εδώ - ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ο
Ι
Ε
Μ
Ο
Κ
Ν
Ε
Γ
Ο
Κ
Ι
Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Κ
Ο
Σ
Ο
Ν
Ηλίας Μανδηλάρης
Ειδ. Γενικής Ιατρικής
Γ.Ν. Καλαμάτας
Σ
Α
Άνδρας, 75 ετών, αγρότης, προσήλθε στο Τ.Ε.Π.
με
ΑΤ
Μ άκρα και
αναφερόμενα από 2ώρου αδυναμία στα κάτω
Α
Λ
Α
δύσπνοια.
Κ
Ο
Ι
Χωρίς άλλα συνοδά συμπτώματα
Ε
Μ
Ο
Δεν αναφέρει λήψη οποιουδήποτε
φαρμακευτικού
Κ
Ο
Σ
σκευάσματος ή άλλης
χημικής ουσίας .
Ο
Ν
Δεν αναφέρει ιστορικό
καρδιακής νόσου ,
Ο
Κ
Ιδιαβήτη , Αρτηριακής Υπέρτασης.
Σακχαρώδους
Ν
ΓΕ








Σ
Α
καλή γενική κατάσταση
ΑΤ
Μ
απουσία ευαισθησίας κατά τηνΑψηλάφηση
Λ
των μυών
Α
ΚοC
ΑΠ 140/85 mmHg, θ 37,1
Ο
Ι
Ε
S1,S2 ήπιο συστολικόΜφύσημα
στην
Ο
τριγλώχινα και τηΚμιτροειδή
Ο
αναπν. ψιθυρ.ΟΣ
κφ
Ν ευπίεστη, ανώδυνη
Κοιλιά μαλακή,
Ο
Κ
Ι ήχοι αραιοί
Εντερικοί
Ν
ΑΝΕΓΕ
κφ
















Hct 47,0%, WBC 15.9 (Π 84,8/Λ 11,9/Μ 2,8), PLT 251.000
TKE 8
Σ
INR 1,04
Α
Na 140, K 3.8,
ΑΤ
Μ
GLUC 206
Α
Λ
SGOT 248,
Α
Κ
SGPT 74,
Ο
Ι
Ε
γGT 76 ,
Μ
ALP 62
Ο
Κ
CPK 2,
Ο
Σ
Ο
LDH 292,
Ν
CPK -MB 964 Ο
Κ
Ι
Troponin-I 0,06
Ν
Ε
D-dimerΓ 0,25
B.N. Peptide 25,2
Αέρια αίματος Ph 7,44 , Pco 2 37,3 , PO2 87 , SO2% 96,7 ,HCO3 25.7


Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Α/α θώρακα: χωρίς παθολογικά
ευρήματα
Λ
Α
Κ
Ο
Ι
Ε χοληδόχος κύστη
U/S κοιλίας: ήπαρ κφ,
Μ
Ο
Κ
κφ, χοληφόρα, πάγκρεας,
σπλην κφ,
Ο
Σ
νεφροί, ουροδόχος
κύστη, προστάτης κφ
Ο
Ν
Ο
Κ
Ι
Ν
ΓΕ
Σ
Α
Ο ασθενής εισήχθη στην καρδιολογική
ΑΤκλινική
Μ
Α
για παρακολούθηση
Λ
Α
Κ
Ο
Ι
Ε
Μ
Ο
Κ
Ο
Σ
ΝΟ
Ο
Κ
Ι
Ν
ΓΕ













Σ
Hct 49,4%, WBC 16.7 (Π 90,4/Λ 5,2/Μ 4,2), PLTΑ227.000
TKE 7
ΑΤ
Μ
INR 1,04
Α
οξεία ραβδομυόλυση
Λ
Α
Na 140, K 3.8,
Ο ασθενήςΚμεταφέρεται σε
GLUC 206
Ο
παθολογική
κλινική
Ι
Ε
SGOT 348,
Μ
Ο
SGPT 74,
Κ
Ο
γGT 76 ,
Σ
ΝΟ
ALP 62
CPK 15581,ΙΚΟ
Ν
LDH 292,
Ε
Γ
CPK -MB 964
Troponin-I 0,06
Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Η λεπτομερής λήψη ιστορικού
αποκάλυψε
Λ
Α
Κ ορτυκιών την
βρώση και κατανάλωσηΙΟτριών
Επαράγοντα που έχει
προηγούμενη ημέρα,
Μ
Ο
Κ
αιτιολογικά συσχετισθεί
με ραβδομυόλυση
Ο
Σ
Ο
Ν
Ο
Κ
Ι
Ραβδομυόλυση
λόγω
Ορτυκίασης
Ν
ΓΕ











