close

Enter

Log in using OpenID

30 - Turgut Özal Üniversitesi

embedDownload
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
 2009 yılında Etlik Kampüsünde kurulan Üniversitemiz 2010
yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine öğrenci alarak eğitim
hayatına başlamıştır.
 2011 yılında Mühendislik ve Hukuk Fakültelerine öğrenci alan
Üniversitemiz 2013 yılında Gimat Kampüsünde Tıp Fakültesini,
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunu, Hemşirelik
Yüksekokulunu,
Ostim
Kampüsünde
Ankara
Meslek
Yüksekokulunu, Sağlık Yüksekokulunu ve Sağlık Bilimleri Meslek
Yüksekokulunu açarak üç kampüste eğitim faaliyetlerine devam
etmektedir.
A. FAKÜLTELER ve BÖLÜMLER
1. TIP FAKÜLTESİ
2. HUKUK FAKÜLTESİ
3. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
o İşletme
o İşletme (İngilizce)
o İktisat
o Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
o Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
A. FAKÜLTELER ve BÖLÜMLER
4. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
o Bilgisayar Mühendisliği
o Elektrik-Elektronik Mühendisliği
o İnşaat Mühendisliği
B. YÜKSEKOKULLAR ve PROGRAMLAR
1. HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU [4 Yıllık-Lisans]
2. FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU [4 Yıllık-Lisans]
3. SAĞLIK YÜKSEKOKULU [4 Yıllık-Lisans]
o
o
o
o
Odyoloji
Sosyal Hizmetler
Çocuk Gelişimi
Beslenme ve Diyetetik
C. MESLEK YÜKSEK OKULLARI ve PROGRAMLARI
1. SAĞLIK BİLİMLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU [2 Yıllık-Ön Lisans]
o Ağız ve Diş Sağlığı
o Odyometri
o Anestezi
o Optisyenlik
o Diş Protez Teknolojisi
o Patoloji Laboratuvar Teknikleri
o Diyaliz
o Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
o Fizyoterapi
o Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
o İlk ve Acil Yardım
o Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
o Elektronörofizyoloji
o Ameliyathane Hizmetleri
C. MESLEK YÜKSEK OKULLARI ve PROGRAMLARI
2. ANKARA MESLEK YÜKSEK OKULU [2 Yıllık-Ön Lisans]
o Bilgisayar Programcılığı
o Halkla İlişkiler ve Tanıtım
o Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
o Çocuk Gelişimi
o Grafik Tasarım
o İşletme Yönetimi
o Adalet
ENSTİTÜLER
1. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
o SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI
o SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
o HUKUK DOKTORA PROGRAMI
o ÖZEL HUKUK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
o KAMU HUKUKU TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
o İŞLETME DOKTORA PROGRAMI
o İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
o ULUSLARARASI FİNANS VE EKONOMİ TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ENSTİTÜLER
2. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
o ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI
o ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
o MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
o ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
o İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ENSTİTÜLER
3. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
o
TIBBİ BİYOKİMYA DOKTORA PROGRAMI
o
TIBBİ BİYOKİMYA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
o
TIBBİ GENETİK DOKTORA PROGRAMI
o TIBBİ GENETİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
o ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI DOKTORA PROGRAMI
o ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
o SOSYAL HİZMETLER TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
o FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
AKADEMİK KADRO
394
400
300
200
100
35 53
121
106
6
41
32
0
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr
Uzman
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Okutman
Toplam
TOPLAM ÖĞRENCİ SAYILARI
5291
6000
5000
3079
4000
3000
2000
1512
700
1000
0
ÖNLİSANS
LİSANS
LİSANSÜSTÜ
TOPLAM
YURT DIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİLER
2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA İİBF – MÜHENDİSLİK –
HUKUK FAKÜLTELERİNE ALINACAK ÖĞRENCİ SAYILARI
FAKÜLTE / BÖLÜM
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Tam Burs %75 Burs %50 Burs %25 Burs
Ücretli
Toplam
23
8
55
74
35
195
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
6
0
9
10
35
60
İşletme (İngilizce)
4
4
12
10
0
30
İşletme
5
0
12
28
0
45
İktisat
4
4
10
12
0
30
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
4
0
12
14
0
30
MÜHENDİSLİK
24
0
46
55
25
150
Bilgisayar Mühendisliği
9
0
21
15
0
45
Elektrik Elektronik Mühendisliği
9
0
16
25
0
50
İnşaat Mühendisliği
6
0
9
15
25
55
14
0
8
18
100
140
11
0
12
0
87
110
HUKUK
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA HEMŞİRELİK,
FTR ve SAĞLIK YÜKSEK OKULUNA
ALINACAK ÖĞRENCİ SAYILARI
YÜKSEKOKUL/BÖLÜM
Tam Burs
%50 Burs
%25 Burs
Ücretli
Toplam
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
6
0
15
39
60
FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON Y.O.
