close

Enter

Log in using OpenID

Bunlar Bizim Kazanımlarımız

embedDownload
Bunlar Bizim Kazanımlarımız
2.SINIF EYLÜL-EKİM AYI KAZANIMLARI
Türkçe
*Dinlemek için hazırlık yapar, dikkatini yoğunlaştırır.
*Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır. Dinlerken vurgu, tonlama
ve telâffuza dikkat eder.
*Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim
(5N 1 K) sorularına cevap verir.
*Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin
eder ve bu kelimelerin anlamlarını araştırır.
*Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri
uygular.
*Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap
verir.
*İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur. Kelimeleri yerinde ve
anlamına uygun kullanır.
*Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.
*Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.
*Okuduklarını zihninde canlandırır ve okuduklarından
çıkarımlar yapar.
*Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.
*Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki
benzerlik ve farklılıkları belirler. Okuduklarıyla ilgili kendi
yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.
*Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.
*Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur.
*Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.
*Yazma amacını belirler.
*Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk
bırakır. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.
* Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
* Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde
kullanır.
ATATÜRKÇÜLÜK:
*Atatürk’ün hayatını anlatan kitapları okumaya istek duyar.
*Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili bir paragraf yazı yazar
*Cumhuriyet yönetimi ile kavuştuğumuz hak ve hürriyetleri
belirler.
Matematik
Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve İsimleri
3.Küp, dikdörtgen, kare ve üçgen prizması modellerinin
yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin
isimlerini belirtir.
4.Karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölgelerin ve dairenin
sınırlarının isimlerini belirtir.
Tablo Oluşturuyorum
1.Veriyi tablo şeklinde düzenler.
Onluklar ve Birlikler
1.Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.
2.Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu, onluk ve
birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar
ve okur.
3.100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır,
basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
Doğal Sayılar
8.Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır.
Hayat Bilgisi
A.2.11. Türk Bayrağı’na ve İstiklâl Marşı’na neden
saygı gösterilmesi gerektiğini açıklar.
A.2.12. Neden dengeli ve düzenli beslenmesi
gerektiğini araştırır ve anlatır.
A.2.13. Okulda, kendisinin ve arkadaşlarının güçlü
yanlarını tanır.
A.2.14. Arkadaşları ile farklılıklarının doğal olduğunu
kabul eder.
A.2.29. Atatürk’ün öğrenim hayatı hakkında araştırma
yapar ve bulgularını canlandırır.
A.2.30. Millî bayramları kutlamak amacıyla hazırlık
yapar ve kutlama için fikirler üretir.
Bunlar Bizim Kazanımlarımız
2.SINIF EYLÜL-EKİM AYI KAZANIMLARI
Gezi
Performans Görevi
Proje Ödevi
Özel Hedef
Etkinliklerimiz
Etkinliklerimiz
*Ankara’nın Başkent Oluşu
(13 Ekim)
* Birleşmiş Milletler Günü
( 24 Ekim)
* Kızılay Haftası
(29 Ekim–4 Kasım)
*Cumhuriyet Bayramı
(29 Ekim)
Bunlar Bizim Kazanımlarımız
2.SINIF EYLÜL-EKİM AYI KAZANIMLARI
Drama
Görsel Sanatlar
-Bir masal ya da
hikayeyi jest mimik ve
ses kullanarak anlatır.
-Bir masal ya da
hikayeyi bedenini
kullanarak ifade eder.
EYLÜL
1. Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü,
şiir, öykü,
masal, anı, gibi türlerinden yararlanarak
görsel
çalışmalar yapar.
2. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli
görsel sanat
teknikleri ile ifade eder.
EKİM
1. Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü,
şiir, öykü,
masal, anı, gibi türlerinden yararlanarak
görsel
çalışmalar yapar.
2. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli
görsel sanat
teknikleri ile ifade eder.
3. Çalışmalarını sergilemekten ve bu
duyguyu
çevresindekilerle paylaşmaktan haz alır.
4. Çevresinden doku örnekleri göstererek
çeşitli
yüzeylerde değişik malzemelerle farklı
doku
çalışmaları yapar.
5. Ana renkleri tanır.
Performans Görevi
Performans Görevi
EYLÜL
-Bir masal ya da
hikayeyi okumaya istekli
olur.
-Bir masal ya da
hikayeyi okumaktan
zevk alır.
EKİM
Bilişim Teknolojileri
-Çevredeki teknolojik araçları
tanır.
-Teknolojiyi kullanırken dikkat
edilmesi gerekenleri bilir.
-Teknolojik araçları kullanırken
alınması gereken güvenlik
önlemlerini bilir.
-Bilgisayarın bulunduğu çalışma
ortamını uygun bir biçimde
düzenleyebilir.
-Bilgisayarın yanlış
kullanımından kaynaklanan
sağlık problemlerini söyleyebilir.
Müzik
Beden Eğitimi
-İstiklal marşı’nı anlamına uygun
dinler.
-Konuşmalarında uzun ve kısa
heceleri ayırt eder.
-Konuşmalarında uzun ve kısa
heceleri ayırt eder.
-Koyulan kurallara uyar.
-Fiziksel etkinlik sonrasında
kişisel bakımını ve temizliğini
kendisi yapar.
- Yer değiştirme hareketlerini
artan bir doğrulukla yapar.
- Yer değiştirme hareketlerini
vücut, alan farkındalığı ve
hareket ilişkilerini kullanarak
yapar.
-Dengeleme hareketlerini artan
bir doğrulukla yapar.
- Dengeleme hareketlerini vücut,
alan farkındalığı ve hareket
ilişkilerini kullanarak yapar.
-Milli bayramlar/ belirli gün ve
haftaların kutlanışına rontlar, halk
dansları, oyun ve dans etkinlikleri
yoluyla isteyerek katılır.
-Belirli gün ve haftalarla ilgili
müzik etkinliklerine katılır.
Performans Görevi
-Fiziksel etkinlik sonrasında
kişisel bakımını ve temizliğini
kendisi yapar.
- Yer değiştirme hareketlerini
artan bir doğrulukla yapar.
Bunlar Bizim Kazanımlarımız
2.SINIF EYLÜL-EKİM AYI KAZANIMLARI