Σ241.000
Hct 50,3%, WBC 16.18 (Π 83,3/Λ 12,4/Μ 3,9), PLT
Α
Τ
Α
TKE 8
Μ
Α
INR 1,04
Λ
Α
Κ
Na 143, K 4.9, GLUC 94
Ο
Ι
Ε
SGOT 1166,
Μ
Ο
SGPT 311,
Κ
Ο
Σ
γGT 56 ,
ΝΟ
ALP 65
Ο
Κ
Ι
CPK 31548,
Ν
Ε
Γ
LDH 956,
RCRP 2.27
Σ
Α
ΑΤ
Μ
Με ενυδάτωση υποχώρησαν πλήρως
τα
Α
Λ
Α
ο
ο
και
στο
4
συμπτώματα από το 2 24ωρο
Κ
Ο
Ι
24ωρο βελτιώθηκαν σημαντικά
οι
Ε
Μ
Ο
εργαστηριακές τιμές,
οπότε και έλαβε με
Κ
Ο
Σ
ασφάλεια εξιτήριο.
ΝΟ
Ο
Κ
Ι
Ν
ΓΕ








SGOT 198,
SGPT 192,
Ο
γGT 186 ,
Ι
Ε
Μ
ALP 62
Ο
Κ
Ο
Σ
CPK 911,
Ο
Ν
LDH 842, Ο
Κ
Ι
Ν 20
CPK -MB
Ε
Γ
Troponin-I 0,02
Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Κ
Σ
Α
Σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από Α
λύσηΤ
Μ
νέκρωση των σκελετικών μυώνΑκαι
Λ
απελευθέρωση δομικών στοιχείων
των
Α
Κ
μυικών κυττάρων στο εξωκυττάριο
υγρό και
Ο
Ι
Ε
την συστηματική κυκλοφορία.
Μ
Ο
Κ
Ο
Σ
Χαρακτηρίζεται Ο
από αύξηση των επιπέδων
Ν
κρεατινοφωσφοκινάσης
(CPK) και
Ο
Κ
Ι
μυοσφαιρίνης
στο αίμα.
Ν
ΓΕ







Σ
Α
Διαταραχή της οξειδωτικής ή/και τηςΤ
Αστο μυικό
γλυκολυτικής παραγωγής ενέργειας
Μ
Α
Λ
κύτταρο
Α
Κ
Εξάντληση των αποθεμάτων
ATP
Ο
Ι
2+
Ε
Υπερφόρτωση του κυτταροπλάσματος
με
Ca
Μ
Ο
Ενεργοποίηση πρωτεασών
και φωσφολιπασών
Κ
Ο
Σ
Καταστροφή σαρκείλημματος
και οργανιδίων
Ο
Ν
Αύξηση ελεύθερων
ριζών οξυγόνου και
Ο
Κ stress.
Ι
οξειδωτικό
Ν
Ε
Γ
Διαφυγή
υγρών στον εξωκυττάριο χώρο και
τοπικό οίδημα.
Βλάβη μυός
↓
Διαταραχή διαπερατότητας κυτταρικής μεμβράνης
↓
↓
↓
↓
Εξαγγείωση
μετακίνηση
μετακίνηση
απελευθέρωση
μυοσφαιρίνης
Σ
Α
Να+ και Η2Ο
K+ και ΡCa++ ενδοκυττ.
Στον ενδαγγειακό
χώρο
Τ
Α
↓
στον εξωκυττάριο
↓
↓
Μ
Α Fe+2 +H2O2
Είσοδος στο μυϊκό
χώρο
Υποασβεστιαιμία
Λ
Α
Κύτταρο
↓
↓
Κ
↓
Ο
Ι
Ε
Υπερκαλιαιμία
Μ
Ο
Υπερφωσφαταιμία
Κ
Ο
Σ
ΝΟ
Ο
Κ
Ι
Μείωση όγκου υγρών
Ενδοαγγειακά
↓
Ενεργοποίηση
ρενινης
Ν
Έκκριση αντιδιουρητικης
Ε
Γ
ορμονης
Ενεργοποίηση νευρικού συστ.
↓
αγγειοσύσπαση
.
Fe+3 + OH + OH↓
ελεύθερες ρίζες προκαλούν οξειδωτικό stress
και ενεργοποίηση
θρομβοξανών,
TNFa,ενδοθηλίνης,κα
↓
αγγειοσύσπαση
Αγγειοσύσπαση→ΙΣΧΑΙΜΙΑ
2.
Άμεση τοξικότητα της
μυοσφαιρίνης στα νεφρικά
σωληνάρια,λόγω οξειδωτικού stress
3.
Απόφραξη των νεφρ.σωληναρίων
από μυοσφαιρίνη
Ο
Ι
↓
Ε
Μ

