close

Enter

Log in using OpenID

2013 Faaliyet Raporu

embedDownload
2013 Faaliyet Raporu
1
2013 Faaliyet Raporu
TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU
2013 FAALİYET RAPORU
GENEL KOORDİNATÖR
Nihan ÜNAY
Genel Sekreter
HAZIRLAYAN
Nurten ERDEM
Mine Sultan ÜNVER
İLETİŞİM
TRT Genel Sekreterlik
TRT Sitesi A Blok Kat:4
Oran/ANKARA
Tel : (0 312 463 23 13)
Faks : (0 312 463 23 07)
[email protected]
www.trt.net.tr
GRAFİK TASARIM
Esra İZGİ
BASKI
Sistem Ofset Bas. Yay. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tel : (0312 229 18 81)
Faks : (0312 229 63 97)
www.sistemofset.com.tr
2
2013 Faaliyet Raporu
2013
FAALİYET RAPORU
3
2013 Faaliyet Raporu
ATATÜRK DİYOR Kİ!
“Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir
milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini
teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.”
(1922)
“Türk basını milletin gerçek sesinin ve isteminin belirdiği Cumhuriyet etrafında çelikten bir kale meydana getirecektir. Bir fikir
kalesi, anlayış kalesi. Basından bunu beklemek, Cumhuriyetin
hakkıdır. Bugün milletin içtenlikle birleşmiş ve dayanışmış bulunması zorunludur. Kamunun esenliği ve mutluluğu bundadır.
Mücadele bitmemiştir. Bu gerçeği milletin kulağına, milletin
vicdanına gereği gibi ulaştırmada basının görevi çok ve önemlidir.”(1924)
“Cumhuriyet devrinin kendi zihniyet ve ahlakıyla donanmış basınını yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetiştirir.”(1925)
4
2013 Faaliyet Raporu
5
2013 Faaliyet Raporu
6
2013 Faaliyet Raporu
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU
Genel Müdür
İbrahim ŞAHİN
Adres
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü
TRT Sitesi 06109 Or-an Ankara
Kuruluş
01 Mayıs 1964
Yasal Statü
Kamu Yayın Kuruluşu
Yayın Kanalları
Karasal-Sayısal TV-Radyo, FM & GM Radyo, Internet TV
Teknik Standartlar
Karasal Analog
Uydudan Digital-625 satır
HD 1080i 50 Hz 720 p 50 Hz
Mali Kaynaklar
Enerji Payı Gelirleri %45, Bandrol gelirleri %36,
İlan ve reklam gelirleri %6, Diğer gelirler %13
Çalışan Sayısı
7158
(31 Aralık 2013 itibariyle)
Üyesi Olduğu Kuruluşlar
Avrupa Yayın Birliği (UER/EBU)
Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU)
Akdeniz Görsel İşitsel İletişim Merkezi (CMCA)
Akdeniz Görsel İşitsel İşleticiler Daimi Konferansı (COPEAM)
Güneydoğu Avrupa Kamu Hizmeti Medyası Avrupa Teşkilatı (EAPSMSEE)
Medya Derneği
Televizyon Yayıncıları Derneği
Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği
7
2013 Faaliyet Raporu
8
2013 Faaliyet Raporu
ÖNSÖZ
GELİŞEN TRT
1 Mayıs 1964’te, Türkiye’de kamu yayıncılığı yapmak amacıyla kurulan Türkiye Radyo Televizyon
Kurumu olarak 2014’te 50. yılımızı kutluyoruz.
50 yıl önce, Türkiye radyolarını tek çatı altında toplamak ve televizyon yayınlarını başlatmak
üzere kurulan TRT, yayıncılık alanında ilk ve tekti. Türkiye’nin “bayrak taşıyıcı” kurumlarından
olarak, milletimizden aldığı güçle, Türk halkının haber alma, bilgilenme, nitelikli eğlenme, eğitim
ve öğretime katkıda bulunma görevlerini başarıyla gerçekleştirdi. İlkeli yayınlarıyla, 50 yıl boyunca, yayıncılığın temel taşı, haberciliğin güvenilir adresi, Türk kültür hayatının en büyük destekçisi
oldu.
Günümüzde yayıncılık baş döndürücü bir hızla gelişip değişirken, TRT, bir kamu yayın kuruluşuna yakışır biçimde, 15 televizyon, 18 radyo kanalı ve yeni medya yayıncılığıyla, toplumun her kesimine ulaşarak, nitelikli yayınlarıyla izleyici sayısını arttırmaya devam ediyor. Son yıllarda farklı
dillerdeki yayınlarıyla Türkiye’nin gücünü, Türkiye’nin sesini ve güzelliklerini dünyaya tanıtıyor.
Neredeyse tüm dünyadan izlenebilen yayınlarıyla yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada öncü
olmayı hedefliyor.
50. yılımızda, radyo, televizyon ve yeni medya yayınlarıyla, Türkiye ve dünyaya yayın yapmanın
gücü ve ülke geleceğine yön veren önemli kurumlardan biri olmanın sorumluluğu ile, çağdaş,
öncü kamu yayıncılığının gerektirdiği hizmetlerimizi sunarken oluşan zengin birikimimizi, paylaşmayı hedefledik. Amacımız, yayıncılığın dünü, bugünü, geleceği hakkında doğru değerlendirme yapmak, geçmişe ilişkin belge ve kanıtları gelecek kuşaklara taşımak, 87 yıllık radyo ve 46
yıllık televizyon yayıncılığı tecrübemizi paylaşmak.
Kurumlarının 50. gurur yılını kutlayan TRT çalışanları olarak inanıyoruz ki; TRT, dünyanın önemli
medya grupları arasındaki yerini daha da yukarıya taşıyacaktır. Yayıncılıkta ülkemizin yüz akı
olan TRT’yi bugünlere taşıyan çalışanlarına teşekkürü borç biliyoruz.
Geçmişimizin temeli, geleceğimiz teminatı olan ilkeli yayıncılığımızla nice 50. yıllara, daha iyiye
ve daha güzele…
İbrahim ŞAHİN
TRT Genel Müdürü
9
2013 Faaliyet Raporu
10
2013 Faaliyet Raporu
İÇİNDEKİLER
14
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU
21YAYINLARIMIZ
Televizyon
Radyo
Yeni Medya Yayıncılığı
Basılı Yayınlar
Haber Yayınları
Müzik Yayınları
Arşiv
Reklam
Yayın Denetleme
TRT Müdürlükleri
Yurtdışı Temsilcilikler
189
TEKNİK FAALİYETLER
Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri
Araştırma Geliştirme
Bilgi Teknolojileri
205 VERİCİ İŞLETMELERİ
Televizyon Vericileri
Radyo Vericileri
223 FİNANSAL FAALİYETLER
Finansal Durum
Yatırımlar
Satınalma Faaliyetleri
237
İDARİ FAALİYETLER
İnsan Kaynakları
Denetim ve Hukuki İşlemler
Eğitim Faaliyetleri
Sosyal Hizmetler
247 ORTAK ÇALIŞMALAR
Uluslararası İlişkiler
253 HALKLA İLİŞKİLER
Basında TRT
11
2013 Faaliyet Raporu
12
AZERBAYCAN – Bakü
BELÇİKA – Brüksel
ABD – Washington
MISIR – Kahire
ÖZBEKİSTAN – Taşkent
TÜRKMENİSTAN – Aşkabat
ALMANYA – Berlin
ALMANYA – Köln
IRAK – Erbil
BOSNA HERSEK Saraybosna
Yurtdışı Teşkilatı
Dış İlişkiler Dairesi
Başkanlığı
TRT 1
TRT Belgesel
TRT 6
TRT Anadolu
TRT Çocuk TRT Okul
TRT Avaz
TRT HD
TRT Arapça
Yapım Koordinatörlüğü
TRT-Müzik
TRT-Yeni Medya
Televizyon Dairesi
Başkanlığı
Genel Müdür Yardımcısı
Ankara Radyosu
Müdürlüğü
Dış Yayınlar Dairesi
Başkanlığı
Radyo Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı
Eğitim Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları
Dairesi Başkanlığı
Genel Müdür Yardımcısı
TRT Haber
Yönetim Kurulu Bürosu
Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
TRT Türk
TRT Spor
Haber ve Spor Yayınları
Dairesi Başkanlığı
Yayın Denetleme ve
Koord.Kurulu Başkanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Genel Sekreterlik
İbrahim ŞAHİN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Başkanı
İstanbul Müdürlüğü
İzmir Müdürlüğü
Çukurova Müdürlüğü
Diyarbakır Müdürlüğü
Erzurum Müdürlüğü
Trabzon Müdürlüğü
Antalya Müdürlüğü
Taşra Teşkilatı
Arşiv Dairesi Başkanlığı
Bilgi Teknolojileri Dairesi
Başkanlığı
Verici İşletmeleri Dairesi
Başkanlığı
Prodüksiyon Kaynakları
Koordinatörlüğü
Stüdyolar ve Prog.İletim
Sis.Dairesi Başkanlığı
Genel Müdür Yardımcısı
Yönetim Kurulu
Reklam Tasarım Tanıtım
Dairesi Başkanlığı
Müzik Dairesi Başkanlığı
Satın Alma Dairesi
Başkanlığı
Muhasebe ve Finansman
Dairesi Başkanlığı
Genel Müdür Yardımcısı
2013 Faaliyet Raporu
KURUMSAL YAPI
13
2013 Faaliyet Raporu
TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), devlet
adına radyo ve televizyon yayınlarını gerçekleştirmek amacıyla, 01 Mayıs 1964’te, özel yasayla özerk
tüzel bir kişiliğine sahip olarak kuruldu. 1972’deki
anayasa değişiklikleri ile Kurum “tarafsız” bir kamu
iktisadi kuruluş olarak tanımlandı.
katında başlayan televizyon yayınları TRT’nin ve
Türkiye’nin ilk düzenli televizyon yayınlarının da
başlangıcı oldu. Bugün 15 televizyon kanalı ile
tematik yayıncılığın da öncülüğünü yapan TRT, ülkemizin tek kamu yayıncısı olma sorumluluğunu
televizyon yayınlarında da sürdürmektedir.
1982 Anayasası hükümleri doğrultusunda, 1984
yılında Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu yeniden düzenlendi. Uydu yayınlarının 1986’dan sonra, Türkiye’den de yaygın biçimde izlenmeye başlanması ve 1990’ların başlarında uydu aracılığıyla
Türkiye’ye yönelik yayın yapan özel televizyonların ortaya çıkması, TRT’nin 1990 yılına kadar süren
televizyon yayınları üzerindeki tekelini ortadan
kaldırdı.
İnternet Yayıncılığı
www.trt.net.tr, güçlü internet ağı, anında erişim,
canlı radyo ve televizyon yayınları gibi özellikleri ve Podcast yayınları, internete özel yapımlar,
programlara ve kanallara ait internet sayfaları ile
zengin bir içeriğe sahiptir.
Anayasa’nın 133. maddesinin 1993’te değiştirilmesiyle özel radyo ve televizyon yayınları serbest
bırakılırken, TRT’nin özerkliği yeniden tesis edildi.
TRT bugün, özerkliği ve tarafsızlığı Anayasa’da
hükme bağlanan, radyo ve televizyon ile tüm
medya araçlarından yayın yapan kamu hizmeti
yayıncısı olarak hizmet vermektedir.
TRT Yayınları
TRT yayınlarının amacı; çeşitli yaş, meslek, eğitim
ve kültür seviyesindeki seyircilere doğru, tarafsız,
anlaşılır, çabuk haber vermek, eğitim ve kültürlerine katkıda bulunacak programlar üretmek, eğlendirirken eğitmek, en yaygın şekliyle millî kültür
bütünleşmesine katkıda bulunmak ve eğitim düzeyinin yükselmesini sağlamaktır.
Radyo Yayınları
Ülkemizde 6 Mayıs 1927’de İstanbul’da başlayan
radyo yayınları 1 Mayıs 1964’te Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun kurulmasıyla tek çatı altında
toplanmıştır. Bugün 18 radyo kanalıyla devam
eden radyo yayınları ilk günün heyecanı yaşamakta ve milyonlarca dinleyicinin vazgeçilmez tutkusu olmaya devam etmektedir.
Televizyon Yayınları
31 Ocak 1968’de Ankara’da bir binanın bodrum
14
www.trt-world.com 37 dil ve lehçede internet
yayını ile bölge, dünya ve Türkiye gündemini tarafsız ve doğru bir içerikle internet takipçilerine
sunmaktadır.
www.trthaberdd.com Türkiye’nin ilk Haber Kanalı Dijital Dergisi olan TRT HABER DD’de, ekranlarda
yayınlanan haber ve programların perde arkası,
haberci/programcı ekiplerin çekim esnasında
karşılaştıkları ilginç hikâyeler, görüntüler ve çarpıcı kareler bulunuyor. TRT arşivlerinden seçilen,
hafızalarda yer etmiş sürpriz ses ve görüntülerin
de bulunduğu TRT Haber Dijital Dergi’sinin içeriği
aynı zamanda www.trthaberdd.com sitesinde de
paylaşılmaktadır.
Teletekst Yayını: Telegün
TRT, 3 Aralık 1990 tarihinde başlayan ve “Telegün”
adı verilen teletekst yayınlarıyla izleyicilerine bilgiye anında ulaşma imkânı sağlamaktadır. Yurtiçi
ve yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirilen, ortalama 450 sayfadan oluşan Telegün - Teletekst
yayınları haber, hava, yol, spor, televizyon, radyo,
kültür sanat, eğitim, ekonomi ve turizm-seyahat
ana başlıkları altında zengin bir içeriğe sahiptir.
Basılı Yayınlar
TRT televizyon, radyo ve internet yayınları yanında iki basılı yayınıyla da medyada yer almaktadır.
TeleVİZYON Dergisi
TRT Çocuk Dergisi
2013 Faaliyet Raporu
1927’den Bugüne Türkiye’nin Görsel ve İşitsel
Hafızası: TRT Arşivleri
1927 yılından beri süregelen radyoculuk ve 1968
yılından bu yana devam etmekte olan televizyonculuk deneyimi ile TRT Arşivleri, dünya ve
Türkiye’nin görsel-işitsel hafızasıdır. Zengin arşiv
materyalinin kurum içi ve kurum dışı kullanımını
sağlamak amacıyla dijital gelişmelere uygun saklama ve kayıt sistemleri kullanılarak aktarma ve
yenileme çalışmalarına devam edilmektedir.
TRT Market
TRT Arşivi’nden seçme DVD, VCD, CD, kaset, video,
kitap ve hediyelik ürünleri ile müzikten belgesele,
filmlerden dizilere kadar TRT yapımlarından oluşan çeşitli ürünlere, Türkiye’de toplam 8 noktada
bulunan TRT Marketlerden, müzik marketlerden,
kitapevlerinden ulaşılabildiği gibi www.trtmarket.
net adresi üzerinden mobil ve kredi kartı ile uzaktan sipariş imkânı sağlanarak da ulaşılabilmektedir.
Ulusal ve Uluslararası Ortak Çalışmalar
Türkiye’de kamu hizmeti yayıncısı kimliği ile yayın
yapan tek kanal olan TRT, uluslararası platformda
haber ve program değişimi, ortak yapım, yayın
hakları alımı ve yeni teknolojiler alanında ulusal
ve uluslararası pek çok kuruluşla ortak çalışmalarda bulunmaktadır.
yayıncılığına, medya desteği programlarında aktif
olarak yer alarak destek vermektedir.
Yapılan anlaşma ve protokollerle dünya genelinde meydana gelen gelişmeler anında takip edilirken; program değişimleri, ortak yapımlar, çevirim
içi hak yönetimi gerçekleştirilmekte, yarışma, festival ve diğer kültürel etkinliklere karşılıklı katılım
sağlanmaktadır.
Uluslararası Üyelikler;
Avrupa Yayın Birliği (UER/EBU)
Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU)
Akdeniz Görsel İşitsel İletişim Merkezi (CMCA)
Akdeniz Görsel İşitsel İşleticiler Daimi Konferansı
(COPEAM)
Güneydoğu Avrupa Kamu Hizmeti Medyası
Avrupa Teşkilatı (EAPSMSEE)
Ulusal Üyelikler;
Medya Derneği
Televizyon Yayıncıları Derneği
Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği
TRT’nin Avrupa ve dünyanın önde gelen haber
kanallarından Euronews’in büyük ortaklarından
biri olarak, 2010 yılından itibaren bütün dünyaya
24 saat Türkçe yayın yapması, ortak çalışmalarının
başında gelmektedir.
TRT karasal yayıncılıkta PAL, uydu yayıncılığında
dijital sistemle Avrupa Birliği standartlarında yayın yapmakta ve Eurovision ve Asiavision haber
ağlarında etkin olarak yer almaktadır.
Avrupa Yayın Birliği EBU’nun kurucu ve yönetim
kurulu üyesi olan TRT; Asya-Pasifik Yayın Birliği
ABU’nun da yönetim kurulu üyesi ve Asiavision’un
batıdaki en son üyesidir.
TRT bölgesel yayın birlikleri, uluslararası kuruluşlar ile sıkı ilişkilerini devam ettirirken, bazı ülkelerin yeni yapılandırılan ya da gelişmekte olan kamu
15
2013 Faaliyet Raporu
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu
TRT 1
Aile Kanalı
Radyo 1
Eğitim, Kültür, Haber Kanalı
TRT 1 HD
Aile Kanalı
Radyo 2 (TRT FM)
Popüler Müzik Kanalı
TRT HABER
Haber, Bilgi, Kültür ve Sanat Kanalı
Radyo 3
Klasik Müzik, Caz, Rock, Yabancı Pop ve Opera
TRT GAP
Bölgesel Yayın
Radyo 4
Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği
TRT ÇOCUK
Çocuk
Gap Diyarbakır Radyosu
Bölgesel Radyo
TRT 6
Kürtçe Aile Kanalı
TRT AVAZ
Türk Dünyasına Yayın
TRT TÜRK
Haber, Kültür
TRT BELGESEL
Turizm ve Belgesel
Trabzon Radyosu
Bölgesel Radyo
Erzurum Radyosu
Bölgesel Radyo
Antalya Radyosu
Bölgesel Radyo
Çukurova Radyosu
Bölgesel Radyo
Radio 6
Kürtçe Müzik
TRT Nağme
Türk Sanat Müziği
TRT MÜZİK
Müzik
TRT ARAPÇA
Arapça Aile Kanalı
TRT Radyo Haber Kanalı
TRT DİYANET
Din, Kültür
TRT Avrupa FM
Uluslararası Radyo
TRT HD
Aile Kanalı
TSR
Yurtdışında yaşayan
vatandaşlarımıza yönelik yayın
TRT SPOR
Spor
TRT OKUL
Eğitim, Kültür, Teknoloji
16
TRT Türkü
TürkHalk Müziği
Türkiye ve Türk insanını
Dünyaya tanıtma
amaçlı çok dilli
24 saat yayın
2013 Faaliyet Raporu
Geçmişten Günümüze
01.05.1964 TRT radyo yayıncılığı yapmak üzere
özerk bir kamu tüzel kişiliğine sahip olarak kuruldu.
15.03.1984 TRT televizyon yayınlarının tümü renkli
oldu.
01.01.1965 TRT Radyoları’nda ilk kez programlı dönem başladı.
14.10.1984 Televizyonda işitme engelliler için haber yayını başladı.
10.10.1965 Türkiye Radyoları ilk kez genel seçim
sonuçlarını vermek için sabaha kadar yayın yaptı.
14.11.1987 TRT Almanya-Berlin temsilciliği açıldı.
31.01.1968 TRT Ankara Televizyonu deneme yayınlarına başladı.
15.11.1987 TRT Radyo-Televizyon Aylık Haber Yayın Dergisi’nin ilk sayısı çıktı.
02.10.1989 TRT 3 ve TRT GAP yayına başladı.
25.10.1970 Televizyon nüfus sayımı dolayısıyla ilk
kez kesintisiz 9 saat gündüz yayını yaptı.
06.10.1989 Kültür ve sanat ağırlıklı programların
yer aldığı TRT-2 yayına başladı.
03.10.1971 Televizyonda ilk spor karşılaşması naklen yayınlandı.
10.01.1990 TRT, “Telegün” adını verdiği “Teletekst”
yayınlarına başladı.
03.03.1972 Televizyonda reklam kuşakları yayınlanmaya başlandı.
28.02.1990 TRT INT televizyonu deneme yayınlarına başladı.
04.03.1973 Türkiye-İtalya millî maçı ilk kez Eurovision aracılığı ile televizyondan naklen verildi.
15.04.1991 GAP Radyosu yayın hayatına başladı.
06.04.1973 TBMM’den ilk kez naklen televizyon yayını yapıldı.
08.09.1973 Eurovision’dan ilk kez haber kaydı
(EVN) yapıldı.
20.04.1974 İstanbul stüdyosu hizmete açıldı.
12.06.1974 TRT, Eurovision’un aktif üyesi oldu.
09.09.1974 Türkiye radyoları “TRT-1 Radyoları” adı
altında 24 saat kesintisiz yayına başladı.
28.04.1992 Türk Cumhuriyetleri’ne yönelik Avrasya
Yayınları başlatıldı.
09.03.1995 Türkiye’de ilk kez veri yayıncılığı, TRT ve
Reuters Haber Ajansı ortaklığıyla gerçekleştirildi.
05.01.1999 TRT SAYTEK (Sayısal Yayın Teknoloji
Merkezi) kuruldu.
20.09.1999 TRT Türkmenistan- Aşkabat Temsilciliği
açıldı.
Televizyon yayınları haftada 60 saate çıkarıldı.
24.05.2003 TRT, ülkemiz adına katıldığı 48. Eurovision Şarkı Yarışması’nı Sertap Erener ile kazandı.
22.03.1975 TRT ilk kez Eurovision Şarkı Yarışması’na
katıldı.
15.05.2004 49. Eurovision Şarkı Yarışması, TRT’nin
ev sahipliğinde İstanbul’da yapıldı.
28.04.1975 TRT’nin ilk dış haber bürosu Kuzey Kıbrıs Türk Federe Devleti’nde açıldı.
11.07.2008 Srebrenitsa Soykırımını anma ve 307
şehidin defin törenleri TRT’nin en uzun süreli canlı
yayını ile aktarıldı.(26 saat)
12.05.1976 TRT ilk renkli naklen yayınını İslam Ülkeleri Zirve Konferansı’ndan yaptı.
12.05.1976 TRT FM yayın hayatına başladı.
16.04.1979 TRT tarafından ilk kez düzenlenen
“Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği” 27 Avrupa
ülkesine naklen yayınlandı.
11.02.1982 TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası kuruldu.
30.04.1983 TRT Ankara ve İstanbul Gençlik Korosu
kuruldu.
01.11.2008 TRT Çocuk Kanalı yayına başladı.
20.11.2008 trt.world.com 30 dilde haber yayınına
başladı.
27.02.2009 Euronews ile lisans anlaşması imzalandı.
01.03.2009 TRT Dergisi “TeleVİZYON” adıyla Mart
sayısıyla bayilerde satışa sunuldu.
21.03.2009 Türk dünyasının ortak platformu TRT
Avaz yayına başladı.
01.04.2009 Radyo 6 yayına başladı.
17
2013 Faaliyet Raporu
01.01.2009 TRT 6 yayına başladı.
02.04.2009 FM bandından, uydu ve internet üzerinden Ermenice yayına başlandı.
06.05.2009 TRT Nağme ve Ankara (Kent) Radyosu
yayına başladı.
08.05.2009 TRT TÜRK uluslararası haber ve kültür
kanalı olarak yeni kimliğiyle yayına başladı.
23-27.06.2009 Türkçe’nin bir dünya dili olduğunu öne çıkaran festival Türkçevizyon Uluslararası
Türkçe Müzik Festivali’nin ilki gerçekleştirildi.
01.07.2009 Sefaretler Stüdyosu HD stüdyo olarak
yenilendi.
15.06.2009 TRT’nin ilk sanal stüdyosu, TRT Çocuk
kanalı programlarının çekiminde kullanıldı.
02.07.2009 RadyoVizyon Temmuz sayısıyla yayın
hayatına başladı.
03.07.2009 TRT Euronews’e % 15.70 hisse alarak 4.
büyük ortak oldu.
17.10.2009 TRT Belgesel Kanalı, Türkiye’yi beş farklı dilde dünyaya tanıtan yayınlarına başladı.
TRT Türkü ve TRT’nin ikinci uluslararası radyosu
Avrupa FM yayına başladı.
16.11.2009 TRT Müzik kanalı yayına başladı.
22.01.2010 7 gün 24 saat Türkçe yayın yapacak
Euronews haber kanalının, Türkçe internet sitesi
yayına başladı.
30.01.2010 Euronews haber kanalı, 9 uncu dil olarak Türkçe yayına başladı.
18.03.2010 TRT Haber kanalı yayın hayatına başladı.
04.04.2010 Arapça yayın yapan TRT “ETTÜRKİYYE”
kanalı yayına başladı.
21.05.2010 Uluslararası Belgesel Film Yarışması
ödül töreni düzenlendi.
18.06.2010 Yayıncılık kalitesi açısından en üst nokta olan HD yayın yapan TRT HD kanalı,
yayına başladı.
01.10.2010 TRT Çocuk dergisi bayilerde satışa sunularak yayın hayatına başladı.
29.10.2010 Yerel ve bölgesel televizyonlarla ortak
yayın yapacak olan TRT Anadolu açıldı.
31.01.2011 TRT ve Anadolu Üniversitesi işbirliği ile
kurulan TRT Okul Kanalı yayın hayatına başladı.
18
08.03.2011 “TRT Müzik Ödülleri”, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki törenle sahiplerini buldu.
10.12.2012 TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi açıldı.
31.01.2014 TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi, TRT’nin
kuruluşunun 50.yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan bir müze vagonla 20 ili kapsayan bir yolculuğa çıktı.
01.05.2014 TRT’nin kuruluşunun 50. Yılı kutlandı.
2013 Faaliyet Raporu
YAYIN İLKELERİMİZ
Anayasanın 133’üncü maddesi ve 2954 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kanunu uyarınca tarafsız bir
kamu tüzel kişiliğe sahip Türkiye’nin tek kamu yayın
kuruluşu olarak yayınlarımızın tarafsızlığı esastır.
yeterli yayın yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın
yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar
çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine
alet olmamak.
Yayın esaslarımız;
a) Anayasanın sözüne ve ruhuna bağlı olmak;
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, millî egemenliği, Cumhuriyeti, kamu düzenini,
genel asayişi, kamu yararını korumak ve kollamak,
b) Atatürk ilke ve inkılâplarını kökleştirmek, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmasını öngören millî hedeflere ulaşmayı
gerçekleştirmek,
c) Devletin millî güvenlik siyasetinin, millî ve ekonomik menfaatlerinin gereklerine uymak,
d) Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınırlar
üzerinde egemenliğini sağlamak yahut Devleti ve
Devlet otoritesini ortadan kaldırmak veya dil, ırk,
din ve mezhep ayırımı yaratmak yahut sair herhangi bir yoldan bu kavramlara ve görüşlere dayanan bir Devlet düzeni kurmak amacı güden rejim
ve ideolojilerin propagandasına yer vermemek,
e) Genel ahlakın gereklerini, millî gelenekleri ve
manevi değerleri gözetmek,
f ) Türk millî eğitiminin temel görüş, amaç ve ilkelerine uymak,
g) Kolayca anlaşılabilir, doğru, temiz ve güzel bir
Türkçe kullanmak,
h) Toplumun beden ve ruh sağlığına zarar verecek
hususlara yer vermemek,
i) Karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa, dehşet, saldırganlık gibi olumsuz duygular uyandırmak ve
telkin etmek amacına yönelik yayın yapmamak,
j) Kişilerin özel hayatlarına, şeref ve haysiyetlerine
saygılı olmak ve dürüstlük anlayışına bağlı kalmak,
k) Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleri ile
çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağlı olmak,
l) Haberler ile yorumları ayırmak ve yorumların
kaynaklarını açıklamak,
m) Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda
Görevlerimiz;
a) Radyo ve televizyon yayınları yapmak ve bu
amaçla radyo ve televizyon verici istasyonları,
program iletim sistemleri ve stüdyo tesisleri kurmak, geliştirmek, radyo ve televizyon yayınları
alanında ek gelir temin edecek düzenlemeler yapmak ve faaliyette bulunmak,
b) Radyo ve televizyon yayınları için haber toplama ve program yayın ve yapımı maksatlarıyla gerekli birimleri oluşturmak,
c) Bu Kanun çerçevesinde; Türkiye sınırları içinde
yayın yapan yerel, bölgesel, ulusal radyo ve televizyon kurum ve kuruluşları ile sözleşme, anlaşma
ve protokoller imza etmek; ayrıca Başbakanlığın
onayını alarak gerektiğinde uluslararası radyo ve
televizyon kurum ve kuruluşları ile anlaşma, sözleşme ve protokoller imza etmek,
d) Tesislerde kullanılacak alet ve cihazlar ile ilgili
araştırmalar yapmak veya yaptırmak, bunların
onarım ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak ve
gerekli hallerde işletme için zorunlu olan alet ve
cihazları imal etmek veya ettirmek,
e) Yurt içine yapılacak; haber, kültür, bilim, sanat,
eğlence ve benzeri türlerde eğitici, aydınlatıcı ve
eğlendirici nitelikte her türlü yayınlarla,
1. Atatürk ilke ve inkılâplarının kökleşmesine, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık düzeyinin
üstüne çıkmasını öngören millî hedeflerin gerçekleşmesine,
2. Devletin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve
milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun, millî dayanışma ve adalet anlayışlı içinde,
insan haklarına saygılı ve Atatürk milliyetçiliğine
dayanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti
niteliklerinin korunmasına ve güçlendirilmesine,
3. Millî eğitim ve millî kültürün geliştirilmesine,
4. Devletin millî güvenlik siyasetinin, millî ve ekonomik menfaatlerinin korunmasına,
19
2013 Faaliyet Raporu
5. Kamuoyunun, Anayasa ilkeleri doğrultusunda
serbestçe ve sağlıklı bir şekilde oluşmasına yardımcı olmak.
Yurtdışına yapılacak yayınlarla:
1.Devletin her alanda tanıtılmasına,
2. Yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinin sürdürülmesine,
yardımcı olmak.
20
2013 Faaliyet Raporu
YAYINLARIMIZ
Yayın Alanları
Kurumumuz 15 televizyon kanalı, 18 radyo kanalı,
trt.net.tr ve trt-world. com üzerinden 37 dil ve lehçede internet yayını,
teleteks ve dergi yayınları ile ulusal ve uluslararası yayın yapmaktadır.
21
2013 Faaliyet Raporu
22
TRT ÇOCUK
Çocuk
2013 Faaliyet Raporu
TRT 6
TELEVİZYON
Kürtçe Aile Kanalı
TRT AVAZ
Türk Dünyasına Yayın
TRT TÜRK
Haber, Kültür
TRT BELGESEL
Turizm ve Belgesel
Eğitim, kültür, belgesel, drama, spor, müzik ve eğlence yayınlarıyla ülkemize ve sınır öte­sinde dünyanın birçok bölgesine ulaşarak, her yaş grubundan
izleyiciye yönelik yayınlarıyla hizmet veren TRT, çok
sayıda ulusal ve bölgesel televizyon kanalının bulunduğu yayın orta­mında, nitelikli ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla faaliyet göstermektedir.
Yayınlarda amaç; çeşitli meslek, yaş, eğitim ve kültür seviyesindeki seyirciye doğru, tarafsız, anlaşılır,
çabuk haber vermek, eğitim ve kültürlerine katkıda bulunacak programlar üretmek, eğlendirirken
eğitmek, en yaygın şekliyle milli kültür bütünleşmesine katkıda bulunmak ve eğitim düzeyinin
yükselmesini sağlamaktır.
MÜZİK
2013TRT
yılında
da, televizyon program yapımı ve
Müzik
yayınına ilişkin hizmetler; yayın ilkeleri doğ­
rultusunda, kaliteli, verimli ve düzenli bir şekilde,
Ankara, İstanbul, İzmir Televizyon Mü­dürlükleri ve
TRT ARAPÇA
TRT Kanal Koordinatörlükleri ile birlikte koordineli
Arapça
Aile Kanalı
olarak
gerçekleştirilmiştir.
Yayınlarında kendi üretimlerine ağırlık veren KuTRT DİYANET
rumumuz,
dış kaynaklı yapımları seçer­ken de büDin,titizlikle
Kültür hareket etmektedir.
yük bir
Programların hedef kitlesine ulaşmasını ve izleyici ile programları bir araya getirmeyi amaç­layan
TRT HD yayın içi/dışı ortamlar gibi tanıtım
çalışmalarla
Aile Kanalıkullanılarak tanıtım faa­liyetleri süruygulamaları
dürülmektedir.
2013 Yılı Televizyon Kanalları Toplam Yayın Süreleri
TRT SPOR
Spor
TRT Okul
8760
8760
TRT HD
8760
TRT Arapça
TRT Av az
TRT OKUL
Eğitim, Kültür, Teknoloji
8760
TRT Anadolu
8760
TRT Müzik
8760
365
TRT GAP
8760
TRT Belgesel
5443
TRT Çocuk
8760
TRT 6
8760
TRT 1
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
23
2013 Faaliyet Raporu
KATILINAN FUARLAR
2013 yılında Kurumumuz, program alım ve satışlarına yönelik fuarlar ile uluslararası meslek birliği
toplantılarında temsil edilmiş, kanallarımızın içerik ihtiyaçları yurtiçi ve yurtdışı firmalardan temin
edilmiştir.
• 2013 NATPE USE MARKET & CONFERENCE, 28 30 Ocak 2013
• DISCOP 2013 İstanbul Program Pazarı, 05 - 07
Mart 2013
• 2013 ALJAZEERA FESTIVAL MARKET Program Pazarı, 18 - 21 Nisan 2013
• 2013 ÇİN KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ FUARI, 17 - 20 Mayıs 2013
• 2013 ITVF İstanbul Program Pazarı, 20 - 22 Haziran 2013
• NATP BUDAPEŞTE 2013 Telvizyon Programları
Pazarı, 24 - 27 Haziran 2013
• MIPJUNIOR-MIPCOM 2013 Televizyon Programları Pazarı, 5 - 10 Ekim 2013
• 2013 DISCOP AFRICA Program Pazarı, 06 - 08 Kasım 2013
• 2013 Sichuan TV Festivali ve Televizyon Programları Pazarı, 16 - 18 Kasım 2013
• 2013 MY CONTENT DUBAI Program Pazarı, 18 20 Kasım 2013
• 2013 ATF Singapur Program Pazarı, 03 - 6 Aralık
2013
ÖDÜLLER
TRT1
Seksenler
4. Antalya Televizyon Ödülleri, Komedi Dizisi En İyi
Özgün Senaryo
4. Antalya Televizyon Ödülleri, Komedi Dizisi, En
İyi Müzik
4. Antalya Televizyon Ödülleri, En İyi Komedi Dizisi
19. Kavram Olimpiyatları, Seksenler, Yılın En Başarılı TV Dizisi, Kavram Eğitim Kurumları
Magazinci.com Yılın Dönem Dizisi
ayakligazete.com En iyi Komedi Dizisi
Leyla ile Mecnun
Düzce Üniversitesi Medya Ödülleri - Onur Ödülü
YÖK Türkiye Öğrenci Konseyi - En başarılı komedi
dizisi
Mizah Üretenler Derneği - En iyi komedi dizisi
Bilkent Üniversitesi - En iyi komedi dizisi
24
Avrupa Avrupa
2. Yarının Liderleri Zirvesi Başarı Ödülleri- Avrupa
Avrupa dizisi yılın en başarılı aile dizisi ödülü
4. Antalya TV Ödülleri- yılın en iyi komedi dizisi kadın oyuncusu Zuhal Topal seçildi.
Stadyum
4. Antalya Televizyon Ödülleri, En İyi Spor Programı
ayakligazete.com, Yılın en iyi spor programı
“14. Fonex’le Yılın Futbol Oscar’ları’’, Yılın Televizyon Programları - Stadyum
İyi Fikir
Magazinci.com- Yılın TV Kadın Kuşak Programı
Koptu Geliyor
Magazinci.com- Yılın TV Talk Show Programı
TRT Okul
Matematik Dünyası “2012-2013 Yıllarının En İyi
Eğitim-Öğretim Kanalı” (2013)
Ankara Atatürk Lisesi Geleneksel Taş Mektep
Ödülleri Yılın Eğitim-Kültür Programı “Kampus
Magazin” (2013)
Vefa Lisesi 8. Kemal Sunal Kültür Sanat Ödülleri
Yılın En İyi Gençlik Programı “Kampüs Magazin”
(2013)
İstanbul Aydın Üniversitesi 9. İletişim Ödülleri En
İyi Gençlik Programı “Keremcem’le Akustik Söyleşi” (2013)
RADEV Radyo Evi Derneği Yılın Pozitif TV Eğitim
Programı “Edebiyatın Yüzü” (2013)
2013 Faaliyet Raporu
25
2013 Faaliyet Raporu
Aile Kanalı
Türkiye’nin ilk televizyon kanalı TRT 1,
aile kanalı formatında; eğitimden,
kültüre, müzikten eğlenceye,
dramadan yerli ve yabancı filmlere,
spordan habere pek çok programın
yer aldığı yayınlarıyla ve %99,9
kapsama alanıyla tüm Türkiye’ye
ve internet üzerinden tüm dünyaya
ulaşmaktadır.
TRT 1 ve 19 Mayıs 2012 itibariyle TRT 1 HD kanalı
seviyeli, eğlendirici ve bilgilendirici yayınlarıyla aile
kanalı olma misyonunu sürdürmektedir. 2013 yılında reyting savaşında bir kamu yayıncısı televizyon
kanalının ulaşabileceği önemli bir izlenirlik oranına
ulaşmış, kanal sıralamalarında daha üst sıralara çıkmıştır. 2012 yılı ile karşılaştırdığında Tüm Kişilerde
%82, AB grubunda %40 izlenme oranını artırmıştır.
Türkiye’nin ilk televizyon kanalı olma özelliği taşıyan TRT 1 ve TRT 1 HD, komedi, müzik, eğlence, haber tartışma programlarına kadar her türden programı kaliteli ve izlenir bir şekilde tüm
Türkiye’ye ve internet üzerinden tüm dünyaya
ulaştırmaktadır. TRT 1, Türkiye’de, teknik erişimi en
yüksek televizyon kanalıdır.
TRT 1 ve TRT 1 HD kanalı bütün izleyici gruplarının istekleri doğrultusunda ve geniş bir program
26
YAYIN ALANI:
Turksat 2A ile Türkiye ve Avrupa’da
Eutelsat W3A ile Türkiye ve Avrupa’da
Turksat 3A ile Türkiye ve Orta Asya’da
Galaxy 19 ile A.B.D. ve Kanada’da
Digiturk 23.kanalda
D-Smart 426.kanalda
Kablo TV S04. kanalda
Teledünya 22.kanalda
TRT 1 HD kanalı
Türksat 3A’da,
Teledünya 9. kanalda ,
D-Smart HD 26. kanalda,
Digiturk HD 323. kanalda
Tivibu 301. kanalda
www.trt.net.tr
www.trt1.com.tr
yelpazesinde kaliteli, beğeni düzeyi yüksek programlarla seyirci ile buluşmayı amaçlar ve kamu
yayıncılığı esaslarını da göz önünde bulundurarak
genel ahlak gereklerini yerine getiren, milli gelenekleri ve manevi değerleri göz önünde bulunduran yayınlar yapar.
19.05.2012 tarihi itibariyle TRT 1 kanalı ile aynı yayın akışını takip eden TRT 1HD kanalı yayına başlamıştır. Diziler, dış yapımlar, içyapımlar ve sinemaların bir kısmı HD olarak yayınlanmakta; haber,
reklam ve arşiv programları SD’den çevrim yapılarak kullanılmaktadır. Programların yaklaşık %80
oranındaki kısmı HD olarak yayınlanmaktadır. Bu
oran gün geçtikçe artmaktadır.
19.05.2012 tarihi itibariyle TRT 1 kanalı ekran formatı düz ekran olarak adlandırılan, LCD, LED, plazma televizyonlara da uygun 16:9 formatta yayına
geçmiştir.
2013 Faaliyet Raporu
TRT 1 Yayınlarının Program Türlerine Göre Dağılımı (dk)
Diğer
28180
Reklam
45601
1898
12099
Sporprg
Haberprg
24975
Haberbül
22012
Eğlence
45909
Müzik
3818
4877
Sinema
24113
Drama
47741
183185
56
Kültür
Eğitim
64909
16227
0
50000
100000
Yerli Yapımlar
150000
200000
Dış Kaynaklı Yapım
TRT 1 ve TRT 1 HD kanalı 2013 yılı programlarından örnekler;
Seksenler (45x90’)
Beni Böyle Sev (40x110’)
1980’ lerde Türk aile yaşantısının
ve dönemin güncel olaylarının
mizahi bir dille ele alındığı, bütün aile bireylerin zevkle izlediği
komedi dizisi.
Zengin Kız Fakir Oğlan (48x95’)
Dizi, genç yaşlarında, kısa süreli ilişikleri tercih etmeyerek, ilk
görüşte birbirlerine âşık olan
üniversite öğrencisi bir çiftin
hikâyesini anlatmaktadır. Ancak
evlilik, hayat mücadelesi içerisinde onlar için mutlu bir son
değil, sadece bir başlangıçtır.
Osmanlı Tokadı (22x110’)
İstanbul’un fethi sırasında bir
anda günümüze düşen iki yeniçerinin günümüz Fatih’i ile girdikleri maceralar.
Avrupa Avrupa (35x90’)
Birbirine zıt kültürde iki ailenin
dünür olmaları ile başlayan aile
ilişkileri anlatılıyor.
Zengin bir ailenin kızına aşık
olan saf bir delikanlının sevdiği
kızın ailesinin gözüne girme çabası.
Böyle Bitmesin (35x90’)
Boşanma noktasına gelmiş çiftlere aile olmayı ve sevgiyi hatırlatan aile masası görevlilerinin
maceraları.
27
2013 Faaliyet Raporu
Eski Hikaye (12x90’)
Mülksüzler (Eski Hikaye), günümüzde geçen drama temalı bir
televizyon dizisi hikâyesidir. Dizinin kahramanı Mete’nin hayattaki tek akrabası olan, çok sevdiği Ali Nihat dayısını öldüren
adamlardan intikamını almak
üzere giriştiği uğraşın hikayesi
gibi gözükse de, Mülksüzler aslında bir iyileşme hikayesidir.
Bir Yastıkta (20x90’)
Düğün salonu sahibi Kartal
ile boşanma avukatı olan eşi
Ahsen’in, birbirleriyle, aileleriyle
ve çocukları ile yaşadıkları hayatın içinden olaylar…
Bakkal, her olayda Mecnun’un
yardımına koşuyorlar.
Yol Ayrımı (26x70’)
Kemal Tahir’in “Yol Ayrımı” adlı
romanından uyarlanan ve Serbest Fırka’nın Türk siyasi hayatında belirme sürecini dönemin
siyasi portreleri ve olayları üzerinden anlatan edebiyat uyarlaması.
6 Mantı (42x70’)
Anne babasını bir trafik kazasında yitiren üç çocuğun amcası ve
teyzesi tarafından sahip çıkılmasının hikayesi.
İzzet Kaptan ve Oğlu (1x64’)
Komitacıların düzenlediği saldırıda karısı ve kızını kaybeden
İzzet Kaptan’ın 17 yaşındaki oğluyla ile birilikte düşman askerlerine karşı verdiği göğüs göğse
çarpışmanın hikayesi.
Stadyum (39x150’)
Sakarya Fırat (24x85’)
Sakarya Fırat, Uzman Jandarma
Osman Kanat ve bir avuç kahraman askerin terör olayları karşısındaki kahramanlık hikâyesi.
Şubat (18x90’)
Kötülerin dünyasına karşı çıkan
Şubat ve muhabir Yağmur’un
bu mücadele sırasında kesişen
hayatlarının hikayesi…
Leyla ile Mecnun (21 x82’)
Mecnun yeni Leyla’sı ile tanışıyor.
Tabii ki babası İskender, akıl danıştığı Aksakallı Dede, hiçbir işte
tutunamayan İsmail, her kapıyı
açabilen Yavuz ve tüm patavatsızlığı ve çılgın danslarıyla mahallenin vazgeçilmezi olan Erdal
28
Bekir Develi ile Keşif Zamanı
(14x35’)
Yurt dışında yaşayan insanların
geleneklerini, göreneklerini onların hikayelerini ve yaşadıkları
coğrafyalardaki mimari ve kültürel dokuyu izleyiciye keyifli bir
dille anlatan gezi magazin programı…
İyi Fikir (220x75’)
Futbolseverler haftanın perdesini Stadyum ile açılıyor. Günün
tüm maçlarının geniş özeti ve
ayrıntıları ekrana geliyor.
Gezelim Görelim (36x30’)
Artık bir TRT 1 ve Türkiye klasiği
olan 25 yıldır izleyicisi ile buluşan programda Anadolu’nun
her köşesi doğal güzelliği, tarihi,
kültürü ve turizm potansiyeli ile
tanıtılıyor.
Hafta içi her gün yayınlanan
programda kadınların hayatını
kolaylaştıracak fikirlerin sahipleri, kadınların sağlıklı ve mutlu
yaşaması için uzman görüşleri,
2013 Faaliyet Raporu
Kuşlar Çakallar ve Diğerleri
(1x30’)
Dünyanın en sulak alanlarından biri olan Akyatan’daki canlı
çeşitliliğini ve bölgenin yaban
hayatı bakımından zenginliğini
anlatan bir belgesel.
evlilik terapisi yapan uzmanlar,
aile gelişim koçları, televizyon
haberlerinde, gazete söyleşilerinde karşımıza çıkan ama
hikâyesi duyarlılıkla ve ‘kadınca’ anlatılmayan kadınlar, insan
hikâyeleri ve daha fazlası…
TRT1 Stüdyosu Eline Sağlık
(29 x75’)
eğlenceli ve renkli sunumuyla
TRT1 ekranlarına geri döndü.
Kadir Çöpdemir Koptu Geliyor
(15x110’)
Sanat dünyasından ve hayatın
her alanından seçkin konuklarla
gerçekleştirecek sohbet ve performans programı.
İzleyicilerin ev odaklı yaşamlarına renkli, pratik ve düşük maliyetli çözüm önerilerinde bulunmayı amaçlayan haftalık canlı
program.
TRT1 Stüdyosu Sağlık Sıhhat
(40 x75’)
İzleyicilerin, hastalıklara karşı
önlem alabilmeleri için akıllarındaki sorulara yanıt bulabilecekleri ve bu alandaki son
gelişmeleri takip edebilecekleri
bir program olmayı amaçlayan
haftalık canlı program.
TRT1 Stüdyosu Herkes İçin
Hukuk ( 8 x75’)
Günlük hayatta karşılaşılan sorunların hukuki karşılığını bularak toplumun bilgilendirilmesi
ve bilinçlendirilmesini amaçlayan haftalık canlı program.
Aileler Yarışıyor (234x90’)
Bir nesli büyüten efsane yarışma; aileler yarışıyor, yeni bir nesli büyütmek için Ufuk Özkan’ın
İyi Şeyler (233x10’)
TRT1 kanalında yayınlanmakta olan dizilerin kamera arkası
görüntülerinin, tanıtımlarının,
içeriklerinin, sürpriz gelişmelerin, seyircinin ilgisini çekecek ve
merak uyandıracak şekilde sunulduğu program.
Türkiye’nin Ekranı (5x15’)
Ülke gündemindeki sosyal, kültürel, sportif, aktüel konuları her
yaş ve her kesimden insana sorarak, kamuoyu görüşünü almayı amaçlayan program.
Beni Bekleme Kaptan (1x55’)
Cem Karaca’yı, ölüm yıldönümünde (8 Şubat) TRT olarak anmayı ve genç nesillere de bir örnek olarak sunmayı amaçlayan
program.
Kurşun Harfler (5x30’)
Manşetlere taşınmış etkileyici insan hikâyelerinin, tarih içerisinde yerini almış çarpıcı siyasi ve
toplumsal olayların, yerel gazeteler gözüyle o yıllara dönülerek,
tanık olmuş kişilerin farklı bakış
açılarıyla ekrana getirilmesi...
Aklı Selim (43x60’)
Ahmet Murat’ın sunduğu programda, konuklarla birlikte belirlenen konularla ilgili sohbetler
yapılıyor.
Yeni Zamanlar (20x30’)
Toplumu ve onu oluşturan her
bir bireyi farklı yönleriyle ele alıp
herkesin özel ve hayatın yaşamaya değer olduğunu vurgulayan program.
Onu Özlüyorum (10x10’)
Aziz şehitlerimizin ve ailelerinin
topluma örnek teşkil eden şehitlik öncesi ve şehitlik sonrası
yaşam kesitlerini anlatan konuların işlendiği program.
Zirvedekiler (25x30’)
Kültür, sanat, edebiyat, spor ve
siyaset dünyasında zirveye ulaşmış kişilerin tanıtıldığı program.
Süper Dadı (13x60’)
Süper Dadı, çocuklarının olumsuz davranışlarıyla baş etmeye
çalışan aileleri konu alan bir realite şovdur. Programın ana yapısı, profesyonel çocuk eğitimi
konusunda eğitimli bir uzma29
2013 Faaliyet Raporu
nın, hatalı ebeveyn tutumları
nedeniyle çocuklarıyla ilişkilerini düzenlemede sıkıntı yaşayan
ailelere tavsiyelerde bulunması
ve onlarla sağlıklı iletişim kurmalarına yardımcı olması fikri
üzerine kurulmuştur.
Çanakkale Şiirleri (3x2’)
Çanakkale şehitlerimizi anmak
adına hazırlanan klipler.
Ramazan Sevinci (29x75’)
1 Çorba (20x5’)
Geleneksel çorba tariflerinin
farklı bir görsel sunum ile verildiği program.
Gıda Günlüğü(15x15’)
Daha kaliteli ve sağlıklı bir hayat
için izleyicileri gıda, gıda sağlığı
ve gıda üretimi konusunda bilgilendiren; doğru gıda tüketimi
konusunda izleyicilere yol gösteren program.
Can Dostum (15x10’)
Hayatlarını hayvan dostlarımızla
birlikte yaşayan, onlara evlerini açmış insanlarla, can dostları
hayvanları üstüne eğitici ve bilgilendirici kısa sohbetleri içeren
program.
İşimi Seviyorum (10x15’)
Her bölümden farklı bir kişinin
iş yaşamını, gelişim süreçlerini,
işine verdiği önem ve sunduğu
katkıyı, işinin genel yaşamına
olumlu etkilerini, işinin ve yaptıklarının genel toplum yararını
izleyiciye aktaran program.
Kendine İyi Bak (10x10’)
İzleyicilerin daha kaliteli bir yaşam yaşayabilmelerini için püf
noktalar paylaşmayı amaçlayan
program.
Kitaplık (20x5’)
Edebiyatımızın
başyapıtlarını
usta edebiyatçılarımızın gözüyle
izleyiciye aktaran program.
30
Bekir Develi’nin sunumuyla
Mimar Sinan Camii’nden canlı
olarak yayınlanan programda,
senede bir defa yaşanan Ramazan ayının dinimize ve kültürel
zenginliğimize uygun bir şekilde yaşanabilmesi için meydana
gelen değişimlerin ve gelişimlerin dinimiz açısından değerlendirilmesini amaçlanan program.
Sahur Bereketi (29x90’)
Ahmet Murat’ın sunumu ile her
gün Eyüp Sultan Camii’nden
canlı yayın ile Ramazan ayı boyunca izleyicilere sahurun hikmetini hissettirmeyi amaçlayan
program.
Kadir Gecesi Özel Yayını
(1x105’)
İslam Dünyası için özel ve kutsal
kabul edilen Kadir Gecesinin,
birlik ve beraberlik içinde, görsel
medya aracılığıyla yaşanmasına
katkı sağlamak amacıyla seyirci
ile buluşan Kadir Gecesi yayını.
Mimar Sinan Camiileri
(20x10’)
Mimar Sinan’ın İstanbul’da inşa
ettiği camileri Ramazan Ayı boyunca izleyicilere tanıtılmasının
amaçlandığı program.
Hasbihaller (10x5’)
Özel günlerde TRT1 de yayınlanmak üzere çeşitli kesimlerden
sanatçı, spor adamı, akademisyen ve yazarlarla yapılmış röportajlar.
2013 Faaliyet Raporu
31
2013 Faaliyet Raporu
Haber Kanalı
YAYIN ALANI:
Turksat 2A ile Türkiye ve Avrupa’da
Eutelsat 7A ile Türkiye ve Avrupa’da
Turksat 3A ile Türkiye ve Orta Asya’da
www.trt.net.tr
Doğruluk ve tarafsızlığı ilke
edinen TRT Haber, yılların
habercilik deneyimiyle hayatın
bütün renklerini ekranlarınıza
taşıyor.
Türkiye ve dünyada bulunan muhabirleri vasıtasıyla, TRT imkanlarını etkin bir şekilde kullanarak,
günceli dinamik bir üslupla ekranlara yansıtmayı
hedefleyen TRT Haber, Mart 2010’da yayına başladı.
İnternet Siteleri
www.trthaber.com
Aylık ziyaret sayısı: 7.832.366, Ortalama Ziyaret
Süresi: 05.27”
TRT HABER
Sosyal Medya Araçları
www.trthaber.tv
Sitede program içerikleri ve saatleri hakkında yayın yapılmakta, kullanıcılar programların eski bölümlerine ulaşabilmektedir.
Yeryüzünde meydana gelen haber ve olayları
anında yayınlayan TRT Haber, hızlı, güvenilir ve
doğru haberciliği internetin bulunduğu her yerde
takip etmek isteyenler için pek çok site ve uygulamayla yayın yapmaktadır.
TRT Haber Yayınlarının Program Türlerine Göre Dağılımı
Diğer
47142
Anons-Spot
39245
Reklamlar
26537
Haber Bülteni
343228
Eğlence
17505
Müzik
522
Drama
1270
Kültür
57130
0
32
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
2013 Faaliyet Raporu
www.trthaberdd.com
Sitede “TRT Haber Dijital
Dergi”nin tanıtımı yapılmakta,
dergi içeriğinin bir kısmı siteden
paylaşılmaktadır.
Uygulamalar
TRT Haber Uygulaması
TRT Haber DD (Dijital Dergi)
uygulaması
Aktif Kullanılan Sosyal Medya
Adresleri
Youtube.com/trthaber
instagram.com/trthaber
pinterest.com/trthaber
plus.google.com/+trthaber
izlesene.com/tv/trthaber
vimeo.com/trthaber
dailymotion.com/trthaber
ustream.com/trthaber
TRT HABER kanalı 2013 yılı programlarından örnekler;
45 Artı
Hülya Hökenek’in, günün en çok
konuşulan olaylarını, usta gazeteci ve siyasetçilerle tartıştığı
program.
Türkiye Ajansı
Ömür Dediğin
Facebook.com/trthabertv
Twitter.com/trthabertv
Youtube.com/trthaberkanali
Twitter.com/trthaber_yurt
Twitter.com/trthaber_dunya
Twitter.com/trthaberdd
Haber Tadında
Hayata dair tüm renkler, “Haber
Tadında” programında sizlerle
buluşuyor. Gündeme ait konuların değerlendirildiği program,
ünlü konukların da katılımı ile
keyifli bir hafta sonu yaşatıyor.
Ufuk Çizgisi
Her gün Anadolu’nun farklı köşelerinden hikâyeler, özel haberler
ve canlı yayınlarla, Anadolu’nun
nabzını tutan program.
Çoğu yarım asrı geçmiş hayatların hikâyelerini, geçip giden
yıllardan arta kalan hüzünlerini,
mutluluklarını bu programda
yeniden dillendiren konuklarımız sizleri de bu zaman yolculuğuna davet ediyor.
Dünya Turu
Dünyanın her köşesinden güne
yansıyan haberleri, canlı bağlantılar ve uzman yorumlarıyla ekranlara getiren program.
Açı
Gazeteci Faruk Bilgin soruyor,
Prof. Vedat Bilgin, Prof. Beril Dedeoğlu, Prof. Gökhan Çetinsaya
ve Doç.Dr. Sedat Laçiner cevaplıyor. Olaylara, farklı açıdan bakmak isteyenlerin programı.
Dünyada ki gelişmelerin takip
edildiği, özel araştırma dosyaları
ile dünyanın siyasi, ekonomik ve
sosyal olaylarının mercek altına
alındığı program.
Uçuyorum
Her hafta dünyanın farklı bir ülkesine uçakla keyifli bir yolculuk, dünyanın dört bir yanından
33
2013 Faaliyet Raporu
ilginç insan hikâyeleri, uçaklar
hakkında merak edilenler ve havayolu ile seyahatinizi kolaylaştıracak bilgileri içeren program.
lendiren bir programı izleyicileriyle buluşturuyor.
Bu Toprağın Canları
Reçetesiz Hayat
bildirmeniz gerekiyor? Acil servisi aradığınızda yardıma kimler
koşuyor? Bir üründen şikayetçi
olduğunuzda nereyi aramanız
gerekiyor? Alo 110, Alo 112,
Alo 175, Alo 155…. Bu telefon
numaralarını aradığınızda arka
planda neler oluyor, hizmet nasıl işliyor hiç merak ettiniz mi?
Türk Yıldızları
Dr. Yasemin Bradley, sağlıklı
ve doğal beslenme konusunda yaptığı bilimsel çalışmaları,
Anadolu’yu il il gezerek uzun ve
kaliteli bir ömür süren asırlık çınarların sırlarıyla buluşturuyor.
Hoca Ahmed Yesevi’den, Hacı
Bektaş-ı Veli’den bi haberseniz,
ne Anadoluluyum diyebilirsiniz,
ne de Anadolu insanının tümünü kucaklayabilirsiniz. O zaman
şimdi hareket vakti. Yüklenip
sorularımızı sırtımıza çıkalım
yollara...
Fazla Mesai
Kartallı Kız Akbota
Kırmızı Beyaz belgesel serisi ile
dünyada sayılı ülkelerin sahip
olduğu akrobasi timlerinin içinde prestijli bir yere sahip olan
Türk Yıldızları’nı daha yakında
tanıyacağız.
Doğadaki İnsan
Programda ürünlerin, hizmetlerin kaynağı araştırılıp, üretimi,
hangi safhalardan geçtiği, sofralarımıza gelene kadarki yapım
aşamaları, verilen emek, tüketim, yapılan birbirinden ilginç
röportajlarla ekranlara geliyor.
100 Kişiye Sorduk
TRT Haber, kamuoyunun belli
konularla ilgili düşüncelerini ve
bu konulara bakış açısını değer34
Kartalla avcılık... Nura, Almatı’nın
yaklaşık 200 kilometre doğusunda. Yol normalde bir buçuk
saat sürüyor. Ama kar suyuyla
delik deşik olmuş asfaltta ilerlemek bir hayli zor. Yol boyu gördüğümüz koyun, sığır ve ‘jılkı’
(at) sürüleri bunun kanıtı.
Alo Devlet
Yangın ihbarı yaparken neleri
Bolu’da dağ evinden yola çıkarak Anadolu’ya doğru yol alan
Serdar Kılıç, doğadaki insanı arıyor, geçmişimizin izini sürerek
halen doğada yaşayan insanın
mücadelesini anlamaya ve anlatmaya çalışıyor. Aradığı sadece
el becerisi, insan gücü ve üretim
değil.
Sadece Sinema
Ülkemizde ve dünyada sinema
adına yaşanan gelişmelerin ekrana geldiği, oyuncularla keyifli
sohbetlerin, yurt içi ve yurt dı-
2013 Faaliyet Raporu
şında vizyona giren filmlerin yer
aldığı program.
düren esprilerinin, ülke gündemine ilişkin anlık değerlendirmelerinin ve günlük yorumların
yer aldığı program.
Eksi 10
Günlük
yor. Adaylar program içerisinde
açıklanıyor, adaylar arasındaki
oylama sonucunda, en çok oyu
alan ilk 3 video para ödülü kazanıyor.
Beklenmeyen
Dünyanın sinema ve eğlence merkezi Amerika Birleşik
Devletleri’nden özelikle Los
Angeles (Kaliforniya) merkezli
haberler, Türk toplumu ile ilgili aktiviteler, haberler ve başarı
öykülerinin yer aldığı program.
Yol Arkadaşım
Anadolu’nun yüzyıllardır devam
eden gelenekleri ve güzellikleri “Yol Arkadaşım” programı ile
ekrana taşınıyor. Her bölümde,
farklı bir yöremizde yaşayan ve
yaşatılan gelenek ve görenekler
en yalın, doğru ve doğal haliyle
izleyiciyle paylaşılıyor.
Kuklagiller
Her yaş grubu tarafından sevilen
kuklaların, eğlendirirken düşün-
Birbirinden ilginç görüntüler
eşliğinde; günlük haberler, gündemdeki konular, konusunda
uzman kişilerin yorumları, siyaset, ekonomi, gazete manşetleri ve ayrıntıları, spordaki aktüel
gelişmeler, kültür ve sanat olayları “Günlük”te.
Sigortalı Hayat
Sigorta alanında uzman konukların, sigorta konusunda merak
Sadece bilmek zorunda kalanların bildiği hastalıkların, hasta
ve hasta yakını açısından seyrini,
didaktik veya tıbbi bir dille değil,
bir komşunun ağzından anlatır
gibi günlük yaşamdaki etkileri
ile aktaran belgesel.
Tek Nefes
Belgesel, bir Türk dalış ekibinin
uluslararası sulardaki maceralarını ekranlara yansıtıyor. Serbest
dalışçı bir dünya rekortmeni, su
edilen her soruya cevap verdiği
ve yeni düzenlemelerin anlatıldığı program.
Haber Sizsiniz
Ekranların ilk ödüllü vatandaş
gazeteciliği programı “Haber
Sizsiniz”, her Cumartesi izleyiciden gelen haberleri yayınlanı-
altı kameramanı, su altı görüntü
yönetmeni ve bir yönetmenden
oluşan ekip, her hafta bir dalış
gerçekleştiriyor.
35
2013 Faaliyet Raporu
Nefes Alan Topraklar
si, yolcularını gidecekleri yere
ulaştırırken, birbirinden sıcak
sohbetlere ev sahipliği yapıyor.
Milletvekili ya da bakan, her hafta
siyasete yön veren bir isim Meclis
Taksi’nin direksiyonuna geçiyor.
Fırtına
Yönetmenliğini Coşkun Oğuz
Namlı’nın yaptığı “Nefes Alan
Topraklar”, Çukurova’nın verimli
topraklarını ve buradaki doğal
yaşamı ekrana taşıyor. Bedirhan
Gökçe’nin seslendirdiği belgeselde, Anadolu coğrafyasının
muhteşem manzaralarından en
güzel görüntülere yer veriliyor.
Akıllı Tercih
lar, konuklar ve canlı bağlantılarla izleyicilerle buluşuyor.
İnce Çizgi
Fırtına, yüksekliği 4 bin metreye
yaklaşan dağların zirvelerindeki
su damlalarından doğan, nadir
güzellikteki bir derenin belgeseli. Belgesel, Fırtına deresini başından sonuna kadar, görsel olarak kayıt altına alarak arşivliyor.
Ekonomik Tarifler
Üniversiteye hazırlanan gençlere
rehberlik eden ve yol gösteren
program, Alev Nallar tarafından
hazırlanıp, sunuluyor. 2012 tercih
dönemi ile ilgili son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar, tercihlerle ilgili merak edilen sorulara
canlı yayında uzmanların verdiği
cevapların yer aldığı program.
Meclis Taksi
Her hafta siyaset dünyasının ünlü
isimlerini konuk eden Meclis Tak-
36
Deneyimli televizyoncu Defne
Sarısoy’un sunduğu programda,
ekonomi mutfak tezgâhına yatırılıyor. Ekonomiye yön veren ünlüler, mutfağa girip hem kendilerine özgü yemeklerini yapıyor,
hem de ekonomik tariflerle ilgili
anekdotlar veriyor.
Spor Kritik
Spor yayıncılığının usta isimlerinden Ali Okancı’nın sunduğu
programda, futboldan basketbola, voleyboldan tenise günün
tüm spor gelişmeleri özel dosya-
Gazeteci Emin Pazarcı’nın hazırlayıp sunduğu İnce Çizgi’de,
her hafta Türkiye gündeminin
önemli siyasi gelişmeleri, konuklarla değerlendiriliyor.
Neler Oluyor
“Neler Oluyor”, Türkiye’nin
önemli konularını en yetkin
isimlerle konuşuyor. Sosyal
medyadan izleyicilerin yönelttiği sorulara da yer verilen programda, eğitimden savunma
sanayine, tarımdan ulaşıma her
hafta bir konu derinlemesine ele
alınıyor.
2013 Faaliyet Raporu
37
2013 Faaliyet Raporu
Spor Kanalı
Ağustos 2010 tarihinde yayına başlayan
TRT Spor, ulusal ve uluslararası tüm spor
müsabakalarını ve organizasyonları, canlı
ya da banttan ekranına taşırken, sporun
her dalına ayrı önem veriyor.
TRT Spor Kanalı TBMM TV’nin yayında olduğu Salı, Çarşamba ve
Perşembe günleri 14.00-19.00 saatleri arasında Türksat 3A’da, diğer zamanlarda ise hem Türksat
2A ve Türksat 3A’da yayındadır.
TRT Spor programlarında futboldan basketbola, voleyboldan
hentbola, güreşten tenise, buz patenine, tekvando, atıcılık gibi bir-
YAYIN ALANI:
Türksat 2A ve 3A ile Türkiye ve
Avrupa’da
Eutelsat W3A ile Türkiye ve
Avrupa’da
Türkiye’de yerel ve digital medyalar
ile kablolu yayında
www.trtspor.com.tr
çok spor dalına yer verilmektedir.
Yıl içinde kimi yayınlar hem radyo, hem de televizyondan yayınlanmıştır. Farklı ülkelerden
ve yurtiçinde yüzlerce noktadan
spor karşılaşmaları ekrana canlı
ya da bant yayınlarla iletilmiştir. TRT Spor Mersin Akdeniz
Oyunları’ndan Dünya Yüzme
Şampiyonası’na, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’ndan, Cum-
TRT Spor kanalı 2013 yılı programlarından örnekler;
Futbol Ateşi
röportaj, görüntü ve yorumların
yer aldığı program.
Futbol Gecesi
hurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na,
WTA Tenis Turnuvası’ndan,
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme
Şampiyonası’na ve PTT 1. Lig karşılaşmalarının yayınına kadar bir
çok özel organizasyonu ve karşılaşmayı ağırlıklı TRT imkanlarıyla
gerçekleştirilen prodüksiyonlarla sporseverlere sunmuştur.
özetlerinin yayınlandığı ve hafta
sonu oynanacak maçlara ilişkin son gelişmelerin aktarıldığı
program.
İşte Gol
Süper Toto Süper Lig’de mücadele eden futbol takımlarının o
hafta oynadığı maçların geniş
özetleri ile maç önü ve maç sonu
38
Cuma akşamları, Spor Toto Süper Lig’de oynanan maçların
2013 Faaliyet Raporu
Spor organizasyonları başlamadan önce, günün organizasyonlarına canlı bağlantılar, bitmiş
organizasyonların özet görüntülerinin yayınlandığı program
Spor Artı
Günün spor olaylarının aktarıldığı, ertesi günün spor olaylarının
hatırlatıldığı program
Gündem Spor
değerlendirildiği ve daha sonra
oynanacak karşılaşmaların irdelendiği program.
Avrupa’dan Futbol
Avrupa ülkelerinde oynanan liglerden maçların değerlendirildiği program.
Künde
Yerel, Ulusal ve Uluslararası güreş şampiyonalarının ekrana taşındığı program.
Süper Spor
Dünyanın her yerinde gerçekleştirilen Motor sporlarının tüm
yönleriyle
değerlendirildiği
program.
Türkiye liglerinde oynanan karşılaşmalarla öne çıkan spor olaylarının değerlendirildiği program.
Spor Manşet
Her gün sabah o gün spor ile
ilgili gazetelerde ve gündemde
yer alan konuları konuk ve yorumcularla irdeleyen program.
Süper Futbol
Süper Toto Süper Lig’de o hafta
oynanan karşılaşmaların değişik
konuk ve yorumcularla değerlendirildiği program.
Almanya’dan Futbol
Bire Bir
Spor dünyasının ünlü karakterlerinin konuk edildiği program.
Bir Ömür Spor
Türk Spor tarihine damgasını
vurmuş spor insanlarının konuk
edildiği program.
Sportreler
Spor kamuoyunda öne çıkan
sporcuların özel hayatlarını anlattıkları program.
FIFA 2014
Dünya Futbol Kupası öncesi, bu
şampiyonaya katılacak ülke takımlarının tanıtıldığı program.
Suda 4 Mevsim
Almanya 1. Ligi Bundesliga’da o
hafta oynanan karşılaşmaların
Su sporları ile ilgili Türkiye ve
Dünyada meydana gelen gelişmeleri ve organizasyonları ekrana taşıyan program.
Tenis Dünyası
Dünyada ve Türkiye gerçekleştirilen tenis organizasyonlarının
değerlendirildiği program.
90’dan Sonra
Programda futbol olayları, ünlü
konukları, seyircisi, orkestrası ve
sunumu ile eğlenceli bir şekilde
ekrana taşınıyor.
Ampute Futbol
Ampute futbol ligi özet ve karşılaşmalarının yer aldığı program.
Engelsiz Spor
Engelli spor branşlarından sporcular ve organizasyonların yer
aldığı program.
Birlikte Çözelim
Spor gündemini meşgul eden,
güncel sorunları üniversite öğrencileri ve konunun uzmanları ile tartışarak çözüm arayan
program.
39
2013 Faaliyet Raporu
Spor Gündemi
Spor seyircisine sporun gündemini aktaran program.
Kardeşler Takımı
Türkiye’deki Amerikan Futbol Ligini konu alan program.
Spordan Spora
Futbol hariç diğer spor dallarını
izleyicilere öğretmeyi amaçlayan program.
Pota
Bundesliga Özetler
Almanya 1. Futbol Ligi’nde o
hafta oynanan karşılaşmaların
özetlerinin yer aldığı program.
İtalya Ligi Özetler
İtalya 1. Futbol Ligi’nde o hafta
oynanan karşılaşmaların özetlerinin yer aldığı program.
Fransa Ligi Özetler
Fransa 1. Futbol Ligi’nde o hafta
oynanan karşılaşmaların özetlerinin yer aldığı program.
Süper Lig Özetler
Spor Toto Süper Lig’de o hafta
oynanan karşılaşmaların özetlerinin yer aldığı program.
PTT 1. Lig Özetler
Basketbol liglerinden özet görüntüler, röportajlar ve yorumların yer aldığı program.
Ralli Günlüğü
Ralli yarışlarının, ralli pilotu Burcu Çetinkaya’nın sunumu ile ele
alındığı program.
Parkur
Atletizm organizasyonlarının ele
alındığı program.
Spor Özel
Basketbol, Voleybol, Ekstrem
sporlar ve Kadın Sporlarının yer
aldığı program.
Mavi Tutku
Yüzmeden yelkene, kanodan
küreğe, su topundan su altı
sporlarına kadar tüm su sporlarının gündeminin değerlendirildiği spor magazin programı.
40
Bank Asya 1. Lig’de o hafta oynanan karşılaşmaların özetlerinin
yer aldığı program.
UEFA Avrupa Ligi Özetler
UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan
karşılaşmaların özetlerinin yer
aldığı program.
Şampiyonlar Ligi Özetler
Şampiyonlar Ligi’nde oynanan
karşılaşmaların özetlerinin yer
aldığı program.
FA Cup Özetler
İngiltere Federasyon Futbol Kupası karşılaşmalarının özetlerinin yayınlandığı program.
THY Eurolig Özetler
THY Basketbol Eurolig karşılaşmalarının özetlerinin yayınlandığı program.
2013 Faaliyet Raporu
TRT SPOR KANALI 2013 YILI ÖNE ÇIKAN SPOR ORGANİZASYONLARI
FUTBOL
PTT 1. Lig Futbol Karşılaşmaları
Türkiye
Süper Toto Süper Lig Radyo Yayınları
Türkiye
İspanya Futbol Kral Kupası
İspanya
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga)
Almanya
Fransa 1. Futbol Ligi
Fransa
İtalya 1. Futbol Ligi
İtalya
Ampute Futbol Ligi
Türkiye
FIFA U-20 Futbol Şampiyonası
Türkiye
FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası
Birleşik Arap Emirlikleri
Konfederasyon Kupası
Brezilya
TSYD Ankara Futbol Turnuvası
Ankara
FIFA Plaj Futbol Dünya Kupası
Tahiti
Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası
Antalya
BASKETBOL
Basketbol Eurocup Karşılaşmaları
Türkiye ve Avrupa
Basketbol Eurochallenge Karşılaşmaları
Türkiye ve Avrupa
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi Karşılaşmaları
Türkiye
VOLEYBOL
Avrupa Final Four Erkekler Voleybol Karşılaşmaları
Marmaris
GÜREŞ
Dünya Güreş Şampiyonası
Macaristan
Avrupa Güreş Şampiyonası
Gürcistan
Vehbi Emre Güreş Turnuvası
İstanbul
Kahramanmaraş Kurtuluş Kupası Güreş Turnuvası
Kahramanmaraş
Yaşar Doğu Güreş Turnuvası
Ankara
Kumluca Geleneksel Yağlı Güreşleri
Antalya-Kumluca
Samsun Yağlı Güreşleri
Samsun
Samsun Alaçam Yağlı Güreşleri
Samsun
Sinanlı Belediyesi Yağlı Güreşleri
Kırklareli
Havza Yağlı Güreşleri
Samsun
Gebze Yağlı Güreşleri
Gebze
Çanakkale Çan Yağlı Güreşleri
Çanakkale
Akhisar Yağlı Güreşleri
Manisa
Şabanözü Yağlı Güreşleri
Çankırı
Sorgun Yağlı Güreşleri
Yozgat-Sorgun
Kurtdereli Yağlı Güreşleri
Balıkesir-Kurtdereli
Sancaktepe Yağlı Güreşleri
İstanbul
Aybastı Yağlı Güreşleri
Ordu
Seki Yağlı Güreşleri
Muğla-Seki
Şile Yağlı Güreşleri
İstanbul-Şile
Elmalı Yağlı Güreşleri
Antalya
Karamürsel Yağlı Güreşleri
Kocaeli
Nakkaşlı Eyüp Pehlivan Yağlı Güreşleri
İstanbul
41
2013 Faaliyet Raporu
Aksaray Karakucak Güreşleri
Aksaray
Manavgat Yağlı Güreşleri
Antalya
Erbaa Güreşleri
Tokat
ATLETİZM
Dünya Atletizm Şampiyonası
Rusya
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası
İsveç
35. Kıtalararası İstanbul Avrasya Maratonu
İstanbul
Olimpik Gün Koşuları:
Mersin-G.Antep-Eskişehir
Büyük Atatürk Koşusu
Ankara
Bursa Tarih ve Kültür Yolu Koşusu
Bursa
YÜZME
Dünya Yüzme Şampiyonası
İspanya
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
Danimarka
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları
İstanbul
OLİMPİYATLAR
Mersin Akdeniz Oyunları
Türkiye
TENİS
Tenis Lale Kupası
İstanbul
Tenis İzmir Cup
İzmir
WTA Tenis Turnuvası
İstanbul
Tenis PTT Cup
Ankara
BİSİKLET
49. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
Türkiye
TEKVANDO-JUDO
Türkiye Tekvando Şampiyonası
Antalya
Judo Grand Prix
Samsun
HALTER
Avrupa Halter Şampiyonası
Arnavutluk
Halter Türkiye Yıldızlar Şampiyonası
Amasya
BOKS
AIBA 2013 Dünya Boks Şampiyonası-Çeyrek Final
Kazakistan
Türkiye Boks Şampiyonası
Karabük
BİNİCİLİK
Cumhurbaşkanlığı Binicilik Kupası
Kayseri
TBMM Başkanlığı Binicilik Kupası
Ankara
Başbakanlık Binicilik Kupası
Ankara
Cumhuriyet Kupası Binicilik Yarışları
İzmir
DİĞER SPOR ORGANİZASYONLARI
42
Avrupa Bayanlar Golf Turnuvası Türkiye Ayağı
Antalya
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası: Yarı Final
Diyarbakır
2013 Faaliyet Raporu
43
2013 Faaliyet Raporu
Çocuk Kanalı
%100 ÇOCUK sloganıyla yayına
başlayan ve başarılarla dolu beş yılı
ardında bırakan Türkiye’nin en iyi
çocuk kanalı TRT Çocuk; televizyon
ekranında rengârenk bir dünya
yaratarak alanında gerçek bir marka
haline gelmiştir.
