close

Enter

Log in using OpenID

AVS286 Topluma Hizmet Uygulamaları

embedDownload
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı
Topluma Hizmet Uygulamaları
Öğretim Dili
Türkçe
Ön Lisans ( )
Dersin Verildiği Düzey
Eğitim Öğretim Sistemi
Örgün Öğretim ( X)
Dersin Türü
Zorunlu ()
Seçmeli (X )
Kuramsal Saat Uygulama Saat
2
0
Dersin Amacı
Lisans (X )
Yüksek Lisans
()
Doktora( )
Uzaktan Öğretim( )
Diğer ( )
Dersin Alan Kodu
Ders Kodu
AVS
286
Toplam Saat
Yarıyılı
Ulusal Kredi
AKTS Kredi
2
Bahar
2
3
Bu dersin amacı, üniversite öğrencilerinin toplum bilincini arttırmalarını,
toplum sorunlarına daha da duyarlı ve bilinçli hale gelmelerini, bu
duyarlılığı arttırarak toplumsal problemlere yönelik özgün projeler üretme
yoluyla toplumsal olayların kesinliğini azaltacak ve gelecek nesillere
örnek oluşturabilecek beceriyi kazanmalarını, bu bağlamda empati kurma,
hoşgörü gösterme ve organizasyon yeteneklerini geliştirmelerini
sağlamaktır.
Dersin Özet İçeriği
Toplumsal Sorunları Belirleme, Güncel Sorunlar için çözüm
üretebilme, Etkinlikler/Projeler hazırlama, Toplumda farklı
özelliklere sahip olan kişilerle empati kurmanın önemi, Proje
uygulama ve Değerlendirme
Ön Koşul Dersler
-
Önerilen Seçmeli Dersler
-
Dersin
Öğrenme
Çıktıları
Toplumun güncel sorunlarını belirleyebilme
Toplumun güncel sorunları için çözümler üretebilme
Toplumsal sorunlarla ilgili etkinlikler hazırlayabilme
Topluma hizmet uygulamalarını okullarda uygulayabilme
Yaşadığı toplumda farklı özelliklere sahip olan kişilerle empati kurabilme
Toplumsal bağlamda yürütülen proje ve araştırmalarda sosyal sorumlulukların
bilincinde olarak etkin rol alabilme
7. Verilen bir projede takım çalışması yapabilme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Yardımcı Öğretim
Elemanı
Öğretim Yöntemleri
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
( X) Sözel Anlatım
(X ) Tartışma
(X) Problem Çözme
( ) Deney
( X) Örnek Olay
( ) Drama
( ) Buluş Yoluyla
(X ) Proje
( ) Bilgisayar Destekli
( ) Laboratuvar
( ) ………………….
( ) ………………….
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
Yardımcı Ders Kitabı
Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi
( ) Doğrudan Dönüşüm Sistemi
(x ) Bağıl Değerlendirme
Sayısı
Katkı Payı %
Yarıyıl içi çalışmaları
Ölçme ve Değerlendirme
Devam (a)
%70
-
Laboratuar
-
-
Uygulama
--
-
Alan Çalışması
--
Derse Özgü Staj (Varsa)
-
-
Ödevler
-
-
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar*
1
40
Yılsonu sınavı
1
60
Toplam
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı
Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Haftalara Göre Ders Konuları
Konular
Dersin Tanıtımı ve Amacının Anlatılması
Ön Araştırmanın Yapılması
Projelere Ait Fikirlerin Toplanıp Değerlendirilmesi
Projelere Ait Resmi Yazışmaların Yapılması
Gerekli Malzemelerin Temini
Toplanan Malzemelerin Proje İçin Uygun Hale Getirilmesi
Toplanan Malzemelerin Proje İçin Uygun Hale Getirilmesi
Ara Sınav
Projenin Uygulama Aşaması
Projenin Sonuçları
Projenin Sunulması
Projenin Uygulanması
Uygulama
Bireysel veya Grup Olarak Öğrenci Sunumları
AKTS ( Öğrenci İş Yükü) Hesabı (Ortalama Saat)
Etkinlikler
Sayısı
Kuramsal Ders
Uygulamalı Ders
Ödevler
Sunum / Seminer hazırlama
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
Çalışma, pekiştirme, vb)
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi,
PDÖ)
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları
Kısa Sınav(lar)
Ara Sınav(lar)
Yarıyıl Sınavı
Ön Hazırlık
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
13
-
3
-
13
2
Toplam İş
Yükü
39
26
1
1
6
9
1
1
Toplam İş Yükü (Saat)
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30)] = Dersin AKTS Kredisi
7
10
82
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
435 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content