Δυσλειτουργία ενδοθηλίου
Ο
Κ

Φλεγμονή
Ο
Σ
↓
Ο
Ν
Δυσλειτουργία νεφρού Ο
Κ
Ι
↓
Ν
Ε
ΟΝΑΓ
1.
Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Κ
Σ
Α
 Τραυματικά ή σχετιζόμενα με φυσικούς
ΑΤ
Μ
παράγοντες
Α
Λ
Α
Κ
Ο
Ι
Ε
Μ
Ο
 Μη τραυματικά Ο
αίτια
Κ
Σ
Ο
Ν
Ο
Κ
Ι
Ν
ΓΕ


Σ
Α
Τραυματισμοί ή σύνθλιψη μυών
ΑΤ
Μ
(κυκλοφοριακά ή εργατικά ατυχήματα,
Α
Λ
σύνδρομο μυικής σύνθλιψης)
Α
Κ
Ο
Ι
Ε
Μ
Συμπίεση μυών [μακροχρόνια
στάση στην
Ο
Κ
ίδια θέση(χειρουργικές
ή ορθοπαιδικές
Ο
Σ κώμα (παθολογικό ή μετά
ακινητοποιήσεις),
Ο
Ν
από κατάχρηση
ουσιών), βασανισμοί]
Ο
Κ
Ι
Ν
Ε
Γ


Σ
Α
Θερμοπληξία (καύσωνας, κακόηθες
ΑΤ
Μ
νευροληπτικό σύνδρομο, κακοήθης
Α
Λ
Α
υπερπυρεξία, εγκαύματα) Κ
Ο
Ι
Ε
Μ
Ο
Ηλεκτροπληξία (Κακόμη και μετά από
Ο
Σ
ηλεκτρική καρδιακή
ανάταξη στα πλαίσια
Ο
Ν ή ρήξης του σαρκειλήμματος
θερμοπληξίας
Ο
Κ
Ιηλεκτρισμό)
από τον
Ν
ΓΕ

Σ
Α
Υπέρμετρη μυική κόπωση λόγω
ΑΤ
Μ μη
άσκησης ή παθολογική [άτομα
Α
Λ
Α
γυμνασμένα ή σε συνθήκες
Κ υπερβολικής
Ο asthmaticus(
ζέστης και υγρασίας, status
Ι
Ε
Μ
μυική κόπωση, υποξυγοναιμία,
μυοπάθεια
Ο
Κ
από κορτικοειδή),
Ο κρίσεις επιληψίας,
Σ
τετανικές κρίσεις,
ψυχιατρικές παθήσεις,
ΝΟ
Ο
λήψη αμφεταμινών]
Κ
Ι
Ν
ΓΕ

