Συστήματα Αντιρρύπανσης Πετρελαιοκινητήρων

Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Συστήματα Αντιρρύπανσης
Πετρελαιοκινητήρων
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
1
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Επιπτώσεις στην υγεία από τη ρύπανση πετρελαίου;
Σοβαρότατες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία του
ανθρώπου από τις εκπομπές ρύπων πετρελαίου
Επιπτώσεις στην υγεία από τους ρύπους πετρελαίου στις ΗΠΑ
9Μειωμένη ανάπτυξη του πνεύμονα σε βρέφη και παιδιά
9Κρίσεις άσθματος - 400.000 ετησίως
9Αναπνευστικές παθήσεις και εγκεφαλικά επεισόδια
9Τα εμφράγματα - 27.000 ετησίως
9Οι πρόωροι θάνατοι - 21.000 ετησίως
9Θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα - 3.000 ετησίως
Πηγή: http://dieselcleanup.org – στοιχεία 2009
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
2
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Επιπτώσεις στην υγεία από τη ρύπανση πετρελαίου;
Το παρακάτω γράφημα συγκρίνει τους ετήσιους θανάτους από τη ρύπανση
καυσαερίων πετρελαίου σε σχέση με άλλες μείζονες αιτίες θανάτου στις ΗΠΑ
Ετήσιοι θάνατοι σε ΗΠΑ
Στο χώρο εργασίας
HIV/AIDS
Οδήγηση σε κατάσταση μέθης
Ανθρωποκτονία πυροβόλο
όπλο
Από εκπομπές μονάδων
παραγωγής ενέργειας
Καυσαέρια
πετρελαιοκινητήρων
Πηγή: http://dieselcleanup.org – στοιχεία 2009
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
3
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Προϊόντα καύσης πετρελαίου
N2 Άζωτο
O2 Οξυγόνο
H2Ο Νερό
Κινητήρας
N2 Άζωτο
O2 Οξυγόνο
CO2 Διοξείδιο του Άνθ/κα
H2Ο Νερό
Φίλτρο αέρα
Καταλύτης
Δεξαμενή καυσίμου
HC Υδρογονάνθρακες
S Θείο
Ρυπαντές
Άλλες πρόσμειξης
SO2 Διοξείδιο Θείου
HC Υδρογονάνθρακες
CO Μονοξείδιο Άνθ/κα
NOX Οξείδια Αζώτου
PM Σωματίδια Αιθάλης
Στο σχήμα φαίνονται τα προϊόντα εισόδου στον πετρελαιοκινητήρα και
τα προϊόντα εξόδου μετά την διαδικασία καύσης.
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
4
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Μέτρα μείωσης των ρύπων - σωματιδίων
1
Εφαρμογή συστήματος διάγνωσης βλαβών
EOBD Euro On Board Diagnose
2
Εφαρμογή προδιαγραφών καυσαερίων EURO
3
Νέες Τεχνολογίες Κινητήρων DIESEL
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
5
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Τι είναι το ΕΟΒD;
Έλεγχος καυσαερίων – λειτουργίας κινητήρα
Ο έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και συστημάτων ενός
πετρελαιοκινητήρα που σχετίζονται τις εκπομπές ρύπων
και την καλή λειτουργία του κινητήρα σύμφωνα με τις
προδιαγραφές EOBD Euro On Board Diagnose
Διάγραμμα βασικών συστημάτων που επιτηρούνται από το EOBD
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
6
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Τι είναι οι προδιαγραφές EU (EURO…)
Εργαστηριακή μέτρηση καυσαερίων
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
7
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Τι είναι οι προδιαγραφές EU (EURO…)
Ευρωπαϊκός Κύκλος οδήγησης
Συνθήκες οδήγησης
Μήκος διαδρομής: 11,007km
Μέση ταχύτητα:
33,6 km/h
Μέγιστη ταχύτητα: 120 km/h
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
8
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ποιες είναι οι προδιαγραφές καυσαερίων;
ΜΕΓΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΗ (EURO) ΣΕ gr/Km
Πρότυπο
Ημερ/νία
Ισχύος
CO
HC
NOX
HC + NOX
PM
EURO 1
1992
2,72
-
-
0,97
0,14
EURO 2
1996
0,64
-
-
0,7
0,08
EURO 3
2000
0,5
-
0,5
0,56
0,05
EURO 4
2005
0,5
-
0,25
0,3
0,025
EURO 5
2011
0,5
-
0,18
0,23
0,005
EURO 6
2015
0,5
-
0,08
0,17
0,005
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
9
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Μέτρα μείωσης των ρύπων - σωματιδίων
Νέες Τεχνολογίες Κινητήρων DIESEL
1
Επεμβάσεις στο εσωτερικό του κινητήρα
2
Επεμβάσεις στο εξωτερικό του κινητήρα
3
Οι κατασκευαστικές επεμβάσεις του κινητήρα είτε
εξωτερικά είτε εσωτερικά σχετίζονται με τα όρια
εκπομπής καυσαερίων EU ή EURO
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
10
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Μέτρα μείωσης των ρύπων - σωματιδίων
Επεμβάσεις στο εσωτερικά του
κινητήρα
ƒ Η διαμόρφωση των καναλιών
εισαγωγής και εξαγωγής για ιδανικές
συνθήκες ροής, υπερσυμπιεστές
μεταβλητής γεωμετρίας.