Yayınları ve program içerikleri
açısından, gerçek anlamda çocuk televizyonculuğu yapan TRT
Çocuk, çocuklara ve ebeveynlere, evrensel pedagojik normlara
uygun olarak; eğlendirerek öğreten, kaliteli, çağdaş ve yenilikçi bir yayın içeriği sunmakta,
kendini, yerel ve kültürel unsurlarla bütünleştirerek Türkiye’nin
tüm çocuklarını kucaklamaktadır. Bu amaçla çocukların kendi
kültürlerini, dillerini ve sosyal etkileşimlerini gözlemleyebilecekleri ve kendilerini özgürce ifade
44
YAYIN ALANI:
Türksat (Batı) 11919 V Türkiye
Avrupa - Asya - Orta Doğu - Afrika
Türksat (Doğu) 11096 H Türkiye - Asya
Orta Doğu - Afrika
Eutelsat 7A 10762 V 11492 Türkiye
Avrupa - Asya - Orta Doğu
Galaxy 19 1196 V ABD - Kanada
Meksika - Küba
Yamal 201 11585 V Asya,
D-Smart 125
Digitürk 160
Teledünya 166
Tivibu 111
Kablo TV K6
Mobil TV olanakları
Karasal yayında TRT 4 frekansı
www.trt.net.tr
trt.cocuk.com
edebilecekleri programlar hazırlamakta, alanında yol gösterici
olmanın sorumluluğunu büyük
bir memnuniyetle taşımaktadır.
içeriğiyle çocuklara farklı türde
pek çok yapım sunarak kısa sürede miniklerin ve ebeveynlerin
gözdesi haline gelmeyi başardı.
1 Kasım 2008 tarihinde yayın
hayatına başlayan TRT Çocuk,
06.30-21.00 saatleri arasında,
günde 14 saat 30 dakika yayın
yapmaktadır. (Okulların tatil olduğu yaz döneminde yayın saati
1 saat uzamaktadır.)
Zaman içinde son teknolojileri altyapısına adapte eden
ve programlarında etkileşime
önem veren TRT Çocuk, çoklu
zekâ kuramına dayalı yayıncılık
gibi evrensel çocuk yayıncılığı
ilkeleriyle hazırlanan programları çocuklarla buluşturarak Türkiye’deki çocuk yayıncılığının
standartlarını yükseltti.
3-14 yaş grubundaki çocuklar
için kurulan kanal, zengin yayın
2013 Faaliyet Raporu
esinlenerek zengin bir yerel içerikle yayınlarını büyük oranda
yerli hale getirdi.
Popüler çizgi dizi kahramanlarıyla her dönem “En çok izlenen
çocuk kanalı” olma özelliğini taşıyan TRT Çocuk ayrıca milli kültürden, tarihten, sanat ile edebiyat geçmişinden gelen kahramanlardan ve hikâyelerden
Türkiye’de yayın yapan tüm çocuk kanalları arasındaki izlenme
oranlarında üstünlüğünü koru-
duğu gibi diğer ulusal kanallar
arasında da kendi yayın saatlerinde ilk beş arasında olan kanal,
sosyal medya alanında da takipçi sayısını her geçen gün arttırmaktadır.
TRT Çocuk Yayınlarının Program Türlerine Göre Dağılımı (dk)
Diğer
12465
Reklam
21840
Haberprg
Eğlence
6248
72
2110
Müzik
6397
37705
Drama
86168
8646
Kültür
89394
Eğitim
55496
0
10000
20000
30000
40000
50000
Yerli Yapımlar
60000
70000
80000
90000
100000
Dış Kaynaklı Yapım
2013 yılında TRT Çocuk kanalında yayınlanan özgün program örnekleri
Keloğlan(15’)
isteyen Kara Vezir ve adamlarıKöstebekgiller (15’)
Efsaneleşmiş masal kahramanı nın karşısında Keloğlan ve arkaKeloğlan, günümüze eğlence ve daşları var.
heyecan dolu bir gezinti gerçekleştiriyor. Dünyayı ele geçirmek Nane Limon (13’)
Birbirinden farklı serüvenlere
atılan Nane ile Limon, Biber ve
Komposit drama türündeki
programın hedef kitlesi 6-12
yaş grubudur. Çocuklara sorumluluk duygusunu, dostluğu ve
paylaşımı öğreten Köstebekgiller, çocuk gelişimine katkısıyla
dikkat çeken bir yapımdır. Dostluk, sevgi, yardımlaşma, doğa
bilinci ve fedakârlık gibi pek
çok konuda, eğitici içeriğe sahip
program.
45
2013 Faaliyet Raporu
Çilek de ekibe katılınca, yeni
dostlarıyla maceraların içine gizlenen pek çok bilgiyi öğreniyor.
Gündelik yaşamdan beslenen
hikâyeler, ilginç detaylarla süslenerek, izleyicinin eğlenirken öğrenmesine öncülük ve rehberlik
etmeyi amaçlıyor.
Dede Korkut Hikâyeleri (13’)
Bir edebiyat klasiği olan “Dede
Korkut Hikâyeleri”, TRT Çocuk
tarafından farklı bir yorumla ekrana taşınıyor. “Destanların ilk
anlatıcısıyla tanışın” sloganıyla,
hikâyelerde anlatılan tüm karakterleri ortak bir çizgide buluşturan yapım, en ünlü Türk destanlarından birini, doğa ve insanın
iç içe geçtiği ilham verici maceralara dönüştürüyor.
Canım Kardeşim (10’)
İki kız kardeşin sürükleyici maceralarını ekrana getiren yapım,
bir ailede yaşanabilecek her
şeyi eğlenceli bir dille çocuklar
46
için uyarlıyor. Kardeşliğin tüm
güzelliğini Müge ve Mine’nin
hikâyesiyle ekrana taşıyarak, ailenin önemi, sevgi, sorumluluk
duygusu, paylaşım ve ebeveynlerle ilişkiler gibi konularda çocuklara yol gösteriyor.
Kuzucuk (5’)
Kapkara gözleri, pamuk gibi tüyleri ve her zaman gülümseyen
yüzüyle “Kuzucuk”, çocukların
vazgeçemediği oyun arkadaşı!
Gelmiş geçmiş en tuhaf maceralar onun başından geçiyor!
Okul öncesi çocukların eğitimine ve eğlencesine dönük olarak
tasarlanan yapım, eğlenceli kurgusuyla onlara hem keyifli dakikalar sunuyor hem de onlara
farklı kavramlar konusunda bilgi
veriyor.
2013 Faaliyet Raporu
47
2013 Faaliyet Raporu
Kürtçe Aile Kanalı
YAYIN ALANI:
TRT 6, müzik-eğlence programları,
dini programlar, sohbet
programları, gezi ve kültürsanat programları, spor ve haber
bültenleri, dizi, sinema ve daha
birçok yapımdan oluşan zengin bir
içerik sunuyor.
01 Ocak 2009 tarihinde yayına
başlayan ve yayınlarının tamamı
çift dil uygulaması kapsamında
Kurmanci ve Zazaki lehçelerinde yapılan TRT 6, 4 ayrı dil veya
lehçede yayın yapabilmek için
gerekli olan çalışmaları tamamlamıştır. İzleyicilerinin talepleri
ve hedef kitlesinin sosyo-ekonomik özellikleri göz önünde bulundurularak geliştirilen yayın
politikasında, 7’den 70’e her kesime hitap edilmekte, Doğu ve
Güney Doğu Anadolu Bölgelerimizdeki illerin büyük bölümüne,
vericiler üzerinden televizyon ve
radyo yayını yapılmaktadır.
TRT 6’nın yayınları Diyarbakır,
Bitlis, Malatya, Şanlıurfa, Gazi48
Türksat 2A ile Türkiye’de
Eutelsat w3a ile Türkiye-Avrupa da,
Atlantic Bird 4A ile kuzey Afrika
ve Ortadoğu’da Galaxy 19 ile
Amerika’da 4
Digitürk 58
D Smart 104
Teledünya 100
Tivibu 36
Kablo TV 100. Kanal
www.trt.net.tr/trt6
www.trtxeber.com
antep, Van, Iğdır, Mersin, Mardin, Ağrı, Muş, Hakkari, Bingöl,
Elazığ, Siirt, Şırnak, Tunceli ve
Nusaybin’den karasal olarak da
izlenebilmektedir.
TRT 6’da tekrar yayınlar ve dış
kaynaklı sinema filmleri hariç olmak üzere; % 87 Kürtçe,
% 12 Zazaca ve % 1 oranında ise
Soranice lehçesinde yayın yapılmaktadır.
Bir aile kanalı olan TRT 6, dini,
çocuk, haber-spor, eğitim-kültür, müzik-eğlence, belgesel,
yerli ve yabancı dizi, sinema türlerini içine alan geniş bir yayın
yelpazesine sahiptir.
Ülkemizin birlik-beraberlik ve
kardeşliğine önemli katkı sağlayan TRT 6, yayına başladığı
günden bu yana istikrarlı şekilde izleyici sayısını arttırmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışından izleyici portföyünü zenginleştiren
TRT 6, özellikle Güneydoğu
ve Doğu Anadolu Bölgelerinde en çok izlenen kanallardan
biri konumuna ulaşmıştır. 2012
reyting ortalamalarında TRT 6,
Güneydoğu’da bütün ulusal kanallar içinde en çok izlenen ilk
10 kanal arasında yer almıştır.
TRT 6’nın dizileri ise yayınlandığı
akşam, bütün ulusal kanalların
ürettiği ve en çok reytingi alan
dizileri arasında ilk 5’e girme başarısını göstermektedir. Yurtiçin-
2013 Faaliyet Raporu
Ayrıca internet ve mobil (Iphone, Android, Black Berry, Windows Phone) platformlarından
da ulaşılabilmektedir. Yayınlar
çift dil uygulaması kapsamında
Kurmanci ve Zazaki lehçelerinde
yapılmaktadır.
en çok dinlenen ilk 3 radyo arasında bulunma başarısıyla dikkat çekmektedir.
den yayın yapan Kürtçe kanallar
içinde de TRT6, en çok izlenenler listesinde açık ara ilk sırada
yer almaktadır.
Yayınlar, programa göre uydu ve
platform üzerinden 4 dil seçeneği (Sırasıyla Kurmancî, Zazaki,
Sorani ve Türkçe) ile izlenebilmektedir.
TRT 6, televizyon yayınının yanı
sıra radyo yayının da gerçekleştirmektedir. TRT 6 Radyo, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
TRT 6 Yayınlarının Program Türlerine Göre Dağılımı (dk)
19904
Sporprg
79926
Haber
4850
Müzik
106771
86715
Drama
70020
Kültür
75900
Eğitim
81514
0
20000
40000
60000
Yerli Yapımlar
80000
100000
120000
Dış Kaynaklı Yapım
TRT 6 kanalı 2013 yılı programlarından örnekler;
Ana Haber
Zaza Haberleri
Türkiye özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde
haber niteliği taşıyan olay ve gelişmelere yer verilen program.
Türkiye özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
haber niteliği taşıyan olay ve gelişmelere yer verilen program.
Gece Haberleri
Türkiye özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde
haber niteliği taşıyan olay ve gelişmelere yer verilen program.
Sabahın Sesi
Güncel konulara ilişkin röportajların gerçekleştirildiği aktuel
program.
Sizin Sesiniz
Her hafta farklı bir ilde, gündeme ilişkin konularla ilgili vatandaşlarla yapılan röportajları ve
fikirleri ekrana taşıyan program.
Meyman
Türkiye’nin dört bir yanını gezen program, Zazaca konuşan
vatandaşların sesine kulak vererek, halkın dilinden Anadolu’da
günlük yaşamı ekrana getiriyor.
Yolcu
“Siz neredeyseniz, biz oradayız.” sloganı ile yapılan, Yurtiçi
ve yurtdışında Kürtçenin konuşulduğu her yere giden bir gezi
kültür programı.
49
2013 Faaliyet Raporu
Fate İle Günbegün
Hafta içi her gün profesyonel
ve amatör müzisyenlerin konuk
edildiği, canlı telefon bağlantıları ve stüdyodaki izleyicileriyle
hoş sohbetlerin gerçekleştirildiği zaman zaman da istek parçaların seslendirildiği sabah kuşağı programı.
Öğleden Sonra
Hafta içi her gün kadın ve yaşama dair özel konu ve konukların
yer aldığı öğlen kuşağı programı
Hakikat Pınarı
Din ahlak, kültürel ve sosyal
alanlarda halkın bilgilendirildiği
zazaca dini program.
Ozan
Dengbêj (Halk Ozanı) denilen
kişiler tarafından yaşanmış hikayelerin ağıt şeklinde söylendiği,
programda sunucu ve konukların söylenen eserlerle ilgili bilgiler verdiği bir kültür programıdır.
Cüneyt Hoca İle Perşembe
Akşamı
Din ahlak, kültürel ve sosyal
alanlarda halkın bilgilendirildiği
dini program.
Divan
Futbol Keyfi
Haftanın maç özetlerinin, haftanın takımı, golü ve toplu sonuçların yer aldığı spor programı.
la hoş sohbetlerin gerçekleştirildiği, folklor ekibiyle de Türkiye’nin
renkli halk oyunlarının sergilendiği müzik- eğlence yapımıdır.
Toprağın Bereketi
Tarımda makineleşme, hayvancılık, çiftçilik, üretim, hasat ve
benzeri merak edilen birçok
konunun yer aldığı tarım programı.
Güzel Nağmeler
Koro solo parçaların söylendiği
sıra gecesi tarzında müzik eğlence programıdır.
Fıkha Şafi
Şehirlerimiz
Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgesindeki yaşamı, gelenekleri ve genel durumu anlatan
program.
Yerel Gündem
Bölgede meydana gelen tüm
haber olaylarını: Star Gazetesi
Diyarbakır Temsilcisi Şeyhmus
Çakan, Cihan Haber Ajansı Diyarbakır Temsilcisi Aziz İstegün
ve araştırmacı yazar İbrahim
Güçlü ile yorumlayarak izleyicilere aktaran bir haber yapımıdır.
Gündem
Haftanın öne çıkan gelişmelerinin gazeteci ve akademisyen
olan uzman konuklar tarafından
değerlendirildiği haber programıdır.
Alkış (Çepik)
Din ahlak, kültürel ve sosyal
alanlarda halkın bilgilendirildiği
dini program.
Vakit Nasıl Geçti
Yarım asır geçmiş hayatların ilginç, dramatik, hüzünlü ve renkli yaşamlarını konu eden aktüel
program.
Teke Tek
Haftanın öne çıkan gelişmelerinin gazeteci ve akademisyen
olan uzman konuklar tarafından
değerlendirildiği haber programıdır.
Cennet Bahçesi
Çocuklara dini temel unsurlarını öğreten ve bunu da çocuk-
Dini ve tasavvufi sohbetlerin
gerçekleştirildiği ve sohbetlerin
ilahilerle de pekiştirildiği dini
program.
50
“Alkış (Çepik)’’ programı, profesyonel ve amatör müzisyenlerin konuk olduğu, stüdyodaki konuklar-
2013 Faaliyet Raporu
ların seviyesine uygun olarak
eğlenceli bir şekilde gerçekleştiren dini program.
Can ve Ciğer
cari ve ekonomik katkısı ve yine
işadamlarının buradaki ticari
ilişkileri, potansiyelleri, bölgede
yaptıkları ve yapacakları projelerin aktarıldığı program.
Köylüler Yarışıyor
İki ailenin karşı karşıya geldiği
birbirinden farklı, renkli ve zorlu etaplardan oluşan yarışma
programı.
Kardeşlik Sofrası
İhtiyaç sahiplerinin temel gereksinimlerinin hayırsever işadamları tarafından karşılandığı
yardım programı.
Can û Ceger, farklı ve bir o
kadar da renkli hayatların
Şanlıurfa’nın küçük bir çarşısında
buluşmasını
konu
edinen
komedi-dram tarzı bir yapımdır. Dizide babasının hastalığı
nedeniyle ciğerci dükkânını
tek başına işletmek zorunda kalan Şilan’ın zor günleri,
Miran ile olan aşkı ve çarşı esnafının sıcak hikayesi anlatılmaktadır.
Kuzey Güney Köprüsü
Program, her hafta mikrofonlarını Kuzey Irak halkına uzatarak,
oradaki kültürü, gelenekleri,
yaşamı ve sanatı ekranlara getiriyor. Yaşamın her alanından insanları konuk edildiği programda renkli, eğlenceli kimi zaman
komik kimi zaman da hüzünlü
unsurlar yer almaktadır.
Irak Kürtleri
Kuzey Irak’ta Türkiye’nin ve Türk
iş adamlarının bölgeye olan ti-
Gezgin
Program, her hafta dünyanın
farklı bölgelerine giderek, oradaki kültürü, gelenekleri, sosyal
yaşamı, sanatı ve tarihi ekranlara getiriyor. Yaşamın her alanından insanların da konuk
edildiği programda renkli, farklı
kimi zaman eğlenceli kimi zaman da komik unsurlar yer almaktadır.
Aşiretler
Güney ve Doğu Anadolu bölgesindeki aşiretlerin yaşamları
ve tarihleri hakkında bilgi veren
program.
etkinliklerini, derslerde yaptıkları çalışmaları, sosyal ve gündelik
yaşantılarını esprili bir dille aktarıldığı gençlik programı.
Daima Sanat
Haftanın öne çıkan Kültür ve
Sanat etkinlikleri (sinema, dizi,
oyun ya da müzik albümü) ve
ünlü sanatçıları konuk eden
program konuyla ilgili bilinmeyen ve merak edilen noktaları
da izleyiciye sunmaktadır. Program ekibi, hazırlıklar sırasında
Türkiye ve Dünya gündemini
öne çıkarırken, Doğu ve Güneydoğu’daki sanat etkinliklerini de
duyurmaktadır.
Toplum ve Siyaset
Haftanın öne çıkan gelişmelerinin gazeteci ve yazar olan
uzman konuklar tarafından
değerlendirildiği siyaset programıdır.
Futbol Gecesi
Süper lig maç özetleri, kritik
pozisyonlar ve yeşil sahada yaşanan olayların perde arkasının
gösterildiği spor programı.
Hayat
Hayatın içinde olmasına ve tüm
ilginçliğine rağmen görünmeyenlerin aktarıldığı belgesel
programıdır. Program her hafta
ülkemizin başka bir köşesinde
ve farklı bir konuyla izleyicinin
karşısına çıkıyor.
Gençlik
Daha çok üniversitede okuyan
gençlerin kampus içerisindeki
51
Kürtçe Aile Kanalı
2013 Faaliyet Raporu
TRT AVAZ
Dünyasına Yayın
TürkTürk
Dünyasına
Yayın
TRT Avaz kanalı, Türk Cumhuriyetlerinin
ortak sesi olarak, Orta Doğu’dan
Kafkaslara 27 ülke ve 13 muhtar
cumhuriyette yaklaşık 250 milyon
nüfuslu coğrafyaya hitap etmektedir.
2009 yılının 21 Mart tarihinde
Türk Dünyası için yeni yıl olarak
görülen Nevruz Bayramı ile yayın hayatına başlayan TRT Avaz,
yayın yaptığı coğrafyayı bir kültür şemsiyesi altında birleştirmeyi hedefleyen ve bu coğrafyanın ortak kanalı olma iddiasını
taşıyan çok dilli bir kanaldır. Kanal çocuk, kültür, sanat, müzik,
eğlence, belgesel, gezi, drama
dallarındaki programlarıyla izleyici kitlesi bakımından geniş bir
kitleye hitap etmektedir.
Kapsama alanında Çin Sincan
Uygur Özerk Bölgesi, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan,
Kırgızistan, Azerbaycan, Afganistan, Rusya Federasyonu,
Ukrayna, Moldova, Gürcistan,
Suriye, Irak, İran, Bulgaristan, Yunanistan, Balkan ülkeleri, Doğu
Avrupa ülkelerinin tamamı yer
almakta, ayrıca Türk Cumhuriyetlerinde Azerbaycan, Özbekis52
YAYIN ALANI:
Turksat 3A ile Türkiye ve Orta
Asya’da Yamal 201 ile Avrupa ve
Asya’da Digiturk 57. kanalda
D- Smart’ta
www.trt.net.tr
www.trtavaz.com.tr
TRT TÜRK
Haber, Kültür
TRT BELGESEL
nuşulan Özbekçe, Türkmence,
Azerbaycan
Kırgızca,
Turizm
ve Türkçesi,
Belgesel
Kazakça, Boşnakça ve Arnavut-
tan, Kazakistan ve Kırgızistan’da
ve Bosna Hersek’te yayın yapan
ulusal kablo şirketlerinden yayınları izlenebilmektedir.
Kanalın yayın coğrafyasını Orta
Asya, Kafkasya, Balkanlar ve Türk
kültürünün hakim olduğu geniş
alan oluşturmakta,
24 saat yayın esasında kesintisiz
yayın yapılmakta,
Çok dilli yayın anlayışı benimsenmekte,
Kurum içi ve kurum dışı programların yanı sıra bölge televizyonlarından ve bölgede yerleşik
yapım firmalarından programlar
satın alınmakta,
Temel hedef ortak yayın anlayışı
ve ortak kültür ön plana çıkarılmaktadır.
ça hazırlanmakta, söz konusu
programlar Türkçe altyazı ile
izleyicilere ulaştırılmaktadır. Ayrıca TRT’nin beğenilen ve bölge ülkelerine hitap eden arşiv
programları bölge dillerinde
seslendirilmekte ve Türkçe altyazılı olarak yayınlanmaktadır.
TRT MÜZİK
TRT Avaz’ın yakın olarak takip
Müzik
ettiği alanlardan birisi de Balkan
coğrafyasıdır. Kanalda Balkanları
konu eden eğitim kültür ve müzik eğlence programları hazırlanmaktadır. TRT, Balkan coğrafyasında yayın hayatını sürdüren
televizyon kanalları ile yakın işbirliği halindedir. Bu coğrafyada
özellikle Bosna Hersek Devlet
Televizyonu ile çok sayıda ortak yayınlar gerçekleştirilmiştir.
TRT Avaz haberleri Arnavutça ve
Boşnakça da okunmaktadır. Ay-
TRT ARAPÇA
Arapça Aile Kanalı
TRT Avaz Türkiye’nin ilk ve tek
çok dilli kanal olma kanal özelliği taşımaktadır. TRT Avaz programları yayın coğrafyasında ko-
TRT DİYANET
Din, Kültür
2013 Faaliyet Raporu
rıca Arnavutça ve Boşnakça film
dublajları yapılmaktadır.
TRT Avaz yayına başladığı 2009
yılında hedef olarak belirlediği
konulardan biri olan bölge dillerinde haber bülteni uygulamasını da 2013 yılı içerisinde devam
edilmiştir. Halen Azerbaycan
Türkçesi, Kazakça ve Kırgızca
haber bültenleri yayınlanmaktadır. Söz konusu bültenler, ilgili
ülkelerin devlet televizyonlarından gelen spikerler tarafından
sunulmaktadır. Mevcut dillere
Özbekçe ve Türkmence dillerinde haber bültenlerinin de ilave
edilmesi düşünülmektedir.
Ayrıca 2013 yılı içerisinde TRT
dizilerinin yayın coğrafyamızda yer alan ülkelerin dillerinde
seslendirilmiştir. “Sen De Gitme”
Kazakça, “Sakarya Fırat” Türkmence, “Başrolde Aşk” Türkçe,
“Koçum Benim” Kazakça olarak
yayınlanmıştır.
TRT Avaz Yayınlarının Program Türlerine Göre Dağılımı (dk)
5256
5266
Diğer
Sporprg
21024
Haberprg
15768
Haber
42048
5256
Eğlence
31526
26280
21024
Müzik
21024
Sinema
5256
5256
Drama
73584
21024
Kültür
194472
15768
15768
Eğitim
0
50000
100000
150000
200000
250000
TRT Avaz kanalı 2013 yılı programlarından
örnekler,Dış Kaynaklı Yapım
Yerli Yapımlar
Konuşan Tarih
Klasik Esintiler
Motifler
Türklerin Anadolu’ya yerleşme- Türk dili konuşan ülkeler aralerinin ardından yaptıkları tarihi sındaki ilişkiyi kültür-sanat ve
eserleri konu alan program.
müzik yolu ile beslemeyi amaçlayan program.
Oto Vizyon
Otomotiv sektörü geçen yıllar Gönül Avazı
içerisinde büyük bir gelişim gösTRT Avaz yayın coğrafyasındaki
terdi. Bu gelişimle birlikte hayalülke müziklerinin en güzel parlerimizdeki araca kavuşma şansı
Programda klasik müziğe ilişkin
da yakaladık. Bu programla ha- çalarının seslendirildiği program. Türkiye’de ve dünyada yaşanan
yallerdeki otomobilin imkansız
gelişmelerin yanı sıra klasik müolmadığı, izleyiciye örnek su- Kültür Eşiği
Balkanlar’dan Orta Asya’ya uza- ziğin en güzel örnekleri de izlenumlarla anlatılmaktadır.
nan ortak kültürümüzün farklı yiciye sunulmaktadır.
yüzleriyle yapılan sohbetler ve
Hareketi Severim
Çocuk ve gençlere sporu sevdir- Türk Dünyası müzikleri yer almaktadır.
meyi amaçlayan bir program.
53
2013 Faaliyet Raporu
Türkmen Diyarı
Aşkabat Temsilciliği tarafından
hazırlanan ve Türkmenistan’daki güncel olayları ele alan bir
program.
Türkiye’nin Renkleri Sesleri
Program, çeşitli vesilelerle
Türkiye’ye yerleşmiş yabancıların hayatlarını, göç hikayelerini,
kültürlerini, gelenek ve göreneklerini ekrana taşıyor.
Türkü Söylemek Lazım
Anadolu’nun Sıcak Yüzleri
Anadolu insanının yaşam öyküleri, yaşadıkları yöre kültürüne
olan katkıları, özverili çalışmaları ve tüketmeyi değil üretmeyi
amaçlayan yaşam felsefeleri bu
programda…
Gurbetten Sılaya
Türk Cumhuriyetlerinden gelen
ve Türkiye’de öğrenim gören
öğrencilerin yaşamlarını tanıtmayı amaçlayan programda öğrencilerin ailelerine mesajları ve
hazırladıkları klipler yer alıyor.
Kafkaslardan Esen Yeller
Program başta Azerbaycan olmak üzere Kafkasların nesilden
nesile aktarılarak kökleşmiş zengin kültür ve folklorunun yansımalarını ekrana getiriyor.
54
TRT sanatçıları Emine Ata ve
Ali Çakar’ın sunduğu Türk halk
müziği programı. Programda
TRT sanatçıları, gençlik korosu, konservatuar öğrencileri ve
yarışmalarda dereceye giren
gençlerden oluşan yedi kişilik
bir performans grubu ve konuk
olarak katılan tanınmış halk müziği sanatçıları ile her yöreden
halk danslarına yer verilmektedir. Ayda 1 gün ise Kerkük, Azeri,
Balkan, Konya, Erzurum gibi türkü geceleri düzenlenmektedir.
Şark Pazarı Şarkı Yarışması
Ukrayna Devlet Televizyonu’yla
son 4 yıldır gerçekleştirilen şarkı
yarışmasına TRT Avaz’ın dahil olmasıyla katılan ülkelerin giderek
Türk kökenli ağırlıklı olması yoluna gidilmiştir.
Biz Geldik
Türk Cumhuriyetlerinde yaşamakta olan ailelerin bazıları bir
şekilde Türkiye’ye gelmiş, bu
ülkeyi sevmiş ve burayı kendine vatan edinmiştir. Bu ailelerin
ülkemizdeki yaşantıları, beklen-
tileri, duygu ve düşüncelerini
izleyici ile paylaşmaktadır.
Bir Dilek Tut
Hayatın içinden kişilerin özellikle engelli bireylerin yaşamlarını konu edinen ve
onların bir dileğini gerçekleştirerek hayranlık duydukları ünlü
kişiyi konuk eden program, aynı
zamanda sporun ve sanatın değerlerini ortak coğrafyaya aktarmaktadır.
Kültür Mimarlarımız
Türk kültürünü inşa eden önemli kişiler ve katkıları tanıtılacak,
izleyicilerin bu yolla kültürel
meselelere hakim olması sağlanacaktır.
Futbol Avrasya
Türkiye, Azerbaycan, Rusya birinci liglerdeki maçların değerlendirmeleri…
Hızlı Sohbetler
Şehirlerarası hızlı trende gerçekleşen programda siyaset, spor,
sanat dünyasının önde gelen
isimleri ve trendeki yolcularla
hayata ve güncel konulara dair
sohbetlerin bulunduğu kültür
programı.
Kırımdan Yansılar
Kırım’ın tarihini doğal güzelliklerini turistik yerlerini ve insanların sosyal hayatını ele alan kültür programı.
2013 Faaliyet Raporu
Kültür Hazinemiz
Türk dünyasının kültürel kavramları tarihi yerleri ve şahısları
tanıtılmaktadır.
Lutiye
Sesli Mektuplar
Ülkemizdeki öğrencilerin izlenimlerini ailelerine sesli ve görüntülü mektuplarla anlattıkları
bir program...
Gökyüzü Konakları
Balkanlar’daki dünya mirasının
nadide eserleri tanıtılmaktadır.
Güzel Şeyler Oluyor
Türk müzik dünyasındaki enstrümanların tanıtımı yapılmaktadır.
Medya Festival
Türkiye’de, kardeş ülkelerle birlikte hazırlanan değişik projeler
ele alınmaktadır.
Değişim
Türkiye’de uluslararası boyutta
gerçekleşen festivallerden tanıtımının yapıldığı program.
Mihenk Taşları
Kırgızistan’daki kültür sanat
dünyasının mihenk taşları olan
insanların tanıtıldığı program.
Türkiye’nin değişik şehirlerinin
dünden bugüne yaşadığı değişimi konu eden bir gezi programı…
Moda Moda
Köşe Bucak Avrupa
Avrupa’daki Türklerle ilgili sosyal
ve kültürel faaliyetler ele alınmaktadır.
Kafkas Rüzgârı
Kırgızistan’daki moda dünyasının tanıtımının yapıldığı program.
Oba Gündemi
Orta Asya, Balkanlar ve Avrupa
gündeminin genel olarak değerlendirilmesi.
Türkiye ve Gürcistan arasındaki
komşuluk ilişkilerinin iyiye gitmesi amaçlanmaktadır.
55
2013 Faaliyet Raporu
Türkiye’nin Dünyaya Açılan
Yüzü
Dünyaya Türkçe yayın yapan kanal,
Türkiye ile Türk insanını tanıtan
programlarıyla, haber, kültür ve sanat
yayınlarıyla, yurtdışında yaşayan
vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye
ve Türk Kültürü ile kopmayan bağı,
sorunlarının desteği, hüzün ve
sevinçlerinin ortağıdır... Dünyanın
neresinde olursanız olun.
TRT Türk “Dünyayı Türkçe
İzleyin” sloganıyla yola çıkmış,
Türkiye ile Türk insanını tanıtan
programlarıyla, haber, kültür
ve sanat yayınlarıyla, kilometrelerce uzakta yaşayan Türkleri
birbirinden haberdar etmek ve
dünyadaki gelişmeleri Türkiye’ye
anlatmak amacıyla 08 Mayıs
2009’da yayına başlamıştır.
göz önüne alınarak belirlenmiştir. Saat başı Türkiye’de ve dünyadaki gelişmelerin yer aldığı
haber bültenlerinden dört adedi uzun süreli Ana Haber Bülteni
olarak belirlenmiştir. Ana haber
bültenlerinin yayın saatleri yukarıda belirtilen dört kıtanın
prime-time saatleri dikkate alınarak planlanmıştır.
TRT Türk kanalı Türkiye’de 16:9
formatında yayın yapan ilk televizyon kanalı olma özelliğini
taşımaktadır.
08 Mayıs 2009 Cuma Günü 20.00
Bülteniyle yayın hayatına başlayan TRT Türk, o tarihten bugüne
kadar, Türkiye’yi diğer ülkelere,
diğer ülkelerde yaşayan Türk
vatandaşlarına ve Türkçe bilen
insanlara anlatmıştır. Aynı zamanda dünyadaki gelişmeleri de, yabancı ajansların değil,
Dünyanın dört kıtasında yayın
yapan TRT Türk kanalı yayın akışı Amerika, Avrupa, Avustralya
ve Asya kıtalarının yerel saatleri
56
YAYIN ALANI:
Turksat 2A İle Türkiye ve Avrupa’da,
Turksat 3A İle Türkiye ve Orta Asya’da,
Eutelsat 7A, Eutelsat 36A , Astra,
Hotbird 13E İle Avrupa’da,
Galaxy 19 İle ABD ve Kanada’da,
Optus D2 İle Avustralya ve Yeni
Zellanda’da,
Yamal 201 İle Orta Asya’da
Digitürk 48
D-Smart 109
Teledünya 45
Tivibu 68
Kablo TV S5
www.trtturk.com
yurtdışında bulunan temsilcileri
aracılığıyla ülkemize taşımıştır.
Türk vatandaşlarını uluslararası
yayın kuruluşlarının manipülasyonlarından kurtarmak temel
hedeflerden biridir.
TRT Türk dünya genelinde yaşayan Türk vatandaşlarının ve
Türkçe bilen insanların birbirleriyle haberleşme platformu olmuştur.
Yatay yayın akışı uygulanan TRT
Türk kanalında 2013 yılının farklı
yayın dönemlerinde, yeni ve arşivden, olmak üzere toplam 191
adet program yayınlanmıştır. Bu
programların 124 adeti Kurum
içi, 67 adeti Kurum dışı kaynaklı-
2013 Faaliyet Raporu
dır. Söz konusu programların 57
adedi canlı olarak yayınlanmıştır. 01:00-07:00 saatleri arasında
saat başı canlı olarak verilen haber bültenleri dışında gün içindeki programların tekrar yayını
yapılmaktadır. Yayınların %62’si
iç yapım, %38’i dış yapımdır.
trtturk.com
trtturk.com, uluslararası haber
bilgi kanalı TRT Türk’ün yeni
medya uygulamalarındaki yüzü
oldu. İçeriğiyle, görselleriyle, uygulamalarıyla sadece bir kanalın
haberlerini ve programlarını ak-
taran bir anlayış yerine, yepyeni
bir haber merkezi mantığıyla
trtturk.com olarak geniş kitlelere ulaşmayı amaçladı.
trtturk.com TRT Türk, TRT Haber,
AA, İHA, CHA, DHA, Reuters, AP,
AFP başta olmak üzere ulusal
ve uluslararası haber kanal ve
ajanslarından gelen haberleri
değerlendirip mecralarına uygun olarak görsel, video, grafik
desteğiyle kullanır.
trtturk.com yeni medya araçları
olan ipad, iphone, android tablet, android telefon, akıllı tv (lg-
samsung), turkcell tv, tivibu, apple
tv, facebook, twitter, youtube, dailymotion, vimeo, web.tv, google+, instagram, linkedin ve bloglarla diğer medya ortamlarının
büyük bir kısmını kullanmaktadır.
trtturk.com sosyal medyada aktif bir strateji izlemiştir. trtturk.
com yaptığı özel anlaşmalarla,
günlük ve anlık sosyal medya
analizleri alarak, bu analizler
doğrultusunda yayınlar yapmıştır. Kısa zamanda iyi analiz ve
doğru stratejiyle sosyal medyada etkili kullanıcı sayılarına ulaşılmıştır.
TRT Türk Yayınlarının Program Türlerine Göre Dağılımı
Fr.Reklam
5%
Müzik
5%
Spor
4%
Ekonomi
4%
Eğitim
11%
Kültür-Sanat
34%
Haber
45%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
TRT Türk kanalı 2013 yılı programlarından örnekler;
Zamandan Mekandan
berlerini canlı bağlantılarla ve
özel dosyalarla aktarılacak.
Küresel Bakış
İstanbul’dan hafta içi 5 gün canlı
olarak yayınlanacak uluslararası
kültür-sanat programı. “Zamandan Mekan”dan programıyla
dünyanın dört bir yanından ve
yurdumuzdan kültür sanat ha-
Dünya gündemine küresel bir
bakış geliştirmek amacı ile yola
çıkan program Amerika, Asya,
Avrupa ve Afrika kıtalarında
yer alan 15 ülkenin ekseninde
haber üretiyor. Dünyada öne
çıkan ekonomiler ve toplumlar
içerisinde yerleşik Türk gazetecilerden oluşan temsilcileri
ile yapılan gündem aktarımları
ve haber dosyaları programın
ana içerik hatlarını oluşturuyor.
Sunuculuğunu Mehmet Ziya
SÜMER’in üstlendiği, “Küresel
Bakış” programı, hafta içi her
gün, günde iki defa TRT Türk’te...
57
2013 Faaliyet Raporu
Kayıp Hazinelerin İzinde
gözler önüne sererek anlatmayı
amaçlayan program.
Büyük Ustalar
Kayıp Hazinelerin İzinde’ yurt dışına kaçırılan kayıp hazinelerin
öyküsüyle TRT Türk ekranında.
Nohut Oda Bakla Sofa
El emeğinin yerini fabrikasyona bıraktığı günümüzde mesleklerini icra eden ustaları gün
yüzüne çıkartıp hikayelerini izleyicilere aktararak, bu mesleklerin yeniden hayat bulmasını
amaçlayan “Büyük Ustalar” TRT
Türk’te.
Lezzet-i Şahane
15. yüzyıldan itibaren Osmanlı
İmparatorluğunun geniş sınırları içinde yayılmaya başlayan
“Türk evlerinin” tüm özellikleri
bu programda aktarılıyor. Programla Türklerin tarih sahnesine
ilk çıktıkları zamandan bu yana
değişen mekanların tanıtılması
amaçlanıyor.
Türk Çalgıları
Geçmişten günümüze geniş bir
coğrafyada var olan Türk toplumunun kendini ifade etmek için
ürettiği özgün müzik aletlerini,
farklılığımızı ve üretkenliğimizi
58
turmayı amaçlayan programda
usta çırak geleneğinin devam
ettirilme aşamaları yer alıyor.
Başrolde Sinema
Türk sinemasına emek veren,
hayatının başrolünde sinema
olan kişilerin izleyiciye özellikle genç nesillere tanıtılmasını
amaçlamaktadır. Geçmişten günümüze beyaz perdede yapılacak kısa yolculuklardan oluşan
her bölüm aynı zamanda Türk
sinema tarihi için arşiv niteliği
taşımaktadır.
Haber Ajandası
Osmanlı döneminden bu güne
unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin belirlenip, o kültürün içersinde harmanlanmış ninelerimizin kendi mutfaklarında kendi
tariflerini izleyiciye aktardığı yemek programı.
Hafta boyunca yaşanan önemli
gelişmeleri; haberlere arka pencerelerinden bakarak, farklı bakış açıları ile izleyiciye aktarmayı
hedefleyen haber programıdır.
Üstad
Gök Kubbeden Yer Kubbeye
Zanaattan sanata kadar usta
isimlerle; o mesleği öğrenmek
isteyen hevesli çırakları buluş-
“Gök Kubbeden Yer Kubbeye”
devri Osmani’de yolu İstanbul’un
camileri ile kesişen dervişle-
2013 Faaliyet Raporu
rin ibretlik, askerlerin serdarlık
hikâyelerini ekranlara taşıyor. Bir
kadim şehir, bir kutlu mekân ve
bir muhterem zat derlemesi ile
dünü ve bugünü anlatıyor.
Sokakta Hayat Var
güzellikleri tespit edilerek müzisyenlerimizin topladığı halk
ezgileri ile oluşturulan yeni müzik eserleri izleyici ile buluşacaktır. Ana amaç dinleyen izleyicinin
eseri şehirle bağdaştırmasıdır.
mekleriyle ünlü farklı şehirlerine
seyahat edip, izleyicilere gittiği
yörelerin sokak lezzetlerini tanıtır.
Benim Hikayem
Film Arası
Sokakta Hayat Var, her hafta
İstanbul’un farklı bir semtindeki sokak, cadde, meydanlarda
halkla iç içe çekimleri yapılan
programa ünlü müzisyenler konuk oluyor. Müzik sohbetiyle
birlikte, müzisyenlerin akustik
performanslarına da yer veriyor.
Tarihin İzinde
Suat KÖÇER’in hazırlayıp sunduğu ‘Film Arası’ güncel haberler,
vizyona giren filmler, sinema
tarihinden özel bölümler ve her
hafta ağırladığı önemli konuklarla sinema gündemini belirliyor.
Yavaş Şehirler
Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan başarılı Türklerin,
sadece iş dünyasıyla sınırlı kalmadan, yerel yönetimlerden
parlamentolara,
edebiyattan
müziğe, sinemadan tiyatroya ve
sivil toplum kuruluşlarındaki aktif çalışmalarından uluslararası
örgütlerdeki başarılı yöneticiliklerine kadar hayatın her alanından başarı öyküleri programda
yer alıyor.
Hanlardan Plazalara
Talha UĞURLUEL’le tarihin farklı
perspektiflerini izleyiciyle buluşturmayı amaçlayan program
aynı zamanda tarihi mekanlarda
gizli kalmış hikayeleri de gün yüzüne çıkaracak.
Türkiye’de salyangoz damgası almış “Yavaş Şehriler” ve oralardaki
yaşam programa konu oluyor.
Sokak Lezzetleri
Şehrin Sesleri
Her şehrin ait olduğu coğrafyanın maddi ve manevi değerleri,
Programın gurme sunucusu, her
bölümde ülkemizin sokak ye-
Türkiye’de tarihi yazılmayan hikayesi pek anlatılmayan yerli esnaf ve zanaat erbabının, sermaye sahibi tüccar ve sanayicilere
dönüşümünün, belki de hakiki
anlamda milli burjuvazimizin
oluşum sürecini mercek altına
almayı amaçlamaktadır.
Günce
Bu toprağın tarihinden aldıklarını yine bu toprağın insanına öğreten, Türk gençliğine kendi kah59
2013 Faaliyet Raporu
ramanlarını sevdiren, yokluktan
yoksulluktan yılmadan hayallerinin peşinde koşan, alanlarında
öncü, işlerini tutkuyla, sessiz sedasızca yapan, yakın tarihe hem
tanıklık hem hizmet eden, sanatın edebiyatın tarihin çok çalışan az bilinen değerli sanatçıları
“Günce”de kendilerini anlatıyor.
Gurbette Kalanlar
Gurbette Kalanlar programında,
yaşam mücadelesini ülkelerinden binlerce kilometre uzaklıkta
sürdüren insanların hayatı konu
ediliyor.
Şahika’nın Mavi Dünyası
Çınaraltı
En Sosyal
Çınaraltı, geçmişin penceresinden bugüne bakma iddiasıyla,
coğrafyamızda yaşanan siyasi
ve tarihi olayları, günümüzde
yaşananlarla örneklendirme yaparak, bulunduğumuz sürecin
daha rahat okunmasına yardımcı oluyor.
‘En Sosyal’ internet dünyasının
“en”lerini, keyifli bir bakış açısıyla seyirciye aktarıyor. Deniz
GÜZELMERİÇ izleyiciyi peşine
katıyor ve onları internetin en
çok konuşulan ve en çok paylaşılanlarından, bilinmeyenlerine
doğru yarım saatlik eğlenceli bir
gezintiye çıkarıyor.
Hikmet
Her dönemi ve her kainatı kapsayan, tüm insanlığa indirilmiş
en gerçek bilgi kaynağı Kur’an-ı
Kerim ayetlerinin geçmiş ve günümüz yaşantısına yansıyan hikmetleri bu programda…
Afrika’nın Rengi
Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika ERCÜMEN, Türkiye’nin
tüm denizlerinde gerçekleştirdiği mavi yolculuk ile birlikte,
sualtının masmavi güzelliklerini
keşfediyor.
60
Dijital Bakış
‘Dijital Bakış’ dijital dünya ile ilgili en güncel konuları hem eğlenceli hem de bilgilendirici bir şekilde ele alıyor. İzleyenleri sanal
dünyanın günümüz hayatındaki
önemi ve etkileri konusunda düşündüren program, birbirinden
eğlenceli videoları ve sürprizleriyle ekrana bağlıyor. Spor M-Oto
Türkiye’de yapılan tüm motor
sporları, bu dallarda yapılan çe-
‘Afrika’nın Rengi’ Güney Afrika
rotasında bir motosiklet sürücüsünün yolculuğu sırasında
Afrika’nın bilinen yönlerini görtermekle birlikte, bilinmeyen
yönlerini de sunmayı hedefliyor.
2013 Faaliyet Raporu
şitli yarış ve etkinlikler… “Spor
M-oto” ralli, off-road, moto cross,
drag gibi tüm motor sporlarını
ekrana taşıyor. Ayrıca nostalji
bölümünde geçmiş zaman yarış
görüntüleri ile anılar tazeleniyor.
Sinemanın İlkleri
yazarlarının televizyonun entelektüel işlevinden faydalanarak, televizyon diline uygun bir
formatta farklı bir bakış açısı ile
geniş kitlelerle buluşması sağlanıyor.
barınmak için çare... Bu Yüzden
hislerin aracısı ve duyguların
sembolü kapılar... ”Türkiye’nin
Kapıları”nda farklı içerikte belirlenecek bir kapının hikayesi ekrana geliyor...
Geçmişin İzleri
Tarih Akan Çeşmeler
Geçmişin İzleri, yakın tarihte
yaşanmış ve etkisi devam eden
olayları hatırlatıp bugün yaşananların tarihsel bağına ışık tutuyor.
Yapıldıkları dönemin birçok
sanat uygulamalarını taşıyan
çeşmeler, batı tarzı motiflerin
yanında Türk İslam sanatının da
birçok temsilini yansıtıyor. Programda çeşmelerin taşıdığı bu
görsel güç aktarılarak gelecekte
yaşadığımız çevreyi inşa edecek
çocuklarımıza bu estetik bilinci
yerleştirilmeye çalışılıyor.
İlk yönetmenler, ilk yıldızlar, ilk
seyirciler, ilk belgeseller… Sinema sanatında yaşanan teknik ve
sanatsal ilklerin konu edileceği
programda gelişen teknolojiyle
büyüsünü kaybetmeye başlayan sinemanın aslında ne olduğunu hatırlatılıyor.
Okuma Saati Dünya Edebiyatı
Yaşayan Sokaklar
Program; dünya edebiyatının
önemli eserlerini ve bu eserlerin
yazarlarının televizyonun entelektüel işlevinden faydalanarak, televizyon diline uygun bir
formatta farklı bir bakış açısı ile
geniş kitlelerle buluşması sağlanıyor.
Programda, geçmişten bugüne
önemini ve değerini koruyan
cadde ve sokaklar konu alınıyor.
Okuma Saati Türk Edebiyatı
Program; Türk edebiyatının
önemli eserlerini ve bu eserlerin
Türkiye’nin Kapıları
Geçmek, varmak ve kavuşmak
için vesile. Korunup kollanmak
Bilim Dünyasına Bizden Katkılar
İslam bilginleri, astronomiden
kimyaya tıptan matematiğe pek
61
2013 Faaliyet Raporu
çok alanda dünya tarihine damga vurdu, bilimsel gelişmenin
önünü açtı. “Bilim Dünyasına
Bizden Katkılar” tüm bu gelişmeleri ekrana taşıyor.
Bilmek Gerek
yonu kullanarak, görsel/ işitsel
alışkanlıklardan yararlanarak bu
aşınmayı azaltmak hedeflenmektedir.
Çevre kirliliğinin giderek artmakta olduğu günümüzde; İnsanın, insan sağlığının, çevrenin
korunması ve iyileştirilmesi, bilinçli tüketim yaparak çevre kirliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi amacı taşıyan çevre programı.
Öteki Takvim
Öteki Takvim’de günün önemli
olayları, yeni ve ilginç görüntülerle kurgulanıp ekrana taşınıyor. O gün olmuş önemli olaylar,
Türkiye ve dünya gündemini
vaktiyle meşgul etmiş ilginç gelişmeler, bir takvim yaprağında
anlatılıyor.
Türkçem
Dilimize gösterdiğimiz özen
çeşitli etkenlerle hızla aşınmaktadır. Buna neden olan iletişim
araçlarını ve özellikle televiz-
62
2013 Faaliyet Raporu
63
2013 Faaliyet Raporu
Turizm ve Belgesel
Tarihi, doğal ve kültürel mirasımızı kayıt
altına almayı hedefleyen TRT Belgesel,
Türkiye’nin dünya tarafından en doğru
şekilde algılanması için Türkiye’yi; Türkçe,
İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve
İspanyolca ile altı farklı dilde dünyaya
tanıtıyor. TRT Belgesel Kanalı, tarih, toplum,
doğa, çevre, spor, kültür - sanat, bilim,
teknoloji alanlarında, belgesel programları
ile geçmişi geleceğe aktarıyor.
Belgesel Kanalı; tarihi, doğal,
kültürel zenginliklerimizin kayıt
altına alınarak seyirci ile buluşmasını amaçlayan yayınlarıyla
öne çıkarken gençleri belgeselciliğe özendirmek, gayretlerini
ve belgeselciliği desteklemek
amacı ile de yayınlar yaptı. “TRT
Belgesel Günleri” takvimi doğrultusunda yapılan yayınlar ile
ödül alan belgeseller seyirci ile
buluşturuldu.
Kanal, zengin TRT arşivini seyirci
64
YAYIN ALANI:
Türksat 2A Batı Paketi 11919 V Türkiye – Avrupa
Eutelsat W3A 11554 H S.R: 27500 Türkiye – Avrupa
Hotbird 11034 V S.R: 27500 Türkiye – Avrupa- Batı Asya
D-Smart 67
Digitürk 190
Teledünya 187
Mobil TV olanakları ile ve internet
üzerinden
ile buluştururken bir yandan da
yeni belgeselleri ile yayın arşivini geliştirdi.
2013 Yılında; 665 Bölümlük 146
adet dış yapımdan 58’i yayınlandı. 28 adet pilot bölüm değerlendirildi, 60 proje ise yapım
aşamasında. 261 bölümlük 34
içyapımdan 7 proje yayınlandı,
27 projenin ise 2014 yılında yayını hedeflendi. 165 bölümlük
56 proje lisans kiralama yolu ile
yayınlandı.
Başbakanlık Tanıtma Fonu ile
gerçekleştirilen 16 proje haricinde, Güney Kore ARİRANG TV,
Ukrayna Devlet Televizyonu ile
ortak projeler yapıldı, 2013’de
Çin Televizyonu ile görüşme
başlatıldı.
EMITT İstanbul Fuarı, Travel Turkey İzmir ve yine 82. Uluslararası İzmir Fuarı’nda stand açarak
turizm sektörüne de destek vermeye çalışıldı.
2013 Faaliyet Raporu
TRT Belgesel İç ve Dış Yapım Süreleri (dk)
10000
14000
0
2000
4000
6000
8000
10000
Kurum içi Yapımlar
12000
14000
16000
Kurum dışı Yapımlar
TRT Belgesel Program Adetleri
56
1
146
34
0
20
40
60
Kurum içi Yapımlar
80
100
Kurum dışı Yapımlar
120
140
Ortak Yapımlar
160
Lisans Kiralama
TRT Belgesel kanalında 2013 yılında öne çıkan programlardan örnekler;
Fatih Avrupa’nın Kaderini Değiştiren Adam (8x26’) (1x 52’
Özel Bölüm)
Fatih Sultan Mehmet’in hayatını
konu alan belgesel.
Mülkün Varisleri (13x26’)
(1x 58’Özel Bölüm)
Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş döneminden başlayarak
tahtın varisleri, şehzadelerin
taht mücadelesi bu programda.
Yabancı Gözü İle Türkiye
(10x 28’)
TRT Belgesel Kanalı ile Ukrayna
Devlet Televizyonu ile yapılan
anlaşma gereği Ukrayna’dan
gelen
ekipler
tarafından
Türkiye’nin çeşitli yörelerinin tanıtıldığı belgesel.
Ejderin Gölgesi (1x 52’)
Kore’nin Gyeongsangbuk Bölgesi, Kore kültürünün oluştuğu bir
yer aynı zamanda da teknoloji
üssü olması nedeni ile önemli
bir coğrafya, belgesel bu özelliği
konu edinmekte.
Uzaktaki Dostlar ( 5x 26’)
Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde köylerde yaşayan Türk
Dostlarının faaliyetlerinin konu
edildiği, belgesele konu olan
yabancı ülkelerdeki köylerde
yaşayanlar ile Türk seyircilerin
birbirlerinden haberdar olmasını sağlayan, karşılıklı turizme
katkıda bulunan bir belgesel
Dünyanın En Güzel Yeri
(13 x 24’)
Türkiye’nin farklı il ve ilçelerdeki
65
2013 Faaliyet Raporu
doğal ve tarihi eserleri, güzellikleri konu eden belgesel.
Altın Elbiseli Adam (1x28’)
Sıradışı (6x10’)
Sınır tanımayan sanatçılar ve
onların şaşırtıcı eserlerinin bir
araya geldiği program, farklı
sanat dallarını ve bunlarla ilgilenen Türk sanatçılarının yaşamlarını, eserlerinin oluşum aşamalarını ve düşüncelerini izleyicilerle
paylaşıyor.
Tamgalar - Dengizli (3x36’)
Tarih, kültür, insan ve coğrafya
bağlamında geçmişten günümüze Denizli’nin sosyal DNA’ları
olan tamgaların gözüyle; Denizli ve ilçelerinin dört mevsim
görüntülerinin yer aldığı tarihi
camilerin, mezarlıkların, kaya resimlerinin anlatıldığı üç bölümlük belgesel.
66
1969 yılında Kazakistan’da Esik
gölü kıyısında tesadüfen bulunan kurgandan çıkan Altın
Elbiseli Adam’ın ve kurganda
bulunan iki satırlık Göktürk Runik Alfabeli yazıtın bulunduğu
kepçenin Türk tarihi açısından
öneminin anlatıldığı belgesel.
2013 Faaliyet Raporu
67
2013 Faaliyet Raporu
Müzik Kanalı
YAYIN ALANI:
TRT Müzik, “Senin Müziğin Senin
Kanalın” sloganı ile ağırlıklı olarak Türk
Müziği, yanı sıra yerli ve yabancı müzik
yayınlarıyla Türkiye’nin ve dünyanın
müziğini ekrana taşıyor. Geçmişten
geleceğe, Türkiye’nin ve dünyanın
müziğini buluşturan kanalda,
mümkün olduğunca sözden arındırılmış
yepyeni iç, dış ve ortak yapım
programları yer alıyor.
68
TURKSAT 2A 42E 11919V 24444 3/4 BATI
TURKSAT 3A 42E 11096H 30000 5/6
DOĞU
GALAXY 19 97W 11960 V 22000 3/4
DIGITURK 104. Kanal
D-SMART 110. Kanal
TURKSAT Sayısal Kablo TV 155. Kanal
TURKSAT Analog Kablo TV S-03 (119.25
Mhz)
TİVİBU EV 160. Kanal
http://www.trtmuzik.net.tr/
https://www.youtube.com/trtmuzik
https://www.facebook.com/TRTMuzik
twitter.com/trtmuzik
16 Kasım 2009’da yayın hayatına
başlayan TRT Müzik kanalı; Türk
müziğinde kültürel değerlerin
korunması ve geliştirilmesinde
sektöre öncülük etmek, yerel
değerlerin yeni yorumu ve sunumuyla evrensel müzik kültürüne katkıda bulunmak, ticari
kaygıların ötesinde kültürel- sanatsal hizmeti ön planda tutan
yayıncılık yapmak amacıyla kurulmuştur.
müziği, popüler, klasik, alternatif müzik türlerine yer veren ve
konusu müzik olan programlar
yayınlayan tematik bir kanaldır.
TRT Müzik, genel hedef kitleye
yönelik 7 gün 24 saat yayın yapan, Türk sanat müziği, Türk halk
TRT Müzik yayınının %20’si arşivden seçilen programlardan
oluşturmaktadır. TRT’nin zengin
2013 yılında, yayın akışında %36
THM, %34 TSM, kalan %27 Pop,
%3 Tasavvuf, caz, alternatif vb.
müzik türlerine yer verilmiştir.
Yayınların %76,18’i iç yapım,
%15,67’si Kurum dışı yapım,
%8,15’i ortak yapımdır.
ve benzersiz arşivi, geniş repertuarı maksimum düzeyde kullanılmaktadır.
TRT Müzik, her yaş ve her kesimden izleyicinin beğenisine
uygun, kaliteli ve zengin içerikli
programlarıyla müzikseverlerin
yakından takip ettiği bir kanaldır.
TRT Müzik, kuruluş amacına uygun nitelik ve içerikteki
programlarıyla;
müziğimizin
geçmişini ve bugününü yarınla
buluşturan, Türkiye’nin uluslararası yayın yapan ulusal bir müzik
2013 Faaliyet Raporu
kanalıdır. TRT Müzik, Türkiye dışında da şifresiz olarak; Avrupa,
İskandinav ülkeleri, Orta Doğu
ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri,
Kuzey Amerika kıtasında (ABD
ve Kanada) izlenebilmektedir.
Mayıs 2011’de stereo yayına
başlayan TRT Müzik, 27 Mart
2012’de 16:9 formatında yayına
geçmiştir.
TRT Müzik yayın kalıbında, iç
yapımlara ağırlık vererek, dış
yapımları sayı ve maliyet olarak
azaltmıştır.
2013’te arşivdeki 18.800 müzik
programı taranarak, 3.300 program seçilmiş, bunların arasından
belirlenen programlar yeniden
değerlendirilerek özel nostalji
kuşakları yayınlanmış, 6 Mayıs
2013’te ise tamamen kanalın hazırladığı arşiv ve kolaj programlarla çeşitlendirilmiş müzik yayınına geçilmiştir. Programların
seçiminde müzik kültürümüzün
yaşatılarak gençlerimize sevdirilmesi ve aktarılması göz önünde bulundurulmaktadır.
2013’te de pek çok ulusal ve
uluslararası konser, festival ve
yarışmalar yayınlanmış, uluslararası kamu ve özel yayıncılar-
la ortak canlı yayın ve banttan
program değişimleri yapılmıştır.
Azerbaycan, Bosna-Hersek, IrakKerkük, Kosova, Balkan Ülkeleri,
Türk Cumhuriyetleri ve Kore gibi
ülkelerle ilişkiler geliştirilerek
sürdürülmüştür.
Akşam
Sefası
programı
Azerbaycan’ın Bakü ve Şeki kentlerinde İçtimai TV ve AZ TV’nin
ortak yayını olarak gerçekleştirilmiş, Ramazan ve Kurban
Bayramlarında Bosna Hersek,
Irak ve Azerbaycan’daki yayın
kuruluşlarıyla irtibata geçilmiş, bayram programları temin
edilmiştir. 16 Kasım 2013’teki Müzik Türlerine Göre Yayın Oranları
DİĞER
3%
POP
27%
TSM
34%
THM
36%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
TRT Müzik Yayınlarının Program Türlerine Göre Dağılımı (dk)
Diğer
42009
Reklam
6217
Spor
135
Haber
125
Eğlence
63271
1157
Müzik
402118
73
Sinema
Drama
Kültür
8520
Eğitim
1975
0
50000
100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000
Yerli Yapımlar
Dış Kaynaklı Yapım
69
2013 Faaliyet Raporu
TRT Müzik Yayınlarının Program Türlerine Göre Dağılımı (dk)
Eğitim
Reklam
Diğer
Kültür
Anons-Spot
Eğlence
Müzik
0
10
TRT Müzik Kanalı’nın 4. Kuruluş
Yıldönümü Mustafa KESER Özel
Konseri, ayrıca Yıldız Akşamı,
Anılarınla Gel, Meşk Zamanı
ve Radyo Günleri Erzurum gibi
programlar, Tek Rumeli TV ve
Türkmeneli TV’nin ortak canlı yayınları ile Balkanlara ve Türklerin
yaşadığı bölgelere daha fazla
ulaştırılmıştır.
5 Eylül 2013’te yayınlanmaya
başlayan ve yurt dışında yaşayan soydaş, yurttaş ve akraba
topluluklara yönelik olan Selam
Olsun programı, TRT Yurt Dışı
Temsilcilikleri ve kardeş yayın
kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanmış, programda; Washington,
Berlin, Köln, Brüksel, Saraybosna,
Taşkent, Aşkabat, Bakü, Kıbrıs,
Makedonya, Kosova’da yaşayan
gurbetçilerimizin isteklerine yer
verilmiştir.
21
Haziran
2013’te
TRT
Uluslararası Dünya Müzik Günü
3. kez ve yüksek uluslararası katılımla (16 yurt dışı yayıncı), 13
saat süren canlı yayınla kutlanmıştır. Dünya Müzik Günü yurtta
ve dünyada artık bir TRT markası
haline gelmiştir. Dünyada ilk defa
bir kamu yayıncısı, Dünya Müzik
Günü’nü bir uluslararası canlı yayın şöleni haline getirmiştir.
70
20
30
40
50
50’yi aşkın ülkeden gelen halk
oyunları gruplarının katılımıyla 6-7 Temmuz’da düzenlenen
14. Uluslararası Halk Oyunları
Festivali’nin medya sponsorluğu yapılmıştır.
Dünyaca ünlü K-POP Music Bank
İstanbul Konseri Güney Kore KBS
Televizyonu ile TRT Müzik ortak
yapımı olarak 7 Eylül’de Ülker
Spor Arena’da düzenlenmiş ve
5 Ekim’de yayınlandığında dünyada yükselen trend olan Kore
popüler müziği konseri, gençler
arasında büyük ses getirmiştir. Türkçe Sözlü Müzik Festivali
Türkçevizyon, 14 Eylül 2013’te,
Denizli’de 4. kez yapılmıştır (21
yurt dışı sanatçı, 14 yurt dışı yayıncı). Yurt dışında ve ülkelerinde tanınmış olan bütün katılımcı
sanatçılar canlı orkestra eşliğinde sadece Türkçe şarkılar icra
etmiştir.
Eskişehir Valiliğinin ev sahipliğinde ve Azerbaycan menşeili TMB
TV ile TRT Müzik ortak yapımı
olarak Eskişehir’de düzenlenen
Türkvizyon Şarkı Yarışması’na
Asya ve Avrupa’daki Türk kökenli sanatçılar katılmıştır. Türklerin
yoğun yaşadığı bölge ve ülkelerin sanatçılarının kendi Türkçe
60
70
80
90
lehçelerinde eserler icra ettiği
yarışmanın Yarı Finali 19 Aralık
2013’te, Final ise 21 Aralık 2013’te
yayınlanmıştır. (23 yurtdışı sanatçı, 15 yurt dışı yayıncı)
Erzurum Müdürlüğü, Ankara
ve İzmir Radyosu’nun yanı sıra,
İstanbul Radyosu’ndaki özel
konserler her hafta canlı yayınla
ekrana taşınmıştır.
Radyo Günleri Programı, 2013’te İzmir, İstanbul, Ankara, İzmir,
Diyarbakır ve Erzurum’dan hafta içi her gün 15.00’da canlı yayınlanmıştır. Program, 2013’te
özellikle cezaevlerinde, huzurevlerinde ve üniversitelerde
çekilmiştir. Ayrıca, kurumun düzenlediği
konser ve yarışmalar düzenli
olarak yayınlanmıştır. (Örneğin,
27 Nisan’da TSM Çocuk Şarkıları
Beste Yarışması, 6 Mayıs’ta Radyo
Yayıncılığının 86.Yılı konseri, 13
Mayıs’ta TRT Belgesel Ödülleri
Gala Gecesi, 18 Mayıs’ta TRT
İstanbul Hafif Müzik ve Caz
Orkestrası 30.Yıl Konseri ve 23
Haziran’da Popüler Çocuk şarkıları Yarışması, Geçmişin Ruh
İzleri www.trtkulliyat.com site
açılışı konseri, gibi)
2013 Faaliyet Raporu
TRT Çocuk Koroları 1991 yılından bu yana ilk defa, TRT Müzik
ekranında izleyicilerle buluşmaya başlamıştır. Ankara Radyosu
Çok Sesli Korosu’nun konserlerine yer verilmiştir.
Vefat eden değerli müzisyenlerin anıldığı “Anısına” gibi pek
çok özel programa yer verilmiş,
anma konserleri yayınlanmıştır.
(Gönlüm Özay Gönlüm, Muzaffer
Sarısözen, Abdurrahim Karakoç,
Necip Fazıl Kısakürek, Neşet
Ertaş, Abdurrahman Kızılay, vb.)
Bayramlar, kandiller, Ramazan
ayı ve özel günlerin yanı sıra
Cuma günleri de özel kuşaklar
yayınlanmıştır. (Cuma kuşağında Çerağ, Gönül Bahçesi, Sufi
Klipler; Ramazan Bayramı ve
Kurban bayramı özel programları, Miraç ve Berat Kandili ile Kadir
Gecesi özel programları, Kutlu
Doğum Haftası, Muharrem Ayı
programları, Şeb-i Arus, Ahilik
Haftası ve Milli bayramlara özel
konser yayınları, vb.)
Programların uygun bölümleri,
kanal bünyesinde tekrar montajlanarak, var olan malzemeyle
yeni kolaj programlar oluşturulmuştur. (Albümlerden, Ezgiler,
Her Telden, Gökkuşağı, Listesiz,
Seyristanbul, Hayatın Renkleri,
En Sevilen, 30 Dakika, Klip Saati,
Hey Gidi Günler, Nağmeler, vb. )
TRT Müzik’te sosyal sorumluluk
projesi olan programlara özellikle yer verilmiş, bu tarz yayınların arttırılması planlanmıştır
(Örneğin; Saklı Bahçe, Engelsiz
Orkestra Özel konseri gibi).
Ayrıca, Van için Elele Programı
vesilesiyle Van depreminde
mağdur olan çocukların eğitimi
için Türkiye genelinde SMS ile
bağış kampanyası yapılmıştır.
Özellikle Türk sanat ve Türk halk
müziği içerikli organizasyonlara,
medya sponsoru olarak katkıda
bulunulmuş, bu amaçla; valilik,
belediye, müzik dernekleri, üniversite ve kuruluşların düzenlediği pek çok konsere TRT Müzik ekranında yer verilmiştir. (Örneğin,
21. Altın Güvercin Şarkı Yarışması,
Kahramanmaraş
Kurtuluş
Günü Özel Konseri, Manisa
2.Altın Lale Beste Yarışması,
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk
Müziği Korosu Konseri, 9.Altın
Elma TSM Beste Yarışması, Rize
Türk Müziği korosu gibi)
Etkinliği hızla artan sosyal medya uygulamaları dolayısıyla TRT
Müzik’in Facebook ve Twitter
TRT Müzik kanalı 2013 yılı programlarından örnekler;
Akşam Sefası ( 90’ x 40 )
Anılarınla Gel (90’ x 34 )
Güçlü sesi ve benzersiz yoru- Müzik tutkunlarının yıllardır
muyla Zerrin Özer TRT Müzik severek ve beğenerek izlediği
ekranında sevenleriyle buluşu- Akşam Sefası TRT Müzik ekrayor. Ekrana gelen program izle- nında sevenleriyle buluşuyor.
yenlere konser keyfi yaşatıyor. TRT ses ve saz sanatçıları dillerMüzik dünyasının ünlü isimleri den düşmeyen besteleri, çok
Zerrin Özer’e anıları ve şarkıla- sevilen halk müziği ezgilerini
Akşam Sefası’nda seslendiriyor.
rıyla konuk oluyor
sayfaları etkin biçimde kullanılmaktadır. Özellikle 2012’den
başlayarak arttırılan paylaşımlarla; facebook takipçi sayısı
2013’te 41 bine, twitter takipçi
sayısı ise 28 bine, Youtube’da videoların izlenme sayısı 88 bine
ulaşmıştır.
2012’de modern bir tasarım ve
içerikle yenilenen TRT Müzik
web sitesi, 2013’te kanalın internet gazetesi olarak kullanılmaya
başlamıştır. Siteye girilen haberler, güncel bilgiler, video arşivi
ve youtube kanalına yüklenen
programların linkleri, anında
facebook ve twitter’da paylaşılmaktadır.
TRT Müzik web sitesinin 2012 ve
2013 yılı takipçi sayısı karşılaştırıldığında; %100’lük artış dikkat
çekmektedir. 12 Aralık 2013’te
yayına başlayan TRT Müzik
Youtube kanalına, program tekrarları ve ilgi çeken performanslar yüklenmektedir.
Basında, TRT Müzik’le ilgili çıkan
haberlerin sayısı 2010’dan bu
yana her yıl %50 oranında yükselmiştir. Yazılı medya, 2013’te
TRT Müzik’le ilgili aylık ortalama
124 habere yer vermiştir.
Başucu Şarkıları ( 90’ x 29 )
Sesi ve yorumuyla sevilen isim
Işın Karaca sizlerle. Ünlü yorumcu Başucu dediği şarkıları konuklarıyla birlikte seslendiriyor.
Fısıltılar ( 90’ x 29 )
“FISILTILAR” programı şair ve
müzisyenleri bir araya getirerek
71
2013 Faaliyet Raporu
sözlerle müziğin ahengini ekranlara taşıyor. Nilgün Kızılcı’nın
sunduğu programda hem şiirler
okunuyor, hem de sanatçılarımız şarkılara yolculuk yapıyor.
re büyülü bir dünyanın kapısını
aralıyor. Fikrimin İnce Gülü, ünlü
sanatçıları ağırlıyor, şiirlerle şarkılar izleyenleri unutulmaz bir
yolculuğa çıkarıyor
Bozkırın Nefesleri ( 60 x 26 )
Gönül Bahçesi ( 30’ x 13 ) İsmail Coşar’ın birbirinden güzel
kasideler, gazeller ve ilahiler seslendirdiği Gönül Bahçesi sizlerle. Programda İsmail Coşar’a Ali
Toprak ve saz sanatçıları eşlik
ediyor.
Türkü Yolu (90 x 13)
Orhan Hakalmaz sevilen türküleri ve seyirci isteklerini bu programda yorumluyor.
Halk müziğinin usta ismi Bayram
Bilge Tokel’in canlı yayında ünlü
sanatçıları konuk ettiği programda, en sevilen türküler söyleniyor
Türküler Bizi Anlatır
( 90’ x 16 )
İzzet Altınmeşe, Belkıs Akkale,
Selahattin
Alpay,
Süreyya
Davulcuoğlu, Bedri Ayseli ve
Nuray Hafiftaş altılısı tüm yörelerin türkülerini seslendiriyor.
Dilde Can ( 60’ x 18)
Yüzyıl da Geçse ( 45’ x 13 )
Kardeş Türküsü (30’ x 13 )
Sınır illerimizde yer alan, komşu
ülkelerin müzik kültürlerinin ekrana yansıtıldığı program.
İsmail Altunsaray ve Nazlı Öksüz
Tubay’ın birlikte sundukları her
yöreden türkülerin seslendirildiği Türk Halk Müziği programı
Fikrimin İnce Gülü ( 90’ x 13 )
Saklı Bahçenin Melodisi
( 30’ x 29 )
Müzik yapan engelliler ve engelli sporcuların yer aldığı bir sosyal
sorumluluk projesi.
Sıra Gecesi ( 30’ x 14 )
Zekeriya Ünlü’nün sunduğu ve
Urfa ve diğer bölgelerdeki geleneksel sıra gecelerinin ekrana
taşındığı program.
Sessizce ( 90’ x 13 )
Cengiz Kurtoğlu’nun sunduğu
ve sanatçı konuklarını ağırladığı
program
Sevilen sanatçı Melihat Gülses’in
zarif yorumu ve sesiyle hayat
bulan nadide eserler, izleyenle-
72
Müziğin Tutkusu ( 90’ x 45 )
Mustafa Keser’in sunduğu ve seyircilerden gelen istek parçaları
seslendirdiği program
Ayhan Akkaya ve Fehmiye
Çelik’in birlikte hazırlayıp sundukları “Yüzyılda Geçse” programı, Balkanlarda dillerden düşmeyecek şarkıları ekranlara getiriyor.
Türkçevizyon ( 120’ x 2 )
TRT’nin uluslararası bir organizasyonu olan ve 2013’te 4.’sü
gerçekleşen Türkçevizyon Türkçe Sözlü Müzik Festivali’nin
gala gecesi, 14 ülke televizyonu
ve TRT Müzik tarafından canlı
yayınla ekrana taşındı. 21 ülkenin ünlü sanatçıları, Pamukkale
Antik Tiyatrosu’nda söyledikleri Türkçe şarkılarla izleyenlere
unutulmaz bir müzik şöleni sundular.