Σ
Α
Διαταραχή αιμάτωσης των μυών
ΑΤ
Μ
(θρόμβωση, εμβολή, απολίνωση,
Α
Λ
Α
καταπληξία)
Κ
Ο
Ι
Ε
Μ
Ο
Κ
Ο
Σ
ΝΟ
Ο
Κ
Ι
Ν
ΓΕ
Σ
Α
 Φάρμακα
ΑΤ
Μ
Τοξική δράση στους μυς
Α
Λ
Α
Ανθελονοσιακά, κολχικίνη, κορτικοειδή,
Κ
ισονιαζίδη, φιμπράτες, στατίνες,
ζιδοβουρίνη
Ο
Ι
Ε
Μ
Μυική συμπίεση απόρροια
κώματος
Ο
Κ
Κατασταλτικά ΚΝΣ,Οβαρβιτουρικά,
αναισθητικά
Σ
Ο
ΥποκαλιαιμίαΝ
Ο Β, διουρητικά, καθαρτικά
Αμφοτερικίνη
Κ
Ι
Ν
Ανοσολογικός
μηχανισμός
Ε
Γ
D πενικιλλαμίνη


Σ
Α
Τοξικές ουσίες
ΑΤ
Μ
Αιθυλική αλκοόλη, CO, κοκαΐνη, ηρωΐνη,ecstasy,
Α
Λ κατανάλωση
LSD. Δήγματα φιδιών και εντόμων,
Α
Κ στις Η.Π.Α. και
κάποιων ψαριών (buffalo fish
Ο
Ι
burbot fish στη Βορ. Ευρώπη),
μανιταριών
Ε
Μκαι ορτυκιών.
(Tricholoma equestre)
Ο
Κ
Ο
Σ
Ηλεκτρολυτικές
διαταραχές
ΝΟ
Ο υπασβεστιαιμία, υποφωσφαταιμία,
Υποκαλιαιμία,
Κ
Ι
υπονατριαιμία,
υπερνατριαιμία, υπερωσμωτικό
Ν
σύνδρομο
.
ΓΕ


Σ
Α
Λοιμώξεις (οφείλεται σε απευθείας
ΑΤ τοξική
Μ στα
δράση ή αιμοδυναμικές μεταβολές
Α
Λ
πλαίσια της σήψης)
Α
Κιογενείς λοιμώξεις
Πυώδης μυοσίτιδα, σηψαιμία,
Ο
Ι
Ε
(Influenza A & B, Coxsakie,
EBV,CMV,
Μ HSV), Legionella,
Ο
Adenovirus, Echovirus,
Κ
Salmonella, Shigella
κ.α
Ο
Σ
Ο
Ενδοκρινολογικές
διαταραχές
Ν
Ο
Υποθυρεοειδισμός,
διαβητική κετοξέωση (λόγω
Κ
Ι
Ν
ηλεκτρολυτικών
διαταραχών), διαβητικό
Ε
Γ
υπερωσμωτικό
κώμα)


Σ
Α
Ανοσολογικές
ΑΤ
Μ
Πολυμυοσίτιδα, δερματομυοσίτιδα Α
(μετρίου
Λ
Α
βαθμού αύξηση CPK –πολύ σπάνια ΟΝΑ)
Κ
Ο
Ι
Κληρονομικές μεταβολικές
μυοπάθειες
Ε
Μ
Σπάνια π.χ νόσος Mc Ο
Ardle[Η
ν. McArdle→ είναι
Κ
Ο
αυτοσωμική (υπολειπόμενος
χαρακτήρας)→ μειωμένη
Σ
διάσπαση γλυκογόνου→
αδυναμία αύξησης γαλακτικού
ΝΟ
Ο
οξέος→ μυοπαθεια
→ διάγνωση βιοψία μυός]
Κ
Ι
Ν
ΓΕ
Σ
Α
Προδιαθεσικοί παράγοντες για ραβδομυόλυση:
ΑΤ
Μ
Α
 μεγάλη ηλικία
Λ
Α
Κ κορτικοειδή
 Πολυφαρμακία (αντιβιοτικά,
Ο
Ι
Ε
κ.α.)
Μ
Ο
 Συννοσηρότητα (σακχαρώδης
διαβήτης,
Κ
Ο
Σ
νεφρική ανεπάρκεια,
ηπατική ανεπάρκεια,
Ο
Ν
υποθυρεοειδισμός)
Ο
Κ
Ι
Ν
ΓΕ
Σ
Α
 υπασβεστιαιμία(αρχική φάση)
ΑΤ
υπερασβεστιαιμία (όψιμη φάση) ΑΜ
Λ
Α
 υπερφωσφαταιμία
Κ
Ο αιτία θανάτου σε
 υπερκαλιαιμία( η πιο συχνή
Ι
Ε
περιπτώσεις crash syndrome
τις πρώτες ώρες)
Μ
Ο
Κ
 οξέωση με υψηλόΟ
χάσμα ανιόντων
Σ
Ο
 Υπερουριχαιμία
Ν
Ο κρεατινίνης
 Απελευθέρωση
Κ
Ι
Ν
 Αφυδάτωση,
ειδικά στην αρχική φάση
Ε
Γ

