close

Enter

Log in using OpenID

"Sokaktayız mutluyuz"

embedDownload
Büyükşehir'den Beyoğlu'na
1.5 milyar liralık dev yatırım
Beyoğlu’nda toplam 1.5 milyar liralık hizmet ve yatırım gerçekleştiren İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri Başkan Kadir Topbaş ve Demircan
tarafından Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda düzenlenen törenle halka tanıtıldı.
SAYI: 25
“Bilge kentin yeni sesi”
BEYOĞLU BELEDİYESİ’NİN AYLIK ÜCRETSİZ YAYINIDIR
3
ŞUBAT 2014
444 0 160
www.beyoglu.bel.tr
Kasımpaşalı Erdoğan Okmeydanı projesindeki hak sahiplerini sevindirdi
Tapular Başbakan'dan
50 yıldır tapu sorunu yaşayan Okmeydanı mutlu
sona ulaştı. Okmeydanı sakinleri tapularını Başbakan
Erdoğan’ın elinden aldılar.
Erdoğan, kentsel dönüşümle yenilenecek mahalleler arasında doğup büyüdüğü Kaptanpaşa'nın da
olduğunu söyledi.
2
Tünel efsaneleri
Kasımpaşa'nın
yıldızı parlıyor
"Sokaktayız
mutluyuz"
19
6
16
İstiklal Caddesi'nde sokak müzisyenliği
yapan kemençeci Ümit Taşkıran'la
müzikal bir söyleşi gerçekleştirdik.
TURGUT YILMAZ
2 GÜNCEL
ŞUBAT 2014
Okmeydanı tapularını
Başbakan dağıttı
Benim Şehrim
Ahmet Misbah Demircan
Beyoğlu Belediye Başkanı
Memnuniyet üretmeye devam...
M
odern Türkiye’de belediyeciliğin tarihi aynı zamanda Beyoğlu
Belediyesi’nin tarihidir. Beyoğlu ise İstanbul’un kalbi, Türkiye’nin
gözbebeğidir. Tarihsel açıdan Türkiye’de yerel yönetimlerin öncüsüdür. Osmanlı-Türk modernleşmesinin sonuçlarından biri de belediyelerin kurulmasıydı. Bu belediyelerin ilki Beyoğlu oldu. Gücünü tarihten
alan bir belediyecilik anlayışı 156 yıldır Beyoğlu’nu güzelleştirmeye devam ediyor.
Beyoğlu, mevcut güzelliklerini, evrensel değerlerini bu hizmetler
sayesinde ülke ve dünya ile paylaşıyor. Beyoğlu’nun gizli ve aşikar tüm
sembolleri belediyemizin gayretleri ile önce insanımıza, sonra insanlığa ulaşıyor.
Eskiden bayındırlık ihtiyaçlarını vakıf kültürüyle gören Osmanlı; belediyecilik kültürüyle ilk Beyoğlu’nda tanıştı. Kentleşme maceramız en rafine haliyle Beyoğlu’nda vücut buldu. Zira, İstanbul’un ticaret, kültür ve sanat
havzası olan Beyoğlu, imparatorluğun dünyaya açılan penceresiydi. Bu özelliği günümüzde de devam ediyor.
Beyoğlu için sayısız şarkı ve şiir yazıldı; burası yüzlerce roman ve filme ev sahipliği yaptı. Modern Türkiye halkı tiyatro, gazino, konser salonları ve sinemalarla ilk kez Beyoğlu’nda tanıştı. Bu ayrıcalıklı tabiatıyla
Beyoğlu, modernleşme tarihimizin geçit resmi yaptığı bir açık hava müzesidir.
Bugün de İstanbul’un ve Türkiye’nin kültür-sanatının, sosyal hayatının kalbi Beyoğlu’nda atıyor. Sakinlerine, misafirlerine ve İstanbul’un
kent yaşamına ev sahipliği yapan Beyoğlu, belediyecilik anlayışıyla da yerel yönetim tarihimizin en güçlü markalarından biri olmayı sürdürüyor,
sürdürecek de…
156 yıllık süreçte onlarca belediye başkanımız görev yaptı, şehrimize
emekleri geçti. Hizmet vermiş her başkan bir tarihsel kahraman, her icraat
tarihe nakşedilmiş bir köşe taşı. İlk başkanımız Mehmet Kamil Bey ile başlayan “6. Daire-i Belediye” hikayemizde Beyoğlu’nda emeği olan her başkan
ve ekibi bizim için önemli.
Ben de, Beyoğlu gibi harika bir şehre başkanlık yapma şansına erişmiş
bahtiyarlardan birisiyim. Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevimi on yıldır
sürdürüyorum. Kısmet olursa üçüncü dönem için adayım.
Eğer bu gerçekleşirse Beyoğlu tarihinde bir ilk yaşanacak. Zira hiçbir başkanımız üç dönem üst üste seçilemedi. Dolayısıyla birçok başarılı başkanımız yönetime gelmesine rağmen başlatılan hizmetler, projeler
yarım kaldı.
İnşallah kısmet olur üçüncü dönem için göreve seçilirsem, yeni meclis
grubumuz ve belediye personelimiz ile birlikte insan merkezli yepyeni projeleri hayata geçirerek her gün memnuniyet üretmeyi sürdüreceğiz.
Bu vesileyle Gazete Beyoğlu’nun siz değerli okurlarına ve Beyoğlu’ndaki bütün hemşehrilerime selam ve sevgilerimi sunuyor, sağlık ve huzur dolu günler diliyorum.
Her şey gönlünüzce olsun. n
50 yıldır tapu sorunu yaşayan Okmeydanı nihayet mutlu sona ulaştı. Okmeydanı sakinleri tapularını Başbakan
Erdoğan’ın katıldığı muhteşem bir törenle aldılar.
B
eyoğlu Belediyesi tarafın­
dan Haliç Kongre Mer­
kezi’nde Başbakan Recep
Tayyip Er­do­ğan’ın katılımıyla
gerçekleştirilen tapu dağıtım
töreninde Ok­meydanı sakinle­
ri, resmi tapularına kavuşma­
nın mutluluğunu yaşadı. Tapu
dağıtım törenine Büyükşehir
Belediye Baş­
kanı Kadir Top­
baş, Beyoğlu Belediye Başkanı
Ahmet Mis­bah Demircan, AK
Parti İl Baş­kanı Aziz Babuşçu
ve parti teş­kilatı katıldı.
Erdoğan, “Okmeydanı tarihi bir gün yaşıyor”
Okmeydanı sakinlerinin tari­
hi bir gün yaşadığını söyleyen
Başbakan Erdoğan, “Ok­
mey­
danı’nda birkaç nesildir tapu­
larını bekleyen kardeşlerimiz
peyderpey tapularına kavuşu­
yor. Burada Piyalepaşa Mahal­
lesi, benim doğup büyüdüğüm
Kaptanpaşa Mahallesi var. Bu
5 mahalle ile bir değişim dö­
nüşüm yaşanacak. Bunun­
la birlikte Türkiye’nin bir mo­
dern beldesi oluşacak. Bugün
burada hazırlığı tamamlanan
176 tapuyu teslim ediyoruz.
700 hak sahibi tapu işlemle­
ri ile ilgili belgelerini hazırla­
dılar, onların da işlemleri de­
vam ediyor. Okmeydanı’nda­
ki kentsel dönüşüm de sizle­
rin desteği ile tamamlanacak.
Okmeydanı’nı hem mevcut
çirkin görüntüsünden, hem de
sağlıksız yaşamdan kurtarmış
olacağız. Çarpık kentleşme­
nin esiri olan Okmeydanı’nı
parkları ile, bahçeleri ile
İstanbul’un en nezih semtle­
rinden biri haline getiriyoruz”
diye konuştu.
Dönüşüme yüzde 95 destek
Okmeydanı’nda vatandaşların
yüzde 95 oranında kentsel dö­
nüşüme destek verdiğinin al­
tını çizen Erdoğan, bu deste­
ğin yerel seçimde sandıklara
yansıyacağını düşündüklerini
belirterek, “30 Mart’tan son­
ra Beyoğlu’nda Ahmet Mis­
bah Demircan’la İstanbul’da
Kadir Topbaş’la ‘durmak yok,
yola devam’ diyeceğiz. Geçen
hafta Sinan Erdem’de 39 hiz­
met adayını tanıttık. Orada da
‘İstanbullulara hizmet onur­
dur, çok büyük gururdur’ de­
miştim. İstanbul 80 ilin öze­
tidir. İstanbul dünya şehir­
lerinin kıskandığı bir şehir­
dir. İstanbul şehirlerin anne­
sidir. İstanbul’a hizmet etmek
için fethi, Fatih’i, kuruluş ru­
hunu kavramış olmak gerekir.
İstanbul’a hizmet etmek için
geleceği tahayyül etmek gere­
kir. İstanbul’a herkes hizmet
edemez” dedi.
nı tapu sorununu halletme­
nin mutluluğunu semt sakin­
leri ile paylaştı. Tapu sorunu
çözüm sürecinde vatandaş ile
yapılan interaktif toplantıla­
rın başarı yolunda kendilerine
büyük yardımı olduğunun altı­
nı çizen Demircan, “Allahın iz­
niyle kötü günler geride kaldı.
Canımıza tak eden tapu prob­
lemini çözdük. Başbakanımı­
zın destek ve yol göstermesiy­
le, Büyükşehir Belediyemizin,
Vakıfların, Koruma Kurulları­
nın, Sivil Toplum Kuruluşla­
rının desteğiyle yarım asırlık
bu problemi hiçbir hak sahi­
bini milim hak kaybına uğrat­
madan tatlı dille, güvenle, sa­
bırla, demokratik yöntemlerle
adım adım, birlikte çözdük” di­
ye konuştu.
Topbaş’tan Kasımpaşa’ya
havaray müjdesi
Okmeydanı artık “Vatandaşın
Okmeydanı”
Büyükşehir Belediye Başka­
nı Kadir Topbaş, devam eden
kentsel dönüşüm projelerinin İstanbul’a yeni bir vizyon ka­
zandırdığını belirterek, Şiş­ha­
ne’den Ok­
meydanı’na uzana­
cak bir havaray sistemi üzerin­
de çalıştıklarını söyledi. Okmeydanı’nın hikayesinin
21’inci yüzyılda Türkiye’nin
en önemli şehircilik hikayesi
olduğunu belirten Demircan
şunları söyledi:
‘Vatandaşın Okmeydanı’
ifadesi bizim için somut bir
hedefti. Başbakanımızın emir
ve talimatlarıyla İmar hak­
kı garantili tapu çalışmala­
rını tamamladık. Milyonlar­
ca iş ve işlem gerçekleştirdik.
Hamdolsun tapuları dağıtma­
ya başladık.” n
Demircan, “kötü günler
geride kaldı”
Beyoğlu Belediye Başkanı Ah­
met Misbah Demircan ise, yıl­
lardır çözülemeyen Okmeyda­
GÜNCEL 3
SAYI: 25
Beyoğlu’na 1.5
milyar TL yatırım
Beyoğlu’nda son 10 yıl içerisinde yapılan toplam 1.5
milyar liralık hizmet ve yatırımlar, Kasımpaşa Kızılay
Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış töreniyle tanıtıldı.
B
eyoğlu’na Yapılan Yatırım
ve Hizmetlerin, Tanıtım
ve Toplu Açılış Töreni'ne
Sağlık Bakanı Mehmet Müez­
zinoğlu, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Top­
baş, Beyoğlu Belediye Başkanı
Ahmet Misbah Demircan, AK
Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Rüs­
tem Dindarol, çok sayıda parti­
li ve vatandaşlar katıldı.
Tören öncesinde Kasım­pa­
şa’da AK Parti irtibat bürosu­
nun açılışını gerçekleştiren he­
yet, daha sonra Kasımpaşa Kı­
zılay Meydanı’ndaki açılış tö­
renine geçti. Törende konuşan
Sağlık Bakanı Mehmet Müez­
zinoğlu, önlerinde çok önemli
bir seçim süreci olduğunu be­
lirterek çalışmalarına hız ver­
diklerini ifade etti.
Dünya Belediyeler Birliği
Başkanı olduğu için birçok şe­
hir gördüğünü söyleyen İstan­
bul Büyükşehir Belediye Baş­
kanı Kadir Topbaş ise “Beledi­
yecilik hizmetinde Avrupa’nın
diğer şehirlerine göre çok ön­
de olduğumuzu söyleyebi­
lirim. Çevre, ulaşım ve sağ­
lık konularında birçok sorunu
çözdük. Önümüzdeki dönem­
de de hazırladığımız projelerle
İstanbul’u dünyanın en gözde
şehri yapmak istiyoruz” dedi.
İstanbul’a büyük metro yatırımları
Bu yılki yatırım hedefleri­
nin 8 buçuk milyar lira oldu­
ğunu belirten Topbaş “Sadece
Beyoğlu’na bir buçuk milyar li­
ralık yatırım yaptık. 2019’da
İstanbul’da 11 milyon insa­
nı metro taşıyacak. Şehrin her
noktasına metro ağlarını taşıya­
cağız. Biz şimdiye kadar sadece
hayal edilenleri gerçekleştirdik.
19 yıl boyunca yapılamayan Ha­
liç Metro Geçiş Köprüsü'nü 15
Şubat’ta hizmete sokarak gün­
de 1 milyon yolcu taşıyacağız”
EKOL
Fikri Türkel
İstanbul kaldırımlarının dili olsa
“Dostlardan aldığın herşey kaderin dışında kalır. Ancak vermiş oldukların her zaman için servetin olacaktır.”
G
şeklinde konuştu.
İstanbul’da ciddi anlamda
bir kentsel dönüşüm süreci­
nin olduğunu ifade eden Top­
baş “Sayın Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın, olası bir
deprem nedeniyle bir buçuk
yıl evvel başlattığı kentsel dö­
nüşüm planlarına en iyi örnek
olarak Okmeydanı’nı göste­
rebiliriz. Yapılan proje yaşam
standartlarını en üst seviyeye
taşıyacak” dedi.
Havaray müjdesi
Sadabad dönemindeki gibi kan­
ca burunlu tekneler inşa ederek
Haliç’te sandal turlarına başla­
yacaklarını söyleyen Topbaş
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Balıkçılardan tekneleri­
ni alıp hiçbir ücret talep etme­
den bu sandalları yapıp geri
vereceğiz. Hepsine çevre dos­
tu elektrikli motorlar takaca­
ğız. Modern dönüşüm ve ula­
şım için Şişhane, Okmeyda­
nı ve Mecidiyeköy hattına Ha­
varay inşa edeceğiz. Bunu ya­
parken de esnafımızı ve mini­
büsçülerimizi mağdur etmeye­
ceğiz. Bu hizmetleri sürdüre­
bilmemiz için bize güç verme­
niz gerekecek. Biz bu zaferi 30
Mart’ta kazanarak yolumuza
devam edeceğiz.”
Taksim Meydanı yeşillenecek
Taksim Meydanı’ndaki tünel
çalışmalarının tam anlamıy­
la bitmediğini belirten Top­
baş “Mart ayında yapılacak
olan ihale ile Taksim’in yapı­
lanma ve yeşillenme işlemleri
de bitecek. Çalışmalarımıza de­
vam ediyoruz. En kısa zaman­
da Taksim Meydanı’nı düzenle­
miş olacağız” şeklinde konuştu.
“Dönüşüm Okmeydanı ile
sınırlı kalmayacak”
Törende konuşan Beyoğlu Be­
lediye Başkanı Ahmet Mis­
bah Demircan ise, uzun za­
mandır Kasımpaşa’nın Kızılay
Meydanı’nda böyle coşkulu bir
gün görmediğini belirterek,
“Beyoğlu’nda ve Kasımpaşa’da
yaşayan herkes son 10 yıl­
da Beyoğlu’nun çok değiştiği­
ni söylüyor. İl ve ilçe başkan­
larımız hizmetlerine durma­
dan devam ediyor. Eskiden
Kasımpaşa’da yaşam standart­
ları düşük olduğu için birçok
insan burayı terk etti. Ama ar­
tık kimse buradan gitmek iste­
miyor. Bunun nedeni ise bura­
ya vermiş olduğumuz hizmet­
lerdir. Bu hizmetler sayesin­
de şartları oldukça iyileştirdik”
şeklinde konuştu.
