close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

embedDownload
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AVRUPA KOLEJİ OKULLARI
ÖĞRENCİ – VELİ EL KİTABI
Eylül 2014
İstanbul
İÇİNDEKİLER
AVRUPA KOLEJİ ............................................................................................................................ 1
BİLİM DANIŞMA KURULU.............................................................................................................. 2
Bilim Danışma Kurulu Üyeleri.........................................................................................................2
ÇEKMEKÖY Avrupa Koleji Yönetici ve Akademik Kadrosu..............................................................2
EĞİTİM FELSEFESİ VE AMAÇLARIMIZ ............................................................................................. 6
EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARIMIZ ......................................................................................................7
Türkçe Bölümü ...............................................................................................................................7
Yabancı Diller Bölümü ....................................................................................................................7
Fen ve Teknolojik Bölümü ..............................................................................................................8
Matematik Bölümü ........................................................................................................................8
Sosyal Bilimler Bölümü ...................................................................................................................9
Bilişim Teknolojileri Bölümü ........................................................................................................ 10
UYGULAMALI DERSLER ................................................................................................................11
Beden Eğitimi .............................................................................................................................. 11
Müzik…………………………………………………………………………………………………………………………..………...11
Görsel Sanatlar ............................................................................................................................ 12
Mind Lab...................................................................................................................................... 13
AKADEMİK DESTEK BİRİMLERİ .....................................................................................................13
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi ....................................................................................... 13
EĞİTİM BİLİMLERİ BİRİMİ .............................................................................................................15
Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Birimi.................................................................. 15
Eğitim Teknolojileri Çalışmaları ................................................................................................... 16
EĞİTİM LABORATUARLARI ...........................................................................................................16
Kütüphane ................................................................................................................................... 16
Matematik Laboratuarı ............................................................................................................... 17
Bilgisayar Laboratuarı.................................................................................................................. 17
Fen Laboratuarı ........................................................................................................................... 17
Spor Salonu ................................................................................................................................. 18
Müzik Atölyeleri .......................................................................................................................... 18
Resim Atölyesi ............................................................................................................................. 18
HİZMET BİRİMLERİ.......................................................................................................................19
Büro Hizmetleri ........................................................................................................................... 19
Sağlık Hizmetleri .......................................................................................................................... 19
Yemek Hizmetleri ........................................................................................................................ 20
Servis Hizmetleri.......................................................................................................................... 20
Temizlik Hizmetleri ...................................................................................................................... 20
Güvenlik Hizmetleri ..................................................................................................................... 21
Okul Aile Birliği ............................................................................................................................ 21
SINAV UYGULAMALARI................................................................................................................22
Sınavlar…………………………………………………………………………………………………………………………………..23
Sınavların Uygulanışı ................................................................................................................... 24
Puan, Notla Değerlendirme......................................................................................................... 24
Performans Görevleri .................................................................................................................. 27
Proje Ödevleri.............................................................................................................................. 27
Portfolyo Dosyaları ...................................................................................................................... 28
Ödev Yaklaşımı ............................................................................................................................ 28
OKULA DEVAM-DEVAMSIZLIK VE İZİNLERİN DÜZENLENMESİ ........................................................29
Öğrenci İzinleri ............................................................................................................................ 29
Okula Geç Gelen Öğrenciler ........................................................................................................ 31
Derse Geç Gelme ......................................................................................................................... 31
OKUL ÖĞRENCİ MECLİSİ ...............................................................................................................31
Okul Öğrenci Meclisi’nin Oluşma Süreci ..................................................................................... 32
OKUL KIYAFETLERİ .......................................................................................................................33
GEZİ ÇALIŞMALARI.......................................................................................................................34
KAYIP EŞYA .................................................................................................................................36
OKULA GETİRİLMESİ SAKINCALI EŞYALAR .....................................................................................36
ÖĞRENCİ HAK VE SORUMLULUKLARI ...........................................................................................37
VELİ HAK VE SORUMLULUKLARI ...................................................................................................38
OKUL HAK VE SORUMLULUKLARI .................................................................................................39
ÖĞRENCİ HAK VE SORUMLULUKLARI ...........................................................................................39
ORTAK KULLANIM ALANLARI .......................................................................................................40
Okul Yaşamındaki Kurallar........................................................................................................... 40
Sınıf Kurallarımız.......................................................................................................................... 40
Teneffüs Kuralları ........................................................................................................................ 41
Yemekhane Kuralları ................................................................................................................... 41
Laboratuar Kuralları .................................................................................................................... 41
Müzik Odası Kuralları .................................................................................................................. 42
Resim Atölyesi Kuralları............................................................................................................... 42
Serviste Uyulması Gereken Kurallar ............................................................................................ 42
DAVRANIŞ DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI ..............................................................................43
DİSİPLİN ANLAYIŞI .......................................................................................................................44
Olumlu Davranış Geliştirme Sürecinde Ödüllendirilecek Davranışlar ve Ödüller ....................... 44
Öğrencilerin Olumsuz Davranışları ve Uygulanacak Yaptırımlar ...................................... 45
a) Uyarma ............................................................................................................ 46
b) Kınama ............................................................................................................. 47
c) Okul Değiştirme ............................................................................................... 47
Yaptırımı Gerektiren Davranışlar ...................................................................................... 47
a) Uyarma yaptırımını gerektiren davranışlar...................................................... 47
b) Kınama yaptırımını gerektiren davranışlar ....................................................... 47
c) Okul Değiştirme yaptırımını gerektiren davranışlar......................................... 48
KULÜP ÇALIŞMALARI ...................................................................................................................51
VELİLERİMİZLE İLETİŞİM ...............................................................................................................52
Öğretmen- Veli Görüşmeleri ....................................................................................................... 52
Veli - Öğretmen Görüşmeleri ...................................................................................................... 53
Veli Toplantıları ........................................................................................................................... 53
2014-2015 ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ ZAMAN ÇİZELGESİ ........................................................53
2014-2015 ÖĞRETİM YILI VELİ TOPLANTILARI TARİHLERİ ..............................................................56
2014-2015 ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ AKADEMİK TAKVİMİ .....................................................57
AVRUPA KOLEJİ
Avrupa Koleji Okulları uzun yıllara dayanan eğitim birikimine Avrupa ve Amerikan eğitim desteğini de
ekleyerek küresel eğitimin, önemli bir figürü olmuştur. Avrupa Koleji Okulları Yönetim Kurulu Başkanı
Talip Emiroğlu, eğitim ilkemizi, “Türk olduğunu unutmadan, dünyadan kopmadan…” şeklinde ifade
ediyor.
Avrupa Koleji Okulları kendine özgü nitelikli programlarıyla Türk eğitiminin güçlü ve köklü bir kurumudur. Kurumlarımızın ortak özelliği, küreselliğin bir gereği olarak dışa açık oluşu, uluslararası bağlantılarının çok gerçekçi ve aktif oluşudur. Bu bağlamda güçlü bir kurumsal alt yapı, çok iyi düzeyde iki
yabancı dil eğitimi, akademik yönden güçlü bir eğitim, teknolojik okur-yazarlık, sanat ve spor alanlarında da başarı Avrupa Koleji Okulları’nın vazgeçilmez unsurlarındandır.
Bu çerçevede, büyük önder Atatürk’ün çizdiği aydınlık yolda, ulusal değerlerimize bağlı eğitim verirken aynı zamanda da globalizmin gereği olarak, Avrupa ve Amerika ile aktif bağlantılarımız sürmektedir. 1997 yılında Kazlıçeşme Yerleşkesinde eğitim öğretime başlayan Avrupa Koleji, Alman Hükümeti
tarafından 2001 yılında örnek okul olarak gösterilmiş ve bunu resmi web sitesinde yayınlamıştır.
ABD’nin Ohio Eyaletinde devlet üniversitesi olan Kent State Üniversitesi ile Avrupa Eğitim Vakfı arasında 2001 yılında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu işbirliği 2004 yılında Avrupa Kent State Koleji'ni
hayata geçirmiştir. 2010 yılında bu büyük alt yapıyla Avrupa Koleji Çekmeköy Kampüsünde Anaokulu,
İlkokul, Ortaokul ve Anadolu Lisesi ‘ ni ve Acıbadem de Özel Avrupa Anaokulu ’nu açmıştır. 2013 Eylül’de ise Acıbadem Avrupa Koleji Inovasyon Okulu eğitim öğretime başlamıştır. Avrupa Koleji Okulları
21. yüzyıl Türkiye'sinin dünya ölçeğinde seçkin bir eğitim kurumu olarak gelişerek yoluna devam edecektir.
1
BİLİM DANIŞMA KURULU
Avrupa Koleji’nin bilimsel çalışmalarına yön vermesi, eğitim-öğretim sürecine ve yönetime danışmanlık yapması amacıyla bilim danışma kurulu oluşturulmuştur. Kurul, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversite öğretim üyeleri ile okul danışmanlarından oluşmaktadır. Kent State Üniversitesi, Marmara
Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ile kurumumuzun resmi protokolleri bulunmaktadır.
Bilim Danışma Kurulu Üyeleri








Prof. Dr. Nilüfer TAPAN
Talip EMİROĞLU
Prof. Dr. Adil ÇAĞLAR
Prof. Dr. Daniel F. MAHONY
Ferda ÇOBANOĞLU
Yard. Doç. Dr. Senem YILDIZ
Kayhan KARLI
Arzu YÜKSEL
Bilim Kurulu Başkanı
Avrupa Koleji Okulları Yönetim Kurulu Başkanı
AVMYO Müdürü
Kent State Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
Pedagog, Okul Öncesi Eğitim Danışmanı
Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi
Öğretmen Akademisi Vakfı Genel Müdürü
Avrupa Koleji Okulları Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
AVRUPA KOLEJİ AKADEMİK KADRO
TALİP EMİROĞLU
KURUCU / YÖNETİM KURULU BAŞKANI/ KAMPÜS MÜDÜRÜ
ARZU YÜKSEL
EĞİTİMDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
BANU GÜRÜN
FİNASTAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
NURAY YILDIZ
ANAOKULU VE İLKOKUL MÜDÜRÜ
FARUK DİLBER
LİSE VE ORTAOKUL MÜDÜRÜ
VOLKAN ÇİĞDEMLİ
1.KADEME MÜDÜR YARDIMCISI / ETKİNLİKLER KOORDİNATÖRÜ
İLKNUR ÖZTEKİN
ANAOKULU SORUMLUSU
KÜBRA EKŞİOĞLU
REHBERLİK KOORD.
FATMANUR KULAÇOĞLU
REHBER ÖĞRETMEN
2
ESRA BALCI
REHBER ÖĞRETMEN
CANAN ÇİÇEK
REHBER ÖĞRETMEN
SEDA AKYÜZ
ANAOKULU ÖĞRETMENİ
MİNE KÖROĞLU
ANAOKULU ÖĞRETMENİ
SEMRA TUFANOĞLU
ANAOKULU ÖĞRETMENİ
ARZU OCAKLI
ANAOKULU ÖĞRETMENİ
ESENGÜL GÜNER
ANAOKULU ÖĞRETMENİ
ELİF AVCU
SINIF ÖĞRETMENİ (1. SINIF)
ŞAHİME HÜLYA DURMAZ
SINIF ÖĞRETMENİ (1. SINIF)
SEVGİ ORHAN
SINIF ÖĞRETMENİ (1. SINIF)
PINAR YILDIZ
SINIF ÖĞRETMENİ (2. SINIF)
ZUHAL NURAY UCUZCU
SINIF ÖĞRETMENİ (2. SINIF)
EBRU KORKMAZ
SINIF ÖĞRETMENİ (2. SINIF)
GÜLAY YAVAŞ
SINIF ÖĞRETMENİ (2. SINIF)
İDİL ÇALIŞKAN
SINIF ÖĞRETMENİ (3. SINIF)
TUĞBA YALÇIN BAYRAMOĞLU
SINIF ÖĞRETMENİ (3. SINIF)
ZEHRA AYAN
SINIF ÖĞRETMENİ (3. SINIF)
CELİLE US
SINIF ÖĞRETMENİ (3. SINIF)
AYLA ABACI
SINIF ÖĞRETMENİ (4. SINIF)
AYŞEN DADAR KAYIKÇI
SINIF ÖĞRETMENİ (4. SINIF)
EKREM ÇAKIR
TÜRKÇE BÖLÜM BŞK.
ESRA DEMİR
TÜRKÇE ÖĞRT.
MERVE FİLİZ
TÜRKÇE ÖĞRT.
SİNEM YAKLAV
TÜRKÇE ÖĞRT.
SEHEL OTO ZAJAC
TÜRKÇE ÖĞRT.
YASİN AKKUŞ
SOSYAL BİLGİLER BÖLÜM BŞK.
NURTEN DEĞİRMENCİOĞLU
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ
HAKAN TÜRKAN
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ
PINAR AKGÜL
MATEMATİK BÖLÜM BŞK.
DEMET SEZEN
MATEMATİK ÖĞRETMENİ
3
ÖZGE ŞENEL
MATEMATİK ÖĞRETMENİ
BANU DÖNMEZ YILDIZ
MATEMATİK ÖĞRETMENİ
SİNEM TAŞKIRAN
MATEMATİK ÖĞRETMENİ
HİLAL KATİBE EKİCİ
MATEMATİK ÖĞRETMENİ
KÜBRA ERGÜL
MATEMATİK ÖĞRETMENİ
HÜLYA BÜYÜKBOZKIRLI
FEN BİLGİSİ BÖLÜM BŞK.
HÜLYA TUNA
FEN BİLGİSİ / KİMYA ÖĞRT.
EMİNE YELDA BİNGÜL
FEN BİLGİSİ / FİZİK ÖĞRT.
DİLEK BULKAN
FEN BİLGİSİ / BİYOLOJİ ÖĞRT.
ÜMRAN KALENDER
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ
RAHİME ELMAS
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ
GİZEM PARLAK
FEN BİLGİSİ/ FİZİK ÖĞRT.
TUBA ÇELİK
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ (ANAOKULU)
SEDA GÜLTEKİN
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ (ANAOKULU)
ROSE DOMINIQUE
İNGİLİZCE NATIVE (ANAOKULU)
ASHLEY BARRETT
İNGİLİZCE NATIVE (ANAOKULU)
İPEK ÖZCAN
İNGİLİZCE 1-4 KOORD.
TUĞBA YÜCE
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
ESRA ATAMAN
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
TURAN GÜLER
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
NİLGÜN EFE
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
BAŞAK ERTURAN
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
JULIE ALLEMAN
İNGİLİZCE NATİVE
BRIDGET ANN AKYAZI
İNGİLİZCE NATIVE
SERA JANE AKYAZI
İNGİLİZCE NATIVE
KYLE DE VILLIERS
İNGİLİZCE NATIVE
HEVAL DÖNMEZ
İNGİLİZCE LİSE BÖLÜM BŞK.
BURCU PİRİ
İNGİLİZCE ÖĞRT.
SERRA ERTAN METE
İNGİLİZCE 5-6 KOORD.
DAMLA DÖNMEZ
İNGİLİZCE ÖĞRT.
4
PELİN AYBAKAN
İNGİLİZCE ÖĞRT.
DENİZ CİRİT
ALMANCA BÖLÜM BŞK.
BURCU GÜNEL
ALMANCA ÖĞRT.
EZGİ SEÇİK
İSPANYOLCA BÖLÜM BŞK.
ANGEL PALACİOS AGUADO
İSPANYOLCA ÖĞRT.
MARİA DEL ROCIO DE ANDRES CARDENAS
GİLBERTO GAMBOA CHACON
İSPANYOLCA ÖĞRT.
GÜLHAN PERÇİNER
MÜZİK BÖLÜM BŞK.
FİGEN ŞENLİ
BEDEN EĞİTİMİ
FATİH ÖZTÜRK
BEDEN EĞİTİMİ
FUNDA GÜRKAN
BEDEN EĞİTİMİ
BUKET BULAD
RESİM ÖĞRT.
BANU YEŞİL
RESİM ÖĞRT.
PINAR ZENDERLİOĞLU
DRAMA (ANAOKULU USTA ÖĞRETİCİ)
TURAN LEKESİZ
BİLGİSAYAR ÖĞRT /BİLGİ İŞLEM
DERYA ÇÖLAŞAN MARANGOZ
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
ÖZLEM KESGİN
TEKNOLOG
FERAY EROL
KÜTÜPHANE MEMURU
İSPANYOLCA ÖĞRT.
5
EĞİTİM FELSEFESİ VE AMAÇLARIMIZ
Avrupa Koleji’nde amacımız, öğrencilerimizi çok yönlü insanlar olarak yetiştirmektir. 21. yy.in eğitimsel konjonktürü ışığında öğrencilerimize bilgi kazandırmanın yanında bilgi edinme yeterliliği de kazandırmak hedefimizdir. Öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları bilgileri kendi yetenekleriyle keşfetmeleri ve
bu edimlerini kendini gerçekleştirme sürecinde etkin olarak kullanma becerisi kazandırmayı ön planda tutmaktayız. Bu yetenekleri şu şekilde tanımlamaktayız:
a)
b)
c)
d)
e)
Anlatım ve iletişim,
İlişki ve işbirliği,
Öğrenme ve araştırma,
Sağlıklı yaşama,
Üretim ve bilinçli tüketim.
Avrupa Koleji yenilikçidir, eğitim alanında değişimin temsilcisi olmayı hedeflemiştir. Bunu gerçekleştirmek üzere;