ƒ Υψηλές πιέσεις ψεκασμού με
τεχνολογία αντλίας – μπεκ (2050Bar)
ή Common rail (1800Bar)
ƒ Η διαμόρφωση του χώρου
καύσης, διαμόρφωση της κοιλότητας
του εμβόλου, .
ƒ Η βελτίωση της ηλεκτρονικής
διαχείρισης του κινητήρα, κ.α. .
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
11
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
Μέτρα μείωσης των
σωματιδίων
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Επεμβάσεις στο εξωτερικό του
κινητήρα
ƒ Βαλβίδα ανακύκλωσης καυσαερίων EGR
(Exhaust Gas Recirculation)
ƒ Οξειδωτικός Καταλυτικός Μετατροπέας
DOC (Diesel Oxidation Catalytic)
ƒ Tο φίλτρο σωματιδίων DPF (Diesel
Particulate Filter)
ƒ Καταλυτικός μετατροπέας συσσώρευσης
(αποθήκευσης) NΟx (Storage Catalytic
Converter NΟx)
ƒ Καταλυτικός μετατροπέας τύπου
επιλεκτικής αναγωγής SCR (Selective
Catalytic Reduction)
ƒ Χημικά Πρόσθετα
- Πρόσθετα στο καύσιμο (οξείδια μετάλλων)
- Πρόσθετα τα καυσαέρια - AdBlue
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
12
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Tο φίλτρο σωματιδίων DPF (Diesel Particulate Filter)
Θέση
Το φίλτρο σωματιδίων
DPF βρίσκεται μέσα
σε ένα μεταλλικό
περίβλημα στο
σύστημα εξαγωγής
καυσαερίων κάτω
από το πάτωμα του
αυτοκινήτου και
μοιάζει με ένα
΄΄καζανάκι΄΄
εξάτμισης.
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
13
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Tο φίλτρο σωματιδίων DPF – Περιγραφή
Το φίλτρο σωματιδίων είναι διαφορετικό από έναν
καταλυτικό μετατροπέα.
Καταλυτικός Μετατροπέας
Φίλτρο Αιθάλης DPF
Σύγκριση καταλυτικού μετατροπέα και φίλτρου σωματιδίων
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
14
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Tο φίλτρο σωματιδίων DPF (Diesel Particulate Filter)
DPF
Περιγραφή
Το φίλτρο σωματιδίων
Diesel αποτελείται από
ένα κυψελώδη κεραμικό
σώμα συνήθως
κατασκευασμένο
συνήθως από καρβίδιο
πυριτίου που βρίσκεται
μέσα σε ένα μεταλλικό
περίβλημα.
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
15
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Tο φίλτρο σωματιδίων DPF – Περιγραφή
Το καρβίδιο του πυριτίου
είναι κατάλληλο για υλικό
φίλτρου λόγω των
παρακάτω ιδιοτήτων:
ƒ Υψηλή μηχανική αντοχή
ƒ Πολύ καλή αντοχή σε
εναλλαγές
θερμοκρασίας
ƒ Θερμική ανθεκτικότητα και
αγωγιμότητα
ƒΥψηλή αντοχή στη φθορά
Παρατήρηση: Διαθέτουν υψηλό σημείο τήξης (2700°C)
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
16
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Tο φίλτρο σωματιδίων DPF - Λειτουργία
Η διέλευση των καυσαερίων μέσα από το φίλτρο σωματιδίων είναι
δυνατή μόνο μέσα από τα πορώδη τοιχώματα των καναλιών του
σώματος του φίλτρου στην πλευρά εισόδου και στην πλευρά εξόδου.
