close

Enter

Log in using OpenID

AHK Stammtisch - Deutsch

embedDownload
VORWORT ÖNSÖZ
Im Sommer kann die Kammer auf die ersten zwanzig Jahre
ihres Bestehens zurückblicken. 1994 wurde die AHK gegründet,
durch das Delegiertenbüro der Deutschen Wirtschaft bestand
bereits seit 1984 eine Präsenz des verfassten deutschen Unternehmertums in
der Türkei.
In den ersten zehn Jahren des
Kammerbestehens galt die Türkei für
externe Betrachter als eine “krisengeschüttelte” Wirtschaft, auf
dem mühsamen Weg vom Entwicklungs- zum Schwellenland. In
der zweiten Dekade wurde sie als Wirtschaftswunderland wahrgenommen, dessen Wachstum in der näheren wie auch weiteren Nachbarschaft alles in den Schatten stellte. In jüngster Zeit
sieht sich die türkische Wirtschaft mit einigen Problemen konfrontiert, wodurch sie sich in der Darstellung einiger Medien
bereits vom Wunderknaben zum abschreckenden Beispiel wandelt.
Tatsächlich hat die türkische Wirtschaft und mit ihr auch die
deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen in diesen zwanzig
Jahren immer nur einen Weg gekannt, nämlich den nach oben.
Dabei hat es immer wieder teilweise auch einschneidende
Rückschläge gegeben, von denen sich die türkische Wirtschaft
jedoch stets schnell wieder erholt hat.
Auch heute gilt, dass die grundlegenden Prämissen für ein
weiteres wirschaftliches Wachstum gut sind. Die Kammer sieht
daher auch den nächsten zwanzig Jahren zuversichtlich entgegen.
Marc Landau
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer
Önümüzdeki yaz Oda’mız yirmi yılı geride bırakmış olacak.
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) 1994 yılında kuruldu.
Ancak Türkiye’de faaliyet göstermekte olan Alman firmaları,
Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği
Türkiye Temsilciliği aracılığıyla 1984
yılından beri temsil ediliyor.
Oda’mızın ilk on yılında Türkiye dış
gözlemciler tarafından gelişmekte olan
ülke statüsünden eşik ülke konumuna doğru zorlu bir yolda ilerlemekte olan ve yaşanan “krizler dolayısıyla sarsıntılar” geçiren
bir ekonomi olarak nitelendiriliyordu. İkinci on yıllık dönemde ise
yakın ve uzak tüm komşu ülkeleri gölgede bırakacak bir büyüme
hızı ile ekonomik mucize olarak tanımlandı. Yakın geçmişte ise
Türkiye ekonomisinde yaşanan çeşitli sorunlar nedeniyle ülkenin
bazı medya sunumlarında mucize çocuktan ürkütücü bir örneğe
dönüştürüldüğüne tanık oluyoruz.
Türkiye ekonomisi ve bununla birlikte Türk-Alman ekonomik
ilişkileri geride bıraktığımız yirmi yıl içinde gerçekten sadece tek
bir yolda, nitekim yükselme yolunda ilerledi. Zaman zaman kısmen ciddi darbeler alınmış olmasına rağmen, Türk ekonomisi her
seferinde kendini tekrar toparlamayı başarabildi.
Bugün baktığımızda da ekonomik büyümenin sürebilmesini
sağlayacak olumlu koşulların mevcut olduğunu görüyoruz. Bu
nedenle de Oda’mız önümüzdeki yirmi yıla da yine ümitle giriyor.
Marc Landau
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
1
INHALT İÇİNDEKİLER
04 Türkische Luft-
24 Schleswig-Holstein
fahrtindustrie weiter im
Aufwind
Türk havacılık sektörünün
yükselişi sürüyor
als Investitionsstandort
Yatırım merkezi
Schleswig-Holstein
12 Ausbau der Ver-
28 AHK Geschäfts-
kehrsinfrastruktur zur
Nutzung des hohen Wachstumspotenzials
Büyüme potansiyelinin
kullanılabilmesi için taşımacılık altyapısının geliştirilmesi
reise Photovoltaik Solarthermie
AHK İş Gezisi Fotovoltaik
- Solartermal
20
34 AHK Stammtisch –
Wie wird sich
die Automationsbranche
weiterentwickeln?
Türkiye otomasyon sektöründe nereye gidiyor?
Auf dem Weg eine Tradition
zu werden
AHK Buluşması – Gelenek
olma yolunda
22
35 Adventskabarett
IMPRESSUM KÜNYE
Investitionsgebiet
Baden-Württemberg
Yatırım bölgesi
Baden-Württemberg
2
Herausgeberin & Chefredakteurin /
İmtiyaz Sahibi & Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü: Özgül Koç Kahraman
i.A. der Deutsch-Türkischen
Industrie- und Handelskammer /
Alman-Türk Ticaret ve
Sanayi Odası adına
Büro Izmir /
İzmir Bürosu
Aksoy Residence 16. Kat – D: G-1
1476 Sok. No: 2
35620 Alsancak-İzmir
Tel: +90 (232) 422 12 65
Fax: +90 (232) 422 12 75
E-mail: [email protected]
Anschrift / Adres:
Deutsch-Türkische Industrieund Handelskammer /
Alman-Türk Ticaret ve
Sanayi Odası
Yeniköy Cad. No: 88
34457 Tarabya-ISTANBUL
Tel.: +90 (212) 363 05 00
Fax: +90 (212) 363 05 60
Verlag & Anzeigenleitung /
Yayınevi & İlan Yönetimi:
TITAAN NetMedia GmbH
Adnan Akşen
Am Mühlenkreuz 50,
50181 Bedburg
Tel: +49 2272-90 27 27
Fax: +49 2272-90 27 28
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dtr-ihk.de
[email protected]
www.titaan.de
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
mit Fatih Çevikkollu:
„Fatih Unser“
Fatih Çevikkollu ile Noel
Kabaresi: Fatihe Bir El
Fatiha
Für Ihre Anzeigenschaltungen
wenden Sie sich bitte direkt an den
Verlag. / İlan vermek için yayınevi ile
irtibata geçmeniz rica olunur.
Redaktion & Produktion /
Yaz› ‹şleri & Prodüksiyon:
İnomedya İletişim ve Yayıncılık
Abbas Özpınar, Mükremin Seçim,
Berna Özpınar
Tel: +90 (850) 225 07 00
Fax: +90 (850) 224 64 55
[email protected]
www.inomedya.net
Art der Veröffentlichung /
Yay›n Türü:
Regional, periodisch,
Kammermagazin / Yerel, süreli,
kurum içi
Druck / Baskı:
Ege Basım
Esatpaşa Mah.
Ziya Paşa Cad. No:4 Ege Plaza
34704 Ataşehir-İstanbul
Tel: +90 (216) 470 44 70 pbx
Fax: +90 (216) 472 84 05
Cover Foto: Bigstockphotos
FOTO: BIGSTOCKPHOTO
AUS DER WIRTSCHAFT > AIRLINES EKONOMİDEN > HAVACILIK
Türkische
Luftfahrtindustrie
weiter im Aufwind
Türk havacılık
sektörünün
yükselişi sürüyor
Die Luftfahrtindustrie legt weltweit zu. Die
Internationale Luftverkehrsvereinigung IATA
meldete für 2013 einen Gewinn von 12,9 Mrd.
USD; ihre Erwartungen für 2014: 19,7 Mrd. USD
bei Umsätzen von über 740 Mrd. USD. Zu den
Trendsetern gehört auch die Türkei. In den vergangenen 10 Jahren verzeichnete ihre Zivilluftfahrtbranche durchschnittliche Zuwachsraten
von jährlich knapp 20%.
Global havacılık sektörü hızla büyüyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) 2013 yılında
12,9 milyar dolar kar eden sektörün 2014 yılında
bu karı 19.7 milyar dolara çıkarması, gelirin de
740 milyarın üzerinde gerçekleşmesini öngörüyor. Bu büyümenin en açık yaşandığı ülkelerin
başında da Türkiye geliyor. Türk sivil havacılığı
son on yılda yıllık ortalama yüzde 20’lere ulaşan
bir büyüme performansı ortaya koydu.
Der Luftverkehr eines Landes ist ein wichtiges Kennzeichen
seines wirtschaftlichen Entwicklungsstandes. In der Türkei kam in
den 1980er Jahren Bewegung in die Industrie und im neuen Jahrtausend hob sie regelrecht ab. Heute ist sie ein wichtiger Player
im globalen Maßstab. Laut Angaben der zivilen Luftfahrtbehörde
Havayolu taşımacılığı ülkelerin kalkınmasında en önemli
göstergelerin başında gelmektedir. Türkiye sivil havacılıkta 1980’li
yıllarda başladığı büyümeyi 2000’li yıllarda hızlandırarak bugün
dünya ölçeğinde söz sahibi olduğu önemli bir noktaya geldi. Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre 1980’li yıllarda yıllık
4
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
AUS DER WIRTSCHAFT > AIRLINES EKONOMİDEN > HAVACILIK
Nahezu 200 internationale Destinationen
In den vergangenen neun Jahren hat sich die türkische Zivilluftfahrt stark entwickelt. Während 2003 von zwei Zentren aus 26
Inlandsziele angeflogen werden konnten, waren es 2012 sieben
Zentren. Die Zahl der Inlandspassagiere erhöhte sich im gleichen
Zeitraum von 9,1 Mio. auf 64,5 Mio. Damit hat die Türkei das am
schnellsten wachsende Binnennetz Europas. Mit der Verdreifachung seines Streckennetzes stieg das Land in die
Take-off-Weltspitze auf. 2003 flogen die staatliche Airline THY
und SunExpress 60 Auslandsdestinationen an; bis 2012 kamen die
Unternehmen Pegasus, Atlas Jet und Onur Air dazu und die Zahl
der Anflugziel erhöhte sich auf 192. Außerdem wurden mit 143
Ländern Luftverkehrsabkommen unterzeichnet.
ortalama yüzde 4-5 düzeyinde gerçekleşen büyüme son on yılda
yüzde 20 düzeylerine çıkmıştır. Uygulanan politikalar ve artan
talepler doğrultusunda son 9 yılda havayolu şirketlerinin uçak
sayısı %129 artmıştır. 2012 sonu itibariyle 15 havayolu (3’ü kargo)
işletmesi, 370 uçak, 55 hava taksisi faaliyet göstermektedir. Koltuk kapasitesi %137, kargo kapasitesi %318 artmış, yurtiçi ve dışı
uçulan nokta sayısı 240’ın üzerine çıkmıştır.
Türk havayolu taşımacılığında yaşanan bu göz kamaştırıcı
büyümenin arkasında kuşkusuz ülkece artan refah düzeyi ve bilet
fiyatlarındaki iyileştirmelerin etkisi de büyük. Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü’nce yapılan bir araştırmaya göre 2003 yılında 100 TL
olan yurt içi bilet fiyatları mevcut enflasyon ve rekabet koşulları
ele alındığında 225 TL’ye çıkması gerekirken bugün 111 TL civarında kalmıştır.
Uluslararası 200’e yakın noktaya uçuş
Rakamlara göre Türk sivil havacılık sektörü son 9 yılda büyük
mesafe kaydetti. 2003 yılında yalnızca iki merkezden 26 noktaya
iç hatlarda 9.1 milyon yolcu taşınırken 2012 yılı sonu itibariyle bu
rakam 7 merkezden iç hatlarda 64.5 milyon yolcuya ulaştı. Bu
gelişmeyle Türkiye, iç hatlarda Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesi
konumuna geldi. Uçuş ağını üç kat büyüten Türkiye, dünyanın en
iyi take-off yapan ülkesi oldu. 2003 yılında yalnızca Türk Hava
Yolları (THY) ve SunExpress ile yurt dışında 60 noktaya uçuş yapılırken, mevcut havayolu şirketlerine Pegasus, Atlas Jet ve Onur
Air’in de eklenmesiyle 2012 sonu itibariyle 192 noktaya uçuş gerçekleşleştirildi ve 143 ülke ile Hava Ulaştırma Anlaşması
imzalandı.
Öte yandan bu gelişmelere paralel olarak işletme ve uçuş
filosu da genişledi. Son dokuz yılda hava taşıma işletmelerinde
yüzde 11 artış yaşanırken, yine aynı dönemde büyük gövdeli
uçak sayısında yüzde 129 artış kaydedildi. Uçak sayısındaki artış
FOTO: BIGSTOCKPHOTO
(Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü – SHGM) betrug der jährliche
Zuwachs zu Beginn der Öffnung der Türkei vor 30 Jahren 4-5%
und vervierfachte sich dann in den letzten 10 Jahren auf eine
Größenordnung von 20%. Allein in den vergangenen neun Jahren
bauten Luftfahrunternehmen ihre Flotten um 129% aus. Beigetragen haben dazu politische Reformen und steigende Nachfrage.
2012 waren in der Türkei 15 Unternehmen, davon 3 Kargofirmen,
tätig; der Gesamtbestand umfasst 370 Flugzeuge und 55 Lufttaxen. Damit erhöhte sich die Sitzkapazität um 137% und die
Luftfrachtkapazität um 318%. Die Zahl der in- und ausländischen
Destinationen erhöhte sich auf über 240.
Triebkräfte dieser beeindruckenden Entwicklung sind zum
einen der gestiegene Lebensstandard und zum anderen günstige
Flugpreise. In einer Studie stellte die SHGM fest, dass derselbe
Inlandsflug, der 2003 100 TL gekostet hat, heute – trotz Inflation –
dank des starken Wettbewerbs immer noch für 111 TL zu haben
ist. Unter unveränderten Umständen wäre ein Preis von 225 TL zu
erwarten.
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
5
AUS DER WIRTSCHAFT > AIRLINES EKONOMİDEN > HAVACILIK
sektörün cirosunun da aynı zamanda bir göstergesi. 2003 yılında
2.2 milyar dolar olan sivil havacılık sektörü cirosu 2012 sonu itibariyle 15 milyar doları aştı. Aynı dönemde kalifiye eleman sayısı
yüzde 133 artarak 150 binin üzerine, koltuk kapasitesi yüzde 137
artarak 65 binin üzerine çıktı. Hava kargo kapasitesi ise yüzde 318
artarak 1.152.013 kg’a ulaştı.
Yeni göreve gelen Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan 2013 yılı sonu
itibariyle de büyüme
rakamlarını paylaştı ve
değerlendirdi. Bakan,
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü (DHMİ) web
sitesinde yayımlanan
değerlendirmesinde,
2003 yılında uygulamaya konulan sivil
havacılığın serbestleştirilmesi kararı ile birlikte
havacılıkta önemli
gelişmeler yaşandığına
dikkat çekiyor. Bakan
Elvan, son 11 yılda her
yıl bir önceki seneye
göre uçakla seyahat
eden yolcu sayısında
önemli artışlar yaşandığını, 2013 yılında ise artışın zirveye çıktığını vurguluyor. Bakan
Elvan, 2013 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,6 artışla yolcu
sayısının 150 milyonu geçerek rekor kırıldığını belirtiyor.
FOTO: DREAMSTIME
Im Zuge der Entwicklung wurden die Unternehmen größer
und bauten ihre Flotten aus. Die Fluggesellschaften legten um
11% pro Jahr zu und die Zahl der Großraumflugzeuge stieg um
129%. Der Aufstieg spiegelt sich auch im Umsatz wieder, der sich
von 2,2 Mrd. USD in 2003 auf über 15 Mrd. USD (Stand Ende 2012)
vervielfachte. Gleichzeitig wurden neue, anspruchsvolle Arbeitsplätze geschaffen. Stand 2012: über 150.000 Beschäftigte, ein
Zuwachs von 133%. Die
Sitzkapazität erhöhte sich
auf über 65.000 (+137%).
Die Luftfrachtkapazität
stieg um 318% auf über
1.150 Tonnen.
Der neue Verkehrsminister, Lütfi Elvan, gab
seine Einschätzung für das
Jahr 2013 auf der Webseite
der staatlichen Flughafenverwaltung (Devlet Hava
Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü - DHMI)
bekannt. Er wies insbesondere auf die Liberalisierung
aus dem Jahr 2003 hin, die
hinter dem Erfolg stehe.
2013 pries er als Rekordjahr, in dem zum ersten
Mal über 150 Mio. Passagiere befördert wurden, ein Zuwachs
gegenüber dem Vorjahr von stolzen 14,6%.
Flugreisen für jeden erschwinglich
Der Minister ging auch auf den starken Zuwachs (17,6%) bei
Binnenflügen ein. Unter Hinweis auf nur 8 Mio. Flugreisende in
2002 werte er die über 76 Mio. Inlandsflugpassagiere im Jahr 2013
Das rasche Wachstum der Branche erhöht auch die Nachfrage
nach gut ausgebildeten Arbeitskräften. Dazu haben die Zivilluftfahrtbehörde und der Rat für Höhere Bildung (YÖK) eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.
– eine Zahl, die nahezu der Einwohnerzahl des Landes entspricht
– als ein Zeichen dafür, dass jeder sich heutzutage eine Flugreise
leisten könne.
Wichtiger Arbeitgeber für qualifizierte Arbeitskräfte
Das rasche Wachstum der Branche erhöht auch die Nachfrage
nach gut ausgebildeten Arbeitskräften. Dazu haben die Zivilluftfahrtbehörde und der Rat für Höhere Bildung (YÖK) eine
Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Im Rahmen der Übereinkunft sollen alle Aspekte des Luftverkehrswesens Eingang in
die Lehrpläne der Universitäten finden und dafür die materiellen
und organisatorischen Voraussetzungen geschaffen werden. Weitere Bereiche der umfassenden Zusammenarbeit sind
Branchenanalysen und Weiterqualifizierungen.
Die Flugsicherheit muss selbstverständlich ebenfalls mit der
Ausweitung des Luftverkehrs schritthalten. Die türkische Zivilluftfahrt verfolgt eine kompromisslose Sicherheitspolitik nach
6
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
Havayolu taşımacılığı tabana yayıldı
2013 yılında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 17,6'lık artış gerçekleştiğini, yolcu sayısının 76 milyon 138 bin 315'e yükseldiğini
Sektörde yaşanan hızlı büyüme kalifiye elaman ihtiyacını da
artırdı. Bu çerçevede çözüm üretmek, yeni nitelikli ve kalifiye
işgücü kazandırmak amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) arasında arasında işbirliği protokolü imzanladı.
belirten Ulaştırma Bakanı Elvan, 2002’de iç hatlarda uçan yolcu
sayısının yalnızca 8 milyon olduğuna dikkat çekerek bugün ise
Türkiye'nin nüfusuna yakın, 76 milyonu aşkın iç hat yolcusunun
olduğunun altını çiziyor. Bakan Elvan bunu her kesimden insanın
havayolunu kullanabildiği şeklinde yorumluyor.
Nitelikli ve kalifiye işgücü için önemli işbirliği
Sektörde yaşanan hızlı büyüme kalifiye elaman ihtiyacını da
artırdı. Bu çerçevede çözüm üretmek, yeni nitelikli ve kalifiye
işgücü kazandırmak amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) arasında arasında işbirliği protokolü imzanladı. Sözkonusu anlaşma, havacılığın tüm alanlarını
kapsayacak şekilde üniversitelerde ilgili branşların açılması ve
müfredatlarının oluşturulmasından, uzmanlaşma ve sektörel analiz çalışmalarına kadar çok yönlü bir işbirliğini öngörüyor.
Bu denli bir büyüme uçuş güvenliği açısından sıkı bir denetimi
de zorunlu kılıyor. Emniyet ve güvenlikten ödün vermeden, ulus-
AUS DER WIRTSCHAFT > AIRLINES EKONOMİDEN > HAVACILIK
internationalen Standards und unter Einhaltung des
Umweltschutzes. Dazu wurde ein Audit-Mobilisierungsprojekt
begonnen, mit dem vorgesehen ist, Überprüfungsdaten auf elektronischem Weg und in koordinierter Weise in die Datenbank der
EASA, der European Aviation Safety Agency, einzugeben und die
Erstellung von Auditberichten zu beschleunigen.
lararası standartlara uygun ve çevreye duyarlı bir büyüme hedefi
öngören Türk sivil havacılığı, denetim hizmetlerinin veri girişlerinin
elektronik ortamda Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı’nın (EASA)
veritabanı ile koordineli şekilde yapılması ve denetim raporlama
işlemlerinin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla
Denetimlerin Mobilleştirilmesi Projesi’ni başlattı.
Projekte für grüne und Behinderten
freundliche Flughäfen
Yeşil ve engelsiz havalimanı projeleri
Die SHGM hat zwei wichtige Projekte ins Leben gerufen, mit
denen türkische Flughäfen Umwelt und Behinderten freundlicher
gestaltet werden sollen. Das Green Airport-Projekt läuft bereits
seit 2009 und verfolgt eine Reduzierung - und wenn möglich vollständige Beseitigung – von Einflüssen, die Mensch und Umwelt
belasten. Bis Ende 2012 erhielten 22 Betriebe für die von ihnen
ergriffenen Maßnahmen das Zertifikat „Grünes Unternehmen“. In
gleicher Weise sollen Flughäfen ausgezeichnet werden, die ihre
Einrichtungen nach den Anforderungen für Behinderten freundlichen Verkehr organisieren.
Für die nächsten Jahre wird ein weiteres kräftiges Wachstum
der Zivilluftfahrt der Türkei erwartet. Die Impulse dafür liefern die
positive wirtschaftliche Entwicklung, das Bevölkerungswachstum
und der steigende Lebensstandard. Dank ihrer zentralen geographischen Lage ist die Türkei schon lange eine Drehscheibe im
interkontinentalen Straßenverkehr; wie es aussieht, wird sich
diese Rolle auch auf den Luftraum ausdehnen.
(Übersetzung: Dr. Uwe Fiedeldei)
Türk havalimanlarının çevreye duyarlı çalışması ve engelli
insanların hizmete daha kolay ve güvenli ulaşımı için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından iki önemli proje daha hayata
geçirilmişti. Bu çerçevede 2009’da, Yeşil Havaalanı (Green Airport)
Projesi başlığıyla havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluşların
çevreye ve insan sağlığına verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün olabildiğince
ortadan kaldırılması öngörülmüştü. Bu kapsamda, sivil havacılık
sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar tarafından
önlemler alındı ve yeni düzenlemelere gidildi. 2012 yılı sonu itibariyle bu anlamda 22 işletmeye “Yeşil Kuruluş” belgesi verildi. Yine
engelli yolculara direkt olarak hizmet vermek amacıyla başlatılan
“Engelsiz Havaalanı” projesinde de gerekli şartları yerine getiren
havaalanları belgelendirildi.
Gelişen ekonomi, artan nüfus ve hayat standartları önümüzdeki yıllar boyunca da Türk sivil havacılığının büyümesini
tetikleyecek. Coğrafi konum itibariyle kara yollarında kıtalararası
bir köprü olan Türkiye, bu özelliğini hava ulaşımına da daha fazla
yansıtacak. (Abbas Özpınar)
AUS DER WIRTSCHAFT > AIRLINES EKONOMİDEN > HAVACILIK
Interturbine, ein Unternehmen der B/E Aerospace, verfügt
über ein internationales Vertriebsnetz mit Hauptsitz in Deutschland.