2013 Faaliyet Raporu
2013 YILI İÇ VE DIŞ YAPIMLAR
Anılar “ Coşkun Sabah” ( 90’ x 11 )
Anılar “ Ümit Besen” ( 90’ x 11 )
Altın Elma Beste Yarışması ( 90’ x 1 )
Alaturka Sevdalar ( 30’ x 13 )
Altın Nağmeler ( 45’ x 1 )
Ankara Radyosu Çok Sesli Korusu ( 60’ x 4 )
Avıla Music ( 30’ x 4 )
Ajanda ( 10’ x 255 )
Anonim ( 30’ x 11 )
Aynı Sahnede ( 90’ x 15 )
Büyükçekmece Halk Dansları ( 120’ x 1 )
Bir Yay Bir Mızrap ( 45’ x 12 )
Benim Orkestram ( 30’ x 1 6 )
Beste-i Kadim ( 35’ x10 )
Bir Yaz Gecesi ( 90’ x 8 )
Beşinci Mevsim ( 60’ x 9 )
Dünya Müzik Turu ( 30’ x 4 )
Dünya Müzik Günü “Sokağın Sesi” ( 60’ x 1 )
Dünya Müzik Günü “Şölen” ( 210 x 1 )
Dersaadet’te Bir Akşam ( 45’ x 1 )
Efenin Türküsü ( 60’ x 17 )
En Sevilen 20 ( 30’ x 35 )
En Sevilen 10 ( 30’ x 33 )
Eşme Özel Konseri ( 90’ x 1 )
Ezgileri Yurdumun ( 30’ x 12 )
Ezgiler “Albümlerden” ( 60’ x 165 )
Engelsiz Orkestra ( 30’ x
Fasıl Zamanı ( 30’ x 1 )
Fantastik ( 30’ x 13 )
Farklı Kültür Aynı Müzik ( 30’ x 3 )
Gecenin Işıltısı ( 90’ x 12 )
Gönlümüzdeki İlahiler ( 25’ x 4 )
Gönlümüzdeki Şarkılar ( 90’ x 13 )
Gönlüm Özay Gönlüm ( 75’ x 1 )
Geveze Notalar ( 30’ x 2 )
Gece Olunca ( 60’ x 1 )
Gezginler ( 30’ x 16 )
Güzel Bir Gün İçin ( 60’ x 42 )
Hikayeleriyle Şarkılar ve Türküler ( 30’ x 1 )
İmece ( 60’ x 7 )
İlden İle Dilden Dile Manilerimiz ( 15’ x 13 )
Jandarma Teşkilatının 174. yıl Özel Konseri
( 60’ x 1 )
Rengârenk ( 35’ x 26 )
Radyo Günleri - İzmir ( 90’ x 36 )
Radyo Günleri - Erzurum ( 90’ x 35 )
Radyo Günleri - Diyarbakır ( 90’ x 34 )
Radyo Günleri - İstanbul ( 90’ x 22 )
Radyo Günleri - Ankara ( 90’ x 34 )
Radyo Yayıncılığının 86. yılı ( 90’ x 1 )
Konya Tasavvuf Müziği Konseri ( 120’ x 1 )
Kırkbeşlik ( 30’ x 13 )
Kahramanmaraş Kurtuluş Günü Özel Konseri ( 90’ x 1 )
Klip Notları ( 40’ x 13 )
Kırmızı Değirmen ( 45’ x 13 )
Kumdan Notalar ( 5’ x 13 )
Kadınlarımız ( 20’ x 18 )
Kalori Yak ( 20’ x 10 )
Kanaviçe ( 30’ x 13 )
Komik-İz ( 15’ x 16 )
Kulaktan Kulağa ( 45’ x 7 )
Listesiz ( 75’ x 360 )
Listesiz Yaz ( 75’ x 148 )
Manisa 2. Lale TSM Beste Yarışması ( 90’ x 1 )
Mavi Boncuk ( 45’ x 7 )
Mavi Notalar ( 45’ x 3 )
Müzik Cambazları ( 20’ x 4 )
Müziğin Çağrısı ( 40’ x 13 )
Müzik Haber ( 50’ x 261 )
Müzik Sokağı ( 30’ x 1 )
Ne Dinliyorsun ( 30’ x 4 )
Neşe-i Muhabbet ( 90’ x 16 )
Pop Saati ( 45’ x 2 )
Pafuli (30’ x 13 )
Ses Saz ve Gazel ( 30’ x 23 )
Seksenler Partisi ( 30’ x 7 )
Sevilen Şarkılar ( 35’ x 1 )
Sahna Biz ( 75’ x 13 )
Sokak Sesleri (10’ x 10 )
Sen De Söyle ( 10’ x 50 )
Seyrüsefer(Seyyah) ( 30’ x 50 )
Ozanlar Harmanı ( 40’ x 10 )
73
2013 Faaliyet Raporu
Oyun Havaları ( 30’ x 3 )
Tango Alaturka ( 30’ x 13 )
Türküler Dolusu ( 75’ x 9 )
Takvimler ( 60’ x 13 )
TRT Ankara Radyosu Çocuk Korusu ( 30’ x 3 )
Telli Göze Bağlama ( 30’ x 1 )
Türkçevizyona Doğru ( 30’ x 3 )
Türküye Adanmış Bir Ömür “Özay Gönlüm” ( 60’ x 1 )
Teldeki Tınılar ( 30’ x 13 )
Türküler Dile Geldi ( 45’ x 10 )
Usta İzler ( 45’ x 4 )
Yerel Starlar ( 30’ x 3 )
Yıldız Akşamı ( 90’ x 33 )
Zat-ı Şahane ( 30’ x 13 )
9/8 Roman Müziği ( 30 ‘ x 4 )
21. Altın Güvercin Şarkı Yarışması ( 120’ x 1 )
74
2013 Faaliyet Raporu
75
2013 Faaliyet Raporu
Yüksek Çözünürlüklü Kanal
Türkiye’nin en çok, gerçek HD içerikli
canlı yayın yapan yüksek tanımlamalı
televizyon kanalı. Yayıncılık kalitesinde
gelinen en üst nokta olan HD
yayınlarıyla TRT HD kanalı, her türlü
spor organizasyonlarının yer aldığı spor
programlarından belgesel ve sinemaya
geniş bir yelpazede kaliteli programlara
yer veriyor.
TRT HD, 11 Haziran 2010 tarihinde FİFA Dünya Kupası yayınları
ile 24 saatlik yayın hayatına başlanmıştır.
TRT HD kanalı yüksek kaliteli
aile kanalı kimliğindedir. Sinema/dizi, spor ve belgesel içeriği
yayınlanmaktadır. Teknik kalitenin yanı sıra içeriğin de kaliteli
olması için gerekli özen gösterilmekte yayınlarda seçici davranılmaktadır.
76
YAYIN ALANI:
Türksat 3A ve Eutelsat W3 ile Türkiye
ve Avrupa’da.
Digiturk 333. kanal
D-Smart 66. kanal
Teledünya 6. kanal
Tivibu 302. Kanal
Karasal (DVB-T2)yayın; Dikmen Verici
UHF 31. Kanal
I-Phone,I-pad, I-pod ortamlarında
izlenirlik
www.trt.net.tr
www.trthd.net.tr
www.trthd.com.tr
Yüksek kalitede görüntünün full
HD bir televizyonla izlenebilinmesi, 5.1 çevresel Dolby Digital
sesin ise ev sinema sistemi ile
dinlenebilinmesi ve tüm bunlar
için de bir HD uydu alıcısının
da olması gereklidir. TRT HD
kanalı teknolojiye ve kaliteye
meraklı insanlar için Sinema/
Dizi-Belgesel-Spor programlarından teknik ve içerik olarak
kaliteli olanları yayınlamaktadır.
Yabancı HD kanalların yayınları
da takip edilerek ve karşılaştır-
ma yapılarak, içerik seçimi ve
yayın planı konusunda güncellik
korunmaktadır.
Gerçek HD yayın oranları konusunda da gerekli hassasiyet
gösterilmekte olup yayınların
%90’ı gerçek HD yapılmaktadır.
2011 yılında çevresel 5.1 Dolby
Digital Türkçe sese ek olarak orijinal stereo dil seçeneği oluşturulmuş ayrıca teletekst/telegün
yayınları başlatılmıştır.
2013 Faaliyet Raporu
TRT HD Yayınlarının Program Türlerine Göre Dağılımı (dk)
Diğer
49780
74670
73980
Spor
2720
7470
Müzik
16270
Sinema
104920
Kültür
0
50000
100000
150000
Yerli Yapımlar
195790
200000
250000
Dış Kaynaklı Yapım
TRT HD kanalında 2013 yılında yayınlanan programlar;
ları (Worst Case Scenario), bir
10’ların Kıtası (35’x22)
hayatta kalış ustası olan Bear
Grylss’in hayatı tehdit eden olaylar karşısında nasıl hayatta kalınacağını gösterdiği bir seri. Her
bölümde Bear, doğru bilginin ve
becerinin hayat kurtarabileceğini izleyicilerine gösteriyor.
Futbolun harikalar diyarı Latin
Amerika’dan, Brezilya, Arjantin,
Ali Adnan (9x35’)
Şili ve Uruguay’dan, bu ülkelerin
9 bölümden oluşan “Ali Adnanortak tutkusu olan futbolu konu
Başvekil” belgeselini benzeralıyor.
lerinden farklı kılan en önemli
özellik, yıllardır saklı tutulan
Acil Durum Senaryoları “Worst
ve hiçbir yerde yayınlanmayan
Case Scenario” (12x25)
Menderes’e ait görüntü ve koAynı isimli çok satan kitaptan
nuşmalara yer veriliyor olması.
uyarlanan Acil Durum Senaryo27 Mayıs öncesi ortaya çıkartılan suni gerilim, Menderes’in
bu oyunu radyo konuşmalarıyla
bozma çabaları, 1946-50 arası mücadeleler ve Menderes’in
Başvekilliğe getiriliş süreci,
Menderes’in Aydın’ı Yunan işgalinden kurtarmak için gösterdiği
çabalar belgeselde yer alan konular arasında.
Allah Aşkına (13x60’)
Allah’ın isimleri merkezinde,
kâinatı anlamaya yönelik gerçekleştirecekleri bir sohbet
programı. Allah’ın isimleri açıklanmaya çalışılırken, hayatla
ilişkilendiriliyor ve bu isimlerin
insanda hangi şekillerde ve ölçülerde tecelli ettiği üzerinde
duruluyor.
Atlas 4. Boyut “Discovery
Atlas 4D” (3x45’)
Gezegenimizdeki her noktanın
(yerin), hayata dair bir hikâyesi
vardır. Bu hikâyelerde yaşam ve
insan arasındaki ilişki, zaman ve
mekân (uzay) boyunca süregelir.
İşte bugüne kadar hiç görmediğiniz bir dünya.
77
2013 Faaliyet Raporu
Aynadaki Sır (13x5’)
Ramazan ayı boyunca yayınlanan program, Mesnevi Öyküler
üzerinden Konya ilini anlatıyor.
daki önemini, tabiata ve çevreye
saygılı, özenli bir şekilde yaşam
sürenlerin “pozitif ekoloji” temelinde tecrübelerini aktarıyor.
Bi’Dünya Tasarım (120x30’)
Dosya Kapandı “Solved”
(26x45’)
Modadan endüstri tasarımına,
grafikten mimari tasarıma uzanan geniş bir yelpaze içindeki tasarım kültürü Burcu Kara’nın sunumuyla “Bi’Dünya Tasarım”da.
Bundesliga Rehberi (17x90’)
Her hafta Cuma akşamları Kerem
Öncel’in sunumu, Tarık Üstün’ün
yorumlarıyla maçlardan özet
görüntüleri, ilginç röportajları,
haftaya genel bir bakış, magazin, Bundesliga ile ilgili her şey
Bundesliga Rehberi’nde
Büyükada Sofraları (13x30’)
Büyükada’nın insana huzur veren yaşantısının ve yemek kültürünün, adalara gönül verenlerin dilinden süzülerek ekrana
geleceği “ Büyükada Sofraları”;
leziz tarifleriyle damaklara, hoş
sohbetleriyle de gönüllere hitap
ediyor.
Çevreci Öyküler
“Greenest Story” (15x25’)
21 farklı ülkeden tabiat ve çevre dostu “en yeşil” hikâyelerin,
dünyanın güzelliklerinin, iklim
bitkilerini, denizleri ve ormanları anlatan belgesel; ekolojik dengenin korunmasının hayatımızdaki yerini, sağlık ve kalkınma-
78
larda hayatlarını sürdüren toplulukların portrelerini izliyoruz.
Seri, bir tur rehberi gibi, bizi bu
dünyayı, bu muhteşem yerlerdeki tutkulu karakterleri görmeye çağırıyor.
Bir cinayeti çözebilmek için hangi yöntemler kullanılır? Korkunç
cinayetleri, canilerin ve katillerin
yöntemlerini izlerken kanınız
donacak. Ama hiçbir suç cezasız
kalmaz… Polisler, FBI ajanları ve
savcıların kariyerlerinde dönüm
noktası olan esrarengiz cinayet
dosyaları ve kullandıkları inanılmaz soruşturma teknikleri
Solved’de izleyeceksiniz.
Drina Köprüsü (5x30’)
Spor tarihimize damgalarını
vuran Balkan kökenli sporcular,
Anadolu’nun kendileri için önemini anlatıyor.
Dünyanın Futbolu (13x30’)
Avrupa ve Dünya futbolunun
önde gelen liglerinden en güzel
maçlar, en heyecanlı mücadeleler Dünyanın Futbolu’nda ekranlara geliyor.
Dünyada Bir Yer “Somewhere
On Earth” (16x50’)
Belgesel, bizleri, insan elinin
değmediği, insanların hayatlarının güçlü ve ahenkli yolculuklarla geçtiği yerlere götürüyor. Bu
seride, bu olağanüstü toprak-
Ejderin Gölgesi (1x40’)
Gyeongsangbuk bölgesinin tarihi ve turistik yerlerini tanıtırken arka planda Kore ve genel
olarak da Uzakdoğu kültürünün
zenginliklerini anlatılıyor.
Esma’ül Hüsna (30x5’)
Esmâ-ül
Hüsnâ
programı
Allah’ın güzel isimlerini farklı bir
üslup ve görsellikle ekrana taşıyor. Allah’ın güzel isimlerinin
anlamlarını ve derinliğini sizlerle
paylaşıyor
Fotoğraf Gezgini (13x25’)
Fotoğraf sanatçısı Niko Guido,
gezgin dostlarıyla dünyanın
farklı köşelerinde fotoğraf gezilerine çıkıyor. “Fotoğraf Gezgini”,
fotoğraf severler için gezi rotaları ve kaçırılmayacak ipuçlarıyla,
Dünyayı fotoğraf makinesinin
arkasından gösteriyor.
2013 Faaliyet Raporu
Gümüş Kaşık (13x20’)
Boş zaman, hobi, aşçılık, yemek;
Türkiye’nin özgün ve şık sofralarını ekrana taşımak amacıyla hazırlanan iç yapım.
Hamamönü (1x30’)
Ankara’nın en eski mahallelerinden olan Hamamönü mahallesinin tarihi ve geçirdiği dönüşümlerle bugünü anlatılmaktadır.
Harften Hakikate (30x120’)
Ramazan Ayı boyunca yayınlanan programda Kur’an’daki kavramlar üzerinden insanı, evreni
ve yaratanı anlama çabasındaki
inananlara farklı bir bakış noktasından seslenmeyi amaçladı.
Hat Bir Medeniyet Çizgisi
(3x30’)
Radyo Televizyon Gazetecileri
Derneği tarafından 2011 yılının
belgeseli seçilen “Hat Bir Medeniyet Çizgisi”, bizi kalbimizdeki
evrene, kendi hayat çizgimize
doğru yolculuğa çıkarıyor
Hayatta Kal: Venezuela
“Out of The Wild: Venezuela”
(8x45)
9 kişi Venezuela’nın geniş el
değmemiş doğasına bırakıldılar
ve medeniyeti bulmak için vahşi
ortamda 70 mil kat etmek zorundalar.
Hayvanat Bahçesinin Minikleri
“Zoo Juniors” (30x25’)
Hayvanat bahçesinde dünyaya
gözlerini açan sevimli yavruların
hayatlarına bu güzel belgeselle
ışık tutuyoruz. İlk günlerinden
erişkin dönemine kadar gelişim
süreçleri, hayatları, anneleri ve
bakıcılarıyla ilişkileri. Hayvanat
bahçesinin şirin mi şirin maskotlarıyla hayvanlar âlemine güzel
bir yolculuk. Çocuklarınızı yanınıza alın ve onlarla birlikte keyifli, öğretici bir keşfe çıkın.
İstanbul’un Şehirleri (18x40’)
İstanbul’un tarih boyunca etkilediği ve etkilendiği başlıca şehirleri konu alıyor. Saraybosna
(Bosna Hersek), Şam (Suriye),
Selanik (Yunanistan), Beyrut
(Lübnan), Filibe (Bulgaristan),
Kahire (Mısır), Üsküp (Makedonya), Mekke-Medine (Suudi Arabistan), Köstence (Romanya),
Trablus (Libya), Bahçesaray (Ukrayna), Sana (Yemen) ve Prizren
(Kosova) şehirlerini konu alan 18
bölümün yer aldığı belgeselin
13 bölümü yurtdışında 5 bölümü ise İstanbul’da çekildi.
Kahve İçerken (13x60)
Her pazar konuklarla beraber
hayatın içinden farklı konuların
ele alındığı sohbet programı.
Keşif ve Macera (15x25’)
Geçmişin antik yollarında, bu
yolların mihenk taşı olabilecek
ve yolların güvenliğini sağlayan
ibadethaneler, antik yerleşimler,
bu yolu takip edecek işaretler
olarak, Cemal Gülas tarafından
takip ediliyor.
Kuşlar, Çakallar ve Diğerleri
(1x40’)
Yüzlerce kuş türünün, çakalların, saz kedilerinin, kuyruksürenlerin ve daha birçok canlının
yaşam alanı… Adana il sınırları
içindeki Akyatan Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası,
Anadolu’nun zengin yaban hayatının en özel örneklerinden
biri. Türkiye’nin en büyük lagün
gölünü ve en büyük kumullarını
anlatan belgesel.
Likya Yolu Maratonu (3x30’)
Türkiye’de düzenlenen ilk “ultra
maraton” olma özelliğine sahip,
yüksek mücadeleye dayalı uluslararası bir spor organizasyonunu anlatan program.
Nefes Alan Topraklar (2x30’)
Yönetmenliğini Coşkun Oğuz
Namlı’nın yaptığı “Nefes Alan
Topraklar”, Çukurova’nın verimli
topraklarını ve buradaki doğal
yaşamı ekrana taşıyor. Bedirhan
Gökçe’nin seslendirdiği belgeselde, Anadolu coğrafyasının
muhteşem manzaralarından en
güzel görüntülere yer veriliyor.
Oto Heyecan (39x30’)
Bugüne kadar yapılmış otomobil programlarının dışına çıka-
79
2013 Faaliyet Raporu
rak, izleyicilerin otomobillere
ve sektöre farklı bir pencereden
bakmalarını sağlayan program.
Öyle Bir Şehir Ki Konya (1x70’)
Konya’yı dünü, bugünü, yarınıyla, tarih, doğa ve kültür hazineleriyle tanıtan belgesel yapım
Pars’ın Oğlu “The Leopard
Son” (1x80’)
Afrika’nın Serengeti düzlüğünde yavru bir leoparın, doğumu,
gelişmesi ve yetişkin bir leopar
haline gelmesinin gerçek hikayesi.
Pota Panorama
Beko Basketbol liginde her hafta
oynanan maçların özet görüntülerini izleyebileceğiniz program.
rını ekranlara yansıtıyor. Serbest
dalışçı bir dünya rekortmeni, su
altı kameramanı, su altı görüntü
yönetmeni ve bir yönetmenden
oluşan ekip, her hafta bir dalış
gerçekleştiriyor.
sohbetlerin, yurtiçi ve yurt dışında vizyona giren filmlerin yer
aldığı program.
Salep ve Orkide (1x30’)
Güzellikleri ile nam salmış orkideler neden yok oluyor? Salep
yapımında kullanılan orkideler
nasıl tahrip ediliyor? Bunların
hepsi programda anlatılıyor.
Sabiha Akdemir’le
Beyaz Sayfa (13x50)
Farklı konuklarla siyasi meseleler ve sosyal gündem, edebiyat,
tiyatro, nostaljik sohbetlerin yapıldığı sohbet programı.
Sadece Sinema
Ülkemizde ve Dünyada sinema
adına yaşanan gelişmelerin ekrana geldiği, oyuncularla keyifli
80
Tekno HD (52x30’)
Sıradışı Mekanlar “Interieurs”
Teknoloji dünyasındaki son gelişmelerden haberlerin yer aldığı; hobi, oyun ve beceri bölümleriyle teknoloji meraklılarının
ilgisini çeken program.
Ruhtan Kalbe (13x60’)
Psikiyatrist Prof. Dr. Selçuk Aslan, Kardiyolog Prof. Dr. Serdar
Kula ve Dilbilimci Yrd. Doç. Dr.
Güven Mengü’nün sunduğu
sağlık programı.
Rumeli “Ünlü Osmanlı
Şehirleri” (5x30’)
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Balkan coğrafyasında
Türklerin kurduğu/geliştirdiği/
Türk izlerini taşıyan şehirlerin
anlatıldığı program.
Tekne Dünyası “Boat Show”
(52x25’)
Teknelere dair merak edilen her
şey, ulusal ve uluslararası markalar “Tekne Dünyası”nda.
(30x25’)
İç ve dış tasarımlarda antik ve
modern dizaynlar. Tamamen özgün bir bakış açısı. Dekorasyon
dünyasının yeniliklerini ekrana
taşıyan tasarım programı.
Tek Nefes (15x30’)
Belgesel, bir Türk dalış ekibinin
uluslararası sulardaki macerala-
Teknokent (7x90’)
Üniversitelerin teknokentlerinin tanıtıldığı canlı yayınlanan program.
Telepati (26x20’)
Hayvanseverlik duygusunun geliştirilmesi, korunması, ihtiyaçlarının karşılanması konularının
ve evcil hayvanların işlendiği
program.
Tur Rehberi (39x10’)
Türkiye’nin turistik, kültürel değerleri ve alternatif turizm seçeneklerini ekranlara getiriyor.
Uçuyorum (154x40’)
Her bölümde dünyanın farklı bir
ülkesine uçakla keyifli bir yolculuk, dünyanın dört bir yanından
ilginç insan hikâyeleri, uçaklar
2013 Faaliyet Raporu
hakkında merak edilenler ve havayolu ile seyahatinizi kolaylaştıracak bilgileri içeren program.
Yedi Kız Kardeşin Sırrı (4x50’)
Petrolün utanç verici hikayesini
anlatan “Yedi Kız Kardeşin Sırrı”… Dünya petrolleri pazarlamasının 7 büyük şirket tarafından nasıl bölüşüldüğünün hiç
anlatılmamış hikâyesi… Peki,
kim mi bu 7 kardeş? İnanın isimler herkese çok tanıdık gelecek.
Zamanın Tanığı (13x25’)
Gezgin ve doğa fotoğrafçısı Cemal Gülas “Zamanın Tanığı”nda,
uzak, bakir alanların içinde sakladığı öyküleri ekrana taşıyor.
Zor Yollar (80x20’)
Türkiye’nin zor yollarının aşılıp,
tarihi ve doğal güzellikleri izleyici ile buluşturan program.
TRT HD’ de Müzik Yayınları
İstanbul Devlet Opera ve Balesi
Yeni Yıl Konseri
20. İzmir Avrupa Caz Festivali :
1. İstanbul Orchestra’Sion Uluslararası Piyano Yarışması
11. Alanya Caz Festivali “Birsen
Tezel”, “Della…..
20. Uluslararası Aspendos Opera
ve Bale Festivali “Jose Cura”
26. Uluslar arası İzmir Festivali
“Arkas Trio”, “Erkan Oğur & Derya
Türkan”, “Rock..
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (Rengim Gökmen),
(Ümit Tokcan)
Tekfen Flarmoni Orkestrası
Yadigar
Yılbaşı Özel
TRT HD’ de Spor
Organizasyonları
Bundesliga Karşılaşması
Avrupa Voleybol Ligi (Erkekler)
Dörtlü Karşılaşması
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şamp.
Yarı Finaller ve Finaller
49. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu
Dünya Atletizm Şampiyonası
35. Kıtalararası Avrasya Maratonu
Dünya Okçuluk Kupası
FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası
Karşılaşması
Cumhurbaşkanlığı Binicilik Kupası Yarışları
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası
Eurocup Basketbol Karşılaşması
FIFA 2013 Konfederasyon Kupası Futbol Karşılaşması
FIFA 2013 U-20 Dünya Kupası
Karşılaşması
FIBA Eurochallenge Basketbol
Karşılaşması
2020 Olimpiyat Oyunları “Karar
Günü”
Akdeniz Oyunları Kapanış Töreni
FIFA 2014 Dünyası Kupası Kura
Çekimi
FIFA Dünya U 20 Futbol Şampi-
yonası Kura Çekimi
FIBA Eurochallenge Final Four
Basketbol Final Karşılaşması
FIFA 2014 Dünya Kupası Hazırlık
Maçı
FIFA U-20 Dünya Kupası Futbol
Karşılaşması
FIFA U-20 Hazırlık Maçı Karşılaşması
Fransa Kupası Futbol Karşılaşması
Fransa Ligi Futbol Karşılaşması
İspanya Kral Kupası Futbol Karşılaşması
İtalya Ligi Futbol Karşılaşması
İstanbul Boğaziçi Kıtalararası
Yüzme Yarışları
PTT 1. Lig Futbol Karşılaşması
TSYD Ankara Şubesi Basketbol
Turnuvası
TSYD Ankara Şubesi Futbol Turnuvası
WTA Tenis Turnuvası
UEFA Avrupa Ligi 3.Tur 2. Karş.
“Fenerbahçe - Galatasaray” Geniş Özet
17. Akdeniz Oyunları Açılış Töreni
Derbiye Doğru
Fenerbahçe’nin Final Yolu
Fransa Ligi Özeti, Özel
Fransa Prewiev Show
Futbol HD, “Derbi”, Özel
İtalya Ligi Özeti, Özel
İtalya Seri A Show
Süper Lig “Goller”, Derbiler, Günün Özeti, Özetler
81
2013 Faaliyet Raporu
Haber-Kültür Kanalı
Türkiye’den Ortadoğu’ya yayın yapan TRT
Arapça, Arap dünyasında bilinen adıyla ‘’TRT
ETTÜRKİYYE’’, Türkiye’nin Türkçe dışında farklı
bir dilde yayın yapan ilk ve tek uluslararası
kanalıdır. 2010 yılında “Aile Kanalı” kimliğiyle
yayına başlayan TRT Arapça, 2012 yılının son
çeyreğinde ‘’Haber-Kültür Kanalı’’ olmak üzere
yapılanma sürecine girmiştir.
Türkiye’nin bölgesel gücünü pekiştirme ve geliştirmede önemli
bir araç olmayı hedefleyen TRT
Arapça Kanalı, küresel bir aktör
haline gelen ülkemizin bölgesel
denklemdeki yerine uygun bir
yayın çizgisi izlemektedir. Belirli saat aralıklarıyla, Türkiye’den,
bölgeden ve dünyadan öne çıkan haberleri, haber bültenleri
aracılığıyla ekrana taşımaktadır.
TRT Arapça, kendi haber ağını
oluşturmak, bölge ve dünyayla
bağlantı kurmak, olayları yerinden, Türkiye’nin bakış açısıyla
yorumlayıp, ekranlara taşımak
amacıyla çeşitli dış merkezlerde
Arapça bilen muhabirler istih82
dam etmiştir. TRT Arapça kanalının hedefi, Ortadoğu’da kendi
haberini üreten, etkin ve faal
habercilik hizmeti verebilecek
şekilde yapılanarak dinamik, aktif ve güvenilir yayın kalitesiyle
sadece Türkiye ile Arap dünyası
arasında değil, aynı zamanda,
dünya ile bölge arasında da
köprü kurmaktır. Hedefe yönelik olarak; bölgenin nabzını tutan, haber/haber analiz, yorum
tartışma, açık forum gibi etkili
bilgilendirme
programlarına
ağırlık verilmektedir. Söz konusu programlar, alanında yetkin
ve uzman, herkesçe takdir edilen, tarafsız kimliği ile öne çıkan
YAYIN ALANI:
Atlantik Bird 7 (Nilesat),
Arapsat Badr-4,
Eutelsat 7A ve Türksat 3A ile
22 Arap ülkesinde.
D Smart 108. kanal
Tele Dünya 72. kanal
Digiturk TV 133. kanal
www.trt.net.tr ,
www.etturkiyye.net.tr
isimlerden ve dosya haberlerden oluşmaktadır.
TRT Arapça kanalı, haber ve
haber programlarının yanı sıra,
kültürel, ekonomik ve aktüel konuları içeren programlar ile TRT
yapımı Arapça dublajlı Türk dizileri ile ülkemizin her anlamda
tanıtımının yapıldığı yayınlara
da yer vermektedir. Yayınlar sadece siyasi, kültürel ve ekonomik alanlarla sınırlı tutulmayıp;
içinde evrensel değerlerden yerel sorunlara değinilen, geniş bir
çerçeveyi kapsayan, ülkemizin
geçmişinden aldığı tarihsel güçle oluşan bilgi ve birikimleri aktarmayı amaçlayan özelliktedir.
2013 Faaliyet Raporu
TRT Arapça Yayınlarının Program Türlerine Göre Dağılımı (dk)
Diğer
38947
Reklam
29
Haber
104841
Haber Prog.
167583
Müzik
1079
2830
Sinema
Drama
9421
850
Kültür
Spor
192820
7200
0
50000
100000
Yerli Yapımlar
150000
İstanbul’dan “Min İstanbul”
(52 x 90’)
Türkiye ve Arap dünyasındaki
gündemin, siyasi, ekonomik,
toplumsal gelişmelerinin daimi
konuklarla analiz edildiği haber
programıdır.
Olaylara Işık Tutuyoruz
“Bila Kuyuud” (104 x 60’)
Ortadoğu ülkelerindeki, siyasal
ve toplumsal gelişmelerin ele
250000
Dış Kaynaklı Yapım
TRT Arapça kanalı 2013 yılı programlarından örnekler;
Gazete Haberleri “Afaku El
Sahafa” ( 260 x 90’)
Günlük ulusal ve uluslararası gazetelerden (Rusya, Çin, Amerika
gibi) seçilen belli başlı haberlerin aktüel görüntülerle desteklenerek okunduğu ve seyirciye
aktarıldığı haber programıdır.
200000
alındığı, ülkemizin dış politikaya ilişkin verileri ve konuyla ilgili
bilimsel kaynaklarla konusunda
uzman konukların katılımıyla
hazırlanan bir programdır.
arası diplomasi ve haber programıdır.
Siyaset Meydanı ”Meydan El
Siyase” (39 x 55’)
Ortadoğu’nun nabzını tutmak
ve gelişmeleri merkezden vermek amacıyla bölgenin kalbi
sayılan Kahire’ den, güncel görüntüler ve haber dosyalarıyla,
konunun aktörleri, gazeteci ve
düşünürlerden oluşan bir kadroyla gerçekleşen program.
Muhabir “Murasil” (13 x 26’)
Dünyaya Bakış “Ayn’el Alem”
(159 x 45’)
Dünyada yaşanan gelişmeleri,
uluslararası sorunları, kurulan
yeni ilişkileri, özel haber dosyaları ve yurtdışından canlı bağlantılarla ekrana yansıtan uluslar
Profesyonel bir muhabir ile gerçekleşen program, gazeteciliğin
temel ilkeleri doğrultusunda detaylı işlenmiş, akıllarda soru işareti bırakmayacak tarzda, araş83
2013 Faaliyet Raporu
Tarafsız”Ala El Hiyad”
(13 x 60’)
tırmacı gazetecilik ürünü yurt içi
ve yurt dışı haber dosyalarından
oluşmaktadır.
Dünya Raporu ( 66 x 45’)
Dünyadan, bölgeden ve Türkiye’
den gündemi oluşturan olayları
dosya haber şeklinde ve yerinden canlı muhabir bağlantılarıyla ekrana taşımaktadır.
Türkiye Buluşmaları “Likaat
Türkiyye” (49 x 90’)
den gündemi oluşturan olayları
dosya haber şeklinde ve yerinden canlı muhabir bağlantılarıyla ekrana taşımaktadır.
Canlı Söyleşi “Kelam Mübaşir”
(6 x 45’)
Bir moderatör eşliğinde, kanaat
önderleri, tanınmış gazeteci, yazar, siyasetçi, düşünür, alanında
uzman akademisyenlerden oluşan konuklarla gündeme dair
yorumların yapıldığı tartışma
programı.
Satır Arası ”Ma Beyne El Sütur” (39 x 55’)
Türkiye’deki siyasi ve ekonomik
gelişmeleri ve bu gelişmelerin
Türk basınındaki yansımalarını
analiz etmektedir.
Dünya Basınında Geçen Hafta
”Nabzi El Sahafa” (52 x 55’)
Bir haftalık dönem içinde, dünya
basınından öne çıkan Ortadoğu’
ya ilişkin haberlerden, yorumlardan bu konularla ilgili görüntülerden derleme yapılarak hazırlanan haber program.
Muhabirin Gündemi “Murasilune El Yowm ” ( 66 x 45’)
Dünyadan, bölgeden ve Türkiye’
84
Türkiye ve dünyadaki sıcak gelişmeleri sosyal medya üzerinden, seyircilerin aktif katılımı ve
konuklarla değerlendirilerek kamuoyunun aydınlatıldığı haber
program.
Olayların Gölgesinde “Fi Zilal
Ahdas” (66 x 55’)
Bölgede yaşanan gelişmeleri
özellikle de siyasi gündemi etkileyen konuları irdeleyen, konukların katılımıyla uluslar arası
haber ve sosyal medya kaynaklarından yararlanılan haber
program.
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki
siyasi gelişmelerin yansımalarının Arap ve Türk aydınları tarafından değerlendirildiği haber
program.
İki Yaka Arasında ”Beyne
Şatteyn” (3 x 60’)
Türkiye ve Mısır’ ın medya ve siyasi ilişkileri üzerine konuklarla
yorumların yapılacağı, Kahire ve
İstanbul’ dan ortak yayın olarak
gerçekleştirilmiş haber program.
Hasad 2013 (1 x 180’)
2013 yılı analiz programı.
Stadyum “Al Melab” (39 x 60’)
İki sunucu eşliğinde Türkiye ve
dünyadaki önemli spor olaylarını ekrana taşıyan, özellikle futbol
maçlarıyla ilgili olarak konuklarla yorum ve değerlendirmelerin
yapıldığı spor programıdır.
Düşünce Platformu ”Müntede
Müfekkirin” (13 x 45’)
Uluslar arası siyasi, ekonomik,
sosyal, kültürel konuları farklı
bakış açılarıyla değerlendiren
sohbet programı.
Ekonomiye Bakış “Aynun A’la
İktisaad” (303 x 30’)
Arap Dünyasına; Türkiye Ekonomisinin dinamizmini, gelişmelerini ve yatırım olanaklarını anlat-
2013 Faaliyet Raporu
maktadır. Bunun yanı sıra dünya
ekonomisini ve Arap ülkelerindeki ekonomik gelişmeleri de
izleyicilere aktaran, tarımdan,
enerjiye, finans sektörüne dair
haber dosyalarının ve takiplerinin yapıldığı program.
tenekli taklit ustalarından Tony
Abou Jaoude’nin dünyaca ünlü
kişilerin taklitlerini yaptığı, Orta
Doğu ve Arap Alemindeki güncel ve sosyal meseleleri hicvederek işleyen bir talk show programıdır.
önemli bir üniversitesinin tanıtımı yapılmaktadır. Tanıtılacak
üniversiteye bir sunucu eşliğinde gidilerek eğitim şartları, bölümleri, eğitim kadrosu, kültürel
etkinlikleri ilgili kişilerin katılımıyla ekrana getirilmektedir.
Bir Cuma Bir Cami “Cemaa ve
Cuma” (52 x 60’)
Cuma namaz vakitlerinde her
hafta başka bir şehir ve camiden
cemaatle sohbet günü anlamı
caminin tanıtımının yapıldığı
canlı yayın programdır.
Sinema Dünyası “Alem El Sinema” (19 x 30)
Arap Dünyasına Türk Sinemasını
tanıtmak amacıyla tasarlanmıştır. Türk Sinemasının üretimlerini, bakış açılarını, hikayelerini,
yaklaşımlarını ve sinema sektörünü ve Türkiye’ de vizyonda
olan sinema filmlerini, yetkin bir
dille aktarmaktadır
Edvar (78 x 13’)
Diplomatik Hatıralar “Zikreyatil Diplomasiyye” (13 x 26’)
Arap – İsrail mücadelesi olmak
üzere tarihi kritik gelişmeler sırasında Arap ülkelerinde görev
almış Türk diplomatlar, büyükelçiler konuk edilmektedir, tanıklık
ettikleri tarihi olayların perde arkasına ait anılarını anlattıkları, bilinmeyen diplomasi trafiğine dair
bilgi verdikleri bir programdır.
Elvan-ı Seba “Yedi Renk”
(189 x 60’ )
Türkiye ve Arap Dünyasının
birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlamayı amaçlamaktadır. İki kesim arasında turizmi
canlandırıp, ticari, sosyal ve kültürel köprüleri güçlendirmeyi
hedeflemektedir.
Khat Moubashar (5 x 60’)
Arap ülkelerinde tanınmış ve ye-
Hayırlı İftarlar “ Leke Sumna”
( 30 x 55’)
Arap aleminde Ramazan ayının nasıl geçtiğine dair güncel
dosyaların yanında her gün
Türkiye’nin bir şehrinden canlı
bağlantıların yer alacağı ramazan iftar programı olarak hazırlanmıştır.
İstanbul’ da Sahur “Nefehat El
Sahar” (30 x 75)
Türkiye’deki ramazan ruhunu ve
kültürünü Arap dünyasına tanıtmayı amaçlayan programda
Arap ülkelerindeki farklı ramazan kutlamalarına yer verilerek
yaşayan ve yaşatılan kültürel ritüeller yer almaktadır.
Osmanlı musiki tarihinde önemli yer tutan eserlerin icra edildiği
ve Abdulkadir Meragi’ ye kadar
varan örneklerin sunulduğu
müzik programıdır.
Türk Tasavvuf Müziği
(30 x 13’)
Ramazan ayında her gün yayınlanmak üzere, ilk on gün hoş
geldin ramazan, ikinci on gün
Mah-ı Gufran, son on gün ise
elveda ramazan temalarının işlendiği ilahilerin, icra edildiği
programdır.
Panorama “Banorama”
(2 x 120’)
Eğitim, kültür ve aktüel konuların işlendiği günlük kadın kuşağı programı.
Anadolu Tadında Lezzetler
”Keşfi Lezzet” Haftada 1 gün
(11 x 25)
Yemek kültürümüzün Arap seyircisine tanıtılması amaçlanmaktadır. Anadolu’nun, her köşesi gezilerek hem şehirlerimizin
kaybolmaya yüz tutmuş otantik
yemek mekanları tanıtılacak,
hem de yemeklerimizin yapılışı
ekrana aktarılmaya çalışılacaktır.
Türkiye’nin Üniversiteleri
“Camiat Türkiyye” (4 x 30’)
Her bölümünde Türkiye’nin
Kökler ”Cizur” (14 x 23)
1948 yılında İsrail’ in Filistin’ i işgaliyle başlayan süreçte Filistin’
85
2013 Faaliyet Raporu
de yaşayan Arap kabilelerinin
hayat hikâyelerinin işlendiği, işgal öncesi ve sonrası izlenimlerin aktarıldığı belgesel.
Denge ”El Mizan” (13 x 40’)
Ülkemizin bölgeye yönelik siyasal, düşünsel, sosyal, kültürel ve
ekonomik açılımını gözler önüne sermeyi amaçlayan programda, sunuculuğu Prof. Dr. Yasin
Aktay üstlenmiştir.
Filistin’ de Kadın Olmak
“Filistiniyyet” (5 x 30’)
Filistin’ de yaşanan dramı kadınların gözünden anlatmayı
amaçlayan programda, oldukça
zor şartlarda hem kendileri hem
de evlatları için bir yaşam mücadelesi vermekte olan kadınlar
ekrana getirilmektedir. Politikadan çok kadın olmaya dair hikayelerin yer aldığı öyküleri; ev
hanımları, eğitimciler, bazen de
gazeteciler ve milletvekilleri anlatmaktadır.
İki Vatan “Vatan Es Sani”
(4 x 30’)
Türkiye’ ye gelip yerleşmiş, Arap
kökenli vatandaşların gündelik
aile yaşamlarını, başarılarını, hizmetlerini mizansen şeklinde hazırlayıp sunmakta olan bir programdır. Politik yönü olmayan ve
insana dair bir belgeseldir.
Babamın İzinde Filistin “Ala
Esar Ebi Filistin” (5 x 30’– 1 x
60’)
Bilge Egemen, Filistin asıllı bir
doktor olan babasının anlatmadığı veya anlatamadığı geçmişinin izlerini sürer ve ortaya
Filistinli bir aile üzerinden tarihe
gerçekçi bir bakış açısı sunulmaktadır. Bilge Egemen’in an-
86
latımıyla kendi köklerini keşfe
çıkacağı bir belgeseldir.
Rehberim “El Delil El Siyahi”
(6 x 45’)
Türkiye’deki kültür mirasını, tarihi zenginliklerimizi, bilinmeyen
yönleriyle Arap izleyiciye aktarmayı, rehberlik etmeyi amaçlayan eğitim kültür programıdır.
Şiirsel Temas “İltimas El Şiiri”
(12 x 25)
Şiir ve geleneksel metinler aracılığı ile Araplar ve Türkler arasındaki kültürel ilişkileri anlatan
belgesel program.
Tarihte Bugün ”Hadasa Fi Misl
Haza El Youm” (303 x 105’’)
Tarihsel olayları günü gününe
işleyen program, kısaca tarihte
bugün neler olduğunu, geçmişten görüntülerle bugüne taşımaktadır.
Tatil Sefası “Behçet El Utla”
(1 x 26)
Türkiye’nin bir köşesinden havadan yapılan çekimlerle, doğal
güzellikleri, sosyal ekonomik yapısı, sahip olunan ulusal değerleri, tarihi, kültürü, turizm potansiyeli, gelenekleri, görenekleri
ve mutfağıyla tanıtılmaktadır.
Türk Kahvesi “Kahve Türkiyye”
(44 x 40’)
Arap dünyası ve Türkiye’ de,
alanlarında saygın, düşünür, ya-
zar ve entelektüellerle İstanbul’
un tarihi ve önemli mekanlarında kültürel sohbetler yapılmaktadır. Türk kahvesi eşliğinde
gerçekleşen programa, konusu
ve konuğuna göre görseller eklenmektedir.
Uzaktaki İzler (1 x 30’)
Dünyanın birçok yerinde bulunan ama bilinmeyen gerek mimarisi ve gerekse tarihi geçmişiyle ilk camiler tanıtılacaktır.
2013 Faaliyet Raporu
87
2013 Faaliyet Raporu
Eğitim Kanalı
Türkiye’nin eğitim kanalı TRT OKUL,
Anadolu Üniversitesi’nin hazırladığı ders
programları, danışmanlık programları ve
eğitim-kültür programları yanı sıra, TRT
tarafından hazırlanan eğitim, kültür, müzik,
eğlence programları ve kısa spotlardan
oluşan yayınlarıyla 7’den 77’ye herkese
hitap etmektedir.
88
TRT ve Anadolu Üniversitesi arasında yapılan stratejik işbirliği ile
kurulan TRT OKUL, 31 Ocak 2011
tarihinde yayın hayatına başlayarak, dünyada ilk kez bir kamu
hizmeti yayın kurumu ile bir üniversiteyi bir araya getirip, 24 saat
eğitim programları yayınlanmasını sağlamıştır. Aynı zamanda,
iletişim ve yayıncılık sektörüne
getirdiği farklı tarz sayesinde,
arayış içinde olan izleyicilerin de
beklentileri karşılanmaktadır.
ile çok çeşitli alanlarda üretimde
bulunulabileceğini fark ettirmeyi amaçlamaktadır.
Televizyon
karşısındakilere;
hayatta çeşitli güzelliklerin ve
mücadele alanlarının olduğunu anlatmayı hedefleyen TRT
OKUL, izleyicilerin hayata sıkıca
tutunmalarını, çalışmanın gereğini, kişisel potansiyelin keşfi
Yayın akışı lego mantığına göre
yapılmıştır. TRT 4 kanalında yayınlanan açık öğretim programlarından sonra TRT Okul kanalı
televizyonculuk anlamında tüm
ezberleri bozarak 1-3-5-10-20’
süreli kısa programlarla dinamik
TRT OKUL kanalı karasalda TRT
ÇOCUK kanalı ile TRT 4 kanal
frekansını dönüşümlü olarak
kullanmaktadır. TRT OKUL, TRT
ÇOCUK kanalının yayında olmadığı saatlerde, (Kış dönemi
21.00-06.30, Yaz dönemi 22.0006.30) TRT karasal vericilerinden
de yayın yapmaktadır.
YAYIN ALANI:
Türksat 2A Batı Paketi, Eutelsat
7A 7 derece Doğu
Digitürk 66, Tele Dünya 130
D-Smart 105, Tivibu 155
www.trtokul.com.tr
http://www.facebook.com/trtokul
http://twitter.com/trtokul
bir program akışı oluşturmuştur.
Kanala dinamizm kazandırmak
amacıyla özellikle eğitim içerikli programların süreleri kısa
tutulmakta, stüdyo programları
40-60’ ve üzeri olabilmektedir.
Hedef kitlenin ekran başında
olduğu saatlere göre program
planlaması yapılmıştır. Gündüz
saatlerinde ev hanımlarına yönelik, akşam saatlerinde gençlere
yönelik, “Prime Time”da ise genel
hedef kitleye yönelik programlar
yayınlanmaktadır. Ders programları, öğrencilerin farklı saatlerde
izleme imkânı için günde 3 kere
yayınlanmaktadır.
TRT Okul eğlenceli bir eğitim kanalı olmayı hedeflemiş ve bunu
başarmıştır. Mizahı ve bilgiyi
2013 Faaliyet Raporu
harmanlayıp yaratıcı formatları
ile gençlerin nabzını tutarak sıkıcı okul algısını bozmuş ve seyirciyi şaşırtmıştır.
taklaşa hazırladıkları “My American Cousin” adlı İngilizce dil
eğitim programına 2013 yılında
da devam edilmiştir.
TRT Okul birbirine benzer içerikler (eğlence, magazin, dizi vb.)
sunan diğer TV kanallarına alternatif bir kanal olmuştur. İzleyiciye sunduğu eğitim içerikleriyle
izleyicide araştırma, keşfetme
ve öğrenme isteği oluşturmuş,
televizyonun eğitim aracı olarak
kullanılabileceğini, bilim ve eğitim içeriklerinin farklı sunumlarla izlenilebilir hale getirilebileceğini göstermiştir. Eğitim programlarını çekici hale getirmek
için eğitim ve eğlence karışımı
“edutainment” denilen program
formatları üretmiştir.
2012 yılında olduğu gibi bu yıl
da öğrencilere tercih döneminde sahip oldukları seçenekleri
tanıtmak amacıyla “Rektörler Anlatıyor” programı hazırlanmış ve
öğrenciler bu program sayesinde en yetkili ağızlardan okumayı
düşündükleri üniversite ve şehirdeki olanaklar hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. 03 Haziran- 18
Temmuz 2013 tarihleri arasında
tercih yapacak üniversite adaylarına özel gerçekleştirilen toplam
79 saat süren canlı yayına 145
Üniversite, 5 Meslek Yüksek Okulu ve 1 akademi katılmıştır.
TRT Okul’da açıldığı günden bu
yana; belgesel, bilim, teknoloji,
edebiyat, arkeoloji, gezi, tartışma,
haber, ekonomi, hukuk, vatandaşlık, girişimcilik, mizah, yarışma,
yaşam tarzı programları, yaşlılara yönelik programlar vb. olmak
üzere farklı türlerde 200’den fazla
özgün format üretilmiştir.
TRT Okul’u model alan Yemen
Radyo Televizyon Kurumu’ndan
gelen televizyonculara 06-12
Mayıs 2013 tarihleri arasında
eğitim verilmiştir.
TRT Okul kanalı açıldığı günden
bu yana uluslararası alanda ve
yurt içinde çeşitli kurumlardan
toplam 9 ödül almıştır. Kanalın
2013 yılı aldığı ödüller şöyledir:
• Matematik Dünyası “2012-2013
TRT Okul, çeşitli nedenlerle örgün eğitime devam edemeyen
herkese yüksek öğretim imkânı
sunan Açık Öğretim Fakültesi
derslerini de yayınlamaktadır.
Bu dersler, bütün üniversitelerin müfredatında bulunan derslerden seçilmiştir. TRT Okul’da
yayınlanan İktisat, Muhasebe,
Hukuk gibi ders programları sadece Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine değil bütün öğrencilere destek sağlamaktadır.
Yıllarının En İyi Eğitim-Öğretim
Kanalı” (2013)
• Ankara Atatürk Lisesi Geleneksel Taş Mektep Ödülleri Yılın Eğitim-Kültür Programı “Kampüs
Magazin” (2013)
• Vefa Lisesi 8. Kemal Sunal Kültür Sanat Ödülleri Yılın En İyi
Gençlik Programı “Kampüs Magazin” (2013)
• İstanbul Aydın Üniversitesi 9.
İletişim Ödülleri En İyi Gençlik
Programı “Keremcem’le Akustik
Söyleşi” (2013)
• RADEV Radyo Evi Derneği Yılın
Pozitif TV Eğitim Programı “Edebiyatın Yüzü” (2013)
Uluslararası İşbirlikleri
“My American Cousin”; Anadolu Üniversitesi ile Cambridge
University Press’in televizyon
için ortaklaşa yaptıkları İngilizce
dil eğitim programıdır. Öğrencilerin ve İngilizce öğrenmek
isteyen herkesin izleyebileceği
program; sonbahar ve bahar
dönemleri olmak üzere 3 yıllık
6 dönemden oluşmaktadır. “My
American Cousin” TRT Okul ve
Anadolu Üniversitesi’nin ortak
hazırladığı bir lansmanla 03 Aralık 2011 tarihinde basına ve seyirciye duyurulmuştur.
TRT OKUL Yayınlarının Program Türlerine Göre Dağılımı (dk)
Diğer
4318
Haber
1365
Eğlence
18.307
Müzik
749
1011
Belgesel
29.451
4421
Drama
TRT Okul’da İngilizce eğitimine
ağırlık verilmiştir. 2011 yılında
yayınına başlanan, Anadolu Üniversitesi ile Cambridge University Press’in televizyon için or-
1277
Kültür
179.394
Eğitim
285.307
0
50.000
100.000
150.000
Y erli Y apımlar
200.000
250.000
300.000
Dış Kay naklı Y apım
89
2013 Faaliyet Raporu
TRT Okul kanalı 2013 yılı programlarından örnekler:
Hayat İşte (80’)
Sağlık, vatandaşlık bilgisi, annebaba eğitimi, dengeli beslenme,
tüketici hakları, ev ekonomisi
vb. eğitim konularının yer aldığı
hafta içi her gün canlı yayınlanan kuşak program.
Akıllı Alışveriş (20’)
kendi hayatlarında ve tarihte
yarattıkları kırılma noktalarını
anlatan animasyon dizi.
nışından günümüze kadar olan
gelişim izlerinin anlatıldığı belgesel program.
Bir Kitap Bir Yarışma (10’)
Kelime Çengeli (30’)
Seçilen kitabın yazarı ile yapılan
sohbetten sonra bir kitabevine
gidilir ve okuyucularla kitaplar
üzerine küçük bir yarışma yapılır.
Türkiye’de İlk (5’)
İki eleme ve bir final turundan
oluşan çengel bulmaca mantığıyla hazırlanan kelime bulma
yarışmasıdır.
Her Yer Resim Olsun (20’)
Görevi sıfırdan bir ev kurup her
bölümde bu boş evin bir eşyasını tamamlamak olan Lemi,
evinin eksiklerini tamamlamak
için satın aldığı her şeyin en sağlıklı, en ucuz ve en kaliteli olması
için uzmanlara danışıyor ve akıllı
alışverişin püf noktalarını öğreniyor.
İlk demiryolu, ilk posta teşkilatı,
ilk rasathane vb. Türkiye’nin tarihinde önemli yer tutan ilkler ve
hikâyelerinin anlatıldığı belgesel program.
Matematik Hikayeleri (5’)
Resim öğrencileriyle, doğal ve
tarihi zenginliklerimizin içerisinde gerçekleşen uygulamalı resim
derslerinin verildiği program.
Yerini Sevdi (5’)
Hanedan (5’)
Osmanlı İmparatorluluğu’nun
seyrine tesir etmiş padişahların
90
Pisagor’dan
Arşimet’e,
ElHarezmî’den
Fibonacci’ye,
Ferma’dan Gauss’a kadar pek
çok matematikçinin çığır açan
keşiflerinin ve matematiğin uya-
Hem iç mekânda hem de bahçede yetişen çiçek ve bitkilerin
bakımını anlatan program.
Sanat Sözlüğü (3’)
Sıkça kullandığımız, anlamı konusunda zorlandığımız sanat te-
2013 Faaliyet Raporu
rimlerini TDK sözlük anlamından
yola çıkarak didaktik olmadan
eğlenceli bir dil ve üslupla anlatan program.
rıyor, uzmanlarından öğreniyor
ve sizler için uyguluyor.
Ben Öğrenciyken (20’)
Diş İşleri (20’)
Edebiyatın Yüzü (5’)
Ağız ve diş sağlığı konusunu ilgili uzman hekimin hastayı tedavi
görüntüleri ile anlatan program.
Evdeki Sanat (10’)
Ünlülerin öğrencilik anılarını ve
eğitim mücadelelerini anlattığı
program.
Sizinleyiz (40’)
İnsana dair her şeyin konuşulduğu psikoloji programı.
Kripteks (20’)
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
tavsiye edilen yüz temel eser ve
yazarlarının hayatlarından kısa
kesitleri anlatan program.
İrtibatı Koparmayalım (10’)
Evinde veya işyerinde kendi müzesini yaratan, sanat biriktiren,
kültür toplayan koleksiyonerlerin hikâyelerini ekrana getiren
program.
Ayrıntılar Tarihi (5’)
Şamar oğlanı, Osmanlı tokadı,
şahi topları gibi Osmanlı tarihinin derinliklerinde yatan ilginç
ayrıntıları eğlenceli bir dille anlatan belgesel program.
Adrenalin (10’)
Milli
sporcumuz Bahar
Saygılı’nın sunuculuğunu yaptığı “Adrenalin” heyecan dolu
aktivite ve sporları tek tek araştı-
Her bölümü farklı bir ilde çekilen ve iki yarışmacının katıldığı
programda yarışmacılara bir
şifre verilir. Yarışmacılar kendilerine verilen ipuçlarını takip
ederek en kısa zamanda bu şifreyi çözmeye çalışırlar. Şifreler
çekimleri yapılan şehrin önemli
olayları, efsaneleri ve tarihi olaylarıyla ilgilidir.
İstanbul’da modern bir çay ocağı ve gençlerin dertlerine ortak
olan modern bir meddah…
Meddah Ahmet Yenilmez kıssadan hisse hikâyelerini gençlerle
paylaşıyor.
Makara Gırla (10’)
Bilgisayar Öğreniyorum (5’)
Temel bilgisayar bilgisini arttıran, bunu el becerileri ile destekleyen ve günlük bilişim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
eğitim programı.
91
2013 Faaliyet Raporu
İlginç meslek hikâyelerinden
yola çıkarak meslekleri tanıtan
program.
Meraklılar Akademisi (3’)
konusunda yetkin uzmanlarla
medeniyetlerin buluşma noktası Anadolu’nun zengin coğrafyasında tarihin izini sürüyoruz
Bilinmeyen Evren (10’)
meydana gelen kazalar ve hayat
hikâyeleri anlatılmaktadır.
Meraklıların buluştuğu bu akademide doğru bilinen yanlışların doğruları anlatılıyor.
Saçma İcatlar (1’)
Her bölümde patenti alınmış
ancak işlerliği olmayan, birbirinden saçma icat, eğlenceli bir
dille izleyiciyle buluşuyor.
Bir Evde (20’)
Evrenimize dair yapılan bilimsel
çalışmalar, büyük keşifler ve bu
keşiflerin dünyamız üzerindeki
etkisi anlatılmaktadır.
Konuşan Fotoğraflar (5’)
Doludizgin akan hayatı fotoğraf
karelerinde durdurarak fotoğrafların dilinden hayatı anlatmaktadır.
Galaksi Notları (5’)
Evcil hayvan edinme, bakımı,
tedavisi gibi konuları ele alan
program.
Varol Yaşaroğlu ile Çizgi Ötesi
(20’)
Suya Çizilen Resim (5’)
Mevlana, Yunus Emre, Ramazan
Geldi Hoş Geldi, Hz. Ali’nin Kılıcı,
Hira Mağarası, abdest ve namaz
vb. Ramazan ayına ilişkin konular
ebru sanatı ile anlatılmaktadır.
Zamanda Yolculuk (20’)
Dünyaya hükmetmiş imparatorluklar, iz bırakan medeniyetler
ve tarihin sessiz tanıkları...
Tarih tutkunu gençler ve her biri
92
Muhteşem görüntüler eşliğinde
insanoğlunun uzay macerası anlatılmaktadır.
Keremcem’le Akustik Söyleşi
(80’)
Ünlü konukların tecrübelerini
gençlerle paylaştığı, müzik nağmeleriyle süslenen söyleşi programı.
Kaza Anı (10’)
Kara, deniz, hava trafiklerinde
Karikatürist ve animasyon yapımcısı Varol Yaşaroğlu’nun sunumu ile stüdyo ortamında iki
öğrenciye çizim ve animasyon
eğitimi verilmektedir.
Ne Diyoruz Ne Anlıyoruz (40’)
Stüdyoda farklı görüşten uzmanların kavramları (demokrasi, liberalizm, çok hukukluluk vb.) tartıştığı sohbet-tartışma programı.
2013 Faaliyet Raporu
Tasarım Okulu (20’)
Bizim Kampus (10’)
Konuşan Para (5’)
Devlet üniversitelerinin aktüel for- Programın her bölümünde farklı
matta tanıtıldığı rehber program. bir ülkenin para birimi, ülkenin
önemli özellikleriyle birlikte aniSanat 2013 (20’)
masyon tekniği kullanılarak anTiyatro, sinema, müzik, edebiyat, latılmaktadır.
yeni yayınlar vb. konuların işlendiği ve kültür sanat haberlerinin Herkesin Avukatı (40’)
Günlük hayatımızda karşılaştığıyer aldığı aktüel program.
mız hukuksal sorunların uzman
kişilerce çözümlenerek hedef kit- Program; kamuoyu tarafından
Ben Yaparım (40’)
lenin aydınlatıldığı canlı program. pek fazla bilinmeyen endüstri
tasarımı hakkında farkındalık yaHobim (10’)
ratarak, bu mesleğe ilgi duyan,
Programda her bölümde farklı bu eğitimi almak isteyen öğrenbir hobi tanıtılmaktadır.
cileri bilgilendirmekte, yurtiçi ve
yurtdışındaki gelişmelerden haEy Okur (20’)
berler ve örnekler vermektedir.
Türk ve dünya yazınındaki geBiri kadın diğeri erkek iki tiyatro lişmelerin, edebiyat tarihindeki Anadolu Üniversitesi
oyuncusunun, her hafta daha başyapıtların ve edebiyat türle- Programları:
önce hiç denemedikleri bir işi rinin anlatıldığı programda ayrıtüm gün fiilen yapmaları ve bir- ca yazar, şair ve eleştirmenlerin Sıkça Sorulan Sorular (11x20’)
sohbet ve röportajları yer almak- Programda açıköğretim sistemi
birleriyle yarıştıkları program.
tadır.
ve uzaktan eğitim sistemi ile ilgili
Hatırlar mısınız? (20’)
sorulara cevap verilmektedir.
Türk televizyon tarihinde ya- Pür Zeka (10’)
yınlanan programları seyirciyle Türkiye’de üstün zekâlı çocukları Anadoluda Kampüsler (8x20’)
buluşturarak geçmişe yolculuk erken yaşta tespit etmek ve ya- Üniversite rektörleri ve o ilde buşamlarını doğru yönlendirmek lunan açıköğretim bürosu yöneyapan program.
için aileleri ve toplumu bilgilen- ticileri ile yapılan söyleşileri ekradiren program.
Trafik Müfettişi (10’)
na getiren program.
Programda trafik kuralları, otomotiv sektöründeki gelişmeler
vb. anlatılmaktadır.
Günlük Rehber (60’)
Toplumu ilgilendiren konuları
ele alan ve hafta içi her gün canlı
yayınlanan kuşak program.
Okuldaki Meraklı (5’)
Kültürel Mirasın İzleri (24x20’)
Alanında uzman ve akademisyen konuklarla ilkçağlardan günümüze kadar uzanan, bozadan
heykele, kıyafetten yeme içme
kültürüne kadar insanlığın maddi kültür mirasına ilişkin konuların konuşulduğu ve tartışıldığı
program.
Dünya ve insanlık tarihini oluşturan, yön veren olay, kişi, olgu,
icat vb.nin günümüze yansımaları ansiklopedi mantığıyla anlatılmaktadır.
Karikatürün ABC’si (13x20’)
İranlı karikatürist ve öğretmen
Rahim Baghale Asghari tarafından anlatılan temel karikatür
derslerinden oluşan program.
93
2013 Faaliyet Raporu
Farabi
Değişim Programı
(13x20’)
YÖK Başkanlığı’nca yürütülen
yurtiçi değişim programı Farabi
hakkında uzman, akademisyen
ve değişime katılan öğrenci konuklar eşliğinde Farabi Değişim
Programının ne olduğunu, nasıl
işlediğini ve ne gibi şartlar taşıdığını anlatan program.
Üniversite (50x20’)
Yapımcılıklarını
Anadolu
Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde okuyan 30 öğrencinin
yaptığı kuşak programda, toplumsal sorunlardan günlük hayata, bilimden spora, kültürel
içeriklerden sanata birçok konu
akademik bir perspektifte ele
alınmaktadır.
Türk Dili (14x20’)
Türk Dilinin incelikleri öğrencilerin katılımıyla tartışılmaktadır.
Eğitimli İşsizlik (13x20’)
Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin alanında uzman ve akademisyen konuklarına işsizliğin
nedenleri, istihdam yaratmayan
büyüme, kalifiye olmayan işgücü, desteklenmeyen girişimcilik gibi konularla ilgili sorular
yönelttiği programda, işsizliğin
ülkelere göre nasıl değiştiği tartışılmaktadır.
Global Kampüs (6x20’)
Anadolu
Üniversitesi
Köln
Stüdyosu’ndan canlı olarak
sunulan “Global Kampüs” adlı
programda, her hafta değişik
bir konu ve konuk yer alıyor.
Program, öncelikle Batı Avrupa
Projesi kapsamındaki Anadolu
Üniversitesi öğrencilerini bilgilendirmeyi amaçlıyor. Bunun
94
yanında programlarda, Batı
Avrupa’da yaşayan Türk gençlerini ilgilendiren eğitim- kültür
konularına da yer veriliyor.
Sosyal İşletmecilik (8x20’)
İnsanların refah ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik
piyasa ekonomisi, sosyal işletmecilik, sürdürülebilirlik, yenilik
ve girişimcilik bağlamında birey,
işletme ve devletin sorumluluklarının ve rollerinin tartışıldığı
program.
Finansal Okur Yazarlık
(12x20’)
Bu programın amacı; finansal
okuryazarlığın ne olduğu hakkında bilgi vermek, tasarruf
sahiplerine yatırım araçlarını
tanıtmak ve tasarruf sahiplerini
bu yatırım araçlarının alım satım
işlemleri konusunda bilgilendirmektir.
Eko Kampüs 2013 (6x20’)
Eko Kampüs 2013’te ekonomi
ile ilgili güncel konular konuşulmaktadır.
Erasmus+ (11x20’)
Beş milyondan fazla kişi için Avrupa Birliği sınırları içinde ve dışında bireysel öğrenme fırsatları
sunan, eğitim kurumları, gençlik
örgütleri, iş dünyası, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasında eğitim, öğretim ve
gençlik aktiviteleri bağlamında
kurumsal işbirlikleri oluşturulmasını sağlayan Erasmus+ (Erasmus Plus) programı anlatılmaktadır.
Anadolu Üniversitesi Dersleri
Avukatlık ve Noterlik Hukuku
(4x20’)
Çağdaş Türk Romanı (5x20’)
Çalışma Ekonomisi (3x20’)
Denetim (5x20’)
Devlet Bütçesi (9x20’)
Finansal Ekonomi (8x20’)
Finansal Tablolar Analizi (8x20’)
Finansal Yönetim 1 (3x20’)
Genel Muhasebe 1 (8x20’)
Genel Muhasebe 2 (7x20’)
Hukukun Temel Kavramları (6x20’)
İdare Hukukuna Giriş (4x20’)
İdari Yargı (4x20’)
İktisada Giriş 2 (4x20’)
İktisadi Kalkınma (6x20’)
İnsan Hakları ve Demokratikleşme Süreci (2x20’)
İnsan Kaynakları Yönetimi (6x20’)
İstatistik 1 (6x20’)
İstatistik 2 (6x20’)
İş Sağlığı ve Güvenliği (4x20’)
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
(7x20’)
İşletme Fonksiyonları (2x20’)
Kamu Maliyesi (7x20’)
Makro İktisat (7x20’)
Maliye Politikası (6x20’)
Maliyet Muhasebesi (6x20’)
Matematik 1 (22x20’)
Matematik 2 (13x20’)
Örgütsel Davranış (5x20’)
Para Politikası (3x20’)
Para Teorisi (5x20’)
Pazarlama Yönetimi (8x20’)
Peyzaj Çevre ve Tarım (2x20’)
Sermaye Piyasaları ve Finansal
Kurumlar (7x20’)
Ticaret Hukuku (6x20’)
Türk Vergi Sistemi (9x20’)
Uluslararası İşletmecilik (10x20’)
Vergi Hukuku (6x20’)
Yeni Toplumsal Hareketler (4x20’)
Yönetim ve Organizasyon (8x20’)
Halkla İlişkiler (3x20’)
Halkla İlişkiler ve İletişim (2x20’)
İktisadi Düşünceler Tarihi (5x20’)
İşletme İlkeleri (2x20’)
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
(4x20’)
2013 Faaliyet Raporu
Medeni Hukuk 1 (3x20’)
Mikro İktisat (4x20’)
Siyaset Bilimi (4x20’)
Stratejik Yönetim 1 (4x20’)
Temel Bilgi Teknolojileri 1 (8x20’)
Finansal Ekonomi (8x20’)
İktisada Giriş 1 (3x20’)
Yeni Toplumsal Hareketler (4x20’)
Sosyal Hizmete Giriş (3x20’)
Adalet Meslek Etiği (4x20’)
Çalışma Ekonomisi (7x40’)
Dönem Sonu İşlemleri (3x40’)
Finansal Tablolar Analizi (7x40’)
Finansal Yönetim 1 (3x40’)
Finansal Yönetim 2 (7x40’)
Genel İşletme (3x40’)
Genel Muhasebe 1 (3x40’)
Genel Muhasebe 2 (7x40’)
İktisada Giriş 1 (3x40’)
İktisada Giriş 2 (7x40’)
İnsan Kaynakları Yönetimi (7x40’)
İstatistik 1 (3x40’)
İstatistik 2 (7x40’)
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
(7x40’)
İşletme Fonksiyonları (7x40’)
Makro İktisat (7x40’)
Maliye Politikası 1 (3x40’)
Maliye Politikası 2 (7x40’)
Maliyet Muhasebesi (3x40’)
Maliyet Yönetimi (7x40’)
Matematik 1 (3x40’)
Matematik 2 (7x40’)
Matematiksel İktisat (3x40’)
Mikro İktisat (3x40’)
Örgütsel Davranış (7x40’)
Sermaye Piyasaları ve Finansal
Kurumlar (9x40’)
Sosyal Politika (3x40’)
Stratejik Yönetim 1 (3x40’)
Stratejik Yönetim 2 (7x40’)
Teneffüs (13x40’)
Türk Vergi Sistemi (3x40’)
Türkiye Ekonomisi (7x40’)
Üretim Yönetimi (8x40’)
Yaşam Boyu Eğitim (30x40’)
Avrupa Birliği (5x40’)
Davranış Bilimleri 1 (5x40’)
Hukukun Temel Kavramları
(5x40’)
İktisadi Kalkınma (5x40’)
İletişim Bilgisi (5x40’)
İşletme Bilgi Sistemleri (5x40’)
İşletme Yönetimi (5x40’)
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk
ve Etik (5x40’)
Muhasebe Uygulamaları (5x40’)
Psikolojiye Giriş (5x40’)
Sanayi Ekonomisi (5x40’)
Sosyolojiye Giriş (5x40’)
Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Politikalar (5x40’)
Ticaret Hukuku 1 (5x40’)
Uluslararası İktisat Teorisi (5x40’)
Yönetimde Güncel Yaklaşımlar
(5x40’)
Yaşam Boyu Eğitim (10x40’)
Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik (6x20’)
Din Psikolojisi (6x20’)
Günümüz Fıkıh Problemleri (6x20’)
Hadis (6x20’)
Hadis Tarihi ve Usulü (6x20’)
İlk Dönem İslam Tarihi(7x20’)
İslam Ahlak Esasları (6x20’)
İslam Düşünce Tarihi (7x20’)
İslam Hukukuna Giriş (8x20’)
İslam İbadet Esasları (7x20’)
İslam İnanç Esasları (3x20’)
İslam Kurumları ve Medeniyeti
(6x20’)
İslam Mezhepleri Tarihi (6x20’)
İslam Sanatları Tarihi (5x20’)
Kelama Giriş (6x20’)
Tefsir (6x20’)
Tefsir Tarihi ve Usulü (6x20’)
Türk İslam Edebiyatı (6x20’)
Yaşayan Dünya Dinleri (6x20’)
İngilizce (52x20’)
Word On The Street (10x30’)
95
2013 Faaliyet Raporu
Din-Kültür
YAYIN ALANI:
Turksat 3A ile Türkiye ve Avrupa’da
D-Smart 103.kanalda
Teledünya 43.kanalda
Digitürk 68. kanalda
Tivibu 250.kanalda
www.trt.net.tr
Kanal, TRT ile Diyanet İşleri Başkanlığı
arasındaki protokol ile oluşturulan bir
TRT kanalıdır
Topluma İslam dinini doğru öğretmeye yönelik yayınlar yapmak amacıyla kurulan TRT Diyanet, bunu yaparken de İslam’ın
sahih ve güvenilir kaynaklarını
referans almayı ilke edinmişdi.
Kanalın yayın ve yapımlarında,
Diyanet İşleri Başkanlığı kadro-
sundaki yetişmiş insan kaynağı
ile TRT’nin deneyimli personeli
yer alıyor.
TRT Diyanet Yayınlarının Program Türlerine Göre Dağılımı (dk)
Anons-Spot
12,7
8,6
Diğer
Sporprg
0,2
Haberbül
6,4
Eğlence
0,3
Müzik
5,7
Sinema
0,4
Drama
6,9
Kültür
51,5
Eğitim
7,3
0
10
20
30
Yerli Yapımlar
96
40
50
Dış Kaynaklı Yapım
60
2013 Faaliyet Raporu
TRT Diyanet kanalında, 2013 yılında öne çıkan programlardan örnekler;
Sahur 2013
Ramazan ayı süresince sahur
sohbetleri konu başlığı altında
dini öğretinin kaynağı, anlamı
ve kapsamı üzerine açıklayıcı
sohbetler gerçekleştirilmiş olup;
dinin sosyal hayatta, sanatta
karşılığı ve psikolojik altyapısını
oluşturulan unsurları irdelenerek halkın konu içerisine (bilgi
temelli) dahil edilmesi yönelik
bir temada işlenmiştir. İstanbul
Şehzadebaşı Camii’nden canlı
yayın olarak gerçekleştirilmiştir.
Teravih 2013
Ramazan ayında özellikle ibadet
ve ziyaret gibi etkinliklerin artış
gösterdiği İstanbul Şehzadebaşı
Camii’nden naklen teravih namazı, namaz sonrası uygun makamda ilahi takdimi ve Cami’nin
etrafından aktüel sunumlar şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Kur’an-ın Dilinden
Kur’an-ı Kerim’in tefsir hocaları
tarafından yorumlanması üzerine formatlanan bir programdır.
Yıl boyunca, stüdyoda bant olarak 60 program yapılmıştır.
Hayatın Renkleri
Her meslekten uzman konukların davet edildiği ilgili konularda
bilgilendirme ile gündemdeki
konu ve görüşlerin değerlendirildiği program, Cuma hariç hafta içi her gün canlı olarak yayınlanmaya devam etmektedir.
Alınteri
Çalışma hayatının en önemli
konusu sosyal güvenlikle ilgili bilinci artırmaya çalışan, bu
alandaki gelişmeleri takip ederek ilgilileri bilgilendiren, yanlış
yapılan uygulamaları örnekleriyle ortaya koyarak doğruların
hayata geçmesi konusunda izleyicileri aydınlatan program.
Cuma Sevinci
Ankara Kocatepe Camii’nden
cuma namazını ve hutbesini ekranlara getiren program.
Sabit ve Değişken
Türkiye ve dünya’da meydana gelen olayların; sosyolojik,
akademik ve politik yönleri
tartışılmaktadır. Akademik dil
kullanmadan
entelektüellere
hitap eden ama gençlere de hitap etmeye çalışan ve gençliğin
düşüncelerini önemseyen bir
program.
Aşk Meydanı
Dini Musikimizdeki formları ele
alarak, üzerinde konuşarak izahlar getiren, sonra icrasına imkân
veren; İcra ve dinleti yönü ağırlıklı bir program. Musikimizde
genel adı ile ilahi olarak bilinen
eserler yanında; tesbihler, tahmidler, salatlar, temcitler, miraciyeler, nefesler mevlitler, ramazaniyeler, regaibiyyeyer, şuğuller,
ezanlar, mihrabiyeler gibi pek
çok form uzmanlarca ele alınarak kısa izahları ve icraları yapılmaktadır.
Çocuklarla 10 Dakika
“Adile Naşit Uykudan Önce”
programının bir benzeri olan
ve sunuculuğunu Hülya Koç’un
yaptığı programda çocuklara
dini hikâyeler anlatılmaktadır.
Rindane
Ramazan ayında Manisa’da bulunan bir Mevlevi tekkesinde
bant çekilen programda Tuncay Kemertaş’ın izli kayıtları
180 adet (dini tasavvufi müzik)
seslendirilmiştir. Bazı bölümlere
Reşit Muhtar gibi sanatçılar katılmış olup, her bölümde başta
Mevlana olmak üzere din tasavvuf konulu şiirler, çeşitli şairler
ve sanatçılar tarafından seslendirilmiştir.
İlahi Klipleri
Çeşitli mekânlarda Kurum içi ve
dışı sanatçılarla, bazen başrol
oyuncular ile çekilen programda dini- tasavvufi ilahi örnekleri
seslendirilmiştir.
Efendimiz (S.A.V.)
Hz. Muhammed (sav.)’in hayatının anlatıldığı Perfore ve Kum
Sanatı çalışması ile izleyicilere,
bilgilendirmenin yanında, görsel bir şölen sunulan programdır. 30 bölüm yapılmıştır.
Bayram Klipleri
Kurban Bayramının ve genel olarak
Bayramların ruhunun anlatıldığı 4
bölümlük program.
Muhabbet Meclisi
Tarih, Kültür ve medeniyetimizi
geniş kitlelere sohbet halinde
ulaştırma gayesi güden programda Resul Tosun sunuculuk
yapmaktadır. Ayrıca Yavuz Bahadıroğlu ve Dursun Gürlek daimi
konuk olarak programa katılmaktadırlar. 26 bölüm gerçekleştirilmiştir.
97
2013 Faaliyet Raporu
DİYANET TARAFINDAN
YAPTIRILAN PROGRAMLAR;
Yeni Güne Merhaba
Kadına dair haberler, farklı hayat
hikâyeleri, eğlenceli sorular, sanat, sağlık, psikoloji, moda, kısacası günlük yaşamı kucaklayan
ne varsa; hepsi Zahide Ülkü Bakiler ile Yeni Güne Merhaba ’da…
Programda bazen ilaç kutularından bir araba bazen de renkli
kâğıtlardan bir sepet üretilmekte...Yapılanları bu kadar sandıysanız yanıldınız. Çünkü daha
bitmedi. Ekran başında tekrar
etmeye çalışacağınız tekerlemeler... Sizlerden birinin çizdiği
resimler... Kuklamızdan komiklikler...
Diyanet’e Soralım
Bad-ı Sab
Geçmişten günümüze Tasavvuf
ve Cami Musikîmize yön veren
mûsikîşinas hâfızlarımız, mevlidhanlarımız ve kasidehanlarımız
Bâd-ı Sabâ da sizlerle.
Diyanet Güncel
Önce Çocuk
Önce Çocuk programı, içinde
bulunduğumuz yüzyılın artan
sorunları ile birlikte giderek
daha da güçleşen “çocuk yetiştirme” sürecinde tüm anne
babalara rehberlik ediyor. Psikolog, pedagog, çocuk gelişim
uzmanı, tıp doktoru, diyetisyen,
kişisel gelişim ve dini eğitim
uzmanlarının katılım gösterdiği
programda, her bölümde çocuk gelişim sürecinde önem arz
eden farklı bir konu başlığı derinlemesine ele alınıyor.
Çocuk Atölyesi
98
Doğruya sorularla ulaşırız, sorun
cevapsız kalmayın! İslam’la ilgili
her türlü sorunuzun cevabı TRT
Anadolu’nun yepyeni programı
“Diyanet’e Soralım”da. Sunuculuğunu Mustafa Aygül’ün yaptığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Dr. Hüseyin Kayapınar’ın izleyiciden gelen soruları cevapladığı
“Diyanet’e Soralım” hafta içi hergün yayınlanıyor.
Elif Lam Mim
Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Kamil Yaşaroğlu’nun
sunduğu program, Kur’an okumanın inceliklerine temas ediyor ve ülkemizin seçkin hafızlarından örnek okuyuşlar sunuyor.