Geçen yıl öğrendiği konuların tekrarını yapar.
Sınıf kuralları ve dili hakkında öğrenir.
Geçen yılda öğrendiklerini tekrar eder.
Kitabımızın karakterlerini tanır.
Alfabeyi tekrar eder ve şarkısını söyler.
Haftanın günlerini öğrenir ve doğru şekilde sıralar.
Öğrendiği kelimeleri okur, yazar ve doğru telaffuz eder.
Gün isimleriyle ilgili şarkılar dinler ve söyler.
O günün ne olduğunu sorar ve cevaplar.
Karşısındaki kişiye en sevdiği günün hangisi olduğunu sorar.
Hikaye dinler, okur ve canlandırır.
Ses bilgisi ile ilgili çalışmalar yapar.
Bir başkasının kim olduğunu sorar ve cevap verir.
He/ She kişi zamirlerini öğrenir ve ayrımını yapar.
He/ She kişi zamirleri ile ilgili hikaye dinler ve canlandırır.
He /She kişi zamirlerinin yaşını sorar ve cevaplar.
Sayıları hatırlar ve yeni sayılar öğrenir.
Boyunu metre ve santimetre olarak ifade eder.
Bir sayı oyunu hazırlar.
Project Umbrella adlı bilgisayar destekli İngilizce dil öğretim programını kullanarak dört
beceriyi geliştirecek etkinlikler yapar.
Ev eşyalarının isimlerini öğrenir, okur ve yazar.
Öğrendiği eşyalarla ilgili şarkılar öğrenir ve oyun oynar.
Öğrendiği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir, ikili konuşma çalışmaları
yapar.
Characters: Flo, Fred, Bing, Titch, Poppy, Mr. Fixit, Norton, Mitch,.
Numbers : 1-50-60-70-80-90-100
Days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
Ekstra words: list, hamster, monitor, plant, new, friend, trick, naughty, cap, fly, a kite, shy,
watch TV, stay the night week, metre, centimetre, tall.
Furniture vocabulary: table, bed, chair,cupboard, cushion, rug, shelf, box, treehouse
Bunlar Bizim Kazanımlarımız
2.SINIF EYLÜL-EKİM AYI KAZANIMLARI









What’s your name? I’m …
What day is it today?
What’s your favourite day? My favourite day is …
That’s…
He’s/ She’s…
How old is she/he? He’s/ She’s (seven/ eight).
How tall are you? I’m one metre and … centimeters.
How tall is he/she?
Ekstra: “ How long is it?”
“ How wide is it?”

I’ve got a …
“Alphabet song”
“Monday, Tuesday, Wednesday,…”
“Hello, What’s your name?...”
“11,12,13,14,…”
“Hey ho, this is my tree house”
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
471 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content