Durch weltweite Distributionszentren, Niederlassungen und Kontaktbüros ist sichergestellt, dass benötigte Produkte schnellstmöglich und mit kurzfristiger Verfügbarkeit geliefert werden können.
Eine der Niederlassungen befindet sich in Istanbul/Türkei. Sie
wurde im Jahr 2011 eröffnet, um die Kunden im türkischsprachigen
Raum zu versorgen.
Interturbine ist ein weltweit anerkannter und zertifizierter Anbieter von verschiedensten Materialien, wie beispielsweise Roh-und
Halbzeuge, Verbrauchsmaterialien, Chemikalien und Verbundwerkstoffe für die Luftfahrtindustrie, Flugzeugwartung, Fluggesellschaften, Automobilindustrie, Eisenbahnen, Schiffbau und Militär.
Aus mehr als 3.300 Bezugsquellen können über 550.000 Artikelnummern/Spezifikationen über einen einzigen Ansprechpartner
(„Single Point of Contact“) angeboten werden; und dies 24 Stunden
am Tag, 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr.
Als Mehrwert zur Dienstleistung kann Material nach Bedarf geliefert, auf Länge geschnitten und als Halbzeug nach Kundenspezifikation zusammengestellt werden und so zur Kostensenkung beitragen.
AgustaWestland, Airbus, ATR, Dornier/328, Embraer, Eurocopter,
Pilatus und Superjet haben Interturbine dank seiner sehr engagierten Mitarbeiter, kurzer Reaktionszeiten, globaler Präsenz und der
Fähigkeit, die Materialien weltweit zur Verfügung zu stellen, zum
zertifizierten Zulieferer für die Wartung ihrer Flotten ernannt.
Interturbine erfüllt außerdem die Anforderungen weiterer Flugzeughersteller wie Boeing (McDonnell Douglas), Bombardier, BAe,
Dassault, Socata, EADS (PZL) und anderen.
Interturbine liefert Service mit Mehrwert. Dieser Service beinhaltet kurzfristige Reaktion auf Kundenanfragen, verbesserte EDV-gestützte Lagerhaltung durch moderne Datensysteme, 24-StundenAOG-Service und rechtzeitige Lieferung nach IATA Versandnormen
und SPEC2000 Anforderungen.
Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Kostenreduzierung, indem es die komplette Lieferkette übernimmt und so
Einsparungen bei der Lagerhaltung, den Transaktionskosten und
durch die verkleinerte Lieferantenzahl generiert.
Interturbine Aviation Logistics, die „One-Stop-Source“ für alle
Verbrauchsmaterialien, bietet Rund-um-die-Uhr AOG-Service sowie
ein innovatives Material-Management-Konzept bis hin zur Abwicklung der gesamten Lieferkette. Über ihre Niederlassung in Istanbul
ist Interturbine in der Lage, Anfragen von Kunden und aus der Branche umgehend zu beantworten. (Interturbine)
FOTO: INTERTURBINE
Interturbine
liefert Service mit
Mehrwert
Interturbine
katma değeri yüksek
hizmetler sunuyor
B/E Aerospace’in bir iştiraki olan Interturbine, merkezi Almanya’da bulunan uluslararası bir satış ağına sahiptir. Tüm dünyaya yayılmış dağıtım merkezleri, şube ve iletişim ofisleri sayesinde, ihtiyaç duyulan ürünlerin mümkün olan en hızlı şekilde tedarik edilebilmesi
mümkündür.
Interturbine’ın dünya çapındaki şubelerinden biri olan İstanbul ofisi,
Türkçe konuşulan ülkelerdeki müşterilere hizmet sunmak amacıyla 2011
yılında açıldı.
Interturbine, havacılık sanayi, uçak bakımı, havayolu şirketleri, otomotiv sanayi, demiryolları, gemicilik sektörü ve silahlı kuvvetlere hammadde ve yarı mamul, sarf malzemeleri, kimyasal ve kompozit malzemeler sağlayan dünya çapında saygın ve sertifikalandırılmış bir
tedarikçidir.
Bu sayede tek temas noktası (“Single point of contact”) üzerinden
3 bin 300’den fazla alt tedarikçiden 550 binden fazla ürün/spesifikasyon
sunulabilir; hem de yılın 365 günü, haftanın 7 günü ve günün 24 saati
boyunca.
Hizmetin bir katma değeri olarak, malzemelerin ihtiyaç doğrultusunda tedarik edilmesi, arzu edilen boyda kesilmesi ve yarı mamul olarak müşteri spesifikasyonlarına göre birleştirilmesi toplam maliyetin düşürülmesine katkı sağlar.
AgustaWestland, Airbus, ATR, Dornier/328, Embraer, Eurocopter, Pilatus ve Superjet şirketleri; kendini işlerine adamış çalışanları, kısa tepki
süreleri, küresel bir oyuncu olması ve istenilen malzemeleri dünya çapında sunabilmesi nedeniyle, filolarının bakımı için sertifikalı tedarikçi
olarak Interturbine’ı seçmiştir.
Interturbine bunun ötesinde Boeing (McDonnell Douglas), Bombardier, BAe, Dassault, Socata, EADS (PZL) ve benzeri büyük uçak imalatçılarının taleplerini de yerine getirmek için çalışmaktadır.
Interturbine’da hizmet, katma değerle beraber sağlanır. Nitekim
müşteri taleplerine kısa sürede karşılık verilmesi, modern veri sistemleri
sayesinde bilgi işlem desteği daha da geliştirilmiş bir stok yönetimi, günün her saati verilen Yerdeki Uçak (AOG) hizmetleri ve IATA sipariş normlarının yanı sıra SPEC2000 talepleri doğrultusunda zamanında tedarik bu
hizmetlerin içinde yer alır.
Interturbine, tedarik zincirinin her aşamasını üstlenip stok yönetimi,
havale masrafları ve tedarikçi sayısını düşük tutarak sağladığı tasarrufla
müşterilerinin maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur.
Tüm sarf malzemeleri için bir “One-Stop-Source” olan Interturbine
Aviation Logistics, günün 24 saati AOG hizmetinin yanı sıra yenilikçi malzeme yönetim konseptinden, tüm tedarik zincirinin yönetimine kadar
çeşitli hizmetler verir. Interturbine, İstanbul’da bulunan Türkiye şubesiyle
müşterilerinin ve ilgili sektörlerin taleplerine en kısa sürede cevap vermektedir. (Tercüme: Ogün Duman)
Interturbine Türkiye: Ağaoglu My Office 212 | Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. No. 3 | Kat 29 Daire 487 | 34217 Güneşli - İstanbul
Tel: +90 212 603 67 14 | Fax: +90 212 603 67 11 | E-mail: [email protected]
8
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
AUS DER WIRTSCHAFT > AIRLINES EKONOMİDEN > HAVACILIK
EUROCONTROL (European Organisation
for the Safety of Air Navigation) ist eine internationale Organisation zur zentralen Koordination der Luftverkehrskontrolle in Europa.
Haydar Yalçın, stellvertretender Leiter der
türkischen Zivilluftfahrtbehörde (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü), wurde Ende 2013 zum
Präsidenten des Provisional Council (PC-Interimsrat) der Organisation gewählt.
Die zunehmende Bedeutung der
Zivilluftfahrt in der Türkei hat auch positive
Auswirkungen auf die Vertretung des Landes
in internationalen Organisationen. Für die
kommenden zwei Jahre wird sie das wichtigste
Entscheidungsgremium von Eurocontrol, den als
Hauptversammlung fungierenden Interrimsrat, führen.
Haydar Yalçın, der in den letzten zwei Jahren das Amt des
stellvertretenden PC-Präsidenten innehatte, wurde am 4.
Dezember 2013 an die Spitze gewählt.
(Übersetzung: Dr. Uwe Fiedeldei)
Türkiye, Eurocontrol
Genel Kurul
Başkanlığı'na seçildi
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet
Teşkilatı-Eurocontrol'ün Geçici Konsey
(PC) Başkanlığı'na Sivil Havacılık Genel
Müdür Yardımcısı Haydar Yalçın getirildi.
Sivil havacılıkta yaşanan büyümeye
paralel olarak uluslararası sivil havacılık
örgütlerindeki ağırlığı giderek artan Türkiye, Eurocontrol'ün en önemli karar
alma birimi olan Genel Kurul niteliğindeki
Geçici Konsey'in Başkanlığı'nı yürütecek.
Eurocontrol'ün 4 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, iki
yıldır Geçici Konsey Başkan Yardımcılığı
görevini yürüten Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Haydar
Yalçın oy birliği ile Konsey Başkanlığı'na seçilmiştir.
Avrupa'nın en önemli havacılık örgütlerinden biri olan Eurocontrol'de alınan kararlarda müdahale ve söz hakkını güçlendirmesi bakımından büyük önem taşıyan görevi 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren devralacak olan Türkiye, 2015 yılı sonuna kadar
Konsey'e başkanlık edecek. (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü)
FOTO: EUROCONTROL
Türkei in den
Interimsrat von
Eurocontrol gewählt
FOTO: BIGSTOCKPHOTO
AUS DER WIRTSCHAFT > AIRLINES > NACHRICHTEN EKONOMİDEN > HAVACILIK > HABERLER
Türkei will eigenen
Passagierjet
entwickeln
Türkiye kendi
yolcu uçağını
yapacak
Der stellvertretende Ministerpräsident Ali Babacan kündigte ein
nationales Flugzeugprojekt an; dazu werde bereits in nächster Zukunft mit einem Flugzeugbauer ein Kooperationsvertrag abgeschlossen. Babacan nannte vier Unternehmen, die in Frage kommen: Antonov (Ukraine), Embraer (Brasilien), Bombardier (Kanada) und Fokker
(Holland).
Zu den Zielen der Regierung für die Hundertjahrfeier im Jahr 2023
gehört neben einem Flugzeug auch ein Auto aus heimischer Fertigung. Beide Vorhaben sollen „Schritt für Schritt“ umgesetzt werden.
Während das Autoprojekt bisher nur als Wunsch im Raum steht,
kann die Türkei bereits zwei Flugobjekte vorweisen: die Drone Anka
und das Schulungsflugzeug Hürkuş.
Der nächste Schritt ist ein Passagierflugzeug, genauer ein „Mittelstreckenflugzeug für den Regionalverkehr“. Später sollen größere Jets
folgen.
Verkehrsminister Binali Yıldırım will für die Forschungs- und Entwicklungsphase 1 Mrd. Dollar bereitstellen. Der Strategieplan für das
Flugzeug sieht Zusammenarbeit mit einem Unternehmen von internationaler Erfahrung vor.
Es wird erwartete, dass TEI mit der Motorenherstellung beauftragt wird und TUSAŞ mit dem Bau des Flugzeugrumpfes. Beide Unternehmen haben Erfahrung in der Teilefertigung für moderne
Kampfflugzeuge und Passagierjets. (Übersetzung: Dr. Uwe Fiedeldei)
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın "Türkiye'de kendi
uçağımızı yapmak istiyoruz. Bir şirketle yakın bir zamanda
ortaklık kurup yola çıkacağız" sözlerinin ardından, dikkatler
görüşmelerin hangi uçak üreticileriyle yapıldığına çevrildi.
Babacan'ın sözünü ettiği dört alternatifin; Antonov (Ukrayna),
Embraer (Brezilya), Bombardier (Kanada) ve Fokker (Hollanda)
olduğu belirtiliyor.
Yerli otomobil ve yerli uçak projelerinde 2023 yılını hedef
olarak belirleyen hükümet, her iki projede de yetenekleri ‘adım
adım' geliştirmek istiyor. Yerli otomobil konusunda henüz somut
bir gelişme sağlanamazken, yerli uçak konusunda ilk adım Anka
insansız hava aracı ve Hürkuş eğitim uçağı ile atıldı.
Sıradaki adım yolcu uçağı olacak. İlk aşamada ‘orta menzilli
bölgesel uçak' sınıfında üretim yapılması, bunu daha büyük yolcu
uçaklarının izlemesi planlanıyor.
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım yerli uçak projesinin Ar-Ge
aşaması için 1 milyar dolar kaynak ayrılabileceğini açıklamıştı.
Hazırlanan stratejik plan uyarınca, uluslararası tecrübeye sahip bir
firma ile işbirliğine gidilecek.
Motor üretiminde TEI'nin, gövde üretiminde TUSAŞ'ın ana
yüklenici olması bekleniyor. TUSAŞ ve TEI halen dünyanın önde
gelen savaş uçaklarının yanısıra yolcu uçakları için de parça
üretimi yapıyor. (Habertürk)
10
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
AUS DER WIRTSCHAFT > AIRLINES > NACHRICHTEN EKONOMİDEN > HAVACILIK > HABERLER
150 Millionen
Fluggäste in 2013
Die über 50 Flughäfen des Landes
verzeichneten 2013 ein Passagieraufkommen von 150 Mio. Personen. Allein 70 Mio. Fluggäste wurden auf den
Istanbuler Flughäften Atatürk und Sabiha Gökçen abgefertigt; das sind
mehr Menschen als 200 Länder der
Erde an Einwohnern haben.
Neuer Rekord
Die Flughafenhauptverwaltung
des Landes verkündete mit Blick auf
ihre Statistik einen neuen Rekord für
das Jahr 2013. Über 150 Mio. Flugassagiere wurden registriert - mehr als je
zuvor. Nach Binnen- und Auslandsflügen aufgeschlüsselt ergab sich folgendes Bild: 76.138.000 Inlandspassagiere
(+17,6%) und 73.393.000 Auslandsflug-
gäste (+11,8%). Zusammen ergab das
150.186.000 Flugreisende (+14,7%).
Luftdrehkreuz Istanbul
Auf die internationalen Flughäfen
Atatürk und Sabiha Gökçen in Istanbul entfiel nahezu die Hälfte des gesamten Passagieraufkommens. Die
meisten Länder der Erde haben weniger Einwohner als diese beiden Flughäfen im Jahr an Fluggästen registrieren. Auf Atatürk entfielen 17.224.000
Inlands- und 34.096.000 Auslandspassagiere, während für Sabiha Gökçen
11.947.000 bzw. 6.694.000 Personen
gezählt wurden. (Zahlen auf ein Tausend gerundet.)
(Übersetzung:
Dr. Uwe Fiedeldei)
2013 yılında,
havayolu ile 150 milyon
yolcu taşındı
Türkiye rekor kırdı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü istatistiklerinden derlenen bilgilere
göre, Türk havacılık sektörü 2013 yılında 150
milyonu aşan
yolcu sayısıyla yeni bir
rekora imza
attı. Türkiye
genelinde geçen yıl iç hat yolcusu bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
17.6'lık artışla 76 milyon 138 bine, dış
hat yolcu sayısı ise yüzde 11.8'lik yükselişle 73 milyon 393 bine çıktı. Toplam
yolcu sayısı ise yüzde 14.7 artışla 150
milyon 186 bine tırmandı.
En önemli merkez
Türkiye genelinde 12 ayda uçakla
taşınan 150 milyon yolcunun yaklaşık
yarısı, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından taşındı. Bu iki
havalimanı, 200 ülkenin nüfusundan
daha fazla
kişiye hizmet verdi.
Atatürk Havalimanı'nı iç
hatlarda 17
milyon 224
bin, dış hatlarda 34 milyon 96 bin
kişi tercih
etti. Sabiha
Gökçen Havalimanı'nı ise iç hatlarda 11 milyon
947 bin, dış hatlarda ise 6 milyon 694
bin kişi kullandı. (Sabah Gazetesi)
FOTO: TAV
Türkiye genelindeki 50'nin üzerinde havalimanı, 2013 yılında 150 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. İstanbul
Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları 70 milyon yolcuya hizmet vererek
yaklaşık 200 ülkenin nüfusundan daha
fazla kişinin uçakla yolculuk yaptığı
merkez oldu.
Zivilluftfahrtbehörde
gibt grünes Licht für
unabhängige Audits
Die für die Zivilluftfahrt zuständige Abteilung
des Ministeriums für Verkehr, Seefahrt und Kommunikation, die Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
(SHGM), hat im Rahmen einer im April letzten Jahres in Kraft getretenen Verordnung die Möglichkeit von Audits durch unabhängige Organisationen
geschaffen. Die erste Zulassung wurde an die Firma
Gürsan Teknik Hizmetler A.Ş. ausgestellt.
Zum Überprüfungsumfang im Namen der SHGM
gehören: Firmen, die Wartungen gemäß SHY 145
(Verordnung über zugelassene Wartungsfirmen),
Dauerflugtauglichkeitsprüfungen und F-Wartungen
durchführen.
Die Zulassung hat eine Gültigkeit von einem Jahr.
Gürsan wird ihre Leistungen auf der Basis eines Auditplans durchführen und dazu Verträge mit den zu
audierenden Unternehmen abschließen, die Gürsan
direkt beauftragen. Die Auditberichte gehen an die
SHGM. Nach der Zweitprüfung werden die Gutachten
verbindlich beschieden. (Übersetzung: Dr. Fiedeldei)
Sivil Havacılık,
Bağımsız Denetim için
ilk onayı verdi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), sivil havacılık
sektöründeki denetimlerin bağımsız kuruluşlarca yapılmasına ilişkin yönetmelik kapsamında ilk yetkisini
verdi.
Geçtiğimiz yıl Nisan ayında yürürlüğe giren Sivil
Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliği çerçevesinde gereklilikleri yerine getiren
Gürsan Teknik Hizmetler A.Ş, Yetkili Bağımsız Denetleme Kuruluşu Onay Sertifikası almaya hak kazandı.
Sivil havacılık sektörünün ilk defa bağımsız bir
denetleme kuruluşu tarafından denetlenmesine imkan veren yetki kapsamında Gürsan Teknik Hizmetler A.Ş, SHY 145 Bakım Denetlemesi, Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetim Kuruluşu Denetlemesi ve F Bakım
Kuruluşu Denetlemesi konularında SHGM adına sektörü denetleme yetkisine sahip olacak.
Bir yıllık bir zaman dilimi için yetkilendirilen şirket, hazırlanan plan dahilinde 2014 yılında işetmelere
ilgili alanda denetleme konusunda hizmet sunacak.
Ülkemizde faaliyet gösteren işletmeler yetkilendirilen
bu kuruluşla sözleşme yapabilecek ve şirketin bu
alanlarda denetlenmesini talep edebilecek. Denetim
Kuruluşunun denetim raporlarını SHGM'ye göndermesinin ve yapılacak ikinci incelemenin ardından Rapora nihai onay verilecek. (SHGM)
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
11
FOTO: BIGSTOCKPHOTO
AUS DER WIRTSCHAFT > TRANSPORT UND LOGISTIK EKONOMİDEN > TRANSPORT VE LOJİSTİK
Transport und Logistik - Türkei
Taşıma ve lojistik - Türkiye
Ausbau
der Verkehrsinfrastruktur zur
Nutzung des hohen
Wachstumspotenzials
Büyüme
potansiyelinin
kullanılabilmesi
için taşımacılık
altyapısının
geliştirilmesi
Das hohe Wirtschaftswachstum, der expandierende
Außenhandel und die günstige geographische Lage
machen die Türkei zu einem attraktiven Standort für
Investitionen in den Logistiksektor. In den bevorstehenden Jahren wird mit steigender Projekttätigkeit gerechnet. Während die Regierung mehrere Großvorhaben zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur
vorantreibt, investieren Logistikunternehmen des Privatsektors in neue Distributionszentren, um ihre Angebote zu verbessern
Yüksek ekonomik büyüme rakamları, genişleyen
dış ticareti ve uygun coğrafi konumu Türkiye’yi
lojistik sektörünün yatırımcıları için cazip bir merkez
haline getiriyor. Önümüzdeki yıllarda bölgedeki
proje etkinliğinin giderek daha da artacağı öngörülmekte. Türkiye hükümeti taşımacılık altyapısının
iyileştirilmesi için kimi büyük projeleri yürütürken
özel sektörün lojistik şirketleri, hizmetlerini iyileştirmek için yeni dağıtım merkezlerine yatırım
yapıyor.
12
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
AUS DER WIRTSCHAFT > TRANSPORT UND LOGISTIK EKONOMİDEN > TRANSPORT VE LOJİSTİK
Uluslararası iş dünyası nezdindeki yüksek cazibesi, genişleyen dış ticareti ve gelecekteki büyüme öngörülerinin olumlu
olması, Türkiye’yi taşımacılık ve lojistik projeleri alanında yapılacak yatırımlar için son derece çekici bir merkez haline getiriyor.
Uzmanların tahminlerine göre Türkiye, önümüzdeki yıllarda beklenen dünya çapında en hızlı büyümeyi gösterecek lojistik
pazarların başında yer alıyor.
Avrupa ile Ortadoğu’nun yanı sıra Asya ve Afrika ülkeleri arasındaki uygun coğrafi konumu, Türkiye’ye lojistik pazarında güçlü
bir yer sağlıyor. Danışmanlık şirketi Jones Lang LaSalle’e (JLL) göre,
tüketicilerin giderek artan alım gücüyle geleceğe olumlu bakan iç
pazar ve iyi eğitimli, genç çalışan nüfus, buraya yatırım yapmak
için en önemli argümanlar.
Sınai kapasitelerin geliştirilmesine yönelik sayısız yatırım planı
ve birçok sektördeki dış kaynak kullanımı, taşımacılık ve lojistik
sektörünün önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğuna işaret etmekte; zira bu yeni projeler de taşımacılık ve satış çözümleri
için yeni bir talebi tetikleyecek.
Türkiye hükümetinin kendine uzun vadede koyduğu hedefler
oldukça iddialı. Buna göre Türkiye’nin yıllık ihracatı 2013’de ulaştığı 153,5 milyar dolardan cumhuriyetin yüzüncü yıldönümü olan
2023’e kadar 500 milyar dolara çıkacak. Yine aynı dönem zarfında
gayrisafi yurtiçi hasılanın 823 milyar dolardan 2 trilyon dolara çıkması, hedefler arasında. Kişi başı gelirin de 10.818 dolardan 25 bin
dolara yükselmesi bekleniliyor.
Massive Investitionen in die Transportinfrastruktur
Taşımacılık altyapısına yapılan devasa yatırımlar
Um den mit dieser Entwicklung einhergehenden logistischen Herausforderungen zu genügen, wird die Verkehrsinfrastruktur zügig
ausgebaut. Dafür sollen bis 2023 mindestens 200 Mrd. USD investiert
Tüm bu gelişmelere eşlik edecek lojistik darboğazları bertaraf
edebilmek için ülkenin ulaşım altyapısı hızla büyütülüyor. Yine
2023 yılına kadar bu alanda yüzde 60’ı kamu eliyle olmak üzere
FOTO: BIGSTOCKPHOTO
Die steigende Attraktivität für die internationale Geschäftswelt,
der expandierende Außenhandel und die guten Wachstumsperspektiven machen die Türkei zu einem beliebten Standort für Investitionen in Transport- und Logistikprojekte. Das Land steht nach Einschätzung von Fachleuten an der Spitze von weltweiten Logistikmärkten,
die in den kommenden Jahren das stärkste Wachstum erzielen dürften.