Eğitim programlarımızı yaşamın kendisi olarak görürüz,
Programlarımızı araştırma, sorun çözme ve gerçek dünyaya uyarlama yöntemleri ile yürütürüz,
Öğrencilerimizin içgörü, sevgi, hoşgörü kişisel değerler gibi özelliklerini daha açık biçimde paylaşabileceği bir platform öngörürüz,
Öğrencilerimizi küçülen dünyada her gruptan ve çevreden insanlarla birlikte yaşayıp çalışabilmeleri için başka kültürleri anlamaya ve saygı duymaya yönlendiririz,
Üstün donanımlı, içinde bulundukları grubu temsil kabiliyetine sahip, lider ruhlu bireyler yetiştirmeyi hedefleriz,
Öğrenmeyi öğretme ve öğrenmeye karşı merak uyandırma ilkesi ile hareket ederiz,
Öğrencilerimizin Türkçeyi ve yabancı dilini kullanarak sözlü ve yazılı iletişimde düşüncelerini
açıkça ifade etmelerini sağlarız,
Öğrencilerimizin spor, sanat alanlarında yeteneklerini ortaya çıkarmayı, onlarda sanat ve spor
bilinci oluşturmayı hedefleriz,
Öğrencilerimizin yaşadığı çevreye ve dünyaya duyarlı bireyler olarak yetişmelerini hedefleriz,
Öğrencilerimizi bir üst eğitim kurumuna profesyonelce hazırlanmalarını sağlarız, kariyer eğilimlerini belirlemelerine rehberlik ederiz,
Öğrencilerimizin, sosyal ve kültürel hizmetleri de kapsayan eğitici çalışmalara katılımlarını sağlarız.
6
EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARIMIZ
Avrupa Koleji Okullarında eğitim - öğretim programları derslere ve etkinliklere göre düzenlenmiştir.
Örneğin; Fen grubu dersleri deneysel olduğunda, laboratuarda yaparak yaşayarak metoduna dayalı
olarak, sosyal grubu dersleri ise projelerle desteklenerek işlenir. Bütün derslerde temel amacımız tam
öğrenmenin gerçekleşmesidir.
Okulumuzda yabancı dil derslerine özel bir önem verilmektedir. Yabancı dil öğretimi dışında öğrencilerimizin, farklı kültürleri ve farklı toplumların değerlerini tanımalarına imkân verilmektedir. Öğretim
programlarımızı uygularken her ders için ayrılmış bir planımız vardır. Planların süreleri farklıdır. Uygulamalarda bu sürelerin sınırlandırılmış olması, devamı zorunlu kılmaktadır. Bizler, her dersin kendine
göre özel bir önemi olduğunu biliriz. Okulda elde edilen her bilginin gelecekte önemli olduğu bilinci ile
hareket ederiz.
Türkçe Bölümü
Temel amacımız, öğrencilerimizin, anadilini kuralları ile kullanma bilincine ulaşmış, duygu ve düşüncelerini tam olarak anlatabilen, okuduğunu yorumlayabilen, sorgulayabilen, sanata duyarlı, üretebilen,
estetik zevki gelişmiş bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Dil arkasında kültürü getirir. Türkçe ile
de kendi kültürümüze daha bir bağlanırız.
Öğrencilerimizin, okulumuzdan mezun olana kadar Türkçe derslerinde iyi bir altyapı edinmeleri ve
dünya vatandaşı donanımına sahip olmaları amacıyla şu çalışmalar yapılmaktadır:
Her yıl, Türk ve Dünya Edebiyatı'ndan ikisi çağdaş olmak üzere en az dört eser okuturuz, okunan kitapları, bir sınavla değerlendiririz. İstanbul'da kültür ve sanat mekânlarına geziler düzenleriz. Dil bilinci oluşturmak amacıyla, dildeki yanlış kullanımları saptayan projeler hazırlarız. Önemli gün ve haftalar
çerçevesinde özgün oyunlar ve oratoryolar hazırlarız. Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarına dayalı
becerilerini geliştirmek için şiir dinletileri, münazaralar, öykü-anlatı çalışmaları, drama çalışmaları,
görsel eğitim ve sosyal faaliyetler yaparız. Dersin konusuna uygun olarak Türk ve dünya edebiyatına
ait şiir CD’leri dinletiriz; otobiyografik filmler, edebiyat uyarlamaları ve belgeseller izleriz. Öğrencilerimiz için Türkçe dersleriyle paralel olarak yoğun bir şekilde, öğrencilerimizin 8. Ve 12. sınıfta girecekleri sınavlara hazırlık çalışmaları yaparız. Konuları, sınav mantığına uygun olarak tekrarlarız; konu anlatımı sonrası çeşitli uygulamalar ve yaprak testlerle pekiştirici çalışmalar yaparız.
Yabancı Diller Bölümü
Amacımız, öğrencilerimize etkin bir şekilde iki yabancı dil öğretmektir. Okulumuzda yabancı dil eğitimi
anaokulu sınıflarında Almanca ile başlamaktadır. 1. sınıfta ise öğrencilerimiz İngilizce derslerine de
başlamaktadırlar. Dil alanındaki çalışmalarımız Kent State Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından desteklenmektedir.
7
Bizce, bir dil öğrenmek demek, o dilin ait olduğu ülkelerin insanlarını, yaşam tarzlarını, kişisel özelliklerini, müziklerini, tarihini, yemek kültürünü v s. öğrenmek demektir. Bu nedenle öğrencilerimize bu
konuları içeren araştırma ve proje ödevleri verilmekteyiz ve bu projelerin sunumlarını değerlendirmekteyiz. Sene içerisinde öğrencilerimizle dilsel ve kültürel etkinlikler çerçevesinde, geziler, okul içi
ve okul dışı etkinlikler yapmaktayız.
Avrupa Koleji’nde uluslararası bir proje alan "COMENIUS" programı kapsamında kültürlerarası dil
öğrenme etkinlikleri yapılmaktadır.
Avrupa Koleji Okullarında dil eğitimini, dilin doğal bir etkinlik / olgu olması nedeniyle tek bir yöntemi
uygulanarak değil, bir dil atmosferi ve yaşantısı oluşturularak gerçekleştirmekteyiz. Bu yaşantı içinde
her bir öğrencimiz yabancı dil öğrenme olanağını elde etmektedir.
Avrupa Koleji Okulları’nda, yabancı dil eğitiminde tam ve işlevsel modeller esas alınmaktadır. Bu bağlamda, dil programımız Avrupa Kurulu’nun “Ortak Dil Tüzüğü” müfredatı aynen uygulanarak gerçekleştirilmektedir. Dil programımız, proje ve etkinlik tabanlı ders uygulamaları ile desteklenmektedir. Dil
eğitimi anlayışımızda Dünya Kültürlerinin tanıtılması da önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin, “Fener
Şenliği”, “Fasching”, “Sommerfest”, ‘’Halloween Day’’ gibi etkinlikler düzenlenmekteyiz.
Bütün bu çalışmalar çok çeşitli yurt dışı gezi ve öğrenci değişim programları ile taçlandırılmaktadır.
Öğrencilerimize gerçek dil ve kültür karşılaşma fırsatları sağlamaktayız. Bu karşılaşmalar sırasında
farklardan çok benzerlikleri vurgulanmakta ve kültürler arası yakınlaşmalar gerçekleştirmekteyiz.
Fen ve Teknoloji Bölümü
Amacımız öğrencilerimizin, bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek, çevre ya da fen ile ilgili problemlere çözüm üretebilen, deney düzenleyebilen, sebep sonuç ilişkisi kurabilen, özgüven sahibi olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimizin Ulusal sınavlara etkili bir şekilde hazırlanmalarını sağlamak da
amaçlarımız arasındadır.
Bu doğrultuda okulumuzda Fen ve Teknoloji dersleri tam donanımlı laboratuarlarımızda deneylerle,
sınıflarımızda ise bilgisayar ve projeksiyon destekli olarak işlenmektedir.
Öğrencilerimizin öğrendiklerini günlük hayata aktarabilmeleri için, bilimsel geziler düzenlenmekteyiz.
Ayrıca ulusal ve uluslararası proje çalışmalarına, TÜBİTAK Olimpiyatları'na öğrencilerimizi hazırlamaktayız.
Matematik Bölümü
Amacımız, öğrencilerimize kazandırdığımız düşünme ve problem çözme becerisiyle, onların gelişimine
çok yönlü katkı ve fayda sağlamaktır. Okulumuzda, çağa uygun yeni yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen matematik eğitimi ile her öğrencimiz için bu faydayı en yüksek düzeye çıkarmayı hedeflemekteyiz.
8
Öğrencilerimizin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeleri ve matematiği sevmeleri amaçlanır.
Öğrencilerimizin matematiği ezberlemelerini değil anlamalarını bekleriz. Matematik öğrenmek adım
adım gerçekleşir, ancak sürekli çalışma gerektirir. Oluşturduğumuz matematik laboratuarı ile anaokulu seviyesinden başlayarak öğrencilerimizde matematiksel düşünme sistemi oluşturmayı hedeflemekteyiz. Okulumuzda matematiksel düşünce eğitimi Kent State Üniversitesi danışmanlığında yürütülmektedir.
İlkokul 4. sınıflarımızda öğrencilerimizin yeteneklerinin ön plana çıkarılabilmesi için, Matematik dersleri branş öğretmenleri tarafından yapılmaktadır.
Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda konular yöntem zenginliği içinde, öğrencinin keşfetmesini sağlayacak
şekilde işlenirken öğretmen sürekli aktarıcı değil rehber ve yönlendirici ve düzenleyici pozisyonunda
bulunmaktadır. Matematiğe ilgiyi artırmak amacıyla öğrencilerimizle proje çalışmaları yapılmaktadır.
Bölümümüz içinde planlanan eksik tamamlama programları sayesinde öğrencilerimize etüt çalışmaları sunulmaktadır. Her sınıf düzeyinde belirli aralıklarla SBS deneme sınavları yapılmaktadır. Her konunun işlenmesinin ardından hazırlanan çalışma kâğıtları ile konuların pekiştirilmesi hedeflenir. Ayrıca,
uygulama defterleri sayesinde konu anlatımında oldukça fazla örnekle çalışma imkânı sağlanmaktadır.
Bireysel gelişiminde bir eksiklik gördüğümüz öğrencilerimiz danışman öğretmenleri tarafından problem yaşadıkları konuların ve soruların çözümlerini bireysel çalışmalarla giderirler. Öğrencilerimizin
yaşamımızdaki Matematiği keşfetmelerini sağlamak amacıyla her yıl Matematik Haftası kapsamında
sınıflar arası matematik yarışmaları, proje sunumları, konferanslar, Pi Günü, Doğadaki Matematik
sunumları ile eğlenceli ve bol kazanımlı etkinlikler yapmaktayız.
Sosyal Bilimler Bölümü
Amacımız, topluma yararlı, insancıl niteliklere sahip, sorumluluğunu bilen, ülkemizin tarihinden taşınan değerleri algılamış, gelecek için belirlenmiş kişisel ve toplumsal hedefleri gerçekleştirme bilincine
sahip bireyler yetiştirmektir.
Öğrencilerimizin ülkemizin coğrafyasını, yaşadığımız toprakların geçmişini algılatan tarihimizi, beraberce vatandaş olarak yaşamanın hak ve sorumluluklarını, adaletli bir toplumsal hayatın kurallarını
öğrenmelerini sağlamaktır. Bu hedefleri 1. 2. Ve 3. Sınıflarda Hayat Bilgisi, 4. 5. 6. 7. Ve 8. sınıflarda
ise Sosyal Bilgiler derslerinde gerçekleştiririz.
Derslerimizde öğrencilerimizi Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, laik, demokratik, çağdaş değerleri
benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetiştirmek için temel bilgileri veririz. Öğrendikleri milli mücadele ve yeniden devlet kurma sürecindeki zorlukların toplumumuzu ve kültürümüzü daha yüksek
uygarlık düzeyine çıkarma idealini benimsemelerine bizleri daha da yaklaştırır.
Derslerimize günlük yaşamın farklı parçalarını; iletişim kurdukları çevreyi ve dünyayı taşıdığımızdan,
öğrenme sürecinin her aşamasında öğrencilerimizin deneyim gözlem ve görüşlerinden yararlanırız.
9
Öğrencilerimizin bilgi birikimlerini, geziler, seminerler, proje çalışmaları ve farklı görsel malzemeleri
derslerimizde kullanarak zenginleştiririz.
Bu süreçte sosyal bilgiler bölümü olarak;
1. Çağa ayak uydurabilen,
2. Evrensel düşünebilen,
3. Toplumsal değerleri kavramış,
4. Ait olup iletişim kurduğu tüm gruplarda hak ve sorumluluklarını bilen,
5. Saygılı olan,
6. Kişisel ve toplumsal hedeflerine ulaşmada en iyiyi arayan,
7. Sorgulayan,
8. Yeni birikimler yaratabilen,
9. Ülkesinin geleneklerine, örf ve adetlerine, sanat ve kültür değerlerine sahip olan,
10. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya hevesli,
11. Donanımlı, bilgili, kendini ifade edebilen,
12. Öğrencilik dışındaki yaşama da hazır, bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleriz.
Bilişim Teknolojileri Bölümü
Amacımız, bilgiye ulaşma, problem çözme, bilginin işlenmesi ve sunulması becerilerini bütün öğrencilerimize kazandırmak ve onlara günlük hayatta bilgi teknolojisi araçlarını nasıl kullanacaklarını öğretmektir. Teknolojinin yaşamımızın her alanına girdiği günümüzde öğrencilerimizi bilgisayar konusunda
en iyi seviyeye getirmektir. Bunun yanında öğrencilerimizi erken yaşta bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenmiş, ileri sınıflarda ise bu becerisiyle akademik derslerini birleştirerek öğrenme görevlerinde teknolojiyi aktif ve verimli kullanabilen bireyler olarak yetiştirmektir.
Gelişen ve yaygınlaşan internet kullanımı ile internet teknolojisi adlı yeni bir alan oluşmuştur. Bilgiye
erişimi hızlandıran ve her gün yapısallaşma ve standartlaşma yolunda ilerleyen bu teknolojiyi, bireylerin kendilerini geliştirmesi ve ihtiyacı olan bilgiye ulaşması için iyi bilmesi bir zorunluluk halini almıştır.
Bu noktada bilişim teknolojileri eğitiminin kapsamları ve gereklilikleri bir kaç yıl öncesinden çok farklı
bir duruma gelmiştir. Bilişim teknolojileri eğitimindeki gerekliliklerin değişimi, her yıl yenilenmesi
zorunlu bir süreç haline gelmiştir.
Öğrencilerimize multimedya desteği ile donatılmış olan sınıf ve laboratuarlarımızda, yaş ve bilgi düzeylerine uygun olarak, günümüzde yaygın olarak kullanılan programları öğretmekteyiz. Böylece öğrencilerimizin güncel programlardan en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamaktayız. Bunu yaparken
öğrencilerimizin problem çözme, motive olma ve dikkat becerilerini geliştirmekte, etkin öğrenmeyi
desteklemekte, eğitimi eğlenceli kılarak ilgilerini sürekli kılmaktayız.
Öğrencilerimize teknoloji araçlarını kullanmanın eğitimini de vermekteyiz. Böylece öğrencilerimiz,
projeler, deneyler ve sunumlar geliştirerek öğrenimlerini daha ileri basamaklara taşıyabilmektedirler.
Okulumuzda bilişim teknolojileri eğitimi, bilgisayar destekli eğitim (BDE) ve bilişim teknolojileri ders-
10
leri olarak, yaş ve sınıflara göre planlı bir şekilde uygulanmaktadır. Bilgisayar derslerinin tamamı projeksiyon yardımıyla yapılmaktadır.
Bilişim Teknolojileri çalışmaları;
Avrupa Koleji Okulları’nın bütün sınıfları multimedya donanımlı Smart-Net-Sınıf şeklindedir. Bütün
derslerimizde teknoloji araçları aktif olarak kullanılmaktadır. Okulumuzda tüm bilgisayarlar ortak ağ
üzerinden birbirlerine bağlıdır ve bütün çalışmalar bu ağ üzerinden yapılmaktadır. İnternet üzerinden,
Avrupa-Net sistemi ile tüm öğretmen, yönetici, veli ve öğrencilerimiz kendilerine ait hesaplarını kullanarak, okulla ilgili tüm bilgilere çevrimiçi olarak ulaşabilmektedir. Okul yönetimi tüm yazışma ve takip
işlemlerini bilgisayar ortamında yürütmektedir.
UYGULAMALI DERSLER
Beden Eğitimi
Amacımız, öğrencilerimize, grup çalışmasını, karşılıklı dayanışmayı, paylaşmayı, sosyalleşmeyi ve kişisel özellikleri olumlu yönde geliştirmeyi, serbest zamanı doğru biçimde kullanmayı, kendine güven
duygusunu kazandırmayı, ani kararlara karşı çıkış yolu bulmayı, oyun yolu ile zihinsel dinlenmeyi, egzersizler yolu ile vücudu sağlıklı ve zinde tutmayı, sağlıklı bireyler olabilmek için beslenmenin önemini,
temel sağlık kurallarını, zararlı alışkanlıklardan korunmayı öğretmektir. Bunun yanında öğrencilerimizin, psiko-motor becerilerini geliştirmek amacı ile ısınma ve soğuma süreçlerinin önemini fark etmelerini, önemli kas gruplarını tanımalarını, duruş ve denge becerilerini geliştirmelerini, komutlara ve
basit ritimlere göre hareket edebilmelerini, aletli ve aletsiz olarak basit bir koreografi seriyi müzik
eşliğinde harekete uyarlayabilmelerini çeşitli şekillerde yürüme, koşma ve atlama yeteneği sergilemelerini sağlamaya çalışmaktayız. Öğrencilerimizin sosyal becerilerini geliştirmek için, temel oyun ilkelerini öğretiyor, oyun kurallarını kabul etmelerini ve kurallara bağlı kalmalarını, liderlik ve işbirliği ruhunun ayrı ayrı geliştirilmelerini, kazanmayı ve kaybetmeyi kabullenmelerini deneyimlemelerini hedeflemekteyiz.
Müzik
Amacımız, öğrencilerimizin temel müzik eğitimini güçlü bir şekilde almalarını, bir enstrüman çalmalarını ve temel estetik değerlerini kazanmalarını sağlamaktır.
Müzik eğitimi okulumuzda, ana sınıflarında uygulanmaya başlanılan Orff eğitimiyle başlamaktadır.
Bizim anlayışımıza göre konuşma, hareket, şarkı söyleme ve dans çocukların hayatlarında zaten var
olan eylemlerdir. Orff bu anlayışları iç içe geçmiş olarak elementer müzik kavramında toplamaktadır.
11
Orff Eğitimi doğal, bedensel ve çocuğa göre bir uygulamadır. Bu metotla çocuk kendi deneyimleri ile
öğrendiğinden ve sorumluluk üstlendiğinden aktif olarak dersin merkezinde bulunmakta, oyun,
doğaçlama gibi yöntemlerle yaratıcılığı teşvik edilmekte, çeşitli sosyal formların işlevselleşmesi ile de,
çalışma alışkanlığı kazanmaktadır.
Bu eğitim anlayışı ile okullarımızdaki 3-6 yaş grubunu tamamlayan öğrencilerimizin akademik eğitim
hayatlarına başladıkları zaman nota bilgisi eğitimine ek olarak, şarkılar içindeki hikâyeleri görebilen ve
şarkılar içindeki hikâyelerin hareketlerini kendi aralarında seçip karar verebilen bireyler oldukları gözlenmektedir. Öğrencilerimiz çalışmalarının sonunda beden vuruşları, melodik Orff enstrümanları,
vurmalı orff enstrümanları, şarkılar ve danslar eşliğinde birçok farklı yapıyı fark ederek ortaya kendi
yetenek, beceri ve yaratıcılıklarını kullanarak bir ürün çıkartmanın gururunu yaşarlar.
5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerimiz ağırlıklı olarak repertuar çalışması, müzik tarihi ve birlikte söyleme
becerilerini geliştirerek çeşitli konserlerde yer almaktadırlar. İkinci kademe grubu ile orkestra çalışmaları yapılarak öğrencilerimizin bilgi, beceri, yetenek ve yaratıcılıklarının amatörlüğe giden yoldaki serüvenleri devam etmektedir.
Görsel Sanatlar
Amacımız, öğrencilerimizin yaratıcılığını geliştirirken, kendilerini ifade etme özgürlüğünü kazanmalarını sağlamaktır. Görsel sanatlar dersleri, hayat damarlarında birini oluşturma yolunda, çağın gereksinimlerine uygun bir çağdaş sanat anlayışıyla temellenir.
Derslerimiz, görsel ve yorumsal sanat eğitimi alanıdır. Öğrencilerimiz kendilerini renk, doku, biçim ve
farklı objeler kullanarak ifade ederler. Bu noktadan yola çıkarak atölyelerimiz, öğrencilerimizin kendilerini rahat, huzurlu ve yaratıcılıklarını özgürce ortaya çıkarabilecekleri bir ortam sunmaktadır.
Temel çalışmalara anaokulu sınıflarından itibaren çeşitli drama ve uygulamalı öğrenme süreciyle başlarız. Bu eğitim anlayışıyla başlanılan 3-6 yaş gurubunda renklerin uyumu, gökkuşağı çalışmalarıyla,
alan boyama ile küçük motor kaslarına yönelik çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.
Çocuklarımızın yürümeye başladığı ilk günden beri renklerle olan haşır neşirliği bu sınıf seviyelerimizde daha renkli, gurupça, müzikler eşliğinde eğlenerek uygulamalara dönüştürülmektedir. Artık materyaller, suluboyalar, kuru ve pastel boyalar, parmak boyalarla çalışmalar, oyunlar eşliğinde öğrencilerimizi yaratıcılıklarını sergilemeye teşvik etmektedir. Yapılan her bir çalışma etkinlik sonrası sergilenirken, her eğitim-öğretim yılı sonunda Yıl Sonu Sergisi gerçekleştirilmekteyiz.
1.Sınıfta; renklerin tekniklerini tanıyarak öğrenmekle eğitim başlar. Çeşitli farklı boyalar ve teknikler,
artık malzemeler ile de devam eden çalışmalar, görsel sunular, müzikler ve drama yoluyla da devam
eder. Zeka bölümünü artırdığı kanıtlanan Origami Sanatı çalışmalarımızda ağırlık kazanır.
2.Sınıfta; görsel sanatlar, önceki yıllardan edinilen birikimlerle katlanarak devam eder. Özgürce yapılan çalışmalara kil çalışmaları, ebru sanatı, baskı çalışmaları, akrilik boya, pastel ve sulu boya, kuru
12
boya, parmak boyası, guvaş boya da katılarak devam etmektedir. Çeşitli sergi gezileri, görsel ve işitsel
sunular, dramalar yoluyla yaparak ve yaşayarak öğrencilerimizin kendilerini ifade etmelerini sağlamaktadır.
3.Sınıfta; renklerin keşfi artık tamamlanmıştır. Kullanılan boyalar özgürce seçilmektedir. Geziler yoluyla sanat daha da yakından kavranır, doğaya çıkarak da çalışmalar yapılır. Büyük ölçekli sanatsal
faaliyetlere de ağırlık verilmeye başlanır. Yine, heykel, seramik, ebru sanatı ile yoğunlaşan, yaparak ve
yaşayarak keşfedilen çalışmalara, origami ile üç boyutlu çalışmalar da eklenir.
4.Sınıfta; öğrencilerimiz kendilerini ifade etme biçimlerini daha da özümseyerek çıkarlar sanat yolculuğuna. Birlikte çalışma becerisini geliştirdikleri bu basamakta, özgür ifade biçimlerini birikimlerine
katarak yol almaya devam ederler.
Mind Lab
Öğrencilerin kritik düşünme, problem çözme, analitik düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla kurulan laboratuvarlarda öğretmenler rehberliğinde düşünme oyunlarının kullanılmasıdır. Anaokulu 5
yaştan itibaren başlayıp 6. sınıfa kadar devam eden program, sınıf sevilerine göre hazırlanmış yıllık
planlarla yürütülmektedir. Amerikan ve Japon kaynaklı olan Mind Lab Programında öğrenciler gerek
bireysel gerek gruplarla uyguladıkları düşünme oyunlarının sonuçlarını grup olarak öğretmen rehberliğinde tartışırlar. Analiz sonuçlarını, öğrenci hem kendi yaşantısı ile hem de diğer güncel olaylarla
ilişkilendirerek bir sonraki kazanım için çalışmaya başlar.
DESTEK BİRİMLERİ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BİRİMİ
Okulumuzda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; çocuğun eğitim öğretim faaliyetlerinin
yanı sıra; sosyal, duygusal, bedensel, zihinsel potansiyelini fark edip en yüksek düzeyde geliştirmesine
destek olmayı hedeflemektedir. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık; öğrencilerimizin çevresiyle uyum
içinde ilişkiler kurmasına yardımcı olan profesyonel bir süreçtir.
Okul açılmadan rehber öğretmenler, rehberlik servisi koordinatörü, okul müdürü, Eğitim Genel Müdür Yardımcısı ile birlikte yapılan bir toplantıda sınıf paylaşımı yaparlar. Bu paylaşım doğrultusunda
çalışmalar planlanır.
Rehberlik servisi öğrenci yeni kayıt işlemlerinde ön kayıt alınması, mülakat ve sınav tarihlerinin belirlenmesi, mülakatların yapılmasında bizzat yer alır.
Rehberlik servisi hizmet içi eğitim çalışmalarının organizasyonu ve eğitimlerin verilmesinde görev alır.
13
Yıllık çalışma planı okul açılmadan önceki hafta MEB Rehberlik Servisi çerçeve programı ve okulun
hedefleri, ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda hazırlanarak okul müdürlükleri, ilçe milli eğitim müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılarına, Özel Kalem’e iletilir. Aylık ve dönemlik çalışmalar rapor haline getirilerek okul müdürlükleri, Genel Müdür Yardımcılarına ve Özel Kalem’e verilir. Yılsonu raporu okul
kapandıktan sonra okul müdürlükleri ve eğitimden sorumlu genel müdür yardımcısına verilir. Sonra
ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilir.
MEB Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre kurul toplantıları yapılır. Bu toplantılarda okulun rehberlik hizmetleri açıklanır. Okul müdürlüğü tarafından seçilen sınıf rehber öğretmenleri ve okul müdürleri bu toplantıda bulunur. Toplantılar I. dönem başında ve II. Dönem başında olmak üzere yılda
en az iki kere gerçekleştirilir.
İhtiyaç duyulan sınıflara derslere girilerek çeşitli uygulamalar yapılır. Derse girilmek istenen sınıf için
okul müdürlüğüyle görüşülür. Derse girmek için onay alınır. Daha sonra hangi ders saatinde derse
girilmek isteniyorsa o öğretmene haber verilerek derse girilir.
Okula yeni kayıt olan öğrenciler için ilk gün dosyası hazırlanır. Velilerin doldurup getirmesi istenir.
Her öğrencinin rehberlik servisinde tanıma formları da dahil rehberlik çalışmalarının bulunduğu bir
dosyası vardır. Bu dosya öğrenci okuldan ayrılana kadar rehberlik servisinde bulunur. Sonrasında en
az 3 yıl okulda saklanır.
Rehberlik servisi öğrenciye yönelik sosyal etkinliklerin hazırlanması sürecinde yer alır.
Öğrencinin okul dışında profesyonel bir yardıma ihtiyacı olduğuna rehber öğretmen karar verdiğinde
bu düşüncesini okul müdürlüğüyle paylaşır. Daha sonra veli çağrılarak durum açıklanır. Veli öğrenciyi
uzmana götürüyorsa uzmanın telefon ve adresi alınarak irtibata geçilir.
Rehberlik servisi öğrencilere yönelik gerçekleştirmek istedikleri projeleri okul müdürlüklerine bildirirler. Bu projelerin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda yönetim değerlendirme ve geliştirme toplantılarında görüş alış verişinde bulunarak karara bağlanır.
Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleğe yönlendirme çalışmaları yapılır. İlgi ve yeteneklerle bağlantılı meslekleri ortaya çıkarıcı testler uygulanır. Meslek tanıtım günleri düzenlenir.
Veli rehberlik servisinden randevu alarak görüşmeye gelir veya rehberlik servisi tarafından görüşmeye
çağrılırlar. Yapılan görüşmeler mutlaka Avrupa nete işlenir.
Velilere yönelik aile bültenleri her ay rehberlik servisi tarafından hazırlanır. Bu bültenler veliye Avrupa
net üzerinden mail atılır ve web sitesinde yayınlanır.
Rehberlik Servisi velilere yönelik hazırlanan eğitim çalışmalarında yer alırlar.
Öğretmenlerin sınıf içi ve dışında karşılaştıkları problemlere yönelik destek çalışmaları yapılır.
Öğrencilerin okul tercih zamanlarında okulda bulunur ve tercihlerin yapılmasında yönlendirici olur.
14
Rehberlik Servisi çalışmalarını haftalık raporlar olarak hazırlar. Raporlar rehberlik servisi koordinatörü
tarafından kontrol edilir. Okul müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcılarına iletilir. Anaokulu rehberlik
raporları ayrıca Anaokulu Koordinatörü’ne de iletilir.
Psikolojik Danışmanlarımızın Sorumlu Olduğu Sınıflar:
Kübra Ekşioğlu
(Rehberlik Birimi Koordinatörü )(6-11.Sınıflar )
Fatmanur Kulaçoğlu
(1-2.sınıf -3B 3D)
Esra Balcı
(3A-3C, 4. Ve 5. Sınıflar)
Canan Çiçek
(Anaokulu)
EĞİTİM BİLİMLERİ BİRİMİ
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Amacımız, mevcut kurum programında yer alan hedef davranışların öğrencilerimize kazandırılabilmesi için uygun yöntem ve teknikleri belirlemektir. Eğitim Bilimleri Birimi;
a) Eğitim bilimleri alanındaki öğretim yöntemleri ile ilgili gelişmeleri takip ederek derslerimizde
uygulanması yönünde çalışmalar yapar.
b) Sınıflarda yapılan çalışmaları destekleyici araç–gereç ve materyal hazırlar.
c) Eğitim öğretimi desteklemek ve takip etmek amacıyla ortak yazılı sınav uygulamaları yapılır.
d) PYP çalışmalarını yürütür ve düzenler.
e) Öğrencilerimizin genel başarı seviyesini ölçmek ve öğrenme güçlüğü çekilen konuların tespit
etmek amacıyla yıl içerisinde farklı soru tiplerinden oluşan sınavlar uygular.
f) Sınav sonuçlarını değerlendirirken her bir öğrencimizin öğrenemediği konuları ayrı ayrı tespit
eder.
g) Her bir öğrenci ile ilgili oluşturduğumuz öğrenme düzeyi bilgilerini ilgili ders öğretmenlerine ve
öğrencilerimizin velilerine bildirir.
h) Sınıflarımızda uygulanan yöntem ve tekniklerin öğrenme amaçlı olması ve bu yöntemlerin sınav yöntemleri ile uyum içerisinde olması için gerekli koordinasyonu sağlar. Gerçekleşen öğretim
yaşantıları ile öğrencilerin eğitim hedeflerine ne ölçüde ulaşabildiğini değerlendirir.
i) Alternatif ölçme değerlendirme araçlarını hazırlar.
j) Ulusal ve uluslararası sınavların organizasyonunu yapar.
k) Öğretmen performans sürecinde yer alır.
15
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞMALARI
İnternet ve bilgisayarın, öğrencinin akademik başarısı üzerindeki olumlu etkisi bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu bağlamda interneti ve bilgisayarı aktif kullanmayı, planlı ve programlı biçimde okul sistemimiz içinde almaktayız. Teknolojinin eğitime entegre edilmesi çalışmaları yürütülmektedir. Öğrencilerin teknolojiden öğrenmeleri ve teknolojiyi öğrenmeleri planlanmaktadır.
Öğrencilerin soyut öğrenmelerini somutlaştırmak, kazanımların uygulanarak öğrenilmesi aşamasında teknolojinin eğitim içinde kullanılması sağlanır. Öğrenme nesneleri, dersin dikkat çekme,
işlenmesi ve değerlendirilmesi aşamasında gerek sınıflardaki PC’ler ve akıllı tahtalarda, gerekse
okulumuzdaki teknoloji dersliğinde kullanılarak öğrenmenin kalıcı olması desteklenmektedir.
Öğretmen eğitimlerinde, öğretmenlerimizin teknolojiyi eğitime entegre etme alanındaki becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler organize ederler, bu becerileri sınıfta kullanmalarında öğretmenlere rehberlik ederler.
EĞİTİM LABORATUVARLARI
KÜTÜPHANE
Okul kütüphanemiz öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin kullanımına açıktır. Kütüphanemizde Almanca, Türkçe, İngilizce, İspanyolca ansiklopedi, sözlük, atlas, sanat ve bilim kitapları, romanlar, şiir
kitapları bulunmaktadır. Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca gazete ve dergilerin bulunduğu kütüphanemiz bilgisayar donanımlıdır. Kütüphanemizde CD arşivimiz de bulunmaktadır.





