close

Enter

Log in using OpenID

ka1 - mesleki eğitim öğrenme hareketliliği (sss)

embedDownload
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
ERASMUS+
KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ
MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENİCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
SIK SORULAN SORULAR
1. Başvuru öncesinde talep edilen belgeler nelerdir?
Başvuru yapacak kurum/kuruluşlar ve ortaklarının, başvuru öncesinde PIC numarası alması zorunludur. Alınan PIC
numarasının geçerli olabilmesi için aşağıdaki belgeler Katılımcı Portalı'na (URF) yüklenmelidir. Ayrıntılı bilgi için Nasıl
Başvurulur sayfamıza bakabilirsiniz.
Tüzel Kişilik Formu: Kamu veya özel ayrımı olmaksızın başvuru yapan tüm kurum ve kuruluşlar tarafından Avrupa
Komisyonu’nun Katılımcı Portalı’nda (URF) PIC numarası alındıktan sonra yüklenmesi gereken bir belgedir. Bu belge kuruluşa
ait kurumsal bilgileri içermektedir. Mesleki Eğitim Öğrenme Hareketliliği eylem türünde başvuru sahibi dahil tüm proje ortağı
kuruluşların bu belgeyi Katılımcı Portalı’na (URF) yüklemeleri gerekir.
Finansal Tanımlama Formu: Kamu veya özel ayrımı olmaksızın başvuru yapan tüm kurum ve kuruluşlar tarafından Avrupa
Komisyonu’nun Katılımcı Portalı’nda (URF) PIC numarası alındıktan sonra yüklenmesi gereken bir belgedir. Bu belge kuruluşa
ait banka bilgilerini içermektedir. Mesleki Eğitim Öğrenme Hareketliliği eylem türünde başvuru aşamasında proje ortağı
kuruluşların bu belgeyi Katılımcı Portalı’na (URF) yükleme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Kurumsal Mali Belgeler: Başvuru formunun son sayfalarındaki kontrol listesinde belirtildiği üzere; 60.000 Avro’dan fazla hibe
bütçesi talep eden özel kuruluşlar (işletmeler) son mali yıla ait gelir-gider tablosu veya bilançoyu; sivil toplum kuruluşları ise
son yıla ait işletme hesabı tablosunu onaylı olarak ve taranmış şekilde Katılımcı Portalı'na (URF) eklemelidir.
2014 yılında kurulmuş özel kurumlardan son mali yıla ait gelir-gider tablosu, bilanço veya işletme hesap tablosu talep
edilmeyecek olup, projenin hibe desteği alması durumunda ödemeler taksite bağlanacaktır.
2. Yurtdışı ortaklardan niyet mektubu istiyormuyuz?
Hayır. Niyet mektubu zorunlu değildir, fakat istenirse başvuru formuna eklenebilir. Yurtdışı ortağınızın başvuru formuna
yazılabilmesi için mutlaka PIC numarası almalıdır.
3. Konsorsiyum (yurtiçi) ortaklarımızdan niyet mektubu istiyor muyuz?
Öğrenici ve Personel Hareketliliği için Konsorsiyum olarak başvuru yapılması halinde, konsorsiyum üyesi herbir kuruluş ve
başvuru sahibi kuruluş tarafından iki taraflı imzalanacak “Ortaklık Yetki Belgesi”nin (Mandate) başvuru formuna eklenmesi
gerekmektedir. Bu belgeye TURNA proje yönetim sistemi “Başvuru Formu Listesi” sayfasından ulaşılabilir.
4. Yurtdışı ortaklardan yetki belgesi alınması gerekiyor mu?
Hayır. Yurtdışı ortaklardan yetki belgesi alınması zorunlu değildir.
5. Başvuru Formuna nasıl ulaşabiliriz?
Başvuru Formu TURNA Elektronik Proje Yönetim Sisteminde yayınlanmaktadır. Başvuruya ulaşabilmek için TURNA Elektronik
Proje Yönetim Sistemi'ne kayıt olunmalıdır. TURNA hesabınız yok ise ilgili sayfada “Yeni Kullanıcı” bağlantısını kullanarak
oluşturabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Online Başvuru Rehberine bakabilirsiniz.
1
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
6. Başvuru Formu doldurulurken faydalanacağımız bir doküman varmıdır?
Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Başvuru Rehberinden faydalanabilirsiniz.
7. Gidilecek ülkelerin uzaklıklarını nasıl hesaplayacağız?
Uzaklık ölçümlerinde Mesafe Hesaplama Sayfasının kullanılması gerekmektedir. Hesaplamalar bulunduğumuz ilçe/il ve
