close

Enter

Log in using OpenID

8. sınıf ortak sınav denemeleri-1

embedDownload
8. SINIF ORTAK SINAV DENEMELERİ-1
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
MATEMATİK
TÜRKÇE
DERS
KAZANIMLAR
►Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
►Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
►Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar.
►Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir.
►Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir.
►Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler.
►Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
►Yazıya, konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir başlık bulur.
►Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler.
►Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
►Metne ilişkin sorulara cevap verir.
►Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır.
►Metne ilişkin sorulara cevap verir.
►Metne ilişkin sorulara cevap verir.
►Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.
►Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
►Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.
►Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.
►Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
►Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar. ►Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.
►Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder.
►Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler.
►Histogram oluşturur ve yorumlar.
►Histogram oluşturur ve yorumlar.
►Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek
►Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler.
►Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.
►Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.
►Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek
►Histogram oluşturur ve yorumlar.
►Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.
►Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek
►Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek
►Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler.
►Histogram oluşturur ve yorumlar.
►Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek
►Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek
►Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler.
►Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.
►Histogram oluşturur ve yorumlar.
►Kaza ve kader kavramlarını açıklar.
►Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder.
►Kaza ve kader kavramlarını açıklar.
►Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder.
►Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder.
►Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir.
►Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder.
►Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir.
►Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder.
►Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder.
►Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder.
►Kaza ve kader kavramlarını açıklar.
►Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir.
►Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir. ►Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder.
►Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder.
►Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir.
►Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder.
►Kaza ve kader kavramlarını açıklar.
►Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder.
►Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir.
çizer.
çizer.
çizer.
çizer.
çizer.
çizer.
İNGİLİZCE
►Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like "and", "but" and "because".
►Asking and answering questions and exchange ideas and information on familiar topics in predictable everyday situations.
►Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner's limited competence and experience.
►Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner's limited competence and experience.
►Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner's limited competence and experience.
►Asking and answering questions and exchange ideas and information on familiar topics in predictable everyday situations.
►Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like "and", "but" and "because".
►Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like "and", "but" and "because".
►Understanding short, simple texts on familiar matters. ►Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like "and", "but" and "because".
►Understanding short, simple texts on familiar matters.
►Finding specific, predictable information in simple everyday material.
►Finding specific, predictable information in simple everyday material.
►Understanding short, simple texts on familiar matters. ►Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like "and", "but" and "because".
►Finding specific, predictable information in simple everyday material.
►Finding specific, predictable information in simple everyday material.
►Understanding short, simple texts on familiar matters.
►Understanding short, simple texts on familiar matters. ►Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like "and", "but" and "because".
►Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like "and", "but" and "because".
►Understanding short, simple texts on familiar matters. ►Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.
T.C. İNKILAP TARİHİ
VE ATATÜRKÇÜLÜK
FEN VE TEKNOLOJİ
►Understanding short, simple texts on familiar matters. ►Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.
►Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder.
►Mitozda kromozomların önemini fark ederek farklı canlı türlerinde kromozom sayılarının değişebileceğini belirtir.
►Mitozda kromozomların önemini fark ederek farklı canlı türlerinde kromozom sayılarının değişebileceğini belirtir.
►Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar.
►Mitozun canlılar için önemini belirterek büyüme ve üreme ile ilişkilendirir.
►Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer.
►Fenotip ve genotip arasındaki ilişkiyi kavrar.
►Mitozun canlılar için önemini belirterek büyüme ve üreme ile ilişkilendirir.
►Gen kavramı hakkında bilgi toplayarak baskın ve çekinik genleri fark eder.
►Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder.
►Mitozda kromozomların önemini fark ederek farklı canlı türlerinde kromozom sayılarının değişebileceğini belirtir.
►Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar.
►Mendel'in çalışmalarının kalıtım açısından önemini irdeler.
►Fenotip ve genotip arasındaki ilişkiyi kavrar.
►Mitozun canlılar için önemini belirterek büyüme ve üreme ile ilişkilendirir.
►Gözlemleri sonucunda kendisi ile anne-babası arasındaki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırır.
►Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder.
►Mitozda kromozomların önemini fark ederek farklı canlı türlerinde kromozom sayılarının değişebileceğini belirtir.
►Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder.
►Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer.
►Atatürk'ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
►Atatürk'ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder.
►Atatürk'ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
►Atatürk'ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
►Atatürk'ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
►Atatürk'ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
►Atatürk'ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder.
►Atatürk'ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
►I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir.
►Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk'ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir.
►Atatürk'ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder.
►Atatürk'ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
►I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir.
►Atatürk'ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder.
►Atatürk'ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
►Atatürk'ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. ►Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk'ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir.
►Atatürk'ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
►Atatürk'ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
►Atatürk'ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder.
►Atatürk'ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
92 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content