Die günstige geographische Lage zwischen Europa und den nahöstlichen, asiatischen und afrikanischen Ländern verleiht dem Logistikmarkt starke Impulse. Der zukunftsträchtige Inlandsmarkt mit steigender Kaufkraft der Verbraucher und die gut ausgebildeten jungen
Arbeitskräfte sind nach Einschätzung des Beratungsunternehmens
Jones Lang LaSalle (JLL) wichtige Argumente für ein Engagement in
der Türkei. Die zahlreichen Investitionspläne zum Ausbau der industriellen Kapazitäten und die Verbreitung des Outsourceing in vielen
Bereichen zeigen, dass der Transport- und Logistiksektor ein erhebliches Wachstumspotenzial besitzt, zumal die neuen Projekte zusätzliche Nachfrage nach Transport- und Vertriebslösungen auslösen.
Die langfristigen Ziele der türkischen Regierung sind ehrgeizig. Die
Exporte des Landes sollen von geschätzten 153,5 Mrd. USD im Jahr
2013 bis 2023, dem Jubiläumsjahr des hundertjährigen Bestehens der
Türkischen Republik, auf 500,0 Mrd. USD steigen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) soll im genannten Zeitvergleich von 823 Mrd. 2.000
Mrd. USD wachsen. Das Pro-Kopf-Einkommen soll von 10.818 auf
25.000 USD zunehmen.
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
13
AUS DER WIRTSCHAFT > TRANSPORT UND LOGISTIK EKONOMİDEN > TRANSPORT VE LOJİSTİK
toplamda en az 200 milyar dolarlık bir yatırım yapılması planlanıyor. Demir ve deniz yollarının toplam taşımacılık hacminde
günümüze kadar oynadığı küçük rol önümüzdeki ilk on yıl içinde
demiryollarında yüzde 15, deniz yollarındaysa yüzde 10 oranında
arttırılacak. Taşımacılık altyapısının genişletilmesine ilişkin önemli
ipuçlarına hükümetin, 2013 ortasında yayınlanan onuncu beş yıllık kalkınma planında (2014-2018) da rastlamak mümkün. Buna
göre 2018 yılına kadar duble yollar 20 bin 17 kilometreden 25 bin
272’ye, otoyollarsa 2 bin 236’dan 4 bin kilometreye çıkarılacak.
Aynı zamanda konvansiyonel demiryolu ağı 8 bin 770’den 10 bin
556 kilometreye, yüksek hızlı tren hattıysa 888’den 2 bin 496 kilometreye uzatılacak. Beş yıllık kalkınma planının projeksiyonları
uyarınca deniz limanlarındaki toplam mal giriş çıkışı da artış gösterip 248 milyondan 615 milyon tona çıkarken, konteyner
limanlarındaki hareket 2,9 milyondan 13,8 milyon ton sınırına ulaşacak. Havacılık sektöründeyse yolcu sayısının 131 milyondan 232
milyona çıkması bekleniyor.
Özel sektör yatırımcılarının da katkısıyla yeni liman ve havalimanlarının yanı sıra kara ve demiryolları da inşa ediliyor. Bunun
için kamu ve özel sektör ortaklıkları modeli olduğu kadar yap
işlet devret şablonuna göre oluşturulan işletme projeleri tercih
ediliyor. Konteyner trafiğindeki büyük artış yeni projeleri de gündeme taşımakta. Ulaştırma Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye
limanlarındaki konteyner trafiği 2009 yılında 4,4 milyon TEU’yken,
2012’de bu rakam 7,2 milyon TEU’ya çıkmış durumda. Bu
bağlamda İstanbul’un, bölgesel konteyner trafiğinin merkez noktası olması planlanıyor.
FOTO: BIGSTOCKPHOTO
werden, davon 60% vom Staatssektor. Die bisher sehr niedrigen
Anteile des Schienen- und Seetransports am gesamten Transportvolumen sollen in den kommenden zehn Jahren auf 15% beziehungsweise 10% erhöht werden. Wichtige Hinweise zum Ausbau
der Transportinfrastruktur enthält auch der Mitte 2013 veröffentlichte zehnte Fünfjahresplan (2014–2018) der Regierung. Demnach
sollen bis 2018 die Schnellstraßen von 20.017 auf 25.272 km und
die Autobahnen von 2.236 auf 4.000 km verlängert werden. Gleichzeitig sollen das konventionelle Eisenbahnnetz von 8.770 auf
10.556 km und das Hochgeschwindigkeitsnetz von 888 auf 2.496
km vergrößert werden. Der Güterumschlag an den Seehäfen soll
nach Projektionen des Fünfjahresplanes von 248 Mio. auf 615 Mio. t
zunehmen. Der Umschlag in den Containerhäfen soll von 3,9 Mio.
auf 13,8 Mio. TEU steigen. Im Luftverkehr wird ein Anstieg der Fluggäste von 131 Mio. auf 232 Mio. vorausgesagt.
Unter Mitwirkung privater Investoren entstehen neue Häfen,
Flughäfen sowie Straßen- und Schienenwege. Dabei erfreuen sich
das PPP-Modell (Public-Private Partnership) und Betreiber-Projekte
nach dem BOT-Schema (Build-Operate-Transfer) hoher Beliebtheit.
Das starke Wachstum des Containerverkehrs bringt neue Projekte
auf die Tagesordnung. Nach Angaben des Verkehrsministeriums
stieg das Containerumschlagvolumen in türkischen Häfen von 4,4
Mio. TEU im Jahr 2009 auf 7,2 Mio. TEU im Jahr 2012. Istanbul soll zur
Drehscheibe für den regionalen Containerverkehr ausgebaut werden.
Die Anbindung der Häfen an das Straßen- und Schienennetz
wird vorangetrieben. Der Aufbau von Trockenhäfen ("Dry Port")
14
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
AUS DER WIRTSCHAFT > TRANSPORT UND LOGISTIK EKONOMİDEN > TRANSPORT VE LOJİSTİK
LOGISTIKZIELE DER TÜRKEI FÜR 2023
TÜRKIYE’NİN 2023 İÇİN LOJİSTİK HEDEFLERİ
Gütertransportnachfrage insgesamt
Gütertransportnachfrage insgesamt
625 milyar t-km
Gütertransportnachfrage auf der Straße
Gütertransportnachfrage auf der Straße
422 milyar t-km
Landstraßennetz
Landstraßennetz
70.000 km
Schnellstraßen
Schnellstraßen
36.527 km
Autobahnen
Autobahnen
Schienennetz
Schienennetz
Güterwaggons
Güterwaggons
Güterumschlag an Seehäfen
Güterumschlag an Seehäfen
Container-Umschlag
Container-Umschlag
7.527
30.000 km
8.000
850 milyon ton
32 milyon TEU
Quelle: Uluslararasi Nakliyeciler Dernegi – UND (Verband Internationaler Spediteure) Kaynak: Uluslararası Nakliyeciler Derneği – UND
schreitet voran. Im Rahmen des "Great Anatolian Logistics Organization " (BALO – Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlari) mit geplanten Investitionen von 25 Mio. Euro und mit Beteiligung der türkischen Staatsbahn TCDD (T. C. Devlet Demiryollari), 51 Handelskammern, 24 Börsen, 15 organisierten Industriezonen und des Fachverbandes UTIKAD soll der Warenverkehr mit Europa vor allem für
anatolische Firmen erleichtert werden. Dabei sollen die in Logistikzentren der TCDD gesammelten Exportwaren über ein kombiniertes System aus Schienen- und Seewegen kostengünstig nach Europa und vor allem nach Deutschland (mit Abstand größter Abnehmer türkischer Produkte) gebracht werden. Das BALO-Projekt zielt
auf eine Senkung der Transportkosten für Exporteure um 30% ab.
Konzentration der Projekte auf die
Marmara-Region
Die wichtigsten Standorte für die Logistik-Projekte befinden
sich in der nordwestlichen Marmara-Region, wo circa 40% der türkischen Industrieproduktion erfolgen und 55% des Außenhandels
abgewickelt werden. Vor allem das Gebiet Istanbul-Kocaeli steht
im Mittelpunkt. Als weitere wichtige Projektgebiete außerhalb der
Marmara-Region nennt JLL die Provinzen Ankara, Izmir, Mersin,
Adana, Samsun, Gaziantep und Eskisehir. So wird beispielsweise
der von der Firma Ceynak Lojistik betriebene Samsunport am
Schwarzen Meer zügig ausgebaut. Bis 2015 soll hier die Containerabwicklungskapazität auf 60.000 TEU steigen.
Im Großraum Istanbul wurde im Mai 2013 mit dem Bau der
dritten Bosporus-Brücke begonnen. Das Projekt für einen dritten internationalen Flughafen bei Istanbul wurde Mitte 2013 nach dem
BOT-Modell vergeben. Die Bauarbeiten werden 2014 beginnen; die
erste Bauphase soll 2018 abgeschlossen werden. Mit der Vollendung des Marmaray-Projektes für den interkontinentalen Schienenverkehr im Jahr 2015 werden die europäischen Eisenbahnnetze an
die nahöstlichen und asiatischen Schienenwege im Güterverkehr
Anschluss erhalten. Der erste 13,6 km lange Teilabschnitt (Unterwassertunnel) der insgesamt 76,3 km langen Marmaray-Strecke
zwischen Gebze und Halkali wurde im Oktober 2013 für den UBahnverkehr freigegeben.
Limanların, kara ve demiryolu ağlarına bağlanması çalışmaları
hızlandırılmış durumda. Kuru limanlar (“Dry Port”) inşa ediliyor.
Kısa adı BALO olan ve 25 milyon avroluk bir yatırım ve TCDD’nin
yanı sıra 51 farklı ticaret odası, 24 borsa, 15 organize sanayi bölgesi ve UTİKAD ihtisas derneğinin de katılımlarıyla yürütülen
“Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonları” çerçevesinde
Avrupa’dan özellikle Anadolu’daki şirketlere mal taşımacılığının
kolaylaştırılması planlanıyor. Yine aynı proje içerisinde TCDD’nin
lojistik merkezlerinde toplanan ihraç ürünleri demir ve deniz yollarından müteşekkil kombinasyonlu bir sistemle Avrupa’ya,
özellikle de Türk ürünlerinin açık ara en büyük ithalatçısı olan
Almanya’ya gönderilecek. BALO projesinin, ihracatçıların taşımacılık maliyetlerini yüzde 30 oranında düşürmesi bekleniyor.
Projelerin Marmara Bölgesi’nde
yoğunlaşması
Lojistik projeleri için seçilen en önemli yerler, Türkiye’nin sınai
üretiminin yaklaşık yüzde 40’ının, dış ticaretininse yüzde 55’inin
gerçekleştiği Kuzeybatı Marmara’da bulunuyor. Özellikle İstanbulKocaeli hattı bu çalışmaların merkezinde yer almakta. JLL,
Marmara Bölgesi dışındaki diğer önemli proje alanları arasında
Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Samsun, Gaziantep ve Eskişehir illerini sayıyor. Örneğin Ceynak Lojistik şirketince Karadeniz kıyısında
işletilen Samsunport limanı hızlı bir şekilde genişletilecek. Buradaki konteyner trafiği kapasitesinin 2015 yılına kadar 60 bin
TEU’ya çıkması bekleniyor.
Mayıs 2013’de İstanbul’da üçüncü Boğaz köprüsünün inşaatına başlandı. Yine İstanbul’da üçüncü bir uluslararası havalimanı
projesi yap işlet devret modeline göre ihale edildi. İnşaat çalışmalarına 2014 yılında başlanması, inşaatın ilk aşamasınınsa 2018’de
tamamlanması planlanıyor. Kıtalararası demiryolu trafiği için Marmaray projesinin tamamlanmasıyla 2015 yılında Avrupa
demiryolları ağı, Ortadoğu ve Asya demiryollarına bağlanmış olacak ve mal taşımacılığı için kullanılabilecek. Gebze ile Halkalı arası
toplam uzunluğu 76,3 kilometre olan Marmaray hattının 13,6 kilometrelik kısmı (su altı tüneli), Ekim 2013’de metro kullanımı için
kullanılmaya başlandı.
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
15
Unter Mitwirkung privater Investoren entstehen neue Häfen,
Flughäfen sowie Straßen- und Schienenwege. Dabei erfreuen sich
das PPP-Modell (Public-Private Partnership) und Betreiber-Projekte
nach dem BOT-Schema (Build-Operate-Transfer) hoher Beliebtheit.
Das starke Wachstum des Containerverkehrs bringt neue Projekte
auf die Tagesordnung. Nach Angaben des Verkehrsministeriums
stieg das Containerumschlagvolumen in türkischen Häfen von 4,4
Mio. TEU im Jahr 2009 auf 7,2 Mio. TEU im Jahr 2012. Istanbul soll zur
Drehscheibe für den regionalen Containerverkehr ausgebaut werden.
Die Anbindung der Häfen an das Straßen- und Schienennetz
wird vorangetrieben. Der Aufbau von Trockenhäfen ("Dry Port")
schreitet voran. Im Rahmen des "Great Anatolian Logistics Organization " (BALO – Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlari) mit geplanten Investitionen von 25 Mio. Euro und mit Beteiligung der türkischen Staatsbahn TCDD (T. C. Devlet Demiryollari), 51 Handelskammern, 24 Börsen, 15 organisierten Industriezonen und des Fachverbandes UTIKAD soll der Warenverkehr mit Europa vor allem für
anatolische Firmen erleichtert werden. Dabei sollen die in Logistikzentren der TCDD gesammelten Exportwaren über ein kombiniertes System aus Schienen- und Seewegen kostengünstig nach Europa und vor allem nach Deutschland (mit Abstand größter Abnehmer türkischer Produkte) gebracht werden. Das BALO-Projekt zielt
auf eine Senkung der Transportkosten für Exporteure um 30% ab.
Konzentration der Projekte auf
die Marmara-Region
Die wichtigsten Standorte für die Logistik-Projekte befinden
sich in der nordwestlichen Marmara-Region, wo circa 40% der türkischen Industrieproduktion erfolgen und 55% des Außenhandels
abgewickelt werden. Vor allem das Gebiet Istanbul-Kocaeli steht
im Mittelpunkt. Als weitere wichtige Projektgebiete außerhalb der
Marmara-Region nennt JLL die Provinzen Ankara, Izmir, Mersin,
Adana, Samsun, Gaziantep und Eskisehir. So wird beispielsweise
der von der Firma Ceynak Lojistik betriebene Samsunport am
Schwarzen Meer zügig ausgebaut. Bis 2015 soll hier die Containerabwicklungskapazität auf 60.000 TEU steigen.
Im Großraum Istanbul wurde im Mai 2013 mit dem Bau der
dritten Bosporus-Brücke begonnen. Das Projekt für einen dritten internationalen Flughafen bei Istanbul wurde Mitte 2013 nach dem
BOT-Modell vergeben. Die Bauarbeiten werden 2014 beginnen; die
erste Bauphase soll 2018 abgeschlossen werden. Mit der Vollen-
FOTO: BIGSTOCKPHOTO
AUS DER WIRTSCHAFT > TRANSPORT UND LOGISTIK EKONOMİDEN > TRANSPORT VE LOJİSTİK
Özel sektör yatırımcılarının da katkısıyla yeni liman ve havalimanlarının yanı sıra kara ve demiryolları da inşa ediliyor. Bunun
için kamu ve özel sektör ortaklıkları modeli olduğu kadar yap
işlet devret şablonuna göre oluşturulan işletme projeleri tercih
ediliyor. Konteynır trafiğindeki büyük artış yeni projeleri de gündeme taşımakta. Ulaştırma Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye
limanlarındaki konteynır trafiği 2009 yılında 4,4 milyon TEU’yken,
2012’de bu rakam 7,2 milyon TEU’ya çıkmış durumda. Bu
bağlamda İstanbul’un, bölgesel konteynır trafiğinin merkez noktası olması planlanıyor.
Limanların, kara ve demiryolu ağlarına bağlanması çalışmaları
hızlandırılmış durumda. Kuru limanlar (“Dry Port”) inşa ediliyor.
Kısa adı BALO olan ve 25 milyon avroluk bir yatırım ve TCDD’nin
yanı sıra 51 farklı ticaret odası, 24 borsa, 15 organize sanayi bölgesi ve UTİKAD ihtisas derneğinin de katılımlarıyla yürütülen
“Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonları” çerçevesinde
Avrupa’dan özellikle Anadolu’daki şirketlere mal taşımacılığının
kolaylaştırılması planlanıyor. Yine aynı proje içerisinde TCDD’nin
lojistik merkezlerinde toplanan ihraç ürünleri demir ve deniz yollarından müteşekkil kombinasyonlu bir sistemle Avrupa’ya,
özellikle de Türk ürünlerinin açık ara en büyük ithalatçısı olan
Almanya’ya gönderilecek. BALO projesinin, ihracatçıların taşımacılık maliyetlerini yüzde 30 oranında düşürmesi bekleniyor.
FOTO: BIGSTOCKPHOTO
Projelerin Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşması
16
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
Lojistik projeleri için seçilen en önemli yerler, Türkiye’nin sınai
üretiminin yaklaşık yüzde 40’ının, dış ticaretininse yüzde 55’inin
gerçekleştiği Kuzeybatı Marmara’da bulunuyor. Özellikle İstanbulKocaeli hattı bu çalışmaların merkezinde yer almakta. JLL,
Marmara Bölgesi dışındaki diğer önemli proje alanları arasında
Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Samsun, Gaziantep ve Eskişehir illerini sayıyor. Örneğin Ceynak Lojistik şirketince Karadeniz kıyısında
işletilen Samsunport limanı hızlı bir şekilde genişletilecek. Buradaki konteynır trafiği kapasitesinin 2015 yılına kadar 60 bin
TEU’ya çıkması bekleniyor.
Mayıs 2013’de İstanbul’da üçüncü Boğaz köprüsünün inşaatına başlandı. Yine İstanbul’da üçüncü bir uluslararası havalimanı
projesi yap işlet devret modeline göre ihale edildi. İnşaat çalışma-
AUS DER WIRTSCHAFT > TRANSPORT UND LOGISTIK EKONOMİDEN > TRANSPORT VE LOJİSTİK
dung des Marmaray-Projektes für den interkontinentalen Schienenverkehr im Jahr 2015 werden die europäischen Eisenbahnnetze an
die nahöstlichen und asiatischen Schienenwege im Güterverkehr
Anschluss erhalten. Der erste 13,6 km lange Teilabschnitt (Unterwassertunnel) der insgesamt 76,3 km langen Marmaray-Strecke
zwischen Gebze und Halkali wurde im Oktober 2013 für den UBahnverkehr freigegeben.
Parallel zur Infrastrukturoffensive der Regierung verfolgen Logistikfirmen des Privatsektors vielfältige Expansionspläne. Unter
den 500 umsatzstärksten Unternehmen der Türkei befanden sich
2012 insgesamt 13 Firmen der Logistikbranche, die größtenteils im
Großraum Istanbul ihren Hauptsitz hatten. Landesweit arbeiten im
nationalen Transportbereich rund 1.600 und im internationalen Bereich 1.400 Unternehmen. Die am Markt operierenden 480 ausländischen Transport- und Logistikfirmen vereinen schätzungsweise
30% des Gesamtumsatzes der Branche auf sich. Infolge des sich
verschärfenden Wettbewerbs rechnen Branchenanalysten mittelfristig mit mehr Fusionen/Übernahmen in der Logistikbranche.
larına 2014 yılında başlanması, inşaatın ilk aşamasınınsa 2018’de
tamamlanması planlanıyor. Kıtalararası demiryolu trafiği için Marmaray projesinin tamamlanmasıyla 2015 yılında Avrupa
demiryolları ağı, Ortadoğu ve Asya demiryollarına bağlanmış olacak ve mal taşımacılığı için kullanılabilecek. Gebze ile Halkalı arası
toplam uzunluğu 76,3 kilometre olan Marmaray hattının 13,6 kilometrelik kısmı (su altı tüneli), Ekim 2013’de metro kullanımı için
kullanılmaya başlandı.
Hükümetin altyapı atağına paralel olarak özel sektördeki lojistik şirketleri de çeşitli genişleme planları yapıyor. 2012’de
Türkiye’nin en yüksek ciro sağlayan ilk 500 şirketi arasında lojistik
sektöründen, çoğunun merkezi İstanbul’da bulunan 13 işletme de
yer almaktaydı. Ülke çapında yerel taşımacılık alanında yaklaşık
1.600, uluslararası taşımacılık alanındaysa 1.400 şirket faaliyet
gösteriyor. Pazarda yer alan 480 yabancı taşımacılık ve lojistik
şirketi, sektörde elde edilen toplam cironun yaklaşık yüzde
30’unu meydana getirmekte. Sektör analistleri rekabetin artması
nedeniyle lojistik sektörünün orta vadede bol miktarda birleşme
ve satınalma göreceğini tahmin etmekte.
Paket- und Express-Kurierdienste stark gefragt
Paket ve ekspres kurye hizmetlerine talep büyük
Unternehmen der Paket- und Kurierdienstbranche erfreuen
sich guter Geschäfte. Die Zahl der Geschäftsstellen dieser Firmen erhöhte sich nach Angaben des türkischen Fachverbandes für Kargo-,
Kurier- und Logistikdienste KARID (Türkiye Kargo Kurye ve Lojistik
Isletmecileri Dernegi) von 4.215 im Jahr 2005 bis Ende 2012 auf
9.700. Im genannten Zeitvergleich verzeichnete die Zahl der Transferzentren einen Anstieg von 158 auf 250, während die Zahl der
eingesetzten Fahrzeuge von 7.310 auf 25.000 stieg. Die Zahl der beförderten Pakete erhöhte sich von 760.000 auf knapp 3 Mio. Stück.
Starke Impulse erhält die Paket- und Kurierdienstbranche durch
die Expansion des elektronischen Handels, der sich sowohl bei den
Firmen wie auch bei den Konsumenten steigender Beliebtheit erfreut. Vor allem in den städtischen Konsumzentren mit modernem
Lebensstil wächst das Interesse an Online-Einkäufen. Der Umsatz
mit Online-Geschäften erhöhte sich 2012 um 34% auf knapp 31
Mrd. TL und dürfte in den kommenden Jahren weiter zunehmen.
Hiermit wächst der Bedarf an Paket- und Kurierdiensten. Das
Dienstleistungsangebot der Firmen erstreckt sich landesweit über
circa 10.000 Ortschaften.
Paket ve kurye hizmetleri sektörü, işlerin iyi gitmesinden
büyük memnuniyet duyuyor. Türkiye Kargo Kurye ve Lojistik
İsletmecileri Derneği KARİD’in verilerine göre bu sektörde hizmet
veren şirketlerin sayısı 2005 yılında 4 bin 215 iken, 2012 sonunda
9 bin 700’e çıkmış durumda. Aynı zaman diliminde aktarma merkezlerinin sayısı 158’den 250’ye, kullanılan araç sayısı 7 bin
310’dan 25 bine çıkmış. Sektörde toplam teslim edilen kargo adediyse 760 binden yaklaşık 3 milyon adede yükselmiş.
