προγραμμα διημεριδας

1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆ΑΣ
«Σχεδιασµός και Εφαρµογή Πολιτιστικών Προγραµµάτων»
Εισηγήσεις στις 31/10/2013 (14.30΄-16.30΄)
1. Σχεδιασµός και υλοποίηση πολιτιστικών προγραµµάτων
Βασιλειάδου Ξανθίππη -Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεµάτων ∆.∆.Ε. ∆υτ. Θεσ/νίκης
2. Κόκκινη κλωστή δεµένη…και στην κορφή κανέλλα
Καραφέρη Σύρµω ΠΕ02 – Γ/ΣΙΟ ΡΕΝΤΙΝΑΣ
3. (ΕΛΕΝΗ)2 – Από το αρχαίο κείµενο στη θεατρική πράξη
Παναγιώτης Κουρτίδης ΠΕ02 - 5ο Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
4. Η αρχαία ελληνική µυθολογία και λογοτεχνία µέσα από σύγχρονα ελληνικά
τραγούδια
Τσιότρας Βασίλειος ΠΕ02 - ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
5. Η ελληνική µουσική και τα τραγούδια µέσα από τις σχολικές γιορτές
Μονοχρήστου Χρυσόστοµος ΠΕ02 – Αντωνιάδης Σπυρίδων ΠΕ19
Γ/ΣΙΟ ΛΑΧΑΝΑ
6. Χορεύοντας στα βήµατα της παράδοσης
Τσαούση Ελισάβετ ΠΕ11 – Παρασκευά Αναστασία ΠΕ11 – ΓΕΛ ΠΕΥΚΩΝ
7. Λατινοαµερικάνικοι και Ευρωπαϊκοί χοροί
Ιφιγένεια Σαχανά ΠΕ02 - 1ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ
8. Στα µονοπάτια της ποίησης µε το ηχόχρωµα της καρδιάς µας - ∆ηµιουργική
γραφή πάνω σε µελοποιηµένη ποίηση – Χορωδιακή απόδοση των τραγουδιών –
Εικαστική και Θεατρική ∆ράση
Ζαφειριάδου Κορνηλία ΠΕ02 – Ιακωβίδης Κων/νος ΠΕ02
3ο Γ/ΣΙΟ ΛΑΓΚΑ∆Α
9. Λογοτεχνικό και Θεατρικό Εργαστήρι:
∆ιαβάζουµε, δηµιουργούµε,
δραµατοποιούµε µύθους και ποιήµατα για τον έρωτα και τη Θεσσαλονίκη:
William Shakespeare, Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας (θεατρική παράσταση)
Κολίτση Φιλοθέη ΠΕ02 – Τακετζίδου ∆έσποινα ΠΕ02
∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ Γ/ΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
10. Κινηµατογραφικό εργαστήρι – ∆ηµιουργία ταινίας «Αυτή που είµαι»
Χρήστος Κατσάρης ΠΕ19 – Πάνος Σπινθηρόπουλος ΠΕ09
1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ
11. Μάθηµα – Πρόγραµµα – Θέαµα
Κοσµά Χρυσάνθη ΠΕ02 - 3ο Γ/ΣΙΟ ΕΧΕ∆ΩΡΟΥ
12. Η Οδύσσεια του σήµερα: δραµατοποίηση αποσπασµάτων της Οδύσσειας και
άλλων λογοτεχνικών κειµένων µε λόγο, µουσική και χορό
Τσουγκράνη Βερονίκη ΠΕ02 - ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ Γ/ΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
2
Εισηγήσεις στις 07/11/2013 (14.30΄-16.30΄)
13. ∆ιατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων – Αναπαράσταση αρχαίου
ελληνικού συµποσίου και η εξέλιξή του στην καθηµερινότητά µας
Σιγουρτζίδου Στυλιανή ΠΕ02 – Παυλή Σταυριανή ΠΕ02
2ο Γ/ΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
14. Η µυθολογία και η λογοτεχνία εφαλτήριο για επιστηµονικές ανακαλύψεις
Σκουλίδης Νίκος ΠΕ04 - ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ Γ/ΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
15. Η µέτρηση του χρόνου και τα ηµερολογιακά συστήµατα
Βάρφη Μαρία ΠΕ03 - Γ/ΣΙΟ ΡΕΝΤΙΝΑΣ
16. Θεσσαλονίκη 1912-2012: ένας αιώνας ιστορικές µνήµες µέσα από θεατρικά
δρώµενα
Τακαβάκογλου Ζωή ΠΕ02 - 2ο Γ/ΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
17. ∆ιατηρητέα κτίρια της Θεσσαλονίκης: Το χθες και το σήµερα
Βασιλακάκη Σµαράγδα ΠΕ02 – Γκουγκούση Αναστασία ΠΕ03 – Κιούκια
Ευανθία ΠΕ02 – Οικονόµου Ουρανία ΠΕ02
1ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ
18. Περπατώντας τα κάστρα της πόλης µου. Οδοιπορικό µέσα στο χρόνο
Χρυσανθοπούλου Κωνσταντίνα ΠΕ07 - Τσατσάνη Ειρήνη ΠΕ06
2ο Γ/ΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
19. Αναζητώντας το πολιτιστικό πρόσωπο της Θεσσαλονίκης - Παρουσίαση
οπτικο-ακουστικού υλικού και των εµπειριών των µαθητών
Τσούµαρη Μαρία ΠΕ02 - ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ Γ/ΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
20. Η επίσηµη γαλλική γλώσσα και οι διάλεκτοί της διαµέσου των αιώνων
Χατζηµιχαήλ Χαρούλα ΠΕ05 - Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑ∆ΥΤΟΥ
21. Πολιτισµικά δάνεια µεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας: Ελληνικές αρχαιότητες
στα Μουσεία της Γαλλίας και η επίδραση του Υπερρεαλισµού στην ελληνική
τέχνη
Αργυρόπουλος Παναγιώτης ΠΕ02 – Καραµπελιά Καλλιόπη ΠΕ02
ΓΕΛ ΠΕΥΚΩΝ
22. Χίλιες και µία ρήσεις λαϊκής σοφίας – Παροιµίες
Αγγελίδου Στέλλα ΠΕ03 - 3ο Γ/ΣΙΟ ΕΧΕ∆ΩΡΟΥ
23. Ποιος είπε ότι οι νέοι δεν θυµούνται αλλά µόνο ζούν? Τι ψέµατα λέει ο
κόσµος!
Σακελλαρίου Κατερίνα ΠΕ32
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