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών µηχανών πλοίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 158
FAX
KINHTO
1
2104022705
6944587170
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691111
49148
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ελίκων πλοίων και των πτερυγίων τους
SEA ERGON MARINE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ 11
18545 2104122100
16/05/2012
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
Υπηρεσίες επισκευής κινητήρων και στροβίλων πλοίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 159
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691116
32480
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο κινητήρων για θαλάσσια προώθηση, κινητήρων για σ
ΚΑΠΕΛΟΣ DΙΕSΕLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ - ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΕΥΚΛΕΙ∆ΟΥ 10
18540 2104178657-2104179649-2104121405
2104137434
24/12/1997 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο κινητήρων για θαλάσσια προώθηση, κινητήρων για σιδηροδροµική έλξη
Χονδρικό εµπόριο ζευγών γεννήτριας µε κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται µε σπινθηριστή, άλλων ζευγών γεννήτριας,
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 160
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691121
48222
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται
INTERFLON HELLAS ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗ
ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΥ 16
18453 2104119115
18/01/2011
6946295087
Χονδρικό εµπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών
Χονδρικό εµπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασµάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα
37460
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥ Π. - ΜΑΝΤΖΙΡΑΚΗ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 30
18757 2104328904
06/11/2001 [email protected]
2104328904
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτροµηχανικών εργαλείων χειρός, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα (εκτός από κλαδευτικές ψαλίδες
46899
ΖΙΛΕΛΛΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΦΙΛΩΝΟΣ 41
18531 2104177067
2104177068
12/05/2009 [email protected]
Υπηρεσίες καθαρισµού µεταφορικών µέσων
Χονδρικό εµπόριο µερών για κινητήρες εσωτερικής καύσης στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται µε σπινθηριστή (εκτός των κινητήρων
33979
ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΡΑΤΙΟΥ
ΚΩΛΕΤΗ 35
18537 2104280328
21/04/1986
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
Υπηρεσίες υπαίθριου χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 161
4
2104280378
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691200
13832
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο προµηθειών που σχετίζονται µε µηχανήµατα και είδη
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κ.ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 12
18545 2104111841
2104127058
11/08/1971 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο προµηθειών που σχετίζονται µε µηχανήµατα και είδη εξοπλισµού
Κατασκευή µερών εξοπλισµού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 162
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691203
22604
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών από βουλκανισµένο ελαστικό π.δ.κ.α., σ
ΑΦΟΙ ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ E.Ε.
ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ 16
18233 2104253670
02/04/1990 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µερών άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης
Χονδρικό εµπόριο ιµάντων µεταφοράς ή µετάδοσης της κίνησης, από βουλκανισµένο ελαστικό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 163
FAX
KINHTO
1
2404925322
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691308
38707
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο περονοφόρων ανυψωτικών οχηµάτων, άλλων οχηµά
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
27 ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ
19600 2105555884
2105555884
16/12/2002 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο περονοφόρων ανυψωτικών οχηµάτων, άλλων οχηµάτων κατασκευών, ελκυστήρων των τύπων που
χρησιµοποιούνται σε αποβάθρες σιδηροδροµικών σταθµών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 164
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691400
46941
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων για τη βιοµηχανία τροφίµων, ποτών κα
ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΛΜΥΡΙ∆ΟΣ 23
18540 2105771179
29/11/1994 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 165
FAX
KINHTO
1
2105771179
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691403
35961
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών συσκευών ή συσκευών
ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
Π.ΡΑΛΛΗ 399
18451 2104254040
18/01/2000
Λιανικό εµπόριο υγραέριου σε φιάλες ή όχι
Λιανικό εµπόριο συσκευών υγραέριου οικιακής χρήσεως (κουζινών - πλυντηρίων - ψυγείων κλπ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 166
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691500
37158
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων η
ΒΑΣ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 111
18755 2104612230
14/08/2001
2104611725
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το ∆ηµόσιο, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, νοσοκοµεία, δηµοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύµατα και καταστήµατα
45909
ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΩΚΙΩΝΟΣ 20
18545 2104126059 - 2104639251
11/06/2008
Λιανικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτηµάτων
Χονδρικό εµπόριο ψηφιακών αυτόµατων µηχανών επεξεργασίας δεδοµένων που παρουσιάζονται υπό µορφή συστηµάτων
44830
ΚΥΜΑΤΟΣΩΜΑ -ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣ
ΛΕΩΦ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16
19300 6936842882
20/06/2007
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελµατικής ή οικιακής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 167
3
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691530
48699
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών συσσωρευτών
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ & ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ ΟΕ
ΙΩΑΝ. ΚΑΚΚΑΒΑ 19
19500 2292103002
26/03/2007
Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών µελετών (θερµοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλου ηλεκτρικού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 168
FAX
KINHTO
1
2117905503
6976147144
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691568
46910
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο συστηµάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας
M.G. NEXT KIOSK ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19300 2105149588
09/04/2009
Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονοµάζονται ειδικά, µε ίδια υλικά
Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονοµάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 169
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691900
36313
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενι
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - MEDITERRANEAN FISH FARMING LTD
ΑΚΤΗ ΙΩΝΙΑΣ 34
18755 6944690588
24/11/2000
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού
Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια
49263
ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΕΜΕΝΤ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ∆ΕΒΕΛΙΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 81 ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ∆ΙΟΣ 7
18535 2104326019
27/07/2012 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο τσιµέντου Portland, αργιλικού τσιµέντου, τσιµέντου σκουριών υψικαµίνων και παρόµοιων υδραυλικών τσιµέντων
Χονδρικό εµπόριο ηµιυαλοποιηµένων σκωριών τσιµέντου (οπτόπλινθων clinker)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 170
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691938
48394
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο κλιµατιστικών µηχανηµάτων
ΘΩΜΑΣ ΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
∆ΑΙ∆ΑΛΟΥ 21
18454 2109325070
21/03/2011
Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και µπαχαρικών
Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και µπαχαρικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 171
FAX
KINHTO
1
6948245999
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691960
30587
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας και µερών
GRAPH MODE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 15
18344 2109409283
04/04/1996
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επαγγελµατικών οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισµού
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας και µερών τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 172
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691984
24778
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο σάκων και τσαντών από άλλες πλαστικές ύλες (εκτός
ΛΥΣΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΣΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΡΟΥΠΑΚΙ
19300 2105574838
30/06/1989
Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων µεταλλικών πρώτων υλών
Χονδρικό εµπόριο υπολειµµάτων χαρτιού και χαρτονιού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 173
FAX
KINHTO
1
2105574838
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691994
24423
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ταµιευτήρων, δεξαµενών, κάδων και παρόµοιων δοχ
ΒΟΡ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
39ο Χ/ΤΡΟ ΝΕΟΑΚ
19100 2296028416
24/09/1992
2296028110
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται στην παρασκευή κρασιού, µηλίτη, φρουτοχυµών και παρόµοιων ποτών
Χονδρικό εµπόριο αντλιών για υγρά, ανυψωτών υγρών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 174
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46711200
38019
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο καυσίµων κινητήρων, συµπεριλαµβανοµένων των κα
ΓΚΑΖ ΠΕΤΡΟΛ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣ
ΘΕΣΗ ΠΛΑΚΑ ΚΑΛΥ∆ΙΩΝ
19300 2106253636
02/05/2002
Λιανικό εµπόριο καυσίµων για οχήµατα
Χονδρικό εµπόριο καυσίµων κινητήρων, συµπεριλαµβανοµένων των καυσίµων για αεροσκάφη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 175
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46711300
34490
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών προ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Λ.ΝΑΤΟ 100
19300 2109819315
28/06/1999
Χονδρικό εµπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 176
FAX
KINHTO
1
2109819315
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46711310
29523
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών
ΙΝΤΕΡΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΛΙΠΕ∆ΟΥ 6
18531 2104126997
11/05/1995 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων αντλιών και συµπιεστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 177
FAX
KINHTO
1
2104127566
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46721300
14753
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς µορφές
ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΡΑΒΙΑΣ 14
18545 2104113524
15/06/1974
Χονδρικό εµπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς µορφές
Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 178
FAX
KINHTO
1
2104132057
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46721309
45336
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο καθορισµένων µορφών (profiles) από σίδηρο ή µη κρ
ΑΦΟΙ ∆ΕΛΗΚΛΙΤΣΙΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΑ-ΣΙ∆ΗΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 34
18233 2105622245
2105697772
16/03/1994 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο δοκών, ράβδων και καθορισµένων µορφών (profiles) από αργίλιο
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 179
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731212
41801
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο πλαισίων στοιβασίας υλικών (παλετών), κιβωτιοειδώ
CONTRADE ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 39-41 & ΓΟΥΝΑΡΗ 52
18531 2104190016
13/05/2005 [email protected]
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 180
FAX
KINHTO
1
2104190018
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731214
41961
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο συµπυκνωµένης ξυλείας, σε κύβους, πλάκες, ταινίες,
Ι.ΜΑΡΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 53
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΑΜΦΙΑΛΗ
18758 2103615111
11/07/2005
Χονδρικό εµπόριο χαλιών και κιλιµιών
Λιανικό εµπόριο ταπετσαριών τοίχων γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 181
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731300
32420
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 305
18453 2104933257
25/11/1992 [email protected]
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 182
FAX
KINHTO
1
2104933257
6974497037
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731400
30857
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
ΚΕ∆ΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ 29
16673 2109944909
18/04/1986 [email protected]
2109958977
Χονδρικό εµπόριο ξυλείας, οικοδοµικών υλικών και ειδών υγιεινής
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών διαχείρισης
24955
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 2
18536 2104522485,2104523180,2104523185
2104184884
31/12/1992 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων καπνού
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τροφίµων, ποτών και καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 183
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731600
48151
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
ΑΦΟΙ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 1-3
19100 2296025950
2296025950
28/12/2007 [email protected] 6944987785
Εργασίες κατεδάφισης
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
25092
ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ - ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ ΑΦΟΙ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 211
19100 2296022218
2296022710
26/04/1991
Κατασκευή έτοιµου σκυροδέµατος
Λιανικό εµπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.