Υπερλευκωματιναιμία αρχικά λόγω
αφυδάτωσης, αργότερα υπολευκωματιναιμία
Σ
Α
Ποικιλία ως προς την κλινική εκδήλωση αναλόγως
του
Τ
Α
αιτίου
Μ
Α
 Μυαλγίες εντονότερες κατά την
άσκηση, αν
Λ
Α
και 50% των ασθενών μπορεί
Κ να μην
παραπονιέται για αυτή ΙΟ
Ε προσβεβλημένους
 Οίδημα υπό τάση στους
Μ
Ο
μύες και αποχρωματισμός
του δέρματος
Κ
Ο
Σ
 Αδυναμία
Ο
Ν
 Ανικανότητα βάδισης
Ο
Κ
 Ναυτία και
Ι τάση για εμετό
Ν
 Κατάργηση
τενοντίων αντανακλαστικών
ΓΕ

Αναπνευστική ανεπάρκεια.





Σ
Α
μυοσφαιριναιμία στις 6 πρώτες ώρες
μετά
Τ
Α μετά
την έναρξη των συμπτωμάτων, διότι
Μ
Α
αποβάλλεται από το νεφρικό Λσπείραμα
Α
Κ
stick ούρων (+) για αιμοσφαιρίνη
με
Ο
Ι
μικροσκοπική εξέτασηΕούρων
αρνητική για
Μ
ερυθρά αιμοσφαίρια
Ο
Κ
CPK (ο πιοΣευαίσθητος
δείκτης μυικής
Ο
βλάβης, μοναδικό
κριτήριο
ΝΟ
ραδβομυόλυσης
όταν οι τιμές χ5 του
Ο
Κ
Ι
φυσιολογικού,
διατηρείται για ημέρες)
Ν
ΓΕ αλδολάσης (γλυκολυτικά ένζυμα)
LDH,
SGOT
Στηρίζεται σε 3 άξονες:
Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Κ
1. Αιτιολογική αντιμετώπιση
Ο
Ι
Ε
Μ
Ο
Κ
2. Ενυδάτωση
Ο
Σ
ΝΟ
Ο
Κ
3. Αλκαλοποίηση
των ούρων
Ι
Ν
Ε
Γ



Σ
Α
Συνιστώμενη σύνθεση IV υγρών (Τγια 2 lt
Α
χορηγουμένων υγρών)
Μ
Α
 1 lt NaCl 0.9%
Λ
Α
Κ ανθρακικού
 1 lt D/W 5% + 100 meq Όξινου
Ο
Ι
νατρίου (NaHCO3 ).
Ε
Μ χορηγουμένων
Συνιστώμενη ποσότητα
Ο
Κ
υγρών, ημερησίως
Ο
Σ
 3-6 lt/24ωρο,Οόταν δεν υπάρχει ιατρικήΝπερίθαλψη
νοσηλευτική
Ο
Κ
 10 lt ή Ικαι περισσότερα/ 24ωρο, όταν υπάρχει
Ν επίβλεψη του ασθενούς
συνεχής
Ε
Γ
7,5 ml μανιτόλης 20%/ώρα, εφόσον η
διούρηση διατηρείται >20ml/ ώρα.



