close

Enter

Log in using OpenID

APD 12-20_TR

embedDownload
JENERATÖR SETLERİ
Jeneratör
Seti
Modeli
12
20
APD
APD
APD
APD
9,6
16
Gücü Gf.0,8
400 / 230 V - 50 Hz
Standby
Prime
12 E
12 A
16 A
20 A
kVA
kVA
12
11,5
15,5
20
11
10,6
14,5
18
Standby: Değişken yük miktarı altında
aralıklı çalışma şekli.Şebeke enerjisine
yedek güç olarak çalışabilir.
Aşırı yüklenemez.
Prime :
Şebeke enerjisi olmadığında
sürekli güç kaynağı olarak çalışma şekli.
Günde 24 saat değişken yük altında
çalışırken her 12 saat arayla 1 saat
% 10 aşırı yüklemeye izin verilmiştir.
Diğer çalışma şartları için firmamızı arayınız.
STANDART JENERATÖR ÖZELLİKLERİ
MOTOR
KONTROL SİSTEM
• Dizel Yak›tl› Motor
• 4 zamanl›, su soğutmal›
• Direkt enjeksiyonlu yak›t sistemi (APD 12E hariç)
• Mekanik governör sistemi
• Elektronik governör sistemi APD 12E
• 12 Volt D.C. starter ve şarj altarnatörü
• Değişebilir yak›t filtresi, yağ filtresi ve kuru elemanl›
hava filtresi
• Soğutma radyatörü ve fan›
• Start aküsü (kurşun asidli), kablolar› ve Sehpas›
• Esnek yak›t hortumlar› ve yağ boşaltma vanas›
• Endüstriyel kapasitede susturucu ve esnek genleşme
kompansatörü
• Ceket suyu ›s›t›c›s›
• Kullan›m ve montaj el kitab› ve pano devre şemalar›
Kontrol, izleme ve koruma panosu jeneratör şasesi üzerine
monte edilmiştir. Kontrol pano özellikleri aşağ›dad›r.
ALTERNATÖR
• F›rças›z, tek yatakl›, esnek diskli, 4 kutuplu
(APD 12E f›rçal›, milli, 2 kutuplu)
• İzolasyon s›n›f› H
• Koruma s›n›f› IP21
• Kendinden ikazl› ve regülasyonlu
• Elektronik otomatik voltaj regülatörlü (APD 12E trafolu)
• Yağ ve aside karş› tropik epoksi reçine ile yal›t›lm›şt›r
ŞASE
• Şekillendirilmiş çelik şase üzerine montajl› jeneratör grubu
• Çelik şase ile motor ve alternatör ayaklar› aras›na montaj›
yap›lm›ş antivibrasyon takozlar
• Şase içerisinde yak›t tank›
• Kanca ile kolay kald›rma ve taş›ma olanağ›
• Yak›t tank›nda; yak›t dolum kapağ›, göstergesi ve
boşaltma tapas›
KABİN
• Modüler prensiplere göre tasarlanm›ş kabin parçalar›
• Civata ve somun ile yap›lan kaynaks›z bağlant›lar
• Kabinin her iki taraf›nda kap›lar
• Kimyasal temizleme işleminden sonra elektrostatik
polyester toz boyayla boyanm›ş ve f›r›nlanm›ş kabin saç
parçalar›
• Is›ya karş› izole edilmiş kabin içi egzoz sistemi
• Kabin d›ş›na montajl› acil stop butonu
• Kabin üzerinden direkt kald›rma ve taş›ma olanağ›
• Kolay bak›m ve kullan›m olanağ›
KALİTE STANDARDI
1) Otomatik Kontrol Panosu özellikleri - P 602
Cihazlar :
•
•
•
•
DSE 6020 kontrol modülü ile sistemin kontrolü
Elektronik, otomatik akü sarj cihaz›
Acil stop butonu
Gerekli terminaller, sigortalar ve röleler
a) Jeneratör Kontrol Modülü DSE 6020 Özellikleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jeneratör ve şebeke ar›zalar›n›n izlenmesi ve kontrolü
Şebeke veya jeneratörün devreye verilmesi
LCD ekrandan sistem parametrelerinin izlenmesi
4-s›ra, 64 x 132 grafik ekran
Modül ayarlar›n›n ön panelden programlanmas›
Basma tuşlarla kontrol pozisyonlar›n›n kolay seçimi
STOP - MANUEL - OTOMATİK - TEST - START
Sayfa butonu
Ekran bilgisini ilerletme butonu
Uzaktan çal›şt›rma
Mikro işlemci ile kontrol
b) Göstergeler, LCD Ekran Üzerinde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jeneratör Volt (F-F, F-N)
