close

Enter

Log in using OpenID

A Kitapçığı

embedDownload
T.C.
8. SINIF II. DÖNEM
A
ORTAK SINAVI
M
MATEMATİK
3. 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 işleminin
1. 10
10 10 10 10 10 10
7
a
13
Yukarıda verilenler bir aritmetik dizinin ilk
üç terimi olduğuna göre, a yerine hangi
sayı gelmelidir?
sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
1
10 -7
C) 7 $ 10 -1 D) 1 $ 10 -1
7
A) 10 -7 A
B)
A) 12
B) 11
C) 10
D) 9
4.
2.
II
I
S
III
IV
R
T
P
K
N
B
D
A
Verilen şekle göre, hangi nokta C köşesi
olarak seçilirse ABC üçgeninin AB kenarına
ait kenarortayı D noktasından geçer?
A) I
B) II
C) III
A
D) IV
L
M
Şekilde izometrik kağıtta verilen açınım,
üçgen dik prizma oluşturacak şekilde kapatıldığında, A ve B noktaları hangi noktalar
ile eşleşir?
A) K ve S B) L ve T
3
C) N ve R
D) M ve P
MATEMATİK
5. Aşağıda verilen geometrik cisimlerden
A
7.
hangisi, bir düzlemle kesildiğinde arakesit
bir daire olamaz?
D
A) Dik dairesel koni
B) Dik piramit
C) Dik dairesel silindir D) Küre
C
3
E
4
B
12
A
Şekilde 7DEA ' 7ABA dir.
CD = 3 cm, DE = 4 cm ve AB = 12 cm
olduğuna göre, AD kaç santimetredir?
A) 6
6.
B) 9
C) 10
D) 12
y
D
8. Efe, bir oyun için 5 arkadaşından 3’ünü kaç
C
farklı biçimde seçebilir?
A
K
N
B
M
A) 10
x
O
B) 12
C) 15
D) 20
L
Şekildeki ABCD yamuğu orijin etrafında
180º döndürülerek Al Bl Cl Dl yamuğu elde
ediliyor.
9. Alanı 108 cm 2 olan karesel bölgenin çevre-
Buna göre K, L, M, N noktalarından hangisi
Al Bl Cl Dl yamuğunun dış bölgesinde kalır?
A) K
B) L
C) M
sinin uzunluğu kaç santimetredir?
D) N
A) 12 3 B) 18 3 C) 24 3 D) 28 2
4
MATEMATİK
12.
E
10.
A
A
6
D
A
B
B
11.
B) 4 2 C) 3 6 Tablo: İçecekler
Yiyecekler Sayıları
İçecekler
Sucuklu
tost
35
Vişne
suyu
20
Peynirli
tost
18
Şeftali
suyu
25
Salamlı
tost
15
Portakal
suyu
23
%
) = 100c dir.
13. Bir ABC üçgeninde m (BAC
Sayıları
Buna göre, üçgenin kenarları arasında aşağıdaki hangi ilişki olamaz?
A)
B)
C)
D)
Bir okul gezisinde öğrencilere dağıtılmak
üzere bir yiyecek ve bir içecekten oluşan
paketler hazırlanacaktır. Tablolarda sayıları
verilen yiyecek ve içeceklerden rastgele
birer tane alınarak hazırlanan ilk pakette,
peynirli tost ve vişne suyu olma olasılığı
aşağıdaki işlemlerden hangisi ile hesaplanabilir?
A) 18 $ 20 B)
68 68
C) 38 $ 37 D)
136 135
C
A) sin 40c = yx B) cos 40c = 6
x
y
C) tan 40c = x D) cot 40c = x
6
D) 8
Tablo: Yiyecekler
x
Şekildeki ABC dik üçgeninde,
AB = 6 cm, BC = x cm ve AC = y cm
olduğuna göre, aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğrudur?
& & &
Şekildeki ABC , ACD , EAD ikizkenar dik
üçgenlerdir. AB = 2 cm olduğuna göre,
DE kaç santimetredir?
A) 4
40º
y
18 + 20
68 68
38 + 37
136 135
5
AB
AC
AB
AB
1
1
=
=
AC
AB
AC
BC
1 BC
1 BC
ve AC 1 BC
ve AC 1 AB
MATEMATİK
14. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden
16. Aşağıda grafikleri verilen doğrulardan han-
birer tam sayı ve çevresinin uzunluğu 9 cm
olan kaç farklı üçgen vardır?
A) 3
B) 4
C) 5
A
gisinin eğimi 1’dir?
D) 6
A)
y
B)
y
1
x
O
C)
y
O
D)
1
O
15.
1
x
y
1
1
x
O
x
a
a
b
b
Bir kenarının uzunluğu a birim olan kare
şeklindeki kâğıttan, bir kenarının uzunluğu
b birim olan kare şeklinde dört eş parça
yukarıdaki gibi kesilip çıkarılıyor. Kalan
kâğıdın bir yüzünün alanının kaç birimkare
olduğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi ile özdeştir?
2
x + 10 cebirsel ifadesi aşağıdaki17. 3x 6-x11
- 10
lerden hangisine eşittir?
A) (a - 4b) 2 B) (a - 2b) 2
C) (a - 4b) (a + 4b) D) (a - 2b) (a + 2b)
A) x - 8 B) x - 2 C) 3x 2 - 1D) - 8x
6
2
6
MATEMATİK
20. Koordinat sisteminde denklemleri,
18. x2 - 1 = x3 + 2 denklemini sağlayan x değeri
y = 4 ve y = x olan doğrular ile y ekseninin
sınırladığı bölgenin alanı kaç birimkaredir?
kaçtır?
A) 6
B) 12
19.
C) 18
A
D) 21
A) 4
B) 8
C) 12
D) 16
60 cm
15 cm
SÜT SÜT SÜT
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
10 cm
SÜT
?
Birbirine özdeş olan peynir paketleri ve
birbirine özdeş olan süt paketlerinin 60 cm
uzunluğundaki raflara dizilişi şekilde gösterilmiştir. Birinci rafta 15 cm, ikinci rafta 10 cm
boşluk kaldığına göre, üçüncü raftaki boşluk
kaç santimetredir?
A) 29
B) 32
C) 35
D) 39
7
28 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAPILAN 8. SINIF II. DÖNEM
MATEMATİK DERSİ ORTAK SINAVI
“A” KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
MATEMATİK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
D
C
B
B
D
A
A
C
B
A
C
D
A
D
A
B
C
D
B
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
941 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content