close

Enter

Log in using OpenID

Ders Bilgi Paketi - Erzurum Teknik Üniversitesi

embedDownload
T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS BİLGİ PAKETİ
Dersin Adı
Öğretim Dili
Dersin Verildiği Düzey
Eğitim Öğretim Sistemi
Örgün Öğretim (X)
Dersin Türü
Zorunlu
Seçmeli
Ortak
Zorunlu ( )
(X)
()
İMAL USULLERİ-I
Türkçe
Ön Lisans ( )
Lisans (X)
Kuramsal Saat
3
Toplam (saat)
Yarıyılı
Lokal Kredi
AKTS Kredi
3
II
3
4
Mühendislikte kullanılan çeşitli döküm ve plastik şekil verme
yöntemlerinin ve özelliklerinin tanıtılması.
Yöntemlerde karşılaşılan hataların tanıtılması ve giderilmesine yönelik
alınabilecek önlemlerin öğretilmesi.
Plastik şekil vermede mekanik ve metalurjik esasların öğretilmesi.
Plastik şekil verme yöntemlerinin her birinin özel durumlarının ve
kullanım alanlarının öğretilmesi,
Mühendislik uygulamaları açısından imalat yöntemi seçiminin öneminin
kavratılmasıdır.
Döküm yöntemlerinin tanımı ve sınıflandırılması, plastik şekil verme
yöntemlerinin tanıtımı, plastik şekil vermede mekanik ve metalurjik
esaslar
Dersi başarı ile tamamlayan öğrenci,
1- İmalat teknolojileri ile ilgili temel bilgilere sahip olacaktır.
2- Malzeme, konstrüksiyon ve imalat bilgilerinin sentezi ile herhangi bir
imalat yönteminin seçimi ve uygulanmasında karar verme yeteneği
kazanacaktır.
3- İmal usullerinin birbirine göre üstünlükleri, sınırlama ve uygulama
alanları konusunda bilgi sahibi olacaktır.
4- İmal usullerine ait bilgileri kullanma ve temel hesaplamaları yapabilme
becerisi kazanacaktır.
5- İmal usulü ile ilgili çalışma parametrelerini seçme becerisi
kazanacaktır.
Uygulama Saat
0
Dersin Amacı
Dersin Özet İçeriği
Ön Koşul Dersler
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanı
Yüksek Lisans ( )
Doktora ( )
Uzaktan Öğretim( )
Dersin Alan Kodu
Diğer ( )
Ders Kodu
MM
210
Yrd. Doç. Dr. Fatih YILDIZ
Dersin Yardımcı Öğretim Elemanı
(X) Sözel Anlatım
( ) Tartışma
( ) Problem Çözme
( ) Deney
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
( ) Doğrudan Dönüşüm Sistemi
Öğretim Yöntemleri
( ) Örnek Olay
( ) Drama
( ) Buluş Yoluyla
( ) Proje
( ) Bilgisayar Destekli Uygulamalar
(X) Laboratuvar
( ) Tekrar Uygulaması
( ) Sektör Temsilcisi Sunumları
1-Plastik Şekil Verme, İTÜ Müh.Fak., Prof.Dr.Mehmet Demirkol
2-Mechanical Metallurgy, Metric Editions, G.E. Dieter
3-Metal Döküm Teknolojisi,İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası., Prof.Dr. Ahmet
Aran.
4-İmalat Yöntemleri, Prof.Dr.Baki Karamış, Erciyes Üniversitesi Yayınları.
Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi
(X) Öğretim Üyesi Takdiri
( ) Bağıl Değerlendirme
1
T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dersin Alt Limit Değeri
Dönem Sonu Barajı
Araçlar
Ölçme ve Değerlendirme
Derse Devam ve Katılım
Kısa Sınav(lar)
Ara Sınav(lar)
Ödev(ler) / Seminer(ler)
Dönem Ödevi / Proje
Uygulama
(Lab., Atölye, Arazi, PBE Raporları)
Diğer (…………………………….)
Yarıyıl Sonu Final Sınavı
Toplam
2
Sayı
40
Oran
3
1
-
20
40
-
-
-
1
40
% 100
T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Haftalara Göre Ders İçerikleri
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Döküm tekniği, dökümün yönteminin avantajları, metallerin
katılaşması
Döküm Prosesleri, modeller, maçalar ve maça yapımı,
Yolluk, sistemleri, çıkıcılar, besleyiciler,
Döküm yöntemlerinin tanıtılması,
Döküm yöntemlerinin tanıtılması
Döküm yöntemlerinin tanıtılması
Plastik şekil vermeye giriş
Plastik şekil vermede mekanik ve metalurjik esaslar
Dövme
Haddeleme
Haddeleme
Ekstrüzyon
Saç şekillendirme yöntemleri
Saç şekillendirme yöntemleri
Ön Hazırlık
-
ETÜ Makine Mühendisliği Lisans Program Çıktıları
PÇ1
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisine sahiptir.
PÇ2
Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir.
PÇ4
İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi ne
sahiptir.
Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ne sahiptir.
PÇ5
Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahiptir.
PÇ6
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
PÇ7
Etkin iletişim kurma becerisi ne sahiptir.
Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutta etkilerini anlamak için gerekli genişlikte
eğitim almıştır.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahiptir.
PÇ3
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
Çağın sorunları hakkında bilgilidir.
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisine
sahiptir.
Dersin Öğrenme Çıktıları*
ÖÇ 01
ÖÇ 02
ÖÇ 03
ÖÇ 04
ÖÇ 04
*
1: Çok Düşük
2: Düşük
PÇ
01
2
2
2
2
2
3: Orta
PÇ
02
1
1
1
1
1
PÇ
03
4
4
4
4
4
4: Yüksek
PÇ
04
Program Çıktıları
PÇ
PÇ
PÇ
05
06
07
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5: Çok Yüksek
3
PÇ
08
2
2
2
2
2
PÇ
09
1
1
1
1
1
PÇ
10
1
1
1
1
1
PÇ
11
4
4
4
4
4
T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dersin öğrenme, öğretme ve değerlendirme etkinlikleri çerçevesinde iş yükü hesabı (Ortalama Saat)
Etkinlikler
Sayısı Ön Hazırlık Süresi Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
14
2
3
84
Uygulamalı Ders
Ödev(ler) / Seminer(ler)
Dönem Ödevi / Proje
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ)
Diğer bilgi edinme çalışmaları
Kısa Sınav(lar)
Ara Sınav(lar)
Yarıyıl Sonu Final Sınavı
3
1
1
5
15
18
0,5
1
2
Toplam İş Yükü (Saat)
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30)] = Dersin AKTS Kredisi
4
16,5
16
20
122,5
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
299 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content