Okul kütüphanemiz, öğrencilerimizin tüm teneffüslerinde kullanımlarına açıktır.
Kütüphaneden süreli olarak kitap alınabilmektedir.
Kütüphane sorumlusuna kaydettirilmeyen hiçbir kitap kütüphanemizden dışarı çıkartılamaz.
Kütüphanemizden edinerek sorumluluğunu aldığı kitabı kaybeden okuyucularımız, aynı kitabı
satın alarak yerine koymak zorundadır.
Hiçbir okuyucumuz, kütüphanemizden başkası adına kitap alamaz, aldığı kitabı bir başkasına
ödünç veremez.
Tüm seviyeler için her hafta kütüphane saati vardır. 5-6-7 ve 8. Sınıflarda bu ders saati Türkçe öğretmeni tarafından belirlenir. Okul müdürlüğüne bildirilir. 1-2-3-4. sınıf için sınıf öğretmenleri tarafından
belirlenir. Okul müdürlüğüne bildirilir.
16
MATEMATİK LABORATUVARI
Matematik derslerinde kavramsal bir yaklaşım izlemektedir. Bu yaklaşımla, matematiksel kavramlar
geliştirilirken, işlem becerisi, problem çözme, iletişim kurma, akıl yürütme, ilişkilendirme becerilerinin
de geliştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin öğrenme sürecine aktif olarak katılmaları, matematiğe karşı özgüvenli ve olumlu tutum geliştirmeleri bizler için büyük önem taşımaktadır. Bunları
sağlamak için öğrencilerimize araştırma yapabilecekleri, keşfedebilecekleri, problem çözebilecekleri,
çözüm ve çözüm yollarını tartışabilecekleri ortamlar sağlamaktayız.
Okulumuzda soyut bir disiplin olan Matematiği, öğrencilere mümkün olduğu kadar somut hale getirmekteyiz. Öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla kurduğumuz matematik laboratuarını zengin materyallerle desteklemekteyiz.
Her sınıf düzeyinde matematik laboratuarını kullanırız. Bu planlama matematik zümre başkanı tarafından yapılır. Her hafta her düzeyin laboratuarı kullanması esastır. Hazırlanan plan okul müdürlüğüne iletilir.
BİLGİSAYAR LABORATUVARI
Öğrencilerimiz tüm derslerinde ve proje çalışmalarında bilgisayar laboratuarından yararlanabilirler.
Bilgisayar laboratuarında çalışmalarını yapmak için her öğrencimize bir bilgisayar ayrılmıştır. Aşağıdaki
kurallara laboratuar kullanımında dikkat etmek gerekmektedir.
 Laboratuar çalışmaların sırasında doğabilecek her türlü aksaklıktan ders öğretmenimiz ya da bilişim teknolojileri öğretmenimiz sorumludur. Sorumlu öğretmenimiz öğrencimizin bilgisayarları kasti bozduğunu tespit ederse tamiri yaptırılır. Öğrencimizin velisine haber verilir.
 Laboratuarımızda internetten izinsiz program kopyalamak kesinlikle yapılamaz.
 Laboratuar uygulamaları sırasında çalışılmakta olan dersle ilgili olmayan programla ilgilenilemez,
ders dışı işlemler yapılamaz.
 Çalışma bittiğinde her öğrenci kullandığı bilgisayarı kapatmakla yükümlüdür.
1 - 2 - 3 . Sınıflarda Bilgisayar dersine sınıf öğretmeni sırayla öğrencilerini götürür. Çıkışta öğrencilere
Bilgisayar öğretmeni eşlik eder.
FEN LABORATUVARI
Okulumuzda Fen Laboratuvarı, öğrencilerimizin kişisel çalışmalarını yürütebilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Fen derslerimiz daima laboratuvar destekli yürütülmektedir. Isı, ışık, elektrik, mekanik konuları ile ilgili her türlü araç ve malzemenin bulunduğu laboratuvarımız, proje çalışmalarının yapılmasını sağlayacak donanıma sahiptir. Konuların ve deneylerin ihtiyaçlarına göre öğrencilerimiz, bütün
laboratuarlardan yararlanabilmektedirler.
17
Her sınıf düzeyinde Fen laboratuvarını kullanırız. Bu planlama Fen Bilgisi zümre başkanı tarafından
yapılır. Her hafta her düzeyin laboratuvarı kullanması esastır. Hazırlanan plan okul müdürlüğüne iletilir.
Fen Bilgisi dersi laboratuvarda işlenecekse ders öğretmeni öğrencileri sınıftan sırayla alır.
SPOR SALONLARIMIZ VE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ
Okulumuzun açık ve kapalı spor salonlarından bütün öğrenci gruplarımız yararlanabilmektedir. Okul
takımlarımız çalışmalarını bu sahalarda yapmaktadırlar. İsteyen öğrencilerimiz okul idaresine haber
vererek hafta sonları ve okul saatleri sonrası spor salonundan yararlanabilmektedirler.
1- 2 - 3 ve 4. Sınıflarda Beden Eğitimi dersine sınıf öğretmeni sırayla öğrencilerini götürür. Çıkışta öğrencilere Beden Eğitimi öğretmeni eşlik eder.
Beden eğitimi dersine giderken öğrenciler mutlaka yanlarında yedek eşya bulundururlar. Soyunma
salonları amacına uygun kullanılır. Terli hiçbir öğrenci üst değiştirme yapılmadan dışarı çıkarılmaz.
MÜZİK ATÖLYELERİMİZ VE DERS
Müzik atölyelerimizde piyano, org, gitar, Orff aletleri, keman v.b müzik aletleri bulunmaktadır. Derslerimiz sırasında öğretim programın yürütülmesi dışında da müzik dinletileri yapmaktayız. İsteyen
öğrencilerimizle ders dışı zamanlarda birebir müzik çalışmaları da yapılmaktadır. Koro ve orkestra
çalışmalarımız da yıl içinde devam etmektedir. Çalışmalarımız Müzik çalışmaları için özel olarak hazırlanmış atölyelerde sürdürülmektedir.
1 - 2 - 3 ve 4. sınıflarda müzik dersine sınıf öğretmeni sırayla öğrencilerini götürür. Çıkışta öğrencilere
müzik öğretmeni eşlik eder.
RESİM ATÖLYESİ VE DERS
Resim atölyesi yapılacak çalışmalara ve kullanılacak malzemelere göre düzenlenmiştir. Resim çalışmalarının yanın da seramik ve el sanatları çalışmaları da atölyemizde yapılmaktadır. Okulumuz bünyesinde resim atölyesine ek olarak seramik atölyesi de oluşturulmuştur.
1-2-3 ve 4. sınıflarda resim dersine sınıf öğretmeni sırayla öğrencilerini götürür. Çıkışta öğrencilere
resim öğretmeni eşlik eder.
18
HİZMET BİRİMLERİ
BÜRO HİZMETLERİ
Okulumuzun diğer kurumlarla yazışmaları (İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, MEB gibi) müdür yardımcımız koordinatörlüğünde büro elemanları tarafından düzenlenmektedir. Okul içi yazışmalar okul
müdürlükleri koordinatörlüğünde yapılmaktadır. Okul müdürünün onayı olmadan hiçbir yazı okul
dışına gönderilemez.
SAĞLIK HİZMETLERİ