Dinimizin en kutsal ibadetleri
bile bilgi kirliliği ile yozlaştırılmaya çalışılırken Diyanet Güncel kendine özgü anlayışıyla
izleyicileri en doğru bilgi ve haberle buluşturuyor… Diyanet İşleri Başkanlığı’nın televizyon ekranlarındaki gözü, kulağı, sesi…
Diyanet Güncel hafta içi her gün
21.15’te… Diyanet TV’de…
İlmihal
İlmihal programı; Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Ekrem
Keleş ile Allah’a, kendimize ve
topluma olan sorumluluklarımızı hatırlatırken; ibadetler, akaid,
sosyal ve gündelik hayata dair
konuları dini ve fıkhi boyutuyla,
ilmihal ışığında değerlendiriyor.
2013 Faaliyet Raporu
Engelsiz Hayat
Bir de Bana Sor
Yaşanan onlarca yıl, anlatılmayı
bekleyen yüzlerce hatıra. Yüzlerdeki kırışıkların, saçlardaki akların da şahitlik ettiği hayatlar. Yaşlılarımız kimi zaman hüzün, kimi
zaman yalnızlık, kimi zaman da
bilgelik sunuyor bizlere… “Bir
de Bana Sor”, yaşlılarımızın dünyasını ve tecrübelerini ekranlarınıza getiriyor.
Çocuklar Diyor Ki
Kreş ve okullara gidilerek 2-6 yaş
arası çocuklara bazı sorular sorularak onların bu konulardaki
görüş ve düşüncelerinin alındığı
eğlenceli bazen düşündüren bir
program.
Gönül Sultanları
Büyük âlimlerimizin, gönül yolcularının hayat hikayeleri...
Gönül Dilinden
Gönül dilinden süzülen terennümler… Söze gerçek değerini
kazandıran samimi sohbetler...
Diyanet İşleri Eski Başkanı Lütfi
Doğan’la Gönül Dilinden de…
Divan
Hayat döngüsünde önümüze
çıkan pek çok kavramı, olayı ya
da olguyu çoğu kez yeterince
düşünemeden yaşar ve geçeriz.
Oysa tüm bunların irdelendiği
bir dünyada daha güzel bir hayat sürmek, hataları azaltmak
mümkündür. Felsefi ve sosyal
açıdan hayatın tüm boyutları, farklı pencerelerden bakan
akademisyenler ve uzmanların
görüşleri Divan programıyla ekranlarınızda.
Hayatın Kıyısında
Hayatın Kıyısında; ölümle burun
buruna gelen insanların hikayeleri ile hayata kaybetmenin
eşiğinden bakıyor, yaklaşık bir
ölüm deneyiminin insan hayatına ne yaptığını anlamaya çalışıyor.
Engelli insanlarımızı doğru anlamanın ve anlatmanın ipuçlarını
arayan Engelsiz Hayat programımızda, her hafta farklı engel
gruplarından bir konukla yapılan samimi sohbeti, engelliliği
doğru anlamamızı amaçlayan
uzman görüşlerini, engellilere
yönelik yapılan etkinlikleri ve
toplumun nabzını tutan sokak
röportajlarını bulacaksınız. Engelleri fark etmeye ve engel olmamaya davetlisiniz.
Kur’an Öğreniyorum
“Kur’an Öğreniyorum”, O’nu anlamak isteyen herkes için Diyanet TV Ekranlarında.
Şair
“Şiir nedir ki ondan bahsedeyim.
Benim ondan daha büyük hünerim var.” Geleneksel edebiyatımız, kadim kültürümüz ve çeşitli
edebiyat dalları konusunda Ali
Işık ve Sahne
Sinema-kültür-sanat ile ilgili
konular ve ayrıca konu ile ilgili filmlerden kısa bölümler
izlenerek,hem halk röportajları
hem de filmler üzerine konuklarla sohbet gerçekleştiriliyor.
99
2013 Faaliyet Raporu
Bektaş ve Hicabikırlangıç›ın sunumuyla Şair, Diyanet TV ekranlarında.
40 Hadis 40 Yorum
Şiirli Muhabbet
Hadis kaynaklarımızda yer alan
onlarca hadis muazzam bir literatür oluşturmuştur. İslam
bilginleri alim kişiyi söz konusu
hadis-i şeriflerle beslemişlerdir.
Katılaşmış, hakikatin önünde
perdelenmiş kalpleri açmakta
ve kalplere şifa dağıtmakta hadisler önemli bir yol göstericidir.. 40 hadis 40 yorum programı
her bölüm farklı bir hadisi ele
alacak, sosyal ilişkilere ve dini
yaşamın detaylarına dair çok
yönlü bir muhtevayı izleyici ile
paylaşılacaktır.
Serdar Tuncer’in muhteşem şiir
okumaları ve konuklarıyla hoş
sohbeti Şiirli Muhabbet’te…
Kitap Okuyorum
Okumak... Hakikat yolcusunun
yoludur okumak. Hayret içinde
seyrederken etrafı tefekkürden
muhabbete uzanan bir yoldur
okumak.
Eksen İnsan
Hafta sonuna biraz entelektüel,
biraz aktüel bir farkındalık katmak isteyen izleyicilerimiz için
Eksen İnsan’da alanında uzman
kadınlar kavramları, olguları,
olayları konuşuyor; tüm bunları
yaparken eksene insanı alıyor.
İnsan, göç, edebiyat, ahlak, din
ve dünya algısı, gündelik hayat…Tüm bu konular ve daha
fazlası Eksen İnsan’da derinlemesine konuşuluyor.
Mukabele
Yepyeni görselleriyle, sanatsal
çekimleriyle Mukabele her sabah saat 06.00’da...
100
Ev Hali
Şehirlerin Ruhu
Şehirler, güneşin, ayın ve yıldızların altında, her mevsim görülen, ruhunu taş yapıların hapsedemediği, insanlığa yüzyılların
rüyasını gelecek hayalleri içinde
sunan, sokak ve caddelerle yazılmış birer kitabedir. Bir şehri gezmek, bir şehri görmek insanlığın
uzun macerasını bu kitabeden
okuyabilmek demektir.Yolculuktayım. Daimi bir yolcuyum...
Yine yola çıkıyorum. Ruhumu
bir şehrin ruhuyla kavuşturmak,
susuzluğumu o şehrin sularıyla
dindirmek için.
İrfan Meclisi
İletişim teknolojilerinin olağanüstü seviyelere eriştiği dünyamızda, en yakınına ulaşmakta
güçlük çeken insanın kapsama
alanını genişletecek bir program. Toplum olarak kocaman
bir aileyiz diyen “Ev Hali” evinizin hallerini, evimize taşımayı
gaye ediniyor. Ev Hali, uzman
konukları İlahiyatçı Doktor Ülfet
Görgülü, Psikolog Gülşah Akçay
Civriz ve Aile Hekimi Dr. Ümit
Akyüz’ün katılımı ve Zeynep
Ulviye Özkan’ın sunumu ile sizlerle.
Arif olmak, bilen olabilmekti… Önce kendini bilen, tanıyan… Alemler içinde bir nokta
olan insanın sırrına ulaşabilmek,
insanı kavramak, şah damarından
yakın olana eriştirecekti insanı.
Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat Özel’in sunumu ile İrfan
Meclisi’nde…
2013 Faaliyet Raporu
Diyanet Takvimi
Diyanet Takviminden her gün
bir yaprak Diyanet TV ekranlarında...
Kolunda saati, kulağı ezanda,
aklı ise secdede buluşacağı
“Sevgili”de… Namaza zaman
ayıran değil, Zamanı namaza
ayarlayan gönül erleri… Onlar,
hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde, Allah-ü Teala tarafından arşın gölgesinde gölgelendirilme müjdesine mazhar
olanlar... Onlar, Kalbi Mescidlere
Bağlı Olanlar…
Bilgi Treni
İstanbul Medeniyeti
geçer. Kur’an-ı Kerim nasıl bir
Mü’min olmamızı istiyor? Diyanet İşleri Uzmanı Ramazan Dağlı, Sohbet Tadında Programı’nda,
Hz. Peygamberimiz (s.a.s.)’in
örnek hayatından hikâyeler,
Kur’an-ı Kerim Ayetleri ve Hadislerden örneklerle iyi bir Mü’min
olmanın inceliklerini anlatıyor.
Gençlerle Başbaşa
Bilgi, Heyecan, Eğlence, Çocuklar
Bilgi Treni’nde yarışıyor.
İslam’ın Zihin Tarihi
Medeniyet
Tasavvurunun
Modern Zamanlarda Aksettiği Şehir… İSTANBUL İslam
Medeniyeti’nin Osmanlı Yorumu
Olan Şehir… İSTANBUL
Vahyin Işığında
Programda şair ve yazar Ercan
Yılmaz soruyor Cumhuriyet döneminin önde gelen aydınlarından Hilmi Yavuz cevap veriyor.
Medeniyet, estetik, tasavvuf,
demokrasi, milliyet, şiir, mimari
gibi birçok kavramın ele alındığı
program, İslam’ın temel kodlarını izleyicilere aktarıyor.
Kalbi Mescitlere Bağlı Olanlar
Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN ile
Gençlerle Başbaşa, Her Cumartesi Saat 12.00’de...
Güzel İsimler
Esma-ül Hüsna’nın kum sanatıyla anlatımı…
Vahyin Işığında... Yıllarını ilim öğrenmeye ve öğretmeye adamış
Ali Rıza Temel, insan fıtratından
ahlaki erdemlere, ibadetlerden
iman esaslarına kadar pek çok
konuda izleyenleri aydınlatıyor.
Ayetler ve hadislerden örnekler
gösteren Ali Rıza Temel, Kur’ani
bir hayatın kodlarını izleyicilerle
paylaşıyor.
Sohbet Tadında
Cennetin kapılarına giden yol
takva sahibi mü’min olmaktan
Namaz Vakitleri
Her gün illerimizin namaz vakitleri görsel olarak Diyanet
TV’de…
Günün Duası
Peygamber Efendimiz’in (s.a.s)
dilinden günün duaları…
Bir Ayet Bir Hadis
Her güne bir ayet bir hadis...
Sözlük
Sözlük programı İslam terminolojisindeki pek çok sözün mana
101
2013 Faaliyet Raporu
dünyasının kapılarını izleyici için
aralıyor. Her bölümde farklı bir
terimin anlamı ve içeriği hakkında bilgilerin verildiği Sözlük
yenilenen kimliğiyle ekranlara
geliyor...
Cuma Sevinci
Her Cuma Ahmet Hamdi Akseki
Camii’nden canlı yayınla Cuma
vaazı ve Cuma namazı
Özel Programlar
Dini Yayınlar Sempozyumu
Aşure Günü ve Kerbela Şehitlerini Anma Günü
Hac Günlüğü
Hac Özel
İftarı Beklerken
Ramazan Bayramı Özel Programı
Sarıkamış Şehitlerini Anma
Programı
Yüzyılın İslam Kültürü Hizmet
Ödülleri
102
2013 Faaliyet Raporu
103
2013 Faaliyet Raporu
İÇ ve ORTAK YAPIMLAR
Televizyon kanallarımızın iç ve ortak programlarının yapım süreçleri Yapım Koordinatörlüğü tarafından
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yürütülmüştür.
YAPIM KOORDİNATÖRLÜĞÜ / ANKARA
Belgesel Drama Programları
Programın Adı
Fatih Sultan Mehmet
İstanbul Hatırası
Bilimin Kıyısında
Dört Nefes Bir Heves (Sanatla Yaşamak)
Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi
Bir Dün Bir Bugün
Avrupa’da Cami mi?
Öyle Bir Şehir ki (Ankara-Konya-Kayseri)
Endüstri Arkeolojisi
Sır Adası
İshak Paşa Sarayı
Anadolu’nun Önsözü
Cengiz Topel
Denizli’nin Horozları Bellidir
Bedestenden AVM’ye
Cihangirzade İbrahim Aydın
Gülcemal: Bir Vapurun Hikayesi
Kitaptaki Ses
Düğmeli Ev
Kore
İnci Dişli Kardeşim
Şampiyon Olmasan da
Denizli Güvercinleri
Kentlerin Ruhu Vardır
Doğ Ey Güneş
Anadolu’nun Gözleri
Daha Güzel Bir Hayat
Ankara’da Bir Kültür Adası
Aynı Göğün Altında
Kurt
Dağların Beş Sırdaşı
Ekran Beyaz Türkler Esmer
50 Dakika
Hayat Bir Yolculuktur
Hayata Yerleşmek
Hayat İşte
Bademler Altında
Surlarıyla Diyarbakır
İnanç Merkezi Diyarbakır
TSR Tanıtım
104
Kanalı
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT AVAZ
TV Dairesi Başkanlığı
TRT 1
TRT OKUL
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TV Dairesi Başkanlığı
2013 Faaliyet Raporu
Çocuk Kalbi
Zümrüd-ü Anka
Renkler Solmasın
Bir Müzenin Doğuşu
İstanbul Gar: Sirkeci
Futbol Rehberi
Sincan Adliyesi
Çanakkale Ruhu
Kentlerin Ruhu Vardır
Karşı Kıyının Selamı
TRT Avaz
TRT 1
Başkanlık
Başkanlık
Başkanlık
TRT HD
Başkanlık
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
Müzik – Eğlence Programları
Programın Adı
Akşam Sefası
Akşam Sefası Yılbaşı
Radyo Günleri Erzurum
Besteciler
Gönlümüzdeki Şarkılar
Oyun Havaları
Fasıl
Neveser
Ezgileri Yurdumun
Radyo Günleri Ankara
Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu
Gecenin Işıltısı
Fısıltılar
Türkü Yolu
Orhan Hakalmaz ile Türkü Yolu
Klip Notları
Şarkıların Yıldızı
29. Ankara Müzik Festivali
Sahne Biz
Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması Finali
Manisa Altın Lale Beste Yarışması
Amasya Altın Elma Beste Yarışması
Ses Saz ve Gazel
Radyo Günleri Yılbaşı Özel
Nevruz Özel
Bir Avaz
Müzik Yolu
Türkü Söylemek Lazım
Avaz’da Yeni Yıl
Yenigün
Avaz’da Bayram
İmece
20. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları
Cuma Namazı
Kur’an’ın Dilinden
Edvar
CSO Yeni Yıl Konseri
Biraz Spor Biraz Macera
Bir Gerçek, Bir Roman, Bir Film
Yayın Süresi
39x80’
1x130’
12x75’
6x90’
15x90’
2x20’
2x20’
2x60’
13x30’
26x75’
3x30’
13x75’
30x60’
13x75’
26x75’
39x45’
5x75’
5x90’
18x75’
1X120’
1x90’
1x90’
3x30’
1x90’
1x750’
13 x 90’
52x30’
39x90’
1x180’
56x180’
1x120’
6x60’
1x90’
13x26
60x25’
17x12’
1X90’
11x20’
1x45’
Yayın Kanalı
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Avaz
TRT Avaz
TRT Avaz
TRT Avaz
TRT Avaz
TRT Avaz
TRT Avaz
TRT Müzik
TRT Avaz
TRT Anadolu
TRT Anadolu
TRT Arapça
TRT HD
TRT Spor
Başbakanlık
105
2013 Faaliyet Raporu
Balkanlarda Müzikli Bir Yolculuk
Yüzyıllık Hikayeler
Sınavmetre
YGS’ye Doğru
Gezelim Görelim
Günlük Rehber
TRT Okul’da Ramazan
Kuruluş Özel (44.Bahar)
Radyo Günleri Ankara
Oto Vizyon
Dilde Can
Ankara Müzik Festivali
Gönlümüzdeki İlahiler
Sizinleyiz
1x60’
13x20’
5x30’
4x20’
26x35’
60’
30x60’
1x180’
45x 90’
39x30’
18x60’
5x90’
4x30’
20x40’
Şeb-i Arus 2013
1x18’
Beyaz Cam
Motifler
Klasik Esintiler
Türküye Adanmış Bir Ömür“Muzaffer Sarısözen”
Can-ı Gönül
Abdurrahman Kızılay Anma Konseri
7x30’
13x30’
13 x 90’
1 x 90’
15 x 75’
1 x 75’
Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Açılış Konseri
1 x 180’
Nevruz 2013
TRT Avaz Yeni Yıl Özel Programı
Itri Özel Konseri
Kerkük Özel Gecesi
Şahinbey’i Anma Gecesi
Geleneksel Özbek Gecesi
Hazar Şiir Akşamları
Yad-ı Resul Gecesi
Kutlu Doğum Haftası
12 saat
5 saat
90’
90’
90’
1 x 120’
1 x 90’
1 x 90’
1 x 120’
Başbakanlık
Başbakanlık
TRT Okul
TRT Okul
TRT 1
TRT Okul
TRT Okul
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Avaz
TRT Müzik
TRT Avaz
TRT Müzik
TRT Okul
TRT Müzik, TRT Haber,
TRT Türk
TRT Belgesel, TRT Avaz
TRT Avaz
TRT Avaz
TRT Türk
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Avaz
TRT Haber
TRT Avaz
TRT Avaz
TRT Avaz
TRT Avaz
TRT Avaz
TRT Avaz
TRT Avaz
TRT Avaz
TRT Anadolu
Eğitim Kültür Programları
PROGRAM ADI
Miraç Kandili
Denize Açılan Kapı
Ne Diyoruz Ne Anlıyoruz
Kitaplık
Coğrafi İşaretler
Empati
Yürüyüş Yolu’’
Elbrus
Dengê WE (SİZİN SESİNİZ)
Rektörler Anlatıyor
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Özel
106
BÖLÜM SAYISI - SÜRESİ
1x90’
40x30’
26x40’
15x10’
13x15’
5x5’
6x26’
1x55’
51x50’
48x180’
YAYIN KANALI
TRT 1
TRT 1
TRT Okul
TRT 1
TRT GAP
TRT 1
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT 6
TRT Okul
1x120’
TRT 1
2013 Faaliyet Raporu
1x120’
30x55’
37x20’
482x20’
110+x40’
13x28’
13x10’
129x120’
7x25’
1x45’
13x10’
13x10’
106x
100x6’
2 x30’
26X40’
5X30’
37-91X60’
9x30’
93-95x120’
6x35’
6X30’
14X26’
1x120’
39x60’
15X60’
13x20’
8x25’
1
26x20’
4x30’
3x30’
13x28’
13x30’
10x10’
13x60’
TRT Okul
TRT Haber
TRT 1
TRT GAP
TRT Okul
TRT Müzik
TRT Okul
TRT Belgesel
TRT Okul
TRT 6
TRT Haber
TRT Haber
TRT GAP
TRT Okul
TRT 6
TRT HD
TRT Belgesel
TRT Okul
TRT Belgesel
TRT Avaz
TRT Okul
TRT 6
TRT 1
TRT Avaz
TRT Okul
TRT 6
TRT 1
TRT 1
TRT Belgesel
TRT Türk
TRT HD
TRT Avaz
TRT Avaz
TRT HD
TRT Belgesel
TRT Avaz
TRT 1
TRT 6
Oba Gündemi
13x60’
TRT Avaz
Anma Klipleri
Dilde Can Yılbaşı Özel
Ankara Müzik Festivali
Gönlümüzdeki İlahiler
Sizinleyiz
Beyaz Cam
Motifler
Anadolu Ahengi
Klasik Esintiler
20x3’
2 x 15’
5 x 90’
4 x 30’
20 x 40’
7 x 30’
13 x 30’
1 x 40
13 x 90’
TRT 1
TRT Müzik
TRT Avaz
TRT Müzik
TRT Okul
TRT Avaz
TRT Avaz
Yayınlanmadı
TRT Türk
YGS 2013
Cumhuriyet Bayramı Özel 2013
Tarım Hayattır
Tarım Gıda Yaşam
Savaşta Barışta Türk Ordusu
Bir Kelime Bir İşlem
Ve Müzik
Erasmus-Türkiye’de Öğrenci Olmak
Alkış (Çepik)
Kültür Şenliği
Hollanda’da Türk Mahallesi
Benim Ailem
Hobim
Ozan
Esma-ül Hüsna (Allahın Güzel İsimleri)
Gömbe Yaylası
Ne Diyoruz Ne Anlıyoruz
Eski Cağlarda Anadolu’da Hukuk
Avaz-ı Hikmet
Nafia
Cüneyt Gökçe ile Perşembe Akşamı
Kurşun Harfler
Prof. Dr. Machiel KİEL ile
Pür Zeka
Mübarek Geceler
Eline Sağlık
Pazar Ola
İçimizden Biri
Dünyanın Türk Şefleri
Harften Hakikate
Konuşan Tarih
Aks-i Seda
Bir Deniz Bir Hikaye
İris
Hareketi Severim
Bu Benim Hikayem
Teke Tek Siyaset (Yek u Yek Sıyaset)
1x180’
107
2013 Faaliyet Raporu
YAPIM KOORDİNATÖRLÜĞÜ / İSTANBUL
Belgesel Programlar
Programın Adı
Yayın Süresi
Yayın Kanalı
Altın Elbiseli Adam
1 x 25’
TRT Belgesel
Almanya’da Yarım Asır
1 x 48’
TRT 1
Anadolu’nun Sıcak Yüzleri
25 x 20’
TRT Avaz
Benim Güzel Yüzüm
1 x 52’
TRT Belgesel
Dünyanın Yükü
1 x 26’
TRT Belgesel
İki Denizin Birleştiği Yerde
3 x 30’
TRT Belgesel
Kırımoğlu “Bir Halkın Mücadelesi”
9 x 30’
TRT Belgesel
Kitapla Bir ÖmürMehmet Niyazi Özdemir
1 x 50’
TRT Belgesel
Kuş Evleri: Doğunun Empati Sarayları
1 x 28’
TRT Belgesel
Mumbai’ye Sevgilerle “23 Nisan Belgeseli”
1 x 33’
TRT Çocuk
Mümtaz Birlik: Kore Savaşı’nın Son Tanıkları
8 x 30’
TRT Belgesel
Rastgele
10 x 28’
TRT Belgesel
Sanayi Kültürümüz
13 x 26’
TRT Belgesel
Sır
30 x 5’
TRT Belgesel
Tamgalar-Dengizli
3 x 26’
TRT Belgesel
Taşra Ruhum
3 x 26’
TRT Belgesel
Türküler ve Öyküleri
4 x 30’
TRT Müzik
Yapım Aşamasında Olan Belgesel Programlar
Programın Adı
108
Yayın Süresi
Yayın Kanalı
Balkanlarda Kalan Sesler
5 x 25’
Belli Değil
Beş Vakit İstanbul
5 x 30’
TRT Anadolu
Çat Kapı
13 x 28’
TRT Belgesel
Dostluğun Müziği
1 x 28’
TRT Belgesel
Dünyanın Beklediği Aşı
1 x 28’
TRT Belgesel
Geleneğin Yansıyan Yüzü
1 x 28’
TRT Belgesel
Havacılık Hikayeleri
13 x 28’
TRT Belgesel
Kahvenin Dünya Serüveni
3 x 28’
TRT Belgesel
Karadeniz’in Kıyısında
1 x 40’
TRT Belgesel
Kayıp Osmanlı “İstanbul Lalesinin Peşinde”
1 x 52’
TRT Belgesel
Komşu
Koşuburnu’nda Düğün
Kuantum ve Doğu Felsefesi
Kuran-ı Kerim Coğrafyası Araştırma
Maliye Tarihi
1 x 45’
1 x 52’
3 x 28’
1 x 52’
7 x 30’
TRT Haber
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Anadolu
Belli Değil
Rişvan Aşireti’nin Yolculuğu
7 x 30’
TRT Avaz
Türk Japon Mutfağı
1 x 35’
TRT Belgesel
Türkiye’nin Radyo Televizyonu
26 x 30’
TRT Belgesel
Van Gölü Havzasında Selçuklu İzleri
6 x 30’
TRT Belgesel
2013 Faaliyet Raporu
Çocuk Programları
Programın Adı
2013 TRT Popüler Çocuk Şarkı Yarışması
23 Nisan Çocuk Şenliği Gala
Haberin Olsun
Şenlik Yürüyüşü
Tanıtım (Çocuk)
Tel Ali
Türkiye Mucitlerini Arıyor
Ülke Gösterileri
Yarışçı Arazi
Yayın Süresi
1 x 106’
1 x 105’
65 x 15’
1 x 120’
365 x 10’
260 x 7’
16 x 15’
8 x 45’
104 x 30’
Yayın Kanalı
TRT Çocuk
TRT Çocuk
TRT Çocuk
TRT Çocuk
TRT Çocuk
TRT Çocuk
TRT Çocuk
TRT Çocuk
TRT Çocuk
Ortak Yapım olan Çocuk Programları
Programın Adı
Arkadaşım Bıdı
Yayın Süresi
4 x 25’
Yayın Kanalı
TRT Çocuk
Yapım Aşamasında olan Çocuk Programları
Programın Adı
Fotoğraf Atölyesi
Mimocan Her Yerde
Yayın Süresi
30 x 7’
10 x 10’
Yayın Kanalı
TRT Çocuk
TRT Çocuk
Din ve Ahlak Programları
Programın Adı
Aşk Meydanı
2013 Kadir Gecesi Özel
Bir Cuma Bir Cami
Sahur Bereketi
Yayın Süresi
28 x 60’
1x110’
52 x 60’
30 x 90’
Yayın Kanalı
TRT Anadolu
TRT 1
TRT Arapça
TRT 1
Eğitim-Kültür Programları
Programın Adı
11 Kahvesi
23 Nisan Kongre
Akıllı Alışveriş
Aklıselim
Avrasya’da Türk Dili ve Tarihi Uluslararası Sempozyumu
Balkan Savaşlarının 100. Yıl Etkinlikleri
Başka Yerler Başka Şeyler
Bir Evde
Dijital Devrim
Doktorumun Mutfağı
Gerçek Gündem Kalkınma
Gurbetten Sılaya
Gündem Edebiyat
Ekonomiye Dair
Ey Okur
Yayın Süresi
6 x 55’
3 x 540’
21 x 20’
43 x 60’
1 x 90’
1 x 110’
10 x 26’
2 x 20’
1 x 20’
14 x 20’
51 x 60’
48 x 30’
30 x 25’
13 x 40’
25 x 20’
Yayın Kanalı
TRT Türk
TRT Web
TRT Okul
TRT 1
TRT Avaz
TRT Avaz
TRT Belgesel
TRT Okul
TRT Okul
TRT Okul
TRT GAP
TRT Avaz
TRT Türk
TRT Okul
TRT Okul
109
2013 Faaliyet Raporu
Prof. Halil İnalcık ile Tarih Sohbetleri
Hatırlar mısınız?
Herkesin Avukatı
İşim Gücüm Girişim
İyi Fikir
İyi Şeyler
Kendimi Tanıyorum
Kırımoğlu Gala Gecesi
Kitaplık
Muhabbet Meclisi
Nisyana Veda
Okuldaki Meraklı
Tasarım Okulu
TRT Belgesel Ödülleri Gala Gecesi 2013
Türkistan Gündemi
TRT Okul 2 Yaşında
Varol Yaşaroğlu ile Çizgi Ötesi
Yerini Sevdi
Yeni Zamanlar
9 x 17’
23 x 20’
31 x 40’
20 x 20’
189 x 90’
196 x 10’
28 x 60’
1 x 60’
10 x 10’
26 x 60’
2 x 40’
44 x 3’
25 x 20’
1 x 120’
46 x 40’
1 x 30’
2 x 20’
10 x 5’
15 x 45’
TRT Türk
TRT Okul
TRT Okul
TRT Okul
TRT 1
TRT 1
TRT Okul
TRT Belgesel
TRT 1
TRT Anadolu
TRT Okul
TRT Okul
TRT Okul
TRT Belgesel
TRT Avaz
TRT Okul
TRT Okul
TRT Okul
TRT 1
Pilot Programlar-Eğitim-Kültür
Programın Adı
Bilim Arası
Bilimin Lezzeti
Sanat Sohbetleri
Yayın Süresi
1 x 40’
1 x 20’
1 x 40’
Yayın Kanalı
TRT Okul
TRT Okul
TRT Okul
Yapım Aşamasında olan Programlar-Eğitim-Kültür
Programın Adı
100.Yılında Balkan Savaşları
Anılarla 50 Yıl
Bir Dakikanız Var mı?
Eksik Parça
Kısa Kısa
Ne Okudum
Sadece
Şarkılar Bizi Söyler
TRT Bilmece
Ustanın Elinden
110
Yayın Süresi
5 x 40’
13 x 10’
200 x 1’
6 x 26’
26 x 5’
20 x 4’
1 x 5’
1 x 20’
20 x 2’
13 x 3’
Yayın Kanalı
Belli Değil
Belli Değil
Belli Değil
TRT Türk
TRT Türk
TRT Okul
TRT Okul
TRT Okul
Belli Değil
TRT Türk
2013 Faaliyet Raporu
Haber Programları
Programın Adı
Afaku El Sahafa 2012
Dünya Basınında Geçen Hafta
Dünya Raporu (Muhabirin Gündemi)
Fi Zilal Ahdas
İki Yaka Arasında
Kelam Mübaşir
Olaylara Işık Tutuyoruz
Satır Arası
Yayın Süresi
260 x 90’
49 x 60’
126 x 30’
29 x 55’
2 x 60’
28 x 45’
103 x 60’
42 x 60’
Yayın Kanalı
TRT Arapça
TRT Arapça
TRT Arapça
TRT Arapça
TRT Arapça
TRT Arapça
TRT Arapça
TRT Arapça
Kültür-Sanat Programları
Programın Adı
Açık Şehir
Gündem Kültür Sanat
Sanat 2013
Sanat Sözlüğü
Sinefil
Yayın Süresi
53 x 45’
30 x 25’
133 x 30’
60 x 2’30”
20 x 20’
Yayın Kanalı
TRT Türk
TRT Türk
TRT Okul
TRT Okul
TRT Okul
Pilot Programlar-Kültür-Sanat
Programın Adı
Birlikte Sanat
Yayın Süresi
1 x 20’
Yayın Kanalı
TRT Okul
Müzik Programları
Programın Adı
Alaeddin Yavaşça’yı Anma Konseri
Alkış-Çepik
Alaturka Sevdalar
Albümlerden
Anadolu Üniversitesi 30. Yıl Resepsiyonu
Anılar Çoşkun Sabah
Anılar Ümit Besen
Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı Kar’dan Kantoya Türk Müziği Konseri
Balkan Halk Oyunları ve Müziği (Balkan Türküleri)
Balkan Halk Oyunları ve Müziği (Balkan Halk Oyunları)
Başucu Şarkıları
Beste Beste Abdurrahim Karakoç Konseri
Dünden Bugüne Tango
Dünya Müzik Günü Sokağın Sesi
Dünya Müzik Günü Şölen
Dünya Ses Günü Konseri
Gönül Avazı
En Sevilen 10
En Sevilen 20
Erguvan
Erol Köker Konseri
Yayın Süresi
1 x 75’
32 x 120’
11 x 30’
165 x 60’
1 x 45’
11 x 90’
11 x 90’
1 x 40’
1 x 75’
1 x 75’
16 x 90’
1 x 90’
1 x 75’
1 x 180’
1 x 180’
1 x 45’
11 x 60’
30 x 30’
17 x 30’
33 x 90’
1 x 75’
Yayın Kanalı
TRT Müzik
TRT 6
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Okul
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Avaz
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Avaz
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Türk
TRT Müzik
111
2013 Faaliyet Raporu
Esma Başbuğ ve Doğan Dikmen Solo Konseri
Fikrimin İnce Gülü
Geçmişin Ruh İzleri
Itri Özel Konseri
İbrahim Can Karadeniz Türküleri Özel Konseri
İnegöl Mevlevihanesi Musiki ve Sema Topluluğu Konseri
Kırgız Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığının 22. Yıldönümü
Kırmızı Değirmen
Listesiz
Listesiz Yaz
Meşk Zamanı
Mustafa Ceceli Konseri
Nevruz (Pirozbe)
Nida Tüfekçi Özel Konseri
Ozanlar Harmanı
Ömer Tuğrul İnançer’le Türk Musikisi
Radyo Günleri İstanbul
Radyo Yayıncılığı’nın 86. Yılı
Rize Türk Müziği Konseri
Ruhi Ayangil Topluğu Konseri
Süleyman Yıldız Özel Konseri
Türkçe Yaz Okulu Kapanış Programı
Söz, Saz İstanbul
T.C Kültür Bakanlığı Tarihi Türk Müziği Topluluğu Konseri (Mevlit Kandili
Özel)
Takvimler
Tango Alaturka
TRT Hafif Müzik Caz Orkestrası Konseri
TRT Hafif Müzik Caz Orkestrası Konseri
TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası 30. Yıl Konseri
Türkçevizyon
Yadigar Türk Halk Müziği Konseri
Türküler Dolusu
Yasaklı Şarkılar
Yılbaşı Eğlencesi (Şahiya Sersale)
1 x 55’
12 x 60’
1 x 90’
1 x 60’
1 x 90’
1 x 25’
1 x 180)
11 x 40’
363 x 75’
114 x 75’
3 x 75’
1 x 90’
1 x 120’
1 x 60’
12 x 40’
4 x 30’
18 x 90’
1 x 90’
1 x 60’
1 x 60’
1 x 60’
1 x 180’
1 x 57’
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Avaz
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Çocuk
TRT 6
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Avaz
TRT Müzik
1 x 60’
TRT Müzik
12 x 60’
6 x 30’
1 x 75’
1 x 70’
1 x 73’
1 x 180’
1 x 90’
12 x 75’
3 x 30’
1 x 120’
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT HD
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT 6
Yayına Hazır olan Programlar-Müzik
Programın Adı
Sokak Sesleri
Yayın Süresi
11 x 1’
Yayın Kanalı
TRT Müzik
Yapım Aşamasında olan Programlar-Müzik
Programın Adı
Dinle Benden Ne Dilersen
Etkileşimler
Gönül Sesim
Müzik Çalar
112
Yayın Süresi
13 x 30’
6 x 25’
13 x 45’
6 x 60’
Yayın Kanalı
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
2013 Faaliyet Raporu
Spor Programları
Programın Adı
2013 Konfederasyon Kupası Yayınları
Stadyum 2013-2014
Stadyum ( Al Melab )
Yayın Süresi
16 x 100’
23 x 120’
38 x 60’
Yayın Kanalı
TRT 1
TRT 1
TRT Arapça
Tartışma-Açık Oturum Programları
Programın Adı
Civak-u Siyaset (Ditin u Raman)
Düşünce Platformu
Enine Boyuna
Geniş Zaman
Min İstanbul
Sabit ve Değişken
Siyaseta Rast (Doğru Siyaset)
Tarafsız
Yayın Süresi
40 x 90’
14 x 50’
44 x 75’
12 x 80’
52 x 90’
17 x 75’
39 x 60’
17 x 60’
Yayın Kanalı
TRT 6
TRT Arapça
TRT 1
TRT Türk
TRT Arapça
TRT Anadolu
TRT 6
TRT Arapça
YAPIM KOORDİNATÖRLÜĞÜ / İZMİR
Program Adı
Buluşma Noktası Türkiye
Hava Durumu
Yansıma
Hayatı Belgeleyenler
Hasat Zamanı
Üç Gün Üç Düğün (Anadolu Güzellemesi)
Kitab-ı Bahriye
Uzaktaki Dostlar
Akvaryum Derinlikler
Müziksever
Doğanın Ocağı
Bunları Biliyor musunuz?
Gölge Oyununda Zaman
Batum
Karanlığın Renkleri
Pastacı Uşaklar
Karleoparının İzinde
Yabancı Gözüyle Türkiye
Ben Hastanedeyken 2
Güneş Altında Bisiklet
Sessiz Sığınak
Dalgaya Direnmek
Güncel Sağlık
Çağların Beşiği Denizli
İzler
Yeni Yıl Gelmiş Hoş Gelmiş
Radyo Günleri
Nim Caz Nim Hicaz (Bir Yay Bir Mızrap)
Efenin Türküsü
Süre
262x60’
60x5’
13x25’
27x55’
5x26’
3x30’
5x28’
5x26’
6x26’
13x29’
13x26’
13x5’
3x28’
1x45’
1x60’
1x52’
3x26’
10x28’
8x26’
1x52’
1x28’
2x26’
13x5’
1x90’
10x28’
1x120’
36x90’
13x40’
10x90’
Yayın Kanalı
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Belgesel
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
113
2013 Faaliyet Raporu
Dünya Müzik Günü Sokak
Dünya Müzik Günü Roman
Dünya Müzik Günü Etnik
Dünya Müzik Turu
Avıla Müzik
Gönlüm Özay Gönlüm
Ufuktaki Nağmeler
Efenin Türküsü Sizlerle
Eşme Özel Konseri
Efenin Türküsü Bergama
Geveze Notalar
Efenin Türküsü Uşak
Efenin Türküsü Hıdırellez
Rüzgarın Atlıları 25.Yıl
20. İzmir Avrupa Caz Festivali
İzmir Ulus. Arası Kült. San. Festivali
Yılbaşı Özel
11.Alanya Uluslararası Caz Festivali
Şenliğe Doğru
Ev Yapımı
Rindane
Hoşgörü Medeniyetleri
Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu
Esvabın Sihri
114
1x20’
1x20’
1x20’
4x30’
4x30’
1x90’
13x60’
7x90’
1x90’
1x90’
2x25’
1x90’
1x90’
1x30’
9x80’
1x90’
6x80’
75x10’
26x10’
30x30’
12x25’
6x90’
1x26’
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT Müzik
TRT HD
TRT HD
TRT HD
TRT HD
TRT HD
TRT Çocuk
TRT Avaz
TRT Anadolu
TRT Avaz
TRT Avaz
TRT 1
2013 Faaliyet Raporu
PRODÜKSİYON KAYNAKLARI
Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörlüğü, 2013
yılında Ankara’da 7, İstanbul’da 9 ve İzmir’de 2
olmak üzere, 18 adet prodüksiyon stüdyosunun
işletilmesi ve bu iller ile Türkiye genelindeki koordinasyonun yanı sıra her türlü naklen yayın ve dış
çekim hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca
dekor, makyaj, sunucu/spiker, grafik/animasyon,
kurgu/montaj, post production, fotoğraf, seslendirme ve ölçü bakım hizmetlerini yürütmektedir.
Yıl içerisinde gerçekleştirilen ve kayıt altına alınan
(haber ve radyo stüdyoları hariç) prodüksiyon hizmetlerine ait veriler, tablolarda gösterilmiştir.
Stüdyo planlama tablosunda yer alan veriler, haber hariç yapım hizmetlerine ait değerleri içermektedir. Tablodaki stüdyolar dışında TRT Avaz,
TRT Haber ve TRT Türk kanalları ile TRT’nin günlük
haber, spor ve hava durumu yayınları ve haber
program kayıt ve yayınlarının yapıldığı stüdyoları
bulunmaktadır.
Bunun yanında, televizyon yayınlarına uygun hale
getirilen; Ankara ve İstanbul’da bulunan radyo
stüdyolarında, program yayını ve kaydı yapılmak-
tadır. Yıl içerisinde, yeni TRT Haber Stüdyosu dekor
uygulama projesi ile İstanbul Tepebaşı Stüdyosu
müzik-eğlence programlarına yönelik yeni dekor
uygulaması tamamlanarak program çekimlerine
hazır hale getirilmişlerdir.
İstanbul A, B, Ankara Arı ve Orkut Stüdyolarının teknik donanım yenileme çalışmalarına; TRT
Arapça, TRT Avaz, TRT İngilizce Kanal Stüdyoları
ile haber ve spor yayınlarına yönelik TRT ARİM ve
Doğan Kasaroğlu Stüdyolarının dekor uygulama
projelerine ve Seslendirme Stüdyolarının senkron
kullanımı düzenleme çalışmalarına başlanmıştır.
İlgili birimler, iç planlamalarındaki verimliliği artırmak üzere, Koordinatörlük tarafından verilen hizmetleri ARMAN programından on-line takip edebilmekte ayrıca güncel kostüm-aksesuar kataloğu
yine web üzerinden görülebilmektedir.
Dekor, aksesuar, grafik tasarım ve makyaj hizmetleri verilmektedir. Bu amaçla 2013 yılında 166 adet
programa (Ankara’da 84, İstanbul’da 56, İzmir’de 26)
dekor, 20.295 kişiye (Ankara’da 11.000, İstanbul’da
8.299, İzmir’de 996), makyaj hizmeti verilmiştir.
115
116
İzmir Stüdyoları
m
pı
Ya
181
78
İstanbul
Stüdyoları
Toplam
103
4
Hizmet Verilen
Program Sayısı
Ankara
Stüdyoları
Yapım
Koord.
Kanal /
Koordinatörlük
181
T
TR
1
M
786
6
189
591
21
TRT
Avaz
2519
T
TR
4646
325
2692
1629
63
TRT
Müzik
ğü
lü
ör
t
a
in
rd
o
Ko
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2519
0
2000
519
19
TRT 1
ik
üz
T
TR
4646
436
0
205
231
7
TRT
Anadolu
1386
11
275
1100
9
TRT 6
332
0
0
332
5
TRT
HD
3032
0
3000
32
22
TRT
Arapça
1599
1494
102
3
17
TRT
Belgesel
2538
0
800
1738
21
TRT
Okul
457
786
T
TR
Ç
k
T
TR
u
oc
A
436
lu
do
na
871
T
TR
6
T
TR
1386
D
T
TR
H
T
TR
ça
ap
r
A
332
B
r
be
a
H
ku
l
o
Sp
si
re
ai
D
r
ı
ığ
nl
a
k
2538
ş
Ba
si
O
i re
Da
T
TR
m
el
1599
i ti
Eğ
s
ge
el
3032
0
0
457
2
TRT
Eğitim
Dai.Başk.
ş
Ba
ğ
nlı
ka
457
2013 Yılı Prodüksiyon Stüdyoları Kullanımı
az
Av
871
6
856
9
9
TRT
Çocuk
T
TR
ı
H
910
er
ab
T
TR
2949
910
10
900
0
3
Haber
ve Spor
Dai.Başk.
2013 YILI PRODÜKSİYON STÜDYOLARI KULLANIMI (saat)
rk
Tü
T
TR
1160
Sp
2949
72
2748
129
22
TRT
Haber
or
1585
1160
6
681
473
22
TRT
Türk
1585
0
1402
183
24
TRT
Spor
25387
1930
15928
7529
270
TOPLAM
2013 Faaliyet Raporu
2
13
Toplam Sütüdyo
Kullanım Sayısı
m
1
İzmir Nak.Yay./UpLink K. Sayısı
pı
Ya
10
İstanbul Nak.Yay./
Up-Link K.Sayısı
0
50
100
150
200
250
13
192
96
44
52
15
TRT 1
ğü
lü
ör
t
a
in
rd
o
Ko
13
Ankara Nak.Yay./
Up-Link K.Sayısı
Yapım
Koord.
Hizmet Verilen
Program Sayısı
Kanal /
Koordinatörlük
T
TR
1
T
TR
192
201
40
86
75
71
TRT
Müzik
M
ik
üz
T
TR
201
158
9
77
72
49
TRT
Avaz
T
TR
158
az
Av
129
3
12
114
7
TRT
Anadolu
181
4
17
160
9
TRT 6
40
3
5
32
11
TRT
HD
65
2
48
15
7
TRT
Arapça
15
7
6
2
4
TRT
Belgesel
Ç
k
T
TR
u
oc
28
A
lu
do
a
n
129
T
TR
6
181
T
TR
H
T
TR
D
40
T
TR
ça
ap
r
A
B
65
s
ge
el
el
T
TR
15
O
33
0
16
17
9
ku
TRT
Okul
2013 Yılı Naklen Yayın/UP Link Kullanımı
28
10
4
14
7
TRT
Çocuk
l
T
TR
33
Sp
7
0
7
0
4
or
TRT
Spor
2013 YILI NAKLEN YAYIN/UP-LİNK KULLANIMI (adet)
T
TR
7
H
er
ab
T
TR
173
173
12
83
78
15
TRT
Haber
rk
Tü
74
74
5
40
29
11
TRT
Türk
1000
207
179
614
5
Haber
ve Spor
Dai.Başk.
2309
400
625
1284
237
TOPLAM
2013 Faaliyet Raporu
117
118
99
7
İstanbul D. Ç.
Kullanılan Gün
İzmir D. Ç.
Kullanılan Gün
pı
Ya
m
481
375
Ankara D. Ç.
Kullanılan Gün
TOPLAM
12
0
500
1000
1500
2000
2500
1067
45
273
749
28
TRT 1
ğü
rl ü
ö
at
in
rd
o
Ko
Yapım
Koord.
Hizmet Verilen
Program Sayısı
Kanal /
Koordinatörlük
481
1
T
TR
M
ik
üz
T
TR
az
T
TR
1057
Av
110
0
37
73
7
TRT
Anadolu
16
0
6
10
6
TRT 6
346
14
10
322
11
TRT
HD
71
3
54
14
2
TRT
Arapça
1927
556
390
981
17
TRT
Belgesel
966
0
431
535
34
TRT
Okul
5
0
3
2
2
Haber
ve Spor
Dai.Başk.
Ç
k
T
TR
u
oc
A
110
lu
do
na
475
T
TR
6
T
TR
16
H
T
TR
D
B
71
T
TR
ça
ap
Ar
346
el
s
ge
el
O
ku
l
966
584
5
573
0
540
33
19
TRT
Haber
573
490
584
0
187
397
20
Televizyon
Dai.Başk.
151
490
4
316
170
17
TRT
Türk
r
.
rk
k.
er
po
şk
aş
Tü
ab
a
S
B
.
H
T
T
T
i .B
ai
T
TR
TR
TR
Da
rD
TR
n
o
o
Sp
izy
er
ev
l
b
Te
Ha
1927
2013 Yılı Dış Çekim Aktuel Kamera Hizmetleri
475
27
446
2
7
TRT
Çocuk
193
1057
153
244
660
26
TRT
Avaz
1067
T
TR
193
17
144
32
22
TRT
Müzik
2013 YILI DIŞ ÇEKİM AKTUEL KAMERA HİZMETLERİ (gün)
151
0
115
36
12
TRT
Spor
8512
826
3295
4391
242
TOPLAM
2013 Faaliyet Raporu
149
269
1292
125
1417
Ankara Hizmet
Verilen Program
Sayısı(Adet)
İstanbul Hizmet
Verilen Program
Sayısı(Adet)
Ankara Teknik
Hizmet Verilen
Süre(Saat)
İstanbul Teknik
Hizmet Verilen
Süre(Saat)
TOPLAM Teknik
Hizmet Verilen
Süre(Saat)
m
pı
Ya
Yapım
Koord.
Kanal /
Koordinatörlük
68
14
54
34
6
1
T
TR
M
TRT
Avaz
1349
T
TR
1417
25
25
65
TRT
Müzik
ğü
lü
ör
t
na
di
or
o
K
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1349
213
1136
64
117
TRT 1
ik
üz
T
TR
25
336
336
264
k
iz
n
yo
u
oc
v
le
Te
T
TR
Ç
364
364
33
Genel
Sekreterlik
2997
2997
352
TRT
HD
4
4
5
TRT
Arapça
514
11
503
10
62
TRT
Belgesel
956
110
846
109
93
TRT
Okul
G
.
şk
S
el
en
a
i .B
Da
T
TR
364
li k
er
et
r
ek
512
H
T
TR
D
B
4
T
TR
ça
ap
r
A
2997
l
se
ge
l
e
T
TR
514
O
l
A
110
412
412
44
Haber
Spor Dai.
Başk.
5
110
110
243
TRT
Haber
5
5
14
TRT
Türk
20
rk
k.
or
er
aş
Tü
ab
Sp
.B
H
T
i
T
T
TR
Da
TR
TR
or
p
S
412
494
6
488
6
48
TRT
Anadolu
494
lu
do
na
r
be
Ha
T
TR
ku
956
2013 Yılı Seslendirme Hizmetleri
336
512
512
64
Televizyon
Dai.Başk.
68
az
Av
TRT
Çocuk
2013 YILI SESLENDİRME HİZMETLERİ
20
20
50
TRT
Spor
9583
979
8604
1133
968
TOPLAM
2013 Faaliyet Raporu
119
120
m
pı
Ya
0
İzmir Setlerinde
Kullanılan Saat
T
TR
1
T
TR
M
ik
üz
T
TR
az
Av
892
211
261
420
14
TRT
Anadolu
43
0
43
0
3
TRT 6
2128
343
24
1761
15
TRT
HD
447
0
269
178
6
TRT
Arapça
21594
10333
2597
8664
74
TRT
Belgesel
T
TR
Ç
k
T
TR
u
oc
A
892
lu
do
a
n
1848
T
TR
6
43
T
TR
H
T
TR
D
T
TR
B
447
ça
ap
r
A
2128
el
s
ge
el
n
yo
l
35
TRT
Okul
a
i .B
Da
.
şk
T
TR
5008
7508
0
4117
3391
7508
ku
iz
O
v
le
Te
T
TR
21594
2013 Yılı Video Kurgu / Montaj Hizmetleri
1848
453
1330
65
11
TRT
Çocuk
7402
7402
514
1110
5778
41
TRT
Avaz
17807
17807
1076
13363
3368
108
TRT
Müzik
15370
15370
154
6576
8640
33
TRT 1
5284
ğü
lü
ör
t
a
in
rd
o
Ko
0
5000
10000
15000
20000
25000
5284
1448
İstanbul
Setlerinde
Kullanılan Saat
TOPLAM
3836
42
Yapım
Koord.
Ankara Setlerinde
Kullanılan Saat
Hizmet Verilen
Program Sayısı
Kanal /
Koordinatörlük
2013 VİDEO KURGU/MONTAJ HİZMETLERİ (Saat)
H
er
ab
T
TR
4402
5008
0
1136
3872
16
T
TR
Sp
4402
0
4294
108
9
TRT
Haber
5448
rk
Tü
Televizyon
Dai.Başk.
or
1769
5448
0
3599
1849
20
TRT
Türk
1769
0
1696
73
4
TRT
Spor
96950
13084
41863
42003
431
TOPLAM
2013 Faaliyet Raporu
11
Toplam
m
1
İstanbul Hizmet
Verilen Prog.Sayısı
pı
Ya
10
Ankara Hizmet
Verilen Prog.Sayısı
ğü
lü
ör
t
a
in
rd
o
Ko
0
5
10
15
20
25
30
Yapım
Koord.
Kanal /
Koordinatörlük
11
25
7
18
TRT
1
T
TR
10
5
5
1
25
TRT
Müzik
T
TR
4
1
3
M
TRT
Avaz
ik
üz
10
1
1
4
2
2
TRT
Türk
3
3
TRT
HD
2
1
1
TRT
Arapça
21
4
17
TRT
Belgesel
18
8
10
TRT
Okul
az
Av
4
T
TR
Ç
u
oc
k
1
T
TR
A
lu
do
na
4
T
TR
H
D
3
T
TR
ça
ap
r
A
T
TR
2
2013 Yılı Grafik Animasyon Hizmetleri
4
1
3
TRT
Anadolu
T
TR
TRT
Çocuk
2013 YILI GRAFİK ANİMASYON HİZMETLERİ
B
el
s
ge
el
0
TRT
GAP
21
T
TR
0
O
ku
Haber
ve Spor
Dai.Başk
l
18
T
TR
0
TRT
Haber
rk
Tü
4
TRT 6
0
TRT
Spor
103
31
72
TOPLAM
2013 Faaliyet Raporu
121
2013 Faaliyet Raporu
122
2013 Faaliyet Raporu
RADYO
TRT Radyoları; 7 ulusal ve 5 bölgesel radyo kanalıyla dinleyicisine ulaşmaktadır. Yapım ve yayınlar
Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Diyarbakır,
Erzurum ve Trabzon olmak üzere, sekiz merkezdeki radyo işletmesinde gerçekleştirilmektedir.
Radyo 1 söz ağırlıklı eğitim, kültür ve haber programları,
Radyo 2 (TRT-FM) Türkçe sözlü popüler müzik,
Radyo 3 Klasik Batı müziği, caz, yabancı pop ve
rock müziği,
Radyo 4 TRT Nağme ve TRT Türkü’ye bağlanmak
suretiyle halk müziği ve sanat müziği,
TRT Nağme Türk Sanat Müziği,
TRT Türkü Türk Halk Müziği yayınlanmaktadır.
TRT Radyo Haber, dönüşümlü bağlantılarla TRT
1, TRT Haber ve TRT Türk televizyon kanallarının
programlarını eş zamanlı olarak yayınlamaktadır.
kutlanmış; programlarda günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelere yer verilmiş ve özel
konserler düzenlenmiştir. Ayrıca Diyarbakır’da,
TRT GAP Diyarbakır Radyosu “Dünden Bugüne
Türkiye’de ve Dünyada Radyonun Tarihi Gelişimi”
konulu bir panel düzenlemiş, panele akademisyenler ve radyo yapımcıları konuşmacı olarak katılmıştır.
Bütün radyo kanallarımızı ve birimlerimizi tam
otomasyona geçirecek olan ve yazılımı Kurumumuz tarafından yapılan e-radyo projesinin yayın
modülü 2013 yılında radyolarımızda uygulanmaya başlanmıştır.
2013 yılında bölge radyoları (Antalya, Çukurova,
Erzurum, GAP-Diyarbakır, Trabzon), 06.30-07.30
saatleri arasında bölgesel canlı yayın yapmış, bu
saatlerin dışında ise Radyo 1 kanalına bağlanarak
yayınlarını sürdürmüştür.
Ülkemizde ilk resmi radyo yayınının başladığı gün
olan 6 Mayıs, bütün radyolarda çeşitli etkinliklerle
123
2013 Faaliyet Raporu
Eğitim, Kültür ve Haber Kanalı
Genel dinleyici kitlesine hitap eden Radyo 1, söz
ağırlıklı yayın yapan eğitim, kültür ve haber kanalıdır. Dinleyicinin nabzını tutan güncel konuların
yanı sıra ekonomiden çevreye, hukuktan sağlığa,
spordan politikaya, milli ve manevi değerleri göz
önünde bulunduran programlara kadar hayatın
her alanından pek çok konu ele alınmakta, gelişmeler her yönüyle irdelenerek dinleyiciye aktarılmaktadır.
2013 Program Örnekleri;
Biz de Varız (52 x 25’)
Engelli ya da engelsiz herkesin aynı haklara sahip
olduğuna dikkat çeken programda, engelli ve yakınlarının yaşadıkları sorunlar ve çözüm yolları anlatılıyor. Fırsat verildiği takdirde engellilerin sosyal
hayatta, eğitim ve karar mekanizmalarında yapabilecekleri dile getiriliyor.
Beş Asırlık Harita (13 x 30’)
Birleşmiş Milletler Eğitim ve Kültür Kurumu
UNESCO’nun 2013 yılında, çizilmesinin üzerinden beş yüz yıl geçen Piri Reis Haritası’na ilişkin
düzenleyeceği etkinliklerden hareketle ‘Kitab-ı
Bahriye’yi ve yazarı Piri Reis’i tanıtan program.
124
Hafta Ortası (52 x 71’)
Ülkemizden ve dünyadan ilgi çekici, güzel haberler, başarı öyküleri. Halka moral ve güven duygusu
veren program.
Haber Yorum (260 x 55’)
Gün içinde yaşanan diplomatik, politik, ekonomik
ve çalışma yaşamına ilişkin gelişmeler, sıcak noktalardan canlı bağlantılar, gündeme yansıyan konulara ilişkin haberler. Dinleyicinin gazetede okuduğu bir haberin ya da gelişmenin perde arkasına
ulaşmasını sağlayan program...
Nükte ve Hikmet (52 x 28’)
Toplumun her kesimine ulaşarak dini, ahlâki ve
moral değerleri aktaran program.
Direnişin ve Umudun Kenti Ankara (13 x 28’)
Milli Mücadelede çok önemli ve özel bir yeri olan
Ankara’nın tarihi önemini, başkent oluşunun ve
Cumhuriyet’in kuruluşunun 90. Yıldönümünde bir
kez daha hatırlatan program.
Okuma Serüveni (52 x 25’)
Dinleyiciye okumanın hayatı anlamlı kılan, insanı
moral ve etik anlamda zenginleştiren ciddi bir iş
ve uğraş olduğunu; iyi bir okuyucu olmanın dikkat
ve sabır gerektirdiğini anlatan program.
Gündem (260 x 120’)
Ülke ve dünya gündemini belirleyen haber, olay
ve konuların uzman yorumlarıyla değerlendirildiği program.
Sinemasevere Notlar (52 x 33’)
Güncel sinema haberleri, gösterimdeki filmler,
film müzikleri aracılığıyla sinemaseverlere rehber
olmayı amaçlayan program.
Gün Ötesi (260 x 78’)
Dünyadan ve Türkiye’den yaşamın değişik yönleriyle ilgili haberlerin, gelişmelerin ve uzman değerlendirmelerinin yer aldığı program.
Uçuş Noktası (52 x 28’)
Dünyada ve Türkiye’de hızla gelişen sivil, askeri ya
da sportif havacılıkla ilgili bilgilerin, haberlerin,
gelişmelerin yer aldığı program.
2013 Faaliyet Raporu
Uçan Balon (52 x 30’)
Farklı dünya ülkelerinin kültürlerine, farklı uygarlıkların tarihine yer veren; medeniyetler arası çatışmaların yaşandığı günümüzde kültürler arası
köprü kurabilmeyi amaçlayan program.
Üniversite Günlüğü (52 x 55’)
Üniversitelerden haberler, üniversite gazeteleri ve
dergileri, bilimsel ve kültürel gelişmeler, aktiviteler.
Radyo 1 Üretim Dağılımı
Bölgeler;
7,61%
İzmir Rady osu
8,82
Ankara Rady osu
47,25
İstanbul
Rady osu
36,32
Radyo 1 Program Türlerine Göre Yayın Oranları (%)
Eğitim
25
25,4
Kültür
3
2,98
Drama
12
Müzik
3
3,03
Eğlence
Haber
Spor
Reklam
1
1,19
Diğer
0
4,49
4
3,74
5
27
27,3
12,72
19
19,16
6
10
15
Gerçekleşen
20
25
30
Planlanan
125
2013 Faaliyet Raporu
Popüler Müzik Kanalı
Kamuoyu araştırmalarına göre Türkiye’nin en çok
dinlenen radyosu olan Radyo 2 (TRT- FM) her gün
24 saat canlı yayın yapmaktadır. TRT-FM’in yayınları Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Çukurova ve
Trabzon Radyolarının yapımlarından oluşmuştur.
Dinleyicinin müzik zevk ve kültürünün geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlayan kanal, yayınlarında yerli pop müziğin yanı sıra Türk Halk Müziği
ve Türk Sanat Müziği’nin popüler örneklerine de
yer vermektedir. Her saat başı haber, eğitim ve
kültüre katkıda bulunan kısa söz bölümleri, güncel olay ve etkinliklerle ilgili açıklama ve uyarılar
ile dinleyicilerle canlı bağlantılar ve konuk sanatçılar yayın akışında yer almaktadır.
yasalarıyla ilgili son durumu, gündeme dair veri
ve yorumları aktarırken dinleyiciyi dinamik bir sunum ve hareketli müziklerle yeni güne hazırlıyor.
2013 Program Örnekleri
Birebir (104x120’)
Dinleyicilerin tatil gününe özgü dinlenme ve eğlenme beklentilerini karşılayan; müzik, mizah,
skeç ve sohbetlerle yeni haftaya hazırlanmalarını
sağlayan program.
Yol Manzaraları (104x120’)
Yol Manzaraları, seyahat halinde olan dinleyiciye
yol ve yolculukla ilgili aydınlatıcı bilgiler sunuyor.
Eğlendirirken eğitici konularla bilgilendiriyor.
Çalar Saat (104x180’)
Dinleyicilere değişik müzik türlerinin örneklerini sunan, eğlenceli yarışmalarla, isteklerle hafta
sonu keyfi yaşatan program.
Efsunlu Yolculuk (52x120’)
45’lik döneminin başladığı 60’lı yıllardan bugüne
Türk Pop Müzik tarihini gençlere tanıtan; Yeşilçam
dünyasındaki hayata, insana dair ilginç unsurları
dinleyici ile paylaşan program. 60’lı, 70’li yılların
müzik kültürü Efsunlu Yolculuk’ta.
Gezdim Gördüm Sevdim (52x 120’)
Müzik, kitap, tiyatro ve sinema gibi sanatın her
alanında yeni çıkanlar ve kaliteli çalışmalar bu
programda.
Memleket Uyanıyor (260x180’)
Memleket Uyanıyor, günün ilk saatlerinde, havayol durumu bilgilerinin yanı sıra spor ve para pi126
Müzik Arenası (260x120’)
TRT-FM’in müzik listelerine yön veren programı.
Müzik Arenası, kaliteli ve iyi müzik anlayışını dinleyiciye aktarırken, müzik haberleriyle bilgilendiriyor.
Radyo Kulübü (260x120’)
Samimi, esprili, sıcak, hızlı ve interaktif bir sunumla; yolda, işte, evde, cep telefonunda ve internette
kulüp ortamı yaratan program.
Radyo 2 (TRT FM) Üretim Dağılımı
Bölgeler
9,52
İzmir Rady osu
42,26
Ankara Rady osu
15,48
İstanbul
Rady osu
32,74
2013 Faaliyet Raporu
Radyo 2 (TRT FM) Program Türlerine Göre Yayın Oranları (%)
1
Eğitim
0,97
5
Kültür
5
80
Müzik
75,55
7
7,36
Haber
6
Reklam
10,78
1
0,34
Diğer
0
10
20
30
40
Gerçekleşen
50
60
70
80
90
Planlanan
Klasik Müzik, Caz, Yabancı Pop ve Opera
Yayınları Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya radyolarının yapımlarından oluşan Radyo 3, her gün 24 saat
yayın yapmaktadır. Çoksesli müzik, caz, rock, opera
ve yabancı pop türlerinde müzik programlarının yer
aldığı kanalda, belirli saatlerde haberlere de yer verilmektedir. Nisan 2009’da yayınına başlayan klasik
müzik kuşağı NOTTURNO uygulaması 2013 yılında
da devam etmiş; dünyanın önde gelen orkestra ve
müzisyenlerinin yorumuyla Barok, Klasik ve Romantik dönem eserlerinden oluşturulmuş, dinamik ve
dengeli bir repertuvar her gece 01.00-07.00 saatleri
arasında klasik müzik severlerle buluşmuştur.
2013 Program Örnekleri
7 Nota… Dünden Yarına Müzik (52x60’)
Müziğin insanın gelişimiyle paralel olarak geçirdiği değişim ve dönüşüm, tarihsel perspektif içinde klasik müzikle toplumsal süreçlerin etkileşimi,
müzik tarihi, notalandırılması, zaman içinde ortaya çıkan türler, akımlar, besteciler, yorumcular.
Bir Bale Masalı (52x60)
Türlü yönleriyle baleyi tanıtan, balenin doğuşundan günümüze kadar gelen yolculuğunun renkli
arşivini müzikseverlerle paylaşan program.
Caz Çağı (52x57’)
Caz müziğinin klasik dönem eserlerini ve sanatçılarını tanıtan, günümüze yansıyan etkilerini araştıran program.
Gözüm Kulağım Sinema (52x60’)
Sinema - müzik ilişkisi, sinema tarihinin önemli
yönetmenlerinin sinemada müziğe bakışı, film
müzikleri eşliğinde sinema tarihinde keyifli bir
yolculuk.
Müzik Hafızası (52x60’)
Rock’tan Pop’a, Blues’dan Disko’ya, Reggae’den
Elektronik müziğe ve alternatif türlere kadar geniş
bir müzik yelpazesi.
Operalardan Seçmeler (52x60’)
Opera türünün seçkin örnekleri. Orkestra, Solo ve
Koro örnekleriyle operalar.
127
2013 Faaliyet Raporu
Radyo 3 Üretim Dağılımı
İzmir Radyosu
%20
NOTTURNO;
%25
Antalya
Radyosu
%3
İstanbul
Radyosu
%18
Ankara
Radyosu
%34
Radyo 3 Program Türlerine Göre Yayın Oranları (%)
96
Müzik
97,03
3
1,86
Haber
1
Diğer
1,11
0
20
40
60
Gerçekleşen
80
120
Planlanan
Türk Sanat Müziği
128
100
24 saat Türk Sanat Müziği sunan TRT Nağme musiki kültürümüzü yaşatmak, Türk Sanat Müziği’nin
makamsal zenginliğini ortaya koymak, sevilen
eserleri makam-usûl uyumu içinde sunmak, Türk
Sanat Müziği’nin çeşitli formlarını ve türlerini ( Beraber ve Solo Şarkılar, Sololar, Saz Semaisi, Sirto,
Longa, Köçekçe gibi) dinleyiciye ulaştırmak amacıyla yayın hayatına devam etmektedir.
Hoş Seda (260 x 57’)
Dinleyicileri gün ortasında sevilen Türk Sanat Müziği eserleriyle buluşturan program.
2013 Program Örnekleri
Akşamın Neşesi (365 x 117’)
Beraber ve solo şarkılar, düetler, sololar, saz
semâisi, peşrev, longa, sirto, köçekçe, oyun havaları, müşterek taksimler. Türk Sanat Müziği’nin çeşitli formlarını ve türlerini renkli bir sunumla dinleyiciye sunan program.
Radyo Sanatçıları Konseri (52 x 60’)
Ankara ve İstanbul Radyolarının ses ve saz sanatçılarının katımıyla Türk Sanat Müziği’nin seçkin
eserlerinin sunulduğu konser programı.
Klasik Türk Müziği Dinleyici İstekleri (52 x 60’)
Klasik ve romantik dönem Türk müziğinden örnekler, dinleyici istekleri. Genç nesillere klasik dönem repertuvarını tanıtıp sevdiren program.
2013 Faaliyet Raporu
TRT Nağme Üretim Dağılımı
Bölgeler
%4,76
İzmir Rady osu
%9,55
Ankara Rady osu
%24,70
Sabahın Nağmesi (365 x 117’)
“Sabahın Nağmesi” ekibi her gün 08:00’de dinleyiciyi günün temposuna hazırlamak için mikrofon
başına geçiyor. Canlı, neşeli Türk Sanat Müziği
eserleri, gazete başlıkları, hava-yol durumu “Sabahın Nağmesi”nde.
İstanbul
Rady osu
%60,99
TRT Nağme Program Türlerine Göre Yayın Oranları (%)
5
Kültür
4,86
92
Müzik
92,08
2
Haber
2,06
0
Reklam
0,16
1
Diğer
0,84
0
10
20
30
40
Gerçekleşen
50
60
70
80
90
100
Planlanan
129
2013 Faaliyet Raporu
Türk Halk Müziği
Ortak mirasımız olan halk türkülerinin en güzel
örneklerine yer vererek halk kültürümüzün yaşatılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan TRT Türkü kanalımız 24 saat Türk
Halk Müziği yayını yapmaktadır. Bölge radyoları-
nın (Antalya, Çukurova, Erzurum, GAP Diyarbakır,
Trabzon) yapımlarından oluşan “TRT Türkü Anadolu Kuşağı”nda bölge radyoları birer saatlik yayın yaparak folklorik değerlerini ve yöre müziklerinden örnekleri dinleyicilere sunmaktadır.
2013 Program Örnekleri:
Can Gerek (52 x 30’)
Türk Halk Müziği ve edebiyatının içinde yer alan
ilahi, nefes, deyiş, semah, duaz-ı imam gibi Allah,
Peygamber ve ehlibeyt sevgisi konulu tasavvufi
şiirlerden oluşan eserlerin sunulduğu program..
Türkülerle Yaşamak (52 x 60’)
Solistler Mikrofonda (52 x 60’)
Türk Halk Müziği’nin geleneksel ses ve saz icra biçim ve üslûplarını genç kuşaklara tanıtan program.
TRT Türkü Üretim Dağılımı
İzmir Rady osu
%14,5
Bölgeler
%31
İstanbul
Rady osu
%13
Ankara Rady osu
%41,5
Türküler Türkü Söyler (52 x 60’)
Yurdumuzun çeşitli yörelerinden derlenen türküleri öyküleri ve temel açıklayıcı bilgilerle Türk Halk
Müziği dinleyicisine sunan program.
Halkımızın gelenek, görenek ve törelerinin, inançlarının, dans ve oyunlarının, efsane ve masallarının, el sanatlarının, mevsimsel değişimler, ortamlar karşısında davranış biçimlerinin, edebiyatının,
giyim-kuşam, araç-gereç vb. değerlerinin, duygu
ikliminin türküler içinde nasıl vücut bulduğunu
örnekleyen program.
TRT Türkü’de Sabah (365x 115’)
Her gün saat 08.00’de canlı olarak yayınlanan TRT
Türkü’de sabah gazete başlıkları, hava ve yol durumu bilgileri ve günün önemli olaylarını aktararak
dinleyiciyi yeni güne türküler eşliğinde hazırlıyor.
Yurttan Sesler (52 x 60’)
Yurdumuzun çeşitli yörelerinden derlenen türküler, bir radyo klasiği olan “Yurttan Sesler”de dinleyiciyle buluşuyor.
TRT Türkü Program Türlerine Göre Yayın Oranları (%)
5
Kültür
5,48
92
Müzik
92,24
2
Haber
2,06
1
Diğer
0,22
0
130
10
20
30
40
Gerçekleşen
50
60
70
80
90
100
Planlanan
2013 Faaliyet Raporu
Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği
Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği’nin en güzel ve özgün eserlerini mikrofonlarına taşıyarak bir
yandan dinleyicilerinin bu alandaki beklentilerini
karşılarken bir yandan da müzik kültürümüzün
yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına
katkıda bulunmaktadır.
Radyo 4, TRT Nağme ve TRT Türkü kanallarının dönüşümlü yayınlarından oluşmakta ve 24 saat yayın yapmaktadır.
Radyo 4 Program Türlerine Göre Yayın Oranları (%)
5
Kültür
5,25
92
Müzik
92,39
2
Haber
2,12
1
Diğer
0,23
0
10
20
30
40
Gerçekleşen
50
60
70
80
90
100
Planlanan
Haber Kanalı
TRT Radyo Haber; TRT 1, TRT Haber ve TRT Türk
televizyon kanallarının haber programlarını dönüşümlü ve eşzamanlı olarak yayınlamaktadır.
131
2013 Faaliyet Raporu
BÖLGE RADYOLARI
(Antalya, Çukurova, Erzurum, GAP Diyarbakır, Trabzon)
Bölgeye ilişkin olaylar, kültürel değerler, haber, müzik
Antalya, Çukurova, GAP Diyarbakır, Erzurum ve
Trabzon Bölge Radyoları 06.30-07.30 saatleri arasında 1 saat bölgesel, diğer saatlerde Radyo 1
kanalıyla ortak yayın yapmıştır. 13.00-18.00 saatleri arasında ise “Anadolu Kuşağı” adı altında TRT
Türkü ulusal yayınını gerçekleştirmişlerdir.
Çukurova Radyosu Program Türlerine Göre Yayın Oranları (%)
27
Eğitim
26,85
27
Kültür
27,16
40
Müzik
43
5
Reklam
1,4
1
Diğer
1,59
0
5
10
15
20
25
Gerçekleşen
30
35
40
45
50
Planlanan
Antalya Radyosu Program Türlerine Göre Yayın Oranları (%)
27
Eğitim
27,59
27
Kültür
27,56
40
Müzik
41,93
5
Reklam
1,26
1
Diğer
1,67
0
5
10
15
20
Gerçekleşen
132
25
Planlanan
30
35
40
45
2013 Faaliyet Raporu
Erzurum Radyosu Program Türlerine Göre Yayın Oranları (%)
27
Eğitim
26,54
27
Kültür
26,55
40
Müzik
44,02
5
Reklam
1,14
1
Diğer
1,75
0
5
10
15
20
25
Gerçekleşen
30
35
40
45
50
Planlanan
GAP-Diyarbakır Radyosu Program Türlerine Göre Yayın Oranları (%)
27
Eğitim
27,02
27
Kültür
27,79
40
Müzik
41,81
5
Reklam
0,35
1
Diğer
3,03
0
5
10
15
20
Gerçekleşen
25
30
35
40
45
Planlanan
Trabzon Radyosu Program Türlerine Göre Yayın Oranları (%)
27
Eğitim
27,25
27
Kültür
27,13
40
Müzik
44,17
5
Reklam
0,22
1
Diğer
1,22
0
5
10
15
20
Gerçekleşen
25
30
35
40
45
50
Planlanan
133
2013 Faaliyet Raporu
TÜRKİYENİN SESİ RADYOSU
Yurtdışındaki vatandaş ve soydaşlara yönelik
24 saat yayın yapan uluslararası radyo
TRT’nin yurt dışına yönelik radyo yayınlarını gerçekleştiren, çeşitli iç ve dış konularda Türkiye’nin
görüşlerini yansıtan ve yurt dışında Türkiye’yi tanıtıcı yayınları yapan “Türkiye’nin Sesi Radyosu
(TSR)”, 33 dil ve lehçede radyo yayını, 37 dil ve lehçede web yayınını gerçekleştirmekte; bu yayınlar
kısa dalga, fm, uydu, internet, kablo ve mobil sistemler üzerinden bütün dünyaya ulaşmaktadır.
2013 yılında, Türkiye’nin Sesi Radyosu’ndan her
gün; Türkçe, Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerbaycan Türkçesi, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Darice, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hırvatça,
İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Kazakça, Kırgızca,
Macarca, Makedonca, Özbekçe, Afganistan Özbekçesi, Peştuca, Romence, Rusça, Sırpça, Tatarca,
Türkmence, Urduca, Uygurca ve Yunanca yayın
yapılmıştır.
134
Türkçe Yayın
2013 yılında Türkçe yayınlarda eğitim-kültür, din,
müzik, drama, çocuk ve gençlik programlarının
yanı sıra canlı söz ve müzik programları da yer almıştır.
Canlı kuşak programlarda; Türkiye gündeminden
hareketle, siyaset, sanat, edebiyat, ekonomi, sağlık ve spor gibi konulara yer verilmiştir.
TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu Türkçe ve yabancı dil
yayınlarında kullanılmak üzere yurtiçi ve yurtdışında fuar, konferans, festival, şenlik vb etkinlikler
takip edilmiş program, haber ve röportajlar yapılmıştır.
2013 yılında Türkiye’nin Sesi Radyosu stüdyolarından günlük 24 saat Türkçe yayın yapılmıştır.
2013 Faaliyet Raporu
Türkçe Yayın Sürelerinin Yayın Türlerine Göre Dağılımı
Canlı Yay.
13,20%
Çoc.-Gen ç.
3,24%
Spor
6,03%
Özel Yay.
1,22%
Ort. Yay.
3,44%
Tür dışı
3,24%
Haber
7,94%
Eğt.-Kült.
15,71%
Drama
2,50%
Dini
2,50%
Müzik
42,72%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
Türkçe yayında yer alan çeşitli dini, dış yapım ve
Ankara, İstanbul Radyoları tarafından yapılan
programlar, Transkripsiyon Servisi’nce hazırlanarak yayına verilmiştir. 2013 yılında Türkçe yayınlara; toplam 10.074 ileti (mektup, e-posta, SMS,
telefon) gelmiştir. Ayrıca, sosyal medyada Türkçe
yayınların takipçi sayısı 144.050’ye ulaşmıştır.
Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayın
Türkiye’nin Sesi Radyosu’ndan 31 dil ve lehçede
yapılan yabancı dil yayınlarında; Türkiye’yi siyasi,
sosyal, tarihi, kültürel, ekonomik yönleri ve sahip
olduğu zenginlikleriyle tanıtan programlar yayınlanmıştır. Yurdumuzu ziyarete gelen yabancı ülke
temsilcileri, Türkiye’de eğitim alan yabancı uyruklu öğrenciler ve konusunda uzman kişilerle yapılan röportajlar da yayınlarda yer almıştır.
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
Ayrıca, her Perşembe Almanca I yayınında yer alan
“Türkei Live” ile 3,4 dönemden itibaren Kırgızca
dilinde yayınlanmaya başlayan “Türkiye’deki Kırgızistanlılar” adlı programlar canlı olarak yayınlanmıştır. Canlı yayınlarda ise telefon ve stüdyo
konuklarıyla gündemdeki konular hakkında söyleşiler yapılmış ve çeşitli müzik türlerine yer verilmiştir.