5
2
8
35
50
21
0
34
145
200
Odyoloji
5
0
10
35
50
Çocuk Gelişimi
6
0
4
40
50
Sosyal Hizmetler
5
0
10
35
50
Beslenme ve Diyetetik
5
0
10
35
50
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA SAĞLIK MESLEK
YÜKSEKOKULUNA ALINACAK ÖĞRENCİ SAYILARI
SAĞLIK BİLİMLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
TOPLAM
Ağız ve Diş Sağlığı
Anestezi
Diş Protez Teknolojisi
Diyaliz
Fizyoterapi
İlk ve Acil Yardım
Odyometri
Optisyenlik
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Ameliyathane Hizmetleri
Elektronörofizyoloji
Tam Burs %25 Burs
52
3
4
3
4
4
3
4
5
3
6
4
3
3
3
66
0
0
0
0
0
12
12
0
0
30
0
12
0
0
Ücretli
Toplam
402
27
36
27
36
36
15
24
45
27
24
36
15
27
27
520
30
40
30
40
40
30
40
50
30
60
40
30
30
30
2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA ANKARA MESLEK
YÜKSEKOKULUNA ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI
Tam Burs
%25
Burs
Ücretli
Toplam
TOPLAM
43
285
102
430
Adalet
10
30
60
100
Bilgisayar Programcılığı
5
45
0
50
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
5
45
0
50
Çocuk Gelişimi
8
30
42
80
Grafik Tasarımı
4
36
0
40
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
6
54
0
60
İşletme Yönetimi
5
45
0
50
ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA ALINACAK TOPLAM
ÖĞRENCİ SAYISI ve BURS DAĞILIMI ORANI
1800
1961
1600
1400
%56
1097
1200
1000
800
%28
600
555
%6
123
400
200
%10
199
0
Toplam
Ücretli
%25 Burs
%50 Burs
Tam Burs
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ
Yeni Kayıt
Ücretleri
Yurtdışı
Ücretleri
İİBF
20.600,00 TL
$6.000,00
MÜHENDİSLİK
20.600,00 TL
$6.000,00
HUKUK
20.600,00 TL
$6.000,00
TIP FAKÜLTESİ
31.000,00 TL
$16.000,00
HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU
17.000,00 TL
$8.000,00
FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON YÜKSEK OKULU
18.000,00 TL
$9.500,00
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
17.000,00 TL
-
SAĞLIK BİLİMLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU
12.750,00 TL
-
ANKARA MESLEK YÜKSEK OKULU
11.750,00 TL
-
FAKÜLTE/MYO/YO
BURS İMKANLARI
ÖĞRENİM BURSLARI
Tam Öğrenim Bursu
 LYS’de Turgut Özal Üniversitesi tam burslu kontenjanlarından birini
kazanıp kayıt yaptıran öğrencilere, eğitim öğrenim ücretinin
tamamı kadar burs verilir. Tam burs verilen öğrenci, bursu devam
ettiği müddetçe, öğrenim ücretinin tamamından muaf tutulur.
%75 Öğrenim Bursu
 LYS sonuçlarına göre Turgut Özal Üniversitesi %75 burslu bir
programa yerleşen öğrenciler eğitim öğrenim ücretinin dörtte
üçünden muaf tutulurlar
BURS İMKANLARI
ÖĞRENİM BURSLARI
%50 Öğrenim Bursu
 LYS sonuçlarına göre Turgut Özal Üniversitesi %50 burslu bir
programa yerleşen öğrenciler eğitim öğrenim ücretinin
yarısından muaf tutulurlar
%25 Öğrenim Bursu
 LYS sonuçlarına göre Turgut Özal Üniversitesi %25 burslu bir
programa yerleşen öğrenciler eğitim öğrenim ücretinin dörtte
birinden muaf tutulur.
BURS İMKANLARI
KESİNTİSİZ ÖĞRENİM BURSU İMKANI
Üniversitemizdeki programlara tam ve kısmi öğrenim burslu
olarak yerleşen öğrencilerin bursları azami öğrenim süreleri
boyunca verilecektir; ders geçme, başarı ortalaması gibi
şartlara bağlı olmadan
• 2 yıllık programlarda 4 yıl,
• 4 yıllık programlarda 7 yıl,
• 6 yıllık programlarda 9 yıl
bursluluk aynı şekilde devam edecektir.
