close

Enter

Log in using OpenID

cımsa - Bizim Menkul Değerler

embedDownload
CIMSA
28.08.2014
ENDEKSE PARALEL GETİRİ
Yükselme Potansiyeli: 6%
2014 Yılı 2. Çeyrek Mali Tablosu Bilgilendirme Notları ve
Hedef Fiyat Güncelleme…


Çimsa’nın ton bazında çimento satışları, toplam
ihracattaki azalıştan kaynaklanarak 2014 yılı ikinci
çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %4 geriledi.
Artan çimento fiyatları ve daha yüksek karlılığa sahip
beyaz çimento ihracatının artması ile Şirket, geçen yılın
aynı dönemine göre %11 satış büyümesine ulaşarak 309
milyon TL satış geliri elde etti.
2014 yılında mevsim normalleri üzerinde seyreden hava
şartları ile devam eden yatırım ve kentsel dönüşüm
projeleri çimentoya olan talebi canlı tutarak fiyatların
yüksek seyretmesine sebep oldu. Şirketin geçen yılın aynı
dönemine göre ton bazında yurt içi satışları değişmezken,
Şirketin yurt içi satış gelirleri %10,2 oranında yükselerek
230 milyon TL oldu. İhracat tarafında ise beyaz çimento
satışıyla karlılığını artırmayı hedefleyen Şirketin beyaz
çimento satışları ton bazında artış gösterirken, ihraç
pazarı durumundaki ülkelerde yaşanan iç karışıklıklar
nedeniyle gri çimento satışları geriledi. Ortalama beyaz
çimento ihracat fiyatının geçen yılın aynı dönemine göre
dolar bazında artış göstermesi ve döviz kurlarının geçen
yılın aynı dönemine göre yüksek seyretmesinin de
katkısıyla ihracat gelirleri %13 artışla 79 milyon TL oldu.
Ürün fiyatlarındaki artışa rağmen ilk madde ve malzeme
giderlerindeki sınırlı artışın yanında enerji tasarrufu
sağlayan yatırımların devreye girmesinin etkisi ile
satışların maliyeti geçen yılın aynı dönemine göre sadece
%1,2 oranında artış gösterdi ve brüt kar marjı %25,2’den
%31,8 seviyesine yükseldi. Şirket bu çeyrekte %37 artışla
98 milyon TL FAVÖK açıkladı.
CIMSA Hisse Verileri
TL
Fiyat
GÜNCEL HEDEF FİYAT
ÖNCEKİ HEDEF FİYAT
15,05
16,00
14,20
Piyasa Değeri(Milyon TL)
2.033
Firma Değeri(Milyon TL)
2.257
Fiyat/Kazanç (Cari Dönem)
11,08
Piyasa Değeri/Defter Değeri
1,98
Halka Açıklık Oranı(%)
49,00
Ortalama Günlük İşlem Hacmi(3Ay-Bin TL)
2.530
Kaynak: BMD, Finnet
CIMSA Fiyat Performansı (%)
1 ay
3 ay
1 yıl
CIMSA Performans (%)
0,00
11,36
46,73
-4,36
1,14
15,56
BIST Performans (%)
ÖNEMLİ RASYOLAR
6A13
2Ç13
1Ç14
2Ç14
6A14
Brüt Kar Marjı (%)
22,0%
25,2%
25,5%
31,8%
29,3%
Faaliyet gider marjı (%)
5,2%
4,6%
6,4%
4,6%
5,1%
Net Esas Faaliyet Kar Marjı (%)
16,8%
20,6%
19,1%
27,2%
24,2%
FAVÖK Marjı (%)
22,5%
25,7%
27,5%
31,7%
29,4%
Net Kar Marjı (%)
46,5%
69,3%
15,5%
20,4%
18,5%
Toplam Borç / Özsermaye (%)
39,6%
39,6%
53,1%
40,9%
40,9%
Özsermaye Karlılığı(%)
21,8%
19,4%
3,5%
6,4%
9,9%
SMM %
78,0%
74,8%
74,5%
68,2%
70,7%
Endekse Göre Getiri
Fiyat (TL)

