close

Enter

Log in using OpenID

"ΡΕΤΑΣ Α.Ε" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ KAI

embedDownload
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
===================
Γ.
ΙΙ.
1.
3.
4.
5.
6.
ΙΙΙ
Κλειόµενης
Αξία
Κτήσεωs
-----------------
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
--------------------------Ενσώµατεs Ακινητοποιήσειs
------------------------Γήπεδα - Οικόπεδα
Κτίρια και τεχνικά έργα
Μηχανήµατα
Μεταφορικά µέσα
Επιπλα & Λοιπόs Εξοπλισµόs
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)
1.687.468,38
10.987.479,03
379,46
255.600,36
382.665,37
13.313.592,60
Ποσά
Χρήσεωs
Αποσβέσειs
-----------------
8.260.024,78
379,46
223.791,15
372.281,95
8.856.477,34
Συµµετοχές & άλλες µακρ.απαιτήσ.
1. Συµµετ.σε συνδεδεµένες επιχειρ.
7. Λοιπές µακροπρόθεσµ. απαιτησεις
1.687.468,38
2.727.454,25
0,00
31.809,21
10.383,42
4.457.115,26
61,16
91.836,76
91.897,92
4.549.013,18
Σύνολο πάγιου ενεργητικού
Δ.
2012
Αναπόσβεστο
Υπόλοιπο
----------------------
"ΡΕΤΑΣ Α.Ε" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ KAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι σ ο λ ο γ ι σ µ ό s 31ηs Δ ε κ ε µ β ρ ί ο υ 2 0 1 2 (01/01/2012-31/12/2012)
Α.Μ.Α.Ε. 3347/0/AT/B/86/297/96 ΑΡ.ΓΕ-ΜΗ : 1923701000
Ποσά
ΠΑΘ ΗΤΙΚΟ
Ποσά
Ποσά
Προηγούµενης
Χρήσεωs
2011
================
Κλειόµ.Χρήσεωs
Προηγ.Χρήσεωs
Αξία
Αναπόσβεστο
2012
2011
Κτήσεωs
Αποσβέσειs
Υπόλοιπο
------------------------------ ---------------------------------------- -----------------------A.
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
---------------------Ι.
Μετοχικό Κεφάλαιο (µετοχές 396.616 χ 5,16 ευρώ.)
--------------------1.325.163,88
1.325.163,88
1. Καταβληµένο
2.046.538,56
2.046.538,56
8.547.001,51 5.771.820,96 2.775.180,55
2.046.538,56
2.046.538,56
379,46
379,46
0,00
255.600,36
198.441,03
57.159,33
V.
Αποτελέσµατα ειs Νέον
374.136,95
367.547,53
6.589,42
Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέον
-104.461,79
-164.887,91
10.502.282,16 6.338.188,98 4.164.093,18
Υπόλοιπο ζηµιών προηγ.χρήσεων
0,00
-544.590,29
-104.461,79
-709.478,20
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
1.942.076,77
1.337.060,36
(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI)
61,16
91.836,76
91.897,92 Γ.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
4.255.991,10
Ι.
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝEΡΓΗΤΙΚΟ
2.
I.
II.
Aποθέµατα
2. Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµ.
114.585,20
Aπαιτήσειs
1 Πελάτες
11. Χρεώστες Διάφοροι
12. Λογ.διαχειρ.προκατ.& πιστωσεων
114.585,20
110.229,38
0,00
110.229,38
212,42
4.268.016,68
2.477,33
4.461.228,53
114,55
4.268.343,65
114,55
4.463.820,41
ΙI.
Δάνεια τραπεζών
Διαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Kαταθέσεις Οψεως
4.219,29
477.877,40
482.096,69
4.865.025,54
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητ.
(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
E.
2.497,33
134.282,92 Δ.
136.780,25
4.710.830,04
6.936.836,07
6.936.836,07
46.361,65
126.301,56
16.604,83
161.607,41
350.875,45
119.192,37
190.695,97
15.822,16
160.668,00
486.378,50
7.287.711,52
7.423.214,57
------------------------
125.312,50
64.460,98
189.773,48
170.543,44
5.287,49
175.830,93
9.419.561,77
8.936.105,86
Bραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
1.
5.
6.
11
Προµηθευτές
Υποχρώσεις από Φόρους- τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Πιστωτές Διάφοροι
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
ΙV.
6.936.836,07
6.936.836,07
1.
2.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
----------------------Εσοδα εποµένων χρήσεων
Έξοδα χρήσης δουλευµένα
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόµενων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε )
5.968,68
5.968,68
9.419.561,77
8.972.789,82
Ποσά
Κλειόµ.Χρήσεωs
2012
390,00
0,00
390,00
1.981.422,36
1.981.812,36
1.412.115,01
569.697,35
Αποτελέσµατα Εκµεταλεύσεως
-------------------------Κύκλος Εργασιών
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτ/τα εκµ/σης
Πλέον:Άλλα έσοδα εκµ/σης
Μείον:Έξοδα διοικητικής λειτουργ.
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
Πλέον:Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Μείον:Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
Μείον Έξοδα προηγ.χρήσεων.
Πλέον:Έσοδα προγ.χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
Καθαρά αποτ/τα χρήσεως
5.523,05
5.523,05
5.126,08
700.586,72
0,03
1.164,02
-695.460,64
-125.763,29
-1.163,99
0,00
-126.927,28
611.966,89
611.966,89
0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
3 1 η ς Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 2 ( 1.1.12 - 31.12.12 )
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά
------------------------------Προηγ.Χρήσεωs
Ποσά
Ποσά
2011
Κλειόµ.Χρήσεωs Προηγ.Χρήσεωs
65.195,09
2012
2011
48.341,24
16.853,85
Καθαρά αποτ/τα χρήσεως
-126.927,28
-42.696,29
2.043.679,80
Υπόλοιπο αποτ/των προηγουµένων χρήσεων
-709.478,20
-122.191,62
2.060.533,65
Αναπροσαρµογή Αξίας Ακινήτων
771.027,87
1.375.231,61
Σύνολο
-65.377,61
-164.887,91
685.302,04
9.746,60
700.363,03
-690.616,43
-5.314,39
Μείον : 1.Φόρος εισοδήµατος
-19.542,09
-16.009,82
225,00
1α. Συµπληρ.φόρος ακινήτων 3%
-19.542,09
-16.009,82
1.769,96
-1.544,96
2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λει36.644,44
τουργικό κόστος φόροι
-90.171,98
807,50
-35.836,94
-42.696,29
Κέρδη προς διάθεση (ζηµίες εις νέο)
-104.461,79
-287.079,53
500.138,97
500.137,98
-126.927,28
Η διάθεση των κερδών γίνετια ως εξής:
-42.696,29
Υπόλοιπο ζηµών εις νέο
-104.461,79
-104.461,79
ΑΘΗΝΑ 30/4/2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΡΕΒΕΚΑ ΑΝ.ΜΠΑΚΟΛΙΤΣΑ
ΑΒ 649581/06 ΨΥΧΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΚΟΛΙΤΣΑΣ
Ξ 433553/86 ΨΥΧΙΚΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΙΖΑΣ
Λ 022436/79
-287.079,53
-287.079,53
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
71 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content