Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας

η Διημερίδα
Κοινοτικής
Ψυχικής Υγείας
2 & 3 Απριλίου 2011
ξενοδοχείο King George, Αθήνα
τελικό πρόγραμμα
Οργάνωση:
◗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
◗ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
◗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
◗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
πρόσκληση
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι
Η μαζική βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας τις τελευταίες
δεκαετίες, είχε αναμφισβήτητη επίπτωση στη δομή της Ελληνικής οικογένειας. Συνέπεια αυτού ήταν η δομή μιας ανεξάρτητης οικογένειας με γονείς
και παιδιά, να αποτελέσει το μοντέλο της σύγχρονης Ελλάδας. Οι δεσμοί
μεταξύ των συγγενών, αν και παραμένουν δυνατοί αμβλύνθηκαν ενώ παράλληλα η αστική μετακίνηση σημαντικού μέρους του πληθυσμού οδήγησε
σε μεγαλύτερη αυτονομία των ατόμων και της οικογένειας. Οι κοινότητες
που δημιουργήθηκαν παρουσίασαν, με τη σειρά τους, σημαντική αυτονομία, ως προς τη δομή και τις ανάγκες τους, μια τάση συνεχώς εξελισσόμενη. Η παροχή κοινοτικά προσανατολισμένων υπηρεσιών υγείας αυτονόητα
καταδεικνύει την έμφαση και την εγγύτητα των υπηρεσιών στις σύγχρονες
ανάγκες. Ειδικότερα η παροχή κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αντανακλά περισσότερο απ’ οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση την επανάσταση που
έχει επιτευχθεί τις τελευταίες δεκαετίες στην ψυχιατρική και τις συναφείς
επιστήμες. Δυστυχώς η παροχή κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας υποχρηματοδοτείται εδώ και πολλά χρόνια και αγωνίζεται για να καταφέρει να
ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις ανάγκες επίτευξης των στόχων της.
Την παρούσα περίοδο, μέσα σε ένα κλίμα περιορισμών και οικονομικών
συρρικνώσεων, οι επαγγελματίες υγείας και τα στελέχη που εργάζονται σε
δομές κοινοτικής ψυχικής υγείας έχουν δύο σημαντικές υποχρεώσεις: να
τοποθετήσουν στην ίδια θέση με τις άλλες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας στην κοινότητα τις υπηρεσίες παροχής ψυχικής υγείας και παράλληλα
να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν καινοτόμα προγράμματα για την ψυχική
υγεία στην κοινότητα διατηρώντας και ενισχύοντας το στελεχιακό δυναμικό
τους αλλά και την ποικιλότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν.
Στο πνεύμα αυτό οργανώνεται η 1η Διημερίδα Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας,
επικεντρωμένη στη θεραπεία στην κοινότητα. Παράλληλα ελπίζουμε στο
πλαίσιο αυτής της επιστημονικής εκδήλωσης να δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης μιας επιστημονικής εταιρείας κοινοτικής ψυχιατρικής που θα προσφέρει χώρο για ισότιμο και γόνιμο διάλογο ταυτόχρονα με την επιστημονική
τεκμηρίωση και στήριξη του αντικειμένου μας.
Γιώργος Αρ. Αλεβιζόπουλος
οργανωτική επιτροπή
Πρόεδρος:
Γραμματέας:
Μέλη:
Αλεβιζόπουλος Γ.
Γούσης Δ.
Δαλακάκης Χ.
Διαμαντοπούλου Δ.
Καλλέργης Γ.
Κούκια Ε.
Κούλα Α.
Λαμπροπούλου Ε.
Συρίγου Ε.
Τρελλόπουλος Μ.
Τσαντούλα Γ.
επιστημονική επιτροπή
Πρόεδρος:
Μέλη: Μαδιανός Μ.
Αγγελόπουλος Ν.
Αλεξανδρής Β.
Βγόντζας Αν.
Γκιουζέπας Ι.
Γουρζής Φ.
Καλοκαιρινού Α.
Καναβάκης Eμ.
