close

Enter

Log in using OpenID

Üye Formu - Rize Merkez Mahalleleri Kültür ve Dayanışma Derneği

embedDownload
ÜYE NO : ………………….
İLETİŞİM FORMU /ANKETİ
RİZE MERKEZ MAHALLELERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
ÜYE BAŞVURU / GİRİŞ FORMU
ADI
:
SOYADI
:
BABA ADI
:
D. TARİHİ
: ………. / …….. / …………
GSM
:
İŞ TEL
:
EV TEL
:
TABİYETİ
:
EĞİTİM DURUMU
İLKOKUL
:
LİSE
:
ÜNİVERSİTE :
Y. LİSANS
:
RİZE İLE BAĞINIZ
.…. / … / …………
ANNE ADI :
KAN GR. :
D. YERİ
:
E-POSTA
:
İKAMETGAH ADRESİNİZ :
……..…………………………………………
………….…………...………………………………...……………………………………..
………………..………………………………………...……………………………………..
YABANCI DİL
İNGİLİZCE
ALMANCA
……. …….
…………...
(Açıklayınız)
RİZE'DEKİ MAHALLENİZ
(Doğum, İkamet, Nüfus Kaydı, İş, Okul, 1. derece akraba, Ziyaret sıklığınız vs )
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞUNUZ YER
İSTANBUL'DAKİ İLÇE VE SEMTİNİZ
MEDENİ DURUMUNUZ
EŞİNİZİN ADI / MESLEĞİ
/
ÇOCUKLARINIZIN ADI, D.TARİHİ / EĞİTİM - MESLEĞİ
……………………….
………………...
…………...………………….
……………………….
………………...
…………...………………….
……………………….
………………...
…………...………………….
İŞ / MESLEKİ DURUMUNUZ ( Kısaca Özgeçmiş, Pozisyon, Özel Becerileriniz, Uzmanlık Alanlarınız)
ÜYESİ BULUNDUĞUNUZ DİĞER DERNEK, VAKIF VEYA KULÜPLER (Var ise sorumluluklarınız)
Örnek Mahallesi, Fehmi Tokay Cad. No. 27, Kat 3 Ataşehir / İstanbul
[email protected]
RİMER ÜYESİ TANIDIKLARINIZIN AD VE SOYADLARI
…………………………………………
……………………………….….
…………………………………………
…………………………….…….
……………………..………………
…………………………..…………
RİZE İÇİN SİZE GÖRE ÖNCELİKLİ YAPILMASI GEREKENLER ?
RİMER'İN İLGİ ALANINDA SİZCE NELER OLMALI ?
RİMER'DE SORUMLULUK - GÖREV ALMA KONUSUNDA DÜŞÜNCELERİNİZ
Üyesi olmayı istediğim RİMER’in Ana Tüzüğü hükümlerini okuyup kabul ettiğimi, yukarıda
paylaştığım bilgilerin doğru ve yasalara uygun olduğunu, dernek üyesi olmamda yasal açıdan
sakınca bulunmadığını beyanla dernek üyeliğine kabul edilmemi arz ederim.
.…. / .… / …………
ADI SOYADI / İMZA
EKLERİ :
Nüfüs Cüzdanı Örneği, İkametgah Belgesi
2 Adet Fotoğraf
İlk Yıl Üye Aidatı Dekontu (60 TL) / RİMER Banka Hesap Bilgileri aşağıda
Referans Yönetim Kurulu Üyesi
Referans Yönetim Kurulu Üyesi
:
:
Yukarıda açık kimliği yazılı ………………………. …………… ………………… .. Yönetim Kurulunun
……. / ….. / …… tarih ve ………………. Sayılı kararı ile dernek üyeliğine kabul edilmiştir.
GENEL SEKRETER
BAŞKAN
TÜZÜK Madde : 3 ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan,
Rize Merkez İlçe sınırlarındaki mahalleler ile bir bağı olan (kendisi veya birinci dereceden aile fertlerinden birinin günümüzde veya geçmişte yaşaması,
doğması, nüfusuna kayıtlı olması) TC vatandaşı gerçek kişiler ile Rize Merkez Mahallelerinde yerleşik kamu ve / veya özel tüzel kişiler derneğe üye olma
hakkına sahiptir.
Üyelik başvurusu, Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak dilekçe veya derneğin bu konuda hazırlanmış matbu formunun doldurul ması ile yapılır. Üyelik
başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlanır.
BANKA HESAP NO:
Türkiye İş Bankası A.Ş. Rıhtım Kadıköy Şubesi
ŞUBE KODU: 1025 Hesap No: 4260368
IBAN : TR98 0006 4000 0011 0254 2603 68
TEL : 0216 315 0753 TELEFAX: 0216 315 0853
Örnek Mahallesi, Fehmi Tokay Cad. No. 27, Kat 3 Ataşehir / İstanbul
[email protected]g
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
316 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content