Έτσι τα σωματίδια αιθάλης παραμένουν στην κλειστή πλευρά εισόδου του
φίλτρου.
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
17
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Η αναζωογόνηση του φίλτρου σωματιδίων
Τα σωματίδια της αιθάλης (C) που συγκεντρώνονται στο φίλτρο καίγονται
(οξειδώνονται) και καθαρίζει το φίλτρο. Η απομάκρυνση της αιθάλης λέγεται
αναζωογόνηση ή αναγέννηση του φίλτρου.
Η αναζωογόνηση του φίλτρο σωματιδίων εκτελείται στα ακόλουθα
στάδια:
ƒ Παθητική αναζωογόνηση
ƒ Ενεργητική αναζωογόνηση
ƒ Διαδρομή αναζωογόνησης από
τον οδηγό
ƒ Αναζωογόνηση από το συνεργείο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι πόροι του φίλτρου
σωματιδίων είναι από 10nm – 1μm
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
18
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Παθητική αναζωογόνηση του φίλτρου σωματιδίων
ƒ Στην παθητική αναζωογόνηση τα σωματίδια αιθάλης,
καίγονται συνέχεια, χωρίς την επέμβαση της διαχείρισης του
κινητήρα.
ƒ Η θέση του φίλτρου σωματιδίων κοντά στον κινητήρα διασφαλίζει
ώστε, π. χ. κατά την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο να
αναπτύσσονται θερμοκρασίες καυσαερίων 350-500 °C.
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
19
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Παθητική αναζωογόνηση του φίλτρου σωματιδίων
ΝΟΧ + Ο2
ΝΟ2
ΝΟ2 + C
CO + NO
CO + NO + Ο2
ΝΟ2 + CO2
Από τα ΝΟΧ που περιέχονται στα καυσαέρια και από Ο2 παράγεται μέσω της
επίστρωσης πλατίνας ΝΟ2 και CO2
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
20
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ενεργητική αναζωογόνηση του φίλτρου σωματιδίων
Στην ενεργητική αναζωογόνηση τα σωματίδια φίλτρου καίγονται με σκόπιμη
αύξηση της θερμοκρασίας των καυσαερίων
Η ενεργητική αναζωογόνηση
και η αύξηση της θερμοκρασίας
των καυσαερίων γίνεται με τρείς
τρόπους:
1ος Αύξηση της θερμοκρασίας
των καυσαερίων μέσα από την
διαχείριση του κινητήρα
2ος Αύξηση της θερμοκρασίας των
καυσαερίων με την βοήθεια
ηλεκτρικής αντίστασης
(Θερμαντικό στοιχείο)
3ος Αύξηση της θερμοκρασίας των
καυσαερίων με την βοήθεια
καυστήρα
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
21
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ενεργητική αναζωογόνηση του φίλτρου σωματιδίων
1ος Αύξηση
της
θερμοκρασίας
των
καυσαερίων
μέσα από την
διαχείριση του
κινητήρα
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
22
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ενεργητική αναζωογόνηση του φίλτρου σωματιδίων
2ος Αύξηση
της
θερμοκρασίας
των
καυσαερίων
με την βοήθεια
ηλεκτρικής
αντίστασης
(Θερμαντικό
στοιχείο)
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
23
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ενεργητική αναζωογόνηση του φίλτρου σωματιδίων
3ος Αύξηση
της
θερμοκρασίας
των
καυσαερίων
με την
βοήθεια
καυστήρα
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
24
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ενεργητική αναζωογόνηση του φίλτρου σωματιδίων
μέσα από την διαχείριση του κινητήρα
ƒ Στην ενεργητική αναζωογόνηση τα σωματίδια φίλτρου καίγονται με
σκόπιμη αύξηση της θερμοκρασίας των καυσαερίων από την διαχείριση του
κινητήρα.