Beyoğlu’nda 250 bin nü­
fusun yaşadığını belirten De­
mircan “75 bin kişinin yaşadı­
ğı Okmeydanı’nda 50 yıldır çö­
zümlenemeyen tapu meselesini
artık neticelendirdik." dedi. n
eçen gün Bankalar Caddesi’nden geçerken Osmanlı Bankası binasının girişindeki bu yazıyı dostuma gösterdim. Romalı şair Martialis’e
ait bu dizelerin Latincesi şöyle: ‘Extra fortunam est quidquid donatur amicis; / Quas dederis, solas semper habebis opes’.
Bu yazının karşıında ise bir Hadisi Şerif tabelası yer alıyor. ‘El kazibu Habiullah’ yani kazanç elde eden Allah’ın sevgili kuludur. Bir tarafta kazanmak
diğer tarafta ‘vermiş oldukların’ yani yaptığın yardımlar asıl servetin... Üzerinde düşünülmeye değer.
Aslında asıl düşünülmesi gereken, Bankalar Caddesi’ndeki tarihtir.
Duyun-u Umumiye denilen Osmanlı Borç Kurumu’nun izlerini en iyi yansıtan yer bir zamanlar bu caddeydi. Her ne kadar kurumun binası şimdiki İstanbul Lisesi olsa da, o tarihe dayanan binalar ve kaldırımlardaki tarih bize çok şey anlatıyor.
Galata Kulesi’nin sembol olduğu Cenevizlilere dayanan ticari hayat bugün hala Perşembe Pazarı ile sürüyor. Pazarların eksenlerini zorla kaydıramazsınız. 30 yıl evvel Perşembe Pazarı’nı Perpa diye taşımaya kalktılar ama
olmadı. Tarih kendi fonksiyonunu icra ediyor...........
Bugün Türkiye’deki bütün köklü şirketlerin Karaköy, Perşembe Pazarı
veya Bankalar Caddesi geçmişi bulunuyor. Buna Haliç’in karşı kıyısındaki
Tahtakale’yi de ekleyebilirsiniz. Bir zamanlar ekonomide etkin olup da kaybolan markalara bir göz atalım: Anadol otomobili, Sümerbank, Elvan Gazoz,
Hayat ve Ses Dergileri, Gırgır Süpürgesi, Türkiye Emlak Bankası, Uzel, Radyolin, Demirbank, Pamukbank ilk akla gelenlerden. Aslında sadece marka
olarak bakmayalım; tarihin ibret levhalarına da bakalım. Bir zamanlar dünya ticaretine yön veren Cenevizliler nerededir?..........
Dünyanın en eski şirketlerinden birinin de İstanbul olduğunu çok az kişi bilir. Halen dünyanın en iyi orkestra zillerinden Zildjian imzası 1643 yılında Osmanlı Mehter takımı için yapılmaya başlandı. Zildjian’lar her ne kadar Amerika ve Kanada’da yaşasa da zillerini İstanbul’da yaptırmaya devam ediyorlar. Hatta şunu derler: Dünyanın en eski şirketi olan Japon Kongo Gumi’den sonra en bilindik şirket Zildjian’dır. Haliyle tarih sadece ihtişam
değildir, dramları da barındırır. Bugün Kamondo Merdivenleri ile hatırladığımız Kamondo Ailesi sadece Osmanlı’nın son dönemine değil, dünya sosyetesine de iz bırakmıştı. Bankası, Şirketi Hayriye (Şehir Hatları Gemileri) gibi
ortaklıklar ile her yere damgasını vurmuştu. Galata’ya çıkan o merdivenler,
Bankalar Caddesi›nden geçenlere çok şey anlatıyor...........
Şimdi Karaköy, Perşembe Pazarı sokaklarında gezerken, yeni kıpırdanışlar görüyorum. Galataport projesi mi tetikledi bunu, yoksa tarih kendini
tekrar mı ediyor? Sonuçta ekonomik hayat kendi eksenini buluyor. İstanbul
tarihin her döneminde olduğu gibi gelecekte de etkin olmayı sürdürecek.
Ah şu İstanbul kaldırımlarının dili olsa, neler anlatır bize... n
4 GÜNCEL
ŞUBAT 2014
Başkan Demircan
yeniden aday
Yeniden AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı olarak
açıklanan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan seçim kampanyasını sürdürüyor.
B
eyoğlu Belediye Başka­
nı Ahmet Misbah Demir­
can yeniden AK Parti Be­
yoğlu Belediye Başkan ada­
yı olarak açıklandı. Daha ön­
ce Beyoğlu’nda 2 dönem üst
üste başkan seçilen Demircan
üçüncü kez aday gösterilerek
Beyoğlu tarihinde bir ilki ger­
çekleştirmeye hazırlanıyor.
Bakırköy Sinan Erdem
Spor Salonu’nda Başbakan Re­
cep Tayyip Erdoğan’ın katılı­
mıyla gerçekleştirilen AK Parti
İstanbul ilçe Belediye Başkan­
ları Aday Tanıtım programına
20 bin kişi katıldı. Coşkulu ka­
labalığa hitap eden Başbakan
Erdoğan 39 ilçenin adaylarını
açıkladı. Adaylarla görüşüp se­
çimlerde başarılar dileyen Baş­
bakan Erdoğan tüm adaylarla
birlikte toplu fotoğraf çektirdi.
Başbakan Erdoğan, Beyoğlu
Belediye Başkanı Ahmet Mis­
bah Demircan’la da kısa bir gö­
rüşme yaptı.
Beyoğlu tarihinde bir ilk
Görev süresi boyunca gerçek­
leştirdiği projelerin yanı sı­
ra, vatandaşlara toplum refa­
hını ön planda tutan bir hiz­
met vererek sosyal belediyeci­
lik anlayışını kazandıran De­
mircan, üçüncü dönem Be­
yoğlu Belediye Başkanlığı’na
aday gösterildi. Beyoğlu Be­
lediye Başkanlığı’nın en güç­
lü adayı olan Başkan Demir­
can, yerel seçimleri kazanır­
sa Beyoğlu Belediye tarihinde
bir ilki gerçekleştirerek üç dö­
nem arka arkaya seçilen tek
başkan olacak. n
Çalışanlardan “tam destek”
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan Hasköy Sahil’de düzenlenen kahvaltıda Destek Hizmetleri personeli ile bir araya geldi.
B
eyoğlu Belediye Başkanı
Ahmet Misbah Demircan
7 gün 24 saat çalışmaları­
nı sürdüren Beyoğlu Belediye­
si Destek Hizmetleri persone­
li ile Hasköy Sahil’de düzenle­
nen kahvaltıda bir araya geldi.
Destek Hizmetleri Perso­
ne­
li’nin tam kadro katıldı­
ğı programda çalışanlar Baş­
kan Demircan’a sevgi gösteri­
lerinde bulundular. Kahvaltı
programında çalışanlara hitap
eden Demircan, 2004 yılın­
dan bu yana personel sayıları­
nın giderek arttığını belirterek
“Yapmış olduğumuz doğru ya­
tırımlar neticesinde birçok in­
sanın evine ekmek götürmesi­
ne neden olduk. 10 sene içeri­
sinde çevresini, ilçesini bu ka­
dar düzene koyabilen çok az il­
çe vardır. Belki beni aracına bi­
nip çevreyi gezen biri olarak
görebilirsiniz. Ama günde en
12 saat çalışmadan bir gün ge­
çirdiğimi hatırlamıyorum. Bu­
na cumartesi ve Pazar da da­
hil. Ancak şunu unutmamak
gerek, biz işimizi sizin desteği­
nizle hizmetinizle yapıyoruz”
şeklinde konuştu.
“Her işimizde aşk, sevgi ve
emek var”
Beyoğlu Belediyesi’nin yap­
mış olduğu her organizasyonda
Destek Hizmetleri personelinin
büyük özverisi olduğunu söyle­
yen Demircan ”Biz bu noktalara
hep beraber çalışarak ekip ola­
rak geldik. Şimdiye kadar Kef­
ken Çevre Yaz Kampı’nda 170
bin çocuğumuza yemek verdik.
Bunu aşçılarımızın çabalarıyla
yaptık. Sosyal Market’te 5 bin
ailenin evine aş ve giyim yar­
dımı yaptık. Bunları da sizlerin
sayesinde gerçekleştirdik. Şo­
förlerimiz, güvenlikçilerimiz,
temizlikçilerimiz ve diğer tüm
personelimizle gurur duyuyo­
rum. Bu seviyeye kadar geldik;
çünkü yapmış olduğumuz tüm
işlerimizde aşk, sevgi ve emek
var” diye konuştu.
“Çıtayı çok yükselttik”
Beyoğlu’nda her geçen gün
daha iyi işler yaptıkları­
nı ifade eden Demircan
"Beyoğlu’nda artık, ben te­
mizliği daha iyi yaparım,
çevreyi daha iyi düzenle­
rim, halkla ilişkilerimizi
daha iyi tutarım diyerek iyi
bir belediyecilik hizmeti ola­
maz. Çünkü biz bunları geçtik
ve her kulvarda hizmetlerimi­
zi en üst seviyeye çektik. Biz
artık Okmeydanı, Kasımpa­
şa, Tarlabaşı ile kentsel dönü­
şümle anılarak yaşam kalitesi­
ni artırmayı hedefliyoruz. Bu
çalışmalarımızla birlikte bele­
diyecilik hizmetinde çıtayı çok
yükselttik" dedi. n
GÜNCEL 5
SAYI: 25
Kent Konseyi 2013’ü değerlendirdi
Beyoğlu Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu Elite World Otel’de yapıldı. Toplantıya Konsey Başkanı Bülent Katkak, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile üyeler katıldı.
K
ahvaltılı
toplan­
tı öncesinde Beyoğlu
Belediyesi’nin 2013 yı­
lında yaptığı kültür ve sanat
etkinlikleri anlatıldı. Toplan­
tıda konuşan Beyoğlu Kent
Konseyi Başkanı Bülent Kat­
kak, Beyoğlu Kent Konseyi ve
Kültür Kenti Vakfı’nın yaptı­
ğı çalışmaları değerlendirdik­
lerini belirterek, Kent Konse­
yi Genel Kurulu’nun önümüz­
deki Nisan ayında yapılacağı­
nı belirtti.
“18 bin aileye ulaştık”
Toplantıda konuşan Beyoğlu
Belediye Başkanı Ahmet Mis­
bah Demircan ise on yıl önce
Yerel Sivil İşbirliği Merkezi ku­
rulduğunu belirterek bu kuru­
lun Beyoğlu’nda bulunan bü­
tün Sivil Toplum Kuruluşla­
rını bir araya topladığını an­
lattı. Daha önce Beyoğlu Gü­
zelleştirme Derneği’nin ilçe
adına yaptığı işleri daha son­
ra kurulan Yerel Sivil İşbirliği
Merkezi’nin üstlendiğini be­
lirten Demircan, bu oluşumun
daha sonra Kent Konseyi’ne
dönüştüğünü ifade etti.
Kent Konseyi’nin kurduğu
sistematikle halkla belediye­
nin birlikte projeler yürütme­
sinin önünü açtığını da sözle­
rine ekleyen Demircan, “Ye­
rel Sivil İşbirliği Merkezi bol
bol fikir üretilsin ve bu fikir­
ler Beyoğlu Belediyesi tara­
fından hayata geçirilsin diye
kurulmuştu. Nitekim Beyoğ­
lu Belediyesi’nin yaptığı en
önemli işlerden biri olan ‘Va­
tandaş Başkan’ projesi de Kent
Konseyi’nin talepleri doğrul­
tusunda şekillendi. Bu projey­
le belediyeye kolayca ulaşan
vatandaşlar şikayetlerini ulaş­
tırıyor ve ilçede yaşanan sı­
kıntılara anında müdahale et­
me şansı buluyoruz. Vatandaş
Başkan projesiyle bize hiç gel­
meyen 18 bin aileye de ulaştık.
Onları evlerinde ziyaret ede­
rek sorunlarını dinledik” dedi.
Kent Konseyi’nin yönlen­
dirmesiyle belediye bünyesin­
de Kentsel Tasarım Müdürlü­
ğü kurduklarını da anlatan De­
İlçedeki tabela, yangın merdi­
veni ve klima kirliliğini orta­
dan kaldırmak için de çalıştık­
larını söyleyen Demircan, “Her
yönüyle daha güzel bir Beyoğ­
lu oluşturmaya çalışıyoruz.
Beyoğlu’nun tarihi mekanla­
rında 6 bin bina yeniledik. Bu­
gün İstiklal Caddesi’nde bina
tamiratları devam ediyor. Kül­
tür-sanat faaliyetlerini sür­
dürmek için iyi bir Sanat Ga­
lerisi kurduk. Sahaf ve Altı­
neller Festivallerinin yanı sı­
ra Donizetti ve Itri ödülleri­
ni de Beyoğlu’nun etkinlikle­
ri arasına dahil ettik. Kefken
Kampıyla, gençlik merkeziyle,
Semt Konaklarıyla, kütüpha­
nesiyle Beyoğlu Belediyesi il­
çedeki kültür sanat etkinlikle­
rinin önemli bir aktörüdür” di­
ye konuştu.
Kent Konseyi üyeleriyle
Okmeydanı Kentsel Dönüşüm
Projesi'ni de paylaşan Demir­
can, bu önemli projenin tüm
İstanbul’da örnek gösterilece­
ğini söyledi. n
amacıyla imzalanan sözleşme
2006 yılından beri her yıl yeni­
leniyor. Atılan imzalarla sosyal
denge sözleşmesi iki yıl daha
memurları rahatlatmaya de­
vam edecek.
Beyoğlu Belediyesi çalı­
şanlarından memnun oldu­
ğunu belirten Başkan Demir­
can “İmkanlarımız ölçüsün­
de çalışanlarımıza en yüksek
katkıyı sağlamak istiyoruz.
Maddi olarak rahatlamış per­
sonelin daha iyi hizmet vere­
ceği açıktır. Bem-Bir-Sen ile
bu anlamlı sözleşmeyi imza­
lamış olmaktan dolayı mutlu­
yum” dedi. n
mircan, içinde 20’ye yakın mü­
hendisin çalıştığı bu ekibin,
Beyoğlu ve çevresinin güzel­
leşmesine odaklandığını, bina­
ların dış cephelerine müdahale
ettiğini, binaların Beyoğlu ru­
huna uygun yapılmasını takip
ettiğini söyledi.
Her yönüyle daha güzel bir Beyoğlu
Memurlarımızın
yüzü gülüyor...
Beyoğlu Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasındaki “Sosyal Denge Sözleşmesi” yüzde 10 zam yapılarak yeniden imzalandı.
B
eyoğlu Belediyesi ile
Bem-Bir-Sen
arasında
(Belediye ve Özel İda­
re Çalışanları Birliği Sendi­
kası) “Sosyal Denge Sözleş­
mesi” imzalandı. Memurla­
rın maddi yönden desteklen­
mesi ve sosyal haklarının iyi­
leştirilmesi ile ilgili imza Be­
yoğlu Belediyesi’nde atıldı. Be­
yoğlu Belediye Başkanı Ahmet
Misbah Demircan’ın imzaladı­
ğı sözleşmeyle memurlara ve­
rilen Sosyal Denge Tazminatı
yüzde 10 artırıldı.
Sözleşmeyi Bem-Bir-Sen
adına 6 No’lu Şube Başkanı
Nihat Bayraktar imzaladı. İm­
za törenine, Beyoğlu Beledi­
yesi Başkan Yardımcısı Özcan
Tokel, Bem-Bir-Sen İstanbul 6
No’lu Şube Sekreteri Erol Şen­
göz, Şube İdari ve Mali Sekre­
teri Talip Keskin katıldı. Be­
yoğlu Belediyesi’nde görev ya­
pan memurların ekonomik du­
rumlarına katkıda bulunmak
6 GÜNCEL
ŞUBAT 2014
Yıldızı parlayan semt Kasımpaşa
Son yıllarda hızla gelişim gösteren Kasımpaşa semti hakkında ilçe sakinleriyle görüşen Başkan Demircan “Yarınlarımız bugünden daha güzel olacak” dedi.