Paket ve kurye hizmetleri sektörü, gerek şirketler gerekse tüketiciler nezdinde giderek artan oranda memnuniyetle karşılanan
e-ticaretin hızla genişlemesinden de olumlu etkilendi. Özellikle modern yaşam tarzına sahip, kentlerdeki tüketim merkezleri arasında
çevrimiçi alışverişe ilgi hızla büyüyor. Çevrimiçi alışverişten elde edilen ciro 2012 yılında yüzde 34’lük bir büyüme göstererek 31 milyar
liraya çıktı ve görülen o ki, önümüzdeki yıllarda da büyüme seyrine
devam edecek. Dolayısıyla paket ve kurye hizmetlerine gereksinim
de aynı oranda artacak. Şirketlerin hizmet kapasitesi ülke çapında
10 bin şubeyi kapsamakta. (Tercüme: Ogün Duman)
Necip C. Bağoğlu
Germany Trade & Invest, Istanbul
www.gtai.de
Necip C. Bağoğlu
Germany Trade & Invest, Istanbul
www.gtai.de
AUS DER WIRTSCHAFT > TRANSPORT UND LOGISTIK EKONOMİDEN > TRANSPORT VE LOJİSTİK
Logistikbranche nimmt
3. Flughafen für Istanbul in
ihre Investitionsplanung auf
İstanbul’un 3'üncü
havalimanı, lojistikçilerin
yatırım listesine girdi
Der 3. Istanbuler Flughafen ist der größte je in der Türkei vergebene Bauauftrag. Nach seiner Fertigstellung wird er in direktem
Wettbewerb mit Deutschland und Dubai stehen und diesen Konkurrenten vermutlich erhebliche Marktanteile abnehmen. Denn für
die Türkei spricht ihre günstigere geographische Lage zwischen
West und Fernost. Der Präsident des türkischen Luftfracht und Logistikverbandes (UTIKAD), Turgut Erkeskin, ist überzeugt davon, dass
Frankfurt und Dubai Anteile abgeben werden. Einheimische und ausländische Logistikunternehmen arbeiteten schon jetzt an Plänen für
Milliardeninvestitionen am Standort des neuen Großvorhabens.
Laut Erkeskin reichen die Flughäfen Atatürk, Sabiha Gökçen und
Çatalca für die türkische Wirtschaft nicht mehr aus; das halte die
Türkei international zurück. Vom 3. Flughafen erwartet er eine Reduzierung der Bearbeitungszeiten von heute 48 Stdn. auf nur noch 3
Stdn.
Dank der raschen Wirtschaftsentwicklung der vergangenen Jahre
ist die Türkei auf dem besten Weg zu einem internationalen Logistikstandort. Die heute 3000 Unternehmen der Branche, davon knapp
480 Auslandskapitalfirmen, beschäftigen 1,1 Mio. Mitarbeiter. Ihr Geschäftsvolumen wird auf 100-250 Mrd. Dollar geschätzt; genaue Zahlen liegen nicht vor. (Übersetzung: Dr. Uwe Fiedeldei)
Türkiye tarihinin en büyük ihalesi olarak kayıtlara geçen
3'üncü Havalimanı, özellikle Almanya ve Dubai'nin pazar payını
önemli oranda Türkiye'ye çekecek. Uzakdoğu ile batı arasında
tam bir köprü konumunda olan Türkiye, bu özelliğini 3'üncü
Havalimanı ile de perçinleyecek. Projenin Frankfurt ve Dubai'den
önemli oranda taşımacılık payını çekeceğini söyleyen Uluslararası
Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı
Turgut Erkeskin, "Yerli ve yabancı lojistik şirketleri projenin
bulunduğu bölgede dev tesisler kurmak için milyar dolarlık yatırım planı yapmaya başladı" dedi.
Erkeskin, Atatürk, Sabiha Gökçen ve Çatalca havalimanlarının
büyüyen Türkiye ekonomisi için yetersiz kaldığını bu nedenle
uluslararası taşımacılıktan Türkiye'nin hak ettiği payı alamadığını
söyledi. Erkeskin, "Şu anda Atatürk Havalimanı'na inen bir yükün
işlemleri 48 saati buluyor. 3'üncü Havalimanı bu süreyi yaklaşık 3
saate indirecek" dedi.
Son yıllarda yakaladığı ivmeyle lojistik üs olma yolunda ilerleyen Türkiye'de, 3 bin firma bulunuyor. Yabancı sermayeli şirket
sayısı ise, yaklaşık 480. Yaklaşık 1.1 milyon kişinin çalıştığı sektörün büyüklüğüne ilişkin net rakam olmasa da 100-250 milyar
dolarlık bir büyüklükten söz ediliyor. (Air Times News)
18
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
FOTO: WWW.ULASTIRMA.GOV.TR
AUS DER WIRTSCHAFT > TRANSPORT UND LOGISTIK EKONOMİDEN > TRANSPORT VE LOJİSTİK
Gedik Kaynak
bringt halbes
Jahrhundert
Erfahrung ins
„Jahrhundertprojekt“ ein
Vergangenes Jahr feierte das Unternehmen Gedik Kaynak
sein 50-jähriges Gründungsjubiläum. Die Firma war mit Schweißprodukten 100% Made in Turkey am Bosporus-Tunnelprojekt
(Marmaray) beteiligt, das Europa und Asien unter der Meerenge
verbindet und als „Jahrhundertprojekt“ von sich Reden machte.
Die Superlativen des jüngst fertiggestellten Vorhabens lassen sich
in zwei einfachen Slogans ausdrücken: „Interkontinentalreise in 4
Minuten“ und „1 Millionen Passagiere pro Tag“.
Marmary zählt zu den weltgrößten und bedeutendsten Vorhaben. Die Eröffnung fiel geschichtsträchtig auf den 90. Gründungstag der Republik Türkei. An der feierlichen Einweihung nahmen neben Staatspräsident Abullah Gül und Ministerpräsident
Recep Tayyip Erdoğan als Ehrengäste der japanische Premier
Shinzo Abe, der rumänische Ministerpräsident Victor Ponta, der
somalische Präsident Hasan Sheikh Mahmud sowie neun Minister
aus acht Ländern teil.
Gedik Kaynak war mit seinen Markenschweißprodukten GeKa,
GeKaTec und GeKaMac an diesem Mammutvorhaben beteiligt.
Das Unternehmen lieferte Schweißdraht mit ELCOR B70 Kern nach
der Norm E70-TS, der zu 100% aus heimischer Fertigung stammt,
und bewies damit die hohe Zuverlässigkeit von „Made in Turkey“.
Das Jahrhundertprojekt ist ein weiterer Erfolg für die Firma, deren
Gründung sich heute zum 50. Mal jährt.
Vor dem Tunnelprojekt war Gedik Kaynak bereits an einer
anderen Kontinentalüberquerung, der Bosporus-Brücke Fatih Sultan Mehmet, beteiligt. Dank ihres technischen Niveaus und der
Qualität ihrer Produkte leistet die Firma auch einen Beitrag zum
Brückenprojekt über den Golf von Izmit, nicht unweit von Istanbul. (Übersetzung: Dr. Uwe Fiedeldei)
Yarım asırlık
tecrübe asrın
Projesinde
Asrın projesine yarım asırlık
Gedik ‘’Kaynak’’.
Geçtiğimiz yıl kuruluşunun 50. yıldönümünü kutlayan Gedik
Kaynak, ‘’2 kıta 4 dakika’’ ve ‘’Günde 1 milyon yolcu’’ sloganlarıyla “Asrın Projesi" olarak gösterilen Marmaray Tüp Geçiti’nin yapımı sırasında, % 100 Türk üretimi olan kaynak ürünleriyle yer aldı.
Dünyanın en büyük ve önemli projelerinden biri olan Marmaray, Cumhuriyet'in ilanının 90. yıldönümünde, Cumhurbaşkanımız
Sayın Abdullah Gül ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
ile Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Romanya Başbakanı Victor
Ponta'nın yanı sıra 8 ülkeden 9 bakanın katılımlarıyla hizmete
açıldı.
İki kıtayı birbirine bağlayan bu dev projede Gedik Kaynak,
GeKa, GeKaTec ve GeKaMac markalı kaynak ürünleriyle yer aldı.
Yüklenici firmalara, %100 yerli üretim olan E 70-T5 normundaki
ELCOR B 70 özlü kaynak teli ile hizmet veren Gedik Kaynak, yerli
imalat ürünlerinin güvenilirliği ve yarım asırlık tecrübesi sayesinde, başarıyla tamamlanan projeler zincirine bir yenisini daha eklemiş oldu.
Yarım asırlık geçmişinde Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet
Köprüleri gibi ülkemizin ve dünyanın en önemli projeleri için
çözüm ortağı olan Gedik Kaynak, mevcut teknolojik altyapısı ve
ürün kalitesiyle yapılmakta olan Körfez Köprüsü Projesi gibi yeni
projelere kaynak ürünleri temin etmeye devam ediyor.
(Gedik Holding)
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
19
AUS DER WIRTSCHAFT > AUTOMATISIERUNGSTECHNIK EKONOMİDEN > ENDÜSTRİYEL VE PROSES OTOMASYONU
Wie wird sich die
Endüstriyel
Automationsbranche otomasyon nereye
weiterentwickeln?
gidiyor?
Türkiye’de otomasyon sektörünün
son yıllardaki hızla anlaşılan önemi,
sektörün büyümesi yolunda adımları
hızlandırıyor.
Automation in der Industrie begann weltweit in den 1930er
Jahren. Die Erfindung des Transistors verlieh ihr entscheidende
neue Impulse. Das Wort Automation selbst ist aus „automatic
organisation“ abgeleitet.
Die industrielle Automation hat 10 Jahre Rückstand gegenüber dem Westen gutzumachen. Die Zahl der Automationsfirmen
hat sich in den letzten Jahren zwar auf 200 erhöht, das Geschäftsvolumen lässt jedoch zu wünschen übrig. Das größte Hemmnis
sind Kosten. Niemand zweifelt daran, dass Automation der Industrie langfristig zu großen Produktivitätsgewinnen und maximaler
Qualität verhilft. Ebenso sind Kenner der Branche einhellig der
Meinung, dass eine entwickelte Maschinenindustrie und die einheimische Herstellung von Sicherheitssystemen wesenlich dazu
beitragen werden, dass Unternehmen global wettbewerbsfähig
werden bzw. bleiben. Nur verstärkte Automation wird türkische
Betriebe in die Lage versetzen, mit ihren starken Konkurrenten in
Europa und den USA mitzuhalten.
Prozessautomation gehört durchaus zu den starken Seiten
der Türkei. Verbesserungen in den Maschinenstandards und die
Ausrüstung von Maschinen mit Sicherheitssystemen würden die
Dünyada otomasyon konusunda çalışmalar 1930’lu yıllarda
başladı. Transistörün bulunuşu ile hız kazandı. Otomasyon, “Automatic Organization” kelimelerinden oluşturulmuştur.
Endüstriyel otomasyon sektörüne yöneliş gelişmiş Batı ülkelerine göre bir on yıl kadar gecikse de, otomasyonda yer alan
firmaların sayısı yaklaşık 200’e ulaşmış durumda. Ancak sektör
yine de yeterli hacme sahip değil. Bunun önündeki en büyük
engelin maliyet olarak firmalara yansıması görülüyor. Herkesin
ortak görüşü ise, otomasyonun firmalara uzun vadede büyük
oranda verimlilik, maksimum kalite sağladığı yönünde.
Türkiye’nin makina sanayini ve güvenlik sistemlerini geliştirdiği
takdirde, firmaların global ölçekte iş yapabilirliğinin ve varlığını
sürdürebilmesinin sağlanabileceği ortak görüş olarak yansıtılıyor.
Otomasyon ile ileri derecede sağlamlaşan firmalar ancak bu
sayede Avrupa ve Amerika’daki güçlü rakipleri ile yarışabilir
konuma gelecektir.
Proses otomasyonunda Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğu biliniyor. Bu açıdan bakıldığında makine standartlarında iyileşme ve
makinelerin güvenlik sistemleri ile donatılması durumunda bu,
ülkedeki sektörler açısından gerçekten ileri bir adım olacak ve
FOTO: BIGSTOCKPHOTO
Die Bedeutung der Automationsindustrie steht in der Türkei außer
Zweifel und bestimmt die Wachstumsinvestitionen für die Zukunft.
20
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
AUS DER WIRTSCHAFT > AUTOMATISIERUNGSTECHNIK EKONOMİDEN > ENDÜSTRİYEL VE PROSES OTOMASYONU
Industrie, die Automationsbranche und das Land weiter voranbringen. Angesichts ihres Beitrages zur Wirtschaft in den
vergangenen Jahren hätte die Branche einen solchen Entwicklungsschub sicher auch verdient.
sektör daha da güçlü hale gelecektir. Otomasyon branşındaki bu
tür ilerlemelerin ülke sanayisi açısından da olumlu adımlara temel
oluşturacağı muhakkaktır. Uzun yıllardır sanayiye ve ekonomiye
hizmet eden bu sektörün böyle bir gelişmeyi hakettiği de önemli
bir gerçek.
Die Zeichen stehen auf ERP
FOTO: BIGSTOCKPHOTO
Im Hinblick auf ihren Automationsstand befindet sich die Türkei gegenwärtig auf „Level 2". Das bedeutet: Anlagenautomation
zur Überwachung und automatischen Kontrolle. Auf internationalem Niveau hat jedoch bereits die „Level 3“-Automation
begonnen - ERP (Enterprise
Resource Planning). Dieses
System dient dem effizienten Einsatz der
unternehmerischen Ressourcen Kapital,
Betriebsmittel und Personal.
Es ist die nächsthöhere
Automationsstufe und
arbeitet integriert mit Level
2. Branchenkenner sind der
Ansicht, dass der Einsatz
der vorhandenen Automationstechnologie oder – in
Neuinvestitionen – gleich
von ERP die Wettbewerbsposition türkischer Unternehmen dramatisch verbessern würde. Da das Land bei der
Maschinenautomation etwas zurückhängt, ist ein solcher Schritt
auch dringend geboten.
ERP sistemine doğru
Türkiye’deki otomasyon düzeyi şu anda “seviye 2” olarak
tabir edilen düzeyde. Bu, tesislerin izleme ve otomatik kontrolü
düzeyindeki otomasyon anlamına geliyor. Ancak dünyada daha
gelişmiş olarak “seviye 3” olarak adlandırılan otomasyona
geçilmeye başlandı. Yani ERP
(Enterprise Resource Planning)
olarak bilinen Yönetim ve
Karar Sistemlerinin, “seviye 2”
ile entegrasyonuna dayanan
bir otomasyon seviyesi.
Uzmanlara göre Türkiye’de de
eğer önümüzdeki dönemde
firmalar mevcut olan sistemlerine ya da yeni oluşturulacak
olan yatırımlarına ERP sistemlerini de dahil edebilirse,
uluslararası düzeyde rekabet
şansı katlanarak artacak. Özellikle makine otomasyonunda biraz
daha gerilerde kalmış Türkiye için bu durum hayli önemli görünüyor.
Kalifiye ve eğitimli eleman ihtiyacı
Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften
Mit der Automation allein ist es jedoch nicht getan; man muss
auch geeignete Arbeitskräfte dafür haben. Im neuen Jahrtausend
wurden auf Universitätsniveau Qualifizierungsprogramme eingeführt, die jedoch noch auf den tatsächlichen Bedarf eingestellt
werden müssen. Da die Automation ein weites Feld abdeckt,
kommt es zur Konzentration in bestimmten Bereichen, während
andere vernachlässigt werden. Um hier Ausgleich zu schaffen,
müssen die Bedarfsanalysen korrekt interpretiert und realitätsnahe Maßnahmen ergriffen werden.
Die Aufwertung des Konzepts der industriellen Automation
hat auch Einfluss auf die Berufswahl von Jugendlichen. Hier sind
die Betriebe gefordert, in Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen ihren Beitrag zur Berufsausbildung zu leisten. Mittlerweile
Für türkische Automationsfirmen sind die USA die führende Nation bei der industriellen Automation; auf den weiteren Rängen folgen Deutschland und Japan. Die nächsten Plätze belegen Großbritannien, Frankreich und Schweden, dicht gefolgt von China, Taiwan
und Südkorea. Indien ist trotz seiner imposanten Softwareindustrie
im Bereich Automation ein Entwicklungsland.
Tüm bunların yanında, otomasyon konusunda yetişmiş eleman ihtiyacının da karşılanması ve bu konuda uzmanlaşmak
gerekliliği de göz ardı edilmemeli. 2000’li yıllardan itibaren Türkiye’de üniversite düzeyinde başlatılan uzmanlaştırma eğitim
programlarının, ihtiyaç olan meslek gruplarına doğru kaydırılması
gerekliliği ortaya çıkıyor. Otomasyon sektörü, geniş bir alanı kapsadığından, bazen sektörün belli bir bölümünde yoğunlaşma
yaşanırken, bir diğer alanında eksiklikler hissedilmekte. Bu
konuda da firmaların analizleri iyi değerlendirerek, doğru bir yol
haritası izlemeleri gerekli.
Türkiye’de otomasyonun hızla anlaşılan önemi, gençlerin de
bu alandaki tercihlerini etkiliyor. Firmaların da bu konudaki mesleki eleman yetiştirmeye yönelik çalışmaları okul-sanayi işbirliği
çerçevesinde devam ediyor. Artık lise seviyesinde de Endüstriyel
Türkiye’deki otomasyon firmalarının genel olarak düşüncesi
endüstriyel otomasyon konusunda lider ülkenin Amerika olduğu
yönünde. Bu ülkeyi sırayla Almanya ve Japonya izliyor. Sonrasında
ise İngiltere, Fransa, İsveç bulunuyor. Çin, Tayvan ve Kore hızla
ilerleyip, diğerlerine yetişiyor. Yazılımda çok gelişmiş olmasına
rağmen Hindistan otomasyonda gelişmiş durumda değil.
gibt es Kurse in industrieller Automation an Berufsgymnasien. Die
positiven Auswirkungen auf die Heranbildung qualifizierter
Arbeitskräfte sind unbestritten. Dank der Breitenwirkung solcher
Bildungsmaßnahmen helfen sie den Betrieben, ihre Schulungsund Weiterbildungskosten zu senken.
Otomasyon dersleri veriliyor ve sektörün yetişmiş eleman ihtiyacı
karşılanmaya çalışılıyor. Konudaki eğitimlerin firmalara gelecekte
tüm yönlerden olumlu katkı yapacağı biliniyor. Firmaların, otomasyona hakim olan, konusunda uzman eleman yetiştirme
konusundaki maliyetlerinde de düşüş yaşanması sözkonusu.
Übersetzung: Dr. Uwe Fiedeldei)
(Berna Özpınar)
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
21
SPEZIALTHEMA > BADEN-WÜRTTEMBERG ÖZEL KONU > BADEN-WÜRTTEMBERG
Türkiye: Stratejik
öneme sahip bir
pazar
Die Türkei ist mit ihren rund 75 Mio. Einwohnern,
ihrer geografischen Lage, ihrem prosperierenden
Binnenmarkt und umfangreichen Investitionsanreizen ein sehr interessanter Markt, der zudem leicht
zugänglich ist. In der Türkei wächst eine große, leistungsfähige Wirtschaft, die wir uns auch seitens
Baden-Württemberg verstärkt zum Partner machen
wollen.
Yaklaşık 75 milyonluk nüfusu, coğrafi konumu,
hızla büyüyen iç piyasası ve kapsamlı yatırım teşvikleriyle Türkiye, hem son derece ilginç hem de
kolay erişilebilir bir pazar. Türkiye büyük ve yüksek kapasiteli bir ekonominin yükselişini yaşamakta ve Baden-Württemberg eyaleti olarak biz
de bu ülkeyle giderek daha güçlü bir işbirliği kurma arzusundayız.
Die deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen befinden
sich auf einem bisher nie erreichten Höchststand. Über 5.500
Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung haben bisher in
der Türkei investiert. Umgekehrt engagieren sich türkische
Unternehmen auch in Deutschland und in Baden-Württemberg.
Mehr als eine halbe Million Menschen (514.000) mit türkischen
Wurzeln leben in Baden-Württemberg. Von den über 1,6
Millionen in Deutschland lebenden türkischen Staatsangehörigen
leben rund 280.000 in unserem Bundesland und stellen somit die
mit Abstand größte Ausländergruppe dar. Sie sind ein fester und
wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft geworden. Rund
18.000 davon sind als Selbständige erfasst. Diese stellen ungefähr
80.000 Arbeitsplätze zur Verfügung und erwirtschaften einen
Umsatz von etwa fünf Milliarden Euro.
Heute betragen die baden-württembergischen Ausfuhren in
die Türkei etwa 3,0 Milliarden Euro. Das ist ein Zuwachs von rund
Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler bugüne
kadar eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaşmış durumda. Bugüne dek Alman sermayesiyle kurulmuş 5 bin 500’den fazla şirket
Türkiye’ye yatırım yaptı. Öte yandan Türk şirketleri de Almanya’da ve Baden-Württemberg’de iş hayatında aktif biçimde rol almakta. Kökenleri Türkiye’de olan yarım milyondan fazla (514 bin)
insan halihazırda eyaletimizde yaşamakta. Almanya’daki 1,6 milyon Türkiye vatandaşının yaklaşık 280 bini burada ikamet ediyor
ve böylelikle eyaletimizin açık ara en büyük yabancı nüfusunu
oluşturuyor. Toplumumuzun ayrılmaz ve önemli bir parçası olan
bu kitlenin 18 bini serbest meslek sahibi olarak Alman ekonomisinde faaliyet gösterirken, 80 bin kişiye istihdam sağlamanın yanı
sıra yaklaşık beş milyar avroluk bir ciro üretiyor.
Baden-Württemberg’in Türkiye’ye yaptığı ihracat, 2012’ye
göre yüzde 6’lık bir büyüme kaydederek yaklaşık 3 milyar avro
düzeyine ulaştı. Buna karşın eyaletimiz Türkiye’den 1,8 milyar
FOTO: MFW BADEN-WÜRTTEMBERG
Die Türkei - ein Markt
mit strategischer
Bedeutung
22
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
FOTOS: MFW BADEN-WÜRTTEMBERG
SPEZIALTHEMA > BADEN-WÜRTTEMBERG ÖZEL KONU > BADEN-WÜRTTEMBERG
Dr. Nils Schmid
MdL / Stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Finanzen und
Wirtschaft des Landes Baden-Württemberg
avro tutarında mamul ithal etti ve 2012’ye göre yüzde 1’lik bir büyümeye imza attı.
Baden-Württemberg’le Türkiye arasındaki işbirliği çok yönlüdür ve düzenli olarak etkinlik ve karşılıklı ziyaretleri kapsar. Mart
2013’de Baden-Württemberg Sanayi ve Ticaret Odası ile Handwerk International Zanaatkârlar Birliği temsilcilerinden oluşan bir
ekonomi delegasyonunun Türkiye ziyaretine başkanlık yaptım.