2013’de, Türkiye’nin Sesi Radyosu stüdyolarından
her gün 72 saat yabancı dil yayını yapılmıştır.
Öte yandan, 2013 yılında Cumhurbaşkanlığının,
Başbakanlığın ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarında tercümanlık yapmak üzere
ilgili masalardan personel görevlendirilmiştir.
Yabancı Dil Yayın Sürelerinin Yayın Türlerine Göre Dağılımı
Canlı Yay.
0,23%
Özel Yay.
1,18%
Tür dışı
10,62%
Haber
37,80%
Söz Yayın.
29,17%
Müzik
0,00%
21,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
135
2013 Faaliyet Raporu
2013 yılında yabancı dil yayınlarına; 7202’si mektup, 63059’u e-posta/faks ve 5665’i telefon olmak
üzere toplam 75926 ileti gelmiştir. 16701 ileti ile
Farsça, 2013 yılında en çok ileti alan yayın olmuştur. Farsça yayınını, 15107 ileti ile Urduca ve 8260
ileti ile Arapça yayını takip etmiştir.
www.trt.world.com
Yayınlarını, kısa dalga vericileri, uydu ve internet
üzerinden bütün dünyaya ulaştıran Türkiye’nin
Sesi Radyosu, geleneksel radyo yayıncılığını sürdürürken web sitesiyle de her geçen gün daha
fazla kullanıcıya hizmet vermektedir. Google
Analytics tarafından yapılan analize göre web sitemizin tıklanma sayısı, 2013 yılında on bir milyona ulaşmıştır.
Türkiye’nin Sesi’nin web yayınlarında; Azerbaycan
Türkçesi ve Türkmence dillerinde Latin alfabesinin
yanı sıra Arap Alfabesi ile Uygurca dilinde ise Arap
Alfabesi dışında Latin Alfabesiyle de hazırlanan
web sayfalarıyla da hizmet verilmektedir.
136
2013 Faaliyet Raporu
Uluslararası Radyo
TSR’den başka, Avrupa’ya yönelik uydu, internet
ve kablo üzerinden uluslar arası radyo yayını yapan “TRT Avrupa FM”; müzik ağırlıklı olarak, spot
bilgiler, dinleyici mesajları ve istekleri, haberler,
Avrupa’daki hava ve yol durumu ile güncel kültür
ve sanat haberlerini içeren programlar yayınlamıştır.
Yunanistan Gümülcine’de yayın yapan “JOY FM”
Radyosu, hafta içi her sabah 09.00-12.00 saatleri arasında TRT Avrupa FM’de canlı yayınlanan
“Dünya Dönerken” adlı programı eş zamanlı olarak yayınlamaya devam etmiştir. TRT Avrupa FM”
radyo yayınına; 2013 yılında toplam 133934 ileti
gelmiştir.
137
2013 Faaliyet Raporu
138
2013 Faaliyet Raporu
YENİ MEDYA YAYINCILIĞI
Sanal yayıncılık ortamı olarak tanımlanabilecek
yeni medya, bilgi ve iletişim sistemlerinin medya
sektörüyle eşzamanlı-uyumlu hareketinden oluşan güçle gazete, TV, radyo gibi geleneksel medyalardan farklı olarak, etkileşimli ve kişisel yayıncılığa olanak tanımaktadır.
• TRT Alt Yapısı Telekom Taşıma işleri
• TRT Sekraterya Projesi
• TRT Büro Takip Projesi
• TRT Domain Takip Projesi
• Engelsiz TRT Projesi
• TRT HD Web Sitesi Projesi gerçekleştirilmiştir.
Yeni medya sadece internet yayıncılığı alanında
değil; cep telefonu, sayısal TV gibi açılımları nedeniyle de oldukça kapsamlıdır.
Animasyon Tanıtım Alanında
• Myanmar Yardım Kampanyası Tanıtım Filmi
• Eski Manisa Kitabı Tanıtım Filmi
• BİMER Tanıtım Filmi Storyboard
• Beyazay Derneği Tanıtım Filmi
• TRT Tanıtım Filmi
• TRT Seçim Programı Tanıtım Filmi
• Yüksek Seçim Kurulu - Seçim Tanıtımı Spotu
• Hungo Bungo Animasyon Serisi
• TRT 50. yıl Logo Çalışması ve Animasyon Filmi
• KİT Komisyonu Tanıtım Filmi
• CeBİT Fuarı Stand için tanıtım Filmleri
• Bir Gerçek, Bir Roman, Bir Film belgeseli için harita
animasyonları
• Engelsiz TRT Web Sayfası Tanıtım Filmi
• TRT Mobil Ninni Uygulaması Tanıtım Filmi
• TRT Mobil Pepee Uygulaması Tanıtım Filmi
• Ramazan Bayramı Spotu
• Suriye’ye Yardım Filmi
• TRT 45. Yıl Spotu
• YGS Tanıtım Spotu
Kurumumuz sayısal teknolojilerin gündeme getirdiği medyalarda, 37 dil ve lehçede internet yayını,
mobil TV uygulamaları ve geniş podcast galerileri
ile büyük ivme kazanmıştır.
2013 yılında Yeni Medya faaliyetleri kapsamında;
Yazılım Alanında
• TRT 1 Web Sitesi
• TRT İnternet Sitesi Kurumsal Sayfası
• LYS ve YGS Web Sitesi
• TRT Türkçe Vizyon Web Sitesi
• TRT Popüler Çocuk Web Sitesi
• TRT Ramazan Web Sitesi
• TRT TV ve Radyo Yayınları TELEKOM Taşıma
• TRT Web Services düzenlemeler
• TRT Yeni Diziler Sayfası
139
2013 Faaliyet Raporu
• TRT Televizyon Mobil Uygulaması Android Güncelleme Tanıtım Filmi
• TRT Televizyon Mobil Uygulaması İOS Güncelleme Tanıtım Filmi
• TRT Televizyon Mobil Uygulaması Blackberry
Güncelleme Tanıtım Filmi
• TRT Haber Mobil Uygulaması
• Uğur Gürsoy «Leblebi» Kısa Animasyon Serisi
• TRT Haber Dijital Dergi Tanıtım Filmi
• TRT Dergi Uygulaması Tanıtım Filmi
• TRT Smart TV Uygulaması Tanıtım Filmi
• trt.net.tr Tanıtım Filmi
• TRT Sosyal Medya Tanıtım Filmi
• TRT Mobil Uygulaması Windows 8 Tanıtım Spotu
• SECSİS Kamu Spotu
• Ufuk Çizgisi Programı İnternet Tanıtım Videosu
• 1964’ten günümüze TRT Genel Müdürleri Tanıtım Filmi hazırlanmıştır.
Afiş
Tasarım Alanında
2013’de yapılan promosyon sayısı 780 adettir.
2013’de www.trt.net.tr de kullanılan 130 adet
banner,
www.trt.net.tr Gündemdekiler bölümü için 61
adet açıklamalı banner,
2013 de www.trt.net.tr de kullanılan 120 adet
PopUp,
2013 de www.trt.net.tr de kullanılan 50 adet
PopUp, Afiş, Mailling ve Arayüz bağlantı
Canlı Yayın sayfası çalışması hazırlanmıştır.
140
2013 Faaliyet Raporu
PopUp
LYS 2013 Web Sayfası
Arayüz web sayfası
YGS 2013 Web Sayfası
Banner
Canlı Yayın Sayfası
Ramazan Özel 2013 web sayfası
141
2013 Faaliyet Raporu
TRT 45 yıl 2013 web sayfası
Unutulmaz Filmler web sayfası
Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması 2013 web
sayfası
4. Uluslararası Türkçe Sözlü Müzik Festivali
2013 web sayfası
TRT Arşiv web sayfası
142
TRT Video web sayfası
TRT Finans Sayfası
Engelsiztrt.tv web sayfası
2013 Faaliyet Raporu
Kendine İyi Bak Program Sitesi
SUNUMLAR
Yeni Medya Kanal Koordinatörlüğü Logo
Tasarımı
2013 Yılında Hayata Geçirilen Projeler
TRT World Web sayfaları için geliştirilen İçerik
Yönetim Sistemi (CMS)
Southeast European Countries Media Union,
Opportunities and Challenges in a Fragmented
Digital World- Vietnam,
ABU General Assembly gibi uluslararası toplantılar için hazırlanan sunumlar yanında, farklı konularda, ulusal ve uluslararası toplantı ve platformlarda kullanılacak sunumlar hazırlanmıştır.
TRT HD Sitesi
TRT World web portallarının tasarımının yapılması
ve bu tasarımların ihtiyaç duyduğu tüm materyalleri düzenleyen İçerik Yönetim Sistemi Yazılımının
ve destek hizmetlerini kapsayan sistemin oluşturulmasıdır. 2013 yılında başlayan bu kapsamdaki
çalışmalarımız tamamlanma aşamasına gelmiştir.
143
2013 Faaliyet Raporu
CDN ve VOD Yayın Hizmeti
Youtube ile İçerik ve İçerik Yönetimi Sözleşmesi
Telekom altyapısına geçilmiş ve bu şekilde;
• İnternet erişimi 5 GB’dan 10 GB’a çıkmıştır.
• Depolama alanı 12 TB’dan 30 TB’a yükselmiştir.
• Bulut bilişim teknolojisi ile içeriğimiz paylaşılmaya başlanmıştır.
• Gerekirse network artırımı çok hızlı bir şekilde
yapılabilir.
• We sayfaları çok hızlı bir şekilde hazırlanabilir.
• İçerik girişleri kullanıcı dostu bir panelle çok daha
rahat yapılabilir.
Youtube ve TRT arasında 12 Mart 2013 tarihinde
imzalanan ’İçerik ve İçerik Yönetimi Sözleşmesi’
ile Youtube bünyesindeki TRT yapımı videoların,
telif hakları ve gelir durumları takip edilmeye aynı
zamanda TRT kanallarına ait Youtube hesaplarına
da ihtiyaçlar doğrultusunda destek verilmeye başlanmıştır.
Bu kapsamda son 1 yıl içinde telifi toplanmış olan
videolardan sağlanan toplam kazanç yaklaşık
$277.948,67’dır.
TRT kanallarına ait Youtube hesaplarına yüklenen
videolar neticesinde elde edilen toplam kazanç
ise yaklaşık olarak $39.075,73’dır.
Yukarıdaki her iki çalışmayı kapsayan toplam gelir
ise $317.632,01 olarak Youtube tarafından belirlenmiştir.
Engelsiz TRT Web Sayfası
2013 Yılında Yayına Geçen Mobil Uygulamalar
Mobil Uygulama (TRT Televizyon Windows 8 ve
Phone 8 Uygulaması)
İşitme ve Görme Engelliler için yaklaşık 90-130
dakika uzunluğundaki programların ve haber bültenlerinin izlenebilir hale getirilmesi amacıyla hayata geçmiş bir projedir.
trt.net.tr Web Erişilebilirliği Projesi
Projenin temelini görme ve işitme engellilerin,
www.trt.net.tr adresinde bulunan TRT’nin resmi
web sayfasını daha iyi kullanabilmelerini sağlamak oluşturuyor. Bu kapsamda ‘Türkiye Engelsiz
Bilişim Platformu’ danışmanlığında yürütülen çalışma ile trt.net.tr sayfası görme engellilerin ihtiyaçlarına cevap verebilir duruma gelmiştir.
144
2013 Faaliyet Raporu
Mobil Uygulama (TRT Bizim Ninniler iOS
Uygulaması)
Sosyal Medya Alanındaki Faaliyetler;
Sosyal Medya Ölçümleme ve Analiz Programı
Facebook, Twitter ve Google Reklam Panellerinin Açılması ve Reklam Planlaması ve Uygulaması
TRT Televizyon Mobil Uygulama Güncellemesi
145
2013 Faaliyet Raporu
Platform Reklam Yönetimi
Sosyal medya hesaplarına düzenli olarak içerik
girişi (metin, fotoğraf, video) yapılmıştır. Olumsuz
içerikler kaldırılmıştır. Kullanıcılar tarafından sorulan sorular ya direkt cevaplanmış ya da yönlendirilmiştir.
Facebook:
TRTKurumsal (Beğenen Sayısı: 93.965), TRTTelevizyon (Beğenen Sayısı: 40.632), Eurovision Türkiye (Beğenen Sayısı: 124.104), TRT (İngilizce) (Beğenen Sayısı: 260)
Twitter:
TRTTelevizyon (Takipçi Sayısı: 52.300), TRTKurumsal (Takipçi Sayısı: 32.600), EurovisionTRT (Takipçi
Sayısı: 2.238), TRT_English (Takipçi Sayısı:1.530)
YouTube:
TRT Televizyon YouTube kanalına düzenli olarak
video yüklenmiştir. (Abone Sayısı: 3.386) (Aylık ortalama video görüntüleme sayısı: 250 bin)
Sosyal Medya Hesap Kapatma, Düzenlemeleri
ve Verified Yapılması Sürecinin Başlatılması
Google + Sayfaları:
TRT ve TRT Televizyon hesaplarına içerik girişi
(metin, fotoğraf ve video) yapılmıştır.
İçerik Oluşturma ve Yönetimi İle İlgili Faaliyetler
• 1059 adet video ve resim MP4 formatında mobil, Smart TV ve diğer platformlarda paylaşıldı.
• 636 adet video WMV formatında TRT internet sitesine yüklendi.
• TRT Engelsiz sitesine 29.11.2013 tarihinden itibaren günlük olarak İşitme Engelliler Haber Bültenleri yüklendi.
• TRT Engelsiz sitesine 44 adet video ve resim MP4
formatında yüklendi.
• TRT Sales için 200 video Youtube‘a yüklendi.
• 14 tanıtım filminin metni yazıldı.
• Yaklaşık 700 programın içerik metni yazıldı.
• 160 adet çalışılan banner ve 45 adet çalışılan
Popup’ın sisteme girişi yapıldı.
Video Tanıtım Faaliyetleri
• TRT Külliyat internet sitesi için konser kayıtları,
eserlerin görüntülü klipleri (20 adet),
• TRT Sales için 47 adet yeni fragmanla Arapça tanıtım filmi, 18 adet yeni fragmanla İngilizce tanıtım filmi,
146
2013 Faaliyet Raporu
• 7 adet Televizyon Dergi tanıtım filmi,
• TRT Belgesel Günleri, TRT, Neşet ERTAŞ, TRT, Manisa fotoğrafları gibi konularda 7 adet tanıtım filmi,
• Filistin’e Yardım ve LYS konulu spotlar hazırlandı.
• Avrupalı Müslümanlar (7x20 dk) ve Tek Kare
programı (7x12 dk) capture edilerek internet sitesinde yayınlandı,
• TRT Sales için tüm fragmanlar convert edilerek
Youtube internet sitesine yüklendi.
• Komşumu Nasıl Görüyorum (3x30 dk) capture
edilip TRT Belgesel FTP’sine yüklendi.
• Ramazan Web sitesi için 30 adet röportaj montajı; Ramazan Güzeldir, Peygamberimiz ve Çocuk,
Peygamberimiz ve Ramazan, Yüksel Özemre ile
Ramazan Hatıraları, Sufi Klipler, Kur’an Klipleri
(toplam 2350 dk) isimli programlar capture edilip
mp4 formatına çevrildi.
• Silk Road 4 (5x50 dk) DVD’den MP4 formatına
çevrildi.
• Çocuk ve Gençlik Koroları duyuruları HD ve SD
olarak hazırlandı.
• TRT 45. Yıl internet sayfası için görüntü seçimi ve
convertleri yapıldı.
www.trt.world.com
Yayınlarını, kısa dalga vericileri, uydu ve internet
üzerinden bütün dünyaya ulaştıran Türkiye›nin
Sesi Radyosu, geleneksel radyo yayıncılığını sürdürürken web sitesiyle de her geçen gün daha
fazla kullanıcıya hizmet vermektedir. Google
Analytics tarafından yapılan analize göre web sitesinin tıklanma sayısı, 2013 yılında on bir milyona
ulaşmıştır.
Türkiye’nin Sesi’nin web yayınlarında; Azerbaycan
Türkçesi ve Türkmence dillerinde Latin alfabesinin
yanı sıra Arap Alfabesi ile Uygurca dilinde ise Arap
Alfabesi dışında Latin Alfabesiyle de hazırlanan
web sayfalarıyla da hizmet verilmektedir.
TRT HABER SOSYAL MEDYA ARAÇLARI
Yeryüzünde meydana gelen haber ve olayları
anında yayınlayan TRT Haber, hızlı, güvenilir ve
doğru haberciliği internetin bulunduğu her yerde
takip etmek isteyenler için pek çok site ve uygulamayla yayın yapmaktadır.
İnternet Siteleri
www.trthaber.com
Aylık ziyaret sayısı: 7.832.366, Ortalama Ziyaret
Süresi: 05.27”
www.trthaber.tv
Sitede program içerikleri ve saatleri hakkında yayın yapılmakta, kullanıcılar programların eski bölümlerine ulaşabilmektedir.
Bunun yanında;
• CEBIT 2013 fuarına katılım sağlanarak standı kurulmuş ve Yeni Medya çalışmaları tanıtılmıştır.
• TRT Belgesel Ödülleri 2013 kapsamında (yönetmen, yapımcı, izleyici ve yetkililerle - toplam 80
kişi) etkinlikle ilgili söyleşiler yapılmıştır.
• TRT’nin ramazan programları ile ilgili tanıtım çalışmaları kapsamında kanalların program sorumluları (yönetmen, kameraman, sunucu, sanatçı) ve
konukları ile röportajlar yapılmıştır.
www.trthaberdd.com
Türkiye’nin ilk dijital haber kanalı dergisi olan
TRTHABER DD çok kısa sürede büyük bir başarı
yakalamış birçok yayıncıya bu konuda öncü olmuştur. Aylık olarak yayınlanan dergi İngilizce ve Türkçe
yayın yapmaktadır. www.trthaberdd.com sitesinde
“TRTHaber Dijital Dergi”nin tanıtımı yapılmakta,
dergi içeriğinin bir kısmı paylaşılmaktadır.
Uygulamalar
TRT Haber Uygulaması
TRT Haber DD (Dijital Dergi) uygulaması
147
2013 Faaliyet Raporu
Aktif Kullanılan Sosyal Medya Adresleri
Youtube.com/trthaber
instagram.com/trthaber
pinterest.com/trthaber
plus.google.com/+trthaber
izlesene.com/tv/trthaber
vimeo.com/trthaber
dailymotion.com/trthaber
ustream.com/trthaber
Facebook.com/trthabertv
Twitter.com/trthabertv
Youtube.com/trthaberkanali
Twitter.com/trthaber_yurt
Twitter.com/trthaber_dunya
Twitter.com/trthaberdd
TRT 6
TRT 6 yayınları, programa göre uydu ve platform
üzerinden 4 dil seçeneği (Sırasıyla Kurmancî, Zazaki, Sorani ve Türkçe) ile izlenebilmektedir.
Ayrıca internet ve mobil (Iphone, Android, Black
Berry, Windows Phone) platformlarından da ulaşılabilmekte, yayınlar çift dil uygulaması kapsamında Kurmanci ve Zazaki lehçelerinde yapılmaktadır.
trtturk.com
trtturk.com, uluslararası haber bilgi kanalı TRT
Türk’ün yeni medya uygulamalarındaki yüzü olmuş, içeriğiyle, görselleriyle, uygulamalarıyla sadece bir kanalın haberlerini ve programlarını aktaran bir anlayış yerine, yepyeni bir haber merkezi
mantığıyla trtturk.com olarak geniş kitlelere ulaşmayı amaçlamıştır.
trtturk.com TRT Türk, TRT Haber, AA, İHA, CHA,
DHA, Reuters, AP, AFP başta olmak üzere ulusal
ve uluslararası haber kanal ve ajanslarından gelen
haberleri değerlendirip mecralarına uygun olarak
görsel, video, grafik desteğiyle kullanır.
trtturk.com yeni medya araçları olan ipad, iphone, android tablet, android telefon, akıllı tv (lgsamsung), turkcell tv, tivibu, apple tv, facebook,
twitter, youtube, dailymotion, vimeo, web.tv, google+, instagram, linkedin ve bloglarla diğer medya ortamlarının büyük bir kısmını kullanmaktadır.
trtturk.com sosyal medyada aktif bir strateji izlemiş, yaptığı özel anlaşmalarla, günlük ve anlık sosyal medya analizleri alarak, bu analizler doğrultusunda yayınlar yapmış, kısa zamanda iyi analiz ve
148
doğru stratejiyle sosyal medyada etkili kullanıcı
sayılarına ulaşılmıştır.
TRT Müzik
Etkinliği hızla artan sosyal medya uygulamaları dolayısıyla TRT Müzik’in Facebook ve Twitter
sayfaları etkin biçimde kullanılmaktadır. Özellikle
2012’den başlayarak arttırılan paylaşımlarla; facebook takipçi sayısı 2013’te 41 bine, twitter takipçi
sayısı ise 28 bine, Youtube’da videoların izlenme
sayısı 88 bine ulaşmıştır.
2012’de modern bir tasarım ve içerikle yenilenen
TRT Müzik web sitesi, 2013’te kanalın internet
gazetesi olarak kullanılmaya başlamıştır. Siteye
girilen haberler, güncel bilgiler, video arşivi ve
youtube kanalına yüklenen programların linkleri,
anında facebook ve twitter’da paylaşılmaktadır.
TRT Müzik web sitesinin 2012 ve 2013 yılı takipçi sayısı karşılaştırıldığında; %100’lük artış dikkat
çekmektedir. 12 Aralık 2013’te yayına başlayan
TRT Müzik Youtube kanalına, program tekrarları
ve ilgi çeken performanslar yüklenmektedir.
2013 Faaliyet Raporu
149
2013 Faaliyet Raporu
BASILI YAYINLAR
TRT, televizyon ve radyo kanalları ile internet yayıncılığının yanı sıra 2013 yılında iki dergisi; “TeleVİZYON” ve “TRT Çocuk” ile basılı yayın alanında
faaliyet göstermiştir.
TeleVİZYON Dergisi
“Çeyrek yüz yıl”
Kasım 1987’den itibaren aylık olarak yayınlanan
TRT’nin haber-aktüel ve magazin dergisi “TeleVİZYON”, gündemin ana başlıklarından kültür-sanata,
sinema ve müzikten iletişim dünyasına, sağlıktan
spora, teknolojiden nostaljiye geniş bir yelpazede
okurlarıyla buluşuyor. İlginç konu ve konukların,
gündemdeki isimlerle gerçekleştirilen söyleşilerin ve çarpıcı dosyaların yer aldığı TeleVİZYON, 88
sayfalık zengin bir içeriğe sahip.
150
Dört senedir gazete ve dergi bayilerinde satışa sunulan ve her ay okurlarına promosyon olarak TRT
yapımı CD, VCD ve DVD hediye eden TeleVİZYON,
2013 yılının Ağustos ayından itibaren okurlarıyla
yeniden ücretsiz olarak buluşmaya başlamıştır.
TeleVİZYON dergisi, koskoca bir çeyrek yüzyılı
geride bırakmış olmanın gururuyla 2013 yılını tamamlayarak, yoluna devam ediyor.
TRT Çocuk Dergisi
2010 yılında yayın hayatına başlayan ve aynı hedef kitleye yönelik diğer çocuk dergilerinden farklı
bir çizgiye sahip olan “TRT Çocuk” ise, birçok kahramanla okurlarını buluşturmaktadır.
2013 Faaliyet Raporu
HABER YAYINLARI
Doğru, tarafsız habercilik anlayışıyla, dinleyicilerinin ve izleyicilerinin zihninde bir “güven” markası olan TRT, merkezdeki deneyimli habercilerinin
yanı sıra; Türkiye’nin dört bir yanındaki yerel muhabirleriyle, Amerika’dan Avrupa’ya ve Asya’ya,
Ortadoğu’dan Kafkaslar’a kadar, pek çok önemli
merkezde bulunan büro ve temsilciliklerle dinamik bir haber ağına sahiptir.
Haber yayınları, ihtisas konularına göre temel yayın birimleri ile yurtiçi ve yurtdışı bürolarıyla yürütülmektedir. Görgü tanıklarıyla, uzmanlarla ve
vatandaşlarla röportajlar yapılmakta, bu kişilerin
anlatımları, görüş ve önerileri de yine canlı yayınlar veya hazırlanan haberlerle izleyiciye sunulmaktadır.
Bültenler dışında, 23 Nisan, 30 Ağustos gibi ulusal
bayramlar, dini bayramlar ve 10 Kasım gibi özel
günlerde, bu günlerin gerektirdiği naklen yayınlar; törenler ve etkinlikler canlı yayınlarla ekranlara
taşınmış, bayramlar öncesinde liderler tarafından
yayınlanan mesajlar ana haber bülteni öncesinde
veya sonrasında izleyicilere ulaştırılmıştır.
Güncel haberler, spor olayları, programlar ve organizasyonlar takip edilmiş, yayına hazırlanmıştır.
Bu kapsamda;
2013 Yılında Yürütülen Faaliyetler
2013 yılında toplamı 22.000’i geçen, toplam süresi ise 380.000 (6700 saat) dakikayı bulan yapım/
yayın; Haber Kamera-Uplink Grubu’nca 10.000
haber, program ve canlı bağlantı; Montaj Servisi
tarafından 42.000 haber, program kurgusu gerçekleştirilmiştir.
2013 yılında, ağırlıklı olarak 2 stüdyodan (ARİM ve
Doğan Kasaroğlu) yapım/yayın faaliyeti gerçekleştirilmiştir: TRT1, TRT Haber ve TRT3 Spor kanallarına bülten, haber/spor programı yapım/yayınının yanı sıra, Ankara dışından programlar ile diğer
kanallara da destek sağlanmıştır.
19 Kasım 2013 tarihinde Yeni Haber Stüdyosu faaliyete geçirilmiştir.
Ayrıca, Ankara dışından (Stüdyo içi-dışı) birçok
programın yapım, koordinasyon ve yayını da gerçekleştirilmiştir.
2013 yılında gerçekleştirilen bülten ve programların toplam sayısı 22.000’i, toplam süresi ise Haber
Reji Grubu’nun gerçekleştirdiği yapım/yayın faaliyetlerin kanal ve yapım türlerine göre dağılımı şu
şekildedir:
151
2013 Faaliyet Raporu
TRT 1 Haber Yapım Yayınlarının Günlük Yayın
İçerisindeki Oranı
TRT 1 Haber Bültenleri
TRT1’de sabah (hafta içleri), 13, Habere Doğru ve
Ana Haber olmak üzere bültenler yapılmıştır. Sabah
ve 13 bültenleri hafta içleri Ankara-ARİM ve Doğan
Kasaroğlu stüdyolarında; Ana Haber bültenleri hafta içleri İstanbul’da, hafta sonları da Ankara’da yapılmıştır.
152
Haber Y ay ınları
8%
Haber Dışı
Y ay ınlar 92%
Bülten Sayısı
Toplam Süre
Sabah Haber (Hafta İçleri)
250’den fazla
Yaklaşık 21.000 dakika
13 Bülteni (Haber+Spor+Hava)
360’dan fazla
Yaklaşık 11.000 dakika
Ana Haber(Haber+Spor+Hava)
360’dan fazla
Yaklaşık 20.000 dakika
Genel Toplam
900’den fazla bülten
42.000 dakikadan fazla yayın
2013 Faaliyet Raporu
TRT Haber Yapım/Yayınları
Gerçekleştirilen iç yayın /yapımların (Bülten, spor
Bülteni, hava durumu, günlük ve haftalık haber
programları) TRT Haber kanalı içerisindeki oranı
% 64’ü geçmiş, özel yayın günlerinde bu oran, %
90’a yakın olmuştur.
TRT Haber Bültenleri
2013 yılında, TRT Haber’de toplam olarak
7500’den fazla haber bülteni yapım ve yayını gerçekleştirilmiş olup, bunların toplam süresi 122
bin dakikayı (2040 saat) bulmuştur. Bunların yayın içerisindeki oranı % 23’tür.
TRT
Haber, Haber
Haber Yayın
Yayın İçerik
İçerikOranları
Oranları
TRT Haber,
Haber Bültenleri
27%
Günlük Haber
38%
Diğer 45%
Hava Durumu
6%
Spor 6%
Haber Bültenlerinin TRT Haber Günlük Yayın
İçerisindeki Oranı
Haber
Bültenleri 23%
Diğer; 77,00%
Bülten Sayısı
Toplam Süre
Hafta İçi
6440
91.350 dakika
Hafta Sonu
1770
28.500 dakika
Yaklaşık 8200 Bülten
Yaklaşık 120.000 dakika
Genel Toplam
153
2013 Faaliyet Raporu
Spor Bültenlerinin TRT Haber Günlük
Yayınları İçerisindeki Oranı
Spor Bültenleri
4%
TRT Haber Spor Bültenleri
Hafta içleri günde 10, hafta sonları da 3 tane olmak
üzere, 3000’i aşkın spor bülteni yapılmış, toplam
süre 20 bin dakikayı aşmış ve yayın içerisindeki
oran % 4 olmuştur.
Diğer; 96,00%
Hafta İçleri
Hafta Sonları
Genel Toplam
Bülten Sayısı
2600
312
2900’dan fazla
Toplam Süre
16.900 dakika
3432 dakika
20.000 dakikadan fazla
Hava Durumu Yapım Yayınlarının TRT Haber
Yayınları İçerisindeki Oranı
TRT Haber Hava Durumu Bültenleri
2013 süresince TRT Haber’de, 3 tanesi canlı, yabancı
şehir merkezlerinden canlı yayını da içeren, günlük
toplam sayısı 19’a ulaşabilen toplam 5000’den fazla
hava durumu bülteni yapılmıştır.
Hafta İçleri
Hafta Sonları
Genel Toplam
154
Bülten Sayısı
4160
910
5000’den fazla
Hava Durumu
5%
Diğer 95%
Toplam Süre
20.800 dakika
4550 dakika
25.350 dakikadan fazla
2013 Faaliyet Raporu
TRT Haber Günlük Haber ve Spor Programları
Yapım ve yayını gerçekleştirilen günlük haber
programları:
Hafta içleri
• Dünya Turu (Yaklaşık 320 program, toplam süre
4800 dakika)
• Gündem (Hafta içi 6 farklı saatte; 1500’ü aşkın
program, toplam süre 28800 dakika)
• Günlük (İstanbul- Yaklaşık 260 program, toplam
süre 30 bin dakika)
• Haber Tadında (100’ü aşkın program, toplam
süre 10 bin dakika) (Tablo 11)
Hafta Sonları
• Özel Gündem (Yaklaşık 250 program, toplam
süre 62000 dakika)
TRT Haber Haftalık Haber Programları
2013 süresince, yapım-yayını gerçekleştirilen haftalık programlar şunlardır
• 45+ (İstanbul)
• Derin Analiz
• İnce Çizgi
• Neler Oluyor?
• Sigortalı Hayat
• Ufuk Çizgisi
Günlük Haber Programlarının TRT Haber
Yayınları İçerisindeki Oranı
Diğer 71%
Günlük Haber
29%
• Spor Kritik ( Yaklaşık 260 program, toplam süre
10 bin dakika)
• Türkiye Ajansı (Yaklaşık 350 program, toplam
süre 5200 dakika)
Haftalık Haber Programlarının TRT Haber
Yayınları İçerisindeki Oranı
Günlük Haber
3%
Diğer 97%
155
2013 Faaliyet Raporu
Spor Bültenlerinin Toplam Yayın İçerisindeki
Oranı
TRT 3 Spor Bültenleri
TRT3 Spor Kanalı’nda 1700’e yakın spor bülteni yapılmış olup, bunların toplam süresi 32 bin dakikayı
bulmuştur. TRT 3 Spor Bültenlerinin toplam yayın
içerisindeki oranı % 6 olmuştur.
Hafta İçleri
Hafta Sonları
Genel Toplam
156
Diğer 94 %
Bülten Sayısı
1560
200
1760
TRT 3 Spor Programları
TRT 3 Spor’da 800’ü aşkın spor programı yapılmış,
bunların günlük yayın içindeki oranı yaklaşık % 12
olmuştur. 2013 süresince, yapım-yayını gerçekleştirilen haftalık programlar şunlardır:
• FİFA 2014 (Aylık, 90 dakika)
• Künde (Haftalık, 40 dakika; toplam süre 2000 dakika)
• PTT 1. Lig (Haftalık, 120 dakika; toplam süre 6000
dakika)
• Spor + (Hafta içi her gün, 65 dakika; toplam süre
13 bin dakika)
• Spor Gündemi (Hafta içi her gün, 90 dakika; toplam süre 23 bin dakika)
• Spor Manşet (Hafta içi her gün, 50 dakika; toplam
süre yaklaşık 17 bin dakika)
• Sportreler
• Süper Spor
Spor Bültenleri
6%%
Toplam Süre
28600 dakika
3675 dakika
32275 dakika
Spor Programlarının TRT Spor Yayınları
İçerisindeki Oranı
Diğer 88 %
Spor Bültenleri
12 %
2013 Faaliyet Raporu
TRT Anadolu Haber Yayınları
2013 yılında, hafta içi her gün, 40 dakika, TRT
Anadolu’da yayınlanmak üzere, 260 bülten yapılmıştır. Bunların toplam süresi 10400 dakikadır
(173 saat).
MERKEZ HABERLER
Merkez Haberler Müdürlüğü’nün Koordinatörlüğünde Ankara, İstanbul ve İzmir ile bağlı illerdeki
olay ve gelişmeler izlenerek haberleştirilmektedir. Merkez Haberler biriminde oluşturulan uzmanlık
alanları; Cumhurbaşkanlığı Masası Cumhurbaşkanı’nın basına açık tüm faaliyetleri,
yapılan yazılı – sözlü açıklamaları ile yurt içi ve
yurt dışı gezileri, Milli Güvenlik Kurulu toplantıları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Devlet
Denetleme Kurulu’nun çalışmaları takip edilerek
haberleştirildi. Cumhurbaşkanı’nın programları ve
MGK toplantıları canlı yayınlarla izlendi.
let Bakanları ve bağlı birimlerin faaliyet ve açıklamaları izlenerek haberleştirildi. Diplomasi Masası Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı ile
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nin faaliyetleri
bu masa tarafından izlendi, yurtdışından gelen
önemli yabancı konuklar ile röportajlar yapılarak
haberleştirildi. Ekonomi Masası Ekonomiyle ilgili bakanlar ve onlara bağlı kuruluşların tüm faaliyetleri bu masa tarafından izlenmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kuruluşlar masanın görev alanındadır. Merkez Bankası,
BDDK, TOBB Özelleştirme İdaresi Başkanlığı gibi
ekonomiyle ilgili kuruluşların programları 2013’de
de izlenerek haberleştirildi. TRT Yayıncılık Ulaştırma Masası TRT ile ilgili haberler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile bağlı kuruluşların faaliyetBaşbakanlık Masası leri ve Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun çalışmalaBaşbakan’ın tüm faaliyetleri, yazılı ve sözlü açıkrı izlenerek haberleştirilir. lamaları ile yurt içi ve yurt dışı programları 24
saat esasına göre takip edilerek haberleştirildi. Eğitim Masası Başbakan’ın Genel Başkanlığını yaptığı parti ile
Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve bağlı tüm birimlerini
ilgili faaliyetler ile Başbakanlık Müsteşarı da bu faaliyetleri yıl içinde bu masa tarafından izlenerek
masa tarafından takip edildi. İlgili programlar ha- haberleştirildi. berleştirildi. Başbakan’ın basına açık programları canlı yayınlarla ekrana yansıtıldı. Kültür – Sanat – Turizm Masası Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili tüm kurum
Savunma Masası ve kuruluşların faaliyetleri izlenip haberleştirildi. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlı- ğı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Ko- Sağlık Masası mutanlığı ile bağlı birimlerini faaliyetleri bu masa İnsan ve toplum sağlığını ilgilendiren her konuda
tarafından takip edildi, Silahlı Kuvvetler bünyesin- haberler hazırlanmakta, tıp alanındaki yenilikledeki tatbikat v.b organizasyonlar da izlenip haber- ri duyurmanın yanı sıra toplumda sıkça görülen
leştirildi.
hastalıklara karşı ne gibi önlemler alınması gerektiği irdelenerek halkın aydınlatılmasına yönePolitika Masası lik haberler bu masa tarafından yapılmaktadır.
TBMM’de grubu bulunan partilerin liderleri ve Yıl içinde Sağlık Bakanı başta olmak üzere göyetkililerinin TBMM dışındaki programları ve açık- rev alanına giren tüm faaliyetler haberleştirildi. lamaları haberleştirildi. Çevre – Orman – Tarım – Kent Masası Polis - Adliye - Yargı Masası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri
Her türlü adli ve Polisiye olay ve Anayasa Mahke- Bakanlığı ve bağlı tüm kuruluşların Ankara içindemesi, Yargıtay, Danıştay Sayıştay ile İçişleri ve Ada- ki faaliyetleri izlenip haberleştirildi. 157
2013 Faaliyet Raporu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Masası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışmaları,
iş yaşamı, sendikalar, memur konfederasyonları gibi
kuruluşların faaliyetleri izlenerek haberleştirildi.
2013 yılında;
-Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın tüm faaliyetleri,
Ana Muhalefet ve TBMM’de grubu bulanan partilerin TBMM dışındaki tüm faaliyetleri izlendi.
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve liderlerin programlarının tamamına yakını canlı yayın araçları ya da
3G cihazları ile izlenerek haberleştirildi. -2013 yılı içindeki Milli Güvenlik Kurulu ve Yüksek
Askeri Şura toplantıları canlı yayınlarla izlenerek
haberleştirildi.
-İstanbul Haber Merkezi, Ergenekon, Balyoz gibi
gündemde öne çıkan davaları bütün boyutlarıyla
izleyerek haberleştirdi. Balyoz Davasının Yargıtay
süreci Ankara’da takip edildi.
-Özetle; 2013 yılında bir haber merkezinin takip
etmesi gereken bütün gelişmeler uzman muhabir
kadrosuyla izlenerek TRT’nin ilgili kanallarındaki
haber bültenlerinde yayınlanmak üzere haber haline getirildi. Muhabirler hemen her gün canlı bağlantılarla gelişmeleri anında izleyicilere aktardı. PARLAMENTO HABERLERİ
TRT Parlamento Haberleri Müdürlüğü, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ndeki güncel bilgi ve gelişmeleri kamuoyuyla ve izleyicilerimizle paylaşmak
amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. TBMM’deki
gelişmeler, TRT’nin kurumsal kimliği, kamu yayıncılığı sorumluluğu ve yayın ilkeleri çerçevesinde
aktarılmakta, TBMM’nin faaliyetleri TRT bünyesindeki kanal koordinatörlüklerinin haber bültenlerine ve programlarına canlı yayın hizmeti verilmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’nın hem
yurtiçi hem yurtdışı çalışmaları izlenmekte, Meclis Başkan vekillerinin, Meclis Genel Kurulu’nun,
İhtisas ve Araştırma Komisyonları’nın çalışmaları
(tasarı ve teklifler), siyasi partilerin (AK Parti, CHP,
MHP ve BDP) grup çalışmaları ile söz konusu partilere ait milletvekillerinin basın toplantıları takip
edilmekte ve haberleştirilmektedir.
158
Öte yandan, TBMM’deki faaliyetler ve gelişmeler,
muhabirler tarafından, radyo bağlantıları ile de
dinleyicilere aktarılmaktadır.
Parlamento Haberler Müdürlüğü bünyesindeki
yayın stüdyosu; TRT 6, TRT AVAZ, TRT TÜRK, TRT
HABER kanalları tarafından haber ve program
bağlantıları için kullanılmakta, TRT’nin anlaşmalı
olduğu yabancı televizyon kanallarının röportaj
ve canlı yayın taleplerine de hizmet verilmektedir.
RADYO HABERLERİ
Radyo Haberleri Müdürlüğü, hazırlamış olduğu
haber bültenleri ile tüm TRT radyolarına hizmet
etmektedir. Bu kapsamda Radyo1 kanalında günlük olarak yayınlanan 4 ana haber bültenini hazırlamaktadır. Bülten saatleri ve tahmini öngörülen
süreleri ise şu şekildedir:
• 07.30 Ana Haber Bülteni (10-15 dakika)
• 13.00 Ana Haber Bülteni (15-20 dakika)
• 19.00 Ana Haber Bülteni (20-25 dakika)
• 23.00 Ana Haber Bülteni (10-15 dakika)
Ana Bültenler dışında Radyo-1 kanalında 01.0002.00-03.00-04.00-05.00-06.00-09.00-10.0011.00-12.00-15.00-16.00-17.00-18.00 ve 21.00’de
ortalama beş dakika süren “ara bültenler” hazırlanmaktadır.
TRT FM kanalında ise her gün her saat başı 3 ila
5 dakika süren “ara bültenler” hazırlanmaktadır.
Ayrıca hazırlanıp sistemde “Radyo Haberleri” havuzuna atılan bültenler, TRT Türkü, TRT Nağme,
Türkiye’nin Sesi radyo kanallarınca da yayınlanmaktadır.
Ana bültenlerde günün gelişmeleri bülten süreleri
dikkate alınarak hazırlanan haberlerden seçilmekte, verilen haberlerin mümkün olduğunca kapsayıcı, detaylı ve fazlalıklarından arındırılarak radyo
diline uygun hale getirilmesine çalışılmakta, FM
ve Radyo 1 ara bültenlerinin ise daha kısa ve öz
haberlerden seçilmesine özen gösterilmektedir.
Ayrıca Radyo1 kanalı ana haber bültenlerinde,
günlük-haftalık-aylık periyotlarda;
• Hükümet bildirileri
• Yüksek Seçim Kurulu bildirileri
2013 Faaliyet Raporu
• Milli Savunma Bakanlığı bildirileri
• Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bildirileri yayınlanmaktadır.
YURT HABERLER
Yurt Haberleri faaliyetleri kapsamında; Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır haber büroları ile bu bürolara bağlı illerdeki
olay ve gelişmeler uzman bir ekiple ve yurt genelinde çalışan kaşeli muhabirlerle takip edilmiş,
TRT’nin ilgili kanallarındaki haber bültenlerinde
yayınlanmak üzere haber haline getirilmiştir.
Yıl içinde;
Ankara’da; 4500 haber yazılmış ve yayınlanmış,
yurt genelinde bir yılda yaklaşık 420 kaşeli muhabirle çalışılmıştır. Kaşeli muhabirlerden yıl boyunca toplam 25.914 adet haber hizmeti alınmış,
Trabzon’da; 1500 haber yayınlanmış, 253 canlı
haber yapılmış,
Mersin’de; 3594 haber yayınlanmış, haftada ortalama en az 4 kez Sabah Haberleri ve Gündem
Programı’na canlı bağlantı yapılmış,
Antalya’da ‘Gündem’ programı için bölgeden
Türkiye gündemine yönelik önemli konular canlı
olarak aktarılmış, 72 yayın ile programlara katkı
sağlamış, Antalya’da gerçekleştirilen Uluslararası ve Dünya Şampiyonalarına Up Link ve kamera
desteği verilmiş, Eurovision aracılığı ile gelen yurtdışı görüntü geçme ve canlı yayın talepleri yerine
getirilmiş,
Erzurum’da; 2600 montajlı ve sesli haber ve ‘Gündem’ Programına 70 canlı bağlantı ve bant çekimi yapılmıştır. Haber bürosu bünyesinde faaliyet
gösteren Aşık Reyhani Stüdyosu tam donanımlı
hale getirilmiş ve ‘Radyo Günleri’ programının 33
haftalık canlı yayın, teknik ve prodüksiyon hizmetleri gerçekleştirilmiş,
Naklen yayın aracı yurdun değişik yerlerinden TRT
Kanallarına 400’ün üzerinde canlı yayın yapmıştır.
İzmir’de; günlük 10-15 haber üretilmiş, gündemin
yoğun olduğu günlerde geçilen haber klibi sayısı
20’yi bulmuştur. Yurt muhabirlerinden gelen haberlerle birlikte aylık haber sayısı ortalama 300’ü
bulmuş, özellikle yaz aylarında turizmin hareketlenmesiyle birlikte bu sayı 350’ye kadar çıkmıştır.
2013 yılının ikinci yarısında sistem üzerinden yapılan kısa sesler, montajlar ve programlar ve yenilenen haberler hariç, Ağustos 315, Eylül 273, Ekim
263, Kasım 344, Aralık 317 klip yayına hazırlanıp
sisteme yüklenmiştir. TRT 1 Ana Haber Bülteni’nde
yayınlanan haber sayısı haftalık 15 ile 20 arasında
olmuş diğer haberler TRT Haber ile TRT Spor, TRT
Anadolu ve TRT Avaz’da yayınlanmıştır. TRT Haber
kanalında her gün canlı olarak yayınlanmakta olan
‘Gündem’ programına katkı sağlanmıştır. Her hafta
TRT 1 ‘Sabah Aktüel’ programı için haftada 2 gün
10-15 dakikalık, canlı yayınlar gerçekleştirilmiştir.
Diyarbakır’da; günlük ortalama 10 haber yapılmış, haber bürosunda 3.225 adet haber üretilmiştir. 25 canlı haber ‘Gündem Programı’ için hazırlanmış ve birçok bölgeye bağlı illerden canlı haber
bağlantıları yapılmıştır.
DIŞ HABERLER
Dünyada 2013 yılının önemli olayları takip edildi. Yılın ilk günlerinde 2012’de dünyada yaşanan
önemli gelişmelerle ilgili geniş bir dosya hazırlandı ve yayınlandı.
-Yılbaşı gecesi Fildişi Sahili’nde havai fişek gösterileri sırasında büyük bir izdiham yaşandı, olaylar
sırasında 70’den fazla kişi hayatını kaybetti. Bu
konu hazırlanan çok sayıda haber ile izleyicilere
aktarıldı.
-Seçimleri yeniden kazanan Amerikan Başkanı
Obama’nın ikinci döneminde nasıl bir dış politika
izleyeceğine ilişkin öngörülerin yer aldığı bir dosya hazırlandı.
-Ocak ayı ortasında Cezayir’de yaşanan kanlı rehine krizi gündeme damgasını vurdu. Cezayir ordusu, doğalgaz tesisinde silahlı grupların elinde
bulunan rehinelerin kurtarılması içi operasyon
başlattı. 32 teröristin öldürüldüğü operasyonda
23 rehinenin de hayatını kaybetmesi büyük yankı
buldu, olaya ilişkin çok sayıda haber yapıldı.
-Fransa’nın Mali operasyonu,
-Ocak ayı sonunda Brezilya’da bir gece kulübünde
çıkan yangın ve sonrasında çıkan izdihamda 250
159
2013 Faaliyet Raporu
kişi hayatını kaybetmesi, binden fazla kişi de yaralanması,
-10 Şubat’ta Papa 16. Benedikt’in, bir ilke imza
atarak görevi bıraktığını açıklaması, yeni papanın seçilmesi için Vatikan’ın, 118 kardinali Katolik
dünyasının yeni ruhani liderinin seçimi için Sistine Şapel’e davet etmesi, Arjantinli Jorge Mario
Bergoglio’nun, Latin Amerika’dan seçilen ilk papa
olup, Francis adını alması,
-14 Şubat’ta Rusya’nın Çelyabinsk bölgesine meteor düşmesi, devasa meteorun bölgeyi savaş alanına çevirip 500’den fazla kişiyi yaralaması,
-5 Mart Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez’in
hayatını kaybetmesi,
-7 Nisan’da İngiltere’nin demir leydi lakaplı eski
başbakanı Margaret Thatcher’in , 87 yaşında hayatını kaybetmesi,
-İflas eden Kıbrıs Rum Kesimi ekonomisi, AB’den
alacağı 10 milyar avro karşılığında, 100 bin avronun üzerindeki hesaplardan yüzde 30 vergi almayı kabul etti. AB kararı memnuniyetle karşılarken,
Rum bankalarında yüz milyarlarca dolar mevduatı
olan Ruslar karara tepki gösterdi. Olaylar Lefkoşa
muhabiri ile canlı bağlantılarla ve geniş kapsamlı
haber ve dosyalarla izleyicilere aktarıldı.
-16 Nisan-Boston Maratonu kana bulandı. Art arda
patlayan iki bomba 5 kişinin ölümüne 150 kişinin
yaralanmasına yol açtı.
-18 Nisan- Çin’in Siçuan eyaletinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 156 kişi öldü, 5
binden fazla kişi yaralandı.
- 24 Nisan- Bangladeş’te 24 Nisan`da çöken beş
tekstil fabrikasında 800`ü yakın kişi hayatını kaybetti. 2 bin 500`den fazla insanın sağ çıkarıldığı
fabrikalarda, resmi olarak toplam 3 bin 122 kişinin
çalıştığı açıklanmıştı.
-20 Mayıs-ABD’nin Oklahoma eyaletinin başkenti
Oklahoma City’yi vuran kasırgada 20’si çocuk olmak üzere 122 kişi hayatını kaybetti. Saatteki hızı
320 km.’yi bulan kasırga bölgeyi harabeyi çevirdi.
-22 Mayıs- İngiltere-Woolwich’te bir İngiliz askeri
caddenin ortasında iki Nijeryalının saldırısına uğradı.
-Haziran-Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA’in
eski çalışanı Edward Snowden´in sızdırdığı bilgiler
dünya gündemine oturdu. Başta ABD`nin yakın
müttefikleri (Almanya Başbakanı Angela Merkel
gibi) çok sayıda kişiyi dinlendiğinin ortaya çıkması
160
büyük yankı buldu. Konuyla ilgili çok sayıda haber
ve dosya hazırlandı.
-3 Temmuz-Mısır`ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı
Muhammed Mursi`nin askeri darbeyle görevden uzaklaştırılması ve hapse atılması sonrası
gerginlik, sürekli tırmandı. Darbeye direnen demokrasi yanlıları Kahire’deki Rabiatül Adeviyye
Meydanı`nda oturma eylemi yaptı. Oturma eylemi, darbe güçlerinin 14 Ağustos’ta demokrasi
yanlılarına müdahalesi ile sona erdi. Olaylarda
yüzlerce demokrasi yanlısı hayatını kaybetti. Konuya ilişkin Mısır bürosu ile koordinasyon yapılarak çok sayıda dosya, derleme yapıldı. Gündemler
hazırlandı. Darbe yönetiminin yaptığı vahşete
ilişkin görüntüler toplanarak haberler de yapıldı.
Ayrıca çok sayıda konuk (akademisyen, gazeteci)
yayına çıkarıldı.
-25 Temmuz- İspanya’da meydana gelen korkunç
tren kazasında 77 kişi hayatını kaybetti. Dehşet
anını yansıtan görüntülerin de yer aldığı çok sayıda haber yapıldı.
-28 Temmuz-Somali’deki Türk büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyı ilk duyuran televizyon kanallarından biri oldu TRT Haber. Olayla ilgili çok sayıda
haber yapıldı.
-21 Ağustos-Suriye’de eli kanlı Esed rejimi, Şam’ın
Doğu Guta bölgesini kimyasal başlık taşıyan Scud
füzeleriyle vurdu. Aralarında çok sayıda kadın ve
çocuğun da bulunduğu 1300’den fazla kişi can
verdi.
-21 Eylül- Kenya`nın başkenti Nairobi`de bir alışveriş merkezine Eş-Şebab militanları tarafından
düzenlenen silahlı saldırıda 67 kişi hayatını kaybetti 175 kişi de yaralandı.
-7 Kasım- Filipinler`i vuran Haiyan tayfununda
binlerce kişi hayatını kaybetti.
-22 Kasım-İran ile BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi
üyesi ve Almanya arasında, İran’ın nükleer programına ilişkin müzakerelerde anlaşma sağlandı.
-23 Kasım-Rusya yanlısı Ukrayna Cumhurbaşkanı
Yanukoviç’in AB ile ortaklık anlaşmasını imzalamayacağını açıklaması üzerine yüz binlerce AB yanlısı
Kiev’de sokaklara döküldü. Olaylar her gün ajanslardan takip edildi ve haberleştirildi. Gösterilerin her
geçen gün daha da büyümesi üzerine Aralık ayında
Dış Haberler muhabirleri Kiev’e gönderildi. Canlı
bağlantılar yaptı ve haberler yaptı. Ukrayna konusunda çok sayıda dosya ve gündem hazırlandı.
2013 Faaliyet Raporu
-12 Aralık-Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson
Mandela, 95 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Mandela’nın hayatını anlatan dosya ve derlemeler
yapıldı.
-Dünyada 2013’ün önemli olaylarına ilişkin dosya
hazırlandı ve yeni yılın ilk günlerinde yayınlandı.
Yurt Dışı Temsilciliklerde Haber Faaliyetleri
Bosna Hersek Temsilciliği, Şubat 2013 yılı itibariyle Bosna Hersek Radyo Televizyonu binası
içinde göreve başlamış olan temsilciliklerinden
birisidir. Temsilcilik açıldığı günden bugüne kadar
kültür, sanat, ekonomi, siyaset, spor gibi haberciliği ilgilendiren her alanda yaklaşık 155 ayrı haber
üreterek Türkiye`ye ulaştırmıştır.
Azerbaycan Temsilciliğimiz tarafından 2013 yılı
içinde 600 civarında haber hazırlandı. Bu haberler TRT 1, TRT Haber, TRT Türk ve TRT Avaz haber
bültenlerinde yayınlandı. Yine yıl içinde adı geçen
televizyon kanalları ile TRT radyolarına canlı ve telefon bağlantıları yapıldı. Hazırlanan 600 haberin
önemli bir kısmı sesli formatta hazırlandı ve özel
haberlere sıklıkla yer verildi. Azerbaycan Temsilciliğimizce 43 program hazırlanmış ve TRT Avaz’da
yayınlanmıştır. Programlarımızda Azerbaycan’ın
sanatı, edebiyatı, tarihi, kültürü, ekonomisinin
yanı sıra şehirleri turizmi ve özel günleri ele alınmıştır.
Kıbrıs Bürosu tarafından 1 Ocak- 31 Aralık 2013
tarihleri arasında 120’den fazla sesli haber ve DSF
yapılmıştır. Aşağıda haber yapılan başlıca konular
yer almaktadır.
-Kıbrıs’ta UBP hükümetindeki kriz ve sonrasındaki
milletvekilleri istifaları
- İstifa eden milletvekillerinin DP’ye katılımı
- Meclis’in erken seçim tarihini belirlemesi
-Hükümetin güven oylamasına gitmesi
-UBP hükümetinin güven oylaması ile düşmesi
- Mecliste temsil edilen diğer 3 partinin geçici koalisyon hükümeti kurması
- Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili 13. dakikalık haber
Kıbrıs’ta müzakerelerin başlaması için yapılan
açıklamalar
Washington Bürosu olarak baştan ABD Başkanı
Barack Obama’nın açıklamaları olmak üzere, Be-
yaz Saray, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı,
Amerikan Kongresi, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, Türk temsilci ve derneklerinin faaliyetleri
yakından takip edilmektedir. Özellikle Amerikan
Bakanlıkları ve kuruluşlarından Türkiye ile ilgili
görüş, bildiri ve açıklamalar önem niteliğine göre
haberleştirilmektedir.
Brüksel Bürosu, 2013 yılı içinde;
Televizyon, radyo haberlerinin yanı sıra canlı yayınlar ile Avrupa Birliği; (Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve dönem başkanlığı çalışmaları), Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri,
Avrupa Birliği iç gelişmeleri, NATO, Avrupa Konseyi, Belçika’daki iç gelişmeler ve Türk nüfusu, ana
başlıkları altında faaliyetlerine devam etmiştir. Yukarıdaki başlıklar çerçevesinde Brüksel’e gelen ve
yakın başkentlere ziyaretlerde bulunan Türk yetkililerin temasları da ayrıntıları ile izlenmiştir.
Berlin Bürosu; 2013 yılında Almanya’da yaşanan
dünyayı ve özellikle Türkiye ilgilendiren birçok gelişme Berlin’deki TRT bürosunca takip edilmiş ve
konularla ilgili birçok haber ve ayın yapılmıştır. Bu
olayların en başında öldürülen Türklerin davasının
görüldüğü NSU davası ve Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu’nun da katıldığı Münih Güvenlik Konferansı gelmektedir.
TRT koordinasyonunda gerçekleştiren
uluslararası yayınlar;
21.03.2013 Nevruz Bayramı için Azerbaycan’da
TRT-Azerbaycan Televizyonu ile TRT Haber ve TRT
Avaz ortak yayını
31.03.2013 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Litvanya ziyareti öncesinde özel program
08-19.04.2013 TRT’nin Ana Yayın Kuruluşu olduğu;
BM Orman Forumu.
04-05.2013 TRT’nin Ana Yayın Kuruluşu olduğu; 8.
Türk-Arap Forumu.
20.04.2013 TRT’nin Ana Yayın Kuruluşu olduğu;
Suriye Halkının Dostları Grubu Çekirdek Toplantısı.
21-22.05.2013 TRT’nin Ana Yayın Kuruluşu
olduğu;Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Yıllık
Toplantısı.
29.06-03.07 2013 TRT’nin Ana Yayın Kuruluşu olduğu; TBMM ev sahipliğinde AGİTPA Genel Kurulu
Toplantısı.
161
2013 Faaliyet Raporu
20-25.10.2013 BM’nin tartışılan yapısı
Türkiye’nin önerileri özel bir program.
ve
Bu uluslararası toplantıların yanı sıra, Suriye’de yaşanan felaket ve mültecilerin durumlarına ilişkin;
Suriye, Lübnan ve Ürdün’de yapılan çalışmalar
sonrasında programlar hazırlanmış,
“Ürdün Zaatari Kampı”nda yaşam özel gösterimler
için belgesel haline getirilmiş,
Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara sağladığı imkanlara ilişkin programlar yapılmış,
Ayrıca haftalık olarak “TRT Haber” ve “TRT Avaz”
kanallarında yayınlanan “Ufuk Çizgisi” programı,
dünyada gelişen olaylar çerçevesinde yerinde yapılan çekimlerle gerçekleştirilmiştir.
TRT HABER Dijital Dergi
Türkiye’nin ilk dijital haber kanalı dergisi olan
TRTHABER DD yayına geçmiş.
Çok kısa sürede büyük bir başarı yakalamış birçok
yayıncıya bu konuda öncü olmuştur.
Aylık olarak yayınlanan dergi İngilizce ve Türkçe
yayın yapmakta ve içeriğin tabletlere geçişinde
örnek olarak gösterilmektedir.
162
2013 Faaliyet Raporu
163
2013 Faaliyet Raporu
MÜZİK YAYINLARI
Müzik yayınlarının genel hedef ve esaslarını belirleyerek, müzik programlarını repertuar ve tür
açısından genel planlamasının yanı sıra, Kurumumuzun üstlendiği müzik okulu olma geleneği
sürdürülerek, çeşitli dallarda yetiştirilen sanatçı ve
topluluklarla 2013 yılında da kültürümüzün korunması ve geleceğe aktarılması konusunda çalışmalar sürdürülmüştür.
2013 yılında da, TRT Müzik Arşivi dijital ortama aktarılmaya devam edilmiş, yıl içerisinde THM - TSM
plak ve bantlarından toplam 752 adet eser dijital
ortama aktarılmıştır.
THM, TSM ve ÇSM dallarında Repertuar, Denetleme ve Araştırma Kurulu toplantılarında 5110 eser
değerlendirilmiş, bunlardan 3983’ü “yayınlanır”,
1070’i ise “yayınlanmaz” nitelikte bulunmuştur.
THM, TSM ve ÇSM Müdürlüklerine bağlı sanatçıların çeşitli etkinliklere katılmak üzere 452 yurtiçi,
17 yurtdışı görevlendirme yapılmıştır.
1990 yılından bu yana düzenlenmekte olan Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması için web sayfası hazırlanıp yayınlanmıştır.
TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrasının kuruluşunun 30.yıldönümü nedeniyle özel bir konser düzenlenmiştir.
“TRT Tarihi Türk Müziği Arşivi (www.trtkulliyat.
com)” internet sitesi 16 Mart 2013 tarihinde yayına başlamıştır. Geçmiş yıllarda Kurumumuz tara164
fından satın alınan veya hibe yoluyla temin edilen
tarihi değeri olan nota ve elyazması defterlerinden oluşan ve 165 bin notadan oluşan koleksiyon,
Türk ve Dünya Müzikologlarının hizmetine sunulmuştur. Notaların çözüm işlemleri devam etmekte ve çözümlendikçe de siteye yüklenmektedir.
10 ayda 82.292 kişinin ziyaret ettiği ve dünyanın
118 farklı ülkesinden erişim sağlanan sitenin 4350
üyesi bulunmaktadır.
27 Nisan 2013 - TRT Türk Sanat Müziği Çocuk
Koroları’nın Kuruluşunun 25. Yılı Beste Yarışması
Finali canlı yayınla gerçekleştirilmiş ve çocuklar
için, finale kalan eserlerden oluşan bir de albüm
hazırlanmıştır.
22 Haziran 2013 tarihinde İzmir Atatürk Açık Hava
Tiyatrosunda yapılan “2013 Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması” finalinde, TRT Ankara, İstanbul, İzmir
ve Trabzon Çocuk Korolarından oluşturulan 220
kişilik koro tarafından seslendirilen 10 eser; Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır,
Çukurova ve Antalya’da 8-15 yaş arası çocuklardan
oluşturulan jüriler tarafından değerlendirilmiştir.
Yarışmada bestesi-sözleri ve aranjmanı Mahmut
SÖZER’e ait “Olur Bu Dünya Çocuklara Saray” adlı
eser birinci olmuştur.
05-06 Ekim 2013 tarihlerinde, Trabzon ve İzmir’de,
09-10 Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul’da 16-17
Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’da “ÇSM Çocuk
Koroları”na, 26-27 Ekim 2013 tarihlerinde İstanbul,
02-03 Kasım 2013 tarihlerinde de Ankara’da ”ÇSM
Gençlik Koroları”na takviye sınavları yapılmıştır.
2013 Faaliyet Raporu
05-06 Ekim 2013 tarihlerinde İstanbul’da 26-27
Ekim 2013 tarihlerinde Ankara’da 02-03 Kasım
2013 tarihlerinde, Trabzon’da ve 09-10 Kasım 2013
tarihlerinde Antalya’da “TSM Gençlik Korolarına”,
26-27 Ekim 2013 tarihlerinde Diyarbakır’da, 02-03
Kasım 2013 tarihlerinde Trabzon ve Çukurova’da,
09-10 Kasım 2013 tarihlerinde de Antalya’da “TSM
Çocuk Koroları”na takviye sınavları yapıldı.
26-27 Ekim 2013 tarihlerinde Erzurum ve Antalya’
da, 02-03 Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul’da, 0910 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara ve Trabzon’da
“THM Gençlik Koroları”na, 05-06- Ekim 2013 tarihlerinde Ankara ve Diyarbakır’da, 26 -27 Ekim
2013 tarihlerinde Antalya ve Erzurum’da 02-03
Kasım 2013 tarihlerinde Çukurova’ da, 09-10 Kasım 2013 tarihlerinde de Trabzon’da, “THM Çocuk
Koroları”na, takviye sınavlar yapıldı.
2013 yılı içerisinde meslek birliklerinden;
MESAM’a, MSG’ye, MÜYORBİR’e, MÜ-YAP’a,
MÜYABİR’e, MÜZİKBİR’e ve İLESAM’a yayınlarımıza
ait telif ücretleri ödenmiştir.
2013 yılında hazırlanarak satışa sunulan albümler:
THM- Anadolu’dan Esintiler-9 Kütahya (Enstrümantal)
THM- Abdulvahit KÜZECİ “ Kerkük Türküleri”
THM-Ahmet Turan ŞAN
ÇSM- Emre ELİVAR “Doğumunun 200. Yılında Chopin”
ÇSM- Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması- 8
TSM- Gönül AKIN
TSM- Tuğçe PALA
TSM- Alp Aslan
TSM- Nusret YILMAZ
TSM- Melda KUYUCU KILIÇ
TSM- Çocuk Korolarını Kuruluşunun 25. Yılı
Meydan-ı Aşk
165
2013 Faaliyet Raporu
ARŞİV
Arşivlerimizde bulunan zengin arşiv materyalinin
zaman ve mekandan bağımsız, kolay erişimi sağlamak, yapım maliyetlerini düşürmek, tüm kaynakların arşivde toplanması, amacı ile fotoğraf,
film, 1 inç, darbant gibi eski formatlarda olup kullanıcıların bilgisine ve hizmetine açılamamış olan
değerli ses ve görüntülerin restorasyon işlemleri
yapılıp, içerik bilgileri arşiv veri tabanına girilerek
ya da var olan bilgileri güncellenmek sureti ile
kullanıma açılması çalışmaları devam etmektedir.
TRT, 1977 yılında kurulan, 250 üyeli Uluslararası
Televizyon Arşivleri Federasyonu (FIAT/IFTA)’nın
1999 yılından beri tam üyesidir. EBU-ABU’nun arşiv faaliyetlerine aktif katılım sağlanmakta, KıbrısBRT Arşiv Teknik destek ve sistem tasarımı, TİKA
kanalıyla Arnavutluk Arşiv Sistem analizi ve tasarımı ve EBU kanalıyla, Makedonya Arşiv Sistemleri
Tasarımı için danışmanlık çalışmaları yürütülmektedir.
2013 yılında; bir kültür mirası olarak, sahip olunan
görsel işitsel yayın arşivlerini gelecek kuşaklara
aktarmak, arşivden yayın (Nostalji TV) projesini
hayata geçirmek, web sayfasından satış ve izleme
yapabilmek, bölgeler arası materyal transferini
hızlandıracak bir sistem ve ayrı bir transfer hattı
kurulması amacıyla çalışmalar yapılması hedeflenmiştir.
Eski formatlardan aktarım ve restorasyonun yanında, halen kullanılmakta olan arşiv bantlarının
Sayısal Arşiv Sistemine (SAS) aktarımı, içerik çözümlemesi, çıkış verme, kullanıcı kurulum ve des166
tek hizmetleri devam etmektedir. Yayınlanan ya
da ham materyal olarak arşivimize teslim edilen
görsel ve işitsel yayın materyallerinin düzenli olarak arşivleme işlemi de 2013 yılında aksamadan
devam etmiştir.
2013 Yıl Sonu Materyal Durumu
Süresi (Saat)
Televizyon Yayınları Arşivi
170.000
Radyo Yayınları Arşivi
66.120
Sayısal Arşiv Sisteminde
70.000
2013 Yılında Arşive Kazandırılmış Materyalller
Ünitesi
TV Arşiv
Tür
TV Program
Haber Arşiv
Spor Program
Radyo Arşiv
Müzik
Adet
12.296
Saat
9.564
865
1.100
TOPLAM
1425
626
1.650
2.200
2013 yılı içinde arşiv faaliyetleri;
Arşiv Materyali Teslim Alma
• Kaset ve formu ile birlikte
• Sayısal Ortamda
Muhafaza/Restorasyon
• Arşiv Depolarında
• Sayısal Arşiv Sisteminde Robotik Teyp Kütüphanesinde
Kullanıcıya Ulaştırma
Materyali görmeden
• Sorgulama ve bantları alıp aktarma
• Sayısal ortamda sorgu, izleme, kurgu ve çıkış talebi
2013 Faaliyet Raporu
Arşiv Araştırması, İzleme, Aktarma
2013 yılı içerisinde, arşiv materyallerinden;
• 5.191 adet tekrar yayın olarak program
• 1.086 adet aktarma
• 1.250 adet izleme
• 31.000 adet SAS (Sayısal Arşiv Sistemi)’nden olmak üzere toplam 38.527 adet televizyon materyali,
• 2.050 adet haber spor materyali
• 332 adet siyah beyaz fotoğraf
• Radyo Yayınlarından 12.264 adet banttan dinleme ve aktarma yapılmıştır.
Ayrıca ;
• Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, ülke tanıtımı ve
politik açıdan desteklenmesi uygun görülen yurt
dışı kuruluşlar, ikili işbirliği protokolü imzalanan
televizyon kanallarına toplam 1050 adet 1134
saat materyal verilmiştir.
2013 Yılı Arşiv Materyal Hareketi
Kullanım Amacı
Tekrar Yayınlar İçin
Radyo Yayınları İçin Dileme ve Aktarma
Aktarma Yapmak Üzere
Haber-Spor Yayınları İçin Aktarma
İzleme Yapmak Üzere
Sayısal Arşiv Sistemine Aktarmak Üzere
Toplam
Program Adet
5.191
12.264
1.086
2.050
1.250
35.504
57.345
Arşive Gelen Materyallerin Ünitelere Göre Dağılımı
Koordinatörlük
TRT-1
TRT-6
TRT Arapça
TRT Avaz
TRT HD
TRT Haber
TRT Türk
TRT Müzik
TRT Belgesel
TV Dairesi
TRT OKUL
TRT 3 – Spor
TRT Çocuk
TRT Diyanet
Yapım Koordinatörlüğü
Prodüksiyon Kaynakları Koord.
Telecine ( Film Aktarma)
TOPLAM
Bant Adedi
1055
7
811
2225
223
97
669
1426
50
225
1499
865
105
-
Dosya Adedi
319
1068
64
543
-
3377
55
545
602
12.269
1373
3422
167
2013 Faaliyet Raporu
Sayısal Arşiv Sistemi
2011 yılında 2 x 50 000 saat olarak alınan Sayısal
Arşiv Sistemi 2013 yılında kapasitesi iki katına çıkartılarak 2 x 100 000 saat olmuştur. Sadece kapasite artırımıyla 100.000 saat kapasiteli ve yedekli
bir sisteme güncellenmiştir.
2006-2013 yılları arasında 14.978 adet programın içerik çözümlemesi tamamlanmıştır. (Toplam
12.092 saat)
2013’de Sistemde,
• Kullanıcı sayısı 1.050’ ye ulaşmıştır ve aylık ortalama 600 saat çıkış verilmektedir.
• Kaset ingest oranı düşmüş, dosya tabanlı ingest
artmış,
• Yeni medya uygulamalarına farklı formatlarda
ve xml (üstveri bilgileri ile) direk indirme imkanı
sağlanmış,
• Arşiv web sayfasına 3.725 adet görüntü ve üstveri transfer edilmiş,
• 6766 adet programın iş akışı başlatılmış,
• Sisteme atılan programlardan 2867 adet 2070
saat programın içerik çözümlemesi tamamlanmış,
• Çıkış Taleplerini ünitelerin kendilerine ait ftp
serverlarına otomatik gönderme ve yapımcıların
kendi bilgisayarlarından arşive görüntü yükleme
hizmeti başlamıştır.
SAS (Sayısal Arşiv Sistemi) 2013 Yılı Kayıt ve
Çıkış İşlemi
Sisteme 2013 yılında 37.915 saat ve yılsonu itibariyle 70.300 saat materyal aktarılmış, aktarma işlemi hızla sürmektedir.2013 yılında toplam 22.850
adet klip talep, 2.650 adet direk indirme, 3.275
adet web servislere gönderme olmak üzere toplam 28.775 adet klip SAS’tan çıkış olarak verilmiştir. Tek bir adet çıkış talebi 1er saatlik 20 programdan oluşabileceği gibi, 10 saniyelik tek bir klipten
de oluşabilmektedir.
SAS Çıkış Verileri
1515
2013
28775
2371
2012
7293
2642
1886
2011
2010
2009
501
2299
3184
5810
3642
2008
20865
2007
4021
2006
3751
2005
0
5000
10000
15000
20000
25000
SAS (ADET)
Sayısal Arşiv Çözümleme, Sistemden Materyal
Araştırma
2013 yılı içerisinde 2.867 adet programın çözümKonu
Program İçerik Çözümleme
Sisteme İş Akışı Başlatma
168
30000
35000
AKTARMA
lemesi sistemde yapılarak kullanıcıların hizmetine
sunulmuştur. 6.766 adet materyal sisteme atılmak
üzere iş akışı başlatılmıştır.
Adet
2867
6766
2013 Faaliyet Raporu
Server Tabanlı Sistemlerden Metadataları ile
Birlikte Video Dosyası Transfer Çalışmaları
Haber Server Sistemi ile Sayısal Arşiv Sistemi
arasında yapılan entegrasyon işlemi sonucunda,
Haber Server Sisteminden metadata alanları doldurulan arşiv materyalleri haber personeli tarafından işaretlendikten sonra Sayısal Arşiv Sistemine
otomatik olarak gönderilmiştir.
yapılabilen ve 2K okuma için upgrade edilebilen
Telecine (Debrie) satın alınmış ve temel renk düzeltme ve restorasyon işlemleri başlatılmıştır. Bu
amaçla oluşturulan 2 adet restorasyon setinde
filmler temiz görüntü sağlanana kadar işlemden
geçirilmektedir.
TRT Arşiv Web Projesi
Sayısal Arşiv Sisteminden farklı dosya formatlarında çıkış verilebilmekte ve bu materyallerin
İstanbul ve İzmir televizyonlarından transferi ftp
üzerinden ya da portatif hard disklerle iletimi sağlanmaktadır.
TRT Arşiv web sayfasına 3.725 adet materyal eklenmiştir. Projenin yazılım ve işletim çalışmaları
devam etmektedir. Bunun yanında Arşiv’den Yayın (ARŞİV TV) projesini hayata geçirmek için gerekli altyapı çalışmalarına başlanmıştır.
PROJELER
Restorasyon ve Yeniden Kazanım Projesi
Kullanım ömrü dolmak üzere olan, eski formatlarda kayıtlı bulunan zengin arşiv materyallerinin
restore edilerek çağdaş formatlara aktarılması,
kullanıma açılarak, gelecek nesillere kültür mirası
olarak bırakılması amacıyla başlatılan Restorasyon
ve Yeniden Kazanım Projesi kapsamında;
- Satışı devam eden 443 Adet Unutulmaz Filmler
başlıklı PD filmlerin orijinal dil seçenekli olarak
restorasyon işlemleri tamamlanmış ve bu şekilde
satışa sunulmuştur.
- Unutulmaz Filmlerin tanıtım fragmanı ve film
katalogu hazırlanmış, www.trt.net.tr sayfasında
yayınlanmıştır.
- Arşivlerimizle ilgili tanıtım fragmanları ve alt
bantlar (4:3 ve HD formatında) hazırlanıp yayınlanmıştır.
- Eski 2 inch ve Umatic formatındaki tüm materyallerin aktarımı tamamlanmıştır.
- 35 mm’lik ve 16 mm’lik filmlerin hızlı bir şekilde sayısallaştırılabilmesi amacıyla; HD, SD okuma
trtarsiv.com
İnternet üzerinden sisteme yüklenen tüm materyalin izlenebilmesi, telif haklarına sahip olunanların satılması, PD filmlerin (Kamu Malı) izlenebilmesi, satılabilmesi, fotoğraf albümüne erişim ve satış
ile profesyonel ve amatör formatlarda satış yapılabilmesi amaçlarıyla test yayınına başlamıştır.
Satışlar
2013 yılında Kurum dışından 442 adet talep yapılmış, 81 adet talebin satışı ücretli, 38 adet talep
ücretsiz, gerçekleştirilmiş, 323 adet satış başvurusu ise telif ya da çeşitli sebeplerle gerçekleştirilememiştir.
169
2013 Faaliyet Raporu
REKLAM
Reklam faaliyetleri kapsamında, 2013 yılında
da, reklam pazarlama hizmeti ile mevcut reklam
kuşaklarındaki reklam süreleri satılmaya devam
edilmiştir. Firma üzerinden yapılan radyo, televizyon kanallarımıza ait reklam zamanlarının satışı
konusunda, RTÜK kuralları çerçevesinde, her bir
kanalın hakkı olan reklam yayın sürelerinden belli bir bölümü firma tarafından pazarlanmış, kalan
süreler ile sponsorluk yayın hakları, barter ve özel
organizasyonların reklam ve sponsorluk satış hakları Kurumumuz tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bu amaçla, çeşitli reklam ajansı ve reklam veren
firmalarla pazarlama çalışmaları yapılmış ayrıca,
değişik kamu kurum ve kuruluşlarıyla da karşılıklı
mali destek anlaşmaları gerçekleştirilmiştir.