ƒ Αμέσως μόλις στο φίλτρο συσσωρευτεί ορισμένο φορτίο αιθάλης, η
διαχείριση του κινητήρα μεταβαίνει σε κατάσταση ενεργητικής
αναζωογόνηση
ƒ Η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου 10 λεπτά.
Τα σωματίδια αιθάλης καίγονται σε μια θερμοκρασία καυσαερίων
600-650 °C σε διοξείδιο του άνθρακα.
Λειτουργία
Ο άνθρακας των σωματιδίων αιθάλης οξειδώνεται με το
οξυγόνο σε διοξείδιο του άνθρακα.
C + Ο2 αντιδρά σε CO2
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
25
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ενεργητική αναζωογόνηση - Λειτουργία
Οξειδωτικός καταλύτης και φίλτρο σωματιδίων
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
26
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ενεργητική αναζωογόνηση - Λειτουργία
Σχηματική διάταξη οξειδωτικού καταλύτη και φίλτρου σωματιδίων
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
27
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ενεργητική αναζωογόνηση - Λειτουργία
Ενέργειες του εγκεφάλου του κινητήρα για την αύξηση της
θερμοκρασίας καυσαερίων στην ενεργητική αναζωογόνηση
™ Η παροχή του αέρα εισαγωγής
ρυθμίζεται μέσω της πεταλούδας
ελέγχου αέρα
™ Η ανακύκλωση των καυσαερίων
διακόπτεται για να αυξηθεί η
θερμοκρασία των καυσαερίων και το
ποσοστό του οξυγόνου στον χώρο
καύσης
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
28
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ενεργητική αναζωογόνηση - Λειτουργία
Ενέργειες του εγκεφάλου του κινητήρα για την αύξηση της
θερμοκρασίας καυσαερίων στην ενεργητική αναζωογόνηση
™ Λίγο μετά τον κύριο ψεκασμό γίνεται
με καθυστέρηση ο πρώτος
συμπληρωματικός ψεκασμός για να
αυξηθεί η θερμοκρασία των
καυσαερίων
™ Στην συνέχεια γίνεται ο δεύτερος
συμπληρωματικός ψεκασμός. Σε
αυτόν το καύσιμο δεν καίγεται αλλά
διασκορπίζεται και εξατμίζεται μέσα
στον κύλινδρο
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
29
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ενεργητική αναζωογόνηση - Λειτουργία
™ Οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες
οξειδώνονται (καίγονται) στον
οξειδωτικό καταλύτη και η
θερμοκρασία των καυσαερίων
πριν από το φίλτρο σωματιδίων
φτάνει περίπου 620°C έως
650°C
™ Για τον υπολογισμό της ποσότητας
του συμπληρωματικού ψεκασμού
(άκαυστο καύσιμο) λαμβάνεται
υπόψη από την ECU το σήμα του
αισθητήρα θερμοκρασίας
καυσαερίων
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
30
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ενεργητική αναζωογόνηση - Λειτουργία
™ Η λειτουργία του
υπερσυμπιεστή (πίεση αέρα
εισαγωγής) προσαρμόζεται
ανάλογα με το απαιτούμενο
φορτίο στην κατάσταση
ενεργητικής αναζωογόνησης
Ο εγκέφαλος του κινητήρα διενεργεί αυτόματα την ενεργητική
αναζωογόνηση, εάν στα τελευταία 750 – 1000 χιλιόμετρα δεν έγινε
κάποια επιτυχής αναζωογόνηση.
Παρατήρηση: Η ενεργητική αναζωογόνηση μπορεί να συμβαίνει σε
προβλεπόμενα χιλιομετρικά διαστήματα και ανεξάρτητα από την κατάσταση
φόρτισης του φίλτρου σωματιδίων Diesel.
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
31
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Διαδρομή αναζωογόνησης από τον οδηγό
Διαδρομή αναζωογόνησης από τον οδηγό
™Σε συνεχόμενη λειτουργία σύντομων διαδρομών, η θερμοκρασία
καυσαερίων δεν αυξάνεται επαρκώς, ώστε να αναζωογονηθεί το
φίλτρο.
™Εάν η κατάσταση φόρτισης του φίλτρου σωματιδίων Diesel
φτάσει μια οριακή τιμή, ανάβει στον πίνακα οργάνων η λυχνία
ελέγχου για το φίλτρο σωματιδίων Diesel.