Jeneratör Amper (L1, L2, L3)
Jeneratör Frekans› (Hz)
Şebeke Volt (F-F, F-N)
Şebeke Frekans› (Hz)
Motor YağBas›nc›
Motor Su s›cakl›ğ›
Motor Devri
Çal›şma Saati
Akü Voltaj›
Haf›zaya kay›tl› 5 alarm
Ayarlanabilir zamanlama
c) Korumalar
Durdurma Alarmlar›
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İkaz Alarmlar›
Aşırı / Düşük Hız
Aş›r› Akım / Elektriksel Trip
Düşük / Yüksek jeneratör voltaj›
Düşük / Yüksek jeneratör frekans›
Motor Düşük Yağ Bas›nc›
Yüksek Motor Su S›cakl›ğ›
Start Ar›zas›
Acil Durdurma
Yağ bas›nc› müşir bağlant›s› yok
Hararet müşiri bağlant›s› yok,
•
•
•
•
•
•
•
•
Aş›r› / Düşük H›z
Düşük / Yüksek jeneratör voltaj›
Düşük / Yüksek jeneratör frekans›
Motor Düşük Yağ Bas›nc›
Yüksek Motor Su S›cakl›ğ›
Düşük / Yüksek akü voltaj›
Şarj alternatör ar›zas›
Stop ar›zas›
d) Led göstergeleri
•
•
•
•
Şebeke haz›r
Şebeke kesici devrede
Jeneratör haz›r
Jeneratör kesici devrede
APD 12E grupta P452 kullanılmaktadır.
DSE
6020
• Jeneratör setleri kalite güvence sistemi ISO 9001 sertifikal›d›r
AUTO
0
2
60
Model
Standby
Gücü
Gf. 0,8
Prime
APD 12 E
APD 12 A
APD 16 A
APD 20 A
kVA
12
11,5
15,5
20
kW
9,6
9,2
12,4
16
kVA
11
10,6
14,5
18
kW
8,8
8,5
11,6
14,4
Marka
Aksa
Model
A2CRX08
A3CRX14
A4CRX18
A4CRX22
Gücü, Standby
kW
13,2
13,2
16,5
20
(an›lan devirde)
HP
18
18
22
27
Doğal
DİZEL MOTOR
Aspirasyon ve Soğutma
Toplam Silindir Hacmi
Litre
Silindir Say›s› ve Tipi
Motor Devri
1,4
3 - S›ral› tip
1,8
3000
d / dk.
Çap ve Strok
0,794
2 - V tip
80 x 79
mmxmm
2,54
4 - S›ral› tip
1500
80 x 90
80 x 90
S›k›şt›rma Oran›
24:1
18:1
Governör S›n›f›
Elektronik
Mekanik
Yak›t Sarfiyat›, tam yükte
90 x 100
L / sa.
4
3,4
4,1
4,5
Yak›t Tank› Kapasitesi
Litre
15
32
32
95
Yağ Kapasitesi
Litre
2,3
4,5
5
8,5
Su Kapasitesi
Litre
6,4
7
9
20
48
80
120
180
Radyatörden at›lan hava
m /dk
Yanma havas› miktar›
m /dk
Egzoz Gaz› miktar›
m /dk
3
3
3
1
1,6
2
1,56
2,07
4,5
5,8
4,08
-
1400 x 760 x 927
1400 x 760 x 927
1500 x 900 x 1061
-
350
390
640
Açık Grup
Boyutlar
(boy x en x yükseklik)
mm
Ağ›rl›k, (kuru)
kg.
Ses Yal›t›m Kabinli Grup
Kabin Modeli
Boyutlar
(boy x en x yükseklik)
mm
Ağ›rl›k, (kuru)
kg.
AK 01
ANS1
ANS1A
ASM3
1152 x 776 x 890
1522 x 823 x 1127
1672 x 823 x 1127
1933 x 963 x 1213
252
470
520
870
Ürünlerini sürekli geliştiren firmam›z bu broşürdeki özellikleri değiştirme yetkisine sahiptir.
İsteğe Bağl› Donan›mlar
Dizel motor
• Uzak radyatör
Alternatör
• 3 kutuplu ç›k›ş şalteri
• Rutubet önleyen ›s›t›c›
Pano
• Şarj ampermetresi
• Transfer panosu 3 kutuplu
• Transfer panosu 4 kutuplu
• Toprak kaçağ›, tek jeneratör
Aksesuarlar
Ana yak›t tank›
• Otomatik ve/veya manuel
yak›t dolum sistemi
• Yak›t - su ay›r›c› filtre
• Düşük yak›t seviyesi alarm›
• Muhafaza kabini
• Ses yal›t›m kabini
• Römork
• Manual yağ boşaltma pompas›
• Tak›m seti, bak›m için
•
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş
Evren Mah. Camii Yolu Cad. No:5
34212 Güneşli, Bağcılar - İstanbul
T: 0212 478 66 66 (pbx) F: 0212 657 55 04
e-mail: [email protected] www.aksa.com.tr
16.01.2014
GRUP
DIESELJENERATÖR
GENERATING
SETS
DİZEL
GRUBU
400 // 230
230 V
V -- 50Hz
50Hz
400
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
61
File Size
1 061 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content