close

Enter

Log in using OpenID

Çanakkale Şehitlerini Anma Programı

embedDownload
Evrak Tarih ve Sayısı: 18/02/2015-5581
T.C.
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
Sayı
Konu
*BE5N5YDT*
Pin: 84271
:51551452-219.99:Çanakkale Şehitlerini Anma
Programı
............... VALİLİĞİNE
(İl Müftülüğü)
Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü olması ve 2015 yılının "Çanakkale Yılı" ilan edilmesi
münasebetiyle aziz şehitlerimize karşı görevlerimizi yerine getirmek ve halkımızın konuya olan
duyarlılığını artırmak amacıyla bir dizi etkinlik planlanmıştır.
Bu bağlamda 18 Mart 2015 Çarşamba sabah namazını müteakip 81 il ve bağlı 957 ilçe merkezinde
müftülüklerimiz tarafından uygun görülen merkezi bir camide program düzenlenecektir. Söz konusu
programın iliniz ve ilçelerinde ekte yer alan bilgi notu çerçevesinde gerçekleştirilmesi hususunda
gereğini rica ederim.
Doç. Dr. Yaşar YİĞİT
Başkan a.
Din Hizmetleri Genel Müdürü
EKLER :
1- Bilgi Notu
2- Dua Metni
DAĞITIM :
81 İl Valiligine (İl Müftülüğü)
18/02/2015 Vaiz
18/02/2015 D.Bşk.
: H.KARABULUT
: A.HAN
Doğrulamak İçin:https://belgedogrulama.diyanet.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BE5N5YDT
Adres: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A 06800 Çankaya/Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat: Halime KARABULUT
E-Posta: [email protected] Elektronik ağ:www.diyanet.gov.tr
Tel: +903122957648 Faks: (312) 284 60 36
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
BİLGİ NOTU
2015 YILI ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA PROGRAMI
Çanakkale Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında yapılacak program aşağıdaki hususlar
doğrultusunda gerçekleştirilecektir:
1. Program 18 Mart Çarşamba sabah namazını müteakip 81 il müftülüğümüz ile 957 ilçe
müftülüğümüze bağlı merkezi bir camide yapılacaktır.
2. Söz konusu program il/ilçe müftüsünün riyasetinde gerçekleştirilecektir.
3. Programa özellikle gençlerin katılımının sağlanması amacıyla Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl/İlçe Müdürlüğü, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve STK’lar ile koordineli olarak
çalışılacaktır.
4. Kamu kurum ve kuruluşları ilgili programa davet edilecek ayrıca halkımızın programa
teveccühünün sağlanması hususunda tanıtım amacıyla gerekli ön hazırlıklar
yapılacaktır. (İlan, broşür, afiş, tv-radyo duyuruları vb.)
5. Program toplamda 45 dakikayı geçmeyecek şekilde planlanacaktır.
Buna göre;
a. Tesbihât (Tekbir, tehlil, salât-ü selâm)
(3 dk.)
b. Konuşma (İl/ilçe müftüsü)
(7 dk.)
c. Tesbihât (Tekbir, tehlil, salât-ü selâm)
(2 dk.)
d. Seçkin hafız ve kârîlerden Kur’an-ı Kerim (Yasin) tilaveti
(15 dk.)
e. Tesbihât (Tekbir, tehlil, salât-ü selâm)
(2 dk.)
f. Kaside/İlahi vb.
(7 dk.)
g. Tesbihât (Tekbir, tehlil, salât-ü selâm)
(2 dk.)
h. Duâ (İl/ilçe müftüsü veya uygun görülen bir kişi tarafından ekte yer alan duâ yapılabilir.) (7 dk.)
6. Mahalli şartlar ve imkânlar ölçüsünde program sonrası ikramda bulunulacaktır.
(Çanakkale savaşları mönüsü)
7. Yerel imkânlar dâhilinde özellikle gençler ve çocuklar göz önünde bulundurularak
programa gelen cemaate hediye takdiminde bulunulacaktır.
8. Yapılan faaliyetler DHYS’de ilgili alana girilecek, ayrıca programın rapor ve
fotoğrafları
01.04.2015
gönderilecektir.
