close

Enter

Log in using OpenID

Ders Bilgi Paketi - Erzurum Teknik Üniversitesi

embedDownload
T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS BİLGİ PAKETİ
Dersin Adı
Öğretim Dili
Dersin Verildiği Düzey
Eğitim Öğretim Sistemi
Örgün Öğretim (X)
Dersin Türü
Zorunlu
Seçmeli
Ortak
Zorunlu ( )
(X)
()
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM
Türkçe
Yüksek Lisans ( )
Ön Lisans ( )
Lisans (X)
Kuramsal Saat
1
Toplam (saat)
Yarıyılı
Lokal Kredi
AKTS Kredi
3
II
2
5
SOLIDWORKS paket programını kullanarak 2B çizim ve 3B mühendislik
modellerini oluşturma, çeşitli makine elemanlarının çizimi ve montajının
yapılması, katı modellerin çıktılarını alma kavramlarının öğretilmesidir.
Solidworks Programı ile 2 ve 3 boyutlu çizim yapma, katı model
oluşturma, tasarım ve model çıktısı alma.
Dersi başarı ile tamamlayan öğrenci,
1- Solidworks programını etkin bir şekilde kullanarak 2B çizim ve 3B
modelleme yapabilir.
2- Montaj parçalarını dizayn edip ilişkilendirebilir.
3- Herhangi bir amaca uygun model tasarlayabilir.
4- Katı modellerin çıktılarını alabilir.
Uygulama Saat
2
Dersin Amacı
Dersin Özet İçeriği
Ön Koşul Dersler
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Yardımcı Öğretim Elemanı
(X) Sözel Anlatım
( ) Tartışma
( ) Problem Çözme
( ) Deney
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
( ) Doğrudan Dönüşüm Sistemi
Ölçme ve Değerlendirme
Doktora ( )
Uzaktan Öğretim( )
Dersin Alan Kodu
Diğer ( )
Ders Kodu
MM
106
Yrd. Doç. Dr. Fatih YILDIZ
Arş. Gör. İlyas HACISALİHOĞLU
Öğretim Yöntemleri
( ) Örnek Olay
( ) Drama
( ) Buluş Yoluyla
( ) Proje
(X ) Bilgisayar Destekli Uygulamalar
( ) Laboratuvar
( ) Tekrar Uygulaması
( ) Sektör Temsilcisi Sunumları
1. Solidworks 2009, Sevilay TURGUT, Mustafa TURGUT.
2. TEKNİK RESİM Cilt 2-Mustafa Bağcı
3. Solidworks Türkiye Distribütörü Yenasoft firmasının eğitim DVD’si.
4. Uygulama Yapraklı Teknik Resim- Mehmet ARSLAN
Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi
(X) Öğretim Üyesi Takdiri
( ) Bağıl Değerlendirme
Dersin Alt Limit Değeri
40
Dönem Sonu Barajı
Araçlar
Sayı
Oran
Derse Devam ve Katılım
Kısa Sınav(lar)
Ara Sınav(lar)
Ödev(ler) / Seminer(ler)
Dönem Ödevi / Proje
Uygulama
(Lab., Atölye, Arazi, PBE Raporları)
Diğer (…………………………….)
Yarıyıl Sonu Final Sınavı
Toplam
1
3
1
-
20
40
-
-
-
1
40
% 100
T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Haftalara Göre Ders İçerikleri
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
-
Konular
Solidworks programının tanıtılması
Sketcher modülde sketch çizimi
Sketchlerin oluşturulması, düzenlenmesi
Sketchlerin şartlandırılması
Temel unsurlar oluşturma
Temel katı modelleme komutları
Referans elemanlar (planes)
İleri katı modelleme komutları
Unsurların biçimlendirilmesi
Unsurların dönüşümü
Montaj modelleme
Teknik resim oluşturma
Toolbox’ların kullanımı
Katı modellerin çıktıları
ETÜ Makine Mühendisliği Lisans Program Çıktıları
PÇ1
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisine sahiptir.
PÇ2
Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir.
PÇ3
İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi ne sahiptir.
PÇ4
Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ne sahiptir.
PÇ5
Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahiptir.
PÇ6
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
PÇ7
Etkin iletişim kurma becerisi ne sahiptir.
PÇ8
Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutta etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
almıştır.
PÇ9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahiptir.
PÇ10
Çağın sorunları hakkında bilgilidir.
PÇ11
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisine sahiptir.
Dersin Öğrenme Çıktıları*
ÖÇ 01
ÖÇ 02
ÖÇ 03
ÖÇ 04
*
1: Çok Düşük
2: Düşük
PÇ
01
4
3: Orta
PÇ
02
PÇ
03
5
5
5
5
4: Yüksek
PÇ
04
Program Çıktıları
PÇ
PÇ
PÇ
05
06
07
5: Çok Yüksek
2
PÇ
08
PÇ
09
PÇ
10
PÇ
11
5
5
5
5
T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dersin öğrenme, öğretme ve değerlendirme etkinlikleri çerçevesinde iş yükü hesabı (Ortalama Saat)
Etkinlikler
Sayısı Ön Hazırlık Süresi Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
14
2
1
42
Uygulamalı Ders
14
2
2
56
Ödev(ler) / Seminer(ler)
Dönem Ödevi / Proje
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ)
Diğer bilgi edinme çalışmaları
Kısa Sınav(lar)
Ara Sınav(lar)
Yarıyıl Sonu Final Sınavı
3
1
1
5
15
18
0,5
1
2
Toplam İş Yükü (Saat)
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30)] = Dersin AKTS Kredisi
3
16,5
16
20
150,5
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
299 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content