Κονταξάκης Β.
Κούλης Στ.
Λειβαδίτης Μ.
Λεμονίδου Χ.
Λιάππας Ι.
Λύκουρας Ε.
Μαυρέας Β.
Μουζάς Οδ.
Οικονόμου Μ.
Παπαδάτου Δ.
Παπαδημητρίου Γ.
Παπαχρήστος Κ.
Πλουμπίδης Δ.
Σακελλαρόπουλος Π.
Σίμος Γ.
Σωτηριάδου Κ.
Φαζάκης Ε.
Φωτόπουλος Β.
3
πρόγραμμα
Σάββατο 2 Απριλίου 2011 Αίθουσα Ballroom
09.30 - 10.00 Αναρτημένες ανακοινώσεις
10.00 - 10.30 Διάλεξη
Θέμα: Αναπτύσσοντας την κοινωνική – κοινοτική ψυχιατρική
σε Αθηναϊκούς δήμους 1979 - 2009.
Προεδρείο: Γιώργος Αλεβιζόπουλος
Εισηγητής: Μιχάλης Μαδιανός
10.30 -12.00 Στρογγυλό τραπέζι
Θέμα: Διαφορετική φιλοσοφία διαφορετική λειτουργία στα ΚΨΥ
Προεδρείο: Μαρίνα Οικονόμου
Εισηγητές: Μιχάλης Δικαιάκος, Εμμανουήλ Καναβάκης,
Μανώλης Λουκαδάκης, Στέλιος Στυλιανίδης
12.00 - 12.30 Διάλειμμα - καφές
12.30 - 13.15 Δορυφορική ομιλία - ASTRAZENECA
Θέμα: Προκλήσεις στο χειρισμό ασθενών
με Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή
Ομιλητής: Εμμανουήλ Ρίζος
14.00 - 14.30 Ελαφρύ γεύμα – Ευγενική χορηγία ASTRAZENECA
14.30 - 16.30 Μεσημεριανή διακοπή
16.30 - 17.30 Εργασίες δημιουργίας επιστημονική εταιρείας
17.30 - 19.00 Στρογγυλό τραπέζι
Θέμα: Ακάλυπτες ανάγκες και ελλείμματα στις υπηρεσίες
ψυχικής υγείας στην κοινότητα
Προεδρείο: Νικηφόρος Αγγελόπουλος
Εισηγητές: Μίλτος Λειβαδίτης, Βασίλης Φωτόπουλος
19.00 - 19.30 Διάλειμμα - καφές
4
19.30 - 21.00 Δορυφορικό συμπόσιο ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ
Θέμα: Μακροχρόνια θεραπεία της Σχιζοφρένειας:
Στοχεύοντας στη βέλτιστη έκβαση
Προεδρείο: Γιώργος Αλεβιζόπουλος
Παράγοντες που προσδιορίζουν το οικονομικό κόστος
της Σχιζοφρένειας
Νικόλαος Μανιαδάκης
Προκλήσεις στη θεραπεία της χρόνιας φάσης της Σχιζοφρένειας
Νικόλαος Σμυρνής
Αντιμετωπίζοντας τη Σχιζοφρένεια: Πώς μπορούμε
να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα της μακράς θεραπείας;
Θεόδωρος Μουγιάκος
Πρόγραμμα ανάπτυξης Κλινικών Depot στην Ελλάδα
Μαρία Νυσταζάκη
Δεξίωση υποδοχής – Ευγενική χορηγία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Απριλίου 2011
09.30 - 10.00 Αναρτημένες ανακοινώσεις
10.00 - 11.30 Στρογγυλό τραπέζι
Θέμα: Η εκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτών
& επαγγελματιών υγείας στην κοινοτική ψυχική υγεία.