tarihine
kadar
[email protected]
adresine
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE DUÂ
ِ‫ﺍَﻋُﻮﺫُ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ ﻣِـﻦَ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥِ ﺍﻟﺮَّﺟِﻴــﻢِ ﺑِﺴْــــﻢِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَـﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴـﻢ‬
۪‫ﺃَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّٰﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤ۪ﻴﻦَ ﴿﴾ ﻭَﺍﻟْﻌَﺎﻗِـﺒَـﺔُ ﻟِﻠْﻤُـﺘَّـﻘ۪ﻴﻦَ ﴿﴾ ﻭَﻻَ ﻋُﺪْﻭَﺍﻥَ ﺇِﻻَّ ﻋَﻠَﻲ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤ۪ﻴﻦَ ﴿﴾ ﻭَﺍﻟﺼَّﻼٰﺓُ ﻭَﺍﻟﺴَّﻼٰﻡُ ﻋَﻠٰﻰ ﺭَﺳُﻮﻟِـﻨَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَﺃٰﻟِﻪ‬
﴾﴿ ُ‫ﻭَﺻَﺤْﺒِﻪ۪ٓ ﺃَﺟْﻤَﻌ۪ﻴﻦَ ﴿﴾ ﺃَﻟﻠَّٰـﻬُﻢَّ ﺭَﺑَّـﻨَﺎ ﻳَﺎ ﺭَﺑَّـﻨَﺎ ﺗَـﻘَـﺒَّـﻞْ ﻣِﻨَّﺎ ﺇِﻧَّﻚَ ﺃَﻧْﺖَ ﺍﻟﺴَّﻤ۪ﻴﻊُ ﺍﻟْﻌَﻠ۪ﻴﻢُ ﴿﴾ ﻭَﺗُﺐْ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﻳَﺎ ﻣَﻮْﻟٰــﻨَﺂ ﺇِﻧَّﻚَ ﺃَﻧْﺖَ ﺍﻟﺘَّــﻮَّﺍﺏُ ﺍﻟﺮَّﺣ۪ﻴﻢ‬
ُ‫ﻭَﺍﻫْﺪِﻧَﺎ ﻭَﻭَﻓِّﻘْـﻨَﺂ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﺤَﻖِّ ﻭَﺇِﻟٰﻰ ﻃَﺮ۪ﻳﻖٍ ﻣُﺴْﺘَـﻘ۪ﻴﻢٍ ﴿﴾ ﺑِـﺒَـﺮَﻛَـﺔِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺃٰﻥِ ﺍﻟْﻌَﻈ۪ﻴﻢِ ﴿﴾ ﻭَﺑِﺤُﺮْﻣَـﺔِ ﻣَﻦْ ﺃَﺭْﺳَﻠْـﺘَـﻪُ ﺭَﺣْﻤَﺔً ﻟِﻠْﻌَﺎﻟَﻤ۪ﻴﻦَ ﴿﴾ ﻭَﺍﻋْﻒ‬
َ‫ﻋَـﻨَّﺎ ﻳَﺎ ﻛَﺮ۪ﻳﻢُ ﴿﴾ ﻭَﺍﻋْﻒُ ﻋَـﻨَّﺎ ﻳَﺎ ﺭَﺣ۪ﻴﻢُ ﴿﴾ ﻭَﺍﻏْﻔِﺮْ ﻟَـﻨَﺎ ﺫُﻧُـﻮﺑَـﻨَﺎ ﺑِﻔَﻀْﻠِﻚَ ﻭَﺟُﻮﺩِﻙَ ﻭَﻛَﺮَﻣِﻚَ ﻳَﺂﺃَﻛْﺮَﻡَ ﺍﻻَْﻛْﺮَﻣ۪ﻴﻦ‬
Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, sevgisinden ve rahmetinden
haberdar eden Yüce Rabbimiz!
Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kâinatı, bütün insanlığı kuşatan Rahman ve Rahim olan Ulu
Allah’ımız!
Ey yerlerin ve göklerin yegâne sahibi, kalplerimizin, sırlarımızın, niyet, gaye ve hedeflerimizin,
arzu ve kederlerimizin yegâne maliki olan Yüce Mevlâ’mız! Hakkıyla ifade etmekten aciz
kaldığımız hamdımızı, senamızı, şükrümüzü, duamızı sana yöneltiyoruz. Sen kabul eyle
Allah’ım! Salat ü selamımız, her türlü ihtiramımızı Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed
Mustafa’ya, onun âl, ashâb ve etabına gönderiyoruz. Sen kabul eyle Allah’ım!
Allah’ım! Bugün Çanakkale’deyiz. Milletçe Çanakkale’deyiz. Dağların, taşların şüheda
gövdesine büründüğü Çanakkale’de dünyanın cennetül baki ve cennetül mualla’dan sonra en
yüce, en ulvi, en mukaddes şehitliğinde milletçe hep birlikte ellerimizi açtık dua ediyoruz.
Ellerimizi boş çevirme Ya Rabbi!
Allah’ım! Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşere karşı, yedi iklim ve yedi düvele bütün
cihana karşı ‘Çanakkale geçilmez’ diyerek destanlar yazan, en büyük zaferi kazanan şehit
Mehmetçiklerimizin diyarından, onların yanı başından Sana yakarıyoruz. Milletimizi,
ordumuzu, yurdumuzu, ebediyen payidar eyle!
Allah’ım! İzzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, harimi ismetimizi çiğnetme, mabetlerimizin
göğsüne namahrem eli değdirme, ezanlarımızı susturma, şanlı bayrağımızı indirtme Allah’ım!
Allah’ım! Yüce kitabında din, iman, millet, vatan, hak, hakikat, adalet, erdem, fazilet uğruna
can veren şehitler için ‘ölüler’ demeyiniz, ‘bilakis onlar diridirler’ buyuruyorsun. Bizler de
onların dipdiri olduklarına şeksiz şüphesiz inanıyoruz ve şehitlerimizin şu an dualarımıza
‘Amin’ diyerek eşlik edeceklerini umuyoruz. Şehitlerimiz hürmetine Dualarımızı kabul eyle
Allah’ım!