K
asımpaşa Semt Ko­na­ğı’n­
da
“Vatandaş-Başkan”
bu­­luşmaları kapsamında
bölge halkıyla bir araya gelen
Beyoğlu Belediye Başkanı Ah­
met Misbah Demircan, ilçedeki
gelişmeleri değerlendirdi. Son
yıllarda, Kasımpaşa’nın hızla
gelişim gösterdiğini söyleyen
Demircan “Yarınlarımız bugün­
den daha güzel olacak” dedi.
Kasımpaşa’nın bir dönem
popülerliğini yitirdiğini söyle­
yen Demircan “Eskiden Kasım­
paşa semti İstanbul’un nadide
bölgelerinden biriydi. Zamanla
bakımsızlıktan ve ilgisizlikten
değerini kaybetme noktasına
geldi. Ancak son 10 yılda bura­
ya yapmış olduğumuz çalışma­
lar ve yatırımlar Kasımpaşa’yı
tekrar hak ettiği noktalara ge­
tirdi. Bunun üzerine daha da
fazla koyup Kasımpaşa’yı bir
merkez haline getireceğiz. İn­
şallah yarınlarımız bugünü­
müzden daha da güzel olacak”
şeklinde konuştu.
Oluşturulan kentsel dönü­
şüm projesinin Kasımpaşa’da,
İstiklal Caddesi etkisi yapaca­
ğını belirten Demircan “ Bölge­
ye yapılan yatırımlarla birlikte
çarpık yapılaşmanın da önüne
geçeceğiz. Ka­
sımpaşa’ya mini
bir İstinye Park modeli uygula­
yacağız. 2 yıl içerisinde Bahriye
Caddesi’nde oteller, mağazalar,
kafeteryalar, turistik mekanlar
olacak. Yolu da yerin altına ala­
cağız. Her şeyi Ka­sımpaşa için
yapacağız” dedi. n
“Öncelikli meselemiz iş ve aş”
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan,
Yenişehir Sefa Meydanı’nda Erzincan Konukçu Köyü
Derneği’nden gençlerle bir araya geldi.
Sosyal Market’ten 12 milyonluk yardım
Y
eni Sefa Meydanı’nda
Erzincan Konukçu Köyü
Derneği’ni ziyaret eden
Beyoğlu Belediye Başkanı Ah­
met Misbah Demircan, genç­
lerle Beyoğlu’nu konuştu.
Geçmişte, Beyoğlu’nda in­
sanların geleceğe güvenle ba­
kamadığını söyleyen Demir­
can “Beyoğlu’nun bir bütün
olarak geliştiği dönemde ar­
tık Hacıahmet’te ve Yenişe­
hir’deki gençlerin de gelece­
ğe umutla baktığını görüyo­
ruz. Biz kurduğumuz semt
konakları ve diğer hizmetle­
rimizle kalıcı olmaya çalışıyo­
ruz. Her isteyene cenaze ara­
cı tahsis etmek, sokakları sü­
pürmek bir hizmettir ama biz
yaşadığımız yeri bir bütün
olarak kalkındırmak için çalı­
şıyoruz” şeklinde konuştu.
Dolapdere bölgesindeki
çalışmalara değinen Demir­
can “Son dönemdeki çalış­
malarımız çok ciddi yatırım­
lar almaya başladı. Yatırım
demek, istihdamın artma­
sı ve muhitin zenginleşmesi
demek. Bir yere yatırım geli­
yorsa, istihdam sağlanıyor ve
zenginleşiyor demektir” dedi.
Bölgenin en önemli sorunla­
rının başında fakirlik ve işsiz­
lik olduğunu belirten Demir­
can “Oğlunu 5 kez cezaevine
gönderen anne eğer oğlu için
Dolapdere’de iş bulsaydı bu
duruma gelmezdi. Ben bu in­
sanlara otobüs tahsis etmeden
önce, çalışabilecek, ekmeği­
ni kazanabilecek bir alan tah­
sis etmeliyim. Sosyal Marketi­
mizde yılda 12 milyon lira tu­
tarında yardım yapıyoruz. İh­
tiyaç sahiplerine gıda ve giy­
si yardımında bulunuyoruz.
O yüzden Beyoğlu’nda bizim
meselemiz her şeyden önce iş
ve aştır” şeklinde konuştu.
Sorulara cevaplar
Başkan Demircan'ı karşıların­
da görmekten mutlu olduk­
larını belirten Erzincan kö­
kenli gençler de çeşitli soru­
lar yönelterek icraatlar hak­
kında bilgi aldılar. Belediye­
nin gençlere yönelik hizmet­
lerinden memnuniyetlerini
dile getiren gençler Başkana
teşekkür ettiler. n
GÜNCEL 7
SAYI: 25
İstanbul’un en özel yerlerinden biri
TOPHANE
Tophane Semt Konağı’nda bölge sakinleriyle buluşan Başkan Demircan, “Tophane, İstanbul’da insanların sokakta
birbirine selam verdikleri en özel yerlerden biri” dedi.
Bayanlar spor yapmak istiyor
V
atandaş-Başkan Buluş­
maları kapsamında Top­
hane Semt Konağı’nda
bölge halkıyla bir araya gelen
Beyoğlu Belediye Başkanı Ah­
met Misbah Demircan sorun­
ları dinledi.
Tophane bölgesinin İs­
tanbul’un en özel yerlerinden
biri olduğunu belirten Demir­
can, “Bu bölge, İstanbul’da in­
sanların sokakta birbirine se­
lam verdikleri özel yerlerden
biri. Tophane ve Tophanelileri
çok seviyoruz. Bu bölgenin ken­
dine has özellikleriyle yaşaması
için elimizden geleni yapmaya
devam edeceğiz” diye konuştu.
Bayanların yoğun ilgi göster­
diği toplantıda söz alan vatan­
daşlar ise, spor yapmak istedik­
lerini ifade ettiler. Spor salonu
çalışmalarına hemen başlaya­
cağını söyleyen Başkan Demir­
can “Antrenör ve salonu en kısa
zamanda ayarlayacağız. Topha­
ne Semt Konağı’nda uygun yer
olmadığından dolayı buraya
spor salonu yapamamıştık. An­
cak bu sorunu da ortadan kal­
dırıp tüm kadınları sağlıklı ya­
şamaya teşvik edeceğiz” dedi.
Beyoğlu’ndaki en büyük
sorunların başında trafik ve
otopark olduğunu belirten
Demircan “Araç yoğunluğunu
azaltabilmenin tek yolu toplu
ulaşım araçlarının kullanımı­
nı arttırmak. Beyoğlu’na gel­
mek artık eskisinden de da­
ha kolay olacak. Kısa bir süre
sonra Galata Köprüsü yanın­
dan geçen ve Yenikapı’ya ka­
dar uzanan, oradan da karşı­
ya çok rahat bir şekilde geçişi
sağlayan metro hattının yapı­
mı tamamlanacak. Böylece in­
sanlar Beyoğlu’na araçla de­
ğil de toplu taşımayla gelme­
yi tercih edecek” diye konuştu.
Cihangir’e sosyal tesis talebi
Otopark sorununun aslında
bir yapılaşma problemi oldu­
ğunu söyleyen Demircan “Biz
Tarlabaşı’nda dönüşüm yapar­
ken en çok bu konuyu dikkate
aldık. Araçlar, evlerin önünü
ve sokakların yürüme alanını
kısıtlamasın diye binaların al­
tına otoparklar inşa ettik. Ya­
pılanmayı bunun üzerine kur­
duk” diye konuştu.
Cihangir bölgesinde sosyal
tesis bulunmamasından dola­
yı ailelerin dışarıya çıkamadık­
larını belirten bölge sakinle­
ri, Demircan’dan bu yönde bir
çalışma başlatmasını istedi­
ler. Bu konunun gündeminde
olduğunu belirten Demircan
“Biz Beyoğlu Belediyesi olarak
gerekli başvuruları yapacağız,
tesis konusunda İstanbul Bü­
yükşehir Belediyesi önemli ça­
lışmalar yapıyor. Cihangir gibi
manzarası mükemmel olan bir
yere ailelerin kahvaltı yapabi­
leceği, çay içip hoş vakitler ge­
çirebileceği bir ortam yapmak
istiyoruz. Belediye tesisleri va­
tandaşlara bu konularda en
iyi hizmeti veriyorlar. Bu yüz­
den insanlar belediye tesisleri­
ne gelmekten mutlu oluyorlar”
şeklinde konuştu. n
Dolapdere’ye ilgi artıyor
Dolapdere’de esnafla bir araya gelen Demircan, semtteki
yatırım faaliyetlerini ve ekonomik gelişmeyi değerlendirdi.
D
olapdere’de düzenlenen
sabah kahvaltısında es­
nafla bir araya gelen Be­
yoğlu Belediye Başkanı Ahmet
Misbah Demircan, bölgede ar­
tan yatırım faaliyetlerinin so­
nucunda gelişim gösteren eko­
nomik durumu değerlendirdi.
Okul, cami, mahalle ve
semt konaklarında yılda 200
toplantı yaptığını belirten De­
mircan “Esnaflar genelde ken­
di dünyası içine kapanıyor. Ba­
zen sokakta bölge gezisi yapar­
ken gözlemliyorum. Bakkal­
lar, fırınlar ve pastaneler gibi
işletmelerde çalışan esnaf tez­
gahını bırakıp çıkamadığı için
sokakta denk gelmiyoruz. So­
nuçta Beyoğlu’nda 25 bin es­
naf var, hepsini tek tek ziya­
ret edemeyeceğim için böyle
bir toplantı düzenleyerek böl­
genin nabzını ve gelişimlerini
bizzat sizden öğrenmek iste­
dim” şeklinde konuştu.
Beyoğlu’nun daha önce sa­
nayi bölgesi olduğunu ifade
eden Demircan “2000’li yıllara
gelindiğinde sanayi işletmeleri
şehirlerden çekilmeye başladı.
Bunun sonucunda ise bölge­
mizde işsizlik baş gösterdi. Hal
böyle olunca, yapılan bu ham­
leler Beyoğlu’nu fakirleşmeye
itti” dedi.
Son dönemde Beyoğlu’nun
rotasını turizm ve kültür en­
düstrilerine çevirdiklerini be­
lirten Demircan, Dolapde­
re bölgesinin de son dönem­
de ilçedeki yatırım rüzgarın­
dan nasibini almaya başladığı­
nı söyledi. Bölgede açılan işlet­
melerin Dolapdere’de istihda­
mı oldukça artıracağını söyle­
yen Demircan “Beyoğlu’nda iş­
sizliğe son vermek için kolla­
rı sıvadık. Bu noktada işe tu­
rizmle başladık. Dolapdere’ye
yapılan oteller bölgenin gelişi­
mine ve özellikle işsizlik soru­
nuna ilaç olacak. Bununla bir­
likte Beyoğlu’nda ekonomi de
canlanacak” diye konuştu.
Esnaflara işçi desteği konu­
sunda da yardımcı olabilece­
ğini söyleyen Demircan, ”Bu­
radaki tüm esnaflara sesle­
niyorum. Artık eleman arar­
ken dükkanınızın camına ilan
yapıştırmanıza gerek yok.
Beyoğlu’nda BEYİM adında
bir istihdam merkezi kurduk.
Şu ana kadar tam 4 bin başvu­
ru yapıldı. 350 civarında kişiye
bu yolla iş bulduk.” dedi. n
8 İSTİHDAM
ŞUBAT 2014
Y Kuşağı ve
orta yaşlı istihdam sorunu
Kariyer Merkezi
Safa Zengin
B
en küçükken duyduğum
tek bir kuşak tanımla­
ması vardı o da 68 ku­
şağıydı. Ancak günümüze ge­
lindiğinde dijitalleşen çağ, bi­
ze başka kuşak tanımları da
armağan etti.
Yeni “çağ” kuşak tanımları
belirlenirken çıpa olarak “diji­
talle muhataplık düzeyi” alın­
dı ve X, Y, Z kuşakları kavramı
ortaya çıktı. Çok geçmeden
dijitalin, her alanın surlarını
hızla delip geçtiği bu dönem­
de sanallık üzerinden yapılan
tanımlamalar gerçek hayatta
da kullanılır oldu.
Tabloya biraz daha yakın­
dan bakarsak, tarihte hiç bir
kuşak arasında mesafenin bu
kadar açıldığı görülmemiştir.
Kuşak çatışması dediğimiz
şey günümüzde kuşakların
savaşına dönüştü. Zira artık
orta noktayı bulmak eskisi­
ne nazaran biraz daha zor gö­
züküyor. Bu durumun iş gücü
piyasasına yansımasıysa ka­
çınılmaz oldu ki yazının ikin­
ci kısmında bu konuya deği­
neceğim.
Muğlak bir konu izleni­
mi veren bu meseleyi bilim­
selleştirme çabasıyla beraber
çeşitli alanlarda konuşurken
bir de baktık ki X, Y, Z kuşa­
ğı kavramları hayatımızın or­
ta yerinde.
En çok da Y kuşağı… Y
kuşağı adı verilen kitle kaba­
ca 1980 ve 2000 arasında do­
ğan kişilerden oluşuyor. Te­
mel ayırt edici unsur etrafla­
rını algıladıklarından beri sa­
nal ortamla iç içe olmaları.
Ancak bu ayırt edicilik kendi
sınırlarını aştı ve sosyolojik
bir sınıflandırma olarak kav­
ramsallaştı.
***
Bir süre sadece sosyal
medya alışkanlıkları üzerin­
den ele alınan Y kuşağı iş ha­
yatında varlık göstermeye
başlayınca önce çalışan pro­
fili olarak değerlendirilmeye
çalışıldı. Sonra, “Gezi parkı”
olaylarıyla siyasi yönüyle ele
alındı.
Çok yönlü olarak değer­
lendirilen bir kuşak hakkın­
da çok fazla yorum yapılma­
sı da kaçınılmazken bilgi ve
algı kirliliği ilginç noktalara
ulaştı.
Şunu hepimiz ironik ola­
rak kabul ediyoruz; Y kuşa­
ğı akıllı telefonundan ayrıla­
maz, sabah kalkınca önce Fa­
cebook’una bakar sonra yü­
zünü yıkar, Twit atmadan
duramaz, check-in yapma­
yı unuttuğu yere gitmiş gibi
hissedemez vs. Bilmediğimiz
veya bilip de fazla dikkat çek­
mediğimiz bir nokta var ki o
da insan kaynakları açısın­
dan Y kuşağı...
Y kuşağı ismi verilen
gençler birçok işi bir arada
yapabiliyor. Örneğin, bun­
dan çok değil 10-15 yıl önce
bilgisayar bilmek dahi özgeç­
mişlerde tercih sebebi olur­
ken Y kuşağı zaten bilgisayar
kullanarak büyüyor. Teknolo­
jiyi sonradan tanıyan ve doğ­
duğundan itibaren içerisin­
de büyüyen bir kitlenin olası
farkları saymakla bitmez.
Bilgi seviyesi olarak da Y
kuşağı avantajlı. Zira Y ku­
şağı bilgiye nasıl ulaşılacağı­
nı iyi biliyor. Geçmişte oldu­
ğu gibi "Britannica" sayıla­
rı arasında saatlerce araştı­
rarak değil cep telefonundan
istediği bilgiye dakikalar içe­
risinde erişiyor. Yetmedi mi;
sunum yükleme sitelerinden
konu uzmanının sunumu­
nu cebine indiriyor. O da ol­
madıysa video paylaşım site­
lerinden konuşmaları izliyor.
