close

Enter

Log in using OpenID

AMT 11-33

embedDownload
DİZEL MOTORLU
JENERATÖR SETLERİ
Gücü
11
33
Jeneratör
Seti
Modeli
Standby: Değişken yük miktarı altında
aralıklı çalışma şekli.Şebeke enerjisine
yedek güç olarak çalışabilir.
Aşırı yüklenemez.
400 / 230 V - 50 Hz
Standby
Prime
kVA
kVA
11
10
AMT 16
16
14,5
AMT 22
22
20
AMT 33
33
30
AMT 11
8,8
26,4
Gf.0,8
Prime :
Şebeke enerjisi olmadığında
sürekli güç kaynağı olarak çalışma şekli.
Günde 24 saat değişken yük altında
çalışırken her 12 saat arayla 1 saat
% 10 aşırı yüklemeye izin verilmiştir.
Diğer çalışma şartları için firmamızı arayınız.
STANDART JENERATÖR ÖZELLİKLERİ
MOTOR
KONTROL SİSTEMİ
• Mitsubishi dizel motor.
• 4 zamanl›, su soğutmal›, doğal emişli motor.
• 12 Volt D.C. starter ve şarj altarnatörü
• Değişebilir yak›t filtresi, yağ filtresi ve kuru elemanl›
hava filtresi
• Soğutma radyatörü ve fan›
• Start aküsü (kurşun asidli), kablolar› ve Sehpas›
• Esnek yak›t hortumlar› ve yağ boşaltma vanas›.
• Endüstriyel kapasitede susturucu ve esnek genleşme
kompensatörü
• Ceket suyu ›s›t›c›s›
• Montaj, Kullanma ve bak›m el kitab› ve pano devre şemalar›
Kontrol, izleme ve koruma panosu jeneratör şasesi üzerine
monte edilmiştir. Kontrol pano özellikleri aşağ›dad›r.
ALTERNATÖR
• F›rças›z, tek yatakl›, esnek diskli, 4 kutuplu.
• Yal›t›m s›n›f› H.
• Koruma s›n›f› IP21.
• Kendinden ikazl› ve regülasyonlu.
• Elektronik otomatik voltaj regülatörlü
• Harmonik bozulmalar›na karş›, stator sarg›lar› 2/3 ad›ml›
• Sarg›lar, yağ ve aside karş› tropik epoksi reçine ile
emprenye edilmiştir.
ŞASE
• Çelik şase ve anti-vibrasyon takozlar›
• Şase içerisinde yak›t tank›.
• Modüler kabin montaj›na uygun
• Kanca veya forkliftle kolay kald›rma ve taş›ma olanağ›.
• Yak›t tank›nda; yak›t dolum kapağ›, göstergesi ve boşaltma
tapas›.
KABİN
• Modüler prensiplere göre tasarlanm›ş kabin parçalar›
• Civata ve somun ile yap›lan kaynaks›z bağlant›lar.
• Kabinin her iki taraf›nda kilitlenen kap›lar
• Kimyasal temizleme işleminden sonra elektrostatik
polyester toz boyayla boyanm›ş ve f›r›nlanm›ş kabin saç
parçalar›
• Alüminyum kapl› sac ile üretilmiş egzoz susturucusu
• Kabin d›ş›na montajl› acil stop butonu
• Kabin üzerinden direkt kald›rma ve taş›ma olanağ›
• Kolay bak›m ve kullan›m olanağ›
• Modüler kabin ileri tarihte montaja uygundur.
• Şeffaf pano penceresi
KALİTE STANDARTLARI
• Jeneratör VDE 0530, BS 4999, BS 5000, IEC 34,
ISO 3046 standartlar›n› karş›lar ve kalite güvence
sistemi Szutest ISO 9001 sertifikal›d›r.
1) Otomatik Kontrol Panosu özellikleri - P 602
Cihazlar :
•
•
•
•
DSE 6020 kontrol modülü ile sistemin kontrolü
Elektronik, otomatik akü sarj cihaz›
Acil stop butonu
Gerekli terminaller, sigortalar ve röleler
a) Jeneratör Kontrol Modülü DSE 6020 Özellikleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jeneratör ve şebeke ar›zalar›n›n izlenmesi ve kontrolü
Şebeke veya jeneratörün devreye verilmesi
LCD ekrandan sistem parametrelerinin izlenmesi
4- s›ra, 64 x 132 grafik ekran
Modül ayarlar›n›n ön panelden programlanmas›
