close

Enter

Log in using OpenID

bizim menkul trakya cam raporu

embedDownload
TRKCM
03.09.2014
ENDEKSE PARALEL GETİRİ
Yükselme Potansiyeli: 6%
TRKCM 30.06.2014 Mali Tablosu Bilgilendirme Notları ve
Hedef Fiyat Güncelleme…
TRKCM Hisse Verileri
TL
 Trakya Cam’ın girdi sağladığı sektörlerden otomotiv Fiyat
sektöründe; 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde yurt içi GÜNCEL HEDEF FİYAT
Pazar %24 geriledi. Otomotiv ihracatında yaşanan artışın ÖNCEKİ HEDEF FİYAT
etkisiyle 2014 yılının ilk altı ayında üretimdeki düşüş %2
ile sınırlı kaldı. Avrupa pazarı ise %6,2 oranında artış
gösterdi. İnşaat sektöründe TÜİK verilerine göre 2014 yılı
Mart ayından itibaren artışa geçen mevcut işlerin
seviyesi Temmuz ve Ağustos aylarında tekrar geriledi.
Beyaz eşya sektöründe ise yılın ikinci çeyreğinde yaşanan
toparlanmaya rağmen Ocak-Haziran döneminde yurt içi
pazar %7 daraldı. Beyaz eşya ihracatı ise Avrupa
pazarındaki iyileşme ile birlikte yılın ilk yarısında %6
büyüme gösterdi.
 Trakya Cam, 2014 yılının 2. çeyreğinde geçen yılın aynı
dönemine göre satış gelirini %44,4 oranında artırarak
499,6 milyon TL net satış geliri elde etti. Şirket 2013 yılı
Mayıs sonu itibariyle Almanya’da faaliyet gösteren Fritz
Holding’in tamamını satın almıştı. Şirketin geçen yılın
aynı döneminde 34 milyon TL seviyesinde olan Avrupa
satışları bu çeyrekte 121 milyon TL oldu. Yurt içi satış
büyümesi ise artan ürün fiyatlarının da etkisiyle %23
artışla 378 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
2,67
2,84
2,73
Piyasa Değeri(Milyon TL)
1.973
Firma Değeri(Milyon TL)
2.353
Fiyat/Kazanç (Cari Dönem)
10,35
Piyasa Değeri/Defter Değeri
0,86
Halka Açıklık Oranı(%)
30,16
Ortalama Günlük İşlem Hacmi(3Ay-Bin TL)
9.719
Kaynak: BMD, Finnet
TRKCM Fiyat Performansı (%)
1 ay
3ay
1 yıl
TRKCM Performans (%)
-4,30
15,34
31,43
BIST Performans (%)
-4,45
3,78
22,81
ÖNEMLİ RASYOLAR
6A13
2Ç13
1Ç14
2Ç14
6A14
Brüt Kar Marjı (%)
25,8%
27,0%
34,1%
26,0%
28,0%
Faaliyet gider marjı (%)
20,9%
19,4%
24,3%
17,0%
18,5%
5,0%
7,6%
9,8%
9,0%
9,5%
13,9%
15,3%
15,5%
16,6%
16,6%
Net Esas Faaliyet Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Toplam Borç / Özsermaye (%)
Özsermaye Karlılığı(%)
SMM %
6,0%
8,9%
8,4%
15,2%
11,4%
68,6%
68,6%
76,8%
79,0%
79,0%
2,0%
1,7%
2,0%
3,7%
5,2%
74,2%
73,0%
65,9%
74,0%
72,0%
Kaynak: BMD, Finnet
Endekse Göre Getiri
 İlk madde ve malzeme giderlerinde yaşanan %49’luk
artıştan kaynaklanarak satış büyümesinin üzerinde
gerçekleşen satış maliyet artışı 2014 yılı 2. çeyreğinde
geçen yılın aynı dönemine göre brüt kar marjının
%27’den %26 seviyesine gerilemesine sebep oldu.