Προεδρείο: Μιχάλης Τρελλόπουλος
Εισηγητές: Γεώργιος Καλλέργης, Ευμορφία Κούκια,
Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου, Δημήτρης Πλουμπίδης
11.30
Λήξη συνεδρίου
5
πρόεδροι - ομιλητές
◗ Νικηφόρος Αγγελόπουλος, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Πρόεδρος ΚΨΥ
◗ Γιώργος Αλεβιζόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής,
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
◗ Μιχάλης Δικαιάκος, Ψυχίατρος, Διευθυντής Κ.Ψ.Υ. Βόλου
◗ Γεώργιος Καλλέργης, Επικ. Καθηγητής Ψυχιατρικής,
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
◗ Εμμανουήλ Καναβάκης, Ψυχίατρος,
Υπεύθυνος Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Αγίου Νικολάου Κρήτης
◗ Ευμορφία Κούκια, Λέκτορας Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής,
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
◗ Μίλτος Λειβαδίτης, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Θράκης, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
◗ Μανώλης Λουκαδάκης, Ψυχολόγος, Κ.Κ.Ψ.Υ. Βύρωνα - Καισαριανής
◗ Μιχάλης Μαδιανός, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής,
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
◗Νικόλαος Μανιαδάκης, Καθηγητής και Διευθυντής Τομέα Οργάνωσης
και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
◗ Θεόδωρος Μουγιάκος, Ψυχίατρος, Επιμελητής 401 ΓΣΝ
◗ Μαρία Νυσταζάκη, Π.Ε Νοσηλεύτρια, MSc, Κ.Κ.Ψ.Υ. Ζωγράφου,
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
◗ Μαρίνα Οικονόμου, Επικ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
◗ Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου, Τομεάρχης Ν.Υ. Αιγινήτειο Νοσοκομείο
◗ Δημήτρης Πλουμπίδης, Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής,
Α’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ
◗ Εμμανουήλ Ρίζος, Επικ. Καθηγητής Ψυχιατρικής,
Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ
◗ Νικόλαος Σμυρνής, Επικ. Καθηγητής Ψυχιατρικής,
Α’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ
◗ Στέλιος Στυλιανίδης, Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
◗ Μιχάλης Τρελλόπουλος, Ψυχίατρος, Διευθυντής Κ.Ψ.Υ. Ηρακλείου Κρήτης
◗ Βασίλης Φωτόπουλος, Ψυχίατρος, Διευθυντής Κ.Ψ.Υ. Κορυδαλλού
6
γενικές πληροφορίες
Τόπος & ημερομηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου
Η 1η Διημερίδα Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας, θα διεξαχθεί στις 2 και 3
Απριλίου 2011 στο ξενοδοχείο King George στην Αθήνα.
Έκθεση
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση
φαρμακευτικών προϊόντων και βιβλίων.
Μοριοδότηση
Αναμένεται μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
Γλώσσα Συνεδρίου
H επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική
Γραμματεία
THEMA team CONGRESS & EXHIBITION ORGANIZER L.T.D.
Αγ. Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι 15124
(Εμπορικό Κέντρο “ΑΙΘΡΙΟ” 1ος Όροφος - Γραφείο Α50-52)
Τ. 210 6107213, F. 210 6107864
E. [email protected], www.themateam.gr
Δικαίωμα Συμμετοχής
Φοιτητές, σπουδαστές
90,00 €
Δωρεάν
Το κόστος εγγραφής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
• Βεβαίωση συμμετοχής
• Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
• Συνεδριακό υλικό
• Καφέ στα επίσημα διαλείμματα του Συνεδρίου
Διαμονή
Για κρατήσεις δωματίων μπορείτε να επικοινωνήσετε
με την Εταιρεία Οργάνωσης & Συντονισμού του Συνεδρίου:
THEMA team CONGRESS & EXHIBITION ORGANIZER L.T.D
7
ευχαριστίες
Η Οργανωτική Επιτροπή της Διημερίδας ευχαριστεί τις κάτωθι εταιρείες
και φορείς για την υποστήριξή τους στη διοργάνωσή της:
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ
ASTRA ZENECA
BIANEX AE
PFIZER
Τέλος, η οργανωτική επιτροπή ευχαριστεί
το ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ του ΕΚΠΑ
που είναι πάντοτε αρωγός στις προσπάθειές της.
8
σημειώσεις
10
σημειώσεις
11