Σ
Α
Η χρήση διουρητικών της αγκύλης
Τ
Α
αυξάνει τη σωληναριακή ροή υγρών,
αλλά
Μ
προκαλεί οξινοποίηση των ούρων
Α και
Λ
υπερασβεστιουρία.
Α
Κ
Ο
Ι
Ε
Αιμοκάθαρση επιβάλλεται
σε ασθενείς με
Μ
Ο οξέωση και
βαριά υπερκαλιαιμία,
Κ
Ο
ολιγουρία.
Σ
ΝΟ
Ο με crash syndrome,
Σε ασθενείς
Κ
Ι
χορηγούνται
εισπνεόμενοι β-διεγέρτες,
Ν
ακόμη
ΓΕ και πριν τον απεγκλωβισμό του
ασθενούς, προκειμένου να προληφθεί η
επερχόμενη υπερκαλιαιμία.




Σ
Α
Καλή
ΑΤ
Μ
Α
Πλήρης αποκατάσταση της νεφρικής
Λ
Α
λειτουργίας σε 7-14 ημέρες
Κ
Ο
Ι
Ε μεταβολικά αίτια
Ο θάνατος οφείλεται Μσε
Ο χωρίς επιπλοκές 5Θνητότητα σε ασθενείς
Κ
Ο
Σ
10%
ΝΟ
Ο
Κ
Ι
Ν
ΓΕ
Σ
Α
 Υπάρχουν 3 τύποι ορτυκιών:
ΑΤ
Μ
Α
Ευρωπαϊκός, Ασιατικός, ΑφρικάνικοςΛ
Α
Κ
 Ο ευρωπαϊκός (Ευρώπη , Β.Αφρική
, Δ.Ασία)
Ο
ΕΙ ορτυκίαση, οι δυο
θεωρείται υπεύθυνος γιαΜτην
Ο
άλλοι όχι
Κ
Ο
Σ
 Η δηλητηρίαση Ο
μπορεί να συμβεί κατά την
Ν
αποδημία των
ορτυκιών από βορρά προς νότο
Ο
Κ
Ι
(φθινόπωρο)και
ποτέ αντίστροφα(άνοιξη)
Ν
Ε
Γ
Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Οξύ μυοσφαιρινουρικό
Κ
Ο
Ι
σύνδρομο, το οποίο
Ε
Μ
προσβάλλει συγκεκριμένα
Ο
Κ
Ο
ευαισθητοποιημένα
άτομα μετά
Σ
ΝΟ ορτυκιού (Coturnix
από βρώση
Ο
Κ
coturnix).
Ι
Ν
ΓΕ
Σ
Α
Πιθανόν οφείλεται σε αλκαλοειδή της Τ
Α
πιπεριδινής, ουσίες εντοπίζονται
στο φυτό
Μ
Α
Conium maculatum L.
Λ
Α
Κ των ορτυκιών,
Το εν λόγω φυτό αποτελεί τροφή
Ο
Ι
χωρίς να αποτελεί παθογενετικό
παράγοντα
Ε
Μ
για τα ίδια.
Ο
Κ
Τα αλκαλοειδή είναι:
Ο
Σ
Ο
1.
Coniine
Ν
2.
N-methyl-coniine
Ο
Κ
3.
Conhydriine
Ι
Ν
4.
Pseudoconhydriine
Ε
Γ
5.
γ-coniceine



Τα αλκαλοειδή φαίνεται να ενεργοποιούν το
Σ μέσω
μηχανισμό της κυτταρικής απόπτωσης
Α
Τ
κασπασών και της καλπαΐνης, σε Α
συνδυασμό
Μ
με γενετικά μεταβιβαζόμενες διαταραχές
Α
Λ
που αφορούν τους συγκεκριμένους
Α
Κ
μηχανισμούς.
Ο
Ι
Ε
Μ
Ο
Πιθανή συγχορήγηση
στατινών δρα
Κ
Ο
συνεργικά.
Σ
ΝΟ
Ο
Κ
Ι
Στη βιβλιογραφία
αναφέρεται πιθανή
Ν
έλλειψη
ΓΕ ενζύμου που ευαισθητοποιεί κάποια
άτομα στη νόσο