Faaliyet giderleri 2013 yılı ikinci çeyreğine göre %26
oranında artış gösterirken, bu oranın satış büyümesinin
altında kalması faaliyet gider marjını iyileştirdi ve FAVÖK
marjı %16,6 seviyesine yükseldi. Bu dönemde nette esas
faaliyetlerden diğer gelirlerini ve temettü gelirlerindeki
artış nedeniyle yatırım faaliyetlerinden gelirlerini artıran
Şirketin vergi öncesi karı %48 artışla 59,8 milyon TL oldu.
3,70
3,50
3,30
3,10
2,90
2,70
2,50
2,30
2,10
1,90
1,70
1,50
TRKCM
XU100
Bizim Menkul Değerler
Rabia Kürün
+90(216)547 1345
ra bi a [email protected]
TRKCM 30.06.2014 Mali Tablosu Bilgilendirme Notları…
 Bu dönemde 35,9 milyon TL ertelenmiş vergi geliri yazan Şirketin net kar marjı %8,9 seviyesinden %15,2
seviyesine yükseldi. Ana Ortaklık Net Karı ise %146 artışla 79,9 milyon TL olarak gerçekleşti.
 Şirketin 2014 yılı satış büyümesi tahminimizi değiştirmiyor, yılın son çeyreğinde gerçekleştirilebilecek
doğalgaz zammı ihtimalini göz önüne alarak brüt kar marjı beklentimizi %1 kötüleştiriyoruz. Risksiz
getiri oranında 40 baz puanlık azalış sebebiyle AOSM varsayımımızı iyileştirerek TRKCM hisse senetleri
için 14/05/2014 tarihli raporumuzda 2,80 TL olarak belirlediğimiz hedef fiyatımızı 2,84 TL’ye çıkarırken
“Endekse Paralel Getiri” öngörüyoruz.
TRKCM ÖZET BİLANÇO
30.06.2013 30.06.2014
Değişim %
Dönen Varlıklar
Nakit ve Benzeri Değerler
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Duran Varlıklar
Toplam Aktifler
1.409.376
731.371
294.033
233.720
150.253
1.992.184
1.110.790
16.408
28.021
836.966
3.401.560
1.560.648
819.918
357.900
271.932
110.899
2.719.852
1.677.504
46.923
84.576
910.848
4.280.500
11%
12%
22%
16%
-26%
37%
51%
186%
202%
9%
26%
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Finansal Borçlar
UV Fin. Borçların Kısa Vadeli Kıs.
Kısa Vadeli Ticari Borçlar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Finansal Borçlar
Uzun Vadeli Ticari Borçlar
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil)
Toplam Pasifler
Ana Ortaklık Dışı Özsermaye
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait)
Toplam Pasifler
450.837
62.301
91.079
138.028
159.429
892.517
786.579
5.444
46.013
54.481
2.058.207
3.401.560
98.998
1.959.208
3.401.560
709.869
121.516
105.593
209.100
273.660
1.097.069
972.970
0
65.131
58.968
2.473.561
4.280.500
185.773
2.287.788
4.280.500
57%
95%
16%
51%
72%
23%
24%
-100%
42%
8%
20%
26%
88%
17%
26%
TRKCM ÖZET GELİR TABLOSU
6A13
2Ç13
1Ç14
2Ç14
6A14
Değişim % Değişim % Değişim %
2Ç14-2Ç13 2Ç14-1Ç14 6A14-6A13
Satış Gelirleri
582.167 346.115 490.474 499.625 953.050
44,4%
1,9%
63,7%
Satışların Maliyeti (-)
431.854 252.524 323.243 369.736 686.416
46,4%
14,4%
58,9%
Brüt Kar
150.313
93.591 167.231 129.889 266.634
38,8%
-22,3%
77,4%
Faaliyet Giderleri (-)
121.422
67.130 119.384
84.716 176.206
26,2%
-29,0%
45,1%
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
28.891
26.460
47.847
45.173
90.427
70,7%
-5,6%
213,0%
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
22.099
11.616
13.254
14.944
28.274
28,7%
12,8%
27,9%
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-)
10.253
5.675
94
4.220
10.199
-25,6%
4380,2%
-0,5%
Faaliyet Karı veya Zararı
40.738
32.401
61.007
55.897 108.502
72,5%
-8,4%
166,3%
-1.046
1.895
-3.925
-106,2%
-97,0%
-173,9%
-40,8%
-63,2%
67,6%
-38,4%
-63,1%
77,5%
-154,9%
-55,4%
-403,6%
Özkaynak Yönt. Değer. Yat. Kar/Zarar Payları
-118
773
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler
197.579 150.985 243.233
89.425 331.150
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)