TRT 2013 Yılı Reklam Gelirleri
(TL)
70.000.000
60.000.000
57.509.474
fuarlara katılınmış, Kurumsal kimlik ve bu kimliğin korunması tanıtılması konusunda çalışmalar
başlatılarak bu alandaki uluslararası projeler takip
edilmiştir.
Dijital Reklam, İnternet Reklamcılığı ve Web
Uygulamaları Alanında Gerçekleştirilen Gelir
Getirici Projeler
• SMS Servisi: TRT televizyon kanallarında ve TRT
radyolarında yayınlanan programlarda SMS servisi kullanılması.
• Toplu SMS: Turkcell , Avea ve Vodafone ‘dan sağlanan izinli ve profili çıkarılmış toplu SMS paketi
ile Radyo ve TV programların tanıtımı ve TRT Kurumuna ait kurumsal tanıtım yapılması.(Bulk SMS)
• IVR: Sesli yanıt sistemi kullanılarak programlara;
yarışmacı seçilmesi, katılım için ses bırakılması bırakılan ses ile öneri ve eleştiri alınması ayrıca sesli
yanıt sistemi kullanılarak oylama yapılması,
50.000.000
• Mobil TV: Turkcell,Vodafone ve Tivibu müşterilerine mobil üzerinden TRT kanallarını izleme imkanı,
40.000.000
30.000.000
20.000.000
19.441.937
9.919.456
10.000.000
0
Reklam Süre Sponsorluk
Satış
Gelirleri
Gelirleri
Barter
Gelirleri
2012 yılında ikincisi gerçekleştirilen Kurumumuz
reklam sürelerinin Kurum dışından firma aracılığı
ile pazarlanması amacıyla yapılan ihale 2013 yılında da Satış Ofisi A.Ş. ile sürdürülmüştür.
Reklam süre satışlarının yanı sıra Kurumumuzun
marka ve bilinirliğini arttırıcı organizasyonlara ve
170
• Mobil Reklam: TRT Web, wap sayfası ve Iphone
ve Ipad reklamları yayınlarının organizasyonu ve
TRT’ye ait mobil uygulamalara reklam ve sponsorluk alımı,
• İnternet Reklam: TRT’ye ait internet siteleri üzerine reklam alınması,
• Mobil Ödeme: TRT Markette bulunan CD, VCD,
DVD ve Kitap’ların mobil ödeme ile satışının yapılması ve müşterilere ulaştırılması. Ayrıca yardım
hattı kullanılarak müşterilere mobil ödeme hakkında bilgilendirme yapılması.
2013 Faaliyet Raporu
• Alt Bant: TRT market ürünlerinin Mobil Ödeme
yolu ile satışını hızlandırmak adına ürünlerin alt
bantlarının hazırlanması ve bu ürünlerin reklam
bantlarının televizyon kanallarında yayına çıkış
organizasyonu.
• IAB Üyeliği: Uluslararası İnteraktif Reklamcılık
Derneği üyeliği.
• ADSERVER: Adserver kullanılması çalışması.
• Medya Sponsorluğu ve Fuar Organizasyonu:
Interaktif Pazarlama Zirvesi, İnovasyon Haftası ve
CEBİT gibi etkinliklerin fuar organizasyonlarının
yönetimi.
• 3. Sanayi Şurası, SEGİS 2013, Akıllı Şebekeler
2013, SESRIC ”Uluslararası Finansal Sistemler Forumu” ,TSE “Standardizasyonun küresel Ekonomiye
Etkileri” konulu uluslararası sempozyumu gibi etkinliklerin Medya Sponsorluğu sürecinin yönetimi.
• TRT Sahipliğinde İçeriklerin İşortakları Paylaşımı: Youtube, Mynet, İzlesene, Turkweb, tvyo, vidivodo gibi sosyal video paylaşım siteleri üzerinden;
TRT’ye ait içeriklerin, Euronews tarafından 7 ayrı kategoride hazırlanan haber ve magazin içeriklerinin
sunumundan elde edilen gelirden pay alınması.
• TRT Mobil Sitesi: Kurumumuza ait mobil uygulama ve içerik satışına yönelik kurulan mobil.trt.
net.tr web sitesi aracılığı ile TRT arşivinde bulunan
seçkin eserlerin ve dış yapım videoların mobil cihazlar tarafından satın alınabilmesi.
• Bağış Kampanyası: Van Depremi için yardım
kampanyalarının SMS organizasyonu.
TRT Televizyon Kanalları 2013 Reklam Süreleri (sn)
3.000.000 2.847.243
2.500.000
2.000.000
1.622.970
1.500.000
1.313.318
1.183.567
1.000.000
500.000
347.905
190.452
70.575
74.172
200.541
31.968
53.004
33.549
4.246
TRT Radyo Kanalları 2013 Yılı
Reklam Süreleri (sn)
4.000.000
3.500.000
ku
l
O
H
D
T
TR
T
TR
na
d
ol
u
el
A
TR
T
Be
lg
es
Tü
rk
T
T
TR
TR
A
ra
pç
a
ik
T
M
üz
TR
T
va
z
A
T
TR
Ço
T
TR
TR
cu
k
6
T
TR
3
T
TR
H
T
TR
TR
T
ab
er
1
0
3.347.317
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
937.937
1.000.000
500.000
24.172
0
T RT FM
Radyo 1
Bölge
Radyoları
171
2013 Faaliyet Raporu
YAYIN DENETLEME FAALİYETLERİ
Haber ve spor yayınları ile canlı yayınlar hariç olmak üzere tüm radyo ve televizyon programlarımızın metin, ses ve görüntüleri ile Kurum repertuarına alınacak müzik eserlerinin sözleri, yerli-yabancı sinema ve televizyon filmleri ile müzik klipleri yayından önce, yayın denetmenleri tarafından
Genel Müdür adına denetlenmektedir.
Bu çerçevede 2013 yılı içinde;
39 Bin 847 programın/ program materyalinin denetimi gerçekleştirilmiştir.
Bu programların tür olarak dağılımı;
TELEVİZYON programları:
2 Bin 584 metin
16 Bin 536 görüntülü program, film veya dizi film
RADYO Programları:
3 Bin 115 metin
2 Bin 301 prodüksiyonu yapılmış program
REKLAM Programları:
3 Bin 105 Radyo reklam spotu
8 Bin 870 görüntülü reklam
MÜZİK Güfte Denetimleri: 3 Bin 336 adettir.
39 bin 847 program/yayın materyalinden 2 televizyon programı, 64 adet reklam spotu ve 52 adet
güfte çeşitli yasal gerekçelerle yayınlanamaz olarak raporlandırılmıştır.
2013 yılında 39 bin 847 olarak gerçekleşen denetim sayısı, 2012 yılında 41 bin 958 program olarak
gerçekleşmişti.
172
Bazı kanallarımızın yapım, denetim ve yayın süreci
isoft server üzerinde yürütülmektedir. Bu çerçevede
2012 yılında olduğu gibi 2013 yılında da TRT Okul
kanalı ile TRT 6 kanalı programlarının denetimi yüzde yüze yakın bir oranda server üzerinden gerçekleştirilmiştir. Diğer kanallarda da bu oran artmaktadır.
Yapılan denetimlerde, programlara yasallık açısından bakılmaktadır. Estetik ve teknik hususlar ile
yerindelik konusu mevzuat gereği yapımcı ünitenin sorumluluğundadır. Ancak teknik ve estetik
içeriklere ilişkin belirgin olumsuzlukları da atlamadan ilgili ünite ile koordinasyon sağlayarak olası hatalar / eksiklikler önlenmeye çalışılmaktadır.
Denetim dışında, genel yayın planı ve yıllık yayın
planlarının hazırlanması görevleri de bulunmaktadır. 2013 yılı içinde belirli bir çalışma takvimi çerçevesinde 2014 Genel Yayın Planı hazırlıkları tamamlanmış ve Yönetim Kurulu’nca 25.09.2013 tarih ve
2013/303 sayılı karar ile kabul edilerek yürürlüğe
girmiştir. Genel Yayın Planı ve yıllık yayın planlarının esasını Kurumumuz yapımcı ünitelerinin gelecek yıla ilişkin yapım ve yayın planlamaları ve bu
çerçevedeki önerileri oluşturmaktadır. Bakanlıklar,
Üniversiteler, Valilikler, Büyükşehir Belediye Başkanlıkları ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşu ile sivil toplum kuruluşunun yapım ve yayın düzeni ile
içerik konusundaki önerileri de titizlikle değerlendirilmekte, Yıllık Yayın Planı içinde bu taleplere yer
verilmekte ve yapımcı ünitelerle koordine edilerek
önerilerinin yayınlarımız içinde değerlendirilmesine çalışılmaktadır.
2013 Faaliyet Raporu
TRT MÜDÜRLÜKLERİ
Merkezi Ankara olan Türkiye Radyo Televizyon
Kurumu, yurt içinde İstanbul, İzmir, Antalya, Çukurova, Diyarbakır, Erzurum ve Trabzon Müdürlükleri ile hizmet vermektedir. Bulundukları bölgede
Kurumumuzu temsil ederek yayın ilkelerimize ve
kamu hizmeti yayıncısı kimliğimize uygun hizmet
veren müdürlükler aracılığıyla, gelişmeler anında
takip edilmekte ve bölgelerin özellikleri dikkate
alınarak, radyo ve televizyon yayıncılığı ile verici
işletmesi yapılmaktadır.
TRT Müdürlüklerinde yürütülen ve 2013 yılı içerisinde öne çıkan faaliyetler, başlıkları itibari ile aşağıda yer almaktadır.
TRT İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ
Haber ve Spor Yayınları
Başta İstanbul olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’daki
her türlü haber takibi yapılmıştır.
Toplumsal olaylar, sıcak haber gelişmeleri, uluslararası toplantılar, devlet ya da hükümet başkanlarının katıldığı zirveler gibi konular özenle takip
edilmiş ve en geniş şekliyle haberleştirilmiştir.
Marmaray projesinin açılış töreninde yaklaşık 10
saat kesintisiz sahadan yapılan yayın yanında pek
çok zirve ve toplantının yayını yapılarak tüm dünya televizyonlarına ve ajanslarına canlı ve bant yayın olarak geçilmektedir.
Haber ve spor merkezi önemli bölümü özel haber olan günde ortalama 50 haber hazırlamıştır.
İstihbarat ve spor servisleri her ay ortalama 900
ile 1100 haber izlemiş bunları görüntülemiş, mon-
tajlamış radyolardan ve televizyonlardan yayınlanmasını sağlamıştır. Bunun yanında günlük ortalama 5 canlı yayın, canlı yayın araçları ya da (3G)
cihazıları ile yapılmaktadır.
İstanbul Radyosu
Yıl içerisinde İstanbul Radyosu tarafından Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve eğitim ve kültür
yayınlarında program üretimleri gerçekleştirilmiş,
Radyo Nağme merkez radyo olarak devamlılık
stüdyosu her gün 24 saat hizmet vermiştir.
İstanbul Radyosu, yaptığı yayınlar ve gerçekleştirdiği etkinlikler çerçevesinde, çeşitli kurum ve
kuruluşlardan yayıncılık alanında değindiği konulardan, yaptığı hizmetlerden ve sosyal sorumluluk
projeleri açısından birçok ödüle layık görülmüştür.
Türkçenin güzel konuşulması ve yaygınlaştırılması
için yapılan programlar olmak üzere toplumsal gelişime katkıda bulunabilecek türlere yapımlarımızda yer verilmiş, bu çerçevede tekrar yayınlar dahil
olmak üzere haftalık toplam 68 program yayına
hazırlanmıştır.Programlarda canlı ya da telefonla
bağlantılarla akademisyenler, konusunda uzman
kişiler, meslek erbapları, program konusuna uygun olarak eseri, kitabı ya da herhangi bir üretimi
olan haftada ortalama 66 kişi konuk edilmiştir.
Türk Sanat Müziği alanında, TRT Nağme’nin de
yayın merkezi olması açısından birçok program
üretimi yapılmış, solo ve koro kayıtları ve bunun
yanında özel üretim alt yapılı olarak ve her solistin
üzerine okuma yapabileceği 83 kayıt gerçekleştirilmiştir.
173
2013 Faaliyet Raporu
Türk Halk Müziği içinde TRT Türkü yayınlarında değerlendirilmek üzere, Yurttan Sesler, solo ve toplu
programların kayıtları gerçekleştirilmiş,
Özel üretim alt yapılı olarak ve her solistin üzerine
okuma yapabileceği 182 kayıt gerçekleştirilmiş,
Müzik Dairesi koordinasyonunda yapılan dört albüm çalışmasında 40 şarkılık bir altyapı çalışması
hazırlanmış, İl İl Türkiye CD çalışması kapsamında
toplam 97 eser icra edilmiş,
TRT İZMİR MÜDÜRLÜĞÜ
TRT Müzik kanalından da Radyo Türk Halk Müziği
sanatçılarının yer aldığı canlı olarak yayınlanan seyircili toplam 23 konser düzenlenmiş,
Haber ve Spor Yayınları
Haber faaliyetleri kapsamında günlük 10-15 arası
haber üretilmektedir. Gündemin yoğun olduğu
günlerde bazen geçilen haber klibi sayısı 20’yi bulabilmektedir.
Çok Sesli Müzikler için yabancı kaynaklı birçok
türü içinde barındıran, klasik batı müziği, pop,
rock, bules, caz, ülke müzikleri, elektronik, house,
tango ve dünya müziklerinin konu edildiği programlar hazırlanmış,
TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası yıl içinde kendi
kayıtları dışında, canlı seyircili 10 stüdyo konseri
düzenlemiş, 30. Yıl Özel Konseri ve TRT Belgesel
Günleri ve Gala Gecesi Konseri gibi etkinliklerde
canlı performanslar gerçekleştirilmiş,
İstanbul Radyosu bünyesinde Türk Sanat Müziği,
Türk Halk Müziği ve Çok Sesli Müzikler müdürlüklerinin koordinasyonu ve kontrolünde, çocuk ve
gençlik korolarının eğitimleri, çalışmaları, kayıtları
ve yılsonu konserleri gerçekleştirilmiştir.
Tiyatro-Eğlence yayınları ve TRT FM programları için Türkçe sözlü pop müziğin ağırlıkta olduğu,
güncel şarkıların yanı sıra geçmişten günümüze
bu alanda üretilmiş olan şarkılara yer verilen canlı
programlar hazırlanmış, Arkası Yarın ve Radyo Tiyatrosu gibi TRT’nin markası haline gelmiş programlarının yayınlarda değerlendirilmesi sağlanmış,
Arşivde bulunan analog sistemde alınan kayıtlar,
dijital ortama aktarılmış,
E-radyo uygulaması için oluşturulan “MİDAS
Programı”na, başlangıcından itibaren 2013 yılı sonuna kadar 66500’ün üzerinde eser kaydı yapılmıştır.
174
İstanbul Radyosu’nun toplam yayınlara haftalık katılım oranları; Radyo 1 için, 2952’ ile %23.3,
Radyo 2 (TRT-FM) için 3300’ ile %32.73, Radyo 3
için 1800’ ile %17.85, Radyo 4 için 5120 ile %50.7,
TRT Nağme için 6135’ ile %62.63 ve TRT Türkü için
1315’ile %13 olarak gerçekleşmiştir..
İzmir merkez olmak üzere Aydın, Balıkesir, Denizli,
Manisa, Muğla ve Uşak illeri ile 125 ilçe Müdürlüğün sorumluluk alanındadır. İzmir Müdürlüğü’ne bağlı İzmir dışındaki 6 il ve
ilçelerindeki yurt muhabirlerinden gelen haberlerle birlikte aylık haber sayısı ortalama 300’ü bulmakta, özellikle yaz aylarında turizmin hareketlenmesiyle birlikte bu sayı 350’ye kadar çıkmaktadır. 2013 yılının ikinci yarısında sistem üzerinden
yapılan kısa sesler, montajlar ve programlar ve
yenilenen haberler hariç, Ağustos 315, Eylül 273,
Ekim 263, Kasım 344, Aralık 317 klip yayına hazırlanıp sisteme yüklenmiştir.
TRT Haber kanalında hergün canlı olarak yayınlanmakta olan “Gündem” programına İzmir
Müdürlüğü’nden de katkı sağlanmaktadır. Her hafta gündeme ilişkin konularla ilgili TRT 1 “Sabah Aktüel” programı içinde haftada 2 gün 10-15 dakikalık,
canlı yayınlar gerçekleştirilmiş, “Günlük”programı
içinde de zaman zaman gündeme ilişkin aktüel konularda canlı yayınlar yapılmıştır.
2013 yılında İzmir Müdürlüğü’nün görev alanına
giren Türkiye liglerinde temsilcisi bulunan il ve
ilçelerde takım sayısı 7’ye çıkmış, İzmir, Manisa,
Akhisar, Balıkesir, Denizli ve Muğla’nın Fethiye ilçelerinden çok sayıda spor canlı yayını gerçekleştirilmiş ve haber hazırlanmıştır. Özellikle bölgede
gerçekleştirilen açılışlar, kültürel faaliyetler ve
spor aktiviteleri için; 2 canlı yayın aracı ve 3G cihazı ile tek kameralı muhabir bağlantılı canlı yayınlar
gerçekleştirilmektedir.
2013 Faaliyet Raporu
İzmir Radyosu
Radyo-2 (TRT FM) yayın postası için devamlılık ve
yayın merkezi olan İzmir Radyosu bu görevi 2013
yılında da devam etmiş,
598 saat Radyo-1 yayını, 8760 saat Radyo-2 yayını, 494 saat TRT Türkü yayını, 312 saat TRT Nağme
yayını, 2431 saat ses montajı, 229 saat ses alma
gerçekleştirilmiştir.
Radyo 2 programlarının yıllık toplam yayın saatinin % 42.26’sını (4260 dakika) İzmir Radyosu oluşturmaktadır.
Radyo 3 programlarının yıllık dağılımı 1937,5 saat
olup toplam yayının %29.53’ü gerçekleştirmiştir.
Radyo 1 programlarının yıllık dağılımı %81 Canlı,
%18.70 Bant olup, haftada 569 dakika olarak gerçekleşmiştir.
TRT Nağme’de İzmir yapımı olan “İzmir Akşamı”
programı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran,
Kasım ve Aralık aylarında İsmet İnönü Sanat Merkezinden IP Codec ile yapılmış, TRT Nağme’de
yayınlanan “Akşamın Neşesi” programı ise İzmir
Tepekule Kongre Merkezinden ve canlı olarak
Denizli’den gerçekleştirilmiştir.
İzmir Fuarı Açıkhava Tiyatrosu’ndan canlı olarak
TRT Çocuk Kanalından “TRT 2013 Popüler Çocuk
Şarkıları Yarışması” kamuoyuna sunulmuş, 35. TRT
23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında “Şenliğe Doğru” adlı programda “TRT İzmir Çocuk Korosu” ile
çekim yapılmış, 11. Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması İzmir’de gerçekleştirilmiştir.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti düzenlediği yarışmayla belirlenen 2012 yılının en iyilerinde Radyo
Haber Program dalında “Sesli Haber” programıyla
yılın gazetecileri seçilen prodüktör Hakan ÖZALPUK ve Cumhur ÖZMAKİNACI’ya ödülleri 2013 yılında sunulmuştur.
TRT DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Akdeniz
bölgesine uzanan 3 ülkeyle sınırı bulunan geniş
bir alanda yayın yapan Diyarbakır çalışmalarını
televizyon, radio ve haber yayıncılığı alanında
yürütmekte ve TRT 6 yayınlarının %55’i Müdürlük
tarafından hazırlanmaktadır.
Haber ve Spor Yayınları
TRT Diyarbakır Müdürlüğü Diyarbakır dâhil 13 ilde
geniş bir haber ağına sahiptir. Yıl içinde;
-‘Çözüm Süreci’ ile ilgili haberler yapılarak Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki olumlu gelişmeler
takip edilmiş, ekonomi, kültür, turizm ve diğer birçok alandaki hareketlilikler izlenmiş,
-‘Çözüm Süreci’ ile birlikte seçilen ‘akil adamlar’ın
bölgedeki temasları ve incelemeleri izlenmiş,
-Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır,
Van, Bingöl, Adıyaman, Mardin, Siirt, Malatya, ve
Şırnak’ta katıldığı tören ve programları canlı yayınlarla ve aktüel haberlerle aktarılmış,
-Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti ile
Türkiye’ye gelen Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi
Başkanı Mesut Barzani ve ünlü ses sanatçısı Şivan
Perver’ in Diyarbakır ziyaretleri,
-Bakanların ve siyasi parti liderlerinin ve temsilcilerinin bölgedeki temasları,
-Bölgedeki yasa dışı faaliyetler (kaçakçılık-uyuşturucu-asayiş), özellikle de Diyarbakır’daki jandarma
ve polisin yaptığı uyuşturucu operasyonları sürekli takip edilmiş ve operasyonlar aktüel haberler ve
canlı yayınlarla izlenmiştir.
-Suriye’deki iç savaşın Türkiye sınırına yansımaları, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye
sığınan Suriyeli vatandaşların kaldıkları çadır ve
konteynır kentlerdeki hayat şartları (eğitim-sağlık-barınma- ekonomik) haber olarak aktarılmıştır.
-2013 yılında eğitim kurumlarına yönelik düzenlenen havai fişekli, molotoflu ve taşlı saldırılar ve
vatandaşların ve öğrencilerin tepkileri haberlerle
aktarılmış,
-Van’daki depremlerin ardından yaraların sarılmasıyla ilgili haberler yapılmaya devam edilmiş, depremzedelerin kalıcı konutlara yerleştirilmesi haberlerle takip edilmiş ve bölge insanının yaşamlarıyla ilgili (spor-sanat-kültür-ekonomi-sosyal vb)
haberler yapılmıştır.
Televizyon Yayınları
Televizyon prodüksiyon stüdyosunda haftada 8
programla (15 ayrı canlı yayın-2 Bant) canlı yayın
yapılarak TRT 6 iç yapımlarının yüzde 55’ini ger175
2013 Faaliyet Raporu
çekleştirmektedir. 2013 yılı içinde gerçekleştirilen
yayın ve yapımlar şunlardır:
Futbol Gecesi (Şeva Futbole): Canlı olarak Pazartesi günleri saat 23.00’de yayınlanan programda
haftanın maçları yorumlanıyor özet görüntüleri
ekrana geliyor.
Fate ile Günbe Gün (Bi Fate Re Roj Bi Roj): Hafta
içi her gün sabah 10:00 - 12:00 saatleri arasında
yayınlanan konuklu canlı müzik yayını.
Hakikat Pınarı (Yeneye Hakikat): Perşembe günleri saat 18.00’de Zazaca yayınlanan dini içerikli bir
program.
Yerel Gündem (Rojeva Hereme): Cumartesi günleri saat 12.25’de yayınlanan programda bölgenin
gündemi usta gazeteciler tarafından yorumlanıyor.
Sıra Gecesi: Cuma akşamları saat 21.35’de ses sanatçısı Hüseyin Tatar’ın sunumu ile ekrana geliyor.
Şehirlerimiz (Bejeran Me): Pazar günleri
saat12:30’da canlı yayınlanan programda her hafta farklı bir şehirden o şehrin sorunları yönetici ve
sivil toplum temsilcileriyle ekrana taşıyor.
Öğleden Sonra (Pişto Nivro): Hafta içi hergün
15.00’de canlı yayınlanan program ağırlıklı olarak
kadın sorunlarını işliyor.
Edebiyat Okumaları (Diwan): Kürt Edebiyatına
damgasını vurmuş aydınların hayat hikâyeleri ve
eserleri anlatılıyor.
Bereketli Topraklar(Berekete Axe): Pazar günleri
11.30’da yayınlanan bant programda tarımla ilgili
her hafta bir konuyu ele alınıyor.
Diyarbakır Radyosu
Bölge Radyosunda 2013 yılı boyunca yapım ve yayını gerçekleştirilen programların ulusal postalara
göre dağılımı şöyle gerçekleşmiştir:
Günışığı – Bölgesel. Her gün. 60 Dakika. 06.30 –
07.30 - Canlı
Türkü Diyarı – Ulusal - TRT Türkü. Her gün. 60 Dakika. 14.00 – 15.00 – Canlı
Yurdun Dört Bucağından – Ulusal – TRT Türkü.
Her Pazartesi. 18.00-19.00 – Canlı
Şehirlerimiz Türkülerimiz – Ulusal – TRT Türkü.
Her Perşembe. 10.30-11.00 – Bant
TRT Türküde Sabah – Ulusal – TRT Türkü. Her Çarşamba. 08.00 – 10.00 - Canlı
Geze Geze Gap – Ulusal – TRT Radyo-1 – Her Cumartesi. 13.30 – 14.00 – Bant
176
Sizin İçin Seçtiklerimiz – TRT Radyo-1 – Her Çarşamba. 20.30 – 21.00 – Bant
Sabahın Nağmesi – Ulusal – TRT Nağme. Her Salı.
08.00 – 10.00 – Canlı
Hoş Sadâ – Ulusal – TRT Nağme. Her Cuma. 12.00
– 13.00 – Canlı
Bu programlardan bölgesel olarak yayınlanan
Günışığı’nın içeriğinde güncel gelişmelerle hava
ve yol durumu bilgilerinin yanı sıra; Radyomuzun yayın alanına giren Diyarbakır, Mardin, Siirt,
Hakkari, Şırnak, Batman, Van, Bingöl, Bitlis, Tunceli, Muş, Malatya, Adıyaman Elazığ, Şanlıurfa,
Kilis ve Gaziantep illeri ve bağlı ilçelerde yaşanan
her türlü güncel gelişme, sosyal ve kültürel faaliyetler, devlet yatırımları ve projeleri, sağlık, spor,
eğitim çalışmaları, terörün önlenmesine yönelik
güvenlik güçlerince yapılan faaliyet ve gelişmeler,
bölge üniversiteleri ve sivil toplum kuruluşlarının
yaptığı çalışmalar, köyden kente göç konusunda
yaşanan güçlükler ve çözüm yolları, Halk Eğitim
Merkezleri’nin açtığı kurslar ve yararlanma koşulları, töre, namus cinayetleri, kadına ve çocuğa
yönelik şiddet, yöre kadınlarıyla genç kızlarının ve
üniversite gençliği ile çalışan kesimin sorunları,
çözüm önerileri, yöremizin tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin tanıtımı, ulusal ve uluslar arası
hukuk konuları, tütün mamülleri yasağı, tarım,
çevre ve doğal hayatın korunması konularına yer
verilmiştir.
Diyarbakır Radyosuna TRT Türkü’de ayrılan günlük
bir saatlik zaman diliminde, canlı olarak yayınlanan Türkü Diyarı programının her hafta en az bir
bölümü, bölge illerinden birinden, o yöreden konuk edilen sanatçılar tarafından seslendirilen türküler eşliğinde canlı yayınlanmıştır.
Diyarbakır Radyosu bünyesinde 2005 yılından beri
çalışmalarını sürdüren Mahalli İcra Gurubu, Diyarbakır Kültür ve Turizm Derneği Eyvan Gurubu’nun
TRT Türkü’de, Gurup Mazi’nin de TRT Nağme’de
haftalık periyotlarla seyirci huzurunda canlı olarak
gerçekleştirilen THM – TSM konserlerine bu stüdyoda 2013 yılında da devam edilmiştir.
Radyo bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türk
Halk ve Türk Sanat Müziği Çocuk Koroları, 23 Ni-
2013 Faaliyet Raporu
san Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla aynı gün, Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı Kültür
Merkezi’nde yaklaşık 400 kişilik davetli topluluğuna 2 saat süreli Çocuk Bayramı Konseri verilmiştir.
Radyo stüdyolarından her gün ortalama 3 saat
canlı yayın yapılmış, dijital ses alma ve montaj
hizmetleri, iki ayrı ünitede gerçekleştirilmiş, aynı
ünitelerde; radyo ve televizyon yapımlarına ilişkin
her türlü ses alma, montaj, dijital montaj, cıngıl
yapımı, arşiv bantlarının CD ortamına aktarımı ve
arşiv kayıt işleri yapılmıştır.
E-Radyo uygulaması için gerekli alt yapı ve teknik
çalışmalar, Aralık ayında tamamlanmış ve yapım
ve yayın hizmetlerinde kullanılmaya başlanmıştır.
2013 yılı sonu itibariyle mevcut CD arşivi sayısı; Türk Pop Müziği’nde 1262’ye Türk Sanat
Müziği’nde 1086’ya Türk Halk Müziği’nde 1537’ye
Hafif Batı Müziği’nde 442’ye Klasik Batı Müziği’nde
79’a ve arşiv değeri taşıyan söz eserlerinde 41’e
ulaşmıştır.
TRT ERZURUM MÜDÜRLÜĞÜ
1967 yılında Haber Bürosu olarak hizmete başlayan Müdürlüğün görev alanı içerisine Erzurum,
Erzincan, Kars, Ağrı, Muş, Ardahan, Bayburt, Artvin (Ardanuç, Şavşat, Yusufeli ilçeleri), Tunceli ve
Iğdır illeri girmektedir. Müdürlük, Doğu Anadolu
Bölgesi’ndeki 9 il ve 64 ilçenin haber potansiyelini değerlendirerek, 130 bin kilometre karelik bir
alanda, yaklaşık 7 milyon nüfusa hitap etmektedir.
Müdürlük haber hizmetleri, sorumluluk alanındaki illerin Gürcistan, İran, Ermenistan, Nahçıvan gibi
ülkelere sınır oluşturması nedeniyle, stratejik konum itibariyle de önem taşımaktadır.
Haber ve Spor Yayınları
Sorumluluk alanındaki olaylar, haber niteliği taşıyan etkinlikler, yapılan canlı bağlantılarla televizyon ve radyo bültenlerinde yer almaktadır.
TRT Haber kanalında yer alan Yurt Bülteni’ne görüntülü haberlerin yanı sıra, canlı ses ve görüntü
bağlantıları yapılmaktadır.
2013 yılında 2600 montajlı ve sesli haber ve TRT
Haber kanalında yayınlanan ‘Gündem’ Programına 70 canlı bağlantı ve bant çekimi yapılmış,
Up-link aracıyla, Doğu Anadolu Bölgesi’nin birçok
ilinde meydana gelen olaylar ve etkinlikler canlı
yayınlarla aktarılmış,
Aşık Reyhani Stüdyosu tam donanımlı hale getirilmiş ve TRT Müzik kanalında yayınlanan ‘Radyo
Günleri’ programının 33 hafta canlı yayını gerçekleştirilmiş, TRT Avaz kanalında yayınlanmak üzere
7 bölümlük ‘Hikmeti Avaz’ programı yapılmıştır.
2013 yılı içerisinde TRT Erzurum Müdürlüğü koordinasyonunda; naklen yayın aracıyla değişik yerlerden, farklı kanallar için 400’ün üzerinde canlı
yayın yapılmıştır.
Erzurum Radyosu
TRT Erzurum Radyosu bölgesel yayında; haftanın
her günü ‘Yöremizden’ programını, ulusal yayında
ise TRT Türkü içerisinde her gün yer alan ‘Bizim
Eller’ programını, canlı yayınlarla ve Radyo 1 kanalına ise çeşitli belgesel türü bant programlarını
hazırlamıştır.
Yöremizden programı, yörenin özelikleri ve özel
gündemlerini, bölgeyle ilgili her türlü spor faaliyetleri, özellikle kış sporları, tarım-hayvancılık
projeleri, sağlıkla ilgili çalışmalar, eğitim - öğretim
faaliyetleri, festivaller, sempozyumlar, paneller,
sosyal ve bilimsel projeler vs. takip ederek yayınlarında sunmuştur.
Tüm ülke çapında yayın yapan TRT Türkü’de yer
alan ‘Bizim Eller’ programında ise geçmişten günümüze Doğu Anadolu Bölgesinin Türk halk müziği, ortak miras ve değerleri, bölgenin sözlü ve
sazlı edebiyat ürünlerinden örnek çalışmalar, kısa
başlıklar ve sohbetlerle mikrofona getirilmiş, stüdyo dışı canlı bağlantılarla bölgedeki iller gezilmiş
ve yörenin sanatçılarıyla canlı yayınlar yapılmıştır.
Erzurum Radyosu, canlı yayınlar yanında yıl boyu
süren belgesel türü (Aşk İmiş Her Ne Var Âlemde,
Kopuzdan Saza, Şehirlerin Sessiz Tanıkları, Türkü
Yolu, Güneş Doğudan Doğar ve Sizin İçin Seçtiklerimiz) bant programlarla da Radyo 1 yayınlarına
katılmıştır.
177
2013 Faaliyet Raporu
Erzurum Radyosu programlarında, canlı yayın ekibinin bizzat dinleyicinin evine-otağına, tarlasına
gidip, bölgede yapılan sosyal ve kültürel faaliyetlere (Dede Korkut Şenlikleri, Kafkasör Şenlikleri,
Âşıklar Bayramı, Üzümlü Şenlikleri, Tortum Şenlikleri vb.) katılarak sorumluluk alanlarındaki her
il, ilçe ve köyden yerinde yapmaya çalıştığı röportajlar ve canlı telefon bağlantılarıyla; programların
dinamikliği ve etkinliği arttırılmaya çalışılmıştır.
Radyonun yedi kişilik Türk halk müziği sanatçı
kadrosu, bölgedeki sanat ve kültürel etkinliklerde aktif görev üstlenmekte, birçok resmî kurum
ve kuruşların düzenledikleri kültürel etkinliklerde
yer almakta, TRT Türkü kanalında yayınlanan Bizim
Eller adlı programda her hafta canlı müzik icra etmektedirler.
Radyo bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik ve
Çocuk Koroları yılda iki kez halka açık konser vererek çalışmalarını yürütmektedir.
2013 sonu itibariyle TRT Erzurum Radyosu arşivinde bulunan her türlü ses material dijital ortama
aktarılmıştır. Arşiv belleğinde yaklaşık yüz yirmi
beş bin eser bulunmaktadır. Bu eserlerin yaklaşık
yüz bini, temizlenmiş ve kullanılır hâldedir, diğer
eserlerin temizlenmesine ve arşive kazandırılma
işlemine devam edilmektedir.
TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ
1 Aralık 1968’de yayına başlayan Trabzon Radyosu, Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun,
Ordu, Sinop ve Samsun illerine yayın yapmaktadır.
Haber ve Spor Yayınları
2013 yılında 1200 montajlı ve sesli haberler olarak
300’e yakın DSF haber üretilmiş, naklen yayın aracı
ile 253 canlı bağlantı yapılmıştır.
Süper Ligde, Trabzonspor ve Rizespor olmak üzere Trabzonspor’un UEFA Avrupa ligi maçları ile
PTT l. Lig’inden 1461 Trabzonspor , Orduspor ve
Samsunspor’un maçlarının canlı yayınları merkezden gelen ekiplerce yapılmaktayken futbol
basketbol, voleybol,yüzme atletizm gibi branşlarda 280 canlı bağlantı gerçekleştirilmiştir.
178
Trabzon Radyosu
Trabzon Bostancı’da kurulu gücü 300 KW olan orta
dalga vericisi Artvin’den Samsun’a kadar 06.0013.15 saatleri arasında yayın yapmış, daha kaliteli
ses ve stereo yayınlarıyla FM(33 Adet) bandından
bölgenin çeşitli illerinde Radyo 1 bağlantılı yayınlar sürdürülmüştür.
2013 Yılında Artvin’den Samsun’a kadar haftanın 6
günü (Cuma günü hariç) 06.30-07.30 saatleri arasında bölgesel yayın yapılmış, bunun dışında Radyo 1, TRT FM, TRT Türkü ve TRT Nağme’ye radyo
programları üretilmiştir.
Günaydın Karadeniz programında bölgemiz yayın
alanına giren 8 il’den canlı bağlantılar ve yayınlar
yapılmış, bu illerimizin kültürel ve güncel olayları
dinleyicilere aktarılmıştır.
Bölgesel yayın içeriğinin; %40 müzik, %27 eğitim,
%27 kültür, %5 reklam ve %1 spottan oluşması
öngörülmüş ve bu doğrultuda yapımlar gerçekleştirilmiştir.
ÇSM, THM, TSM Çocuk koroları ile TSM ve THM
gençlik koroları Ocak-Mayıs döneminde 9 eğitici
ve 200 öğrenci, Kasım-Aralık döneminde ise 8 eğitici ve 308 öğrencisi ile çalışmalarını sürdürmüş,
yıl içerisinde 12 konser ve televizyon programı
etkinliği yapılmıştır.
TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ
Görev alanı Antalya, Afyonkarahisar, Burdur
ve Isparta illeri ile bu illere bağlı 58 ilçe olan
Müdürlük’te günlük gelişmeler, haber programları ve canlı yayınlarla Kurumumuz televizyon kanallarında yayına hazır hale getirilmektedir.
Haber ve Spor Yayınları
2013 yılında toplam 1153 haber yapılmış; bu haberlerden bazıları çeşitli kanallardan canlı olarak
izleyiciye aktarılmıştır.
TRT Haber kanalında yayınlanan, Gündem programı için bölgeden Türkiye gündemine yönelik
önemli konular canlı olarak aktarılmaktadır.
2013 yılında 72 yayın ile programa katkı sağlamış,
Antalya’da gerçekleştirilen uluslararası ve Dünya
2013 Faaliyet Raporu
Şampiyonaları’na Up Link ve kamera desteği verilmiştir. Her branştaki milli takım kamplarından
haber ve programlar yapılmış, Eurovision aracılığı
ile gelen yurtdışı görüntü geçme ve canlı yayın talepleri yerine getirilmiştir.
Antalya Radyosu
Antalya Radyosu bölgesel yayınlarını 2013 yılında
FM bandı ve orta dalga üzerinden Antalya, Burdur,
Isparta, Konya ve Muğla illerine yönelik olarak sürdürmüştür.Günlük bir saat olmak üzere haftada
altı gün yapılan bölgesel yayınlar, canlı kuşak şeklinde hazırlanıp sunulmuş, programlarda, bölge
insanını ilgilendiren her türlü konu işlenmiş, gelişen olaylar, haberler, sosyal ve kültürel etkinlikler
ele alınmıştır.
Yayın alanına giren il ve ilçelerin yerel muhabirlerine canlı bağlantı yapılarak bölge gündemi dinleyicilere aktarılmış, üniversiteler, kamu kurum ve
kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve sektör temsilcilerinin katılımı sağlanarak halkı ilgilendiren her
türlü konu ve gelişmeler hakkında dinleyiciler bilgilendirilmiştir.
Yayınlarda, başta yöre türküleri olmak üzere Türk
Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Türkçe Sözlü
Hafif Müziğin seçkin örnekleri dinleyici beğenisine sunulmuş, bölgesel yayınlarda 6627 saniye
reklam yayını gerçekleştirilmiştir.
2013 yılında TRT Antalya Radyosu’nca, Radyo 1
postasına “Anadolu’dan Damlalar”, “Yakın Tarihin
Işığında” ve “Dört Mevsim Gömbe” adlı söz programları; Radyo–3 postasına “Klasik İzlenimler”,
“Az Biraz Caz”, “Cazın Usta Sesleri”, “Gökkuşağı” ve
“Latin Dünyasından Esintiler” ve TRT Nağme postasına “Musikimizden Damlalar” programlarıyla
destek verilmiştir.
Canlı yayınlarla, TRT Türkü postası Anadolu Kuşağında “Akdenizin Renkleri” programıyla hergün,
“TRT Türkü’de Sabah” programıyla her Cuma, “Yurdun Dört Bucağından” programıyla her Çarşamba
ve Radyo 2 (TRT-FM)’de “Geceden Sabaha” programıyla her Pazar yer almıştır.
2005 yılında kurulan Türk Halk Müziği Çocuk ve
Gençlik Koroları ile Türk Sanat Müziği Çocuk ve
Gençlik Koroları, Antalya Radyosu bünyesinde
halen çalışmalarını sürdürmektedir. Korolar 2013
yılındaki çalışmaları kapsamında, 8.Geleneksel
ATSO Türk Müziği Günleri ile Antalya Ticaret ve
Sanayi Odası’nda; 6 Mayıs Radyo Günleri ile Akdeniz Üniversitesi’nde, yılsonu kapanış etkinliğini 8
Haziran 2013 tarihinde Muratpaşa Belediyesi Konferans Salonu’nda halka açık ve ücretsiz konserler
vermiştir.
Antalya Radyosunun kuruluşunun 51. yılı dolayısıyla, THM Gençlik Korosu ve Radyo Sanatçılarının
katılımıyla, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)
ve Süleyman Demirel Üniversitesi işbirliğinde
Isparta’da bir konser verilmiştir.
Lara Radyo Televizyon Stüdyoları Film Çekim
Platosu Tesisleri
Bölge Radyolarının stüdyo sistemlerinin yenilenmesi kapsamında yürütülen Lara Stüdyoları montajı Ağustos ayında sona ermiş, bölgesel ve ulusal
yayınları ile radyo yapımları, 27 Ağustos 2013 tarihinden itibaren Lara Stüdyoları’ndan gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ
Çukurova Müdürlüğü, Adana, Gaziantep, Hatay,
Mersin, Niğde, Karaman, Osmaniye ve Kilis’in tamamı ile Konya, Kahramanmaraş ve Aksaray illerinin büyük bölümü, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kayseri illerinin bir bölümüne radyo, haber ve verici
hizmetleri vermektedir.
Haber ve Spor Yayınları
2012 yılında 3.200 dolayında televizyon, 300 dolayında radyo haberi hazırlanmıştır. Haftada ortalama 2-3 kez, TRT Haber kanalında canlı yayınlanan
“Gündem” programının yayını gerçekleştirilmiş,
TRT 1 kanalının sabah haberleri programına da,
yine ortalama haftada iki kez canlı bağlantı yapılmıştır.
Haber ekipleri, Suriye’nin sınır bölgelerinde sıcak
çatışma yaşanan yerlerde çok sayıda özel habere
imza atmıştır.
Ayrıca, diğer TRT kanalları için haber ve spor programları hazırlanmış, Süper Lig, Bank Asya 1. Lig, Zi179
2013 Faaliyet Raporu
raat Türkiye Kupası ve Ampute maçlarının çekimi
yapılmıştır.
Çukurova Radyosu
Çukurova Radyosu Cuma günleri hariç haftanın 6
günü 06.30–07.30 saatleri arasında bölgesel olarak
yayınlanan canlı kuşak program “Akdeniz’den Toroslara”, haftanın her günü 13.00–14.00 saatleri arasında da TRT Türkü postasında “Çukurova’dan” adlı
programın yapım ve yayınını gerçekleştirmiştir.
TRT FM (Pazartesi 00.00–07.00 saatler arası) ve TRT
Nağme (Cumartesi 08.00–10.00 saatleri arası) postalarında da haftanın belli günlerinde yayın merkezi olmuş, Radyo 1 postasında yayınlanmak üzere “Müzikle Yaşayanlar”, “Mersin Toros Yörükleri”,
“Bir Öyküdür Yaşamak” ve “Sizin İçin Seçtiklerimiz”
programları band yayını olarak hazırlanmıştır. Radyo bünyesinde oluşturulan THM ve TSM Çocuk Koroları, başta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı olmak üzere, çeşitli kültürel etkinliklerde görev almıştır.
Bölgesel ve ulusal ölçekte gerçekleştirilen ve canlı
yayınlanan programlarda; Türk Halk, Türk Sanat ve
Türk Hafif müziğinin seçkin örneklerinin yanı sıra
bölgeye ilişkin çeşitli konu, bilgi ve haberler güncel, canlı ve dinamik bir yayın anlayışıyla dinleyiciye aktarılmış, ulusal ölçekte yayın yapan Radyo
4 postasının teknik ana kumanda ve TRT Türkü
postasının Yayın Şefliği hizmetleri yürütülmüştür.
Kayseri ve Gaziantep’te oynanan futbol karşılaşmalarının naklen yayınları Radyonun teknik personeli tarafından gerçekleştirilmiştir.
180
2013 Faaliyet Raporu
181
2013 Faaliyet Raporu
YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLER
Kurumumuz stratejik noktalara açtığı Temsilcilikleri ile dünyanın önemli bir kısmına, yayınlarını kaliteli bir biçimde iletirken, temsilciliğin bulunduğu
ülke ve bölgenin nabzını yerinde tutarak olay
anında ve sürecinde hazırladığı haber ve programlarla izleyicilerin doğru, hızlı ve güvenilir bilgi
almasını sağlamaktadır.
28.05.2013’de İngiltere–Londra’da Yurtdışı Bürosu, 07.03.2013’de Almanya’da Köln Temsiliciliği,
Şubat ayında Bosna Hersek Temsilciliği ve Irak’da
Erbil temsilciliği açılarak faaliyetlerine başlamıştır.
TRT yurtdışı temsilciliklerinde yürütülen ve 2013
yılı içerisinde öne çıkan faaliyetler başlıklar altında
sunulmaktadır.
TRT BERLİN TEMSİLCİLİĞİ - ALMANYA
TRT Berlin Temsilciliği, kamu yayıncılığı anlayışı
çerçevesinde, Avrupa’daki Türklerin beklentilerini,
sorunlarını ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yansıtan, Türkiye ile Türklerin yaşadığı Avrupa
ülkeleri arasındaki önemli etkinlikleri de kapsayan
haberler ve haber programları hazırlamaktadır.
Haber Hizmetleri
2013 yılında Almanya’da yaşanan birçok gelişme, Türk ve Dünya kamuoyunda dikkatlerin
Almanya’da yoğunlaşmasına sebep olmuştur.
2011 yılı sonunda patlak veren ırkçı cinayetler ve
Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü ile ilgili gelişmeler 2013 yılı boyunca Almanya gündemini meşgul etmiştir. Bu kapsamda Münih Yüksek
Eyalet Mahkemesi’nde başlayan davanın öncesinde ve duruşmaların başlamasından itibaren gelişmeler yapılan haberlerle takip edilmiş, haber bül182
tenlerine ve programlara uzman konuklarla canlı
bağlantılar gerçekleştirilmiştir.
Almanya’daki Müslümanların dinin yaşantılarını
yansıtmak için Ramazan ayında Almanya’da oruç
ve Ramazan’la ilgili haberler hazırlanmış, Dortmund’daki “Fest-i Ramazan Şenlikleri” haber ve
program çalışmaları ve canlı yayınlarla ekrana taşınmıştır.
Türkiye’nin tanıtımına katkı yapacak her türlü uluslararası organizasyon yakından takip edilip haber
yapılmıştır. Bu bağlamda Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu’nun da katıldığı Münih Güvenlik Konferansı, Türk Hava Yolları ile Borussia Dortmund
Kulübü arasında imzalanan sponsorluk anlaşması
töreni, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın da katıldığı Leipzig Uluslararası
Ulaştırma Forumu, Düsseldorf’da gerçekleştirilen
Demokrasi’ye Saygı Mitingi, Uluslararası Berlin Turizm Fuarı yakından takip edilmiş, canlı yayınlarla
Türkiye’ye aktarılmıştır.
Türk ve Alman toplumlarının kaynaşmasında ve
Türk kültürünün tanınmasında büyük katkısı olan
Nürnberg Türk-Alman Film Festivali ve Uluslararası Berlin Film Festivali geniş şekilde takip edilmiş,
Türk sanatçı ve yönetmenlerle canlı yayınlar gerçekleştirilmiştir.
TRT Berlin Temsilciliği spordan siyasete, milli ve
dini bayramlardan şenliklere geniş bir yelpazede
Türk toplumunu yakından ilgilendiren her türlü
gelişmeyi haber ve programlarla seyircilere aktarmıştır. Bu bağlamda Almanya’daki Türk toplumu-
2013 Faaliyet Raporu
nun sorunları arasında yer alan yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, çifte vatandaşlık, aile birleşimi gibi
konular ve Türk toplumunun bunlara ilişkin tepkileri ekrana yansıtılmış, çocukları Gençlik Daireleri tarafından alınan Türk aileler ile ilgili haber ve
canlı yayınlar yapılmış, mahkeme süreçleri takip
edilmiştir.
Almanya’da 22 Eylül tarihinde gerçekleştirilen
genel seçimler süreci yakından izlenmiş, özel röportajlar ve canlı bağlantılarla ekrana taşınmıştır.
Seçimlerin akabinde yaklaşık 3 ay süren koalisyon
görüşmeleri takip edilmiş ve haberleştirilmiştir. 17
Aralık’ta kurulan Büyük Koalisyon Hükümeti’nde
ilk kez Federal Düzeyde Türk asıllı bir milletvekili
bakanlık koltuğuna oturmuştur. Göç, Mülteciler
ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı olan Aydan
Özoğuz ile özel röportaj yapılmış, Türkiye’nin tanıtımına ve Almanya’daki Türk toplumunun sorunlarının çözümüne büyük katkı sağlayacak bu gelişme yapılan haberler ve canlı bağlantılar ile Türk
kamuoyuna geniş bir şekilde yansıtılmıştır.
Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya arasında
patlak veren ve tüm dünyayı sarsan dinleme krizi
ile ilgili Almanya’daki gelişmeler yakından takip
edilmiş, canlı yayınlar ile ekrana taşınmıştır.
2013 yılı Aralık ayı sonunda Hamburg’da alevlenen
protestolar ve Alman polisinin aşırı güç kullanması ile farklı boyuta taşınan olaylar TRT Berlin Temsilciliği aracılığı ile Türkiye ve dünya gündemine
taşınmıştır. Hamburg’da 3 semtte bazı bölgelerin
‘Tehlikeli Bölge’ ilan edilmesi ve bunun yansımaları yapılan haberler ve canlı bağlantılar ile ekrana
yansıtılmıştır.
Temsilcilik, yaptığı hizmetlerle TRT’nin sadece
Almanya’ya değil, Avrupa’ya ve dünyaya açılan
önemli bir penceresi olmuştur.
Canlı Yayınlar ve Özel Programlar
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı Münih Güvenlik Zirvesi, Münih Yüksek Eyalet
Mahkemesi’nde başlayan Nasyonal Sosyalist Yer
altı Terör Örgütü (NSU) davası, Dortmund’daki
“Fest-i Ramazan Şenlikleri”, Türk Hava Yolları ile
Borussia Dortmund Kulübü arasında imzalanan
sponsorluk anlaşması töreni, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın da
katıldığı Leipzig Uluslararası Ulaştırma Forumu,
Düsseldorf’da gerçekleştirilen Demokrasi’ye Saygı
Mitingi, Uluslararası Berlin Turizm Fuarı, Nürnberg
Türk-Alman Film Festivali ve Uluslararası Berlin
Film Festivali, canlı yayınlarla Türkiye’ye aktarılmıştır.
Almanya’da 22 Eylül tarihinde gerçekleştirilen
genel seçimler süreci öncesinde ve sonrasında
yakından izlenmiş, canlı bağlantılarla ekrana taşınmıştır.
Ayrıca 2013 yılı Aralık ayı sonunda Hamburg’da
alevlenen protestolar ve Alman polisinin aşırı güç
kullanması ile farklı boyuta taşınan olaylar Temsilciliğimiz aracılığı ile Türkiye ve dünya gündemine
taşınmış, olaylar canlı bağlantılar ile ekrana yansıtılmıştır.
Avrupa’daki büyük organizasyonlarda TRT kanallarının canlı yayınlar gerçekleştirmesi sağlanmış,
TRT Haber, TRT Türk ve TRT Spor kanallarınca hazırlanan aktüel programlara canlı yayın desteği
sağlanmıştır.
TRT BAKÜ TEMSİLCİLİĞİ – AZERBAYCAN
TRT Bakü Temsilciliği yürüttüğü haber ve program
faaliyetlerinde, Türk dış politikası ve Kurumun genel yayın esasları başta olmak üzere, uluslararası
yayın ilkelerini esas almaktadır. Azerbaycan’da karasal yayında 1 devlet, 1 kamu, 5 özel kanal ile TRT
1 kanalı yer almaktadır. TRT 1 iki ülke arasındaki
anlaşmalar gereği yayınlarını sürdürmekte ve TİKA
tarafından kurulan 7 verici ile yayınlarını daha sağlıklı ulaştırmaktadır.
Haber Hizmetleri
2013 yılı içinde 600 civarında haber hazırlanmış
ve TRT 1, TRT Haber, TRT Türk ve TRT Avaz haber
bültenlerinde yayınlanmış, bu televizyon kanalları ile TRT radyolarına canlı ve telefon bağlantıları
yapılmıştır.
Program Hizmetleri
Temsilcilik, Kafkaslardan Esen Yeller adı altında
haftalık 30’ar dakikalık bir program hazırlamakta183
2013 Faaliyet Raporu
dır. Azerbaycan’ın sanatı, edebiyatı, tarihi, kültürü,
ekonomisinin yanı sıra şehirleri turizmi ve özel
günlerini ele alan 43 program hazırlanmış ve TRT
Avaz’da yayınlanmıştır
TRT’nin Orta Asya’daki ilk temsilciliği olarak açılan
TRT Aşkabat Temsilciliği, Türkmenistan’da medya
alanında yabancı ülkelerin kurduğu tek temsilciliktir.
Azerbaycan müziği, kültürü ve sanatçılarının ele
alındığı, 30 dakikalık Azerbaycan Ulduzları programından da 2013 yılı içinde 46 bölüm hazırlanmıştır.
Temsilcilik yıl içinde, 135 görüntülü haber üretmiş,
canlı radyo ve televizyon bağlantıları yapmış, TRT
Haber kanalı için 11’-13’ lık Gündem adlı programdan 4 adet hazırlanmıştır.
Yanvar Katliamı, Ermenilerin gerçekleştirdiği Hocalı Soykırımı, Azerbaycan Türklerine yönelik Ermenilerin yaptığı 31 Mart Soykırımı, Bakü’nün
Kurtuluşu, Kafkas İslam Ordusu, Cumhuriyet gibi
belgeseller hazırlanmış ve programlar TRT Avaz,
TRT Türk ve TRT Haber kanallarında yayınlanmıştır.
TRT Avaz kanalı için hazırlanan, her bir bölümü
25-30 dakika süren Türkmen Diyarı adlı bant programdan 23 adet hazırlanıp, yayınlanmıştır. Programlarda, iki ülke arasında var olan ortak değerleri, Türkiye’nin ve Türk şirketlerinin bu ülkedeki
yatırımları, Türkmenistan’ın doğal ve tarihi zenginlikleri ele alınmaktadır.
Diğer Faaliyetler
Azerbaycan’ın tarihi olayları hakkında hazırlanan
programlar davet üzerine üç üniversitede sunulmuş,
yine Bakü ve Gence Valiliklerinin davetiyle programlar geniş katılımlı konferanslarda yayınlanmıştır.
Tecrübe paylaşımı adı altında 25 kişilik Azerbaycanlı televizyoncu ve gazeteci heyeti Ankara’ya
davet edilerek iki haftalık bir eğitim programına
dahil edilmiş, TRT Bakü Temsilciliği’nde, Azerbaycanlı genç gazeteciler için eğitimler düzenlenmiştir. Azerbaycan Televizyon Genel Müdür Yardımcıları Ankara’ya davet edilerek TRT tanıtılmıştır.
Akşam Sefası programı iki kez Azerbaycan’ın en
büyük salonunda konser vermiş, TRT’nin iki dizisinin çekimlerinin Azerbaycan’da yapılmasını sağlanmış ve bu gelişme Azerbaycan basınında geniş
yer bulmuştur. Azerbaycan’a ilk kez Şebi Arus törenleri yapılmış ve gece TRT Avaz kanalından canlı
yayınlanmıştır.
TRT 1 kanalında yayınlanan ‘Bekir Develi ile Keşif Zamanı’ ve ‘Gezelim Görelim’ programları için
Azerbaycan’ın çeşitli kentlerinde çekimler yapılmıştır.
TRT AŞKABAT TEMSİLCİLİĞİ
TÜRKMENİSTAN
Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 1999 yılında,
184
TRT Avaz kanalında yayınlanan Oba Gündemi adlı
programa 3 kez Up linkli canlı yayın bağlantı gerçekleştirilmiştir
Ramazan ayı nedeniyle; TRT Avaz iftar programına 1 canlı bağlantı 4 bant program hazırlanmış,
TRT Haber’e bir Gündem ve TRT Diyanet’e 1 canlı 1
de bant program yapılmıştır. TRT Müzik kanalının
Ekim ayında yayına başlayan 25 dakikalık Selam
Olsun Aşkabat programından 2 tane yapılmıştır.
Türkmence Masası’na yıl içerisinde 93 adet Türkmence haber yapılarak gönderilmiştir. TRT Avaz’ın
Nevruz Özel yayınını için 25 dakikalık görüntü hazırlanmış, Türkiye’nin de katıldığı, uluslararası Nevruz etkinliklerinde yapılan Nevruz Özel Konseri’nin
Türkmen Televizyonu’ndan alınarak TRT Avaz’da
yayını sağlanmıştır.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Türkmenistan’a
29-31 Mayıs 2013 tarihlerinde yaptığı resmi ziyaretin tamamı takip edilmiş, TRT Haber, TRT Türk,
TRT Avaz ve TRT 1 kanallarına Temsilcilik’te bulunan Up-link ile canlı olarak 10 bağlantı yapılmıştır. Yine aynı ziyaretin izlenimleri 17 dakikalık özel
program yapılarak TRT Avaz’da yayınlanmıştır.
Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın Türkmenistan’a
15 Ağustos tarihinde yaptığı resmi ziyaret takip
edilerek haberleştirilmiştir. Enerji Bakanı Taner Yıl-
2013 Faaliyet Raporu
dız Nevruz Bayramı vesilesiyle Türkmenistan’a geldiğinde, Aşkabat Temsilciliği’ni ziyaret ederek stüdyodan TRT Haber’e canlı yayın gerçekleştirilmiştir.
gelişmeleri, NATO, Avrupa Konseyi (COE, AKPM,
AİHM), Belçika’daki iç gelişmeler ve Türk nüfusu
ana başlıkları altında faaliyetlere devam edilmiştir.
Belarus Devlet Televizyonu’na Eurovizyon üzerinden temsilciliğimiz Up-linki ile 75 dakika görüntü
geçilmiştir.
Haber Hizmetleri
2013 yılında izlenen yoğun gündem içerisinde,
Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi karar vericileri
ile yapılan özel röpörtajlar da dâhil olmak üzere,
TRT 1, TRT Haber, TRT Türk Haber bültenleri ve radyo bültenleri (Gündem ve Dosya programları) ile
internet için toplamda 600’e yakın haber ve canlı
bağlantı yapılmıştır.
TRT TAŞKENT TEMSİLCİLİĞİ
ÖZBEKİSTAN
Özbekistan’ın yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan ve
Tacikistan’dan haber ve program yapmak üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te açılan TRT
Taşkent Temsilciliği; özellikle TRT Avaz kanalına
program üretimi yapmakta, aynı zamanda Orta
Asya’nın merkezi konumundaki Özbekistan’dan,
Kurumumuzun bütün kanallarına haber akışı sağlamaktadır. TRT, Orta Asya’nın en önemli ülkesi
Özbekistan’da faaliyet gösteren, akredite olmuş
tek yabancı “radyo-televizyon” temsilciliğidir.
2013 boyunca Temsilcilik tarafından 72 Haber, 1
Gündem Programı ve 2 İftar Programı, 1 yılbaşı
programı hazırlanmıştır. 2005 yılından beri ilk defa
TRT 23 Nisan Çocuk Şenlikleri’ne Özbekistan’dan
bir grubun katılımı sağlanmış, ayrıca 2013 yılında
Bağımsızlık Kutlamaları ve Şark Teraneleri Müzik
festivalinin TRT Avaz’da canlı yayınlanmıştır.
Birçok Televizyon kanalı ve prodüksiyon şirketi
Özbekistan’da çekim izni alamamasına rağmen,
Temsilciliğin girişimleri neticesinde TRT Haber
kanalında yayınlanan Uçuyorum programı için
gerekli izinler alınmış ve Taşkent, Semerkant ve
Buhara’yı içeren 3 bölüm çekilerek yayınlanmıştır.
2013 yılı içerinde Temsilcilik, Özbekistan Sanat
Akademisi’nden ödül almıştır. Geliştirilen ilişkiler
neticesinde Özbekistan Milli Televizyonu’ndan arşiv görüntüleri ve program temin edilmeye başlamıştır.
TRT BRÜKSEL TEMSİLCİLİĞİ – BELÇİKA
2013 yılı içerisinde televizyon, radyo ve internet
haberlerinin yanı sıra, canlı yayınlar ile Avrupa
Birliği (Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu,
Avrupa Konseyi ve dönem başkanlığı çalışmaları),
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Birliği iç
Haber Merkezince ve TRT’nin çeşitli birimlerince
hazırlanan haber bültenleri ve programlar için
bilgi, belge, metin ve bağlantı desteği sağlanmış;
çok sayıda Avrupa Birliği yetkilisi, uzmanı, siyasetçi ve bilimadamı konuk edilerek aktüel gelişmelere ilişkin görüşleri yansıtılmıştır. Bu çerçevede,
tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşayan
Avrupa Birliği’nin kritik toplantılarının yanı sıra yıl
boyunca düzenlenen Avrupa Birliği Zirveleri de
canlı bağlantılar ve haber yorumları ile Brüksel
Bürosu tarafından takip edilmiştir.
Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Ria Oomen-Ruijten, Avrupa Komisyonu Genişlemeden
Sorumlu Komiser Stefan Füle’nin sözcüsü Peter
Stano gibi isimler kritik süreçlerde TRT ekranlarına
konuk edilmiştir.
Yıl içinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,
Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın Brüksel, Strazburg
ve Paris temasları da izlenmiştir.
Brüksel dışında yapılan, AB dönem başkanlığı,
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantıları ile
NATO zirveleri de (NATO Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları toplantıları dahil olmak üzere)
yerinde takip edilmiştir.
TRT WASHINGTON TEMSİLCİLİĞİ – ABD
2000 yılında faaliyete geçtiği tarihten itibaren, Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti
185
2013 Faaliyet Raporu
Washington’da, pek çok basın kuruluşunun bulunduğu “Ulusal Basın Merkezi” binasında, basın
ve yayın faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı,
Amerikan Kongresi, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği ve Türk temsilci ve derneklerinin faaliyetleri yakından takip edilmektedir. Amerikan Bakanlıkları ve kuruluşlarından, Türkiye ile ilgili görüş,
bildiri ve açıklamaların haber niteliği taşıyanları
haberleştirilmektedir. Haberlerin niteliği ve önemine gore, canlı yayın ya da telefon bağlantısı yapılmaktadır.
Haber ve Program Hizmetleri
TRT Washington Bürosu olarak başta ABD Başkanı
Barack Obama’nın açıklamaları olmak üzere, Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı,
Amerikan Kongresi, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, Türk temsilci ve derneklerinin faaliyetleri
yakından takip edilmektedir. Özellikle Amerikan
Bakanlıkları ve kuruluşlarından Türkiye ile ilgili
görüş, bildiri ve açıklamalar önem niteliğine göre
haberleştirilmektedir. Bu süreçte haberlerin bir an
önce yayına yetişmesi için DSF haberler ilk olarak
geçilmekte ardından bahse konu olayın sesli haber metni hazırlanmaktadır.
Haberlerin niteliği ve önemine göre canlı yayın
ya da telefon bağlantısı yapılmaktadır. Daha önce
canlı yayınlar TRT’nin de üyesi olduğu Avrupa Yayın Birliği EBU’nun Washington Bürosu vasıtasıyla
gerçekleştirilmekteydi. Şimdi bürodan 3G cihazı ile
bağlantı yapılmakta, talep ve istekler doğrultusunda görüntülü bağlantılar gerçekleştirilmektedir.
TRT Washington Temsilciliği 2013 yılı boyunca 442
adet haber ve program hazırlamış, bunların yanında görüntü ve bilgilendirme notu geçilmiş, televizyon ve radyo programlarına, canlı yayınlar ve telefon bağlantıları ile Amerika Birleşik Devletleri’nde
gerçekleşen önemli olaylar iletilmiştir.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington
ziyareti, Başbakan Yardımcıları, Bakanlar, Milletvekilleri ve Kuruluş Temsilcileri’nin New York ve
Washington temasları yerinde izlenerek yapılan
röportaj, canlı yayın ve bağlantılarla görüşme detayları aktarılmıştır.
186
Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinin faaliyetleri takip edilmiş, toplantılara katılım sağlanmış,
Türkiye’yi tanıtan program ve toplantılar, Ertegün
Caz serisi gibi sanatsal etkinlikler ve Türkiye’nin ırk
ayrımcılığına karşı duruşunun anlatıldığı faaliyetler haberleştirilmiştir. Ermeni tasarısı gibi Türkiye’yi
yakından ilgilendiren konular Büyükelçilikten alınan açıklamalarla işlenmiş, ayrıca Türkiye Dışişleri
Bakanlığı üst düzey diplomatlarının Amerika’daki
faaliyetleri sonrası yapılan toplantılara katılım sağlanarak; yapılan açıklamalar takip edilmiştir.
New York’ta her yıl yapılan Türk Günü yürüyüşü ve
Birleşmiş Milletler toplantılarına katılım sağlanarak röportaj ve detay haberlerle ele alınan konuların Türkiye’ye iletilmesi sağlanmıştır.
Yıl içinde; Türk bilim insanları, Amerikan Merkez
Bankası FED, ABD’de bütçenin onay alamaması
sebebiyle yaşanan mali sıkıntılar, özel röportajlar
yapılarak 13 Dakika programı adı altında hazırlanmış, TRT Müzik kanalında yayımlanan Selam Olsun
programı için Washington DC ve New York’tan
çekimler yapılarak sadece haber amaçlı yapımlar
değil aynı zamanda TRT bünyesindeki diğer kanalların talep ve istekleri de karşılanmıştır. 2013
yılı içinde 3 adet program hazırlanarak Selam Olsun programında yayınlanmıştır.
TRT KÖLN TEMSİLCİLİĞİ - ALMANYA
07.03.2013 tarihinde açılan Köln Temselciliği tarafından hazırlanan haberler TRT Okul, TRT 1, TRT
Haber, TRT Türk, TRT Müzik ve haber bültenlerinde
yayınlanmıştır. Bu kapsamda;
-Mart ayında TRT Okul ve TRT Türk kanallarına 5
bağlantı,
-Nisan ayında TRT Okul, TRT Türk ve Türkiye’nin
Sesi Almanca masası için 7 canlı ve 4 aktüel çekim,
-Mayıs ayında TRT Okul, TRT Türk için 5 canlı bağlantı 3 aktüel çekim,
-Haziran ayında Dış Haberler, TRT Okul, TRT Türk ve
TRT Müzik kanallarına 11 bağlantı, 8 aktüel çekim,
-Temmuz ayında Dış Haberler, TRT Okul, TRT Türk,
TRT Müzik ve Dış Yayınlar Almanca bölümü için 8
adet stüdyo ve 12 adet aktüel çekim,
-Ağustos ayında TRT Haber, TRT Okul, TRT Türk,
TRT Müzik ve TRT Anadolu için 6 adet aktüel çekim ve 1 adet canlı bağlantı yapılmıştır.
2013 Faaliyet Raporu
-Eylül ayında 13 adet stüdyo bağlantısı ve 9 adet
aktüel çekim,
-Ekim ayında 6 adet stüdyo bağlantısı ve 19 adet
aktüel çekim ile, TRT Okul’da yayınlanan Global
Kampüs aldı program hazırlanmıştır.
-Kasım ayında 6 adet stüdyo bağlantısı ile 14 adet
aktüel çekim,
-Aralık ayında Dış Haberler, TRT Okul, TRT Müzik,
TRT Türk ve TRT Arapça için 1 adet bir saatlik program olmak üzere 7 adet stüdyo bağlantısı ve 11
adet aktüel çekim gerçekleştirmiştir.
-Köln Başkonsolosu H. Emre Engin‘in konsolosluk
hizmetleri tanıtımı için stüdyo çekimleri yapılmıştır.
TRT ERBİL TEMSİLCİLİĞİ - IRAK
TRT Erbil Temsilciliği 2013 yılında açılmıştır. Irak
Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de izne
bağlı haberlerin yapılması için gerekli prosedürün
tamamlanması ve ilişkilerin geliştirilmesi açısından ikili görüşmeler yapılmıştır.
2013 yılı sonu itibariyle 2 ay içerisinde temsilcilik
tarafından 10 özel haber yapılmış ve yaklaşık 20
canlı yayın ve telefon bağlantıları gerçekleştirilmiş, Erbil’de yapılan petrol konferansıyla beraber,
Kürt Bölgesel yönetimindeki genel seçimler ve rutin gelişmeler yakından takip edilerek canlı yayınlarla paylaşılmıştır.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Devlet Başkanı Mesud
Barzani, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak geldiği Diyarbakır’daki toplu açılış töreni
ile toplu nikah töreni sırasında sadece TRT televizyonları arasında TRT Şeş’e canlı yayında konuşarak
bir ilki gerçekleştirmiştir.
Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başta özellikle TRT Şeş
olmak üzere TRT’nin Arapça ve TRT Haber kanallarına olan ilgisi her geçen gün artmakta ve programları yakından takip edilmektedir.
TRT BOSNA HERSEK TEMSİLCİLİĞİ
BOSNA HERSEK
TRT Bosna Hersek Temsilciliği, Şubat 2013 yılı itibariyle Bosna Hersek Radyo Televizyonu binası içinde göreve başlamıştır. Temsilcilik açıldığı günden
bugüne kadar kültür, sanat, ekonomi, siyaset, spor
gibi haberciliği ilgilendiren her alanda yaklaşık 155
ayrı haber üreterek, Türkiye`ye ulaştırmıştır.
Bosna Hersek ile olan ortak geçmişizin de katkılarıyla 2013 yılında; Kurban ve Ramazan Bayramı, geleneksel el sanatları, mektepler, Şeb-i Aruz
etkinlikleri, medreseler, Aşure Günü, geleneksel
hatimler, Miraç Kandili programları, Ahidnama etkinlikleri ve 23 Nisan Şenlekleri gibi birçok alanda
haber üretilmiştir. Her yıl düzenlenen Srebrenica
anma törenlerinde temsilcilik vasıtasıyla katliamın
yapıldığı yer olan Srebrenica şehrinde bir canlı
yayın gerçekleştirilmiştir. Yine Bosna Hersek`de
her yıl binlerce insanın katıldığı İslam`ın Bosna
Hersek`e gelişini sembolize eden Ayvaz Dede
şenlikleri de Temsilcilik vasıtasıyla canlı olarak verilmiştir.
Bosna Hersek yaşadığı savaş ve savaş sonrası ülkeye uygulanan devlet sistemi gereği ciddi siyasi ve
politik kargaşaların içerisinde yer aldığından, temsilciliğin ürettiği haberler genellikle ülkedeki siyasi
problemler ve bu problemlerin neticesinde ortaya
çıkan ekonomik temelleri olan çok sayıda gösteridir. Temsilcilik Sırbistan Cumhurbaşkanı`na suç
duyurusu, olimpiyatlarda bayrağı taşıyacak kişi ile
alakalı tartışmalar, Bosna Hersek`de yapılan katliamların sorumlulularının Lahey`de yargılanma
sürecinin takibi, ülkenin en önemli sorunlarından
olan nüfus sayımının öncesi, sonrası ve neticeleri
haberleri, ülke bazından her etnik guruptan destek alan vatandaşlık numarası protestosu haberleri, bunun yanında ülkenin balkanların işsizlikte
en yüksek rakamlara sahip olan ülke konumunda
olması beraberinde birçok protestoyu getirmiştir.
Geçitiğimiz yıl itibariyle farklı sektörlerde çalışan
birçok işçi meydanlara inerek protesto gerçekleştirmiş, bu protestolarda yine temsilciliğimizin
yakından takip ettiği haber konuları içerisinde yer
almıştır.
Bosna Hersek Türk Devlet kurumlarının en yoğun
çalıştığı ve halk nezninde de kabul görmüş önemli ülkelerden birisidir. Bosna Hersek`de Türkiye
Cumhuriyeti Elçiliğinin dışında, Türk İş Kalkınma
Ajansı (TIKA), Yunus Emre Türk Kültür Merkezi,
Türk Temsil Heyeti Başkanlığı (Türk Ordusu) ve bunun yanında Türkiyeli STK`lar birçok alanda faali187
2013 Faaliyet Raporu
yet göstermektedir. Temsilcilik olarak bu konulardaki faaliyetler yakından takip edilmiştir. Bu konuda; TIKA’nın Bosna Hersek Devlet Televizyonu’na
teknik ekipman desteği, Alıja İzetbegoviç`in doğduğu evin tamiratı ve Anı Evi haline dönüştürülmesi, Bosna Hersek ülkesinin bir çok noktasında
açılan aşevleri, ıslah evlerine teknik yardım, çok
sayıda okula teknik ekipman veya finansal destek
gibi aktivitiler takip edilmiş ve haberleştirilmiştir.
Diğer bir resmi kurumumuz ise Türk Temsil Heyeti Başkanlığı’dır (Türk Ordusu). Ordumuz Bosna
Hersek`e savaşta gelmiş ve geldiği günden beri
Bosna halkının yanında olarak onların ihtiyaçlarını
gidermeye çalışmıştır. Temsilcilik Şubat ayından
itibaren temsil heyetinin yaptığı aktivitelerin hemen hemen hepsinden bulunarak, bunları haberleştirmiştir.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbaşkan Yardımcısı Bülent Arınç, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Bakanlar Nihat Ergün, Sadullah Ergin, Ali
Babacan, Veysel Eroğlu, gibi çok sayıda siyasetçi
ve bürokratın ziyaretleri itina ile takip edilmiş ve
haberleştirilerek Türkiye`ye gönderilmiştir. Temsilcilik yakın ülkelerdeki yaşanan gelişmeleri ve
olaylarıda yakından takip etmiştir. Takip edilen
gündem hem Bosna Hersek`in gündemi hem de
yakın ülkelerin gündemi olarak genel merkezimize aktarılmıştır.
Temsilcilik sadece TRT televizyon kanallarına değil
aynı zamanda TRT bünyesinde bulunan radyo kanallarına da yayın üretmektedir. Kurum bünyesinde bulunan radyolarla çok sayıda telefon bağlantısı gerçekleştirilmiş, Bosna veya yakın ülkelerdeki
gündemler radyo kanallarımız vasıtasıyla dinleyicilere ulaştırılmıştır.
188
2013 Faaliyet Raporu
TEKNİK FAALİYETLER
189
2013 Faaliyet Raporu
190
2013 Faaliyet Raporu
STÜDYOLAR VE PROGRAM
İLETİM SİSTEMLERİ
Radyo ve televizyon yayınlarımızın, yurtiçinde ve
yurtdışında her geçen gün daha çok izleyiciye
ulaştırılmasını sağlamak üzere, uydulardan iletim/
yayın takip edilerek, bu hususta araştırmalar yapılmaktadır. Yayınlarımızda tespit edilen güçlük, aksaklık ve sorunlar değerlendirilmekte, belirlenen
ölçü, ayar ve bakım esas ve standartları ile yapım,
yayın ve iletim sistemlerine ait tesisler için ihtiyaç
duyulan her türlü malzeme ve yatırım sağlanmakta, arıza ve aksaklıklar konusunda veri tabanı oluşturulmaktadır.
Yürütülen çalışmalardan 2013 yılı içinde,
İşletme faaliyetleri kapsamında;
- Kurumumuzun radyo ve televizyon stüdyolarının ihtiyacı olan her türlü yedek malzeme, işletme
malzemesi, kaset, CD, DVD ve profesyonel disc
alımlarına devam edilmiş, ihtiyaç duyulan yerlerde tamir ve bakım hizmetleri yaptırılmıştır.