Birkaç saat içerisinde elbet­
te konunun gerçek bir uzma­
nı olamıyor ama zekâ seviye­
si de yeterliyse meselenin ça­
tısını kurgulayabiliyor.
Bilgiye ulaşımın kolaylı­
ğından hareketle dünyadaki
gelişmeleri de çok daha iyi ta­
kip edebiliyor Y kuşağı. Üye
olduğu sanal topluluklar içe­
risinde hemen bilgi ve fikir
sahibi olarak harekete geçe­
biliyor. (“hareketin içeriği ve
etkisi tartışma konusu)
Y kuşağı yeni bilgilere da­
ha fazla açık. 2 günde inter­
nette üretilen özgün içeriğin,
dünyanın kurulduğu tarihten
itibaren üretilen özgün içe­
rikten fazla olduğu düşünü­
lürse Y kuşağı müthiş bir bil­
gi bombardımanı içerisinde
büyüdü (büyüyor). Dolayısıy­
la yeni bilgileri çok kolay haz­
medebiliyor.
İki işi aynı anda yapmak
konusunda da Y kuşağı vaz­
geçilmez. Zira hem sosyal
medya yönetimi yapıp hem
de web tasarımcı olarak ça­
lışabiliyor. Üstelik bu iki ala­
nın yanına üçüncüsünü koy­
maları çoğu zaman sıkıntı
olmuyor.
İstihdam sorunları
Önceki bölümde sayılanların
hepsi güzel şeyler gibi gözü­
kebilir fakat bir de mesele­
nin iş gücü piyasası açısından
yansıması var. İki farklı açı­
dan konuya bakabiliriz. Yu­
karıda özellikleri bir denkle­
me yazıp eşitlediğimizde “er­
ken yaşta yaşlanma hissi, tü­
kenmişlik, istikrarsızlık, hız­
lı yükselme isteği vs.” gibi so­
nuçlar Y kuşağını öne çıkaran
özelliklerinin aynı zamanda
“derdi” olduğunu gözlemle­
yebiliriz.
İkinci açı daha dramatik…
Artık maalesef iş gücü pi­
yasasında yaşlılara yer yok.
Yaşlı derken emekliliğini ver­
miş 70’ine merdiven daya­
mış insanlardan bahsetmiyo­
ruz. 34-35 yaşından itibaren
iş arayan herkes...
İş ilanlarına şöyle bir göz
gezdirirseniz muhakkak siz
de aynı sonuca varacaksınız.
Avrupa’da genç sayılan
yaş aralığında Türkiye’de is­
tihdam güçlüğü var.
Şirketlerin hem genç hem
yetenekli hem tecrübeli (!)
çalışanları ekonomik anlam­
da tercihe yönelmeleri mes­
lekte yıllanmış olmayı önem­
siz kılan bir unsur haline ge­
liyor. Üstelik işverenin mese­
leye bakış açısı tam olarak Y
kuşağının özellikleri ile örtü­
şüyor: "Tek bir işi yapabilecek
birine 1.500 lira vermek ye­
rine genç biriyle çalışır daha
çok farklı alanlarda verim alı­
rım" mantığı baskın.
Kısaca Türkiye’de orta yaş
istihdam sorunu var. Aile ge­
çindirmekte, ev kredisi öde­
mekte olan bu yaş sınıfının
çağının gerisine atılması do­
layısıyla işsiz bırakılması ile­
ride çok daha derin toplum­
sal patlamalara yol açabilir.
***
Y kuşağı aslında çok fazla
kendini geliştirmeye ihtiyaç
duymadan sadece belli bir ya­
şa geldiğinde iş gücü piyasa­
sında bir şekilde tercih edile­
biliyor. Kendini geliştiren da­
ha yetenekli gençler ise erken
yaşlarda yöneticilik pozis­
yonlarını işgal ediyor.
Geçmişte vitrinde gördü­
ğümüz yetenekler nasıl bu­
gün sıradan yeteneklere dö­
nüşmüşse, bugünün öne çı­
kan yetenekleri de bir sonra­
ki neslin belki de sıradan ye­
tenekleri olacak. İnsanların
bu devinimde öğütülmemek
için daha açık görüşlü, bilgili,
yeniliklere açık gibi özellikle­
ri yeterli olsa da erken yaşta
oyun dışı bırakılmanın önü­
ne neyin geçebileceği konu­
sunda ben de pek fikir sahi­
bi değilim.
Kesin olan bir şey var ki;
eğitimli işsizlik oranlarının
yanısıra bir de orta yaşlı iş­
sizlik rakamlarına ve toplum­
sal analizlerine hazır olmak
gerekiyor.
Fikrin özeti
Soru: Y kuşağı olarak tabir
edilen kitlenin siyasi ve eko­
nomik etkileri nelerdir? İş
gücü piyasasının değişen ta­
lep ve beklentilerinden X ku­
şağı (orta yaşlı çalışan nüfus)
nasıl etkileniyor?
Analiz: Y kuşağı çok bü­
yük çabalar göstermeden ça­
ğın gerektirdiği yetenekleri­
ni iş gücüne yansıtabiliyor­
lar. Dolayısıyla önceki kuşa­
ğı kolaylıkla saf dışı bıraka­
biliyor. Buna karşılık Y kuşa­
ğı da kendine has açmazlarla
karşı karşıya.
Sonuç: Kuşak çatışması her
alanda kendini gösterirken Y
kuşağının doğal avantajlı ko­
numu X kuşağı veya orta yaş
olarak tabir edilen neslin iş
yaşamında tutunmasını zor­
laştırmaktadır. Buradan ha­
reketle yeni toplumsal tartış­
maların çok uzağında olma­
dığı söylenebilir. n
SPOR 9
SAYI: 25
Çadırda buluşuyor,
sporla gençleşiyoruz
Beyoğlu Belediyesi sabah sporlarını artık tüm yıla yayıyor. Mayıs –
Ekim ayları arasında açık havada gerçekleştirilen sabah sporları, yeni
kurulan spor çadırı sayesinde her gün, her mevsim yapılabilecek.
İ
lçede
yaşayan
kadınla­
rı spor yapmaya teşvik ede­
rek, sağlıklı ve dinç kalmaları­
nı sağlamak amacıyla Hasköy
Sahili’nde kurulan Spor ve Sağ­
lıklı Yaşam Çadırı faaliyete ge­
çirildi. Beyoğlu Belediyesi Des­
tek Hizmetler Müdürlüğü’ne
bağlı Spor Şefliği tarafından
koordine edilen Spor ve Sağ­
lıklı Yaşam Çadırı’nda her gün
08:00 ile 17:00 saatleri ara­
sında uzman antrenörler eşli­
ğinde pilates, fitness, step ve
zumba dersleri veriliyor.
Ücretsiz derslere katılarak
zinde kalmak isteyen kadınlar,
Hasköy Sahili’nde Beyoğlu Be­
lediyesi Yelken Okulu yanında
kurulan çadıra kimlik fotoko­
pisi ile başvurabiliyorlar. n
Akkulaksız
Genç Paşalılar
Turnuvası'nın
şampiyonu
Beyoğlu Belediyesi tarafından Piyalepaşa’da düzenlenen “Genç Paşalılar Futbol Turnuvası”nda şampiyonluğu Akkulaksız takımı kazandı.
B
eyoğlu’ndaki amatör ta­
kımlar arasında düzen­
lenen “Genç Paşalılar
Futbol Turnuvası” renkli gö­
rüntülere sahne oldu. Akku­
laksız ve Babapınar takımla­
rı arasında yapılan ve normal
süresi berabere biten karşılaş­
mayı penaltı atışlarıyla Akku­
laksız futbol takımı kazandı.
İki grup ve 8 takımdan
oluşan turnuvada finale yük­
selen Akkulaksız ve Baba­
pınar futbol takımları oldu.
Normal süresi 5-5 biten karşı­
laşmayı penaltı atışlarıyla ka­
zanan Akkulaksız futbol takı­
mı şampiyon oldu. Şampiyo­
nada üçüncülüğü 1573 Piya­
le takımı alırken, turnuvanın
gol kralı ise Babapınar takı­
mından Ümit Koç oldu.
Kazanan takıma kupasını
veren Beyoğlu Belediye Baş­
kanı Ahmet Misbah Demir­
can her iki takımın oyuncu­
larını tebrik etti. Gayet gü­
zel bir mücadele olduğunu
söyleyen Demircan “Önem­
li olan skor değil, bu heyeca­
na ortak olmaktı. Turnuvaya
katılan tüm takımları tebrik
ediyorum” dedi.
Miniklere de turnuva
düzenlenecek
Minikler için turnuva düzen­
lenmesi konusunda çocuklar
tarafından yoğun talep alan
Demircan “şimdi de minik­
ler için bir turnuva düzenle­
yeceğiz. Tribünde maçı izler­
ken çocuklar sürekli ‘Başka­
nım bize de turnuva düzen­
leyin’ diye istekte bulundular.
Ben de çocukları kırmayarak,
en kısa zamanda yine burada
minikler için bir futbol turnu­
vası düzenleyeceğimiz söylü­
yorum” diye konuştu.
Spora ve sporcuya daha
fazla yatırım yapacaklarını
da söyleyen Demircan “Geç­
tiğimiz yıllarda Beyoğlu’nun
tüm sorunlarını en aza in­
dirgedik. Artık hedefimiz,
spor tesislerine yatırım ya­
parak bu kulvarda da başarı­
lı olmak. ‘Genç Paşalılar’ adı
altında bunu gerçekleştirece­
ğiz. Halen Sütlüce tesisleri­
mizin yapımı devam ediyor.
Oradaki tesislerimiz bitince,
spora daha fazla katkı sağla­
yacağız” şeklinde konuştu.
Demircan daha sonra tur­
nuvaya katılan 8 takımın fut­
bolcularına Kasımpaşa Sos­
yal Tesislerinde akşam yeme­
ği verdi. n
10 GÜNCEL
ŞUBAT 2014
İlçe Milli Eğitim
Müdüründen
Başkana ziyaret
Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Ömer Yahşi, Başkan Ahmet Misbah
Demircan’ı makamında ziyaret etti.
B
eyoğlu ilçesinde Osman
Balcı’dan görevi devra­
lan Yeni İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ömer Yahşi, görevine
Beyoğlu Belediye Başkanı Ah­
met Misbah Demircan’ı ziya­
ret ederek başladı.
Milli Eğitim Bakanı Na­
bi Avcı tarafından başta İs­
tanbul ve Ankara olmak üze­
re 50’ye yakın ilçeye yeni mü­
dür atandı. Atamaların ardın­
dan yeni İlçe Milli Eğitim Mü­
dürü Yahşi’yi tebrik eden De­
mircan, Beyoğlu’ndaki görevi
süresi boyunca başarılı olması
dileğinde bulundu.
İstanbul Ataşehir Yunus
Emre Engelliler Orta Okulu
Müdürlüğü’nden Beyoğlu İl­
çe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne
atanan Yahşi, yeni görevine ak­
tif olarak başladı. Eski İlçe Mil­
li Eğitim Müdürü Osman Bal­
cı ise Burdur Çeltikçi İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü’ne atandı. n
“Şehirler insanlar gibidir,
ihtiyaçları sürekli değişir”
Okul buluşmaları kapsamında Beyoğlu Fındıklı Lisesi ve Kabataş
Ticaret Meslek Lisesi’ni ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı
Ahmet Misbah Demircan öğrencilerle bir araya geldi.
Ş
ehircilik ve yerel yöne­
timler hakkında gençle­
re bilgi veren Demircan
“Şehirler insanlar gibidir, ih­
tiyaçları sürekli değişir” de­
di. Geleceği şekillendirecek
en büyük etkenin gençler ol­
duğunu söyleyen Demircan
“Siz dünyanın en büyük in­
sanlarından biri olabilirsi­
niz. Hepiniz yarın bir yerle­
ri yönetebilirsiniz. Yönetici­
lik de doktorluğa benzer. Bir
doktor hastasını görmeden
tedavi edemez, bir yönetici
de başarılı olabilmek için sü­
rekli gözettiği insanlarla bir­
likte olmalı” diye konuştu.
Gençleri yakından hisset­
meye çalıştıklarını, ailelere
ve öğretmenlere yardımcı ol­
mak için her türlü desteği ve­
receklerini belirten Demir­
can “Her sene okulları en az
2 kere ziyaret ediyorum.Ta­
lepleri ve sorunları yerinde
görüp çözmeye çalışıyorum.
Elimden geldiği kadar sizler­
le birlikte olmaya gayret gös­
teriyorum” şeklinde konuştu.
Okuldaki yoğunluktan
dolayı sosyal faaliyetlerinin
oldukça sınırlı olduğunu söy­
leyen öğrenciler bu konuda
Demircan’dan yardım talep
ettiler. Bunun üzerine tüm
öğrencilere yurt içi gezisi ve
sinema organizasyonu dü­
zenleyeceğini söyleyen De­
mircan “Madem ki bu kadar
sıkıldınız, ben de size bedava
sinema bileti ve yurt içi ge­
zisi sözü veriyorum. Gençlik
Merkeziyle bu konuyu görü­
şüp tüm öğrenciler için Ka­
radeniz ve Çanakkale gezile­
ri organize edeceğim.” dedi.
Okuldaki enstrüman ek­
siği nedeniyle çalışmalarını
sürdüremediklerini belirten
gençler de destek istediler. n
Beyoğlu sevimli sakinlerini unutmadı
Beyoğlu Belediyesi Veteriner Müdürlüğü
ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek
bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için
belli noktalara mama bıraktı.
A
ralıksız devam eden yo­
ğun kar yağışı nedeniy­
le yiyecek bulmakta zor­
lanan sahipsiz hayvanlara Be­
yoğlu Belediyesi Veteriner Mü­
dürlüğü ekipleri tarafından
mama verildi. İlçedeki sokak­
ları tek tek dolaşan görevliler,
hayvanlara mama dağıtarak
soğuk havalarda hayata tutun­
malarına yardımcı oldu. Kış
aylarında köpeklerin 17 saat,
kedilerin ise 6 saat aç kalması
durumunda donarak can ver­
diklerini söyleyen görevliler,
böyle karlı ve soğuk havalarda
vatandaşların hayvanlara kar­
şı biraz daha duyarlı olmaları
gerektiğini söylediler.
“Soğuk havalarda dışarıya bir
kap yiyecek bırakın”
Zorda kalan hayvanları bu­
lundukları yerlerde bulan
ekipler, hayvanları elleriyle
besledi. İlçede kedi ve köpek­
ler için acil beslenme noktala­
rı belirleyen Beyoğlu Beledi­
yesi Veteriner ekipleri, duyar­
lı vatandaşların da hayvanla­
rı unutmamalarını istedi. Gö­
revliler, vatandaşların soğuk
havalarda dışarıya koyacak­
ları bir kap yiyeceğin pek çok
hayvanın hayatını kurtarabi­
leceğini ifade etti. n
GÜNCEL 11
SAYI: 24
İnsana yatırıma devam
Başkan Demircan, “Marka Şehirler
Akademisi” Yüksek Lisans programı öğrencilerini makamında ağırladı.
Demircan, “Beyoğlu’nda insana yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.
T
eknolojinin mimariye ve
şehir planlamasına etki­
leri” konulu ders progra­
mında Başkan Demircan öğ­
rencilerin sorularını yanıtladı.
Beyoğlu Belediyesi’nin “Akıl­
lı Kent” altyapısıyla ilçeyi daha
iyi yönettiğini anlatan Demir­
can, “Yazılım altyapımızla ade­
ta Beyoğlu’nun röntgenini çek­
tik. Teknolojinin bize sundu­
ğu imkanlarla Tarlabaşı’nda çok
önemli bir dönüşüme başladık.
Okmeydanı’nda 50 yıldır çö­
zülemeyen mülkiyet sorununu
çözdük. Bunların tümünü kenti
daha iyi tanıyarak yaptık” dedi.
Okmeydanı’nda mülkiyet
sorunu çözüldü
Okmeydanı’nda mülkiyet so­
runu ve kentsel dönüşüme de
değinen Demircan, bugüne ka­
dar oturdukları mülke sahip
olamayan Okmeydanı sakin­
leri için tarihi dönemlerin ya­
şandığını söyledi.