270
250
230
210
190
170
150
130
110
90
 2013 yılının ikinci çeyreğinde Sabancı Holding hisse
senetlerini satan Çimsa bu satıştan 139,9 milyon TL kar
elde etmişti. Ayrıca aynı dönemde Şirketin iştiraki
Exsa’nın karından Şirket payına 11,5 milyon TL kar isabet
etmişti. 2014 yılı ikinci çeyreğinde Exsa’dan Şirketin
payına düşen kar 2,6 milyon TL ile sınırlı kaldı ve ana
Ortaklık Net Dönem Karı %67,2 azalarak 63,3 milyon TL
olurken net kar marjı %20,4 seviyesine geriledi. Bir
defaya mahsus yazılan SAHOL satışı göz ardı edilirse
Çimsa 2014 yılı ikinci çeyreğinde %20 net kar büyümesi
yakaladı.
XU100
CIMSA
Bizim Menkul Değerler
Rabia Kürün
+90(216)547 1345
[email protected]
CIMSA 2014 2. Çeyrek faaliyet sonuçları…

Çimsa 17 Temmuz 2014 tarihinde yıllık 1,1 milyon ton klinker ve 1,4 milyon ton çimento üretim kapasitesine
sahip Sançim Çimentoyu 220,7 milyon $’a satın aldı. Çimsa’nın aktif büyüklüğünün %30’una karşılık gelen bu
alımın Rekabet Kurulu tarafından onaylanması halinde çimento talebinin yüksekliğine bağlı olarak fiyatlarında
yüksek seyrettiği Marmara Bölgesi’ne yakınlaşmış olacak.

Diğer yandan Çimsa’nın faaliyet gösterdiği Akdeniz Bölgesi’nde yapımı devam eden yıllık 1,7 milyon ton ve 3,5
milyon ton klinker üretim kapasitesine sahip iki fabrikanın sırasıyla 2015 ve 2016 yıllarında devreye girmesi ile
bu bölgede çimento fiyatları baskı altında kalacak.