Baden-Württemberg’li şirketler yıllardır Türkiye pazarına
giriş için eyaletimizin dış ticaret teşvik programı çerçevesinde desteklenmektedir.
2013 yılında gerçekleştirdiğimiz Türkiye seyahatimiz
esnasında, makine imalatı,
otomotiv, enerji, elektronik
ve ölçme ve ayarlama teknolojileri alanlarında faaliyet
gösteren yirmi farklı BadenWürttemberg’li şirketle İzmir
Dr. Nils Schmid
ve İstanbul’da gerçekleştirilen iletişim ve işbirliği borsası
kapsamında ikili görüşmeler yaparak Türkiyeli potansiyel ortaklar
arayışına girdik. Seyahatimiz bir ayağını da Türkiye’nin yedinci büyük kenti olan Konya oluşturdu. KOBİ’lerin ağırlıkta olduğu bu
kentte Baden-Württemberg’li şirketler için nasıl olanaklar olduğu
ilk kez araştırıldı.
2014’ün Nisan ayı için ufukta yeni bir Türkiye seyahati görünüyor. Eyalet olarak ilk kez bir ortak sergiyle ExpoMED Eurasia
fuarına katılıyoruz. Türkiye sağlık sektörü yıllardır güçlü büyüme
rakamları arz ediyor ve günümüzde dünyanın en büyük ilk 20 ülkesi arasında yer alıyor. Bunun eyaletimizin tıp tekniği sektörü
için önemli bir fırsat olacağını düşünüyoruz. Türkiye’de sizlerle yeniden görüşmenin sevinciyle. (Tercüme: Ogün Duman)
FOTO: MFW BADEN-WÜRTTEMBERG
6 Prozent gegenüber 2012. Hingegen importiert der Südwesten
aus der Türkei Waren im Wert von rund 1,8 Milliarden Euro, cirka
1 % mehr als im Jahr 2012.
Die Zusammenarbeit zwischen Baden-Württemberg und der
Türkei ist vielfältig. So finden regelmäßig Veranstaltungen und
wechselseitige Besuche statt. Im März 2013 führte ich eine
Wirtschaftsdelegation der baden-württembergischen Industrieund Handelskammern und von Handwerk
International in die Türkei. Die badenwürttembergischen Unternehmen werden
seit Jahren beim Markteintritt in die Türkei
im Rahmen des
Außenwirtschaftsförderprogramms des
Landes Baden-Württemberg unterstützt.
Während unserer Türkei-Reise 2013
trafen 20 baden-württembergische mittelständische Unternehmen aus den
Branchen Maschinenbau, Automotive,
Energie, Elektronik und Mess- und
Regeltechnik in Izmir und Istanbul im
Rahmen von Kontakt- und
Kooperationsbörsen auf potentielle türkische Partner. Eine weitere Reisestation war auch Konya, die
siebtgrößte Stadt der Türkei. In der stark mittelständisch geprägten Stadt wurden erstmals die Chancen für baden-württembergischen Unternehmen ausgelotet.
Für April 2014 steht erneut eine Reise in die Türkei an.
Baden-Württemberg beteiligt sich das erste Mal mit einer
Firmengemeinschaftsausstellung auf der expoMED Eurasia. Seit
Jahren verzeichnet der türkische Gesundheitssektor starke
Wachstumsraten und zählt heute bereits zu den 20 größten der
Welt. Darin sehen wir eine Chance für den Medizintechnikbereich
unseres Landes. Ich freue mich auch persönlich sehr auf das
Wiedersehen mit der Türkei.
Dr. Nils Schmid
Almanya Parlamentosu Milletvekili / Baden-Württemberg Eyaleti Başbakan
Yardımcısı ve Eyalet Maliye ve Ekonomi Bakanı
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
23
FOTO: WTSH
SPEZIALTHEMA > SCHLESWIG-HOLSTEIN ÖZEL KONU > SCHLESWIG-HOLSTEIN
Schleswig-Holstein
als Standort
Yatırım merkezi
Schleswig-Holstein
Ganz oben in Deutschland sind auch die Aussichten
für unternehmerisches Engagement spitze. In
Schleswig-Holstein leben laut dem Glücksatlas 2013
nicht nur die glücklichsten Deutschen. Das nördlichste deutsche Bundesland hat sich auch im
Bundesländervergleich in den vergangenen
Jahrzehnten als dynamischer Wirtschafts- und
Technologiestandort profiliert.
Schleswig-Holstein eyaleti, girişimcilik ruhu konusunda da Almanya’nın üst sıralarında yer alıyor.
2013 tarihli Mutluluk Haritası’na göre burası sadece
Almanya’nın en mutlu insanlarının yaşadığı yer
olmakla kalmıyor, Almanya’nın en kuzeyindeki eyalet son onyıllar içerisinde dinamik bir ekonomi ve
teknoloji merkezi olarak da kendini kanıtlamış
durumda.
Eine weltweit beachtete Forschungslandschaft beflügelt die
Zukunftsbranchen des Landes. Die Wachstumsmotoren Life
Sciences, Kommunikationstechnologie und Erneuerbare Energien,
High-End-Maschinenbau und Ernährungsindustrie sowie Transport
& Logistik tragen entscheidend dazu bei, dass der Norden einen
dynamischen Aufschwung erlebt und auch in wirtschaftlich
angespannten Zeiten stabil auf Kurs geblieben ist. Investoren
profitieren von
Dünya çapında ilgi uyandıran bir araştırma ortamı ülkenin
gelecek sektörlerini daha da ileriye taşıyor. Biyobilim, iletişim teknolojileri ve yenilenebilir enerjiler, üst düzey makine mühendisliği
ve beslenme sanayinin yanı sıra taşımacılık ve lojistik bu kuzey
eyaletinin dinamik yükselişinde ve ekonomik güçlüklerin yaşandığı dönemlerde bile kopmadığı istikrarlı rotasında pay sahibi.
Burada yatırım yapmak isteyen girişimcilerin faydalanacağı sayısız
avantaj var:
Geographische Lage – Brücke zu Skandinavien
und dem Baltikum
Coğrafi konum - İskandinav ülkeleri ve Baltık
Cumhuriyetlerine kurulan köprü
Per Schiene, Straße, Wasser und Luft bietet Schleswig-Holstein
den idealen Zugang zum dynamischen Ostseeraum. Diese Entwick-
İster demiryollarıyla olsun, isterse kara, deniz ya da hava yolları, Schleswig-Holstein dinamizm dolu Baltık Denizi bölgesine
24
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
SPEZIALTHEMA > SCHLESWIG-HOLSTEIN ÖZEL KONU > SCHLESWIG-HOLSTEIN
lung wird durch wegweisende Infrastrukturprojekte wie die Feste
Fehmarnbeltquerung weiter vorangetrieben.
adım atmak için en uygun yerdir. Bu gelişmeler, sabit Fehmarnbelt geçişi gibi gelecek odaklı altyapı projeleriyle daha da ileriye
taşınıyor.
Qualifizierte Arbeitskräfte und
Hochschulabsolventen
Kalifiye iş gücü ve yüksekokul mezunları
An 16 Hochschulen werden qualifizierte Fachkräfte für den Arbeitsmarkt der Zukunft ausgebildet. Darüber hinaus ist die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen deutlich höher als in den anderen deutschen Bundesländern.
Eyaletteki 16 yüksekokulda geleceğin iş pazarı için yetkin iş
gücü yetiştirilmekte. Bunun ötesinde şirketlerin çalışanlarına eğitim
verme arzusu, Almanya’daki diğer eyaletlerden belirgin biçimde
daha fazla.
Hohe Produktivität bei geringen Arbeitskosten
Düşük iş maliyetlerinde yüksek verimlilik
Nur wenige Flächenländer können ein günstigeres Verhältnis
von Arbeitskosten zu Arbeitsproduktivität vorweisen. Grundlage
hierfür sind der hervorragende Ausbildungsstandard, die hohe Motivation der schleswig-holsteinischen Arbeitnehmer und die niedrigen Lohnkosten.
Geniş yüzölçümlü eyaletlerin sadece çok azı Schleswig-Holstein’ın sahip olduğu maliyet - verimlilik oranına yetişebilir. Bunun en
belirgin sebepleri Schleswig-Holstein’lı işçilerin sahip olduğu
mükemmel eğitim standardı, yüksek motivasyonları ve maaş
giderlerinin düşüklüğü.
Niedrige Unternehmenssteuern
Düşük işletme vergileri
In keinem anderen westdeutschen Bundesland werden im
Durchschnitt so geringe Gewerbesteuern erhoben. Die allgemein
sehr günstige Kostenstruktur im Land bei gleichzeitig hoher Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal und stabilem Wirtschaftswachstum ist charakteristisch für den Standort.
Başka hiçbir Batı Almanya eyaletinde kesilen ortalama şirket
vergileri buradaki kadar düşük değildir. Eyaletin genel olarak uygun
maliyet yapısı ve aynı zamanda kalifiye eleman sayısının yüksek,
ekonomisininse istikrarlı olması, buranın bir geleneği haline gelmiş
durumda.
Hohe Verfügbarkeit von Immobilien bei
niedrigen Preisen
Düşük fiyata gayrimenkul bolluğu
Schleswig-Holstein bietet infrastrukturell hervorragend entwickelte Gewerbeimmobilien und Gewerbe- und Industriegebieten
zu fairen Preisen.
Schleswig-Holstein, altyapı açısından şirketlere son derece
uygun gayrimenkul çözümlerinin yanı sıra işletme ve sanayi alanlarını adil fiyatlara sunar.
Yeni kurulan şirketler için cazip bir eyalet
Durch kompetente Beratung bei der Suche nach Fördermitteln,
gezielten Transfer von Technologie und Wissen in Unternehmensgründungen, umfassende Betreuungsangebote für
besonders chancenreiche Neugründungen und die
Unterstützung von
informellem Networking ist im Land
ein ausgesprochen
positives Gründerklima entstanden.
Optimale Wirtschaftsförderung – kurze
Wege
Die Wirtschaftsförderung und
Technologietransfer
Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) ist bestens vernetzt in Wirtschaft,
Forschung und Politik und setzt ihre Kontakte und ihr Know-how
tatkräftig ein, um neuen Partnern einen guten Start in SchleswigHolstein zu ermöglichen.
Weitere Informationen zum Investitionsstandort Schleswig-Holstein erhalten Sie auf www.wtsh.de
Teşvik araçları arayışında sağlanan yetkin danışmanlık, şirket
kuruluşlarında bilgi ve teknolojilerin akıllıca aktarılması, yeni kurulan şirketler için fırsatlar yaratan kapsamlı kılavuzluk hizmetleri ve
gayrı resmi iletişim ağlarının
desteklenmesiyle Schleswig-Holstein eyaleti yeni
kurulan şirketlere son
derece olumlu bir ortam
sunar.
FOTO: WTSH
Attraktives Gründerland
En etkili teşvik İletişim artık daha
kolay
Eyaletin ekonomik teşvik ve teknoloji transferi işlerini yürüten Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein
(WTSH) limitet şirketi, ekonomi, araştırma ve siyaset
alanlarında son derece etkin bir iletişim ağına sahiptir
ve yeni ortaklarının Schleswig-Holstein’da iyi bir başlangıç yapmalarına yardımcı olmak için
sahip olduğu ilişkilerin yanı sıra bilgi birikimini etkili biçimde kullanır.
Bir yatırım merkezi olarak Schleswig-Holstein hakkında daha
ayrıntılı bilgi için aşağıdaki adresimizi ziyaret edin. www.wtsh.de
(Tercüme: Ogün Duman)
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
25
SPEZIALTHEMA > KONYA ÖZEL KONU > KONYA
Starkes Wachstum
beflügelt Branche
Güçlü büyüme
sektörü yukarı taşır
Technische Textilien haben in der Region
Neckar-Alb eine lange Tradition. Kein
Wunder - schließlich treffen hier wissenschaftliche Kompetenz und schwäbischer
Erfindergeist aufeinander.
Teknik tekstiller, Neckar-Alb bölgesinde
köklü bir geleneğe sahiptir. Bunda şaşıracak
bir şey yok, zira bilimsel yetkinlik ve
Suebya’ya özgü mucitlik ruhu tam da bu
bölgede buluşuyor.
Angesiedelt im Süden der Metropolregion Stuttgart prägen
über 60 hoch innovative Unternehmen die technischen Textilien
in der Region. Von künstlichen Adern über Material für den A380
– namhafte Unternehmen der Textilbranche produzieren hier international gefragte Materialien und Produkte. Tradition trifft Zukunft.
Ein großer Vorteil den die Region Neckar-Alb Ihren Unternehmen bieten kann, ist die starke Infrastruktur mit Textilmaschinenbauern, Zulieferern und spezialisierten Chemieunternehmen. Internationale Firmen wie Hugo Boss, Groz-Beckert, Rösch oder Stoll
sind seit vielen Jahrzehnten in der Region tief verwurzelt. Den wissenschaftlichen Hintergrund und somit den Nährboden für diese
bahnbrechenden Innovationen liefern die Hochschulen in Reutlingen und Albstadt-Sigmaringen mit Ihren Textil-Studiengängen.
Ein weiterer Referenzfaktor: Hochqualifizierte und loyale Mitarbeiter. Die rund 15.000 Mitarbeiter aus 220 Textil- und Bekleidungsunternehmen, davon 60 aus der technischen Textilbranche
stehen für die enorme Nachfrage der Branche und die hohe
Attraktivität, die die Region Neckar-Alb bietet. Aktuell Weltmarktführer beim Export technischer Textilien ist Deutschland,
gefolgt von den USA und China. Und gerade für dieses Textil-Segment sehen Experten in Zukunft weiterhin enorme Wachstumschancen. (Standortagentur Tübingen - Reutlingen - Zollernalb GmbH)
Stuttgart metropol alanının hemen güneyinde yer alan bu
bölgede atmıştan fazla yenilikçi şirket bölgenin teknik tekstil alanındaki yönünü belirlemektedir. Tekstil sektörünün saygın
şirketleri burada yapay damarlardan A380’in yapımında kullanılan
malzemelere kadar uluslararası pazarda talebi olan malzeme ve
ürünler üretir. Gelenekle gelecek burada buluşur.
Neckar-Alb bölgesinin buradaki şirketlere sunabileceği en
önemli avantaj, tekstil makinesi üreticileri, tedarikçi ve özelleşmiş
kimya şirketlerinden meydana gelen güçlü altyapı olanaklarıdır.
Hugo Boss, Groz-Beckert, Rösch ya da Stoll gibi uluslararası şirketler uzun yıllar içinde bölgeye sağlam kökler salmıştır. Bölgenin
bilimsel arka planını, yani çığır açacak yeniliklerin yetişeceği
verimli topraklarıysa Reutlingen ve Albstadt-Sigmaringen’de bulunan ve tekstil eğitimi de veren yüksekokullar oluşturur.
Referans için kullanılabilecek bir başka etmen de, yüksek
nitelikli ve sadık çalışanlar. Tekstil ve giyim sanayi alanında hizmet veren, 60 teknik tekstil alanında faaliyet gösteren toplam
220 şirkette görev yapan yaklaşık 15 bin çalışan sektörün devasa
talebini ve Neckar-Alb bölgesinin sunduğu yüksek cazibenin birer
kanıtı. Teknik tekstil ihracatı konusunda dünyanın lider ülkesi
Almanya’yı ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti izliyor. Uzmanlar tekstil
sektörünün bu segmentinin gelecekte de büyük büyüme oranları
arz edeceği görüşündeler. (Tercüme: Ogün Duman)
26
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
FOTO: NEXTRUSION GMBH
Neckar-Alb Bölgesinde Teknik Tekstiller:
Geleneğin gelecekle buluştuğu yer
FOTO: RÖKONA TEXTILWERK GMBH
Technische Textilien in der Region
Neckar-Alb: Tradition trifft Zukunft
AUS DER KAMMER > AKTIVITÄTEN ODA’DAN > FAALİYETLER
AHK İş Gezisi
Fotovoltaik Solartermal
02. - 06.12.2013
02 - 06.12.2013
Zum Ende des Jahres hatte die Deutsch-Türkische
Industrie- und Handelskammer (AHK) eine mehrtägige Geschäftsreise zum Thema Photovoltaik - Solarthermie organisiert. Zweck der Veranstaltung,
durchgeführt im Zeitraum vom 02. bis zum 06. Dezember 2013, war es, das Solarenergiepotential vorzustellen, neue Technologien zur Lösung bestehender Probleme zu erörtern und Informationen über
gesetzliche Änderungen auf dem Gebiet darzulegen.
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK)
02-06 Aralık 2013 tarihlerinde "FotovoltaikSolartermal" konulu iş gezisini gerçekleştirdi. İş
gezisi çözüm potansiyellerinin, yasal çerçevede
gerçekleştirilen değişikliklerin ve problem
çözümüne yönelik teknolojilerin tanıtımını
amaçlıyordu.
Als erstes stand am 03.12.2013 ein Symposium im Point Hotel
in Taksim-Istanbul auf dem Programm, an dem Fachleute aus
dem Solarenergiesektor teilnahmen.
Deutsche Firmen, die an der AHK Geschäftsreise teilgenommen haben, hatten auf dem Symposium Gelegenheit zur Vorstellung ihrer Unternehmen und zu Einzelgesprächen mit türkischen
Firmen. Auf das persönliche Networking im Rahmen der Einlei-
Programın ilk ayağını 03.12.2013
günü İstanbul Point Hotel / Taksim’de
gerçekleştirilen ve güneş enerjisi sektöründen konunun uzmanlarının katıldığı
bir sempozyum oluşturdu.
AHK iş gezisine Almanya'dan katılan
firmalar sempozyumda firmalarını tanıtFOTO: AHK
AHK Geschäftsreise
Photovoltaik Solarthermie
28
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
FOTOS: AHK
AUS DER KAMMER > AKTIVITÄTEN ODA’DAN > FAALİYETLER
tungsveranstaltung folgten vom 04. bis 06. Dezember Firmenbesuche, die einen unmittelbaren Einblick boten und den nachhaltigsten Eindruck hinterließen. Im Verlauf der Besichtigungen
brachten viele türkische Unternehmer den Wunsch für eine Zusammenarbeit und eine gemeinsame Projektentwicklung mit
deutschen Firmen zum Ausdruck. Deutsche Firmenvertreter nutzten ihrerseits die Möglichkeit zum direkten Kontakt mit potentiellen Kunden und zukünftigen Geschäftspartnern.
tılar ve Türk şirketleriyle bireysel görüşmeler gerçekleştirdiler.
Sempozyum esnasında sunulan network imkanından sonra 04-06
Aralık tarihlerinde ise programın en dikkat çekici bölümü olan
firma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen şirket ziyaretlerinde pek çok Türk şirketi konuk Alman firmalar ile işbirliği ve
birlikte proje gerçekleştirme isteğini dile getirdi. Ayrıca Alman
firmalar müşterilerle ve potansiyel iş ortaklarıyla tanışma imkanı
buldular. www.dtr-ihk.de
(Übersetzung: Babylon Dil Hizmetleri)
Oda Başkanları
Buluşması
Am 07. Dezember
2013 trafen Rifat Hisarcıklıoğlu, Präsident
der Union Türkischer
Kammern und Börsen
(TOBB), und Kemal
Erimtan, Präsident der
Deutsch-Türkischen
Industrie- und Handelskammer (AHK)
zum ersten offiziellen
Gespräch in Ankara
im TOBB Gebäude zusammen. Die Präsidenten sprachen über
die beiden Einrichtungen und deren Beziehungen. Die AHK
wurde auf der Grundlage eines gemeinsamen Protokolles zwischen den Gründern TOBB und dem Deutschen Industrie- und
Handelskammertag (DIHK) gegründet. www.dtr-ihk.de
Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu ve
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi
Odası (AHK) Başkanı Kemal
Erimtan 7 Aralık
2013 günü ilk
resmi görüşme
için Ankara’daki
TOBB merkezinde
bir araya geldi.
Başkanlar her iki
kurum ve kurumlar arası ilişkiler
hakkında görüştü. AHK, kurucuları olan TOBB ve Alman Sanayi
ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) arasında imzalanan ortak bir
protokol ile kurulmuş bulunuyor. www.dtr-ihk.de
FOTO: TOBB
Treffen der
Kammerpräsidenten
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
29
AUS DER KAMMER > AKTIVITÄTEN ODA’DAN > FAALİYETLER
AHK Ekonomi
Toplantısı
Der Vorstand der Deutsch-Türkischen Industrieund Handelskammer (AHK) lädt am 13. Februar
2014, um 17.30 Uhr im neu eröffneten Park
Bosphorus Hotel, zur traditionellen Wirtschaftsrunde ein.
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) Yönetim Kurulu, 13 Şubat 2014 saat 17:30’da,
yeni açılan Park Bosphorus Oteli’nde gerçekleşecek geleneksel Ekonomi Toplantısı’na üyelerini davet ediyor.
Als Ehrengast nimmt der Korrespondent der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Dr. Rainer Hermann teil und wird einen Vortrag über das Thema
“Die Arabische Welt – kein Frühling in Arabien” halten.
Im Jahre 1998 trat Hermann in die Wirtschaftsredaktion der FAZ mit Sitz in Istanbul ein. Im Oktober
2008 zog er nach Abu Dhabi, um den raschen Wandel der Golfstaaten aus der Nähe zu beobachten.
Hermann ist außerdem Autor der Bücher „Wohin
geht die türkische Gesellschaft? Kulturkampf in der
Türkei“ (München 2008) und „Die Golfstaaten“ (München 2011). Im Sommer 2012 kehrte er nach
Deutschland zurück, wo er in Frankfurt die Vorzüge
des Lebens in einer europäischen Stadt entdeckt. In
der politischen Redaktion, der er seither angehört,
Dr. Rainer
Hermann
kümmert er sich vor allem um den Nahen Osten
und die islamische Welt.
Bei der Wirtschaftsrunde werden zusätzlich verschiedene Sponsoringmöglichkeiten durch Stände, Roll-ups und
individuelle Firmenpräsentationen angeboten. Für Neumitglieder wird eine kostenlose Präsentationsmöglichkeit mit Logo
und Broschüren offeriert. www.dtr-ihk.de
Toplantının onur konuğu olarak
Frankfurter Allgemeine Gazetesi muhabiri
Dr. Rainer Hermann, “Arap Dünyası –
Arabistan’a bahar gelmedi” başlıklı bir
konuşma yapacak.
Hermann 1998 yılında İstanbul’da
Frankfurter Allgemeine Gazetesi’nin ekonomi redaktörü olarak göreve başladı. Körfez
ülkelerinin hızlı değişimini yakından takip
edebilmek amacıyla Ekim 2008’de Abu Dabi’ye taşındı. “Türk Toplumu Nereye Gidiyor? Türkiye’de Kültür Savaşı” (Münih 2008)
ve “Körfez Ülkeleri” (Münih 2011) adlı kitapları yazdı. 2012 yazında Almanya’ya döndü ve Frankfurt’ta bir Avrupa şehrinde
yaşamanın avantajlarını keşfetti. Çalışmakta
olduğu politika redaksiyonunda öncelikli
olarak Ortadoğu ve İslam Dünyası ile ilgilenmekte.