42064
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΦ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 84
18900 2105562640
23/08/2005
Υπηρεσίες παροχής ψύχους (εκτός παγοποιείου)
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
47664
Υ∆ΗΛ ΕΛΛΑΣ - Χ. ΣΚΑΛΤΣΑΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓΧΙΑΛΟΥ 175
18546 2104636907
09/04/2010
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών µηχανών πλοίων
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 184
4
2105559662
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731605
44855
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων κατασκευών και µερών κατασκευών, λαµαριν
ALBA METAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 179
15343 2106080315, 2106034209 2106006719
17/10/2007
6978118064
Χονδρικό εµπόριο άλλων κατασκευών και µερών κατασκευών, λαµαρινών, ράβδων, καθορισµένων µορφών (profiles) και
παρόµοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουµίνιο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 185
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731636
47333
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς κ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 28 ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟΣ
19006 2296043390
02/11/2009
2296043390
Χονδρικό εµπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουµίνιο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 186
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731658
26209
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φυσικών άµµων
ΣΤΕΦΑΣ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΙΧΑΛΙΝΟΥ 4
18648 2104615954
06/08/1992
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
Χονδρικό εµπόριο φυσικών άµµων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 187
FAX
KINHTO
1
2104615954
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46740000
48035
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισµού και πρ
ΚΟΥΤΖΑΜΠΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΤΑΜΟΥ 15
18122 2104966538
02/11/2010
2104966538
Λιανικό εµπόριο µπανιέρων, νιπτήρων, λεκανών και των καλυµµάτων τους, καζανακιών και παρόµοιων ειδών υγιεινής από
πλαστικές ύλες
42296
Ν.ΚΑΙ Κ. ΤΟΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ 9
18010 2297022472
21/10/2005
Εξόρυξη λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης· κροκάλων, αµµοχάλικου
Χονδρικό εµπόριο κυβόλιθων, τούβλων, πλακακιών και άλλων ειδών από πρεσαριστό ή χυτό γυαλί, µικρών υαλοπινάκων που
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 188
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741100
40942
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών
ΒΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 11
18454 2104957287
23/09/2004
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Λιανικό εµπόριο µηχανηµάτων και εξοπλισµού π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 189
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741200
39477
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθε
ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε ΜΑΘΕΣΗΣ ΑΛ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. ΤΣΕΒΑ Ε.
ΛΕΩΦ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 75
18902 2104651081(ΛΟΓ.)
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
07/07/2003
Χονδρικό εµπόριο κλιµατιστικών µηχανηµάτων
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 190
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741300
20245
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο εργαλείων χειρός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΛΕΠΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
∆ΗΛΑΒΕΡΗ 16
18543 2104204505
06/02/1985
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
Λιανικό εµπόριο εργαλείων χειρός
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 191
FAX
KINHTO
1
2104212119
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741303
40344
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙ∆ΕΡΑΤΟΣ Ε.Ε
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 24
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός
18541 2104833623(ΛΟΓ.)
17/03/2004
Χονδρικό εµπόριο εργαλείων χειρός, των τύπων που χρησιµοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική ή στη δασοκοµία
Λιανικό εµπόριο µερών γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 192
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741311
17905
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο οργάνων µέτρησης
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 40
18531 2104177233-2104118320 2104135886
22/04/1981 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων εργαλείων
Χονδρικό εµπόριο οργάνων µέτρησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 193
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46751000
45197
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων
ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ ΚΑΝ∆ΗΛΙ∆Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΟ∆ΙΩΝ
ΕΞΟ∆ΟΣ 1 ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟ ΠΗΓΑ∆Ι
19600 2106910311
2106981975
23/04/1997 [email protected]
6932912913
Χονδρικό εµπόριο λιπασµάτων και αγροχηµικών προϊόντων
Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχηµικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 194
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46751103
40461
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο απολυµαντικών
RENTOKIL INITIAL HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗ 6
18233 2103318170(∆ΙΚ.)
11/06/1963
Υπηρεσίες απολύµανσης και εξολόθρευσης (µυοκτονίας κλπ)
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 195
FAX
KINHTO
1
2104828555
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46761100
24309
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού και χαρτονιού
ΑΠΟΚΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΙΩΝΙΑΣ 86
18450 2104902854
18/09/1985
2104913241
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού και χαρτονιού
Χονδρικό εµπόριο σάκων και τσαντών από άλλες πλαστικές ύλες (εκτός του αιθυλένιου), για επαγγελµατική χρήση
28188
ΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ΟΙ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 15
18346 2104818101
2104818101
29/01/1993 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 196
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46771012
40581
ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΜΙΝΩΟΣ 74
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
19100 6936923354
24/05/2004
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
Χονδρικό εµπόριο µη πυρίµαχων κεραµικών οικοδοµικών τούβλων, κυβόλιθων δαπέδων, πλακακιών υποστήριξης ή πλήρωσης και
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 197
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46771017
48691
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο σιδηρούχων απορριµµάτων και υπολειµµάτων
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΝΕΑ ΖΩΗ
19300 2105584343
03/10/2011
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
Χονδρικό εµπόριο σιδηρούχων απορριµµάτων και υπολειµµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 198
FAX
KINHTO
1
2105584343
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46771024
48650
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο υπολειµµάτων και θραυσµάτων γυαλιού
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ, ΘΕΣΗ ΣΠΙΘΑΡΙ
19300 2105322040
10/08/2011
Χονδρικό εµπόριο υπολειµµάτων χαρτιού και χαρτονιού
Χονδρικό εµπόριο µεταχειρισµένων σιδερένιων βαρελιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 199
FAX
KINHTO
1
2105816772
6944220667
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46901002
41424
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εφοδιασµού σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και
ΣΟΡΩΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 30
18648 2104629763
10/02/2005
Εργασίες θερµοµόνωσης σωλήνων ζεστού και κρύου νερού, λεβήτων και αεραγωγών
Εργασίες πυριµαχοποίησης κτιρίων ή άλλων κατασκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 200
FAX
KINHTO
1
2104180860(ΛΟΓ.)
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46901006
34001
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόµοιων ειδών
ΠΑΠΑΣΙΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Π.ΟΡΙΓΩΝΗ 8
18541 2104834245
25/02/1999 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόµοιων ειδών λαϊκής τέχνης
Υπηρεσίες ταξί ή αγοραίων, µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 201
FAX
KINHTO
1
2104834245
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46901009
39315
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
ΑΛΑΦΡΑΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΖΕΑΣ 83-91
18534 2104131719
11/06/2003 [email protected]
2104110832
6936166740
18545 2104116605
06/11/2002
2104166705
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
38541
ΘΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
Κ.ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 3
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Υπηρεσίες καθαρισµού δεξαµενών (εργοστάσιων, πλοίων κλπ)
37484
ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 79
18233 2104137861(∆ΙΚ.)
26/10/2001
Λιανικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 202
3
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47191003
46929
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εκµετάλλευση πολυκαταστηµάτων (υπεραγορών)
NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35
18532 2104119811, 2108007300 2104119816, 210807457
31/12/2006 [email protected]
Εκµετάλλευση πολυκαταστηµάτων (υπεραγορών)
Χονδρικό εµπόριο µερών σκελετών και υποστηριγµάτων µατογυαλιών, µατογυαλιών ηλίου και προφύλαξης ή παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 203
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47191008
42907
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών δώρων γενικά
ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 86
18538 2104222741
06/04/2006
Λιανικό εµπόριο αποµιµήσεων κοσµηµάτων
Λιανικό εµπόριο αγαλµατίων και άλλων διακοσµητικών κεραµικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 204
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47221304
40619
M. GJERGJI & ΣΙΑ Ε.Ε
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 257
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο κατεψυγµένου κρέατος χοιροειδών
19006 2296033844
03/06/2004
2296035425
6932202049
Λιανικό εµπόριο άλλων προϊόντων τροφίµων, ποτών και καπνού
Λιανικό εµπόριο ψαριών, φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, κατεψυγµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 205
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47231500
39783
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ψαριών, οστρακοειδών και µαλακίων
ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΛΑΤΑΙΩΝ 20
18121 2105621239
30/10/2003
Λιανικό εµπόριο ψαριών, οστρακοειδών και µαλακίων
Λιανικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 206
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47231505
38521
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο νωπών, απλής ψύξης και κατεψυγµένων ψαριών
ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΒΙΘΥΝΙΑΣ 158
18453 2104905015
30/10/2002
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγµένων
Λιανικό εµπόριο προϊόντων ζύµης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 207
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47241605
48539
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο προϊόντων ζύµης
ΕΛΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 92-94
18535 2109882500
06/11/2001
Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς και παρόµοιων ειδών
Λιανικό εµπόριο προϊόντων ζαχαροπλαστικής (συµπεριλαµβάνεται η λευκή σοκολάτα), που δεν περιέχουν κακάο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 208
FAX
KINHTO
1
2109882500
6977002613
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47250000
28978
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ποτών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ.ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 5
18233 2104810247
2104810247
04/01/1995
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων, αβγών και βρώσιµων ελαίων και λιπών
Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και µπαχαρικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 209
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47252500
37234
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΑΧΤΟΥΡΗ 39
18536 2104180494
26/06/2000
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) ψωµιού και άλλων ειδών αρτοποιίας
Χονδρικό εµπόριο (πρατήριο) ψωµιού και ειδών αρτοποιίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 210
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47252601
36959
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο άλλων µη αλκοολούχων ποτών
ΑΦΟΙ ΣΑΜΠΑΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
19300 2105578308
07/06/2001
2105575506
Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
Λιανικό εµπόριο γλυκόζης και σιροπιού γλυκόζης, φρουκτόζης και σιροπιού φρουκτόζης, ιµβερτοσάκχαρου, σακχάρων και σιροπιού
30177
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Π.ΡΑΛΛΗ 71
18233 2104918888
02/08/1994
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
Χονδρικό εµπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 211
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47291000
48099
ΑΦΟΙ ΓΚΙΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΪΝΣΤΑΙΝ 23
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων γαλακτοκοµικών προϊόντων και αβγών σε εξειδ
18757 2104328800 - 2291022577 2104328800
(ΛΟΓ)
13/10/2010
Λιανικό εµπόριο άλλων γαλακτοκοµικών προϊόντων και αβγών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων, αβγών και βρώσιµων ελαίων και λιπών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 212
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47291800
48391
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων
Ε. ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗ - Ν. ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕ
ΑΘΗΝΑΣ 25
18120 2103646627
18/03/2011
Λιανικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων, αβγών και βρώσιµων ελαίων και λιπών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 213
FAX
KINHTO
1
6945559855
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47291809
47353
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο τυριού και τυροπήγµατος
ΚΡΕΑΤΟΜΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 106
18546 2104626660
10/11/2009
Λιανικό εµπόριο κρέατος
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 214
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47292400
36049
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
ΜΠΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥ 4
18537
20/09/2000
Λιανικό εµπόριο ψωµιού, αρτοσκευασµάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 215
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47308103
47476
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λι
ΜΟΤΟ Ι ΣΑΛΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 95
19200 2105222000
19/11/2009
2105222200
Άλλο λιανικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων, εκτός καταστηµάτων
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 216
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47308106
48839
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) υγραερίων για εφοδιασµό αυτοκινήτων
ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙ∆ΗΡΟΣ-ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΕΜ
ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ 120
19300 2105596720
2105596728
19/12/2011 [email protected]
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µεταλλευµάτων και µετάλλων σε πρωτογενείς µορφές
Χονδρικό εµπόριο (πρατήριο) υγραερίων για εφοδιασµό αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 217
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47410000
20406
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων
ΡΑ∆ΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 100
18532 2104899100
15/05/1986
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήµατα stock
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 218
FAX
KINHTO
1
2104826209
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47413100
45461
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων
DELPHINET ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 151
18233 2105909364
12/03/2008
Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισµικού εφαρµογών τηλεµατικής
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για θέµατα υλικού (Hardware) υπολογιστών
47123
SPECIAL RETAIL TECHNOLOGY ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14
18452 6945581573
19/06/2009
Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισµικού
Λιανικό εµπόριο χαρτικών ειδών
47696
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ 58
18532 2109431468
21/04/2010
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων και λογισµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 219
3
6944101111
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47413104
40295
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 69Β
18121 2105696197
16/03/2004 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους
Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισµικού ή επεκτάσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 220
FAX
KINHTO
1
2105696198
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47423000
39429
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού σε εξειδικευµένα κατασ
Α.ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ - Α.ΛΕΒΕΝΤΗΣ Ο.Ε.
ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ 78
18539 2104251267(ΛΟΓ.)
24/06/2003
Υπηρεσίες ενοικίασης βιντεοκασετών και οπτικών δίσκων (CDs, DVDs, blu-rays κλπ)
Λιανικό εµπόριο συστηµάτων συναγερµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 221
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47423205
18861
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτηµάτων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Γ. ΠΑΠΑΙΟΡ∆ΑΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 36
18532 2104111830
23/03/1983
2104134648
18544 2104639280
04/07/2007 [email protected]
2104639281
Λιανικό εµπόριο µερών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Χονδρικό εµπόριο µερών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
44495
ΜΑΚΡΗΣ ∆. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν.TELECOMS Ο.Ε
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 104 & ΚΑΛΕΡΓΗ
Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ασύρµατα συστήµατα τηλεπικοινωνιών
Λιανικό εµπόριο εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας
39689
Χ. ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Π.ΡΑΛΛΗ 351
18450 2104278810
06/10/2003
Λιανικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτηµάτων
Υπηρεσίες µετάδοσης δεδοµένων και µηνυµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 222
3
2104278806
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47433305
29653
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο δεκτών τηλεόρασης
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Μ. ΦΡΑΓΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟ
ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 78
18648 2104612223
26/06/1995
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Λιανικό εµπόριο ραδιοφωνικών δεκτών, συσκευών βίντεο και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 223
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47515100
40539
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών κλωστοϋφαντουργίας
ΖΑΧΑΡΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΟΥ 36Α
18450 2130335446
05/05/2004
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων) και υποδηµάτων
Χονδρικό εµπόριο λευκών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 224
FAX
KINHTO
1
2105201062
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47515141
36076
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο τραπεζοµάντιλων και πετσετών φαγητού
Σ.ΚΑΡΑΚΟΥΝΟΣ - Μ.∆ΑΡΖΕΝΤΑ Ο.Ε.
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 2 ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
18902 2104676704
02/10/2000
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 225
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47515201
38203
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο κουρτινών (συµπεριλαµβάνονται και οι πτυχωτές) και
ΜΕΤΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 8 ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ
18450 2104920613
01/07/2002
Χονδρικό εµπόριο υφασµάτων επιπλώσεων ή άλλων υφασµάτινων ειδών ταπετσαρίας
Λιανικό εµπόριο κουρτινών (συµπεριλαµβάνονται και οι πτυχωτές) και εσωτερικών στοριών, γύρων (βολάν) κουρτινών ή κρεβατιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 226
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524100
45360
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών
ΚΙΡΤΣΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ 69
18532 2104123286
05/02/2008
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 227
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524112
38680
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µεντεσέδων, εξαρτηµάτων και παρόµοιων ειδών, κατά
ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΕΩΦ.ΛΑΥΡΙΟΥ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19500 2292028081
22/07/1999
Ξυλουργικές εργασίες
Λιανικό εµπόριο επίπλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 228
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524200
13571
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χηµικών π
Ε. ΒΑΚΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
∆.ΓΟΥΝΑΡΗ 31-33
18531 2104175365
2104128684
08/04/1954 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισµού π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 229
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524600
25028
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών υγιεινής
ΣΥΡΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ 6
18758 2104324142
27/02/1978
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
Λιανικό εµπόριο ειδών υγιεινής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 230
FAX
KINHTO
1
2104313231
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524702
23546
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο άλλων εργαλείων χειρός
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΡΟ∆ΟΠΗΣ 99
18546 2104620227
21/03/1990 [email protected]
2104633716
18863 2104413486
04/10/2002
2104413840
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Λιανικό εµπόριο άλλων εργαλείων
38430
ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 147
Χονδρικό εµπόριο εργαλείων χειρός
Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων βιοµηχανικής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 231
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524714
40729
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ηλεκτροµηχανικών εργαλείων χειρός, µε ενσωµατωµέν
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ 7
18540 2104112560
2104113248
01/07/2004 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο αντλιών για υγρά (εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήµατα), εκτός των αντλιών σκυροδέµατος
Χονδρικό εµπόριο αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυµπιεστών και άλλων αεριοσυµπιεστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 232
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524715
36555
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µερών γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων
Ι. ΚΑΙ Ε. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩ
ΠΟΛΥ∆ΕΥΚΟΥΣ 12
18540 2104113133
2104116781
01/02/2001 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µερών στροβιλοκινητήρων και ελικοστροβιλοκινητήρων
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών µηχανών πλοίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 233
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524900
37627
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Π.ΡΑΛΛΗ 453
18450 2104257000
04/12/2001
2104250291
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανηµάτων και βιοµηχανικού εξοπλισµού π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο θερµαντήρων νερού, στιγµιαίων ή θερµοσυσσώρευσης, µη ηλεκτρικών
43845
ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΩΡΟΥ Ο.Ε
ΘΕΣΗ ΦΟΥΝΤΙ
19012 2263022263
03/01/2007
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
Λιανικό εµπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.
38875
ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΘΕΣΗ ΝΤΟΜΠΡΟΥ ΚΑΜΙΝΙ
19100 2296035570
27/01/2003
Χονδρικό εµπόριο φυσικών άµµων
Λιανικό εµπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 234
3
2296035570
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524917
34231
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άψητων πυρίµαχων προϊόντων και άλλων πυρίµαχων κ
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
Γ. ΑΦΑΡΑ 83
18648
22/12/1998
6981125097
Εργασίες πυριµαχοποίησης κτιρίων ή άλλων κατασκευών
Λιανικό εµπόριο άψητων πυρίµαχων προϊόντων και άλλων πυρίµαχων κεραµικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 235
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524933
36138
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο κεραµικών πλακακιών και πλακών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ 3
18451 2104929229
2104922898
04/10/2000 [email protected]
Λιανικό εµπόριο κεραµικών πλακακιών και πλακών
Λιανικό εµπόριο ειδών υγιεινής
35985
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
18 ΧΛΜ ΕΟΑΚ
19300 2105578558
16/02/1989
2105578514
Λιανικό εµπόριο κεραµικών πλακακιών και πλακών
Λιανικό εµπόριο µπανιέρων, νιπτήρων, λεκανών και των καλυµµάτων τους, καζανακιών και παρόµοιων ειδών υγιεινής από
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 236
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524950
42832
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο οικοδοµήσιµων υλικών γενικά
G.M. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΑΛ.ΕΘΝ.Ο∆Ο ΑΘ.-ΚΟΡ. ΜΕ ΤΗΝ Ο∆Ο ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ
19100 2103837183
16/03/2006
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
43182
∆ΙΟΜΗ∆ΗΣ & ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΝΑΡ∆ΗΣ Ο.Ε
ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΤΑΓΙΩΡΓΟΥ 1
19100 2296029745
28/06/2006
Λιανικό εµπόριο οικοδοµήσιµων υλικών γενικά
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 237
2
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524956
31165
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο πορτών, παράθυρων, πλαισίων και κατωφλιών για πόρ
ΧΙΜΕΝΕΖ ΠΡΙΣΙΛΑ-ΚΡΙΣΤΕΛ ΤΟΥ ΡΟΜΕΟ
ΚΟΥΤΑΙΣΗ 24
18454 2104963811
10/09/1996
2104963642
Χονδρικό εµπόριο πορτών, παράθυρων, πλαισίων και κατωφλιών για πόρτες, παραθυρόφυλλων, ρολών και παρόµοιων ειδών και
µερών τους από πλαστικές ύλες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 238
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47535307
48701
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο κιλιµιών, βελεντζών και παρόµοιων ειδών
Ε. ΑΘΗΝΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ, ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ
ΦΡΕΑΤΤΥΟΣ 3
18538
03/10/2011
6948007414
Λιανικό εµπόριο κουρτινών και διχτυωτών κουρτινών
Λιανικό εµπόριο τραπεζοµάντιλων και πετσετών φαγητού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 239
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47540000
31285
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευµένα κατα
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ
∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 42
18545 2104625003
29/12/1994
Λιανικό εµπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 240
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545400
44498
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ ΚΟΜΝΗΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΚΤΗ ΙΩΝΙΑΣ 12
18755 6947041444
09/07/2007
Χονδρικό εµπόριο κλιµατιστικών µηχανηµάτων
Εργασίες εγκαταστάσεων θέρµανσης, αερισµού και κλιµατισµού
43658
Σ. ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ S. AGIOVLASITIS & CO LTD
ΛΕΩΦ.ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 81
18756 2104328314
2104325561
14/11/2006 [email protected]
Λιανικό εµπόριο µερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισµού, ηλεκτρικών µερών µηχανηµάτων ή συσκευών π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο φωτιστικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 241
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545404
27168
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων φούρνων, κουζινών, πλακών (µατιών) µαγειρέµ
ΒΑΣ. ΚΑΙ ΚΥΡ. ΡΟ∆ΙΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 148
18544 2104628306
20/03/1990 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Χονδρικό εµπόριο κλιµατιστικών µηχανηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 242
FAX
KINHTO
1
2104628306
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545417
48198
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ηλεκτροθερµικών συσκευών κοµµωτικής ή στεγνωτήρ
KLP BEAUTY STORES ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 7
18452 2104930749
05/01/2011
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 243
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545436
33465
Θ.ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 452
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο συσσωρευτών νικέλιου-κάδµιου και νικέλιου-σιδήρου
18758 2104010002
29/10/1998
2104002566
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
Υπηρεσίες αντιπροσώπου κινητής τηλεφωνίας, που αµείβεται µε προµήθεια επί των λογαριασµών των συνδροµητών, σύνδεσης,
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 244
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545437
47250
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο συστηµάτων συναγερµού
SEAL SOLUTIONS AND TRAINING CENTER ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 118
18546 2104625971
10/09/2009
Υπηρεσίες εκπαίδευσης στην οδήγηση ταχύπλοων σκαφών
Υπηρεσίες εκµάθησης θαλάσσιων σπορ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 245
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595500
41654
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο επίπλων
Βαρ. Βα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ -ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΣΗΣ-ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ -ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕ
ΚΡΗΤΗΣ 3
12351 2105696500
11/04/2005
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
39543
ΒΡΑΙΛΑ-ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11
18532 2104170704
28/05/1991
Λιανικό εµπόριο γυάλινων ειδών, επιτραπέζιων ή µαγειρικών, καλλωπισµού, γραφείου, εσωτερικής διακόσµησης και παρόµοιων
Χονδρικό εµπόριο ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.