193.507 147.879 247.057
91.129 343.512
Net Finansal Gelirler/Giderler
4.071
3.106
-3.824
-1.704
-12.363
Vergi Öncesi Kar/Zarar
48.692
40.319
54.737
59.813 104.665
48,3%
9,3%
115,0%
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
9.412
6.953
11.367
-24.942 -15.316
-458,7%
-319,4%
-262,7%
Net Dönem Karı/Zararı
39.281
33.366
43.370
84.754 119.981
154,0%
95,4%
205,4%
Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı
4.213
2.584
2.224
8.786
11.379
240,1%
295,0%
170,1%
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı
35.067
30.782
41.146
75.969 108.603
146,8%
84,6%
209,7%
Amortisman Giderleri , İtfa Ve Tükenme Payları
52.008
26.462
30.536
37.663
68.198
42,3%
23,3%
31,1%
FAVÖK
80.899
52.923
75.790
82.835 158.626
56,5%
9,3%
96,1%
TRKCM
3,50
3,00
2,99
Fiyat (TL)
2,8
3,01
2,8
2,73
2,50
2,00
1,50
1,00
TRKCM
2,94
Hedef Fiyat
2,8
2,84
Bizim Menkul Değerler A.Ş
Araştırma Departmanı
Email : [email protected]
Telefon : 0216-444-1-263
0216-547-13-00
Önemli Uyarı
Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından okuyucuyu bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.
Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da belli bir getiri garantisi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir.
Burada yer alan bilgiler BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenmiştir. Kullanılan bilgilerin hatasızlığı ve/veya
eksiksizliği konusunda BMD hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım kanalları aracılığıyla tüm BMD müşterilerine eşzamanlı
olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler dokümanın yayınlandığı tarih itibariyle geçerlidir. BMD Araştırma Bölümü daha önce
hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerle çelişen başka
raporlar yayınlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman dilimlerine işaret ediyor, farklı analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı
varsayımlarda bulunuyor olabilir. Böyle durumlarda, BMD’nin bu raporlardaki tavsiye ve görüşlerle çelişen diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını okuyucunun
dikkatine sunma zorunluluğu yoktur.
Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma Bölümü’nün izni
olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz. Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve hedef fiyat değerlemeleri de dahil olmak
üzere tüm yorum ve çıkarımların, BMD Araştırma ‘nün izni olmadan başkalarıyla paylaşmamaları gerekmektedir. BMD bu araştırma raporunu yayınlamaya,
müşterilerine ve gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma Bölümü gerekli olduğunu düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini
güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma herhangi bir hisse senedinin veya finansal yatırım
enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD tarafından direk veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir şirket tarafından gönderilmiş bir teklif ya da
öneri oluşturmamaktadır. Herhangi bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka arzına talepte bulunma kararı bu çalışmaya değil, arz edilen yatırım aracı ile
ilgili kamuya duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve sirkülere dayanmalıdır. BMD ya da herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve tavsiyelere
uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarar ya da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
793 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content