close

Enter

Log in using OpenID

2015 bütçe aylık gelir gelişimi

embedDownload
2015 YILI AYLIK GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ
KOD
I II
01
01 2
01 3
01 6
01 9
03
03 1
03 2
03 6
03 9
04
04 3
04 4
04 5
05
05 1
05 2
05 3
05 9
06
06 1
06 2
06 3
06 9
09
09 1
09 3
09 5
09 6
AÇIKLAMALAR
Vergi Gelirleri
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
Harçlar
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
Malların Kullanma Faaliyette Bulunma Gelirleri
Kira Gelirleri
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
Proje Yardımları
Diğer Gelirler
Faiz Gelirleri
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
Para Cezaları
Diğer Çeşitli Gelirler
Sermaye Gelirleri
Taşınmaz Satış Gelirleri
Taşınır Satış Gelirleri
Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri
Diğer Sermaye Satış Gelirleri
Red ve İadeler (-)
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirleri
TOPLAM
2014 BÜTÇE
GERÇEKLEŞME
16.395.660,81
7.768.608,91
2.971.833,93
5.655.217,97
0,00
31.813.472,98
25.162.915,75
0,00
6.567.777,40
82.779,83
120.235,03
0,00
50.000,00
70.235,03
54.739.524,29
903.968,17
47.838.168,40
2.479.230,13
3.518.157,59
626.736,02
125.023,02
501.713,00
0,00
0,00
-3.974.337,52
-211.839,26
-105.708,15
-3.656.099,91
-690,20
99.721.291,61
2015 BÜTÇE
20.571.000,00
8.810.000,00
4.460.000,00
7.300.000,00
1.000,00
48.521.000,00
40.820.000,00
0,00
7.576.000,00
125.000,00
4.300.000,00
0,00
400.000,00
3.900.000,00
58.808.000,00
900.000,00
51.307.000,00
2.181.000,00
4.420.000,00
4.700.000,00
4.000.000,00
700.000,00
0,00
0,00
-471.000,00
-200.000,00
-110.000,00
-160.000,00
-1.000,00
136.429.000,00
OCAK
889.848,93
273.482,33
308.143,77
308.222,83
0,00
2.101.721,60
1.710.407,82
0,00
389.604,47
1.709,31
0,00
0,00
0,00
0,00
5.476.864,86
9.053,56
4.740.089,60
361.808,32
365.913,38
36.811,60
2.155,65
34.655,95
0,00
0,00
-57.028,52
-2.088,60
-4.024,98
-50.758,16
-156,78
8.448.218,47
ŞUBAT
824.203,98
278.894,23
185.253,19
360.056,56
0,00
2.542.880,67
2.037.789,92
500,00
502.269,16
2.321,59
0,00
0,00
0,00
0,00
6.187.050,14
97.392,73
5.634.351,68
204.785,50
250.520,23
58.680,40
22.200,00
36.480,40
0,00
0,00
-50.088,37
-1.405,18
-5.219,50
-43.345,05
-118,64
9.562.726,82
NİSAN
MART
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 AYLIK TOPLAM
GERÇEKLEŞME
1.714.052,91
552.376,56
493.396,96
668.279,39
0,00
4.644.602,27
3.748.197,74
500,00
891.873,63
4.030,90
0,00
0,00
0,00
0,00
11.663.915,00
106.446,29
10.374.441,28
566.593,82
616.433,61
95.492,00
24.355,65
71.136,35
0,00
0,00
-107.116,89
-3.493,78
-9.244,48
-94.103,21
-275,42
18.010.945,29
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
146 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content