39098
ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΙ∆ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΟΥ 145
18535 2104122780
2104122787
02/04/2003 [email protected]
Λιανικό εµπόριο φωτιστικών ειδών
Λιανικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 246
3
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595504
48412
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο επίπλων κουζίνας
SUERO ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ, ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣ
17ο χλµ Ν.Ε.Ο.Α.Κ
19300 2103634063
17/03/2011
6978042296
Χονδρικό εµπόριο κεραµικών πλακακιών και πλακών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κεραµικών ειδών υγιεινής
33093
ΜΠΙΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΩΝ 72
18454 2104313368
25/07/1997
Χονδρικό εµπόριο επίπλων κουζίνας
Λιανικό εµπόριο επίπλων κουζίνας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 247
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595509
33927
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο κρεβατιών και σοµιέδων
ΚΑΖΑΝΙΑΤΟΡΑΣ ΟΜΗΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1944 119
18450 2104911541
20/02/1998 [email protected]
2104911551
Χονδρικό εµπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιµοποιούνται στην κρεβατοκάµαρα, στην τραπεζαρία και στο καθιστικό
Χονδρικό εµπόριο κρεβατιών και σοµιέδων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 248
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595515
42687
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.
SPORTACTIVE.GR ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ 158 & Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 177
18546 2105748558(ΛΟΓ.)
18/01/2006
Παραγωγή προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας
Χονδρικό εµπόριο κουρτινών (συµπεριλαµβάνονται και οι πτυχωτές) και εσωτερικών στοριών, γύρων (βολάν) κουρτινών ή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 249
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595521
31959
ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
ΠΥΡΓΟΥ 48
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο στρωµάτων
18542 2104905619
16/07/1997
Χονδρικό εµπόριο υφασµάτων επιπλώσεων ή άλλων υφασµάτινων ειδών ταπετσαρίας
Χονδρικό εµπόριο εξαρτηµάτων για έπιπλα, αµαξώµατα ή παρόµοια είδη από πλαστικές ύλες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 250
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595611
36148
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο πολυέλαιων και άλλων ηλεκτρικών φωτιστικών εξαρτη
ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΓΩ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΛΕΩΦ.ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 27
18546 2104322352
19/10/2000
Λιανικό εµπόριο πολυέλαιων και άλλων ηλεκτρικών φωτιστικών εξαρτηµάτων οροφής ή τοίχου
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελµατικής ή οικιακής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 251
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595709
27928
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ξύλινων κορνιζών για πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 30
18454 2104924347
20/04/1994
2104933063
Χονδρικό εµπόριο γυάλινων ειδών, επιτραπέζιων ή µαγειρικών, καλλωπισµού, γραφείου, εσωτερικής διακόσµησης και παρόµοιων
Χονδρικό εµπόριο κάδρων για φωτογραφίες, πίνακες ή παρόµοια είδη και καθρέπτες και άλλων ειδών διακόσµησης, από βασικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 252
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595813
44464
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο επιτραπέζιων σκευών, µαγειρικών σκευών από πλαστικ
ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΑΥΓΕΤΟΥ 36
18757 2104010181
27/06/2007
Λιανικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
φαγητού, από χαρτί
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 253
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595815
37627
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ηλιακών θερµοσίφωνων
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Π.ΡΑΛΛΗ 453
18450 2104257000
04/12/2001
2104250291
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανηµάτων και βιοµηχανικού εξοπλισµού π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο θερµαντήρων νερού, στιγµιαίων ή θερµοσυσσώρευσης, µη ηλεκτρικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 254
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595818
24720
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο κουρτινόβεργων (ξύλινων, µεταλλικών, πλαστικών κλπ
Π. ΜΠΑΓΚΑΤΤΟΝΙ - ∆. ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 60
18451 2104920977
2104920977
11/12/1991
Λιανικό εµπόριο κουρτινόβεργων (ξύλινων, µεταλλικών, πλαστικών κλπ)
Λιανικό εµπόριο πορπών και πλαισίων µε πόρπες, που περιλαµβάνουν κλειδαριές, µερών τους και χωριστών κλειδιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 255
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595827
43577
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο οµπρελών ήλιου και οµπρελών κήπου και παρόµοιων ε
Α. ΖΑΒΑΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Λ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 102
18536 2104288011
19/10/2006
Λιανικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτηµάτων
Λιανικό εµπόριο µολυβιών, κραγιονιών, λεπτών ράβδων γραφίτη για µολύβια, κρητίδων (παστέλ), κάρβουνων σχεδίασης, κιµωλιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 256
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47626318
46710
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µελανιών, µε αναγόµωση φυσιγγίων (cartridges) εκτυ
∆ΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΟΥ 1
18547 2115004000
2104100241
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
26/02/2009
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας
Λιανικό εµπόριο µελανιών, µε αναγόµωση φυσιγγίων (cartridges) εκτυπωτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 257
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47636400
31328
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο εγγραφών µουσικής και βίντεο
ΚΟΥΡΤΙ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΓΑΖΙΑΣ 1
18122 2104940082
22/04/1996
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο εγγραφών µουσικής και βίντεο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 258
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646513
48247
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο δερµάτινων συνόλων για µοτοσικλέτες
Ν. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΟΜΗΡΙ∆ΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ 24-26
18532 2104223760
24/01/2011
Λιανικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 259
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646520
43329
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο εξωλέµβιων κινητήρων για προώθηση
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ν. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΠΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΙ∆Η 32Γ & ΝΙΚ. ΜΑΝ∆ΗΛΑ
18233 2104117629
27/07/2006
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο εξωλέµβιων κινητήρων για προώθηση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 260
FAX
KINHTO
1
2104811219
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47656700
42107
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
∆ΑΒΑΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΙΛΩΝΟΣ 67
18535 2104956597
13/09/2005
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
Λιανικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 261
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47656702
34695
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο αποµιµήσεων χριστουγεννιάτικων δέντρων
∆ΕΓΑΙΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 85
18541 2104812907
21/05/1999
Λιανικό εµπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο διακοσµητικών κεριών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 262
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717100
44197
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 20
18536 2104838201
04/04/2007
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων)
47571
ΣΑΝ ΣΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ & ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 38Α
18535 2108076106
09/01/2001
6936895962(ΛΟΓ.)
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων µε επάνω µέρη από δέρµα
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 263
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717102
47100
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο άλλων έτοιµων εξαρτηµάτων ρουχισµού και µερών ενδ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΚΑΝΑΠΙΤΣΕΡΗ ΘΗΒΩΝ 228
18233 2106619164
16/07/2009
Λιανικό εµπόριο γυναικείων έτοιµων ενδυµάτων και φορεµάτων
Λιανικό εµπόριο άλλων έτοιµων εξαρτηµάτων ρουχισµού και µερών ενδυµάτων ή εξαρτηµάτων ρουχισµού, πλεκτών ή κροσέ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 264
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717112
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο γαντιών και γαντιών χωρίς δάκτυλα
48713
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 48
18120 2105742786
17/10/2011
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
Λιανικό εµπόριο γαντιών και γαντιών χωρίς δάκτυλα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 265
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717116
35575
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο γυναικείων έτοιµων ενδυµάτων και φορεµάτων
ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝ. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 143
18453 6976588334
17/03/1997
Λιανικό εµπόριο γυναικείων έτοιµων ενδυµάτων και φορεµάτων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ειδών ιµατισµού, γουνών και υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 266
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717118
46626
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο γυναικείων ζωνών, εσώρουχων, νυχτικών, ροµπών και
ΧΑΒΟΥΤΣΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 49-51
18545 2104611212
05/02/2009
Λιανικό εµπόριο γυναικείων έτοιµων ενδυµάτων και φορεµάτων
Λιανικό εµπόριο γυναικείων ζωνών, εσώρουχων, νυχτικών, ροµπών και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 267
FAX
KINHTO
1
2104611212
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717120
48503
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων κοστουµιών, συνόλων, σα
ΒΡΥΣΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 14
18233 2104932447
03/06/2011
Χονδρικό εµπόριο αποµιµήσεων κοσµηµάτων
Λιανικό εµπόριο αποµιµήσεων κοσµηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 268
FAX
KINHTO
1
6951939754
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717124
23019
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο δερµάτινων ενδυµάτων
ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑ∆Η
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 171
18535 2104297625
02/03/1989 [email protected]
Λιανικό εµπόριο δερµάτινων ενδυµάτων
Λιανικό εµπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 269
FAX
KINHTO
1
2104297625
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717130
40516
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων από πίληµα (τσόχα) ή µη υφαντών, υφαντι
∆ΑΡΕΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΖ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΤΕΖΟΥ 47
18030 2298092244
19/02/1981
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων από πίληµα (τσόχα) ή µη υφαντών, υφαντικών υλών εµποτισµένων ή επενδυµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 270
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717137
42878
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο έτοιµων ανδρικών ενδυµάτων
ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 26
18756 2104904302(ΛΟΓ.)