Ekonomi Toplantısı’nda ayrıca stand, roll-up ve münferit firma tanıtımları gibi çeşitli sponsorluk olanakları mevcut. Yeni
üyeler için de logo teşhiri ve broşür ile firma tanıtımı ücretsiz
olarak sunulmakta. www.dtr-ihk.de
FOTO: HELMUT FRICKE
Wirtschaftsrunde
der AHK
Internationaler
Beratungstag
Stuttgart
Stuttgart
Uluslararası Danışma
Günü
Am 19. November 2013 wurde in der IHK Region Stuttgart
ein internationaler Beratungstag durchgeführt. Es standen Experten der Deutschen Auslandshandelskammern aus über 50
Ländern für individuelle Beratungsgespräche zur Verfügung.
Zafer Koç, Projektleiter des Referats Markterkundung und
Markterschließung hat die Deutsch-Türkische Industrie- und
Handelskammer (AHK) als kompetenten Partner für einen erfolgreichen Markteintritt in der Türkei vertreten. Die Veranstaltung wurde zahlreich besucht, was wiederum das große Interesse baden-württembergischer Unternehmen am türkischen
Markt widerspiegelte. www.dtr-ihk.de
19 Kasım 2013 günü Stuttgart Sanayi
ve Ticaret Odası (IHK Stuttgart) bünyesinde
bir uluslararası danışma günü düzenlendi.
Almanya’nın 50’yi aşkın ülkedeki yurtdışı
ticaret odalarından gelen uzmanlar ikili
görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye pazarına giriş olanakları konusunda uzman
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) toplantıda Pazar Araştırmaları Bölümü Proje Sorumlusu Zafer Koç tarafından temsil
edildi. www.dtr-ihk.de
30
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
FOTOS: TD-IHK
AUS DER KAMMER > AKTIVITÄTEN ODA’DAN > FAALİYETLER
5. Kuzey Ren-Vestfalya
Türk–Alman Ekonomi
Görüşmeleri
Am 21. November 2013 veranstaltete die Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer
(TD-IHK) den 5. NRW-Tag der Türkisch-Deutschen
Wirtschaftsbegegnung im Kongresszentrum
Westfalenhallen in Dortmund.
Türk–Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK)
21 Kasım 2013 günü Dortmund Westfalenhallen Kongre Merkezi’nde 5. Kuzey Ren Vestfalya Türk–Alman Ekonomi Görüşmeleri’ni düzenledi.
Vertreten wurde die Deutsch-Türkische Industrie- und Handelskammer (AHK) von ihrem Präsidenten Kemal Erimtan und
Frank Kaiser, Referatsleiter der Abteilung Markterkundung und
Markterschließung. Die Veranstaltung wurde von rund 300 Teilnehmern aus beiden Ländern besucht.
Aufgeteilt in drei Tagungsteile wurden die Potentiale in der
Türkei und in NRW vorgestellt und mit Best-Practice Beispielen
unterstrichen. Themen aus den
Branchen IT, Automotive und
Maschinenbau gaben weitere
Einblicke über den aktuellen
Markt.
Kemal Erimtan hielt einen
Vortrag über die Förderregionen,
Förderungsimplementierungen
und die Förderung von Investitionen in der Türkei. Die von ihm
präsentierte SWOT-Analyse
brachte die Stärken und Schwächen des Ziellandes zum Vorschein.
Besonders von Bedeutung
war auch das Thema Energie
und Umwelt, bei dem die Vertreter der AHK aktiv mitgewirkt haben. Die Moderation dieses Forums wurde von Frank Kaiser übernommen, der über ein ausgiebiges Know-how in diesem Bereich
verfügt und sich mit Projekten der AHK auch in Zukunft stark für
dieses Thema einsetzen möchte. www.dtr-ihk.de
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) etkinlikte Başkan Kemal Erimtan ve Pazar Araştırmaları Bölüm Müdürü Frank
Kaiser tarafından temsil edildi. Görüşmelere her iki ülkeden 300
dolayında konuk katıldı.
Üç ayrı bölümde gerçekleşen etkinlik çerçevesinde Türkiye
ve Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’ndeki yatırım potansiyelleri tanıtılarak, başarılı uygulama örnekleri üzerinde duruldu. Ayrıca bilişim, otomotiv ve makine sektörlerine ilişkin konulara değinilerek güncel pazar koşulları
hakkında bilgi verildi.
AHK Başkanı Kemal Erimtan
etkinlik kapsamında bir tebliğ
sunarak Türkiye’deki teşvik
bölgeleri, teşvik uygulamaları
ve yatırım teşvikleri hakkında
aydınlatıcı bilgi sundu. Başkan
Kemal Erimtan tarafından sunulan SWOT-Analizi hedef ülkenin güçlü ve zayıf noktalarını
ortaya koydu.
Bir diğer önemli konuyu,
AHK temsilcilerin de aktif katılımıyla ele alınan, enerji ve çevre konusu oluşturdu. Enerji ve
çevre konularının ele alındığı panel, bu alanda kapsamlı knowhow sahibi olan ve AHK tarafından hazırlanacak projelerle gelecekte bu alandaki çalışmalarını daha da yoğunlaştıracak olan
Frank Kaiser tarafından yönetildi. (Tercüme: Süheyla Ababay)
FOTOS: TD-IHK
Der 5. NRW-Tag der
Türkisch-Deutschen
Wirtschaftsbegegnung
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
31
AUS DER KAMMER > ODA’DAN
ICCI 2014
Uluslararası Enerji ve
Çevre Fuarı ve
Konferansı
Die diesjährige Internationale Fachmesse und Konferenz für Energie und Umweltschutz (ICCI 2014) wird,
wie bereits im vergangenen Jahr im Messezentrum
Istanbul (CNR Expo), stattfinden. NRW.International,
die Industrie- und Handelskammer Köln und die
EnergieAgentur.NRW werden erneut in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer (AHK) eine NRW-Delegationsreise vom
23. – 26. April im Rahmen der ICCI organisieren.
23-26 Nisan 2014 tarihleri arasında Alman–Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) ile NRW.International, Kuzey Ren-Vestfalya Dış Ticaret Yatırım ve Teşvik
Ajansı, Köln Sanayi ve Ticaret Odası ve NRW Enerji
Ajansı ortaklaşa ICCI 2014 (Uluslararası Enerji ve Çevre
Fuarı ve Konferansı) esnasında Kuzey-Ren Vestfalya
Eyaleti delegasyon gezisi düzenlemektedirler. ICCI
2014 geçtiğimiz yılda olduğu gibi İstanbul Fuar Merkezi’nde (CNR Expo) gerçekleştirilecektir.
Nordrhein-Westfalen ist das wirtschaftlich
bedeutendste Bundesland
Deutschlands. Der Besuch
einer hochrangigen deutschen Delegation ist für die
türkischen Firmen sehr
vielversprechend, da bereits auf dem Messestand
erste Kooperationsgespräche geführt werden können.
Die ICCI wird bereits
seit 1994 alljährlich mit Erfolg veranstaltet und von
etwa 16.000 in- und ausländischen Teilnehmern
regelmäßig besucht. Die
themenmäßig erweiterte
20. Veranstaltung steht unter dem Titel Ausstellung
für Energie und Umwelt.
FOTO: ICCI 2014
ICCI 2014
Internationale
Fachmesse und
Konferenz für Energie
und Umweltschutz
Plattform für Kooperationsgespräche und
Zusammenarbeit mit NRW Firmen auf dem Gebiet
Erneuerbarer Energien
Deutsche und türkische Firmen werden die Gelegenheit haben
bilaterale Gespräche zur Geschäftsanbahnung zu führen. Ziel ist es
Firmen und Firmenvertreter beider Länder zusammenzuführen und
in den türkischen Markt einzuführen.
Ansprechpartner: Zafer Koç, [email protected]
32
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
Kuzey Ren-Vestfalya,
Almanya'nın ekonomik açısından en önemli eyaletidir.
Alman Delegasyonu Türk
şirketleri açısından da çok
büyük önem teşkil etmektedir. Katılımcı şirketler fuar
alanında ilk görüşmelerini
yapma olanağına sahip olacaktır.
1994 yılından itibaren
başarıyla düzenlenmekte
olan ve enerji sektöründe
konuyla ilgili yaklaşık 16.000
yerli ve yabancı katılımcı
tarafından düzenli olarak
takip edilen ICCI Fuar ve Konferansı'nın 20’nci genişletilmiş
konu içeriği ile Enerji ve
Çevre Fuarı ve Konferansı adı
altında siz ziyaretçilerini beklemektedir.
Yenilenebilir Enerjiler alanında Kuzey-Ren
Vestfalya firmaları ile işbirliği borsası
Fuar çerçevesinde Alman ve Türk şirketleri arasında ikili işbirliği görüşmeleri gerçekleştirilecektir. Hedef, firma ve firma
temsilcilerini iki ülkeden uygun firmalar ile bir araya getirmek,
firmalar arasında işbirliği oluşmasına aracılık etmek ve Türkiye
pazarına girişlerini sağlamaktır.
Yetkili kişi: Zafer Koç, [email protected]
FOTO: EMA 2013
AUS DER KAMMER > ODA’DAN
2nd Hamburg
Business Forum
Turkey
Türkiye İş Forumu
Hamburg
Am 11. November 2013 fand das 2nd Hamburg Business Forum Turkey in Hamburg statt. Organisiert wurde die Veranstaltung von EMA Euro-Mediterranean Association for Coorperation
and Development e.V. Kemal Erimtan, Präsident der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer (AHK), informierte die
Teilnehmer mit einem Fachvortrag mit dem Titel “Current Socioeconomic Developments in Turkey”. Nachdem Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche geschäftliche Aktivität in der Türkei aufgezeigt wurden, erfolgten Praxisbeispiele. Zum Abschluss wurde
eine Panel Diskussion durchgeführt. www.dtr-ihk.de
2nd Hamburg Business Forum Turkey 11 Kasım 2013 günü
Hamburg’ta gerçekleşti. EMA Euro-Mediterranean Association for
Cooperation and Development e.V. tarafından organize edilen
etkinlikte Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) Başkanı
Kemal Erimtan “Current Socioeconomic Developments in Turkey”
konulu bir tebliğ sundu. Türkiye’de başarılı bir ticari faaliyet için
gerekli olan çerçeve koşullarının anlatılmasından sonra katılımcılara uygulamaya yönelik örnekler gösterildi. Toplantının sonunda
bir tartışma paneli düzenlendi.
(Tercüme: Süheyla Ababay)
Bavyera İhracat
Günü 2013 Açılışı
Am 21. November 2013 hat der bislang sehr erfolgreich
durchgeführte Exporttag Bayern stattgefunden. Die Teilnehmer
wurden von den Experten der Deutschen Auslandshandelskammern, die aus über 60 Ländern für Einzelgespräche zur
Verfügung standen, beraten.
Die Hauptthemen waren der
Export, die Marktchancen im
Zielland und die Geschäftsund Investitionsmöglichkeiten. Zuständig für Fragen
rund um die Türkei war Zafer Koç, Projektleiter des Referats Markterkundung und
Markterschließung von der
Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer
(AHK). Koç hat zahlreiche Beratungsgespräche geführt
und eine große Bereitschaft
zur Kooperation mit türkischen Unternehmen gesehen. www.dtr-ihk.de
Her yıl başarıyla tekrarlanmakta olan Bavyera İhracat Günü
21 Kasım 2013 günü düzenlendi. Almanya’nın 60’ı aşkın yurtdışı
ticaret odalarından gelen uzmanlar katılımcılarla ikili görüşmeler gerçekleştirdiler.
Görüşmelerde ağırlıklı
olarak hedef ülkedeki
pazar koşulları, ticaret ve
yatırım olanakları ele
alındı. Türkiye ile ilgili
sorular Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK)
Pazar Araştırmaları
Bölümü Proje Yöneticisi
Zafer Koç tarafından
yanıtlandı. Zafer Koç çok
sayıda ikili görüşme yaparak, Türk firmalarıyla
gerçekleşebilecek muhtemel işbirliği girişimlerine
yoğun talep gösterildiğini
belirtti.
FOTO: IHK MÜNCHEN UND OBERBAYERN
Exporttag Bayern
2013
(Tercüme:
Süheyla Ababay)
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
33
FOTO: AHK
AUS DER KAMMER > ODA’DAN
AHK Stammtisch – Auf
dem Weg eine Tradition
zu werden
AHK Buluşması –
Gelenek olma yolunda
28.11.2013 günü Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK)
üyeleri artık bir gelenek olma yolunda ilerleyen “AHK
Buluşması”nda bir araya geldiler. Eski üyeler keyifli bir atmosferde
dostluklarını tazelerken, çok sayıdaki yeni üye de o akşam yeni
temaslar kurma fırsatı buldular. Karaköy’deki Ca’ d’Oro
Restoran’ın büyüleyici manzarası ve lezzetleri AHK üyelerine
bulunmaz bir ortam sundu. Dördüncü AHK Buluşması da başarılı
şekilde noktalanırken, üyeler bir sonraki buluşmayı iple
çekmekte. www.dtr-ihk.de
AHK Stammtisch Izmir
AHK Buluşması –
İzmir
Nachdem sich das Modell “AHK Stammtisch” in Istanbul als
sehr erfolgreich bewährt hat, fand auch in Izmir am 15.01.2014
der erste AHK Stammtisch statt. Der Stammtisch begann mit zwei
Vorträgen jeweils vom Polizeipräsidium und von der Jura Abteilung der Dokuz Eylül Universität zum Thema "Mavikart". Gastgeber war das Präsidium für Auslandstürken und verwandte Völker.
Das Thema Mavikart fand großes Interesse und es gab entsprechend viele Fragen zum Thema. Neben den AHK Mitgliedern waren auch Mitglieder des Rückkehrer-Stammtisches von Izmir anwesend. Anschließend unterhielten sich die Teilnehmer bei einer
lockeren Atmosphäre im Mandolin Cafe am Konak Pier.
www.dtr-ihk.de
“AHK Buluşması” adı altındaki etkinlik modelinin İstanbul’da
büyük başarı elde etmesinden sonra, 15 Ocak 2014 günü İzmir’de
de ilk AHK Buluşması düzenlendi. Etkinlik Emniyet Müdürlüğü ve
Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanan “Mavikart” konulu
iki tebliğ sunumuyla başladı. Etkinliğe Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı ev sahipliği yaptı. Mavikart konusu yoğun
ilgi gördü ve dolayısıyla konuşmacılara çok sayıda soru yöneltildi.
Toplantıya AHK üyelerinin yanısıra İzmir’deki “RückkehrerStammtisch” üyeleri de katıldı. Tebliğ sunumlarından sonra
konuklar Konak Pier’deki Mandolin Cafe’nin rahat atmosferinde
sohbet etme imkanı buldular. (Tercüme: Süheyla Ababay)
FOTOS: WWW.YKB.GOV.TR
Am 28.11.2013 trafen sich die Mitglieder der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer (AHK) zum AHK Stammtisch, welches auf dem Weg ist, eine Tradition zu werden. Alte
Mitglieder pflegten bei einer geselligen Atmosphäre ihre Bekanntschaften, zahlreiche Neumitglieder knüpften an diesem
Abend neue Kontakte. Das Restaurant Ca‘ d’Oro in Karaköy sorgte
für das leibliche Wohlergehen der Mitglieder. Auch der vierte
Stammtisch war ein erfolgreicher und gelungener Abend, der auf
den Nächsten freuen lässt. www.dtr-ihk.de
34
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
FOTO: AHK
AUS DER KAMMER > ODA’DAN
Adventskabarett
mit Fatih Çevikkollu:
„Fatih Unser“
Fatih Çevikkollu
ile Noel Kabaresi:
Fatihe Bir El Fatiha
Das diesjährige Adventskabarett von LinkTurkey unter der Schirmherrschaft der Generalkonsulin Jutta Wolke fand am 08. Dezember
2013 statt.
LinkTurkey tarafından ve Başkonsolos
Jutta Wolke’nin himayesinde düzenlenen bu
yılki Noel Kabaresi 8 Aralık 2013’te gerçekleşti.
Die Deutsch-Türkische Industrie- und Handelskammer (AHK)
und das Goethe-Institut Istanbul waren Kooperationspartner dieser mittlerweile Tradition gewordener Veranstaltung zur Weihnachtszeit. Ebenfalls trugen die Firmen Mercedes-Benz (Hauptsponsor), Schenker-Arkas, Köksal Avukatlık Ortaklığı und Manzara
İstanbul mit ihren Sponsoringsbeiträgen zur Realisierung des
Events bei.
Die Veranstalterin des Adventskabaretts, Çiğdem Akkaya
(LinkTurkey), die vor acht Jahren diese Eventidee ins Leben rief,
bezweckt dadurch die deutschsprachige Community in Istanbul
zur Adventszeit in einer geselligen Atmosphäre zusammenzubringen. Nach dem Kabarett gibt es dann für den Ausklang immer einen Empfang mit Glühwein.
Gastkünstler des Adventskabaretts war der mehrfach preisgekrönte Kabarettkünstler Fatih Çevikkollu aus Köln mit seinem Soloprogramm "Fatih Unser". An der Veranstaltung und dem anschließenden Empfang nahmen rund 240 Gäste teil.
www.dtr-ihk.de
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) ve Goethe-Institut
İstanbul işbirliğinde düzenlenen kabare, uzun yılardan bu yana
bir Noel geleneği haline geldi. Mercedes-Benz’in ana
sponsorluğunu üstlendiği etkinliğe ayrıca Schenker-Arkas, Köksal
Avukatlık Ortaklığı ve Manzara İstanbul sponsor olarak katkıda
bulundular.
Etkinliğe ev sahipliği yapan Çiğdem Akkaya (LinkTurkey),
sekiz yıl önce başlattığı Noel Kabaresi etkinlikleriyle İstanbul’daki
Almanca konuşan kesimleri Noel döneminde keyifli bir
atmosferde bir araya getirmeyi hedefliyor. Her Noel Kabaresi’nin
ardından bu döneme özgü bir gelenek olarak sıcak şarap ikram
edilen bir kokteyl düzenleniyor.
Bu yılki Noel Kabaresi’nde çok sayıda ödüle layık görülen
Kölnlü sanatçı Fatih Çevikkollu “Fatih Unser” (Fatihe Bir El Fatiha)
adlı solo gösterisi ile sahne aldı. Etkinliğe yaklaşık 240 konuk
katıldı.
www.dtr-ihk.de
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
35
AUS DER KAMMER > ODA’DAN
USETEC - İkinci el
teknolojileri Dünya
Fuarı
Die USETEC - vormals Resale - ist in den fast
zwanzig Jahren ihrer Existenz zur weltgrößten
und weltwichtigsten Branchenmesse für Gebraucht-Technik geworden. Von Metallbearbeitung bis Zubehör präsentieren jedes Jahr rund
500 Aussteller aus aller Welt gebrauchte Maschinen und Anlagen aus über 20 Angebotsbereichen.
USETEC - önceki adıyla Resale - geçen 20 yıl
içerisinde ikinci el teknolojileri konusunda
dünyanın en büyük sektörel fuarı haline
dönüşmüştür. Her yıl metal işlemeden aksesuarlara kadar dünyanın her yerinden gelen
yaklaşık 500 sergileyen 20 üzerinde alanda
kullanılmış makineler ve tesisler sergilemektedirler.
FOTOS: USETEC
USETEC – Weltmesse
für GebrauchtTechnik
Termin:
Mo. 05. bis Mi. 07. Mai 2014
Tarih:
05 – 07 Mayıs 2014 (Pt.–Ça.)
Öffnungszeiten:
Täglich 9:00 bis 17:00 Uhr
Ziyaret saatleri:
9:00 ile 17:00 arası
Eintrittspreise:
Tageskarte EUR 28*
Giriş ücreti:
1 Günlük Bilet 28 EUR*
Dauerkarte EUR 43*
3 Günlük Bilet 43 EUR*
*Besucherkarten können von der
*Biletleri Alman-Türk Ticaret ve Sanayi
Deutsch-Türkischen Industrie- und
Odası’ndan (AHK) temin edebilirsiniz.
Handelskammer (AHK) bestellt werden.
Veranstaltungsort:
Koelnmesse, Messeplatz 1
Etkinlik yeri:
50679 Köln
Ihre Vorteile auf einen Blick: • Erstklassige Auswahl von
Gebrauchtmaschinen aller Art aus allen
Branchen
• Sie treffen auf über 500 Aussteller aus
30 Ländern - Maschinenhändler,
namhafte Hersteller und Dienstleister
• Kaufmesse und Kontaktforum zugleich -
50679 Köln, Almanya
Bir bakışta avantajlarınız:
•Her türlü ve her branştan birinci sınıf
kullanılmış makine çeşitleri
•30 ülkeden gelen 500 üzerinde
sergileyenle karşılaşacaksınız - makine
satıcıları, ünlü üreticiler ve hizmet şirketleri
•Aynı anda satın alma fuarı ve kontak
jeder Besuch ist eine sinnvolle
forumu - her ziyaret mantıklı bir
Investition
yatırımdır
Für detalierte Infomation (Besucher, Teilnehmerinformationen) nehmen Sie bitte Kontakt mit Aydın Özyılmaz, AHK, Vetretung der USTEC Türkei auf (Tel.: +90 212 363 05 00).
(http://www.usetec.com)
Gute Geschäftsabschlüsse sind durch dieses einzigartige Messe Ambiente garantiert!
www.dtr-ihk.de
36
Koelnmesse, Messeplatz 1
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
Ayrtıntılı bilgiler (ziyaretçi / katılımcı bilgileri) için USTEC Türkiye temsilciliği, Aydın Özyılmaz, AHK, ile irtibata geçebilirsiniz (Tel.:
+90 212 363 05 00). (http://www.usetec.com)
Başarılı işler bu eşsiz fuar atmosferinde garantidir!
www.dtr-ihk.de
AUS DER KAMMER > ODA’DAN
FOTO: STOCK.XCHNG
Beschränkungen auf
Kfz-Brief rechtswidrig
Von 127 Verordnungen, die die türkische Staatsangehörigkeit
als Voraussetzung für die Ausübung eines Berufes oder die Besetzung einer Stelle vorsehen, basieren lediglich 20 auf einer gesetzlichen Grundlage. 107 Verordnungen sind damit rechtswidrig.
Aufgrund einer internen Anweisung des Innenministeriums
enthielt der Fahrzeugbrief der in der Türkei gekauften Autos von
Ausländern, die ein Kennzeichen mit dem Zusatz MA-MZ enthalten, eine Auflage: Die Fahrzeuge durften nur durch die ausländischen Eigentümer, die Ehepartner und den Kindern gefahren werden, die in häuslicher Gemeinschaft lebten. Nach einem
fünfjährigen Verfahren hat das Oberste Verwaltungsgericht für
Recht erkannt, dass die Auflage eine unzulässige Beschränkung
des Eigentumsrechts darstellt.