Allah’ım! Bugün bir asır önce karada, denizde, Kirte’de, Zığındere’de, Arıburnu’nda,
Anafartalar’da bir hilal uğruna batan nice güneşlerin diyarından, binlerce şehidimizin tertemiz
makamından Sana sesleniyoruz. Onların makamlarını âli eyle! O güneşlerin ışığını
yurdumuzun, milletimizin üzerinden hiçbir zaman eksik etme. Allah’ım! İstiklal Şairimizin
ifadesiyle ‘Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi’
diyerek bedir şehitlerine benzettiği tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, başta Efendimiz Sevgili
Peygamberimiz olmak üzere bedir ashabı ile birlikte Hz. Aliyyü’l Murtaza, Seyyidü Şüheda
Hz. Hüseyin Efendimiz ile birlikte haşrolmayı, cennet ve cemalinle buluşmayı nasip eyle
Allah’ım!
1
Allah’ım! Şehitlerimizi dünyaya getiren, bin bir çile ile büyüten ve onları yüce ideallerle
yetiştiren annelerimize rahmet eyle! ‘Git evladım ben yıllarca oğulsuz kalayım, şu yaralı
bağrıma taşlar basayım, hadi yavrum hadi git, ya gazi ol ya şehit’ diyerek evlatlarını
Çanakkale’ye gönderen tüm annelerin bugüne kadar muazzez değerler uğruna can veren bütün
şehit annelerinin ruhlarını aziz eyle!
Allah’ım! Millet olarak bizlere şehitlerimizin aziz hatırasını, milletimizin ruh ve gönül
dünyasında yaşatmayı nasip eyle! Bizleri onların uğruna canlarını verdikleri yüce değerlere
ihanet edenlerden eyleme Allah’ım! Allah’ım, dilleri, kavimleri, ırkları, beldeleri farklı ancak
imanları, idealleri, azimleri, gayeleri, niyetleri, duyguları aynı nice Mehmetçiklerimiz
mukaddes değerleri için can verdiler. Bugün de aynı iman, aynı gaye, aynı azim, aynı niyet,
aynı duygulara sahip kardeşler topluluğu olmayı, barışı, huzuru, esenliği, kardeşliği, hakkı,
adaleti, erdemi, fazileti egemen kılmayı bizlere nasip eyle Allah’ım! Dinimizin, milletimizin,
devletimizin bekasını sarsacak her türlü dâhili ve harici fitnelerden bizleri halas eyle! Kötü
niyetlilere fırsat verme Allah’ım!
Allah’ım! Anadolu’nun her evinden, Rumeli’nin her bölgesinden, Şam’dan, Bağdat’tan,
Beyrut’tan, Kahire’den, Üsküp’ten, Saray Bosna’dan, Kafkasya’dan son ehli salibin salvetini
yıkmak için Çanakkale’ye gelen ve burada ölesiye kardeş olan şehitlerimizin bize öğrettiği
birlik, beraberlik ve kardeşliği ülkemizden ve İslam beldelerinden eksik etme Allah’ım! Bize
de o kardeşliği ver! Kin ve nefrete mağlup etme Allah’ım Dünyadaki mazlum Müslüman
kardeşlerimize bu aziz şehitler hürmetine nusretini nasip eyle Allah’ım!
Allah’ım, Çanakkale aynı zamanda çağdaş dünyaya savaş ahlakını, savaş hukukunu öğreten bir
mekteptir, bir okuldur. Nice Mehmetçikler, yaralı düşman askerlerini sırtında taşımış,
kırbasından su içirmiştir. Bizleri, ülkemizi, milletimizi, İslam beldelerini, ahlak dışı, hukuk dışı
her türlü savaştan, her türlü afetten, her türlü fitneden, fesattan muhafaza eyle Allah’ım! Bedrin
aslanları ve Malazgirt kahramanları kadar şanlı ve muazzez olduğuna inandığımız aziz
şehitlerimiz hürmetine ülkemizi ve gönül coğrafyamızı her türlü tefrikadan, kardeş kavgasından
ve fitneden muhafaza eyle Allah’ım!
Allah’ım! Bugün her gönülden aziz şehitlerimize dualar taşıdık. Sen bu dualarımızı kabul eyle
Allah’ım. En büyük dua olan yüce kitabımızın hatm-i şeriflerini şehitlerimize armağan ediyoruz
sen vasıl eyle, ruhlarını haberdar eyle Allah’ım! Okuduğumuz hatmi şerifleri bütün
şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarına ve onları yetiştiren annelerin ve babaların ruhlarına
hediye ediyoruz sen vasıl eyle Allah’ım!
İstiklal şairimizin veciz ifadesi ile duamızı bitiriyoruz sen kabul eyle Allah’ım;
“Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber” ifadeleri
ile Yüce Peygamberimizin hamd adlı sancağı altında birleşmeyi, buluşmayı, hepimize nasip
eyle Allah’ım!
Essalatü vesselamü aleyke ya rasülallah
Essalatü vesselamü aleyke ya habiballah
Essalatü vesselamü aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin elfatiha.
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
316 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content