30/03/2006
Λιανικό εµπόριο έτοιµων ανδρικών ενδυµάτων
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 271
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717138
48125
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ζωνών και παρόµοιων ειδών από δέρµα ή από άλλη ύλη
ΑΦΕΣ ΟΛΓΑ & ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ
7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1944 47
18450 2104912612
02/12/2010
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων
Λιανικό εµπόριο δερµάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 272
FAX
KINHTO
1
6972165051
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717150
39997
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο παιδικών ενδυµάτων γενικά
HOSSAIN MOSHARIF TOY KOFILUDDIN-SHEIKH
ΚΥΒΕΡΝΙΟΥ 3
18010 6938419721
12/11/2003
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
Λιανικό εµπόριο άλλων έτοιµων εξαρτηµάτων ρουχισµού και µερών ενδυµάτων ή εξαρτηµάτων ρουχισµού, πλεκτών ή κροσέ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 273
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47720000
46929
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών σε εξειδικευµένα κ
NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35
18532 2104119811, 2108007300 2104119816, 210807457
31/12/2006 [email protected]
Εκµετάλλευση πολυκαταστηµάτων (υπεραγορών)
Χονδρικό εµπόριο µερών σκελετών και υποστηριγµάτων µατογυαλιών, µατογυαλιών ηλίου και προφύλαξης ή παρόµοιων ειδών
42794
ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΣΕΩΣ
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ 76
18547 2109699300
10/07/1997
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων και υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 274
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47727200
36114
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων
ΞΕΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 43
19200 2105228128
24/04/2000
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων) και υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 275
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47727300
40371
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο δερµάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4
18346 2104805300
24/03/2004 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων)
Χονδρικό εµπόριο αθλητικών ειδών (συµπεριλαµβανοµένων των ποδηλάτων)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 276
FAX
KINHTO
1
2104833571
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47737413
41902
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο φαρµάκων ειδικά κτηνιατρικής χρήσης
ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6
18531 2103222325(ΛΟΓ.),2104126691,2104124370
2104136786
02/06/2005
Χονδρικό εµπόριο φαρµακευτικών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο ορθοπεδικών ειδών, κηλεπιδέσµων και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 277
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47740000
40638
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευµένα κατα
Θ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 55-57
18535 2104222802
07/06/2004
Λιανικό εµπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασµάτων τους, υδρογονωµένων, εστεροποιηµένων, αλλά χωρίς να
έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 278
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47747500
49355
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΟ∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 229
18900 2104657680
04/10/2012
Χονδρικό εµπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προµηθειών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 279
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47757600
36989
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού
ΧΑΤΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
7ης ΜΑΡΤΙΟΥ 83-85
18450 2104905762
24/05/2001
Λιανικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 280
FAX
KINHTO
1
2104905762
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47757619
46252
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετώ
ΛΙΑΝΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΡΕΑΤΥ∆ΟΣ 30
18536 2104512771
06/08/1996 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας οικιακής χρήσης
Λιανικό εµπόριο απορρυπαντικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 281
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47767902
45512
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών για κατοικίδια ζώα
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Σ. - ΖΕΡΒΑΚΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε.
ΜΟΥΓΛΩΝ 5 ΚΑΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
18450 2104917294, 2103611811
28/03/2008 [email protected]
Λιανικό εµπόριο παρασκευασµένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά συντροφιάς
Λιανικό εµπόριο κολάρων και λουριών για γάτες και σκύλους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 282
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47767905
34491
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο παρασκευασµένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΝΤΟΥΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 3
18454 2104900639(ΛΟΓ.)
10/06/1998
Λιανικό εµπόριο παρασκευασµένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά συντροφιάς
Λιανικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 283
FAX
KINHTO
1
2104200804
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47778200
44083
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
HRISTOV DEYAN TOY YULIYANOV
ΑΒΕΡΩΦ 55
18120 2104972397
07/03/2007
Λιανικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
43122
XU JIANMEI ΤΟΥ ZHEN LIU
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 97-99 & ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 14
18535
15/11/2004
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ειδών ιµατισµού, γουνών και υποδηµάτων
Λιανικό εµπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόµοιων ειδών, από κάθε υλικό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 284
2
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788401
47858
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο απορρυπαντικών ειδών
ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΟΣ 2 ΚΑΙ ΚΟΥΤΑΙΣΗ 19
18451 6934218096
03/08/2010
Λιανικό εµπόριο απορρυπαντικών ειδών
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού
45270
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΦΛΩΡΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΟΤΑΣΗ 65
18537 2104185633
04/12/2007
Λιανικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
φαγητού, από χαρτί
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 285
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788500
25593
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο καύσιµου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθ
ΤΡΑΝΟΥΛΗΣ Θ. - ΤΡΑΝΟΥΛΗ Σ. Ο.Ε.
ΘΕΣΗ ΦΟΥΣΑ
19300 2105350038
26/02/1993
Χονδρικό εµπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών προϊόντων
Λιανικό εµπόριο καύσιµου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 286
FAX
KINHTO
1
6972405669
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788507
45105
Ε.ΑΡΕΤΑΚΗΣ Ε.Ε
17ο ΧΛΜ. ΝΕΟΑΚ
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο καύσιµων υλών (υγρών και στερεών)
19300 2105573368
2105582287
15/11/2007 [email protected]
Λιανικό εµπόριο καυσίµων για οχήµατα
Λιανικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 287
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788512
38428
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ξυλάνθρακα, καύσιµου
ΧΡΥΣΟΦΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΗ
34ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Κ.
19006 2296034348
03/10/2002
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
Λιανικό εµπόριο ψαριών, οστρακοειδών και µαλακίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 288
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788610
43608
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο αποµιµήσεων κοσµηµάτων
ΛΑΙΒΕΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Λ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 68
18900 2104640509,2104641038
11/10/2006
Λιανικό εµπόριο ειδών διακόσµησης εσωτερικών χώρων
Χονδρικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 289
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788612
46563
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο διακοσµητικών κεριών
ΚΟΚΟΝΕΖΗ ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΜΥΡΝΗΣ 2
18756 2104416264
13/01/2009
Λιανικό εµπόριο βιοµηχανικών διαµαντιών, κισηρόλιθων (ελαφρόπετρων), σµύριδας, φυσικού κορούνδιου, φυσικού γρανάτη και
άλλων φυσικών λειαντικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 290
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788802
44324
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων µηχανών γραφείου
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΝΗΣ - ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΝΗΣ Ο.Ε
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 342
18453 2104913854
23/05/2007 [email protected]
Λιανικό εµπόριο µελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων µελανιών
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανών γραφείου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 291
FAX
KINHTO
1
2104256411
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788821
43992
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο φίλτρων και συστηµάτων καθαρισµού νερού ή αέρα
AGV ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΚΟΥΖΕ 14
18536 2104530240
07/02/2007 [email protected]
2104230140
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κινητήρων και στροβίλων, µε εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών,
οχηµάτων και δικύκλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 292
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788904
38602
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόµοιων ειδών λα
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΕΡΡΩΝ 54
18120 2104101511
20/12/1999 [email protected]
2104101511
Χονδρικό εµπόριο µεταλλικών επίπλων γενικά
Λιανικό εµπόριο µαντιλιών, σαλιών, γραβατών, γαντιών και άλλων εξαρτηµάτων ρουχισµού, µερών ενδυµάτων ή εξαρτηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 293
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47915400
45344
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, µε αλληλογραφία ή µ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΘΕΙΡΩΝ 4
18453 2104933142
04/02/2008
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελµατικής ή οικιακής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 294
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47919300
49111
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων µεταχειρισµένων ειδών, µε αλληλογραφία ή µέσ
SALTWATER YACHTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 69
18531
26/04/2012
Χονδρικό εµπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισµό, κωπήλατων βαρκών και κανό
Υπηρεσίες ναυλοµεσιτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 295
FAX
KINHTO
1
6945787250
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47992101
41397
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ροφηµάτων, µέσω αυτόµατων πωλητών
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΡΕΒΑΤΑ 22
18538
07/02/2005
Λιανικό εµπόριο ροφηµάτων, µέσω αυτόµατων πωλητών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 296
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47995901
12558
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο περιοδεύοντα εµπόρου οικιακών σκευών
ΥΙΟΙ - ΑΦΩΝ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε.