İletim sistemi çalışmaları kapsamında;
- Yayınlarımız toplam 11 farklı uydu ve 27 ülkede
anlaşmalı kablo/IPTV operatörleri ile yurtiçi ve
yurtdışına yönelik olarak yayınlanmış,
- TRT 6 kanalının 4 ses kanallı olarak uydu ve kablo
platformlarından iletilmesi sağlanmış,
- Ülkemizde düzenlenen “2013 Mersin XVII. Akdeniz Oyunları”nın yayın ve iletimi gerçekleştirilmiş,
- TRT Haber kanalının HD formatta iletimi için
Türksat A.Ş. ile sözleşme imzalanarak, uydu ve
kablo platformlarından iletilmesi sağlanmış,
- TRT Sitesine kurulan yeni uydu yer istasyonu ile;
TRT DOĞU ve TRT BATI uydu paketlerimiz istatiki
çoklama özellikli olarak yayınlanmaya başlamıştır.
Digitürk yayınları, Kurumumuzca doğrudan Eutelsat 7A uydusuna çıkılmaya başlanmıştır. TRT 6
ve TRT Anadolu kanalları TRT DOĞU paketine, TRT
Müzik kanalı ise TRT BATI paketine eklenmiştir.
- TRT Türk kanalının Eutelsat 36A uydusu ile Güney
Afrika’ya yönelik yayınlanması amacıyla Eutelsat
Firması ile sözleşme imzalanmıştır.
191
KAPSAMA
TRT-1 HD
TRT HD
HO
TB
IR
D
(13
AS
°E
TR
)
A(
19
,2°
E)
EU
TE
LS
AT
AT
7A
LA
( 7°
NT
E)
IC
BI
AR (N RD
AB ile
(
. B sat 7° W
)
AD )
Eu
R
tel
4( 2
sat
6
°E
36
)
A(
Ya
36
ma
°E
)
l2
01
Ga
(90
lax
°E
)
y1
9(
26
Op
3°E
tus
)
D2
( 15
2°E
)
DOĞU BAT I DOĞU BAT I
AVRUPA
K.
AFRİKA
ORT A
G.
AME AVUS
ASYA
AFRİ
RİKA T RA
KA
LYA
KABLO TV
TELEDÜNYA
T ÜRKİYE
PLAT FORMLARI
323
26 301
333
66 302
6
32 300
10
TRT HABER HD
9
TRT 1
23 426
22
22 S 04
TRT HABER
55 432
55
44 S 05
56 103
98 133 S 06
TRT3/GAP/SPOR
TRT4 ÇOCUK
TRT TÜRK
TRT MÜZİK
TRT OKUL
TRT BELGESEL
160 125 111 166 K6
48 109
68
45 K 5
104 110 160 155 S 03
66 105 155 130
190
67
99 187
TRT AVAZ
57 107
32
TRT SPOR
87
79 136
86
99
TRT ARAPÇA
133 108 188
72
TRT ANADOLU
68 104 250
43
TRT 6
EURONEWS
RADYO 1
T RT FM
RADYO 3
RADYO 4
RADYO 6
T SR T ÜRKÇE
VOT WORLD
VOT WEST
WOT EAST
RADYO GAP
T RT NAĞME
T RT AVRUPA FM
T RT T ÜRKÜ
RADYO HABER
TRT ANTALYA RAD
TRT ÇUKUROVA RAD
TRT ERZURUM RAD
TRT TRABZON RAD
192
TİVİBU
DSMART
DİGİTÜRK
12.608 H 22560 3/4
11.960 V 22000 3/4
11.585 V 12800 3/4
12.322 H 23437 3/4
3A
(42
°E
)
SA
T
11.041 V 8400 3/4
11.034 V 27500 3/4
12.015 H 27500 3/4
11.612 H 22000 5/6
10.762 V 30000 3/4
10.845 H 30000 5/6
10.928 V 30000 5/6
11.492 V 30000 3/4
10.873 V 27500 3/4
10.921 V 27500 3/4
12.092 V 27500 3/4
TÜ
RK
11.096 H 30000 5/6
11.919 V 24444 3/4
UYDU ALIŞ
PARAMETRELERİ
12.015 H 27500 5/6
TÜ
RK
SA
T
2A
(42
°E
)
2013 Faaliyet Raporu
58 104
36 100
65
2013 Faaliyet Raporu
KANALLARIMIZIN YURTDIŞINDA KABLO-TV VE IPTV ANLAŞMASI
BULUNAN ÜLKELER VE ŞİRKETLER
(Anlaşmalar TRT Türk Kanalımız için yapılmıştır. TRT Türk yanında anlaşma
yaptığımız diğer kanallarımız parantez içerisinde belirtilmiştir.)
1- Almanya;
1. Kabel Deutschland GmbH (KDG),
2. Antennentechnik GmbH,
3. STG Kommunikations&Nachrichtentechnik
GmbH,
4. MEDIT
5. Hansenet
2- Avustralya;
1. Neigborhood Cable,
2. TPG Broadband Pty Limited,
3- Avusturya;
1. Bundeskammer der Gewerblichen Wirtschaft ,
4- Belçika;
1. Sabam (Telif Hakları Kuruluşu)
3. Telenet NW
5- Bulgaristan;
1. Kabel System Silistra Ltd.,
2. RN Media Group,
3. Et Niti,
4. Dobruja Cable Ltd,
5. Evrotur Sat Tv PLC,
6. Evrokom ABT’s,
7. Delta Ltd,
8. Sofia Cable Company,
9. Vereya Cable Ltd,
6- Gürcistan;
1. Ayety Tv,
2. Scientific&Technical Association İnteroptics,
3. Super TV
7- Hollanda;
1. Vecai (yetki belgesi),
2. Versatel Nederland BV,
3. BBned N.V.,
4. KPN
5. Gizz
6. Tele2
7. Ataline-Livetürk
8- Fransa;
1. Erenis,
2. Orange SA
9- Kazakistan;( TRT-AVAZ’la birlikte)
1. Company Secatel Ltd.,
2. LLP ICON Ltd.
3. LLP Digital Tv
10-Kırgızistan ;
1. Ala Tv,
11-Moğolistan;
1. Super Vision,
2. Sansar TV
12-Polonya;
1. PSM Tv-Sat,
13-Romanya;
1. SC Canal s SRL,
2. SC Cosstar Shipping SRL,
3. SC Romanian Cable Tv SRL,
4. SC El Nico SRL,
5. SC Pelin Holding SRL,
6. Genius Network SRL,
7. Pellin Cable Network,
8. Romfirst
14-Moldova ;
1. Moldova Özerk Bölgesi Gagavuz Yeri,
2. Im Sun Com SRL,
3. Arax-impex
15-Azerbaycan; ( TRT-AVAZ’la birlikte)
1. AzHINet,
16-Yetki Belgeleri (EBU’ya verilen) ;
1. Arnavutluk,
2. Makedonya,
3. Hırvatistan,
4. Sırbistan
5. Karadağ,
6. Bosna Hersek.
7. Kosova
17-Yetki Belgeleri (Lassen Ricard’a verilen) ;
( TRT-,TRT-2,TRT-3 VE TRT-4/ÇOCUK’la birlikte)
1. İsveç,
2. Norveç,
3. Danimarka,
18-ABD; (DİĞER TRT kanallarıyla birlikte)
1. Signal Telecommunications Inc.
2. IPWorld TV
19-Birleşik Arap Emirlikleri (TRT-Türk, Çocuk,
Müzik, Belgesel, Arapça)
1. E-Vision
193
2013 Faaliyet Raporu
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
Kurumumuz ARGE biriminde, radyo ve televizyon
yayın teknolojisindeki gelişmeler takip edilerek,
yayın ve prodüksiyona yönelik donanım gücünü
yükseltmek, yayınların ve katma değerli servislerin izlenirliği ve cazibesini artırmak amacıyla ulusal sanayi işbirliği ile Kurumsal çözümler getirecek
projeler üretmek amaçlanmaktadır.
Kurumumuz adına tescilli “arim” markası ile imal
edilen birçok cihaz, diğer ulusal kanallar ile kamu
ve özel kuruluşlara da pazarlanmaktadır.
Araştırma ve Geliştirme çalışmalarında amaç;
-Radyo ve televizyon yayın teknolojisindeki gelişmelerin takip edilmesi ve uygulamaya konmasında Kurumsal çözümler getirecek projeler üretmek,
-TRT’nin teknolojik altyapısını yayıncılık sektöründeki gelişmelere uygun yapılandırılması için ArGe çalışmaları yapmak,
-TRT’nin yayın ve prodüksiyona yönelik donanım
gücünü yükseltmek, yayınların ve katma değerli
servislerin izlenirliği ve cazibesini artırmak amacıyla ulusal sanayi işbirliği ile geliştirme-imalat faaliyetlerini yürütmektir.
ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLEN
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ
Sayısal Yayıncılık
6112 Sayılı RTÜK Kanunun geçici 4. maddesi hükümleri doğrultusunda “Türkiye’de Karasal Ortamda Analog Yayınlardan Sayısal Televizyon ve
Radyo Yayınlarına Geçiş Planı” çerçevesinde DVBT2’ye geçiş süreci takip edilmektedir.
Yıl içinde, DVB-T-T2 verici ve etkileşimli yayın sistemleri için araştırma çalışmalarına devam edilmiştir. Temin edilen DVB-T2 laboratuvar test sistemi ile laboratuvar ortamında yayın sisteminin
simülasyonu ve DVB-T2 yayın parametrelerinin
test edilerek, TRT’nin DVB-T2 yayını için en uygun
yayın içerik ve sistem parametrelerinin oluşturulması amaçlanmıştır.
HD içerikli transport stream (TS) test sinyalleri ile
laboratuvar ortamında deneme çalışmaları yapıl194
mış olup, DVB-T2 HD alıcılı televizyon, T2 set-üstü
alıcı ve PC T2 alıcı kartı ile de alış test ve demo çalışmalarında başarı sağlanmıştır.
Uzaktan Kontrol ve Bilgi Aktarımı İçin
Sistemler
Verici istasyonlarının uzaktan monitör ve kontrol
edilmesi için geliştirilen sistemin; radyo katma
değerli servis uygulamaları, RDS içinde TA ve TP
(Trafik Anons ve Trafik Program), trafik-hava-yol
durumu bilgilendirmelerini içeren TMC (Trafic
Message Channel) servisi bilgilerinin adrese dayalı iletilmesi gibi Kurumumuz ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi/adaptasyonu çalışmalarına
devam edilmiştir.
İlgili ünitelerin bilgilendirilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması sonucunda; Dinamik program bilgilerinin FM vericilerine radyo yayınları ile
eş-zamanlı iletilmesi için deneme yayınlarına, TRTFM Kanalından, 2013 yılında da kapsaması genişletilerek devam edilmiştir.
Radyo vericilerinden acil durum anonslarının yayınlanması (EWS); Radyo vericilerine konulacak
bir cihaz aracılığıyla, istenilen vericilerin acil durumlarda merkezden gönderilen ve/veya cihazda
kayıtlı mesajın (ses ile birlikte radyo veri sistemi
aracılığıyla metin) radyo yayını yerine vericiden
iletilmesi sağlanacaktır. Acil durumlarda toplumun bilgilendirilmesinde kullanılacak sistem,
deprem kuşağında yer alan ülkemiz için önemlidir. EWS Pilot Sisteminin alım ve kurulum çalışmaları da sürdürülmektedir.
Stüdyo Işık Sistemlerinin Modernleştirilmesi Geliştirilmesi
Kurumumuz stüdyolarında kullanılan ışık sistemlerinin yeni teknolojiler ile üretilmesi, modernize
edilmesi, geliştirilmesi ve sanal stüdyo, HDTV gibi
yeni yapım ortamı ve cihazları ile uyumlu çalışmalarının sağlanması amacıyla yeni modellerin geliştirilmesi/imalatı için AR-GE çalışmalarına devam
edilmiştir. Işık askı hoist, ışık askı teleskop ve dimmer sistemlerin uzaktan oto kontrolünü sağlayan
2013 Faaliyet Raporu
Arim-555A 6x5kW Portatif Dimmer ve Arim-554A Optik Dağıtıcı
DMX ve PLC çözümleri konularında ilgili personelin eğitimi ve kumanda birimlerinin tasarım çalışmaları devam etmektedir. Bu proje kapsamında;
-Stüdyo dışı TV çekimlerinde kullanılmak üzere, 6
kanallı her biri 5kW’lık bilgisayar-DMX kontrollü
“arim-556 portatif dimmer sistemi” geliştirilmiş ve
işletmelerde kullanıma sunmak için 40 adet üretilmiştir.
Arim-557 Led’li Spot Projektör ve Soğuk Işıklar
-PC kontrollü, enerji dağıtım panolu dış çekim
portatif ışık sisteminin Ankara, İstanbul ve Diyarbakır Prodüksiyon Birimlerine tahsisler yapılmış
ve işletmelerde kullanımına başlanmıştır.
LED’li Aydınlatma
Stüdyo Işık Sistemlerinin Yeni Stüdyo Teknolojilerine Uygun Geliştirilmesi kapsamında, mevcut
projektörlerin %90’a kadar enerji tasarrufu sağlayan LED’li aydınlatma sistemleri ile yenilenmesi
çalışmaları ile AR-GE tasarımı olan yeni tip LED’li
projektör, soğuk ve RGB ışık kaynaklarının geliştirme-imalat çalışmaları sürdürülmektedir. AR-GE
tasarımı olan 650W, 1KW Akkor Lambalı Frenslen
Projektörlerin yerine kullanılabilecek LED’li spotlar ile Soğuk Işık ve RGB Boyama Led ışık kaynaklarından üretimleri tamamlanan numunelerin
(3-4 tip) Şubat-2014 de işletmede kullanıma sunulması planlanmaktadır.
YAYIN İZLEME VE ÖLÇÜM SİSTEMLERİ
Yeni yayın teknolojilerinin test edilmesi, sayısal
yayınların izlenmesi ve kalite kriterlerine uygunluk testlerinin yapılabilmesi için; Teknik AR-GE
tarafından geliştirilen ve kurulumu gerçekleştirilen “Yayın İzleme ve Ölçüm Sistemleri” projesi ile
195
2013 Faaliyet Raporu
Kurumumuz yayın hizmetlerinin 7/24 temelli gözlemlenmesi ve yayın standartlarına uygunluğu ve
kalite ölçümlerinin otomatik ve uzaktan erişimle
yapılması sağlanmıştır.
2011 yılının son çeyreğinden itibaren, Teknik
AR-GE Müdürlüğü Etimesgut binasından, 2013
yılı başlarından itibaren de Devamlılık Stüdyoları kontrolünde Merkezde uydu yer istasyonuna
kurulu olan bu sistem ile; TURKSAT 2A/3A uydularındaki, TRT Doğu buketi ve TRT Batı buketindeki TRT sayısal (SD ve HD) uyduya çıkış ve uydu
dönüş yayınları gerçek zamanlı olarak gözlemlenebilmektedir. Planlama, işletme ve ölçü-bakım
birimlerinden ilgili personele sistemle ilgili teknik
bilgi ve kullanıcı eğitimleri verilmiş olup, TRT-Net
Bilgisayar Ağı’na dâhil edilmiş olan bu sisteme ağ
üzerinden de erişilerek gerekli izleme ve ölçümler
de yapılabilmektedir.
Bu projenin ikinci aşaması ile farklı ortam ve platformlarda yayın sayısı artan deniz aşırı TRT yayınlarının da uzaktan erişimle ölçümleri ve kontrolleri yapılabilecektir. Afrika, ABD ve Avustralya gibi
uzak deniz aşırı bölgeler için de geliştirme, sistem
temini ve yerine tesis edilme çalışmalarına başlanmış olup 2014 yılında öncelik sırasına göre kurulumlarının yapılması planlanmaktadır.
Prototİpİ Serİ İmalata
DönüştürEN Projeler
Stüdyo Işıklandırma ve Kontrol Sistemi
Mevcut ve yeni kurulacak prodüksiyon stüdyoları için tasarlanmış; Hoist, Ray Motorlu Teleskopik
Işık Askı ve 30x5kW Dimmer Sistemleri ile Kontrol-Kumanda Birimlerinin Gelişen Teknoloji ve
İhtiyaçlar Kapsamında Geliştirilme Çalışmalarına
devam edilmiştir.
Yeni Haber Stüdyosu için 92 adet teleskopik askı
ve kontrol-kumanda birimlerinin üretim ve yerine
196
tesis edilmesi işi tamamlanmış ve kullanıma sunulmuştur. İstanbul TV A ve B Stüdyoları ile Kıbrıs
BRT TV Stüdyosu Işık Sistemleri için üretimleri tamamlanan; 110-adet Teleskop, 70–90 adet 2 ve 3
metrelik Hoist ve Sayısal Dimmer Sistemlerinin yerine kurulumları 2014 yılında gerçekleştirilecektir.
Köln Stüdyosu Işık Askı, dimmer, enerji ve veri
dağıtım sistemlerinin tasarımı ve yerine montajı
2012 yılı Kasım ayında tamamlanmış ve 2013 yılı
Mart ayında açılışı yapılarak, stüdyo kullanıma sunulmuştur.
Işık Askı Sistemlerinin Ar-Ge, İmalat-Test ve Bakım-Onarımlarının stüdyo ortamı sağlanarak yapılmasına imkân veren, Asansörlü Test Kulesinin
tasarımı ve tesisi tamamlanmış, Askı Sistemlerinin
testlerine başlanmıştır.
Uydudan Senkron Saat Sistemi
Yayında zaman birliğinin sağlanması için geliştirilen “Uydudan Senkron Saat Sistemi” ve “Bağımsız
Çalışan Düşük Maliyetli Saat Göstergeleri”nin geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. Kurum
ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında DHM İşletmeleri, Genel Kurmay Başkanlığı, Özel Yayıncı Kuruluşlara da satışı gerçekleştirilmektedir.
Önceki yıllarda üretimi tamamlanan toplamda
1000 adet GPS alıcılı ana saatler ile EBU–LTC standardında zaman bilgisi ile çalışan çeşitli tiplerdeki
göstergelerin ünitelere dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ünitelerden gelen taleplerin karşılanması ve
ambar stok miktarları da dikkate alınarak 2014
yılında üretim planlaması yapılmaktadır. Ayrıca
yeni geliştirilmiş bağımsız çalışan-düşük maliyetli,
ana-saat özelliği olan GPS alıcılı saat ve tarih bilgilerini aynı göstergede sunan sistemin ihtiyaçlar
ve talepler doğrultusunda 2014 yılında işletmede
kullanıma sunulması da planlanmaktadır.
2013 Faaliyet Raporu
Arim-407 GPS’li Ana Saat ve Saat Göstergeleri
NOSTALJİK GÖRÜNÜMLÜ RADYO
2013 Yılında 5000 adet nostaljik görünümlü radyo üretimi yapılmış ve 50.yıl logolu yeni ürünlerin
geliştirilmesi ve imalatlarının yapılması planlanmıştır.
ÜRÜN SATIŞ
ARİM birimince üretilen ARİM-407 ana saat ile
ARİM-461 duvar ve ARİM-462 koridor Tipi saatden
oluşan, GPS’li saat sistemi ürünlerimizden, DHMI
Genel Müdürlüğü, Havalimanları ve Havaalanı
Müdürlüklerine, Genel Kurmay Başkanlığı, Askeri Havaalanları ile Özel Yayıncı Kuruluşlara, 20112013 yıllarında, 62 adet Ana Saat ve 90 adet Saat
Göstergesi satışı gerçekleştirilmiştir.
Arîm–319 Nostaljik Görünümlü Radyo
197
2013 Faaliyet Raporu
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
Kurumumuz hizmet alanlarında kullanılan bilgi ve
medya teknolojileri ile ilgili gelişmeler yakından
takip edilerek, çalışmalarımızda etkin olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda: ihtiyaç duyulan güncel
kaynakların temin edilmesi; yazılımların öncelikle
Kurum olanakları dâhilinde geliştirilmesi; net ağının planlanması, işletilmesi ve yönetilmesi; TRTnet ve internet ağı üzerinden veri, dosya, ses ve
görüntü iletişiminin sağlanması ve iletişim cihazlarının kesintisiz işletilmesi; yeni medya yayıncılığına ait bilişim donanımlarının kurulumu, yönetim bilgi ve karar destek sistemini oluşturan bilgi
alt sistemlerinin kurulması ve işletilmesi hizmetleri yürütülmektedir.
YENİ KURULAN STÜDYOLAR
Kurumumuzun yayın hizmetlerine yönelik olarak,
2013 yılında Ankara’da “Yeni Haber Prodüksiyon
ve Devamlılık Stüdyoları” ile Almanya’da “Köln
Stüdyosu” kurulmuştur.
a) Yeni Haber prodüksiyon ve devamlılık stüdyo
kurulumunda, Görüntü Sistemleri, Fiber Optik İletim Sistemi, 2x200 kVA UPS, Grafik Animasyon Sistemi ve Işık Sistemleri altyapı ve teçhizat alımları
yapılmıştır. Eş zamanlı olarak Fiber optik ile Cat6A
bakır kablolama altyapısı hazırlanmış ve kablolu/
kablosuz IP telefonlar, kablosuz erişim noktalarının konfigürasyonları yapılarak kurulumları gerçekleştirilmiştir.
Yeni Haber Stüdyosu
b) Köln Stüdyosu projesi için, kamera ve teçhizat
alımları yapılmıştır. Kurumumuzun mevcut diğer
stüdyo teçhizatı da kullanılarak, önce Ankara’da
yerinde çalışacak şekilde kurulumu yapılmış, test
ve ölçümler sonucunda demontaj yapılarak teçhizat Almanya’ya nakledilmiş ve yerinde montajları
yapılmıştır.
Kurulan her iki stüdyo da hizmete alınmıştır.
Köln Stüdyosu
198
2013 Faaliyet Raporu
YENİLENEN STÜDYOLAR ve SİSTEMLER
İstanbul A, B Stüdyoları rejilerinin yenilenmesi sürecinde, video ve ses teçhizatı ile Anakumanda router sisteminin alımları yapılmış olup, montaj çalışmaları sürmektedir. Işık Sistemi demontajları da
2013’de tamamlanan stüdyoların, altyapısı tama-
men yenilenmiş ve günümüz teknolojisi ile daha
ilerideki ihtiyaçların karşılanması hedeflenmiştir.
Uydu yayınlarımızın kalitesini artırmak için alınan
‘İstatistiksel Çoklama Özellikli Uydu Head-end Sistemi’ kurulumu yapılarak 2013 kasım ayı içerisinde işletmeye alınmıştır.
Yeni Head-End sistemi
Bu tarihten itibaren tüm yayınlarımız yeni Head
End üzerinden gitmektedir. Yeni kurulan sistemde
yayınlarımız uyduya çıkılırken MPEG4-SD yanısıra HD de yapılmakta, güvenlik N+N seviyesine
yükseltilmekte, mobil ve web ortamına yayın verilebilmekte, IP ve ASI yedekli olarak iletim yapılabilmekte ve tüm TV yayınlarımız görme engelli
izleyicilerimiz için sesli betimlemeye uygun hale
getirilmektedir.
G.SHDSL 2 Mbps noktadan noktaya erişim hizmeti alımı sağlanarak head-end yayınlarımızın başka
uydulara da gönderilmesi için altyapı çeşitliliğine
gidilmiştir.
Bunun yanı sıra;
Arı Stüdyosu ile Anakumanda arasında hızlı ileti-
şim sağlanması için, fiber optik iletim sistemi, video ve audio teçhizatı alımı,
Sayısal arşiv sistemi kapasite artırımı ile 100.000
saatten yaklaşık 200.000 saate çıkarılması,
Arim Spor Stüdyosu için, dokunmatik ekran sistemleri teçhizatı alımı,
İstanbul Arapça Prodüksiyon stüdyosu için LCD
videowall görüntü sistemi alımı,
Çalışmaları devam etmiştir.
Yayın Araçları Revizyonu
Kurumumuza ait olan 12 adet eski ve istiab haddi
nedeniyle sorunlar yaşanan canlı yayın aracının
anten sistemleri ve techizatları yeniden coaching
yaptırılarak yeni alınmış olan araçlara nakledilmiştir.
Kablolama altyapısı HD olarak yaptırılmış, eski cihazların değiştirilmesi suretiyle 12 aracın tamamı
HD’ye uyumlu hale getirilmiştir.
199
2013 Faaliyet Raporu
Canlı yayın araçlarının eski ve yeni halleri
Yayın Devamlılığına Dair Alımlar
Çeşitli birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
uydu up-link teçhizatı, motorize uydu anten sistemi, uydu bulma cihazı, ses kodekleri, demodulatör, haber kodek, IP, EDGE, 3G ve 4G şebekelerinden SD ve HD yayın ve program teçhizatı alımları,
Hizmet kalitesini arttırıcı ve günümüz teknolojisine uygun teknik teçhizatlardan; aktüel kamera,
fotoğraf makinesi, lens, tripod ve aksesuarları,
seslendirme sistemi, kasetsiz aktüel kamera, yayın
görüntü depolama sistemleri alımları yapılmştır.
Görüntüde iyileştirmeyi teminen video referans
monitörü, rejilerimizde kaynak çokluğunu sağlamak amacı ile video çevre birimleri, mobil ortamlardan daha hızlı yayın toplayabilmek için kartlı
portatif kaydedici/okuyucu,
Yayınlarımızda ayrıntının artırılması amacıyla büyük lens adaptörü, değişik medya ortamlarından
yayına hızlıca görüntü aktarabilmek için scan converter, by-pass switcher, dış ortamlardan daha
iyi yayın yapabilmek için aktüel telsiz mikrofon
sistemi, özel çekim amaçlı portatif kamera seti ve
aksesuarları, IO Ünitesi satın alınmış ve kullanıma
verilmiştir.
Görsel alanda çeşitliliğin artırılması amacıyla kurgu setleri, video projektörler,
200
Yayıncılıkta bilgisayar altyapısını daha etkili kullanabilmesi amacıyla hafıza kartı okuyucuları, HDMI
converter, çeşitli video teçhizatı, bilgisayar çevre
birimleri,
Devamlılık merkezlerinin geliştirilmesi amacıyla
renkli monitör, ses masası, devamlılık stüdyoları
monitörleri, fiber optik malzemeleri, decoder cihazları,
Sayısal alanlarda gelişim ve teknik ölçümlerin iyileştirilmesi amacıyla sayısal ses konsolu, spektrum analizör, HD-SD karakter jeneratörü ve aksesuarları teçhizatları,
Özel çekim amaçlı tripot ve pan/tilt kafası, dijital
SLR fotoğraf makinesi ve aksesuarları, logo ınserter, ev sinema sistemleri ve blu-ray player teçhizatları,
Naklen yayın araçları için resim masası alımları
gerçekleştirilmiştir.
Görüntülerimizi değişik formatlara ulaştırmak için
yazılım revizyonları yapılmıştır.
Ankara Radyosu naklen yayın aracı için, resim,
ses ve Up-Link teçhizatı yenilenmiş, araç tadilatı
ile araç giydirilmesi işi de tamamlanarak, Ankara
Radyosuna teslim edilmiştir.
Devam Eden Çalışmalar
Haber merkezi kayıt, yapım ve yayın sisteminin,
video sunucularının HD’ye yükseltilmesi, Ana Kumanda merkezi devamlılık sistemi ile Eurovision
2013 Faaliyet Raporu
Ankara Radyosu Naklen Yayın Aracı
bağlantı merkezi sistemi yenileme çalışmaları devam etmektedir.
Kurumumuz ile Bayrak Radyo Televizyonu arasında imzalanan protokol gereğince, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nde stüdyo kurulması ve ortak
kullanımı planlanmış olup bununla ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Enerji altyapısı iyileştirilmesi kapsamında mobil
jeneratör gruplarının kendi aralarında ve mevcut
senkron mobil jeneratör grupları ile senkronizasyonu, kesintisiz güç kaynaklarına ait iyileştirme
çalışmaları devam etmektedir.
Bilişim Hizmetleri
Ofis ortamlarında ihtiyaç duyulan, bilgi teknolojileri
donanımlarını temin etmek, kesintisiz kullanılmasını sağlamak ve kullanıcılardan gelen teknik destek
talepleri kapsamında; 2450 adet çağrıya atölyede
donanım teknik desteği verilmiş, 2433 adet çağrıya
yerinde müdahale edilmiş, 5594 adet çağrıya uzak
erişimle erişilmiş ve 5873 adet çağrıya ise telefon
desteği verilmek suretiyle süreklilik sağlanmıştır.
Mobil ortamlarda ve bilişim dünyasında daha iyi
hizmet verebilmesi amacıyla mobil cihazlar, tablet
bilgisayarlar, taşınabilir bilgisayarlar, yazıcılar, iş istasyonu ve monitörlerin alımı yapılarak ilgili yayın
birimlerine dağıtımları yapılmıştır.
Kurumumuzun internet, kablosuz, yerel ve geniş
bilgisayar ağını tesis etmek, bu ağ üzerinde çalışan sesli ve görüntülü iletişim (IP telefon sistemi,
video konferans sistemi) sistemlerini işletmek ve
güvenliği kapsamında; Kısa Dalga Vericiler İstasyonu için internet erişim testleri (Türksat uydu
denemeleri), TRT-Net Ağı Yenileme Projesi, TRT
Net-Ağı’nda kullanılmak üzere çeşitli miktarlarda
kablolama çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Kurumsal anlamda gerek duyulan her uygulamanın gerek duyduğu kaynağı tesis etmek için 1.2 PB
kapasitesine sahip Kurumsal Veri Depolama Sistemi kurulmuş ve Kurumumuz sanallaştırma projesine başlamıştır.
Yeni medya kaynaklarının daha etkin ve verimli
kullanılabilmesi için Genel Arşiv Sistemi (GAVS),
yazılım ve donanımı, Ağa Bağlı Depolama Birimi
(NAS) HD/SD özellikte web encoder cihazı ve sistemleri alınmış, eğitimleri verilerek ilgili işletme
birimlerine teslim edilmiştir.
201
2013 Faaliyet Raporu
Sanallaştırma Platformlarında (Vmware - HyperV),
SUN storage yıllık bakım hizmeti, web ve mobil
canlı yayınlar için yazılım güncelleme, ek yazılım
temini ve destek hizmeti, ek yazılım temini ve destek hizmeti alımı işleri yapılmıştır.
Kurumsal uygulamaların ihtiyaç duyduğu veri tabanı sistemlerini kesintisiz işletmek, geliştirmek
ve güvenliği kapsamında; kurumsal uygulamalar
(GUSTO ve İnsan Kaynakları) veritabanlarının üzerinde çalışacağı sunucu bilgisayarların kurulum
konfigürasyon işleri tamamlanmıştır. EBYS projesi
için veritabanı ve uygulama sunucularının kurulum konfigürasyonu yapılmış, Fileserver ve SQL
server sistemi yeni alınan SAN ile birlikte cluster
mimarisine geçirilmiş, Haber Kanalı hizmetlerinde
kullanılan Haber otomasyon sistemi (Octopus) sunucuları yeniden kurularak daha kapsamlı çalışmaların yapılmasına imkan tanınmıştır.
Yeni ‘Mail Gateway’ devreye alınarak, Kurumumuz
TRT-NET ağında kullanılmak üzere 2 adet yeni nesil Güvenlik Duvarı Cihazı ile, internete giriş ve çıkışlarımız daha güvenli hale getirilmiştir.
Yazılım Çalışmaları
İnsan Kaynakları Sisteminin SGK sistemi ile entegrasyon çalışmaları yapılmış, SGK Hizmet Takip
Projesi (HİTAP) için, personele ait tüm hizmet bilgilerininin elektronik ortama alınması ve taranmış
fotoğrafları ile Kurumumuz ile SGK sistemi arasında online entegrasyonu sağlanmıştır.
İlgili birimin talepleri doğrultusunda güncellemelere devam edilmiştir. Dış Görev Takip Projesinde
istenilen yeni sorgu ve raporlama işlemleri ile İnsan Kaynakları yazılımı modüllerinde, talep edilen
yazılımsal güncellemeler Başkanlık personeli tarafından yapılmıştır.
Bandrol gelirlerinin takibi amacıyla kullanılan yazılım, Gümrük Müsteşarlığı’nın, Gümrük Veri Ambarı Sistemi (GÜVAS) ile entegre edilmiş, gümrük
beyannameleri anlık olarak Kurumumuz veri tabanlarına aktarılarak, Bandrol Takip Sistemi içerisinde kullanımı sağlanmıştır.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Projesi kapsamında (EBYS); Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla EBYS
202
yazılımı satın alınması yluna gidilmiş, bu konuda
çalışmak üzere EBYS Uygulama ve Koordinasyon
ekibi oluşturulmuştur. Kurum içinde evrak akışları analiz çalışmaları yapılmış, birimlerin iş akışları
tespit edilerek firma tarafından yazılıma aktarılma işlemleri yapılmıştır. Birim EBYS sorumlularına
(132 personel) firma tarafından EBYS yazılımı hakkında eğitim verilmiştir. Bu eğitimde, personelin
EBYS programı hakkında görüşleri ve tavsiyeleri
alınmıştır. En kısa sürede Kurum genelinde EBYS
programı için canlı kullanıma geçiş süreci çalışmaları devam etmektedir.
TEPUYAP Projesi; e-Televizyon kapsamında
Tepüyap’ın “Yapım” ve “Yayın Kontrol” modülleri tamamlanmış ve test hazırlıklarına geçilmiştir.
Kullanılmakta olan TEPUYAP yeniden revize edilerek test çalışması için ön hazırlıklar tamamlanmıştır, gusto ile entegrasyon yapılmış ve testlere
devam edilmektedir.
VIZRT Projesi; VIZRT Grafik hazırlama ve sunum
sistemlerine ait bakım ve destek anlaşması kapsamında oluşturulan yazılım envanterine ek olarak,
donanımsal envanter çalışması yapılmıştır.
Viz Pilot uygulamasının güncellenmesine yönelik;
4 adet server’ın kurulumu, network yapılandırmaları, Oracle kurulumu, Viz Hub kurulumları, Haber Otomasyon sistemi Octopus ile entegrasyon
işlemlerinin sağlanması için gerekli çalışmaların
destek verilmiş teknik altyapı çalışması yapılmıştır.
Yapımlara bilişim desteği; Rektörler Anlatıyor programına yönelik grafik ve yazılım hazırlanmış, Sevgi
Stüdyosuna Vizrt kurulumu, testlerin yapılmasını
müteakip kullanımı sağlanarak yayına destek verilmiştir.
Bir Kelime Bir İşlem yapımına ait Vizrt yazılımına
seyirci sayıları güncellendiğinden; grafik kodlarına ekleme ve güncellemeler yapılmıştır.
Ramazan ayı yayınlarına yönelik iftar-imsak grafiksel gösterim yazılımı Ramazan özel iftar-sahur
yayınlarıyla beraber kullanılmaya başlanmıştır. 5
ayrı kanalda (TRT 1, TRT HD, TRT OKUL, TRT AVAZ,
TRT 6) kanal kimliklerine uygun olarak hazırlanan
2013 Faaliyet Raporu
grafikler, kendi yayın bölgelerine yönelik şehirlerle iftar-imsak saatlerini grafiksel olarak hazırlanan
yazılım ile otomatik olarak Vizrt Engine üzerinden
yayına verilmektedir.
Telegün ve Teletekst Projesi; Ramazan ayı boyunca devam edecek, yerli ve yabancı merkezlerin
iftar-imsak saatlerini gösteren ve günlük olarak
Teletext 571-576 no’lu sayfaları yayınına veren
teletext otomasyon yazılımı hazırlanmıştır. Ayrıca
günlük imsak, güneş, öğle ikindi, akşam ve yatsı
namaz saatlerini gösteren teletext otomasyon yazılımı hazırlanarak test aşamasına gelinmiştir. Her
gün çalışacak olan program tüm illerin günlük 5
vakit namaz saatlerini gösteren Teletext sayfalarını hazırlayıp, 800–809 numaralı sayfalar üzerinden
yayın güncellenecektir.
İMKB hisse senetleri veri yayın projesinde artan
hisse senetleri nedeniyle Telegün sayfalarında
yeni düzenleme yapılmıştır.
Eğitim Yönetim Sistemi Projesi; Eğitimler için hazırlanmış olan EYS’nin (Eğitim Yönetim Sistemi) içinde yer alan sanal sınıf uygulamalarına başlamak
amacıyla; demo sanal sınıf kayıtları yapılmış, projede canlı kullanıma geçilmiştir. Dört bölümden
oluşan projede (WEB, EIY, EYS, SANAL SINIF) WEB
ve EYS ile ilgili yeni güncellemeler ve geliştirmeler için çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca
Adobe connect (uzaktan eğitim) için demo hazırlanarak sisteme yüklenmiştir. Başkanlık tarafından
hazırlanan bu sistemle, personelin görevde ve
izinde olması göz önünde tutularak canlı uzaktan
eğitim dersleri yapılabilmektedir.
dan da arşivleme yapılabilmesi için yazılım üzerinde gerekli revize işlemleri gerçekleştirilerek yeni
yazılım ilgili bilgisayara yüklenmiştir.
Teknik İşletmesi Sağlanan Proje ve İşler;
Radyo Yayın Arşivi (Radyo-logger) projesi,
Dış Görev Takip Projesi,
TEPUYAP Projesi,
Yönetim Kurulunca kullanılan Access Projesi,
2008 yılı öncesi Telif Hakları projesi ve Access Reklam Süre Kontrol Projesi,
TRT Evrak projesi,
Aktif Hat Rehber Projesi,
Başbakanlık Tanıtma Fonu Projesi,
Bilgi Edinme Projesi,
TRT Konuk Takip Projesi,
Kybele Projesi,
Uzaktan İzleme Takip Web (UZİ) Projesi,
Alım Projesi (VB),
TVKAYITÇI Projesi,
Kurumsal Portal Projesi,
Telegün Projesi,
Teletekst Projeleri ile,
Kurum genelinde önemli işlerde kullanılan iphone ve ipad cihazları ile VIZRT için gerekli teknik
destek verilmeye devam edilmiştir.
Kurumsal Portal Projesi; Portal üzerinde bulunan
“Şifremi Unuttum” uygulaması; Active Directory
üzerinde yapılan password kural değişikliklerine
uygun şekilde yeniden düzenlenerek kullanılmaya başlanmıştır.
Kurumsal portal üzerinde özellikle Personel Bilgileri altındaki modüllerde iyileştirmeler yapılmıştır.
Radyo- Logger Projesi; halen radyo arşivleme amacıyla kullanılan Radyo Yayın Arşivi (Radyo-logger)
projesi ile ilgili olarak tek kanala ilave ikinci kanal-
203
2013 Faaliyet Raporu
204
2013 Faaliyet Raporu
VERİCİ İŞLETMELERİ
205
2013 Faaliyet Raporu
206
2013 Faaliyet Raporu
VERİCİ İŞLETMELERİ
Etkili kitle iletişim araçlarından olan radyo ve televizyon yayınlarının, bu alandaki en ileri teknolojileri
kullanarak yurtiçi ve sınır ötesine yönelik olarak, en
ekonomik ve en etkin biçimde dinlenip izlenebilmesini sağlamak amacıyla karasal verici istasyonlarının planlama, tesis ve işletilmesi, Kurumumuz
verici işletmeleri birimince yürütülmektedir.
Verici işletmeleri hizmetlerinde;
• Verimlilik,
• Teknolojik gelişmelerin takip edilmesi,
• Yayınların ülke geneline yaygınlaştırılması,
• İzleyicilere daha etkin ulaşımın sağlanması,
• Yeni ihtiyaçlara uygun planlamanın yapılması,
• Yayının sürekliliğinin sağlanması,
• İşletme-bakım faaliyetlerinin en az maliyetle yürütülmesi,
• Sayısal yayıncılığa geçiş için planlama yapılması
ve alt yapı oluşturulması,
esas alınmaktadır.
Ülkemizdeki TV/FM verici istasyonları
Bu kapsamda yeni yayıncılık teknolojileri konusunda araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunulmuş, düzenleyici kuruluşlarla işbirliği yapılmış
ve ülkemiz için seçilmesi gereken yayıncılık teknolojileri konusunda girişimlerde bulunulmuş, kurumun yatırım ve teknoloji değişimine esas olacak
politikalarının belirlenmesi için gerekli çalışmalar
yapılmış, Karasal Sayısal TV deneme yayınlarında
katkılar sağlanmış, daha etkin ve daha ekonomik
yayıncılık için planlama faaliyetleri yapılmış, yayın
kalitesinin kontrolü ve kapsama alanlarının belirlenip enterferansların önlenmesi için saha ölçümleri yapılmış, verici istasyonlarının kiraya verilmesi
şartları belirlenerek protokoller hazırlanmış, yapılan planlarla kurumun yayın teknolojileri konusunda kısa ve uzun vadeli ihtiyaçları belirlenerek
projeler hazırlanmıştır.
Yeni yapılan Antalya Kepezüstü TV/FM ana verici
istasyonu
207
2013 Faaliyet Raporu
Bu ilkeler doğrultusunda 2013 yılında gerçekleştirilen faaliyetler;
TELEVİZYON VERİCİLERİ
2013 yılında montajları yapılıp yayına verilen değişik güçteki TV verici listesi
Bağlı
Müdürlük
İl
ERZURUM
ERZURUM
ŞENKAYA
ŞENKAYA
5
TV-1
8
ERZURUM
TUNCELİ
PÜLÜMÜR
PÜLÜMÜR
10
TV-1
10
ERZURUM
ERZURUM
ŞENKAYA
ŞENKAYA
5
TV-2
22
ERZURUM
TUNCELİ
PÜLÜMÜR
PÜLÜMÜR
10
TV-2
22
ERZURUM
ERZURUM
ŞENKAYA
ŞENKAYA
5
TV-3
25
ERZURUM
TUNCELİ
PÜLÜMÜR
PÜLÜMÜR
10
TV-3
25
İlçe
Güç
(W)
İstasyon Adı
Listede belirtilmiş olan cihazlar, yeni verici cihazı alımına gidilmeden, kapatılan istasyonlardan
boşa çıkan cihazlar olup, üzerinde modifikasyon
yapılarak (güç artırımı, kanal ve performans ayar
ve ölçüleri) işletmeye verilmiş olan cihazlardır.
Program
2015 yılı Mayıs ayı itibari ile analog TV yayınların
sonlandırılacağı göz önüne alınarak sayısal karasal yayına geçiş sürecinde analog TV sistemi yatırımı en aza indirilmiş olup, zorunlu olmadıkça TV
verici sistem montajı yapılmamıştır. RTÜK planından sonra sayısal TV yatırımı yapılması uygun görülmektedir.
TV Vericilerinin Programlara Göre Dağılımı
2008 yılında TV verici sayısı ve kapsama alanı aşağıdaki gibiydi.
PROGRAM
FAAL VERİCİ
ERP
T.GENELİ
ADI
SAYISI
(W)
NÜFUS (%)
TV-1
1810
3.551.138
98.4
TV-2
1603
19.494.175
98.1
TV-3
1320
19.019.880
96.8
92
TV-4
258
18.882.348
TOPLAM:
4991
60.947.541
T e le viz yonVerici
V e rici
Durumu
Televizyon
Durumu
2000
1810
1603
1800
1600
1320
1400
1200
1000
800
600
258
400
200
0
TV 1
208
TV 2
Kanal
No
TV 3
TV 4
2013 Faaliyet Raporu
TV VERİCİLERİ
PROGRAM ADI
VERİCİ SAYISI
ERP GÜCÜ (W)
TÜRKİYE GENELİ NÜFUS(%)
TRT-1
1130
4.763.553
98.4
TRT-HABER
1085
15.406.012
98.1
TRT-3/MECLİS
960
16.477.808
96.8
TRT-4/ÇOCUK
540
15.253.025
92
7
281.400
28
TRT-TÜRK
TRT-AVAZ
2
88.000
4
TRT-6
18
31.500
16,01
3742
52.301.298
TOPLAM
2013 yılında;
- Yeni planlamalarla ve yatırımlarla kapsama alanlarında daralma olmadan verici istasyon sayısında
azalmaya gidilmiş ve işletme giderlerinden büyük
ölçüde tasarruf sağlanmış,
- Slovenya’da yerleşik IMP firmasından VD-2008/40
TV vericileri ilave sipariş kapsamında satın alınan
55 adet 100 W TV vericisinin kesin kabulü sonlandırılmış,
- Yine Slovenya’da yerleşik IMP firmasından VD2008/08-A TV vericileri ilave siparişi kapsamında
Antalya Kepezüstü istasyonu için satın alınan 1
adet 5kW TV verici siteminin kesin kabulü yapılarak proje sonlandırılmıştır.
FM RADYO VERİCİLERİ
2013 yılında montajları yapılıp yayına verilen FM radyo vericileri
Bağlı
Müdürlük
İl
İlçe
İstasyon Adı
Frekans
(MHz)
Program
Güç
(W)
ERZURUM
TUNCELİ
PÜLÜMÜR
PÜLÜMÜR
91.5
RD-1
250
ANKARA
ZONGULDAK
MERKEZ
ZONGULDAK-II
87.8
RD-1
990
DİYARBAKIR
BİNGOL
SOLHAN
SOLHAN
96.5
RD-2
250
ERZURUM
ERZURUM
ŞENKAYA
ŞENKAYA
101.9
RD-2
30
TRABZON
RİZE
ÇAMLIHEMŞİN
AYDER
91.0
RD-2
25
ERZURUM
TUNCELİ
PÜLÜMÜR
PÜLÜMÜR
93.5
RD-2
250
Ç.OVA
GAZİANTEP
ŞEHİTKAMİL
GAZİANTEP
102.2
RD-Nağme
990
İZMİR
İZMİR
MERKEZ
İZMİR
89.8
RD-Nağme
990
İSTANBUL
BURSA
MERKEZ
GÜNDOĞDU
103,5
RD-Türkü
990
ERZURUM
IĞDIR
ARALIK
YENİDOĞAN
106.3
RD-Türkü
990
DİYARBAKIR
MUŞ
MERKEZ
MUŞ
105.0
RD-6
990
Montajı yapılan verici cihazlarının, büyük çoğunluğu kapatılan istasyonlardan boşa çıkan cihazlar
olup, modifikasyon, kanal ve performans ayar ve ölçüleri yapılarak değişik güçlerde yayına verilmiştir.
Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Bursa, Ko-
caeli, Antalya ve Trabzon illerinde deneme amaçlı
olarak TRT-FM yayınlarında Dinamik RDS ( radyo
alıcısı ekranında şarkı ve şarkıcı isminin geçmesi
özelliği) deneme yayınlarına başlanmıştır. Yeni
Head-End sisteminin kurulması ile Dinamik RDS
uygulaması ülke geneline yaygınlaştırılacaktır.
209
2013 Faaliyet Raporu
KARAYOLLARI TRAFİK ANONS SİSTEMİ
Kurumumuz ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında (KGM) FM Radyo vericileri üzerinden Dinamik RDS Trafik Anonsu yapılmasına ilişkin yapılan
protokolle, Trafik Anons bilgilerinin Ankara Radyosu ile koordineli biçimde sesli şekilde verilerek;
yol bilgileri, yol ve yolcu güvenliğinin sağlanması
amacıyla POSTERSCOPE firmasıyla imzalanan Barter sözleşmesi kapsamında KGM tarafından belirlenen yerlere 4 istasyon kurulmuş olup; aşağıda
konum ve frekans bilgileri verilen noktalardan
yayına başlanmıştır. Bu sistemle yollarda anons
gerektiren durumlardan sürücülerin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
Anons İçin Kurulan İstasyonlar
210
Boludağı Bakımevi
Bolu D100 Karayolu
103.3MHz
Çamkoru Bakımevi
AnkaraD750 Karayolu
89.4MHz
Köroğlu Bakımevi
Afyon D260 Karayolu 88.3MHz
Gökçeören Bakımevi
ManisaD300 Karayolu
99.4MHz
2013 Faaliyet Raporu
FM İNKİŞAF VE TÜPLÜ FM VERİCİ
YENİLEME PROJELERİ
rak 19 adet olmak üzere muhtelif güçlerde toplam
163 adet FM Verici sisteminin garanti süreçleri takip edilerek sistemlerin kendinden beklenen haliyle tam performansta garanti sürelerini tamamlamaları sağlanmış garanti süresinin bitiminde
kesin kabul çalışmaları yapılarak projeler sonlandırılmıştır.
2008 yılında ihaleleri yapılan FM İnkişaf ve Tüplü
FM Verici Yenileme projeleri kapsamında 2008/04
işaretli siparişi 71 adet; 2008/30 işaretli siparişi 62
adet; 2008/04 işaretli siparişe ilave sipariş olarak
11 adet; 2008/30 işaretli siparişe ilave sipariş ola-
2008 Yılında FM Verici Durumu
PROGRAM
ADI
VERİCİ
SAYISI
187
494
104
102
15
16
13
931
RADYO-1
RADYO-2
RADYO-3
RADYO-4
TURİZM RADYOSU
GAP RADYOSU
BÖLGE RADYOLARI
TOPLAM
ERP
(W)
1.932.825
2.735.100
1.700.500
1.065.750
72.250
261.000
206.750
7.974.175
T.GENELİ
NÜFUS (%)
81
99,9
90
70
20
10
11
FM
Durumu
F MVerici
V e rici
Durumu
600
494
500
400
300
187
200
102
104
100
15
16
13
4
ad
yo
G
AP
su
R
ad
Bö
yo
lg
su
e
R
ad
yo
la
rı
3
Tu
riz
m
R
ad
yo
R
2
ad
yo
R
ad
yo
R
R
ad
yo
1
0
211
2013 Faaliyet Raporu
YENİ ALIMI YAPILAN FM VERİCİ
CİHAZLARI
Kurumumuz FM yayınlarının izleyicilerimize daha
etkin ulaştırılması için muhtelif istasyonlara ve
Radyo 4 programı yayınlanan yerlerde ilave verici
İL
ANKARA
ANKARA
ANTALYA
ANTALYA
AYDIN
BILECIK
CANAKKALE
CORUM
CORUM
HAKKARI
IGDIR
IZMIR
KASTAMONU
KASTAMONU
KIRSEHIR
MANISA
MUGLA
TOKAT
YOZGAT
Verici Yenileme
Verici Yenileme
Verici Yenileme
Verici Yenileme
Verici Yenileme
Verici Yenileme
İLÇESİ
KIZILCAHAMAM
NALLIHAN
DEMRE
KAŞ
KARACASU
BOZÜYÜK
BİGA
BAYAT
OSMANCIK
MERKEZ
MERKEZ
BERGAMA
İNEBOLU
TOSYA
KAMAN
DEMİRCİ
MİLAS
REŞADİYE
ÇEKEREK
İSTASYON
KIZILCAHAMAM
NALLIHAN RL
DEMRE
KAŞ
KARACASU
BOZÜYÜK
BİGA-II
BAYAT
OSMANCIK
HAKKARİ
IĞDIR
BERGAMA
İNEBOLU RL
TOSYA
KAMAN
DEMİRCİ
MİLAS RL
REŞADİYE
ÇEKEREK
Aynı proje kapsamında muhtelif istasyonlara ve
Radyo 4 programı yayınlanan yerlerde ilave verici
kurularak yayının Radyo-Türkü ile Radyo-Nağme
212
kurularak yayının Radyo Türkü ile Radyo Nağme
olarak değiştirilmesi amacıyla 25 Nisan 2013 ’de
ihalesi yapılan proje kapsamında; 25 adet 250 W
FM Vericisi için 03.09.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
FREKANS
88.4
99.2
91.3
95.2
99.7
101.9
98.7
89.0
88.0
97.3
89.0
102.8
87.9
100.2
107.5
106
89.1
96.3
97.5
98.0
98.0
98.0
98.0
98.0
98.0
ÇIKIŞ GÜCÜ
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
olarak değiştirilmesi amacıyla 25 Nisan 2013’de
ihalesi yapılan proje kapsamında; 28 adet 5 kW
FM Vericisi için sözleşme imzalanmıştır.
2013 Faaliyet Raporu
İL
AMASYA
AYDIN
BALIKESIR
BOLU
CANAKKALE
DENIZLI
DIYARBAKIR
ELAZIG
ERZINCAN
ESKISEHIR
GAZIANTEP
IGDIR
KAYSERI
KIRKLARELI
KÜTAHYA
MARDIN
MUGLA
MUGLA
ORDU
SAMSUN
SIVAS
VAN
ÇANKIRI
ÇANKIRI
HATAY
MUĞLA
MUĞLA
KÜTAHYA
İLÇE
MERKEZ
KUŞADASI
SINDIRGI
MERKEZ
BAYRAMİÇ
MERKEZ
MERKEZ
BASKİL
MERKEZ
MERKEZ
ŞEHİTKAMİL
ARALIK
BÜNYAN
DEMİRKÖY
MERKEZ
MERKEZ
DATÇA
MARMARİS
PERŞEMBE
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
ELDİVAN
ELDİVAN
İSKENDERUN
KÖYCEĞİZ
KÖYCEĞİZ
MERKEZ
İSTASYON
AMASYA
DİLEK
BALIKESİR
BOLU-II
ÇANAKKALE
DENİZLİ
DİYARBAKIR
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
YENİDOĞAN
KAYSERİ
DEMİRKÖY
KÜTAHYA
CUMATEPE RL
DATÇA
MARMARİS
ORDU
SAMSUN
SİVAS
VAN
ELDİVAN
ELDİVAN
İSKENDERUN
KÖYCEĞİZ
KÖYCEĞİZ
MERKEZ
Yalnızca TRT FM yayını olan 136 istasyondan Radyo 1, Radyo Türkü ve Radyo Nağme yayınları yapılarak kurumumuz radyolarının ülke geneline yaygınlaştırılması amacıyla RTÜK den frekans tahsisi
alınmış olup bu istasyonlar için 354 adet 250 W
ve 72 adet 1 kW FM verici sistemi satın alınması
FREKANS
104.2
91.3
104.3
87.7
104.2
88.6
100.8
107.9
94.7
107.8
102.2
90.5
103.2
98.5
101.5
94.7
87.5
93.5
102.8
106.8
95.8
93.8
88.4
91.6
88.0
95.4
92.8
95.4
CİHAZ GÜCÜ
5 kW
5 kW
5 kW
5 kW
5 kW
5 kW
5 kW
5 kW
5 kW
5 kW
5 kW
5 kW
5 kW
5 kW
5 kW
5 kW
5 kW
5 kW
5 kW
5 kW
5 kW
5 kW
5 kW
5 kW
5 kW
5 kW
5 kW
5 kW
projesi hazırlanmış ve ihale aşamasına gelinmiştir.
Alımı yapılacak söz konusu FM verici sistemlerinin
temin edilip yayına verilmesi ile Radyo 1, Radyo
Türkü ve Radyo Nağme yayınlarımızın kapsama
alanları yaklaşık %34 oranında artacaktır.
213
2013 Faaliyet Raporu
2013 YILI İTİBARİYLE FM VERİCİ MEVCUT DURUMU
FM RADYO VERİCİLERİNİN DURUMU
PROGRAM ADI
VERİCİ SAYISI
ERP GÜCÜ (W)
TÜRKİYE GENELİ NÜFUS(%)
RADYO-1
255
2.511.300
88,00
RADYO-2
572
4.435.450
99,9
RADYO-3
24
544.500
43,5
RADYO-4
79
1.093.500
35,7
TRT-NAĞME
72
958.750
54,05
TRT-TÜRKÜ
106
1.112.375
49,05
9
143.000
5,4
32
761.500
54,34
1149
11.560.375
RADYO-6
RADYO HABER
TOPLAM:
PLANLANAN FM VERİCİLER DEVREYE GİRİNCE OLUŞACAK DURUM
FM RADYO VERİCİLERİNİN DURUMU
PROGRAM ADI
ERP GÜCÜ (W)
TÜRKİYE GENELİ NÜFUS(%)
RADYO-1
388
2.906.500
93,06
RADYO-2
572
4.435.450
99,9
RADYO-3
24
544.500
43,5
RADYO-4
9
90.000
6,49
TRT-NAĞME
275
2.911.450
88,32
TRT-TÜRKÜ
309
3.065.075
83,32
9
143.000
5,4
32
761.500
54,34
1618
14.857.475
RADYO-6
RADYO HABER
TOPLAM:
214
VERİCİ SAYISI
2013 Faaliyet Raporu
F MFMR Radyo
a dyo Verici
V e rici
S a yısı
Sayısı
700
572
600
500
400
300
255
200
100
24
79
106
72
32
9
0
Radyo 1 Radyo 2 Radyo 3 Radyo 4
TRT Radyo 6
Nağme
TRT
Türkü
Radyo
Haber
Nüfus
K a psa ma
Nüfus Kapsama
120
100
99,9
88
80
54,05
60
43,5
40
49,05
54,34
35,7
20
5,4
0
Radyo 1 Radyo 2 Radyo 3 Radyo 4
TRT Radyo 6
Nağme
TRT
Türkü
Radyo
Haber
V eVerici
rici SSayısı
a yısı(Son
(S on
durum)
durum)
700
572
600
500
400
388
309
275
300
200
100
24
9
32
9
0
Radyo 1 Radyo 2 Radyo 3 Radyo 4
TRT Radyo 6
Nağme
TRT
Türkü
Radyo
Haber
215
2013 Faaliyet Raporu
Nüfus
K aKapsama
psa ma (Son
(S on
Durum)
Nüfus
Durum)
120
100
93,06
99,9
88,32
83,32
80
54,34
60
43,5
40
20
6,49
5,4
0
Radyo 1 Radyo 2 Radyo 3 Radyo 4
KARASAL SAYISAL TV YAYINCILIĞI
(DVB-T2)
DVB-T2 verici ağı kurulması çalışmalarına yönelik
olarak planlama, eğitim ve araştırma çalışmaları
sürdürülmüş ve bu kapsamda Anten AŞ tarafından
yapılmakta olan DVB-T2 yayın deneme çalışmalarına teknik personelimizle katılım sağlanmıştır.
RTÜK tarafından belirlenen 957 emisyon noktasında bu plan doğrultusunda DVB-T2 yayınlarına
geçiş için planlama çalışmalarına devam edilmiştir.
TV ve FM ANTEN SİSTEMLERİ
Bu kapsamda;
- 5 adet 5 kW, 20 adet 30 kW FM birleştirici hücre
ve 30 adet 1 giriş - 2 çıkış FM güç bölücü (splitter)
satın alınmıştır.
- Muhtelif istasyonlara ve Radyo 4 programı yayın-
FM anteni eski hali
216
TRT Radyo 6
Nağme
TRT
Türkü
Radyo
Haber
lanan yerlerde ilave verici kurularak yayının Radyo
Türkü ile Radyo Nağme olarak değiştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan 32 adet 4x1 kW FM birleştirici
alımında fabrika testleri başarıyla yapılmış ve teslimat aşamasına gelinmiştir.
- Kurumumuz FM yayınlarının ülke geneline yaygınlaştırılması amacıyla satın alınan asıl ve ilave
FM verici sistemlerinin anten sitemlerine bağlanması amacıyla imzalanan VD-2008/36 sipariş işaretli sözleşme kapsamında satın alınmış olan FM
Birleştirici ve U-Link sistemleri projesinin kesin kabulleri yapılarak proje sonlandırılmıştır.
- Kırklareli-Mahyadağ TV-FM ana verici istasyonunda sık sık arızalanan ve tam performansta
çalışmayan eski FM anten sistemi tarafımızca yeniden projelendirilerek kapsama alanında daha
etkin yayın için yönlendirme yapılarak ve polarizasyon değiştirilerek yenilenmiş ve tam performansta yayına verilmiştir.
FM anteni yeni hali
2013 Faaliyet Raporu
- Bursa-Gündoğdu istasyonunda Radyo-nağme
yayını yapmak amacıyla RTÜK isteği doğrultusunda yalnızca şehir merkezini kapsayacak şekilde FM
anten sistemi projelendirilmiş ve montajı yapılarak yayına verilmiş,
- Bursa-Uludağ itasyonundaki arızalı FM anten sistemi tarafımızca yeniden projelendirilerek ve yönlendirilerek revize edilmiş ve tam performansta
yayına verilmiş,
- Gaziantep-Sofdağı istasyonundaki FM anten sis-
temi tarafımızca yeniden revize edilerek tam güçte yayına verilmiş,
- Sivas TV-FM ana verici istasyonundaki arızalı FM
anten sistemi tarafımızca yeniden projelendirilerek revize edilmiş ve tam performansta yayına
verilmiş,
- Diyarbakır-Karacadağ TV-FM ana verici istasyonundaki arızalı FM anten sistemi tarafımızca yeniden projelendirilerek revize edilmiş ve tam performansta yayına verilmiştir
GENLİK MODÜLASYONLU RADYO VERİCİLERİ (GM)
Yayında olan 6 adet GM radyo vericisinin kapsama alanları
Doğu ve Göneydoğu bölgelerimizde coğrafi yapının çok bozuk olması nedeniyle FM yayınları ile
tam olarak kapsanamayan bölgelere GM yayınlarının ulaştırılması amacıyla VAN ilinde kapatılan
Uzundalga GM radyo vericisinin yerine konulmak
üzere Ortadalga radyo verici sistemi kurulması
amacıyla proje başlatılmıştır. Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumundan frekans koordinasyonu
talebinde bulunulmuş olup, komşu ülkelerle koordinasyonun sağlanması durumunda projeye
başlanması planlamaktadır.
Van Ortadalga Radyo Radyo Vericisi kurulması durumunda oluşacak kapsama alanı
217
2013 Faaliyet Raporu
Yapılan planlama değişikliği ve alıcısı olmayan Uzundalga Radyo Vericilerinin kapatılması ve gelişen alternatif yayıncılık teknolojilerine bağlı olarak yayın
saatinin azalması sonucu Ankara Çakırlar Kısadalga
Radyo verici istasyonunun faaliyetinin durdurulması
sonucu oluşan yeni tablo aşağıdaki gibidir.
2013 Yılı GM Radyo Vericilerinden Yayınlanan Program Tablosu
PROGRAM ADI
VERİCİ SAYISI
ÇALIŞMA GÜCÜ (kW)
VERİCİ İSTASYONLARI
RADYO-1
1
100
İZMİR
RADYO-1/BÖLGESEL
3
900
TRABZON, ANTALYA, MERSİN
TRT TÜRKÜ
1
600
ÇATALCA
RADYO-6
1
100
DİYARBAKIR
KISA DALGA(TSR)
5
2500
EMİRLER:5
TOPLAM
11
4200
Bu yayınlar, genellikle FM radyo yayınlarının kapsama alanının dışındaki dinleyiciler ile açık denizlerde seyreden gemilerdeki ve yurtdışındaki
dinleyicilerin tercih ettiği yayınlardır. Bunların 5
adedi Kısa Dalga (HF) , 6 adedi de Orta Dalga (OD)
vericilerdir.
KISADALGA RADYO VERİCİLERİ
Türkiye’nin Sesi Radyosu yayını, kısa dalga yayın
bandından Emirler verici istasyonundan 5 adet
500 kW çıkış güçlü vericilerle yapılmaktadır. 2013A ve 2013-B yayın dönemi frekans koordinasyon
toplantılarına katılınmış ve hedef kitlelere enterferans olmadan en etkin ulaşım sağlanmış, yeni
yayın hedefleri ve planları konusunda ortak çalışmalar yapılmıştır.
Asya’ya yapılan yayınlarımız
Sınır bölgelerde FM Frekans bandından FM vericiler aracılığı ile bu programların komşu ülkelerin
sınır kentlerine de yayınlanması için çalışmalar devam etmektedir.
Batı Afrika’ya yapılan yayınlarımız
Avrupa’ya yapılan yayınlarımız
Doğu Afrika’ya yapılan yayınlarımız
218
2013 Faaliyet Raporu
ne tür arıza olduğu bilgisi alınabildiği için çok kısa
sürede arıza giderilip yayın sürekliliği sağlanabilmektedir.
Bu sisteme ilave olarak, yayın yapılan yerlerde yayının kalitesini kontrol edilmesi amacıyla RF Monitoring Sistem kurulması planlanmış olup, etüt ve
projelendirme çalışmaları devam etmektedir.
Ortadoğu’ya yapılan yayınlarımız
İŞLETME- BAKIM VE ALTYAPI FAALİYETLERİ
2013 Yılı GM Radyo Vericilerinden Yayınlanan
Program Tablosu
Kuzey Amerika’ya yapılan yayınlarımız
Avusrtalya’ya yapılan yayınlarımız
UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ
Kurumumuz TV/FM verici istasyonlarının uzaktan
gerçek zamanlı izlenmesi ve kontrolü amacıyla
kurulan 250 adet UZİ sistemlerinin geçici kabulleri yapılarak tam performansta hizmete verilmiştir.
Bu sistemlerin kurulması ile istasyonlarda teknik
eleman bulundurma zorunluluğu ortadan kalktığı gibi güvenlik problemi olmayan istasyonlar da
tamamen personelsiz hale getirilebilecektir. Böylece hem işletme bakım giderlerinden önemli tasarruflar elde edilmekte, hem de hangi sistemde
PROGRAM
ADI
VERİCİ ÇALIŞMA
SAYISI GÜCÜ (kW)
VERİCİ
İSTASYONLARI
RADYO-1
RADYO-1/
BÖLGESEL
TRT TÜRKÜ
1
100
3
900
1
600
İZMİR
TRABZON, ANTALYA,
MERSİN
ÇATALCA
RADYO-6
KISA
DALGA(TSR)
TOPLAM
1
100
DİYARBAKIR
5
2500
EMİRLER:5
11
4200
Genellikle FM radyo yayınlarının kapsaması dışındaki dinleyicilerle, açık denizlerde seyreden gemilerdeki ve yurtdışındaki dinleyicilerin tercih ettiği
GM yayınlar için kullanılan verici sayısı 2013 yılında 11 Adet olup, toplam taşıyıcı gücü 4200 kW’tır.
Bunların 5 adedi Kısa Dalga (HF) , 6 adedi de Orta
Dalga (OD) vericilerdir.
01.01.2013 tarihinden itibaren Antalya, Çukurova.Trabzon Radyo Verici İstasyonlarından 06.0013.15 saatleri arasında 7 saat 15 dakika süreyle
Bölgesel /Radyo-1, Çatalca ve İzmir Radyo Verici
İstasyonlarından 06.00-13.15 saatleri arasında 7
saat 15 dakika süreyle Radyo-1 yayını,
20.02.2013 tarihinden itibaren Çatalca Radyo Veri-
219
2013 Faaliyet Raporu
ci İstasyonundan 06.00-01.00 saatleri arasında 19
saat süreyle TRT Radyo Haber yayını,
19.06.2013 tarihinden itibaren Çatalca Radyo Verici İstasyonundan 06.00-01.00 saatleri arasında
19 saat süreyle TRT Türkü yayını yapılmaya başlanmıştır.
Bu gelişmelerle 2012 yılında günde 30 saat olan
orta dalga radyo yayın saatleri, 2013 yılı Şubat
ayından itibaren günde 61 saate çıkarılmıştır.
TV/FM Ana Verici İstasyonları ile güvenlik personelinin bulunduğu TV/FM Verici İstasyonlarında
tüplü olarak çalışan FM vericilerin transistörlü yeni
nesil vericilerle değiştirilmesi, tüplü olarak çalışan
TV vericilerinin TRPA dönüşümlerinin yapılarak
transistörlü hale getirilmesi, istasyonlara uzaktan
izleme sistemlerinin montajlarının yapılarak istasyon dışından erişim imkanlarının sağlanması ile
işletmeye ait diğer hususlar değerlendirildiğinde;
Bitlis-Merkez-Bitlis TV/FM Verici İstasyonu personelsiz hale getirilmiştir.
01.01.2013 tarihinden itibaren DCC çalışma modunda çalışan Antalya, Çukurova ve Trabzon GM
vericilerin DCC AMC çalışma modunda ortalama
% 70-100 modülasyon seviyelerinde çalıştırılmaİŞLETİLEN TV/FM/GM VERİCİ CİHAZI TOPLAMI
TOPLAM TV/FM/GM EMİSYON GÜCÜ
ları uygun görülerek vericilerin şebekeden çektikleri güçten % 30-40 oranında tasarruf edilmesi
hedeflenmiştir.
Ekonomik ömrünü dolduran, tüplü yapıda olan
veya düşük güçlü olan bazı verici sistemlerinde
kullanılmak üzere palet yükselteç ve bunlara ait
güç kaynakları alınarak, Kurum laboratuarında
dizayn edilen montaj kitleri ile birlikte vericilere
montajı yapılmak üzere TRT Müdürlüklerine dağıtımları yapılmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde;
verici sistemlerinin aşırı güç tüketen ve çok sık arızalanan çıkış yükselteçleri ve güç kaynakları yenilenerek, sistemlerin daha kararlı, daha ekonomik
ve daha etkin yayın yapması sağlanmıştır. Aynı
zamanda yapılan bu modifikasyonla güçleri yükseltilen vericilerin kapsama alanları genişlemiş,
işletme-bakım giderlerinde büyük ölçüde tasarruf
sağlanmış ve elde edilen yüksek enerji verimliliği
ile 20 aydan kısa bir sürede maliyetini amorti edecek hale gelmiştir. Bu amaçla yapılan çalışmalarla
2013 yılında 29 adet TV vericisi, 13 adet FM Radyo
Vericisinde modifikasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. 153 adet bölgelerden gelen arızalar tamir edilmiş, 305 adet mal temin edilerek hizmet amaçlı
kullanılmış ve ayrıca 264 adet, büyük çoğunluğu
Vericilerin UZİ sistemine adapte edilmesi için çıkış
veya ölçü kontrol kuplörleri üretimi yapılmıştır.
: 4.902 ADET
: 68.061.673 W
2013 YILI LABARATUVAR ÇALIŞMALARI
ANKARA
ANTALYA
BOLU
BURSA
GAZİANTEP
İSTANBUL
İZMİR
KASTAMONU
MALATYA
SAMSUN
TRABZON
VAN
ÇUKUROVA
DENİZLİ
DİYARBAKIR
SİVAS
ERZURUM
TOPLAM
220
MODİFİKASYONLAR(TAKIM)
UHF
VHF
300 W 500W
1000W
500W
250W
4
4
3
6
1
4
6
3
1
2
4
17
8
4
9
FM
500W
1
1
1
3
TAMİR
MAL. TEMİNİ
ÜRETİM
21
8
10
11
4
17
14
3
2
17
21
10
2
10
2
1
153
47
24
6
1
15
20
21
2
7
25
29
3
28
1
22
10
44
305
32
24
1 KW
1
1
9
10
27
15
17
9
33
58
4
12
14
264
2013 Faaliyet Raporu
Ankara-Kazan-Kazan, Ankara-Şereflikoçhisar-Şereflikoçhisar,
Ankara-Kızılcahamam-Kızılcahamam, Çankırı-Yapraklı-Yapraklı, Yozgat-YerköyYerköy ve Kırıkkale-Çelebi-Çelebi TV istasyonlarımızda eski kulelerden yeni kulelere anten aktarma işleri yapılmıştır. Bu istasyonlardan Ankara-Kazan-Kazan TV istasyonunda bulunan TV cihazları
için Güvenlik Sertifikaları alınmış ve EMR ölçümü
yapılmıştır.
Arıza bakım ve nöbet değişimi için TV
istasyonlarına ulaşım çalışmaları
Niğde-Gülesentepe
TV/FM Ana Verici İstasyonu
Sorumluluk sahası içerisindeki istasyonlarda meydana gelen arızalara en kısa sürede müdahale
edilerek, yayın sürekliliği sağlanmış, ayrıca montaj
düzenleme, havalandırma filtreleme sistemlerinin
iyileştirilmesi ve cihaz bakım çalışmaları ile birlikte
yıllık istasyon denetimleri yapılmış,
221
2013 Faaliyet Raporu
222
2013 Faaliyet Raporu
FİNANSAL FAALİYETLER
223
2013 Faaliyet Raporu
FİNANSAL FAALİYETLER
FİNANSAL DURUM
Bütçe onayı Hazine Müsteşarlığı vizesine tabi olduğundan, ilgili müsteşarlık tarafından yayımlanan temel varsayımlar göz önünde bulundurulmuştur. Kurumumuzca hazırlanan ve Hazine
Müsteşarlığı’nca vize edilen 2013 yılı bütçemizde
1.743,1 milyon TL gelire karşılık 1.737,3 milyon TL
gider ve 5,8 milyon TL gelir fazlası öngörülmüş
ve 2013 yılı bütçemiz Yönetim Kurulu tarafından
onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Yıllık Bütçe: 1.491,8 milyon TL.
2013 yılı öngörülen:
Gelir : 1.743.104.000.-TL
Gider: 1.737.298.000.-TL
31.12.2013 tarihi itibariyle gerçekleşen:
Gelir : 1.572.981.595.-TL
Gider: 1.459.845,471.-TL
Sermaye Yapısı
31.12.2013 tarihi itibariyle sermayesi 182.000.000TL’dir.
Varlık ve Kaynaklar Dağılımı Tablosu
AKTİF
(VARLIKLAR)
2012 Yıl Sonu
Fiili
Toplam
İçindeki
%’si
2013 Yıl Sonu
Fiili
Toplam
İçindeki %’si
Fark (+,-)
Artış %’si
I-DÖNEN
VARLIKLAR
913,321,436.37
48.48
959.681.937,78
47.91
46.360.501,41
5,08
II- DURAN
VARLIKLAR
970,679,512.36
51.52
1.043.530.390,97
52.09
72.850.878,61
7.51
VARLIKLAR
TOPLAMI
1,884,000,948.73
100.00
2.003.212.328,75
100.00
119.211.380,02
6.33
Toplam
İçindeki %’si
Fark (+,-)
Artış %’si
PASİF
(KAYNAKLAR)
2012 Yıl Sonu Fiili
Toplam
İçindeki %’si
2013 Yıl Sonu Fiili
I-KISA VADELİ
YAB.KAYNAKLAR
52,668,003.27
2.79
55.387.774,31
2.76
2.719.771,04
5,16
II-UZUN VADELİ
YAB. KAYNAKLAR
40,082,528.21
2.13
43.438.013,56
2,17
3.355.485,35
8,37
1,791,250,417.25
95.08
1.904.386.540,88
95,07
113.136.123,63
6,32
100.00
119.211.380,02
6.33
III-ÖZ
KAYNAKLAR
KAYNAKLAR
TOPLAMI
1,884,000,948.73
100.00
2.003.212.328,75
GELİR
Kurumumuzun ana gelir kaynaklarını elektrik hasılatından
alınan pay 800.7 milyon TL, bandrol geliri 559.80 Milyon
TL, ilan ve reklam geliri 67,4 milyon TL’den oluşmaktadır.
Banka hesaplarımızdaki mevduattan 31.12.2013 tarihi itibariyle 27,1 milyon TL faiz geliri elde edilmiştir.
Gelirler Dağılımı
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
36%
13%
6%
İlan ve
Reklam
Gelirleri
224
45%
Bandrol
Gelirleri
Enerji Payı
Gelirleri
Diğer
Gelirler
2013 Faaliyet Raporu
TRT Genel Müdürlüğü faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirler.
1-Reklam Gelirleri
2-Enerji Payı Gelirleri
3-Bandrol Gelirleri
4-Diğer Gelirler
Yıllara Göre Gelirler Dağılımı
1.800.000.000
1.600.000.000
1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0
2008
2009
İlan ve Reklam Gelirleri
2010
Bandrol Gelirleri
Reklam Gelirleri
Kurumumuza ait reklam sürelerinin belirli bir kısmının pazarlanması ihalesi 6 Kasım 2012 tarihinde
yapılmış ve ihale sonucunda Kurumumuz reklam
sürelerinin pazarlaması 3 yıllık süre ile özel bir şirkete verilmiştir. İhale edilmeyen reklam süreleri,
sponsorluk yayın hakları, barter ve özel organizasyonların reklam ve sponsorluk haklarının satışı,
ilgili birim tarafından gerçekleştirilmiştir.
İhale dışı reklam süreleri ile sponsorluk fiyatları;
2011
Enerji Payı Gelirleri
2012
2013
Diğer Gelirler
Gelirler Toplamı
Kanal yayın prototipleri, program içerikleri, genel
yayın performansı, özel projeler kapsamında oluşturulan tarifeler ile reyting değerleri çerçevesinde
belirlenmektedir.