gideceğimiz ülkenin ilçesi/ili arasında yapılacaktır.
8. Seyahat için verilen hibe gidiş dönüşümü kapsamaktadır?
Bu destek gidiş ve dönüşü kapsamaktadır.
9. Ortak sayısında bir üst sınır var mı?
Mesleki Eğitim Hareketlilik projeleri katılımcı ortak sayısında bir üst sınır bulunmamaktadır. Ancak, ilgili kurumun
koordinasyon kapasitesine ve projenin özelliğine göre makul bir sayı belirlenmesi uygun olacaktır.
10. Ortaklarımız PIC numarası almalı mı?
Evet. Proje başvuru formunda ortak tablosunda belirtilen tüm ortakların PIC numarası alması zorunludur.
11. Üniversitelerin Meslek Yüksek Okulları Erasmus+ Mesleki Eğitim kapsamında proje başvurusu
yapabiliyor mu?
Hayır, Meslek Yüksekokulları Üniversiteler bünyesinde yer aldığından; Ana Eylem 1 kapsamında Yükseköğretim Öğrenci ve
Personel Hareketliliği Projelerine başvuru yapabilirler. Ana Eylem 2 kapsamında mesleki eğitime yönelik olarak Stratejik
Ortaklıklar eylem türü için proje başvurusu yapabilirler.
12. Proje irtibat kişisi başvuru yapan kurum/kuruluşun personeli olmak zorunda mı?
Mesleki eğitim kuruluşunun tek başına başvuru yapması durumunda proje irtibat kişisinin başvuru sahibi kurumda görevli
olması gerekir. En az üç mesleki eğitim kuruluşunun katılımıyla oluşturulan Konsorsiyum olarak başvuru yapılması halinde,
irtibat kişisi konsorsiyum üyesi kuruluşlardan olabilir.
13. STK’lar doğrudan mesleki eğitim programına başvurabilir mi?
Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren ve bu faaliyetlerini başvuru formunda açıklayan kamu veya özel kurum/ kuruluşlar
Mesleki Eğitim Hareketlilik eylem türüne başvuru yapabilir.
14. Refakatçi için sayı sınırı var mı?
Refakatçi sayısı katılan öğrenicilerin sayısı ile orantılı olmalıdır. Program Rehberinde sf. 212 "Aynı ev sahibi kurum/kuruluşta
staj yapan öğrenci grubu başına genellikle bir refakatçi" yazmaktadır.
15. Geçen sene projesi kabul edilenler bu yıl tekrar başvuru yapabilir mi?
Evet, başvuru yapabilirler.
2
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
16. Dil desteği sadece öğreniciler için mi?
Evet dil desteği sadece öğrencilere verilmektedir.
17. Bir aydan az gidecek öğrenci için dil öğrenimi hibesi alabilir miyiz?
Hayır, alamazsınız. Program Rehberi sayfa 209’da belirtildiği üzere dil öğrenim hibesi 1 aydan daha uzun süre hareketlilik
faaliyeti yapacak ve beş yaygın dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca) dışındaki diller için başvuru yapacak
kişiler için geçerlidir. Beş yaygın dil için ise online dil eğitimi Komisyon tarafından sağlanacaktır.
18. Kimler konsorsiyum aracılığı ile başvuru yapmak zorundadır?
Mesleki eğitim hareketlilik eylem türü için mesleki eğitim alanında doğrudan faaliyet göstermeyen kurum ve kuruluşlar ancak
en az üç mesleki eğitim kuruluşunun yer aldığı ulusal konsorsiyumun koordinatörü olarak proje başvurusu yapabilirler.
Konsorsiyum koordinatörü olarak başvuru yapacak kuruluş kamu veya özel kurum olabilir.
19. Başvuru forumda "round1" yazması birden fazla ulusal teklif yapılacağı anlamına mı geliyor?
Hayır, Mesleki Eğitim başvuruları için yılda bir kez başvuru yapılabilmektedir.
20. Başvuru formundan bir hata yapıldıysa daha sonra formu tekrar yükleyebiliyor muyuz?
Evet, yeniden yükleme yapmak mümkündür. Son başvuru tarihine kadar yaptığınız yüklemeler arasında en son yüklediğiniz
başvuru formu geçerli sayılacaktır.
21. Proje başvuru formunu posta yoluyla gönderecek miyiz?
Hayır, proje başvuru formu online başvuru rehberinde anlatıldığı şekliyle online gönderilecektir. Posta veya kargo ile
gönderilmeyecektir.
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
441 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content