ΠΑΛΑΜΗ∆ΙΟΥ 56
18545 2104206166
03/04/1951
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 297
FAX
KINHTO
1
2104207041
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49201900
37082
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες σιδηροδροµικών µεταφορών εµπορευµάτων
ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΑΚΤΗ ΚΟΝ∆ΥΛΗ 10
18545 2104520152
29/06/1987
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
Άλλες υπηρεσίες σιδηροδροµικών µεταφορών εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 298
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49410000
49301
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
RED BOX ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
ΘΕΣΗ ΡΙΚΙΑ
19300
04/09/2012
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων µε οχήµατα-ψυγεία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 299
FAX
KINHTO
1
6937428047
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49411102
41443
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Οδικές µεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών µεταφορώ
OLYMPIAS N.K ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 23 - ΘΕΣΗ ΠΗΛΙΧΟ
19300 2105509210
17/01/2005
Οδικές µεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών µεταφορών, µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχηµάτων µε χειριστή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 300
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49411301
44169
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Μεταφορές άλλων υγρών ή αερίων µε βυτιοφόρα αυτοκίνητα, µε οδηγό
ΙΟΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΛ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 2
18863 2104124236
04/04/2007
Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων, περιλαµβανοµένων των προϊόντων πετρελαίου, µε βυτιοφόρα οχήµατα ή
ηµιρυµουλκούµενα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 301
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49411400
49151
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες οδικών µεταφορών µε εµπορευµατοκιβώτια (που χρησιµοπο
ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ∆ΙΟΜΗ∆ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΜΙ∆ΟΣ 29
18233
15/05/2012
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
Υπηρεσίες οδικών µεταφορών µε εµπορευµατοκιβώτια (που χρησιµοποιούνται από διαφορετικά µεταφορικά µέσα)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 302
FAX
KINHTO
1
6945857812
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49411903
48787
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων, µε φορτηγό αυτοκίνητο διεθν
ΚΡΑΪΑ-ΜΑΥΡΕΑ ΒΙΟΑΡΑ-ΒΙΟΛΕΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ Κ
4Η ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΑ 4 (ΘΕΣΗ ΣΩΤΗΡΙΖΑ) 19600 2105552233
18/11/2011
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων, µε φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών µεταφορών και µε οδηγό ιδιοκτήτη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 303
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49411904
48752
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων, µε φορτηγό αυτοκίνητο διεθν
∆ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 99
18535 2104120114
03/11/2011
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων, µε φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών µεταφορών και µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
Οδικές µεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών µεταφορών, µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 304
FAX
KINHTO
1
6940812567
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 50201000
43770
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών µεταφορών εµπορευµάτων
Α∆ΑΜΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΑΝΘΑΡΟΥ 2
18537 2104284180
11/12/2006 [email protected]
Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών µεταφορών εµπορευµάτων
Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 305
FAX
KINHTO
1
2104284186
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52101000
35790
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες αποθήκευσης
MEDTERMINALS ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΛΕΩΦ ΣΧΙΣΤΟΥ 5
18757 2104008182
09/06/2000
2104313253
Υπηρεσίες αποθήκευσης
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
24157
ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Π.ΡΑΛΛΗ 216
18454 2104975755
11/10/1991
Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία
Υπηρεσίες αποθήκευσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 306
2
2104975090
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52101900
44886
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης
Π. ΚΑΡΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
4ο ΧΛΜ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-∆ΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ
19018 2105019786
23/10/2007
Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης
45730
ΤΖΩΡΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΑΜΠΑΝΗ 4-6
18233 2109714404 (ΛΟΓ.), 2109250100
30/01/2008
Υπηρεσίες διακοσµητή καταστηµάτων και άλλων επαγγελµατικών χώρων (decorateur)
Χονδρικό εµπόριο κεραµικών ειδών υγιεινής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 307
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52101901
34961
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες προετοιµασίας (συσκευασία, συντήρηση κλπ), προς αποθήκε
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 13
18233 2105509200
04/11/1999
Υπηρεσίες προετοιµασίας (συσκευασία, συντήρηση κλπ), προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τροφίµων, ποτών και καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 308
FAX
KINHTO
1
2105509308
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52212400
43538
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης
ΤΑΝΗΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΟΝΤΟΥ 19
18454 2104973810
09/10/2006
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και υπολειµµάτων νικέλιου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 309
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52212401
48978
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παρακολούθησης χώρων και συλλογής τελών, µε σύστηµα ελ
ΑΤΛΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 96
18535 6984605484
13/02/2012
Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης
Υπηρεσίες παρακολούθησης χώρων και συλλογής τελών, µε σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 310
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52221105
46001
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες τουριστικών λιµανιών (µαρίνων)
ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ
18547 2104853200
2104853300
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
20/06/2008
Υπηρεσίες πλοήγησης και ελλιµενισµού πλοίων σε εσωτερικά ύδατα
Κατασκευή υδραυλικών και λιµενικών έργων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 311
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52221900
43018
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες σχετικές µε τις υδάτινες µεταφορές
CHINA CLASSIFICATION SOCIETY (ΕΛΛΑΣ) ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΚΟΥΖΕ 26
18536 2104520065, 2103225098 2104281420
12/05/2006
Άλλες υπηρεσίες σχετικές µε τις υδάτινες µεταφορές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 312
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52221902
49143
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες στάθµευσης και φύλαξης σκαφών, σε χερσαίο χώρο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΟΙΒΑ∆ΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΗΡΑΣ 38
18757 2104256637
09/05/2012
Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 313
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52230000
49143
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ραστηριότητες συναφείς µε τις αεροπορικές µεταφορές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΟΙΒΑ∆ΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΗΡΑΣ 38
18757 2104256637
09/05/2012
Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 314
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52241201
48659
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εµπορευµατοκιβώτιων
EURO CORPUS LOGISTIC SERVICES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣ
ΚΑΝ∆ΥΛΗ ΜΕΓΑΡΩΝ
19100 2107789125
03/01/2011
Υπηρεσίες αποθήκευσης
Υπηρεσίες µεταφοράς µε διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού (logistics)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 315
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52241900
43070
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
ARTI -ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΟΝ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 11
19006 2296035016
15/05/2002
Χονδρικό εµπόριο ζωοτροφών
Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
45779
CARGOLAND ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 143 & ΚΑΝ∆ΑΜΟΥ 1
18755 2104329500
27/05/2008 [email protected]
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων, µε φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών µεταφορών και µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
Υπηρεσίες µεταφοράς µεταλλευµάτων, πρώτων υλών κλπ µε ειδικά οχήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 316
2
2104329390
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291100
41171
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες ναυλοµεσιτών
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ 396
18863 2104515155
22/11/2004
2104515153
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης άλλων µηχανών και εξοπλισµού χωρίς χειριστή και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 317
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291901
46465
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
ΛΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΕΣΗ ΣΚΑΡΠΑ Τ.Θ. 84
19300 2108674675
26/02/1993
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 318
FAX
KINHTO
1
2108657513
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291902
42289
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
ARROW LOGISTICS AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΚΟΥΖΕ 10 & ΦΙΛΩΝΟΣ 121
18536 2104283783-2104511452 2104283795
01/11/2005 [email protected]
Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανοµής εµπορευµάτων
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
47396
GEKA TRANS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΟΣ 8
19200 2105546445
24/11/2009 [email protected]
2105546429
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
14967
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΧΟΙ ΑΝΕΕ ΑΕ
ΦΙΛΩΝΟΣ 54
18535 2104220900
10/04/1969 [email protected]
2104220911
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
Ταχυµεταφορές εγγράφων και αντικειµένων
33590
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TRANSNET ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΙΛΩΝΟΣ 86
18536 2104622600
11/11/1998 [email protected]
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
Μεταφορές άλλων υγρών ή αερίων µε βυτιοφόρα αυτοκίνητα, µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
25642
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΤΡΟΖΟΥ 72
18452 2104970416
13/02/1989
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 319
5
2104618892
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 53201101
14967
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ταχυµεταφορές εγγράφων και αντικειµένων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΧΟΙ ΑΝΕΕ ΑΕ
ΦΙΛΩΝΟΣ 54
18535 2104220900
10/04/1969 [email protected]
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
Ταχυµεταφορές εγγράφων και αντικειµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 320
FAX
KINHTO
1
2104220911
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 55301100
34556
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάµπιγκ)
ΜΑΛΑΚΟΤΙΑΝΟΥ ΜΑΡΘΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΦΛΕΜΙΝΓΚ 34
18539 2104516637
30/10/1997
Επιχειρηµατικές υπηρεσίες µεσιτείας και εκτίµησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 321
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 55901000
42417
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες καταλύµατος
ΠΑΛΑΝΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 85
18538 2104133774
2104221527
20/10/2005
6948460010
Υπηρεσίες πλοήγησης και ελλιµενισµού πλοίων σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα
Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 322
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56101111
48237
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων και ποτών από σνακ µπαρ, µε παροχή σερ
E. T. FOOD SERVICES - ΦΟΥΝΤ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ
ΛΕΩΦ. ΦΥΛΗΣ 100 & ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ
19300 2106614597
10/12/2010
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων µε πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων και ποτών από σνακ µπαρ, µε παροχή σερβιρίσµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 323
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56101902
44170
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ EUROPE ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΑΤΡΟΥ 157
18534 6936079940
06/02/2004
Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελµατικής ή οικιακής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 324
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56101906
36943
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου ή κινηµ
TRIVILLAGE DEVELOPMENTS GREECE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΗΒΩΝ 228 & ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
18233 2104256087
2104918784
23/05/1997
Υπηρεσίες εκµίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, µε υπαγωγή σε Φ.Π.Α.
Υπηρεσίες εκµετάλλευσης κινηµατογράφου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 325
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56301007
48557
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια
Γ. ΧΟΥΡ∆ΑΚΗΣ - Κ. ΧΟΥΡ∆ΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 117
18535 2104223414
14/06/2011
6946064536
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια
Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο, µε παροχή
46462
ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 5
18545 2104177186
04/11/2008
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, χωρίς ζωντανή µουσική ή µε ορχήστρα λιγότερη
των τριών οργάνων [που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονοµίας και
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 326
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 58132000
48622
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή επιγραµµικών (on line) εφηµερίδων
PUBLISHING INSTITUTE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΡΕΜΕΤΗΣ 14
18756 2106459586
26/07/2011
Έκδοση έντυπων εφηµερίδων
∆ιάθεση διαφηµιστικού χώρου σε περιοδικά, ηλεκτρονικής µορφής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 327
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 58133100
48622
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ιάθεση διαφηµιστικού χώρου σε εφηµερίδες, έντυπης µορφής
PUBLISHING INSTITUTE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΡΕΜΕΤΗΣ 14
18756 2106459586
26/07/2011
Έκδοση έντυπων εφηµερίδων
∆ιάθεση διαφηµιστικού χώρου σε περιοδικά, ηλεκτρονικής µορφής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 328
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 58191500
35931
Π. ΚΑΙ Α. ΜΩΥΣΙΑ∆Η Ο.Ε.
ΑΙΟΛΟΥ 22
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Έκδοση έντυπου εµπορικού διαφηµιστικού υλικού, εµπορικών καταλόγ
18122 2104970720
18/08/2000 [email protected]
Έκδοση έντυπων περιοδικών επιχειρηµατικού, επαγγελµατικού και ακαδηµαϊκού περιεχοµένου
∆ιάθεση διαφηµιστικού χώρου σε περιοδικά, ηλεκτρονικής µορφής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 329
FAX
KINHTO
1
2108955466
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 61201100
36137
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας – πρόσβαση και χρήση
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΒΑΣ. ΑΡΓΥΡΙΟΣ - ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΘ. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Ο.Ε.
ΕΥΡΥΜΕ∆ΟΝΤΟΣ 35-37
18539 2104517539
11/10/2000
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 330
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 61201200
49283
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας – στοιχεία κλήσης
MASTERPHONE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 14
18531 2104133274(ΛΟΓ.)2104133274
2104176436
28/06/2007
6944318900
Υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας – πρόσβαση και χρήση
Υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας – στοιχεία κλήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 331
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62011101
42763
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Παραγωγή προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγοντα
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ - ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 106
18546 2104618987 2104637590
24/02/2006
Υπηρεσίες πλοήγησης και ελλιµενισµού πλοίων σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών µεταφορικών µέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων)
23291
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ 5
17561 2109886583-4-5
2109885651
30/01/1991 [email protected]
6977662642
Παραγωγή προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευµένου λογισµικού εφαρµογών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 332
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62011104
47832
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες δηµιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 24
18531 2104225052(ΛΟΓ)
08/06/2010
Παραγωγή προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστηµάτων υπολογιστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 333
FAX
KINHTO
1
2104225052
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62011200
46792
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες σχεδιασµού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας γι
V.S.A. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΥΚΑΣΟΥ 55
18121 2109425956
2109425956
27/02/2006
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για θέµατα συστηµάτων και λογισµικού
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση εξοπλισµού επικοινωνίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 334
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62020000
47433
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
∆ραστηριότητες παροχής συµβουλών σχετικά µε τους ηλεκτρονικούς υ
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆
ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ
19018 2105587000
2105587320
07/01/1988 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων υπολογιστών και λογισµικού σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 335
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62023000
44689
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΩΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΣΜΥΡΝΗΣ 7
18454 2104928179
11/09/2007 [email protected]
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας
Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 336
FAX
KINHTO
1
2106832276
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62031200
36453
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διαχείρισης συστηµάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
ΑΠΟΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΕΛΕΤΕΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ 38-40
18545 2104629300
2104619565
27/12/2000 [email protected]
6973736463
Υπηρεσίες συµβουλών για έλεγχο ποιότητας
Υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης για παρουσίαση διαφηµίσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 337
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62090000
23114
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριό
ΤΣΑΡΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΖ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Γ.ΠΑΥΛΟΥ 2
19200 2105560358
07/05/1990
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για θέµατα υλικού (Hardware) υπολογιστών
Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 338
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62092000
44783
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονι
∆ΑΝΑΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΚΟΝ∆ΥΛΗ 14
18541 2103610715(∆ΙΚ.)