Basma tuşlarla kontrol pozisyonlar›n›n kolay seçimi
STOP - MANUEL - OTOMATİK - TEST - START
Sayfa butonu
Ekran bilgisini ilerletme butonu
Uzaktan çalıştırma
Mikro işlemci ile kontrol
b) Göstergeler, LCD Ekran Üzerinde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jeneratör volt (F-F, F-N)
Jeneratör amper (L1, L2, L3)
Jeneratör frekans› (Hz)
Şebeke volt (F-F, F-N)
Şebeke frekans› (Hz)
Motor yağ bas›nc›
Motor su s›cakl›ğ›
Motor devri
Çal›şma saati
Akü voltaj›
Ayarlanabilir zamanlama
Haf›zaya kay›tl› 5 alarm
c)Korumalar
Durdurma Alarmlar›
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İkaz Alarmlar›
Aş›r› ak›m / Elektriksel trip
Aş›r› / Düşük h›z
Düşük / Yüksek jeneratör voltaj›
Düşük / Yüksek jeneratör frekans›
Motor düşük yağ bas›nc›
Yüksek motor su s›cakl›ğ›
Start ar›zas›
Acil durdurma
Yağ basınç müşir bağlantısı yok
Hararet müşir bağlantısı yok
•
•
•
•
•
•
•
•
Aş›r› / Düşük h›z
Düşük / Yüksek jeneratör voltaj›
Düşük / Yüksek jeneratör frekans›
Motor düşük yağ bas›nc›
Yüksek Motor su s›cakl›ğ›
Düşük / Yüksek akü voltaj›
Şarj alternatör ar›zas›
Stop ar›zas›
d) Led göstergeleri
•
•
•
•
Şebeke haz›r
Şebeke kesici devrede
Jeneratör haz›r
Jeneratör kesici devrede
DSE
0
6020
AUTO
2
60
Model
Gücü
Gf. 0,8
Standby
Prime
kVA
AMT 11
AMT 16
AMT 22
AMT 33
11
16
22
33
8.8
12.8
17.6
26.4
kVA
10
14.5
20
30
kW
8
11.6
16
24
S4L2
S4Q2
S4S
kW
Marka
Mitsubishi
Model
S3L2
Gücü, Standby
(an›lan devirde)
kW
11
15,4
22,4
31,6
HP
14,8
20,7
30
42,4
2,505
3,33
Doğal
DİZEL MOTOR
Aspirasyon ve Soğutma
Toplam Silindir Hacmi
Litre
Silindir Say›s› ve Tipi
Motor Devri
1,758
1,318
4 - S›ral› tip
3 - S›ral› tip
1500
d / dk.
Bore ve Stroke
78 x 92
mmxmm
S›k›şt›rma Oran›
22:1
Governör S›n›f›
Mekanik
88 x 103
94 x 120
L / sa.
3,3
4,9
6,3
8.8
Yak›t Tank› Kapasitesi
Litre
50
50
50
70
Yağ Kapasitesi
Litre
4.2
6
6.5
10
Su Kapasitesi (radyatör ve motor)
Litre
6.5
7,72
11,81
20,7
Yak›t Sarfiyat›, tam yükte
Aç›k Gruplar
Boyutlar
mm.
(boy x en x yükseklik)
Ağ›rl›k (kuru)
kg.
1250 x 850 x 935
1350 x 850 x 935
1363 x 850 x 1000
1490 x 900 x 1112
330
405
470
630
Ses Yal›t›m Kabinli Grup
AK 10
Model
Boyutlar
1850 x 910 x 1131
mm.
(boy x en x yükseklik)
Ağ›rl›k, (kuru)
kg.
AK 20
510
585
2100 x 960 x 1441
650
830
Ürünlerini sürekli geliştiren firmam›z bu broşürdeki özellikleri değiştirme yetkisine sahiptir.
İsteğe Bağl› Donan›mlar
Dizel motor
• Uzak radyatör
Alternatör
• 3 kutuplu ç›k›ş şalteri
Pano
• Şarj ampermetresi
• Transfer panosu 3 kutuplu
Aksesuarlar
• Ana yak›t tank›
• Otomatik ve/veya manuel
yak›t dolum sistemi
• Yak›t - Su ay›r›c› filtre
• Meskun mahal tip susturucu
• Ses yal›t›m kabini
• Römork
• Manual yağ boşaltma pompas›
• Tak›m seti, bak›m için
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş
Rüzgarlıbahçe Mah., Selvi Çıkmazı, No:10
34805, Kavacık - Beykoz / İSTANBUL
T: 0216 681 00 00 F: 0216 681 57 81
e-mail: [email protected] www.aksa.com.tr
15.08.2014
GRUP
DİZEL JENERATÖR GRUBU
400 / 230 V - 50Hz
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
971 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content