Okmeydanı’nda
bugüne
kadar tapu dairesine gitmeden
alım-satım yapıldığını da ha­
tırlatan Demircan, “Şimdi bu
insanlar tapu dairesiyle tanı­
şıyorlar. Hatta bana ‘Bize ar­
sa tapusu verdin, ya dairele­
rin tapusu ne olacak?’ diye so­
ruyorlar. Onlara önce arsa ta­
pusu almak gerektiğini ve sü­
recin nasıl işlemesi gerektiği­
ni anlattığımızda daha iyi an­
lıyorlar. Bu aslında güvensizlik
değil, yeni düzene alışma sü­
reci. Bugün ‘Tarlabaşı’nı dur­
durduk’ dersek, infial olur.
Okmeydanı’nda insanlara ev­
raklarını verdikçe kendini şeh­
re ait hissediyor. Bu yönüyle
Okmeydanı 50 yıldır bekledi­
ği tarihi günleri yaşıyor.” şek­
linde konuştu.
Beyoğlu’nun rahatlama­
sı için ulaşımın da rahat­
laması gerektiğini de ifade
eden Demircan “Önümüz­
deki günlerde Unkapanı-Ha­
liç geçişi ile metro aracılığıy­
la İstanbul’un Anadolu ya­
kasına da bağlanmış olaca­
ğız. Böylece Beyoğlu’ndan
Kartal’a 45 dakikada gidebi­
leceğiz. Bu çok önemli bir ge­
lişme. Uzakları yakın eden bu
gelişme Beyoğlu’nun gelişimi­
ne önemli katkıda bulunacak.
Şehrimiz daha da gelişecek,
güzelleşecek. Şehrimiz güzel­
leştikçe insanlarımız da bu
ölçüde şehre entegre olacak.
Çünkü iyi bir şehir hem insa­
nı, hem de çevreyi düzeltiyor.”
diye konuştu.
Spor projelerimiz artacak
Kendisini ilgiyle dinleyen öğ­
rencilerin “2014 seçimlerin­
den sonrası için Beyoğlu için
ne tür planlarınız var?” şek­
lindeki sorusunu ise Demircan
şöyle cevaplandırdı:
“Okmeydanı,
Tarlabaşı,
Ör­
nektepe ve Kasımpaşa’da
önemli dönüşümleri yaşaya­
cağımız bir dönem olacak. Be­
yoğlu yaşadığı büyük değişim­
le daha çok yatırım, daha çok
istihdam, aş ve iş üretecek.
Beyoğlu’nda yaşayan herkes
bu gelişimden nasibini alacak.
Biz bu dönüşümlerin yanı sı­
ra insanımıza yatırım yapma­
ya devam edeceğiz. Çocukları­
mızı ve gençlerimizi kültür, sa­
nat ve sporun içine dahil eden
projelerimizle sahada olaca­
ğız. Tribünlerden sadece sey­
reden değil, aktif olarak kültü­
rün, sanatın ve sporun içinde
olan bir gençlik yetişmesi için
çalışacağız. Daha çok spor pro­
jeleri üreteceğiz. Mahalleleri­
mizde birlik-beraberlik duygu­
sunu pekiştirecek semt konak­
larımızı arttıracağız. İlçemizi
topyekün geliştirirken, insanı­
mızın mutluluğu ve daha iyi bir
yaşama sahip olması için çok
önemli adımlar atacağız”. n
Demircan, Alucra Vakfı ile buluştu
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah
Demircan, Alucra Vakfı Kadın Kolları üyeleri ile Kasımpaşa’da bir araya geldi.
A
lucra Vakfı Başkanı Si­
nan Karaveli ve vakıf
yöneticilerinin de katıl­
dığı toplantıya Beyoğlu’nda
yaşayan Alucralı kadınlar yo­
ğun ilgi gösterdi.
Kadınların hayatın her
noktasında önemli bir ko­
numda olduğunu söyleyen
Demircan “10 yıllık beledi­
yecilik deneyimimde kadın­
lardan çok iyi fikirler aldım.
Yaptığımız bütün iyi işleri ka­
dınlar sayesinde yaptık” dedi.
Belediyeciliğin de anneli­
ğe benzettiğini ifade eden De­
mircan “Organize etmiş oldu­
ğumuz temizlik, kültür sanat,
ekonomi gibi faaliyet kolları­
mızın tümünü, hanımefendi­
ler de aile içinde organize edi­
yor. Onların, evi çekip çevir­
mesi gibi belediyeler de şeh­
ri yönetip düzenliyor. Bu yüz­
den programlarımızın önem­
li bir kısmına kadınlar katılı­
yor ve bize o güzel fikirleri ka­
dınlar veriyor. İyi ki varsınız”
şeklinde konuştu.
Sürdürülen
hizmetle­
rin yanısıra yeni dönemde­
ki planlarına da değinen De­
mircan “Okmeydanı’nda ye­
ni dönemde tapu sorununu
hallettik. Şimdi ise çok önem­
li bir kentsel dönüşüme baş­
layacağız. Seçimlerden son­
ra ilk kazmayı vurup en kısa
zamanda yaşamın başlaması
için çalışacağız” diye konuştu.
Alucra yöresine düzenle­
dikleri gezide her yeri göre­
bilme fırsatı bulduğunu belir­
ten Demircan “Şunu anladım
ki, insanları daha iyi tanımak
istiyorsan onları memleketle­
rinde ziyaret etmek gerekiyor­
muş. Biliyorsunuz belediyemi­
zin yardımlarıyla Alucra’ya bir
otogar yaptırdık. Bizim ora­
da bir otogarımızın olması
yüzünden Alucra’yı şimdi bir
başka sahipleniyorum” dedi. n
12 MAHALLE
ŞUBAT 2014
Adını Beyoğlu’ndaki deniz kültüründen alan mahalle
Kalyoncu Kulluğu
Fotoğraflar: Erdem GÖZEL
Beyoğlu’ndaki köklü denizcilik kültürü başta Kasımpaşa olmak üzere birçok semtin derinliklerine nüfuz etmiş durumda. Kalyoncu Kulluğu da adını deniz kültüründen alan eski bir mahallemiz.
RIFAT YÖRÜK
İ
stanbul’un en eski mahalle­
lerinden Kalyoncu Kullu­
ğu, Beyoğlu’nun 45 mahal­
lesinden biri. Güneyinde Ka­
merhatun;
güneydoğusun­
da Hüseyinağa; doğusun­
da Çukur; kuzeyinde Bostan;
batısında Sururi Mehmet
Efendi mahalleleri bulunuyor.
En önemli caddeleri; Tarlabaşı
Bulvarı ile Dolapdere Caddesi­
ni biribirine bağlayan Ömer
Hayyam Caddesi ve Kalyoncu
Kulluğu Caddeleri.
Mahallenin en önemli ta­
rihi eseri ise Emin Camii. Ter­
Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Muhtarı Halit Uçar
sane Emini Baş Hasan Efendi
tarafından 1570 yılında yaptı­
rılmış. 1067,5 m2 toplam ar­
sa üzerine inşa edilen cami ah­
şap ve kiremit yapı. Camiye bi­
tişik mahalle mektebi yaptırıl­
mış, daha sonra karakol ola­
rak kullanılmış. Günümüzde
Erkek Kur’an Kursu olarak hiz­
met vermekte. Cami duvarları
kargir ve ahşap olup, minaresi
tuğladan. Caminin avlusunda
kime ait olduğu bilinmeyen iki
mezar bulunmakta. tar Uçar, bu semtte kalyoncula­
rın sıkça geldiği bir kahve oldu­
ğu için bu adın verildiğini sem­
tin mukimi yaşlı bir Rum ba­
yandan duyduğunu belirtiyor.
Rakipsiz aday
5 bin nüfus, 2500 seçmen
Mahalle muhtarımız Halit
Uçar, Tarlabaşı Bulvarı üze­
rinde Kamer Hatun Camii’nin
tam karşısındaki muhtarlık bi­
nasını Kamer Hatun Mahallesi
muhtarı Hatice Bender ile pay­
laşıyor. İkisinin aynı mekanda­
ki karşılıklı birer odayı paylaş­
malarının haricinde diğer or­
tak noktaları 30 Mart’ta yapı­
lacak yerel seçimlerde yeniden
aday olmaları ve üstelik karşı­
larına hiçbir rakip çıkmayışı.
İlk sorumuz “Kalyoncu Kul­
luğu mu, Kalyoncu Kulluk mu?”
oluyor. Her ikisinin de kullanıl­
dığını ancak kendisinin mü­
hürde “Kalyoncu Kulluk” yazı­
lımını tercih ettiğini belirtiyor.
İkinci sorumuz mahalle adının
nereden geldiği? Osmanlılarda
deniz güçlerinin yönetimi al­
tında bulunan karakollara Kal­
yoncu Kulluğu, deniz erlerine
de “kalyoncu” denmesi konu­
sunda sohbet ediyoruz. Muh­
Yaklaşık 5 bin nüfuslu mahal­
lede 2 bin 500 civarında seç­
men bulunuyor. Muhtar Halit
Uçar aslen Tuncelili. Mahalle­
de Güneydoğu Anadolu Bölge­
mizden insanların çoğunlukta
olduğunu, en çok da Mardin,
Batman ve Ağrılıların bulun­
duğunu belirtiyor. İstanbul’a
1964 yılında gelen Uçar 1972
yılından beri Kalyoncu Kullu­
ğu mahallesinde ikamet edi­
yor. İlk olarak 1981 yılında
muhtarlığa seçilmiş. 33 yıldır
kesintisiz muhtarlık yapıyor.
Yeniden aday üstelik rakip­
siz. Uzun yıllar esnaflık yapan
Uçar halen emekli.
Halit Uçar, mahallede te­
mizlik ve aydınlatma hizmet­
lerinin iyi olduğunu ancak yol
ve tretuarlar konusunda sıkın­
tılar yaşadıklarını belirtiyor. n
Muhtarlık adresi: Tarlabaşı
Bulvarı No: 270
Tel: 0 212 250 90 30
SAYI: 25
MAHALLE 13
KULLANIM KLAVUZU-LEGEND
14 GÜNCEL
ŞUBAT 2014
Aklınla bin yaşa Beyoğlu
Öğrencilerin görsel algı, üç boyutlu düşünme, stratejik
düşünme, problem çözme ve hafıza gibi matematiğe ait
alt becerilerini geliştirmek için “Akıl Oyunları” başlatıldı.
Ö
ğrencilerin matematik
becerilerini
arttırmak
amacıyla Beyoğlu Bele­
diyesi Gençlik Merkezleri’nde
“Akıl Oyunları başlatıldı. Ka­
sımpaşa Lisesi ve Piripaşa İl­
köğretim Okulu öğrencileri Ko­
ridor, Haydi Atla, Sumo Güre­
şi, Geometrik Tasarım, Basket,
Sekiz Özellik Bir Dörtlü ve Sa­
fari isimli akıl oyunları ile ma­
tematik dersini daha çok sev­
meye başladıklarını söylüyor.
Uzman eğitmenler tara­
fından değişik materyaller ve
farklı öğretme modelleri ile ve­
rilen derslere katılan öğrenci­
ler, dersler sonunda hem eğlen­
miş, hem de eleştirel düşünme,
mantık yürütme ve güçlü sözel
ifade gibi birçok beceri kazan­
mış oluyor. Derslerde başarı
gösterenler arasında yapılacağı
duyurulan Akıl Oyunları Tur­
nuvası ise, öğrencilerin dersle­
re gösterdikleri ilgiyi arttırıyor.
Hedef kitlesi ortaokul 6 ve
7. sınıf ile lise 9 ve 10. sınıf öğ­
rencileri olan Akıl Oyunlarına,
her ay 240 öğrenci katılıyor. 6
ay devam edecek Akıl Oyunla­
rı Eğitimi ile 1440 öğrenci ma­
tematiği biraz daha sevecek. n
“Gezdim, çektim, sergiledim”
“Beyoğlu Gençleri Dünyayı Dolaşıyor” Projesi kapsamında yurt dışı deneyimi yaşayan gençlerin
çektikleri fotoğraflardan oluşan sergi Gençlik Merkezi Sanat Galerisi’nde açıldı.
Gençlik Merkezi’nde
müzik gecesi
Güner Akın Lisesi öğrencilerinden oluşan Bağlama ve Pop Müzik Orkestrası,
Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi’nde
unutulmaz bir konser verdi.
D
emircan’ın gençlere yö­
nelik en önemli projele­
rinden biri olan ‘Beyoğ­
lu Gençleri Dünyayı Dolaşıyor’
projesi ile 10 yılda 1596 genç,
13 ülke ve pek çok şehir gezdi.
2013 yılında ise 168 Beyoğlulu
genç Bulgaristan, Makedonya,
Almanya, Avusturya, İspanya,
Antalya, Urfa ve Rize’yi ziyaret
etme fırsatı buldu. Genç yaş­
ta yurtdışında ve şehir dışın­
da bulunmanın ayrıcalıkların­
dan yararlanan gençlerin de­
ğerli buldukları her anı kalı­
cı kılmak için çektikleri fotoğ­
raflardan oluşan sergi, Gençlik
Merkezi’nde açıldı.
Açılışa öğrenciler, öğren­
ci velileri ve Beyoğlu Beledi­
ye Başkanı Ahmet Misbah De­
mircan katıldı. Açılışta ko­
nuşan Demircan, genç yaşın­
da yurtdışına çıktığını belirte­
rek, bu süreçte yaşadığı dene­
yimlerin hayatında çok önem­
li yere sahip olduğunu söyle­
di. Beyoğlu’nda yaşayan genç­
lerin bu konuda çok şanslı ol­
duğunu da anlatan Demircan,
“Gençlik Merkezi’mize gelen
gençler, dünyanın pek çok ül­
kesini ziyaret etme fırsatı bu­
luyorlar. Yaşadıkları bu dene­
yimi hayatları boyunca unut­
mayacaklar. Bu geziler çocuk­
larımızın ufuklarını açacak ve
geleceği daha güvenli inşa ede­
cekler. Bu yüzden Beyoğlu’nda
gençlerimizin kültür ve sanat­
la iç içe olmasını istiyoruz” di­
ye konuştu.
Toplantıya katılan gençler
de, başka kültürler tanımala­
rının kendilerine yeni bakış
açıları kazandırdığını belirte­
rek verdiği destekten dolayı
Başkan Demircan'a teşekkür
ettiler. n
B
eyoğlu Güner Akın Sağ­
lık Meslek Lisesi öğren­
cilerinden oluşan Bağla­
ma ve Pop Müzik Orkest­
rası, şefleri Gençlik Mer­
kezi Müzik Öğretmeni Yıl­
maz Kutlu Semiz ile birlik­
te çalışarak hazırlandıkla­
rı konserde, hem enstrü­
manlarını hem de yete­
neklerini konuşturdular.
Beyoğlu Belediyesi Genç­
lik Merkezi’nde düzenle­
nen konsere öğretmenler,
öğrenciler ve aileleri din­
leyici olarak katıldı. Müzik
gruplarının seslendirdik­
leri türkü ve popüler şar­
kılara dinleyiciler de keyif­
le eşlik etti. n
GÜNCEL 15
SAYI: 25
İşte Beyoğlu’nun
kitap kurtları
Turabibaba Kütüphanesi, geleneksel hale gelen “Yılın Okurları” ödüllerini dağıttı. Ali Enes Coşkun, Süeda
Coşkun, Merve Ekin ve Yıldız Yağlıdere ödüllerini Başkan Demircan’ın elinden aldı.
1
0 binden fazla üyesi bulu­
nan Turabibaba Kütüpha­
nesi, geleneksel hale ge­
len “Yılın Okuyucusu” ödülle­
rini dağıttı. 3 kategoriden olu­
şan ödül töreninde çocuklarda
Ali Enes Coşkun, Süeda Coş­
kun, gençlerde Merve Ekin
ve yetişkinlerde Yıldız Yağlı­
dere “yılın okuyucuları” seçi­
lerek ödüllerini Beyoğlu Be­
lediye Başkanı Ahmet Misbah
Demircan’ın elinden aldı.