01/02/2007 [email protected]
Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων και λογισµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 339
FAX
KINHTO
1
2104112340
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 63111000
32208
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδοµένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λ
ΤΕΜΠΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 58
18541 2104818379
13/10/1997
Υπηρεσίες ταπετσαρίσµατος καρεκλών και καθισµάτων, όχι γραφείου και εκτός οχηµάτων
Λιανικό εµπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιµοποιούνται στην κρεβατοκάµαρα, στην τραπεζαρία και στο καθιστικό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 340
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 63111100
49266
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδοµένων
GEORGE ΙΝTERNATIONAL BUSINESS CENTER ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΝΟΤΑΡΑ 72
18535
27/07/2012
6985867357
Άλλες υπηρεσίες διαφήµισης
Υπηρεσίες γενικού καθαρισµού κτιρίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 341
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 63111102
45550
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδοµένων
IRON MOUNTAIN HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΦΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ
19300 2130167500
2105584085
05/02/2002 [email protected]
Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδοµένων
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδηγό ιδιοκτήτη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 342
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 64200000
43930
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)
EM TZI EM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 14 ΚΑΙ ΚΑΡΑΟΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 18536 2104522457
19/01/2007 [email protected]
∆ραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή προσωπικού στον τοµέα του εµπορίου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 343
FAX
KINHTO
1
2104522458
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 64991903
19576
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες χορήγησης, διαπραγµάτευσης και διαχείρισης πιστώσεων, χω
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PUBLIC LIMITED COMPANY
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 45
18510 2104596500
28/09/1974
Υπηρεσίες τραπεζών
Άλλες υπηρεσίες χρηµατικής διαµεσολάβησης π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 344
FAX
KINHTO
1
2104596600
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68100000
36872
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΝΤΗΛΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ 386
18863 2104015550
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, Ν.ΙΚΟΝΙΟ
25/04/2001 [email protected]
∆ραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)
Λιανικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 345
FAX
KINHTO
1
2104015529
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68101000
41431
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
DANAOS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΚΟΝ∆ΥΛΗ 14
18545 2103610715(∆ΙΚ.)
10/02/2005
Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
45846
ΤΡΑΝΣΠΡΙΜ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΝΑΡΗ 8
18538 2110102803
10/06/2008
Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωµένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων)
Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού µηχανικού π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 346
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68101100
30305
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΙ∆ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡ
ΚΥΨΕΛΗ
18010 2297025949
2297023842
08/01/1996 [email protected]
Λιανικό εµπόριο super market, µε έµφαση στο εµπόριο τροφίµων
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) ψωµιού και άλλων ειδών αρτοποιίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 347
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68101300
46864
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αγοραπωλησία ελεύθερων (µη οικοδοµηµένων) οικοπέδων για κτίρια κ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ & ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ ΟΕ
ΦΙΛΩΝΟΣ 79-81
18536 2104110609
28/04/2009
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωµένων δωµατίων ή διαµερισµάτων για µικρή διάρκεια
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 348
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68200000
23755
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 91
18538 2104599900
22/04/1991 [email protected]
Υπηρεσίες αποθήκευσης
Υπηρεσίες χώρου στάθµευσης επιβατικών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 349
FAX
KINHTO
1
2104599949
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201100
48049
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινή
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΘΡΑΚΗΣ 33
18863 2104411410
14/10/2010
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 350
FAX
KINHTO
1
6936811205
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201101
46011
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση
ΣΤΑΣΙΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚ
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3
18756 2104009696 - 21048323752104009888
27/06/2008 [email protected]
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 351
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201203
48830
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 1
19300 2105579449
02/12/2011
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 352
FAX
KINHTO
1
2105572313
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68311000
43573
ΑΤΣΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 22Β
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες µεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβα
18454 2104128705
19/10/2006
Υπηρεσίες µεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 353
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68320000
39376
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
ΣΟΥΗΤ ΚΡΑΜΠ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΚΟΥΖΕ 6
18536 2109008400
23/06/2003
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 354
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68321000
39528
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
ARC ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥΑ 2
18535 2103625553
23/04/2003
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 355
FAX
KINHTO
1
2103607691
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68321100
34179
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων κατοικιών βάσει αµοιβής ή σύµβασης, εκ
ΑΚΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΚΟΥΖΕ 2
18536 2104294356
15/04/1999
Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων κατοικιών βάσει αµοιβής ή σύµβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονοµεριστικής µίσθωσης
Υπηρεσίες τόρνευσης µεταλλικών µερών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 356
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68321103
40721
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες έκδοσης λογαριασµών κοινοχρήστων πολυκατοικιών
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 25
18533 2104115359
29/06/2004
Λιανικό εµπόριο καύσιµου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας
Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 357
FAX
KINHTO
1
2104115359
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 69201000
34962
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες οικονοµικού ελέγχου
FMC FINANCIAL MANAGEMENT CONSULTANTS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) Α
ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥΑ 2
18535 2104252563
18/11/1999
Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νοµικών προσώπων
Γενικές διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε οικονοµικές, εµπορικές και εργατικές υποθέσεις
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 358
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221000
20277
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών διαχείρισης
Α. ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΟΣ 69
18545 2104174587
01/07/1974
2104123318
Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών διαχείρισης
31352
ΤΖΑΚ ΜΟΤΟΡΣ (ΕΛΛΑΣ) ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ 386
18863 2104015144-5
14/02/1996
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Υπηρεσίες δοκιµών και αναλύσεων ολοκληρωµένων µηχανικών και ηλεκτρικών συστηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 359
2
21042015597
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221200
41942
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης (εκ
Ε. ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΚΙΝΗΤΑ
17ο ΧΙΛ. Ν.Ε.Ο.Α.Κ
19300 2105573368
2105582287
02/01/2004 [email protected]
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων συµβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες εκµίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, µε υπαγωγή σε Φ.Π.Α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 360
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221208
44952
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
ΑΛΜΑΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕ
ΝΟΤΑΡΑ 79-81
18535 2105598699
2105598808
23/10/2007
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων, µε φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών µεταφορών και µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
Ταχυµεταφορές εγγράφων και αντικειµένων
33541
ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΥΚΛΕΙ∆ΟΥ 15
18758 2104634128
13/11/1995
2104630518
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
47830
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΗΣ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΜΠΑΛΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΕΛΤΩΝΗΣ - ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΦΡΑΓΚΟΜΑΝΩΛΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙ
ΑΚΤΗ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΩΤΗ & ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΟΥ∆ΟΒΙΚΟΥ 2
18531 2104225251
2104177705
13/07/2010 [email protected]
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 361
3
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221303
37112
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παραχώρησης προνοµίου franchise και παροχής σχετικών συ
ΦΟΡΟΝΕΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΩΝΟΣ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ 90 & ΝΙΚΟΥ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
18542 2104201246
13/07/2001
Υπηρεσίες οργανωµένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 362
FAX
KINHTO
1
2104256609
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221601
45816
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συµβουλών σε θέµατα επιµελητείας (logistic)
ΣΗΜΠΙΛΙΤΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗ
ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ 1
18538 2104111642
2104280130
16/05/2008
Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
Υπηρεσίες συµβουλών σε θέµατα επιµελητείας (logistic)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 363
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71120000
40733
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ραστηριότητες µηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχν
ΤΡΟΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 102-104
18535 2104223591
11/06/2004 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά µηχανήµατα προϊόντων (βαρούλκα, πολύσπαστα, γρύλοι κλπ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 364
FAX
KINHTO
1
2104223368
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121000
24783
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες µηχανικών
RINA HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 5 ΚΑΙ ΚΑΣΤΩΡΟΣ
18545 2104292145
22/04/1992
Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγµάτων κλπ
Υπηρεσίες µηχανικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 365
FAX
KINHTO
1
2104292950
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121104
48783
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες παροχής επιστηµονικών τεχνικών συµβουλών γενικά
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΙ Ι.Ν.Π. ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΕΑΣ 1
18547 2104221329
21/11/2011
Υπηρεσίες παροχής επιστηµονικών τεχνικών συµβουλών γενικά
Υπηρεσίες µελέτης τεχνικού προγραµµατισµού - σχεδιασµού και λειτουργίας βιοµηχανιών
46539
ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΦΡΕΑΤΤΙ∆ΟΣ 10-12
18537 2104183098
18/08/1999
Υπηρεσίες παροχής επιστηµονικών τεχνικών συµβουλών γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 366
2
2104183098
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121305
28880
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εκπόνησης µηχανολογικών µελετών κτιρίων (θέρµανσης, κλ
ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ι.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 64
19200 2105540728
11/10/1994
2105541492
Υπηρεσίες εκπόνησης µηχανολογικών µελετών κτιρίων (θέρµανσης, κλιµατισµού κλπ)
Λιανικό εµπόριο σωµάτων καλοριφέρ για κεντρική θέρµανση, που δεν θερµαίνονται ηλεκτρικά, από σίδηρο ή χάλυβα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 367
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121401
48513
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών µεταφορικών µέσων (χερσαίων, πλωτών
Γ. ΚΑΛΟΓΡΙ∆ΗΣ ΜΑΡΙΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31
18545 2108225420
06/06/2011
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών µηχανών πλοίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 368
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121901
41815
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών µελετών
ΑΛΚΑΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΟΤΑΡΑ 94
18535 2104082695
2104225458
25/04/2005
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις
του άρθρου 34 ν. 2238/94)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 369
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71201105
46511
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκπόνησης οινολογικών µελετών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ (Master of Wine) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΡΗΝΗΣ 6-8
18539 2104127263
18/12/2008
6976868273
Υπηρεσίες διεξαγωγής σεµιναρίων επιµόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων
Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστηµονικών και τεχνικών συµβουλών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 370
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71201903
46892
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγµάτων κλπ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 164
18535 6945551038
12/05/2009 [email protected]
Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγµάτων κλπ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 371
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 72191600
42636
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες έρευνας και πειραµατικής ανάπτυξης στις βιολογικές επιστήµ
HIPRA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΨΥΧΑΡΗ 3
18453 2104978660
30/12/2005 [email protected]
Κτηνιατρικές δραστηριότητες
Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 372
FAX
KINHTO
1
2104978661
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 72194001
49089
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες έρευνας στην κτηνοτροφία
ΜΕΓΑΡΑ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, E∆ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
16 ΧΛΜ ΝΕΟΑΚ
19300 2105530600
11/04/2012
Υπηρεσίες λιπασµατοποίησης απορριµµάτων
Υπηρεσίες κοµποστοποίησης απορριµµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 373
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 72201000
40452
Σ. ΜΙΧΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΠΑΝΤΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΙ∆Η 1
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες έρευνας και πειραµατικής ανάπτυξης στις κοινωνικές επιστή
18233 2104823450
20/04/2004
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων συµβουλών διαχείρισης
Άλλες ποικίλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 374
FAX
KINHTO
1
2104826705
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73110000
39330
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ιαφηµιστικά γραφεία
BRAND ILLUSION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ 3-3Α
18533 2104224220
28/05/2003
∆ιαφηµιστικά γραφεία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 375
FAX
KINHTO
1
2104173728
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73111100
39203
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πλήρους διαφήµισης
ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2 & ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ
18531 2131601645
09/05/2003
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Υπηρεσίες γενικού καθαρισµού κτιρίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 376
FAX
KINHTO
1
2104117411
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73201000
43043
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόµοιες υπηρεσίες
RASS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 10
18531 2104197100
2104197200
09/03/2000 [email protected]
Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόµοιες υπηρεσίες
Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδοµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 377
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 74101100
45152
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες σχεδιασµού εσωτερικών χώρων
ΛΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΟΡΜΟΒΙΤΟΥ 188
18546 2104624158(ΛΟΓ.)