Öğrencilerimizin sağlık sorunlarına anında müdahale edilmesi, gerekli önlemlerin alınması amacıyla okulumuzda sağlık servisimiz bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz rahatsızlandığında sağlık servisinde görev yapan hemşiremize başvurur. Hemşiremiz, öğrencimizin durumunu okul idaresine bildirir. Okul Müdürü ders veya sınıf öğretmenine öğrencimizin sağlık durumunu iletir.

Anında müdahale edilmesi gereken acil durumlarda öğrencimiz, hemşiremiz okul yöneticisi gözetiminde, hastaneye ulaştırılır. Velimiz mutlaka öğrencimizin sağlık durumu ile ilgili olarak bilgilendirilir. Velimize ulaşılamayan durumlarda, okulumuz tıbbi gerekleri yerine getirmeye çalışır.

Öğrencilerimizin okulda bulundukları süre içerisinde ilaç kullanmaları gerektiğinde, velilerimizin
ilacın ambalajına okunaklı bir şekilde öğrencimizin adını, soyadını, sınıfını, öğrencimizin ilacı alması gereken saati ve ilacın dozunu yazarak hazırladıkları ilaç kürünü öğrencimiz aracılığı ile sağlık
servisimize teslim etmeleri gerekmektedir.

Her öğretim yılı başında öğrencilerimizin genel sağlık bilgilerini öğrenmek amacıyla velilerimize
gönderilen Sağlık Servisi Öğrenci Bilgi Formu, okul hemşiresinde dosyalanmaktadır.

Öğrencilerimiz herhangi bir bulaşıcı hastalığa yakalandığında velilerimiz okul idaresini bu durumdan haberdar etmek durumundadır. Öğrencilerimizin sağlık raporlarının bitim tarihine kadar okula gelmemeleri hem öğrencimizin hem de diğer öğrencilerimizin sağlığı açısından önemlidir.

Öğrenci ders saati içinde rahatsızlanıyorsa öğretmen izniyle dışarı çıkar. Okul hemşiresi mutlaka
okul müdürüne durumu bildirir. Öğrenci derse okul idaresinin verdiği ders kabul kağıdıyla döner.
Ders bitiminde öğretmen öğrencinin revire gidip gitmediğini okul idaresine mutlaka sorar. Aksi bir
duruma mahal verilmez.

Öğrenciyle ilgili sağlık probleminde hemen okul idaresine bilgi verilir. Birlikte veli aranır.
19
YEMEK HİZMETLERİ
Avrupa Koleji’nde yemek hizmetlerinin, sağlık ve beslenme koşullarına, öğrencilerimizin yaş ve gelişim
düzeylerine uygun bir şekilde yürütülmesi, temel ilkemizdir.
Aylık yemek listeleri, diyetisyenler tarafından hazırlanıp okul yönetimi tarafından oluşturulan komisyonca incelenmektedir. Öneriler doğrultusunda gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra listeler kesinleşmekte ve web sayfamızda yayımlanmaktadır. Sağlık sorunları nedeniyle özel menü hazırlanması
gereken öğrencilerimizin durumunun, okul idaresine velilerimiz tarafından bildirilmelidir. Okul idaresi
gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
Öğretmenlerimiz günlük zaman çizelgesine uygun olarak yemek ve beslenme saatlerinde öğrencileriyle birlikte yemek yerler. Öğrencilerin koşmadan yemekhaneye girmelerini, yemek süresince onlarındüzgün çatal-bıçak kullanmalarını, ağızda yemek varken konuşmamaları gibi alışkanlıklar edinmelerini
sağlarlar. Son öğrenciyle birlikte yemekhaneden çıkarlar. Kendileri dışarı yiyecek çıkarmadıkları gibi
öğrencilerin de yiyecekle dışarı çıkmalarını engellerler. Yemek öncesi ve sonrası öğrencilerin ellerini
yıkama alışkanlığını edinmelerine özen gösterirler. İlkokul 1-2-3 ve 4. Sınıflarda yemek saatinde hangi
öğretmen sınıftaysa öğrencileri sırayla yemekhaneye götürür. Sınıf öğretmeni sınıfını yemekhanede
bekler. Sınıf öğretmeni gelmeden diğer öğretmen sınıfın başından ayrılmaz.
5-6-7 ve 8. sınıflarda yemek saatinde hangi branş öğretmeni dersteyse sırayla öğrencileri yemekhaneye götürür.
SERVİS HİZMETLERİ VE İŞLEYİŞ
Okul öğretmenlerimiz sabah okula gelirken uygun öğrenci servisleriyle gelebilirler. Akşam öğretmenlerimiz belli güzergâhlara bırakılır. Okul açılmadan okul müdürlükleri öğretmen adreslerini servis sorumlularına iletir. Gerekli düzenleme yapılır.
Öğrenciler servislere yerleştirilirken 1-2-3. sınıf öğrencilerine öğretmenleri eşlik eder. Birlikte sırayla
servis alanına giderler. Tüm servisler okuldan ayrılana kadar öğretmenler okulu terk edemezler. Okul
bahçesinde bulunurlar.
Törenlerde sınıflar sırayla derse girerler. Cuma törenlerinde her sınıf anons sırasını bekler. Sınıflar
anons edildikçe servislerine hareket ederler.
TEMİZLİK HİZMETLERİ VE İŞLEYİŞ
Temizlik hizmeti Avrupa Koleji Okulları’nda Daisy Grup tarafından sağlanmaktadır. Genel sağlık açısından hijyen, çok önemli bir faktördür. Avrupa Koleji Okulları’nda hijyenin sağlanması için kullanılan
temizlik maddelerine ve yapılan temizlik çalışmalarının kalitesine çok önem verilmektedir.
 Gün sonunda zilin çalmasından 10 dakika önce tüm sınıflar, sınıf sorumlu öğretmeni gözetiminde
öğrenciler tarafından toplanır (sıraların üstü boş, yere düşenler toplanmış, kitaplar raflarında, ku-
20
tular toplu ve kapakları kapalı olmalıdır). Sınıflar temizlik elemanlarının rahatça girip temizlik yapabileceği şekilde düzenli olarak bırakılır.
 Her ayın son cuma günü son ders saatinde önceden bildirilerek tüm öğrencilerin dolaplarını kontrol ederek toplaması sağlanır. Sınıf sorumlu öğretmeni sınıfın kontrolünü yapar ve özel olarak temizlenmesini istediği yerleri liste yaparak okul idaresine iletir.
 Öğretmenler sınıflarının ya da okulun belli alanlarının uygun olarak temizlenmediğini düşündüğü
durumlarda konuyu e-mail yoluyla okul idaresine bildirir.
 Sınıf içinde kullanılan malzemelerin (fırça, boya, kap vb. gibi) temizliği sorumlu öğretmenleri tarafından yapılır.
 Ofisler de temizlik elemanlarının rahatça girip temizlik yapabileceği şekilde düzenli olarak bırakılır.
Ofislerde yenilen ve içilenlerin temizlenmesi öğretmenlerin kendi sorumluluğundadır.
GÜVENLİK HİZMETLERİ
 Güvenlik hizmeti Daisy Özel Güvenlik Şirketi tarafından sağlanmaktadır.
 Güvenlik elemanları, okulda bulunan öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin, gelen misafirlerimizin
can ve mal güvenliğini sağlamakla görevlidir.
 Okula yapılabilecek sabotaj, bombalama eylemi ya da oluşabilecek bir yangında binayı ve öğrencileri emniyet altına almakla yükümlüdür.
 Okul personeli dışında okula gelen herkes okul kapısında bir kimlik belgesi bırakmak ve görüşmek
istediği kişiyi bildirmek zorundadır.

Okulla bağlantısı olmayan kişiler okul içerisine alınmazlar.
OKUL AİLE BİRLİĞİ
Okul aile birliği, okul ile aile arasındaki bütünleşmeyi gerçekleştirmek, velilerimiz ve öğretmenlerimiz
arasındaki işbirliğini geliştirmek, okul aktivitelerinde aktif olarak yer almak, dilek ve önerilerini okul
yönetimine rahatça iletebilmek üzere çalışmalar yapar. Okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz birliğin doğal üyesidir. Okul aile birliğinin yapacağı her çalışma okul müdürlüğümüzün onayıyla
gerçekleştirilir.
Okul aile birliği seçimleri okul açıldıktan sonraki bir ay içerisinde okul müdürlüğümüzün belirleyeceği
yer ve zamanda gerçekleştirilir.
21
Okul aile birliği veliler arasından seçilen bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip üye ve bir sekreter üyeden oluşur. Okul müdürümüz, müdür yardımcımız ve bir öğretmenimiz de okul aile birliğinin
üyeleri olarak görev alırlar.
Okul aile birliği çalışmalarında okul müdürlüklerine karşı sorumludur.
Okul aile birliği belirli bir gündem çerçevesinde toplantılarını gerçekleştirir. Toplantı da konuşulanlar
bir tutanak haline getirilir. Bir örneği okul müdürüne verilir. Hazırlanan bir diğer örneği ise okul aile
birliği başkanında kalır.
SINAV UYGULAMALARI
Uygulamalarda aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur;
a) Okulumuzdaki tüm öğrenmelerimizin;
 Amaç ve kazanımlara yönelik olması,
 Planlı olması,
 Tam öğrenmeyi gerçekleştirici düzeyde olması,
 Yaratıcılık ve sorun çözme becerilerini geliştirici nitelikte olması,
 Eğitim teknolojisi ve öğretim stratejilerinden yüksek düzeyde yararlanılması,
 Uygulamalarını çoklu zekâ kuramını temel alarak gerçekleştirmesi,
 Yeniliklere açık, olumlu ve kendini gerçekleştirmesi amaçlanır.
b) Okulumuzda gerçekleştirilen sınavlarda amaç, her ders için belirlenmiş amaç ve kazanımların gerçekleşme düzeyini belirlemek ve öğrenmenin ne düzeyde gerçekleştiğini saptamaktır.
c) Sınavlardaki temel amaç, her öğrencinin neyi ne kadar öğrendiğini belirleyerek, öğrenme güçlüklerini ve öğretimin eksik yönlerini giderici önlemler almaktır.
d) Kurum programlarında belirlenmiş amaç ve kazanımlara göre yapılan yıllık planları çerçevesinde
konuların işlenilmesi genel ilkedir ve zorunludur.
e) Öğrencilerimizin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilginin ölçülmesine değil, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri kazanımların da ölçülmesine ağırlık verilir.
f) Öğrencilerimizin ilgi, tutum ve kişilik tasarımı gibi psikolojik özelliklerinin belirlenmesi de önemlidir.
Öğrencilerimizin bu özelliklerinin belirlenmesinde ilgi envanteri, tutum ve kişilik tasarımı ölçekleri gibi
ölçme araçlarından yararlanılır.
g) Ölçme ve değerlendirmede ders içi gözlemler, test uygulamaları (çoktan seçmeli, eşleştirmeli, tamamlamalı v.b), az sorulu-uzun cevaplı veya çok sorulu-kısa cevaplı yazılı yoklamalar, gözlemler, hazırlık ve alıştırma çalışmaları, ödevler, projeler, performans görevleri, dereceli puanlama anahtarları,
kontrol listeleri v.b. yöntemlere başvurulur.
22
h) Öğrenci başarısı, derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile performans görevlerinden, proje ödevlerinden, portfolyo dosyalarından alınan notlar ve ders içi performansların
gözlemlenmesi esas alınarak tespit edilir.
i) Öğrencilerimizin ders, proje ödevleri, performans görevleri, uygulama, laboratuar çalışmaları ve
sınavlara katılmaları zorunludur.
j) Sınav, proje ve öğrencilerimizin performansına yönelik çalışmalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
ORTAK SINAVLAR
Hazır Bulunuşluk Sınavı (HBS): Sınıf seviyelerine göre kazanımlar sarmal olarak yapılandırılmıştır.
Öğrencilerin öğrendikleri konular, bir sonraki öğretim yılında yeni öğrenecekleri konulara temel teşkil
eder. Bu noktada öğrencilerin eksik öğrenmeleri ya da unuttukları kazanımların tespit edilip kazandırılarak yeni konuya geçmeleri, başarılarında önem kazanır. HBS ile öğrencilerin eksik öğrendikleri ya da
unuttukları konular tespit edilir ve geri besleme çalışmaları yapılır.
Yazılı Sınavlar: Öğrencinin öğrendiği belli bir ünite ve konuyu kapsayan, öğrencinin erişimini tespit
eden sınavlardır. Karneye not olarak geçen bu sınavlar her ders için ayrı ayrı yapılmaktadır.
Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Bölümü, her öğretim yılı başında yıllık planlar hazırlandıktan sonra, yazılı sınav uygulamalarının tarihlerini zümrelerle birlikte belirler.

Tüm sınavlar önceden belirlenmiş tarihlerde yapılır. Görevlendirilen öğretmenler kendilerine
bildirilen gün ve saatlerde ilgili yerde bulunarak sınav güvenliğini sağlar ve sınav gözetmenliği görevlerini etkin olarak yerine getirirler.

Ortak sınavlarda derse giriş ve çıkışlar, SINAV HAFTASI ZAMAN ÇİZELGESİNE uyularak yapılır.

Sınav soruları ve yanıt anahtarı ilgili bölüm/ zümre başkanlığında, ortak sınav komisyonu tarafından her sınıf düzeyinde birlikte hazırlanır. Gözetmen öğretmene; sınav zarfını, ilgili dersin öğretmeni teslim eder, ve bitiminde de teslim alır. Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından uygulanan sınavlarda da gözetmene, sınav evrakını ölçme değerlendirme sorumlulukları teslim eder ve
sınav bitiminde teslim alırlar. Sınıflar arasında eşitliği sağlamak için sınav başlama ve bitiş saatlerine titizlikle dikkat edilir. Herhangi bir nedenle sınava geç başlayan sınıfın sınav süresi, (gerektiği
kadar) sınav koordinatörü tarafından uzatılır ve ilgili bölüm başkanına bilgi verilir. Gözetmen öğretmen sınavı başlatmadan önce sıra aralarını açtırır, tahtayı temizler, sıra üstlerini ve içlerini
kontrol eder ve gerekli düzenlemeleri yapar. Öğrencilerin isim ve soyadlarını yazmaları hatırlatılır
ve sınava katılmayanlar sınav zarfının üzerine yazılır. Öğrencilerin, sınav süresince kalem, silgi vb.
alıp vermelerine izin verilmez. Sınav bitiminde ise, arkadan öne geçirilmek sureti ile sınav kâğıtlarının, çabuk ve kontrol altında toplanması sağlanır ve sayılarak zarfa konulur. Öğrencilerin, sınav
bitmeden sınav salonunu terk etmelerine izin verilmez. Sınav esnasında sınıf kapıları açık tutulur
ve sınav koordinatörü, gerekli kontrolleri yapmak üzere sınıfları dolaşır. Sınav süresince öğrencile-
23
rin soru sormasına izin verilmez. Gözetmen öğretmenler, sınav koordinatörü ve sınavı yapılan
dersin bölüm başkanının direktiflerine göre hareket eder.

Gözetmen öncelikle sınav güvenliğini sağlamaktan sorumludur ve sınav süresince oturmaz, bir
şey okumaz, başka işlerle uğraşmaz.

Okul müdürü, sınava girmeyen öğrenci formunu doldurarak bir kopyasını sınav evrakı ile birlikte
sınav koordinatörüne teslim eder.