™Ο οδηγός προτρέπεται με αυτό το σήμα, να πραγματοποιήσει
μια διαδρομή αναζωογόνησης.
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
32
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Αναζωογόνησης από το συνεργείο - σέρβις
Αναζωογόνηση από το συνεργείο
Εάν η διαδρομή αναζωογόνησης από τον οδηγό
δεν είναι επιτυχής , εκτός από την λυχνία ελέγχου
για το φίλτρο σωματιδίων Diesel ανάβει και η
λυχνία ελέγχου (check engine) ή και η λυχνία για
τον χρόνο προθέρμανσης.
Ο οδηγός καλείται να επισκεφθεί το
πλησιέστερο συνεργείο.
Το φίλτρο σωματιδίων μπορεί να
αναζωογονηθεί μόνο στο συνεργείο μόνο με το
διαγνωστικό.
Παρατήρηση: Η ενεργητική αναζωογόνηση του φίλτρου
σωματιδίων Diesel σε μερικά οχήματα μπορεί να γίνει
χειροκίνητα από τον ίδιο τον οδηγό μέσω της
διαδικασίας από το ταμπλό μηνυμάτων του οχήματος
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
33
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Στάδια χιλιομετρικής αναζωογόνησης φίλτρου σωματιδίων
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά τη λειτουργία του κινητήρα
καίγεται πάντα μια μικρή ποσότητα λαδιού. Ένα
μέρος αυτού του καμένου λαδιού συσσωρεύεται σε
μορφή στάχτης στο φίλτρο σωματιδίων. Η στάχτη
λαδιού δεν μπορεί να απομακρυνθεί ούτε με την
ενεργητική αναζωογόνηση.
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
34
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Τι θα μπορούσε να συμβεί κατά την διαδικασία ενεργητικής
αναζωογόνησης του οχήματος
Οι παρακάτω καταστάσεις αποτελούν προγραμματισμένες λειτουργίες
του κινητήρα και δεν αποτελούν πρόβλημα λειτουργίας:
9 Μικρή αύξηση στροφών ρελαντί,
9 Ασυνήθιστη ενεργοποίηση του ανεμιστήρα,
9 Μικρή αύξηση καπνού από το σύστημα εξαγωγής
9 Υψηλής θερμοκρασίες εξάτμισης
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Οι καταστάσεις αυτές του οχήματος δεν θεωρούνται ως προβλήματα και δεν
επηρεάζουν τις επιδόσεις των αυτοκινήτων και το περιβάλλον.
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
35
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Διατάξεις συστημάτων αντιρρύπανσης
Θερμοκρασία καυσαερίων στην
περιοχή υπό μερικό φορτίο
Οξειδωτικός
καταλύτης
Φίλτρο
Αιθάλης
Σχηματική διάταξη συστήματος με καταλυτικό μετατροπέα και ξεχωριστό
φίλτρο σωματιδίων
Παρατήρηση: Τα συστήματα αυτά συνήθως χρησιμοποιούν και πρόσθετα
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
36
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Διατάξεις συστημάτων αντιρρύπανσης
Θερμοκρασία καυσαερίων στην
περιοχή υπό μερικό φορτίο
Οξειδωτικός καταλύτης
και φίλτρο αιθάλης
Σχηματική διάταξη συστήματος με καταλυτικό μετατροπέα και φίλτρο
σωματιδίων μαζί.