Turabibaba Kütüphanesi
tarafından bu yıl beşincisi dü­
zenlenen ödül töreninde kü­
tüphanenin çocuklara sağladı­
ğı sosyal katkıya değinen De­
mircan “Bizim zamanımızda
böyle kütüphaneler yoktu, za­
ten kütüphaneler kimsenin
içine girmediği bir yerdi. Ama
biz bu anlayışı ortadan kaldı­
rarak çocukların ilgisi çekme­
yi başardık. Bunu, tiyatro, halk
oyunları, diksiyon gibi eğiti­
ci ve eğlendirici kurslarla yap­
tık. Şimdi ise çocuklar Turabi­
baba Kütüphanesi’nin içinden
çıkmak istemiyor. Yetenekleri­
ni keşfedip sosyal yönlerini de
geliştiriyorlar” dedi.
“Turabibaba bizim için çok önemli”
İnsanların hayalleriyle yaşayıp,
hayalleriyle hedeflerine ulaştık­
larını belirten Demircan “Kef­
ken Kampı, gençlik merkezle­
ri ve kütüphanelerde amacımız
çocukları hayallerindeki he­
deflerine ulaştırmaktır. İnsan­
lar gördüklerine ne kadar ya­
kın olursa, o kadar benimsiyor.
Biz o yüzden bu etkinlikleri ha­
yatımızdaki önemli kurumlar­
la yapıyoruz. Turabibaba Kü­
tüphanesi de bizim için önemli
bir kurumdur” şeklinde konuş­
tu. Gençleri bu seviyeye getiren
ve gelişimlerine katkı sağlayan
tüm öğretmen ve müdürlere te­
şekkür eden Demircan, öğrenci­
lere eğitim-öğretim hayatların­
da başarılar diledi. Ödül töreni
öncesi Turabibaba Kütüphanesi
öğrencilerinin hazırlamış oldu­
ğu koro, tiyatro ve halk oyunla­
rı gösterileri ise izleyenlere gör­
sel bir şölen sundu.n
Kentsel dönüşümden
önce zihinsel dönüşüm
Okmeydanı Kütüphanesi “Yılın Okuyucuları” ödül töreninde katılan Başkan Demircan, “kentsel dönüşümden
önce zihinsel dönüşüm yapmalıyız” dedi.
O
kmeydanı Kütüphanesi
tarafından düzenlenen
“Yılın Okuyucuları” ödül
törenine katılan Beyoğlu Be­
lediye Başkanı Ahmet Misbah
Demircan, Okmeydanı’nda­
ki kentsel dönüşüme değine­
rek kentsel dönüşümden önce
zihinsel dönüşüm olması ge­
rektiğini söyledi. Ödül töreni­
nin ardından Okmeydanı böl­
gesinde kentsel dönüşüm ha­
zırladıklarından bahseden De­
mircan “Elimizden geldiği ka­
dar eğitime ve öğretime destek
vermeye çalışıyoruz. Çocuk­
ların vizyonlarını geliştirmek
ve geleceğe emin adımlarla yü­
rüyebilmelerini sağlamak adı­
na çabalıyoruz. Herkesin bildi­
ği gibi Okmeydanı’nda kentsel
dönüşüm çalışmalarımızın so­
nuna geldik ve hayalimizi ger­
çekleştireceğiz. Ama bu konu­
dan önce şuna önemle vurgu
yapmak istiyorum. Kentsel dö­
nüşümden önce okuyarak, ge­
lişerek ve eğitim alarak zihin­
sel dönüşüm yapmamız gere­
kiyor. Bunu da ancak eğitim
yuvalarıyla başarabiliriz” dedi.
Kütüphane müjdesi
Hedeflerinin Beyoğlu’nun her
noktasına kütüphane ve eği­
tim yuvası yapmak olduğu­
Okçular Tekkesi’nde M
Kandil coşkusu
Beyoğlu Belediyesi, kandil coşkusunu Okçular Tekkesi’ndeki “Çocuklarla Kandil” programında çocuklara ve ailelerine yaşattı.
evlit Kandili, Okçular
Tekkesi’nde düzenlenen
“Çocuklarla Kandil” etkinli­
ğiyle kutlandı. Renkli görün­
tülere sahne olan etkinliğe ilçe
halkı büyük ilgi gösterdi. İlahi­
ler, kukla ve tiyatro gösterile­
riyle keyifli saatler geçiren ço­
cuklar, düzenlenen yarışma­
larda hediyeler kazandılar.
Beyoğlu Belediye Başkanı
nu söyleyen Demircan “Sütlü­
ce sahil ve Sururi Mahalleleri­
ne de 2 tane kütüphane yapa­
cağız. Çalışmalarımızı hazır­
ladık. Önümüzdeki dönem­
de bütün yatırımları çocuklara
yapacağım. Çünkü çocuklar et­
rafında ne görürlerse onu tak­
lit ediyorlar. Ben de bu yüzden
ilim irfan yuvalarına önem ve­
riyorum” şeklinde konuştu.
Gerçekleştirilen ödül töre­
Ahmet Misbah Demircan’ın
da katıldığı kandil programın­
da “Minik Kalpler Korosu”nun
söylediği ilahilere ilçe halkı da
eşlik etti. Kandil programı
sonrasında vatandaşlara hi­
tap eden Demircan, ilçe hal­
kının kandilini kutladı. Mev­
lit Kandili’nin çok özel bir gün
olduğunu belirten Demircan,
“Bizim kültürümüzün temel­
ninde çocuklar kategorisinde
Hasan Yavuz, gençler katego­
risinde Yasin Noyan, yetişkin­
ler kategorisinde Aynur Günle
“Yılın Okuyucuları” seçilerek
ödüllerini Başkan Demircan’ın
elinden aldılar.
Okmeydanı Kütüpha­ne­
si’nin öğrencileri tarafından
hazırlanan koro, halk oyunla­
rı ve tiyatro gösterileri ise be­
ğenilerek izlendi. n
lerinden biri olan kandil ge­
leneğine böyle çağdaş bir yo­
rum kattığınız için teşekkür
ederim. Çocuklarımıza, vata­
nımızı, milletimizi, dinimi­
zi, peygamberimizi sevdirme­
nin yolu böylesine etkinlikler­
dir” dedi. 7’den 70’e yaklaşık
1000 kişinin katıldığı progra­
mın sonrasında kandil simiti
ve çikolata dağıtıldı. n
16 YAŞAM
z
ı
y
a
t
k
Soka
z
u
y
u
mutl
!
z
ü
r
özgü
ŞUBAT 2014
um
u
ş
o
h
n
e
n
e
k
r
e yürü
d
n
i’
s
e
d
d
a
C
l
la
soİstik
iz
im
iğ
d
le
in
d
p
duru
a
ç
ık
s
e
v
n
e
id
g
za
radea
K
…
r
la
a
d
ın
s
a
ri ar
kak müzisyenle
orlar.
iy
il
n
e
ğ
e
b
k
o
ç
e
or v
lar.
r
niz müziği yapıy
o
ıy
ıt
ıs
le
iy
r
le
müzik
a
t
e
d
a
u
’n
lu
ğ
o
y
kak
o
Be
s
“
a
’l
n
a
r
ı
k
ş
a
mit T
Ü
i
t
s
li
o
s
n
u
b
u
r
G
ettik.
t
e
b
h
o
s
e
in
r
e
z
müzisyenliği” ü
Fotoğraflar: Bayram AYSU
RIFAT YÖRÜK - SAVAŞ KESİCİ
B
eyoğlu’nda çalıp söyle­
meye başladıklarında en
çok kalabalık toplayan
sokak müzisyenleri arasında­
lar. Ümit Taşkıran (Kemençe),
Bahtiyar Posta (Gitar) ve Meh­
met Nafiz Çıkıntıoğlu (Ritm)
gençlik arkadaşları. Üçü de Ri­
ze Pazar’lı. Ancak anladığımız
manasıyla tam bir grup değil­
ler. Bu yüzden de kendilerine
bir isim vermemişler. Çünkü
her biri sokaktaki başka grup­
larla da çalışıyor.
Ümit Taşkıran, İstanbul
haricinde Ankara, Samsun ve
Mersin sokaklarında da kon­
serler vermiş. Uzun saçları,
sempatik tavırları ve güçlü se­
siyle beğeniliyor. 20 yaşında.
Samsun 19 Mayıs Üniversite­
si Biyoloji Öğretmenliği bölü­
münde okuyor, daha doğrusu
okumaya çalışıyor. Ama asıl he­
defi, bir türlü benimseyip seve­
mediği bu okulu bırakıp Kon­
servatuara geçebilmek. Halen
bir Rus hocadan müzik dersleri
alıyor. Kemençe haricinde gitar
ve klavye de çalabiliyor.
Üç yıldır sokaklardalar
Üç arkadaş üç yıldır sokaklar­
dalar. Sokaklarda çalmaya ka­
rar vermeleri de ilginç. Arın
isimli bir arkadaşlarının do­
ğum gününde eğlenmek ama­
cıyla Odakule’de müzik yapıp
para toplamaya karar veriyor­
lar. 1,5 saatte 280 lira topla­
yınca kendileri bile şaşırıyor­
lar. Daha sonra bu işe tam an­
lamıyla kendilerini verince se­
viyorlar. Kendi rekorları ise bir
gecede 1000 TL.
Ümit Taşkıran’ın en sevdiği
sokak müzisyenleri ise Siya Si­
yabend ve Koptu Kervan. Şim­
dilerde Kürtçe müzik yapan
gençlerin tarzını da sevdiğini,
insanlara farklı bir kültür yan­
sıttıklarını söylüyor ve ekliyor:
“Farklılıkları çok seviyoruz.
Zira farklılığımız zenginliği­
miz. Bu yüzden sokaktaki her
dilden, her ülkeden, her kül­
türden bütün müzisyenler bir­
birini tanır ve sever. Araların­
da dostluk ve dayanışma var­
dır. Hatta zaman zaman birbi­
rimize para atarak jest yapar,
destek oluruz. Bizim de hep­
siyle özellikle Roman müzis­
yenlerle aramız çok iyi. ”
“İstek de alıyoruz”
Sesi oldukça gür olan ve çok ge­
niş bir alana duyurabilen Taşkı­
ran, sokaktaki insanlara cazip
gelmelerinin ve beğenilmeleri­
nin sırrını ise şöyle açıklıyor;
“Hissederek, duygu yoğun­
luğumuzu insanlara yansıtarak
çalıp söylüyoruz. Şarkı ve tür­
külerin çoğu yaşanmış hikaye­
lerden yola çıkan ve günümü­
ze kadar gelen anonim eserler.
Gelen istekleri de seslendirme­
ye çalışıyoruz. Daha çok Kazım
Koyuncu, Selçuk Balcı ve Resul
Dindar’ın parçalarından istek­
ler geliyor. En fazla talep edilen
parçalar ise Koyuncu’nun meş­
hur ettiği 'Koyverdin gittin be­
ni’, 'Ben seni sevdiğimi dünya­
lara bildirdim' ve 'Dido.”
Çok samimi geçen sohbeti­
mizde sevdiği müzik türlerini
sorduğumuzda “Türkülerimi­
zi özellikle Rumeli türkülerini
çok seviyorum. Favorilerim ise
'Ederlezi' ve 'Güldaniyem'. Zira
Karadeniz müziğine çok benzi­
yor.” cevabını alıyoruz. Müziği­
ni çok sevdiği Rumeli’ye gitme­
yi çok arzuluyor. Bu yaz Balkan
ülkelerinde sokaklarda müzik
yapmayı düşünüyor.
Sokak müziği özgürlüktür
Kışları genellikle gündüz, yaz­
ları da akşamları sokaklarda
müzik yaptıklarını, genellikle
de İstiklal Caddesi’nin en ka­
labalık olduğu hafta sonları
sokaklara çıktıklarını, Tünel’e
doğru Odakule civarında mü­
zik yaptıklarını söylüyor.
“Peki, kapalı mekanlarda ça­
lıp söyler misiniz?” sorumu ise
gülerek şöyle cevaplandırıyor:
“Sürekli sokaklardayız. Bu
müziği severek yapıyoruz. Tek­
lif almama rağmen mekan mü­
ziğini sevmiyorum. Bana kart
veren, salonlarında çalmam
için teklifte bulunanlar oluyor
ama reddediyorum. Zira me­
kanlarında ister istemez kısıt­
lamalar olacak. Oysa sokak mü­
ziği özgürlük ve heyecan dolu.
Üstelik oldukça zevkli ve eğlen­
celi. Kısacası sokaktayız, mut­
luyuz, özgürüz”. n
GÜNCEL 17
SAYI: 25
Polis Okulu kapılarını
öğrencilere açtı
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları, polis olmak isteyen lise öğrencilerini Polis Okuluna götürerek bilgilendiriyor.
T
oplum Destekli Polislik
Şube Müdürlüğü ve Be­
yoğlu Toplum Destekli
Polislik Büro Amirliğinde gö­
revli polis memurları, polis ol­
mak isteyen lise öğrencileri­
ne yönelik ‘’Polis olma şartları,
polis okullarına giriş koşulları
ve polislik mesleğini’’ anlatan
sunumlar yaparak bu öğrenci­
lerin hayal ettikleri meslekle
ilgili bilgilenmelerini sağlıyor­
lar. Proje kapsamında bu kez
de polis olmak isteyen öğrenci­
lerle Arnavutköy Polis Meslek
Eğitim Merkezi ziyaret edildi.
Beyoğlu İlçesinde bulunan
Kabataş Ticaret Meslek Li­
sesinde öğrenim gören 16 li­
se öğrencisi Toplum Destekli
Polislerle birlikte Arnavutköy
Polis Okuluna giderek burada
eğitim gören polis adaylarıyla
buluştu. Öncelikle Polis Okulu
Müdürü 1. Sınıf Emniyet Mü­
dürü Ahmet Karagöz öğrenci­
leri makamında ağırlayarak,
polis okulunda verilen eğitim­
ler hakkında bilgi verdi, öğren­
cilerin sorularını cevapladı ve
günün anısına t-shirt ve şapka
hediye etti.
Daha sonra polis adayla­
rının boş zamanlarında vakit
geçirdikleri alanları, yatakha­
neleri ve okul içindeki sosyal
aktivitelerin bulunduğu yerle­
ri gezen öğrenciler ayrıca polis
adaylarının teorik bilgi eğitim­
lerini aldıkları dersleri, yakın
savunma derslerini ve mesle­
ki uygulama derslerini izleye­
rek polis okullarındaki yaşam
ve verilen eğitimler hakkında
fikir sahibi oldular.
Günün sonunda polis oku­
lunda eğitim gören polis ada­
yı abi ve ablalarıyla vedalaşan
öğrenciler, polis okulu sonra­
sı başlayacakları mesleklerin­
de başarılar dileyerek okuldan
ayrıldılar.
Gezi sonrası açıklamalarda
bulunan Beyoğlu Toplum Des­
tekli Polislik Büro Amirliğinde
görevli polis memurları şunla­
rı söylediler:
“Günümüzde artık öğren­
ciler bilinçli meslek seçmek
adına tercihlerinden önce üni­
versiteleri gezip okumak is­
tedikleri bölümler hakkın­
da bilgi topluyor ve ona göre
değerlendirme yapıyor. Biz­
ler de polis olmak isteyen öğ­
rencilerle polis okulunu ziya­
ret ederek yapmak istedikle­
ri meslekle ilgili bilgi sahibi
olmalarını amaçladık. Ayrıca
öğrencilerin gerek suçlarla il­
gili bilgilendirilmesi, gerek ge­
leceğimizin teminatı gençle­
rimizin her zaman yanların­
da olduğumuzu görmeleri ve
kendilerini güvende hisset­
meleri amacıyla bölgemizdeki
okulları sık sık ziyaret ediyo­
ruz. Okul yönetimi ve rehber
öğretmenlerle sürekli iletişim
halindeyiz.” n
Polislerden çocuklara karne hediyesi
Toplum Destekli Polislik anlayışı, suç
oluşmadan suçu oluşturan faktörleri
ortadan kaldırmayı hedefliyor.