Raporları veya izinleri onaylanan öğrencilerin mazeret sınavları belirlenen tarihte toplu olarak ve
farklı sorularla yapılır.
Kazanım Tarama Testleri (KTT): Üniteler konulardan oluşur. Konuların belirlenmesinde ise kazanımlar ön plandadır. Ünitenin işlenmesi sürecinde öğrencinin öğrenme eksiklerinin, yanlışlarının saptanması ve öğrenciye zamanında geri bildirim verilmesi önemlidir. Öğrenciye derste ayrılan zamanlarda,
etütlerde ve istasyon çalışmalarında bu eksik ya da yanlış öğrenmelerinin tamamlama, düzeltme
imkânı verilir. Gerekli durumlarda ödevlerle de bu çalışıma devam eder. Öğrenmede zamanında verilen geri bildirimler, öğrencinin öğrenme sürecindeki rehberleridir. Bu bağlamda KTT’ler öğrenmeyi
açıklayan ipuçlarıdır.
Seviye Belirleme Sınavları-Deneme Sınavları (SBS): Birden fazla dersi kapsayarak derslere göre alt
testlerden oluşan bir sınav bataryasıdır. Öğrencinin zamanı doğru kullanma gibi becerilerinin de geliştiği bu sınavlar, sınavın yapıldığı zamana kadar öğrenmeleri kapsar. Bazı sorular öğrencilerin daha
önceki öğrenmelerini kullanarak henüz işlemediği konulardaki soruları çözmesini de içerebilir. Öğrenciye öğrenmedeki genel durumu hakkında dönütler veren bu sınavların ulusal merkezi sınavlara hazırlık amacı da bulunmaktadır.
Genel Değerlendirme Sınavı: SBS ile aynı amaçlar doğrultusunda yapılan bu sınavlar 2-3 ve 4. Sınıflarımızı kapsamaktadır.
Haftalık Değerlendirme Sınavı: Hafta içinde işlenen kazanımların yoklanmasını, var ise eksiklerin belirlenmesi ve tamamlanması amacıyla yapılan bir sınavdır. Az sorulu ve kısa sürede yanıtlanan bu sınav en fazla 10-15 dakikayı kapsamaktadır.
SINAVLARIN UYGULANIŞI

Sınavlar planlanan sınav saatindeki görevli gözetmen öğretmenlerimiz tarafından Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Bölümünün yönetiminde uygulanır.

Sınav kâğıtlarının okunması, sonuçların öğrencilerimize ve ilgili birimlere iletilmesi Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Bölümü tarafından yapılır.
24
PUAN, NOTLA DEĞERLENDİRME
MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre yapılır.
Sınav, proje ve öğrencinin performansına yönelik çalışmalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Puanlar beşlik sisteme göre nota çevrilerek karneye işlenir.
Puanların not değeri ve derecesi aşağıda gösterilmiştir:
İLKOKUL - ORTAOKUL
PUAN
NOT
85-100
5
Pekiyi
70-84
4
İyi
55-69
3
Orta
45-54
2
Geçer
0-44
1
Geçmez
LİSE
PUAN
NOT
85,00-100,00
5
Pekiyi
70,00-84,99
4
İyi
60,00-69,99
3
Orta
50,00-59,99
2
Geçer
0-49,99
1
Geçmez
Dönem puanı, yılsonu puanı, yılsonu başarı puanı ve diploma puanı 100 tam puan üzerinden; dönem
notu ile yılsonu notu ise beşlik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir. Beşlik not sisteminde başarı dört, başarısızlık bir notla değerlendirilir.
25
4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan
derslerde ise en az üç sınav yapılır. Öğrencilere, her dönemde bütün derslerden en az bir ders ve
etkinliklere katılım puanı verilir.
Sınavlar;
a) Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi geçemez. Derslerin özelliğine göre;

Klasik (Essay) sınav türünde soru sayısının üçten az olmaması,

Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış, tamamlamalı ve
benzeri sınav türlerinde soru sayısının çok ve soruların kısa cevaplı olması,

Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen
konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi esastır.
b) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kağıtları ile birlikte saklanır.
Cevap anahtarında her soruya verilecek puanla, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.
c) Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım dersleri dışındaki derslerden, öğretmenlerin iş birliği ve ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde en az bir
sınav birlikte düzenlenir. Bu ortak sınavların sorularıyla birlikte cevap anahtarları da okul zümre öğretmenlerince hazırlanır ve cevap anahtarlarında her soru için verilecek puan belirtilir.
d) Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencilerin başarıları, öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinlikleri esas alınarak belirlenir. Seçmeli dersler
ile rehberlik/sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez. Ancak, öğrencilerin hangi seçmeli dersi aldıkları karne ve diğer kayıtlarda belirtilir.
e) Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez. Ancak, dönem puanının
hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.
Sınavlara Katılmayanlar: Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, ödev veya projesini zamanında
teslim edemeyen öğrencimizin durumu velisine bildirilir. Velimiz, öğrencimizin özrünü en geç beş gün
içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu öğrencilerimiz, ders öğretmeninin tespit
edeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders
işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrencilerimiz, ödev veya projelerini öğretmenimizin vereceği süre içinde teslim ederler.
Sağlık Durumu Engeline Göre Dersler: Sağlık durumları veya beden bozuklukları nedeniyle Beden
Eğitimi derslerine giremeyecek durumda olan öğrencilerimiz, sağlık kurulundan rapor almak zorunda-
26
dırlar. Raporda, sağlık durumlarının veya beden bozukluklarının geçici bir süre ya da sürekli olarak
Beden Eğitimi derslerinin tümüne ya da hangi faaliyetlerine engel oluşturduğu açıklanmış olmalıdır.
Bu gibi öğrencilerimiz, rapor süresince Beden Eğitimi derslerinde sadece raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmayacak, dersin diğer faaliyetlerine katılarak kendilerine not verilecek ve gerekli
yerlerde raporlu olduğu belirtilecektir.
PERFORMANS GÖREVLERİ
MEB tarafından uygulamadan kaldırılmış olmasına rağmen öğrencilerin üst zihinsel becerilerini yoklamak amaçlı çok etkili bir ölçme ve değerlendirme araçlarıdır. Bu nedenle okulumuzda etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Tüm derslerden dönemde en az bir (1) kez verilmektedir. 1-3. sınıflarda sınavla
değerlendirme olmadığı için en az iki (2) performans görevi değerlendirmesi yapılmaktadır.
Performans görevleri; sınıf içerisinde yapılan bir uygulamadır ve daha önce işlenmiş bir konuyla ilgili
olarak öğrencilerin öğrendiklerini bir performans olarak gözlemlenebilmesini amaçlar. Öğrencilerimiz,
ortaya koyacakları performansta hangi ölçütlere göre değerlendirileceklerini önceden bilirler. Bu,
“Performans Görev” planı vasıtasıyla yapılır. Performans görevleri, mutlaka evde bir ön hazırlık veya
ön bir araştırma yapılması gereken değerlendirmeler değildir. Daha önce işlenmiş bir konuyu
öğrencinin ne derece kavrayıp, kendine özgü yeni durumlara ne kadar uygulayabildiğini gözlemeye
yönelik kısa, bir veya iki derslik bir etkinliktir. Buradan da her performans görevi sonucunda ortaya
çıkacak öğrenci ürünün kendine has, özgün bir ürün olması gerektiği sonucuna varılabilir.
PROJE ÖDEVLERİ
Performans görevlerine benzer ancak daha uzun sürede gerçekleştirilen ve istekli öğrencilerle yapılan
değerlendirme etkinlikleridir. Bu tür ödevler eski “Dönem ödevlerine” de benzetilebilir ancak yine
performans görevlerinde olduğu gibi öğrencilerimizden beklenenler önceden kendilerine açıklanır.
Bu, “Proje Ödev” planı ile yapılır. Proje ödevleri, yalnızca proje konusu seçen öğrencilerimizle yapılır.
Öğrencimiz, her yıl için en az bir tane ödev konusu seçer. Bunu da en az bir ders için yapar. Öğrencimiz, seçtiği proje konusuyla ilgili olarak ders öğretmeni ile görüşür. Nasıl bir çalışma yapmak istediğini
tartışır. Öğretmenlerimizin bu süreçte yapacağı şey, öğrencilerimize rehberlik etmek ve çalışmalarını
zamanında ve proje planına göre yapıp yapmadığını kontrol etmektir. Proje sonunda her öğrencimiz,
seçtiği konu ile ilgili farklı konuları araştırmış ve farklı sonuçlara ulaşmış olabilir. Önemli olan, öğrencimizin seçtiği konu başlığı altında bir sorunu tanımlaması ve bu sorunu çözmek için çözümler üretmesi ve bunu yaparken ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelere ulaşmasıdır.
Proje sürecinin başında öğretmenlerimiz, proje ödev konularını öğrencilerimize duyururlar.
Branşlarıyla ilgili proje konusu seçmiş olan öğrencilerimizle, proje çalışmalarını nasıl yapacakları
konusunda belirli aralıklarla görüşmeler yapar ve süreci takip ederler. Proje sonunda hangi ölçütlere
göre değerlendirileceklerini onlara süreç başında belirtirler.
27
PORTFOLYO DOSYALARI
Öğrencilerimizin yıl içerisindeki gelişimini somut kanıtlarla ortaya koyması bakımından önemlidir.
Öğretmenlerimiz ve velilerimiz, bu dosyalar vasıtasıyla öğrencilerimizin aylar ve hatta yıllar içerisindeki gelişimlerini-değişimlerini kolaylıkla takip edebilirler. Öğrencilerimiz, gerek duydukça portfolyo
dosyasını açar ve kendi gelişimini-değişimini izleme şansı bulur. Portfolyolarda yer alan çalışmalara,
öğretmenlerinin yazdığı geri bildirimler, öğrencilere kendilerini geliştirmeleri için bir fırsat verir. Bu
gelişimler, yılsonunda bir paylaşım günü ile velilerimizle de paylaşılır. Bu yaşantı velilerimize çocuğundaki gelişimi önünde duran somut kanıtlarla görme fırsatı verir.
ÖDEV YAKLAŞIMI
Avrupa Koleji Okullarında aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurularak ödev verilir. Verilen her ödev
Avrupa nete işlenmek zorundadır. Sene başında Okul Müdürlükleri tarafından hangi gün hangi dersten ödev verileceğine dair çizelge hazırlanır. Belirtilen günlerde ödev verilmesi esastır.


















Ödevler, öğrenme için amaç değil, birer araçtır.
Ödevler, bıktırıcı değil, öğrenmeyi sevdirici ve özendirici niteliktedir.
Ev ödevleri öğrencilerimizi yaratıcı sorun çözmeye yöneltir.
Öğrencilerimizin sahip olduğu bilgi ve becerileri geliştirir.
Öğrenilenleri pekiştirir ve zenginleştirir.
Öğrencilerimizin, işlenecek konuyu daha iyi kavrayabilmesi ve konu ile ilgili uygulamalara katılabilmesini sağlar.
Öğrencilerimizde bilimsel araştırma ve inceleme becerilerinin gelişmesini sağlar.
Sorumluluk bilincini arttırır.
Öğrencilerimizin bireysel gelişim ve olgunlaşma düzeyleri göz önünde bulundurulur.
Öğrencilerimizin kendilerinden bir şeyler katabilecekleri niteliktedir.
Öğrencilerimizin ödevleri değerlendirilirken, birbirleriyle kıyaslanmaz, kendi gelişim çizgileri göz
önünde bulundurulur.
Ödevler, bazı kitaplardan fotokopi çekilip, hazır test soruları olarak verilmez. Ödevlerin özgün ve
ilgi çekici olmasına dikkat edilir.
Bazı çalışmalar, Eğitim Bilimleri Birimi tarafından hazırlanır. Bu çalışmalar ders öğretmenlerimizce
uygulanır.
Ödevlerin, temiz, düzenli, okunaklı ve belirli bir format içinde verilmesine özen gösterilir. Her
çalışma, Avrupa Koleji Okulları’nı temsil eder.
Öğrencilerimizin yaptıkları küçük şeyler bile takdir edilerek, desteklenir.
Ödevler, mutlaka kontrol edilir, eksikler tamamlanır, olumlu mesajlar verilir.
Verilen ödevler, ödevi veren öğretmen tarafından takip edilerek, değerlendirilir.
Ödev yapmayan öğrenci uyarılır, ödev yapmamayı devam ettirenler için okulumuz rehberlik ve
psikolojik danışmanlık servisi ve okul yönetimi ile işbirliği yapılarak, öğrencimizin bu birimlerle görüşmesi sağlanır. Olumsuz durum devam ettiği takdirde, velimizin kontrolü ve işbirliği istenir.
28
OKULA DEVAM- DEVAMSIZLIK VE İZİNLERİN
DÜZENLENMESİ
ÖĞRENCİ İZİNLERİ

Özel Avrupa Koleji Okulları’nda öğrencilerimiz, çok önemli bir neden olmadıkça okula düzenli
devam etmek zorundadırlar.

Okula gelmeyen öğrencimiz, velisi tarafından kaleme alınmış gerekçelerini belirten dilekçesini
okul yönetimine getirir.

Üç gün üst üste devamsızlık durumunda ise, sağlık raporu getirilmesi zorunludur.

Tüm öğrencilerimizin, milli bayram kutlamalarına ve törenlere katılımına özen göstermeleri
ve velilerimizin de bu sorumluluğu desteklemeleri beklenir.

Hiçbir öğrencimiz okuldan izinsiz ayrılamaz. Öğrencilerimizin özrü nedeniyle okuldan erken
ayrılması gereken durumlarda, öğrenci velimiz okul yönetiminden alacağı izin belgesiyle öğrencimizi okul dışına çıkarabilir.

Öğrencilerimiz, velisi dışında hiç kimseye teslim edilemez. Acil durumlarda velinin imzalı dilekçesi ile öğrencimiz velisi dışında biri tarafından alınabilir. Telefonla alınacak izinler kabul
edilmez.

Okul yönetimince hazırlanan öğrencimizin ulaşımının sağlandığı servis numarasının belirtildiği
izin belgesi, okul güvenlik sorumlusuna velimiz tarafından teslim edilir.
DEVAMIN İZLENMESİ
Öğrencilerin devamsızlıkları, okul yönetimince sürekli takip edilir. Veli aynı gün içerisinde bilgilendirilir.
Günlük yoklama yapıldıktan sonra ilgili müdür yardımcısı yoklama kâğıtlarını toplar. Gelmeyen öğrenci listesine işler. Veli aranır. Gelmeme nedeni de bu forma işlenir.
Avrupa Koleji Okulları ’nda okula devam devamsızlık ve izinlerin düzenlenmesi Milli Eğitim Bakanlığı
Özel Kurumları Yönetmeliği’nin 18. maddesine göre düzenlenir.
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne Göre;
29
Devam, devamsızlığın izlenmesi ve izin verme
MADDE 18
(1) Tüm kademelerde çocukların devamsızlıkları, e-Okul sistemine işlenir ve öğretmenler ile yöneticiler tarafından takip edilir.
(2) Okul öncesi eğitim kurumlarında;
a) Kayıtları yapılan çocukların kuruma günlük eğitimi aksatmayacak şekilde devam etmelerinin
sağlanması esastır. Ancak özel eğitim gerektiren çocukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine
göre günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır.
b) Özürsüz olarak aralıksız 10 gün okula devam etmeyen çocuğun velisi okul müdürlüğünce yazı
ile uyarılır. Bu uyarıya rağmen özürsüz olarak aralıksız 30 gün okula devam etmeyen ve devam ettiği hâlde üst üste iki aylık ücreti yatırılmayan çocukların kaydı silinir. Bu durum veliye
yazılı olarak bildirilir.
c) Aylık aidatını zamanında ödemeyen, geçmiş aylardan borcu kalan ve devamsızlık nedeniyle
okulla ilişiği kesildiği hâlde okula devam ettirilen çocukların ücreti, veli ile yapılan sözleşme
hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.
(3) İlkokul, Ortaokul ve Liseler kurumlarımızda öğrencilerin okula devamları zorunludur.
a) Kaydedilen mecburi okul çağındaki öğrencilerin velileri ile okul yönetimleri, il/ilçe millî eğitim
müdürlükleri, maarif müfettişleri, muhtarlar ve mülki amirler 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim
Kanununun ilgili hükümleri gereğince çocukların okula devamını sağlamakla yükümlüdürler.
b) Normal ve ikili öğretim yapılan okullarda ilk derse girdiği hâlde sonraki bir veya daha fazla
derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir ve devamsızlığı
yarım gün sayılır.
c) Kurumlarındaki öğrencilerden, okulun bulunduğu yerleşim biriminin dışına çıkan, adresi bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin durumu, okul yönetimince e-Okuldaki devam
bölümüne zamanında işlenir. Öğrencilerin devamsızlıkları, e-Okul sistemi üzerinden okul yönetimlerince sürekli takip edilir.
d) Yurt dışına giden öğrencilerin yurt dışı adresi, okul yönetimince e-Okul sistemine işlenir. Bakanlıkça yurt dışındaki okullara devamlarının sağlanmasıyla ilgili tedbirler alınır. Bu durumdaki
veya yurt dışında adresi tespit edilemeyen öğrencilerin kayıtları, yaşları öğrenim çağı dışına
çıkıncaya kadar e-Okul sisteminde pasif hâle getirilir.
e) Öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından bir öğretim
yılı içerisinde 15 güne kadar izin verilebilir.
30
(4) Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca olmadığına ilişkin sağlık
kuruluşlarından alınacak rapor ile kuruma devam edebilirler.
OKULA GEÇ GELEN ÖĞRENCİLER

Okula geç gelen öğrencilerimiz, ancak okul yönetiminden aldığı bir belge ile derse girebilir. Geç
gelme nedeni okul servisinden kaynaklanıyorsa öğrenci derse kabul edilir, servis yetkilisi uyarılır.