Παρατήρηση: Τα συστήματα αυτά συνήθως δεν χρησιμοποιούν πρόσθετα
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
37
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Διατάξεις συστημάτων αντιρρύπανσης
Θερμοκρασία καυσαερίων στην
περιοχή υπό μερικό φορτίο
750°C
Φίλτρο
Αιθάλης
Οξειδωτικός
καταλύτης
620°C
500°C
Καταλύτης Επιλεκτικής
Αναγωγής
Σχηματική διάταξη συστήματος με καταλυτικό μετατροπέα, ξεχωριστό φίλτρο
σωματιδίων και καταλύτη επιλεκτικής αναγωγής SCR (Selective Catalytic
Reduction)
Παρατήρηση: Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν πρόσθετα
Χρησιμοποιούν διάλειμμα αζωτούχας ένωσης (ΝΗ2) ουρίας (AdBlue® ) για την λειτουργία
του καταλυτικού μετατροπέα επιλεγμένης αναγωγής
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
38
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Διατάξεις συστημάτων αντιρρύπανσης
Θερμοκρασία καυσαερίων στην
περιοχή υπό μερικό φορτίο
Οξειδωτικός καταλύτης
και φίλτρο αιθάλης
Καταλύτης Επιλεκτικής
Αναγωγής
Σχηματική διάταξη συστήματος με καταλυτικό μετατροπέα - φίλτρο
σωματιδίων μαζί και καταλύτη επιλεκτική αναγωγής SCR (Selective Catalytic
Reduction)
Παρατήρηση: Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν πρόσθετα
Χρησιμοποιούν διάλειμμα αζωτούχας ένωσης (ΝΗ2) ουρίας (AdBlue® ) για την λειτουργία
του καταλυτικού μετατροπέα επιλεγμένης αναγωγής
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
39
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Πρόσθετα καυσίμου μείωσης θερμοκρασίας φίλτρου αιθάλης
™ Τα πρόσθετα είναι διάφορα οξείδια μέταλλων (συνήθως σιδήρου)
διαλυμένα σε μείγμα υδρογονανθράκων
™ Τα πρόσθετα επικάθονται στο φίλτρο
σωματιδίων και μειώνουν την θερμοκρασία
ανάφλεξης του άνθρακα περίπου στους
450οC.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η σχέση ανάμειξης είναι περίπου 1 λίτρο πρόσθετων σε 2800 λίτρα
καυσίμου
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
40
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Καταλυτικός μετατροπέας επιλεγμένης αναγωγής SCR
Denoxtronic – Bosch με διπλό δοχείο πρόσθετων
Σχηματική διάταξη καταλυτικού μετατροπέας SCR χωρίς φίλτρο αιθάλης
(NH2)+CO2 + H2O 2NH3+ CO2 NOX+NH3+O2 N2+H2O
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
41
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Καταλυτικός Μετατροπέας επιλεγμένης αναγωγής
SCR (Selective Catalytic Reduction)
Τι είναι το AdBlue ;
Το AdBlue® είναι ένα αβλαβές υγρό διάλυμα που αποτελείται από 32.5%
ουρία, μία αζωτούχα ένωση αραιωμένη σε απιονισμένο νερό, ειδικά εξελιγμένη
ώστε να μειώνει τα επικίνδυνα αέρια της εξάτμισης.
Ποιά είναι η αναλογία του ΑdBlue ;
Η ποσότητα του AdBlue που απαιτείται να ψεκαστεί είναι ανάλογη της οδηγίας
καυσαερίων που πρέπει να καλύπτει το όχημα.
Έτσι για την οδηγία EURO 4 η ποσότητα του διαλύματος αντιστοιχεί σε 3-4 %
της ποσότητας του καυσίμου ενώ για την οδηγία EURO 5 είναι 5-7%.
Σε τι συσκευασίες κυκλοφορεί το AdBlue;
Το ΑdBlue προσφέρεται σε πολλές συσκευασίες όπως :
ƒ σε δοχείο 10 lt
ƒ σε βαρέλι 210 lt
ƒ σε δεξαμενή 1000 lt
ƒ ακόμη και στα πρατήρια υγρών καυσίμων χύμα σε αντλία.
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
42
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Τι θα μπορούσε να συμβεί από την έλλειψη πρόσθετων στο
αυτοκίνητο
Το σύστημα εγχέει αυτόματα πρόσθετο για να καθίσταται δυνατή η σωστή
λειτουργία του συστήματος SCR. Εάν το επίπεδο πλήρωσης πέσει χαμηλά
τότε μπορεί να συμβούν τα παρακάτω:
9 Διάφορα προειδοποιητικά μηνύματα στο ταμπλό των οργάνων
9 Χαμηλά επίπεδα πλήρωσης - μειωμένο όριο ταχύτητας περίπου 80km/h
9 Έλλειψη πρόσθετων και μετά από σταμάτημα - ξεκίνημα με μειωμένο όριο
στροφών περίπου 2500-2800rpm και μειωμένη απόδοση του κινητήρα
9 Αλλοίωση ή απενεργοποίηση του συστήματος εξαγωγής –
επεξεργασίας των καυσαερίων.