O
kulların ilk döneminin
kapanması ve karne da­
ğıtımı sebebiyle Toplum
Destekli Polislik Şube Müdür­
lüğü ve Beyoğlu Toplum Des­
tekli Polislik Büro Amirliğin­
de görevli polis memurları, Dr.
Tevfik Sağlam Ortaokulu, Hü­
viyet Bekir İlkokulu ve Hüvi­
yet Bekir Anaokulunu ziyaret
ederek öğrencilerle birlikte ol­
du ve öğrencilerin karne he­
yecanını paylaştı. Karne dağı­
tımı sırasında sınıf birincileri­
ne t-shirt ve şapka hediye edi­
lirken, Hüviyet Bekir Anao­
kulunda bulunan öğrencilere
Toplum Destekli Polis kıyafet­
leri hediye edildi.
Bu önemli günlerinde ken­
dilerini unutmayan Polis abi
ve ablalarıyla biraya gelen öğ­
rencilerin çok mutlu oldukla­
rı gözlenirken, bazı öğrenciler
2. yarıyılda çok çalışarak sınıf
1.si olacağı ve hediye alacağı­
nın sözünü verdi. Faaliyet bo­
yunca öğrencilerin büyük ilgi­
sine maruz kalan polisler bol
bol hatıra fotoğrafı çektiler.
Toplum Destekli Polisliğin amacı
Toplum Destekli Polislik anla­
yışı, suç oluşmadan suçu oluş­
turan faktörleri ortadan kal­
dırmaya yönelik tedbirler alın­
masını sağlamayı ve suçu oluş­
turan etkenlerin ortadan kalk­
ması için toplumun her kesi­
minin desteğini almayı amaç­
lamaktadır. Bu sayede toplum­
sal sorumluluk alma bilinci­
nin geliştirilmesi, halka sunu­
lan güvenlik hizmetlerinin ve­
rimlilik ve etkinliğinin artırıl­
ması, toplumun tüm kesimle­
rinin katılımını sağlayarak hal­
kın güvenlik hizmeti hakkın­
daki memnuniyetinin artırıl­
ması hedeflenmektedir.
Suç ve suç yöntemleriyle il­
gili olarak vatandaşlara alma­
ları gereken önlemler ile ilgi­
li bilgilendirme ya­
pılmakta, düzenle­
nen mahalle top­
lantılarıyla vatan­
daşların sorun, sı­
kıntı ve istekleri
not alınarak çözü­
mü için çalışmalar yapılmakta­
dır. Suç oluşumuna etki eden
ya da suç mağduru olma riski
bulunan konularla ilgili proje­
ler hazırlanıp bu konularda ça­
lışmalar yapılmaktadır. n
18 LEZZET
ŞUBAT 2014
Kasımpaşa’da
Erzurum
mutfağı
Altı ay önce Başkanımız Ahmet Misbah Demircan’ın açılışını yaptığı Oba
Cağ Kebap, kısa sürede Kasımpaşalıların gönlüne girmeyi başarmış.
RIFAT YÖRÜK
D
eğişik yörelerden çeşit­
li lezzet mekanlarının
yer aldığı Kasımpaşa’da
Erzurum’u da “Oba Cağ Ke­
bap” temsil ediyor. “Vazgeçil­
mez lezzet” sloganıyla 6 ay ön­
ce faaliyete başlayan lezzet me­
kanı, kısa zamanda Kasımpa­
şalıların da “vazgeçilmez”leri
arasında yerini almış. Oba Cağ
Kebap’ın, semt sakinleri hari­
cinde dışarıdan da hatırı sayı­
lır bir müşteri kitlesi oluşmuş.
Erzurumlu
Musta­
fa Ağırman ile Rizeli Hakan
Demircan’ın ortaklığında Bü­
lent Demir Caddesi üzerinde
kurulan mekan Beyoğlu Bele­
diye Başkanı Ahmet Misbah
Demircan tarafından “hayır­
lı olsun” temennisiyle açılmış.
Tek katlı mütevazı me­
kanın ustası da Oltu’lu Ol­
cay Öztürk. İstanbul doğum­
lu bir Erzurumlu olan Ol­
cay Usta bu işi babası Nuret­
tin Öztürk’den öğrenmiş. Ba­
ba Öztürk ”Cağ kebap”ı 1976
yılında Sultangazi’de başlatıp
İstanbul’a tanıtıp sevdiren ve
Türkiye’ye yayanlardan… Ha­
len iki Sultangazi, bir de Geb­
ze de olmak üzere üç ayrı res­
toranında müşterilerine hiz­
met veriyor.
Çok hafif ve lezzetli olan
Cağ Kebap’ın sırrı etinde ve
pişirilmesinde. Balıkesir yöre­
sinin lezzetli kuzularının et­
leri akşamdan terbiye ediliyor
ve meşe odunuyla pişiriliyor.
Kasımpaşa’nın bu iddia­
lı lezzet mekanında Erzurum
yöresinin en tanınmış lezzet­
leri olan cağ kebap ve kadayıf
dolması haricinde baş­
ka bir yemek pişirilmi­
yor. Ancak çorba, ay­
Fotoğraflar: Bayram AYSU
ran aşı, salata, turşu ve meşru­
bat da bulunuyor.
Sabah saat 9'da açılan ve
gece 21:00’a kadar hizmet ve­
ren bu lezzet mekanında ilk
parti Cağ Kebap saat 11:30’da
hazır oluyor.
Toplam 4 personelin is­
tihdam edildiği mekan, İstan­
bul ve Beyoğlu’nda gerçek ma­
nada cağ kebap yiyebileceği­
niz nadir yerlerden biri ola­
rak dikkat çekiyor. Erzurumlu
olan veya Erzurum’u gören ba­
zı müşteriler ise “kendilerini
Erzurum’da cağ kebabı yemiş
gibi“ hissettiklerini söylüyor
ve herkese tavsiye ediyorlar. n
Adres: Küçük Piyale Mahalle­
si Bülent Demir Caddesi
No: 27 Kasımpaşa
Tel: 0(212) 235 42 82
Cağ Kebabı
Cağ kebabı, ‘cağ döne­
ri’ veya ‘yatık döner’ ke­
çi ve kuzu etinden ya­
pılan bir çeşit kebap­
tır. Erzurum’un Tortum,
Uzun­dere, Oltu, Olur ilçele­
ri ile Artvin’in Yusufeli ilçe­
sine ait olan cağ kebabı, ön­
ceden terbiye edilmiş etin
yatık bir şişe geçirilip odun
ateşi üzerinde pişirilmesiy­
le hazırlanır. Cağ adı verilen
şişler kullanılarak servis ya­
pıldığından bu adı almıştır.
Servisi, yine yöreye özgü la­
vaş ekmeği ile beraber yapı­
lır. Birçok yerde, yanlış ola­
rak ‘çağ kebabı’ şeklinde te­
laffuz edilmektedir.
Malzemeye soğan, tuz
ve karabiber eklenir ve ha­
zırlanan parça etlere ekle­
nen soğan, reyhan, tuz ve
karabiber gibi baharatlar
et ile iyice yoğrulur. Eğer
daha fazla lezzetli olması
istenirse hazırlanan et
dinlendirilir ve 24 saat se­
rin ortamda veya buzdola­
bında bekletilir. Bu süre
sonunda Cağ kebabı pişi­
rilmeye başlanabilir. Et ya­
tık biçimde odun ateşinin
kızgın közünde 10 veya 15
cm yüksekte veya mesafe­
de pişirilir ve döner bıçağı
ile birer porsiyon kesilip
ızgara üzerine alınır. Bura­
da et biraz daha pişirilir.
Tandır ekmeği ve lavaş ek­
mekle servis yapılır. Ayrı­
ca yanında yöresel ayran
ya da şalgamla tüketil­
mektedir.
SAYI: 25
Rıfat Yörük - Turgut Yılmaz
MİZAH 19
Tünel efsaneleri
Karaköy ile İstiklal Caddesi’ni en kısa yoldan birbirine
bağlayan Dünyanın ikinci metrosu Tünel 139 yaşına girdi. Yıldönümü vesilesiyle tarihi Tünel’de yaşanan ilginç
olayları “Gazete Beyoğlu” okurları için derledik.
Yolculuk 90 saniye Tünel’de çok sık rastlanan bir
durum da hattın bu kadar kı­
sa olduğuna inanmayan yolcu­
ların inmeme ısrarıdır. Tünel’e
ilk defa binen bu yolcular an­
cak Karaköy’e gerisin geri gi­
dince ikna olurlar.
Zaman zaman da yolun kı­
sa olduğunu bilmedikleri için
oturmak istemeyen yaşlı ve ha­
mile yolculara oturmaları için
ısrar eden acemi yolcuların du­
rumu Tünel’in müdavimleri
arasında gülüşmelere yol açar. Bir Sülün Osman klasiği
Tarihi Tünel yalnızca İstanbul­
lular için değil taşradan gelen­
ler için de ilgi odağıdır. Geç­
mişte İstanbul’a gelen taşralı­
ları Galata Köprüsü'nü satarak
dolandıran Sülün Osman, yir­
mi hacı adayını ‘sizi trenle hacca
gönderiyorum’ diyerek kandırır,
Karaköy’den Tünel’e bindirdik­
ten sonra kayıplara karışır. Ha­
cı adayları, Tünel İstas­yo­nu’nda
kendilerini inmeleri konusunda
uyaran görevlilere direnir, an­
cak istasyonlar arasında beş kez
gidip geldikten sonra kandırıl­
dıklarını anlayarak ikna olurlar.
“Önemli olan ben değil sigaralarım”
Tünel’de iki yaya
Bir keresinde Tünel’in için­
de yabancı şahıslar görüldüğü
yolunda alarm verilir. Bunun
üzerine güvenlik yaptığı ara­
mada yokuşu soluk soluğa çı­
kan iki taşralıyı yakalar.
Bu kişiler yukarıya yürüye­
rek çıkıldığını zannedip yola
koyulduklarını söyleyince ser­
best bırakılır.
Bir olay da yabancı sigara yasa­
ğının olduğu 1979 yılında ya­
şanır. Elindeki bir karton si­
garayla güvenlik güçlerinden
kaçan bir vatandaş Karaköy
İstasyonu'ndan Tünel’e girip
yukarı doğru yürümeye başlar.
Makinist, ortadaki makas böl­
gesinde yabancıyı fark edip fre­
ne basar, ancak belli bir mesa­
fe gittikten sonra durabilen va­
gon hafifçe vatandaşa çarpar,
derken sigaralar etrafa yayılır.
Makinist, hemen araçtan
inerek şahısa ‘bir şeyin var
mı?’ diye sorar. Vatandaş he­
men İETT Sağlık İşlerine alına­
rak kurum doktorunca ilk mü­
dahalesi yapılır. ‘Her ihtimale
karşı bir gün süreyle müşahade
altında kalması gerekir’ diyen
doktoru dinlemeyen vatandaş,
‘sigaralarımı verin, beni bıra­
kın’ der ve imzaları atıp çıkar.
20 SANAT
ŞUBAT 2014
Ahmet Ümit, Agatha Christie’ye
komşu oldu
Pera Palas’ta, 410 numaralı odanın
adı artık Ahmet Ümit. Otel daha önce
de Agatha Christie, Ernest Hemingway, Pierre Loti ve Greta Garbo’nun
adlarını odalarına vermişti.
İ
stanbul Hatırası’, ‘Sultanı Öl­
dürmek’ gibi romanlarıyla
tanınan, polisiye roman tü­
rünün en önemli temsilcilerin­
den Ahmet Ümit’in ismi Pe­
ra Palas Oteli’nde 410 numara­
lı odaya verildi. Daha önce Er­
nest Hemingway, Pierre Lo­
ti, Greta Garbo gibi ünlü kişile­
rin isimlerinin verildiği otelde,
Ümit’in isminin verildiği oda
cinayet romanları yazarı Agat­
ha Christie’nin adının verildiği
411 numaralı odanın yanında
yer alıyor. Pera Palas’ta düzen­
lenen basın toplantısında ko­
nuşan Ahmet Ümit, İstanbul’un
simgelerinden biri olan anıt bir
binada adının geçiyor olmasın­
dan ve sevdiği yazarlarla birlik­
te anılacak olmaktan onur duy­
duğunu belirtti. Pera Palas’ın
kendisinde önemli bir yeri ol­
duğunu söyleyen Ümit, İlk po­
lisiye romanı ‘Sis ve Gece’nin
basın toplantısının burada ya­
pıldığını sözlerine ekledi. İtti­
hat ve Terakki Partisi’ni konu
alan, ismi henüz belli olmayan
yeni romanınında karakterin
bu odada konaklayacağını söy­
leyen Ümit şöyle konuştu:
“Baş karakterlerden bir ta­
nesi Şehsuvar Sami, odanın
numarası belli değildi ama
şimdi belli 410 numaralı oda­
da kalacak.”
Toplantının ardından Ah­
met Ümit basın mensuplarına
odayı tanıttı. Yeni romanının
bir kısmını da burada yazdı­
ğını belirttiği odada yazarın el
yazmaları, romanlarını yazdı­
ğı bilgisayarı, kitapları ve fark­
lı kişisel eşyaları yer alıyor. İlk
kez yaşayan bir Türk yazarın
isminin odaya verildiğini söy­
leyen Pera Palace Hotel Jume­
irah Genel Müdürü Pınar Kar­
tal Timer, Ahmet Ümit sever­
lerin odada kış sezonunda 325
Euro, yaz sezonunda 500 Euro
karşılığında konaklayabilecek­
lerini belirtti. n
Timurtaş Onan fotoğraflarıyla
Beyoğlu Neoclassic
Y
urt dışı ve yurt içinde
gerçekleştirdiği sergiler
ve ödüllü belgesel film­
leriyle adından söz ettiren
ünlü fotoğraf sanatçısı ve yö­
netmen Timurtaş Onan, “Be­
yoğlu Neoclassic” adını taşı­
yan dia gösterisi ile 15 Şubat
2014, Cumartesi günü hem
saat 15:00’de, hem de kaçı­
ranlar için bir kez daha saat
18:00’de Akbank Sanat’ın ko­
nuğu oluyor.
Timurtaş Onan, Beyoğ­
lu’nu konu alan üçüncü pro­
jesi olan “Beyoğlu Neo­
clas­
sic”de eski ve yeni Be­yoğ­lu’na
gönderme yapıyor. Üç yıl­
lık bir çalışmanın ürünü olan
proje, Beyoğlu’dan günlük ya­
şam enstantanelerini, mimari
detayları ve portreleri fotoğ­
raflar eşliğinde göz önüne se­
riyor. Fotoğraf tutkunlarının
kaçırmaması gereken etkinli­
ğin bir diğer önemli bir özel­
liği ise; tüm fotoğrafların ana­
log 6x6 orta format makine ile
siyah-beyaz çekilmiş olması.
Timurtaş Onan hakkında
Fotoğraf çalışmalarına 1980
yılında başlayan Timurtaş
Onan, bugüne kadar yurtiçi
ve yurtdışında birçok etkin­
liğe katıldı, ulusal ve ulusla­
rarası yarışmalarda jüri üyesi
olarak yer aldı. Türk Fotoğ­
rafçıları Kü­tüp­hanesi proje­
sinin küratörü ve genel yayın
yönetmeni olan Onan, ulus­
lararası sanatçılarla, düzen­
lediği projeksiyon çalışmala­
rı ve enstalasyonlarla “Posi­
tions and Directions”, “Tri­
angle” “Nekropolis” ve “Cul­
tural and Contamporary Art”
adlı çağdaş sanat etkinlikleri­
ne katıldı. 2005 yılında “Be­
yoğlu Geceleri” adlı ilk kita­
bını yayımladı. 2006 yılında
Fransız Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirdiği
“Beyoğ­
lu Geceleri” adlı audio visu­
al – enstalasyonu daha sonra
Brünsbüttel Stadt Gallery’de
ve Atina’da Artower Clio
Gallery’de sundu. Fransa’da
gerçekleştirilen yedi Türk fo­
toğraf sanatçısının eserlerin­
den oluşan “Türkiye Kavşa­
ğı”, beş Türk ve beş Yunan­
lı sanatçının katılımıyla ger­
çekleştirilen “Birlikte Varo­
luş” adlı sergilerin küratörlü­
ğünü yaptı. 2007 yılında, üç
ödüllü ilk belgesel filmi “So­
kak Çocukları”nı çekti.