30/11/2007
Λιανικό εµπόριο επίπλων κουζίνας
Χονδρικό εµπόριο φωτιστικού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 378
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 74900000
41067
Μ. ΛΑΤΣΗ - & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 45
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.
19300 2105573065
27/10/2004 [email protected]
Ταχυµεταφορές εγγράφων και αντικειµένων
Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 379
FAX
KINHTO
1
2105573066
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77110000
49033
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Ενοικίαση και εκµίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχ
Ι.Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Λ. ΝΑΤΟ -ΚΡΙΕΖΗ-ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
19300 2105573078
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
08/03/2012
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης
29011
ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛ
Λ.ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 29
19200
2105545582
30/12/1994 [email protected]
Πώληση άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 380
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77111001
36734
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό
ΠΕΤΣΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
∆ΙΑΚΟΦΤΙ 0
ΚΥΘΗΡΩΝ, ΠΟΤΑΜΟΣ
80200 2736033207
19/03/2001
Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό
Υπηρεσίες ενοικίασης µοτοποδήλατων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 381
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77291504
35248
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης νυφικών, ειδών γάµου και συναφών αµφιέσεων
∆ΟΜΒΡΑΙΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙ∆Η ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ
ΣΕΡΡΩΝ 21
18120 2104976185(ΛΟΓ.)
2104978695
08/02/2000
6937166210
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 382
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77310000
45251
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ενοικίαση και εκµίσθωση γεωργικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού
ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ 136 ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ
19300 2105584226
28/12/2007 [email protected]
Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων µη µεταλλικών πρώτων υλών
Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 383
FAX
KINHTO
1
2105584227
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77321000
28208
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης µηχανηµάτων και
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΞΗΡΟΡΕΜΑΤΟΣ Α.Ε.
ΞΗΡΟΡΕΜΑ Τ.Θ 13310 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
19300 2102475525
28/06/1991
Εξόρυξη λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης· κροκάλων, αµµοχάλικου
Εξόρυξη λίθων για µνηµεία ή κτίρια (οικοδοµικών λίθων)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 384
FAX
KINHTO
1
2102470483
6974633609
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77390000
47332
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ενοικίαση και εκµίσθωση άλλων µηχανηµάτων, ειδών εξοπλισµού και υ
ΝΙΚ. Ι. ΧΑΡΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΓΑΛΗΝΟΥ 31
18758 2104314112
11/09/2009
∆ραστηριότητες συναφείς µε τις χερσαίες µεταφορές
Υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 385
FAX
KINHTO
1
2104310733
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 78201100
44934
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχ
∆.ΤΣΟΠΑΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ 50
18120 2104949642
18/10/2007
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για θέµατα συστηµάτων και λογισµικού
Υπηρεσίες µελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 386
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 78301200
49279
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναµικού για εργασίες υποστή
ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 74Α
18547 2103243241
06/08/2012
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή λοιπού προσωπικού υποστήριξης γραφείου
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή προσωπικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 387
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 79112301
25857
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες µεσιτείας για οργανωµένες περιηγήσεις µε παροχή καταλύµα
GOLDEN ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - GOLDEN TRAVEL AGENCY EPE
ΑΙΓΑΛΕΩ 8
18545 2104329447
2104631720
28/12/1979
Υπηρεσίες πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων µεταφοράς προσώπων µε προµήθεια
Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά, µε προµήθεια
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 388
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 80100000
48877
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας
SAFE CARE Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 74Α
18547 2103217770 - 21117641502103218028
14/01/2011
∆ραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας
∆ραστηριότητες υπηρεσιών συστηµάτων προστασίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 389
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 81221202
38491
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες καθαρισµού δεξαµενών (εργοστάσιων, πλοίων κλπ)
ΒΙΝ ΟΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ
19300 2105320121
09/10/2002
2105320121
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση στερεών, υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών προϊόντων
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών στρατηγικής διαχείρισης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 390
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82301200
38010
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διοργάνωσης εµπορικών εκθέσεων
ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
Λ.ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 58
16674 2108941062
2108941189
30/04/2002
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 391
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82911100
36872
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκτίµησης και αναφοράς σχετικά µε τη φερεγγυότητα ατόµω
ΝΤΗΛΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ 386
18863 2104015550
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, Ν.ΙΚΟΝΙΟ
25/04/2001 [email protected]
∆ραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)
Λιανικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 392
FAX
KINHTO
1
2104015529
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82911202
49008
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες είσπραξης ασφαλίστρων
ΜΕΛΛΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 74Α
18547 2103217770
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
24/07/2002
Άλλες υπηρεσίες χρηµατικής διαµεσολάβησης π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 393
FAX
KINHTO
1
2103218028
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82911203
45038
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες είσπραξης λογαριασµών ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνίας,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ∆ΟΥΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 28Α
18535 2103304914
29/10/2007
Λιανικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτηµάτων
Υπηρεσίες είσπραξης λογαριασµών ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνίας, internet, ύδρευσης κλπ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 394
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82921000
46305
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συσκευασίας
AHG ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6
18536 2104510802(ΛΟΓ.)
29/09/2008
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
Υπηρεσίες συσκευασίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 395
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82921005
46579
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εµπορευµάτων
ΜΑΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΨΥΞΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ∆ΙΑΝΟΜΕΣ
ΞΗΡΟ ΠΗΓΑ∆Ι Τ.Θ 65
19600 2105552400
2105557709
15/12/2008 [email protected]
Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο µη κατεψυγµένων τροφίµων, ποτών και καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 396
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82991000
26073
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗ 13
18452 2107211031
2107219874
12/06/1989
Υπηρεσίες διεξαγωγής σεµιναρίων επιµόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων
Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 397
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 84111300
49008
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Γενικές υπηρεσίες οικονοµικού και κοινωνικού σχεδιασµού, καθώς και σ
ΜΕΛΛΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 74Α
18547 2103217770
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
24/07/2002
Άλλες υπηρεσίες χρηµατικής διαµεσολάβησης π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 398
FAX
KINHTO
1
2103218028
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 84111900
34126
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες γενικές δηµόσιες υπηρεσίες
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1
18453 2104915305
07/01/1994
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 399
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 85591102
37108
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών
ΓΑΒΟΥΡΑΣ ΑΡΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 120
18755
23/07/2001
Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 400
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 85591900
49354
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
Ι. ΚΑΡΑ∆ΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Μ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 49-51
19500
2292069192
08/10/2012 [email protected]
6981827510
Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών
Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 401
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 93111000
40065
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
ΑΡΗΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 87
18534 2104118385
23/01/2004
Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 402
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 93121000
47162
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αθλητικών σωµατείων
ΕΝΩΣΗ Α.Ο. ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ - Α.Ο. ∆ΟΞΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΧΑΡΝΩΝ 2
19300 2105580216
2105580217
20/07/2009
Υπηρεσίες αθλητικών σωµατείων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 403
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 93291901
46926
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάµων και συ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΝΑΠΙΤΣΕΡΗ 5
18233 2104256990
11/07/2001
Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
Λιανικό εµπόριο ειδών δώρων γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 404
FAX
KINHTO
1
2104256994
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 93291906
43698
ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΑΚΗ Ο.Ε
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 12
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες σφαιριστηρίου και συναφών ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ποδο
19200 2105549459
2105562136
01/11/2006 [email protected]
Υπηρεσίες χώρου µπόουλιγκ
Υπηρεσίες αθλητικών σωµατείων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 405
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 94991900
45308
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλες οργανώσεις π.δ.κ.α.
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 9
18122 6977444555
21/01/2008
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 406
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 95111000
41918
Σ.ΒΟΥΤΣΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΥΡΙΠΙ∆ΟΥ 59 - 61
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξ
18532 2105698279(∆ΙΚ.)
03/06/2005
Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού γραφείων
47153
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ
ΠΕΡΡΕΒΟΥ 80
18757 2104644114
10/06/2009
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων και λογισµικού
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 407
FAX
KINHTO
2
2105698279
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 95211001
40351
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ηλεκτρονικών εργαστηρίων και τοποθέτησης κεραιών λήψης
ΧΑΛΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 45
18538 2104185647
24/03/2004
Υπηρεσίες ηλεκτρονικών εργαστηρίων και τοποθέτησης κεραιών λήψης τηλεοπτικών δεκτών
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 408
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 95291101
13828
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επιδιόρθωσης ενδυµάτων
ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 3Γ
18535 2104176325
01/04/1965
Κατασκευή στολών προσωπικού ενόπλων δυνάµεων και σωµάτων ασφαλείας (στρατιωτικών στολών)
Υπηρεσίες επιδιόρθωσης ενδυµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 409
FAX
KINHTO
1
2104176325
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 96021200
34120
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες κοµµωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών
ΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4
18346 2104805300
2104831562
22/03/1999
Λιανικό εµπόριο αθλητικών ειδών γενικά
Λιανικό εµπόριο άγραφων δίσκων, κασετών και οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΛΩΝ:
19/11/2012
Σελίδα 410
FAX
KINHTO
1
500