9 Εκπομπές ρύπων – μόλυνση περιβάλλοντος.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Υπό αυτές τις συνθήκες πρέπει να είστε προσεκτικοί, όταν σταματήσετε το
όχημα σας δεν θα μπορεί να οδηγηθεί σε μεγάλες αποστάσεις και δεν θα είναι
σε θέση να διατηρήσει ταχύτητες αυτοκινητόδρομου μέχρι το DEF να πληρωθεί
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
43
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Συστήματα για την εκ των υστέρων τοποθέτηση
Σημαντικά είναι τα οφέλη για το περιβάλλον από την εκ των υστέρων τοποθέτηση
συστημάτων μείωσης εκπομπών καυσαερίων πετρελαιοκινητήρων συστημάτων
1. Εκπομπές σωματιδίων από Όχημα χωρίς
Φίλτρο σωματιδίων (DPF)
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
2. Εκπομπές σωματιδίων από Όχημα με εκ των
υστέρων τοποθέτηση Φίλτρου σωματιδίων
(DPF)
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
44
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Συστήματα για την εκ των υστέρων τοποθέτηση
Σύστημα HJS οξειδωτικού καταλύτη DOC και φίλτρου σωματιδίων
αιθάλης DPF για την εκ των υστέρων τοποθέτηση σε μικρά και μεσαία
οχήματα)
Οξειδωτικός
καταλύτης
Φίλτρο
σωματιδίων
αιθάλης
Σύστημα οξειδωτικού καταλύτη DOC και φίλτρου σωματιδίων αιθάλης DPF
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
45
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Συστήματα για την εκ των υστέρων τοποθέτηση
Φίλτρο αιθάλης HJS (για μικρά, μεσαία και μεγάλα οχήματα)
Σύστημα φίλτρου αιθάλης με παθητική
αναζωογόνηση του DPF για την εκ των
υστέρων τοποθέτηση
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
46
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Συστήματα για την εκ των υστέρων τοποθέτηση
Φίλτρο αιθάλης HJS (για μικρά, μεσαία και μεγάλα οχήματα)
Σύστημα φίλτρου αιθάλης με ηλεκτρική αναζωογόνηση του DPF για την
εκ των υστέρων τοποθέτηση
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
47
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Συστήματα για την εκ των υστέρων τοποθέτηση
Καταλυτικός μετατροπέας επιλεκτικής αναγωγής SCR (Selective Catalytic
Reduction)
Σχηματική διάταξη καταλυτικού μετατροπέας επιλεκτικής αναγωγής
SCR (Selective Catalytic Reduction)
Διάλυμα ουρίας ψεκάζεται δοσομετρικά πριν από τον καταλυτικό μετατροπέα
αναγωγής NOx
(NH2)+CO2 + H2O 2NH3+ CO2 NOX+NH3+O2 N2+H2O
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
48
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Συντήρηση – καθαρισμός φίλτρων αιθάλης εκτός οχήματος
Τα φίλτρα ανάλογα με την κατασκευή τους
συντηρούνται:
™ Καθαρισμός με αέρα
™ Καθαρισμός με
πλύσιμο
™ Καθαρισμός και
θερμική
αναζωογόνηση
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
49
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω...
Σημαντικές λοιπόν είναι οι εξελίξεις στην ανάπτυξη
τεχνολογιών και επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό
όσο και στο εξωτερικό του κινητήρα με στόχο την
βελτίωση των εκπομπών και το επιθυμητό EURO
από τον κατασκευαστή
Οι τεχνολογίες αυτές περιβαλλοντικής εξέλιξης των οχημάτων
προσθέτουν μια σημαντική επιβάρυνση ανά όχημα η οποία
μπορεί να ξεπεράσει και τις 12000 ευρώ
Είναι σημαντικό λοιπόν αυτές οι τεχνολογίες να αναγνωρίζονται
από τον χρήστη και να συντηρούνται σωστά από τον επισκευαστή
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
50
Ημερίδα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Τέλος
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας
Εισηγητής: Γιώργος Καπετανάκης Τεχν. Μηχ. Οχημάτων
3ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας
Πετρελαιοκίνηση – Αθήνα 2013
51