Çimento fiyatlarının 2014 yılında hızla yükselmesinin yanı sıra Çimsa’nın maliyetlerinde görülen sınırlı artış
nedeniyle brüt kar marjı beklentimizi yükseltiyor, risksiz getiri oranında 30 baz puanlık azalış sebebiyle AOSM
varsayımımızı iyileştiriyoruz. ÇİMSA hisse senetleri için 08/05/2014 tarihinde 14,20 TL olarak belirlediğimiz
hedef fiyatımızı İNA ve çarpan analizi soncunda 16,00 TL olarak yukarı yönlü güncelliyor ve önerimizi
“Endekse Paralel Getiri” olarak koruyoruz.
CIMSA ÖZET BİLANÇO
30.06.2014 Değişim %
Dönen Varlıklar
Nakit ve Benzeri Değerler
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Duran Varlıklar
Toplam Aktifler
391.207
21.711
258.948
96.012
14.535
1.046.795
687.280
169.099
3.684
186.732
1.438.002
427.735
22.963
292.508
97.680
14.585
1.063.788
701.828
167.755
5.504
188.701
1.491.523
36%
372%
25%
16%
-5%
-16%
4%
682%
-9%
-67%
-5%
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Finansal Borçlar
UV Fin. Borçların Kısa Vadeli Kıs.
Kısa Vadeli Ticari Borçlar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Finansal Borçlar
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil)
Toplam Pasifler
Ana Ortaklık Dışı Özsermaye
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait)
Toplam Pasifler
299.002
145.424
22.234
85.089
46.253
96.033
47.853
26.112
22.068
1.042.968
1.438.002
45.113
997.855
1.438.002
338.033
195.073
21.141
80.992
40.827
80.704
30.579
27.574
22.550
1.072.787
1.491.523
47.730
1.025.057
1.491.523
-6%
-15%
0%
31%
-24%
-51%
-70%
-33%
14%
3%
-5%
4%
3%
-5%
CIMSA ÖZET GELİR TABLOSU
Değişim % Değişim % Değişim %
2Ç14-2Ç13 2Ç14-1Ç14 6A14-6A13
6A13
2Ç13
1Ç14
2Ç14
6A14
Satış Gelirleri
468.896
279.002
215.212
309.726
535.190
11,0%
43,9%
14,1%
Satışların Maliyeti (-)
365.779
208.731
160.356
211.171
378.530
1,2%
31,7%
3,5%
Brüt Kar
103.118
70.271
54.855
98.554
156.660
40,2%
79,7%
51,9%
Faaliyet Giderleri (-)
24.302
12.761
13.726
14.314
27.188
12,2%
4,3%
11,9%
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
78.815
57.510
41.129
84.240
129.472
46,5%
104,8%
64,3%
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
12.768
9.731
9.630
4.701
14.734
-51,7%
-51,2%
15,4%
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-)
20.402
16.148
7.504
9.552
19.228
-40,8%
27,3%
-5,8%
Faaliyet Karı veya Zararı
71.182
51.093
43.255
79.389
124.978
55,4%
83,5%
75,6%
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
143.316
140.725
2.202
181
1.744
-99,9%
-91,8%
-98,8%
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
167
104
305
0
365
-99,8%
-99,9%
118,4%
35.792
24.227
1.002
5.647
8.241
-76,7%
463,3%
-77,0%
Özkaynak Yönt. Değer. Yat. Kar/Zarar Payları
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)
13.591
6.314
5.954
5.055
9.604
-19,9%
-15,1%
-29,3%
Net Finansal Gelirler/Giderler
-13.591
-6.314
-6.102
-4.519
-9.068
-28,4%
-25,9%
-33,3%
Vergi Öncesi Kar/Zarar
236.532
209.626
40.053
80.698
125.531
-61,5%
101,5%
-46,9%
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
Net Dönem Karı/Zararı
Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı
Amortisman Giderleri , İtfa Ve Tükenme Payları
FAVÖK
19.048
15.890
6.751
15.291
24.445
-3,8%
126,5%
28,3%
217.485
193.737
33.301
65.407
101.085
-66,2%
96,4%
-53,5%
-331
437
-53
2.080
2.165
375,7%
-4037,1%
-755,0%
217.815
193.300
33.354
63.327
98.920
-67,2%
89,9%
-54,6%
26.830
14.073
14.019
13.977
27.996
-0,7%
-0,3%
4,3%
105.645
71.583
59.250
98.217
157.468
37,2%
65,8%
49,1%
CIMSA
18
16,00
16
16
14
12
10
8
6
4
CIMSA
14
12
10
9,90
8,40
13,30
10,90
8
6
12,05
9,30
4
2
2
0
Hedef Fiyat
Hedef Fiyat
CIMSA
CIMSA
14,2
12,30
11,40
13,60
12,10
Bizim Menkul Değerler A.Ş
Araştırma Departmanı
Email : [email protected]
Telefon : 0216-444-1-263
0216-547-13-00
Önemli Uyarı
Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından okuyucuyu bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da belli bir getiri garantisi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayan
sonuçlar doğurabilir.
Burada yer alan bilgiler BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenmiştir. Kullanılan bilgilerin hatasızlığı
ve/veya eksiksizliği konusunda BMD hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım kanalları aracılığıyla tüm BMD
müşterilerine eşzamanlı olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler dökümanın yayınlandığı tarih itibariyle geçerlidir. BMD
Araştırma Bölümü daha önce hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da bu raporda sunulan
görüş ve tavsiyelerle çelişen başka raporlar yayınlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman dilimlerine işaret ediyor, farklı
analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı varsayımlarda bulunuyor olabilir. Böyle durumlarda, BMD’nin bu raporlardaki tavsiye ve görüşlerle çelişen diğer BMD
Araştırma Bölümü raporlarını okuyucunun dikkatine sunma zorunluluğu yoktur.
Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma
Bölümü’nün izni olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz. Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve hedef fiyat
değerlemeleri de dahil olmak üzere tüm yorum ve çıkarımların, BMD Araştırma ‘nün izni olmadan başkalarıyla paylaşmamaları gerekmektedir. BMD bu araştırma
raporunu yayınlamaya, müşterilerine ve gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma Bölümü gerekli olduğunu düşündüğünde düzenli
olarak yatırım tavsiyelerini güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma herhangi bir hisse senedinin
veya finansal yatırım enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD tarafından direk veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir şirket tarafından
gönderilmiş bir teklif ya da öneri oluşturmamaktadır. Herhangi bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka arzına talepte bulunma kararı bu çalışmaya
değil, arz edilen yatırım aracı ile ilgili kamuya duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve sirkülere dayanmalıdır. BMD ya da herhangi bir BMD çalışanı bu raporun
içeriğindeki görüş ve tavsiyelere uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarar ya da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
865 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content