Üst üste üç kez geç gelen öğrenci, ilgili okul müdürü tarafından uyarılır. Bu uyarıya rağmen geç
gelmeler devam ediyorsa, velimize uyarı mektubu gönderilir.
DERSE GEÇ GELME
Derslerin düzeninin aksamaması, tüm öğrencilerimizin eğitim öğretim programlarından en verimli
şekilde yararlanmaları, öğrencilerimizin ders saatlerine uyması ile mümkündür.
Okulda olduğu halde derse geç gelen öğrencilerimiz, geç kalma nedenini okul idaresine açıklamak
zorundadır. Derse kabul belgesi almadan, derse giremez.
 Hiçbir öğrencimiz, okulda olduğu halde derse girmemezlik edemez. Özel görevi ya da çalışması
olan öğrencilerimiz, okul yönetiminin düzenlediği yazılı izin belgesini alıp, ilgili öğretmenlerimize
ulaştırmakla yükümlüdürler.
 Öğrencilerimiz, çalışması ya da görüşmesi süresince ilgili öğretmenimizin sorumluluğu altındadır.
Çok acil durumlar dışında öğrenciye okul saatinde izin verilmez.
 Ders başladıktan 2 dakika sonrası itibarıyla öğrenci derse geç geldiğinde kabul edilmez. Ancak haklı
bir mazereti varsa müdür yardımcısından alacağı derse kabul kâğıdıyla derse girebilir. Öğretmen
derse girdiğinde yoklama yapıp daha önce derste olup kendi dersinde olmayan öğrenci varsa ve
ders defteri içinde izin kâğıdı yoksa hemen durumu okul idaresine bildirir.
OKUL ÖĞRENCİ MECLİSİ
Öğrencilerimizin okul yönetiminde katılımcı olmaları ve söz hakkı almaları için kurulmuştur. Buna göre
demokratik olarak seçilen bir grup öğrencimiz tüm sınıflardan gelecek beklenti ve istekleri gerçekleştirmek için yıl boyunca çalışmalarını yürütürler.
Okul Öğrenci Meclisi’nin Amaçları:

Öğrencilerimizin okula uyumunu kolaylaştırmak
31

Etkili bir eğitim ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmak

Eğitim ve öğretim kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak

Öğrencilerimizin sorunlarını saptamak ve bu sorunların çözümüne katkıda bulmak,
Okul Öğrenci Meclisi’nin Oluşma Süreci
I. AŞAMA: Sınıf Temsilcileri Seçimi
Her sınıf (1. sınıflar hariç) kendi içinde sınıf öğretmeni gözetiminde yapılacak olan sınıf temsilcileri
seçimiyle kendi sınıf temsilcisini belirler.
Disiplin cezası alan veya cezası okul disiplin kurulu kararı ile silinmemiş öğrencilerimiz aday olamaz.
II. AŞAMA: Tanıtım Serbestliği
Sınıf temsilcileri toplantısı gerçekleştirilir. Bu toplantıda öğrencilerimiz Okul Öğrenci Meclisi’nin oluşum ve işleyiş süreci hakkında bilgilendirilirler. Tanıtım yapmak isteyen adayların, okulun huzurunu
bozmamak şartıyla düzenleyeceği programa göre tanıtım yapmasına izin verilir. Tanıtım, oy kullanma
gününden 5 gün öncesinin sabahında başlar ve oy kullanma gününden önceki gün saat 17.00’de sona
erer. Adaylar el ilanı ve her türlü basılı malzemeyi dağıtabilirler, ancak oy verme gününden 1 gün
önce saat 15.00’ten sonra her türlü tanıtım faaliyeti yasaktır.
III. AŞAMA: Başkanlık Divanının Oluşumu ve Görev Süresi
Başkanlık divanı, ekim ayı içinde yapılır. Her öğretim yılı içinde bir başkanlık divanı seçimi yapılır. Başkanlık Divanına seçilenler yenisi seçilene kadar görevini yürütürler.
Başkanlık Divanı; bir başkan, iki başkan vekili ile en az iki, en fazla dört kâtip üyeden oluşur. Başkanlık
divanı seçiminde her başkan adayı adaylığını diğer divan üyesi adayları ile birlikte liste halinde toplantının açılmasından itibaren seçim aşamasına gelinip listelerin verilmesi süresinin dolduğunun ilan
edileceği zamana kadar başkanlığa bildirir. Bir listede herhangi bir görevle ilgili olarak adına yer verilen kimse, diğer bir aday listesinde yer alamaz. Seçim aşamasında öncelikle tüm aday listeleri okunur.
Seçim, okunan bu listeler üzerinden gizli oy, açık tasnif usulüyle yapılır. Üyeler yalnızca bir liste için oy
kullanabilir. Her liste için listede ismi bulunan bir üyeye listesini tanıtmak üzere beş dakika süreyle söz
verilir. Bu süre geçici başkanlık divanının kararıyla bütün adaylar için eşit olmak şartıyla on beş dakikaya kadar çıkartılabilir. En fazla oyu alan listedeki isimler Başkanlık Divanına seçilmiş sayılır. Oyların
eşit olması durumunda kura çekilir.
IV. AŞAMA: Okul Seçim Kurulu
Okul Seçim Kurulu; öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin başkanlığında öğrencilerden seçilen
iki asıl, iki yedek üyeden oluşur. Bu kurul okuldaki seçim işlerini yürütür.
32
V. AŞAMA: Sandık Kurulunun Oluşumu Sandık Kurulu veya kurulları, öğretmenler kurulu tarafından
seçilen bir öğretmenin rehberliğinde öğrenci kurulu veya okul onur genel kurulunda seçilen 3 asıl, 3
yedek öğrenciden oluşur. Bu öğrencilerden yaşça en büyük olanı sandık kurulu başkanı görevini yürütür.
VI. AŞAMA: Oy Kullanma Süreci

Okuldaki tüm öğrencilerimiz oy kullanma hakkına sahiptirler.

Oyların sayımı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi koordinatörlüğünde sandık kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Kapalı oy kullanma yeri; gözetlenmeyecek ve seçmenin oyunu rahatlıkla kullanabileceği şekil ve
nitelikte olmalıdır. Aday listeleri kapalı oy kullanma yerinde asılı durur.

Sandık Kurulu Başkanı, oy kullanma işlemine başlanmadan önce, sandığın boş olduğunu hazır
bulunan üyelerin önlerinde tespit ederek sandığı kapatır, mühürler ve üyelerle birlikte yaptığı işlemleri tutanağa geçirir.

Oy kullanma işlemi 09.00’dan 15.00’e kadar olan zaman dilimi içerisinde yapılır.

Yapılan seçimde oyların en fazlasını alan aday, şube temsilcisi olarak okul öğrenci meclisi üyeliğine seçilmiş olur. Oyların eşit olması durumunda, seçim kurulu tarafından kura çekimi yapılır.
Okul Öğrenci Meclisi iki ayda bir kez toplanır. Gerektiğinde ek toplantılara çağrılır.
Okul Öğrenci Meclisi’ne Katılım Neler Kazandırır?

Sorumluluk duygusunun gelişimine yardımcı olur.

Ekip içinde çalışma, belli bir grubu temsil edebilme yeteneğini ve biz bilincini geliştirir.

Sorun çözme becerisini artırır.

Okul kültürünün gelişimine yardımcı olur.

Öğrencinin okul işleyişine aktif katılımına katkı sağlar.
OKUL KIYAFETLERİ
1. 2. 3. Sınıf Kız Öğrencilerimiz
Siyah bermuda şort, gömlek, siyah süveter, siyah hırka, siyah polar, siyah, mavi, sarı ve beyaz T-shirt,
eşofman takımı, uzun kollu Lacoste, kısa kollu Lacoste.
33
4. 5. 6. 7. 8. Sınıf Kız Öğrencilerimiz
Siyah Kanvas şort etek, gömlek, siyah süveter, siyah hırka, siyah polar, siyah, mavi, sarı ve beyaz tshirt, eşofman takımı, uzun kollu Lacoste, kısa kollu Lacoste.
Erkek Öğrencilerimiz
Siyah kargo cep pantolon, bermuda şort, gömlek, siyah süveter, siyah hırka, siyah polar, siyah, sarı,
mavi ve beyaz t-shirt, eşofman takımı, uzun kollu Lacoste, kısa kollu Lacoste.
Okul forma ve eşofmanları her yıl okul bünyesinde satışa sunulur.
GEZİ ÇALIŞMALARI
Okul gezileri öğrencilerimizde, etrafında olup bitenleri, eşya ve olayları; gözleme, inceleme ve anlama
merakı çok fazladır. Bu merakı desteklemek, öğrencilerimizi yaşadığı çevreye karşı duyarlı hale getirmek ve sınıf içinde verilen eğitimi zenginleştirmek amacıyla;

Üretim merkezlerine,

Sanatsal ve tarihi mekânlara,

Sosyal gruplara,

Sağlık birimlerine ve birçok kuruma geziler düzenlenir.

Eğitim öğretim etkinliklerinin en önemlisi olan gözlem ve inceleme gezileri, öğretim yılı içinde
ders programları çerçevesinde planlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilir.

Gezilerin, yaşayarak öğrenmenin ve öğrenilenleri yaşama geçirmenin en etkin tekniği olduğu
inancıyla, okul yönetimi ve öğretmenlerimiz, ders konularını pekiştirmek ve toplu yaşam becerilerini kazandırmak amacıyla, gezileri yıllık planlarına alır ve uygularlar.

Öğretim yılı başında planlanan geziler için velilerimizden toplu izin belgesi alınır. Bu belge tüm
öğretim yılı içinde gerçekleştirilecek geziler için geçerlidir.
 Gezinin gerçekleştirileceği günden bir hafta önce velilerimize haber verilir. Herhangi bir problemden dolayı öğrencisinin geziye katılmasını istemeyen velilerimiz, bunu bir dilekçeyle okul idaresi
bildirir.
 Düzenlenecek geziler sene başında planlanır ve yıllık çalışma programına işlenir. İl dışlı gezilerde
bir ay il içi gezilerde on beş gün öncesinden gezinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği okul idaresine
34
yazılı olarak bildirilir. Gerçekleşmeyecekse nedeni, gerçekleşecekse organizasyon detaylı olarak
bildirilir. Gerekli düzenlemenin yapılması sağlanır.
 Gezi detayları okul idaresine geldikten sonra servis bürosu okul müdürü tarafından bilgilendirilir.
Tüm Gezilerde Öğrencilerimiz;















Okul ve öğrenci kimliğinin sorumluluğunu duyar, ölçülü davranır.
Gruptan ayrılmaz ve grup bütünlüğünü bozucu davranışlardan kaçınır.
Düzenlenen gezi programına uyar.
Konaklama yerlerinin kurallarına uyar.
Gereksinmeleri ve sorunları için öğretmeninden yardım ister.
Düzenlenen gezilerde bu davranış ilkelerine uyum sağlayamayan, uyarıları dikkate
almayan öğrencilerimizin, daha sonra yapılacak gezilere katılımları okul yönetimince
değerlendirilir.
Gezilere katılan öğrencilerimiz, bulundukları yerdeki okulumuzun temsilcileridir. Öğrencilerimiz, okul kurallarına uymak, davranış ve görüntü olarak uygun standartlarda
olmak, çevre ve diğer insanların huzurunu bozacak davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.
İl içine yapılacak gezilerin toplu izinleri öğretim yılı başında velilerimizden alınır.
Gerekli hallerde gezi için İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden gerekli izinler alınır.
Her gezi öncesi velilerimizi bilgilendirici bir yazı okul yönetimi tarafından hazırlanarak
velilerimize gönderilir.
Okul, gidilecek gezi hakkında özel kurallar koyabilir.
Öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz her öğrencimizin izin belgesini yanına alır.
Gezi şehir dışına konaklamalı olarak yapılıyorsa; gezi öncesi genel bütçe, otel rezervasyonu, oda yerleşim planları ve öğrenci gruplanmaları okul yönetimi tarafından yapılır.
Özel durumu olan öğrencilerimiz için (İlaç alması gereken, bazı ilaçlara alerjisi olan
v.b.) öğrenci velileri, sorumlu öğretmenimize ya da yöneticiye yazılı bildirim yapmak
zorundadır.
Öğretmenlerimiz, araçların ya da kalınacak yerlerin telefon numaralarını gezi öncesinde okul idaresine ve velilerimize verir.
Varış;

Öğrencilerimiz odalarına yerleşmeden önce öğretmenlerimiz, odaların durumunu görmek için
odaları kontrol ederler.

Öğretmenlerimizin konaklayacağı odalar öğrencilerimizin odalarıyla aynı kattadır.

Öğrencilerimiz konaklama yerine varıp odalarına yerleştirdikten sonra velilerini arayabilirler.
35
Disiplin;


Gezide sorun çıkaran, kuralları bozan öğrencilerimiz kulüp çalışmasından bir hafta süreyle mahrum bırakılırlar. Gerekirse daha büyük yaptırımlara maruz kalabilirler.
Eğer öğrencilerimiz okulun kurallarını bozar, gezinin amacına uygun hareket etmezse daha sonra
düzenlenecek gezilere katılamazlar.
KAYIP EŞYA
Öğrencilerimizin, özel eşyalarını ve ders araçlarını korumaları, sorumluluk bilincinin gelişmesi için
önemlidir.




İlkokul öğrencilerimizin kullandıkları araç ve gereçlerde isim etiketi kullanılmalı, giysilerine de adı
soyadı işlenmelidir.
Bulunan eşyalar, okul idaresine teslim edilir. Bu eşyalar okulda saklanır.
Kayıp eşyası olan öğrencilerimiz, okul idaresine başvururlar.
Kayıp eşyalar, öğretim yılı sonuna kadar saklanır. Sahibi bulunmayan eşyalar öğretim yılı sonunda
ihtiyacı olan okullara gönderilir.
OKULA GETİRİLMESİ SAKINCALI EŞYALAR
Avrupa Koleji Okullarında korunması ve kullanılması sorun yaratan bazı eşya ve maddelerin okula
getirilmesi ve kullanılması istenilmemektedir.
Okula getirilmesi istenilmeyen madde ve eşyalar her öğretim yılı başında sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilerimize duyurulur. Gerçekleştirilen veli toplantısında velilerimize bu konuda bilgi verilir.

Okul yönetimi ve velilerimizin bu konuda duyarlı denetimi, tüm öğrencilerimizin istenmedik
kazalara karşı korunması için etkin bir önlem olacaktır.

Öğrencilerimiz kullanırken, istenmeden hem kendilerine hem başkalarına zarar verecek; maket bıçağı, çakı, sivri uçlu makas gibi aletleri, hangi nedenle olursa olsun okula getiremezler.

Ders ve etkinlikler sırasında ihtiyaç duyulan bu tür aletler, öğretmenlerimiz gözetiminde ilgili
atölye ve dersliklerde kullanılır.

Elektronik lazerli oyuncak gibi eşyaların, öğrencilerimiz tarafından okula getirilmesi eğitimi
aksatacağı için sakıncalıdır.

Ortaokul öğrencileri cep telefonunu okula getirdiği takdirde ilk dersin başında okul müdürlüğüne teslim eder, son der bitiminde alır. Gün içinde ailesini araması gerekirse okul müdürlüğünün izni dahilinde gerçekleştirir.
36

Tablet ya da bilgisayar öğretmenin, eğitim ortamında kullanılmak üzere öğrencilere bildirimi
üzerine okula getirebilir.

Ders, ödev ya da seminer materyali olarak getirilen, CD, USB Bellek gibi araçlar ilgili öğretmenlerimize teslim edilir. Kullanıldıktan sonra öğrencilerimiz evlerine geri götürür. Bu tür materyaller hiçbir gerekçeyle okulda ya da öğrencilerimizin kişisel dolaplarında bulundurulmaz.

Öğrencilerimizin gelişim süreci içinde, cinsel gelişimlerini olumsuz etkileyecek yayınları okumaları, resim, CD, USB Bellek vb. materyalleri kullanmaları ve okula getirmeleri sakıncalıdır.
ÖĞRENCİ HAK VE SORUMLULUKLARI
Öğrenci Hakları
Tüm öğrencilerimiz;










Düşüncelerini özgürce ifade edebilme,
Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunma,
Bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi,
Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar üzerindeki fikirlerini
ilgililerle tartışabilme,
Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması,
Okulun işleyişi, kuralları alınan kararlar hakkında bilgilendirilme,
Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması,
Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer
konularda danışmanlık alma,
Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma,
Okul yönetiminde temsil etme ve edilme hakkına sahiptir.
Öğrenci Sorumlulukları
Tüm öğrencilerimiz;





Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı gösterme,
Arkadaşlarının ve okulun eşyalarına zarar vermeme; zarar verdiği takdirde bu zararın bedelini
karşılama,
Sınıfça belirlenen kurallara uyma,
Okul kurallarına uyma,
Hiç bir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmama,
37


Ders dışı etkinliklere katılmak ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanma,
Okul yönetimine (fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarla) katkıda bulunma sorumluluğundadır.
VELİ HAK VE SORUMLULUKLARI
Veli Hakları
Tüm Velilerimiz;






Çocuğunun eğitimi ile ilgili tüm konularda bilgilendirilme
Adil ve saygılı davranışlarla karşılanma
Çocuğuna okul ortamında nitelikli kaynaklar, eğitim ve fırsatlar sunulması
Düzenli aralıklarla okulun işleyişi hakkında bilgilendirilme
Okul yönetimine katılma
Çocuğunun okuldaki gelişim süreciyle ilgili olarak düzenli aralıklarla bilgilendirilme hakkına sahiptir.
Velinin Sorumlulukları










Çocuğun her gün okula zamanında öğrenmeye hazır, okulun kılık kıyafetine uygun bir biçimde
gitmesine yardımcı olunması
Okulun duyuru ve yayınlarının takip edilmesi
Hastalık nedeniyle evde kaldığı günler için rapor getirilmesi
Herhangi bir özel durumda çocuk okula gelmeyecekse okul idaresini bilgilendirmesi
Çocuk çıkışta servis kullanmayacaksa veli veya bir yetkili aracılığıyla 20 dakika içinde okuldan
alınmasının sağlanması
Çocuk ders bitiminden önce alınacaksa okul idaresinden izniyle alınması
Çocuğun okul törenlerine düzenli olarak katılmasının ve sonuna kadar törende kalmasının sağlanması
Çocuğun okulun eşyalarına malına vb verebileceği her türlü zararda okulla birlikte hareket edilmesi
Bilgi edinmek ve toplamak amacıyla gönderilen her türlü anket ve formu doldurup zamanında
geri gönderilmesi
Çocuğun ders başarısını ve ödevlerini takip ederek gerektiğinde destek olunması ve bu konuda
okulla birlikte hareket edilmesi
38






Okumaya, araştırmaya daha fazla zaman ayırması için TV seyretme, bilgisayar ve oyun oynama
saatlerinin düzenlenmesine yardımcı olunması
Çocuğun uyku ve dinlenme saatlerine dikkat edilmesi
Çocuğun yaşına uygun sorumluluklar verilmesi
Çocuğun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında okulun zamanında bilgilendirilmesi
Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete izin verilmemesi
Okulun düzenleyeceği eğitim çalışmalarına velilerin katılım göstermesi.
OKUL HAK VE SORUMLULUKLARI
Okulun Hakları



Destekleyici, güvenli ve etkili bir ortamda çalışmak
Toplumundan ve çevreden saygı ve destek görmek
Okulda alınan tüm kararlara ve okul kurallarına uyulmasını istemek
Okulun Sorumlulukları
















Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek materyal, ekipman ve teknolojik donanımı sağlamak
Okulda olumlu bir kültür yaratmak
Öğrenci, veli ve çalışanlar arasında hiçbir nedenden dolayı ayırım yapmamak
Eğitim ve öğretim sürecini okulun duvarlarıyla sınırlamamak
Öğrencilerin, velilerin ve okul çalışanlarının kendilerini ve fikirlerini idare edebilecekleri fırsatlar
yaratmak
Okulun güvenilir ve temiz olmasını sağlamak
Öğrenciler için iyi bir model olmak
Okulun ve öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişmek
Okulda etkili öğrenmeyi destekleyecek bir ortam yaratmak
Okulun işleyişine ait kararların ve kuralların uygulanmasını takip etmek
Okul-toplum ilişkisini geliştirmek
Öğretmen, öğrenci ve veli görüşmelerini düzenlemek ve ilgilileri zamanında bilgilendirmek
Okul çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim seminerleri düzenlemek
Okul çalışanlarının ihtiyaçlarını belirleyerek giderilmesi için çözümler üretmek
Okulun işleyişi ve yönetimi konusunda ilgili tarafları düzenli aralıklarla bilgilendirmek
Veli ve öğrenci hakkında ihtiyaç duyulan bilgileri toplamak, değerlendirmek, sonuçlarını ilgililerle
paylaşmak ve gizliliğini sağlamak
39


Veli toplantılarının belirli aralıklarla ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak
Okul ve çevresinde şiddet içeren davranışlara kesinlikle izin vermemek
ORTAK KULLANIM ALANLARI
Avrupa Koleji Okulları’nda;





Kütüphane, fen laboratuarı, bilgisayar laboratuarı, matematik laboratuarı, spor salonu, müzik ve
resim derslikleri, yemekhane, konferans salonu ve tuvaletler ortak kullanım alanlarıdır. Bunlar öğrencilerimizin toplu yaşam becerilerini geliştirecek alanlardır.
Bu alanların kullanımı öğretim yılı başında okul yönetimi tarafından planlanır.
Öğrencilerimizin bu ortamlarda, birbirlerine saygılı, hoşgörülü, uygar bireylere yaraşır davranışlar
göstermeleri beklenir.
Okulumuz, öğrencilerimizi öz disiplini gelişmiş, sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yaşama hazırlamayı hedeflemiştir. Ancak gelişim sürecinde, öğrencilerimizin çevreye zarar verebilecekleri durumlar da ortaya çıkmaktadır.
Bu süreçte, sorumluluğu öğrencilerimizin alması beklenir. Böyle bir durum ortaya çıktığında, öğrencilerimiz okul idaresi tarafından uyarılır. Gerekli durumlarda velilerimiz haberdar edilir.
OKUL YAŞAMINDAKİ KURALLAR
Hayatın her aşamasında olduğu gibi okulda da bazı kurallar vardır ve öğrencilerimizin bu kurallara
uymaları beklenir.
 Öğrencilerimiz, okul idaresine, öğretmenlerine, diğer öğrencilerimize ve tüm okul personeline
karşı saygılı davranmalıdır.
 Okulunun ve arkadaşlarının eşyalarına zarar vermemelidir.
 Dersliklerin temizlik ve düzeninden o sınıfı kullanan öğrencilerimiz sorumludur.



Okula yüklü para ve değerli eşyalar getirilmemelidir.
Öğrencilerimiz bakımlı ve temiz görünmelidirler.
Öğrencilerimiz eğitimle ilgisi olmayan kitap, dergi v.b. yayınları okula getirmemelidirler.
SINIF KURALLARIMIZ


Derse zamanında girmeliyiz.
Ders araç – gereçlerini hazırlayıp, oturarak öğretmenimizi beklemeliyiz.
40













Öğretmenimiz sınıfa girdiğinde onu selamlamalıyız.
Sınıfta başkası konuştuğunda dinlemeliyiz.
Arkadaşlarımızın düşüncelerine saygı duymalıyız.
Sınıfta yerimizden kalkmak için öğretmenimizden izin almalıyız.
Sınıftan çıkmak gerektiğinde öğretmenimizden izin almalıyız.
Arkadaşımızın eşyasını kullanmak için izin istemeliyiz.
Sınıfa girerken kapıyı çalıp, geç kalma nedenimizi açıklayarak özür dilemeliyiz.
Sınıfta sadece izin verildiği zaman yiyecek yemeliyiz.
Okul dolaplarımızın temizliğini ve düzenini sağlamalıyız.
Okul eşyalarını (sıra, sandalye, tahta, dolap) özenle kullanmalıyız.
Sınıfı boşaltırken temizliğine dikkat etmeliyiz.
Sahibini bilmediğimiz eşyaları öğretmenimize teslim etmeliyiz.
Sınıf içinde hareket ederken kendimizin ve başkalarının güvenliğini dikkate almalıyız.
TENEFFÜS KURALLARI






Sınıftan yavaşça ve koşmadan çıkmalıyız.
Koridorda ve bahçede hareket ederken kendimizin ve başkalarının güvenliğine dikkat etmeliyiz.
Merdivenden inip çıkarken sağ tarafı kullanmalıyız.
Koridorda yürürken sağ tarafı kullanmalıyız.
Öğlen teneffüsünde, ders işlemeye devam eden sınıflara ses gitmesini engellemek için, kendi
koridorumuzu sessizce kullanmalıyız.
Uzun süreli teneffüslerde gerekli eşyamızı yanımıza alarak bahçeye çıkmalıyız.
YEMEKHANE KURALLARI







Yemekten önce ve yemekten sonra ellerimizi yıkamalıyız.
Yemekhaneye öğretmenimizle birlikte inmeliyiz.
Yemekhanede sınıfımız için ayrılan yere oturmalıyız.
Yemek yerken konuşmamalıyız.
Alçak sesle sohbet etmeliyiz.
Yemek masasındaki çatal, bıçak, sürahi vb. araçları amacına uygun kullanmalıyız.
Yemek masasının bizden sonra da kullanılacağını hatırlamalıyız.
LABORATUVAR KURALLARI


Zamanında laboratuvarda olmalıyız.
Laboratuvarı öğretmenimizin gözetiminde kullanmalıyız.
41



Kendimiz ve çevremizin güvenliğini düşünerek öğretmenimizin yönergeleri doğrultusunda davranmalıyız.
Laboratuvarda araç–gereç ve malzemeleri kuralları doğrultusunda kullanmalıyız.
Laboratuvarın temizliğine özen göstermeliyiz.
MÜZİK ODASI KURALLARI





Zamanında müzik odasında olmalıyız.
Ders için gerekli kitap ve araçları yanımızda getirmeliyiz.
Odadaki müzik araçlarını öğretmenimizin yönergesi doğrultusunda kullanmalıyız.
Müzik odasının temizliğine özen göstermeliyiz.
Müzik odasından ayrılırken düzenine dikkat etmeliyiz.
RESİM ATÖLYESİ KURALLARI





Zamanında resim atölyesinde olmalıyız.
Resim dersi için gerekli malzemeleri her zaman yanımızda bulundurmalıyız.
Derslikten çıkarken öğretmenimizden izin istemeliyiz.
Çalışma esnasında sessiz olmalıyız.
Resim atölyesinin araçlarını öğretmenimizin yönergesi doğrultusunda kullanmalıyız.

Ders çıkışı resim atölyesini temiz bırakıp çıkmalıyız.
SERVİSTE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Avrupa Koleji Okulu öğrencileri için sağlıkları, sorumlulukları, güvenlikleri ve saygılı olmak çok önemlidir. Tüm kuralları bu dört değer üzerinde yapılandırırlar. Aşağıda belirtilen kurallara da bu değerler
için önem verirler.
AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİLERİ SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNE ÖNEM VERİRLER. BUNUN
İÇİN:
1. Servisi beklerken; hiçbir zaman aracın önünde ve arkasında durmayın. Bu çok tehlikelidir. Sürücü sizi göremeyebilir.
2. Servise binerken ellerin serbest olabilmesi için gerekli eşyalarla dolu bir sırt çantası kullanmaya dikkat edin.
3. Servis hareket halindeyken sürücünün dikkatini dağıtmamak için serviste arkadaşlarınızla şakalaşmayın ve yüksek sesle konuşmayın.
42
4. Araç seyir halindeyken herhangi bir kaza ihtimaline karşı kesinlikle emniyet kemeri takın, büyük öğrencilerin daha küçük yaş grubundaki öğrencilere model olduğunu göz önünde tutarak
bu kurala uymaları özendirici olacaktır.
5. Yolculuğun sonuna kadar yerinizden kalkmayın ve "sürücünün inebileceğinizi söylediği" zaman oturduğunuz koltuktan kalkmaya özen gösterin.
6. Yolculuk sırasında ellerinizi camdan dışarıya çıkarmayın.
7. Kazanın ne zaman ve nerede geleceği belli olmaz bu sebepten araçtan inerken tutunarak inin.
AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİLERİ SAYGILIDIR VE SORUMLULUK SAHİBİDİR. BUNUN İÇİN:
1. Servise binerken sırayla kapıya yaklaşın; tek sıra halinde ve arkadaşlarını itmeden servise
binmeye özen gösterin. Sıraya uymak zaman kaybettirmez. Aksine zaman kazandırır.
2. Sabahları ve akşamları öğrenciler gecikmeden tam zamanında servis aracına binmelidir. Aksi
halde her çocuk için bir dakikalık gecikme toplamda onlarca dakikaya ulaşır.
3. Araç içinde yemek yememeye özen gösterin.
4. Sizin daha güvenli yolculuk yapmanız için görevli olan servis hostesinin yönlendirmelerini dikkate alın.
5. Avrupa Okulları logolu araçlarda dışarıdaki insanlara karşı ‘Avrupa Özel Okulları’nı temsil ettiğinizi unutmadan araç içinde ve dışında saygılı ve kibar davranmaya özen gösterin.
6. Servis içinde birbirine kaba söz söyleyen ya da fiziksel zorbalık uygulayan öğrenciler saygı ve
sorumluluk değerlerinin ihlal edilmesi nedeniyle okul yönetimine bildirilecektir.
DAVRANIŞ DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI
İLKOKUL (1 - 4. SINIFLAR)
OKULUMUZDA AŞAĞIDAKİ YAZILI KURALLAR İÇİN
TOLERANS GÖSTERİLMEZ