• Hazırlık Programında bu süre 2 yıldır.
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
LYS BAŞARI BURSLARI
Mühendislik Fakültesi, İİBF,
Hemşirelik, Sağlık ve FTR Yüksekokulu
 LYS/YGS’de yerleştiği puan türünde Mühendislik Fakültesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu,
Sağlık Yüksekokulu ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokuluna kayıt yaptıran öğrencilerden normal öğrenimleri
süresince yıllık;





İlk 100’e girenlere 8 ay süre ile nakit 2.500 TL,
İlk 101-1.000’e girenlere 8 ay süre ile nakit 2.000 TL,
İlk 1001-3000’e girenlere 8 ay süre ile nakit 1.000 TL,
İlk 3001-5000’e girenlere 8 ay süre ile nakit 750 TL,
İlk 5001-15000’e girenlere 8 ay süre ile nakit 500 TL
Öğrenim Bursu verilir.
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
LYS BAŞARI BURSLARI
Hukuk ve Tıp Fakültesi
 LYS’de yerleştiği puan türünde Hukuk ve Tıp Fakültesine kayıt
yaptıran öğrencilerden normal öğrenimleri süresince yıllık;





İlk 100’e girenlere 8 ay süre ile nakit 2.500 TL,
101-250’e girenlere 8 ay süre ile nakit 1.500 TL,
251-500’e girenlere 8 ay süre ile nakit 750 TL,
501-1000’e girenlere 8 ay süre ile nakit 500 TL,
1001-3000’e girenlere 8 ay süre ile nakit 250 TL
Öğrenim Bursu verilir.
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
LYS BAŞARI BURSLARI
İİBF-Mühendislik-Hukuk Fakültesi
Hemşirelik-Sağlık ve FTR Yüksekokulu
 LYS/YGS’de yerleştiği puan türünde ilk 1.000’e giren ve
Üniversitemizin Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu,
Sağlık Yüksekokulu ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokuluna kayıt yaptıran tüm öğrenciler, kazanmış
oldukları program (%75 Burslu, %50 Burslu, Ücretli) türü ne
olursa olsun, tam burslu olarak öğrenim görme hakkı
kazanırlar.
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
LYS BAŞARI BURSLARI
Hemşirelik-FTR-Sağlık Bilimleri YO/MY
 LYS/YGS’de Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu ve Ankara
Meslek Yüksekokulu’na kayıt yaptıran öğrencilerden normal
öğrenimleri süresince yıllık;





İlk 100’e girenlere 8 ay süre ile nakit 2.000 TL,
İlk 101-250’e girenlere 8 ay süre ile nakit 1000 TL,
İlk 251-500’e girenlere 8 ay süre ile nakit 750 TL,
İlk 501-1000’e girenlere 8 ay süre ile nakit 500 TL,
İlk 1001-3000’e girenlere 8 ay süre ile nakit 250 TL
Öğrenim Bursu verilir.
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
LYS BAŞARI BURSLARI
Tıp Fakültesi
 LYS’de yerleştiği puan türünde ilk 750’ye giren ve Üniversitemizin
Tıp Fakültesine kayıt yaptıran tüm öğrenciler, kazanmış oldukları
program (%50 Burslu, Ücretli) türü ne olursa olsun, tam burslu
olarak öğrenim görme hakkı kazanırlar.
TURGUT ÖZAL ÜSTÜN BAŞARI BURSU
 Hazırlık sınıfları haricinde, kayıtlı oldukları programlarda ücretli ya da kısmi burslu
olarak öğrenim görmekte olan öğrencilerden, bir eğitim-öğretim yılındaki güz ve bahar
yarıyılları sonundaki yıllık not ortalaması (YNO) 3,50 ve üzerinde olup başarısız ve
eksik dersi bulunmayan öğrenciler, aşağıda belirlenen oranlara göre Turgut Özal
Üniversitesi Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanır.