Urteil von T.C. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 03.04.2013
Tarih ve 2009/1698 Es ve 2013/1210 Karar).
Köksal Avukatlık Ortaklığı, RA Dr. Mehmet KÖKSAL
Motorlu araç ruhsatlarına
yönelik kısıtlamalar yasalara
aykırı
Belirli bir mesleğin icra edilmesi veya belirli bir işte çalışılabilmesi için Türk vatandaşı olma koşulu öngören 127 yönetmelikten
sadece 20’si yasal bir temele dayanıyor. Dolayısıyla 107 yönetmelik yasalara aykırı nitelik taşıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir genelge ile yabancı
uyruklu kişilere ait MA-MZ plakalı Türkiye’de satın alınan motorlu
araçların ruhsatlarına bir kısıtlama getirilmiş bulunuyor: Buna göre
yabancı uyruklu kişilerin adına kayıtlı motorlu araçlar ancak araç
sahipleri ve aynı evde ikamet eden eşleri ve çocukları tarafından
kullanılabiliyor. Beş yıl süren bir hukuki süreç sonrasında Danıştay
İdari Dava Daireleri Kurulu, söz konusu kısıtlamanın mülkiyet hakkına izinsiz müdahale anlamına geldiği yönünde karar verdi.
(T.C Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu/03.04.2013 tarih ve
2009/1698 es ve 2013/1210 sayılı karar)
Köksal Avukatlık Ortaklığı, Av. Dr. Mehmet Köksal
(Tercüme: Süheyla Ababay)
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
37
FOTO: AHK
AUS DER KAMMER > AKTIVITÄTEN ODA’DAN > FAALİYETLER
Seminar: Führung im
Unternehmen
Am 9. und 10. Dezember 2013
fand das Seminar „Führung im Unternehmen“ in den Räumen der
Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer (AHK) in Zusammenarbeit mit der Megem Akademi statt. Der Referent Doz.
Dr. F. Tunç Bozbura informierte die Teilnehmer zwei Tage lang
ausführlich über Unternehmungsführung. Im Fokus des Seminars
stand das Verständnis und die Bedeutung von Kommunikation im
Führungsmanagement. Das Führungsverständnis der Vergangenheit wurde mit dem gegenwärtigen Verständnis verglichen. Zugleich wurde den Teilnehmern das Thema „Sinn einer Unternehmungskultur“ nahegelegt und anhand praxisbezogener Beispiele
und Aufgaben tiefgreifend veranschaulicht. www.dtr-ihk.de.
Seminer: İşletmelerde
Liderlik
9 ve 10 Aralık 2013 tarihinde Megem Akademi işbirliğiyle Alman-Türk
Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) bünyesinde “İşletmelerde Liderlik” konulu bir seminer düzenlendi. Eğitmen Doç. Dr. F. Tunç Bozbura iki gün boyunca katılımcılara şirket
yöneticiliği hakkında ayrıntılı bilgi aktardı. Seminerin ağırlıklı konusunu kişiler arası iletişim sürecinin algılanması ve iletişimin önemi
oluşturuyordu. Bu bağlamda geçmişteki yöneticilik anlayışı günümüzün yaklaşımlarıyla kıyaslandı. Katılımcılara aynı zamanda “kurumsal kültürün” önemi hakkında bilgi verildi ve bu konu uygulamaya yönelik örnekler ve çalışmalarla ayrıntılı olarak ele alındı.
(Tercüme: Süheyla Ababay)
Seminer: Kişisel Verilerin
Korunması
Am 25. Dezember 2013
führte die Deutsch-Türkische Industrie- und Handelskammer
(AHK) in ihren Räumen in Zusammenarbeit mit der Kanzlei
Güneli & Koç das Seminar „Personenbezogener Datenschutz“
durch. Unter der Leitung von
Rechtsanwalt Serhat Koç (LL.M.IT)
und seiner beiden Kolleginnen Nihan Güneli (LL.M.IT) und Ferhan
Şener (LL.M.IT) wurden die Grundsätze des Datenschutzes in Amerika und Europa verglichen. Anschließend wurde das seit
mehreren Jahren als Entwurfsgesetz bestehende Datenschutzgesetz der Türkei vorgestellt. Das Seminar umfasste zudem Themen
wie E-Government, E-Rechnung, EUnterschrift und registrierte E-Mail
Adresse (Kayıtlı Elektronik Posta,
KEP). www.dtr-ihk.de
25 Aralık 2013 günü AlmanTürk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK)
bünyesinde Güneli & Koç Hukuk Bürosu işbirliğiyle “Kişisel Verilerin Korunması” konulu bir seminer düzenlendi.
Av. Serhat Koç (LL.M.IT) ve meslekdaşları Av. Nihan Güneli
(LL.M.IT) ve Av. Ferhan Şener
(LL.M.IT) tarafından yönetilen
seminerde Amerika ve Avrupa’da yürürlükte olan kişisel
verilerin gizliliğine ilişkin yasal
esaslar arasında kıyaslama
yapıldı. Daha sonra Türkiye’de
yıllardan beri yasalaşmayı bekleyen Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun Tasarısı hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Seminerde ayrıca edevlet, e-fatura, e-imza ve
kayıtlı elektronik posta (KEP)
gibi konular da ele alındı.
38
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
FOTO: AHK
Seminar: Personenbezogener Datenschutz
(Tercüme: Süheyla Ababay)
AUS DER KAMMER > AKTIVITÄTEN ODA’DAN > FAALİYETLER
Seminar:
Rhetorik und
Präsentation
Seminer: “Etkili
Konuşma Sanatı ve
Etkili Sunum Becerileri”
Die Deutsch-Türkische Industrie- und Handelskammer
(AHK) führte am 23. und 24.
Dezember 2013 gemeinsam mit Kirchner-Seminare in den Räumen
der AHK ein Seminar zum Thema „Rhetorik und Präsentation“
durch. Seminarleiterin, Oya Dinçdoğdu Bildungsberaterin bei Kirchner-Seminare, fokussierte sich ausgiebig auf die persönliche Entwicklung der Teilnehmer, auf die grundlegenden Prinzipien der
Rhetorik, Sprache und Körpersprache. Im zweitägigen Seminar wurde Mithilfe von Videoaufzeichnungen der Teilnehmer eine praktische Umsetzung trainiert und analysiert. www.dtr-ihk.de
23 ve 24 Aralık 2013 tarihlerinde AlmanTürk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) ve Kirchner
Seminare işbirliğiyle AHK bünyesinde “Etkili
Konuşma ve Etkili Sunum Becerileri” konulu
bir seminer düzenlendi. Kirchner-Seminare eğitim danışmanı Oya
Dinçdoğdu tarafından yönetilen seminerde katılımcıların etkili
konuşma sanatının temel prensiplerinin yanısıra konuşma ve
beden diline ilişkin hususlardaki kişisel gelişimine destek olunması hedefleniyordu. İki gün süren seminerde uygulamalı çalışmalar yapıldı ve kayda alınan uygulamalar izlenerek yanlış ve
doğrular üzerinde duruldu. (Tercüme: Süheyla Ababay)
Seminer: Employer
Branding
Die Deutsch-Türkische Industrie- und Handelskammer
(AHK) veranstaltete am
11.12.2013 mit Kienbaum in den Räumlichkeiten der AHK ein
Seminar zum Thema „Employer Branding“. Die beiden Referenten, Yara Schiller (Kienbaum Communications Deutschland)
und Leyla Spencer (Kienbaum Türkei) begleiteten die zahlreichen Teilnehmer über den ganzen Vormittag. Nach einem Einblick in die Theorie von Employer Branding wurde anhand
praxisnaher Beispiele, die Entwicklung von Employer BrandStrategien erläutert sowie Personalmarketing-Aktivitäten in
Social Media’s geschildert. www.dtr-ihk.de
Alman-Türk Ticaret ve
Sanayi Odası (AHK) 11 Aralık 2013
tarihinde Kienbaum firması işbirliğiyle AHK bünyesinde “Employer
Branding” konulu bir seminer düzenledi. Konuşmacılar Yara
Schiller (Kienbaum Communications Deutschland) ve Leyla
Spencer (Kienbaum Türkiye) katılımcılara öğlene kadar devam
eden seminerde “Employer Branding” hakkında teorik bilgi
aktardıktan sonra uygulamaya yönelik örneklerle Employer
Branding stratejilerinin gelişimi ve sosyal medyada personel
araştırma faaliyetleri hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundular. (Tercüme: Süheyla Ababay)
FOTO: AHK
Seminar: Employer
Branding
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
39
NACHRICHT > HABER
Seminer: Etkili ve
Güzel Konuşma Becerisi
ve Telefonla İletişimde
Kullanımı
In Zusammenarbeit mit
MEGEM Akademi fand am
27.11.2013 in den Räumlichkeiten der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer (AHK) in Tarabya das
Seminar ,,Effektive und gute
rhetorische Fähigkeiten und
die Verwendung bei Telefongesprächen“ statt.
Unter der Leitung von Gül
Selçuk lernten die Teilnehmer
wie sie Sprache am wirkungsvollsten einsetzen können.
Hierbei wurde besonderes
Augenmerk auf den richtigen
Gebrauch von Sprache gelegt.
Denn gerade durch Mangel im
Ausdruck und der Vermittlung von Wissen entstehen
Schwierigkeiten in der Kommunikation. Der Schwerpunkt lag insbesondere darin, dass diese Schwierigkeiten durch die Nahebringung von Fertigkeiten zur überzeugenden und sicheren Artikulation vermittelt werden. www.dtr-ihk.de.
27 Kasım 2013 günü AlmanTürk Ticaret ve Sanayi Odası’nın
(AHK) Tarabya’daki merkezinde MEGEM Akademi
işbirliğiyle “Etkili ve Güzel
Konuşma Becerisi ve Telefonla İletişimde Kullanımı”
konulu bir seminer
düzenlendi.
Gül Selçuk yönetiminde gerçekleşen
seminerde katılımcılar dili
etkin biçimde kullanılabilme yöntemlerini
öğrendiler. Bilginin etkin
ve yetkin biçimde aktarılamamasının iletişimde
çeşitli engellere neden
olabileceği göz önüne
alınarak çalışmalarda
özellikle dilin doğru kullanımı üzerinde duruldu. İnandırıcı ve
güvenilir ifade becerilerinin kazandırılmasına yönelik çalışmalarla
iletişimde ortaya çıkabilecek zorluklar hakkında bilgi verildi.
FOTO: AHK
Seminar: Effektive
und gute rhetorische
Fähigkeiten und die
Verwendung bei Telefongesprächen
40
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
(Tercüme: Süheyla Ababay)
AUS DER KAMMER > NEUE MITGLIEDER ODA’DAN > YENİ ÜYELER
Herzlich willkommen!
Şevkat Boya Emprime Baskı
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi Atatürk Cad. 4/2
TR- Çerkezköy/TEKİRDAĞ
Tel.: +90 (282) 758 35 90
Fax: +90 (282) 758 36 00
www.sevkatboya.com
CVK Hotels & Resorts
Park Bosphorus-Istanbul
Gümüşsuyu Mah.
İnönü Cad. 8 No: 8
TR- 34437 Taksim/İSTANBUL
Tel.: +90 (212) 377 88 88
Fax: +90 (212) 377 88 89
www.parkbosphorus.com
btu beraterpartner GmbH
Rechtsanwaltsgesellschaft
Feldbergstr. 27-29
D- 61440 OBERURSEL/TAUNUS
Tel.: +49 (6171) 5904-0
Fax: +49 (6171) 5904-44
www.btu-beraterpartner.com
İnal-Fuhrmann-Beys
Steuer- & Unternehmensberatung
Kurfürstendamm 224
D- 10719 BERLIN
Tel.: +49 (30) 259370 0
Fax: +49 (30) 259370 70
www.ifb-istanbul.com
Hoşgeldiniz!
Şevkat Boya nutzt alle technischen
Möglichkeiten zusammen mit seinem
erfahrenen Team, um in seiner leistungsfähigen Anlage Textilmaterialien zu färben
und zu veredeln. Seit der Gründung im
Jahre 2006 sind wir mit einem kompetenten und erfahrenen Team als auch mit der
modernsten Technik und Einrichtung auf
einem Flächengebiet von 8.500 m² tätig.
Unser Ziel ist es unsere Kunden erstklassig
und zufriedenstellend zu bedienen.
Şevkat Boya, teknolojinin tüm
olanaklarından faydalanılan güçlü tesislerinde uzman bir ekiple tekstil alanında
kumaş boyama ve apre işlemi yapmaktadır.
Şevkat Grup bünyesinde 2006 yılında
faaliyete başlayan Şevkat Boya, 8.500 m²
kapalı alandaki modern tesisi, son teknoloji
makineleri ve uzman kadrosuyla, müşterilerini her zaman memnun eden birinci sınıf
ürünler üretmektedir.
Im Herzen von Istanbul, Taksim
Gümüşsuyu, wo das historische Park Hotel
sich befand und auch als Gebäude des ottomanischen Außenministeriums verwendet
wurde, übernimmt jetzt Park Bosphorus
Istanbul die Funktion eines unverzichtbaren
Platzes der Stadt mit der legendären 120
Jahre alten Gastfreundschaft, mit speziell
entworfenen 438 luxuriösen Zimmern in der
Größe von 30-150 m², Suiten und 512 m²
Präsidentensuiten, Konferenz- und Eventräumen, Istanbuls größter Terrasse mit Blick
auf den Bosporus und der neuesten technologischen Infrastruktur.
İstanbul’un kalbi Taksim
Gümüşsuyu’nda, tarihi Park Otel’in bulunduğu yerde yükselen, bir zamanlar ‘Osmanlı
Hariciye Konağı’ olarak da kullanılan 120 yıllık yapının misafirperverliğini üstlenen Park
Bosphorus İstanbul, özel olarak tasarlanmış,
büyüklükleri 30-150 m² arasında değişen
438 adet lüks oda, süit ve 512 m² presidential süiti, toplantı ve etkinlik mekanları,
İstanbul’un en büyük boğaz manzaralı terası ve en yeni teknoloji alt yapısı ile
İstanbul’un çekim merkezi olacak.
Die btu ist eine international ausgerichtete Rechtsanwaltsgesellschaft. Wir bieten
unseren Mandanten ziel- und erfolgsorientierte Expertisen im deutschen als auch im
türkischen Steuer- und Gesellschaftsrecht
an. Unser Schwerpunkt liegt in der Betreuung von Unternehmen mit Investitionsabsichten in der Türkei und in Deutschland.
Hierbei beraten wir die Mandantschaft umfassend von der Gründungsphase beginnend
bis hin zur optimalen steuerlichen und gesellschaftsrechtlichen Gestaltung von Konzerngesellschaften.
Uluslararası ticaret hukukuna ilişkin
danışmanlık hizmetleri veren bir hukuk şirketiyiz. Müvekkillerimize sonuç odaklı hukuk ve vergi danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Şirketimizin ana faaliyet alanları
şirket kuruluşu, ticaret ve vergi hukukudur.
Özellikle desteğimizi Türkiye´de ve Almanya´da yatırım yapmak isteyen şirketlere
sunmaktayız. Şirketimizin temel hedefi, müvekkile özel hizmet ve müşteri memnuniyetidir. Hizmetlerimizi Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde vermekteyiz.
Wir sind ein erfahrenes Team,
bestehend aus INAL Unternehmens &
Steuerberatung, Anwaltskanzlei FUHRMANN
WALLENFELS und BEYS marketing&media
und bieten Unterstützung, wenn es darum
geht Zugang zu Märkten in Deutschland und
der Türkei zu finden. In unseren Büros in
Berlin und Istanbul beraten wir mit unserem
Netzwerk Unternehmen wirtschaftlich,
juristisch und beim Marketing - kompakt
aus einer Hand.
Yurtdışına açılmak isteyen şirketlere
bütünleşik hizmet vermek için İNAL
Consulting, FUHRMANN Hukuk Bürosu ve
BEYS Reklam Ajansı olarak güçlerimizi
birleştirdik. Sektörlerimizdeki tecrübemizle
Almanya’daki ve Türkiye’deki şirketler için
Berlin ve İstanbul ofislerimizle ve her iki
ülkedeki çözüm ortaklarımızla yatırım, vergi
ve hukuk danışmanlığı yapıyor, markaların
tanıtımlarını planlıyoruz.
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
41
AUS DER KAMMER > NEUE MITGLIEDER ODA’DAN > YENİ ÜYELER
Löwer Emel Enerji Teknik
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
İstasyon Cad.
Yeni Sanayi Sitesi Yanı
TR- Merkez/EDİRNE
Tel.: +90 (284) 236 21 71
Fax: +90 (284) 236 37 79
www.emelelektrik.com
İstanbul Marriott Hotel Şişli
Abide-i Hurriyet Cad. No: 142
TR- 34381 Şişli/İSTANBUL
Tel.: +90 (212) 375 01 00
www.istanbulmarriottsisli.com
Oluşum Yapı Mühendislik
İnşaat Tic. San. Ltd. Şti.
Sahrayı Cedid Mah.
Atatürk Cad. Onur İş Merkezi
A Blok No: 3 Kat: 5 D: 10
TR- Kadıköy/İSTANBUL
Tel.: +90 (216) 362 40 34
Fax: +90 (216) 362 21 08
www.olusumyapi.com.tr
SER & BERKER Bağımsız Denetim
ve YMM A.Ş.-DFK International
Oğuzlar Mah. Osmanlı Cad.
1396 Sok. No: 13
TR- Balgat/ANKARA
Tel.: +90 (312) 284 62 22
Fax: +90 (312) 284 73 19
www.serberkerymm.com
42
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
Um nach 30 Jahren zukunftsorientierten
Handelns den weiteren Herausforderungen
gewachsen zu sein, haben LET LÖWER & CO
GmbH und Emel Elektrik im Frühjahr 2013
mit einer Zusammenarbeit die neue zu 50%
deutsche und zu 50 % türkische Firma in der
Branche Erneuerbare Energien LÖWER EMEL
ENERJİ TEKNİK gegründet.
Emel Elektrik 30 yıllık eylem planı
ve yaşanan büyümenin ardından,
gereksinimlere daha iyi cevap verebilmek
adına, 2013 baharında sürdürülebilir ve
yenilikçi girişimlerine bir yenisini ekleyip,
LET LÖWER & CO GmbH firması ile
tecrübelerini birleştirerek yenilenebilir enerji
alanında %50 Alman- %50 Türk ortaklı yeni
firmaları LÖWER EMEL ENERJİ TEKNİK
şirketini kurmuşlardır.
Nur 3 km zum Taksim-Platz und 6 km
zum Großen Basar entfernt. Es befindet sich
in idealer Lage im kosmopolitischen Viertel
Şişli, einem renommierten Stadtteil, in der
Nähe zu Gewerbs- und Geschäftsvierteln.
Gehobene Restaurants, Einkaufszentren und
luxuriöse Geschäfte sind in wenigen
Gehminuten leicht erreichbar. Das Hotel ist
bestrebt Ihr perfekter Gastgeber zu sein!
Şişli’deki 35 katlı, gözalıcı Boğaz ve
Haliç manzarasının yanı sıra, düzenleyeceği
Kapalı Çarşı, Ayasofya gibi tarihi ve
kültürel turlarına katılabilir, düğün
resepsiyonlarından toplantı organizasyonlarına kadar bir çok servisinin keyfini
çıkartabilirsiniz. Alışveriş merkezlerine,
restoranlara, şehir merkezi olan Taksim
Meydanı’na ve her türlü ulaşım aracına
yürüyüş mesafesindedir.
Seit 1992 führt Oluşum Yapı
Mühendislik Projekte wie Industriebauten,
Lagerhäuser, SB-Warenhäuser,
Wohnungsbauten, Brücken und
Viaduktbauten aus. Unser Ziel ist es: Beim
Bau der Strukturen Tragbarkeit zu erreichen
und umweltfreundliche Gebӓude mit
wenigen Ressourcen schneller zu bauen.
Oluşum Yapı Mühendislik 1992 yılından
bu yana sanayi yapıları, antrepolar,
hipermarketler, konut inşaatları, köprü ve
viyadük proje uygulamalarında
bulunmaktadır. Yapıların inşaatında daha az
kaynakla, daha uzun ömürlü, daha hızlı ve
daha çok seçenekli hizmet üretimiyle
çözüm aramakta olan firmamız, ülke
kalkınmasına katkı sağlayan birçok kuruluşa
hizmet vermektedir.
SER & BERKER Unabhängige Audit und
vereidigte Wirtschaftsprüfungs AG gehört
seit 1992 mit ca. 100 qualifizierten
Mitarbeitern in den Büros in Ankara
(Geschäftssitz), Istanbul, Antalya, Eskişehir,
Denizli, Çorum und Kayseri zu den
führenden Auditfirmen des Landes. Wir
beraten die in den verschiedenen Regionen
der Türkei ansässigen Unternehmen in
Bezug auf Steuerfragen und IFRS, MwSt.Erstattung, vollständige Zertifizierung und
unabhängiges Audit, IFRS-Berichterstattung.
SER & BERKER Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., 1992‘den bu
yana Ankara (Merkez), İstanbul, Antalya, Eskişehir, Denizli, Çorum ve Kayseri ofislerindeki 100 civarında seçkin personeli ile Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan firmalara
vergi ve UFRS danışmanlığı, KDV iade, tam
tasdik ve bağımsız denetim, UFRS raporlama
ve eğitim konularında danışmanlık hizmeti
veren, konusunda ülkenin önde gelen denetim firmalarından birisidir. Dünyanın en büyük 10 denetim ve muhasebe organizasyon
firmalarından biri olan ‘DFK International’ ile
ortaklık yapan firmamız ayrıca ISO
9001:2008 ve ISO 27001 kalite ve bilgi güvenliği belgelerine sahiptir.
AUS DER KAMMER > NEUE MITGLIEDER ODA’DAN > YENİ ÜYELER
Güneş Eğitim Ticaret Ltd. Şti.
TED Malatya Koleji
İnönü Üniversitesi Kampüsü
Özel TED Koleji
TR- MALATYA
Tel.: +90 (422) 325 25 57
Fax: +90 (422) 325 50 06
www.tedmalatya.com.tr
MYL Lojistik Denizcilik Taşımacılık
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
1476/1 Sok. No: 12
Katipoğlu İşhanı Kat: 3 D: 3
TR- Alsancak/İZMİR
Tel.: +90 (232) 464 75 13
Fax: +90 (232) 465 23 29
www.myl.com.tr
Bifra Mühendislik Danışmanlık
Elektronik San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Dumankaya Flex Plaza
Tevfik Fikret Cad. No: 38/39
TR- Ataşehir/İSTANBUL
Tel.: +90 (216) 648 20 08
Fax: +90 (216) 648 20 07
www.qsmart.com.tr
Fröbel İstanbul Çocuk Eğitim
Hizmetleri Ltd. Şti.
Konaklar Mah.