Öğrencinin arkadaşlarına karşı sözlü ya da fiziksel zarar verdiği durumlar. (Başka öğrenciye
hakaret etmek, küfür etmek, kavga etmek ve korkutmak)
Öğrencinin okul idaresine ve öğretmenlerine karşı saygısız davrandığı durumlar
Öğrencinin büyüklerine karşı uygun olmayan sözlü cevaplar vermesi
Öğrencinin yetişkinlerin verdiği talimatları bilerek uygulamaması ve okul kurallarını çiğnemesi
Dersin işlenmesine engel olunduğu durumlar
43
Sözlü Ya da Fiziksel Zarar Verme Durumunda
Uygulanacak Basamaklar
Basamak 1: Rehber öğretmeni ile görüşme ve oyun dışı kalma (Öğrenci öğle yemeğini yedikten
sonra sınıfına gidecek ve teneffüs yapmayacaktır)
Basamak 2: Öğrencinin kendi dilinden olayla ilgili mektup yazması
Basamak 3: Durumun veliye yazılı olarak bildirilmesi, ertesi gün mektubun veli tarafından imzalanarak geri gelmesi, gelmemesi halinde telefonla aranması.
Basamak 4: Öğrencinin çıkış saatinden sonra veli tarafından gelip alınması ve ortak bir toplantının yapılması.
Basamak 5: Okul müdürü, psikolojik danışman, öğretmen ve velinin yer aldığı bir takım toplantısının yapılması.
Uygunsuz Sözlü Ve Fiziksel Tepkiler, Sınıf Düzenini Bozma Ve
Yetişkinlere Karşı Uygun Olmayan Davranışlar Olduğunda
Uygulanacak Yaptırımlar
Basamak 1: Veli telefonla bilgilendirilir. Öğrenci öğle teneffüsünde davranışın yapıldığı yetişkine
bir özür mektubu yazıp, bu mektubun bir kopyasının veliye gitmesi ve veli tarafından imzalanıp
geri yollanması. Mektup geri gelmediğinde veli telefonla aranıp veliye bilgi verilecektir.
Basamak 2: Okul Müdürü, psikolojik danışman, öğretmen ve velinin yer aldığı bir takım toplantısının yapılması.
Basamak 3: Davranışın devamında Okul Müdürü, psikolojik danışman, öğretmen ve velinin yer
aldığı genel bir toplantı yapılır. Öğrenci bu aşamada okuldan uzaklaştırılır.
DAVRANIŞ DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI
ORTAOKUL (5 - 8. SINIFLAR)
DİSİPLİN ANLAYIŞI
Avrupa Koleji’nde uygulanacak disiplin anlayışı, öğrencimizde istenen düşünce ve davranış biçiminin
sevgi ve bilgi otoritesi içinde oluşturulması esasına dayanır. Biçimsel disipline değil içsel disipline
önem veririz. Öğrencilerimizin yaşadığı okul ve aile ortamında yazılı olsun veya olmasın mutlaka bazı
kurallar vardır. Bu kuralların nedeni öğrencilerimiz tarafından anlaşılır olmalıdır. Kurallar, öğrencileri-
44
mizin kişilik gelişimini engellemeyecek biçimde organize edilir. Gerek okul ve gerekse ailede sevgi,
güven ve bilgi otoritesine dayalı bir ortam oluşturulması öğrencimizin yaşamını kolaylaştırır ve istenmeyen davranışlarda bulunmasını engeller. Öğrencilerimizin, kendisinin ve arkadaşlarının eğitim öğretimini engelleyen, kendisine ve arkadaşlarına zarar veren davranışları görmezlikten gelinemez. Her
davranışın sorumluluğu, öğrencimizin kendisine aittir. Öğrencilerimiz davranışın sonuçlarını düşünmelidir.
OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME SÜRECİNDE
ÖDÜLLENDİRİLECEK DAVRANIŞLAR VE ÖDÜLLER
Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunca, örnek davranışları ile derslerdeki gayret ve
başarılarıyla üstünlük gösteren öğrencilerimiz;
a) 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması
70.00-84.99 olanlara "Teşekkür” belgesi düzenlenir.
b) 85.00 puan ve yukarı olanlara "Takdirname" belgesi düzenlenir.
c) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Takdirname alanlara "Üstün Başarı" belgesi düzenlenir.
ç) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Teşekkür ya da dönemlerin herhangi birinden
veya bir kaçından takdirname, diğerlerinden teşekkür alanlar "Başarı" belgesi ile ödüllendirilir.
Ayrıca, Avrupa Eğitim Kurumlarının tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın;
a) Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren öğrencilerimiz ile
b) Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilerimiz, "Onur
Belgesi" ile ödüllendirilir.
ÖĞRENCİLERİN OLUMSUZ DAVRANIŞLARI VE
UYGULANACAK YAPTIRIMLAR
Kurumumuzun 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencilerimize; gelişim özellikleri dışındaki olumsuz davranışlarının
özelliğine göre uyarma, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanır.
Bu yaptırımların uygulanmasındaki amaç caydırıcı olması, toplum düzeninin korunması, öğrencilerimizin yaptığı davranışların farkına varması ve bu davranışların olumlu davranışlarla değiştirilmesini
45
sağlamaktır. Öğrencilerimizin gelişim dönemleri de dikkate alınarak, bilinçlendirme ile düzeltilebilecek
davranışlar için "Uyarma" süreci uygulanır. Uyarma bir süreç olup bu süreç aşağıdaki şekilde işler.
a) Uyarma:
1) Sözlü uyarma; Öğretmenlerimizin öğrencimizle olumsuz davranışı ilk kez gözlemesi üzerine yapılan görüşme sürecini oluşturur. Olumlu davranış oluşumunu teşvik edecek teknikler
(ilgi çekici iş ve görev verme, öğrenciye özel zaman ayırma, görmezlikten gelme, davranışı fark
ettirme, uyarıda bulunma vb.) uygulanır ve öğrenci ile sınıf dışında ikili görüşme yapılır. Olumsuz davranışın neden yapılmaması gerektiği, öğrencimizden beklenen davranışların neler olabileceğini anlaması sağlanmaya çalışılır. Olumsuz davranışların devamı hâlinde kendisine uygulanabilecek yaptırımların neler olabileceği konusunda öğrencimiz uyarılır.
2) Davranış gözlem formu: Davranışın 2. kez gözlemlenmesi durumunda ilgili öğretmen tarafından öğrenciye uyarıda bulunulur ve davranış gözlem formu (EK:1) öğrenci ile birlikte doldurulur. Sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve müdür yardımcısı konuyla ilgili bilgilendirilir. Davranışın 3. kez tekrar etmesi durumunda 2. gözlem formu doldurulur. Bunun ile birlikte sınıf
öğretmeni, ilgili ders öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından sınıf dışında sorunu çözmeye
yönelik öğrenci ile toplantı yapılır. Müdür yardımcısı konuyla ilgili bilgilendirilir, formlar müdür yardımcısının dosyasında saklanır. Veli müdür yardımcısı tarafından bilgilendirilir.
3) Öğrenci ile sözleşme imzalama: Öğrencimizin bu aşamalardan sonra olumsuz davranışlarının tekrarı hâlinde velimiz okula davet edilir, öğrencimizin olumsuz davranışları velimize
bildirilir. Öğrencimiz, velisi, rehber öğretmen, sınıf öğretmeni ve müdür yardımcısının katılımıyla davranış düzeltme sözleşmesi (EK:2) imzalar. Öğrenciye 3 hafta süre verilir. Bu süreç
içinde öğrenci tüm öğretmenleri tarafından gözlemlenir ve olumlu davranışları için motive
edilir. Olumsuz davranışların tekrarlanmadığı 3 hafta sonunda yukarıda belirtilen kişilerin katılımıyla tekrar toplanılır. Öğrenciye olumlu tutumlarının devamı için destek verilir.
3) Davranış Değerlendirme Kurulu*: Öğretmenlerimiz, öğrencimizin olumsuz davranışları
sürdürmesi hâlinde velimizi okulumuza davet eder. Okul yöneticilerinden birinin de katılımı
ile yapılan görüşmede öğrencimizin olumsuz davranışları ve uygulanabilecek yaptırımları velimize bildirilir. Velimizin toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutulur. Öğretmenlerimiz,
yazılı belgelerin bulunduğu dosyayı hazırlayacağı raporla birlikte görüşülmek üzere öğrenci
davranışlarını değerlendirme kuruluna verir.
*Her sınıf seviyesinden 1 sınıf temsilcisi, okulun psikolojik danışmanları, 1 sınıf, 1 branş öğretmeni ve Müdür Yardımcısı’ndan oluşur. Öğrencinin davranışına yönelik öneri ve kararları Okul Müdürü başkanlığındaki Davranış Değerlendirme Üst
Kurulu’na iletir.
46
b) Kınama;
Öğrencimize, yaptırım gerektiren davranışta bulunduğunu ve tekrarından kaçınmasının, okul yönetimince yazılı olarak bildirilmesidir.
c)Okul Değiştirme;
Öğrencimizin, bir başka okulda öğrenimini sürdürmek üzere bulunduğu okuldan naklen gönderilmesidir.
YAPTIRIM GEREKTİREN DAVRANIŞLAR
Yaptırım gerektiren davranışlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Uyarma yaptırımını gerektiren davranışlar:
1) Derse ve diğer etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaksızın bu davranışı tekrar etmek.
2) Okula özürsüz devamsızlığını, özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek, bunu
alışkanlık hâline getirmek, okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz uzatmak.
3) Okula, yönetimce yasaklanmış malzeme getirmek ve bunları kullanmak.
4) Yalan söylemeyi alışkanlık hâline getirmek.
5) Duvarları, sıraları ve okul çevresini kirletmek.
6) Görgü kurallarına uymamak.
7) Okul kütüphanesinden veya laboratuvarlardan aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında teslim etmemek veya geri vermemek.
b) Kınama yaptırımını gerektiren davranışlar:
1) Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaşlarına kaba ve saygısız davranmak.
2) Okulun kurallarını dikkate almayarak, kuralları ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dışı
etkinliklerin yapılmasını engellemek.
3) Okul yönetimini yanlış bilgilendirmek, yalan söylemeyi alışkanlık hâline getirmek, kopya
çekmek, resmî evrakta değişiklik yapmak.
4) Okulda bulunduğu hâlde törenlere özürsüz olarak katılmamak ve törenlerde uygun olmayan davranışlarda bulunmak.
5) Kılık ve kıyafet kurallarına uymamak.
6) Okulda ya da okul dışında sigara içmek.
7) Okulda kavga etmek.
8) Okulun araç-gerecine zarar vermek.
9) Başkasının malını haberi olmadan almak.
47
10) Öğrencilerin eşya ve araç-gerecine kasıtlı olarak zarar vermek.
11) Dersin veya ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak.
12) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitimin amaçları dışında kullanmak.
c) Okul değiştirme yaptırımını gerektiren davranışlar:
1) Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, lâik ve
sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı davranışlarda bulunmak veya başkalarını
da bu tür davranışlara zorlamak.
2) Sarkıntılık, hakaret, iftira, tehdit ve taciz etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara
kışkırtmak.
3) Okula yaralayıcı, öldürücü aletler getirmek ve bunları bulundurmak.
4) Okul ve çevresinde kasıtlı olarak yangın çıkarmak.
5) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitim amaçları dışında kullanmayı alışkanlık hâline getirmek.
6) Kişi veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce ve inançlarına göre ayırmak, kınamak, kötülemek ve bu tür eylemlere katılmak.
7) Başkasının malına zarar vermek, haberi olmadan almayı alışkanlık hâline getirmek.
8) Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, taşınır ve taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek.
9) Okula, derslere, sınavlara girilmesine ve bunların sağlıklı yapılmasına engel
olmak.
10) Okul içinde ve dışında okul yöneticilerine, öğretmenlere ve diğer personele
karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak.
11) Okul ile ilişiği olmayan kişileri okulda veya okula ait yerlerde barındırmak.
12) Kendi yerine başkalarını sınava katmak, başkasının yerine sınava girmek.
13) Kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymamakta ısrar etmek.
48
EK 1
ÖĞRENCİ DAVRANIŞ GÖZLEM FORMU
Öğrencinin;
Adı-Soyadı
:…………………………………
Tarih
Sınıfı /Numarası :…………………………
Ders/ Teneffüs saat :.………
Gözlenen olumsuz davranışın tanımı:
Öğretmenin düşünceleri:
Uyarı aşamasında alınan önlemler:
Öğretmenin;
Adı-Soyadı
: ……./……/……..
Görevi
İmzası
49
EK 2
DAVRANIŞ SÖZLEŞMESİ
Öğrencinin;
Adı-Soyadı
:
Sınıfı
:
Numarası
:
Tarih-saat
:……./……/…….. - …………
Gözlemlenen Olumsuz Davranışlar:
Yukarıda listelenen olumsuz davranışlarımı tekrar etmeyecek, Avrupa Koleji öğrencisine uygun tutum ve davranışlarda bulunacağım, okul
kurallarına uyacağım.
3 hafta süreyle davranışlarımın tüm öğretmenler tarafından gözlemleneceğini ve olumsuz davranışlarımın devam etmesi durumunda Davranış Değerlendirme Kurulu ile görüşeceğimi biliyorum.
Öğrenci İmza
50
KULÜP ÇALIŞMALARI
Kulüp çalışmalarında amacımız; eğitim ve öğretimde uygulamanın önemini kavratmak, öğrencilerimizin sosyal alanlarının gelişimi sağlamak, sorumluluk duygusunu ve çevrelerine duyarlılıklarını arttırmaktır. Öğrencilerimiz ilgi ve istekleri doğrultusunda rehberlik ve psikolojik danışma servisi yönlendirmeleriyle aktivitelere yerleştirilirler. Kulüp çalışmaları haftada 2 saat uygulanmaktadır.
2014-2015 ÇEKMEKÖY SOSYAL KULÜPLER / ÇARŞAMBAPERŞEMBE
1.SINIFLAR / 2.-3.Saat (09:25-10:40)
ÇARŞAMBA
KULÜP ADI
ÖĞRETMEN ADISOYADI
1
2
3
4
5
6
FATİH ÖZTÜRK
FATİH ÖZTÜRK
FUNDA GÜRKAN
BUKET BULAD
BANU YEŞİL
YİĞİTALP YAVUZ
YİĞİTALP YAVUZ
CİHAN SÜSLÜ
TURAN LEKESİZ
TOP OYUNLARI-1.DÖNEM
OTANTİK OYUNLAR-2.DÖNEM
CİMNASTİK
RESİM VE EL SANATLARI 1.DÖNEM
SERAMİK 2.DÖNEM
BEDEN PERKÜSYON 1.DÖNEM
7
ORFF 2.DÖNEM
8
9
DÜNYA DANSLARI
BİLGİSAYAR/BİLGİSAYAR DERSLİĞİ
ÇARŞAMBA
2.3.SINIFLAR / 7.-8.Saat (13:05-14:25)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DÖNÜŞÜMLÜ SPOR
CİMNASTİK
SERAMİK
FATİH ÖZTÜRK
FUNDA GÜRKAN
BANU YEŞİL
BUKET BULAD
YİĞİTALP YAVUZ
GÜLHAN Y.PERÇİNER
CİHAN SÜSLÜ
GİZEM PARLAK
TUĞBA YÜCE
TURAN LEKESİZ
RESİM VE EL SANATLARI
BEDEN PERKÜSYON
KORO
DÜNYA DANSLARI
EĞLENCELİ DENEYLER
İNGİLİZCE FUN CLUB
BİLGİSAYAR
PERŞEMBE
4.5.SINIFLAR / 4.-5.Saat (10:50-12:10)
1
2
3
4
BASKETBOL
VOLEYBOL
MASA TENİSİ
SERAMİK
5
RESİM VE EL SANATLARI
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
KEMAN
KORO
DÜNYA DANSLARI
BİLGİSAYAR
YARATICI DRAMA (5.SINIFLAR)
AKIL OYUNLARI
MÜNAZARA (5.SINIFLAR )
KISA FİLM VE BELGESEL(5.SINIFLAR)
DESTİNATİON İMAGİNATİON
SATRANÇ
ESKRİM
BARIŞ BODUR
FUNDA GÜRKAN
FATİH ÖZTÜRK
BANU YEŞİL
BUKET BULAD
YİĞİTALP YAVUZ
GÜLHAN Y.PERÇİNER
CİHAN SÜSLÜ
ÖZLEM KESGİN
PINAR ZENDERLİOĞLU
DERYA ÇÖLAŞAN
MERVE FİLİZ
NURTEN DEĞİRMENCİOĞLU
ÜMRAN KALENDER
METİN ÇELİK
ALİ YAVUZ ÖZŞEN
PERŞEMBE
6.7.SINIFLAR / 8.-9.Saat (14:3516:00)
1
2
3
4
BARIŞ BODUR
FUNDA GÜRKAN
FATİH ÖZTÜRK
BANU YEŞİL
BASKETBOL
VOLEYBOL
MASA TENİSİ
SERAMİK
51
5
RESİM VE EL SANATLARI
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
KEMAN
KORO
DÜNYA DANSLARI
BİLGİSAYAR
YARATICI DRAMA
MÜNAZARA
KISA FİLM VE BELGESEL
DESTİNATİON İMAGİNATİON
SATRANÇ
ESKRİM
BUKET BULAD
YİĞİTALP YAVUZ
GÜLHAN Y.PERÇİNER
CİHAN SÜSLÜ
ÖZLEM KESGİN
PINAR ZENDERLİOĞLU
MERVE FİLİZ
NURTEN DEĞİRMENCİOĞLU
DİLEK BULKAN
METİN ÇELİK
ALİ YAVUZ ÖZŞEN
GÖRÜŞMELER
ÖĞRETMEN -VELİ GÖRÜŞMELERİ
Veli görüşmeleri, okul açıldıktan 1hafta sonra başlar, dönem bitiminden iki hafta önce sona erer. Bu görüşmeler okul yönetimi tarafından belirlenen saatlerde yapılır. Veli görüşme saati süresince öğretmen, veli - Öğretmen görüşme odasında hazır bulunur. Görüşme sonunda görüşme sonucunu veli görüşme formuna işlenir.
Genel veli toplantıları sonucunda öğretmenler veli toplantısı görüşme formunu doldurarak okul müdürüne
teslim ederler. Veli ile telefon görüşmesi yapılacaksa okul müdürü önceden bilgilendirilir. Görüşme sırasında
veli başka bir öğretmen ile ilgili şikâyette bulunursa, veli ilgili kişilere veya okul idaresine yönlendirilecektir.
Veli okul sekreterliğini arayarak öğretmenden randevu almalıdır. Görüşmeler randevu alınarak yapılır.
Öğretmen veli ile görüşme yapmak istiyorsa bu talebini veliye telefonla bildirip, K12 üzerinden de nedenini
açıklayarak talepte bulunur.
52
VELİ - ÖĞRETMEN - ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ
Bu toplantılar, ihtiyaç duyulduğu zamanlarda yapılan, öğrencinin güçlü olduğu veya gelişmesi gereken yönlerinin görüşüldüğü ve ileriki dönemlere dair hedeflerin konduğu görüşmelerdir.
BAŞARISI DESTEKLENMESİ GEREKEN ÖĞRENCİ VELİLERİ İLE TOPLANTI
Başarısı desteklenmesi gereken öğrencilerin velileriyle 1. Dönem 2. Yazılı sonrası, 2. Dönem 1. Yazılı sonrası
görüşme yapılır. Görüşmeye müdür yardımcısı, psikolojik danışman ve başarısız olduğu dersin öğretmeni katılır ve ikinci dönem öğrencinin başarısının arttırılması için yapılması gereken çalışmaları planlanır.
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
AVRUPA KOLEJİ ZAMAN ÇİZELGESİ
1.-2. SINIFLAR
ÖZEL ÇEKMEKÖY AVRUPA KOLEJİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
1.DERS
TENEFFÜS
2.DERS
TENEFFÜS
3.DERS
TENEFFÜS
4.DERS
TENEFFÜS
TENEFFÜS
5.DERS
TENEFFÜS
6.DERS
TENEFFÜS
7.DERS
TENEFFÜS
8.DERS
TENEFFÜS
9.DERS
GİRİŞ
ÇIKIŞ
08:15
08:35
08:35
09:10
09:10
09:25
09:25
10:00
10:00
10:05
10:05
10:40
10:40
10:50
10:50
11:25
11:25
11:35
11:35
12:10
12:10
12:20
12:20
12:55
12:55
13:05
13:05
13:40
13:40
13:50
13:50
14:25
14:25
14:35
14:35
15:10
15:10
15:25
15:25
16:00
Dakika
Açıklama
20
1,2,3.SINIFLAR KAHVALTI
35
15
35
5
35
10
35
10
35
ÖĞLEN TATİLİ
10
35
10
35
10
35
10
35
15
35
53
İKİNDİ KAHVALTISI
3.-4.-5. SINIFLAR
ÖZEL ÇEKMEKÖY AVRUPA KOLEJİ
2014/2015 ÖĞRETİM YILI
1.DERS
TENEFFÜS
2.DERS
TENEFFÜS
3.DERS
TENEFFÜS
4.DERS
TENEFFÜS
5.DERS
TENEFFÜS
TENEFFÜS
6.DERS
TENEFFÜS
7.DERS
TENEFFÜS
8.DERS
TENEFFÜS
9.DERS
GİRİŞ
ÇIKIŞ
08:15
08:35
08:35
09:10
09:10
09:25
09:25
10:00
10:00
10:05
10:05
10:40
10:40
10:50
10:50
11:25
11:25
11:35
11:35
12:10
12:10
12:20
12:20
12:55
12:55
13:05
13:05
13:40
13:40
13:50
13:50
14:25
14:25
14:35
14:35
15:10
15:10
15:25
15:25
16:00
Dakika
Açıklama
20
1,2,3.SINIFLAR KAHVALTI
15
4,5.SINIFLAR KAHVALTI
35
35
5
35
10
35
10
35
10
35
ÖĞLEN TATİLİ
10
35
10
35
10
35
15
İKİNDİ KAHVALTISI
35
54
6.-7.-8 SINIFLAR VE LİSE
ÖZEL ÇEKMEKÖY AVRUPA KOLEJİ
2014/2015 ÖĞRETİM YILI
1.DERS
TENEFFÜS
2.DERS
TENEFFÜS
3.DERS
TENEFFÜS
4.DERS
TENEFFÜS
5.DERS
TENEFFÜS
6.DERS
TENEFFÜS
TENEFFÜS
7.DERS
TENEFFÜS
8.DERS
TENEFFÜS
9.DERS
GİRİŞ
ÇIKIŞ
08:35
09:10
09:10
09:25
09:25
10:00
10:00
10:05
10:05
10:40
10:40
10:50
10:50
11:25
11:25
11:35
11:35
12:10
12:10
12:20
12:20
12:55
12:55
13:05
13:05
13:40
13:40
13:50
13:50
14:25
14:25
14:35
14:35
15:10
15:10
15:25
15:25
16:00
Dakika
Açıklama
35
15
35
5
35
10
35
10
35
10
35
10
35
ÖĞLEN TATİLİ
10
35
10
35
15
35
55
ÇEKMEKÖY KAMPÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
AVRUPA KOLEJİ
VELİ TOPLANTILARI
09:00-13:00 / 1. - 3. - 5. ve 6. SINIFLAR
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
13.30-17.30 / 2.-4.-7.-8. SINIFLAR VE LİSE
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
1 .DÖNEM
09:00-13:00 / 1. - 3. - 5. ve 6. SINIFLAR
11 NİSAN 2015
CUMARTESİ
13.30-17.30 / 2.-4.-7.-8. SINIFLAR VE LİSE
11 NİSAN 2015
CUMARTESİ
10.00 / 1. - 2. - 3. - 4. SINIFLAR
27 EYLÜL 2014
CUMARTESİ
12.00 / 7. ve 8. SINIFLAR
27 EYLÜL 2014
CUMARTESİ
14.00 / 5.-6. SINIFLAR
27 EYLÜL 2014
CUMARTESİ
2. DÖNEM
VELİ TANIŞMA
56
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
AVRUPA KOLEJİ
AKADEMİK TAKVİMİ
YENİ BAŞLAYACAK ÖĞRETMENLER İÇİN ORYANTASYON
ÇALIŞMALARI
HİZMETİÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI
ZAFER BAYRAMI
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI
KURBAN BAYRAMI
İSTANBUL'UN KURTULUŞU
1.KTT UYGULAMA HAFTASI
1.SINAV HAFTASI
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
2.KTT UYGULAMA HAFTASI
ÖĞRETMENLER GÜNÜ
TEOG
2.SINAV HAFTASI
3.KTT UYGULAMA HAFTASI
YILBAŞI TATİLİ
3.SINAV HAFTASI
1. DÖNEM EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BİTİŞİ
2. DÖNEM EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLANGICI
1.KTT UYGULAMA HAFTASI (II. DÖNEM)
1.SINAV HAFTASI
2.KTT UYGULAMA HAFTASI (II. DÖNEM)
2.SINAV HAFTASI
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
TEOG
BAHAR TATİLİ
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
3.KTT UYGULAMA HAFTASI (II. DÖNEM)
ATATÜRK´Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
3.SINAV HAFTASI
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ SONA ERMESİ
57
14 - 15 Ağustos 2014
18 Ağustos - 12 Eylül 2014
30 Ağustos 2014 Cumartesi
15 Eylül 2014 Pazartesi
3 Ekim Cuma 2014 günü saat 13.00 de başlar
7 Ekim Salı 2014 Salı akşamı saat 17.00 de
biter
6 Ekim 2014 Pazartesi Tatil
8 Ekim - 17 Ekim 2014
27 Ekim 2014 -7 Kasım 2014
28 Ekim 2014 Salı günü saat 13.00 de başlar,
29 Ekim 2014 Çarşamba günü akşamı saat
17.00
de sona erer.
17 Kasım - 26 Kasım 2014
24 Kasım 2014 Pazartesi
26-27 Kasım 2014
1 Aralık - 12 Aralık 2014
22 Aralık -26 Aralık 2014
01 Ocak 2015 Perşembe
5 Ocak-16 Ocak 2014
23 Ocak 2015 Cuma
09 Şubat 2015 Pazartesi
23 Şubat- 27 Şubat 2015
9 Mart-20 Mart 2015
30 Mart-3 Nisan 2015
06 Nisan - 17 Nisan 2015
23 Nisan 2015 Perşembe
27 Nisan - 28 Nisan 2015
27 Nisan - 1 Mayıs 2015
1 Mayıs 2015 Cuma
4 Mayıs - 8 Mayıs 2015
19 Mayıs 2015 Salı
20 Mayıs -29 Mayıs 2015
12 Haziran 2015 Cuma
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
37
File Size
1 162 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content