Yıllık Not Ortalaması Dilimleri ve Akademik Başarı İndirimi Oran
Tablosu
Yıllık Not Ortalaması (YNO)
İndirim Oranı
3,90 – 4,00
3,80 – 3,89
3,70 – 3,79
3,60 – 3,69
3,50 – 3,59
100%
75%
50%
25%
10%
KÜTÜPHANE
 Turgut Özal Üniversitesi Kütüphanesi Merkez Kütüphane ,MYO
Kütüphanesi ve Tıp Fakültesi Kütüphanesi olmak üzere 3
kütüphanesi ile hizmet vermektedir
 Basılı kaynak olarak 45 000 kitap ve ciltli dergi koleksiyonu oluşmuş
olup her geçen gün artan kitap alımlarıyla koleksiyonunu
zenginleşmektedir
 E-kitap aboneliği sayesinde öğrenci ve akademisyenlerin
kullanımına sunulan 120 000 kitabın bulunduğu ebrary
koleksiyonuna aboneliğimiz bulunmaktadır
 Elektronik veri tabanları her bölümün ihtiyacını göz önünde
bulundurularak 12 veri tabanı aboneliği yapılmış olup önümüzdeki
dönemle ilgili 4 adet veri tabanı bu koleksiyona eklenecektir
MESLEK YÜKSEK OKULLARI İLE
İLGİLİ BAZI ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
SINAVSIZ GEÇİŞ
 Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, istedikleri
takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna yakın programların
uygulandığı meslek yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans programlarına sınavsız
olarak yerleştirilmektedir.
DİKEY GEÇİŞ SINAVI
 ÖSYM tarafından her yıl yapılan ve üniversitelerin ön lisans programlarından
mezun olmuş ya da 2. Sınıf öğrencilerin katılabildiği ve ön lisans başarısının oldukça
etkili olduğu bir sınavdır.
 Lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrenciler geçiş yaptıkları bölümün
1. sınıfından başlayıp, ön lisansta almış oldukları derslerden muaf olabilmektedirler.
 Turgut Özal Üniversitesi Ankara MYO ve Sağlık Bilimleri MYO öğrencilerinden her yıl
100 ün üzerinde öğrenci DGS ile lisans bölümlerine geçiş yapmaktadırlar.
 OSTİM MYO/Sağlık MYO’lardan dikey geçiş yapanlara %25 indirim
uygulanmaktadır.
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİNDE
YÜKSEK ÖĞRENİMİN AYRICALIKLARI
Güçlü Akademik Kadro
Öğrenci Merkezli Eğitim-Öğretim
Teori İle Uygulamayı Birleştiren Eğitim
Zengin Ders, Araştırma Ve Okuma Kaynakları
İkinci Yabancı Dil
Öğrenci Başarısını Takip Sistemi
Çift Anadal-Yandal-Yatay Geçiş
Öğrenci Danışmanlığı Sistemi
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİNDE
YÜKSEK ÖĞRENİMİN AYRICALIKLARI
Bölümler Arası Yatay Geçiş
Yurt Dışında Öğrenim Görme İmkanı
Bilim İnsanı’ Yetiştirme Vizyonu
Başarılı Meslek Sahipleri ve İşadamları ile “Kariyer Günleri”
Mezuniyet Sonrası Takip ve Destek Sistemi
Kariyer Merkezi
Başarı Bursu İmkanı
SEÇMELİ YABANCI DİL
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
TOPLUMSAL DUYARLILIK
SAĞLIK VE SOSYAL YAŞAM
AFRICA UNITED NATIONS
SATRANÇ
BİL-TEK
GENÇ EKONOMİSTLER
USLU ÇOCUKLAR
ANLAMLI DOKUNUŞLAR
SPOR AKTİF
TİYATRO VE SAHNE PERFORMANSLARI
SAĞLIKLI YAŞAM VE EĞİTİM
ATİK HEMŞİRELER
ROBOTİK BİLGİSAYAR
GELECEK NESLİN ÇOCUKLARI
GENÇ EKONOMİSTLER
ODYOLOJİ
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
TİYATRO
GENÇ EKONOMİSTLER
FOTOGRAFÇILIK VE GAZETECİLİK
ÖZALLI ASLANLAR
HUKUK VE AKSİYON
KLASİK TÜRK MÜZİĞİ
BİLİM VE MEDENİYET
GENÇ AKADEMİSYENLER
ÜSTÜN DİMAĞLAR
TURKMSIC
IEEE TURGUT ÖZAL
TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA
TOPLULUĞU
TEMİZ ENERJİ VE OTOMASYON
DİNAMİK FİKİRLER
SOSYAL DUYARLILIK
AKADEMİK KARİYER VE KÜLTÜR
BİLİMSEL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER
Toplumsal Ve Kültürel Gelişmelerde İz Bırakmış Kişilerle Aylık Konferanslar
Başarılı Meslek Sahipleri Ve İş Adamları İle Kariyer Söyleşileri
Güncel Konularda Panel Ve Söyleşiler
Üniversite İçi Akademisyen Ve Öğrencilerin Sunumları Ve Tartışma Programları
Ulusal Ve Uluslararası Öğrenci Kongreleri
Bahar Şenlikleri
Kariyer Günleri
Öğrenci Kongreleri - Seminerleri - Çalıştayları
Öğrenciler, Veliler, Akademisyenlerarası Spor Turnuvaları
Cep Sineması Günleri
LABORATUVARLAR
o ELEKTRİK-ELEKTRONİK LABORATUVARLARI
o FİZİK LABORATUVARI
o BİLGİSAYAR LABORATUVARI
o TEMEL İNŞAAT VE ARGE LABORATUVARI
o HİBRİT ENERJİSİ LABORATUVARI
o DİŞ PROTEZ LABORATUVARI
o GENETİK LABORATUVARI
o GRAFİK TASARIM LABORATUVARI
o BİYOKİMYA VE MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
o SİMULE HASTA LABORATUVARI
TURGUT ÖZAL’DA SPOR









Kapalı Spor Salonu
Bay-Bayan Fitness Salonu
Masa Tenisi
Kort Tenisi
Halı Saha
Basket Sahaları
Voleybol
PS 3 Oyun Masaları
Bilardo Masaları
Basketbol Takımı
 Üniversiteler arasında mücadele eden Basketbol Takımı ve Futbol Takımı
YURT İMKANLARIMIZ
MAHPEYKER YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ
ÖĞRENCİ YURDU
VEHBİ YÜKSEL YÜKSEK ÖĞRETİM
ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
EĞLENCE VE KÜLTÜR ALANLARI
KONFERANS VE
SİNEMA
SALONLARI
CEP SİNEMASI
KONFERANS SALONU
FİTNESS VE
KAFETERYA
KAFETERYA
SPOR MERKEZİ
ANKARA’DA ÖĞRENCİ OLMANIN AVANTAJLARI
 Ankara’nın her yerinden kolayca ulaşım
 Kentin en büyük alışveriş merkezlerinden Antares’e
iki dakikalık yürüme mesafesi
 Yanı başında bulunan olimpik yüzme havuzu ve spor
tesisleri
 Başkentin siyasetçi, bürokrat, ve iş adamlarından
yararlanma imkanları…
Turgut Özal Üniversitesi Mezunları…
Öğrenci-Öğretim Üyesi Dayanışması ile
Entelektüel Seviyesi Yüksek
Sosyal ve Kültürel Yönden Güçlü
Toplumsal Değerlerimize Sahip
Özgüven Sahibi
Dünyanın Her Yerinde Çalışabilecek
Donanımı Kazanmış Bireyler
Turgut Özal Üniversitesi Hastaneleri
Turgut Özal Üniversitesi Demetevler Ülkü Ulusoy Hastanemizden
öğrencilerimiz ücretsiz olarak faydalanmaktadır
Turgut Özal Üniversitesi
GİMAT ve OSTİM Kampüsleri
• Tıp Fakültesi
• Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO
• Hemşirelik Yüksekokulu
• Sağlık Yüksekokulu
• Sağlık Meslek Yüksekokulu
• Ankara Meslek Yüksekokulu
Turgut Özal Üniversitesi Merkez Kampüsü
ETLİK YENİ KAMPÜS PLANI
ETLİK YENİ KAMPÜS PLANI
ETLİK YENİ KAMPÜS PLANI
ETLİK YENİ KAMPÜS PLANI
ETLİK YENİ KAMPÜS PLANI
ETLİK YENİ KAMPÜS PLANI
ETLİK YENİ KAMPÜS PLANI
ULAŞIM
MERKEZ KAMPÜS
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Enstitüler
Adres : Ayvalı Mah. Gazze Cad. No:7 Etlik – Keçiören 06010
Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 551 50 00; Faks : 0.312 551 50 19
E-mail : [email protected]
GİMAT KAMPÜSÜ
OSTİM KAMPÜSÜ
Tıp Fakültesi
Hemşirelik Yüksekokulu
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Ankara Meslek Yüksekokulu
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
Adres: Anadolu Bulvarı 16/A Gimat
06200 Yenimahalle/Ankara
Tel: 0312 397 74 00
Adres: Çeşme Durağı Stadyum Karşısı
06360 Ostim/Ankara
Tel : 0312 385 81 00
…katılımınız ve ilginiz için…
TEŞEKKÜRLER
Slayt ve daha ayrıntılı bilgiler için
www.turgutozal.edu.tr
Soru ve bilgi için
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
8 842 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content