Meşeli Sok. No: 19
TR- Beşiktaş/İSTANBUL
Tel.: +90 (212) 279 96 07
Fax: 90 (212) 279 44 14
www.frobel.com.tr
Unter dem Dach des Güneş
Bildungswerks ist die Privatschule TED
Malatya College stets bestrebt auf dem
neuesten Stand der Zeit zu sein. Auf einem
Grundstücksgelände von insgesamt 21.000
qm bietet die TED Malatya in
Bildungsgebäuden die nach dem neuesten
architektonischem Stand errichtet wurden,
Ihren Schülern wegweisende
Bildungskonzepte an um diese auf die
Herausforderungen der Zukunft
vorzubereiten.
Güneş Eğitim Kurumları bünyesinde yer
alan Özel TED Malatya Koleji 21.000
metrekarelik alan üzerine konuşlandırılmış
modern mimarinin bütün inceliklerini
taşıyan okul binasıyla çağdaş eğitimi ve
sunduğu imkânlarla, öğrencilerini içinde
yaşanılan zamanın gereklerine göre değil,
gelecek yılların ihtiyaçlarına cevap verecek
şekilde yetiştiriyor.
MYL Logistics ist mit ihren
kundenorientierten Dienstleistungen seit
dem Jahre 2007 in der Logistikbranche tätig.
Als etablierte Logistik Gruppe, bietet das
Unternehmen neben einer innovativen
und umfangreichen Netzwerk-Agentur
auch nationale und internationale
Lagerhaltungen und Distribution sowie
Logistik im Schienenverkehr an. Das
Unternehmen, das seit April 2012 als
"MYL Logistics Deutschland GmbH" in
Deutschland vertreten ist, wächst auch in
Europa zunehmend fort.
MYL Lojistik, 2007 yılında müşteri
odaklı hizmet anlayışıyla uluslararası taşımacılık ve lojistik sektöründe hizmet sunmak amacıyla kurulan yenilikçi bir lojistik
firmasıdır. Türkiye ve dünyadaki yaygın
acente ağı ile hem yurtiçi hem de yurtdışında depolama ve dağıtım hizmetleri, uluslararası taşımacılık, proje taşımacılığı ve
demiryolu lojistik hizmetleri sunan firmamız
Nisan 2012 yılında “MYL Logistics
Deutschland GmbH“ şirketini kurarak Kıta
Avrupası’nda da büyümesini sürdürmektedir.
Im Jahr 2006 hat die Bifra Mühendislik
Danışmanlık Elektronik San. ve Dış Tic. Ltd.
Şti. ihre Ingenieurserfahrungen in den Bereichen Aufrufanlagen und Informationssystemen erweitert, um Ihren Kunden das Leben
zu erleichtern. Mit der erstklassigen Q-smart
Marke bietet Bifra in der Türkei, sowohl
auch im Ausland den Banken, Energieversorgungsunternehmen, Kundendiensten, Botschaften und ähnlichen wichtigen Institutionen mehr als 30.000 Ausrüstungen an. Die
Dienstleistungen werden im Durchschnitt 2
Mio. Kunden angeboten.
2006 yılında müşterilerinin hayatlarını
daha kolay hale getirmek için, mühendislik
tecrübelerini Sıra Yönetimi ve Enformasyon
Sistemleri üretimine aktarmıştır. Sürekli
ilklere imza atan Q-smart markasıyla,
Türkiye’de ve yurtdışında 30.000’in üzerinde
sıramatik donanımı ile bankalar, enerji
dağıtım şubeleri, servis merkezleri,
Büyükelçilikler gibi değerli kuruluşlarda,
günde ortalama 2.000.000 kişiye hizmet
vermektedir.
FRÖBEL kommt nach Istanbul. Januar
2014 eröffnete FRÖBEL e. V., mit Hauptsitz in
Berlin, in Istanbul-Levent den ersten
Deutsch-Türkischen Kindergarten. Die pädagogischen Grundsätze Friedrich Fröbels
bilden die Grundlage. Die bilinguale
Erziehung, Bewegung, Musik und Naturwissenschaften sind die Schwerpunkte.
FRÖBEL İstanbul'a geliyor. Merkezi
Berlin'de bulunan FRÖBEL e.V. Ocak 2014’de
İstanbul'da Levent ilçesinde ilk Alman-Türk
anaokulunu açıyor. Friedirich Fröbel'in
pedagojik ilkeleri anaokulu eğitimindeki
temeli oluşturmaktadır. İki dilde eğitim,
hareket, müzik ve fen bilimlerine ağırlık
verilmektedir.
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
43
ZAHLEN UND DATEN VERİLER VE GERÇEKLER
Almanya’daki Fiyat
Gelişmeleri
Preisentwicklung in der
Bundesrepublik Deutschland
PREISENTWICKLUNG IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (NOVEMBER 2013)
ALMANYA’DAKİ FİYAT GELİŞMELERİ (KASIM 2013)
Preise
Stand /
Zeitraum
Endeks değeri /
dönem
Fiyatlar
Lebenshaltung
Geçim endeksi
Veränd. z.
Vormonat %
Önceki aya kıyasla
değişim oranı %
Veränd. z.
Vorjahresmonat %
Önceki yıla kıyasla
değişim oranı %
106,1
1,3
0,2
Erzeugerpreise
Üretici endeksi
106,5
-0,8
-0,1
Einfuhrpreise
İthalat endeksi
104,9
-2,9
0,1
Quelle: Statistisches Bundesamt www.destatis.de, Basisjahr 2005 = 100
Kaynak: Federal Almanya İstatistik Dairesi www.destatis.de, Baz yılı 2005 = 100
WECHSELKURSENTWICKLUNG DÖVİZ KURLARININ GELİŞİMİ
2012 (TL)*
2013 (TL)*
USD
EURO
USD
EURO
Januar / Ocak
1,8434
2,3356
1,7600
2,3519
Februar / Şubat
1,7664
2,2961
1,7607
2,3506
März / Mart
1,7941
2,3418
1,8072
2,3591
April / Nisan
1,7912
2,3327
1,7877
2,3374
Mai / Mayıs
1,7972
2,3134
1,8330
2,3579
Juni / Haziran
1,8053
2,2789
1,8641
2,4863
Juli / Temmuz
1,8035
2,2009
1,9395
2,5287
August / Ağustos
1,7883
2,1957
1,9272
2,5604
September / Eylül
1,7849
2,3316
1,9913
2,6598
Oktober / Ekim
1,7995
2,3326
1,9732
2,6979
November / Kasım
1,7906
2,2843
2,0360
2,7391
Dezember / Aralık
1,7726
2,3200
2,0358
2,8022
Monat / Ay
* Effektivankaufkurs der türkischen Zentralbank zur Monatsmitte / Merkez Bankası Efektif Alış Kuru .
Quelle: Türkische Zentralbank www.tcmb.gov.tr / Kaynak: Merkez Bankası www.tcmb.gov.tr
WECHSELKURSENTWICKLUNG DÖVİZ KURLARININ GELİŞİMİ (TL)*
USD
3,00
2,7391
USD / EURO
2,75
2,50
2,3519
2,3506
2,3591
2,3374
2,3579
1,8072
1,7877
1,8330
2,4863
1,8641
2,5604
2,5287
2,6598
EURO
2,8022
2,6979
2,75
2,50
2.25
2.25
2,00
1,7600
1,7607
1,9395
1,9272
1,9913
1,9732
2,0360
2,0358
2,00
1,75
1,75
Januar
Ocak
2013
Februar
Şubat
2013
März
Mart
2013
April
Nisan
2013
Mai
Mayıs
2013
Juni
Haziran
2013
* Effektivankaufkurs der türkischen Zentralbank zur Monatsmitte / Merkez Bankası Efektif Alış Kuru.
44
3,00
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
Juli
Temmuz
2013
August
Ağustos
2013
September
Eylül
2013
Oktober
Ekim
2013
November
Kasım
2013
Dezember
Aralık
2013
Quelle: Türkische Zentralbank www.tcmb.gov.tr / Kaynak: Merkez Bankası www.tcmb.gov.tr
ZAHLEN UND DATEN VERİLER VE GERÇEKLER
İstanbul ve Türkiye Genelinde
Enflasyon Gelişimi
Inflationsentwicklung in Istanbul
und der Türkei
VERBRAUCHERPREISE TÜKETİCİ FİYATLARI
2012
2013
İTO*
TÜIK**
İTO*
TÜIK**
monatlich
jährlich
monatlich
jährlich
monatlich
jährlich
monatlich
jährlich
Aylık
12 aylık
Aylık
12 aylık
Aylık
12 aylık
Aylık
12 aylık
-0,22
9,86
0,56
10,61
-0,18
7,98
1,65
7,31
Februar / Şubat
0.84
10,15
0,56
10,43
0,49
7,61
0,30
7,03
März / Mart
0,59
9,90
0,41
10,43
0,93
7,97
0,66
7,29
April / Nisan
2,60
9,99
1,52
11,14
2,55
7,93
0,42
6,13
Mai / Mayıs
1,12
10,57
-0,21
8,28
1,13
7,94
0,15
6,51
Juni / Haziran
-0,61
10,63
-0,90
8,87
0.20
8.82
0,76
8,30
Juli / Temmuz
-2,07
10,07
-0,23
9,07
-1.74
9.19
0,31
8,88
August / Ağustos
0,85
10,21
0,56
8,88
0.13
8.41
-0,10
8,17
September / Eylül
1,34
10,78
1,03
9,19
0.71
7.73
0,77
7,88
Oktober / Ekim
2,67
10,36
1,96
7,80
2.54
7.59
1,80
7,71
November / Kasım
0,28
8,76
0,38
6,37
0.34
7.65
0,01
7,32
Dezember / Aralık
0,36
7,94
0,38
6,16
-0.21
7.04
0,46
7,40
Monat / Ay
Januar / Ocak
* Istanbuler Handelskammer (İTO), Daten für Istanbul; Basisjahr 1995 = 100; ** Türkisches Statistikinstitut Ankara (TÜIK), Daten für Türkei; Basisjahr 2003 = 100
Quelle: www.ito.org.tr und www.tuik.gov.tr * İstanbul için İstanbul Ticaret Odası verileri, 1995 yılı baz alınmıştır, ** Türkiye İstatistik Kurumu verileri, 2003 yılı baz alınmıştır.
Kaynak: www.ito.org.tr ve www.tuik.gov.tr
VERBRAUCHERPREISE TÜKETİCİ FİYATLARI
ERZEUGERPREISE ÜRETİCİ FİYATLARI
İTO monatlich
Aylık
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
İTO jährlich
12 Aylık
TÜIK monatlich
Aylık
Juli
Temmuz
2013
August
Ağustos
2013
September
Eylül
2013
Oktober
Ekim
2013
November
Kasım
2013
Dezember
Aralık
2013
TÜIK jährlich
12 Aylık
Juli
Temmuz
2013
August
Ağustos
2013
September
Eylül
2013
Oktober
Ekim
2013
November
Kasım
2013
Dezember
Aralık
2013
ERZEUGERPREISE ÜRETİCİ FİYATLARI
2012
2013
İTO*
Monat / Ay
Januar / Ocak
Februar / Şubat
TÜIK**
İTO*
TÜIK**
monatlich
jährlich
monatlich
jährlich
monatlich
jährlich
monatlich
jährlich
Aylık
12 aylık
Aylık
12 aylık
Aylık
12 aylık
Aylık
12 aylık
1,18
12,67
0,38
11,13
0,82
4,39
-0,18
1,88
-0,17
9,83
-0,09
9,15
0,41
5,00
-0,13
1,84
März / Mart
0,67
9,59
0,36
8,22
-0.36
3,94
0,81
2,30
April / Nisan
0,33
9,13
0,08
7,65
0.52
4,13
-0,51
1,70
Mai / Mayıs
0,08
10,09
0,53
8,06
0,24
4,30
1,00
2,17
Juni / Haziran
-1.18
9,09
-1,49
6,44
0.81
6.40
1,46
5,23
Juli / Temmuz
0,19
8,59
-0,31
6,13
0.57
6.80
0,99
6,61
August / Ağustos
0,76
7,70
0,26
4,56
1.01
7.07
0,04
6,38
September / Eylül
0,93
6,94
1,03
4,03
0,30
6,40
0,88
6,23
Oktober / Ekim
0,48
5,37
0,17
2,57
0.92
6.86
0,69
6,77
November / Kasım
0,86
4,68
1,66
3,60
1.68
7.73
0,62
5,67
Dezember / Aralık
0,56
4,77
-0,12
2,45
1.22
8.44
1,11
6,97
* Istanbuler Handelskammer (İTO), Daten für Istanbul; Basisjahr 1995 = 100; ** Türkisches Statistikinstitut Ankara (TÜIK), Daten für Türkei; Basisjahr 2003 = 100
Quelle: www.ito.org.tr und www.tuik.gov.tr * İstanbul için İstanbul Ticaret Odası verileri, 1995 yılı baz alınmıştır, ** Türkiye İstatistik Kurumu verileri, 2003 yılı baz alınmıştır.
Kaynak: www.ito.org.tr ve www.tuik.gov.tr
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
45
ZAHLEN UND DATEN VERİLER VE GERÇEKLER
Der deutsche Außenhandel
mit der Türkei (in Mio. EUR)
Almanya‘nın Türkiye İle Olan
Dış Ticareti (milyon Euro)
IMPORTE İTHALAT
EXPORTE İHRACAT
3.200
3.200
3.100
3.100
5.800
5.800
5.600
5.600
5.400
5.400
3.000
3.000
5.200
5.200
2.900
2.900
5.000
5.000
2.800
2.800
4.800
4.800
4.600
4.600
2.700
2.700
4.400
4.400
2.600
2.600
4.200
4.200
2.500
2.500
4.000
4.000
3.800
3.800
3.600
2.400
2.400
3.600
2.300
2.300
3.400
Januar-März
Ocak-Mart
April-Juni
Nisan-Haziran
Juli-September
Temmuz-Eylül
Oktober-Dezember
Ekim-Aralık
2010
DEUTSCHE IMPORTE ALMANYA’NIN İTHALATI
2011
2012
2013
Januar-März
Ocak-Mart
2.288
2.937
3.110
3.027
April-Juni
Nisan-Haziran
2.359
2.961
2.964
Juli-September
Temmuz-Eylül
2.509
2.858
2.902
Oktober-Dezember
Ekim-Aralık
2.752
2.900
2.911
Gesamt Toplam
9.908
11.656
11.887
Juli-September
Temmuz-Eylül
Oktober-Dezember
Ekim-Aralık
2013
2010
2011
2012
2013
Januar-März
Ocak-Mart
3.315
5.203
4.807
5.408
3.000
April-Juni
Nisan-Haziran
3.986
5.386
5.155
6.002
3.074
Juli-September
Temmuz-Eylül
4.158
4.910
5.125
5.070
Oktober-Dezember
Ekim-Aralık
4.733
4.637
4.982
16.192
20.136
20.069
Gesamt Toplam
Quelle: Statistisches Bundesamt www.destatis.de / Kaynak: Federal Almanya İstatik Dairesi
Quelle: Statistisches Bundesamt www.destatis.de / Kaynak: Federal Almanya İstatik Dairesi
BILANZ DENGE
BILANZ DENGE
2010
2011
2012
2013
Januar-März
Ocak-Mart
1.072
2.266
1.697
2.381
April-Juni
Nisan-Haziran
1.627
2.425
2.190
3.002
Juli-September
Temmuz-Eylül
1.649
Oktober-Dezember
Ekim-Aralık
1.981
2.052
1.737
2.223
1.996
2.071
Quelle: Statistisches Bundesamt www.destatis.de / Kaynak: Federal Almanya İstatik Dairesi
AUßENHANDELSVOLUMEN DIŞ TİCARET HACMİ
26.100
31.792
31.956
2010
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
3.000
3.000
2.800
2.800
2.600
2.600
2.400
2.400
2.200
2.200
2.000
2.000
1.800
1.800
1.600
1.600
1.400
1.400
1.200
1.200
1.000
1.000
Januar-März
Ocak-Mart
19.801
46
2012
April-Juni
Nisan-Haziran
DEUTSCHE EXPORTE ALMANYA’NIN İHRACATI
2010
2009
2011
3.400
Januar-März
Ocak-Mart
2011
2012
April-Juni
Nisan-Haziran
2010
2011
Juli-September
Temmuz-Eylül
2012
Oktober-Dezember
Ekim-Aralık
2013
ZAHLEN UND DATEN VERİLER VE GERÇEKLER
Türkiye’nin Dış Ticareti
(milyon ABD-$)
Der türkische Außenhandel
(in Mio.US-$)
IMPORTE İTHALAT
EXPORTE İHRACAT
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
Jan.
Ock.
Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug.
Şbt. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağs.
Sep.
Eyl.
Okt. Nov.
Ekm. Kas.
2010
Dez.
Ara.
2011
IMPORTE İTHALAT
Jan.
Ock.
2012
Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug.
Şbt. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağs.
Dez.
Ara.
EXPORTE İHRACAT
2011
2012
2013
Januar / Ocak
11.691
16.905
17.469
18.802
Januar / Ocak
Februar / Şubat
11.782
17.520
17.787
19.395
Februar / Şubat
März / Mart
15.022
21.644
20.677
20.559
April / Nisan
14.943
20.953
19.273
22.825
Mai / Mayıs
14.726
21.106
21.750
Juni / Haziran
15.233
21.604
20.438
Juli / Temmuz
16.078
21.061
August / Ağustos
15.434
19.679
September / Eylül
15.644
Oktober / Ekim
17.297
November / Kasım
Dezember / Aralık
2011
2012
2013
7.829
9.551
10.350
11.483
8.263
10.059
11.749
12.387
März / Mart
9.886
11.812
13.210
13.124
April / Nisan
9.396
11.874
12.632
12.471
23.245
Mai / Mayıs
9.800
10.944
13.133
13.279
21.010
Juni / Haziran
9.544
11.353
13.234
12.395
20.835
22.967
Juli / Temmuz
9.565
11.865
12.833
13.064
18.828
18.196
August / Ağustos
8.523
11.248
12.834
11.122
21.203
19.924
20.624
September / Eylül
19.919
18.787
19.483
Oktober / Ekim
17.135
18.649
20.949
21.403
20.559
20.590
19.826
Gesamt / Toplam
185.544
240.833
236.543
1)Aktualisierte Werte von TUIK / TUIK’den güncelleştirilmiş veriler.
Quelle: Türkisches Statistikinstitut, Türkei / Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye.
2010
8.909
10.753
12.959
13.066
10.964
11.917
13.204
12.067
November / Kasım
9.382
11.088
13.767
14.252
Dezember / Aralık
11.823
12.506
12.633
Gesamt / Toplam
113.884
134.970
152.538
Quelle: Türkische Statistik Institut, Türkei / Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye
BILANZ DENGE
BILANZ DENGE
2011
2010
Feb.
Şbt.
Okt. Nov.
Ekm. Kas.
2013
2010
Jan.
Ock.
Sep.
Eyl.
März
Mart
Apr.
Nis.
Mai
May.
Juni
Haz.
Juli Aug.
Tem. Ağs.
Sep.
Eyl.
Okt. Nov.
Ekm. Kas.
Dez.
Ara.
-3.000
-6.000
-7.000
-8.000
2013
Januar / Ocak
-3.862
-7.354
-7.119
-7.319
Februar / Şubat
-3.519
-7.461
-6.038
-7.008
März / Mart
-5.136
-9.832
-7.467
-7.435
April / Nisan
-5.547
-9.079
-6.641
-10.354
Mai / Mayıs
-4.926
-10.162
-8.617
-9.966
Juni / Haziran
-5.689
-10.251
-7.204
-8.615
Juli / Temmuz
-6.513
-9.196
-8.002
-9.903
August / Ağustos
-6.911
-8.431
-5.994
-7.074
September / Eylül
-6.735
-10.450
-6.965
-7.558
Oktober / Ekim
-6.333
-8.002
-5.583
-7.416
November / Kasım
-7.753
-7.561
-7.182
-7.151
Dezember / Aralık
-8.736
-8.084
-7.193
-4.000
-5.000
2012
-9.000
-10.000
AUßENHANDELSVOLUMEN DIŞ TİCARET HACMİ
375.803
-11.000
389.081
299.444
243.003
-12.000
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
47
AUS DER KAMMER > TERMINE ODA’DAN > ETKİNLİKLER
Termine Türkei
Etkinlikler Türkiye
Wirtschaftsrunde
Ekonomi Toplantısı
13.02.2014
Istanbul
Seminar: Rhetorik und Präsentation
Seminer: Etkili Konuşma Sanatı (Retorik)
ve Etkili Sunum Becerileri
12.02-13.02.2014
Istanbul
Seminar: Schulung in Führen durch
Zielvereinbarung und Bewertung
Seminer: Hedeflerle Yönetim ve
Değerlendirme Eğitimi
19.02-20.02.2014
Istanbul
Seminar: MS Excel Schulung
Seminer: MS Excel Eğitimi
26.02.-27.02.2014
Istanbul
Termine Deutschland
Etkinlikler Almanya
Türkiye Danışma Günü
06.03.2014
Heilbronn
Länderberatungstag Türkei
Türkiye Tanıtma Günü
12.03.2014
Leipzig
Länderberatungstag Türkei
Türkiye Tanıtma Günü
13.03.2014
Halle-Dessau
FOTO: BIGSTOCKPHOTO
Türkei-Veranstaltung
Seminare 2014
Seminerler 2014
Seit nun mehr als drei Jahren spricht die
stetig steigende Nachfrage an Weiterbildungsbedürnissen bei der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer (AHK) auch dieses Jahr dafür, ein umfangreiches Angebot von Seminaren anzubieten.
Die Veränderung der wirtschaftlichen Lage, von Arbeitnehmerwünschen sowie Arbeitgeberanforderungen, sind für Investitionen in die berufliche Weiterbildung von großer Bedeutung.
Ziel ist es als Kammer genau an diesem Punkt einen Beitrag zur
Erhöhung der Kompetenzen und Fähigkeiten von Personal durch
fachkompetente Referenten zu leisten. Die Vermittlung von
Fachwissen erfolgt anhand aktuellen, praxisnahen und interessengerechten Themen.
Die einzelnen Veranstaltungstermine zu den jeweiligen Seminarthemen finden Sie auf der AHK Homepage.
www.dtr-ihk.de
Üç yıldan beri giderek artan seminer
talepleri karşısında, Alman–Türk Ticaret ve
Sanayi Odası (AHK) bu yıl da geniş kapsamlı
seminer konuları sunmaktadır.
Değişen ekonomik şartlar, hem işçilerin istekleri hem de işverenlerin aradığı nitelikler açısından, meslek eğitimine yatırım
yapılmasının en önemli sebeblerindendir. Oda’nın amacı tam bu
konuda uzman aracalığı ile çalışanların beceri ve yeteneklerini
artırarak katkı sağlamaktır. Uzmanlık bilgilerinin aktarımı, güncel,
pratike yönelik ilgi odaklı konular aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
Seminer konuları ve tarihleri AHK web sitesinde bulunmaktadır. www.dtr-ihk.de
48
JANUAR-FEBRUAR OCAK-ŞUBAT 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
4 799 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content