Gelir
Televizyon
56.606.611,47
Radyo
902.862,87
Barter
9.919.455,88
Sponsorluk
19.441.936,98
86.870.867,20
TOPLAM
Yıllara Göre Televizyon Reklam ve Barter Gelirleri (Brüt TL)
100.000.000,00
90.000.000,00
80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
2008
2009
Reklam Gelirleri
2010
2011
Barter Gelirleri
2012
2013
Gelirler Toplamı
225
2013 Faaliyet Raporu
Yıllara Göre Radyo Reklam ve Barter Gelirleri (Brüt TL)
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
2008
2009
2010
Reklam Gelirleri
2011
Barter Gelirleri
2012
2013
Gelirler Toplamı
Sponsorluk Gelirleri
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
2008
2009
Enerji Payı Gelirleri
31.12.2013 tarihi itibariyle elektrik hasılatı payı
800.7 Milyon TL’dir. 2013 yılında enerji payı gelirlerinde bir önceki yıla göre % 20,92 artış olmuştur.
Lisanslı Mükellef Sayısı
Mükellef Sayısı
Kamu Teşebbüsü
Özel Şirket
247
Organize Sanayi Böl. Müd.
247
Enerji Payı Gelir Türü ve Miktarı
Tahakkuk Miktarı
Ceza
Geçmiş Yıl Geliri
226
2011
2012
2013
Enerji Payı Gelirleri
1000000000
900000000
800000000
700000000
600000000
500000000
400000000
300000000
200000000
100000000
0
800.741.842,19
890.413.697,08
662.205.273
2012
TOPLAM
TRT Payı
2010
Tahsilat Miktarı
890.413.697,08
800.741.842,19
51.660,80
51.660,80
6.575.311,45
6.575.311,45
Şüpheli
alacaklar
24.684.327,80
4.387.922,68
TOPLAM
921.724.997,13
811.756.737,12
2013
Bandrol Gelirleri
1984 yılında yürürlüğe giren 3093 sayılı Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununa
göre; radyo, televizyon, video ve birleşik cihazları
imal veya ithal edenler satıştan önce, ticari ithalat
maksadı dışında yurda getirenler de ithal işlemlerinden önce, bandrol veya etiket almaya mecbur
kılınmıştır.
Bandrol
ücretlerinden
2013
yılında
559.806.515,92.- TL tahsilat yapılmıştır. Bandrol
gelirleri bir önceki yıla göre % 2,54 artmıştır.
2013 Faaliyet Raporu
gruplarını oluşturan başlıca kalemler, faiz gelirleri, reeskont faiz gelirleri, kambiyo karları, icra gelirleri, önceki dönemden aktarılan gelir ve karlar,
olağandışı gelirler ve çoğaltılan ürünlerden elde
edilen gelirlerdir.
Bandrol Gelirleri
545.919.698
600.000.000
500.000.000
559.806.515,92
465.760.139
400.000.000
300.000.000
TRT Market Gelirleri
Kaset, CD, VCD, DVD ve kitap satışlarından elde
edilen gelir ( KDV dâhil ) 193.002,25.- TL’dir.
200.000.000
100.000.000
0
2011
2012
2013
Diğer Gelirler
Brüt
satışlardan
(yurtiçi,
yurtdışı,
vs.)
1.477.744.557,44- TL. diğer faaliyetlerden
58.039.008,81- TL., olağandışı kar ve gelirlerden
37.198.028,26- TL gelir elde edilmiştir. Bu gelir
GİDER
Kurumumuz ana gider kalemleri; personel giderleri, ilk madde ve malzeme giderleri, amortisman
ve tüketim payları, dışarıdan sağlanan hizmetler
ve diğer giderler. Bunların dağılımları;
G iderler
Da ğılımı
Giderler
Dağılımı
60%
52%
50%
37%
40%
30%
20%
10%
1%
5%
4%
Amortisman
ve Tüketim
Payları
Çeşitli
Giderler
1%
0%
İlk Madde ve
Malzeme
Giderleri
Personel
Giderleri
Özel Bütçeli Giderler
TRT-INT TV yayınlarının EUTELSAT HOTBIRD uydusundan Avrupa’ya iletilmesi için ödenecek kira
bedeli Başbakanlık Bütçesine konan ödenekten
alınarak TÜRKSAT A.Ş.’ye ödenmiştir.
Diğer
Giderler
Dışarıdan
Sağlanan
Fayda ve
Hizmetler
GELİR- GİDER FARKI
31.12.2013 tarihi itibariyle, toplam 1,573.0 milyon
TL gelire karşılık, 1,459.9 milyon TL gider gerçekleşmiştir. Faaliyet dönemi 113.1 milyon TL gelir
fazlasıyla kapanmıştır.
Gelir
Farkı
Gelir-- Gider
Gider Farkı
1.800.000.000
1.600.000.000
1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0
2008
2009
2010
Gelirler Toplamı
2011
Giderler Toplamı
2012
2013
Fark
227
2013 Faaliyet Raporu
BİLANÇO
AKTİF ( VARLIKLAR )
I. DÖNEN VARLIKLAR
A. Hazır Değerler
1. Kasa
2. Alınan Çekler
3. Bankalar
4. Verilen Çekler ve Öd.
Emirleri. (-)
5. Diğer Hazır Değerler
B. Menkul Kıymetler
1. Hisse Senetleri
2. Özel Kesim Tahvil, Sen.
ve Bon.
3. Kamu Kesimi
Tahvil,Sen. ve Bon.
4. Diğer Menkul
Kıymetler
C. Ticari Alacaklar
1. Alıcılar
2. Alacak Senetleri
3. Alacak Senetleri
Reeskontu (-)
4. Verilen Depozito ve
Teminatlar
5. Diğer Ticari Alacaklar
6. Şüpheli Ticari
Alacaklar
7. Şüpheli Alacaklar
Karşılığı
(-)
D. Diğer Alacaklar
1. Ortaklardan Alacaklar
2. İştiraklerden Alacaklar
3. Bağlı Ortaklıklardan
Alacaklar
4. Hazineden Alacaklar
5. Personelden Alacaklar
6. Diğer Çeşitli Alacaklar
7. Diğ Al. Senetleri
Reeskontu (-)
8. Şüpheli Diğer
Alacaklar
9. Şüp. Diğ.Alacaklar
Karşılığı (-)
E. Stoklar
1. İlk Madde ve Malzeme
2. Yarı Mamüller Üretim
Hesabı
3. Mamüller
4. Ticari Mallar
5. Satın Alınan
Programlar
228
Toplam
Toplam
İçindeki 2013 Yıl Sonu Fiili İçindeki
Fark (+,-)
Artış %’si
%’si
%’si
407.267.687,04
21,62
549.857.605,40
27,45 142.589.918,36
35,01
154.376,30
0,01
122.446,45
0,01
-31.929,85
-20,68
293,38
0,00
0,00
0,00
-293,38
-100,00
407.398.299,97
21,62
549.674.971,32
27,44 142.276.671,35
34,92
2012 Yıl Sonu Fiili
336.715,51
0,02
0,00
0,00
-336.715,51
-100,00
51.432,90
0,00
60.187,63
0,00
8.754,73
17,02
173.564.003,38
172.260.565,53
9,21
9,14
36.945.338,88
35.335.332,55
1,84
1,76
-136.618.664,50
-136.925.232,98
-78,71
-79,49
67.896,88
0,00
62.942,79
0,00
-4.954,09
0,00
1.235.540,97
0,07
1.547.063,54
0,08
311.522,57
25,21
812.245,66
0,04
160.025.733,31
7,99
159.213.487,65 19.601,64
-812.245,66
-0,04
-160.025.733,31
-7,99
-159.213.487,65 19.601,64
20.027.370,10
1,06
21.295.045,76
1,06
1.267.675,66
6,33
319.847,82
19.707.522,28
0,02
1,05
303.917,47
20.991.128,29
0,02
1,05
-15.930,35
1.283.606,01
-4,98
6,51
193.208.767,80
10,26
188.920.735,29
9,43
-4.288.032,51
-2,22
-193.208.767,80
-10,26
-188.920.735,29
-9,43
4.288.032,51
-2,22
72.657.889,22
14.802.191,32
3,86
0,79
66.401.581,90
14.437.053,27
3,31
0,72
-6.256.307,32
-365.138,05
-8,61
-2,47
277.921,03
1.031.263,94
0,01
0,05
185.048,85
1.001.336,05
0,01
0,05
-92.872,18
-29.927,89
-33,42
-2,90
55.658.502,56
2,95
49.201.223,97
2,46
-6.457.278,59
-11,60
2013 Faaliyet Raporu
6. Yapımı Devam Eden
Programlar
7. Yapımı Tamamlanan
Programlar
8. Diğer Stoklar
9. Stok Değ Düşüklüğü
Karşılığı (-)
10. Verilen Sipariş
Avansları
F. Yıllara Yay.Yat.ve On.
Maliyetleri
G. Gel.Ay.Ait Gid.ve
Gel.Tahakkukları
1. Gelecek Aylara Ait
Giderler
2. Gelir Tahakkukları
H. Diğer Dönen
Varlıklar
1. Devreden Katma Değer
Vergisi
2. İndirilecek Katma
Değer Vergisi
3. Diğer Katma Değer
Vergisi
4. Peşin Ödenen Vergi ve
Fonlar
5. İş Avansları
6. Personel Avansları
7. Sayım ve Tesellüm
Noksanları
8. Diğer Çeşitli Dönen
Varlıklar
9. Diğer Dönen Varlıklar
karşılığı (-)
TOPLAM-I
II. DURAN VARLIKLAR
A. Ticari Alacaklar
1. Alıcılar
2. Alacak Senetleri
3. Alacak Senetleri
Karşılığı
(-)
4. Verilen Depozito ve
Teminatlar
B. Diğer Alacaklar
1. Ortaklardan Alacaklar
2. İştiraklerden Alacaklar
3. Bağlı Ortaklıklardan
Alacaklar
4. Hazine Alacakları
5.Personelden Alacaklar
6. Diğer Çeşitli Alacaklar
C. Mali Duran Varlıklar
1. Bağlı Menkul Kıymetler
2. İştirakler ( Anten Aş.)
3.İştiraklere Sermaye
Taahhütleri (-)
888.010,37
0,05
1.576.919,76
0,08
688.909,39
77,58
230.449.481,14
12,23
275.641.086,34
13,76
45.191.605,20
19,61
19.285.811,65
1,02
34.042.889,67
1,70
14.757.078,02
76,52
211.441.677,20
11,22
241.598.196,67
12,06
30.156.519,47
14,26
9.355.005,49
0,50
9.541.279,50
0,48
186.274,01
1,99
3.786.338,10
0,20
4.017.813,26
0,20
231.475,16
6,11
4.988.764,78
579.902,61
0,26
0,03
5.136.280,72
387.185,52
0,26
0,02
147.515,94
-192.717,09
2,96
-33,23
913.321.436,37
656.234,91
48,48
0,03
959.681.937,78
1.286.362,32
47,91
0,06
46.360.501,41
630.127,41
5,08
96,02
656.234,91
0,03
1.286.362,32
0,06
630.127,41
96,02
1.411.171,10
0,07
1.411.171,10
0,07
1.411.171,10
11.375.591,06
12.635.591,06
0,07
0,60
0,67
1.411.171,10
11.375.591,06
12.635.591,06
0,07
0,57
0,63
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.260.000,00
-0,07
-1.260.000,00
-0,06
229
2013 Faaliyet Raporu
3. Bağlı Ortaklıklar
4. Diğer Mali Duran
Varlıklar
D. Maddi Duran
Varlıklar
1. Arazi ve Arsalar
2. Yer altı ve yerüstü
Düzenleri
3. Binalar
4. Tesis, Makine ve
Cihazlar
5. Taşıtlar
6. Demirbaşlar
7. Diğer Maddi Duran
Varlıklar
8. Birikmiş
Amortismanlar
(-)
9. Yapılmakta Olan
Yatırımlar
10. Verilen Avansları
E. Maddi Olmayan
Duran Varlıklar
1. Haklar
2. Şerefiye
3. Kuruluş ve Örgütlenme
Giderleri
4. Araştırma Geliştirme
Giderleri
5. Özel Maliyet Giderleri
6. Yapımı Devam Eden
TV. Prog
7. Tekrar Yayınlanabilir
TV. Prog
8. Diğ. Maddi Olmayan
Duran Varlıklar
9. Birikmiş
Amortismanlar (-)
10. Verilen Avanslar
F. Özel Tüken.Tabi
Varlıklar
G. Gel.Yıl.Ait Gid. Ve
Gel.Tah.ları
1. Gelecek Aylara Ait
Giderler
2. Gelir Tahakkukları
H. Diğer Duran Varlıklar
1. Devreden Katma Değer
Vergisi
2. Gelecek yıllar İhtiyacı
Stoklar
3. Eld.Çık.Stok.Maddi
Duran Varlıklar
4. Peşin Ödenen Vergiler
ve Fonlar
5. Diğer Çeşitli Duran
Varlıklar
230
396.216.623,92
21,03
375.029.311,75
18,72
-21.187.312,17
-5,35
13.102.221,75
0,70
13.076.109,96
0,65
-26.111,79
-0,20
3.952.111,85
0,21
4.263.915,49
0,21
311.803,64
7,89
343.197.958,70
18,22
343.200.730,13
17,13
2.771,43
0,00
214.035.020,94
11,36
204.808.338,73
10,22
-9.226.682,21
-4,31
10.815.385,57
177.980.323,36
0,57
9,45
11.088.793,73
202.295.576,67
0,55
10,10
273.408,16
24.315.253,31
2,53
13,66
3.987.593,09
0,21
4.066.193,60
0,20
78.600,51
1,97
-385.106.699,43
-20,44
-428.426.287,34
-21,39
-43.319.587,91
11,25
1.518.246,30
0,08
1.632.455,46
0,08
114.209,16
7,52
12.734.461,79
0,68
19.023.485,32
0,95
6.289.023,53
49,39
929.873,77
0,05
759.723,96
0,04
-170.149,81
-18,30
6.624.610,53
0,35
7.355.368,34
0,37
730.757,81
11,03
-5.694.736,76
-0,30
-6.595.644,38
-0,33
-900.907,62
15,82
7.878.585,46
0,42
95.824,82
0,00
-7.782.760,64
-98,78
7.878.585,46
0,42
95.824,82
0,00
-7.782.760,64
-98,78
552.211.432,14
29,31
653.572.405,96
32,63
101.360.973,82
18,36
544.124.354,04
28,88
650.247.483,05
32,46
106.123.129,01
19,50
8.087.078,10
0,43
3.324.922,91
0,17
-4.762.155,19
-58,89
2013 Faaliyet Raporu
6. Birikmiş
Amortismanlar
(-)
TOPLAM-II
A K T İ F (VARLIKLAR)
TOPLAMI ( I + II )
I. KISA VAD YABANCI
KAYNAKLAR
A. Mali Borçlar
1. Banka Kredileri
2.Hazine Kredileri
3. Finansal Kiralama
Borçları
4. Diğer Mali Borçlar
B. Ticari Borçlar
1. Satıcılar
2. Borç Senetleri
3. Alınan Depozito ve
Teminatlar
4. Diğer Ticari Borçlar
C. Diğer Borçlar
1. Ortaklara Borçlar
2. İştiraklere Borçlar
3. Bağlı Ortaklıklara
Borçlar
4. Hazine Borçları
5. Personele Borçlar
6. Diğer Çeşitli Borçlar
D. Alınan Avansları
1. Alınan Sipariş
Avansları
2. Alınan Diğer Avanslar
E. Yıllara Yay.İnş.ve On.
Hakedişleri
F. Öd. Vergi ve Diğer
Yükümlülükler
1. Ödenecek Vergi ve
Fonlar
2. Öd. Sosyal Güvenlik
Kesintileri
3. Ödenecek Diğer
Yükümlülükler
G. Borç ve Gider
Karşılıkları
1. Dön Karı Vergi Diğ.
Yük.Karşılıklar
H.Gel.Aylara Ait Gel ve
Gid.Tahakkukları
1. Gelecek Aylara Ait
Gelirler
2. Gider Tahakkukları
3. Ertelenmiş Gelirler
I. Diğer Kısa Vad.
Yabancı Kaynaklar
970.679.512,36
51,52
1.043.530.390,97
52,09
72.850.878,61
7,51
1.884.000.948,73
100,00
2.003.212.328,75
100,00
119.211.380,02
6,33
32.739.135,87
17.766.909,56
1,74
0,94
36.497.286,53
22.089.615,63
1,82
1,10
3.758.150,66
4.322.706,07
11,48
24,33
6.257.975,14
0,33
6.108.322,04
0,30
-149.653,10
-2,39
8.714.251,17
2.097.230,41
0,46
0,11
8.299.348,86
2.164.838,76
0,41
0,11
-414.902,31
67.608,35
-4,76
3,22
1.572.656,02
524.574,39
6.949.618,13
0,08
0,03
0,37
1.007.869,66
1.156.969,10
6.947.768,95
0,05
0,06
0,35
-564.786,36
632.394,71
-1.849,18
-35,91
120,55
-0,03
30.451,85
0,00
30.451,85
0,00
0,00
0,00
6.919.166,28
0,37
6.917.317,10
0,35
-1.849,18
-0,03
10.648.793,38
0,57
9.546.196,44
0,48
-1.102.596,94
-10,35
9.066.997,13
0,48
9.424.323,05
0,47
357.325,92
3,94
1.579.531,86
0,08
115.585,05
0,01
-1.463.946,81
-92,68
2.264,39
0,00
6.288,34
0,00
4.023,95
177,71
233.225,48
0,01
231.683,63
0,01
-1.541,85
-0,66
7,31
0,00
0,00
0,00
-7,31
-100,00
233.218,17
0,01
231.683,63
0,01
-1.534,54
-0,66
231
2013 Faaliyet Raporu
4. Sayım Tesellüm
Fazlaları
TOPLAM-I
II. UZUN. VAD. YAB.
KAYNAKLAR
A. Mali Borçlar
B. Ticari Borçlar
C. Diğer Borçlar
D. Alınan Avansları
E. Diğer Borç ve Gider
Karşılıkları
2.Diğer Borç ve Gider
Karşılıkları
F. Gel.Yıl.Ait Gid ve Gel
Tahakkukları
G. Diğ. Uzun Vad
Yabancı Kaynaklar
TOPLAM-II
III. ÖZ KAYNAKLAR
A. Sermaye
1.Sermaye
4.Ser.Enf.Düzlt.Olumsuz
Farkı (-)
C. Kâr Yedekleri
1.Yasal Yedekler
2.Statü Yedekleri
3.Olağanüstü Yedekler
F. Dönem Kârı (Zararı)
TOPLAM-III
PASİF(KAYNAKLAR)
TOPLAMI (I+II+III)
232
52.668.003,27
2,80
55.387.774,31
2,76
2.719.771,04
5,16
14.962,65
0,00
14.962,65
0,00
0,00
0,00
40.067.565,56
2,13
43.423.050,91
2,17
3.355.485,35
8,37
40.067.565,56
2,13
43.423.050,91
2,17
3.355.485,35
8,37
40.082.528,21
182.000.000,00
182.000.000,00
2,13
9,66
9,66
43.438.013,56
182.000.000,00
182.000.000,00
2,17
9,09
9,09
3.355.485,35
0,00
0,00
8,37
0,00
0,00
1.295.821.966,44
59.406.194,03
1.350.716.718,12
19.677.603,51
179.449.901,59
1.791.250.417,25
68,78
3,15
71,69
1,04
9,52
95,08
1.722.386.540,88
59.406.194,03
1.530.166.619,71
19.677.603,51
113.136.123,63
1.904.386.540,88
85,98
2,97
76,39
0,98
5,65
95,07
426.564.574,44
0,00
179.449.901,59
0,00
-66.313.777,96
113.136.123,63
32,92
0,00
13,29
0,00
-36,95
6,32
1.884.000.948,73
100,00
2.003.212.328,75
100,00
119.211.380,02
6,33
2013 Faaliyet Raporu
YATIRIMLAR
Yatırım planlama ve izleme çalışmaları, Kurumumuz
yatırımcı ünitelerinin (Bilgi Teknolojileri, Verici
İşletmeleri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlıkları)
yatırım proje tekliflerini incelemek, noksanlıklarını
gidermek, proje taslaklarını mali ve teknik yönden
değerlendirmek ve bu kıstaslar dikkate alınarak
hazırlanan yatırım projelerini ilgili makam ve mercilere ulaştırmak; ayrıca Kalkınma Bakanlığı ve
Ekonomi Bakanlığı ile koordinasyonu sağlamak
şeklinde gerçekleşmektedir.
90.000.000 TL özkaynak olarak onaylanan 2013
Yılı Yatırım Programı ödeneği, müzakere ve onay
için Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiş, Kalkınma
Bakanlığı ve Yüksek Planlama Kurulu’nca
90.000.000 TL öz kaynak, ve 10.000.000 TL Evrensel
Hizmet Fonundan sağlanan kaynak olmak üzere
toplam 100.000.000 TL onaylanmış ve 12 Ocak
2013 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
31.01.2013 tarihinde de 2013 Yılı Yatırım Programı
alt proje detayları onaylanmıştır.
2013 Yılı Yatırım Programıyla verilen ödenekler,
2012 Yılı yatırım harcamalarının bir kısmının 2013
yılına sarkması nedeniyle Kurumumuzun ihtiyaçlarını karşılayamadığından, alt projeler arasında
ödenek aktarımı yapılmıştır.
Toplam 90.000.000 TL özkaynak ödenekten
78.119.253.- TL ödenek tahsisi yapılmış, tahsis edilen ödeneklerden 2013 yılında 45.578.369.-TL harcama yapılmıştır. Haberleşme Genel Müdürlüğü
Sermaye Transferleri Fonundan (Evrensel Hizmet
Fonu) bütçeye konulan 10.000.000.- TL ödenekten 61.200.- TL harcama yapılmıştır.
2013 Yılı Yatırım Programı Projeleri;
- TV ve Radyo Vericileri Teçhizatı,
- TV ve Radyo Vericileri İnşaatı,
- Stüdyo ve Dış Çekim Teçhizatı Modernizasyonu
- TV ve Radyo Program İletim Sistemleri
- Bilgi ve İletişim Sistemi,
- İdame Yenileme ve Tamamlama
- Taşıt Alımı olmak üzere toplam 8 adettir.
2013 yılı toplam yatırım harcaması 45.578.369
TL’dir. 2013 Yılı Yatırım Programı toplam gerçekleşme oranı nakdi (mali) olarak % 50,64’dür. 2012
2012
Teçhizat Alımı İçin
İnşaat İçin
Toplam
Yılında bu oran %24 olarak gerçekleşmişti. Alt
projelerin ve harcamaların bir kısmı 2014 yılına
sarkmıştır.
Yürürlükte bulunan İthalat Rejimi Kararı gereğince 2009 yılında; Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı’ndan Kurumumuz adına 05.03.2009
tarih ve 92946 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi alınmış, bu belge kapsamında yurtdışından ve yurt
içinden temin edilen makine ve teçhizat alımla-
2013
37.475.590 TL
41.623.552 TL
1.264.033 TL
3.954.816 TL
38.740.003 TL
45.578.369 TL
rında Kurumumuz Gümrük Vergisi, Toplu Konut
Fonu İstisnası ve Katma Değer Vergisi İstisnası gibi
Devlet Destek Unsurlarından yararlandırılmıştır.
Söz konusu bu belge ile 2013 Yılı için, yurt içinden
ve yurt dışından olmak üzere, 24.039.840 TL tutarındaki harcama teşvik kapsamına alınmıştır.
Böylece Kurumumuza 2013 yılı içinde tahmini
4.327.171,24 TL katma değer vergisi ile fon muafiyeti sağlanmıştır.
233
2013 Faaliyet Raporu
10 Yıllık Yatırım Ödenekleri
YILLAR
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PROGRAM
ÖDENEĞİ
(TL)
21.875.000
21.000.000
23.000.000
8.600.000
16.450.000
21.000.000
98.000.000
70.000.000
80.000.000
80.000.000
90.000.000
REVİZE
ÖDENEĞİ
(TL)
27.875.000
0
0
22.071.000
23.750.000
93.340.000
159.650.000
118.500.000
136.498.000
164.530.000
0
GERÇEKLEŞME
TOPLAM (TL)
14.126.552
6.431.479
3.618.242
5.743.825
10.315.271
29.119.765
62.305.271
69.407.650
31.789.000
38.740.003
45.578.369
%
51
31
16
26
43
31
39
59
23
24
51
2013 YILI YATIRIM PROGRAMI HARCAMALARI
1- TV ve Radyo Vericileri Teçhizatı
2013 yılında bu proje için 8.077.000 TL ödenek
ayrılmış olup, bu projeden 2013 Yılı projeleri için
ödeme yapılmamış olup, 2012 Yılından devreden
projeler için 2.461.754 TL yatırım harcaması yapılmıştır.
2-TV ve Radyo Vericileri İnşaatı Projesi
2013 yılında bu proje için 300.000 TL ödenek ayrılmış olup, yıl içinde bu proje için ödenek talebi
yapılmamıştır. 2012 Yılından sarkan projeler kapsamında 270.080,13 TL yatırım harcaması yapılmıştır.
3-Stüdyo ve Dış Çekim Teçhizatı
Modernizasyonu
2013 yılında 43 kalem teçhizat alımı için
41.846.032,3 TL ödenek tahsisi yapılmıştır. 2013
Yılı Projeleri için 11.932.803 TL ve 2012 Yılından
devam eden projeler için 15.982.873 TL olmak
üzere toplam 27.915.676 TL yatırım harcaması yapılmıştır.
4- TV ve Program İletim Sistemleri
2013 yılında 15 kalem teçhizat alımı için
2.029.832,02 TL ödenek verilmiş olup, 2013 yılı
projeleri için 380.963 TL ve 2012 Yılından devam
234
eden projeler için 6.996.135 TL olmak üzere toplam 7.377.098 TL yatırım harcaması yapılmıştır.
5- Bilgi ve İletişim Sistemleri
2013 yılında 12 kalem teçhizat alımı için
8.563.591,4 TL ödenek verilmiş olup, 2013 Yılı
Projeleri için 1.573.427 TL ve 2012 Yılından devam
eden projeler için 2.425.115 TL olmak üzere toplam 3.998.542 TL yatırım harcaması yapılmıştır.
6- İdame Yenileme ve Tamamlama
2013 yılında 8 kalem teçhizat alımı için 2.624.500
TL ödenek verilmiş olup, 2013 Yılı Projeleri için
1.389.434 TL ve 2012 Yılından devam eden projeler için 1.974.055 TL olmak üzere toplam 3.363.489
TL yatırım harcaması yapılmıştır.
7- Araştırma ve Geliştirme Projesi
2013 yılında 4 kalem teçhizat alımı için 550.216 TL
ödenek verilmiş olup, 2013 Yılı Projeleri için yatırım harcaması yapılmamıştır.
8- Taşıt Alım Projesi
2013 yılında 1 kalem taşıt alımı için 836.500
TL ödenek verilmiş olup, 2013 Yılı Projeleri için
191.730 TL yatırım harcaması yapılmıştır.
2013 Faaliyet Raporu
2013 Yılı Yatırımlarının Projelere Göre Dağılımı
8.077.000
300.000
0
270.080
2.461.754
0
Toplam
Harcama
2.461.754
270.080
Stüdyo ve Dış Çekim Teçhizatı Modernizasyon
Projesi
44.493.000
9.660.293
18.255.383
27.915.676
TV ve Radyo Program İletim Sistemleri Projesi
Bilgi ve İletişim Sistemleri Projesi
İdame, Yenileme ve Tamamlama Projesi
Araştırma ve Geliştirme Projesi
Taşıt Alımı Projesi
TOPLAM
12.232.000
15.532.000
7.979.000
550.000
837.000
90.000.000
7.377.098
3.998.542
3.363.489
0
191.730
24.861.232
0
0
0
0
0
20.717.137
7.377.098
3.998.542
3.363.489
0
191.730
45.578.369
PROJE ADI
Ödenek (TL)
TV ve Radyo Vericileri Teçhizatı Projesi
TV ve Radyo Vericileri İnşaat Projesi
Yurtiçi (TL)
Yurtdışı (TL)
Yıllara Göre Harcama Grafiği
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
2009
2010
İNŞAAT
2011
2012
TEÇHİZAT
TOPLAM
2013
235
2013 Faaliyet Raporu
SATINALMA FAALİYETLERİ
Kurumumuzda 2013 yılı içerisinde ihale ve alımların ilgili mevzuatında belirtilen kurallara ve temel
esaslara uygun olarak aşağıdaki alımlar gerçekleştirilmiştir.
Yurtiçi ve Yurtdışı Alımlar
2013
113.339.859,87 TL
35.458.160,93 TL
8.620.600,74 TL
Bütçe Ödenekli Alımlar
Yatırım Ödenekli Alımlar
Alım Programı Ödenekli Alımlar
Döviz cinsinden alımların rakamları 31.12.2013 tarihli döviz kurundan çevrilmiş ve TL
olarak toplama yansıtılmıştır.
Doğrudan Temin Yoluyla Yapılan Alım Rakamları
2013
505 Adet
14.223.543,21 TL
Toplam İşlem Dosyası
Toplam Alımlar
Genel Müdürlük Tarafından Gerçekleştirilen
Satınalma İhaleleri (Alım İhaleleri)
2013
81
15
98
Satın Alınan İhale Sayısı
İptal Edilen İhale sayısı
Toplam
Genel Müdürlük Tarafından Gerçekleştirilen Satınalma
İhaleleri (Satış ve Kiralama İhaleleri)
2013
1
1
2
Satın Alınan İhale Sayısı
İptal Edilen İhale sayısı
Toplam
Ambar ve Stok Kontrol Müdürlüğü Tarafından
Gerçekleştirilen Malzeme Hareketleri
2013
Sevk Fişi
Çıkış Fişi
Giriş Fişi
236
588 Adet
3406 Adet
709 Adet
1620 Kalem
19450 Kalem
3220 Kalem
2013 Faaliyet Raporu
İDARİ FAALİYETLER
237
2013 Faaliyet Raporu
İNSAN KAYNAKLARI
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;
Merkez teşkilatında;
-Memur statüsünde 4.292 kişi,
-Sözleşmeli statüde 23 kişi;
Taşra teşkilatında;
-Memur statüsünde 2803,
-Sözleşmeli statüde 40 kişi olmak üzere toplam
7158 kişi görev yapmaktadır.
Kurumumuza 2013 yılında ilgili mevzuat çerçevesinde; 39 engelli kontenjanı Devlet Personel Başkanlığına bildirilmiş olup, bundan sonraki atama
işlemleri söz konusu Başkanlıkça yürütülecektir.
Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koruması altındakilere giriş sınavları yapılmış olup, kazanan 2 kişinin ataması yapılmıştır
yan Personelden 1 kişi olmak üzere toplam 782 kişinin memur statüsüne ataması gerçekleştirilmiştir.
Hakem Kurulu Kararı gereğince yayında ve verici
istasyonlarında çalışan personele yönelik “Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Personelinin Giyim
Yardımına İlişkin Usul ve Esaslar” 01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe
konmuştur.
2013 yılında; 28 kişi kendi isteği ile, 19 kişi yaş haddinden, 8 kişi vefat nedeniyle,1 kişi çalışırken malülen ve 6 kişi de açıktan olmak üzere kurumdan
emekli olan toplam 62 kişinin emeklilik işlemleri
tamamlanarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir.
Personelin Tahsil
Personelin
TahsilDurumuna
Durumuna
Göre Dağılımı
Dağılımı
31/01/2013 tarihinde Kurumsal mevzuat hükümleri çerçevesinde mühendis unvanlı kadroya unvan değişikliği sınavı gerçekleştirilmiş olup, sınavı
kazanan 33 kişinin ataması gerçekleştirilmiştir.
90%
78%
80%
70%
60%
50%
657 Sayılı Kanunu Geçici 41/c maddesi gereğince
Sözleşmeli Statüde çalışan 781 kişi ve İşçi Sayılma-
40%
30%
17%
20%
10%
3%
2%
Orta
İlk
0%
Yüksek
GİH
GİHPH
TEKH
TEKPH
AVH
SAĞH
YARH
PersonelinHizmet
Hizmet Sınıflarına
Sınıflarına Göre
Personelin
Göre
Dağılımı
Dağılımı
70%
Personelin
Yaş
GruplarıDağılımı
Dağılımı
Personelin
Yaş
Grupları
1400
1200
1560
1040
1000
40%
800
21%
0%
GİHPH
TEKH
TEKPH
636
400
13%
200
6%
GİH
544
600
10%
238
1703
1494
1600
58%
50%
20%
: Genel İdari Hizmetler
: Genel İdari Hizmetler Program Haber
: Teknik Hizmetler
: Teknik Hizmetler Program Haber
: Avukatlık Hizmetleri
: Sağlık Hizmetleri
: Yardımcı Hizmetler
1800
60%
30%
Lise
0,40% 0,25%
0,60%
AVH
Y ARH
SAĞH
0,75%
SÖZ
33
148
0
18-23 24-29 30-35 36-41 42-47 48-53 54-60
61+
2013 Faaliyet Raporu
DENETİM VE HUKUKSAL İŞLEMLER
Kurumun merkez ve taşra üniteleri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin daha iyi, doğru ve amaca
uygun gerçekleştirilmesi sürecinde inceleme,
araştırma ve değerlendirme çalışmaları sürdürülmüş, üniteler arasında uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik öneriler üzerinde çalışılmıştır.
Kurumumuz hukuk personelinin mesleki yönden
gelişimi ve ihtisaslaşma çalışmaları; İdare Hukuku, Kamu İhale Kanunu ve Satın alma Mevzuatı,
Medya Hukuku, Fikir ve Sanat Hukuku gibi Kurumumuzun sıklıkla karşılaştığı ilgili mevzuat ve hukuk alanlarında Kurum içi ve Kurum dışı eğitmenlerden yararlanmak suretiyle Avukatların mesleki
bilgi ve birikimlerinin artırılması ile Kurumumuzca
takip edilen davalarda, müşavirliğimizce verilecek
hukuki görüş ve mütalaalarda olumlu sonuçlar
alınmasını sağlamak için eğitim programlarının
geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır.
tep, Trabzon) takip edilen dava dosyalarının duruşmalarının merkezden takip edilmesi maliyeti
artırdığından duruşmalara iştirak edilmek üzere
serbest avukatlarca duruşma bazlı hizmet alım
sözleşmesi imzanmış ve bir kısım duruşmaların
takibi bu şekilde sağlanmış,
-Önem ve ihtisas arz eden telif alanına ilişkin sözleşme incelemeleri, görüş, mütalaa, açılan davalara ilişkin delil ve belgelerin değerlendirilmesi,
dilekçe ve savunma hazırlanmasında ihtiyacın ve
etkinliğin sağlanması adına bir danışman bürodan; Telif Sözleşmeleri, Fikri ve Sınaî Hak Tescil İşlemleri, Telif Hakları dava süreçleri ve Sınai Haklar
alanında danışmanlık hizmeti alınmıştır.
Dosya arşiv sistemi için hazırlanan hukuk dava takip sistemine tüm dosyaların girişleri tamamlanmış ve dava takip dosyalarının tamamı adli büro
bünyesinde toplanmıştır. Ayrıca Kurumumuzu
ilgilendiren lehe aleyhe kararlardan derlenen emsal karar çalışması hukuk dava takip sistemine eklenmiştir.
Hukuki faaliyetlerimiz kapsamında hukuki süreçler Hukuk Müşavirliği tarafından takip edilmiştir.
Bu kapsamda 2013 yılında;
- Kurumumuz tarafından açılan 74 dava ile Kurumumuz aleyhine açılan 288 davanın işlem ve takipleri yapılmış,
-Sözleşme taslakları incelenerek ünitelere 243
adet mütalaa verilmiş;
- Hukuk Davalarının takibine ilişkin olarak ünitelerden temin edilecek bilgi belgeler, Kurum aleyhine
işlenen suçlara karşı suç duyurusunda bulunma
ve bunların takibi ile soru önergelerine verilecek
cevaplarda ünitelerin dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin duyurular hazırlanarak yayınlanmış,
- Çalışma Usul ve Esaslarının yeniden düzenlenmesi çalışmaları tamamlanarak yürürlüğe konulmuş,
- 171 soru önergesine cevap verilmiş,
- Taşrada (İzmir, Erzurum, Diyarbakır, Van, Gazian239
2013 Faaliyet Raporu
EĞİTİM
Kurum stratejileri doğrultusunda hazırlanan eğitim planında; uzun dönemli eğitim öncelikleri tespit edilip birimlerin öneri ve talepleri de dikkate
alarak hazırlanan Yıllık Eğitim Planları doğrultusunda hizmet öncesi ve hizmet içi kurslar, seminerler, konferanslar düzenlenmiş, yurt içinde ve
dışında eğitim araştırmaları yapılmış, personelin
yabancı dil eğitimleri ve kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim talepleri ilgili birimlerle işbirliği yapılarak düzenlenmiştir.
Bunun yanında yurt içi ve yurtdışı staj ve mesleki eğitim ile ilgili işlemler, hizmet alanımıza giren
konularda, yurt dışına ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına yönelik mesleki eğitimleri düzenlenmiştir.
TRT, radyo televizyon yayıncılığı alanında hazırladığı nitelikli eğitim programlarını kurum içine ve
kurum dışına sunmasıyla önemli bir eğitim merkezi haline gelmiştir. Bu kapsamda;
- Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden Eğitim planlama, uygulama, takip ve istatistik işlemleri yapılmakta, bireysel ve Kurumsal eğitim teklifleri değerlendirilmektedir.
- http://trtegitim.trt.net.tr/web adresinde yayınlanan sayfamız, eğitim sorumlularınca Eğitim Yönetim Sistemi kullanılarak anında güncelleştirilen
verileri, yazılı ve görüntülü eğitim materyali ile
faydalı linkleri içermektedir.
- Adobe Connect programının kullanıldığı Uzaktan Eğitim Sistemi ile aynı anda 5 sanal sınıf uygulaması yapılabilmektedir.
- Moodle Programı üzerinden Eğitim İçerik Yönetimi ve eğitimlerle ilgili paylaşımlar yapılabilmektedir.
Konferans salonu ve dershaneler:
Adnan Öztrak Konferans Salonu (200 kişilik)
D Blok 212 numaralı dershane (15 kişilik jüri
odası)
D Blok 215 numaralı dershane (60 kişilik)
D Blok 222 numaralı dershane (25 kişilik)
D Blok 223 numaralı dershane (25 kişilik)
D Blok 217 numaralı dershane (12 kişilik ileri
düzey bilgisayar)
D Blok 219 numaralı dershane (12 kişilik temel
bilgisayar)
D Blok Z-27 numaralı dershane (25 kişilik)
D Blok Z-28 numaralı dershane (12 kişilik temel
bilgisayar)
D Blok Z-29 numaralı dershane (25 kişilik)
H Blok Z-23 numaralı dershane (25 kişilik)
H Blok Z-25 numaralı dershane (25 kişilik)
H Blok Z-30 numaralı dershane (12 kişilik)
E Blok Z-11 numaralı dershane (13 kişilik)
E Blok Z-15 numaralı dershane (18 kişilik)
Konferans Salonu ve 215 No’lu Dershane robot
kameralı video kayıt sistemi ile donatılarak eğitim
etkinlikleri kaydedilmekte ve Kurum ağı üzerinden tüm personelin izleyebileceği canlı yayınlar
yapılabilmektedir.
2013 yılında (97’si 2012 Eğitim Planından aktarılan 355 eğitimden) 197 eğitim plan içi, 489
Yıllara Göre Gerçekleştirilen Eğitim Sayıları (2007-2013)
686
2013
697
657
2011
555
391
2009
117
144
2007
0
240
100
200
300
400
500
600
700
800
2013 Faaliyet Raporu
eğitim plan dışı olmak üzere toplam 686 eğitim
gerçekleştirilmiş, bu eğitimlerden 11371 Kurum
personeli, yurt dışına yönelik olarak düzenlenen
40 eğitime 265 kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına
yönelik 25 eğitime 274 kişi olmak üzere, Kurum
dışından 539 kişi ile birlikte toplam 11910 kişinin
yararlanması sağlanmıştır.
Ayrıca;
-Fakülte ve yüksek okulların ilgili bölümlerinden
1922 öğrenciye Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatlarımızda ücretsiz yüksek öğretim stajı imkanı
tanınmıştır.
- 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında, meslek liselerinden Kurumumuz merkez ve taşra hizmet
birimlerinde toplam 394 öğrenciye ücretli mesleki
eğitim yaptırılmaktadır.
2013 Yılı Eğitim Planı
-Program, Haber, Yapım ve Yayın Hizmetlerine Yönelik Eğitimler,
-Teknik Hizmetlere Yönelik Eğitimler,
-Yeni Medya Hizmetlerine Yönelik Eğitimler
-İdari ve Mali Hizmetlere Yönelik Eğitimler,
-Tüm Hizmet Sınıflarına Yönelik Eğitimler,
başlıkları altında 421 eğitim planlanmıştır.
2013 Yılı Eğitim Planı
250
196
200
150
68
100
85
55
50
17
0
Y ay ın
Program
Hizmetlerine
Y önelik
Eğitimler
Teknik
Hizmetlere
Y önelik
Eğitimler
İdari v e Mali
Hizmetlere
Y önelik
Eğitimler
Tüm Hizmet
Sınıf larına
Y önelik
Eğitimler
Y eni Medy a
Hizmetleri
2013 Yılında Gerçekleştirilen Eğitimlerin Hizmet Gruplarına Göre Dağılımı
EĞİTİM SAYISI
KATILIM SAYISI
Program, Haber, Yapım ve Yayın Hizmetlerine Yönelik
276
4171
Teknik Hizmetlere Yönelik Eğitimler
69
586
Yeni Medya Hizmetlerine Yönelik Eğitimler
24
624
İdari ve Mali Hizmetlere Yönelik Eğitimler
87
2352
Tüm Hizmet Sınıflarına Yönelik Eğitimler
103
2818
Kuruma Yeni Alınan Sistem ve Teçhizata Yönelik
48
536
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yönelik Eğitimler
27
175
Yurt Dışına Yönelik Eğitimler
40
265
Yurt Muhabirlerine Yönelik Eğitimler
12
383
241
2013 Faaliyet Raporu
2013 Yılında Eğitim Etkinliklerine Katılan Personelin Dağılımı
2013 Yılında Gerçekleştirilen Eğitimlerin Eğitim Ortamlarına Göre Dağılımı
EĞİTİM SAYISI
KATILIM SAYISI
Kurum içi
514
9652
Kurum dışı
94
2073
Yurt dışı
44
82
Kurum dışı kuruluşlar tarafından
34
103
2013 Yılında Gerçekleştirilen Eğitimlerin Türlerine Göre Dağılımı
EĞİTİM
SAYISI
KATILIM SAYISI
Aday memur eğitimi
2
178
6.480,00
Atölye çalışması
26
262
184.324,39
Çalıştay
5
97
17.627,50
Eğitim toplantısı
3
11
2.500,00
Kongre
3
409
157.321,85
Konferans
3
15
6.500,00
Kurs
342
5196
687.511,14
İşbaşı eğitimi
50
308
32.493,00
Seminer
203
5216
314.794,38
Sempozyum
5
15
1.560,00
Staj
1
1
0,00
Yabancı dil eğitimi (kurum içinde)
13
164
67.927,78
Yabancı dil eğitimi (yurt dışında)
14
14
246.308,00
Yüksek lisans eğitimi (yurt dışında)
TOPLAM
16
11910
849.121,00
2.574.469,04
Öğrenim Durumlarına Göre
0
İlkokul
Ortaokul
2000 4000 6000 8000
29
Yaş
Gruplarına Göre
0
1000 2000 3000 4000 5000
116
Lise
1818
18 - 29
Önlisans
1857
30 - 39
6522
Lisans
969
Yükseklisans
Doktora
242
16
686
HARCAMA
60
1458
4108
5685
40 - 60
60+
6000
120
2013 Faaliyet Raporu
0
Hizmet Sınıflarına Göre
5000
10000
2977
GİH
Hizmet Yılına Göre
6281
GİH-PH
TEKH
984
TEK-PH
892
SAĞH
0
2000 3000 4000
(0 - 5)
3112
5355
(16 - +)
123
5000 6000
2904
(6 - 15)
8
AVH
1000
7
YARDH
99
SÖZ
Görev Yerlerine Göre
8709
273
lya
ru
m
Er
zu
ur
ov
a
Çu
k
ar
ba
Di
y
272
191
An
ta
251
kır
248
zo
n
İz
m
ir
506
Tr
ab
İs
An
ka
GİH
GİHPH
TEKH
TEKPH
AVH
SAĞH
YARH
ta
nb
ul
921
ra
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
: Genel İdari Hizmetler
: Genel İdari Hizmetler Program Haber
: Teknik Hizmetler
: Teknik Hizmetler Program Haber
: Avukatlık Hizmetleri
: Sağlık Hizmetleri
: Yardımcı Hizmetler
Kuruma Yeni Alınan Sistem, Teçhizat ve Donanıma İlişkin Eğitimler
Kuruma yeni alınan, kurulan, yenileştirilen veya
tadil edilen sistem, donanım, teçhizat ve benzerlerinin ihale veya diğer satın alma işlemine ait
sözleşme gereği yapılacak ilk kullanıcı eğitimlerinin takibi yürütülmektedir. 2013 yılında Kuruma
yeni alınan sistem ve teçhizata yönelik 48 eğitim
düzenlenmiştir ve bu eğitimlere 536 personel katılmıştır.
Yabancı Ülke Medya Kuruluşlarına/Yabancı
Ülkelerden Katılımcılara Yönelik Eğitimler
Türk Cumhuriyetlerinin radyo ve televizyon ku-
ruluşlarının yayıncılarına, ülkemiz sınırları dışında
yaşayan ve bulundukları ülkelerde Türkçe radyo
ve televizyon yayını yapma izni verilen soydaşlarımıza, radyo ve televizyon alanında ikili protokol
imzalanan diğer bazı devletlerin radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli personeline, devletimizin dış politikası doğrultusunda, mesleki konulardaki talepleri dikkate alınarak düzenlenen eğitim
programları ile yabancı üniversite öğrencilerine
yönelik eğitim etkinliklerine 40 grupta toplam
265 kişi katılmıştır.
243
2013 Faaliyet Raporu
Afganistan
24
Ana Hizmet
Birimleri
8
Azerbaycan
4
6
Gagavuzya
60
2
Hollanda
1
2
Kırgızistan
19
1
Türk Cum.
33
20
1
5
Yurtdışı Muhabirleri
30
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yönelik Eğitimler
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun hizmet alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşlarından gelen eğitim talepleri imkanlar ölçüsünde
karşılanmaya çalışılmaktadır. 2013 yılında gerçekleştirilen 25 eğitime 274 kişi katılmıştır.
Yurt Dışı Eğitimler
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun görev alanına giren konularda personelin bilgi ve görgülerini artırmak, yabancı dil öğrenmelerini sağlamak,
ihtisas, staj, inceleme v.b. eğitim amacıyla yurt dışında çeşitli radyo-televizyon kuruluşlarınca veya
diğer kuruluşlarca düzenlenen eğitim programlarına, sağlanacak burslar çerçevesinde personel
gönderilmektedir. 2013 yılında yurtdışında düzenlenen 44 eğitime 82 personelin katılımı sağlanmıştır.
244
Danışma ve
Dent.Birimleri
3
45
Yabancı Dil Eğitimleri
10
4
Ürdün
7
11
Senegal
Yard.Hizmet
Birimleri
Taşra
Teşkilatı
24
KKTC
118
Kurum Dışı Kuruluşlarda Yabancı Dil Eğitimi
Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatının, öncelikle program/haber ünitelerindeki personel ile
amirlerince geleceğe yönelik hizmetleri açısından
yabancı dil öğrenmelerinde kurumsal yarar görülen diğer ünitelerin personelinin yabancı dil eğitimlerinden yararlanması sağlanmaktadır. Mesai
saatleri dışında, kurum dışı kuruluşlarda, yabancı
dil eğitimine devam eden personelin başarılı olmaları durumunda, eğitim ücretlerinin %75’i Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, %25’i kursiyerler
tarafından karşılanmaktadır. 2013 yılında 173 personel yabancı dil eğitimlerine katılmıştır.
Eğitim Dairesi Başkanlığı Bünyesinde
Gerçekleştirilen Yabancı Dil Eğitimi
Kurumumuzun uluslararası bir yayın kurumu olması nedeniyle, özellikle radyo, televizyon, haber,
spor yapım ve yayınlarında, yeni medya alanında,
yurtdışı eğitimlerde ve yönetişim konularında yabancı dil bilmenin önemi nedeniyle ortaya çıkan
ihtiyaçlara paralel olarak yabancı dil eğitimleri de
gerçekleştirilmiştir.
2013 Faaliyet Raporu
Ana Hizmet
Birimleri
Yard.Hizmet
Birimleri
Danışma ve
Dent.Birimleri
136
23
28
Aday Memurlara (Kuruma Yeni Alınan
Personele) Yönelik Eğitimler
Kuruma yeni alınan personelin, aday memurluk
dönemindeki eğitimleri, Temel Eğitimler, Hazırlayıcı Eğitimler ve Staj uygulamalarını kapsamaktadır.
Aday memurların eğitimleri, “Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam
Edilen Personel Yönetmeliği ile Eğitim Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre yürütülmektedir.
2013 Yılında Aday Memurlara yönelik 2 eğitime
toplam 176 kişinin katılımı sağlanmıştır.
Stajlar
Fakülte ve yüksekokullar ile teknik ve endüstri
meslek liselerinde öğrenim gören 1922 öğrenciye Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun merkez
ve taşra teşkilatının ilgili birimlerinde, ücretsiz yaz
stajı imkanı tanınmıştır.
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile kamu ve
özel sektöre ait kurum, kuruluş ve işyerlerinde çalışan sayısının %5 ila %10’u oranında mesleki eğitim yaptırma zorunluluğu getirilmiştir.
2013-2014 eğitim-öğretim yılında, 394 öğrencinin
Kurumumuzun çeşitli ünitelerinde ücretli mesleki
eğitime başlamaları sağlanmıştır.
TRT Kütüphanesi
1966 yılında kurulan Kütüphane, Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları 2 (AACR2)’ye göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sınıflama Sistemi
(DDC)’ne göre sınıflandırılmakta olan 35 bin cildi
aşkın koleksiyona sahip olup; http://kutuphane.
trt.net.tr web adresinden taranabilmektedir.
Kütüphanemizin 2012 yılı içerisinde, Prodüksiyon
Kaynakları Koordinatörlüğü binasına taşınması
sonucunda; okuyucu salonu ile kitap koleksiyonu
ayrılmış, açık raf sisteminden kapalı raf sistemine
geçilmiştir. Bu sistemle, Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörlüğü binası 1. Kat 113 numarada
bulunan, sözlükler ve bir kısım ansiklopediler ile
hizmet veren okuyucu salonu, 09.00-12.30, 13.3017.30 saatleri arasında hizmet vermekte; okuyucuya kapalı olan ve aynı binanın zemin katında
bulunan koleksiyondan, sabah 10.00-11.00 öğleden sonra 14.00-16.00 saatleri arasında ödünç kitap hizmeti verilmektedir.
Kütüphanemizde, Aralık 2013 itibariyle, 4 adet
günlük gazete takip edilmekte olup; 1967 yılından günümüze çeşitli gazeteler ile ilk sayısından
itibaren Resmî Gazete koleksiyonları, A Blok bodrum katta bulunan ayrı bir depoda hizmet vermektedir.
2013 Yılı itibariye, kayıtlı 8852 üyesi bulunan
kütüphanemizden, toplam 436 kişi 1156 kitap
ödünç almış, 1157 kitabı ise iade etmiştir.
Yine 2013 yılı içerisinde, talepte bulunan 8 ünite
ve bölge müdürlüğü adına toplam 14 Türkçe süreli yayına; 5 ünite ve bölge müdürlüğü adına da
13 yabancı dilde süreli yayına abone olunmuştur.
Okuyucu hizmetleri, otomasyon yoluyla verilmeye devam edilmiş; bu hizmete paralel olarak, güncel duyuru hizmetleri e-posta yoluyla verilmeye
devam etmiştir.
Kütüphane koleksiyonuna, bağış yoluyla kazandırılan eserler için teşekkür yazıları yazılmıştır.
245
2013 Faaliyet Raporu
SOSYAL HİZMETLER
Kurumun Sosyal Hizmet politikasının belirlenmesi
için yapılan çalışmalarla, uzun ve kısa vadeli sosyal
hizmet planı hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.
Bu politikalar doğrultusunda, Kurum personeline
kanun, tüzük ve yönetmeliklerle sağlanan sosyal
hak ve menfaatlerin korunması amacıyla yürütülen sosyal hizmetler kapsamında;
Sivil Savunma
05-11 Mart tarihinde yapılacak CMX- 2014 NATO
Kriz Yönetimi Tatbikatı hazırlık aşaması ile ilgili olarak 11.12.2013 ve 26.12.2013 tarihlerinde Kurum
Temsilcileri ile toplanılmış, ayrıca AR-GE Projesi
kapsamında Tübitak Bilgem tarafından Kesintisiz
ve Güvenli Haberleşme Sistemi çalışmaları ile ilgili
olarak 21.03.2013 tarihinde AFAD Başkanlığı’nda
ve 02.04.2013 ile 30.04.2013 tarihinde Kurumumuzda toplantılar yapılmıştır. 2013 yılı içinde
Kuruma ait verici tesislerinden korunması kritik
olanların Jandarma Genel Komutanlığınca korunmasına devam edilmesi ve diğer tesislerin özel
güvenlik şirketlerince sağlanmasına devam edilmektedir.
Sağlık Hizmetleri
Personelimiz ve bakmakla yükümlü olduğu aile
üyelerinin sağlık hizmetleri Ankara’da Kurum
Tabipliği’nce gerçekleştirilmiş yıl içinde polikliniğe müracaat eden hasta sayısı toplam 12.756’dir.
Kreş ve Gündüz Bakımevi
Çalışanlarımızın okul öncesi yaş grubu çocuklarının bakım ve eğitimi kreş ve gündüz bakımevi
tarafından yapılmaktadır. Yıl içinde kayıtlı yaklaşık
105 çocuğun gündüz bakımları hazırlanan Eğitim
246
Gelişim Programları çerçevesinde geçekleştirilmiş, bu çerçevede çocukların sağlık kontrolleri her
ay düzenli olarak yapılıp, gelişimlerine uygun beslenme programı ve faaliyetlerle eğitimleri desteklenmiş ve Haziran ayında mezun olan çocukların
gösterisi Arı Stüdyosu’nda yapılmıştır.
Sosyal Tesisler
Merkez sitede yer alan misafirhanede 2013 yılında
kurum içi 1.560 kurum dışı 1.225 olmak üzere toplam 2.785 kişi konaklamış.
2013 Faaliyet Raporu
ORTAK ÇALIŞMALAR
247
2013 Faaliyet Raporu
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Kurum’un, uluslararası yayın birlikleri, yabancı
yayın kuruluşları ve yabancı misyon ile irtibatı
sağlanmış, söz konusu görevler 2013 yılında da
sürdürülmüştür. TRT ile yabancı yayın kuruluşları
arasında imzalanan ikili işbirliği protokollerine ait
yazışmalar yürütülmüştür.
2013 yılında İmzalanan İşbirliği Protokolleri
- 21.01.2013 Bosna Hersek Radyo Televizyon Kurumu (BHRT) İle Karşılıklı Ofis Alanı Tahsisine İlişkin
Protokol
- 31.01.2013 Kırgızistan Televizyon Radyo Kurumu
(KTRK) İle İşbirliği Anlaşması
- 26.02.2013 Nijer Radyo Televizyon Kurumu
(ORTN) İle İşbirliği Protokolü
- 04.03.2013 Yunanistan Yayın Kurumu (ERT SA) İle
İşbirliği Protokolü
- 26.03.2013 Kamerun Radyo Ve Televizyon Kurumu (CRTV) İle İşbirliği Protokolü
-03.04.2013 Litvanya Ulusal Radyo Ve Televizyonu
(LRT) Arasında Mutabakat Zaptı
-20.04.2013 Mısır Radyo Ve Televizyon Birliği
(ERTU) İle Mutabakat Zaptı
-26.04.2013 Azerbaycan “ANS Şirketler Grubu”
MMC İle Mutabakat Zaptı
-03.05.2013 Kazakistan’da Yerleşik Hoca Ahmet
Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi İle İşbirliği Protokolü
-28.05.2013 Afganistan Birlik Radyo Ve Televizyonu İle Mutabakat Zaptı
-28.05.2013 Tunus Televizyon Kuruluşu İle İşbirliği
Protokolü
248
-16.07.2013 Bosna Hersek’te yerleşik HAYAT TV İle
İşbirliği Protokolü
-20.07.2013 KKTC Bayrak Radyo Televizyon Kurumu İle İkili İşbirliği Protokolü
-30.08.2013 Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti “NOVY VEK” Radyo Televizyon Kurumu İle
İşbirliği Protokolü
-30.08.2013 Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti “TATMEDIA” Anonim Şirketi İle İşbirliği
Protokolü
-30.09.2013 Azerbaycan AZAD Televizyonu (ATV)
İle Mutabakat Zaptı
-07.10.2013 Hindistan ALL INDIA RADIO Radyo
Kurumu İle İşbirliği Protokolü
-07.10.2013 Hindistan DOORDARSHAN Televizyonu İle İşbirliği Protokolü
-15.11.2013 Kosova Radyo Televizyonu (RTK) İle
İkili İşbirliği Protokolü
-18.12.2013 Macaristan Medya Hizmeti Destek Ve
Varlık İşletme Fonu (MTVA) İle İşbirliği Protokolü
TRT’nin bağlı bulunduğu uluslararası kuruluşların
yıl içinde düzenlenen teknik, mali, eğitim, program ve haber başlıkları altındaki toplantıları ile
çeşitli etkinlikler için, yurt dışında görevlendirilen
personele ait yazışmalar ve görevlendirmeler yapılmış, yurt dışında düzenlenen, festival, seminer
ve konser etkinliklerine ilişkin yazışmalar yürütülmüş, uygun görülen etkinliklere Kurum yapımlarının ulaştırılması sağlanmıştır.
Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde, Avrupa
Birliği Bakanlığı ile yazışmalar yapılmış ve düzenlenen toplantılara katılım sağlanmıştır.
2013 Faaliyet Raporu
Euronews
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu-TRT’nin 27 Şubat 2009 tarihinde Lisans Sözleşmesi imzaladığı
Euronews, dünyada gelişen olayları Avrupa bakış
açısıyla işlemektedir. Euronews, günde 24 saat, eş
zamanlı olarak 13 dilde yayın yapmaktadır: Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Rusça, 2010 yılı Ocak ayından itibaren Türkçe, daha sonra da Farsça, 5 Ekim 2011
tarihinden beri Ukraynaca, 2012 yılı Aralık ayından
itibaren Yunanca ve son olarak da Macarca Euronews ailesine katılmıştır. Kısmi olarak Lehçe yayın
da yapılmaktadır.
28 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan
2009/14919 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ve Yönetim Kurulu’nun 2009/240 sayılı kararı
gereği TRT, Euronews SA’ya hissedar olmuştur.
TRT, France Télévisions-Fransa, RAI-İtalya,ve RTRRusya’dan sonra Euronews’ta en büyük paya sahip
4 üncü hissedardır.
Protokoller Sonucunda Gerçekleşen Faaliyetler
- Kurumumuz ile Bosna Hersek Radyo-Televizyon
Kurumu BHRT arasında 21 Ocak 2013 tarihinde
Ankara’da imzalanan İstanbul-Saraybosna Mütekabiliyet Esasına Dayalı Ofis Tahsisi Protokolü’ne
istinaden, 30 Ocak 2013 tarihinde BHRT binası
içinde TRT Ofisi açılmıştır. 20 Aralık 2013 tarihinde
ise İstanbul TRT Radyo binası içerisinde BHRT’ye
tahsis edilen ofisin açılışı gerçekleştirilmiş,
- Kaset ve teknik ekipmanlardan oluşan 6 tonluk
yardım malzemesi 31.07.2013 tarihinde Kurumumuz tarafından BHRT’ye hibe edilmiştir.
- Nijer Radyo ve Televizyon Kurumu ORTN ve
Kurumumuz arasındaki ikili işbirliği protokolü
26.02.2013 tarihinde imzalanmış, buna istinaden;
• 1-5 Temmuz 2013 tarihleri arasından Kurumumuzdan bir heyet ORTN arşivlerinde koruma,
kurtarma ve iyileştirme çalışmaları yapmak üzere
Nijer’e bir ziyaret gerçekleştirmiş,
• Kurumumuz tarafından ORTN’ye hibe edilen 1
adet kamera ve 3 adet kayıt cihazı 19 Kasım 2013
tarihinde Nijer’e gönderilmiştir.
• Kurumumuz ile yabancı yayın kuruluşları arasında imzalanan işbirliği protokolleri kapsamında
2013 yılında Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen eğitim programlarına 13 farklı ülkeden 163
kişi katılmış ve yabancı yayın kuruluşlarına toplamda 1050 adet program verilmiştir.
• 8 Mart 2013 tarihinde Slovenya’nın Başkenti
Ljubljana’da gerçekleştirilen Güney Doğu Avrupa
Kamu Yayıncıları Birliği toplantısında, TRT Genel
Müdürü İbrahim ŞAHİN, oy birliği ile 13 üyesi bulunan Birliğin başkanlığına seçilmiştir.
• 13 Mayıs tarihinde TRT İstanbul Müdürlüğü’nde,
Genel Müdür İbrahim ŞAHİN’in başkanı olduğu
Güney Doğu Avrupa Kamu Yayıncıları Birliği’nin
Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.
• 16-19 Mayıs tarihlerinde Asya-Pasifik Yayın Birliği
ABU’nun 95. Yönetim Kurulu Toplantısı İstanbul’da
gerçekleştirilmiştir.
• 23-29 Ekim 2013 tarihlerinde Vietnam’ın başkenti Hanoi’de 700 civarında delegenin katılımıyla
gerçekleştirilen 50. ABU Genel Kurulu’nda boş
bulunan ABU Başkan Yardımcılığı görevine Genel
Müdür İbrahim ŞAHİN ilk oylama turunda oyların
salt çoğunluğunu alarak 3 yıllığına ABU Başkan
Yardımcılığı görevine seçilmiştir. TRT Belgesel Ödülleri
249
2013 Faaliyet Raporu
Türk belgeselciliğinin gelişmesine katkıda bulunmak ve uluslararası belgesel yapımlarından seçkin
örnekleri TRT Kanallarında izleyiciye ulaştırmak
amacıyla Kurumumuz, “TRT Uluslararası Belgesel Yarışması”nı düzenlenmektedir. 2010 yılında
ilk kez uluslararası kimlik kazandırılan yarışmaya,
2013 yılında 431 belgesel film başvurusu yapıldı.
Bunların 285’i 53 farklı ülkeden katılımın olduğu
uluslararası kategorideydi.
Yurt dışında yaşayan soydaş, yurttaş ve akraba
topluluklara yönelik Selam Olsun programı, TRT
Yurt Dışı Temsilcilikleri ve kardeş yayın kuruluşlarının katkılarıyla, tamamen TRT Müzik imkânlarıyla
hazırlanmaktadır. 5 Eylül 2013’te yayınlanmaya
başlayan Selam Olsun programında, Washington,
Berlin, Köln, Brüksel, Saraybosna, Taşkent, Aşkabat, Bakü, Kıbrıs, Makedonya, Kosova’da yaşayan
gurbetçilerimizin isteklerine yer verilmektedir.
Ön Eleme Kurullarının kararına göre; Ulusal Amatör Kategoride 108 eser arasından 14, Ulusal Profesyonel Kategoride 38 eser arasından 9, Uluslararası Kategoride ise 285 eser arasından 17 eser
finalde yarışmaya hak kazandı.
21 Haziran 2013’te TRT Uluslararası Dünya Müzik
Günü 3. kez ve yüksek uluslararası katılımla (16
yurt dışı yayıncı), 13 saat süren canlı yayınla kutlanmıştır. Dünya Müzik Günü yurtta ve dünyada
artık bir TRT markası haline gelmiştir. Dünyada ilk
defa bir kamu yayıncısı, Dünya Müzik Günü’nü bir
uluslararası canlı yayın şöleni haline getirmiştir.
9-13 Mayıs 2013 tarihleri arasında başlayan TRT
Belgesel Günleri, 13 Mayıs Pazar Akşamı sona
erdi. Filmler Harbiye’deki “TRT Radyo Evi” ile yine
Harbiye’de bulunan Notre Dame De Sion Fransız
Lisesi’nde halka açık ve ücretsiz gösterime sunuldu.. Ödül alan filmlerin açıklandığı Ödül Töreni ve
Gala Gecesi, İstanbul TRT Tepebaşı Stüdyosunda
13 Mayıs gecesi gerçekleştirildi.
Müzik Alanında Uluslararası Çalışmalar
2013’te TRT Müzik başta olmak üzere TRT Kanallarında pek çok ulusal ve uluslararası konser, festival
ve yarışmalar yayınlanmıştır. Uluslararası kamu ve
özel yayıncılarla ortak canlı yayın ve banttan program değişimleri yapılmıştır. Dost ve kardeş ülkeler;
Azerbaycan, Bosna-Hersek, Irak-Kerkük, Kosova,
Balkan Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Kore’yle
var olan ilişkiler geliştirilerek sürdürülmüştür.
Örneğin, Akşam Sefası programımız kardeş ülke
Azerbaycan’ın Bakü ve Şeki kentlerinde İçtimai TV
ve AZ TV’nin ortak yayını olarak gerçekleştirilmiştir. Ramazan ve Kurban Bayramlarında Bosna Hersek, Irak ve Azerbaycan’daki yayın kuruluşlarıyla
irtibata geçilmiş, bayram programları temin edilmiştir. 16 Kasım 2013’teki TRT Müzik Kanalı’nın 4.
Kuruluş Yıldönümü Mustafa KESER Özel Konseri,
ayrıca Yıldız Akşamı, Anılarınla Gel, Meşk Zamanı
ve Radyo Günleri Erzurum gibi programlar, Tek
Rumeli TV ve Türkmeneli TV’nin ortak canlı yayınları ile Balkanlara ve Türklerin yaşadığı bölgelere
daha fazla ulaştırılmıştır.
250
50’yi aşkın ülkeden gelen halk oyunları gruplarının katılımıyla 6-7 Temmuz’da düzenlenen 14.
Uluslararası Halk Oyunları Festivali’nin medya
sponsorluğu yapılmıştır.
Dünyaca ünlü K-POP Music Bank İstanbul Konseri
Güney Kore KBS Televizyonu ile TRT Müzik ortak
yapımı olarak 7 Eylül’de Ülker Spor Arena’da düzenlenmiş ve 5 Ekim’de yayınlandığında dünyada
yükselen trend olan Kore popüler müziği konseri,
gençler arasında büyük ses getirmiştir. Türkçevizyon Şarkı Yarışması
Türkçe Sözlü Müzik Festivali Türkçevizyon, 14 Eylül
2013’te, Denizli’de 4. kez yapılmıştır (21 yurt dışı
sanatçı, 14 yurt dışı yayıncı). Yurt dışında ve ülkelerinde tanınmış olan bütün katılımcı sanatçılar
2013 Faaliyet Raporu
canlı orkestra eşliğinde sadece Türkçe şarkılar icra
etmiştir. Türkçemizi ve Türk Pop müziği ile Türk
halk müziğini uluslararası arenada tanıtmayı ve
yaygınlaştırmayı hedefleyen Türkçevizyon bir TRT
markasıdır.
Eskişehir Valiliğinin ev sahipliğinde ve Azerbaycan menşeili TMB TV ile TRT Müzik ortak yapımı
olarak Eskişehir’de düzenlenen Türkvizyon Şarkı
Yarışması’na Asya ve Avrupa’daki Türk kökenli sanatçılar katılmıştır. Türklerin yoğun yaşadığı bölge
ve ülkelerin sanatçılarının kendi Türkçe lehçelerinde eserler icra ettiği yarışmanın Yarı Finali 19 Aralık
2013’te, Final ise 21 Aralık 2013’te yayınlanmıştır.
(23 yurtdışı sanatçı, 15 yurt dışı yayıncı)
AB Projeleri
2013 yılı içerisinde 3 proje için AB fonlarından
hibe desteği sağlanmıştır:
Kardeş Kentler: Proje TRT İzmir Turizm ve Belgesel Kanalı tarafından hazırlanmış ve Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu’na sunulmuştur ve süresi 12
ay olan proje tamamlanmıştır.
Hayatlar Kesişirken: Televizyon Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanarak Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu’na sunulmuş ve süresi 10 ay olan
proje tamamlanmıştır.
Komşumu Nasıl Görüyorum: Merkezi Avrupa
Girişimi, Güneydoğu Avrupa Kamu Hizmeti Medyası Birliği’nin sorumlu kurum olduğu projede TRT
ortak olarak yer almış ve süresi 7 ay olan proje tamamlanmıştır.
AB ile ilişkiler kapsamında yıl içinde ayrıca;
-Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu ve Merkezi Finans ve İhale Birimi
tarafından düzenlenen AB ve Türkiye Arasında
Sivil Toplum Diyaloğu III Medya Hibe Programını
tanıtmak üzere yapılan “Bilgilendirme Günleri Seminerleri” ne katılım sağlanmış,
- Kurumumuz, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik
Kurulu tarafından Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA ) Bileşeni altında “Yolsuzluğun
Önlenmesi ve Etik Kültürün Pekiştirilmesi” konulu
projesinin Yürütme Kurulunda yer almakta olup,
projenin yapılandırılması ve yürütülmesi çalışmalarına iştirak edilmiş,
- Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülmekte
olan Avrupa Birliği Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Politika Destek Programı (ICT PSP) hakkında seminer düzenlenmiş,
- 2013 yılı boyunca Kurumumuzun çeşitli birimleri
tarafından hazırlanarak gönderilen AB proje fikirleri, gerçekleştirilebilirlikleri konusunda AB Proje
hazırlama ve uygulama kriterleri çerçevesinde
değerlendirilerek ilgililere bilgi ve katkı sağlanmış,
- AB’nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği ve ülkemizde
TÜBİTAK tarafından yürütülmekte olan 7.Çerçeve
Programı’nın devamı olarak 1 Ocak 2014’de yürütülmeye başlanan yeni Araştırma ve İnovasyon
Programı “Horizon 2020”(HO2020) programı tanıtım semineri düzenlenmiş,
- AB’nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği ve ülkemizde
TÜBİTAK tarafından yürütülmekte olan Topluluk
Çerçeve Programları (ÇP) yoluyla ekonomik ve
toplumsal katma değer yaratacak “projelere” sağlanan mali destekler için AB Komisyonunun ilgili
birimlerine kayıtlar (PADOR, PIC gibi) yapılarak bilgiler düzenli olarak güncellenmiş,
- Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütülen “Doğrudan
Proje Desteği 2013 Yılı Mali Destek Programı” hakkında bilgilendirmeler yapılmış ve Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile yapımcılarımız arasında koordinasyon sağlanmış ve bu çerçevede hazırlanan “Shön Türkler, Digital Ajanda”
başlıklı bir proje sunulmuştur.
- 2013 yılı eğitim planı çerçevesinde “AB Proje
Çevrimi ve Yönetimi” ve ‘’Avrupa Birliği Projeleri
Bağımsız Değerlendirici Semineri’’ düzenlenerek
katılım sağlanmış,.
- 2014-2020 döneminde Ulusal Ajans tarafından
yürütülecek olan “Erasmus +” programı ve aynı
dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülecek olan “Yaratıcı Avrupa” (Creative Europa)
programının hazırlık çalışmaları takip edilmiştir.
251
2013 Faaliyet Raporu
252
2013 Faaliyet Raporu
HALKLA İLİŞKİLER
253
2013 Faaliyet Raporu
HALKLA İLİŞKİLER
Türkiye ve dünya üzerinde yaşayan her yaş, meslek ve cinsiyetteki dinleyici ile izleyicileri hedef
alarak yayın yapan Kurumumuz, her türlü yayın
hizmetinde hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerini
göz önünde bulundurmaktadır.
Kamu hizmeti yayıncısı kimliğimizin bir gereği olarak, kamuoyu ile Kurumumuz arasında karşılıklı anlayış ve iyi niyeti sağlamak, kamuoyunu hizmetlerimizden haberdar etmek, hizmet kalitesini arttırmak
ve çağın gerektirdiği teknik ve güncel gelişmeyle
aynı çizgide ilerlemek amacıyla izleyici ve dinleyici
görüş, istek ve önerileri dikkatle değerlendirilmiş ve
farklı gruplara tanıtım gezileri düzenlenmiştir.
TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi
10 Aralık 2012 tarihinde açılan TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi 2013 yılında yaklaşık 6500 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.
Ziyaretçilerin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir.
Anaokulu öğrencileri:
363 (4 – 6 yaş)
İlkokul öğrencileri:
2110 (7 – 10 yaş)
Ortaokul öğrencileri:
1155 (10 – 13 yaş)
Lise öğrencileri:
489 (14 – 18 yaş)
Üniversite öğrencileri:
581 (18 – 25 yaş)
Diğer:
1500 (değişken yaş aralığı)
254
Yayıncılık alanında eğitim ve araştırmalara olanak
sağlayan müzenin ziyaretçilerinin %75’ini öğrenciler oluşturmaktadır.
Radyo ve televizyon yayıncılığının sadece izlenmediği, aynı zamanda uygulanabildiği bir yapıya
sahip olan müzede bulunan 4 adet stüdyo ziyaretçilere kendi radyo ve televizyon yayıncılığı tecrübelerini yaşama fırsatı vermektedir.
2013 yılı içerisinde TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi’nin
zengin arşivini özellikle İletişim Fakülteleri ve ilgililerle paylaşmak amacıyla kapsamlı bir katalog
hazırlanmış ve katalog 31 Ocak 2014 tarihinde
yayınlanmıştır.
2013 Faaliyet Raporu
Aktif Hat
İzleyici ve dinleyicilerden gelen radyo ve televizyon yayınları ile ilgili istek, şikâyet ve öneriler
dikkate alınarak, yayınların kaliteli ve verimli bir
şekilde düzenlenmesi amacıyla çalışan Aktif Hat
birimine 2013 yılında yapılan başvurular konularına göre aşağıdaki gibi ayrılabilir;
Televizyon
Radyo
Haber-Spor
Satış (Arşiv-Market)
Diğer
2.426
1.225
2.498
175
814
Bilgi Edinme ve BİMER Başvuruları
Kurumumuzca 24.04.2004 tarihli ve 4982 sayılı
Bilgi Edinme Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin
Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, Kurumdaki uygulamada koordinasyon görevini sağlamak amacıyla Ağustos 2004’te “Bilgi Edinme Bürosu” kurulmuştur.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Kurumumuza yönlendirilen 294 elektronik
Bilgi Edinme başvurusu ilgili birimlerce cevaplanmıştır.
20.01.2006 tarih ve 26055 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren “Başbakanlık İletişim
Merkezi (BİMER) – Doğrudan Başbakanlık” Şubat
2006 tarihinde Kurumumuzda faaliyete geçirilmiş,
Eylül 2006 tarihi itibari ile Aktif Hat biriminde yürütülmektedir.
Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi (BİMER) yoluyla
Kurumumuza elektronik ortamda 646 başvuru yapılmış ve ilgili birimlerce cevaplanmıştır.
255
2013 Faaliyet Raporu
BASINDA TRT
Bugün Gazetesi, 17.09.2013
Akşam Gazetesi 17.11.2013
256
2013 Faaliyet Raporu
Vatan Gazetesi 02.02.2013
Milliyet Gazetesi 18.01.2013
Star Gazetesi 29.01.2013
257
2013 Faaliyet Raporu
Akşam Gazetesi 03.10.2013
Star Gazetesi, 18.01.2013
Sonsöz Gazetesi, 19.03.2013
258
2013 Faaliyet Raporu
Vatan Gazetesi 08.11.2013
Milliyet Gazetesi 12.09.2013
259
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
253
File Size
10 785 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content