Küratörlüğü Beste Gürsu
tarafından gerçekleştirilen
Timurtaş Onan'ın "Neo Clas­
sic Beyoğlu" projesinin ilk
sergisi Dortmund ve Beyoğlu
Belediyeleri Kültür Anlaşma­
sına istinaden, 2010 Kültür
Başkenti İstanbul yurt dışı
etkinliği kapsamında Dort­
mund Kültür ve Sanat Tarihi
Müzesi’nde (Dortmund Stad
Museum MK) sergilendi. n
SANAT 21
SAYI: 25
"Merhamet" sergisi
Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi,
“360 Dereceden Aşk Festivali’ kapsamında “Merhamet” temalı fotoğraf
sergisine ev sahipliği yapıyor.
K
üratör Işık Gençoğlu’nun
yandaki dörtlükle gön­
derdiği davete olumlu ya­
nıt veren fotoğraf sanatçıları­
nın vizöründen “Merhamet”
temalı sergiyi 11-22 Şubat ta­
rihleri arasında 360 Derece­
den AŞK Festivali kapsamında
izleyebileceğiz…
“Merhamet” / “Kapıları ka­
patmamak demek merhamet!
/ Perdeleri örtmemek! / Kafa­
nı çevirmemek demek! / Gör­
mezden gelmemek…”
Aylar önce Sevgili Nihal
Gündüz’ün danışmanlığında
çıktık yola… “Aşık”ın gözünden
merhameti görmek istedik.
Belki hatırlatmak birilerine…
Bizi “insan” yapan değerleri…
Merhamet Sergisi 11 Şu­
bat itibariyle 22 Şubat’a ka­
dar Beyoğlu Belediyesi Sanat
Galerisi’nde izlenebilir. 360 De­
receden Aşk Festivali kapsa­
mında gerçekleşecek olan "Mer­
hamet" konulu fotoğraf sergisi­
ne katılan sanatçılar; Erbil Bal­
ta, Ercan Aslan, Ferdi Limani,
Nihal Gündüz, Selahattin Se­
vi, Noyan Babatasi, Yavuz Pi­
levneli, Murat Tomruk, Özcan
Yaman, Parisa Karamnezhad,
Mustafa Önder, Kamil Fırat,
Şafak Taner, Aykut Bozan. n
ve genç isimlerinden konuk­
lar katılacak. Film Arası Sine­
ma Okulu’na katılarak tecrü­
be ve görüşlerini öğrenciler­
le paylaşacak isimler ise şöy­
le; Usta oyuncu Nilüfer Aydan,
yönetmenler Reis Çelik, Mesut
Uçakan ve Kutluğ Ataman, ün­
lü oyuncular Emre Kızılırmak
ve Gökhan Mumcu.
ileriki bir tarihte mülakata da­
vet edilecekler. Mülakat sonu­
cunda okula kesin kayıt yaptı­
ran öğrenciler, 1 Mart cumar­
tesi günü ders başı yapacak.
Eğitimler cumartesi ve pazar
günleri verilecek.
Filmarası
Sinema Okulu
başlıyor!
Film Arası Dergisi, Beyoğlu’nda iki aylık yoğunlaştırılmış
bir sinema okulu açıyor. Altı dalda eğitimin verileceği
okula, Türk Sinemasının usta ve genç isimleri katılacak.
A
ylık sinema dergisi Film
Arası, Beyoğlu Belediye­
si Gençlik Merkezi’nde
2 aylık eğitim verecek bir si­
nema okulu açıyor. Beyoğlu
Belediyesi’nin desteğiyle açıla­
cak okulda, pratik yoğunluklu
bir müfredat uygulanacak. Öğ­
renciler iki aylık eğitimin ar­
dından, ekip halinde bir kısa
film çekecek.
Altı dalda eğitim
Altı dalda sinema eğitiminin
verileceği Film Arası Sine­
ma Okulu’nda, senaryo der­
sine senarist-yönetmen Gök­
han Yorgancıgil, görüntükurgu derslerine Zerre filmi­
nin ödüllü kurgucusu Mesut
Ulutaş ve Okan Akgün, sine­
ma tarihi dersine Tersninja.
com editörü ve sinema yazarı
Ege Görgün, oyunculuk dersi­
ne oyuncu/yönetmen Osman
Doğan, sinema yazarlığı der­
sine ise Film Arası Dergisi ya­
yın yönetmeni Suat Köçer ka­
tılacak.
Sinemanın ustaları da var
Derslerin yanı sıra, yapıla­
cak work-shoplara, her haf­
ta Türkiye sinemasının usta
Öğrenciler mülakatla alınacak
Kayıtları
başlayan
sine­
ma okulunun başvurula­
rı, Beyoğlu Belediyesi Genç­
lik Merkezi’nde yapılıyor. 1830 arası kişilerin başvurula­
rı alındıktan sonra, belirlenen
Eğitimin sonunda kısa film çekimi
Eğitimin ardından, öğrenciler­
le bir kısa film çekilecek ve fil­
min tüm aşamalarını yine öğ­
renciler oluşturacak. Öğren­
cilerce çekilecek kısa film, dü­
zenlenecek bir gala gecesinde
sinemaseverlerin beğenisine
sunulacak. n
22 SANAT
ŞUBAT 2014
Beyoğlu
Dergisi'nin
“Hırvatistan’daki Dünya
kış
sayısı
çıktı...
Mirasları” Beyoğlu’nda
Beyoğlu
Belediyesi’nin üç
aylık yayın organı
olan ve sekizinci
yılına giren
“Beyoğlu” dergisi’nin
kış sayısının
dağıtımına başlandı.
“Hırvatistan’daki Dünya Mirasları” fotoğraf sergisi, Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi’nde ziyarete açık tutuldu. İki ülke insanını
bir adım daha yaklaştırmayı amaçlayan sergi beğenildi.
H
ırvatistan Başkonso­
losluğu ve Beyoğlu Be­
lediyesi işbirliğiyle ger­
çekleştirilen sergide, UNES­
CO Dünya Mirasları listesin­
de bulunan, Hırvatistan’ın 7
bölgesindeki tarihi eserleri
yansıtan çeşitli fotoğraflar
yer alıyor.
Hırvatistan’ın dünya mi­
rasına olan katkısını göster­
meyi ve mirasın gelecek ne­
sillere aktarılmasını amaç­
layan serginin resmi açılı­
şına Beyoğlu Belediye Baş­
kanı Ahmet Misbah Demir­
can, Hırvatistan’ın Ankara
Büyükelçisi Drazen Hrastic,
ABD İstanbul Başkonsolosu
Charles Hunter, Bosna Her­
sek İstanbul Başkonsolosu
Hrvoje Kanta, Hırvatistan
İstanbul Başkonsolosu Mar­
ta Nakic Vojnovic ve çok sa­
yıda davetli katıldı.
Açılışta konuşan Baş­
kan Demircan, Beyoğlu’nun
farklı kültürleri barındıran
yapısıyla bilindiğini belir­
terek, “Bugün Hırvatistan’ı
misafir ediyoruz. Fotoğrafla­
ra bakınca, biraz zaman ayır­
mam gerektiğini hissediyo­
rum. Ama gerçekten çok gü­
zel görseller var. Kendi ken­
dime, ‘Bu fotoğraflara bak­
makla yetinme ve bu güzel
ülkeye gitmekten vazgeçme’
diyorum” şeklinde konuştu.
Açılışta konuşan Büyü­
kelçi Hrastic ise “Hırva­tistan
küçük bir ülke. Ancak do­
ğal ve kültürel güzellikler­
le dolu” dedi. UNESCO Dün­
ya Mirasları listesinde bu­
lunan Hırvatistan’ın 7 böl­
gesini, fotoğraflarına işaret
ederek anlatan Hrastic, ser­
ginin asıl amacının, Türkle­
re ve Türkiye’yi ziyaret eden
turistlere, Hırvatistan’ın do­
ğal ve kültürel güzellikleri­
ni göstermek olduğunu kay­
detti.
Türkiye ile Hırvatistan
arasında tarihi, politik, eko­
nomik ve kültürel bağlar ol­
duğuna da vurgu yapan Bü­
yükelçi, bu sergi ile iki ülke
insanını bir adım daha yak­
laştırmak istediklerini be­
lirtti.
Adriyatik kıyısındaki an­
tik şehirlerin çoğunluğunu
oluşturduğu sergiyi gezen­
ler Hırvatistan'daki önem­
li dünya miraslarını tanıma
imkanını buldular.
İki ülke arasındaki dost­
luğu pekiştiren sergi, 25
Ocak’a kadar ziyarete açık
tutuldu. n
B
eyoğlu Parkları’nın ka­
pağa çıkartıldığı ve zen­
gin bir dosya olarak su­
nulduğu derginin başyazısı ise
her zamanki gibi Beyoğlu Be­
lediye Başkanı Ahmet Misbah
Demircan’a ait. “Beyoğlu’nun
parkları mahalle kültürüne
katkı sağlıyor” başlıklı yazı­
da parklar hakkında bilgi ve­
ren Demircan, derginin bu ay­
ki içeriği hakkında da okuyu­
cuları aydınlatıyor.
Beyoğlu’ndaki kültür-sa­
nat faaliyetlerinin ve beledi­
ye icraatlarının geniş olarak
işlendiği dergide dikkat çeken
diğer bir araştırma da İsveç
Başkonsolosluğu’yla ilgili. İs­
tiklal Caddesi’nin Tünel tara­
fında yer alan, geniş ve bakım­
lı bahçesiyle dikkatleri çeken
Başkonsolosluk hakkında ve­
rilen doyurucu bilgiler çarpıcı
fotoğraflarla destekleniyor.
“Sohbet” bölümünün ko­
nuğu ise Prof. Dr. Ümit Me­
riç. Türkiye’nin önemli aydın­
larından Meriç, hem rahmetli
babası mütefekkir Cemil Me­
riç hakkında bilgi veriyor, hem
de Beyoğlu hakkındaki düşün­
celerini ve anılarını okurlarla
paylaşıyor.
Beyoğlu Belediyesi Başkan
Vekili ve Kültür Kenti Vak­
fı Başkanı Bülent Katkak’ın
Mimar-Yazar Sinan Genim’le
birlikte hazırladığı “Topha­
ne Kasrı” incelemesi de gerek
içeriği, gerekse fotoğraflarıy­
la okurun ilgisini çekebilecek
zenginlikte.
“Gastronomi” bölümünde
tanıtılan lezzet mekanı ise Ka­
raköy Bankalar Lokantası. Bu
tarihi lokanta hakkında “do­
yurucu” bilgilerin verildiği bol
görselli araştırma insanı ade­
ta acıktırıyor. İlçemizin kök­
lü okullarından Sainte Pulche­
rie Fransız Lisesi “eğitim” bö­
lümünde tanıtılıyor. “Yaşam”
bölümünü renklendiren me­
kan Avusturya Sen Jorj Hasta­
nesi. Bu sayıda “Büyüteç” altı­
na alınan konu ise Refia Övüç
Olgunlaşma Enstitüsü.
Tamamı renkli, 112 sayfa­
lık Beyoğlu Dergisini, Beyoğlu
Belediyesine ait tüm birimler­
den ücretsiz olarak temin ede­
bilir ve zevkle okuyup incele­
yebilirsiniz. n
Beyoğlu Kültür-Sanat yıllığı yayımlandı
Beyoğlu Belediyesi’nin geçen yıl gerçekleştirdiği kültür-sanat faaliyetleri hazırlanan
bir kitapla tanıtıldı. 146 sayfalık kitap renkli içeriğiyle beğenildi.
B
eyoğlu Belediyesi KültürSanat 2013” isimli 146
sayfalık kitap, Beyoğlu
Belediye Başkanı Ahmet Mis­
bah Demircan’ın “Beyoğlu’na
yakışan etkinlikler” başlıklı bir
sunuş yazısıyla başlıyor.
“Bir dünya sahnesi olan
Beyoğlu’nda başkanlık yapma­
nın bir zevk olduğunu” vurgu­
layarak yazısına başlayan De­
mircan “Kalitemizin ve başa­
rımızın sırrı işimizi sevme­
mizden, heyecanımızı kaybet­
mememizden kaynaklanıyor.
2013 yılını birbirinden renk­
li ve güzel yerel, ulusal, ulusla­
rarası yüzlerce etkinlik hazır­
layarak başarıyla tamamlayan
güçlü kültür ekibimiz 2014’de
hazır” diyor.
İlk olarak “Festivaller ve
Şenlikler” bölümünün yer al­
dığı kitapta yapılan faaliyetler
şu sırayla tanıtılıyor; Ödüller,
Özel Günler ve Haftalar, Des­
teklediğimiz Etkinlikler, Semt
Konakları, Gençlik Merkezle­
ri, Turabibaba ve Okmeydanı
Kütüphaneleri, Beyoğlu Belle­
ği, Kefken Çevre Yaz Kampı,
Beyoğlu Sanat Galerisi, Cihan­
gir Sanat Merkezi, Beyoğlu Be­
lediye Tiyatrosu, Dış İlişkiler, Sosyal Organizasyonlar, Spor­
tif Faaliyetler. n
444 0 160
www.beyoglu.bel.tr
Beyoğlu Belediyesi Adına Sahibi
Ahmet Misbah Demircan
Beyoğlu Belediye Başkanı
Yayıncı
Beyoğlu Belediyesi Kültür, Eğitim
ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Yayın Direktörü
Özcan Tokel (Başkan Yardımcısı)
Yayın Koordinatörü
Rıfat Yörük
Editör
Dilek Şenol Can
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Deniz Özlem Doğan
Yönetim Yeri: Beyoğlu Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü Tel: 0212 444 0 160
BEYOĞLU'NDA
Baskıya Hazırlık: AJANS BEYOĞLU
Tel: 0212 249 81 07 - 0212 243 37 25
E-mail: [email protected]
Grafik & Tasarım: Harun Yücel
Fotoğraf: Timur Tahmaz, Erdal Ağcakaya
Yayın Türü: Yerel, Aylık, Süreli
Baskı: İhlas Gazetecilik A.Ş. Merkez Mah.
İhlas Plaza Bahçelievler Tel: 0212 454 30 00
BİR ŞİİRDİR B
E
Y
O
Ğ
L
U
YAŞAM
duğu
Talat AKIN'a fotoğraflarıyla sun
er.
ürl
ekk
teş
ayı
dol
an
katkıd
İstanbul
Seni görüyorum yine İstanbul Gözlerimle kucaklar gibi uzaktan
Minare minare, ev ev,
Yol, meydan.
Geliyor Boğaziçi`nden doğru
Bir iskeleden kalkan vapurun sesi,
Mavi sular üstünde yine
Çiçek Pasajı
Bembeyaz Kızkulesi.
Bir yanda, serin sabahlarla beraber,
Doğduğum kıyılar: Beşiktaşım.
Baktıkça hep, semt semt, yer yer,
Beş yaşım, onbeş yaşım, ah yirmi yaşım!
……..
Serdar-ı Ekrem Caddesi
Gün olur, Köprü ortasında durur
Anarım, Adalar`da çamların uykusunu.
Gün olur, Beyoğlu`nu özler içim,
Koklamak isterim Tünel`in kokusunu.
Ziya Osman SABA
Süleymaniye'den Beyoğlu
Mısır Apartmanı
Mısır Apartmanı
Kasımpaşa İskele
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
5 207 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content