Σ
Α
ΑΤ
Μ
Α
Η Μεσσηνία και ειδικά η περιοχή
της Μάνης
Λ
Α
Κ οδούς των
βρίσκεται στις αποδημητικές
Ο
Ι
Εσυχνό θήραμα των
ορτυκιών και αποτελεί
Μ
Ο
Κ
κυνηγών της περιοχής.
Ο
Σ
ΝΟο αριθμός κρουσμάτων
Παρόλα αυτά
Ο
Κ
Ι
ορτυκίασης
στο νομό είναι μικρότερος του
Ν
ΓΕ
αναμενομένου
1.
2.
3.
4.
5.
Σ
Α
Η κόπωση είναι προδιαθεσικός παράγων.
Οι ασθενείς παρουσιάζουν το επεισόδιο
ΑΤ
Μ
αμέσως μετά από κόπωση καιΑσπανίως
μετά
από ανάπαυση.
Λ
Α
Η κόπωση επιταχύνει την Κεμφάνιση των
Ο ωρών, ενώ στην
συμπτωμάτων εντός 1.5-3
Ι
Ε ώρες.
ανάπαυση μετά απόΜ7-9
Ο τη νόσο. Όσο πιο
Η κόπωση επιδεινώνει
Κ
πολύ κόπωση, τόσο
βαρύτερη εμφάνιση της
Ο
Σ
νόσου.
Ο
Ν
Η κόπωση μπορεί
να λάβει χώρα πριν ή
Ο
μετά το γεύμα.
Κ
Ι
Δεν διαπιστώνεται
περίεργη οσμή ή γεύση,
Ν
Ε
ούτεΓ μπορεί να προληφθεί με
συγκεκριμένους τρόπους μαγειρέματος.






Σ
Α
Μυαλγίες στον κορμό και τα άκρα, αλλά
ΑΤποτέ στην
Μ έχουν
κεφαλή, συνήθως σε ομάδες μυών που
Α
υποστεί κόπωση λόγω εργασίας Α
ή Λάσκησης
Κ
Μυϊκή αδυναμία μέχρι καιΙΟ
παραλύσεως ποικίλων
Ε
μυϊκών ομάδων πριν τηνΜεμφάνιση
μυαλγιών.
Ο
Κ
Δεν εμφανίζεται πυρετός,
ούτε έκπτωση της
Ο
Σ
νοητικής λειτουργίας.
Ο
Ν
Ο
Ναυτία, έμετοι
Κ
Ι
Ν
Μυοσφαιρινουρία
ΓΕ
Αύξηση CPK, SGOT, LDH κτλ


Σ
Α
Εμφανίζεται κατά κύριο λόγο σε ενήλικες,
ΑΤ
Μη εμφάνιση
χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί
Α
Λ
Α
σε μικρότερης ηλικίας άτομα.
Κ
Ο
Ι
Ε
Μ
Ο
Ασθενείς που είχαν
δηλητηριαστεί στο
Κ
Οβρώση δεν εμφάνισαν
Σ
παρελθόν σε νέα
Ο
Ν
συμπτώματα.
Ο
Κ
Ι
Ν
ΓΕ



Σ
Α
Καλή
ΑΤ
Μ
Α
Λ
Α
Θεραπεύεται συντηρητικά,Κόπως κάθε
Ο
Ι
Ε
περιστατικό ραβδομυόλυσης.
Μ
Ο
Κ
Ο
Σ
Αποκατάσταση
ΝΟ κλινική και εργαστηριακή σε
Ο
3-6 ημέρες.
Κ
Ι
Ν
ΓΕ
Σ
Α
Η ορτυκίαση είναι μια νοσολογική οντότητα,
η
ΑΤ
Μ
οποία αποτελεί αίτιο ραβδομυόλυσης
στην
Α
Ανατολική Μεσόγειο και στηΑΛ
χώρα μας.
Κ
Λόγω της χαμηλής επίπτωσης
Ο και της
Ι
Ε δεν υπάρχουν
υποδιάγνωσης της νόσου
Μ
Ο
αρκετά στοιχεία Ογια
Κ την κληρονομικότητα,
Σ
την ακριβή αιτιολογία
και την παθογένεια.
Ο
Ν
Αναμένουμε Ομε ενδιαφέρον επιδημιολογικές,
Κ
Ι
γενετικές,
βιοχημικές και κλινικές μελέτες,
Ν
Ε μπορέσουν να μας βοηθήσουν στην
πουΓθα
πρόληψή της.